Reading daily eagle. (Reading, Pa.) 1868-1883, October 13, 1868, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ell
ff'
15
a
E
IN
MEE
ME
Y ..
• rt
,y
OW)
'• ,e 0 ,
!
:. 41
..-•
-
.1 •
`.•
T '
110 1 0 1 0*.i
.
tei ".
I At 4
4'4 ' 4 •
• ,
,~,~.; rye
', ~!.
ME
'~~
5 ,~
`~r.
4"..4004.1
,fieio47 , H;t
1 41:
JP I CIONPOS
‘ANISINAI , IO,
*0 1 401114/0 Vt l4l 4 o olo*
00;4 0 440.
APA,M 4 9I:**
- •
' ,A400044 ) WM,* IA
'010.4000• 11 1
IsomposoUlpiti
AistiordimowAiimft
.*(ft- ? tiaii
-' kg*
~ •~eyo '.~ lr
ME
Ell
1/11
% I,i
'i
' ;
T 327 YrT'f;' Vl'
EMI
MI
r
,irmxl .
r
tria
414,,‘0,4fu1ti5i , 114, 0,1
A.laTiO. , Aboltv,l
,;;;t1
\p(9)9lwhlefiN
wirt f i r vli.f - if ft!:
MT
Itellatie4;l
!ow :7,1:.!,141
t•f•tri:i4
1110(
r , 4 1 tivr•
AllitthfaCit
loi m pony7 , pp);llittts./
t iteittaiiiiiW
tleitiManlitit9t,f6ti
_ ll -Itorellif i.,aind lit't
....docl•lhagrar• in the esvithr bac
iinekitMe vtglAsf,44l47 ympropelopotior
NIT' 'art .'. Wil! 31 1 "
0 , • pie , te
~ t solo:
tielSplitott oni lign ptsititt4 l .l'nflot•
tryaewoh l i tosetk mitaellentonalii.
,4 44?4,1 1 1:4ittr9Pir 1 MIIIIirMktindrf 41 0
nti.4ll4=ihraita
, ibitf b ap j a hv io f 4 ~, 117 :!f i 7 tt a . I: :.I Mt MA
4itoitinctit MAU' otticetrAinditenSkiiii
Ail titottiemotia tioliaii 4 On , r • %Vie 1 4 1 .
thittliontli niivilve tOitnethonsigihttoP
, litikidpekilinneenkiWnitlitaboniv twin*
Winiii*tOtitersinniyos44llWitotneit 1 k
4i.n‘illobriii o iie you vrillini to WI **Ai'
Ovoid ofingektatitibnienii Terowd'ofiianc*
imiadroliii? .itting;tme i tojotllothinottitili:
conitimpielio ik4"014464 to i i4Junn 04
"holm fp)tid)tol xol.ltivA9 ,it,i; ;plc)
. v,i:i;,*7
t ita.,Rs I" . 4 4 * 4,l—, L i 4 613 .1U VII fv.l '‘iii;
11411Intnirta, nyi 1 I .l j l.
7 rAI,, . tit i i l l '.` 6' Aff , o!• , .!*Mr .
liii#lll - '•: , , it {. . mkt., - tiaiiifitin,
1 i
.:, • ~p ,
‘) - ' l . .-
;11
L
,4 wit
Mit*
Ell
n f le ‘ et'-- ••g be1°684 0 4.4
tiotiiiid
?-Mteir 41'01441
01 1 t i t
e i
•
Kb 44 , 1
4
..lregitei 1
orescondilim,
* A d wiolopo t t
le II,.•
'TO 1 1,
littOtiY4 '6`l
elf, ROW
*9O Itt;
pi/
EU
1 61 6. _itte
4174:1r).
ql/4104cIti:'
%;3f ;; o,th L';':-Ii.: 7 , 1 :1- - ;
,p_„ ,„ t f ri (6 41 tki...q# -.: ij I' .. , c!
Ai; .M.1 , : , ,+. 1 ,,e. : 1 0 44 10,%.1) ,11p0994144,1tt`Oki,"'i
, ?fso44 11044 4 04 1 4101 ' 14 lad 4 : „ 4
. iiiiiiiyAinir 14 1 01 a litiditta ItkiiMitt -,
1
1 „ 1 , '
= O
11iKa,
14, s
~, IR? , f 1
. f
I
Ai. A
ffl,
..‘
t o _
W,
...
"• , r. f
, ...*o4_4WJARViltr,.o.64l44 . "*Asc i- ' -- Oi
f. ewitoki4MOVAtiet,i 1;;•r(i,;i7._;' , ,1111..,1* . r1yt.:1
•,, • . .• . •.. • , , .. . • -,osit owe ss
TUMOR
! ' Milrfili1~0:10040 *Ai Inio
Jr Piesidenisqd vio: i'breitiiatariiiitiiii
ishod piste y. •, ' . ::: ~, c' ~, .... „,-,‘ .• . '
, .
r,f:- . ,
i e!: 1404billitr ,
s 1 . li*VaC t •
d ' f lil or.istd t i t
. . . , . ,
t latete on Naiember Bd, sad the yogi!•
ratlon,.otioterkhas tlan.
11 9 11, lam P. We; Par Minister tit tlpela s
reeegetw (layout.
tiVV44llthe new Openieh
9 , wi,04 A'/”0 1 .1)1k,', 1- ! )
t.e 8 tit aptik6eit:' 1
Glen. George ti'liViiiiiiiiommanding in
Tennessee, had an interview with the Pre
sideitt, peter**,
Joseph3fsgrein agate, ofliostpo t 1100 of'
Paul 4191.001t,enAutitdialitainti f fdha in
eanton, Massachusetts, yesterday * aged 91
6 All 1 ,T l i it
grand ou t lr, r i f l e t!IPAt
SitMClAMlWOO4', l 4.ooWaiii*lat•
The 1004 , MK% s °eland Pl*, 4itifigitei t
she ttillintlll the torchlight . 0410;
*SI 2 10 00 t0M90 Pe l lhAaq # l.ll r t " I
11114
$1 41 4 1 ' A o "%of`*,t4tois*litge
Ld p to Itairt4rdt°44lolll6lll4#
.1 \ P aile O lattm o illikkid t ilrOrts 44 .. 441 4 1,0
5
. , sad a druatAdelth Of* a.Ombar id
Th, te Boys In Blue'! 'Oraioloo4,,, 4 1 440
y Democratic (robe. '' ''' 4 );.., r.n .
:lbere, is 441040 ttioitapace"
.„-
iti* . will wry tim oily 4 04444***,
44 1Yi t t ib ßadic 4 o 01/04 , /01! ":4 1 ,1 4 1t
&ilk. 14 detest ‘ ''''' , 1
' 4 4 . l44ttiaofwg**l4l4faiiista.ii
in*" Y este ri s i a WA 4
A bo y ar; now etre committing
ostatOrig lkiillti*Dirt , K,w) , 3 ItIEL 9 1
10 1 / I ,l4Nooo4.otoatitkoimo9o4utofflifr
Osnigi In tn. 411110• wis robbed Of E '
sit, tt l4 4 fitthWitilillatkii Int tob•
Flo If& WWI . °Wad,' i`
TyrittifitiMi'llteAlleigliktdoW*
mid oelydefi t iOnlip*o . A fire.
;Cann weeVilled.' - botk inglnes wrecked and
five °Roue **lttiolltite&Vatt: , lot* to the
' Daor?"6. VOA!' 01,*rsi 4 NAta
.but*
-- • ;
, ,
.. , 4'; ,. ...1;."4, ~, , . ...—.‘,,A, ~, ~,:, , ,,;.—1i.,';;;t;:., . , , -;,:,'„ ,.. , , , . ., 4 ', , •,:.;',•'-.,,- -',‘• ',,,,-, ;, , , , i-;“.
,i..— a' ~....- • 1 — -,,,- •
it ys
‘4! , ",,,Iff .: .%. t 4,4. Y. Tliy.LP. avoi.", - .. - Itte niak.. - '-''-. '. - - •r' ' l
--..,:',':; I 1 : , : k." "••• ~- I • ' • :. • ' mubu 111110D - WATNAPROOr 3 C
,f .
I'',Yt., "er • ."`•711„, ; •-•, - - f'•:' •"; ' --• • -‘,:', " c •'_, ''''' , ',(c;"'" , ',"'" -1 - '''''• -•-•`"
' )4 1 •4
-41 f-t ''' s , MACK ..A. _.
r:•,, -, ,, , ..-,,,: ~,, , ,. .'c 4;. :'..` . -,
~
....,.;I,:. t .'' , A;''''' , ' ''''' 7 ~
F . " ' T. 4 !"l . '""''''
.., I. , s • ,r, 4o' , '''', ' , ~' , 4 11 a 419', ' IQ ,f
ItPLMs,
. t-q-p' a. -.,. ','..,.. ‘• r. , -,5,..,,,: - . 4 .4 41-, ~ •.,
i.‘ , .. • ," -; -,' ..' '' " ~A, l '-tA- 1 -.....- ~ ••-
1 .2r -;:', OMNI ,POPLUM,' • ~
-..-.,',.•!:•.:.:'•':/ -, :, s, ,--;,,, '--' ':'• _, •
_ . ... , , •. .. .
, . . .. . .
tQpuis, - ~• - - -
.-: to ~.40Netirise.. P
-Ahr*, iipifs.. , , rz I :1, 4 1 ;;". 1.. r .0;0
1,.'.: :* ' ' atitiOdi POPLINS ; ' ' '• ' -
~ .
-1,;',, '-;,,, :1 ' , ' • iii l ii
va 1 , 1 1 • 'tj +
i a f,
! '
ri f e.
wad
~. ii .1 4 I AVIVVBE iiIN
.OWN
14 1
, ' ~ *,4lllrqjpolir liribit4 '
1•' • That,the I . o4 , : iibice to buy
Ony , ), , , , I:IIIADEIVVLOINgIo '
reetk i VortregSto/0 1 , 9 -tetet
ow pmL an 4 714r0 , 7 bul4. . NO!' :: .
. .
fr a r i tt:lihr ' . -. .'— • , . ~ ~ ;.,•.,. ,
pftni4 4 o , Lc oliii t- r, il l f: '' f' ,..iit t h. ''.loo,l(`Airagsrs.
I.49ff‘) oii!a' a kt,-,lnty,! : Airopft 7..!. 0 :,,tt,;_„..;!:.iivr
11 , 04 8,4 tai). ip,.' D.;ll#l'.lO,AA trb.,
ii
n
t I
1
bc
i 0et.13-Im.
* 2 '
"ot
)ri
r i 1 tritkril 9414; ili "%V 011*.
1 raiwrit.-A brm of' i •010,, *On town
lf.wiitritZugre Vt . • eolrolf "47:Pe r i,
sit
four serfs I t 7tn . i grActone..nwettn
, r Beira 6 now e s n . ne 41M0111114
i t
c l i ti ble alr t ti ' ': ' ' ultra. sad
416
i.ow c, ~t,s tt * , 1 ... 40 , 1 * a at.
1
sable price:
• . 11 1 1 1, 0. p 1 4, ! I f y
0
4 1t‘ ')W.H4rI444PA4
, • • *lino* in . y.lll ,
Ir. 11) fil,t•le 1 ,4 t ?,..)
•• .• ‘.'•"•.• •
OC()XTRING - : . ::41406ho
• _• -' • •
13111
. „
,
~ ... ~. t V(3,14,0VBX111"100 .
. . 1 ',' ~, ,' , L' : . ....: i
t aotiorklata,A#,...oi k i i i .
ii 44144
' .:, :' ) 4+4 9 ' i '; 11.46"..ti iik f tY,444. 6 4 ' : • : ~ -;;.'
~,,,„..:,:,, , ? , ./--,",..„.. ,. . , , - -:‘ , -- : : , :,-J„ ,•,.,, ,i.:,, ,
IMP l it f „ .04011..
ik . telt 4 =s J A1ide,.444 I fitt 1 1'
A A : 4.i `4•4 I'4 , kW . 4 V
6111 E
ICE
=Ea
Bril
LlllEM'daill
KeystonobOpera' House I
qq ' t4 Cl3l t4 teNlKlP l rr : ; ‘ i
- .
LJBER% •
Welt 0044;4 Ilk aeosisid kr theol
- trn 21. -4 -141,16 413 . 1 0 2 1nt RAW:—
„
=I
„
BM
Gan,
1 2 ,-, ~,tfs,,:j' - .:; 2 1, , ....•'
- 1 .. : '''. ''': l". , ' : : YA ,. .. 2 ,.. ' : -:
'',
' ' • ' . - . ' - , • ',. • ,
l'amo, , ,,ti, .vtttvrxtcojr
••••,-•., •,••,,,.,.:,, ••••‘•••-,',••• --' ' - '""' - ;. 1 t,'",,:ir:,„ : , `'', • ::T, - ,
- 2411$1VM ,44 14-.. t N itt
1.. - BlliiWtilritinfttit-osli,:;'‘, . ,
I • ~ .
I 144 '.„-- niitt.64l,ls•vAki O. ~ t li i.tt ,t-,,, , , , ,0ifti;4,,t., 0 •,.
t,t_.• , BS . • t.-.,,,..,•, 4,,t ~.k
1108:_01401.4 -. , -- ; ••; , .-..---
i tl3.l 4 etoool:o , P4iii `i•l i , ' *., ;• 1
~,t ilitowamot , r , .
k .4,
,I 1
i rp,•l . . • •.. „ , ~ . ;'-• .;!,, A'..• ttif VNO
.; - .„ „,:•,.•,-.,,.,:,,..',, ~..., , ,- : ...t , „•!..•., ~ „ . ... .„,e...„,,,,,,,.„
( 11 . I sql4AtlptiV i t •' i - Yekr4• 4l ' , NV , ' iii,r4t
-1 0:141 •,. ~ - .k .t 4-. . ,i. 7. y f ' -;;.' , : , t, ,14 - ,'-'144-'44qck
,f 4 . 1iez1P`4A01.4.1;;;,. Vi, - 40A:‘ , .'4t;...siz('stit4;04.
' ' ' ll lol44larir We i ' 3 3,OtOA*VE4 ) .'•• a',
~) vt: .:
'1; - .1t ' t , ..,4 i ,‘., );r 4 A. At ~:3„, WI ';;;) CtS
'''''', -v P - '''''f' 4 ,. ,---, ' ~ .:- ,-; , -. T.'- at ' `. :- ..1,4,- .4.,,-A - ,f , -' , .. -•—
, ' BlAACKl44°AtliVierierliv 0i c
-,.,.. , y- .. ; , , ,,,!:,:„v.,.! : , , , .- - - .1 - :„., •- .4 ' '' • ~ • f , '
p t id gilitibile4lloloo,Cl t ra :` . ',
,3 ;+' ~-
. ~:,-,
0.118614)
.410,44 ‘'ft "
rs 4:1 tit P, ,-- • -
" intti
. 2d a!Qywy-Nt
, p.l) O.V lEI IV
•, • •‘i . 4 , 1-4,,•1•: ,1 4 1:,:' •,t,t t -',i 4 . ~ ~ t i :
, 1 :1 1 ,r` .t ., Inf ,it'-‘I . IIIII I VOI*4- I r- ^ ,. s' `:;•
44
ii • i6 -' -
'
',' Ai:
‘. • . -
ti i; 4l 4o - 4 1 1415;*14 -. ) . ..iliii i e"
a l ti ltr 43441, 0111
,i 1 ,,„ ire (ir: 1 1 :4' 4 1w..:...:4:.i. .cgt'iil‘"•. - . vf.> ~1 .:: 4. ‘-.1 s; - 1,,t1.- , .',? ' - ,4 4'Ar
- .,11.Nik :tf , ; 4 11) I , • D
1 '
i . , . 1 - 4ir1C 0 01401 4 0'13 0 44004r f:T •;-,`,.- ',
1,3t..it•:0, 1 r ; 4 ,7;4 , 1 7 4: llyv• t t,,,vAt'j t-',y-: , ; .,•,,, ~,,,-,,t . ,0 , , ,, ~f , ,,,,,,,
' itstroltP4MiltiflOrlifift , ;•;:• . , -, •,7i,;• 1: - .',•:, • !
!--- , BONS SPEZ.VitiW,imilt4o464 . :,:, 4 ! l '
- • ' " vtaie.... ~'ti.. '', &;••4t - 1 , 1 v. 4
'. - ':', -•-; . BOXN ) qasso l4 4; , . 1,•?
' ; -: '1 1 )v A i !i igaysitr.lf - o 'f. 7f,. i.. ‘- '
: - , , • . 4 .0 r. , ..:1,11 ,1 I:•(n'T:t.,z -• E5', • e ! ..9i0V3110,(,i'4,c! ~i, • ,k,
. , • ~ - :, . .., If - _;•:• - ••17: - .13.•
: 14.4.1a #049.114 , ...:
, •, •• i ii , . ..,„ , , ,
.. 'RAVI, r• , MALTA -,„ , :r'v':;
„,,,( .- , r -4- 1 • - '' f . O .•-. 4
4"tit ' da d , kOr
trteeliftf: i-, . 1, - i
' 9 OW
r .Ns gooda im it cm& ,'' ' ' hairritark ,t i t' l, * 1
• tai . WitiOvirr . ) 1 11,
, • 41 % • ..,• ...,`- 4 , - : •• - . ' ' i; .1- ,:" . "; . K
.AP# '-'l,:i'
• rot* $1.95 to:111:15d Pii pass 7', .• ~, ._ :,” :',. • i p
. , . • ‘, - :_ -, ki,Voi• L f, - :1 Wilt All 1,0 II 1. IS, ,•,,, ~
.00 .- . 11'•' . ‘ :ii , ,:- , e-i.;l , i , •iN IS . 1 _ .:„..,...8 1
=I
;1 !-A l' I ; "f•:',,ri.::'i'::,';:',!
- 1 .
i tl::# ~f !' ,f; , iA ti IS .1:111 t :k1
2 -v'i:'6'Oitt)rl
!,.::01.;li'?(NiiiiiPA1(44'':0b$iI
F
.`;$:!):, AVi . II k' , 1 , 1, , .
ti
, '. Al ) . ,-8 ••!: N 1 ;)„. ,t,,`,.;`, , 0,.,. h.. , .. •
tlyz; 1.51.1,4/011•')ae
-W 1,)11111
tt1:11447 - 4 Atl ix.Lteto{Cif .Z. 4% ,
.1-4Alv,ririptt'f;;; 41 04
ifAk't7 • , ./S 414-i''..11;4
• " , 0.4;W AO ift / )01111
1. -
itrltielt; ,? l(4sl3,4l.43lVpiriq
: : tSe
t • AND , . (.`'
Apq4,_DPW
;;1a.'51114t t? 4 -e('
p,T 04
01v
•
let
a Orli ' ..-:, ' ..11. 4 .,..., 441 9fattaiL:: ...\'' • !::::
i' Tr - ''''‘ , C , 4*. •
0 ..• -S, ....-.: . 0
_b.-, ~' ~ ' 4 Bil
.-,. , •• ~,..„,,,,,,,,....,,
,0-.. v.
‘„.
,-.:,..hir.5.,• *l'o N' ',1,:11..
• • • - •
• '•,,.;;
, , • - ,; "'
~'' ' i
i `V>
5: l' 1
',4:!; , r ,
i n I
~ Yvl
' , Ar; ) '
00.1441 1
I
NE
MEE
?). !=:.; • ,
•
ME
~Tfctinifm