Reading daily eagle. (Reading, Pa.) 1868-1883, October 07, 1868, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    'floadlegagitieelebilaforet rid she& ot,
tht d tired
,thw
‘. r fe i gAt#4ll,
, „*Ni4o*tie,,
The bawled nyMely t tOzpe. advantiv
SOWN j : to qty.]
1300T8 AND
~. •
• • •
: • tsio
;1 ;' PENN STREET',
.
z ia = i vl olvod • apienkpito'k.
prt r trTAFß , t Pf
o A la
1 4 11 ;4:1k.k.:Ny t
• , $ll
d• i : t fl 3
62 00 to ,
• 180
rk;. Ito
. .
g
"as. any flier si m
14101,11i* 16 ; 11 *clty. :
c • R4l,,'Qt'in ilar
iV . •
w riA411R114)...:
,
Pitrtionla; Veatiopja pittVo: )q pits of re-.
V * o I +) berilaiPANtiiiiWeeleisted
atm . •
VAIAEBPara
member the same Rad n,umber„ ,
•" • B Me b
t .,
.414041 81,Y.Prq
GEN; TAYLOR HOUSE I .
North .14lith Street,
MAI* 041000* . ),r44 Aryt,&4
•_ ‘. READING, PA.
• 1 4 ,Itx.wsa Y;rvA,&;'::
S. a, AlWrilllt o Proppleter. 110-3 m
1: % v
If4ligrtJ
tau Auip. - EIMER*
• • *
• . 'AO #igzubobartii or
. Ritalkilskr,lolo 1 9BIAISTERX
, •
isstmlnWsitimairrn
I '" • •
.V.,910..14, • ,*
•
4 • r,_ ,
- ;i•;t.
. A •'
<I • vtif:l,
-6,0) imairtsinia J ,;.;
4 1
0.!
• •
•,. :A 44 1 00 4'4 "
$ 1 64 1 611411 *1614 '}
' • word/4v. ,
n ix „ mtit witiii'lli )4
, , . „ „ • ,
walk's* '7' . •
(*taw cuthitailmterldtv
respo:44iiitiVst ho or
ga=arritvwx vco •
00) 1 4,1.
ItMarggi f tle
• • "
or ev ".
welll el
iftlgriti
t '1;45
I •• ••
EXCELS,IO
I taimp
( v0y;,,,,:., 4. oil ott;
s** o.BtOrelor44ias Atead it, liu 50egitibi . ,,
iii 4 V4:4ol4 l :4 3 •Ve4t4istit f .4,- '4 ..
At Stoolatftwe Of mien Of. ' ,• '
I • - d . "' ~s:`, :,' ' , I ;?fttili % it?) i'.4 mit ~,y ...1. I , ' i' <:4
' • i , , a -t..n; , !r
t Pf li 14 11 S4 4 :4‘0 1 # 11 1 0 i4 ti ' "'
. . '
1,41 lit i , G e . : ! , IS
1 . ti0.,.Hi4 tit • itithitgc • " :' " -37
I '', ,_ i # .( ; : tgAiiI4I:7IIIEVA - • , ; i1; :+! ?-`::?!
! ,t•i. If ;. 141 , ' NW' , . Ik. 1N`,.., ieNsi lll . ,,l !.,...:
4 iOO/1.-.! ',G....A._a.<1.4 ..1,4 ii. .!.111,f,1.. B i if ... • : q..! ,
rt .
,o • • - .
A '.. 1 t .-
, S. it • A , • "! . ( 1 t404 . .._. P .A ;' , .. . 4 -.) , r.P. , .•-:
• f , . pawes,./NrseM,..•il.ii
V l #l4l4.•, l * l lis l .SA, 1 . i : 4#144•441 7
1•••-,'-;: t,•,1 , ,
,) . ., -, t - • ,•-•.,:,.. Li :• `'J‘i Itli i:LI (NI . ; 5 ,
tgliP, EIROICHN; Walt STolni COAL, NUT
.. 1 01IllyntrtfAttiiilitilinittintdat'P s ' ) . 4
i t.
, v:. iA A' . ' • .
0 17 '
'I,F Yll,
Ilia AND BAND. NiNOLINOWOOD BY TUB
1 5 - u. ..)i! c‘• PARNIXfrp ;i7l
i R. /WA MS ' , .
, ALLINAIir lOii t iiiiNT ' •
fpr Uttar* of2ret4k I 'Rheum ' Scald
71 , .f inh k ig . Wit U, , s ta e
hal
xyit
rOn
)4 ' t t ..• ;44 " V % ..'
)
• •rel •ie. 'l4.*:'
. • ti
on, on
p• . r - 0•• .r, • ;L .
r OttlltilNagt .„
'l O l 4 ' . ~, • r; .r.. t ., ..
. ..:' „If
7)714 111);:,(V ..Oft LA, r , ..,»nie ~ i .1, - ,-.1 till: ,
g. 3 1•:- . --. t •••! , :: ,. : liv-fl 'l,l Veil t'l C•• 011 , 1:1 ,--.,
• f* -1 ' , fi-• , -,; 3. '•• • '
i' •). ' . ...
• r: 1 j ?,', , t .: • t i i . i',, c.l: , !,;3,3 ,{ ,` i
:,, t ~, ~, .„-', a
.., ,!,t 1. ii-J% f , '" ..
111111
1111 , /
) 1
bia
• 10465t03261
•=iffy t
) ~„ , .;• , •
1 .:: ii• . .• , •,. ,•,.•, ••,.'....,,‘
i - ,ITEP LA:In-ERB - -1
. i : ~^1 I • e 1 ,1 ~....:
. ,
I t , "; o r7:4 11 :f.:it , 1 , , f.=1);!.:
! ~,,i. !,/, , ~ ! 1 •• (•I .!:, .. ~'„,,; , -,;: ;,..- 4
• r
• •!'•
Itoi • kiN
4 s II) 'E, I. ", `
Y•-. 1 it );t •
•'• • . t
•
,t ,
1 , ~t
q ,t;;
, , - , - I:1 1 , ,i i. ' • t ,
.11 :.) ~, (I. J .- +,,',1 .•11 01, ^-..! k ,
''+‘''? ': '. l-, • 11! .' i'%in . :l) WO' " i .+. ''t 4 0- n '.'"V",;'l"l!tl I:
; 0 I . f,4 , -., 1 f .1. , 4 . . ft- (..) .k• 4 ~, , , :i 1 , c !) ~.,1 1
.. ',- ',' ' , • , „ . ,
yr. ;-ri .;,;,,"!:••• ~.;:. n•i , , - ;.: r vw: , i g) ' ‘ 'l . :''''..lq . " , , r).l,'•',
; :4 ,k f '44 '"i( '• l ':), 1 1./A' r" . • :'.'?;• :.:‘ 1-i ; i r r 1 ,)!,'IT .
) . i
1 '
it .'. " 4 4 '.' N'... reiii . 1 , ;,?,c (,,, , , lif :: - , A..t ~ , 1 1 f: 1 : 7 4A1
P
'.A. - Allo,'Wsl l o o ll,qP , B , :t".:` `li ;3'l;
i f'l;../ ..:. „,i..".... .., ~ .1.1. .. .s. f. ,'.-,;,,., I.:11'4 - 4
t . . 1 ! "4 -/ • s ) l'I'll , n1 . ) , 00 1 ~ C''' ' .; :1 ': '': it '‘ '''t O .
i " ..4 .i , i' ,A, .N.M . 4"rit 4 - >i 1 . ..p..!..:' , . ,, : . A -,:', “ j {: •j 'l .
' '', ' t s.',, il i
~ ..t:`) Vt'A ) s':,•:, • ..i .., , ,i •‘.;.; :,. l'il , .tt•
f. - r
'• I ) '‘;',...1:0 • 1..,.. ,),•': I i,•;'? s: , li 4 ,'•••i .C t I:' 7 i f" ,
i ,i .':1 +; '':`, g I ~.. "; . :, , t p'4'.+ll' . . 4 :+:l 1:. ) g ;
i1i1',..."' ••
1 ... : ,•.:f 3 ;: 'As , ". , i 7 GI 11, I LO' i':( 1 ; 4 ti , ,; :', MI:
' Itill a t P . W ll * VI I I ' l Ei l :;
. 3 -- ,:1"; - ...„i 4::!, t 'so! 1 :1 . ' "!•,. r t! - ! .; .1 . 1 ;:!;!1 -. 1 n 1 1,) ' l , l 7 , , ,
i''' .. 0 !::', \ t •
1 ':. q I}'.,t 4C . 5 1' I St;' 1 : '''. 4 • • ~ti,, ,,,V 1A?, Itf.`l
. t “' '. ''' ~ ' '-',:''.`, . +l)- 4 V4 "i':Q: :;' , P:''; , '.:'..ll‘l re.:
MI
:•0;!k /
AvmsrAtP.'
f4Ern?p,4lg o x.fr,
• Pi qtz
I -41 k.
p i. tur t r i nstratitdottp*
1 "' 1$ L '; ,1,:..0, r - i„I, ',i,:i ~) ~It,'", ...I !,, ~.. , 4:A; :,,M
::' 0 !`"f k , 16 , 1! 1:51! 1 1 - ;q.'• )1 1 t 1'0: .i I ;,„-i, , ,
S (i3i',..,.^ A ;-,4 1,;;;,4 F '
4.1 /.1.0;. , , 4 , .:...1 A Al : , alti
tli*EßlOOMAlMAihiftaif toitir
1 ' .• . 4 1 . , !', ' ThEin - N l'':) ,v.wi:i .1!..!!'w.1 !g•,',,;;Ll e., !;:;
) • '.l ' t
?.,.
1'..,T.'0?
, ? .1,,':::: . f . ".), 4 i: 1 '",,,..1 A 4 ii4, l 4Yrirt ',;(''.,) A 4.. ...,!;:?
1. or% bzg ,T.1.:!c4. }} 4;‘:1 ' l g:e4llffi" ?ii }} . 311 . qWI
• , -s . 1 .. ~ , V.11.,q
C lKORloB.4l4ll k, ,EsBllltAltitailk .P '
. . -
ja meettr.„
KIE
le 0)
*Art dallier !toil 4 , %r'
p4l - 1, p i am
A ctils °Wow,
Ilia
=EMI
=ME
NM
1 •
'O r "`:o.'4Vn.
i ;
BEENIE
•
. -
~ , ~:
~F`r; ry,
J~
. .
.(-0,.•,.. , i , . :iifit i:. ~,1
. , foreit„...
41,4 * , ....0 .r.,-osii 1 1.44 .:pr4t.,......p.r,swirrm-4.
. 4 4.49- 4 4:1+1,4
::", • . 1 1 .f):10.t wnt . ,
~, 4ititilriblo .$1 :I : ~..,
s.•
i
I i • ;'I 0 1 - )'t "r: , 01 , :*lk-`4, l ::qii.), , ' , i . , 6:4 -1 : t , i t4Yiit ,
~, i„ 1
~.:i. ~.. it f iorleapi t imitp„ t., •-•
•,,
.a. 41,1 1 ,, 63 „ ref IVO Meli . , f t . e lW ,
4 ,I . ',, ~,, l. .:4 V i q . r 1. y,• 4. ••••, I , • s•A ..• • •-•" • ".• ti ,••• •I
:1 "tYf .%
't /tiiifulli4.4444 l esiiettaibli;'‘ ' ''':' 44*
1 - :PI, • r' .4 ,o`fi is . .-iY,,1,.; , ;i : .•:,--i ~::.:; : ',. f . :' , e; 1,-0, - .
01001muttmocapilitsm. , , i;,,, 4 ;iivi , ,
k;;.'.. - „ , ', JONstogl,v4YAnsidioadeit•n: , - ..
iiy4.
.-,
144.01 t.
„,• 4
• v ! ,l
.O,49YAV ,
eR11.801 , 14 ,. '“,
i;10(4 VET BIBROMAt
” • --
eat Igo
'-e4.4
Ili sin kffererot....lai
WOW 0 • aitookbitho elan*
" sioweratatii" aiwiternouslibi
rte.*
*00i:0116'0, ,50pe : "
k t 40 IP
_IWO,.
t 'rirk»2l , ,` :A140013, RUT . REL ' '':'
~,..„.; .., I e _ f• - xt
WrIIiTITLIBRIIYra
1
f ) , . ri1.1 ,, •.%, /• , ,..I•.i. .''' 01 . "4: l' Y'.,, t o
1. Si Zia Ti. et, :, . . '. •
!
~..0 ~, ~:, i 4, 0 t 1. „,,, •,, 0, .. ~ •.„ . -
Tho , ilitpied"rapeatiltiy i tr:itee . !tifc
on •*,kurifilr- blvellifsi uor., . .if
r• - - ...-,_,0,.
I . :thmontuovnitt'.\'
1,; , ' ' r , tf , :l' , %, . 1, , .. I ? I ', i •
~
PEST HEAR YIP ItrMODUOED,
1.. ;55 ', TUXES lani4l4. .5, ~ .
, It WI N I t it bog, matte moil litiii; take,' a t . It o
4 ltYPP:tratiMarb i tr.: !II!!/7.
lila
' ug mitirairigismv-1 "1 evn
vol g _tdeis tb m .. bifin eme 401 4 40magteako
q" pri e llti 1 0 It if Newt alai? 1404 1
P le. ,ttetitAile4:_ ' 044 licig
• '''° :" . pl.eillueibragr " o n ititi:
. tAikit t ,
1
1 „.
.. ..:w., ..„rp.,,.
...: ; t • • 4 1 4:4 fly ' 1 , ) : rf z , t ' i : i j egYMOXi
ItA - 1 ' PaOtitile .1 ',. 1 ,f ,f• i :WM i tifikikari , 4
O D
i vir,„,,,,, i• *' As LT, • 1 ,, • •
!.") iv 0: i Iv: ~ 4 iytl :i, A . 111
pt,
, -li s i i.., 4 : 1 ; M e ::: ° ,7,
* . 6 01 1 f%,
A l Prt at t ‘ ,O 4t4 t # l l4 ', '', iv .
AL-itt. ) N A ,,
" . tp; Pt furcertgjpprtot c tifo . f i.
4 1 frt. t m i Ith en ag, in ine iecne t at;
S, e et , at OrrNite e lperriff n 4
gi
If _O. elm e_e ; , !do
10 1 EQ,117 4 1,4111.1a 144 1 40 e
AL S IL . -I, ~.., _ L R N.,,,/, k.. 1 ,“ - n Jilf.: f. ' , t
!ITO V. "FiV4 14511 P . 'S9 / .-: " / 0;. , .! ,• ' $ '7 I /
Mit R 4* 10 . 1 11 1,0 ; i AN 4): , srovilio:
;,;;L, :1 o,"i . i 4 i''AND' . ?: :11, i'l; T :': ';1
~ Y'' ., r. Plastics i Sititeioofingt . - - '' 1 '
te. einotoii !wing tint ekiliflai!Msiohiintet-ill
; I , ' toPt,4sllloll,4l4diVbrairffiNti
El
;;; ,• .
, -1` )t
1, 7 ;1 'II • • • cji
WI -situ.4)o4dd
.• • •
F ;1
=I
:~• ne
in
( • ` f'
„Te,
i.I:U ”.
• •
'“I = I XlingetrOXEWF.,`;', "
;11:1A Yom" BR
" IN
pOUttritY PRODUCR',' TRUCK,: FISH Y '
• CONI`KOTIONERY,44. — ;
•. —„ ,„... >
thc i9west. .viserktt ',1niem00:1411444) and ro
%
sokl6l,Xeiin Streeti Readbigi
: f. .
illi
1} eitiflLOtiOf 91 1- ;1" . t !f)
i ik o 'Ak,ll:4.l.';`;; . f'.; •
1
1 •..;) 3 4 04 1 1D/118 kV - C:1 ,"-
1)114i:4,; ( 1.ii .1 4..:.17 11 1
ALJA,ri fk2l
'
„X i • 11 . 11 13 14 :„
IM===ll
I ; I ' / t tit , (oll/ Jan Aeidh4o?; 6 . 'l';'l'; l '' , ,:'[.+l % ,!
: i'', -4 5.t ~.•, . ~.:. ~ , . ,' • ' t'a ' -'' 4 '
\10: itittOcipi:
armp it
It
*AIM
Mil
, - tv4 40.:114.ttrimarp n : '
milk:f*tobileit u!oozkritartiiimatti
,~. , ~
.i4t 4:l It.
11 , 1,1.7 41 its
,-.. .. • ~,, ' ; d . , - : -,-',; 1.," : :,1-40, , ..0 , >,'Imil
, . # ltiv i aa.butis of t
~:„...i„,,,..•,.A ,p,,,).•,fut.,...,,5,0,, „ya
"4 ° 4*, •,-. ' l. . - I -• , . 10 4 V•i'Z'''W''
, ;,q--.44:0,"„„.„, , ,,,64 : .. ,,. tif %•-, I:
- .'41. , e 'owl , .0 pi:v• i. , ..-! -, li t k . . 77, 1 7 . 3 1 17-ihf
~ pit:',
An: '.' ' ?% '' ;- ' f% it * '' i lr(r: • '', l ' l 7:
T i
4011Vatt
CaRiiaIIi . 9IIESTNUT,.•:.
. '..•;iT , i., 3 . 7 , t 3": 11 cr .! 1 - {"t, "•,,', ! ,': ,`, '.. ~.
f . PPP *Amax Imrstrmw . .: ,
i .'—'oATtOtattit TELLOw - ntim . 't
~ , ,i,....„ ~,,,,,•:,,,,,,,, ~,. : .7,; ',:, i . ~, ,
f ,, ,-, ,, : -, Iliad .. ‘ , ! • t•-,--.
EE
el
r*Nl44
fit 13 - E •It
•
~nproofpfpooto.?"4- 4 'foirt
WarrE rrip, CYPRESS, AND,'N BAH
CAROLINA tattiti SWAiiii):ol64 •
;-; ;Fr FN. 6.4 E .
• • Tr '
•
orders ymeetnklly 8914104!
td
promptly. ".‘
ten4t4 tn. YOO l lO l 6 0.8 1 0410 t the .
lizw,Bßlato f'
Of POUrtli* t i ttle Otgps
' •
1 • . . 7 7 7 ' ,) i s ; nut,
febiAly ;
- (<,
NrWik
MI
a f
k : iiii#A)iioi t - iiivi;
SOUR AND GRAIN;
,itro:.s43
Pt!ca*!lo4 . ,',A4o:',:ool - :":0Y4t014,
t••.' :
; so. ~ ydr . pa t o
t • •
O
MIR
I "
AIL t,
*Va.,
;P.:,
05 ,4 . 0 00 013 0 0 A 4 3
Ektonsisoo, h
a
Graiti.WreOute'
, „ •
(„ . ,'',44l4l*Xb.!Oottaro*oais,
:1' , .1 '6'11!1,•• ;:i v ~/ ~, , ,:vJa:' , 1 ,, ~,, S , I.•—i 1/I
1 ! .' ,', ; , .• !
..,•,.,! 1 ! . .. f r,, ‘,
A f`,4 ''' • 1 ', ''' :' ~ ! ..!!;
1 6 T fir 161"
r Irg n..4P. t ri Vor k
po If onteasonti o. - i , ) osope 071 of
1
•
FLOUR'. AND .40p,-463, - , ••'
J,.
.ri f ! • -.J..
'Yqraleitboleaolitind attokerprioutbkik
pan be purontuted elsewhere. Also. a BuooriOrl44 Of:
„ , , Bnolvitentireal, and Potntoesi
PF°,6_/fP,!/PAAT,PPAII,/jlightihAt4APlOlnSrrail
4t l r. - ..• ” .' t "
1111 . 1. H • ' 1
•
``lt
? EA7?f.N9-* A I) . T.A‘
I 1 , • ~ , ;,,+ . - , • , f, ..1 • 4Ht,..;-,4 4,
Wil e .4 e l#4. 43 ! ) .T.Punt getroapet:pubilehtit_to
f •1!1 'I-. • .• id; -4 •114ited otitis..- c.i . ,-- ..
j - •
!,ri •• .; ... A 4 1 : r•• • •••••,1:•:,'
i, , ,:,••-• • • - : ,P 4 T7YlO il il i f ° 4-1, 111 Fi ,.. !'•'. 1•;•“! ,,
7 ~, s- ,4 .f• ? i:•:, , r,•••:•i - Jc-• t! . 0,.•1-i'4.';''',' : li '4, T
''s; ' ' CircidatioiCk .Ititte - = fi r
. r ?.'!.-.;
n t Th op ie tb ß i
t e h n e d fief
iori sitiit htoots lin n iklkrois:hnt mio4
lards. having a ehindation>o:4ll*(WikAlimmd , '
tsogiton. It containg.twanignalehhlakti,': :Wan' al
edvpilsetibbillianhiatallyile ''.. •', ' " , : in 't-
In' ThellilikpiAl4o;ooo .‘,' ! ! -.*"'
#
9 , P4 , 074 74 .0)0 - P*oo 4 ,-- ;
f,, .4000. VioriOetio,ii -.. :. Itf, est. :
00 . 4 i tti . 44ll
..,„ :
1 4)) , -;
•i - 4-' , ~) ; .4.!. ,:!1 4 ; i1.. , /`;l'il:'',. l .• !!, ;44:1 , •`*:
' c ;ti±,.i n ,) 1„' : .1...: 5 '..1" . .,,7,ii , ,: . 4, : i V: ;4, t. ~.4:•e
' -.
'
1 1 1 „ - A ) RIOE Obtrlrsllo AMtAtt.: -i--
) ,•;.!!,r,,f,to, A ;..,r, f,,,,,,, ...,,, ,i, ~,,.. ,-,.,:.,
iftbilidisd nviaiv Taegl#lnointig.ty, '''',. !'' ' ' ' ` ,' l
'441 : : , !, 14: ri . '"At: ! 4 , : ttrxibuvrool . d.::"..
! bt 3 b; itojt ' 2 1 . 1 ' •'':' ' -,'" ii.pn Penn fittotii; i
, - • •,, • • v.-I r:•••••?.' • . - .••• • . • ~ -..... i i
"
imp 4 .Awarzio w ‘,694:pir:
~. iiiin , V
ictik ,:. ;:iri " iii ,,,,,, i : 7:
' 1 " gOr f IT. 'fffi al ' ''
• 7
; , -: ,, ..tr immtikainur 11:1! A . ..•
7 1 28 4 11
i °IP °W ' ; :i•WWPW IO OW( .: , , It:
COW
i t lior 0 istdr,
~,,,,stk , ,,o
at 77 ,i•!, - Salbi l tiVin -4.m '
, _ .., m mil;,•mwts 't
•
'.
11 0 E1; 4 1 %1liintiff '1 ,t•-i 0: - .t,i,i,:;.. 4, - ; - -p,t;' : , , ,..
~.
, • , ' ' . • .oq - i,c;:,','• " ,,, i',l - ! j:c.,:'/I
, t . .0. -- ,•:Y!':A t w,i , N-J - i f ~, ,:-1,:;?`21 -,,.,- •.,:„-,,,,_# ,-,il'
..,
i ihrt(gat i IIOANPAV3MENT
- IV I =- c- '''. ' - ''', -- - - ' --'‘-' : i t, ) -',' ' - v•
• i ' •••
1 4 Pt iPP * Vt"P k r t i l : ' ' ''
-
i..3.1 , ,t ;t. ;. ~,'!;'....):•! 'l'
'TOOP ra i ta
Ollrs PJZIVIgFNC?Lstier"
tO, 11 . 11111 ,, •bt OM . i ISPIRZ:
4)T0PR1U144414,,e, tkowark
itintran to faro 411
- 1 ~• •• ~ „1.-t •,•, b i _•, , ' r '.. ,
'
i lit
.011 iif ir t i .2l :•l2 -Jo.
lOii : .,- 1: 0 .1. .111 24 i , f 4; kt,V,: e:' t - j•,l -; '3g I:
411' I% l' ; . 1. :r i . Ut - fi :f i , tfA , 4ov 11 1 , }l',l,t' • t 9m!
gmlelf , rallia Ta01146 , 00€04 4 40 1 000*
'Vl"Ltiff ilitirrntieWilguriVO4VlA.
i ll ~,,„ A., ] ~,.,,,,,..! • t,,,.... , ii .. t
~,i : •.. ~
1 i
#t
",,,,
„..
11 1
4. , Q •
k in plan
‘ ‘,lolllk
4atitage,
i • .1,
's • 2 2 t
tit • i fitaxl4oo.oo444thieolaiiir
• S .!ti filiV7l 450( ISJ
; I * 14 1 01 1 00400,"
" '1 ? “ , 4 14 4011 1 WW
F- 1 ,; rfa, 'jiff V.ASP,i II I
a taio a1i410 . 41610 01111011... 41 k, 64444
\ l na'
outsas ix
r81RD, 1 14,,i, ; - /kiii.,‘
I •
/IM
'
1111
ALO eaptiiior jot ' of •
MEI
ME
.. 3 1 ?
BIM
; ,
~,
Now:it dy
f, • .
; .l,
111
BEM
=I
EMI
ill
ME
1
~.c
.1
)tl•• 1
:;"
I=
=
ME
0: +,
~ i 1
~~1
lllop /0
Milt i
~l,ii',• t r
~ d ;!{
Sir
it*iltiois. - gtaio it'•
,t. , .-key, , , , ,* , • ,
~.: . a, ; , 10- ,-4 ,!:, ~ „A -,. •
,1 , , f;., --.:, ," :..';., •t!''''. c,:i ' .. •
',' . :;' AiliOrsolmsAilk 01141.0011
-i ,
44",.
I‘47#
or-,, rs -0,
y-,• ,
s a , R -.;
,:'
FZ, I
P,Ni, , Y .. ..
P.
4 7 4 , ,1 •., 4 1 '" v
9 ., s 1 ' P A
1 IVORAPRALOOMS. xsi .
e.• I,
..
lIM
w0.;.85/ : *eni,11,1,T0,40,h ,
•
• t
••.',/ it I'
ft!, 1
A D #4
„p I :44,
liii
amitslitb ON 140001 lihnifes.Corilla
44 Ai* of NOKOMLA MOM XV
ALANACSONSWABAN,Wits *
aisik olftw i tio4Aooohnso*4,loo4
p•oo.Pewbatik -1
.lustpootophoomowi*„,
bi0i1004.01 1 001441650.16001041 1 101
•wpoj tivoi siiiigerOleaktlooo34ool4o,l*lZ
014. --wilm iPiethUils4 l ol** 1 0*
whodesino tv ag1u0 0 0,040410.4144 MVP,
witik 'AO tretrw444ol40 4 4wrIOPY, :1 , t - *.t
Win 111044001.114411444.14Minti14i
PENNSYLVANIA OttOßAL'lllt2tiOlitit
Cintalolo t!ie it ! iinetpill A '
. ,ORPOOIt.IO :1.••••,:'
fraviacirith.. • •
asitgAix Attrocittcitisit ;)
For saleAt, the . •' i •••
• . 44 E/L(ILE" BOOXSTOR.Ii; '
; .8M ,0)16 13ttliet. •
q
,
OHO LL , co Asset*. • ' ,
, . .
me"
0 bayelpst rooelvoi itiAo lot of thoito • 4 ft
jk I Btu* atimout lam • moo stA .onabl . 4' Well pit
mooed , von %Tor, • .
lull oam.,
orivol, ,von j uluor• , IV , '
-"ci
sp onire ,',. .14•' . , .! '' .1.:-.. ,
, , g I I . 1 ~ , ,k tookstore;,
SUNDAY' ti.o.#o,:i
SINGING -BOOKS , -.;:
. •
• •• TH _.,) •
•
EAttir, BO( 8$
..."t OHM Pos 1111100 et; •
,s
• esit !: •
:uAr.
, H4rPY VOIvES, . • . •, -•.
• • TIMNSVIi 001.4DNN
TH& NEW GOLDEN' CHAIN.
THD SADDAVE,spppb HELD, ~' • !';'(
1 / 1 4•0 841144/Ix,',tiottoovugui'. 4t.
• Vitetlietifitik I‘ , vgirie!,v of .othiriaing!nel:34*
. for whoa,. So. ~1. r',•• • OW' ts •
HOOTS '4.l(' ' Ai
, , •
•• ..6, 9 ,
. ,• . .• i . ~- , ' • . ;,' l'
. ' PASHIONI BLFI . -.•
:BOOT -1 1 LND , 41fOR;iltiAKEA
: ~.„ 658 , , iltdit ightet e /Witt, ' •Ati .ft , i , '
rin
01
i t t ii t . e i, . 0 4,, • ,i o6 , , ,,,,iiiiii
, • a 4
o.r. ir rtgl:
ma kyrilap ii i i
40'4 t fl 6 fa ildTici .
.tt
.13ftwyof 1.0114 St Oen 1
~-1 0 , , ii i.l.,
i , ale. 10 1r°91fka ( PIF,R,T1' , .:, '.I :
" kip "
48 • 5
0 to} 9,. < w
b a h 4 0,04,,, ,i , , 1 I ) '• 411
VP • ' . • f 43 0
41 *oooiolt ' 2 ' ' it 00
,
I (
'"' ' ; 049navOintleent, - • .: , g g s , ;.-4'Bo
v. " I 0101 , 0 klilVontreiSgotterf. ,!.; 4 ~, 6'oo
i pcgs 10fooist o r , !,1;,, '. ; .1, 4 . : 8 .00
i
athA4l l l ar' • , i „ - .26
nitautha i k gLbootir. i I, ' " ''' "•• " ,- .10,
I : k talmorals .. , , ' A, gg
,b 70
IWometel releno.k l 4 .0 0 : ?AO biq:'' ••• i' , ' i
V w . ' il ' is 1; 8 g 72: l e°
i Ruin slastintihtc Pollshbahe 1 li 6O
1 mt pitons leainet tip., .-,,2, 00 4 grk
imt' '.
'4"1 1 116" 1 * ' ''''il i ' ' ' ' _lt ' kw ' 4 ' 145
agiorip tpa 4iit 'oat o tip _lt 4 .. ‘ 4
' ..‘
'taonds s l l ,o 140
Children a goat pMent hither tiiitNil.: ', t ~, i
i 1 4 1 ; 4 1 1 ! 1 . '• e " - ' • •
.1.11 Pc!
1A i sil 24sofit(). . .' tr': 0611 P 4l/
e ' tyatit i
I
„117 ~A ,
iA
so .,, Str Ai :
~,,
:.,,
, P ~
gth' „
1 ,
..,,: i ,1 ~
1 . F i7.41.14.1;i 1 U•Ri II:
It ~,.; ~... .. i i i ,..F, , ,,, t i i i:, fr. i il i, -
i IN A ifriil4,o 4 111410)04t •
11! Tie r
l ilkoi r ski.;WititUyi ' . 141 4ificalk
oind prlmmtashslOit WO' ' at 011ikrh o
oo m persogaliaiustgr •
c
nt Ake InPsteM. YtillTh *I , p j';',Ltlif i . gr WAN.% ; ,MAT t i l i. 4 1 Atm
tti
1._•,,,1,,,,:. iota tiLottucii,,,ll., .‘l.
„ ~..,...,....(,..,ti .1 , 1- ti ':'i . '•• Z , '1 , :.:
r A MI Ito* idwilYkatlotr illvikuodu oncost: ,A ~
I feb 10,,, fool #6k. 48. - 4 , '..'IAOOB Et RIVEnt ,
, ~: „, c „ • -,-,:A.;_ .t,717:* 721 onwit
IQ* lit , *A. t 1” BVllllloViliir..tti '• - '
Am' i ~.,1 ; v,4:o:i-; , ;;1,(i•, .;I,:i-1,;1,,, ~, ,
• • .' i •M \', ';
~ ' ft , ''''
`i, I .i. 0; jt ~! /.. ' 1 ,11o t •:: . .. ,' + , l '.!
LIQUOR ''''''lB7oAL
thit•e4iiiiiitOsittbfoililit'liiiiiiiiii4
boiniviiine el goa do i. '• • ; • . 1 ' •,i,,, 0 ;,,+"•1‘
1., ; -,, v; ‘,..-11.. t.. i i• 1 1 , ,,. v.
~•,40/44157,11M311111- 7 1111/114111risf *"11' ,
i- • 1.:.;, ,, ,1%,.; „ ;.',.‘ •; 4 ', ~..., •;i ;,. ,' ! ---;' i
e artklerf WW Si l4l era iiirit Pio* itro*
1 ,, ...: ,‘, ..., , , ~.: ~:., 7 44 ,, ),..,,,, ~ ,-,,,,,, ~ , ..I : 1;• ~
Witilfiii BBA.lol#lEii'-idilintilfai. i'.%
.t,...a01 ,t.q.1.• - ,L1;.,it.. 0 , , ~ •, ,r ,, , ‘}.
*O4 e6tri lottat i MPAr ~;,, illai . ' 01
proof kr. isi Dor . la , .• I,
,t , . A
"Rdeor Aldo do tido l' •c• , '7
l ~
r •, t
ME
ULM
ME
Rai
' 0
IS I , 0
I •ip '
p‘,
*szeroom l .ooitter Fifth .424 Wisidv ol
• •
Liretlio/PApritg ‘WAsSOGTOlr:Britill
WHOLESALE AND RETAIL,
•
Qv ,
• -74 . 14 i OiMIX
? .
• . -41 000 T WM.*
!VI to
.• f
D101044010414110i-: •
TilNW!tiltOlOuttplititi
-CENTRE AND OTHER: TABLES,
BEDSTEADS. OPTIN LATtAT STYLIO,
pug every other Artlel i tar
ltrerterellne •
mot; ; plea't ne"
ttMt l l I 'f‘i 4 i
.
,and On ad r o an tniiir
sonar.
*4lin'prepa!ed.tn*x:44 . itt
I*,
• • ftunlitNG ,-;
BMW), sal
- •
AU °OA kreniptli‘isieOut•d; sitdireiteritikt o
simeso, 1,0;4,47
_ ?..!,
~ Arsotriput ARDS,: .
, „-•
IitTIONESS OARDSi•
TEM
El
• •,
NVED,DING OARDI3 4 .40r.
=I
!of an•khkjo, biti7 bis kaa:at thaliAool3lol6op
Electriiitypea turntehed'if
•-
Ataraii i ifi toabitliftbo 4 li o if
or at Wield tatte4) PP . O. - 1L ,
; _
Ifl- is • !, DIES -. :. t. ‘ 1 z ,„; • , t ,,,,
iitiiinfed to ; ' • ' ! •
No, ilk /141polliiti.b:4.4reeit,. c,
Wham she WI keeps full lig* dtiffilii;';.',`:' it,
~picot relish ri horror toute r . ~ ', , ,,i . 1
miothi d it a ratt, oplaxtttr . X . l • , It h
I
I Priir 7 • •:.,:\ ,T. 7. , • „,,,, ,•:. ~
kilt.oo I:'iiiiiiimi''''''_ - • ' ,
iki ' ' sonoor• woos. ts
' ' . ' ' id' stAirc L:• i s INi %
4Tho 't i ll stsiviniutiltit'si'V j t..„ o r
'Tr ors. it wow,' bolo are rrint44 0 0
1 1 4141 1 4 1 ..F4 14 4 4 ., A M D4 , * ,,,. " , -
1 44 Viloilb ilettill4 ,
.. ir deiriiik' . I
1 ; 3-t :;::10111 111 4iir °n
' ' ''
A 1110..... '''.;',:
• Aanpa r les tru t i ari . , '
,;• • , ,
t ' . i • I l i go :' 4: -‘ 4 =' , ''' " ds - '''' •
iv 1
4 ‘t' . , l ','\* : I ' -41 , , ' ,1 ,•1 tg.. , A' NI
: - ~ , AtA .„..,,,,
_• .... ~,,, . .:,Lo t i
. ~
1 arc s • t - .. ',.: , 2. :' ',... t " . t-.i /. ~,- .1 ) 1 4 4 , '
It; ..1:4 , , ' 4 : 1 1 1 : . ' ;1 1 4 1 14to :!'' its' s t:'•::,: . ! ''t`.',' .:
! ,c ; : 1 5,.)-...: . w., 11 . 1„ te 00 , ".ro:Z - 51 t;'. if 1
..":'•renli AO ' ..I 1 AM, lderfi , : ''',.,.
tr. . "gpl at ' e n t ottgis 1 en'"?';'-' , i
• r l ' •
4 1 0.3
~, i fi rk s o (i . , lty.-.. ,, ,,- ~ 1 )..,
*p.o4bufralcilgr o r r.r . "21 , 44 . ,.
.I**Grk ratWi 0 - .0414Voiliii4it'
i ..'''''''."•,-:::' art - 31-T-PC,-:!: - :':tAll• W ,
Orittenden's Doolikeepiw wp , with sett'Cii:lifeali..
0., , „.;,,, , f, 1,e..1
RE -i;_o i 1.... ET
2 ,u, 11 ,-.. .i
i •,-
_, , Ix gA4pi.,.... t • .0
#443ooevathstoobtitiogid,soipo,4o4)o4l. ,
•. -. ~. . ittAg00k,.:,,,i,;.!.; ~,, .--
mitopre 44°0040:1nd f!ifibilt*qtiopap,lllP,
f, . '
1 1114 ,00 )1 411 . 40 1 1. ! N
S. A . , ~„ ,• •
o , ltOiNizto4l:l4lNlB67. °Arnim St6VMOO.
Oft.o : BNidfse Joloiraita as#4lo. , /009. r ifotii?
t' " j t 011.41141ittOti Iriol. t: '1
A.A.. , ;-.0 • A
• ' Asp;
• - ' 4 6
. ,
.r
i 4 .
i riOt,
L : : ',. .,, -i :; r ., l.:' ,l t Aliiioiirip ... 4li . , - -,7;. , „ . „4 ,, ,
• f 1
"
4 , ' ,4- ." -- '3, .. 4, '.. IF; . ' • . C. , .., P ll- '
ithZ4 o /01*Ogit
r e f 1' '.44 ' 7"" :3 `,
' t. t c l' • 4:4 ' -.-
i .. 4, 1144541
1 1:=Mi t il 4 4, a
~;:
I ' me) lie , ",•
.‘ r , 'irat /•,?,-14 . '
i '' ,4 4 ,14 ' 4 :?Ti1 1 i . 411 . #1 7 1 1, ,: . 1 .,4 4 1, ',,,;s 1
r•. ,1 e .41414 . 4 sl . ' ' v 015 .%
..e . ,:itl ki; 1 lim ml i t - iii- 3 4 /.-: 4 ,'.4;
ii i :,',l if I IV 4 4 1)W ITS , f 1 faii
fi n t* 4 ,
4)10) 0 ell . ...
• . : ' 4 " ):
=I
' • '
'''
KEA
Mil