Reading daily eagle. (Reading, Pa.) 1868-1883, October 26, 1868, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pi
th in O. Fla b 1 0 00 44 * %.
- • -,d,it:slt
°OW
baiki
ar t !, col
FP
pui
Al
ntk
tiiw
101,1
whi
ieli
of
'Mk
Elk
1.41
AA Eqiiit i(itetill ' i
g° li datOt f e;l i i fl ol 14 )31 144
eeri
~0 sh i g •
hu lt ge.. ercaipgo 1 , r. , 4 J. 411 ! 11* i l l
ii 1 ig t, OM; t;tet, nlx sto
. r .O sAt 4,.. to o ff s
act , )
t , , 0 , f •
Oa i l ' t ,4 r
' Id' ki 4 to; Di, an ,asol* , * 1114(
par*, viiiMA4 44)
—Tim‘itiWkik teithoildei of tt,ilitt
RI , 44 4 01.0*Wioti$O0 tht Q t 4
tion of plitomp,orporomawhobwinitonde
rarer 8 Popo.4&toly tct. bore VW tint
aura. k ~ , I .) 1 i i ) , A ,vll,
—T , o synod
of of the e '. . , , say;Orians 11 0 rilbd
&Mai, ta 1 ngreaohitioni n v
°f 4 l ' ul tq sr) bt tk MitrO • kr&l 7
A
dielik ) 1 4 , 1 4 l, ,kk
i{ ) 1 I'l in I t 'i' l I t ikid if Vi
1 , 1 ",
•—The oal vms in Oo °rad° .4% tf .....z
election was 2 Iteptiblican, 4092; venloorat•
icy 4078-ria r * lion ajorlt of it Th
Ropnblissia ily i was 8
showing &D• 4io to 0 9, 1 1
.$
rwArr, vi 2 SAM
warai is )sla d shoobi
ifPiAtsbn hi see* supertla
ggnanit stun ought to k
them all h r , • -,. 1 .
4 f
L t I
raise.
of wh,
wl
lu
al
timbal*.
for rilitst
ter over
Meal r
int
har
soh
Our
bin a
and
WAS 0)
pro)
Oro
.
04Peni- -
y - qq tololo4lo6olFi
>3l
.. ,
ME
cc 4, ri v i ~ .1, .., , , .t
l`,k-.,1,..;1 , -
, . „ i ,
•, ,
*-: '
',
,k "
..
• 1 ,,. , -„.,:ii,i 4 4 ~-,- . 0
1 -*if'
,Aii o lA i o.-
t
, 9i'ti4 ,, : 1 4 .0111 .Oi ti , i, , i 4 ,,, 3,1tirt,t11 ,, 9 , / , ‘ 4
,
Pi''? l4 it , ft) .. * l ll4' ,,, 4f • 'i. its 1.* ;: - ,
!;(4 filititJ:iay Ok ki4/);1 , 0:. If4ii%) rt)ap , V*lii'l
0 . 1, i,.11.1 ii..f 4.14:; : , - 7 ,4 j, filltiv,!,•l;.l 4 . . ,'-‘ ; if •-i)4;l*
I 2 11 .''• Sga t dir4oMoBB4lo4 - • •,: iiktti4l
. v . out. • ~.." reaksos *moron, ,• .
`*ok9/4: , ;#:,444.4 . :ifit1•:,4441,1041, 44 'ilit...ll';.
.4:4 , f , (4 , 4fs *CiAt 'NW ;MT - o:ioxtzkr. Oifil r .. l
rtOvrs. I
, ,44 , 4 . N'OWYitil
L4-st otici4.,loo,*sotits
Juts
!,t , micfl42;i t iohd, ..plito 44 6 4
4 .. , AcruegwtrieriviAt 6.)91...Q
`4 4 .4:i4 1, 0 , ~ ,ttt ttogrii4i:#4l:ll* . o.tp4. 4 iflr liko:
t T oi
,44
o )88% - tHio, 1.40:44.8,6P 0 ir Atio.mB' 6,1,104 44
0 :01 f g ,-1 4 ,4i i plio ' . 4' Lit,d 11.. t- ,V;.?4_00 1;),(11 4 ;t1
•Alfplob•iiitticistoi:4ifk.o, :141'601 t'‘,4l6 f,V* je,i lit
F `s 4 M B 41 : 1 4 4,4 7 1 " 01 0-isi,/ 11 4 it.iv . i . ii
of. ' oik , dol4•thiti,, ,4 .. '..oili,.i.ih:tilki OP*,
.;.. • -•,-,•::.•' • . : :iip),R 'ie1i:404.4
t ' 14 1 4 ilkOl r 104,494 •'' SI
'i t ,N., ~.., • 1 jill'Altli ii r
Of (t l , , ritii4,o tlf,i
~o*.ftsllo.,',: t to. pqo ( . At
1 I tilt! tif 910 SiAMftVir• Otettit tsi'i 44',i21i
' • „ • 11*** NM ', 1 , ,
• . . . „.
`'kill : irt#4; , : , '.4140. tE.. ,t4._. .tik , lies
. 4 601' —tk -,.; '• '.. i 'WO (h • -
' " 'it A ini 4 ' •
i t tit, ' l tft .1 ' 4 6#; f, •ro ~.. (t. .t..)2.P,t . .4 'ti
• 4.41_ } .f. - >` . . n:!) . 4:), , l i fit i tst Iti).'t , i ll' i;,i ii . _ . !!.. - 44? '')
lociSiligtiti. 1 : 4 14: 0 1 01. ti• .
4:0 , :!;.,` , . Nil) w..)1e4 e z ditift ~ , ,,t 'o it:4oo, ~.i. 1‘...=i4,),
_ .
riv, -');451;1744.1 •, ow !,'; ,111 . - . 4 .1i , 'via „Ntti4tler4co ', ii.ii i .i:
tit 4614.11111 ' .'s it I i 4,, . „il oaot e a 4 i v.,'
:. , ~ , • • s. ; ~(1; , ..0 0./ 8I 4 . .•'' '(.1.2y, 1,41'414
14 .-° , ..i t , (4 'W,I m- i• r 4
1• 7 • .
—O4
. 41. *
F . . 4
Of
i4i - if;i1"•041.6. 1 :60 otti ill,li . *ll. i A 1-..7 . - '',.4:-41' ,firll4 - i'.4.
ta
,
~o,4l.ll'iril ~x)l.(tv)
t. 'if . • 2ylig i
ir, p ,.:4 44.
: *6 - ' i44 , 1101i4, r',, ,, zA ippi‘B;‘): ilkii. : l 7 , 4 w.
'4,;,440,,t0yi 10,•:: ,0!) i t..m. •-:ti , fii , ..l.. i i r xi.2‘43.liii,
... . , .
• - **iitifttols '0)441 ~ -.w,v. f 'ail4so TA114,0
I,4 4 o• l6. ,mkturtirittrAlrikieW.
I ArtiA*,o;l t ,k6l j .4&1 4 .0*.....i,,,,),1ty• i ,,,,, 1:: :
-40 )1444,4,,y,,0i,,, , _ ta.:pi,„ l _,-,,,, f . , 4,,,,vat.,,,,ift ,1i,,,,a,
t e 4 - 4.1 4 001' 01,1 1 1 TO V;l , A' , Frk t4-I:I4IStPWW tll4l v.1:11
Yk . # l l FrA TO 4 , Eillait .Y•U' -v, - ?;•.
1044.1(;' , ,•1 , 11. , .tilM I RAVITI!'ef):;-,i .14 . .:,.k.t ;)I'
....,tll, -. 1, , ii. 1 ! ,' 10 - ,t. ht . ii - A',;••, 4 1 ',iii'',3,:i 'i . ,.‘t,nl , . ~. ffi
1,:v . ;1,-,y,i.: i,, , ,;:i*„ . •:.,,2 1 1',..:,f PitriQ;'',Xlilii . .: , ,V,!..llS . 4; , ,,ii
t r , ,' ',., • ' ' . • , ".
•,:%., ' ;',.'/Z'iVii, , ,:iii s i , lo'
/VA;(1 ,0 'n.'1 , , , 1 14 /•':''' , Yr., ,, 7, l ',X - 4-' , Y,li ; it.'74-fytill'Miki*Wil
iietin°9 t?ft ".444l / 1 4A. t ek4rt qi il f ral'i
' ~ i '' , l‘'' T .,-,at ‘,- ''1`...1-- ,- -1. 0' ' •i• ,oi '0 „ii, ",•
.. '., '• ' , '', ';'!:. ;I . :, • : :''..;`,:,':.,.' ~:',.:, -• ." . :*;;;',,,,:,..,',;',",
asueto.,
() /I,
:o
" Tal-,• • . ; •s.
Prima* Pl/141'
itoaeralnteimeilittsyllf 1' '
• tiy,ol ,titht.l4 n , •
_ , 011 , 1 •
,t? lAA ; .4;00144.
. VOV 14 At • • ' • ' (441 , 0 •
'INN atfaV tWBittitil tkilibXt
44-
.oPtp,ire,c(fit;l4 - 4 wiwiriaa
.."-
5 t
~~.~. 3~'
1{
'Pi*"ls thelliii4ol •
'
- • , :rl'!
„
- ,...,.. - :i;- 1,..!:-
~,,_.!'}...-,,,-•:;',.,-.., ~.,,,'..,,,:,..?,_,,'',. V, ,'':?.')'.
, I . ' . 1 " , , , ' ~" ' L.
.1
3 .r. Xt,AOill 1 ' ' t k ' ‘ f i likplattOitC. ' '.
, '. ..l' ' ' '' '.'
‘. e. ~ , , ' , • I . j , ~ i ~. .j . . - .i'V'','
`'.' ... ''' ..'
-•'..', ~, ~ ,1, , 1, - :'.'. -• '; i . ; ;.'
' . .‘i . o , y . ',:• , ' , 1 1 i• - '..i ''.-'•,,'-,, 5. 1 - •,* ;.':•: X . 1 '''''
i te* 111 °( 1ik .41 - 0404 iikiSik;fflitli.atcl r;
idi
$1 1A4(10., #4\l4',Noviskftli.vs.rl
~ • , rtiv,k ,,, . 0 fi,,„40,,,,,,v.,,,5..,,„,,, ~„"
~0 ~:0. ,v :'r apt' „,,, ~,,t,.,,...,,,
l 4 11, 4 9, 4 1
~ i 11/1.44.4 • , - w IA •,', , *itla 0-4.k4,1N,)
Wit A. , - ~ , v t 4„ 14;›tilirgil3 -r.441),
, 1 '•• * • i-.' -... • ,•.,.. ,r , -- ~‘ -1 . - „;e::,'
i 4 f.A-krA§i it 4 ; : '.-••‘-.:.:,.•,...'• ' . ,..•'.';:i '--,-
. ' ••?,,,‘ -!. .
r•' • -, ' -.' - • , ' violtrA*l;ll3,W
.... . 1....
PAW '
•
tll , O t. ," *s . ' 1 ',' I' ri . _ 4'4s'
. .
OtZPii, 4'4 , 61`f kttol,l* i • i4* 4_lo,l*St;kk Al*
_, 4,ollol.ltViiP , 104410"1003"0,Mi W 13*11
' 11 " / " 9 4Nairti.* 2 1 006050 , 1 1/PA titiltilil
* it:fr 4' Pk # 2 4 ' sir" Yefotis otortie
1 vo lik t• cf Pit if Xtets4. 6 4 4 ;v 'Wye
• frg : Ot iv l4i • :11018,T,' }#444
y
a t .14 , »Of
. V sti
*xi , : ' , .i' - "t, ~—,..,,,,.• ''
''vAigiit 2 ,' A
4. ,,, -4,4.44,.«.::i4440,i 1 , - 4,44: , 4 5 . ' ,
_- ,t 4,•,.
Ili
rot
.11-1; . ,:;:
''''';;'Oh.".l';' ~l it :'‘ ) 0 l''''j • ' -,'" A`' 1 - lk,W 3. Y g,A,',:••
i4,.': . ;:.:?4::::, - .. - ! - P,,4•;.: 1 1%: , 41:0011,Ang . ,.,: 4 , ,44 ., ,,t3tViA, - ,
~„'2.-c -,f-.= fix ~.) • ••• 1 • • ,',.i.' , tf,i-(...?) , ;.:; 1 ..f., ,, ,..A 4, ?',.;'
),„:, • '- , :•,, L .,,i • : i• 'i4. •,. ' ".:1''',t,,, ,,f; ' 1- 3, , V,' , 0 -I' ‘ `.'i‘
7 •,,ity,"l7Ve.,l›••••!fo,••
• • :
• •
, .
•<, • '.4;‘,
'~
,:~+ 4, ~~~
MMIE
11l
`.
~.,
'~r
•.1~, ~,~
~a';'s i;,, , :
,~<c. t t;
c, '.:.
is
1, A...,
' 4,41.,
ofti**oll l llsllllloll.-, ,
••• „
_r
t o ' ( 41 , ..t .111
. - tm v ."14041'1,
solr,Tit
• -
r . 40 4 4 2 400.14
44 . 00 tik Ott ' ajAprApo
Tw' itw4. ; tv,..ifq.
' k" •'..i:tiii.',.V..lfitattlo 1010
=WriWar. •
•
vipt ,-14"
• ! k ' c„t " 4
‘• I . - 44toR
070 1 10 4440 . :; o f t!'
rd,l.o.lt i til.*ll 4 4 4 '.o!ntit'=fAlleiwit
'W-PArtt -- , ,-- 04"ti*A06.440 1 001*;' , .c .
k 40• 4 1,4,414 it. qtriv l- 1
0 ,40,i700( , •,141;41*:;‘1>..
11.'1111:141:000144 3 '
W^m
4tril.l '.i
l• }. ~. : 1 ~.,- i "..)11- ,2- '1%..I ,":,1
,0 i4' . ~: -.. -,,0 4
. , : 1 ,4- . . 0 ;. ! , k0t :,,,y,, i ( 1.1., , ,, i L,*,4 , 1
t;t4tA, :441ii - r,04 , 0 - 10,1
MNl*Ahenzioakiirti
1.0 „„„. fi .,.. :, •. ii ~ Atia i ~; , - ,,, 4 , 1 -
744
•.,,,i r ~,---,-i 4 • ~,,, , .,4 4 , j , ..„.„..: . . " k„ ; , ! , ,„,,,. ! ,,:,,,t,
•, . •
. ~. ;•., ,-,v. ~ .. • 1,4,t0:Ni9g09 , 4-i„il„,-..4-!.
~. , , - . •{ • . --.
114940411/
i, iistatio,rfklritTaftit - AViila;' , " .!::st, ,1 /.. 0 :s ;e, .1
r4,411„ 6 .•3** - 4.. -Mif' .
A t ) . t,i ~ A i ii . v, f, , ,i:)t,imi.o, 'ti ,-, 'sf': 'l - '4 i.'l4 4 ft, ';‘± l- 1,
XlStle,o4,lll44lloUblia.
Ate rltte n ity "
i f t
0 no inventoqk:wegto , •Mallot
AlP. ' ' 1 ,= If • .
t' = e :; ~ . .,:ii . i-az OF, {{. / I .., ,-, /, 4 )14
. .
, 4 11,
/ A
, ,40„,1100, Ofi at** 0 . 01004 th
. li .
;)
I _in, - r 4 i fo)
. Il i 4: • • alit:ait ;
: 'w e ld re
'. ' 00 , 1P6310.0•1;111;
:4•t , • . t. 1 K.#1 . 4 .
i• • • aiiit4ntlyivww:.! l •'F
Tigifillif 14 1 464 ? , mit,
fa; tio;'Sci:' , l: O 4 D' :3 • 'iitv;
-444 i bo -oe itiiiil v i 0)01
4 l'iß) ,v'a!" - e t
.
•
.r.r : - ,.
ME
lIM
ME
:t :s
• I.
' s
). Fit
I ti or
ll it , • 'fril ei r t Ate i
Vl6 ,r 4
- • - - ,,i7;0 4 4til ‘'tti izi
ii,glo 4 il , ,': f,li t 6A.--1 ta4t. xi* tr' 4 'kl• , ",„,y 4, i': 0; ' , .,:t,
, - 1 ,
i - irt. vt.t>14*!,41, ,, v - s 0
!.) li A rNtiiiii i .
'l' ' 1 : Y ,
‘i ' '''''' " , i' i • „,.".
...41 .V 4,,
~ , , _, -,,,i
:Exttauitio:"ooosPW
:'f t 6 - s(t.ti 44,;4140 . 1;i,*"1 - ;;'A,.. ,. .ii,,1i1f,4,i::0. -Fi'o
. t,tfsS '•• •'•'',,*•i fP , ' i- iO% . '- 1 .. _ ...5... T•ti5•` , s A .140.4111 r';(,..d.. ( 4 , , f • 4), ja
. 4.
(i;4,) t • ~fllhi:i *..` ,qP• 1 11, .qtr•tacilti•,:W,:ti . ,•4', , , Zlsy, , i ; : A i , :
- t •di-v., ;yf.. ; 41,10'. 2 t 14.;-.Nf "tf4i.',.; 4- ','!;6i,4‘3,'. t; , '''.,': ~, , : i;I:i-i? ',
,rg , , , i;• , rAlipiSEB tilY,OOllO,PI i
~,,, , t,..,•; : ,,4,1 k,f 9' , : y ; l % 0 eil :, , ~914-#,A: it,t Xol4Bi •otiilf,::',,,l.
~1,.) p , ji 0!
,i1.) . ,•, , ,y.•:,,r,. • 4 . 1,;1.) , ;41: ; , 4';Fli; - •`. 1'; , ,,V:.
,',. ';',.. .''''.2,' ••:.,:i
,lin iz itOlirithliollittrilite: tOrtit h , lt 019:
,-, . , ~PAllll.k,4l 6l l.l!;:.:47l P i'llttrnir.r,
,I •••is•l . li' ' - •i - il•••••,1•10'ii . ; '&.s:i- - i•:.:Pi, i•i, s i•l:t! i.,•:i,/
' , :,,,';,•; ,: ,i f•y l o i .O N i Co l l 41440 ,u;: ) 2 0, , • ~,'.;.s I
;oil,- 't,' i , • 'S' 4, ,:- •L , a .+4 1,10t , i , ~,: -:s •(6 •t
:! 1 ::.i , i6i1(1 1 -10,t .- :/:i° . i:: -, i ill ' ri:i:,,f, to ~f4i;ii t,-, '''3•o
40404 . 0 0 0 ,_,'Atf,,trprteel
alig 0 .1 1 00 -,, libbigklNONl6llot 00 '
0,4 i • •
~,,, f 4,,,. 1,,5, . • 0 , ( - 41 , 1„.0 1p,i,•.•,,% Pli:•h- 'O4 ai• rd
V.i.• 3:: , ,0,...1 - .7•4 ;to,il -,- 4 . 3;Ptif00',':•(,4•. - iti•,:tr-:l ,l 's
9 i I•S ' ll lsl/OihiNitite46ll kid toiStilefi t 1 14f 1
' 0 4' 4 1.y4./ cl t 9:lo4l:rif i•itt:, , l.: , :idl:•.? ‘0,P.3 4 . 1. i ~ .?,41.,13'iN
1.14 •,•-•0f . ,i1 1 11„0.v '•,;- ',••,,;',i iil,v-g 1 4.1.1 ' 'ili!tt F Fi.RI4. i
OfikieeNo4olsXosthalightloilltilkoithwaiat
40. itt , ~ :•!t: ~1f.tw.;..1. Id. ',f l' , i .rr A .• . ;•i..4";• Avt 4 ',..41•it
r olf
11041
t 4 ...1iT, , .. I
•- , ,
r :.-,, 1.
, ‘'. `4 , ..uliy•..thll -2 '
.: ,1 ',. , Q 1, 14, 4 "* t'. ,1, % , 13 , r f ,' 1
1 '-. p'.11.5:4 , 1 I ..-I; , :rCre , 1 4 i At c. , ..4 .;1); , .1-; , 1 4 ' t. , ;- , i f
yAt YU C.'+( , : , :: 1..,',:%,',.: tli.l .1;- 4# oitilift ).,;;)
r...,tti14..i1 i . , f er,),“ 7 ,1 ,fr •'=o I, idiri , o? ttrsl 1.4 5t. , ,,& ,
Thiladlit'afftwo Nefiroisoit pid4141441 la do
i., , ,,1,(1 -;) 4 , ) ~ , ) t.a!) , Itil'ili.•pp, to' ,•: i ,, , 1341:‘ , ‘ lf? t tal
'..,v.j.:11. isk :: ...".;:!: lei' r , : , .; , -. , , t. Vr,!; . l e - -.., ,-) i .4! ~ , 1 ~ v 4 , -,-e
'' ''' r' C '''''' s!. :')'lll,ol4l:"}itifit. ~ A. i r,i•H;. 4 , x oly
'1: 4 4...,.....4t hi j•.. 4, 7 k.,11 - 7 - 3...0.1./% 'cliNrct .I,, t ei! h
i7,..!1 , , ,,, ,), 10-.0. to •$, ,I , :rtr)t v..i J` .1,- I ii, I , 4,i,lie,tit
i..ji,03 . 0. ;,„g ..(3.).i a 0.4•,,1i b. l 4,lci , 4ol4.iiiiteN oiti
f,,,qiitt:ig . ~ :1: 1 . ; ) 11a,_. ; ,....,•:. , , F 4 r.,:,.''' ,q ,
.1 •14 . ‘,.,.4
+ , ,o.l,4ll4.itttqttirtiffr,J9ef e t.'l l ,i' INA Olt, t))
1"(:'it ei -) 1 tii 1'41,)i 44 11 Ar4%;-;` /4 E 1 :1+ iV 11 f' , 4 4 ; \' %.,`4. - Pi C•t'' '4 l.
1. 4, ./)kit.:i`.'f( ("44 , i ,I;t.t ,4.. e ...; 1A)...5;.. , . '0:: t. , : - e..i - v.(t. , , ,, /
•I .'x ' l 6inflaaaiti' coke lttk- s9lltadto , 'i
„i- h tla f, , ,1,..zi.i f i;: f ..,i. t 1:•.'
,4‘.=.1..7 , :i
• f;, , -17-I;ti trd:., l- ,f , 4i, 14"11,; , ; , i (1, . I ', .1; ‘.,i
•. :.)., ; , i :'' , Z
i 1 )! :2 ..r : , t(i lii LEA '• t 3 0"..1) ; ; ,:. :' • ' ~• ,, .f!,111, i, , .a,, ), ! re
ih i * 1. ' 't! .-iiii a 4 i l ia k i it hi i liiW ii
Ki i lrnt , :,, ',, ~,, r ) ., ~,, r 4, , ,r,r•‘ : y tr. , -4-• ) 1 , 14 ,11
64,41.11' i t il 14 - 1 / 1 14.1 1 4ii' l Igi . v.k ' °ll ' 4
tinikthiv :. ;1:1 4 1
If. ;117 ITYSTrMtv . I7I.7, -Irtrr"` 7 1 . ~ 11
d ,Di t ti,),:li: ; 4 rrpe+l2;.-; ; ;; ii I', I.'kt 0 f-' i'
'l•:,fs",„ii T.l 4 lif,i4R ,L..11) , 51,:9Tfr YOIP;t7 , ,Pz.
r , di , " '.0..1. i , ' --.., ~ t. tr. f;44;,3 . 1 v's , r !t41.1 ~• (±,e. , i , .. 4 1, ,, 1
00110, !E l f 00)410111 40.11 -41144 Mil Tiopui;si g
'Mr! mentstnd . Ile f, -
roiv i
ti))S.'4,:s :.,.111r : 4 % or RY Li o'lloz .L., .1 41(0 w.O: t , t * .t..sl * i v :v.; .2,
l'q*, II trP!
ob#4l'43iiie'shia4iiii,fo . 11404' a 4iiiiiiii 0040
..,.
) 1
f ; .. .7 ,
~,,
4 11,,r; 1. 16 1 4 ;i 14 4. 1. ,..4g t h il i lifitieAt;lit
''
.. : ,,.. i1 , , 1 1,,vr , . 4 1 , 4
/1T,T,,,,,t41 7 .21), : ,,,,),„ 3 1.1,i,-,.,.„4„4,11,,,i .i.i. L!,',', syth i
:Jro, N, • , ) tits, `i, e,.14/0; 4V 41+''a' rt lfl i f‘i: i t lOtO r q't;?,
..., il i . 01 . iI. ~_ , ~ 1 ,.. 11 f,1 , .)1 1',91 f s.lvl.,e‘, i 4; u, ):, • jiti , tl
.1;1-4,- :4 1 1.ft 1-.4,1./ e., ~ w 1 list' ~ fr• I,q VI 00(:.:t. i ( ti ..., 1(0 i'
•e,lsl,o.4kiEoSty ,
0 , 4 t'i I+' , :k . 's ti &4l I k.),; , 't V: 7114 ~1;1 1,4
~; :)p113. -- o,k'fkrl.el
itit , /,' , e ^ t .-.l' , ' 04, t l;, 1 ) r, l'4 , i,i illy iXsitl&. . tf;.!>')t , Priz:
i.t;,144 . 0)1.0. , ,• , t: s' , .' , B :tri 1 Li .1y - 1 s it el ,-,- 411,4, 1 ,:.; , ,, , :v.0 f! 04 th iii
1,1114 , j1N? Al v.l. 1 f,,t; Ai.;: tiA , l.< #e'l - 441.411'! Cillt,fifieiA.4
' hadbilioel svitilried46 . 7*thy t itni‘Vays, , k , t , d i r ‘ t
'l 4, t' \ tjtso A ' kA'("`P' ':` , "'*4 ...#:,7,>a•-iiti..74,,,5te.4 A,,,
`3
.I.4tl"l3l'l's t h i e, `ivi.- ikkllevii ,, ka.,it s .'4 : 4lfli4%.:}' , '„?/,:iiii WV,
'fie.flttglel it , . le rste e, - e - ts 41 ''te4di - 14 it' t 4. *er 4,44' - ' ti(74,l,ret .
, • ,'‘ %, .1 , 5"
• tkOft .Id . i. t , ‘ rt.x,l, 0,11 11 401010..11[1 t * /4*
.
'-:: 4 .1- i 0 4 I , liti 4 ~,t,-, '',- ''t ''34 . 7, -, 14:4`;Jf,t;' 1 11,1161, , r11 9
#1.111145 10 V'4 i .4,14. tc/.. • ‘ .l NliPtit , *"'
• ' 'f/'
, , A A k , q , ' , imr-ft-tiAttc - g4
kro no b i i tivityAktv i i i44tiotiiiittAAA: PKA
ntt lf tk ii 1 .,, 1mf " ./r i f il r' 4l4 M-A o 44o • fit t 4 Ti
' 61440 * RA- " -
v watt
AP 4 I , arraMliWit 440 , , ttu ANT
, t,, , , ( „ ~„. 4 ,
tiii i, ...,,....,".. i140 „.„ ~e..i.„ - ~
1 le ~.T , PA
' k ‘ O , ' . " -- P 4 ' l l4 . o l r4,4o:ektik im44
4 t • , ....,,,,.$ , ~ , .1 , ..
/ Ir a
t o 31
al .1. ,i
:,
4.
!
'i~.;~ r.
1 . 4 ~,
yip .1%, h i ? ,1= . 0 . N.34.4%.1 ,Y i . ,lll‘'; : ' 4l , v? 0 :Jo : ,, m
X1 1 , tvi.4 . - . !(1 .ifi; , ' f:itte,t , i(.(',, , fA • p, v• I,.tt rr,i ,
~,.; p„4:4,.:0!.,,r ,tit.it,, ~.: t0f,•4 . -4
~.
I:V , l 4l A'''' , V , is!rrf 'VM 4 4.1 , , ) q..P, ‘''';''' , 4' , 1 , ki,
4 . loil ~, 1 , •... ta - I 4v1: 2. 1 1.- , ..` ,. ?
,iii..: ':, ..f. , „,; f 1 ~, N • 'o';' , :r.f, , ,',,,+ .: ,; .", • Pp c , i,, ti
' 1
Bookselltirs t , B.tationorts t
.„ ~,,...,„.,....,,, , ,,,..,,..,1•
t.„;•i,:.,..;:,,...„,.. 3 ,. 3 3.3. ; •: 3 1-'3-, , ,=- 3 ); 3 ~
if,, -,,,
~t
1 . 3 t . • ' ~ 3 `3, , triii* .
1"(( ',i, , 31 .', An '1.',.: , -;-, 1,1i.'d o=ii
X lig
fiO4
,',* s i t',. ga f' f At t i,l r, i't# II:gl o r.A
II; 41. 4 ,,, , 4,llo,m, r t,c. ‘ kt i,ilti,,t', ..,1..
~it./...40f ;441 . 411
1A4e..11,10e ,
I 013 . ;' >t ,t , . , rlr r1M777, 2 ' " . .=3 .1
;'. . I ! ' ' ' 1 I'4
' k .- 3•
, ~,'. 5'j.•:i•:.,44
1 E =" ', ll ' - '4 Ai' '. l' , i4li;l`:•': v4!1,1 ti ;.; ~ • I :.t ,-..r5.:
H r t ) . ,;iT,:;l il..'r,t Isi 4 , ,N ~,,
.1 ' ,,, i t ,, ;':- N
) AT
,t , s(l I, ;i:titi , , , l , ' '' VA ',) 3'.; ; 0 4 : , f; \ r•."•; -, =, 'rt
I ' '''' . • • ‘ , ylklAvJit.') - ..i ,• V 'l'; Ti:,4. 0
P 4 Pia ~OP .11raltro1100RIP.WOR• PRO
NtNi,v.r.vi 'no, ,v 1 tl-'......0r=e' . 4.')•ar.. ziti !.
v , , ,
psi-:•=iti ttel`t 0- 41 ; - =vi •!-::.k3,,-, , t :,:== ...vkki .(it.,.!0il
liiii tk4,,.) ,1-,..,,1J .1, h.tilr -t '3'•' +oh , - •),,;: 1 , i:=4
'F;11 '011 1 4:4 O1.i:2e!") RE - t!)`? ;‘ , 4::‘P , l';',)," `“-, : , :k
--ell 11 ''a k li,illi f ..q)*(,)tlie =-;,1;',.;:l , =',..0 -. dl , - f, t ; '), 3,li:A
.I,IfOCIAPiOO/VVIAINAWBOR Zik4,40,1
11 . ) ,, , ,„1 - , - t....t.Rf,7 4 ti, i , „. , ‘ IN !A,' iv , , , ,vi.? i(ii.eA , p',4-,...iii ,
0,0,,,‘„-./ I t?=l t.l=a ~ ,i i . t ci; A 7 -.1...6%=. S'; :,' e + '3 . #
jo,il. 333, 3.!; , s - ',Q. , ' 't'a3' iv ; , ..,,1 .• , r,t" , -4', if 11';`,) 0 1
;10103. , 11 '1;14 '',':e i..y3.i4`i'lf. -:,.v .1 - , 3L3. ( 1, 3 • 4 ,i r l
11 13, lit' i /,,' 711 `,, ',tl l' . ` ',''y ',., ''', , ', ''',''' ••• 1,4 v.: 5:.,-,
-1:f;
31 lit-. 414 )
, t,r i+ ) 4 31 AU if; C 6 tbf ,".":), );/..^'.3.„kgi ;,,.,', ,;ciii'li;,.,..,e,y. .
i 1 ,tp, 4 SC.llllll , lfon*Atiraiktkooti
0 , ,
•a' ',l ,4 •2 , ' , J , :r.11 )1 , ) 'li Isi ,--.,i A , ,11,
“ ~..
' 5 t''' . .i . ‘ I, ~'''i `t Vt' F, ' ..,0, :.' i "'l , ' 'l''',lo.'t)
r a"~
~~.: .
a;,,.
:, ~'~~
1 ;,1„.,,;1, ,i.t ,11,
••, V 1
k -
A : ,"i 11 ;fl. - 17 . 1,4 ';ilir d igitALXl' :4A1)1 .I,f 4,4 ,s, p 4
1i:147,71/(itj,
I , : rtfq.,iLleq.
.
-
:II •t. :4 • }, •
, it, • , (.7;4'
" i'D'i;4lo
• ),
.1 f'i;
ir::( ' S`jj
, - 444
; f: t•" .3,41;V0i
y.
' °I.
• , •
'," % :“:17177 t!..4nrwinneremvrtrYm...l9.wfrild?,lfft
4i. 4 0.14. u.
fat!, 'o' , t.•!. , * -' 1'0414 , A.914,
114 4 1 0 2 4 19499 J O N I ii kg4 ' 4 1 krf "''
• •4 4 ,t
• ; 1,101,i 11;
imoh u Weitingand -1111Ohlititi4114 Eaßroloiei s
„. , „I , t 119 . 1
;;f:0
ViNSOPkil:
Penes Pelpilf,n/f; 810 p,
• !.;
1A..; . 411;4 (1.()+1,1:41)-
ituiWbielimilioughtfotAtik,iiwt will bwsol4loii .
ii ; nor
..t f,': •rr,f.A %
ipuoiLa n 4 ) l lA tltl6l4-vi a tt,iii i i mp i tc6 4 l l /
rfrlrr,„er-mr.r,, 0,77:)-1 - 74:r0d4..: .4! 55
001'Pr4l .7 I:: it •.:!.14 off
1s);, 3= - AlAti - 1/0 1
%), 4;14'4 4 ;144.1:11/41
eit,04041•04.41*01t,' , *A*
c“ it!(\,.:»49..TY
4 0,-; 49/ 1 4t 44 . 13 48P0T0W010010/10,4,01*,
r:':
11:4 ) ; ,
*ltlisoillbyfpnibtrOssinkelsiyrhiti, 0(
• !tAtt
11; ' t"1t1s•
, t)
oittititici4loo6443 o 4(tooroiliitYrOff
. •• •
....,,
. , : 1.'41 •i: . t:•, , ,:r: . • I,4e s , , ;it - g•iii!
- '.:1,45,) • - .:.1 , . r>.t./ L let!;';14 , I . • I;th4 • g-Ar4-JIL.
.duNDAri
af? , 1,...06 t,t,.: : kj a 141 ` , , , lAii Nit (I , )Atit4 I
•fft.r . l I 4.q.:3 s'i pt,:e 'PA... :mi. lii : lik oigitatu
...: v; 1..,71 , re I r :10 , to . . i; P".llt.ltl l'i:a 4.16 A
ei',:.f.i,r 'Oa : so:ill. .;.: . /bil. ll . l .l*:tl'cl.lkit 141 1 1 : 13 ittn i
i Ali, 3).ji.ti,i •l' it A 6 . 'lo.:A.Tirvf. , l 1. 1. 3 , tipnil
21.
t larikt i 3 ; i . A
4 R .. .
€1.40,. 4.74,, . . A. e. A ~ . titm
it..i..t-sci- n s .to. :.,:e,s ~c.;; hilitivil tii4 t ipfoli,
.;.:.,,O.,,eforrit:?, 4 1 lizoltr ••13 4
IA) g:4. lintii4.llt4
9t4t r,11,1 L:01-6.4 'te.eut . rotiifit.l.lE :vp.s.r Isfw
SSR 1
/4 % tii r(Aatter ;All Jg v i•• 1 h l i44lii(r. Offfi•
„ l e e stis i bi i, t wo 4 ,fts,ma re4l'4l:ittw:tollol%.)
' 1 1 3 1' 14 4 .401 ;itii .4 i 1 4/ . Ift 61). - joiliottitAni
74We. 41 , Atifia 'll WIN ' l icivoq ,fmvs
f iat4,mt . /1..4 , v v.s 4f :. atxtiti Adt 4.7. hat tlii:i
iprioitg..l rwml 'fa d• it1... 1 '4: 111# AV/ 4 1 414'...1. PO •
hlA.iii• I t rlfi;'l,3 - 11 41514) '0,11 ; 1:9 ..(44 : o ittotfi
.M#V4g l 4 4.40.1. ti., loi'stafitv).k.Q.4 . 4lte: , v,tafi .
1 9 kuio ' '..11?,!?1, x.1,419•01:3•.0. Tifll.!-411.4. 0:441j011
1f 1. ..0; ; Aj, i ; . • ..•: f t • ; &1 ' 41iiilti
4-11144i4Xl 't lailV ilia
Li: Y's iti, 1 fact: 'V 0" • : tite r ' 4 .4 Aiti ti•alittit
ti ti
itsixi qin.froo ck ~,; %la kt . -viityi.. • 44l. - /;dlu4
... -.;-....,.,..".. .. 7... .... '. :
7 ,. . , :; , : .. ,i , • j` ..... ;,..:::. " 4 1 1 :V :1 ': "I'"A'lrnC ) -:
..
".;",
Piiviii) . 4 4 ip ; ittill , ..t.ifileihl ' iki' i tAV.A O II,IOVA:
0 4 7iilliiii
vo,,::,t,ii .. iIIIF . ii;k4l figv:
144,1 ~i ,i, • , ii 12kai . , jlieliiil Att: raYliiti t ltt* oisii,
ispoli ; iiiiit
..x.tviloAfr: ` ,lm .,t iltiviii fitijAd't4 Avoldof
ti: pii r ll * imistogr 00:kpoit 404 c
Y t igilittpNis4 l * l4 4# 44 lW c i VOW., . ki ',.
l oi ro 1 4 11 : 4 4S ltc; ),:k1 ile: r t 1
To,
iti
44.siotolffis l oil ow i , '0444.4140 tob., !
a it
4. 41 10:40. rit0..414,14 "it;;Oshilik 14 . i644119„
•
oigliftlihitill .SialViVit4 101111 . 44 ..
: 4 g r —'
?ta*CitMatt4. , - - .. I: l , Vi
l' o l4. ' ll4 t it ,* 1 ' l ' * Si t ",
inj 0 1 01/ei //c 16 4414 5 17 1 J. : t ) k ''
s '4l
4 4 1 . 4°1.4 1 4 4040 ,0 5 4 .,A OW *AI
/, ' rEA:* - .1 - 4 ii.i (40
•• i " 'il ,ft\ ACC
0
.. ,
, 1 , ,
:' 414 , 00 , Al,
' 1 .4:11 4.47 s t r tel ettt ediP . s 44k. - 4
liillittlii;t4l46 t 1140 . 4 * ': .°
'
0
A t
fitii •: 11. - 4141 P ;: l diil7 4 ' "
iaii* 47 oll : :4ll ;
Al l e liNffifOr
' il - -tilli 4 1 444
1
) A 1
6 (7 I.
.4
45 1 )
t
„`,
:
ME
'~Y.i i<~.Y:.:~ 1
ISE
MI-
41Mt;
:Sqll
f 1 I r t
,
.•'. 46 P:I
.itiirri, i - ( 00:01,44 k ..4 .v - ,. '' - ? c i -- if q. - A..
yi tiiittON ; k•.: ' .'"
* *C . : l feoo,4
t i r
. ~, : 1,, , - isvAN • , 0 0. - '., ,- ?1. •?• 0
1•.14
ea rW i r 1 00 5 01444'41
'ilgi:# 'q :1,4 ii . 1 ,. .4#1 , 40,450, 1 504.: ~.‘• 1, 1 . ti ..4i .‘ h.l ,
A ; • 14( :41* -' . . i IV: ' ' Nil / 6#li 44
,A , 0
~,
ti/ t l; . ' '; ~ - . A.' , 7, 7, . ' trffbrti*'-'•
. PNit:. I I ,!
. 4 44. '" - •t otor Y -
`kiku.sli4 4 ‘ll.l4 4
..._ ' • . ' _vie. A kte' 1 4 , 1 ik'r?l'", e', A i
EXTENSION TABLIM , — -
..i. ,,,, i4.4)1 1 ,.,TiWikitie , t 4 T , ,2; , '"..-;•,`..;-,1 t f
t.' i •
R.,, ,n4l
N. W
TR4i.VRWVO, Z
•" 0
.O.OMt _ 9* _ i
6 • .
l ii,i' .AA iNA4I-.I; ,
,
4\ c - ~1, „,:4,wt0.1;;A,f,,,t„ ,t
,
MR - 1 4 -Irt29triNWICRATTRIt .
AS
sad eve.4" . othei uttof : iiitbi ' itird iiiol—
ill 11k , .i..
ii; ngt4 z , 3 - . iir - 4,4 .1 M71- 1.4,.t• 4 1 '
Nf AlillipriPllMillmoittooliallitifillii 4 itif;' , .
VINO •1 - ', s' t k.qt . : ,-,... , ,,0, ,, ,,-..,„ve, ~ .„.,,,,,
~,,,,,,-; ,c , ',111 3., tt TWIT,PIii".. , I , ki ,i ' '.l.t , --.,,: .7 ,
-' ' t i t Tt i t ielpt4 , ll l t I*, , 0, AM
og-- .4 7 1.0 4 .A l li p Ut uy
el /q; eo t -
u `,4i tiiii :<,4 l , { .w .l i iiiii.., if.
01DAtimie
' • j
v - ...;f#,V01,P1 - :19 1 1i9#4.9?1,:, , ,:.?,i , ;,, - . - ;;;,,
. - 31
OARDIVAwr - :.
2,6 V, it
01 ,4 1 0W,A0,40140,944450(44,10,0,,,,% , ;
. : Eieetrotypei raritaikkd
An 444111 belki 6 . 0 iti4064411441'
litOkr ; 1 _° 1 0 1 0 Arlo •
riaiNAttltria WINKS Imam
~• IF)
bg ( 4 '4 . k1• ; 1 ,44Y;• 4 - V;
0n0t,1026 /Ala 18 070 Clikriv+L 0 #5 4410W
rre "W,,,* • „Sp* . . 4 ,640'.%y
.Ito 1 04'4 i.'A':;.fasA
...:I! 4 , ` ) ." 1 1 ,1"r1-,1 1 M I f)af•Altf.tAkt:v,•; , , .: v
el Yr' r li t l V°l 4 4 , '.`:‘ ati ° 11/ 4 1 , k-, ziqi
' latertklk) aiall 4 . 42 l 4 4 4iii t ' ' r.'" *4 ' l ' -
if grelv
•,;(,'K4IO 14:1.47',14441101, ' ' 21.4.1 , , AlYr , r;k:Wii AI sl
olit it * iri%o :it.f 1..0. 'iss', l via's.._ti sV.g, "4 f',;*‘ 4 oSi, ,
. levant Mut, nu r u t .
to
l ot t or d•anW 7 rillitTik
ervtl leelompor lipmgy py , Ink
- 0 too . 2.-4 .- (MY - "IlljOr
)o`'
BE
...,
.$41 . 14
iktit'll
'4,4 ,