Reading daily eagle. (Reading, Pa.) 1868-1883, October 05, 1868, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    , • . . ' , •
. • • . . • ...
.• .
. -, • • , . / , . .
. , , . •
; . . , . „ . . , • . . ..
. • ' -• ' • . , '...). ''.- • • .., - • .
.... . , • .
. • • . , ' • • . . . , .. - . , . ... , '',i "4 , .... - ~. .
• • , . , .
.. . . . • • . , ; • • . . • '
. .
. .
. I _ , ; . ._ , . . , . • .
•• . . •
,
• . . .. . . , , • • ,• , •• - '• . '-- . .•' ' r . .. .-• • , -• --'...:.•,,-,.. 1. •...;" - c - to' , ' 4. • -"; • . ,4 4, .:,'4.1•: , V • '• -•, .,44e , .•3C.;:',...! , ',IV, '..! • 4:4" -- .•.t.,_1`:,•1t.t.....,":,,,."!
‘; • -,,' , ": - AN'w,, , ....t . , • ', .
• . .•. • _ trek..' •• • . - ~.. .' •,., „. . , . (\••• ,• ~ ... •
• • '
. .
.. . -•
•-• . ,
• , , .
••• • . • - -`
....4 . -"-"'"•--"..."--.---. .....
r ' ;.'
- I. 4 • r. . - **', • '-•••• r • • tki ••-•• r' "'"•••.•••••• 4,1* f ***1 ;t 44 ' •••••• ""r 4 r'''.:• • "4- f- 40. •• • • Z • :.... - Z • v,•:..... .'• 14.. ' ••• • • :M:4..T • 1•7 4 •7" ••-•••••• • !•- ""•••;• • :'"'''' , '" 4• .. •- ` , ".."•'""......-••• TIM
" -. JF- • • ' ••'::.‘ 1 •' . ' ' 'iiiliiiiilo4) - WitikVl.Wit 4'.49vi.t 'l-' viAt•• -. A ' "'. .*-
. 1
; '4 . ' • Ztt '''
4.. • -• P -'
- , - .>.
~;-,‘, s •'.: ..14.• ',O';N .; .. - ••' ! - • ' n • ' 4-= 1 14 - 474,'.•,,, ,•,- ' • •• • 4 1 6 . 44 .•4` • ' 4 ' . s•4r4;
.N • • •'- • '•
1 ' • " 4 i 46 . 4• 7 • ,` . "`! ';'4 ; 4 ''i • .••;.,.' 1:- ... ' • t`' i'• • ~
l_ ,- •'' • • •.- 4. ' , 1•' • * • lkit ,
pußLifingD Rtry : IiFNOON. ' • .; . '•pi • -''.-. . . I . l f 1 . 44- r.. :-. , p'..p -)/ .. .- ...---..-:- - . it,,,'„4..D....0itt.py.- i.. -1 , 0:01- -lot *,t.s, ,vritg) ~,,,..1,,,,, i ..: 4 , , , , ,,.:,= ~' , , a I ' 3 l • • ','-• - ;ii l
..' *'. . 1 3 ,0•4 1 1:1. 3 10#• • • ; .4tf . . • • ''' • ' •.t',44X ,:, '-'''' r :. : ,
.. , .
~.,,..
. . 1 :030111d1,1y1 ~, , ,
,lias
.. . .
s, ~,„.,.,r464 % ,,i-,,. - ..- trfirk.i , ,;()l , 4 !t/,' 44 ,U 4 4 ' 6 ;.:.:', '.liit i 4tifiva '', YR. ;• • .
Altro THE
I. . • '6, - %AM
tebtill OF ; s,
.; 6 -•'. •• ' - -• . ' ..
, ~ 4
..:
, r • r. 1
,
NO• Int-mint oTtator. . , 1 1,, -4.?; , q _ , - 1113, .; .4_,...,,„ - 11, q,... 4- ' l' '' ., tq B rn i 4t 1 tf,/tct 11.,,,0, ttqx.!
" . ~...,.., i t,,,0 nf4
1 ,, ".1 !
- '" 1: ..
1 :.` 'I 4 _ad- ~',...,..- - - ve!.:.-4.7
, ...,. :,41z4.01 lit ~. i .91 I . ; 0 ,r it •Pi "' Vl'ilq .!! -- ri::•AiekkA . _4l: ~. ''... '•• .. ' -thif';', eaeo
~;•.r" • ' - ' , 'X' ..s4t. i l t , t '2B- *•., ' '' '..-Al'*• ,l 4 140 4 )41 :4 '-./ - . _.,...,..
..
.... • 1- „
~ o rts
. , ..- • • . N , , 91.4--, ~._ .--- ~ ' ,;;1...,i) ti',.i , :t t tti a ~ ~ r .l. 0 - ~ *sit
,I -- ,: % ;:1,3•11 - i - 4 •••• -1 4 4 ,11 '•• * • '• ormotts
Tha iiiiiiiiit ' . Yiiiittilt46hihid ..- _ .... -, :. , . -, . - ... .. , i ,
, „ - __ i,.....,.." .., r„, .
.., ~ „it , I •
. fk A . .M . t . ••;• ', *• .•.„ •• •+` 4" K' •-• ' ' f 146.6 1 . '
ID
übtariqn; the 4DI 4, '. x alert!** wart. .1 • ' . ' .......--------,-. , 0 .-0...,-.....-44...-4.441 • '
• • • ' -, ' ' "..... :41 - .02•:,,r..•041(.1 ', .. ‘• •
~,,,
,•., ..,
i. • . . : , .
~
~,.....
~ , ~;,, •„ ;
~,,. ~, , .
,- ;
•, . „ • . . , ...,.. ttri
put to Iry At ■ • Az i eurei.g a . • . 1.. i 7. , , . i . ..•. - - ' moimillallihgessiwit...........M. • • • , - •••••••• ramiag...m.........5, , 1 o Airl• . 1 . • . 1 .... ; ;.,,..; 4..
~; ; 0. , ...• ••••); .` :"...
~•
..- 1 10
n.. . . , • ,
. . ,
, , '_. '•.
.
• '' • ' 4 ' '- •` . l • '•'• 't ''" Af- - - , pt t - • 1441;1' 0 , 114, i'4.44t. 1•4,..t.ii•1wt • • ' • ' •
' 1 41111100114 0 141Atirfttlibi t if ' ifitilt.ti'. ' '
_," -- •-"*-'• • ',- ,- - '"' •. . . r Itttagtaidtt .• • i i .4 . • , . - Ciotti
- o t 'ye , Tac kl e I ,; , , • , •. 1 .
Bt/t, 'a •• • fittotekvol f .I,ll' ClA',iti 1.1.t0 4 4 , 10-11 ; ram 0001 , zniiiir t t4grjp.,Alyourgaseis iAi
'' ' ‘ , l ~ - 1 - 4 , 4 - 1,4. 4 :3 14.4- itilta,'• ' '31140,c TM! , /14)4 - 1-0414,4,,5 , ,, 4.411 b cc; :4 , •,4%•;,,, v . •.. kr.t orp,Oili ' lO ;I'V'l r ' 'it' , t ' ..1. * '!' .l .. • • ,' ~ .I, , ,
addressed" c liottiout 1 AIL, ruot,x.' - •'; •r. .. -,.. ; i.-. (~.,-.:- .• --.- ,•,..,...,....,,.
. , , , , ~ . ..--.. . . • , . --.-- ~,,... 4 . .„!. . 4 ~,,,,„ - 77.4-er — TaTi, 4=7,4 0 7117 - 4....,-' '.' - '''.' ... . . .f.f! .'' i,
. , „
, ••,, '," , .), , '-'-. - •- , '4,i'' :al A!.l - '; . 1 li fr„ x ./ . ; :17tiri frolL. dirk,' 9.4 ,4,'.1A.“1 , .. .
' I - ' , J• I . 4'4't I'4 I.,tsi y l / 4. • 1 x 4, if , 'wt.
: .• :''A'' ': ".-4. '" A : .1 4 i •rtl:
. 1. :,,-0-- J1 .1, vLii; 4. -- Zllle sOLUe • • ,. ; . 'A I - 4tirogaty ,A, 1"11•1 , i TA. 0 oiL OOl lllO f).4 „(4,,,,,, „,.,,it .ta i. 0.,:. .. . i.ji:.4 , ...,.... ~ „,,
, . moot% , i p s , ~ ~ ~ c p . . , , 1,, I It , i k .,,, .. , ..,... .1 r, . •
~ . 1. :4 - 41. , 4 , . '
. 4 44 : 4 -4 4 ' .• ••;,' , 4 ' 4 •
,:. . - ' •,:a C. :
~• , .. c . '" 4 ' : 71 " ,- • , ..' -,-, ' • ''' -,_ ..„ "Agri. , ,
„ c. , 4,q) '', ‘,g I ,4 ''• , ~44:4•••••1,44*. t 111.7 . .t.i....il .A. ' • i i „
A 4.- B --4 Riv -
AL ' .
‘..
AID .
A1m:,_..0 , ''' .- 331..: -
_,
z .;
,-..-
.” -- ---..- P0N 6.1.°".-- 4......44.4-.4 444.4- 44.. 4 - . . .
... , .r. ` • . s-, fl ' '.',.. ~. . . .....
.""—,
• — '77 o 41' , , ~, ~., • ~•.,.,, ..., „ t. A. , ...,
iii it ii Jr FA 80 i oli A-1. ~. • • lit i I 4:1 *F. i A." le 0 iri . . ,1 it r !,l o'lli..N —7-71 7. '.. ' ' l l I t i 4 4. .-.:` 'r -1 '.. . 111 AM • ' A.R,S. , Ilrl4 I)•: ', ~ i i, - '0 stinet t io' ..2 •- . , ta,
,T4ttig -- " - ..,. ~',l, it , • '
' , . _ . .•.. . .. - • .... ~. . 11,1....0.111 ,
D R. iraott*. .;: . .‘ :, 7 . lt i : . ,
. . , ..., 1 Q
i . Irtn . a.*t i ff , ..34 fi,li ili•; .. i , s'.;fil 2,..irf • . . Ttti folla t . %ft •. • , 7
~.. ~,,g Ac•:'••• 1 0 , l' 1 ilf.l(:'j..l;l'ai 1 qW- 4 .: ,1 - ill'Ai . .46rq, Notale_______,e
. Orr t iclA 40 4t i gtornifis, • . . 1868 ~.'.7' rFAX#.IO. ?:.." -It ' ~.i.i.)6
, 311 . tilr, A tr . 1,5 41}ktivrirovuorioN
~.,..; pia,„,,_, Ho p ie r iArli
?...ir
rLd0 , ,,,,1116 ;'' ''' ' '
,i ~ .11;444°, 4 ; itl' ii 6.14 --
so. 2414 North Dllutblifireeit,ReadinibP I ' • . I • ~ I. Jr- .c.•l•;;fr.' - vt".t-4/1.,:....% , (AKiti;*;t tifi•:t• 0.t‘,,,,,•4,3,0
~ 10*!1 all ghat ( tit
stag 20-2 mo. ' - , - ; ' , ").ii ( . } . .i'l : a ,i1f,1,1: : "-• . • . ~I,:,.'zi- i . . .# ir15..r,,, , ,..5 . ••• u„
.. ,
-,, ft 0 , ,,, .. , 1,.•,-,,..4,4" . • -, 1 . ,-• • -,,, 3 •,./ . "I''..- ' ...,• .., • rtill
111,_i . SC, I, FIE 41 srm s„, piesermi - ' ,BITCII . it .114UOTH ' ''' :i-IJ"'Llip , 1,,,', .. 1, e, 6 p.,f" i t,,,
...
OMee,Np.s* Ilittrk4sexerriolver D it -, -\',, :'l. ~ 4 ) f. vii•'. -0' ‘V:6l.' , ii Ceril4.tts4.---.• 1.1' , ; . $2:11i) "
ilrilDilv.ttoodi tore. ;• . • • Anti - l ir, • A v t• if - ..- , ,-, /i - . .., - -:,
,l' ;1;;44i1444, Ott N44iii • 2 14. , 41. e. 1 ,...1)!
• 1 1 I + l ,_
. .
i
- .14,14iNt i t
' 6 1.triei T h e tillaiiiir
go ' le riA 4 .11
• 11 0 :7 - ,' " 4"
' l i
Cl'
la
$ lot . -Z-,..
, „
at ' R e Vf n ; 4 j o l iirbo :16.66 4 • A.. Tillitteirt
Reiding at 2i r t IP , le :..., /II
4g - ii e • moue TM I
' E Tille
I 10
I CT' ° Mti f ..., .j.? °1, •.,. 11 !. 1 4... :1%.9 , ire
010 1 q1i
r les et r ... v
fog et lii IA rrp 6 : In,.
la •
nolot st 2 9 ChM pi *
t re Ifi '
' I ''‘lg rn .•
.11
./ .} ~ • ..,P- • ;., t ,
• di -
ge 1
• / ill
i
(
'I.
ilk
(t'. ) Mil
el -0 if . , . • ~. 4,0
. .y. 4 ,0.
di,,_____...„o,ll.lt .
.-bold o
0, v . t , A 1 i . lir It=
I i Illiqtl ~ , . t i t
f-141 bee ` ' 7 ; to 1 1"' . Yu. 4"..70, 4 %ft ,
grain &foto at n. m , Ratufang. ilea
46 7"Tirrilin "nintrfiltia
va. • OW e e a Alt, ao ,
~
1 111 8 , 0 0 1 I) Inn lid, Lionville and Wed I h
14,d. . • I
.4
• ' • Itg/iDIN4I TQ itOBESON t ', (F I' t
Soml.weekly byBtaae—Leaveaßoadina on Tues.
day anAustarday at 7:30 a. ra. ha arrives at Read ,
, 1
ins 144.1.111. al. tit : o ' h ' , 1 , , . , t . 1
' • 1 ' ' t• IniEl TO 1108 ~ . t.
JtemV , Triaily y ttrbeaves : salon ass
•day and datturday 4, . • iti - ~ .. 4 , vas at id
ritt4sl. t r ik i rre &tem ' . " • 1 .:r3
.. oet.. - 1. ' , : •', • t ' , , `. `i
, , , .:-Vgvatio 141% nit& , .' , : • ,
tai l
. L ,Trlrweakly i ltty,b vas beeliportTu day,
Thuraday and 1104 ,at / m f , it p rOve4 at eoe+
pert at 3 p. nf. 4po, p iv pcoul,n, vanaVIII and
molitowk • - • , 4: '
XTOWO \I ; I a i r GINSVITILE '!
iil fr i t i t i ara
ii irey a a-0 arta COnto i r Ta ay,
1 ay 111 . a. tn. A r red it Ooxi t
Own at "pi np ~ applies Orilla, 6selom and
vitip im . , s. P , • . ! , • t t , 3 ~ :, , f
i . S ' . tOREIBURCITO BTOUIQUEIBURG , , ),.
r,* tit y tty finilei-qieaves ItenrOolip t lTElfig-
IT ri l ,
la to aid tittarday,at.lll,, m ', ~ A vas al
'I Lakibri at a i?. Ink finpillea wintoye)l 0 an
1 ,' .: P . : " '' 'ItIiAPIN,G MAILS. ' ~ • •' • ,
~..., A :' , ...'3. -' , aims DAMP. • ' , •( • • .
rievCrork -- Olosee at 10 A. M. 1110 r. v. • l' , • ' " t.
Arrivese i t 1 A, a. An 2 P 4 114 i I: s • '
PhiladillPhlal-Arrives qt 10:30A , a z an d° P. it.
: 01030 fit /0 A. At. Ana 4 P. N. , ~ , t
.'
0 mr t li ttiatraitum.)i , 1; i
~ , \* 1 A. )t.ana a. r ti • " t
, ilo. 4 4-- -,
NV PASTO If.' ' t ' t ' . `:- t
l' it100:11 . 1 ' O/0001ii0:06 A f.t
ei
1 irri*- - -iti tifittines a wee ' '. .
Arrlies at 5;00 r. 14 fi . - 9,1,0 03 at 8:00 A. it,
_ _4' ' 4111111'111.4 . , , - • I
Arrive!! at10;004.. 4r ' ' I 1 -. UlOses at 2:00 r. tia
, , , ...,k, i v • if )(Ora 1•0101, .1, 1. f' ,
„, ~ ,t , ,: t. ''t . ,
, I lklitike M 10: .t. $1.4 , , ~ - -.goats ar3o roc;
i". OW Pi ,mmtt rie ding* wee 1 , ~,
T
,A n i t ,, if i t y ou k . u „ , j , . , t 4 ' ' :1,40.00 , 4 X I V ril,
1 * , 7, L L 744a4r-three !lamas ireek.k ,• • '-. . 1
‘
Arrives it 7100 r. m. 1 , , - glossa at 5:00 A. W I
, • St.tfatarlikothree tinlei
,O
week ( .-' •
' Arrives at 400 lc 1t....'s
. „,i, .1 L. ••,',_ .010 V AeP:00 . 1. , i4
11111DILaNRCI—ilviutllt_1 1 100 I - • 1
Airri7C4 it 0;90 +LK,' ' " ,‘' I , 'Li ••,, gliii ot l ltSo A. 14
. , • • Raßlaol37tlylea a we . • • ,
• ,44.00,1411;00 A, s.' , , ,I„ ~ r . .; ine at 1 1(i0 A. '4
1 1 itS.C.E L. l !l , 4_ l F:rf !.I,V*
( 1,
. r l ...
41 11 i __...,uring • ~.... _.„ i tt.....,.. ,
1' Ow tilendia Sony Sol WWO
.3 N KI.l7Ale ORlifil, 49. Nortll
% .ll $. Philadelphia. •nu 7-Gnul
;440 tarp,.
~ !~~
tamo rotrtintno,
=1
, , And
G:PaiPATA DHATAR43 . > , Lv,
Illikoliiitste apt "Manuin9turefas p4ppitos 1
41•Aot. ittAkOmt '
t•ase , u. • •' '
E
. 4.7 ''''• 01i nt- tv 4.'itirupi ~ } :1
ty,,TH* . oity OF IvtAllXl.lo'.'.' i
The ler4lttletototttee• Oa' riptinee 01111
Cstpo too et) ty of IteMing, tiatilllY Oen
st,ither e to orro stile Nara of
BEVY .irVH THOUSAND DOLLS i
t y
fr Ibt pi ty 'f, eritta f th l wrivorke 0
tot
t : 41 01 ,ey e Yg Ye aOLee t at the y oAlt pre)
l' te47 O. tee of Lope bearing elx pe
~
• sent, a ito (crying to_ tramell to;
welts, pigs et eof the a diskette* or W.
Illtem lletalnetelolie
. o . gth r u •.' of
1 .
~. . t
' : • • , '..: • RAH,'
, i 4
4 " ' ' ' • ' , `; 1. 4 i . P? .61
10 - itt4. all , Wite
—.._
Wan? "'Ai re - '
. • •. • •
. . ,
', • ~. : 1 , . 0 ~',..- 11: v ...I , ,•i .'3 , i -.l'4' s A
' -, "5'..:•• ",:, Y;:...•; i,..,.",•,.' . ; 1,- , ,-.. Y.. , ','i
1 5
' ..4.. di . ._ L t ,
,r , ,i.:
. .. v. „ t 4
.„ , ,
1 -`)
" t i - VS :4 : \ al l ' .V.
. ,
6t/10 •
L R
. .
lloktrax-rpEN Is JUN G ,G•CIOD:I4'
t ic\
M - P -1 1 1 4.1;8
• - ?Li Tea; fIRRIZ i /ROI,
•
al2,':
BADDLEIM:49,.Oco., ao4 ) oto.
SO. e
.•
• 4: A,
Pvntivi0ggr,..,400.444 : 44,
4 4,
•
1
Ililfs .1 414)itillibilmanitihr
4W Quo for Qonsaleptiott eta mot, 1., f-'
MMUS, ptesortbe4 sail roookahended by r r•
'au ell over the Oeetltty. and hielitrOlhilioo ,
Il i w m
Oncnir hi TRAM ALL an autun "NetrieD.
'.. Ind w Ilma i rl i pisst sk ~ .. ..'sl ,••
4
:a 4 , It 14 t
r 4 '
1.1 ", rkifiNl4lolol4 linana D '• 4 "
Is. mi
11 0011 CTO Lll7o.l4,torth Bhp stro l o o l ;
now qoonploilo, t s.
umatooblorm•
UOUSO• 110Ptiia•
/MinnBY , AT
-190A0 1 140,44gPtInt §44.44 oAgtOr.q..,i, 0 AgtOr.q..,i, t')
(U. B. Pension Ours 3 eo,o :
StrittiottitOuktxigii.g.?: .
0.4 r•O p".,MA
Alia —2 . - tiff'
lat r ft' hie* 0,
A1aiDt8411444.44:;.,
114,
Offliii;Noaelfdithlgiitt„reefo), A ;6Postinao,o.
3',llte n too
3stertireittiit
• •
.
!
BRAD
E
11301 IN W. 'llolntritVlAT
06100—Loeser n I n .ttot bielt*/
Centre eine e , consul
In the' Clertnen 4 e . I;aarittri
WAlThi tt gtikair iVa tt, t 3., NADIXO. t,
•.11.
11140:t ii4114'111,331i ; , s .
t
1 : 0:1 OOP 9c. 6 . 1 !, 1 at. 4l 9PP,g, 9 * • 4 6 ,1 11 . ) ,
A: TV : et I Ait
:Onkel, Oen& ilreetii6iitiOto liplipaitaol4u,toll,
i; iez Ji , P0T10V1V411.1%.;
.O'", I AV,VORN:Ii'VA L .!
4 - J64 4 '16.'4d' (deo - Mist I tiorit,)'Woriti Sixth Btrii
need, opporito the Court Home, Readlugaa,
!Aril:42BllC *.
11 \!
1011 Y il4Antitic il : ' ;
„•,,`; •„;
AT FORN
01$4e:00NOT10312MII STREET, 1 1, 11ADIN4.
JeuMtf. .
lIRVAMMOIW,I9 O .N .z ,
. • , 471vivitgrAT
ViOd ,cityotkii#ofilt.Ovptioi9faieot.Tons.
DoittlialittraipiVtßifT., ,
bruit
rfClusPl§ P s *tuttrit.lt,.
AITORNEYNAT LAW S s " •
Moe, lito, 40 No Sixth ftreetioptesitn ' ther
119u0o, popoltittonn bad in the gasllo2 at
tain lamtuass., :
n4t3tar... ;
s: • ?,74 , 11Vi
114* 'street. oppisito
11E04,0 logs g. 416 . : t ren%4l;
B °u/47/r I 'Jogi,"ii:
titles 'lo4•%nnsion an 4 Bounty Amt.
g *piqt pi* Astiinjitto. — street' hetiveorylinh•
• -
Nti,,ti ow) ,
-
qt , kol l / 4 . y . ' .._
lid f 3 th etzeida. Re of, ;deinlnided
until tete dolma stoaaouroll. • • fete-tr I
, • • - ",/ ,- 4F4•,••••“.•••" •
• •
- -J , • :
‘• (Orgaitiat 41. POO RorOpecg 04Nrch.)
Tkoll br , punaitr i p. -- 944AN'At 4 D
V 1440 1 str.44Rteadhstißs. - r
. .—Plaoos nod; a ()ono 20,tf.
DR. E. NOSE%
•
.8 UR OE ON .D.EIV TIST,
,• •
OFFICE—MD Penn Street. Bending; PA.
Invites the public to call and examine his new
plan for extracting' teeth vithe)rt 411 opt,
ations In the profess!** /neatly , exellufeci - and
charges rFasonable. , ap2stf .•
•
L.:,
Da. A. 111101Assi 1.
• ' • D.S NTI 8 TP • . •
. . . • .
0114 7 4ilo:4 forth'Fifth, St., Meaditsi
,/ % r!
(atm DOOR TO P. O'BRILLY#O 0 OR STOUR., •
i
' . -.: attenti o n' 1 th't .t 'I" 'II
Partioblar pa o our ng blesses 0
the Mouth and (lums. such as Scurvy. Prototpatu
rAlgrowth,elll3lums, • Al ar Absisscs, talcum
'Ofibtl'Alleo afjprbeasS. liaised Pa MO; lid al
disesuses to which tho mout hand . gums are subr.
out.
Teeth. 4 xtrieled 'without oatn. and inserted oil
all material used by tho Profes sion -
, , offloo hours, MIA 7.4 k. 14. to 7,P, Al4r. ~.• . ' .i. i t
' ' 1 5 0 1#4 41 k 4 ' ''...'• ('
k ' :'''-' A .' : ''
.'
t'.7': . "r••l/4"'LIS , O"LL-AN e) V 0: 4:
NEM
IS
Sold y Thiitatiis lOW
ides[ .c.)ll(4llers
-, ride
•
rp iy y ft ,
11 V
DR. A. H. LIGHT,
:4 -$ • o,;:eq
W. J. THIHRWHOWItHi,
• WILUAMVELLS.
...t4to •k; Reading,.l •
Agents, Pa.
may 51y
11111
111111111
1~~.~
~;.
•
Hav,e' opened, !I,,Liplie4l4l:B4lqqte4 Stock
i:f I
At Portico Itow,
;' - `1)
giagigs, STREET,
1...1 . !':::•' 1. ...i , cr ,- •,y. ,- .' , ;•-•-‘ 11•1 - -.:=.i: ,, ':'2r1`: , !4ilY1 f
tto.,:r? i READING;TAi,L , ~
f , ' 4 ,4, •;,::,'1..,;=. t li
Or; .1.!
,f 4 0 , 00 6 . 1,
L r 1
,- .1 s.,,Catter. 1010 1 1:
e,
• ,
. .p., , 15 .j„ ,
• 1 lieyli.): •,.... ..1
,fix .
• : 11 ' . f 4,4' -6. Wil f iWklel I
• , 4;, 1,4•41Y%9,41,11k7
4A, 1 1 11. 4 ?
A
Nkll
4 WPf t'' ',OOQ I DS 4 ti '':
. ~. ~ t ' .:l A . 'I, ~. _ :I:
~11:;'t`"•, ' H ~ , c it ,
Were selected in the cit ,J
of New York; aII a
will he dj,apope4 of et. priclea far be.
•• r : 11 !°?!. P9B, ct,f,an,Y•QPier ( 4" -,„ I i
tabliehnAent in the . 1 '
.. , • :'. t 1 :•„, , C i t y•, c, •o• ,:: .r :. 4 r i
• t '';
; .-'.. • ',,, if . ,:t . „ 'Lt , i it: 1 i . :
eiin ' .., . . ..
~ - . t. ~ i sl l entk 'e Clothing ' tit' (04 to Ordei
' ' 'Bois' CiOthirig cornatititi i hii"hifiid Slid
•
.pade to,order, . .. , . „. ,;, .;.. ~ i .• . ~ I , : 1
;. 1 ••
Tfio • ` 13 0 01 ( Pr °'16?"?1,104,99;640 ie flPola.edlY
thotbi3t: end most, ostepOyojil, the
004. aeo and eatery. : i
• • ' I yotifselvee. ). ‘ " '
f „ )
The mere Wet haithithieervieeeet the eefel
hreteit Ilettet. r t : t , ,.q 00191126;1a eeihelettt
ireetititer: that , ,
tii4e
;est , if 00 4010 , 4 4'1 , 1119,14, .ikimembei , ,
BIVW* . BRO'S . '"'
, •_`7,l
gea464/Va `off 1. 040 11
NO. 648 PENN:BIItEET ) READING.
''Portico '
i tht
..-
KRY))?,,.!z"9O :.;';::y;;:;i
,4 , 'l,s I t i,,tt Maltirdantirtior '' ''`` 1 / 4 "
„. l'i ': '' i :, f 4 „':, `.• L " 1 1
%, i .. ~ '. DR:: STONER'S ;i ;111,,, 1 ' 1
, c ', • •,, ~t ~ r ~ cl ''
Oelaro64 ; ‘ Ttitici - ;lietti‘:,l3avoi .
.::„, :„.;„ •-; ~ i71.,, , ,i,..1., . ...-./:i.lii!'
. ~ : ~..
,::, .. , t ~..,,:,, ~,,,,,,,,,,;,..,,,,,,,,,, 1
, ~Witits!.o l .Nilliaovisilgi, f , 1
...
.....Ate&Sio Aiceti - ti i i Ibt‘liAit:iii i 4 itm'iii4ttA ' kits ,
VV.BI/3110, _ ~ , !, ' , .i. ',!. 1. ~, : • .. ,'i.Ti 'if
No 121 pi,ort,h
ii. :, r ‘.. - 2 '4llitlOntitilllA. 1 ;-;, 4I I
For sale M I. the Eagle Bctokstopci. ,!i -
, , , • -'• , - ' , •' , , •, - ' O. auk DV•tf 'i ,
0.„
‘• ' ' • - • 't
43. It MA E T . co:,
iiB"*ol,oo, l WioAttikloit. bet
stA-and
=I
• , . -
Regi)ootrolly hifong the jYttisehiref tethog
'vicinity. th,tt they ete.xtranvieetogps e very be
al
SIC: I
, In. arlikrief4t4. ~ 4 44.
He, empty) 647
'OO6 1/ 1 1166theye, 64 Oet
o first 6666 And 6' tion , P V:
sept 184 m g• • B. H. HLRY:A,CIO.
- ,
ANT'IOOIIT,YrI v., .-:--1-? s,'-. i
:I ;i) . 414' , 4.4.1 i-11i ' :,4•:t.. 1 .
.tng ' AO oil ':'WiLt'',(illito' - ' , 'aijtiai.iq
- . 1; `“ . ' • % -. • ' ' - L ' - ''? r
• • , - " Alr' AtLli,N*o* 1' 1 4 4 ' q ' t
. 4
' I I
1: 4 4 ~ ,,1 , ..", .., 4 1 ••, 41 ir: t . ', 'or - N. i 'i'', l :' ," .• .‘t7 ;„ 1
:WWII htn•OliY etiltiOttidi to ttlliOtralliAßl4. f •
that, owtotto - a poitaidarahle:h ha. ormaltetak ;
if i l e illi . / t eal:fere p t: CluVrA
T h i
'apii thirrittli ffited. • Tie liti es' Maga
t- 9n slll _ ,9 41 . 0 f , 41 4 4 4 .1 . 811"is lmr* Airel aOt t4 1 . 1 - l'a ll itt '
tittoottoloiloodif 1 -.
'fi
lifittA i rty) 4 itiVEDISH '
• - • • , '
vote wt ti Lti 3 444i11.10.4 *0
?Ai
14 /9 .
• : • :
0 1'
fo i t •
, Oar
.0 • ore ,
• • ' • I 1 'Zet
N A • ~
.: 14 ' •
. ' Mr. •
A
• , : A is;
144 silAt • ite4diss AO..
,
Hat ii 31144 balk a Oiltalid ibletilliturartitiont of
all 1 vital sl:e3lyifi,i2 i•`,4.-1 4, ntit4,c
, ltil,
fernia'', irtiirotqA 1 , 4 s :,t 1,4*; HVe) , it
14,rv,. , 1 P,:q . -i,i: - : , ;: iiitir, 0 4 tro)
. .v '!..:* , if/ tliiiiit i t i totto ,4 ' , :, 3.5. ItA 1 ..;
LIU t .1. ik- ~ ~..„*...
t. ,,,,-,, , , '‘ , .
ft . t' , . %. , S) , •.,!-,t I+l ...) tiliticiii .
7 . ' ,7 1' !'d e f., • f •,, 1, . .4: : ::::.t.. , t%. 4 ',i 1 ' , l . ) i 0 IN ,
t 4.'• 7• • ..! „i f ~. i. ,d . , .. p '1.1
l'' l .!; : ‘t - i '' 11 c iii.the*Spi t Orde hAr it '- t 4 r i s
Nr.i r,::: 1 , 10,i )NO 3+ .e.' 4.' 4 4 i.r , 4 ••,,, i
i•OIlikaillat.0?)) fr o a 4,41f,P o,', i '''
ttio turi ts i l V i t Ag r eka g tg
~ , .__
__..„.. p,
10 spelitatiu,Per 'Po :P. 0 , 46. * 1 77 . ilk , ' 4 ar
Afil)l of d{!i.,.. ; ~,, ~ A 11:111ifj ,y..... ..t44a ti a - 11,:! , VIW i
. . PURE CIDER VINEGAR l'''''f
Appn y.wlkighockWl.l ' .?... I. i
0 " . :3
' 4
. •rh ll 2o r ~
0114 se ..,41'
0 • ..: , 1.J.-... ...0' $ .l 4.11,i ':,ili i,.21 v-01:
1 Iligkltt Prhei.P.4 4 to!AP)o7.PP4,4Mro.';) t)
0 •3 , .—g..1.' DUM V 10
0:R '';','l , l' '
i 11 L' I ',
) ' ' P 8 4 1 . .Mq4 V . 4 1 : A ec li f i FT . .: ,-, , 4191111319
J , i ' ‘z H ~ 4, 4 ' • t - ' ' ''
' ' '
,' .:
Etat TEM t'SOLE:" • " - t °.'
r ril liEg i t .4*o , c ' U Oit4ti l ii
, • ti itto t 't 1 - ' , ~ ~,tl. t ;It ; 1
itIMICITia) I 44 ' . igi)110)1M j
1 i
~ ...r) ,', .t iii iii ii ,r o ~
'..,, f , : I
ifo, 41 Nottb4 fr o. , t i
• , • ,
, ~.),., , ...• i 't
~ kt•.,,
, •,,,,•< ~, , / 7 t pig a/Atli:4; , t 11:4 .
. i ( 04 ' ,
. f ,:t ,
t i {. ~, t t :
klOlei t li bi l lii igs l gi 'l : llli tgF A
1 g ment
l i tq A ,m, the t ri, v ' customers with l l
no : 1 01°04 iAt .0 11 eNtut oktiudlt_foot liP4 St ow e,
l° 1 1 11: Lt ..
, itliit li V ? f e Alt Atli ' :1 1 116 t
-
e ii:Eqqt .1 f; i ',' ' ;'l7‘ ~' , ' „ ," , '' , "fs
VA fiL i f i d ° Whrsidinilteni t /ipitoil4;, , ft
r r e e n n ::4l2, op jo tert4 ' 1 . 1 r , ,•,• e i s, 2
toytt 94 f ttnjrnorits, ". • ' ' ' „ :, ' ;'
I l i m
r °Mete!' kyltrig,
roman* lamorer prato t ,
'omen's 11. 0 0000- , oral?. - • '. , ' , , P
al e:pi gar s ofito a 0r,. • , f , ' t , 3
~ x
r a
tilt s ti ng kat . f 0 1, 0 ! .1• ir . - , , 1
4folti , l hr l i t :Aplt,, frit ; ri i, t ~ , , j . 4 et, tt o i
A s t
i f
.' /4 le i ai 141 ;-took,r‘e:notipwohout4.4 ,iiiri i
mull., . "v. ~„ ~,,,„ (~,. t ol• Wifri ' ) .1
ill t iteira Oleg 1 1 1V66 41;t111)Y.C:th t
: p o us n . _ ,• ,
REPA 1, , R I pl cl..i, , 1) , 1
' ,l• 1 ij ' IV+i ,'• il t 1 .''., ,
• rarticolig, tittetron. ia pald . toall lando ot ,r -
I '. 4r !'?glogil4llol.4)' 4' 80ti 0 314 - 0i1it a5 " 4 4.0 4 .. R .
i
—, ,
• NO. :tIA 114011,TH , EILVIII sTu ET, I,
=SI
I:
,
i" 1
, ,
tod.
(~
om
t
ou i
k:
„‘_,.
14411114i' , - • ;
44r zaADittrikatrzits FOR,
_ ;
MEI
) 1 • ;ft,
• • •,‘
CAMRAIGN 6 4
t
,
!:(p
,
MEM
',• l l'
NE
MI
• ; ,
;Jr',
ANION . - lEWELtre: MANTJFAPTORV
4: .0 ,) •
:;„ -;
- fetlil ) ; •e •
=I
rz_rr
;):,,'ISADerg: DEPOT:
lie. 14 pionvitt iwrif sac t,,
(Nost doe . " to thellyooloo DisPoteh Offide.)
, ( i /0 0 00 ciamp ‘ Blo o m /
_ /0 60 a4// 0 ai4D itVelt44 l ,4A {_;l
• virett, from 49 Bot el ec And oll4et*lt i fil
Vidgh X 4 :VI s k ow rtili k
do Joan r a , ilk
eettgoVertifier or es the 4ott e
MA t ll4 OrekfPLO hilldir 1 , ire„lo,4
, i j l
I V" " e i ls q",4 l " t i Ol e t 1 of u ttirig 3 ,
0V1,49'07110 Watiettled perMitirr)
, t i
4 .,,,,/, ,, . t ,, 4 1 4 .I.
11 , 5,,,, , 4
, i tti t ton! telroM U4iltertait
trolt lijorr I " l t . t. til t 4 or I
10
EtoplEtr B4DO'BO, 14110 4 5 r '
1 '1 1 (.. 1
.11, 1 1 { 1
Asti ktOt na4e to ozdeit oho, j.ev.ky eon d
kertiptlons made sod repaired. Witeliiii 44
Cooke properly repaired. \. • NS I
r tow r iA, g rraits.s te inipteits, 1 :,
be reoe ved y the Comm otters ofWater .fl
t it firp!ratioa 91:Aajitykiietrt, f tt: I:ez
~..,
1
4::1 A rt a i t t iv, vitta:l l il l li , a
iial o f ' lotiota ih'rl
.be' . od e , 7
" r renZ a 4 4ple " 1 2 11 forlt i CA Adi l"
1114 141
k ti iiti*l ..tietWin s ent! • 40 1
to li skid beet der.L IT . ilWastlost,l
1 immocksol St 01%0 VA%
Alf . l / too eolierm„ Rpp, , A pike.
, ~, 1.4 Abaieo
,f .`,= . = , :, ;. ' k:•• 1
''.l , l'':0-';f• 4: 11, ,5 , ..'t , •ti:Y:f? -1 - : ; ! '' , ll I .
.4 1 , , 0 ,,c,V.i ,4091 ••* OnV:P.'..t:E.'4' v.+ ft-1,.:4(. , 1
11 W It ts .. 6 ....!. ntAIRCII
s t eis iitif t ittio,, i t ,
, : f si ___._
?:,...i.,.e -
A.,
14.,01t
' Oo~_ ~L
~~ F~t~l~h3hlAk~
=I
=1
;
UNE
=EMI
,••
;-•
.:t
s.
A
i,, i
4,1 ,
iiiiir l '
tirg . 4 1.
A , g
Itt
AU
f . T . 50.:4
ti" t. .
'?"
ma ~)!
tw, ..'
.011 41 ‘ 4 , it .•
Ail t
etc 4 •• iti(l4.ll • •
11 4.1:1ALLN _te.:e .1,11'2 ' il. , nt, vii,t,
Q~ '~i~
9r~~;`~ ~ .. ~~
Itirooq v stiricomitowig . Ailr
,F As , --, , ,.1- - ,,,:i. ‘.9 t 0 J 'l ~
' '',r : l,,4' . ;' t• tl , 'it, A 4 ~`,t, gt 4 T' C
t "toi' •
NI - '‘
\ ,li' d."4 1 -trC. \ 1 ; Ift A ti 4 PAlim IN , Ip eV 1
INEDNEEIDAY;;SEPTEMBIII I 2011'1 .
I
P aceme — ride t o * Ros t a t
zdtiki s iromt,iiiitia ooliuntdit 1 '4l i e l e ' ' i
i v
, fi 11 ~..) n th t a k i • J si
~! ,t/ / • ..• .. vs t, , / 1 ! VI
'',l/00 St $1 11 4411(4,': " 1 '.li; ii ‘‘, 14 4
' v II •
J fl /tht • ,tIZI RETURNING, 7 1:I . , /1 1 d 14:'+:: t
'dirlyeakkftliteir ;!,
Voitilllbitt fit
it :1 tit 4 ,'Ogug4Slig gig ZMSpistsr St' 1 1 'ttrit y r
it'. :- ATM ogetlZu. "a
anpaintßo *St 0 1 )44 01311 *
Ity gs r:42 2 ales•oem, oprittned on w
l'iVe c jt e :lb n• . '''t
th • ‘ o4sy . g .
ni
e r - 7 , ~.: .. it
M! ottt,sn l' ' ... ' r ite 4907:4,
el l tol i
,T It 41
i ll' ~ Or 44910. 40 114"
iol Sit 1 e rtn • tl. an Jussiteiie
Oheettint tout lot. , li.n, 1
'iliTolith i olt i nd Y iktfitiVlTl I r k i t"' r
1„ . ,-,i1,....: „•!irti 1,1-, 4," 6
at t tit ,
ii. P. Buys% Cienl Frt. end 4 0 . f t pt
Tt I
last Penttpylyanw.litailro;
~..1 1, ,,,,6 , 1 4, i i ii , it , . 11 1 10 v 4. ,, t ; ii ! t fl
a m , l
P i. Vir b i l 4 1 0
ii
111 I °
g: / 34: :, / , L :!.1 / 4, • ? kr . lit ,
0i 1 0141 ca , 0
,ah,:lite i 18064 ' •
vi
itirt i r 44,41 en 41 i t ir ateirriA l i ttit g ir: -
.
. , taw .( 4'6 Illy I'l sois.#l 10
'ionsttwien v 2 ,',;:. ni., 4 , r' , ni l i
soi oonko,_ 01 FIN t
• LIM be I ,:, I op; I tli, :
u t t
. A 0rki , 40.40.
1; ' , , i i iv
i‘4l
tfir o t4itilli; p
.y . .5"
5r ,,,,.. ~,
. 4., , / . a
. 'c I,#M' V. .4 ~ ,
~ ~ ;A& it • 0 0 'i ~ t_f‘t.l %I? liy:•,1
s'• nOse We , Wig :. ..nt> , Mau 4.
ITI.p•YQrf thotihthie 0 tops 0
t i r A 1
Kt WO, vita ''ssOthle e%
s k i alb
l OW
.3 bo .
t mut tti erillle viko ls4ll 4o 4ll4 . 6ll ,, , , '•
e, x,t, .
, ;; :i t
:,.
!.' hi ai . :iratali,not 1 1400"gltiliitin
2
Ili ' • 7408 . Ay AnkllA? , fP. ilk's a
tua a digi s and in ri i' . : ti iipit t 'itiiit:
oi tt 1 .a.• 4 noon • •
daily, i ii: IF i ttl i t ii g =e Ay 4 -.
an4w., mid only o ',L olx ,811 Atl44
, on% • VA" 40 10 , 1,.. iin, Mg . vatt. , ,, ..; I f t . 1
~T 6 8. .r. train from /low ior loarsoggo.
Sundayainokdod. • -
i • A • lhniast• shouisioprianwp Iliatiliiialliii
o r y ,l i ma ri tiat BA. 4 stopping at stemo
an A a rat oto, no rita. Ist 4t lento
tt it A. . . tumult; lotier ltMtOten.' ON II
;Aid.' . v 6 at Reading at o'l l .' , ‘,-,1 • : - • '.• 1
• . Yaisionallie Dro reauoitod,o„puro lute, ;10'001)0
Oro own 1 Luk, Aim no zo
,cepAil violin 11.
charged a a lteeted oh 06 Vida mont.au wit ,
pby the fanit 6 Oonduetor. Iq. r.' •; • ' ~,, r 3 i
• Juno 23-tf O. STOLTZ. REpainni Purl: •,
.
Philadelplua,, 11c ,Ro g: I RE*O i •
, „;, y: •, ' f ,(toylo4'. • . '
~. f_ :, lll.so, Alidusioio: ..:
mo Ana ra a:NT or i „,o) , tbA: , l .
. TflAI S; Arig ,1• ''. • i
':9lva Traing down to yhilidelphla, 'paining : Road
ids ot,l. 34,40 /4 lend, 11.80 A. h3,..atmA 24 ftnio. f fto
• VI; tit l i iiiitiyillt?; ht 1°414.. m",', ikhd 6'o6' MIA' il i I
p. m; , l '1'. , • , • ,1 • .'f , l , Cit . 'zi ;
xis.o,4F:eft to?kOatia Out Eartivhirge i ,1..
' •
. 4
re r fierwr zifiwx9og.ft• / 1 0g. t "pi.
an . .au •1 0. ro .• i ' ‘ • l
Ha' burg Veornmedation Train at 71n , n, al.
aitki mail trams at 1Q 4,§ A. atP4 4 %Pah.' Jio , t
,On #undayy. t4ii ot OA A tr no nava ,/tOilating,
040 a. M. Ann' 4 =IT; lie a nd'up trains:at' /0 00 .
In t im:to:ls 1 ) ..m.;:v , t ,,,! • ..-; •,- t; 117 ,i , . I . or • , i - ,,
!' , he 4 . ;M, frit and , 1454 loft uP.,44 1 •
in only i noon; ht adel6l4 and ending. • 1
f
•Up thli I. 3 6ti t t r hi ad'olOaltt for' AisaltrgiAi •F
10Intim r it at 7 801140, OD a. "4' ' . '
noon, and 3 p; m. and 515 p. n 3., for . • • I'
only. The _41.4 a.m..t.ritintommed milli( al& 1
Tanuiaihs, WillhilitiMi. El . filli* Buffalo. lag 1
and Oanads..Wi:/:t. t; , ki. ',." 1' : , •
• T ho 816 a , tri; and 3'Bo p. tn. ii 4 trains front Pb 1
a44lphjii, and 1095 x: tn. anall. Jv i t dortral •
6t 4 4 1 0 1 Y. atirinolpnlotatiote..belo Ma 6g, ,
. easing Aeotimmottitiptargini _ kvq*
Itit 80141134 rottirni!lt lantteoll E h118481P44 se ,8 !
trs, • To- -IA .i •••i '4 ' . ' , .5 ,, ,4 ' ,
XP EAttilsrli:' Acccoiliarte i r jr, t i it , itadlo
, taro 45,q ht.. *Aunt , • lei etit* h 611 • a
•lii 80 ' to.i. ', A •-•,- ),:-: , p..,%;.;, , , A I t ,
i. 44 t roqtrt.l 2 4 l l l l99amtt A , , •
1
fel' lr iiltt i b i cif. 'Fitti l itilh At ATo ..... eit
Mitt' 10 AO mall train 'oonnectaali Us • • f •
.E4e4 bs)l 4 l lPh e4l( 04 aC.
' . ''
l.
' ' n ;Or rilns" ;if ' vo Ilptikr a Delzp ' i ' it ' t 18. 1 i ' lai l
arid 811 .m., or, as twat.% mus t tatioastor ri
1,1X4 Itt ..- 4 4 A ( wit .
, ro r , . • • 111 0 J
iants . ' 64:1 - f r et0),11110 ,
4
1141t5 „4 ,-0-• p f ‘'
a
~.t .: As
nUry o 4 I) • - Ty -, ' - •' • ',',. : ' 57 ',
-.,•-, 1 1 ;s. , 6 ` 1 46 1 ,1 t Kortrio , L.t.„ , , A .
14 411 2:3414 0 r 8 of be allopiv4T,Ao i
&am • and b' •1; au - •
~,; .' 1 . l'.'
- ' t , ' ASO ' &a I'' ! I '''
aLff)dir idi thego . do on .418. , ig o lloitt
Z t
99 IF
tiraiane 4 1, . 40 • iris 1:1 a
1E470011P it• Oft:
4pof t nel
0 ICO da Viowe4i ,
rota
oppion kofai good Among!
3
Ammo' on now to-Pniladi
1 4.1F 4 9 15 -14 6 ,tri: ! Oa., j L , liiifr":"
Ofi r tft
. r
4►
, ty,4
.:)."''sAii
tja
1 14.1tk
w An V I II
Or J 1 WIR4
l re a ttplireV
.1711 it w
wee
111 E
„ ..
f'.' v ~. ' i , • ~ q i
1 !I A . ~ , ,oq ” - . . , 't.g4,,f1444 -4 •T•., lt; \''
41
•
t , ,t, -, . , . ... ••-, op 1 .5 ; "60 , : , itki., - . :-.,, •
„.,. N. { , P,', curk •'. '''' l , ,, , , i ‘ , -:,-, - ‘'- ' 4 .;
' '.
' 5 ,* 4 1 ' IVS -7- ‘,
' 'V I ' ' •4- ' t
,4) :. -
.•$ 11 ,
, .. ~ 1 , .. ~.
~ • -4-44,4% ••
L ...i.,• •,-. •-, •
....., •. , .. , ,.:1 , ' • ,:i: •i• r•iy tf'
ik1 , 41 1 ...).• - A: ..,r,.5....
~.14s, W ,
~ , ‘ 4 0 , ~. ,,
\- - , , ',V 1 • , . mr.oP. ••,-... .-'
... 4 , ... : ',...i.,.., •,',e :.
II
. Irildh*ltosateepetibei 0.
A0103410011C401011011401440%0Ats
' . , :4 3 , ' o .o ooolo *.
.A 1 80, ' !. • • . . ••) 4 :," 00001 at
sifilitaitif , 1 1 ‘• ' , s , ' 1 . ' In'
WOO . liil L • VA a , , el 4 ~ 4 ,
• , I , - , feT) s , - v i V • e ' ~ . 114 1 ,
. .
o r
r
liv4)4, .. .IkmAiv i k r e. ..
The At AtiolmtpoMplvill
biinilottoc or 4.. • • -' • •
• attihik : it
I'l4-rcas,' ILli
Chairraan,ofVoip ~ - • 00,3:0214 , AlViogs.
Fires; Ward t 2, :,,, swear ;'' BilidliitlYttni,
Joho , Denhardabird Wtird, Jacob Miller;
Fourth WW I D.. • ilv filokrooktpFiilki,W.ril,
P. D. Wannev; that Ward, Dillid .7 C4lo;
SevexitliWirdooore,Ro o rriffighth Ward,
1 41 0 491 , 4,.-.PPyten , , Al•l,.tr,Pi'AVilli
THE •• kilt,trial: - "!m''11110/ATilti.
$ i i •- • :•( .)
;1 4 1 44 ', !14'i .` .ii; 1g V' ~k
The tolleviitig ‘iereiriltteee 'are nnuototeed
for the Oragfl)Mairlieethig of the I)otneerti
-4 r,
oy.ourn:... ll'I I ' ' T/4 '''
;1 . 9 4 ,' ''.):;!' ii ng '
'ON, e r 1: ( 1 • " •t • a; . • ~•^-I *, to
w' k. Pilftf t l : PNArilk s t . , 1 1 . lit to
,th e oiyr., .no otk o l ,o. It
fit ITOI. 0 .' now .. •
Abaim - iitt'oiC habit( " Levi: , rimier,
leheirtritui; taw IL Sheirer, Alm Ralstop) ire.
Ay. :§ l )tc b.'4, l , Ei.ligeßtpipio ll. , Bß,lfor; .
tisi .. it q . 110 7 61:111iii01401744011
Morrie 0. H. Behaeirer v gettifittlifirslell J.
B. Beeititi Itli:iffelftrii:s 5i it j) . , eihniqr, J. ' l
Dalltis oirociiietiv4.4Vt " ap)teeto'lerkerielc
iLtteer•Williim ißgeentbrVelflifik 440°Y ,
P b it ilo rt t i rr t4l#44n4Pi 444 V# 1 a I
In, ,„ 9,1, i r,. -In r ? , . -,,,, ..,.. 1 5 ,4• 1
"' BP' oder rth Stopding deitnnitWd.,
fu 1 (,)•?=-; DAVIVI, RkilitillioiliriAgmirffitiii. 1
4`, l :4/A EDWIN SHAUCIHr it ; I. 4 lRialititiit 1 •
r a r ,p
" : T i .`; '.'"Ar?.!‘( RP, !, 41:. • `:`,,t, 4 ~.. •„: v „ /4„.4,-A
..
~ .
cmgmurre_ opt; .g4,./ f „.,, ,
„Imo
,zrieioociii,t4,lo4itlilii Totiskosk of
8000 1 APulltl, a.Prtow;9 oll - 1, 4 ik*lnk.
, 2901:540tti„f•1r.0,10 04i40,f PO inti i;,;; 4 _#•,o,
••••„,,H l, -;•'itailllfil_E•citFctlYitrilALKV4l
ony, i n
~./ 4ip, 1 41111 A, !. ptylemili k q r t,20.
'41104.61111 i ' e. 5.,..,, ~ ~ ~,,.„...1, 4 ..• ~,,,,...m
„bat Ward -+ ; ,ti ntix,94".,
rl i
cl..
, kP4ilyto .. - .1
','. truk. ro wAt• "74 1 °Q < ' 0 ,1 4 r,!,,A *- 2 . - ;)':!.. f''.': '-.,l;!!'.'r .
4 # f it . 100 : " I 19 " ;ur w,TI4 i3lis N• , -)
t 'Mir ,•'' t: . IV'tiuthit'. , ( ':,
• 6th Ward-=Daniel' gOlii., " ~ 7 ' 4 '.
' 7th Weida-06640 -Pori•:!• • ''• '.• ii If• - -. 1.
~ • iiihirWaid44llChaeFlC!•fic4epi;''4. '. - 0.0.,
'.',, i ,Oth,WardiTiroeviiliojtieliftiß , o,...r;,iiry,,4N4
•„,•,441,Ar,favgemeutfooF;tkolciyug.pf,,ret
14Ei ig ,their '..fotipetitiviY• Wi . kr, lair th JlBO
i l etilib ' iii,o4; vosiittf; Ke t t : , yilig 1 id o
through t,he blow) 941tireitteueo-Vdtatthair
40, w . , -4. ;il.l
oomtiverskOtio*TpifvoyWco l ugsvmfi,
F. B;LaUOica l igsq lx :ol.,mAny ro, 4p, N.
4 „Otlisatte,g4 , •li, ,n.•,0. 4 ,1,0 , 4 i mit i siwit ,
Ist Word - •-,ressoltoot'43 . 1 • • •
2ndi,Wardit , illiaialiiave 't . .ti . t?: 1,k411 ,•
/4141 4). ~-. cl • •-••,c .
,' ' 4 4gu ar rti v r illiiiif, . *Vitt '''' ''''
lif
' ..iii 4. oral— iiiiiiiilta tii - I ~'kr.4 440
1
1 u4th'-trtitili '.... ibi/Cit fikt* AO iti.itv
a
~,sh.war.. ii.,..„.. 1 .„.,,,,„„
Way 4 77 entO) p . tA•4ti ti tiot :.
t r
ilth %Mir . 41 4 3 ' . • .1_ j_
~
~.
I
All iiiikTo ' ifenerkle#444gitigs
!,
in the respective Wards should•bstitdiliClii to
4 , 14:406 3 P0.01.04451 . 4001-:Chaittgirtil•
i. A* 4B 4i o :llfH : s 'eO 4l r llll lrt h i ll iL i k i '_ . ';.r. *. 4 kr
- 1 .1. . ' )--1 #! 4 " a.
4
liltNi t ra . ' sate e.4Aiawr:wolit,v-kk v.A
, 2nd.1154-414g0.3b 4 1 6 1 1W1 11 00 44 0 t'f 4 4'f •
Br gr a • -l if tPi
4t , iiiii.'•' •of klit '. '' . 4 '
4 1 4
'Ull'l'4ol4 .1).- .. ith 40 1 ,, 44 - o A l •.' o 4Ob •
6th Ward-. Morton loitern - olpqioto * ,
44_1045444v4 . 461404,4100410::: : ,
liP l ett 9re l l ie o4 444 4 04
Ot ur •••,•-• oha c•
.• -... : i••• . ~. '•
._ , -
IleijAft,q,kllo,lll)o9l),
, e ),' - . , • k i. .: i%,.,- ', B t.,
id Wittoomotoo dinig ., P.-, % '.', '-% % ,'w,fiiol.-
alizatieu f roni ' ~- ' •
_. v i l, , , , -fs
_,'-.
procure %,, ,!., :,'," ''
' ' l% ,
~., 1 i : , -: \ a . - Valii• 1
sestifik . .'.; 6 :!,,,...., • , .,f .. , ...;, ..trie from
AFROokyl, t° e iotoit +. -. ,.f
1:4.- J, '• :-.-.- OW • .
fqf
' '91 . 4 ) /resiiiili
,11P*
. :.;:4q i -1. .. Ag 111 . 4 . i . " 'soith ';', '•
• :1 4 '1 ri
•1 , A ..1..k 4 4,13 i?,eM, g1t,41, ; ,.7... - ::-: .. ,' . ~ i d y, ~
:EC ..;- 0 1 44*:41' ' ,
.::: : . - L '. 44,ir .
ic.
: - ..a. 1 . 10:
i . 4:
i ) ,,, : kilt , . tif t g•: ll •
; t ‘'INOr ,gP uf t . * l / 4 - - •• l it,
1 101
1--• :•Pk..,'•*- - 4 'i '
"it4l / 411Vithiodirt#tiial$.'' . ''. / , ,_„' • Viky,
a-iiotosionobaegisao, ~ `,.,• .-.- qu ithOtßiti gfi . ,
t:A7};:b::::.04:C:ax:17::;Prr'g:t:: .-.:,
jrnim.:,t6P4l4:4llkmv7:. ::78:11
x i gig ~
,v l ifm ,t •—, ''. - 14, 4 , 6 )04 "-•
1 ,4 11 ' ' littitt 1/16 1
t
4 4
'difitall • io
ithit fn lat dr Cliett# •''• i " a
S
int
Ottn•
'^Atitot nntl
Atnilo
I=