Reading daily eagle. (Reading, Pa.) 1868-1883, October 06, 1868, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    11
=MI
IS
, I r,flPl
golip;.
'-trig
~:
I tit
Iff
.vl9 !,/ ~, , , „tri 0 Itiliq it
1(1 ,il, 0 . : 11 f.) , bAs tr. tiVi --.Aolim4t)
,iitiodi*Mitrapreeildig peekpl
, i 4 , ,by,- to , 000 • fepro 6 1 alwe
! ci, ' 1 111 1111 4 1 x) . CSC! o'
1 , ,,0, v tril t ~, ••' feb--,lazizstA
I t t* CV r 1 1 .: r , eirtiiittiti l o, 4
, 4 ; 1 ~ t
.. ,
~
•'A P. .101 1141$ 1 1) , , 'ei alo.cf,i : i l fml
..: LI ' ; 4,5,,i :V *' ':' l ' tf i ' .'V,'
I f
rt'd ,it . ! • '' l § , ‘ ~.' ipitiotti . o-.
Ra: v i
_...,_,, i , I .
). fi,:Al r nivp Vf3Y 3 . tr.n) el
;'.l i;:ortt gibro , •
,i 0( . 11. Mt,
B PP 4 FiIk ' 1 11 ) :1)i, St A --...“ 0 43:; 1 (; ° ' :
i r
„,;, ~, ,,,,,,,,„,„,„_,,!, ()ban
Wit;TAASICS:AitINGI' r 6, i 11 4 461. lc' '
'''
• ,
. • . ! 1.•.1 ic, "A r laerigliti;Vr--.ltnyt,',.
WitiitAloN t iberi c b j f qiiliirp.'
.•. t .II•1 ii i Al . la -)1 Vi. I tilhArl:P.C.r
' 1 :' ` l 2* _Offe 4/4411)691.1-,11,14 , .,1,9
150gp z # 1 14091, 1 1;f114iltgl. Ibk r iiiib'eit , i'
. 1 i ) W.* I- ',/. r;', tint 1 ii i ; lii!
r . " tile. , 1 $ 11104(10;rnita littakilta Ti f ittii:',ifi
riltit' EfairAIRIO f t Rife* *1 o V it i ) ,,,, o l t ) ! f l , '
4(
_____
ip.. ~0 „ .
clOidi ;p'Orti l lkiti;#v tthitcloWnvilfoy
cc of, tßAtittke i gikki ll iiiDeill4o6 3 )
about' the Millsksi.mOilvi atv , , , 11,17,4. • ••. f 1 - fp(
. We , 041E4 alliikii`idlttoi?.tlit sayeridior
ot:t 1 Ociitta" 1.11 4 / 1 I Z in, 1
hofatt l 4 , I r iq ' 1441
se ,mrult, feiytittl:Ormh itoitneeo, . 0 oirle:
Oil MY hiliStltptodbilendnipone imy e i
eltßiV94 l ol , 94hqVitti n g s ,ylf,,Aku ti ,.
i f
g ato r print but 'Wit - 9w inOtSki4APPiriiP WI
ha , uditionP *Wok ityAbgiiitillisiil/19fAlliled
beiyei4'titia7niett Vitzt , ut:4loretetidnio,
If they iliett ill* tatetsi tt bf t ohti i
I
1 1 / 1 11 IV fis A9::/#44 1 0i 6- .'ei ••'-.A .. fiegßil r°
hundreds' of iltlo'itoPOlictavkwllosl,4lo4#,lt
the EA01.51, tknd we winttuelniiiitYhmhatita
4 04tito f , 14 1 ;*.i:.r:tittox 104 . Ate tAin i
1
goot t vw,;Mbilt,i ' siiiiiß*MlNT
0 144 puOey s I WO: d (HA ewer! -tRi ,1 94 c.'
snYbtody,. lo ffiltiluteivb stilted i ittgrntillryqu
enmity against individuals.. 'at At ectßilly
7
ilivorttiote NtP, l lkvit, Nio n ge.4? i. 6 ,9,c;;"1 5 / 4 2,
are not afraid ettbrollsolB iiifFiCAR4,49
bought eft' by" litondyvoi`tettnVolAmi.our
oirti illattil4o etpO r t i nitiihnDlirkiltilali?
PartY *VW lIA 041. . 1 :1 ) 1,:lir.1 1 .:Xi c i; °'
Republicans in Ited ing know very will. ?
thniAtOorq;4l - enkdamilitaitareprqiersAhre
net ' iiiibli s ehltie •cibiOs i trosiiit t 4pithiti"6 3
pie of all parties •14 the'dl4erAVAl
patch 4 , 10, intone'. itio t ekagki thiqeuitia/
Mato iromhl) . g !on thcbrieki 'slid fealti6
isrmli t iohe i ) :44 . ii
i t 0 - 0611'4eqirki i tht)
1 1:
s 4 o4”filAtlf fri it' 1 0 4 00. 1 14 4 5 4 1
lug hniaribbiert;t* !IMP' 1410.4( 1 ig
noiikite,, liiiifitepub Want mewapik , pers we
44 1 491'' ) 1W i tili lieViii i itt ) toe.pilltiiii
and aollia‘pend tigt krif t hlt i vpit.
intoadopada ndt 40 ; t Li; i___.. c ml. ; -.„'lr ).
c" , l wti :i . -„..4 _ . ______ ~111 r) Pm al
'' Vt ,k 4 o# i , jiti§lUitifirentil! l ,
0440 , .' " ,ijirtiAtt ot
.abh..; ~, , ~,
....4,4.6, ,
istr . .:,,„ itti,l4!,!:lir
..1 .
to k 0 ,.., t zelov i i34
,( . h ia ‘
utleh r they ex. 'VIA:, sifon 8 tho R*
Ik;14WO. i l'i - ‘ 'sif f i n & l 63 M mt 4 1
a... t :: 4, 2 1t Hftte: A , a ttt 4t
i
. Ai , wily riv,r,, -7ff
a•stmoilb,t . 7 7 i ;•01134rolowiwn.
sickened underi ± '' , ‘', itatholies
' . _•.._ - ___ -... , iMI VI 1
f;.:11+,1 l t . 4q# 1( •it #
, ilvikkOlfte . . ...A 't o ',Llie"'
‘ Skitibiodh ' , ti (106tit.'; pi . I NOI
leaitirtilikorittakoliablala ~, •. , wk
iiii WNW: I OO4 0 . 4 . #! .othirl i edo,
14:0711 1 0
1 r ,
491/
, iftt. ikabr y ty tatity: v, FAM-400ltmoS)
i - f -, )ril() 1055 4 'hat,ll'.6l
i ' Etioa*Piteltib l ai Otaltottil. , l t i ~ .: 1
xii i pLui • , a „ , : , • ~ , 6
itarihid( , id l tfftil " I's y
, oi il t , •
4 . k• ( /%0 , IF
0 n
orpi ,
i ' **lt INO fl, iiii. . N•
. .
pie O f li on o the r ebe ls . e. ~
~,e
ME
;rifeessidn on 13stordni , we
doted perefelly sznons'tlie Nies and torch-.
We nt/ ' 11 that
Oise , gißi
be 'Chief 1, wL 0.
.ones. ti din ..;
of to' ,p 1 t
ago with , lie,agrit..Kti#l4), 134r1,' .- Ney - Fit";
7,,;•
kilitY
vit
sift
i 4 '
04 ,
40 i ft ' ?1 , 1 ) (
1 flg;l
.4
- • J 1 0 4, 04
• ther engegeetenteiilp toim v i l too, vi..
tip A itrigkilpt Or4itptiiv ieisdie, toijoh•
.illeiggi*ailie trier** OsiiVtlyty,itAf
. ' ' 44 '' . itotr iteil giv 4 rirtt
nett) 1 t 1 ea et- ,
.. csolit t irtitibliirdliiriiiirniitleibtratio
ictdrY at the cominic,o3l3.tißthsi . ' . , i
alli
Tv&
~
~,.. N A . s p i pm r p..., •
The Ni.4o ' • . .! I
eft4 aitTtlittters' .
F . osc ,d a ti o h Ili,oforthAtuitippas is bicom•
ng Wily!), a s . bat till"tbe members are Om.
• layntibeautie
et tatiti r rkittlatO l it ii a
„ I )
4 per dab • eiy , mokskttr, .. esti , 0:
, t their itatt ly stb I gFa4pgt . d, to
`, .00.0 Illesall "ef.tho Execettlie - gb,.. :. t- ,
.0, R.behig asserto that iksjegibigAie; '
ouratrintellholitPlaiodAlld - tfint tho ettv
-it. , .' - .- , •-r . .t.;'• , ~.
f
'l.ii,i'd'. ‘i-. .':' r V . ' er - ' $ Il i rT 4 4l.'
,;q.•: - ‘ ;•
,i 1 4 ,,, -A i
. ti iviworqr.;-
404, ~ . • ow • it ~ • ei:pro cksW
' , 1.." -.to nn
'.t
v..tgi - toot* . ~,
a ,)01,; t r i Roo ey
* t
,: ~ g ue is ap". J.l( II 00011111 0121
,
tort it t Now . York; ~/1 4 1 1 2kqlPoi l gIrt
',.omposed °lona uclegate itora , •e et c h 'FM 0
'' osomate Leagan, ia to boApla, i)1 NowYor ..'
.. a Feb.' 22d, iSB9. 1 'Tide VAtliShil" Congest'
F ligliqe4 0' rATIPPI c i i t plirtf i Vr l ;
~ atform. woe In
,p op e 1 O In
k, to and elect only 'tidal( edit° office as are
'.
11 ( i lvd OAP*? a lajlilq 13 11; 0 1'dlgaFP,Ii t i
4
• 'A 1 1,0 4 ;10 0° 0 4 1 r .004 syoi ;
-rgigivuv 9 1 01,41 ei„ A& i f.A9' , ',4 1 . ,t)
IP/IPA,' 'VAMP:iv „ 'Torqr(ir...v .,
/ 0- .. 1 0.'Pri sr 1i,....1 1 , 1 :9p0, wci
4,wpit ~fl,4f* riii ii A.. 0 1 ~ ear, , . .q,
(kgr,,,g9imi pilti#,.44,llp/ thp,r„,, oB 4o9'ro,g‘ lie,
any baymir i r.ltelling,,pr, neer") ; gr . , g.l 3 ot t
land, ali or' lvatfir o 61.1tAdo o oettlath Et
.14 1t ait i o; t hat ItitliNitleticiacupanoy of
latillitudl• ' 'ilvdrh)thattno:oliellfantikfl
o tstuilihall leghllyi iocoutly4' or hold;alay;
More than one section,,434olteresilthat :deli!.
Sr A0hiPt4Y,00,90.1•14f5409, 1, ,0545L 8 14 CM
that any , person may, .after t he passngo of
thtftuAt /710/4910,1 , 990 1 1/YrAtid
*o4Ftlitt (14.gist.111trio4 Pi.o , 4P.t . ,flitr
,104
any . Idle' . 'unworked ' farm an , an iifaelt
within 419,9144111, ` 3 1 4. f P ,1k ( 1 k44 3- 9 0 (1
i
idle (eve. AttentinTii itikrS . Ay9, 1 19. v en
infork*fott tiny, lagoliaoatoff,Aw i e ) vtoALAnths
after thts net is Paell4: -0 (Ca' ti 7„;..,11 •
i t , t,l3 , .. - , ~A . ,,....„
Du.„...4.,..40,8,. ~ 4 tWAtin) l *
Iltforttepo49',o3lMagi, al ~ e 4 f Arm d ls•
plop from ttio„ottO.7l- ' ftvf.,,,mtpattli;
,The editor o the - . **patch ovulenilydimit,
itittlatilek“lbi L AltOiweptA.7,o94lw!AlPpied
A s o
,812 1 assertion 0 c.etp,Atkivw/499.,041ttp.VP
. het , e takes. 1454.494. 1 11.9 li: 9o.Allid r . a
-1 "Il ;S ftllt. ' INOR
Ain, 6 , , i ptuk.
NE W ii iiiW,7 .: - faiinp,Tio 'OP)
; .1O iPita442 l et ' L t.46=4..'l \tr:.Z%*l:ll,:-Air
'Rgiltill'itll4. i I . l iiiol l 3ltaBt'6 4 l4 l `oB l B4t
; resoldli6diel - ;N) Itinihr OW eatlitclarißena.
toil Williards 'iiiittiOoNxii;:'aud 1 teltoteitidg,
theni tcrxesigus,44all4o4 keit tad a for
' 44 riglc4olllf.Plili AT , f-AgillOgrPth;li f IA
-TV. ItitibllbatiVhatif=digoinnated47. H,
Egithet timiL.l'Aii:l3heldoif forAdriteit.in
the Rik endleciontllioui4ianialditrtote..4l
Wills. Menard, 'colored, has bee& bbmidated
by thottepubliesus ;for Volmblantet,,iiinoc
piroil terOicopg ar(v`f, Ili t,l! r,a filitiit) ' ,
IliThOicyreliclideti: Ylitintr. btalbeoi •ibtio-
Initiated for Congresa , ltritho go Too th is .JA.?
triet,dfgedrgidi TfieiiiVoung . is a member
ofilleipithemt4Ymgrosi;.hisdlitibilitiest alq
11 4
ifitiidehireuttived;by4that. bolly.f)Ir61.:;:-$i 1
rlMiTitoo 0 1 4414,kcvilliAlt0 I 4 ,
O i
li'l l tpiA i lip . , '0'01bylitilli14 0, 10)401
AT pre 0.1, is !A' § 9 !;. p6,, i r slioi,ip: P.)
aellr i ftir' 6 1 4 i ttbifflIt . 0 Ilittitit, 001).
re t b Leg
,S Or ' b I. oddte to . ' cak,' t ii'
Presidental. vat).
.
• r!'.l .
-Ciro Cantitlian riltolao"for Sep tember
. 41041M0i4tOluilfrhiii Otittadian .' unliiitts
tiVekttOte *ltttlyeittolVdei thei La es 4tid
sent tO Wittiiii:atilcittitidao "1 , 9 1. itinifflol
tl--rTh. 4ill?atiity4r l ;:bAS Agge.e4 topeteptltt
Republican nomination ' , nal mpilitsitlool. to
General Butler. ,i , kstrefli .11 .:A!--.6.07/ i.,!:
, ... ,:fioyl nrCor,-.-futtWlN"::
--The. bonimano c , lawat s to,ty.oplyvi on
mijourned.on §tqlfF, v i tiaivg . i 3 Oppcii, ed
ii.
an Electoral 'tieKeh aptiCingrespfm it or
four of the fi ve dmi,As gt,,Msy• to
, .• . .4
-General a raiii' ' *lilit2f:g4i.,.:odEttas
* I
serenaded thiiti'bh • 1 tijiliveriieg:‘„- • d'o •
• .i..)r. . t i V'll.l -1) RYI ibi
.I './tin. l tlKlAitifoPioltidentopf thizt Cob t t•
Oldfith letkotiii.Ohtitiekla Novihtkaktrii
401,ihd, p Pitiebtoi, bitliaturiloqa tii t h
-lintl e ./ ail .7.,i,ofetwitli) ~riodit lin &If
A-A.reorgo - r - .! atmes?u, Lilo ae or ! Wil 4
V1it449.1 3 04414090,i t M'.t: , , 4t
pa yre,- . 1 11.00. A ll~ y Ovlt, , OXF. q 1 .
Buratt's counsel denyda. st iSklip i ptintt
. they have premised t' tt . ~/ tps' • tp
further proceedi , ~ I . ' fiiep vig+l if 'l4)
tl 1
'having been
_.O .; 1 i' wo o vf -r et)
further tciltatiti .eitifift:.* ,, - 1 14 •L
,Itte ,r, li.n, t0.,,Aqq.....fi,f;a7( )fi:,
-Mr: etillitfttipOitOVA: i tai)"htifitPo
pi e, If h as. ititaiaol36:llo iiiit- t ribbli
clamiing s2s,ooo , tatilhAeszn , ra yr iitid
intimated t)taltiiiiviibukita: f'h gel this
w t tietfort bii /Jo Ti.q tioila,,lltirviliA
t :11rota od LNO . 14' ikifinVi 9011-'Ol. enit ,ti.
'1 -410:AbiltiSEIP,4 1 1004latz , 4 tlidttPinX
of a beaseaNytkormnaekerm WI, on
'..B4urdeirill,liri, ~[,.,( • 0 ,,, v ,:111!,iift .It. .1c 1 7(
V r 'et 41a..) VP ,
- -811 w . cAliratff' '1.112041? P
scaffolding A% Appfli!‘ m. , irth, . ) 4 :
on Saturday ) an ;WA i X ,; 11. 1 111f4
injured.'
•, ', ell- if li 11. ImOtitil ,
,
--A train ran 0 i " , ; 0 ~ .I . ' '.!.: Ao ,' •
Juktion, N. J., "ii 1 :;. t- - 4 .7. ; i, „ . 9
thelStation hong lit s t nj . T.
';f t . ' t': •
;i.. i
whe,werein it. • ort -, ? - ill:i r: , T . ,'
120, , • - - , , 4.•,1 . . ;61 5 .1 ... L....t t
# e-....... _... ._.'...: . • ._ . -..- 0.102#1,1
1. 44,..e !:i .: • : 4.4 . 1 iiit ;flit , . 4
:,,- - hi
' 0 .4 - 11..v , ' - - V: , :I_.. :litel --, ;NA -., MO, .1 . , , .
il.4,:: i lthlti
I! , .. : derciiettink • • .1'; i, , gstirtik. 1
OILTO 0 . i i 1' , I 1 tottpitw, win.
othe ..1441 t i .' .' , 4 1 fhil to,
%., , t S: - - , , - • getable Italy Res.
. .• , • li egsurp , all thi**lja 4: •
sired kriVhfili r; toriiMikil WI ' 't,
i5.3,l I f? 3 ,I, ; • ';,), 7 I ?Mil . '•:.
El
RESE
i. 111 '"
f but
one
RE
:,
tin tor espc,
IL! . sy,nr •
;a , tug than
r et.ur
to , V tore '
'' talki
, .., d 0961
4 • • . • iced 1
ton turned out
00d flows:
tha t iOg i t
neither natne . ::*o‘ :uporr:b.
ticket , ~ eit Rol , . ,
lea. lif i l
Eckert t t 11461ir s; • ,, ,
41
. 1101114 ,e 04066 . . 2 ,,,,,, rtrt ,,,
~,,,, bc.,,, ,„,,,,, . ,f; I eil ~ • . 43 ,
im 9Po.l mw. :9 ve iOnue
_c0..en0401,0 . °cure
1400\ 1 9 1 t$11M1 4 1,0,t t ia4 . ,41t
Ape -7 4711 , 1fire.f. , luounpVai:o;,mqvlng., 0
fiend for '4ll,geploT., fn :' OnrlytTAßO. ,, q;
m i l r ,- .41: • 4..,i . it , .. ~ .4;t ...fi
orweamel4ll... _ .- ..k.. t•it•••_.l4i, , Vv,rt, / '1,1:"'“
itt41110; EitiOhni.iarOlifirtieeditiOrtr,i
tarii:40:01101011,41114041 A
~,tur ia g r e a t h s ler.,., , 1 1,2,
girdgotanw-xtiztirk iiiial47.oiii,
est 'I, • i t l yglillti/A 4v447 , muc ~
'ft i „ _ti 0 , 02_ *pc",
horb . 1 , 4, .14 6 1 1 r..;!4:0 , '4 1 ,rt.11,
i
pic,:l,
unity,,4oo. k; 6ll lo,gi i ' °veil
1
• ptmtlixrpfir Q. til !. ntiW ititiiiP ,
nee eipeci ylf hieke4 up by . , 6, ppoit
qiiii rig:lw trovelet an r,Ortitor t who Iris,
lie V itill't c p,tott4d*Wict th isibt
uildiitti, use.'t. , wThati proposed limiting
fahlOpen:on. the lain of flu) Phili(de . lphia!
MlTekkit r i#o IVP)IfP,I.V then -actiouf#,
octicirth oartki *304 2`. ilia' :0 f, tha:hays.
a blaa want to . kno.w of what .oreginitillt: the,
• Ofinstvartr ritin t e,o lo ofdle
[
f the r 4 4 ' y 6. e• ep'ubho bye
o t iand whether they are Of those resery
he reGerxe thetttiOregrat Moue, to reserve
keir incoraes font tontion and fight theAs,-
i mgd isc ,1 1 1, . :ri:i f !,'l'f '; 48 At l i,' Foi t i le ,i ',
*A 4 f! , tti',l-1ti.,1 itit*t.etta..l{l iAr--. , ,tit'i
eour} or
_ • ueriey ti. o ft 4 Apia.
.44.0 A Mo to pot•09, 101 / 4 P.r9.43TMIR44 - /
1
iirtotitly . crept into My commit on in
eateldity's "Eagle," having tmetf niißted'hy
li t o t triiit4a testimony, which la - ohb' Plie6
a p.,000 and* ituotiteri slo p ooo. Mr.
it titii,`, stated to mo • last if venine(aftei
ri„oila my . communication,) that .tho .
of profits profits of tho. West Reading 'iron
TO f,Ot 1844;411,.'yptittoo_(1'iott , '§yvorif to
1440**461infittl ;fittkit 110#7 SV'ltekeit li
c:l4a,buly„ ; abiliat. , sl,o46;tiateiti•ot $1 0 3000,,
§ ) ciirtotttobrily , pabliihod in' blit! lac lu'thu
,!41 1 11 1 02 , '-of Pe l / 4 , 2 01 3, 19, AfOr Al:44000:
~ iiiip,by tho Asseg4urf iyin tostlity; amounted'
A 6 'MOM than $264;100 i (o,fitif_ttia mp,difpf
hfroority.triodttp '' . 0404t the . (lo're*hiebt ;00'
;of fouralntha of , ti*lucommtart on , about
is4B l 99, l .,llEivillroiltrinV torn' rto2-:_plit'
t bdut ono"-ttiOt Oighth"144:014•0 1 4, 11 .:1,
The loadoto o '..tholtepubli ff ian party may
loodsitity %tato 40r, Atioh ,b., c proctor, btit 1.,
aiitilit, wziouetu of and 0 ifirliitheie
valc44ol9434thim4Q 119 0 41) kaskakiluan,,..„o
Irbtifilkit: 44 old'oeitoitlioorihik totittet
aittenliftert,feil'at/A041111g141:)
flotottrupou T oo lA.. honoro, ( .-, i, rt A 1/1.11::
"` r ) •t) '4l '"
1,1°41-0111040Att'' '] , n {l ',
1 lif tP:iifi it: o,4l;iii A : 14,41 **4ll,Lofi4i) ,
1 0 OSA HT ;aid, a`larp,titinaherortnert employ.,
1 0A : 1 19,01 IliSe 4,o aca e, O r I:al-0460.06o
ii : .llA rtititihtt, ti'•itiii4o; piitti.Orcputik4c:i44l,
land Oep.uhlicapo 4 l4l: aro itreatadt allko; \ , •,';`,
~ '.' , :llle.WallittiOnlif,th6 iihoil.}4"tlitilr4aini,en•
,anti} i lab6rarib, 06 !. i'AlinitPl4 kci :0 1 1 11 440 0 .
tyeip , lahqrq whea"l,koliniatle , hidwa l cwhigh is
inAit Atr,';' T:0 01OOV in' alVi#01)0 htSk , 4 1 . 4
tkit tiw:iiiiiti) 4:0,0,44;!, , ,a v itt 5 -1.
r k0y.40:4,
flijow , oat ruriroirlintio.pc,!-i.ift.4ol c '
4v.
! " : •11t no'o el eletrio r 6 tnilii•o4 4411
;klauy,wqt_lito . o,';oolc. pi Ali a . ,ooNpii,. 1 ; 4
,i
:0 ,- dayia 'Walt!' 'r twhilhTsl,ooMilo .4i la
at • i•-• :1 i; . ~VT1 7 : :., , ', . -', . .- ( , ,! :', 1
1 itiV: 009 43:10.huia i iNti. 4 04,0r* A p
, tivotratitcric i o . i,ic,vvomi firTooKcii?u6.(par
•"
. t9t2,41P7t: ','''''"l.''''F' . s.'."''
The • ientienktillc ,: .A4P4f 'A'.4l3
4 0,4
Oft 2 I! t ooth ai; ipb (u. ambit- , i,p,) , dutibe,
o;r4wit jfili4Y l ; l oo, Alftfieloi:.,bf, o l
tiaraon;i., ;,',llv p.a-0/6)4k u , . 06011401
peps ,!ual ‘ and , ilderal •to 1 the tioor.:lW. Sed,Ati
thiVpillicaff¢*lll6!ffi6kfirtimlWayfi,i'gli - fd ?to
li4iA)i ilJailf-WAtteli':fil•lSaiiArillaiy,;oo4ol;o4
fok hig I kmpartialtilcaadtriiol?i adhoranao• tO
juslka.. ThVathdeOffi r d4s and bbiniaciWith
I,lqtfitionl i. Ol,r..77,l are aie,lk, filt94,
td.', ~, d • alv y idu
.nofirtie: .vdreb;:wiitoti
may be card noVaiwaystiat his post, but as
a liatiget;on . toAlielkittabt some General or
liehtitablal ithd' PIM ;'4ottio *f.
A 6wa; 14 1 lb
%. Y l l, ;l on 9111.74 .
•Y . flretilit.
poutt, 1, you wou abp lad to betrevO.th4
tIV6 idthl balohgeditdehtintr 41Amlitile (14i 1
hitytearflA 0.:;171.Y . 41 i0 0 4140. / til' t , '. , ,go; i i‘na
tet e grail ', ,fok tile./ r, i , /I shippar-fmtons , of
efitttialt ' o 4Cltlki 4 '.'l‘,f i r,ri. l , l .o 110§11; ii 406
w i h th9,',iikea
~ eta , likli'lil# s .,l4 o's i l Acq„ Oi
whitviliorgeoickfteidintsar9iwtat lac Cot wine
' tilitl' What "ilfitintit)"litrdri6kiil tliimipli, eill;
iiorgieuatk / tol.himf t opt,o,llb 4,104ki1l
tha - 111olleal•pplatiornt leania%sr6za Ali
totiadiffeAnOiitirdlOng
, t ti01.4 . 14 6 ,:er2414a84.
etirnim,l , o.oBl ! g ,oulinta. ri I 4ar.. '' 0 Pi;
bilittra; .Ql'iiiitopOiibl`HlP:ikitir6.o'' , l t ! lit
rightfAtito;lol49lo44,(lols;gage.M.4 WI
ittvoliwahlon.:of,thirtlieta hayiito , objaetloin
Vij.lllo.lll,lr it chavht'44llold
0114 410 41; tkiii :0:00 4 4 1 oitiOff 1
ihsku,ld. dcyoto to tho. !Minato 'Or t h e conk. I
p4byiki,abiltigthelAkeol/A'alfintittPli/lhpl
ebiln4y,"Wheii
.tled , iiiiiatiolt 14 - bibladkiol tat
goolthipoeivfemitniteubehlnal. itio: ,' ,.. 11
b#OVOTIViIretV I IO*.P I "3901
U.l'paf l t eie:so.o r iv* r ,tioliol
mantotwevill , mitt' Itoetlihnl jatar6 6- '
diaritta,-- 't, eziu4.llooo , A 6 0 1.; linX , thl6l64
k 0.4 e•ldirriir..o`t4iiiiiickc, ',4!1W04441/ 1
kenersiconitnenti.,inia -1 , &fiancees**
i i
pgiAsierito944o) l l 1 1
a 4,1
416114 0,0 1 ~, ,' •I;!‘ 1 - 7.vd01;)1 . , -r.., 1: ;A i
:3,4 i. 1.4.) itti P-.. , A...,.,Al t.ilTil, Da:,, tf (t1:1-4
' trdETllttl ba /AM* WIT: away TIONS,
TEO' foild*ltit 'Atka, iktiki) l l,l6VMOla
thuir regulo s rikwtAin~ma - I ' 14).
146di1ig.t0,040, I ;i,..... oiyo,, to .01,1 , ,,:t ( 0 -' 4 : MI, k ;10 , 4
Salome Lo i , • i Ncs'4oB/ 1 1 / 2 ; , ii,?: 0- o:"Tiii rill
il l igii 4ll :ti i i4.;i#!! . .!q;! i ll
'/' le' 1.14, 0 1i 6 -vfilof 4 l4i
goi
Tinian k . - -„ , l".: - A 1
f asooffloi r omit 1ic4,in i ,.,L8:%; , ,._..A..,,
tub
# I IOPPAW I WPO 4 ; j- I " l 6 P t ilkiffiA POP
. sTkeat . - • * - ' - '`‘'.. :' , -;',s ,i II,: 1 , '',
,a;iostifeolaidutictiollo:4B4,7Allint. ,, ze,
•Fiftliatifl•VithafitiOnV., , i
Irnhittswareht xv.. , ,v4, 11: 1 11, ) (H. t)
.d: ~ye l ocravini..,.. . ...;..,„_:. ..,...._, „:.....,,
:,:,, rt, Vii4vl,444pataißs,?ify ,
.OmA ~ NO: h 1 ' '.ll 4 lit il":1A- 1 ..Al'Ij , ' '•
• i
: . ..V!t r * ' ltirSitatt*Ol
A . i:4 : -. 444* vt,ppoitandl44
',.... . , , ~.if4liwillio
iteittil,'
,-'•
,t ~, l iii .1 - foy4rsp 41414 a LA,
A!* Yxll4lllln*OriEctaitaill4l,946 ,
011 etheed l llo4llo4 *MT taViit.. ,
• -MohittitikiVoitus:lleNo4o)4l,4 4. AL
.liohiiavilleit.t.aA -to i, ,, ,:14(.. ( UV!. -
fie,A, id01,0iii;;PC4240;v40 . 1,',2/0 ;IL= athaA.
: IMAIWRARqIt t i I rVL I :I II M I M!
t ,;01:#2p,? ::::::, Y.,:*,;! : ;: - ; , ..4 •Nr.i ' fTI ,•.:', -, ?• ; :ti. .10
14 .
8- 2 41fi t igtibiliat 15 ( d a tialada l '04
fit i Xte**Olidlits4jsainitgOK A 'loco.
MC i titiftl i tr: Wlltele itiit,P44l.l‘,R l ' a r
eughieeik if -
• 0.,19 .
~', qTropi . A..
. „ „
0,4 •I r.:01/4,4
'
Kira vtAt r 1001)
11113. 44u4
~;
c-tv •
a ygplitg
4
' ' '6
24T ctiltruTri at• 3 I.
fI'OMAIT POistaiNf \ ii - ovv"
er,
it" • ( )1 - 164
s'AIENt poiugh,
,
'mot •, . •
PLAID POPLINS, • ' •
Al 3 h115471i rf . w.l eLlq.
STRIPED POPLINS, • •
1 4 4 1tOMD*41 1 1 1 1 •
VELOUR RU gE,
ri •
#,N ri U •
VELOUR EPENGLE, •.,
,'Pat.;ll.(l4)c;iq
• a uine new ars des rable'S
Iffl
OEM
TO•HAVS' I 'IitiVIOMOIEREENTS.
p11C14001134311 OW merit. WARD will
Deo IA Imet's Park, 24 yusi ti m , ii#
tl.olslobstatn aSCA L Att (retook . (. g
anterne,- LOUIS NIJ N , 0. 11.
Joss COYLX. O. *. )1.0.'1 , t.,
, •t ot 0 •
TIEKOORATAI OP EDITH ' WARD will
.a.rmeti l t at Jose di Ganda% hotel, Buttawood
4
street,. eXe an% al nth. on V I:Tr
fir v l rgi n to e ti o r t im a, it t Y.
*4l PI t,.. . m Ain rowp
A trICSNTION, 11110111iTill WAllll)t—The
Doupergte of the Bleat' and will meet at t#i
o elpekonTuesd_aroyetrathhqta t igtfmayot
at ttafttornor of Pcnn an Ninth itttite, too tnti in
procebelea .10X the Ontil P 0 04. 0 ‘ , VPIOg on
A z& GOMA* nualtotaiiirse , desirous of
i tiltnklng part in 0,9 t•fiod Torchlight Paradcon
fuesdai evening; at 0 0 ollibitOvili please roport,
with torches, at the ontiijof John G. Hermann,
corner Ninth and Penn itreeta. oat
- •
TT/NWOirt) Dl*OCitillf, I-411 b. L.'s
and Deoooratic and Conservative eitiaena of
iAlOopd ij'ard,firarequgsked, to,ntect at ilie,p9b-
I o hoof J *Sob AVM II OM Ninth street, on
TUESDAY EVENING, October, g0,,,1050 0 4k
o'clock precisely. By order of , •
14 1 1 45 TA" ' l ?Ni P 4 B 4C l '
id Ain o int • eo • •• •
°AIM.— *put risneettnlly annotinee' tO mi
Viliends and tog aintandee tha t I linve retained •
to the establishment ofrbtpsera. Jameson lc Co.,
13ixtn and Perin streeti,`Readintwhere it will be
my endeavor to please. them tut bav, dpno her"-
torate."sltia tinneetteliatYlbt Ina a Utti Went
i
itglro t el c AtTa 4ll ll c tif it Un i ce I nt Fit
til ?
w h tostivathem'attlat w vv . 1 ,,,.!,
~. ic ,
~
oot 2-24 0 ' ' l "'% '')Vaelthitiai) oOa eta Wahl' i
ALBS
I i(o.iitl'',fTifFß&on dicg'iiiificli•stlilsit
.0 1 411(1 .ti.A.ff t ri. - RHICI'd. ?I KN'i 't,..A .0 ;1-
SCOIJRING,:;,,,a
)‘I ,7;:;
XllA'T.irt`ct DYEING
11 - 'lOl Jiff Bif i(if yt r i l d 41 ff.;)1,..)0
111 Routh fievopT,p,lpitoppottlte-Depo.
°Mee In Reading, Pa.'
Ornees i d)WlNOtit : in / W4a4P lltif
South Atli Street.. tint.
5°132
:11,e,. , i.T1.71- I' -,,, ;:'- ~. I .40 If , - =A f . ? ?. - ::!, , 1P,,
'Brieoiraged' by our sVeteess in oui.ktow imenocijf
courlngund dyelawo have resolved ,to OpOn,al
branoli ollieeln Ito ng, rind respeotfully cell thol
-
atlentiOttattiot ko:64rebtlivillimilit:estab-i
lishment.
13Y our proeme t akdoonix luso tell ts t ohiserti
we aro onabled.remeakiqnsm'ibte QOds in a verYl
"APr i oremannerliortallD4 l e gl s A l il f S t iitti
q qq And b ' e c
reii ° /Sarmelitsawithouttaking them apart or inju
ries thorn In the t, whether _ the
6 00lors are
Benign° Or 1 ; 1 9,J4 0 ,4,• ..„•„.,,,,,,,,,,..„,
o vr dyeing is 40_, . impair pilil el, apl 1
l ik ,
the oods In all s 0 11 Aftl4; V. at t r e 'l
d ()loves, Oa rleh F a err; •` ... nt.,
short untie°. ~ ~f , j • \ i iy:';l •':' . 0 1
4
ritiN
' w' r f ' i;
I
P PE
A
1 !• 1 .112":.Ift 1 P/11::1'00.
oc2-3mo.
JOB 7 de
itr o t, 44
t•t
sort %ono,
L-44104, *RN!
THB
. .
t'fl-4 ''.o-11;.2:;,1 14 MI t#1 , 11:1N *7;4 illek i1i,41:-Trog
. 1 4 ' ; ', 1 7 4 44 ‘ , 5)X41040 '4 llloi Lina. i
'III
.
.. . ,
11t‘' - i4 i.ltil Cit A ttK4,,,Vti 4VSOriA Pgd CT f
lott4l . tAt.
.;*o l .:4Ptc'e. , ,'lNiq 014,t r iP7,14ij ;,Wit' tt ,W 'JO rid ''. - I'4.
The °Mug thAutti-SontrOPeilldliiiitO fir , 1
A wiiit 4'7 ?Acta 31.0:t1P,M v) . lio.
.0 Ni. lakl A}; IN#M ! tate& ',0:01.14 J PP.
• Earatwittmt IlmAllfol l l
ztolO t a i lgil l el er tiOriml TIT
Th e "Readlet Afiteif96thbbeiVaarertisteit m
Ottl t lnfler i qqAket tf t ra
.e • ,' '
moirtat, , tve toe - Kum e ft ,
;i•.4 v . Mit hf l , c, 0
, ndeift
t t . AS I , U
4j,4' . 7 4,- „.•
, linit , i
.+4 r 4
Ifft Ilhisr otene ibsOtytioctiltdoffl4 l 4 :Ix,
son ondJackson. ' "'" . l d ""'' '-''
i .
1/14' rriti netqaYlB OUT L 4114 ;T , 130
CEIV
NM
:':. :
-1
'
M
ot
...,,(01.. .
~
i ~,,: . •
mixED WATERPROOF,
RUCK 2,lo;:.Elkft raritl*
• L • *
"`"wrtROWN
V lOX 0
RIOWATIORPROOSI
Ili,44ltlWA 4 •
111
BROWN tvEr,verEll4o ,
010 04,-,13 1 ;
•SERGE CLOTH% • 41.4
.e1.g4l '. .1111 I OU a M ia7 i ride $
I ,'. 4'
..$W /44
nV.
Aq,4 ~. .J.•.a.- 4 .> trtti s'l).io'l
I: S` ' I i... -: •' 't 1 'Lai , ) ...C4' .:: ...t f1i4:1,2:7'.f ,it t Yr' f ;.; rq -/., '„1f,....Y..1
.:.i "",eo,g4,::,4itlfilitaktihkittkhCs44/
'..t,t,t .1' . ,41, ,•,t,sk.. , ,,,,i•lte.;'ttii`lo qq. 1.1 4%*01 4 :P++.1...
% - - hi, Ao K ALPAGA,t rOPIPIOiI 4.1 )
l aden, at otifietatiiiisteptillati t Alsjl,
• •
r IEt wikyir,,,,,..2. 1.;,.J,,,,. ,;: K. ,ti)
. „
~ 1 A.E t t,T.INDIYO'BII6I7,III
4 4 ,
• ?1 4 1f,t, , i . :(I‘l . rit.4 • i ! A 1)
T I{:' P: DODO •
„
1, i .,..
J • itb• .
' ', 1 TENpr iintinue , vd,
lipaiiiV# aliaikkilllll"nitd tipidAld'aisoitiatAtot
t • ,'l
o, ,;' ~:,, , ..i ,
01100 ERIES, IR.t l• )%.4,
, (,:fintyttentprli , 1
' l l,k , . F r' f• 0 m PROOOO,I
•
together withi thildilie oil •i''''' ,1 r
t
cOlkiirsllgaib'zfoinllevo.,
t „,,, 1 . 1 ~;, ~, I, , r ~t„
whieti killl be diaposed of at uteel as Nikki iiit goy
other house on Penn street, li tViroeerlostaga rwao
fine and cheap Sugars. Oottees, Teas, ilud bOtPli ,- ,AB
low as 6 cents p,or pound, has *log Olkidin f ur
lot of
I,‘ — ' - '" , i , 6 "- I, , .
'''..u4l4br;i4: . Villt Alf; '
:0; 1,1, , ~ , ~.1,, , A, :.1".! ti';:t \:4 ;•.; , ; •',l(/
Apples, Peaches, Sweet and Irish Potatoll:dons,
Canned Fruit. eto. Tho,4l4ovt goods w 0V;
cheap for cash , and houseitoopots' shout 0
vantage of ill i oßpoitu . nitmyt i ffpred t wain.
. jawhot prlatls Aid ftr'oovitttrrptodtio. ' ~ -,t,'.1
''' •tC., if
J. K. DUNDOII E' ; kc. '
' - .
t :4;;; v.c.,:,$ ow 0 .e l'
1 PBN STREt i f. [53440
1
BOOT
k A
FOR I 1 "TA
- 4 .1: 2f • •
B T 4441 - picarkposif.t.A
~cv t;o: elc .! •ht .0 kposifrt'f
':IZ/Z t. 0.
11EINHOLD & SOKOENEI
t• T,' , . V- t,
;'.:i.'ii6 l :4l - #.6iiiii***,*oo6. 4 4::;:,
tufa:mai
,vikicir ) : ; 11
• ,
Tittiovoitibspiiii., 'vuoirtipl
t i 1 4 eq t,Arin t ig" I tik - MU, et 1 , i 0 .
t iibreable to alkotirfigne t astosnirs 4 , thc
.bos Artl6lollll] their line It - 'einem and at liner'
orioles
f t o b l a lo n w a l t n ittl itig t i ot t ifors pi vis e la itritsi . , 4'
i
e e u ll ' ilf p e a % - - - 1 1 - ; '.l !,•,. i 4.i. O,9*IPW e.
I
di : : 6fliftiilit'sio"' o (;(i'd T: qk) .1•1:4 NM,
m on's sla t ?: oalLeottriii gitters. box toas t
re. il 5.1 . :rV1 s', tv,,'* . 1:` `, ,
NMI 4 illa t l i goralt te
. l ' .: i h `,t" %oli' '.l-'-:.V . , 1 ;
liten's k p Jialmorala.• • . - • - ,• • ,-_ • - ST
Bop' calf Babnorals. .U . . 1 . ,, O. '4.7? Pt , ; i„1,141
Aye lap Bat .. orals,
T f Or Piit 1 " Ittl k bli, . t fi k'.'? 'A .'t ~.1. kl V, i
• 1 1 2Mittrat r igg t ri" f ' -.;. ?:• 1 *1
; 1.
, 40 .0 o in naWa lit : as k a I t " n o ctit rOooo rcp b :4o,l l 7:.
e ni s ; 1 745 , 18 . 1 : , ;•) , !! „ .! ; ;I :i
. 11 ; ( .r i ,;
ri s , !; t v i i!; 2 .l 751
1, n tokA, 0 s peal, I."; , ,!. t I :1; t. ~ sl , li
VA a: gaiters fro m - . . -16 o. to .i i
Yost s and boys, shoes troak :,.." '..-• w.i..f Xi als.tag *..'
Also. a large stook cif • notions oninand Inuit to
isle. Tl 7-I i i f ' k . ; the n • i
The above 1 p oes are Olf r oit any °the .
,084,14 . P.#934PA14PPY l if l ,MMl t Yr t,,.", •:•x.l ir
•
'> Pittlekijaviittp?tioif psoll4 Fitt,
ttiitivit,i) I i „ P
~E lyfigx4pc o kk fiogcetqap,-.1
4FITORIIIIIICTfit.f4TBEETt' ,
,;1!,,‘;. 4 40 0 aittlivrivsiej
fti,c l thr‘2 Ai trith
• ,11 , 4441 411.*41,114
<t 4
aptil.ll-tf - - • •.•
tilt 'l4 'ARV/ I
' .
•,• , •4 1 `. , „'..rt, , '-"*-" -I, :f',4,'.i';';:.
• .
, I.
ei.
,:1: , ';1'•)1
c 4. 4 :•.1, w„,,,f 4 ,
..: 2.4 ,
ecr. i z ,,
.
, 1
~„
~ _44 oe
•,:r.lNriki4,-. • 1 1 , : i i , .•
.1.U111.'4f ..t
i•V4 .., ; ** Y 4; Zlti''.l#4lif;l,, /,„ k 7
.f., ~. ~, • . - _.,,
v ./ i'iii t„..) . • ' , 4 "t . 0 .-',,••• • •••-• ~,,,, -,. .
•,".. • 11 C.,(
,1 ' ,-; 1 't:•., , - ,r,t
''? • I 4 11 1 7 t',.''' tk tii '1 *tt
41 „ 4 :1 4 t . ,'. ; 4 ,„i
~1, , „
t..i, , ri .. t,
i).:-,_:Y:'?i q'!f
,':'l, : .l , `'', ,''', • .s' , (l i ~ " ;!,,T.s ; ',', i! i• m ' , V , -. I
tiqc-,,,,.•-,,( ,:c.,,;,•1.- ,:v./.;,,,,-;•:.,1„, Ifq
N i,,,.- „Az:Licit( ...,,, ! :.',*.1;.2 ) :• . •'' 4 tL* kf ot ifi..:-.1
it
v,..‘..k , , , . , 4 ° L ' 4, in b•;,,::...1.' ::"/ 14)k li,1:
.. Q , JA O tAs,•:4l::tii 1.4,,..4. -„,„,i+-,t,i,tN7i ~,,..",•,,
UNI(4 * ittieloi.,:l,4.-' 1 ' l'? i
•.1 ~,, ,• f; ' ' ' L A" , „ ' ''; l 4 $ fe, /S 'i‘
• i:;4V; id'''',....,-- .1,.;,,,> ~
N '...
1 ' 1314
1 . '#
. ''
'
. t "• , ,
• t r"o; , I. 1 1 . 9
if{
• -
. - •
ii, wz omit 4 . 104400. Goihor g iv e t4,ti,s
• a gilitt tor tole Et c i l, it . Ofileei r
I,Von . .
av f nn uvo %11l ,31 ' 1 . . ( ! l' test '
• -
•
~.„
DEMOOltiTio orappureAtiti,4
Direct frourtiiirike'ffietiVW:h i piiiifnetoriee
whipto we causal at Thew Ode 08. b y the n .
sands hun4lt4,bl4olllllo the finest an
Went ever owerea roe Ml* le the oity. of &lull
ikeliceyet oee Agiulted different pattern,'
lirMealgO: PhiCeabOVO• B!1110111100410, &
• ' • 1.1 -'7 ttakti
• , Attit .- - ' '
w,rk MY
?
Pt?AT f u rf la *•;' l l
tiquo4w.l3
tw •011°,
•
' A 4 ordignet whNstilyes of a t ' ,
Slue • E, ai itigistive ,
vi; .1.,9 - ts-alq 0 . /,' , 1 , 1 • , L710 , 00,m,,,;, ; ,..1 e ,
irk . 1
i 111 . A .
a 1 , 1 1;t I , -,: ; II r i p tiA . ' t '.) : .:. 7 .
Ot r . liKi.. '',
... • ~,,'s it 74 cad
[
. ' 4-A - xii 4 • ' A la -
mi. .or„ ~...4.4,..- i i4.li.. 0 . k 4 , 1„:, i 0 I,,i' A p . .- •.:,:.
11411 ' ley lekitb v !a let It Wiii4iroNie
. :41> X
it t tha ttni.ll ; I to ' , k ...
Mir ,tr a tau . , elk WI
A 1
w•-%.
, scha taigas* a• . I aad
1 It Moodie byfit 0 er4 • - t • . qu a :
I _ , nee p
. t_tt neat* rie itite boat coo
raiinsk , it v.m. . -_,:•-• .f. 1!..,)
41'04 , AltblS Cit AM AN lll,Trpis,
xt er
LySaitiiii. eaotopAbilolitiiios**4l - 4 4 !
owszkafentteroismampinuarp:,r,,'. 4 . i , r,..;:, ) :t
Vi , les•)( efrlori..f , t ~ , fr N''ti 11 ' 4' O. IT. ~;-',,,, 4 • s',: ' /,.
',1 p ;igr,440 ! 1 . ,i, § i 5 t 4 ,4g 44. 1 ; t 5e N ,1. 0 .
1 , Tkipi ~e ,ool4otidtettttk::N
ra ta} .1 , atkittnuly oel 14 It st4:A
ril a " e • ate 4 tat ft•
, 't 1,. , .
' , tlytrliity!oloe tt ikeek ' 11 .
r i ) -', , , , n r K4rAguf tal W ,l4 -ii
11 104111411010 4 . a ,,,,,,
~..: .- th hig 4101 ly ail it(1!0414 . I
'=i" , • , / I , l ,k.Plkookkkk. . gifik:4oll* i
1 kl ita
W(9 " lit NI. Aktpkt Illk, , - nrri ilk. ‘ o i
~1? ! , 1 . 4 , 4
,toupvpf
. 11440.1,4 - p- :, .,.; ‘ .•.•,.. ;,..,-..•-; ..
The eutitgrolot 91440u,',.:
P ; t itbit l3-
0 oi 4 00 i
A %
ta
iLtlilk ia oo4ll3 liM i N i oil d A 1 , ) , ‘ I.' . * '
tiotl
° 'il 4. ""
• ' : i' vs ' -:%!‘ o'l ' , [';
I : • I ? lA/4E O B I
, 41 4)/4114/41 4 1sitortga
...,, ,
• • ‘,, •
1 o 1 F PA , R
t,
V, ft
Lk'' P l 4
r,X ' ..P
) :
o ll 1 io
oii;i fixtparepil Oadaetwir9billdelthkoT
•
Olpty'-fitle este iiiiientiieY ire 11011fitredw
into this Gout) ryttoplNpro , ~ VIII wraith=
li t tri a r i 91 1 9 441,
"4 / 419
tr i g
i
atO Pt et* It i t 0 t .
41 1 4V 1Pir • 1 1 44 I) )11 :F * l
ty e 1 1 ,. 4 , Vete i o e i t.
e I tY. 1 t o . .. ri i i from . 1 a
1 9yejoin 0 8 L. r,. .;
o, \
b. 1t 0 4, 1 0..ri t br, tk N't*'• •7.f , ~" •
Reptile frf 4 14 o' ci il4t4 off ; ittOrstii
'' •,• of tont, yo o -pylooortv
„r)n,s him g immix ir4w. 0,. ~ li!V
illlol4l anodic Ito iixtant alto, , ote too
edtee peso. , , . (14 , A, to A o,' r t ;
fultes m e i , & met 4 4 • 13
• Oa a
~ 13) , b ~rito „It ee is t ,
lee te kell .q i t in me i ! l i ti TA 'v.
ht , 'other,. 0 ow,t ego es i
the iyos , a bloonkip,alyekte thiLehet 6, a . s
creak and norvoUe InVallet 'l3iootills a etrons as
health)? belnig. , 1! `"' " r''` A
• PERdOlig t• Ab i iiketiiiii iti k r "t
. 4 l. ,“.. /1"I
And filali ik2lti2ll l• Oniik tilliti%
teg %Ai Ilia , 04
%tau the I
the use qr tali an y /Mi 19 • Kim mu
that wi (WM 1 , 109 W WO )9to 17 04 Pri:TSOPA
a m emu% t4e inty ie gy Ancs . 9* , Ow. %% mane
days. build 131):,t ilsvehtifikin, Witt, and
,tint
belitthlittd.gaPPln 83 to prirtsminkiltOwm
• e
(q ~. •
• ,•. ‘ , 16 ,-, ) 14i li 04 ,
..~: di 1 •.:
, V
'" i l l ial 4' ` ,lie*Wlllo4 j„ Ittiti4l4 , 4o, at
the fa . 0 pot gitto . rOtt
.11 f:;1011a
110(4 '' " i Alin • 11 5 4 111? "
fa v g L il , 2 VA ' 1
(1,14 4 pis e i ACIAR
vis t
' i g y•il ti- , 1 , , t, • ,
19 ltiii4 ; LpiesAiltieM A
f) )
Ape Nit —1
JO Irt, 0 4 4 1 , 1 17ti:;,,,p 4* kviltt,3/4
u 8 1
nervous actionin the eyetem.•
,ILEI o'o7 Pnatiliktirtiliiiiiiit
lion. Janitit Thoiupson,
Judge ors* tipttguill 9 4 0,14gruotliauds.
• ' POILADILII4IIA pri128;11168,
amiLltilodialeWitraykritrillite
616 nie icine a ease o ;woo e o 4 os 06 0 1!
vephisit I qiut poltalt r ir • , Nfiro. ofu
• , • hilit • : '1".
#
From Revue~. AlVittai ,„
Attistant Editor Olirbrati` ' I , m ill , 1
1 hav rati a or tfki t th ° °
Nisofiasi • * o, , 0 Y Priv ell
lWltlit9yetit
!Aviv:vat ittgatto
61 1V,Ilikt la ,.. 0 1" 1 Y '
''. h"1
'4) ' '"jri•AG,p#4*>63 bifShoP4l444
I.lt 11 1 5. , D
if A 4, •
C , A N.
.6 )4 V c T1 1.4 4. Q 11,)
b; • $ `•
gd e ik " C PP"° f r: 111151144)111.
rrinelpsdak , rig
Itedleint 13(ore. o. Arab t * t 4
`l4 41 6 1 16AVIiiiNii* f4arietor
ito4•-,). .04 : n. 0 ,04SA &I
fmr•G r elliYillE 9.. • • ,' - - "
. ,
' mogtotri a 1 f .i• up Rai bOta"
11/ . Intik, ," MI ' s Or 100 ,
V it
11l
, , ' 0‘....--.: -• • If•Ilt0
4114
i rde•4lQa 441110 1 1104 1 11164 e 4
O ; tlirt'', dad Oftlisx,ofOlcsti vil , 7 .
h l ,
Iwtr'4•4* 4**figt•—illim ti4 o 4
40 ",v/ixs6-4 , s 014 lotuf 1 .34 r -01:41
'a Adlrio *llk 01 ; ^.l lOl kW .
PAloi l'.; , ,••• j''' s, -
Pqk , ' ' ' • I
'• -R. SOPAN 4{fikt #
Aft if F4 ,, it LI 070 keel
'EVER
• .
El
11
El