Reading daily eagle. (Reading, Pa.) 1868-1883, October 09, 1868, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .T 1
NCti
_ .•-•••••1........" ...-.....
• .- ; ,zt: r; l' ,
iiii 00,0)s R, , al4 olt ,
T ii,2
W: \ '
Tao ovirat "4:41 416% ilta ' Antiil
Fro. 651 iiiffiliti ST/INIEr4
' r 5l " -1 ;'.., ,v ''N C ) ,:s y' ='t
irb a Bit AD; It a Di' toiliet•ii *lli bbfa'rilstictijd
oubscrOoro In tbo ollkaripfditsrajla winur, To
atileClDECijberd stgy a, yor, 0r111,26 rilinarter
--to be pol4f)r invar a Iy jo A d ianeo .
it ibc
de d uo tton 11}1 bettaa 0,!o clubs E tont)! ~O r(tE, ...
imboTi . rf. g roventanietaKeit, al licVere ti Dull ~3
it'd3tolspa ItcliDlli s q DAtIAV pout. ,
• , , e l :l e :In t l' , • 0 ;; '3 2/TTO.ne r
A . jiligkr4P OP!. I'IMPriVA
j i... 9
. ' k ith,
All TivAo a 0. . p . 9 ..,ai:',• " ' ' • . 4
'.
• . ' " ';
''
',, 0 4W.40440i 61 . 4 *ig ' 1
• : , 4 •
.OMr MO 14 WleirriOMAGt
tA IA . ' 4 IP NI
fP livi t lt" n i tll it tillY It. .
a no - ittl
~,, ~t ; , 4,1,;- . ,-,
,Q , v,kritKi..o^ ' • 0
i li r t l ifilo6lo9ll4AglifillAtilrOl lfl e t o SST O OI4 , • .r
oatti, itlyfr * (4,1 1101;0(i titilri
'LI
„ te O.fl
als o y lo o t t ot
,e z z ei. oligi l ,, l vr ol v r
viat ts lllo„. id li e .16 A il
I
o ho% /I t . Trill
0 110 Ai , of
ti . e, ell 0 1011001 Q Oa 0 ',I B oy erg.
torii:iitti . '.iliff' Ati „
ittATO. 'Settle i tL 1 1 1'4).4 90, tjipali 1 . yoo a
D e lh i ? " li
fo c oirti h i li lli Mg 0
ril i
"' e l in g alt ligires Lel n :gots,. 'eg o w e ,
lilli: it l bitrilblareo 'NFI49!fI , , ye ?cop, xi ,
~ e 1 eavqll.ol,iiii,moittioo l Li•,
roar A o i on
,°('''Fi 4 4tiAlp ,t/ii,n,iitu,
ali t oP 'Frith gat 4go I lk a?) j at rt cli
t e
f i t ° I ? r ° 4 s R Ci e% o r' 6 o ' , t e 1 ,, ,9, 10 1,
0,04.1,0 ei fi , „„ , ,
,
a v
an,
,plMtknee iV 0 V . . u ylvie,q, Alstrnit V
t i V i a 4AI 0 0.7,.* ' teloo ,
'icinifitp,int m'ittb vnioxii4.4l,3Z,
trik) anittibt tefilaitlitii •
yo goiO4 s utou • se. Iltra in ,
4
i 13,tuld yl7 OTTO 44 i'l VOS 13S , 19: fis A
1 ' o l l ooEi a. to, .
,Iqta It. .1' vioa tvea l :$1
o oq p. ;a3P I /11 . 014 Y" i ( i t to OF :Mt o l te•
.
Y e '
Iti'DIIG i i , Q 0ft,11 41 144 ~ - , I ~.
' P t l s '7 "a
' it aTt' irit t i n V 0.1 ,
tri Y ~,, "0; rtp ‘y,,,, %Ili " tt . Zia n.
bore 8 ° H RH I urt toy Ilea girffi s ivirleas
,1
i l y 0 TAR pig t.., .
i f :Fit•lifto I V , Y 4 1 40 ,1 iegy , wop 0 1 1!!fl '
outla,' odai I/Y ) 1 1 A -Irtlit , laa r.
fll ay I/
I " i t 1 Iti " ri . Vi 147 ° 1 sktraifie
ir,Abl lo on D % ha t
..AI II ( Ol i o° oak, oaa's
,46 :• . • '4 .. •
tifie l l * ° e ittPdi NIPOYilli And West Vbita'
. , . ,
, 1 1 1 3 ,! i- 4 8131 - .. i .tiC.oo),S9tClil:_l ' '
pro' N - P.'
. ..., 41 ~ _ „at) ..._i - , ,
00mt-tatilityti l ? tqtro;-.tiof;vos ite4b if wi Tues..
tay tind Atdtdior tit 7t30 d. a. and Or vt 0 ttt Itond.
ns at it o.A t i iikitit ii i • 6 /Irma ,
t 'OP/I)l4filifaY i ff(Agir,
.011ifi l i l it ikaiiiftli- :
i i
8Y tpdilitrily ir, N., -.., tow . PIV:
' ti• 9: 9l. Auk, A. ft" ,ORti"
Otatibet Nil; I X ~ 1 11 1514 V, l A* ~ • • , i tt? ~ P- 1 ,1f7
' "1 : Itglif tit): fli e r .4 1 ' h t .' 41:* . *::: 1 1 .
Thry.t . rtnif Dial i rgtl t i l3 p 1 4 I rtfit - v
.., AI A tr. 1111S 1 t 7GI
pp at Fr,. m r OTID Od l e , .e 4
iio tQwBt 11 Li fi 6.,t, {. . ~ .
it,..koly, TO; 0 MILL& r -.
.., Trl-'veti Is bp . sititirrr #68.01110 1, 14 1 0006 10 7. 1
Wburiatly and neturat,y, at . mv„mr vpitas oz!,
VP n t lk il mi''''!P t "' , " ? •t‘l 4 !9‘ 91°I n el r a l
tz • ! I all 1011iiiid tO Ei l itkiiiiteliirlie **i si ,.•
'II "4 1 4 6 411414 13 ai
it i tiliMitr sa it
. VI•woO Ty by to q-,- owe tie jorabFATuv.-;
A t
ll oliroll t, IN tti••••t lIPP 0 4 . T., 004
i ,„ ,#b } , ,14A, ^1 ,ch
;k 5 7, ' ')
, ~ .r . ,I•I . IthADINtI, I I, eq ~,, ... ~ t ~,
~ ,,, ,, ;if t r, - 4 4 t ~,- t•li'VP11111 DAILYcj 1 , 3 —t; • t t ,' t
Nev Alcor 1 . 43 . toe at 10a. it. and v p. ir. ,ei 1 ..; ;$
a s ~ , trpa at ile . an 2 Pit o ., " •
phuAeiphi Ivc i / OA. jau PN. 1
Pb as
1 ,
:031 1940 s at , s. i t U . talot 4.Pilri , ~ t ,
lir iltoti** fI'AYE3d at IMAI A. U 4 •tia qu tf s . l i t , .
, ~,,,,, .a I: c t ildt; t t t io t U. rt i rli • 101 1t 4 it.`` i
1 P 1444.110.ti't V 0 1( Ilet; AI iA A :3Q t, i", !,,
r
:r t, 10303 at iv 4. 11. dna 6: 30 p, 1I ; 1•' I , F
. iii i:. f •:•;, i au ; t it tinViii i. lin lyin i 3oN, 1 : t ' '', j•
16 .
#fl_ 4511,61144:41i I. b ' ilineit )B 4 l ol l l ° A *A • !: 1 1
Arrives i!lt wipe to it ...r t i l ... 99,05 rit 8:00 A. uk
A 1 iiiiiii . "P i tl ti l lb oi s ir's t 2.00 r
n VISS ( , )1 11 .. 0 . ' 9O 0 . . 11 1
~ -,t.g :.. is., i•,1 , 0 ,1" , :•• 9;!,hr,Vli y ‘ t I .
.4tOMPall'AIN* 4 —s t, :1 . 1)8 3 I t I ,P. Ft
,•,, ~ i , ,L4l(loltaVit i t t it-tt toitiMOS a ribo ~ , . , :
f #lltillt 1' 9 04 . I. l :tiiiti l 499‘ '1
tiT,' (I d: lc ° P t ; .1 9• 6 Y4
4isTVitil iis 7;00 IC 0: ' Li IA 1 -,' f: ',, VlSksakikt it:oo4;',r
~1 ~ .pA t4 I O4 I I CMFOIV Ir ' . O`9O 4
`Arrli•bs At 4; 1'. 1 1..)—: • .': fis - set : iit
lostb*r. tillibA,Vcio ," ` ' • l i
•
A r rivp4 . o 9; 4, mo. A .,sf iit ,"11,401.1,90 A. lii
• ' 0 14361 t - KWllleffoVo
r ; 11/01411:OR *AC' 'qt. V ; , z: ....:, ••.tl • 1 a . '
~. . -L. t —.....1.1.
era
_
1 14
b .. _.4, _Jr lig (1 nit. .of p. ..
3W - i t ,A`ry. its .op t° did it.
Bold_by,' itli
gloat CAI 1 1 111vAll. IVO lis, ds ;vote
. . rit etrooti Philadolphin• 'au VOul
_
tioriMPA t .TP # Ottftii / ,r: ( , '2 , , ,: i ;o s t ..,
~,iiiik,V7',itti.:',.! ;.' , , ~. •, 1 : ~,,
. VAOHINI8'1'0; BRAms • )3118‘
POUND
sot A LA , t••• ~, .‘..„. ~,/ -., , ~
• , •
. 1 a ' •,;, .
. fiRtiBR4Y4 P ll 4 l ' lllo !!(
P 0 40 4144 al OW .. 3 1, 141,1,11t4 4 ;111#firp' 1 5uP0 1 0
1'
I'l POtti(kistirSglial".
,22 5. , , ilists. 2 •
' • ,X;Pc.•.). s • •
f.- ' RBADINCi. PA
.
t.A.; ii -,i 6 ,. . 4 -i ) , ~i , c :
_,,P,4,:
, .stio_tipiiiiverai..ll4t4inittete 0111Alp . noo Of, litp
o.l3tOrgupd 0 'o ;sit, of' noadlogotairtne.d oa
14ttiottsbot to . Ottoulth6 mitt of . • , 4.
• at VEti t rk.iiVE . , THOUSA:i4W liOLt9,,
.tie tb b pinagto foliation! aityinel NY ; Pite °I
elgi oy, oro 31 it To,dot go 1,..11 t h ey a p pro ,
Dated to imam Cortlitoatea of Load, boating BIZ Vet
. ii 4.lll 7 t, t o t rti ‘ ocet ‘ i l le tojoal tr,TY tb
bal a l.V: ' pp) , 41)t IT off l, oas ore goo t 'oe l,"
. It Ta RttilltotAll. 4, n uit ?rpm rVie s tAl
cl
~, ,t..., .. 1 4 • ay
I'l ? ' ' ''''
t f ? ''''" , ,, o If Ag tf, it) - LIAO
. . . N .-;, u, 1 , . 4 1
; ' • i I' ftWA•i•Et* A 09 111 Ni .
'; , • ..Y •:4' 1 4 'Xi. • •
; • 1I 1 tom Ito orb inhnoo.T
\•• ;••
.' + ~0 I. ••••41e, f . :,‘, f• '.. .4 , .1 i
, 11
,i ••f.' 404 1'
4 ...: '.
. ' )Ytil . o.rop'-',,ie
ilioo
~1 .;:-,- l k•i' 7 ~ 1. , 4' '., .... ' - '!.Y . ;ii) .., ; - I I,= ek t 4 4.4. ;R.. ' ' Y .!,
.'; 1 ',', . f 1 ) 4 %. . TO iititig:te ; Art :..: .0 W ~
: ‘
4 ':
7.1 1 17:. 't '::,
. 4
,ii'',.. , : r " , ..,'! , )v)0 , „ ,,, r • e • • •,, V..
VI II 's
A) ill i I)3lktilt A , ..R E -
•4 . h . •e Or,
,
OTZKRYII.OI7IO,..-
11101:113 It li tatiltlNG,-0001r.8
.-4.,! ',-, • :, , •., , •:' ' '
, , ,
A.
MI T A II $ .
...e,AI , .. , ~. 6 . ~, _
.- - ...!vitif: r l taiilP4i, soh:drool?, - i
0 A
,It t .i'-'l:ii, Lijf!fi ),
',',) $l 3 . . alxig. VA - to. oloi
i,, EsittspT4EßT,, 4 9., 6cp.-, ‘ito., a°. ~
~. .'„ ~.. .k , 61,2
i l
' • • ‘'',,' - .1 ;1 Os ~1.,
-:,
' Pin* lalilttpit t • , ,8 / v. - 4pING , PA.
(1051: 1- .. / Q11'; Ifl VAS Ifp--,tip , i an .
Itret
Whient ,
e ro (or Corosomptlon and , stolovalit -,
recticm e preeolbpd and rettomiqoPatlq • 7 t"
sialAni over the "country, en dis emtvortiitX
Q tlftkrvtlii ilo u4 vlnt i O t tfo " W gi tt ilDi t iti"irtati
U l a i ktkalW itl erro le. :V — ° lb " iit
i f
i - *44***lelphiet% tinditl'Pitiiii
,:, P
. • rlOllll TO feliV-11 ' l l North Olzth . et;; F•
~. ow_ up l . r %Tito v. Olnor. PossotsiOn
IL
"tra Mr? P 1 fl#4l. xvlyekt, Busbona's
lib eg 0p... , . . 80023-ti
•-• • • ..,--..•-..‘v„ , •1,... r• , " ...4:- ; - ; , 7.1 1.- ;::,;;i1 1 :. - . ,,, a-- 4- ')to.iWi.' , 4•Ff . ,••:' , :; , 1-:.14'-'f-iii.:isr.V,i'liCt.-.Vf- - : . • - • •'' • '• -•' . • . • • „.,_• .'
- •.' ' ' , • ......, ~..........'' ,- ~_''''''''''' '" -------. ---,,,,. .- . ..-,....' - .....,..' . r,;,--------• 1
•
,-.7--- 41 . - - , - • ~ ..- . ..1.».»..-''''''.................,.. -- -- - -.-- - --,L7r- ... ~ ...-, ', • -7- -; - •: ----- . 7- 77 — " z ' .. "'' - ' .. ' ...'', r , • • t ',,t7771 , ''':i , h i ) ":' fl., t f ‘...7.t , 1i i • tf.et . C 4 ir . ..1 . 40.40•1i . tc , ga i' '-' ,° -t' 'r,s• L.t "?.,i... -1 .1 A' n. 5., , AC' 4 f ' ''''''g"' 4 4/ 4 i
, ~•. , .• , ' ' •- ', ' , ..t " —••• . ‘ f e` .2.,,;-,; , ,.:..L.:.—..... •.• ~ -•..'". •'' k t' ‘l
' ''--,- V• 1 c.'.) .!.`,-- " ‘ .4. " : kft l '' ' 'lV .42b :4 rf :r: i i 4 : '' ' . . ''*.. te',V r of .' •- ', / , A#ld . ,.l:46 , okiikttili 4 Aid lo ~ , .• 1 1
• „
~ - : c .0.-, ... , .....,I).'. :.,", .-‘. - ',`, .• ,', '," 2 '."',l" , - ~--. ~... ••... 1 -- :,..- -...": .3.f" .'.:',7; '''..:7_':.'. - ' -.'` -- 1ea,,,: i i i5 , , , , „.„,,,,,,E0 lliike.V•loitiVAlii%4YloP: ii ••/ • . t •• . - ..•' • . ,•., .- -, t .'
• woogv**l6,4l iii4 . /i44.1 , 1 , 4 4 16t•41:' . ,.,f;.f.4:Arq5A ; IN, -.4 l'r Oz ' V S . W O , . `'.. • 4. 13'.441iA1 v a ''''‘, :`•; .
'.., .',.• •r_r 1 " .• r• . ;... ,; i i r rrl ~ ,_ -
,t: • ,
to ~' t.,:,,y, . f„.',lg T ' :, , '" - 'L.. - ;',-i - ..-:' b , .- , 44, 4 4 .„. 'at t%': • aKti9 •, ,- 1 .. , 4 .
~ , - 0
~,,. --- ~ 4 , - 7 C
-01,0‘ ',_. - ly , ~,,,,,
.„ 1 ...., .. 4 ,.. k
. . .
.;' 41 !• t` •• . . - 1.!-J.L.2 .'•t ' ', - .4).70 '.. 4 ' ' ok . AC. tr ' S V''
'..- • ,t,,
~..„ '
~t - ,- .1,., , ,....- ,1. , ;‘,. „R.,i ..,•:. .I , r
~,,,. , .r.
s•- 7 EV$ 7 r 4 •7 1 f ' ,- , :-t-- -wi:,:21 , 7„,w-' , .- --, - • . i1.,4.# > r i ttspap4,-gm 1 • -, f
i ~ , . . ~, ~,« ; It , •:;., ..„4 ~ i, • - 4,-., T, ;-" 1 ,
.15
A,,,, ~ 4 , ,frkii, . '. A . . ,;. k , ir , ,
.., It , 1 .,•,0, ,
.3.% , /, ?):. ) , t N orti: h• - 0 .1 4y, , .._, , t ,c‘ ,4 1...z: •; I t ; •,. t
~ ,)
• •Alitesto 11 ' o , a ' .•-" %,)' - • ,s - .
f rA AI 6II I4 r- I' f 1 . • • 1: ,. 1 6 5-,,, r.?---.%; 4 ii,- 9 s 4B *ti.p .•-•••str4 ... -8 , ii• c);; il , R 1( 01 0, x ivi iiti...i,') Ist 'l l , , --' ' ‘' . ‘t •.:. -.1 . - ...', `.. .I‘ . fT
. f-, qk ~ t f • e• , , - t ~ •
..:f -,, ,:,,,....tv -3, ---- -. ,•Ni -f. ,, a *40',,.A1
:;•.:,',,.... ;". i: . , L•, I, / '%, . •,, '--; •:f ', ,t '- , ~i3 4 :.',-„rorAi t.. 1. 1,i . .: • . " — P fitykellfo 11 . ft (:: i' '
k 4 t
. ri ..;'''' ' 1.. '''. 4 411:**;rit - 2alvel ;riTobque :4,r . --:: , -; , :ii- , 4 , i1 , ,:ii.I
~.._:.11 pei .:
~ v : # - ~, x ° ~ ' • . • ' • - ..,, , i , -- -, -- k- - -- --- 1 / 4 .t.,,... - f k b....-,
, ! C ''.. '', .'
1 .. ''''.. ' ' r
- •• • ' . ." . .', ... . - 53 . U.:,.. '.. '..:: ,. .V;;; ,,- ' rV i lli b - C • -- t- - • ~• •
-.:
1 ( 1 ;O b i 0 ' !"fr itii; ti.ol4l;'lii.ll.;:. -.1 ;I)iffit,d l hi tl q d.* *l4ll lP 't:4 V i
tOt‘RtAg. l 4,..
~..,...„........ . ~..,, . . ~ , . • Lt . .
r .
....,.....a..tilar...Lete...-........ , .. , ..--•-••• , i
7, . , 7 . 7 ~ . ~,,..sF4,zzr-,45. ~ ~,, r . &it i m i rir r :rlik,jt,woor," ; .( t bi t i zt.tt i c t it
, , . -, .% / v , . ~. ~, - , , . .' - •• .1....‘ . • v:..a...:t:r...,:-.- 1.!....:i. , -04„ I, ~ -1:,-,, { i--).. i. i t-, ,') ~! i., 1 ~ •.--,, s :‘, ' rlt i 8%4406 9 1 1 VosJls - 4 , , e7.7.777 7 .7 ,7 " . '
Ar;,., ~..' • ' .' ~ • 'ft FOR , 0..0004 1 sm. taA4;4Ol AssisTANtint '.1. 1 14/40 ': ,, APNp* l tllpie,s,m P . ... ,
... .
~.1
itAyoi4l.:
;..
....
440 fi1 - al ". .< " 'IY).4 it , r 't • • • , : :, : •
..., .., , . , ~, i . , , , ',, , . , 0,4 , ;,•• , ' , i . , •• • • ,•• 1, , , , • A
l
•• I ,
P
11" 7 07 4 77."' .‘ '.
'N . ''''i • ' : 1 14 kr 116 ' I:
. 4 4. X P:l4'." 4 ; I t : hit/tint** la Ob" I "4
READIERIsI R 44 ,1104. Y t ;I' 1 vti 1 I i ; :i; Ir IP. .via!ia,t •i , .Jr .1.1144/00InflalLf.Ingat
t
f• 4 1 # • . .i . e,tll , i i , ). 4 :, - . 4.)f‘ ',.../. ?'• 'A' t ,l ; r; r ' e,. • - - . ~. ..,.._. . 0....,...w.. -..-: !. ....
„":iiCi'll',l4.4.” ,0,'0.-.:(Ott.l..AtA!'.l:";).
t 04)114444116.419;t 114 M't ts .1
Dts; Ltiviatoe A !Vi eal
°A;? f,fRi t PIPINITIV -k t it
16.26.4 nowsh Ninth Site eto . liesialsig. Pd.
sus Maio° 't-_,:4
rKs 11:113114NI gi Et it t DEMTlS'ir t
(doe, No.eal) Eao mi t o,ky,t 6 figv4e., 4 o9l Fr i a
trout) , Goods Stork 1
etiN W. olvisprif 4,74 , 91tpv
Itte.7-11oeger Ilduat it.(iovil or; boo .) 40 0 4
ntito otteet 2 Pottalrl to. , 0 1 .0 an bo con!!!
In A, a uomum inn , 94 0 , 17: - °MI •
INltikoz 0 . • sul . o4lo i ALAno c n
o thiv
aViltiVkinl 4 4 .
• • • •
G*4 ol - 4 g:PAArt6I - 11 .
ATT.Q 4 4ssV,tieg..l,A6 ) .;•„
• -;" •
•^l-, iA4ZIIc--CV-.2:6iicAPAPIArPITATe'
0 0#19 0 t 1.14140C1/4114.1!Rget•PPE4404(illtel,
.
11 •
411 I- ' 5 1. a f • PliVnto lAN
7 t z : `
(1; Uw Po nel o n Burgeon.)
tigEoimetkOttatekttcll • .
tivaitopprfloApou •
W4liniN001:10 - '11:611M111: 1 0.
!A. • - •
••s;t6APPAYaill.P,tiketkiitrqott oppoliproatiiinie;,l
to tt e tAiopuitifit'aoliirtiliAind tiptiogil4
. . . !lopl9-umo
(4E O . Hobs USIA,' 'tf,rol(itt 5 •
(86;20*010000 ? cioa,lw,Nolii.)"...•. ; :
ATT4.) , RSP,VP:ktATO'VVW‘i.,,
contopposiltmitrkel,'9D?potet4iltplaooiitletitirolie
V3lskula-itill toll
'A r i lt9‘ l6o4.l f o',:t . " .,4 • - I.l lol , 4 l Lirit ,C A
t i
• , .., , • ,- Tiblilißr A T Lilf* .: . -.
Oilloe,go:l9,Northßl*thistraOt t OPPll4ll49lF•
StoTPIWM 06 4 1 . 0 10 11 0. 1 0 1 14;':01L ft.,,an;‘ 0 1t
pouNTyl
.14 friagivAi tAir.
Arro .
1 1 ; 41 4674i .ki. , VS/ %CV t•i I a , r • -
S t ivs.. 400 ... i iccrormfq, otrol.i . 4 . v t
'A' &MIRK OP PIAILO PORTN , O4.94Afito
1 t, • ,
~i4AnMON,Tit•-•• 1 ),.. T. 4 it , ,
ii.ft. 3 4 o,9*ltii tiliati stivit t ivattlif;'o4.., , ,,' , : , "; ll i
I • ,ro. 8.--rionos Tuns 4 •••'' ",", 0 I;u9p.inrh I
.
n E moss -- ' ' t •-•
%i . kr/ li 0 N . O N it) ~101 4 IP i . i, ,
0 /10-419 ri4o tiviik , tior; ii.
yo
-:;f 4 I ~ , ..4 ..,, . ...i 0 ,
hnviteisho poblfo tio4llN.e iiit(ii ii'llaii;iii4
• i plpis tOr.or i traoting tooticitjto tkipAux.„ Alt op r,
Astons. lb. . ea profossiOd ~ilopit mioputod is
otatooresortoolo. e, ;1. 2 1 „ ~ , ,apX4l
.' 1. , ,t .e;sbi lii i ,• ' ,-- -;.,i, , -,:,,7-r—
-ue4l.se. jilititi o .v.t , :. ~ 1t '. .-... .. ,^ n , , . '4
~. .1 31 i 1 I 4 ,7.0 ielJir:va
• ' D E If T /I,T • r '
4 , , ,,, :,,(I,siiis'k,lit• Ifir,• • •••p . ".+ , •:.i “.
, f f
ofilee-"llo.l6,lol4iii'Sit4llo6•Alltiadiki •
N . EXi I 0044 TO. .., o nolmr4.lilion ort.:•ftit4 I •
1 .'y Itlotijireottoiltion 'pptd VI outltui_diposicis `og
. tt Mouth ' end lining; agog oottelifv.9.l7:9tothatttr
ir
al
r tIV CCI a a U1136 4 ' ,st P : C6 11 ""1 1 981 01'1
cf the' toad! elite b . Batt_ Pala co, an al
d i e QP, 01 49 6 7ht90 1 /q ,$ ) /9!', , I rK 1 0 : , 8,11 , 1 E 1 0 rtYlPtitr'
dot. ~' . % ', . • • , , y
Tooth 9 1 .1 2 a011t sfilhoutliolito, and losertea oik
a r ateMi nod y tn 9 4>jotessidii i M.
' ,
Mdo houre.llo6 7 A. 146 to 7 P. m. • I t
c•Pt. , •• 1 3 , . • , • . - ' s
,i ‘:‘
MP
Itocognorgn, ma.
tiold pr pill , 101p1Veltill.te_fiA1:4' 1)1t1 is 10
• • —$ ..• PLAteillt AI•PICIDCS;'• j '''
• . ~ ... ... • ;
4 6
t " ) /) i triltilr
.(''. , j , • • i *.ii
„,, • k p , ~ ',.,.‘..' •,;... 1 1; i 1•- .., c/, ir . ~'
1)n. A. IL LIOHT, .• ..,,•.‘ . . • , ,
~', -, • . ?, , 7 k .i, , i • ffrAil..:!;4.',',l' , ' ti . ::,' - .
4 1
:0 - ,::.,..,, w. j, ,TmEitiN cilTso fr i ; -t , ~:;;,i' i .
..,.....*T O I.--.: •eiVr in w
I 'I. ' ' • ‘,, t• IVII • • ... ~,,, ~
1. 11 , $. i
I • . ri, 19 ‘'' •• •,' , l! , A
.; , I'.
./•;... •''... '' • , : l‘ . , • , • I , ‘• ;4 , ' ~1 • !
'•
' , 1 . ; I , ; , • '••„' tr' 'C iticliti) '' Riiii t lifigiiP d 1.
i,,,,,...,,, 5ii: . A.
, C.4_l, 4 ..,• . . „ 1 e ! . , 1. .... ,.. .,,,., ~.,,
...,
..?., •
tHVettratiEtivtotAtqtati nidiritt it.
ft. series of. Dozakota to mootinsro will b o li y 4
in olr iloW,Olttorg et t Alb:Most aule(\ o 4 4 6l It
eit gm TvAlien s ePPA# MO I t e ‘ Cers Wilk 7gle
Ur 11 100 It gtbriaa he • rao et tPli
1,
l i n i t 4 i t i ore(' to in° evening ; 11 ! ° " 4 ' 4 b y(
I aka E„ o ,s4,!&ic.o.ifilgvi' t iii;44 i
)
, ftiavg,.v' t 'YolVterA t ti t ,!tas°ll:lolo) , A6yit; i
ofebooooti mow% Andel tuta4 ( t•ii.o.(s-.1 i ,
t Wednesd il t elenillt` tieto , f Ttb, itt14151!)10
bVili'iir ''','Ute;sl4otoebtere'llitit;tr golTairif A t '
thony i 3 AY A sr ti, C 2 1. , 1
f
t :stitAr Pt' 0 Igf h t l o 43 bil 1 101.3419?.trablie
u 0 Sta tr oliq . o etk. to . it tat Via.', i
Honda Oteti OA 02gebof 120.4ttbapp , buo440
0 , 11, ?^ 1 ,4i1011111 1 `1 v ?Wt4O).
... ij
' , ,i , ,)-'ql , f, , ve , lii.piAtt 0 eitat o es :t ,
eft 0,
t y'l il'f. ' i' ,., ' \ tit). * of Iretael 4
ore
0. M. WEbliitiii Voi. St(37. colt 29-t1 ,
ooz LlArri iititfif ,
1868 FAL 'f't 1868
RUCIE &IBROTHER
Bove opened a Lniio it d ifid•StsUdStook of
1 N FA Vi
. .
.
iii 'a 4 - ii 'iliiiii 4 iiiiiii Elk
t,t,1,%,,,,.1,1,ivi-, v.,;il,,itzi A
175 , ...!f?.; , .v.-mr A tai ( pl ; . ,, :: , :l•yty'c ,
. I , ii i k. ,i4:ti.P..isilii 'ILI
3,7 ) /71:4(yr.ift ok it , ), livi: . 4 . rilif ,!liid. i ?l) '0 . P..1..4.4
't.t.,_:l l .,• f t;d a ll . i
;FR:W./A: 4 4M
e $4,5.,Yru,M011),74443751f)71n4
i 4 t kilt f*11e,1!).':1.4 ter c. :
bit!)
Co' , 4 .t,...!, , ,V0'e,iii ,Pef,94 l ll,Ql,lLl4‘.r.'to t4it
ID, ii* -,1444 . 04) ' i ):‘, , ,i - chft • 't,ti.itof:jrn ?di Nil,
% /ttt 17714/ . ii144'..Z41:'• i t• 41 , (l'Utbt.t 1.;;;i% u q 1 I!:a 11
IP ' ' e . ‘ . i 4 li ,
i i...• , t 3
17 • 4}14 I• 4 i44ii tt 4"
:41 .. .4 1 Altiky, . VUMP, ; ;,It
iii.k..11 A :44:pti...40'..qt.6/1).k,!.,. t rxitsl,l) ~.,,:triii,,,
43, /at:liiil*; .itil)=l, - 1.0 ti iiart . sdnuilli'A
MO ificAo4l4 POW IRM'rvAPPI.I.• kAi l
i t
ist rtiliVolliti titiel bt r tiardtbo..,!,.,qi
v.:(l,:vtol o ylit t4l,,t ii , mi g l o 0: : i,. k i l 1
k
tr, 7.. i jif L I.3..ii4irerl)
. /.‘torr li; nt , or, sglOitiirA T sP!?4:l flied! :91.1!:.: .
': , )1 •)' ,l l 01 Qh (,) 1p iikty,:it.o) r1J1», , .; ;1 , 4 CI;
i" 1 .; ill'' ' 4 1 5.1%)*. n:; 4!g, .. 0 4., iti;i ) .6ll,llA -tugis':i
'f;: ', 40400114 1 0:1110tAfitg dab hi oraerk , ...l l 1
• .7 , 4ti' l ri , lfi: 1.,J:;11,1:, ,
t 4 b
iloyok! e.:
~010kinoohatiito I; on bioldoh4
ibliditits i'doi:'''''''.'
.....:. . / los T . i tiii:L. Dot 'I„ ,
~, , , 0 ).m:<, , , ~?1, ,, i( ~..,,.
!Tkiffiltobleirriktitetking Goods lelleoldodly
:11, I tYiiiiVll:Viii WOO' Viten a (*gift. itteo!tv,
l Ofinii 6 49,oldßOAlY, ill iits49 .
0 t ditpitimoiit43..e,) (;!
trik;ffir , il 4 lP; l '; - .1 1 3 3t 0it i i.140 t , tls‘titif i•f;tlPA'a slit /• 4 ?
I ?i i iiltiii t WOiiiiiitiiiiiiilttfileri4ta4 • itexc , vtpid
.. , . ,a
bilittionatisii,lmr4toi O. 0010 m sit is evaofent i
istl gi4tatiAllitt 4eikttsto l §P, l .a49PP R 4 .
I fitli;49ll l fftg oi*-tlitombtr ~' ~,
..,
41
t..,4. , .,41)8 • : 'Pi ' ub ,
, em.!,,,,, t.l 1 1 • .. , •ji Af
) \;tl. tg1...1:1• ild,t1•••• • . . ..,,;• vyi.v.4.ifq
it. 4 itl•'; •. ' • • ...." .. 11 • d o. s t, i 1 .. 1 •
. 2 ,., cp t qug,r,eni. .. ot iftBßlo4
, , ~ ~ ,„, , .• , ~ .
.„.,,4, .. , I sr. ,
. l iqqiiiiiiiiierit gi itbisai)
...,.,10:,z;0 1 c,„12..21,,,,......,t I: if 'Of 7.11..i:ir
2\ ,',it!if tlaif m
,!" - mtittnr,Abv‘v• • I • ''
514it.5. • - •••• • • :. • - . ' • , I ! --; ! '1
ME
r g ii r ig l n t iefrAW )
1e :')
)i • ‘,4 0 : - lisitiiilkotur,ttli. l 4f ' :'•
• ‘.‘,l t r-.0.•10% ,; „. ~.,;
)yb
itiTtEWSWEit. . .
. •
OetelAißiejr
Bittep3
„ .
;
, • t tt r
di . PA
ih ill
ttrikgg "
• :
El
4i'mg flt.A49 . n ..11# A4 l . rt Vitat: l l4?- "I t 7.
SI Ir. ele.ll itt • 4,
"I
• •
)NF4'4ll , A9tio9 o
. !fa
isitillii*f'g'..• ifti§.ll ' 'i'.— . 1
D. If. MARKLEY i!i . CO •)& ,
,
No, 118 Pluni'atreet,' biltrio ZVI/Ink/in; bitwee
' Sixth and Set olth/detail', •- . • , .
, . . . . . ,
;_ r• f 4
Rasp's etßill Y Inform the ottlsoise oratOidliff
viol ills 7, that they are munurneturlng the very I.
Latest
bil.l,ooi Carpals. ever t o ff ered its Oils el .
Latest patterns and eulore, • wholosolo and re :
at Near Yorkiporlees. ' • , ..• -f 1
Wo Invite the public to oxans In*
i uttr goods before:
rritin Rio \thou hero, do deovo 24 per teak before'
tok f fist s tu ds and gyro
_TELOTIP7i, ' ' • . 41 • ' ' '
opt 18-Into ': '- -D. H. MARKLEY &CO• '.
----• • . 1 1. : ‘
IbIPO,TOANR ‘ NOTICE 1 -
. ' il. -•. l' , t f .-1. ,• i ,f . - .1
!tjql 490 D. WILL FIRE eflo*P4i
4
~i,? . ,.... ~.z..:,.,. ... ;., ,„.... ~..,:„
~,. , up At. vaitoyp.rA.,, . ,I.
Would herObyittinouneo to the oltltens of Itoodittt
,that, owing to a ooruddereblo number of tlokets re-
.'tt i lblit , • WPft) es ' Veli'Lli, tfOegolut tAretutnest.
; t o • are 'to telltif to , postpoue thO 8 r o wing.
L 'Ol ,tbrd oftteomber. •Tioketa oeqb o bad, ref
i sigiurt; me, o f Alas ill Abbott. tiggnt, klouth end
1 'HAMA* QtP/A4 ll 44 l t,e 3 t*Pitnaigrfir'. 4 l4.'ni•, - , eAg7tf, •
, . ,
itl,t: iiiikA OOUO4 I / 1 4P - I .: , l '' l . Pt•i i tic 'tic
.I
;44 e
It fik i : i w o in
. P .1. A11 13 ,11i # 1 4,
6 7 61, 'eet i f i i :
41 , 1 !ip ,
6 7 4
o trtj ,:e ill .: ti f
ra Ail VP' n efiq Tea a li stlNM 4
r
los setevA idi Ain no Labia' tliat4l4l q
it letkOilini i
ris oess'itret,, .10 - ido, 44 ( .$: 11z
i
,im ::,. V . PM i .; . g to'
i le d6 , , ,
• • • • • 11.51 tut Bike I
, •
IX TlCACl'ilgilB WA'STIAD. for the Ist*.
Otto pollee!. 9.f.,13er goho9l term
inonoing , tho or VoroDoll, 484 Agg'touts
fof the sOkoplif Ad s tga .i pe t it it t pm gTk e t ) t be
twOod this tlatit aricl`44loo`lF,„o,l.sk,AonAtiit;
malt , •
;iv,
At
,rdrtie&,:.llcily,c,..;:ly....•
1aryt”.;V7""..71.-
.. • ... I. I
1..4
' TRA
'1 P4 1 7 1.111al 7s 4l°r verprin t *r rifit ire4 4l %oAgrt ellail777lr i 4 l7 '3 ;yll2 .1:144
.1::
Irp*lint molt, dil 1 v i ft.l l,l4 l4tonotrillill ANlik't
I VIA, ,_Wrilp'rislilfiitift.T,{73 1 , !VIII
VIIISIA6I4I I° 4;*".4l;hilthi.,,P/Pi 1
450 ItqAtto. lo :T;;; , ittbrrn.-5.0.m. Al .:el
liAlliittiiitt, li arjin N l kbailei,,iksilati]
yottuyi Dap lit yfir,d.st.lons.,ol •-ttotP,l l 4, t ,
ottivigti 14 Itt% 4I fi r4 1 11.10 " ' ' *4 ? ; tYI Sva I
E l i iit is, alitiy;4l In b AY; • it i 1 o'l
,4 , 13 1tAm Wilton rl a s li ctr sts of f 4 1 : "
4etien Atl i uekh
ii
o ii,,
ay, ilarrituyi** nit,i t tl i t?Zil h .o.k . ', Pt
xpreeB, La .1 rtisttin pa the4e4t, 10: 0 •
Al f,P a ,ftory f ft l`rTlM 7 l,r l MthiPs7"}s 24l4 vadule
• -tr. i , - , 'O4 .4 k i 6id eigi, ;pill 11, . 1
,
rd_prlnd,o4l.ll esti 4.84-61 10 0. 0 ,40
or„ri or 49rke.,4 rl 5 Pegg uoll% 1 Iwt
or 1 ~,, , T ap, v al., •••,".. . .. ,
iior I/ , I *to ,i b{' 1 t::.1114:1 be )14otiv IN . 11:)
fio *'f iV llTl "' ` iii i ril r ' ' a*
. to; i1.h0... . •;, -t , f ti, 4e . gt
lisil ti ,‘ Ilt. f . ,191;-4.:,i(,‘ VI-. 4 .t, 11 tto 6. 41 ,
40 0 / 1 1Se i t,i 4 rf aPstiMplk ik. iirtil I,
: to ,Ts'it - )• J. tar reit) 0; Ql tt , ,, i l %,`I ~.V. o ?'f ,
e.;)111;$ fr.! v ., VA; 44a, 4 :4i4 1 141.: )'',..i \ ; fi ?!"
'4l) 9. 'o $ tti , -fnor''' , rim : i ' " fr' A'i 1
V OPO l3 t# :l t i i it nW ll P E P eaill # 74 i
'l4. , , t,t, t,,,k
, %•t ,t 'l"' C , . i ~ .i; 11' : a ti - '` V . : 411
ptheo4o6o,lo" . 10 44 . k$,Itiviktii.t t p, 1
ill
.„..,,,..1
VTo, 4 o4lt4itit CO . di liiiiil tie ' "-, '‘,. .1
.., .- , . ilce,i,t pb , erk , 7ll, N . tii I .,.
-f 6 ,
L IE tjjoil :;l CI; iili t w it ,
„ •t. fJfk .. . ii I 1 ,
a i
)
X ;
I dirlys at ttiieastet s - i " ( i "' ',J 0 ' tts. A ; i
) , 'J lii.oohUnb 'h
, l': ',+ rt' . . o i , 'AI
, ii,i ;, pi, ~ bio, an lonos4loy at
ti , r. t I
T r i t i Ao 0 . •,tid make cloiqi 1,1 1 60i0 11 1 I
t I
11011ng, t• , ‘ Ins 041 eid' 1;10 t it n;
,v end n_ 1 silroa An , V,,Cat on 0 ii.... 1 -,
y oad.i licy4111!0 1 41*V 3 0k44 9 P0PP9. I RO? 1
r il s Vogl? tco,T;tit,kl;faci,,ai orosio'lbs , itti
New Asp s! ntralltstlrotko.l3os of y 0011,0441
INovryit. cf A rbcolAot trig AA, r 4 4 1, / 8
‘
an sowV Uhl' Isr l
, Wre kh 0 ite Nor( 9 ki l khdtP)4la(l9lphitt
sold et ) 1 ' s sloolpalT ta 0n4.4314131181q111
' gl tgigili th i r i t T eitb4e. & t ; fie •Mtis;iiiio)
r t ?,t4Ai tot r 014 1,,A,
~,,, . 17 to.l •
..ill liti.111)
.tf 441 I OVVi ' Fl it 1 0 14 ; °14 P 4 1 n A t , ' n ' ck4sr
' 0 ~ 1 . . • • f . „ l , I• e
fl e ' t o 100 + . (I ' ni) , ' i :All i k 1 •
`Bait' Rw lvattio.:.,ualirotta
' i ii i4 ' i h " g la ' —.II OA .6' W °
11 6 10Vt ' t d 0 , 0 sy, sy , 1 ~ P , •) i 71 .
...,, , ~ ‘.
. ..
1 4i 4 0 4 ,1 1 0KrAt#1
,t4ti
On tuld. i f ir or A 11 1 tOsdit t i ft," iSlltyit VA tvio
A ( i ''
ron7 lvit cayoltv"ivo t iti7, l 6 .7B:o,
ipplap, oy . ahirn sti, WY 1! . Q. " . ,
U 4 4 c ..hvistopoopt 4 tns ps eta.,
•ainetet coo 84/44 nt , kV ,' oi oick Ing,
Alto 0 096007W/If> mint tpl i n Aga tt,
ofilip la vlp, ohlg Allpy o le rf a l
;ow York iit ,30 en .le4 Y.' J . ss l • • ..
1 -.14111 , i (4) %tura • *prom ' Tryngillt Ilstiv
ityg_thitly, 9x941, 1 li t El*Y B 4lll ' c il; I
t
A* Basil Win e VIM AO d'i.
amp 414 I: 0 ;ex -' -'" l i '
' l ' fil t e . IP* r un A mum , &but Tittebnrab ,
Nqir or i rdnoutobonge ett l i i *P) ..
ot layik lontorm t ,itoe ri k . a , 19 4 1 ... to
Tan' 13 fii Tvillo;‘Yltfl4_ ri,
...lea e A tEy
•er ens . . ow' ye.ty, , ef, • lu4 ,
t : ,i! y4i4 ,,, . . ,•:‘,
j
ii 711 Nuir. iiivothe fi gfirtoti o
i 03 tfyli.'' hi n t 4 .A.. i, .
~ , 1 , ..,, •:,_ .
da"i l
tin e
i t itirr u slr h . fit 9:ib l ori;;ei . Oo
iA' e r e l a i r t ,
t e . 0 ) a v t i t. I , 2 hoOni '
tall y. dB, s
~., a dlr vsilat i ad ha , /I% 0.
, add i. lo / 30 1 4 , Is and st I.uunn 0.5e2A0 , 0,1
' 61;InVaVnteNote4‘. 49 ilk P' !Ark.,' vieo4,7
A Sundpy Ibtourstort Train vfin top, MO
every; Butiday Ile 8 tr.li., estetthing atm 'AA on
°lld JiinVlatogglnte.l , 4Ttiv? ekt , 10ptown •
4
t,30 A. M , els ni tckya -4 lasok , st;41,011
P.M. . friftf3 at iteaclint.'at OP, 81."..k , * •' ,l e I ,
, Par,stngerst p) to:mettle*. tO Put***4o 00 1 ibtf ii be.
fgrontprlng t ostokra., at pons • Nraqk I( 1
cusr g eg Ana Cojteio4 otib tra 6' , l a .. , i
pvtnoffitotolno onavi6to`ri oft, .. 4 D ~ 1 ,
V i Jutis23-tt 141 i .13truINZI itntihitia Out&
P
N
l o i '.l . i lilt,h 4 A is k.;;01:) , 1,4•.41 0. 641 ,i, , 01 ,•/,.
1
. hijade phla s ig, ,iteaqing(ASUlloB,dl
~, , ? . ,?.,,,, I . ~th e. te llw 8 .1, ~,,,,,! ~, . , .
lA. ?1 , - ?, • , A ~,, 1, ItilintbliflovoiAttfisa I
Qvldunit'AititAxibrtantit ov..pErtan
kyaltAiNsAtiguitt 8684 ,,.., 4 NT32 j u ' ul i ni . ft . ‘ 41 . 4 1
. 4;100 /2 11 /04 5 1 tr a la 1r Nriki.PAraitircggia 0
}
t .0 0 at 1 Ti"sr. cid -- n - 4.. V•, t 11 . pl , 6 , ./ ..i t
I ' AritoTilitatkiiii athitte; l4 446 ll4 /04 1 14: 4
iDL. .1t• di . of r ,,,, i:(•.t.) -,0 4 , . 1, 4 s plipi '
‘-- i l l2tob 0 to Leboutomaratthilli ir.t.ll' •
at i n s, iy al &opting* gotvot 0 16. 1 „m
i f
nit 150 ion 10 0 NO. ' iy..-'. l _l 1 0 1.,0 4 • .I:kui 1 i
.1 , Iritbutit.4oortaipsigtion wre nCiv 4 ..0
' Pil l)_o il lik i i4l:y l 4 ll l t t t o lo a g itt) l t l AßA) 4: W AI n •a 1
A lt.
0 40' 0011 : fit.4 i 2 ; c) V. ds.o mai lOTA at la ou J
,170:Ar t 25f, r ai.t, , 0,;.,, , 11 .3 , 1 ,i4;111#,.i i i ifaip
Tdti on Tb 6 triton II; oph 411 n , 0641 it: •. ; i
rl , v Vp tta p WO Ude Pli ►
16 ir: 1 qadluiht
,• Tlstdint o tie( 1 oi i ht tr ~ .1. OA Vi ol
0 211 0 1 7 . , ,,
Th an
6 ,1
i t ; Iri tcr o o
p t k .. el lf, t i ti2
ti t 1
4 1
' altu'ulW 01taiOtt. Z in!,, 0 co, litgAr
1
l in Ita o„
~) , ~,L i• ) ti e, il , .t/ .
• ~ ho 15 o. tn:oni 3 O 3.0,, id. Itotot fy rent
/
4416Iphid; 121045 ti rr lsk.inl 4 lb tn .do Val
laic) only ot, riqcoat etatlorn, bin° .Bo no', ; i f
0 , unding gotooogotion .tyttittl kves s lttititt n ,
i t : o g i.e 7 t3 l l: 4 4 l;4m if ix l t r iilitt : 44lo4 :: it : toit ; lti : i l ytiii : iitf ll i.oo l 4 3l ev ; po i i
,4
1
' • .Th• Iti l tolti rg i sifoiii TioiniAple6enti It ß fil . c
{
i t u f rit 11,1 rroto ~.trobigo °kilo, otuullitonia. I
i or lt , raoro • t klitspurgo, awl fa pOtrube
• tad s FOIL itaitk connolto 4% iturt:l 6 utg rot,
Metals ~ nooostote,,glathlunlibiltr lajni ,
ttinttill.l.ll' ttlitoiY,l c yof I ike,ebeirre; 'lt u mop°
• " P:Vge , )% l itig l t a 9Va i t ati,'
k ir.
i il a tit,l ta.. or
~p tktota, iti Astoait6t'atui
s,i ''..ti •
‘... r i ti a t co l y av i .. '41, 01 :i 0 161; , ; 14 49 mtt , " I , 0 .
I , 4, , WATIO 4 ‘,.,„;'
•
i4lepOnlitr, Defc9P 11 . , .994 A P Pis'Fler
t,
iii:: ,
t811 ;: t " li: ::: 4, TlCS"‘het) 7.. 4 1
:::: 4
41 00 464 Am lest yteentalpo told t 6 /150 I,
,4m,l,geMibusirtioP nwie ;, f , Goi•t
~ j,„ . fiil4 f g it .17 n i g, , , ~, _
vow tor tp,c, howl!' op T. to cc'u And u tiona ,"
lift t
b °tweet au pipit at rengle *tote *ltuti tom*
tiooett,ot ono-toircl Ito non it'', *Do r& •, J , i
*Jr ritmengOto , 1 s tooQ tuo l gapteko, ; TIE
4
wee at 0 0 NI . oft As9.4lat et tral i pflit p i
tber or 0/ epon ''-' I. Pi. ol ?t, . 1 ( V* ' ' , 1
J .,iogs pounds of bigialte t i i loVroctrati t tlielM
sstrep VltVitrettVa" 417 Foes,t i ketz ~•
4
t it gold in i ti tam 'IA so iIA ".% 4 `' ' At .
i al' lti ll at C ( l t t l i g 4 ff t ti g nt trlgg ik tl t e l P lLs . t
4136,5 c a o t i 9 , , , .11, , . P • fk l ?,,P) ... i
, b c . , ti.' ki,;pOOLL9, oimt. thlo'ti
. r .4.4 .... 1 .C...••*•••••. '
Virglitre B ( 1 3 0 10 11 7 P a#L i T t riralirt,
~ A. O u sori et 9TS SAVO t 0 ttontlstt
Of t_h_opublio to this how find thalthibld proptuoil oil
Of A.4b10.6.t conibined with mania Yeast/0)10 pie',
t rft t si AS tininjpooog for i Ile 'ling and Curial, '
nu:T*11081n bll thotd tixtiSirp oisiDti , Dtgliate for v i tt
moments oto %mod. molt et . , ' , 7
cilia' NOW, chttfes, Cifdth itheitindo •
nt
' , ; , ,lksorvii,6'Ticrci e l:&Xviam,o4 l oll ROMs • ; '.•
pilq , • soul'or 4, Zettagaebef trttifl4 fp „ , i
l' ', ,1' i, i .otackorbitl4. , ,
i- ,,, r; 011 ingb oosoatt oka lie tusiel with * tettotnl
o roller. It it good, ,1E! f at in Ali trio 49 uomplop
* . 10 o n pi4rol appitian ~,,t7 i. , , ,,,,,,,,,, fq Di
ig. Be 4t,t, nuil,ttio ou so or On. 0 iont,lolai
1
gOnotmuoilul it'asblifi o t#lt , oo o3f OA
g:,' iii. - 44 !,iiikr,.. l bl - .1,..,,- - 44i.f,`
P e l w •VtFlßmC l et.
• ' r V 9? Eliti 0 0 1 , i 4 4/ 44 4 4 6, 4 0 / 0 / 0 4 111 Y lii'
• B riv ERA do
k«v«..7 . . 4 " 4
14
. B Y M V i e
te 0 A 0 '
41,11,4 t'N
i o.ly y 441 0110 idalbstad I, I et , ' •.'I:P.I
~;
l it ' l'i r t,itl ! 4 1 :PM"Pq,"!p lCs Ir• ltr 4 v:isPif
*at 4 ) 114 1 .4104 4 4 7 0:40 :MAttli
#I3 , W ti ,, l),' - ,ktklinecit (Abu) Vtoof
t0tf0;44,9k, A iVi. 4
,t
otrietti,ttav hay e, Peraco lz NO a*4 ;loco
that wive brother against brothel; euptiote
ililvte etudiegfette_yocilles 'Sig Artibrantas
lelati 'blip:4U • the biebit'reee let ilit ,fitt eta
Lelovatered dove. oat own' tap Num! magi
Otto* q,eald the Volf-hehterJ :the' ttettiielk
biauk. an Vbll.oolll3fl4ldiStirittOtt `lli tp\ariii
(*And vallittatati a kvax fortiattattutl• 4 t,4
o ti
c,a t ,11';ittr t t i ii 4il -1 1004 4 4 i t i tli
v•ifSti,) o ,l , l = 4 )A.tiql 0 1
that !gni cheat this eitatitt)oolAtidoWa
*aye trai now 4cetkoiroidinqibantija Wftlls
14 Um t'`
1.4,4*10( zogso `t ook.
,we . i,,..,,,;r,-. ~ ~,,,..4,0„..,„,,t
I°t
n il 6"" git %te lt -1 1 01 1 104
‘iontrw 44,011, , (1N 4t ;, ~ 11l
• dpisql'Avtititir 6 ' 4l
. 45 ~ ~) -., )..t,, A
.Lizaz.iloilt 5,4 . .44 1 1 :: :1 4 .: •4
it 41441
lib e tifk4' ), t lk/Fr i.. I er4,4 77 04 0 firkl
) 'C v Or , 44. 4 par. Igi, il,tp
q 61 )04I ' ' it 1144 0it4. 4 11 : 1 ?
44911 , 2 , ,t, 44 . 4 ii ii ,i , -104AL,p
Is 7
00 NPFlage10 1 1. MO) MS - lit
lientilitelijaooo4pat44ilet4toetit atita.
wood and utdpo.';, , 1 • .•; i ~, : i
die4..."40.... IntitAilt:,l l 4410),(4 , 4gUP. , 404 1 :0: 1 1 ,qt4!,ZA
I 4: 06 41404TietItA' 4ibi;iofifetill4olll
iiirtintionntooo t t.
:?, 0 iri,;( -..i.,:totEptlArstxtite,-
01,e0V•ANAlogolo:ph** 40444
i v
i 43
rak ~,, z x .. try, , Blood Wad,
I° 9 l o 1141/ i l ij i l , eat ,411001) tinier.
It QC th' 4.4 ) R • 111) 0110040 i Piltt yd ;
~ XIN , tetterpl i *th Mareill aCoyle;
tweet • JtVekti i , eat° Wren kit Meta,
4 1 4 0 /4400 1 11 1 01 1 AWAtiel ti A.
' Jet 111 4 1‘4 id 'it f t f f q sitrivAlr , A ,i)%
-- ---
~....
~.
:.A.
..,
~...
.......
4,
..,,.. • .: i ~7:7",..„,. Vskl
:4 . 0+0 . lo,ap:;(441 ; ,• ; ,
.• - ... r . q... 0, - , ' 0" "A . r .,
Oliniii Aris loliMtvr • - ,4 e• .. ir7 ,- . 1 041.
fit!i4.l.iiii*itbrd*Soliivilitilb Ilitilnlso . 0.0
%PM itlYieoiiiiittliiiiiiViti i 46 ,4' .
10 t ,
li
" l e 41 0 1 4I ie ttf i i' 1 0 444 :4 r
41 S.. • . 003..- ./ .. • . .i. ~ •,,.,- • ; iip
.1. 11ig 441.4ttweitit40i$110%...q."VA061f1144
1 . 04.:thi04 . 41415410 tti 4dg:04 . ..MN
it
* : ....:.: * nisf iii4lisi;* Itiiii; ' 1144.614 1 .: 4 ii4iY..‘,.??
.....1 . i1i,14..).#• , , 0 4. 1 %.1z12; 4 0:... 41.1 , 4 -aat,' tots
,f 1
.. •
l' U A itql * i til Ma . PA:oaq! 41 **1. - %; : Phi t•tr i'h ;1
• 1 itiiiioV6 4 1.0 'Voir .If :4; '
•
It 01116'141010:thltilddiititil‘'if4116 1- I ‘of f*
ga r il ~),...04.1. v. t . I. i . ..0n.1...! : itil t .1 1 i4.::.,..f..9! ! , 11.. vi
.itt.)4l .:.I1 :. I* NP);:• 01 4 ::1'10 4 +it,: . 146114:i,f..1) : 00 IT
;, . 9 T A1 gt4 t 4 0,14 . 4 0*• :41 # 01 54 1000 010 34 01 44
, If t;':•1 d ' '. l 1 .:1 iff it lilliiitirt4Ail•O s tßitiOg i .4liAl. 1 , .ti.)
lief i
I . . : I'loo4 44 i4faiiiiii 4'414;1 ;41,0 - 1....f.t.,$
rit„„,,,.,t ~ :,,li.,i, i . 1 ..,y , ti i • ,',9 i”!:.(..iii . ;; I yil
i.) ' • Alla AVM tfil trltrilfilMlNY t s.' , - I.
~..,,:.1 !to, ....,, i ., i • ... • a
.'• 0 ,4 . 1 i t
..t. ...; 1, ' ..} , !ti *,it 5: (iNi) f,tits ; ik7k .. ;i i: ( . tr 1.61 li . t 4 i
vi iyti 8, mPittohir vitod."o4iltititt liig. in, ~r tri ' I
t*,!1 , 1170 Ali IkiisivrAiltY Orlarcttii, tridy';' o 4. 0 stl
tiff 4; 1 i
11 f i 1', 4 V.. 1 J 1 111 31 0. yt. ii iitTl. . 114;riti itiii.
, ~ 74,...,.. A .: /. ...
,1 kioit vi...teop:l4,mnwi..4)44.iiiii:wip)t
-.,1,,/. -- Alkqui v6019 ; 044 tlit4 l / 4 44106Mtft•.:tii
' 41 1 , 1 , ii, , WA 1 irti
mt j o k ibe til y b u w i O N ki it .,-.1 0 ,. vi i -,p: ; 11 . 4117 Ai '
415 lf,ll - ILL i 1 f ', I; i,i :1 ! ..• r•• 1 4 lIM.Iff IV 'Aiit) . .4 la I'4 ! .:
.) )i,iii •Wk!4 1 1 11),,,TegtiRNPOliio /IP 1. 3 ov:. •
1 I. oixdo-noilpyidoletool Ifyilittfilbii, %tidy
iigtap 1r Yoiu:,doWi. tiiinki_tdo di'lltiol klitit#i
;Of‘s Wimp; l'avo*Oiful;:tioill itiVitiiioo7#l :
r
ointliaigotintittobipitodliViiilti.:**r s..o.!;iv:
, E:ji) y 1 k .11:, , , - .,.• ;: .1)(qi,1; , ;;.;r tiy.,vv,.) h.tii/i/111.1:i 0
t iiiMI . W . T;4".OOPA . M. f I AiP 0"4 11 . 11 1, 11 4 4 01,kk .
i . ;,4/71' . . ''.l . ti n ; I L ; Fu il 0 . .,:gt,t.,...ri..x .. 4 , fii,t, O. ! i •••/ .
4'.;. i . 4 41 . 0 . 0:11 , 6*11.holil . iiiii&, 4ti fil l tbrogiti y . . 0 .1 : i . f .
''. - 1 'I Ito! , peif iiiii4hilAititini*lnd: . of tig. 'fit,
.f. 401 1- i
"::!. 1 : : " 1 #.4 tli444 4 ‘43 oiti.k l * 4 0 6 Y.i44 . th l iA'
-Jo:44I I PR. t •go , tgat,ird cinProVo• try h• i
triii:A...'47•ll 0#4444.0%147 thOyter iiitie COM •
slit : •.I•gittilFie rOil l itiii i (if
.t 441)4,
.A • i_it. ,•) , !ft.,. • i.;;/ t IS •i•r• l f ,
f • - fliOY UMW OprlippllMOy K? try ing9 Iv .1
.0Y•I'. fi ) , 1 1 0,0). ••• ... vf .:I i... • t ~ .1 • 6 •
' '' l."l.l o 4kl 40; 140 0114914816iiiii fe,.. •";
! li otaii — lei.4o.llo f ibribllitti4 Al l tiilli fi6 ..;
1 6T9'i : 'Xi i ith 41611tiork OVil L iiiiiiiid)W464hieVeit '
, .fliftifiibil irillitilo'bolorga Vr dtliAtitfitttobi '.
.1. ittlittliitril tibilaAti Alt Ilife,l6fili: it 'Oki&
„ii!ot 1 11 111: . kW , I ,- )111 . .10*. litgY : ~: II kr.*o9 , my/
ti i)(t . ..! :6411p. I WV' Ji. AcOilt i' ,t:l , ) , '. 011 Ity
. ..0. 6. 111164. gpajtftirtibt '9f the . . :Miele , bintlittv'e l i st ..
:.y A ;14.:. , 144 i ,.. • •1,-, 't:i(.lt.:illi,p . f, , ~ t ,'. ) • tl+.. WO.
4 : Ic tl itt t i4llll l ol . 4taiii)4l l olll;iiiii .: • . , r" ,l
02kr•o.t - i ItU;kti= . ,_.:' , ) )i ,, '• io` , .. ''ll 0 0ill: .
i1i . p.r1 1 49nr.95 Q .P1 1 9 r ti1e15 1 0# 0 .4 1 ,9,1 * Mt, ' 0,,14,
t i).40 1 1 40.6 i'ot lit rib Ortilointil9.4.r.;ll4 ivAtfit , •
: 4 . iN Wilt titihlitolis tdthedniiiil 11‘ , ' . i.::' J;5.1,..4,vt .
t ) : i';i t !•!.,4lof u lAri r iirii i r4til::i 04 fel i i - lis i . ,4 •61% fi
. ....qii:.l4. i „,,T1`•,.0 'f 0:
t; ;t '4: iI, .!f . 1 .PA4),i,., 4 1 7:11.9 4 ,45 ::,- r , ', -; 10 „I,;t
;', .? t o' ,l , iiCii Ito bavo.Paitio?",/tx,.. to tai,(, tt: ; ; k I
Bp I dou'tinpiii it fot the drint; ' '.. • -, ';,
i,_.•.(_,.• •. ,‘ it 0 , ..'
• :,4Pri!Tri . N i?1it 1 4 0 45 ff ) ,‘ Pr ftiOn.,4 o , in,cp249+
can't plq9pao pot' , fcconmoo94 pitgaPpcmltt
k.iit 0 e4o3.7,4o4ipky!kir the 40 71 V, 0 0 Y 1 4. OA 4/ 1
CW4slllld4 F 44o4o o l t AtOß i i 9V iaiS t l4l4"
• .t.••, , " , •Teq;.ri s tlk (.:‘ 7 'il . ..- 1 3.4 .I t l 1 . . 1 1 ) 0 ( jf•t.
IA ;A t . ; ..; :5 .,,1.:••,„, ~4. .? 0 . r : ,'"!' ••.- - . - ; .... •
,"i.." " fot. Tt i t i f i YAf# ‘ 1018 0 1 !4f it' Ot;• • , ', ".'" •
t' i l hleik , ,Cl, 4 i4Piii/ijOn•Oltea 3 t;
•• ' . . -
ii +!/). t P•, sff i tAie#, C OV.tirA t 4 . 0 't- a i,!::.i."3if
t414!4414 lalfig4,o,lo#o,o•lttfullti;:••i 's ',"1 , ,,A'• _
"i. . ..- ' tiditiOlizioooll4iittiitiiettionO, . .'.
44.•,..)tril*ti.tcoSpet, iholld'on,e, 1 t.. F .' 1 ..) ',. .'f f ‘ .
I. 4 1. 9 NAgiiiiiiiniiiialiiitOtielitettipiO4q%!.
''. ; t ?' " .4l)tis' Obiti i 100 tin*, P fr 4 1: 441. "( . •
...,.., l ~ ‘: • ) ; 1 ., ..1.? kv.tii;ffipv :
1
i i
Ai Sooki,,i- ela, b'ut triiptily.fouolittinpq i
...i. ai I totiro ti private. Ivo $' 1 ilWOrmottL .. .•
Jul era ploy and ar.voliste on!" leitkit!**6
tilor 4it,t4o. 44 Biala ishat 44 o# l4 4l l o.l
.ti 0 b;kicounteiailiiiiiit the 444#4:*.iitO ' it ,
101,3#7;;E:1140:.t.1ips :'•s-.i. , .‘kt. , ..1 . -. .' . rt}i:.:90 .4 0
v til
.....i±. l ..i ir;
...1 . d i jdg.d r oit
ri r Ortri .f r i l irft..v i'' 1 "74F .7 1 - 44.'44 4
',.."! •,,, ~.444t0'iArk404110,r1 ; 01 , ..4i9;i6.
• 1 . . .-; . , ~.1,1, 1 1 , thsthictoitautaditiet4l;ivi . -.
i'• -,; ti • itairmitisoliiikl4l46#4M•Pot)ti .
,( f ‘.., •) . 4 , 7 , '.• 34 . . ,. ..0iti. 1 1 4 ,;•11.4)44 - : . ,• , 1.4?iti,, 1 '•
its
, .;.,:i.5,,0 ,i.:at i atu xd r i f iy , .. A
~ i
i i:, s,oF.4FfrffVftirt 1 1 11 M7Virti4` '-' IS 14' 1 ' ' •
.•;•.,: Igt qk . . Ottlf4:lklo,4fm,Ps4,z•V 4 . 7.
t,i, , 4s ov . •v b siii ''44o.#o'i.tagmjele.l , .,fiii: .
I
11 '•‘;illlo4l4t"iiiiii.A4oo,.fit.i:t44•l: 4
.'‘• l ,lfotii n giii.f4iol,44tiliAitilti.a•o4, , 4
:,•!..1..,
.. 4 , 4 .. ..t.A., • z: l_ , ‘1,,,i,,,• : , : . ; 0:404.1vx ,1;
li.:y ..ofi u4C44 041 f PIMP- ttqls -;,-, yliv ' '
o r
' '
'. ' iiitilial#Vl '' t'
, i. itPXO# •'•
:.s!tr" ?.
'744'
' 1
,b'::1r .1 1-.rf.t . 4,... i
-4 0 .97 / 1 44.)9 " 14 :0i 1 .4. 1 A
•toomfoxitiogotkprol, , lg. - 0.. e. '
...44C4%, OhPit: .tottf,Olik.,;frltt#M 0& ° t
Allftifii4e!4l . 4,o; : iitwAig, , ,,4W,ivi . oip, f.: -....;
' f i1 1 6;fi1i 4 4 11 4 4 : 4 /1114 : 061041071110 1 . 1 0.t.. . 11 '''''
4,4 k
MEM
...
t , b l ,
art. itrgq a 1 4 , <ii
,'
itttotavirPshollg t AIISFt ; ' , 4 - ..7:14
441 k W4444.lAkillw_itt*'?lL,ll. a i t54!,3
• ikll'arrangetanlit*fotAhnitmitag or 'meet.
logs in Ow tosiolvo-lY itllis ? ',a,Ad tlO 13,,59
ot Iho attlatii' tatOuldt iiiIO6I I 6WA tol . Inn"
O r tig l itt i M4S Vo l4 •W il tn.ii til..
MOI.' ' ... , .I'. ,-;" ;''.". Peo,- • -s , -I '." '+'
colimtnan oxiiiikOziitlattinA7,4,tatctiN'oo.
PI 1 1 14 9 0)T, Nlsikt‘ell9itttAli Iif.9W I S,
1 _,..- •.....
let Word—tresa,Pil - V.. ': ' • ' ' -
, 2nd Av tk, F Avitilutuk kl: . :: .. , ..‘w 1..5. , .•
lid Av - 7 ,..Dr0ni,74tdi0t34-i. ' ,''Y •;
ildi . V4* 0 111*111kg .4441 „ • . 0 ,
IM vr ._ .„ !gime: tioati , s *to ~ere
lothlt 4p - 0 4 HMO tr,.
a l
Ifilt l : WI:41 I WA' . Gloctd 04 I , l;
I IIW •. 0 hallo* 4. 44;0'. 43
. 'W *, 01;0 ' i,Rllo,ititr ..q tf :...4 0 ..
Iliti
,11,0 IA viva wouitotti.4l . riv •
1 thi,l?varyt i vtilai utiout4 , .: ~,. ,
v400y,, , I ..jikti t ut.2ll , 1 ~k
-rt.- 4 , 60m0* 0 . A ki• . • tk
it. .11 1 414 IWI ti iii 4 •Piqr 41-i i t ' lC k i - .1
609 - ,Nv it 0 tfiOtli''it:l i tt.l,.•,!•• iia, • :,& - ,L •`l i .; :.
ititYlts4 oB loo 3 4"3 .3111 itattri f ie •
2na 1 00r-104m pttAtO . 14' ' ; i ....: •••• '
erd Ward.-F: IV '44. , .1. ~ ... • ,
~', :•:: 2 -,. •
4 tit Wat 4I f,i i - AlillitiM4l 16441 , ‘,.'
1 talt e Vll
, 1 ' iitia l t . lttiV : : ;tril .-
I'7th wura. l 4 grlo ap" , :t . ,:wv;.: -• : .. . i 1..
In
Bth Ward.4loorget ..11tior ! . , .. •• ' '
OttiVnritg.4o4l't ..,,,,;;, , ,i-.. z u,ee , s:stl ~..
lk oli
.: Soda* thO fithgVo. mottto6l4oinest- , ..
1 47334 I ggt itin reir,r4titi
.11 ration' fp, t hi ,r r, 4? 0 n , .
1 proem.° VUot t fici4oOlogEortho IlAturnit!,
I t tt °r l 1 / urg t d i e ll u lr s k l e t i n gll
tdo ty.itiv0,..ke...,.14 , , t. \., q 4... ..,.. • „
~,..1.
.137 ovioic,lo4ll,foiCAAL.-- ' ‘• .. - .
:1,,,- ,, „..„.11..„,*0k..r, (itfogi'•ii A - 01,,,,,' '..,
EoWllli Egi o ltelNAV: 1 . ' ' IA4 ' '.
I
Aram' b u ifi t. Ri ,k , . ~,',.' ,^ . 1 4.4 • I
lIVA4OO . It Z. 2111130 1- tr,,:;' . ;.', ~` 1 ' .1
''ciliteti#olo,* 4:4T:jr.'4 ,
i . 2 :' .A0.1601*(014 , .. I g - . ,:„.1.• . , ~
14 "liailkifiNITANV04.# , gijrikVlOTY
I
'o4lifiittOkiklWoo4*Stotoji . .nichg .
... tirdit o riervfmAtopeittLkotiottimil.'
. tacuti aitubutter..vg. ,, w,,, . A 00 I .0 • •
In COUrrOtOntatakn'itinfOßt44ll6:C°6lll
!Pi taggitg l eOlt i ‘ lll o94tllli 3 i(J'7,l„ih <4; '
00t0bOt atti; . ,1808.1 , /:.iiilotaceliplipg to ad•
jou rn in onl 41(1 n'elQ4c. P.:,/14 A PianIgt,tiusi,
th Att6riibt kiinhOnt. iiftne , Vnititigittinify
, ..
~•,, • ...
Minutes. k v, = „ youli,l:‘ . V k t P' ' .
D(4 0 90 04, , ° l 4 4 1PL Y n ?' - ' 9 qr
loft?' ,f 6 lllrPre' g i4i'
te l i tse di ' ' ilt , A 000 n It
; t
heitrlinfilOidekbr i it V4O too.li ii# , 9
itv.V4hasoetaittiehitiv odis kvtgm..c 9"
Ali Rat IlazOptlga.•/,‘„ao )n.injtatriOtt
Vontliaitt4Bll7i'lcontaioneostlll AllfiFon
Oli
o.' andllitOpod4rhilorytlitti(tAit
istidn••l 4 lo.4titd , ,rdazonloAloP9slViil. 111 '
dAtillery vtigt,iiidtplliight'And, day \ n i Feb.o
11307tfio Imyliai Os iz'atetting:l - /A 'Wins
4-„ tnamjliero.:Avit i A flabiAs rOlkt; 4 14 :! 1 ./18'n ;
P))lodihtTl 3 otfialuivltt9r i k Ortlo l ite .
porsonnwhowortkno4 0 will t d u ct ft 0, ...
some eontipjrollit•ft 1:1 ,4 o il
Iniiited that' lint c ifilibaolio*ho tutallo.
MIA tlioNi I; to 'lava', iIAA totpAilyollo ‘
l aid ho.witit.itiviteAhY . A 4 l449rltiir nit fr ..
, T io w iit 1 1 1*tk i v. Ti l f..
pq m , a quin' v o.o}l, ' l t 4 1 ;•,,
Aid
itrodligil, ottilttiplotoh.ft t ad , iteitAiii
that ' be *es going froW them In tioahmis
iiiii:4l but Ibliettniur didrgryin an 01)1)9 tato
.dlyiaPrr.i g 9:, a rl i tl a8 510 1 0 1 1 )1 °
,br 0 htt party /
,vs ,
.§
~, 4 tt •
~ I I . stet% •..
jkiii tt littepeOr tit eiciiddTalt lila J.fiiiiii •
ode VorVid.; elf:mita I,lPi 0 0 4 /V N10P, 1 4 l i () '
theio tvilthi his . IctX ' !VW . A.4 1 17"..1 1
hnipo4ld,hayn tniF ,gpa,k.y., ~,,.., .
.:aid npt ! ititiito thAt i: bonttlibiwattlii t
. Bed hlidiiiiineieh ' nY t hillitthbyVninUaild ..
seized tbreolvidsloy,bnqobi filled with ‘',lAtiv.. 1
149.1)90191110)9'tallOkhitolisdf §onm, arm c s, ' ,
shop larifOlor.lo-!:)lderrb in)*111/141("Y.
10 1 /04 hekitl i ri,ll:ntg 4/Act,.40 1 ,1 lov°
AticiOttOit, ,k• ortlli an,d 4'iiirArigity l it - li or
• ps3d at iho 'di 100..lioqiiidiiiktgia uilijny,
116 • did'liiit,' gottitibatforlybkiny,4; kit..ft a
litiOtikll44l:ol:4 thdro 100 kiMA. ikcaViet .0
• tortionibAlgit.likri t t t llpp Igo , 0,
r,crikforcrie s toirliPti, in i P,,1( 1z" 43 '
)
, it ;
' i n ant jordp , I ii a , 41 ) . . 1!
t
~, u Ice I bet 0 *O6 e'ilii h liyoßito ' d o '
' tinis illheystiT iedippOrtillo 4 .citibt APV.'O I I:
). (ittiiiiticiti,b:liti: , 11 9: ,, ,4istkikeyi L itia , ,llyiki ' .
t
, ~,,. ;I,w e e ko • emgotb 92,,P. 1 y?t..5 ,( ..1 0,
1 . ti,it4v i kg , Itrp t qd ',t4' thinut 0 Os li tt lc
'' upOi ,thhhil‘; N elitlevedtpitni 6100044
some ' person , froltiilitritt Awhoi,t,eplptvi)
Sinetliupeoettoll4-,P?* .1 YOR/ 1 41 1 1" 4.
t
I ''1 .2 : 1 ; t1 . 11 111itt :4 " 11/1 'iltalirgili l ti fi l
0 0 up mu . (
t t o , i,7:i s l o ni t h • tir t o r tr,atolniti itirduvrin
the itooda'wero i.viiV444volo tom 44,40
out to the 4111111307,1iint4!.94 empty wlusK -
0 .7 krir;C40.19400. 111 1, 11 4!. 4 Xitks ligil
egq_to ni t imkpAtolgi shin': milk i a"
4 ‘
ter, 4014r.:11uptierttibil !dVilieV rid 00,
1 IlitiAniiilloldnlii POW' eni'doi 04 , *out
iluido;.olikivelrla 40 ,
130e1 W4B 01 ar !If
0 1 ' h t #4o4#l l ~ 1 44 1
09ittkOrk Me uPP ,'
ItY4 lll O
10,04 1 141 i
i, -
. i • 4; 0 . 10 1 4 ti . i
I . 1 ifi 41)
, : Igi:lt i
I
i 1 1114
l i f It ik itli '
40 , , • 0 1 e t
Otr 0 on, I l i
i na ir Al i
. .wetf( ng a i fil i
no , iirepen ge ' t t
*Min ;t 1
E ‘'iiilliibly 'ilifitillalit'
1 enrrfea , .!lit'Cititilv .
FoPtgilPtt.t
1 . pplng AStib•4l
roniint seui n :
‘a nap' 404 it.AO44 - 1)
Ishou l tiEtortot vAi
Aix!, frul ek T9 it . : ..:
ail s, ii - Ihtiy I d ) a
bi r 41 h'' ' ' fa ' la
, Yee ' in:tlioitile.they; w, ,
,Atoc o oroav,...llon
tl4 l l'gttiterlA
1
i: 0 i itniiE6V l 4.
'frk..d . B fiftitantiol :. Argo ~ ,1 „ , ,
tLg e tlt t4 enkeihita it ,t;. ! p ia t e ki d yi Itlif ,
th t o 4 .. 0 *tat lA, Oill
...,k_..,,ifit Its.
4
ii4 o ' , o 4 s got IV Id .4 . ? , eft;kiitiOt 1 . .4111.• ot, -
know whingefOttrAi' ' ' ItS w '
eiv.llll l o._. 00.010 1 040; !r - 10- 0,
~ i Or'''
' a fA:,A6*l4OllOi i •• ' • tiamicr ad
MI ju r ;Ito 40 . 0, , i El. t • 1#61( ( 4"
j 1
So Ott niniliffilMat . . , ' 4 `, 4 44CV to
a ' Ink tlyvtiorltii~tidlEitibt44 t ibY
, • '... ,00141ti t iktiiOn ,illfrO,Vagit.)-1i..441'.
Pi