Reading daily eagle. (Reading, Pa.) 1868-1883, October 13, 1868, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    OMP
aim SC
0• 4 10111 %
law-S on
p--
• bo .
goollol
odrol
rzu
l i tot,
la . „
got. ,
Ist,
Ell
, ,- 4
1 .
, 7 4, tau tri
: • ,
KiNgdmp i roi iiimittame 89.591440,
• t 44 , a t;,Syk.'l•••
' ithilate •
p". , 4 s •
:..*At Tr
. At. Pir
t!
=I
$
80 U:a E 111 1
,2" 1 44 1 # OA G4 P 91:q
i t
k it
. ' •
~ .),, w)
ti ' adfai 4 " . ''‘Vill,.3.l
4 6 1 4 , 44 .,.i titisiit,t
fj • ' "
I 11 11 I '
A . i ..0 •' A ,x' rt t'io 40 -I
ISE
, Rf ,
BADDIAMI7,4O 4 -4.09
7t -•
• -
‘1
isb.•44 l 4e 4.4.,ititt
•,/
p * :
-•; . "=
r! , 111 : 4,11141 1
• 1 44
. f 4: •
~~D~~~B~'Di
Vau
1 10 360t10, 4
, .
- , (.1
I,oifp ,3 iit.ta't ,
jr,
ilil li t , ~..,-1 .011, • 13:4,
atl4: ~ 00 ~.4 il,-+ . .. , , v,:
0 , . 10 1
* 41 0- 4 1 11 , '
lia' ftpro '
a ri - .6 4 50 0 '10 iiit
, A 1 , '-'.. 4• -, ''••• - •.•;,'E'," , ,::, , „ • _ ft i i;f4?
44 '• •
e , i ' 4..,-, " . 11.. t5 , H 1.:: :' ' l 6 7 , .''' l • VOJ '4I 4
•: ,
~C4 ,0, t ,
,;.,_ ~ , ' .,liiit t ift %Ski *-'*?l, 3: :
1 . r 4 444.4.4-.,4 . ,„, _,
‘,
h V. '
g
-
16/44Nrmtft
TtoißO
4.101404,04
~'
'44 rroimspi, ,, s,T --
.7•'Ajfe, '
40 T 8 nun BEADPOL
AAA
tf, 14%
ViAltlifo Mx o p , ,
vonstata tot
- . t
44' diriAtii4W
,
t • A
.5. •
>: ~,;i; i.;::
• ' - ; .
4(1000 e1 11 14,14911611',
An-Li
868
BtrOff '&431t0111101t,.. ,
4„polrou.,
vre,"opened a lota •WaaW. Moi
rj e fo l l
E 1111: '
9'4 t
Mill
At oitii4jgoir.sf,)m-'‘',
• , , .. ...
.. ,
, 00., ita (►
,
At 'v44640041 4 , ..: ' asp IA Yal , Sat
. - ' , * P41, 0" , 41 44 , 0 ;
4 4 0 4 * * ** , ; • ,
, ' •41o) t ',' 0 . '
41 0 1 4 1 1VA * ' -' v• ' 4r igAt#sll4o
•:, v.: ..,.. , , ~.: ,-,...,..,-p ; , -'••:.,,.--,.... ---2. „7,',,•:,,,, ,:'
.4644 '
,p 4 ~ ,, ,i _ i i - W e. Po* 4- . • :Al o g t ,4
lIPA,Mte. 4 A
pi
v iyitirZitAU l 4 0 .:01 f ) WOSI
. 1 V Tiket I ' Al%'' 414
~1 0 14,40" Ali )adA.74 . 4 , ~ If r4 2 q' t1 1 1*1):4
" - It (I, tsl.sg,LTV74 , ro,q
•v i '4 , 3‘ 10 *ll4t6Ahlit TOkbaetl." to s t-v F , l ~ 4 •-1P .", ,'-, .4 t
etilrit i , , T
n ere l i,', , p,
~ t
,/ to
.:, • n •,. ^ , 411, t' ' .41 , ';'')
'..-... '. '', • ';‘. '.. '.. . , i , : ' . : %,. ` ,•,
f '
l ot
allaita g i it Witititit*Ohf A P O ?VAC,.
i 61 , 4 6 # f ar r a f ti ll r t :r I I .
W a ot ei •
, •''tiblifibesaiitithe - ,
•
. . , . •
11r**6111141444sw*tfoo ormv
_
• liwit t iandigir ,? 4 ,„,,,,, thi t littand
. , . tol‘tae ro nl,i vi
.:,
th. I 4, 1 , , ain't) :`+ 41i); ,
0 Stoolltt For . ,lolfe e . ; pane MY
• th ? 4 o,,St . ; n•Y C O k ,S 4 , i I nt.
vitt.,, a
‘ i , seg 11
1 ~ . ,3'''.'...Wlc'. .1, ~:a ::..tlik. ,' 'ANTI , t, I,•:VV,',\P
y 0 I nem '. . •
OTT,'
.~
'~~~~~
. ...,0.46•,z4.. 17).1).
'The uteri Not of hum the serum of the olio
.
istitlitarAfil Leif , if, iiiatiCiiiineara
„,illifßimox.optiof9oo,R44ll9?.. l #o 4 l,
isbitrint liotiiip , e g oor. p! 0,6
111 . , alai I, lo . l s tq l,,Hit„
yr.„.;:;3 }T, t 40,.•.. tLT• i: ,tl. it
-4!6iit ilitllfht n:4 1.7t1'.1;,;; . .: ) '?, i;';';;;I o; - ,, , -- 4,.." . 4' i•• ;.,,,,
treo „, ~i..,, i,,,.„a,,,,k 10 4,_41, ••ri!•
WO ',/'''
" i6:4liiii" . itiitiet cl iiiiiiiitC,'
t
, '''' 14 ' ' '', l 6 l'' oitico Ito*.
4,10. i, : ,..", ,, .:1 1 r4-'
•• t••‘'
t ong{ apt;
't vet 1 11 ,, 4.14 `it') . 141,4 f
. 4403 ' r:144P
• ' , 1' , 114 • ‘'‘' ` r , . i:-1
La. ( f l ti E f 01.1 , Z .41 4 fm 0:4)164
kiLf.ll,44i Atis 131 - 40 yirt;;llll,i ,
et4144 , * t i ; i Ist ryb t lir
74:4111TR1F
t fp3mol.{ reitti*ooity,o)l:; .
~:"011sr4ftivOil c -f 4 : 4 ;
,) ,
&es* t i n 1,71 8 i11 4.1 9'
No. 221 Moththird Otreo„ I •
, tt ,
1 . 17 0...w.1491140441144e4 , 4 ,,,, k
• //tin it rat s64t
tali 41V,A itt '
BR wow on 110411 PO4 ll Il i tenali 01007 , 0 " Af t f
ORAXDOMM :0K1,14 ',No!
#. • • •
OONFECITIONERT
I
4 , die AP 'PAWL PRODUOE )
tit ; 4
k4. 9 1411 r e k 014410100 t Of
V",
• f•'i
-
I
~~~~~~~
SUSI
otisolo
Cti-444 . 1,t
OEM
Ii
841 PENN : : sT '~';
- 4 4 .. '"•-• • ; qri
••
ME
'.I ) ,
MOW=
..,z `;'i_7q of ~f qd;
1 7- .:J ' ',.‘,.i. , .,.; , :.•:..q. , T - c' , : * .'i,:::::... , , '
~,
,-.1,7- ..? --.;...... ~.,„
._,,
At l VlrtlMOl t lint ' ''
- 1 ''',,'it -G' . :ili : Ciloifitir: iliti(3'; , : eic4? ) 444)14 - 1iP„: . 1.g..
I li-, ~ • :., ,tlt . ifio,:tatrw , )%r k. f -:,: . l.f; i i
,Ciat
f • 11 : ffly i) . . i ' ll.4o4iiti• 1-11.-4, ,4, - , ftf- 4.,f,:, , , i 4 . , , ,, ,,,,, e ,x1...c::
I )lB6iiilitb r iiiiii . Itikti a r titqrn.
i ,i , :s• , '„,.,:i,“,1,,,,,(.0). ; . - r4itio - iit,' . ;: 3o' kw , ;- 1
c.,.,.c,,,i,.: !I f t ,, !..i' ,V .. 0 , ,i iiriip ft: ‘
.11.14 , 44( t ilCt: -'t' '4V...)..
•
---• A4•1. 0 1 , Ai vi ,Pl-: , ',61
ir; -j ' - 't ' '• ' ;1, , i. 4 / 1 - ,:., •- • - ey .3 -„ •." 1
4 , Ir , i * AntoWisMats44 (i,4,‘.(
v. tiv:,, , ;,.., , i %, , ,,i, fit Sf / '''.:• , e,' 4 tf te .. i.f
.14:1 ,9 OAP, ,10111; •1)1
• ' 431`PENN. STREET,
. , i.,-.1,, 11 ,cilt.4:loN - o,:.,:',wifi ihw f?.. , 1'
'
i.t
i t tii.
Pilmei:':. yi,' , itt(i' , 4-iii ,ifi, 'ill I,4,:ttst
i . 1. , :414T -. , 4 .v„. -, -'• , ..,
~-. : 2
i . '4 4 ) l *:: " ' Ai+
~-, .6- ti fl 41'1.11 4, It
ggrl-,rrr , _ , ‘ L ‘r.r. 4 mpo,' ,
.st f ..'i-r: ,
: • .. .01,04 a- fsimt,ropi4if I,i-.6 - , , a A
10 ,-,. 1.. r, - - A: , ‘- , -,-,:' ill
1 /441011, 1 4 . • • - ! ikti . row!,
,:tifyrfist! , 1‘•
_,, ..,..14 . 0 , t 5 ii. '; .1.... _ ,, i y- p,, , , 4 • - 1 440 4.,:i'kii , ..,4
[imme .. r 4" . -.'ki..l ,',!;:,, qin • i 4, ,i ~4, 0 1-z i'e.iitit .
. ~ ~,,, ,
~ : '.'' ;:j . i;., - . i,' - ~...:'- 1.. ~i ..
WOW Itift . . 1;' :. '.,;,':: ' ,•:''' Si'Y . ,s ., ' i iif,Al4oBVl - c! `4 . ,1
* ~ t.
.fl? ,9 ' t , ; w,.. ~ t ';
...
1 ow orals; •., ~ - s yr: a ? „ -' ;,,,, ,i, - i,",16 ,
'I
' 4144 , ''',1 .km.......tua 1 , • - • •• •: v‘• - ''''•••YO'oolX4'4Pilififif Ts, i
i,
faagarlarigarlitirVl '
1 0 tf. ' ,4 1 ,Skt .
ii
4 - ,,k t :
etti#6l‘4•l•l4(.4•ll 64110t*? ,
1 41clar
'111. 1 4., I.' V/i: V: T1":4 , , w,r:'`",iltk!Kt:,':, iir - t ATit'4ll
.. ,:co-FVita t 01440109 . ktIERkkejlzb;!..1
~... - - -,.--• ' . ,
,i' ', 1 '.•', 2 . , . ~,...; , 1,,:::.•,_:,---':,--:-.;,',-;-1-',','itsV,Yv--(1-i41.-,to it'ks
`:;14.!:i ,'/44400 1 ) 1 Mthikki10 1 ,41i.411R0444, '0
~ ', ; -I'''': :1
,-- .„,,!' - .” •', -
.0-:,-, .:- , . • ..'''
1 ~er:, ' • 7), 0V TO 1 1 1 s t ivi ta 0 :,if t ,,1f,. 1)...! - 4 ,
1.::, ; b)•,..t - ,7..kiif :' 1q.i,:„,.tr t ,. : `,1:41.1 - ' !: : 67te i :.4 4 " - ji• v. lif , rtt
• • , ,
P: , Lt ''
i q \ -, 01 431. 1 1 , Ettirsidliitt .•,,, i..; , , ,i 4 :, ? a
' 7 'sox-to': . ,',.,-..; ..•,i; .. .': ,:,,?,....;„,:k.....,,...i..,
=EI
;te
-fOsTft
2 , 71% , 1•.!, •-„ : . A" :9:4i?1.4),4
' • •' 1 t vie•—•
;,•‘,• -•; tf:l',C. •
.., '
- r^.„ • • . -
' • "• ;of
''`Z • ' ;•''"
, , • •
- ' ~
. ... „.
. 1 .
t. . 11 6....
~„,,,77„
it „ 5i.p,,,,,;„.
r i%L.„ ~, !
iillat
.. . itiked,
iflitiakt•l'....
• :41, 1 111 0 ,1::'
4*(totiV... . '.,...
v
t ~. ~,,
~.,, k ,.., , •
, •- i
1..0 , , It i, „, 1
~
, . -..1
_titlio.•*?
, i. ,„ eitilr ..-
Fra r .7:
, , ..,,,....
_ ,
iii4illipold adi , 4yrikiiii4,:itit
4454010:4001 ' 1 WiAtit
D
z. .* )triata is modlista k yliailvitvitt
o p arrt x*,
I„,igivikeiolttritti r dkiowoio
frfiy4lito r 17,34f4.44
, it l , ~,,:f i ,•,
$ l7
Oil aft* mance, oelk.,k A r Nlmic9oll 4
floriglontor;vavill& a Mow , * St
ItOPoOkon."i , i AIN icis ip thccostv**
IL. tskAyaltl* 404040 ,-,:, 4A4/04114, I,l***,
itumt t 1 11)410*****voimpammtvoig I
* few,montelktow,ixtvwtsigmli. mole 1
tioutxtoity,itlibotAsl4ll, l 4,44frou '
low** wonterii*this , :tospitib *ft%
F'D•olorkleltliPtlVdois. TlatAol.
' l , l lto WOO WO St Y 3 09.471110*/*
( to 1417 00* Pomeit yNI Wed NO*,
A - .'' ir
tote to, 0;0 Vigil a -e , "To t, de g
iit# eetri 4ii MI di, *iikos i . 4 l4
witiamo .4.-15:x. , 4 . A 4,cin s
t ,
If Ar. p Oileioi to •t el
.
t'itiVr'
AI , '
MEE
~',', z' , 'l,, ..-„ 2; il l % •
, „,, , , , r ~,,,:,, ',i. ,•. 1 . '-` ,, ,,' , "j.::1ir - t - Al'-.\ '-!,:-.
_,,. co ~;,,,.. ... .Y/7#4,:;ft'v:-' , ''' ,,,,,,,, r , ' , .).
--;0-' 10 . P1=: ,, : , ..°4 A. t " '; .? " . 1':
(' '1
''' 11 ' , k l .: .. 1 1 1 4, 16 '' ' ': '' ' ' 0,i:.,T , , , ,,.,.\y5-,-;;: . , v t, ,;,,.1.;:f; / ;,,,,,„, „
,• , i ' \ ,i '`..-^), ' i ..i" . .4 .
i e I : L't.'!'' i i c !l:''4 ' - ''' 75.' ' 144 .. -V4 ' 4 1,4,%....1'4N6i0(j!C: ' l f ' (,''' ' f,.;;; ;;' ' '; 1 , ''::: , '.'',,,;" .' .(13 ~ • ';‘,' ':, -. ; , . * ; : :y. ' V
4,, , A : .;' , :t . .
~, .%.", '' .'4 .l ' , ' , '; .,...i ' -p -4 : . • ' ' t„,:,.',....k,fi!: ' , Ar . , :, ',' sf.'i.T rf j..;,'„ ':•:,
=1
~~'
=
Thole
0 1 4'i
01. Ii!
Agountin
.16.• 044
AthiwtOltit
ttft
040
been'l*
iota°
too
mokote
#14.4:
1 4 .
oh
,f ,
1. 6. : •
'L+
~ ~ i°E
~~~;
)i„ 1
:~.~ ~
.N"
k. " ‘,
Il c , 3
~~,f'~;
.:~,
+'`~~
~~~ ~'
? t ~~r~'.
'I~4I,
i l l A
* 3 x :' •
•
:Xlc'l4)
; ,
r' .
gAll
'1 ,
.
A t
a ':. ••••It
ME
t
f :
El
• •
RE
S i 51
.n i i
MI
.l ; `'
~}; ` I
~1
'
e j'
41