Reading daily eagle. (Reading, Pa.) 1868-1883, October 21, 1868, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f ' . ',lt" '' ' S- --.
,: 4 1 ' rat Ha t t. intit . „ ./trit t44 . 11.! - : xye.-: , , mtv4,, .
' ki 7 f; •ii t; i vi 46. ibtt , ti - viwiir.Lo':- . 11 , : jI.I-31 . . t 464/.
~
.:-•,# .:.
~,
~:;..,,, , ; .„ : tt, ',,.,, iit,lhoil••• , ili - 4c(t.ef:i : , 411 . ! , „A i +.
~, , • i. - ii :-‘,;-- - A t).',..4 . /ti:tt- off fi 114'6 el •iii ,-.,,;;D:
~ .. • .1.;1 -• ‘ :1-1 v,./e43 T., ti e4',; , 1•, , i1,, 4iijt
• . ‘' ' 't , :'!4 ' J..'il ,:: - Jet.,oll4t. . ' • ''. ''.
' ','.-, •
i , '
... i •
i ..4)t.za i 2(0 :-I, , ‘ • ~• „•-
•1 - f) - .
t- iTa, II PriatOi• - ,'..•;1 ii.
I'l et,il4l , ,A, I n
,i; ~.ctylip9Airt. ~... ~,, • .0. f.t A - 441,4171 ,1-, ,
~
~.;., i : I , qiist.oool.,;3jl hrt# kr,o4,loS'i Mil ifi.4llyl:
• , . '‘.• ,fct.istt 11•: • :' ,0 (:1:4,11.! .t ", , :iih4 1
". "1 . ...r1 , i(Y) .1:14'14ill i 4 Stiqr1)::;11 ,i'Cit .• .,l;•!, : ' 1
- •',.,.:2L5:t.;,( . . 0,f_..• 01,1 l fetw,•lll r.ii tyll:10 - / r.1
•;. ••,:- re;: : ff: 'dt,l ; :i• f):>:::',"( g;4.)ll:4 . ;Mitti • 'l.l.
~ -?'. ~.;! : •
,fic,.;fitt, jz::i ‘ '.ii . ,' 1'•:=:".n:re; ; ; . ' - iiiill
'', • , , . ' • : :qt•, - t',l
' , • I :` ,, -:-+'?:. _l'
AlliWAlll*Tilka, ;:4. r';Z 1
••• 1 '
,-: ,', ' - .1,t • t * .'51), 1 . -,- ,; 4 ';4'...;'c • 1
ft i i '.l, ' , '•t.; 4tritGq L'lliT?o4ll4filt ih1111(0y OAT; '
~ 1 i. '.'; .ci I%) .(W "01bliti4 . 10 ''o. )oo b 4 it.k) -
"•` •'
i .' , ?. 1 ` ,.. ,':; , ;i1,.1`)a 651,6 er)xt,l#4ll 4 Arit...qt ,
..-- it - , . ,- !:•'?'..,t.i., -, !,4 . 1‘.1 4 rtfr - ,•t;tv:4 l',#.(xiti, t oy..)'ol! :13
• ~ 1 • ~ 1 '.; ,(c it; ling•bmiim int) Nii•ref4l'..<l !`'fai n
: t 1 ,;,f , .; :);;;114 li.ill': , ).` 0.. pilittlitl eit.4 N!,•t. , 0
0*
• . ?'-
' g . • 'I . -4 ' t
li' ? 1- 1 '
.' •,' • d Op. I ;4.4443 „it, . ss, Jig.: o ) .Q,,,?..1n
€14:4-4 1 , , ' 1i.....:•gi 4 1.41,,,i
i'.il, ON q-.)• f,p).iiu rots. kitv•7',,lo;•l./ i dat) i
r,' , i , ,i--;.'e - ,,:kri /in ~binaiti4. TO / , `;\-1 7 . 11 'Pla 0 1 `i • 1
• - v V. , i.l / * ,• ' - it' l ielf 11441108 Itlfitt(o44 i'6l)4) , Pi
il IA ) f. ; iti*IYI I VC . I 'l4 )4( •••
• ~,, ;-` !.:.; 4 ( InAti Ea.:, „. .-
~ , • • • •,. • ,•
il v t fi ttiftet fleet • In7r.trilatlci.trh i . .ii ilf :)ac)
,
4,,ti - '. " I. ° ' I ° I Q N .-, ik
to, fiA
, • • • 6 41 ta . . .
, .. ~
i r .0. okri l iXrr af .it,
.4.101'1 ; 4 At*ta ' . , ; , •
'.t v.ritslit :.0 atiat . ' • ,'.
• • ~, . .._ i , z
..1, , , i t ioq , c4 Atil iinit te)7oql '#l. , ttaW • 411
,- •
i - ,..i! , L • ititsl - 4 torlikbitototisa)l qi), 'b di itl,i flats
It le
I,' ;:Mirirt i ldiTtl e g '
- . .• ~ , . : ;' , .ittsAtlm ot 1
, 't; , . , / -- sol iki'S 14Att hivoio,'iolti - (TIT :114 ,
~,t• t•itTP.'4ii) off 6al..6ll;l:trtiallii!biltin pi
:•:( 4 4 f.117i.:?, %Loa (0 7.: • .4 01.11::•.11•21v65 - 3 ••
. ; • . : ~ I?refji kita
owl 4 . 1 ?+.,' vl , l r-b':110P-ti
• trittitiv-liiirlielareftrifil
it ii 1 ,-- TiTtiqcs fi - ,u.i) ,57ii,ticava 644 1.-...;1
' -
... _ _
ME
MP
411, i i • , .
. '
'',. isi,' 1 •
' ''' . 1 . ''• ti j.1141411e5.11 1 PN1M10 .
~
.01, ilfm.4o at,,al 6 f ru wirtitt..144t.2..1 4014
•,' '' -Q4 1- ' • 3 -` • •
3 ) stn ' 1 0! ,' /0 .114 Mil N:
i
%I
'l, , ;i; az 1 . ,.; 1G- .11,1% )10 D mo v. ,
t
c . • • - 901/11}36i()) Kg
i•if',/e;:le.d);O:re liittivt*OAPP Ittlir 4106.1kUt'a
'l , ' lk fir.Pl.4 Pa ti,' 64v ootiri I* itisf tsni
a' , •;,•Aik Jo ••• • Nil 4- • , 0 1 1,1 '
•''',"• ' -4', ort t" 0r.)20
• 4
~, ' , MI 141.1 vtib en ova * ,, t slitiatoql4 , Ewa
,
- 44)1(mt ad 1 . Pi itn
f'' -990.1 Tann 1.71,,,. I a 11 06$ tic! •
{ ; tote ,- ip;i 4 4 ,. t ow ~,*11.40 # 4 „ ..ki t0
, .
.in7YaE4ll.llO
T
AI
0 11ir*1 0 t; . tq1014 , 111444
1. S'. ( 'l•i'fi l'ajt ;WO, ) ,Ili
* !?:...;.:„Y'
~ ) ,11 - vii 6)1v) 004 iii i',/ , 1,
ti'foitioimobil,4o6olll.4l44 6 it) sit
„,' ,
~ t tootit'll RAW) blil In reirlil rn bile) 1.
iiilol4 iitt i gialt — tilil k 0 I? :: (' f 1
' '' . 441A 4 • , ~0 J.V . b i ff . • ) 1
.. 6 1 . .t15,..!.':f 1 .
‘r
, .
11031$1' 411611 1 / 4 1R, ,11. , ,.^ • : ',
1 , :. 11 : 1611 , -4'll- 01,151reitintiroi:of L. l) t •
, t ,
I t ~, i,i. XASI 10 .1:1:014/Vegitglii 0; 11) i
4 10, vi,,fr,t frg.uPl 1471(DirMa NO
ii
• , , . . *,
• ~ Rogan; •
,• , 7; ,,, ,,l,llestfraregritiaftwatrt I,owyt .
~ ~, if; t 44l - eim t il.
, gm
~. ‘ .14 .• ;:r .. , , it , 41 .... a .„ . .„.. o i ly •
nsi __
..'I 1! 1., .- 4l
-
'r, ails
4,
firf 41 i a ) I:
' :ail' l.
. ".
Pilto.l)-'lll' ftt t .+A;;1•130 i I
1
$1001)04.1t l*nivtio , Viintsotiliipillmist,'
_ -,.,......, ...._.....,....y.,v , ......,;-...,c61',....4 - ). , ... ...t*-I.'r ''''''A- 4
' „ ; ,4 ' 1 (: , rv,1244101111M8R1V di,Nil4ioi 3' 0 1"
- 7 411101 fps.o:ll n of ItiOINA7 -, l 4 n•I'4O:OZY: Ntli ~I(
.F 1 1.,-.11...ti .14+,4 , h:f10c) Tut rPtirif:tt Wt/:o 1.
•' 't :','. i'IN::: , f.; ~
ip
4111411(4(1,1,1WilligUISMII, !It.;li. 11,..3.
•1-1.1 , 0. in fit ,';'.•l 1 1,
~....,..Lopikt..riii.x. Vi.
..... ..,
•• . q
) Al ArraptYPZll4
r 7. 1 R
4siovoirtimazi. _
62411111 1r 474t . :
Tth di A(
t I I.t : VS
qt 1.
• 1.
.0 go. •
l' , ?!••1 Aftl7lti / INII/:‘1 (lb otoo , . Vol • '
;I . f r V ; g I
.100 ( 4 1,01101:1. 4: zyn't*,?.'
eiis!.:4,oll4ftle4lll29N
\ •
, ,
LtitiE
MIING
sat Blitv;
~ .
, , •: - .: . '7.'0 ~.,.
•,.. ;
..,.,,,,,,,,„
*:
.;•.,':,.,;:.-14-,,,....,:,-,..-,----,... ; ,..,,- , 4 ;:::,?..:
ttoon - 41*tiorios
..;„,,,,,, ~,,,...;;;...,:7 8 ..;,,-.., . ,•,:„.,,4 0 ,Niat
... • v -,t. ~.n_ ~.;_,.::;,..1., ,', , -;1,.:.,'-';,, , -,.'l , 7,i.tv:tiii‘i
,$
~ ~ ~,,.•.L-ila
ila ' ;/,!))•,674' MAK 4 MR."4.MMI;i - . l".it INe;'{'.i'M j
fr i tr 1 )') iift,s‘,, 4! :4;OlWi ii ~ :: 't frf,:, , 4 • F+A ''st•-,l4 , :ilift
144414 / 11viiigdt litnik:" v 1
• 4,t1i1 . ,,t;
o i r
villltOrlin: , "f i rlitTYM l Nl 'z. ,1 .0 1 1 010 1
b11‘4.it:414 4 .,1. ,i,,v,:lai ti , ,,:p,1„ , , , . , ,,, AIi:IA:MI.If . . 4 . ) .,.),,,..
-ivig4 ;lox ' ',,,!. v , 1 14 -, ~,„ T. iqifm.!it,. i
~ „;1 :0
;, 04
.. ~ , ~ ut,sea; * .tl,..A:i4•• 4 'rt(ti.
)301 , J)141 ,,. ...) , :..:i41 .et ' i •jti , C.4..(;si .4)):00,1:1 ‘
qAi 0t.,A,01?...fi•i14 4
,•:Iti: , i,•!. itititi:!•h;ll4l;:...„44, 1
I .iiillrl o itttitli 041 4 iitml dittiireet
ifiri tit ioistr,;4l., ; •t'it,i . ,....ily .! ii .
7 1 4
p w t 1,,,,, 3 , 04.,1, ~ 7 1,1,71t.11,). 1 .1 . , , , , i ,i ,i;,m,tt
tl,7f opg,.*,..iiart , 0 •Y: '.,1?..1!%.-• , /,oilk).t yr.f,v,,v,; J,•,(7;C:lati . i l
4..241 , 112)10 44, 4i4,q,4)..).)1 tit' ti!! 4 ) 4,/,) - 644.0,4 ),
:' 1
tit ' ',. 4 0. '0 1, , w g •F , ‘ 1 4 .4 '
. ,• t '.VL 4 ,, . I 4.11 ). 0 , Ill:, ,
,48,0'd I,),bdi!ti,listA ..1 . 1,4• Y:111);,,,,1ii0 . 40t116,. 1 ,
*4 4 o44o 4 lonoto'dootiiiiiii
,- .. ,-., Iv .• •. , i,.. it, * 4 `'‘ Li ii r , 4.." ~ ,
1 : 41111 , 11,11100eitotaiiti0 0 1. fig-. 9
ai341,03i444, vtakip '‘iwiiti . t; 4 T '1
~.,4,1 - to' ril in - vo ml:tt ,
00
ill
~. • ... •.
30.0.,_,i7g1,41.,,,,...z., 77),T) 11,:44 *tit 4 f
Ifi/ • ii!.).:IVI4IA tAs , Vviy4 -611 T ara ~ , -f.
, kir"11()% ' ' 'rtti'lli,; . o,
~qie,mwirpTrr44 ww...,pp.w..tt, .. :
TO ' (.iilVrAillatl/0!:11e4".P_ V.V1r.1114/A ilia
MAIIP. / "Wi'Matf 4s, % lo ! )°*fi , 1 . .144 .
ai 11e#0106,10, t ii1ik."7: ' , 6d) ; • : 1 , Y,9,1.11, oil 4
wavf.:
~1 . 641 , ;4'olll%iitai :i : i',. :i
didig • • •
...Akio..., . *A ,7 - evitenekrec!iptitor , *
"II
AO. , I;f, ili V,, ' i 1 ; lit i nithati f;l4 'lOl
. ' ' fi/to: 0 A .i • ) $, 06 - r" fitl:, OM 00. ItNli
riT it twin 4- , • , 04 r' 2. ' 17011141)1'' .. ?i g(t '
i TWlt o ltlebii 'et. ' - o),i .60 t. :
ViiV el
'li.l • • • ' ik; 71 il i i ' • '••• 4 ,
, ' •1‘ •j 4 , t,. ri, c e _t A
ti f
01 11 10 l i 11 1 0 # ;
• . ii. l ir . ' ; 0 411 40 1 0 11 00 1 0 .1 404 '
,
4 04 U ...41;' ,Vli4f l itiii.iiht) CO' (!),0,,0,!,' ol l yr . i
itr,VirdigAgkAtikt,Vilf fit ,I.
Ititlr)l‘`.t IA ekrlM,l 4 . ,Af
ci ,/ ) 3 ‘r..-.. , , , 1 , 4. , , .)„. i• ) z git
,qb, ~..14, 0.100 . .W4).P..51 . 5(1•14;tior
Lcitifteifiwet tiolis» , :lci): , ',l 11.0)1 . i:iii:Ii.:{1-kim
.
rtiTi oat , • . ~„,; :-.
Ft, irk
Zii:;/(4 1 )11Mti
• »of •
716:4
•I' ; ' 4 ; nil
'
BO
'• • t:tcl•4l%t'ittVi *:
•
114,11 Of 11•11,11:114iniicstioUt.ifty,o,=.•01cc
rfri 114.4 14011 , 21 P,
•pel. ;*: #90 . .! 4,‘
k o llo 2;48.
Mao 1 s Arettts zot AILUT (4.4IVAiL TO
,i'•;11 1 ::;P v t r s l'i , foLt`.4l:
,
:;t!11, - .?f,fir
i,10r11111044,00 e • riq
I w H A vi . ..
i, •, 0 . t,r lo r;.,7,Thq ;,ii: ti,iiti;,Riv t 11,q , ?; , ). ,
rn#
r. - .
.. , afitiViltotiotel t
l'ur.c.cor 030c,t,:lit 5,.,,'y ifor. , , i . ,; I f t. • ;
3;1 , 1 .1; , ,-..;( ,:), iiji ..r1 iec lOoli •.' 1 , ,.1:
. ' jr; iiK_,';.D• ; • 1- t x
.- • '
~ ...h.. t ,, • ..• ,
~ q 0 Akio ..
k 4!)).?' o l l lhr ( ),..., l 4it=l4l.la l if i iiit iatt,:' •
i',:dw ',f,ifiti i,:iltAt'4l , 9l3/4‘1., „ct,tije vic ,tl '
• 4 , 4;4 od pi , 1 - M•,s•iito ~ ) 71';;•••, . ?' •.;
nisnowtichipitidomm u otinuaitioifinibi k
....,,..
' f wkti e tdivfoititti, 1,
~,,,, I.)! 8 .
'i
ii m Ad,
4 ufti‘di_ilp..o
4 0 ?
' 1 ; I 1 1,0
'bill it a' 1-- - s 1 - ' •, 1 14 /-'
' ' -
*it
ditid
I=
1i2;, - :, - ' , - , '.
•,',':,: '.• . t . ' , . '.;..• .. ' l' :;' ,7 ,.. .... ~ veg. ', • ~':,•-.•';'',•-•.-;'•"'
... '.is.;ll,kti,tP:lr *lc r '
#Ol .
~i .';' i'','. ~' '' '''• ,:-'-•;,. 'A'' ; ;;:.;' ;' , ( / `: - 1 6 . ;1 n ., Y;fi b l,
.:,
i ); t iiiiiikell*:: - ' • r 4 . :
1 , '• ,- Ilti . ?-' , ''
4 .1' ; :" - •: .; '?', ' ',.i. . 1: 74 ; t ri - t efr x tr, i ,,c.,:ii., l l4,. 't,i'' ',‘, V
.. 41,....'-, ~.. „ f'y ' ., -, -,. , ~, .
••• , ' p , , j . ..5.q. 4,,,,,, , :1 , -.. e
'
i: t 4l ' ' •: 7 •.; ' . 'i . , , T 4 ,7. - V7T .7i- ' .. ii ßf'C',', -4--, ''' ' ' . :l l ->!! ":'; ' ''C'.' 'i
I' . '
t
„ti. , -..(11• S tl 4
490dist41 0 XesuteTainfic jI •
'-icils'ioil 91A: t-. 9 . la , t.'' ~- l i t fk •,0, do ':-.
iii. 6 .4111,441 q ,`• i„i
,134,. , ,ki(it0: .._, . H ytm . 11 , ,,...4 . „,?,...,,.,o_ . .
i.,i , , ~,:,.
... ~,'.(. ,` ,•il iiiiili',. l . , :.;i' ,,, ,; ; ;?:, 1 ,
, i;i :„ i;qoAl 6 l4..s. Ifiiirttlo*Pk,ti ( !lo' ,
74
; ' ,ll. lll %.l, , iiiiVi i IrOfiti , l4 .. • ),VY,l .. r , :;{/ i ,•,. ..f.i
41.4,c f 1i-,,- , :- ~ 1101 , 1 144 , r i p - ,-.: -. 4. 1-, i •,„ i
-.. I
' 3l r l o4l l ioiiii**l l lo4.4iolM 47744 , 00 0 0•1 rs i
4 . 11.41 `o4oll`;(iil l 36;Ma)ls.;ail4r4.Ve s '
. i'l
~ 0 17.,1„1;,;.401,..1.,.1 I'o
. ..V 11.") L. 3, ' tTrlrtillsl ic 2 .1.4
irgla I , WWI 7 11311Etileita$, : 0 r; % . `-' l ' '. 3 137 - , i
Ai 494 - 0,4.J. ,. 4. - li - ' ,',' , .,:il 4114. 1.& 1>;‘,...v0,.-. 1 ,
~„ '„, yt,44. 1 1 ,0 1 ?„4, -, 1
% AO
-f , ,i..-d... , 11, t lilA. f lii i l ob , ID \••, , ," , i.). A , ,.
316 f.riiST,Nt it 1 - , Z ir i I.' % %II Y '33,l"n Y iil ll 2i 4
Of 4.1 7 lu( 7 17stcrititiailas 4
: Le XANIof
r I, ~, ?, •,$ • • , , .
,- 4 T.,alM, ~.. , , .. )
tis ,liatiol/$0 1 0.44100400 11 A0W,14 . ifrii
'lbrositickisirllKV____lolW.g_o!;M:,./,.
i 7
- 6 - 1 "
jato,olo .. 14E60 4 8110i 41 r.'''! 1 ' , !'•
aufkib ticit.a.3 'te4 • ,: inif 'ti ,ji i i Ik4.Rt-, , tt.
Nntaaitli'BßllMlAM l
r , '-')ItT•
~:•'471., ) , 14 z,,61.1;i%•fil tr.!' (:,--, it ; (2,b4 ty I: ; j-,l{ ' ,
lii(tr '- . oo4rinailovilvi i
,4J,41":):4, P RI, 1-,;;;1,7 3 ; vi44),' k1,11.4.1:61 sis - 1: vit , Ti'l
• t 1 ...._ '
i' Vklailll4llloll42lloo4lllVp i r
elk ../, ~., AtTpifirr , . ~,4 its.,,r,
otiui r omthil i e.,g 4 1 1
.414. , MINTAI4IrIWWA 2.. , A. 4..,
1 ibtiri:- ,11Ilt.t 1;;(3A:'.6 ,;:l 11:b :(* i, l'f' *
fIOP I E,i PR/P l 4 twAiirfT, li.,q,EN
0.,. •
.N 1
A
4.ri vi- '
'. • t
114boiteiiipoolidAttlitittchildllify—tf
rt . - 31
4441=41" -"
A t m,lo.
41 11 11RwFMA 41:to ,
Ifi t!1 . 3 , u l t I 1,,
(iti,ll lav,) , ;\
o
d e , , ' f •
- 1; flrt • vi.=T-ty itamit
,t,
ify••,. , ~. .„ ,• . „ ...... , , ....,,,, ~,,,
rtit1E:21..,4 - ,,10..1) - t., t.,.*tibryintf.
' , liiit s iiiiiiaa' ~i ~1
..„, ri,,;,-;.L146,141 4 Avg*Ttir- 9 f , Mß[etli". iz.'i'll t ; il
iriffq tt IQ! : 1
. ,
tiOot i t Ng . i'' ,
'r t ftiP s f .
re f tglt i t I.
'
•(w r t' : , ..-it I , i'vp•
. ~,,,i • ,t,.l4.:tp q ~,, =1;
tiIitYPOIR, PaNY:-!
5,;), .••• tNi4t , tro.4.
il3 - 01.4 4$ 1) oWott 0:) . 3514
.wrairr) 0,•
" ' •• • • '• • 4P11 1 . 4. !.1 1 , 11 ,
-
¥4 , 5&4„.
.
:271
19t7peni t str.te r .
•
riii. iirths-M-Norsiir,izigo i
,jik o r ~..it.,_'4,',.t. . O .
____/_• ' ' , s„;`-jrnt, •.; - ;,f1 . t,
%‘..i . ..4.04141M81; „At g ' 4ll, n 4',A -- -.frptav7l ,
lel A ;, ,, .,t , ;.• • ,1- :.u.- :i ', -'-'' ':.--,0 , 41. , ~., 11 ri - J . - v, - .1,- 4 4 4kJ 1
i&.,.i..!: T q1,i .0, ...., vi le wwwitkarill' f,l' t• tVi -p) I'M 1 • '
I Vi0,..1 4, ..., -' i 1 ..A:., t , ( " 4441 /1" 41'4 : ' • ' 1. ~
i s:kt.' , lr..q. i ' lIIP Aiii
C4l,—,
111
=I
.?,*. ..: i
, q .‘ 7 ' . C,''',"?. fr
4# in i til i fft ' ' ' '; ' . •1
5/0 4 ';' l ^ .1,-' vf' , v -; i),, • ~,:. .1 A:0 1 3 1 1 1, ',
," :f ':q
nEMICPIOIII4 !iodivspituta.
;..y,;: .f il;. , F • ••• ( ,,i . :,
Oa'
nriview s . i s•Aoptos,q,.
tilh'e; VAROLINAV 111110W , PINE; 4 I ` '
- ' .1: • -.-
',: i t ..;1:-' , f F. i .., ~.; i•,:(-'
fi;l:4 . '4 , 1,•)1,.* ,14 . .,11“,,itt .:?i':; vii.; .s . - ' . ',--'
;; ; ... t r, !,• , ',',.- ,•;: w ilo o f t i i i t -..ty 4 *i., - ,,.,.::.,,,,-,i;,,,'
~2 : 6 ,
p •'!. ~ ''. !i I c • 3 73 , . , , '• ''., s ' --' ‘• :, _ . •,:
ifi l it..., , m-, RI: - 14 .-•,,,,,,..
,i.,,,,,,...., 6 ,,,, i ,..,„„„,,,•, : .,,.,
.i: ,- -wi 'l7 -. ;•T717:7i - Yrta Ic'vtAt . ' , 'a A'!''',; ir.", , ,, 1 I.; -.,'s
:iii. 1,,,cw, ;_: , ;); 114, ,, :7.t - I;' , i Aide;': , • ;',
: ',P ‘"i t ~..,, ~• t • ~ i•- • '1!
:.If***o4 - 001008 'AVIVItOgra
y , .: 3 3, ,- r' • -t3.3 • •i,i' , 1:'• f '
441,101/#4:01111EN
''
'•''' [ S
4....Wt-.' AM
, W PCE
' , D
) ... 4: ., 4 - R
~.
,
,A , ., , , . ,, •
)I,
,
ii,1 0 1:1(1.. 1.. ~t t.x
4 qii:o;4l, -, e.,;‘,+1., ,i •::: 1
v:ar i VAr044 111 (44t :14 IV
*144
'
Olaf , , .(.1-1 , -,, , ,•, : ,
I , - .Lp ii koi • - ~,,0 % ; -,,
~ . ~.,. „.
11., wit •
( 1.... t r 404,
- ,1,•, , ,,A.., ~..pi, , - ,
! ,-,.;.,.....0
,7.:c4 i 44514441vP • - - 101 . siii i i, 0 4,.
, , , .
, T . -- .',i; - 4 ' -'.. f r i' '" , ''... '.
'''
' ' iliaff#4 71
1I
'4 , ,!ti.f 't'' Ofer s • -
, v• ,-. ; 1 , 4' ve + );.a , ~: a 1„.
!•!,i, ,f•404 ~;. I ' /1/1 ~' e•i4, ,'.;.k,t . 1 , 0‘1.7.•
itio, , ,, •
't3•3.,3 , . 3 ... ' C ' '"'t --4 '
Pril
„, 4,+`el A...caw) +
ny
Vaal Sklar* 40016 f;;•, - -%
.411;
; F /4. 1;1
'. 1.! ; • :' ,4 • 7,:c'
IiENE
• ; 'l!f‘r(!,
tibtlit'AND LGIOLIN
t,;,4 • .4 •,
14y=',:cc4"
1 4 ;;:*9;;; 4 4. • i5,. ( 4 4 14„ : o *.„. 04 4,j) 00 0 1 1 k0,:•N
3,t,0,1 .810 001
i o w i 10. • + ••• •
7-;11fp:i
', Ol O
el itl4l. a ~ancr,
i i rrAt )' ,-s, tkr,f,p"
.not:a,
' -1
tot l -2 0 , 0 I; , ,
tit PIMP
t t
I
I tr:.sl . ;l 4l i l olooA t t
; I °D 74 i
;ti
!tokinitolpitiew
v i ..c...f,.0401. v .,1 1 ;fi1.a
10040611,;
II 11,;10',;' ,
;)(411':,c:;+ii fifi,;..,;+t I
! . 1 61()LiNcItteilly!lrot I: , i l,l•pt
't
$l . t 1
tla V141060;00VON,Ir
Yr•' ,l t• • • ,^3 . ) . V tni+A • '
• at o '
.7 . • 0 / 1 .! . ..r •,t
*IA to TO *Ort l '" lan
1244 I' 01 la llt Mid rift% 1
..1
Olpett . fry.tt. , :;."ll'.i t .A,
01' ivolf) • ItifLi'i,f ,, , , , u;L : a qf I
( t i •;%,; , ANPV-0 1 1 ) , 40*
' t- ri'3ii , ft (,
(0 '4 .
1tt1b.:4 1 404 1 61 S i lr alrit
. 0 777tv - 7711
•,! ft ';‘•
ist@efriest lied, - and'
- .:41-17Ad
II
.. ".I 'ld , ' ' ow i f ( e - :. 11;`1,7; f.;)wli .;.ri.: T O i
.
trittititriiiloli,Nts. ,
: t et w , 1n.93; :t1„ t , ~ik v i 4. ,, v, , ,. :•:? - 1 t.l 1;4. 11,
•fri:,4lf , 1\; 'y 'ii',.;' t ,4i4 ("i's , i - S j . /
J inni t ,',l 4 , 4 . A g'; ,.. ‹.'..t.: ; A . ‘!'.; ! "i 1 it'l fi:.',;!.. fl it
'l4lo:4'l4'iol ::,' ' ;., ) i . ,‘l . , ', I
~ .p i ti v .z r s vli i - - pixeii4 ' •
~ .t.444: 41 k .÷ :0k• tilt..
~- 1 •1 .
, uu 0 . 44P-Lh'bito f?,
, i-1 14 ~.., , i ..•!'',
,i'z'a X . :' 0 ,.. , , i 7 , p i , ,•,10.1, 4 ,
T at . 044 4 fif i n ia * / 1.41 , 6 $ 1 0 0 ? P 014116d in 4 1.
.;, ,I 'r , 4 „kw/ traitorgiitad• ' i ::'
.:,t• / 4 1, $4,11 i'_,. , ' ..3 04:s 'pi.,. N . l . '' .1,1''.. , t
P
-1':1:4 if 1 1- akiii:.ll l . l l(j4li '4,4} ;1 %;+.,L.i:), - ,ii, ;1
.frJA eiti0"161.1470%.40141' , . 4 ' I
t! ' ' ' T O ' ." i
“:II .0 0 0;1777 , 7) it Ai T74: ' ‘')
4 Ih',4tritimiti MlietillASSllti4,4lo
f 40.1,
ilfulfrithOlithakh Diiblo* Inikait , lav 440#1 , -
1,4i11i viiiiii4fritilsikiii °Cot*
14 1 4littairtihraty4tsidl !I ilo it
at
la4l s ' wmausseolo44o4
(W4ifii 'iio ► fthilocwitteih . ef
`4lAMittitaforbiAtolnAdiaii Otaiowit•oU , •
'lMl%idibforkfoiehalui*iktis l isidolm.b,i_ ,
Otiingittutobi l , , l.o;o.:,l - Otiit oi ~/ ,:ie.4.4ltit „„
7
~,„,„,,vati.fitsf tt'r ~.., ,!t. 1 ,,,i1,,-‘1102. , ... 4,; ', t i ytt ... 1
I WO i t ii43....144 IVA 04144 11/w ,i_lifl i2ofc'd'
1 ..
y~f7.9151
ROI
FIEM
;1 1 • ,
440,4,
,-.
441
EZ
=UMUM
Elllll
M~'a
EtEl
% ,, 1 .1.,,,.. v i ...v.. 1.4 1. , ;',..A j .10.r.i- f J, 7..;; . ..,; . ‘ ita-?:5,,!..,*4.AC - 4./frll,
„„„;- iv , itii . ., t ', - • i ii'ivii., , , ,,,,,, , - i..!..,' , i t . '•ii i iii . .t.
iie ,ftr..:0144-4111 xi.
'' it*” I'i '' '''. ' • 14i$ ' t
'.;:', ~ ‘- ::i . -.--. ~,'.,.;,::.' i._: .l .';'-,'":4*-'' '.i.;' ,-,',-,.....,:;, - j>...-:: ',.:. ',‘:.!•: :., ,-, ..:-
-. , !..&z*:14 , ,, ti/lf, 4ixtii - 4 . t,.. ,/,..•),.,..(- . 'ittil ‘
4.li.itil:A.l.'**. . .***l l ooolCliti. k,54.14-4.
• .';i' r' ~ .',4 ,'',*;,.)‘•:4 - ;!iift :'';‘ , '?;?!•-i-4 • , i , .1:',0e -- i3l.' f, - i 0 ~ ; 'Y;i,,
PAM,' OP ,1111rititY .. .0 1 1 0 AV fr*)#
46:
,
•,;oeirAßEbitailampociriltspoi;,% -,,
1, ,, ,,:',,i.,•, , .i : :,..! -!:::::,„ -; , 4 Z: ~'` ‘;
? c . ,,F 111 ; : : i .. ' c' ' )', ' P.t ' f . ; . '.l , :t : T . . ,
- 4'.
tc - . • :. . ."-.'.',.. 4 t", 1;.:1-t":-.-1/4;';:k.`-. --;::tfiil''''-',',4i!`"''i.f.i-Al.l'
't;4;4;,. 1- ',4 .17.4,;i:ci..•:1 . 1 ' 1.„1,!,:y j it,
No• hBi;lPeuit,-;ol.reaso 7 ''•
'711 :,.:'',.'4'.4 . ' , '''
:-,,V..i t ','..,•;;;;z; .-.,;.:: '. ; ', :t , .,;-. 0 - in i:.l,l.
_;.;.,,,,`,‘.:...,-.!.:- .4,i , , . ! -.1-,, , 4 :
..... , 31..11,
I'..k ' 1 ., t- -, ' , :t . t ...?" , •4f,,:v„t?:.fi, 1 - - ,
. _
;.' , :i : ;.i N,i ) ‘ 2 'i.tit:-.'', -. r4',i 'l: . l . ',i'i ii' 4 i t-fi
'
. 3 ~,:-.) •:;.,,-: g'4:s'A ..)': ' i;i2)•!'ir-s.''_
DOI 1/4
0144.
Se 44,
Pleb ito
Pear, Psi
•
= / 1 1141 - • '
11 -1
taf
Mr4ll.*
VENNEVVW, ANIKPRORATi Hi/A*oNi;
~-'! t.,; - 4 #;il\.`-'?,t;' , .,, , Vlif ILO 7.b: 4•.
; •_•,',•:';‘'.sl
•:," ../ ,:'(' Yk 'tellidtglitthiP4 l6 4 ll4 : ',% t ;• 1
I ,(!:', ' ,, t. A RI , N
's: s: '.' 1 't'A , :,.; 1: , 1 , ,:1e'.k ... 18 , ' 0 ,. ,
' 7 '.'• ' . ), 1"011011.0R —, NELO }11
f
. 1 .,.- . , 4 • .?,---,,,,t?,:q-i:.: , .. 1 ,',!i v , .4.4y,,,f;1,' ' f il,-i-' 4 ,-,.i 1 ..,::4,5.. i
' ;; , , ,' ‘ginuotattiai: o, lotifil4 l 4}V.riOFP,i, : . ' f
, ~,, ~-...;,.;.„..1 1,,,...,,, ,!...,,,:, ~,,,,)
,1 , -.,ilt - -octi. , -,,, , tv,•:,:. , ;,i sii-1.1..',
", R0e*.M.t**.f . 4 •.%,f,';,, , ~ 4, , v , .. , ..•iiri:, , . 4 f4t' 'l4iliq 1
.‘'. ?;_•,.,''.:l 4l iiiic t iiii i ii:liiiisikrailv i •-.:; ‘:6.z.,-;ri 1
, . :::'.., .q.... TT,c4,..,r. k...17.,;.777. - 7•;•,i,, , ,:c:,...f.t ~,.
• j; ,. .. ,1 0_ 0! :•1r*,, , ,- , J.' cit4 4o; * .`-* .I
ME
L.
Su°
. 1 .41 1 / 2 - k ii4P:
:;t11401411:1M,4.144011:1-
, t 5
'14;414141i 4, 4
' t'i;z l T:'l Alt:t4 :K.17t9
_ . • "
.H4PPIr -
•afiriarivoi
l'atisiXtql • 'NIA CO A DIT
t t os b it
•
to,
xowitit .44 vtti
;Tali SAMMIE CI Ajt (ill
totOtitip oyarle Altkit)shighilbia
ohm. z oust ; a a
MEI
sf
to; ujolilauto i"
't Y; )1 t'i'IIABIIIONAsBLICIST.
ltt~ a:if,'k It
-- 1 :-.,•,-_-) 'fi. , .
„..?..,, 1, e e i i •L,,, : w : -, i4--tt:f - jit 1 , : it, • igti
.f, dei• ',.1 3 . • n 1 -,, r :, : . : 4 •,1•1 , •:; ! IA
:ill 'fftol, 4 I idt4fiiv.' 1 ' ii, i 't
l r Alitiv - ,., :,.; •• ; )1). , ; - , , _•,•,?,! 1 .1d . ; i,ii,-2, , zO ,
RI, rit:77Tt ' TA4I. dits e tvirt2 . sA iy-Itt A t: .-,
.... ; f4 - 1'
~
ANIS.11 . 11•2001(11 . " I , ~,,11 7" , 9 .f. 1 . 41 1i 11
.1
li i iralitarMi i ol9
l ''!1 . :•1
-ittnigteell9oCiiiiln leptlisr, 114i - 14. !: - 4 .1. -YZc
tOgHa lt i Ott Pliteikiliithe rUP Pet? . t` i + - '
ho il - I.
44 li
. i t ,(Vl i.,tlPitt.', -,,,,,;( )541,4. - • t
" i likiiiiiiiiiiij t7j- , :f'l,o , -•ca -a 4--
HERE ToloaliTtie do,to
f- 40444
Autintl,
Pr at snAtiv;
;; , 1 _MITT "77i n er1 1, .114 initl7ll2l7Phil
lontrAt '
II 44 t A ii i tvri E r l„ ni,
i f...
'A wl At;
411 'hi' PRiii iirk7:4140,1
',ooastanaiyelm*Af ~
7
jar.• -, / ~'
f`,il ~~ P tin;;2
.` i:!`•
r
JlPri,r*li ,t4l
Atint " 40 1 i'lo7
tfil P. Vt- t, filt-ei 160 , -
`', , ‘f4rV ?5 - --- W,,lo'o ; li- l k-.4-lik 1 , ..) . 0 r i::';i z 3 •,. ''.: ~, ;, : -
1 Weitiellie; *air 'Rik Ad
''',
T,.'• X- 7 7 7,
4 . 4fiaiii i ii i iikl.4 0 4 kizili, •i 1 ^ - -
Arts: , 444014 roff stow
Tow
.:• , //igoirstrra •
4,! . .. ,0 % ,,.. :e t ativ:4 , ‘,- , 3 - ii iii . ki t .
g4,*: NI ,
-, - . 7 ... ; N 1!•44AN.,
Sit . 4ii4.... :1 ! t
7:ri11..,,„7:11.4-.'4",.. L.roll'i"7:,.`"Ziri
'• ,-,• i•t. ;Is , ‘
.........,. . , . ii
c .
iTn
:.Bi' z N O,, l
,i O
• ,. tt
,5 Li 4 T) ,;. 4 .,4
..,.itl ?ABLkf
i P' '' ii ..
1147.= 1 „
,77. i 4 10A ,
i
..
.7
~;, SP'. ‘,..,,i , i ~;', . 7 4 ,4 .q., V ' ,/ , • . i ... 4 i
till** IV *oi
* -,, J',.
(S
'l.
th WAD
LE
SEDSTE4DI3 op.T#l4#oBTruzi,
s l i t iv : 4-_,.. alto 4 4 „..
~,.,
err anao MO We r li k
Ifils 1. 1
'46% fin
.., i .r iv!v,t . -, , . , . Otaft: •r • , 1
, litsci' '-' ‘itiepiii 44 l 4l 4llo4l,4incilitister•
°ARVIN% :-',‘,• t . Ikii, 1 ,' - .4 !-,4-4.) ~.,, y i: ,
TralinCY''.;,s* 1 kt
- ',-,--
. „
etWitiO mi .
,-..
AU 0 ne pfoupgranotittli 0411'60404h
still* 11011. • '
, .• • , •
Brionnoi,,O t t*l6l,.
tt• 4 +l
BUSINEO 04868 i,
•
3 -111(111?D449 OOPS ? '. lte;
=I
•
of Mt batikithi Una
0 .4t " t i*.. 01 . 0111 . 4 0.4 1411 M1
tistetate. s a
AtOtat t latt b riVili
s . 4;4
, A4 , 14-Lyiiik e f-' ,. 4 1 :44
7 2 0 it N t i r s4
r. t t.f t .)) t
e
fop
ab* • 0 0
; . I.* ! , Otts
1
40 0 ,
3
••
IlEr ? Ir f •• '`;
I 4 r i44
, .` • r
I . 0 Waal , k •
„
- t '
P ADA " '
Vt. Al •••'•'•
rt Taiglikt 041
9
jI
t..04:1;t14 a ;•.:),:Am- 1 ,:-.. <. „
6 . I,tltlC4*o.B 00100414V04111:1411$441te<
flf , ` tis 4 .?4,•./aPfnl /, , t l '4, In. , ! ii TN !
`t•f A t.f if ', l ±.. klcf,:* tf 4 ' i RION ti . ' Ott* C 'A f ' ;'ot t i
‘t i on o o o ol444o l 4 l 4v*iiisisigoa boo
' ' -liiio.o , 4ofriNtitioo4, 4 &,' 4 .
Onamona ' ' 0010111M9lut
Az,. r -
„. . .
;5; (•if t i e 4 .... fs
11 0 in gqfs }Of*
5 41,
• ' .: ' DI) 101, • i 4 e:
routs o,ll‘ l.cit .
o • !A s' . a , ou 4N uM
t .4 , ,t‘ t i - ••?v•4 I;:sItYOA4 - V - 47.E: • "tcir
111
CM
,t