Reading daily eagle. (Reading, Pa.) 1868-1883, October 15, 1868, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —Au eutl44l trilutk
luotutos "4 lel us Lout.
Ow* • porsoufo Wadi,
s to sb
000 60 . • - I:4_4; : fir44.-
Otataltilt i ) ; • .x 4.1 ma
Rot" t ikirtAn Wilts r 0 1 •`
—Tire Mulndritt iiihikibUirasettlers, it is
%.„ • . Uhl RUM At (COM
" .p and
tln
7 7 1 ' t makes bet
* duo thee a otatutton, the
Atmot
t iltrad
;-4141shi-froiti hom ;lad& .t.tly*
In • • ; ft
. 4 - 4 • •1
I ' • ) `1 • 04 V . , 4., •
• 4' .64*
.:4411-1
j e New T
•
_ - „miii i .. ~- --, • '-` - iii;: -- 7 ,- . - •• .-, ",.,.., '.,
p.,, , :tfh1P° 13 4,4 11t kA., j irt
• ~tt.Nit 4 .1111 5a9146T.,511
1 •dv
4ipeds`ii i11,a6 19!,, i ltp_Rtnhf,e n ,
ori Trall'onet. : 0 4
• t k i • 4 ta 1,412 i'l ,
cq . .:!/ 1 / t
. • .."44:1 11 Mbreiht *341 /Stalk elliallalteetf
gi',,:A men Nu 'Nabbed with ondpliitif,
, ~to . it
kill ' i 0 , 1 , ,`,.', 11 1 ,0 )I' itilkA l
, ‘...tead , ... '.'; l • - +' A; t.ri, Europe
i-- ) 1.4 - - , 4 , i,'
Lincoln goei to Europe, itois odd ) ..
to Ted. • - .
. •
J. Whit c 01i:waled suicide •in
on fonds:, by.shnotiost i hinspiP
, 11 WIZZ A
with s pistol. gltintig.l.l4lo6ti,
tiftariln"..':frit'i
• ' 1 ':',' '. , i t
I ;
' ' • . ursday, JarneS. . '''44/ 1 1i4, 1, '
I' '' •t a hese bi4,4fifk $ - 44 M
lisseo toe t t
%* 4 *jk 10 b. iiiitibt if i ltt. A t ittAr;
Z kr' - - ' iad_the win a measured twelve
6
4 thir bld was re•
Vivi 111, - , Ar.
libeettho * osetdiiiiiii ,
it welt oonquesedp
irsedr f: ipti is owert:
• I, r el .
'lt .
11114 at illiktbro `` { p t
.84
r Je Ann lliey a e . few 441
. a
TwA Abu, es , 'i '
(urstoribu inieskjet,
itable se . •
Ist a . 11
1;4014110i lir 4
Li.. F,),
A
. • ~
• I t
* ' la'
yt i l a
?baba •: ..
l'.-js 7 . be •; 'bl '
..., . : . •
. , i . ..
Vets ' r . 4? • 4_Vil
.1*
i
$. ,ix ' .. •••,":
4,.... , Tt., ~
ta
r i>iii. k
PI
t lit .4 --
, tO,, . Q
- . p:.l
• .
les*liittaoiF •
t,l„yold4or ti A ' 0
k•
. I' ,-
(4 4
of . ' 4 +
' 0 ' 4 1
f II t• '*''
; 1 1 nth .k.
hilek r ,.. , ,
*the ' . l' do . tiObio " '
Led oins 0*
td to bee PIUS° of. be
. f 2 l ', ' • ).. , q
novelties is in n t
(der
Le !mull &oft h4* of
perils coo '' Of
of Sw mp
ig.
4,,,A
Ili
..--
k n
earl =
.4
ctusearbliarked oi
~.;~.~.~.~. f
ED
s -~ •--
At a Stove for Boittatillo44 Mao to iaol.
r Qd to pleas, in ovary
,994 , 4,0,4 1 14. .91',53 , ;rll l
~lligl Ind oninaktne It ikko i 1.41 Xi (S 1 o'4 IA t
-oft' -,4l: l 4,oi9bAggratiNt ,JI(0
STOVE STORE, ilitl'om ,Att,-,
gri, 1,7;14.4 . 101:1'.)
' 31i ftft
Pr" • • •
[ , .
'amorSo‘iiiiiiii/saliiip4 l4
I, : . „,, d i gi r y t g4 .l ll 4 1 1 61 4 6 1 a k , 4 1 /41 ,
, '.. Tri.iii . o t.Tritm, ,, ,or,ii:o ; Ittloom ..Ffsn!
tit;
... . , trittliti g iciQ — 4 - - m .
4, 1 1;f0 ,iv, 0 , ~f( e7,,p,air ? 4 4 71 tt :Vail
' 1 1 6 . 1 :'• ii T. tiod okirolTppn.
. • . 4 - dito4 tit oou wit lin t _vl it) fiTti
. ~.44) 8 4,4f6ICANDWitifilfiNgottlgts
•blys ..o.):,, I .6 RAWL e i , 0111:',,, , ,, ; iim:,
Areollisifresoliztir:4 4 ~.. 1 .., pad'
•.c ii i
,V 1., ~.,• - ~ oll'Ca"--
E'=
.51 1 01(;.; ( 3 ri;!!:(3lc.f:r.T I'it 1 'it . stA'Or
, LHoc
i:• i jrt t.":,:C?ti`f t(j
4). 1 4..44M
ri0:11. frlVi
...ti 4 1241:1 $ S
• 1
•fit r fi ) •
yk4ILLAAR4Aziyqp,. .
ti I/1A 1-1 1, A AsitA A . 111 ”.t: - !.
:1) pi 01)0 . 44 0 :11 I,YiS
f•ci 4:•q t r'llriP,: , s9
'•t,:t . 1f:1 t•I fli
-ildil •fr ;a,v,.o:Jf v,rl
• • AT
.s.•,ilir i l r,.11 t. , . ••=!.cl r. i i' ,
libt• i....•:,4-, , 11;,:,...vic , ) Llto ~:;, 1, .) t:/ ; ? : i 2 0...,.. 1,,
.y.iiviiitni c,ti r•t
,k ‘ ')( 1) tit'tit'
: •.11. -, m.; to - !1
.0/lot VL.)A•s 01 ••4 0, ,0 ! :.11 ,r04 , -i?A
•0 i 1 i ,, , , 0 ,r , ; ) r: % '1 ,6. 01;:vi,.;rAq,;;') I T
,
.1-xiffi , (,•;:x.ir rdi' Ali}
ii/6i.54 ozr;cs .,-,
6 ki
.114. , -. , 11,1)Pull
:9,4',-.:).•)1,z101 (At PUIA / 111 E! 011,k, (5' . .2 . A i•!. : 1
•Iftrtr i e 07.! 1+ . i30/ iivi•At'e,) nt , PWIO . I 0;;1(
i (.1 fro 1'1•'
()co f;il,l
t!,0 ! i tid4robjWl di tat il;qr.;
. 01141DrWIAIRM811401E
RhtJa.tt Ottroa . ) hitivlM Alltif 0 irit
#)!! Los!
,f fit ,
1 . 0
"i1:11 Cdf -.4;1 _at
4 , 41
28.
- , ..!ieq'1 4 •7,•••1 f i
tt3Y6ft ,410`r,o.'irL
4tgrfrto tot/pion
SOS OVApRie *Net NANrrOVti
z..) ;.1 . 1 .) J , ) I 4i9Prt . 0,11 3 t
11.4 bkil 10 ? - ilf(t
1.131)I.)0 if'.:ll,4htzo - ;t ; - zstt
rhvi
~tp.tt3 Jpili I , 4IAM' IA
nolif , to4 troll I? 4i et 3 3,:11,til ro Ifj
le t
l og ifa la wgt,)%
- Awn - ittttir- '
N 0
,v
el Vouo)i-.11:11 . tti
.$ll2 ;!.
Ell
bq .)-).1.; ~,,r.vei.,C.,
CM
Allr
2 ,:o ir t' ' jelj' . , hvai in k vii
4:lllr4aVon , '/114111111144.4 .
, ~..,
pt00.. , ,i4tiv5',a40:4* - 4rivi*.. ; • •` - i
..,1 1 ,,i 40 1 0 •4 ' , ii. I'4 l ii:A 60. iioi,ti**tia: 4.06 e; ,1/4.1
h'i'n ;-.`,1404 6 10.0 111 ,4044'.46fci:P.*1
-•, it 14 , 0 'II tAfraiett. )k' l' - ` 1
• -i,. , 7,, t tkE:4 4 Mffi
,t a tv..?4ti .*Aidi 14,1,111.041014 ,4.,-..‘. , , 1 1 1 1 , -1P
0 I f'lliit pvt diYATT .7116014 i;
iin f fi.l7.o ! )
bi t tl ittl P Mo 4 #ooo l * ''"
ocit-ti ii.. 4fid 'j g e N ioit, hifir.rff : ',
~ i, ' ilt,'
44416411/0 tidtio
t y " it- - 3 -4P 4;4
-•"" 4., • r
witoriatos smai ti / ?!...;1?
11;413 let 4go Alo*,l4A!*/*:•; rrit s.t.l,lvo;il:
•
• 0 , 4,1;11: it ) r, IA; 40.71
odia t ti si 041 k isi rthi p Ns hArmi t
"." ' "Z:1 17. 071 Aot,t
;.r1) 11,v >.:BEADINci ♦
;",i) .-AWilfor;litck , l •
OkAilfilf4WWlll4,,Prat~gmt
" 1 "" i• • ..c ; • J..
• I I • ~,4
ttle2t=iSi ri,
tuft. saw ..,`i t A :,!
:)1 . 13 „r
,:if . Criqp,
t o laifiWit s ti f iY'-• 4 1'sn rii a tt:
- •
'Avit •• •14 • tv ox e l
Itril74 - 2 , 40 !pt."' Aitip tt el/ Ft,,
D •
1 / 4 • ' '' J'eittlahlteilAu7 :,;, ,vm PO ,
t ~ , , Q I iy:.; _, I . „nr , t , 1 ..? . f WI, .11 . .1: • ~tl./.,1 will. sro,
ttadot. ot4c., •,i , „lirivt. 1,,,,,,p;:v. ,tititt,vs Lts,llA,i ,
llt i ty t
~ I % A•te M IP* I- 0 11N r •:..1, r, : ' I''' i
tic i
lit t ,,,, ( ,,,,,,, ....., 0 t i ,, , ,,
... 1 71; wiry iiii ~, ..- ,!...v24_,
.., nit tv.t Ili a 1.7..,tiq0i of. .7 le fin 0 .
11 •, , , k , ,_, k , - r , "-" r 1,,- i
aY: %* xi • ?IV
,i, Z , i - .T. , :
I f
l i
- kimi
, , ;:,,•.
EM===S=NOME
riTlPOtlwitessitolßtottAintion to tho' I
-f; 'i t .' Datorri ,i g i NGE mcie,-. ;
'l , .)v 01.1 N.:,
• b
re n o t.
1 .
& k
. : at 0, Of an vA
ft/PIPI.OPPTION 1 14( 11 At 0 or
V le 1) e
4 Sji atikehtton .01110 tor l'et: ; )4 - 1f 140 . 4
nM/a er i e le ' jj e .:P i l.
f r i440 , 40 ,41 1 0 /Vlrlige
.0;t Alak),lot 13 i
100 'Wi .1 fa 411, 1,
roa triwtoiti et 1:4-0 1
I „Otgitoilitit.:4litibliii
0 ~,,:i 6 mai wiAl s i6yii. ve i , li 7;„,1),
. ,;:.,) iris ro a,Witi P:i WI ,f1.1171 - 1 4 . , ,,ITerv:inr)1•A'
.• t ' 1 riii,:, ; , iiit '-) t" , • VAr rag o rt t • it .
.:1 4 ., , c . ..: 404,
i
1 itir
..-. '- '9`;',' ',
q ill ' •)"- 1 ' Iti la \ : , 11 , 1 , 1 id'
, Et All ~ ,
L, ..--I..‘' 1: 1 6 a 1 ,,, ,4 f t .?i i illk • nn 01.6
lor• whtale . / 1, lii,i '
~,Wlilk
. .alisdri4"
1 0116_ ... . tiIIRSI[4:OO 0 Oak 00fittil0K0100
alimillov4 tAiiir,t ofequr,,t {up. tli
ravt
~ 0,t.,,..... ..,.,,,
1 ft, ~I spir,i ,
• N i iiitibia l ki fi g i ki a4: lll l ..,• ii iiia
of t7,„7•:th-:14 1 / a llt.t7,1eMir l•re=t(
* 4 1114 ;2 ' i t i tir ' ... ;. •ti.P4 1' n) ''I I
'I I
r
,„.,.,:. ,„.. k.,:,, at lit; e t irl:
' . r
4 4.
' . .• . • lIV V) '* 9.,•)
ati
'R IM •
1 I . „' , • *. ,:
s. tt t V ~..,. • -14 '107. 1 -..b.tkv.. , l 1..t. , ..0 t , . ;..:::
.T....2,- - ... - - - , .":00 --- i
. ; . n a erri a rt ' *:,...,:L..!.:_:,„.'
4'l
. -4
::::. HAPEIttt iV ....,Diyi:.•,..
• ,r1(•".1: IA ~ ,' ,l ' eri•tilatiezB Iji '
• 1
iis l. .• ' - .... 55,%1 0 ,! ) ,..q :t1 ! , Iz . i
qc s' ilk 4 Tßt fligovag,., , ntati..Ettioi-‘
Ili . - ,- Tr4ri I 't;;J ;IV ,A*l ~N',' . ' '.•. 1 ,' i 'R,'.,
~,.;4 . . , •• ,5.4 ; 1 :0' .' .1
1‘) ;1 - ' .....- 6 , ,./..a.4:1,4,,,,, , ,_ l\l.-. , , : A k t..4 'i... ;; l.
!.. ~ J Cori munur4 ispuri,m.i dr.' i i , , , : ',;i . ,
- - 4..t4 ... • ~•, '1•:,•1••'.1 A'
: ,•• ti",-;•', l't ~. "; •El ,4, . 1,.. , t , *,.
e °, , '' " l' ' t •M , PViL l'.“. i".
1 ! g1 4 .11 44! A 1 1 5 ,8 1 J P i1 t 41 1 4 ."
lITIn •',1 1 Z1?1 ,1 ::::i i:,1341 jik:f si;!, ' tkl?":0 11 /: 4 1ril'3:i 'Y ' g'i ;•:1
b i t le p tim . ;,. m •,.,••.. t ,., .. •,,
ap no-it,...1i1,.:'=• , '1p ' te 3 Poitt:
,1 , 1 , ,„,, V,..
$0 • •
rofOa t ,
,1 % . ‘ ••• .
4 • •
, •
ti t ...
4 .i . . t
t 1
1 0) . • • 1
-40 I
44 tv 4 ' tkjit Itt
4tn .66 t , ;• tt
P. - -- . -- - Iwe vf 4 1iv. 1 .? : 1 7()
t Pt
t,Nra , ,;,4.tklA. . .; A _ r ..-.18oir:1”:0?4, ) ,t.
tz: LW. bait istiorait thorny ,
Mitipl. -A ; i nitty'fiti ' 93r
10 r 3 15,,, , ,
tO M .:;
P Y. ,ll k ) '; . ', ' s 1 , 'le 4 '4'''. )1•0 -1
( 01111111 t; 041 ii
i - 11,,, , ,, 1,, - t: ~ • 'fli t 7 , ~i 1" ,
I : t9k 410/irfiltartterVll .117 ''
I,tiAtl y l r,ii f, , 41-Aiiiii. l ll • Ipici;t•i "l t ~ x-,: ~. i ,
• c.,li .1 fr-o u t t Orm 4 lll.o l
' .
rtr,.
1).11: ,ori Itrimpitriglaw,i) ;1... , ;
, ~,), t 3 441 .411111011111,1 ,o/IN 0 1;4 , ~.
k "
1. ' 3 Vii rIN * 4 ir oti h r i vW l l 6 lliii i v 1„ (. i
i gli (174 it, t .11 I? . 4 in/ , 41 1 it 1 " ): A 1 ")
1 ‘'.'itd 1 ,4 , 1 414 . M ) 0/ I MUrnidit 4 tit' la" , i I 4 '0 ' ... Z'4 A
111 0 / ****P OF in WOW
1 irsk
11711, :Mk 4 f`;‘;Pl ,~t• 11 A t't t r :i %flr4";:;'
i ith 'ilt Zkil4l9 .1 • ttll A % ~, lc ,
trike:ort i t ite 4 l ad4 ll 4 i 4 iii 1.r..1 1 .; i /
1 ' ' . 1.1
1 f V t ' ;ti .11,),11
;1 ,1 .ttEltinalt
I
* it t.ttth ' '
400 A r id. ill 1, ,4„ 0 , n i f 1 11-i
thi the ruer YOlutk: *4 wit
ME
ti,v, f
r_iwi't ifit:it
fviiid 9.( ‘P.R III 44 IIII #
ellfi Mt if
gi
olci•j' lii
PLOURANIYAGRAIgti II
,14:111 ?P. 5 ' 5 . M qiit
1)11..i! 1 -; • •`,„l
"7 , :I . 4 'lt iti"1:1:44,V117., : 5.•,
- .1 , •Ht 1 - .14 ;' ,' f
fll iy ,
lro. 26 ' i .Makeith' perierilbadingit
(•t 7
14 , ;1 - i• .!,
, z .•
Oat j.:4 , C s :
(*ik 11:2 4 41 4:`_! " 1, 1 4001 4
PO I ) .' Z •• ! f l 11 1 4,1;!" , kX:) .
(~ t
;1.
•.• TM! 31• ; 7 %1 1 •
fuji 1.1.11 9.1! I.') OW. •;•.",
Wg9l;igElatlig 'AND
•,:feb74,l , p , ) 1 ,i :7 , i ;
•
111,1 :•I • I,l' I
, i irlwirrlfimr,l 4 / 4 4!fr:
:,s.i
1 1.* 1 400, 41," 1" • : A 4 1 . 11 )7., ' , 1100 14 .
1 1)
.: in .. ) , :t pAki: ...t1i , 1;,14i , n ;;;:, :'', ;;ild .f; r,i;'..
';.' 1 1 (6 , .;1 'l.l l' - ;6, -iii f a.ri 4..,,, , “;1!-- • ,W 4 te j,-,1 .;;., f;
IA 1 . 1 C, V 11 , :/,',. ' l 4
,11r1 11 1 1 1117 f il fTiL : ', , •:) , i 4 . Po) ',l.
.19tkr, 4'liir.t::',l i'C ');! 4):S11';'0 tiai f'' ' i.qt ti•i;l
('il rtainies lauwthonaGNOßElii:,ii,
Iln i. / . 43 1,1-tilt':dlcif v _ll 010 ~..f,irt.f. l n ,:44,-:.;',1
AK:led-, 11f...; tilr?, ".yyJ , ~ ‘ir,r,•l 'll 'rt , ;l- ./..1, ! 1:ft •i•i ft:
n(Ple#2;lo.o.Nrt WA4,410,1 14 /41wril
, TR I WAmP.TIMPt!Iw..I 4 PV, .?, f t , ? l ,
=4 , ., , 1 no, i . ;,:. , -. t . ,:,,:i:o i m 0 , .: Yq:l - ::AJ ,ca,. ,::lfi - ,:e./
. ~. tertratit , Atan•titlir--kii l• 'l' -''-'?
..i.',,",ttic...rrlnff4:7l,; `iiirt."'4771 (: .n.77•11 w f, , ,i . L
i , )t9; •
l t it s4prii M sim 4 *i *t;u ill euo t s t u o tot li tpta
(14• A • ' 41,v)" olf Irk , 51f,j1z tral•
• , :qo I;;
:4—ultuok*hilatitea *id TotatOest‘ , l,•-'' ,
Et
r•
0 1 1 400494 10 0.M4101 111 00+ 10 1
1 1 14 6 1 4 4 , A* ,
Irk., , :,`,U :: ; ' o . : . , ;,r:, {, ~ ',' •_:. • ,
..
, ;31; 1;1;1 ,••••,'.i,..,)
DI . 0 ,, t• •
~ ,,,.- i ; I ( :, i , il"t'• - fA:',
ItigA Md. I . Ajlar.irti : R. r, . , 1
L., 4'..? - iir /.77 •... , ii .it 7 , 71'7 ~ ~, , , , •;t
",.. fr:Al" 1“I1 t , :ti.lc% , i ir., : ,1 11, ist:':f.•;;:t 1.‘:,;•,,i, , :
. ,
. ; .;vIIII.ZA „,..t'g'i',,,; . . , Lc.il,";:, t
...' 0 y io .
..9.!MIE4PO.P,MaiIiR 4 41
.I":OI I AVARAMPP,R W
.19i.: f if:if ' , II' . .. iYrdtailltit.. Ati '''';i - i ;=.7,' / i 74' 4
k .
.1,1 't . `;` ,, : t`i l),*,iii ( A 4 ". .!,
~,g if lior" ,, min iiy ,al ~ ;-1 I
Yil :difel ~ i;• oi , IlrTr r-.
q I 1 e i ) 1-,:r i il ?.14..:. t
ammitifion,
0 p e ,41114 0 e Thoithand I ' .
19 (f !t ”))1 i. Vii;il ff; q-.--,TWi1.1 , 1t04',4 3 1,
rilii "lielialiii late. ifili4ll4l.6l*
iiitioily , fritbiliMitiletilg it,NW44I4
,:iik,Wlol gworotinithiVtovin9l***o24
496148 V trubSiii t0i1At74444-*.tiolithugrei
ettitilausefititatwatt*fel OsehotOrpildthestatio
:plena tib.to#ll) hiOr
,44tesf Vpithi thin4lo46 th e Wild tatitlo4
doir forellithifi;witigadOrtOr ;at*
iiiwoiliolithiliwiti I),wvii , -,ll.liltos , tit• ,7 :t i ):1 , ,,
b ! ,, lt'i'l' f%'fil bitt, OF , i/tr . r.,J. , 1 /tlO. Vl'ittilkl ',At
•,' ' , It,CA? ,
4: 2 1 P i t'A .1 „ r'`#' rei :ul j k, , ..7 r,..'. o! i
'l l , ;,r ramp !omit 04,0 . Air •XpA,U. , ,nl;
lii, , ,i fil i,.. A .." , , , i - 114% , 1-14 41 :0 14;:b,ii
.4
971r7 " - 77 7 •1 1 1ftf, / .V. 1 1. C illirr, t i , v, ,y'll'isi,3 , l
1
J.trt‘ ilt!'..' f:l4.' it ':!Ii 'A , iVMO? t:`.•1 1 :
;Ilidbi*: O s .. 1) : .y , Ji-i , I IV> *pia poe t wpm. it 0 I
\-1 • ..,:-vorniwir 7 4. 11 1 Trir ' :MI. - '"'
i. .. ,6 ', I • ,'„ ,a ~
', 5, :41i1 ,i ' I rit , 1, ( i ad/014 1 / 1 .v4 1
•nsto,l4 , .4:44„, r
~ '. , . :J}j;:ho,lo
, s • r z r A ,,- ,
~.„,,,•• ~ ~,„ •
•Til . n . , t
4 1 / 4.6.0
.2":5[.. , 7, 7 , 4 ' k .• . **7-1 ir, 1 , ;; 5 04 - ii :••
I l i t i tt , _ • s t"SZ!4. - , ‘t,l 4 : - f; ~. ~ . ,
1 - ~. # •
, 51
0 74 . ., .' '' t
,4 : l
t .._ ,
.1 . I! I_ , I : i i
i
'.•
11-st ars
i It stir .:*,,,L!, , i ?:-ii ():! ;, , ,;iif,c,i,4,,,P,ito .1. !, p).,
i ,,, r• . ..,!",,q,,e
iirl ti 1 Zik l Y • ~IN ii
~,;•,,;1 7i 1.. 0 ), I 1 ~, 9 4! t.'-: IV .) )ti.: ,i.." "‘ ''''' (t
wtt ' 1 r,s. I.II4IIO4IWOHORIPIG.
d:I
vh. - sriot nt 4 iv
ii,111,1A," 1,41
rtlP(ftrigig7ol7WiivFitril* ff. 73.
S t t g fP l t il ~
4 ). t r a t II
I 4411
'll4 , trairOliti ian
Not of tahCtlicagf J.grnt
tid ObtfrCloriftlig
t r
411401114,
ida
r 01 - ,/ Trapiqz
I N'W . (to tiffir e l4s ti elf e a Du*
vliit Id
on hand awl for ash *heap. 044440 r
it
MffMN
" , „
;_ 7 'if~il
~~~T. J
3140
7;, , ,,,=',.;;; - , - i ',,,'
~:,,r. 5,... : . , :,,5 , r, ~;,, , i ,:, . . , • :.
~,
414741
. 4) . 00'' -ceh ii,ii ',o‘;., 16.144
14t: ' 1 figlita l ' . ititki, , '
1,...k s , -,-,),, . i4..-. : .•,, ,, ‘ A...,.....,V,•:;, ;,.,,::,, ,•., ~ s• . - '
) •`-",1f.1% 1•. , 1%,.. i,,,,, ,4, ~,. -, 1 0 11 *111 1 1„, . rri:Ti' 1.1 . 1. , , , ,4i.,
( M
PjAPI# . 4 9-f efroNt i l P l 'I S Pa °.
400 1 4 1 4 1 [ Akill : •' l g
‘ s' , ' ''.,4l llLt iit
i. r "7, 1 ,
~ r i , -. ~
,- • ":;07tia,
c--..-.. i .4 ' , .' - ,4' '10.41-4 , , *(!r,: , t,' , .1-4, 0 .-1
~.:
c ' , (t AI, wit ij ilia ', iga*,,tlitti t iiiiii ~r )v5 6 . r*,',
..IT i.1171.71:11 - - VP,' , l
Vf;:.
• . . . . .
• !
'.• -/ .. os' -'ll , ,k. Zeq.i., tj . , :a" %%?1:.-. ~
i''' ' ' ,‘ '. 1. ' ).1 . l'“4 , , ';,'41'1,11,•,V ii q• .1 ? . i ' ,'. i. il„
, • Lt . '' j . ll , : ht.' , .!. 1 / 1 4 % , C , s4: 44 4,11' ‘, 1. lit , 1; v: , ,r2 p.:Nc-Ai,. 1
ii ,;;: ; 5., ' ,. 'c ' ' REA )1) 1 -NG 1 ,,,:ft ii.&• ,:.),..,'.. 7:d;
...
.f.)
R.
, , .contOithts,t4s p i rliktd*
. „ , .'t,.
,1,,.'0.4tv4
1 f;` , ''' % '' . !CHUROIititELODIERE - • h '
, 1 1 'l ') i d :n.l , l ' , ... 1'
[I J 3 k' ',-, ':. •!. i ( , rtOlid•diltidir, l'-'i - ,... k: •-',/ '0 .4 , S '.
Li ~ ..- , ,'• !„-z. .11 , h1 , ..1.4 , ,i,v,iiiiii,„- ; ',1;::t.
1 GERMOT 4441,0 . Aila WPI4:4; ~ ` ,0 , 1 ,‘
i .trOrMii' . o4:l4Wl. )•4":4'ltt <:;l4 , * ',', :Ofi , t.)•`ift,; .,' : - .t
,•• 'f. ' , /`-1 , , r f,. 4 , ',-- , ,, f .t ~,,t.
d tiMAL* l -1!' , P40.....0:4 1 40 1 4
i; -,,- ‘„,..,! ‘, 3.1..1.1.y.• fl L`XL r ..„'`..l!'•.Jt"r 3' i . d..t
I,•!', J ,' ..ft 4,p1., i rt4/ I AX ARr!nrA.,F 4 Ai ,
4itooL COIIPAIIIIOXII. • ' \ A 'tl‘
r
}b
°ln
_1 .ejyptl 0
„ _ Ittot ti *o, Odra -.
t al- al s► of / 4 1t ei r i to' pi alossAllt
9.!'s . ..nalif 'Or' IPI :', 1 - ''' ' %,•)• '!, l '&14 (
'. ilri , , ,,
t ..T.L . , 1 ,.‘ , ,,1A( —.1.. A- ', A. 41,! • 4,." , i 4 ... y i
ISUNDAV . A .. eOHOOTe rA f ..; t...i. 'Id)) et %.,i's ‘9: , A. i :,
i 0
: .-1 - OP r.,0",. , :,'
1 , 8 11 4 4;i 3 ;., ;IN; (I ) ! 1, ~
i.,:•,C.,-1, .; ; • ; li, ft.; , s-,1„.1 oti;..):1 ~,1f,...:17);, , f.., f 1 1,, , ,
I- h. 'l':'EAC4l,ll,lloof‘tia .11 ii .. , ,,v
lcityliatveliiiiitp#4. 0:1 , ) ~ ~,,!!
~,,.?
, ILOPY NOIC'ES, L,51 , 0f1t , ,,t .. . L., , , -, ~! p,l l l
lIAPPY:ifi3IOEB,II -,,:if ,I 10;;,'> fll 4,1',..a ,', ..
Zip§VtiaoWl4l4; 00/41Nit
'.;
1 '''
: ''
tilt NENV i dOtibE t tet f r(khe
' TEE SABBATH solloott BELL,
TAE- etd3ll4l'lli 801100th BELL, ;;'t t..:• t
' 1 T4,itiiiii ;loth a ?sitet)ibricitiiiir itnirldir nook.
tOrseadoni4o.i , ~ ' .t :',) ', , r , . •, ti,, tcl.
-,,,.„ , 'i:'l4,J'P r et"..' i1i t i...4 1 le- ~ - ;',:l
,i i • , , ,
..",;:, 4 ,, if:
.. .. , ..v ~,:,:, • ; I,' , , f ,tO.l-, ~,l ,:.
• •' , '.Fit IIIONABLE4) t ~.1 , A ,; , ,1 ~ i
BOOT ,0111-1311 . 0 t , Mlinft,
i;1) is i im... _ , ~.01tt tak...0. ,,r1 li '',,' :___ t t } s 'i.rf,sil v .._—,fi: ; :. v..
I ' ll, l'ar)lkLt "i'll IffillfiCl;(4.7l.lii H ~,
Itqg fi litti t itSt
i
t:V I 7,1 to,l 7. / . 1 7 .
itt k eh
I . . in .2 ..e • 1, 4 iii.4":4l. 10.
111
;7r; (• ;:
L,;:
iTs
- -
& •
g.)
. •
:Cli A 4/ . . tOA 4slll . i.i N*4
4 . 4 . ' . .ii i 10 .. ,'0 .d i. .o%*) it>)
,
4 ' .". ...
tl i a l i r e l k if; , / Wfilf: f : Oir-i . t) °°'
" ...
' .4 ,0 ai , Ni -f )'!".1 ',i tJ 'I:: !) A P ,Ii 2 .1-.
44 ....•
‘f II !, ! irtioei l i a tiiiAi ii '1:: ~. I ! Itf ! 1
se • -,,, : , ~
,„.,. ti .
Q 0 t i ' 11041110filibloW:s;! 11 10 14:ti ill - , , Rra
41 011 )Aiklital d t ti t ii 'i - .•; , , 1; , •;•;) J 1.... 4:: s fc .
Wiiiiiiiiilt ol 4 ll lil btlittibollihrbil: lo ;i.; it iidl ~; v
Own* i01:1 . 11) ?Pia "AiLf,•;o .. .or yilt,
::11itt i li ai rel l it i litrgg li PP WPIP " • ' it
Ide ppere, • ' .100.1:: t
Mmlilmee goat Datentleather. tip bal.
Ir . •-- ~ - %160 240
Ohildron s a goat patigt biatbiii ill , bat.
month. • . s ; "-; ; ,: i ' - •1.
f f NMI illiOdtni .7-ffl; IX) ' 11.• ! 'i 11) . A 42 pig) 't,
~.
IT ORlirl IGO NT‘ .1 p _t. , 0,..1 if b.rei,..i:f
: l ims ii: d -); Ji f, , ,•,,
-., 7174 721 Polo ,• foliVii •
1 ,1 t,. ! „, ,tN.....) ,- ,Emitt"*""'w: Iv liriA 4 / 3 t;;I,,:'l
TI U •RlNAl.TOtrailii Nit'll'l
/t?)L'.", 01 , ” 1:"...415:-.1 triscl2l_,."ll-. 4 111 1 i ;I'll
• .41 1 . Altiti,7 1114 * - Pill. ° 4 Trelf , '`f".‘ , '
•e ••.• 1 y, -,.. . • ..) ~,,,,,. .t. 1
i 0 . I .
• 0 tingeileer a tinetiptite eit7 so eottro. ,
• , nose MOOR OUT' ' soy or , o. ‘ i
.'4, 11 1 0 , 1 9 " A ga ..- . ,
I;ttiArtgii`ql({fifir
~, „..,.,, • ~.„,..„.• ficr ,
Cr 'O/7;3CM:141a 0 11- aa ) ;. ! - I -,r,,,, 1 , 4 • , ) ,1
Iti,if,,, f , ,, , 4yl.;; l : : : 2 l l , l lll ; iVet t uj i i A lit a l ~ A 4 41 i
-4,2,,fmtvrnfTtrig
Mr in. & 9 7.77r - mY77Y 4 ' ' •p, .
I t it , 1 .
- . ► I : : . V
a lini I e l k. 3 ' ' S O7"Pr 43 -
- . : • I .
s ‘ .. • . ' ' ti , . •3 .' ti.
tirobto•-i
-• ...):•:14•Itf.°0
Jiff 1 rui - 1, Ajo it itiiu wi1 , ;1 , )
!JP 1111101,11T3 ,•,(J 7 ,4
. .7,11111111 b
41CRAT o.
6
beifivilvailitt*.goirceittaittlisittig to
newliad idiot*
10, 1 ' VIII 1 4 . , 1 0 ..
11.4 , 4 Prrell‘n •
41,14‘0,141
alq ieFt
L‘,.l
(WINES, BRANDIESe•WHISIErgair;r:
tr;tl tit..443ltivlr 1014 , ,L1 vr;
*44 t • Us • 1 • bt - •
• •• 1 1 ,
1 ±...4.1 ' /V.:J/4..44,43.J
tif”;l - ibfqu)
46! a lg. aVAIPII O I Willfillt)l.l)s,-lii
ViscalsAtit - AitO turatti nada nl • •
111%.• 0 6 'IT . • I_ . . ~ ,..1.1. 1 or, . ' ' '..} '
NV ' • ':' ' ' • 1471 ITCIOOII i 4
II tt #
i i iiit I ;I: : ' 44660/11011: i l i " , 0,
. . ~ olio ,
1,0.6 ~ ' ;. • ,•. ql'l` ituut,To .
~,,,,-
‘ . 4.,, ,, i
. -t ..,
;` , 1,1 liortlif•JE Itealiol.);:011-,,a:liiiel:r.14Art;,N
.4004 11 0 1 4144r,0rc1eue A. ..„P,,..i10wt,r , t pi,pi.,
tiValtiOlVt(lo 1171024 r
/PA- .* $1
ililfii!twa '.9l' 3 11'4191 POI; 1,1,,r)
l e
en t
1 80: P z
4 •tO - tgli.x.-pit**ot Veit P. - 0 , i74
ae.
.1141V1AM414,6
• - k
„ We
110e t tot; ; .'
• te a. .`"o;
A i,
404 ; • . •
. 4
• • .
- ‘l6"
-11 g4" 4 111 4
41 0 s Z'.4
11XTRITSION•TABLibi r
DRESIO4§
Ditii#lllool.46o4 l / 4 '
:t'4 r
• P` l it i altk ' •
, : cENTretratso.omga.li
.. ,c,y)tL4 •r. 6 V= "
. 44Di f iiiii4j Ottitig i titatRST Bit*
- •
I lit,
Volt
tare
rilktiv la vr;" TURtillk t-- -
' '''
I
t ' ,All - 4104150031444 0404 Iliallittii
o* . ll IlatilUlAWSU• '' 6- ! ! '"- t
. .., .
APROMPA4III I P, Os. t. ; t.
• 1, 4 e
”,
111141
:. t ':, V, . f li,. 1":• 1 ,..'":",,i , c , 3 ',.. ,:''.
lIIIM
wg D P I Ng "It0;!tql
'~~.4~ i
,3
{of alt Wad, Keay 1;e had if 10A0 , Le Oalo k !
1
i Ill i a rt 4 4 4 44 44 frit is t - ritti ,
mut • t..,_0 .8-, to*.
, Op . a •,-
, 1 ,; 1" , q 1 :44f-'
r I mmo. Arev4oo,lapo i . d?, , .n;.l r‘a,. 1 3, : - •, ei, ./ ,
i',•-•)?.. twi, - ; , 1;i ccylitiOn, . .4--,,, , , -, a !,,?; it .
I, '7 ; '''''''''' 414.'it*Otil l iiiiiilie*44•••' ':'
• ' • ' -oW . 46'.i•C`•k•Wit 5y: 1 ,14 o'. t'i '"..4 wi
ielt oi latt Rg i t t it i Mittgleille
elOte. •l' Mir atteiiiiim. pal to . ,
~ I st. Good or oinaporfoot tits *aqui .
1 ottOtli—vTi-"k,Y.wvli el it t : - r. Pi',:. , :,' , i t " 4 ;.i
SOIN)04 200/40 I ' al -. ', • ', - . ''
i l
tif i
,ehiiiirultai" s 1 : 1 41' , ',..1, 1 .
city nie 1141: will go 11,..5 . " OLt e
are* Tt NU/Vag usulo
IR. WO, ,P 1 8,7.. it kit )(4
it . l ir .B .Pq ti t . .100 . 910 1 .41 i v,
1 its , ilti tW4 IA (1
. 11311: arit4 — tritil
. . • " p„,0". 1 .44, 1 0 140: ,
'•11 .- ' ; ,' -
"IA
r''{', •~
FM
,LI ,1
ME
..4.
I=
!S.!
1614. 4 1 /7:
/Parka' k'
45;1•(linden's
1.; ,_:,,,,,
1' ,,, 1, , t1i.'. 1, PENN STREFITrIi ',','
*iii
it) fir,A'Oty •4 : ;,•,,. :. I, f ,'
oioNipvitity.l9B7.l. .. , :/ ,, :.•. , . 441P1fAt4$ 1 / 5 11101i
.../-*A._ , )1 ? 4 'it,) t. 2 -3'; , ' . vi• t: e. '44 ''.f i t:
edifs'iiie't l 44Utiiii;loiiitht:i t itallil var ' d
41 "4 4
, r.".r , !...k 41VTAiltit4744 ORrif 40:Welltr#. l'''''''
~ ., , 4., if,.' , 3 ; „':r7t,.i 04.t•t...,. 1 .,.: ; t1.!, , y.
I'll a ` ,l, 011 id. hod fkok Eir:l/14140810k 71f r o"
al rii.: `," uistv ,- ,41 rF - i- - --, , :1 . t. Itt'•
•. . •
tr -1111 Bilt 7 .
.. *, j ltoz ; ‘q, ,
' ou Pti rs l l . 6 4 , oAt i 4 , .. , ;!/ i . 1
elArievii,tll . l):.o7,4 .t. ),, .
.OMI Aiketiqi , 44i i i4-f s, l I ,'Of'l 4 P. ',' '
e:-/4 44.1 1 2 Ot4ll 1":1 44 riff ( --. IV. ?ss-rv4 , ti,t2; l
fi--..{ 4( .' ' ' ' - --It!:
a€lc;
~~~,.:
) 44,TPIRP'
1179, g tni)VP ( 4N . ,
e T 8•4/r 1 • , •
A•Ar ‘,4A r)L-+ A
, 00 4 7 6 ". , "1• 4 .
_ _
Vt 4 .' , !•1 6
Itikt