Reading daily eagle. (Reading, Pa.) 1868-1883, October 02, 1868, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,All,
.
ar w•s•ww
%eel*
- 1 ...44 7 . • Iry 0w,* 4 1,
1 --) • •7;:, % , . 1 > • - . At i r inlai e4J i to San
• . .7. ~. t ; ,:lii;lf-: -- 44.rat , * mi vilo 04 tft I.
' 1116"144111400111100 1,44,„(,,,...0,
• Vat ri... :,.. , ' . ,
FititAINIKKAI
1. alit i tNalgoi 0,t:43 4,
r--,1 V Atrou 4 , .. akt0 If v
i ~ ~, 1470;1 4 ,...:11) 4,44egt
. .114 . 0 iiq 14 t. , .
' ', • ',:-,. .:/, Air 4I r , :c• , 79 !'4 oi bi 0 tfr !).1 4tif t 4,0 Ali
11111 0,f 9
Aft
• •• I . 1 4 .4,.)2;!' ' V •' 1/ Vii 4, •:. I . ' ; .15414,Vh
. ' ' • ' ' " WI
.71e 1 -
•• •• sA. , .'.• , 1 1 . ' ' 4 ' ‘ • IS . 4's kri
' 1 104 06, ti . 0
..:
lkitSKlVOtie3 II t 4 1 ,V`;
ra/91;g0,4% DING.
Am 3 1”tel
~itig).64 stitauituu
A 1 1 tn 91 :,..,11
, ~,...,,,ww1.,.. 1 4 ` t ":' . ',..' ([4 7' I T
~ • ~ , 7 Ill'Ill. , ! . .V41. 1
xr. s *, • .:,)-,
As a iiii i iiii i iiii i p;
ire'77 l 7 4 TY.'
:• J•i ..,I( t
4'o , .ti, r )*',
,„. N' t
~ .
U* , 1 1 :t. I,
-T
• ,-,. 1 , i , f l ' r.ir r, , tl .$lOOlll * Apt ...,Icliq:._
;-• 0„ f.,*it,itv , l o% , Vlti )4 A &)41.1:114
Th•bus)o4l4l.l - ii4p . , 6 w7gs . " , '
„ .. ... „
p .,, ,:. ,
.•, A .1y i)... .*: 1:‘
the peo 1 , . - .. vk-..) •::? ,,, 17.> 'i. ,
- 116 1 ,14146. Vi,i-tk
lIP T lit ~, , •e:' —, A i':i•ti‘i,t,. ~ , ,',LA 'to ;,..• %.u i e
• ..-f - .)100 r
PLUMBING v
Gas and Steam Fitting!
1011261171 Y
NO. au SOUTH FIFTH 'STREET,
DSOS LIM! TO AVN4OOII TO THO OM
," in' or Malin MA *WV, at he attends
\RILIMBING, OM AND MAN NITTiNG,
Y*t
pp, " T 7 •Fp 4
4 1
FEE Ma sus , or sit 4 1 . • worms prises,
of us public petronsips respectfully
so
use - 7 11DWARD 13013i4L.
JOHN ritlVinko** . i 4 0
OOLD Pllis,
at Nal it tifilr4oolololo3, Nq
itiNli• IMO i*a. 280
- •
06"Aieeliter0;';.,';;:i;i,':4',:r4,,!m•''',:t•';','.', 1 ,1,,,I,:f.:
. •:„..,,,.5.,5,,.,
Well ..ftEPAtitfliet
.4,3,.... flto . to) : rIN•4I :
- - . ..,
" ' ' fr git : l2 7.ty. r i 9.. v.
. . - - TrTZT:i; I:l,st I,.:cif, •
't« l . , . ' ' .. ..
' 'Z ' 461 0 6. 1 6 ir
." : ,I It
.... 4 . .. i
iA6
Apnea- 1 1 I • ,)0., , w
-1 • a ila vil i i . ... .0.
. . . insayoktit in
1. • a s. pit tense lot .6 t. ,'i. 1 vat',
ilia kr anyreetors In itte city. ' ' ':,,f- .... 1,,
• i .,..•., ~,. ~.,,,
,•, • ,if •Ifi k l, - .) ri tr;Li I ( l`P,i).tl ,
") fro A Oil RN PAIR f
• I
' 0.611.1 ',tl} V- Pi, ''`,'• )
,• • 5
RC* lits.o ~.
t ' i!' : f in s attratan
n't I' , 0 Os •iP AP tmli ;`,
t 1
, v , 1
0 Iletit'khi
Vo l Uk I . •
WASNINOT93I
' lls
nt:ttallottl nous it to.,
• ammo
00010 0 41 AAA f
$lll l ll lO L t Lan
4 4eibiti l Wigag$/k l ' ;
I 0 ri)11 0 1 .
o, f oti 417,1 ; 1.1
• • • • •,
••••• t•tirt , tivl4fl
411ii4 i ; 4 i a f , „. f
' r
• tt nellt4d to try them. .
410 fitolit#Wad' A -imultf
Ali.
1111 .
;sa
t 1
.40148
' 11
Ma *T 3 p
dot 1
E 0
, ,
1 : i
'i
tl •
~. ,
'
c:
4 t
,•R 3
6
S
4-
't • •
1
` 4 4 ' • •
t
tOi
_ t
4 111 011,Mi
tf - r - :,) • 14'
ti 4
f it 't,,11:4,P
1, •
eto t:: 1,1
, I >41i.p.4 4,`,41
4 1 .141)o:
•
66dmzaw
/1 1,4 1 0 1 i0
&yȤ
r .yo
IT zi '01;
t»7, 3 71 , 4 I
1311 11
c,?i!
!t= l ?
• r 4
t.;•:4" .
st st
31Z P IViCe i l l it,Pgig
1141 t •: I z 490! lir
IZIESIMMNIN=
=ENE
it! $ 8 3 1; 1 4 1) ,', . f' f i l i rt r il ' l i ti . i
4l ff
.
• , . ni 1
`,reisei - ' nr .n - . 7 .
L l I f .
l in
I MlifUt,
.. ',. . i•B 1 .. • • 8 nue
Wil AMA
ilio still or gm ode T‘ i.. " .4 ' 1
( 11 . 2ellti Mall, B , l r.int ' ' Iner l 9 l
Ta V r A li f El l it
llt'swol.f.'t
111. on t d,s,d,,Aisio o, w tub, pe No %;
esp. • ,-. : i „ A' . • . A lt , i-
LOT . 'ES BOOM&
•.• • . ... •.. • - t. .4,,
,
'; • t•
•
•
• .-•;••. •
.-'"
:
'aL fiv'llinitAN'Tsb,
111
lall
~: ~
1 . „ ; , -; •
.~~..~
r~ ~ , , •„+
t •
t
" " litrXNlatirg
Ar.t
; . : , t •
Y. 4
lON
. 4
tkil; .!? •
" 1
° t
r .t :J',; rtl V.:;! ,',l"tririV%;:f:! V
. ~ .
' • 's.f T ; THIRD:AV:I .14 " 4-0 1 ;ft-;4 ..:
41100tV ` ~,•
OAY FAST firt*.ia4i 'LINE
• "
!
; VERN READIACI AND NEWIORK
ME=
- •
• .yr.
. .
--; . ...a " 419
MORRIS. AND , ElSlitt SAIDROADi
•
1 :e a . kr._. 1%1111 IA
Diakhri sOw M in " • P* C IP
• ' SePt2s.
f tbit
CM
At,
111
5 t A1 , 11 ,..
olty.
the most
tie k u
' Valk
;4 4 k#V
4e .c
it i mi ttrot
104 Ok''
A s Zfil-* Vt 1 .9
rug!" ow ork
OMNI
t..
lIIM
INIE
MEE
j .. ~,.\ t
=II
NM
(' ~ ~;
MEM
: t
EEO
.
MEE
f
MENU
MNME
r,-. ;.~;,~l,~
'
4trj
I=
, f i, ',
IEIIII
MBE
BE
ik • ".
"r- T''
'f)t' •
t2,o,oo.rw it
~' " 1, Kari t i, ,
,4 4, ,';•' ',.,t, ,,
/
14 4 11- • 'O , TA8 ... L ., : .
l'f• i
.sir.h.'A,4 ,4 . ' •
g• , i . : .
1 ,:kt i•• '! • • " m - • . :-. 4
1). ha li Otbillibiliga Itoo6l‘,
:•:r! i .-, '-.. , • , , • r .: -
n ,
' 1' A
•• 1 ,4k...4 1% - '' ''• • ' COAT,' : '''''. —-,
.
9'K< - 5 1 :
,i ,. . 1 1.:Zif ; ,-.r . =(,-1- 'll
. ) 1-,1,+.-1.1)011101a:
4 4 i etrAir *:?', AV 'l4 it / .. 3.4;*.'it'l, , p.l4'; , . 4.f.f,4 :k''!;
' • t t LOS iadjkort Stilt Druseo • : IHOl• ;. 1
' ' 'lf,
t.k.
I (ai n
.o r
i . i ii y a,•
i i
t v " 1
11
11
140; 1 1
1 1 i
1.6, (f'
k#, A .+:—,A
ii i.l m ,74' 4 : * b.:;PS' . f.tk '
.:•y . )_ - ,
:,
1 , :,; ,i i i sirt i v oi t N , ;'
mio- ihvgi tl ,
• -.'
41 . •:• q f 401/11 . . 40/44 ‘ - : IA" :: . iP , ;.•: , ");e:;'N i :0
. N
Ati3. • f
‘unatritork ipsl). l lo#ll44v , Al l 4l,
il•
9 t t ulgli inv,ttirtg: 441,
0:11 . 1
critteott
,ivßoptitm,
• „
iit e likkeiktilltt
i ric4 4l l ll / 4 1 4.i t in t ,.. 1 1
i
4, la ( If 9'
1317 11. Al
C Wl7 tii• IC
'• ,
proof .It
l iatiVlll6
3ivaitsold
titeniiiii; ; :• I.
~apc• itfivi • '
~
.... • • I JAM F.A. ; kbirl7lAdon„
rN,P!! ° :
fe s . iler , ln . vlteil , oolk .. mtli,#!,a:thii
.: f r ,; ;; ;;L
14i! 1 . :1 >1 ' - ''2 441 1 1 1 4M 1 14 o 9P. 1 1 ''. 1:..;; 1 0 ' ;
' !oh is a •1s l'm itr4, 2 e rlaritral
t l i
ahtplikri, iOaritMil
1 f 44
e 13 1 411 , , * . lii ," 4 i l..t = 6:l, i ti f , )l lsl 14 , 41 -I , °. i i : ( : .'? i t it i : '1 •;: l. ,•; 1 1'‘ :, 1, ;7 ; '' i,,
: L ! , V 1 :4 114 4: 1 :0 ' 11G:::::::::::: 1 1 1 :::::::::
11. :
7),i , i;', . 1 ::::ti o n:, i f: LI : .I;ii ° :: 1 ::
)', i i. , viiLl...lt;;lara,4),,J, thitalit i, , r cpi :
1 oi. Kinatau:::maku. JIMP It ). •!, ,
i4l .` I i,-;.. ":1t: ;;; i,l ;0 1 rd31.,;,y 1 , r „- , 1! ,
kr
emplOye none but akillttd iiiiisbiti s tl l l
en epromptly onoeut44l i t,a Wil it it e t ,
on,. tufkilt'
)s - r ix' , , T,
- .. .
•
P e giiii ' Itroaati s .. : Y,''C,
44$ I / iii* ) A i r '
\ ,
\ itA 'f c iillittiall 'ciMr.': " 4';` V
~'
\ ' firs iiatedpihditlif int} I I, • •
\ (t
,ii'usl,4 :c1 IT 5 i :.: . ) .41 ‘. 1. ; , •
\
\ i' m ths i A I 14 ict,4,l,*; ' 0 : , ,•_
', .‘,,,.,..i•k(i„i, g. ) ,.,
,
.‘ A.1:4 ! .1 • ',',
~. ~
\.
...,71.:_v,
\• k .:
/ 4.-''''
,
j ...4 ,,c) \
I, ' ' '..7';;
,
1 •:; 1.
, i'..1 11 ;
. t
0\
~, ~:
~.,.•
i ,• ': .-'‘'; i'-' ' "‘ItING!B.':I '. 4 . !,11 ,I.
! :', ' (1 , , '1 , 1 . .., , 1t.,r:A•: Tl:(,til ,';,',.,1,,: .1,
TS GE T.A l igiV-AliviAto q.,ri
, ..,..,•„,„ , ••:, ,•_,Lti,.i.,2,±..:_f_p_ a _,,.,. : ,‘, f: ,„ ~ i, ,
, ~, ~ , t
~, ..., ,_....t., • ~,, ~ i ~..,•t '••••,,,,
rai....4:tniiiiiiri.:;il:lii4,4e; iileat it ti toitl i d
Tit to tato dark, /
~ . !Mat , Of , tdit i
in Ore hap nr 1•- . ., ~.i v. to i „ _
iife wil lt t ir tilli ta Zi e 11 0 .1 X-1 V I : 11701
1
.„
_ii
~.
....0.. i .0 . 0 ,
~ , 4 -"I ,
.. 0 . ,
ti p
am 401ipe 04 . p . , .,./ . .. , A ; slO r,,0 . h(, l lLc i i
d i
'44 4 74, 17 4 i altiiiri 0i 41 4177 - 41111 i.
4. • t totodot '.4ltWi.i 0 'flak 'i., tirove. , l ,1'
1 -11-14AD!D3r• "4 4 . 43:11111:11; f r `"Sat tri
, , IrklitiAttACTltric../PLI..'-'it,4''
W I 44Q
t•••"' , :k :..‘g 1 ,;:. /J r . , •••
ougrarTßOl ) ll,ol4 TitUOICi• -FISH;
J,;',
. ,
c.•ii, ,i; ::?.,,„,,„:,.':,,,',, . 4 i :..Li - ",z : . ; , .. 1. '' it,' +.'ll
( 1 ~:-.,,, . ..!,, , ,,,,; . t.,, , ,
f - , •,
c"f r f ;..‘!„, ~...4 - .:- ; r..,,
, y . , 1 ,,1., ;, !..., , ~,,,,,,-,.„
ptte; i4eity. iiiiiat i Weil,' iiitoteiodo lid r 44
atlc JI , ):0 't Viiill%*:,',A (zit 2 , ./i; 1-1 . .,-;: , .;.!
. ,
Ito), ~• , 1 '••::; . - 1:-F.:: 11, 1 , . '.., 1.
i",t
,dr:v..10,e04, ,
711410gftv....,, , ,1iM u i1r a .t..41- - v l / 1 1;.:r ~ hig t?r;.,
/„..,
0404fil':f*til c§oltioi“fito,Yit t
, $, „, .: ",..,,..„,, .. , . i .34tt-,r. fart t 4:•0 ''.
f' "•-"I"OANCREgi i ti',NOrik,i'il• t ? t--,,idifba,
i ..-; 'A. ;1 - 1 Ilr.:1) a: t . ...:).4,,,:::.-„ : ii ~ ,1..,:1,if,q i-ii.
1 • oANDIESI , i , ti ,, '!. , - , 1-' 1( 1 , 01 ,, , , ,
~.,..,4;,•1 : . ,; ~ , •,i+-,,• .52 tc,4l'? , . tit . if ;IP
'r' I, t• il• i. • i .., ,i . , z..._ .41-4. 0 , I,
,‘,lirvpit F. - , , iIItIFIFA iMit -I...!:{ti
! -K.?) 4, 15 , 11,.:4 1 ,1‘1*(4.1. .ALlrtifilir,rrerrifq ',.;•iii
1 -iri 10V , )11 I t o ilV,lirtkilliji-V 11 .1 4 . .. t ir'.
i ,i :.:' ,,, ''t 10.':!jiWar• .04',1 , 1 . ,5tc0l 'it ~±:-; ,cbtt l'il , ,i , `- ,
[ ,% , 141liti,iliiiiAllWillitealltiVrat10 . 0.*: ~..,; If
t r t " tli-4 ' , 0 ' 1 • 1 f l ia t iiliaiiiiiii 1 - ; - .7f; I:if'.:l•,'„
! '; , ;,t c:t- , 1 1 1: 1 111 1 ,W, :1 - 71,71T - T — :t : ::1 . Nto.4W Yy
1 '.*
i i 4 * Yl*ll4 o .46fa tell VA 11, 1 01 1 l a t4'4 *Alii lkl e i llif qt,4
i lb° * 1,, ,
.0 ,
~.. a s•ss a , 1 .1'. 1 s ,s •••• 4; : its .0 . i ~. Ili s
1. ' ktvidi,of Vautlooltilitic a oolti t s
o all 114coriloonitilitlidir ia'
=rod.
.1 Wile
.r'~~~ :.
'?•a,y'
fr),
ca
INA
=a
OM
12:3
mumii
rna I
f ,~',
,
NI
I) i I I• ; J I , • :„. 7
;st rait.
,
)4 111 0. 1 . 1 1 4 4,-.#o l *
1:0
, 14 k
r
044
-•# 4ti
- t • ,
5 1 7 1 4 "... :5.. 1 7 •
•
Ard l ol'
0 010,414100041 W
„ 1 , 4 .1 ':,Ai. Alp
. -..f ir r,wwitiqfp4 41 , 1.10 4;:...:41, - 11 0, i
sti
'r , 4 i:lltii;el".lrMiL l tl Fiti.Ti , , i'..t, r,5-;',
;et ~N ... 7.9 );s ; ',-. 4
WROLESAZICIVRETAILi4ORAIMW IN
~..":,,,
,14 "Ai -, ' , et g f; ,ts ~,•{l, ..Y:,l -;.f:
, q ,. . , , ,ri, , : 'l , , ! Chrrr,T7.7lrl77.h 1 1 '7 ,
,'. ,A :,`5, .': 1:*; •
t :Aril citatiiiitotoilkliit litibr M. it' tlti
.1 (• •
. 1 ',. "''' LOWEST . •
„Till° .
~.;„,,,,,.,.
~,,,,,, i :•„. , ii, ,, ,,, , ,, ,, ,,A1mirt0mt,A. !.,,„ ~,„,„ ..,„.
iratil , Vititili; ANNT I OTV 8110104
. . ,
. 4 „ i 4
' tEERYi:OAE ,41314:010181 1 1411yr,..,
1. 1 '4' 0
7i;: JIIIKANA.I% , seg. A WHIT* WAPTuTs.—:
~.1../..
- - .. ; OAR,OLIEA YELLOW I
PIES .', ,- -,
HIM
;
ecif
and
1 09 1 000: VOA, :i ,
I, IT 11, B .1K A i
' ' ; Ti 044004 404
r goviii .
rlidir ic'ffr' i
.>. 4 'r '
If
i 1 / 4 i 4 t "
t ( I' .
.4 , raa ti (I' l .=, ; i I
w in* ONE 'dtpit`ps# 'AO z4t•Atirgi
1 6
4•
,•
. 4 0
8 , 0 1
iv 9 I_ l
x , 1 0 0 ?
,0 ',
1 T I , t e i ) tP
ri A, i
di l l r •4 i .
,
p. , I { U ri' i I wir tl io 4, i
• tirderit M*it tope"
, t4t, 4111tonFtwi t oup , i esili !Atli% it i f ,
• ', ltiVrtfight 0 , B;:,.) ;,.%
' 1; r! I)..iaL) T: t i•*;; it , t I 11
on the Conzer ogxourt ar.fte OW,
1 ' 4) , .4- 14 , ", '
f 4 1 r a t e ' '
i , , ~' ,t 1 ,• 5 i t r f 1 '
i p . .if i i 4.. f f . i
f•
ilti4 l 4 'i II ( ( i • )1 *EMI X ' .
1.----'
' :
10s6V1•••••010.1.1041011.411..111
Y.
itIEAR.T:AIrotrOOR / c-s ,' .1. ,)
' 4l .° i.; , 1
,'•1.) .t:i : " In ,s I. •,,, ~ •, ), r
"t"I 0 I ',
•V r 4 :4 `4 ' ' \ P ' 1 1 , :' i
II 1 '
• S
, i
~ 4 „ • r ‘.`! ~. • • , ,', J i: t +1 , ..
/ ' f' . ; .' n t- t • '..
,: 2! ' : ',, . j ..‘ ,;,,. , •. - c
1
n k
0111AND " GRAIN ''
`. f u',•.4 i ' • • ' lt , I Y. ~,, 0• " . t t f • •,,
t' ~, ' 1 . ,; ' • 1 ~..' i ' , 1,, ..; ~-,• i
' ' ` • , ' ' .', ' ... ' ' ' •'' , ".`,,
, 1
1 4
i • TE,EDI )&di) . &16.0 '
0 ;
I
! . ' •
,_ q . .
M. 20 North Bth Vol ) keatYng, /bi-: , I
),, ', ' i 'tl.'-- •', ~„•;.:, fl , ~, , ,',.,. s', .„.1
` ''. Mao.'ii up oitat o •
i e , , ' ' • '. 1; ',, .; , ,- 4 :' .. -. 0!
, - ,* i: • . f.i ,
B0 0 :41/eat: A.to .c 4 ott. , ?9taopol
. , ~ • ~ ~
i
,:, l. ,1 ,,,..,,. •.,
,'. :...,., .. ;
: 4 s
' ' •'' Pot Bale. • :-" " ' ''''
. , ' ~ ', •,,, f, ~ • ; -, ~. *,e i 'l',
. " :I' , ‘1,:...).")'.:: f , f‘ 1 ''' '. , :'• 'i • ; 0. fc
t 'WHOLINIATJEAVD , BBTAIII,- . ~,:
•''
• 1 • f e tl.tt ; •'; ' , .', •:. ' ;„; .., •., ~,.. , ; ,?,
1
1
01 1 4 111 4PAINI . 4"8
„
diaticwar'o4o*,
.. '• t ,
noi:o4TATot-,
: - FAIHIERO •
;.:
•
A • 11;';;' , 1 . tcf c .
ISihozpay wish to
. • o* rain
• &v.
bdmPrioPM" B 9 l 4 lo •r 449,14f 1 0
. 7 B
0 1t Q 0 4 T H , V ff I rl,
lt
tn. `t vo
. r0‘4).431: FLOtrit ANDS 't;
•
•! , 4'i
4 , . •
piitAlitoll44 gni
future sae elsewhere. A „d
1.• .1;r 1 :t (V • --- .Wk0.'et. , 1 1. 1 1
it • ../ h;"( i J ;;,lllWr. , O;:•.f, ?!‘
ti Neal; And
_ 1 . 1 , 3 • p;s , - .l\ •
e!.< ~ : t:":•!:, f .ft'
04114,110:10ANorthMlithtivat
•• • •
l i nkf .* - 10:'
44 RV4ADMOArP 4
i r el
r
. .
. ,
~ ; t;:;" '; , , ,;, , , ~,'; , 1, ,
t„, , i ,;1. :4')1.,.1' •1+• . 1
"
The obleacooDup vetropopertponahed,hl -,,,
,
. ;! . , ..,„ ~uitim st,,kt e g 4,..!: ;t :.! .i 1 ~:
iii li t til k i' , t •''. i) ' . ' '
ESTPILTS 1 e. " ,
' ' . aitetik*Si oirk ,Pitit. ThoulaN4l,:' '' ',,.
~: 11 , ,,f) p.,l,.uffii:l a , l v '.i: i a I.li 0; imll ;191.
theno/4124titaetosith.Leati4liettithilliew.
7 if* fir the o•llllolDiltdettriabitatirEVNlU
Obi. haring a circulation of orer'fire;thousaill
tblteplihdatailit tirenti-shift hatroo o kliattoi
tet tlierentta hiters reh
itedreidhii
ro-TheAdlerhiaDiainerette trig llO &
Pl*.Ohdelverhiiti .
Otoiton4 00404
oetrtheeefeur fdrefithert,sehd4 dere,l4 hirer",
litautfaxiktona.: 1 ~-*. ', —I „:• • , , - 1 ...: :`ll, ci'
-, • " • •
•i ; k;100 1 1.4),N1iX4V,0( OAI I .
,
MO/113
' VI'VER'* C° 6 1' -'''';'''' '."'''' '', ,'" i . s • , , .
' ;to •‘.4.;/ , f t 441.1 ‘Altsi44 . - 1, 1 ,04,
4' ,
i.,..L,•,,,,,1 1 :,,„,,,, if: ' 3 4;n1,10104 :# ', tka‘i." ..(1 1 0 ,
- , •-•-- ic,ligt-- • libtiridile :
4ii5, , ,. : I ''
' "•'; ,1 :.;',::' " . ..•I''Pt : e :. '4,,4 ' ,'' t , 1 : 1 ;'' ', '':: ',.'. ,
, •_. , ' -'," ,'4 ' ‘ --/. •e" . ~.,•• '
,c ,- 4 - 4 ,•-•::, I'4 `. • f'birs';,i 1:: f‘i IP :17 P.) 7f4
'ki t tp 'O.O - :r ier-=Pnetk
1, , I k i , ~c. . -. . 4 , -4 \— , ? , , , ,..1.4,„,,yiL ft
il 0P0.141171i% ..P.P.mw , gwv? ,
ir:
t
. , .1 ,
\ A • ~..) I.*
Ti"l NO • .1 84/ .' r4tr . Iltriet. ' t .
' . ,„,
, t 4 , ~,,4 4,,, j-
,ja ':`, 'S 4' A . t ‘''t'' -. ri
'-i/ 1 ',' k s, k:;? .,, t P ..6 , : i.i 41,(1 1 1 ;1t'li".."'t Irill
ti o t i fibiiti oi . 4!,
04;3 4 e -r i:vxil
;').ti 06 . 4 Al
0: r, • , , .% -':, ~t'„ ~f '(i.ilr-.i,
-117:7.-,,fT,ioet.t
', ;1„1u.,.i..
..;.,
..
~ •
1,:>4
--4 *lP**
:'''..l
"RE 1 044 '
, '. c • ;,: . 1
1 j , '.. • 4 r '.., ,, 1 '..,yti ~5 1 4 .. )* 1T1)i ..,1,11tt', 4 ,', ~-,,). 3, , xy . 1.1.1! . t.:
i l';',4 0. 1 '',, , -.! . \''.';',. •:%;,” :', ±: 4 i',•.';':',P.l f, :!f1 e.ni.n(Li 114"4 14 fa,T,I,
* 6141 41 , 410ow tt . 1 1 4 = 4 4 1111 .0 1 = 11"R :
: . . ':. Vet firMattiffellXoM o l l WO)
. • :13 W) 1 48 .
'P. Polo, bit ! 0 4:4 1 % goo
11400.
who twig ii ~ .1" i' 04646) ' el.
ii r fit i • , 'fietki•-• , '", '. '.:'.„ - , i, , , ,, ,t . A ,)44 ~•4
~.• .., ) .:,:,A. , ..,„ ~,, ~' sl-,.. , , , ,4,-v--,, ,, ,,:_y0k , - ..p.,:„4,,
r t
=SI
~t~,;~•,~ ~
4 ..;-'• O. ..t , ,, ..
'7 IIII NEitLY4S.NVL ORQRAL 11A,10401f1
t !,, fV, tA . •k. ~, V ,4 ttli a ,ft ' irt'll':', t . Z.: it '. ' ..;;V
.r • t
) , ~,.• ~,,, •,.-p4i,f-0..04 , A , „,. , ,, ,, ,,,,t,,-,.,.0.ti : '; . 1 / 4 1 fl.l.qi'
‘i ~,t I-, ,i . , v t oilti p iwithy . , ! ..ll-i,o-;:1 .•;: ,P, , v 4 ",.,
ft,:.., , .•,.f 1:. ..., J,‘ it.'l:-,;',N 4 4;!•:f /,' ,, fir! 'IA t
EMMARAND patoiasitTaxp3l , ,,, ,
~), . ., : ch,,c.., .1.,,-:,,, , , :-.:,1.1.14-,r $,i:04::.-titi- 4 1'
)11111•)ittbe'.1 2,13 ~ s •:.,.. 1.- '. .'i ..,:...,.:'z!k•-',
;,:•• I '.'•••• / ,w.lir,: ~ ,:i '?,. ~•.‘) ~,,...! , , - '.... ....',•!-",:,
L. , ' i';- 1 - . o4 o lPrs? 000artsCtitVe : • . ..
l ' i. ' ' .ttr: •Lri''i
L ,
=I
ME
OE
r;
~.,0
=I
E
i: v. ,
j 14 - ' , ,owpii i litomi; !,.,,:,!,,,. •'. -..3 t i
f;PO' il''':), ' , .:: : !'. 1 i4i , :. :ii ,1 ;0. , P1
1 t az , LEr i t; tient s lo t 9 ittert,i
44 Mel 11 , 141 r. , 1 ho
', 401' 01 ow LI E. , ql,an
—, .
1 -
PAT 0011991 , s . , ,
) 8
GIR
py '
4 / G BOOK l.
t' t c
'' /14 ' , ‘.l l o] 4 1 ,
r.
litt Tlin
'' S
14
11TO
EAGLE OOK '
, k I ,
NO. Sat ritnin, liiiiiKlit t
/ )
't ' Ti .,NsiV it l 9o/ 3 / 11 4 1 A**.
Js;., , , , Tag NEW .431COLDBX,C)U3N,
T: t BABBATIVEIO4.O6IPIALI4 1 1
' 000ii t ril q01360t4 Bil i Titi ) '' ' l,
1
T. ether ith,le'tkletr'otothet sl 11) 91 , 1 , 1
------.7 -
'I/
. .$1 f r ip yrT74,
/
J 1 . 117 MAR II " ' :.' t
4 1 q: i
' 4118 i i i i#4 i
-.,. ~ , -, , !!:•,: , :t ~::',.!.c.i., ,•: , ,,i ~ • . ..•. . .....
4009/40T4 54 r: .' 1 "1 : '. •4 i
, eit our repi . 3 1 71 E4 .. .i k ... i . ,
e e d es d i i: . door ii ,
0 04" o o t t tlg n sua li.. ,..eita it •:, i i• i i i i — i; f:,f 4 :1:
:., ~t i i i .• :,. . ;*,, . „lab! ) 56)
~, t .", ' fkSitort . lii , ..: , • • ',..:' i 5 •, 1, ..4' , 1 4 .
t i t
4 . 1 . •:{ IA !I''f -'o f , - ,t•: ~, ':' 4'e ..*, ' , ,1 ,' 1 'Ilk; if I
~ • + . !)" ti tota ii ',l /„ , (i,/'
4 t :.' b *ma sait : ets; • , .5 ‘,
ili t
Dtoo.l* I, ii..; ~,:" )y.-
- If iititel i g i,! , ... , t . 1 tr y, 1
erit i fi
~ it' glion t :/2 - i,.....,;;;,'; , .. 0 -, A ., Ili p xll4
i ota,
nf• , r ' •.'
stlitliliNUdibilitolo3ll l ‘"
.',.) t kiatatt loatherilp :1,,,,, ; vd t .2, ~
,-;
.A 1 : 1 1 .11 ::::: : ::_111 1 : 41 1,:1 13 : f iii:,!
':, ' ..P l4 .l4riTift!',. / ri e nt "r. t ... 1 .d& ftd to
U " s lprottpatait lei th er 001•21.4)!;iA ••••,. fi t,=,
,1 . i,...ti•W,,,t,.i ~v 4 , ,,1......,4(,
ii , i .... 1. ,..„,...
I .
~,.
~., in.„4,,,,,A.,,„;:5:::,,,,,3....,,,,,,,.. ..„.„,
'11; t!
't, I,
i,t i
1 T faSEE TO:OBTtir i ) . 4?;
41'4 t
• t -11745421.-A1018644144:44045APA
• 141
:1FM:1:W X. , , T,A,FitAg il dh-cAt,
. • ,;) !A l 441,, , ; • 1,.•
,
•h , tvirtt V-Itta t trl7l,lta
artetugt
, eiked tot.thikaW
. 6 *MOO INNltltArat
iiiooll4 l loo6 ll /Yell.Pp l y
VARPETitiONtatilia- 1 - 4 PAM:
viorritirfr.ivrin !`l ~,,•
b T al " " Pr,. , 71
fa alwayiol . lknelloy4adoirot
, • :- •
4. rrt. lit4l4ll4"-P 44VIIN01111':
. onattiox it; tAvjat, i, , . .
1 ' - .1 .._,,, . '•.•11...;:4 , 1,-`, , - -, , , 1,..A 1. , ''.:: 1, ; , 1 1 s 1 :It
1 1 ; ; , 1: : • . I:i4;•, , w r _•stif , -.4, j' , llr.: 041 ' ~ • 2 i.,`,. - ', !;
~ , 'l' •,' T ‘ f.e l : il l i fll.` ll !, i i . !: . f JI . 1 1 •,:, ,', 1. • .i • ?.',
5. '' 1 , Li:i-,i, i;.-,1.12.4
I**. ni4. 4040 , n'ah. 49l (l' 6 . 4 vefis ; 1 0 000 9.
1 '
. .4 .' • '-':- . 1
~
:':!:‘ ''
''_*eilleint foi!iiiikkenfltilinciiii4lll44o;oo,4ii . ,
'94,44
.1,, r
..,•, 4 ,. ' , 157,", I,t,'
SOPO: 00ifrANV '' ' i
,
' 1 , ,,t,) , : i$ ..4 ~. ‘ 4 . `1.),, , , . !.- 1 - : .,
0111n4t milli* and deitiblo, B*h Irier placed
fore vat public.. ~ h-.. . ~.u et uer. .. . e
0.41 midi p e them ;
til lions t r !rt , re.
goys
t i ga ir gl i t.W lP , ~'
' •'' ' P 1,4 "ill) nit 41 4) Ali Eli
MEMEMM
Ea
NMI
#lrN'
!I t '.'; . • - ‘,', .1 t ribtft i paßis i ,• , ,
~. •l, ~.• , •,..,
1 , .' ,:til-: a . 1 , ": t;.1...(••,. ..,1.,,,, 1 1 .. ,- TP,',A)Ir. It -
t I til l: A .ll' ' 1 viaßoz.,m)itilT)J:
0
,t,..: ,!,,, ~,,, qisrt•;,ir.lti V,11,1
~.14. AT f t , uk s I,o„„,,cm„riitturvi
. , „., f.,,.. tr...,;-7,:7-,T,,,,,-,,,,,,, ~,..„
•,,,„ L„.:,..,J,
`BOOT AND 'SHAN BTORB;%• .. ';'
.. 1:,.C.:,
• !; „f ••:,iir,',...,... - : 1;• : ::1 1
..... .t t .:•!.
o'.' 654 if enn:' Street.:,
7,4
•Q•i ~.,„,„..„,„ ~,,,,,,,,,,, e t a :: . (i e . '
' I rNrv *l tolliatlnat4 in, 101 4 '1., 'i
, • h I h p i ,.: , t11 o.t,
BE
0;:.:
• i . CENTIM AND •OISNR , TABIak .
.
•. . .
ONOSTNAIiSDPIIIVIAISSTATTLIA ~
';
•• ' -
r.
lot - i i. A! 4 -.:! .1?
. .;:., , ,w,-,,, , ,,. ::..: , „y-,!:.. ~,, ,
pr trii t o, t imatim . i .
4
p4TP.4Torigw-,,,,.:„,"4,,,----,,,.
"` : 44 r idtipated to izeilliti si orA 416 ii)1 , ;; • " 1
.
9 „ )( VIRG, . .
Ali eije ~ai
) taliatilt4 eX4lOOl4i it Witakiftif '
Apoppstisfogiggi !; , , s,:;';' , Y:." ?it ,i - ':',1,1 y 4 t: etAiltio MIRO •.- i
~ ~ '~f
ii
; l i - : o , "(o. '.. .. •1e 4 1 1 ,-':,.; '' i". '
i-• , ,.
~ , Y , 4 .1C , : ; :y•!-.k .a.s' .. t t, ‘ ,1.. , ‘,..- t
i i '' : ''' ':- '' ::' ''' WH PDI/40 P )111 0; 46
' :
' ':‘ ' ''' °) '. '" \•' : • ' ' r•s •' • 1 . •
-.• •,•; . !0;•;!•• .'r•!.
;, • ;', t i , • •.". 'l6 , ;•.- q;• - 1,',. r,- , '., 1.;:•t...".•„:•'
. -. Ri Ai) 11144 K piAY 0 bail al illa'''AOgikiplit,'. ' •
'.." , gootrotipbe Nrniehed,it!lestrAsly! 's, '::::,;'),, ,-! %
1 I 11 ftrdiswill 49 4one..in;d l Pl l l,l , lol 4 VlZO'
latig! a .!9:fllti il l! ' , IFVit l !,! t ~ 1, ,, ~...,
, :v i lui..t.*.'iiiatit,' -:'.-' '' ." '3" ~. ~ :' .- c.
'42/1,1 I' . •: • ' -‘'. IC •.•;!,` •'• '....• ‘•'• i . '-..'•••• .1 „;; •'s
; -...; i iii , i • it ..
,44 .• 1.4 711a 1vi t::::4 ; : , : i . ,: '
. `: l, ' -,;,14,
1,.:,
' i ..,
Ni. IS North Sixth 0: ' 1 , '' , 1 -1 •Pso I, '
I:'4 ! flst a t i tt te t i ntg,4N,p 1 '.. .5 44 . 4 '. l
0 , !
"
. .
i • NOG worm so porroptoom ..,, .., ~,,.. 1.1.. '4,, -,•, . •
. • .rltf
\: . • , : .
la 141 , 1 1 I,,,,,wklioAr k li I f. •• ; , 4.1„ . ." • - .... ~.„.„,,,,,,,, ..
0 . 7 . ; 1_ . :' ... • ~,,, ~PllOOO . , i : til
141 Ihtt i litihi t illettto- ..;. I, '. n'''''
I f
Vir.r•YoUtiritko;
,');.14 guintlitvizmr:vt„44.,, , „,%.,
..,„ woodbarywif**N4 o: , : *tho4innini .t..•
!4 , 4. • },i, ,14 -•e•ic.,g; •'•
i t
1 .4 . 1 z.. ••. • ',Pfil ... -:. n ' ' pt . ii ± •_‘• 2 FT, :' .; ;,.,'.
;:, , \- • . I P , A gla .1•111; . • ~/ ' I ., .:-.•-:'
.' 1 :%)r-11..' ; „ , si ": ': r - ,A 1,4 / -, x'i••,i ;,,•• 4 '..''
';' ' ' ,l , :CI - i,';‘,lo (• WY ' ' ' itWt.V.Vittlioy,';i:
10.• :/'• A , i.. 4- 4 r
o.o#o- ' 4iiii.i•-3 il : iClkech?%, ;.
$.
t i
t
s' ''. ;. , ' ~ ,T i : rib 0rr,' . 1,-,; -J. v. r i ,;.• '..
''., , -', '.. 1- • 0 4 1 1 10. w ,,. , :t.,,,1-1,..,.„..,
i-- , :lojatetrfoi i (4 - 1 1 o' MO', iii[
o.
1 , I ,l ' ''' -,:'
/
iion.s ' 1
. . .., ~...•„...... -.., ~.; u j 61 104 .i ,
.., :i ,r_f r !
illroiklbbrelattitfeniMAKl,{ nXtWill ,- ~
L':'; lx.iiiii k 'itsaiW4a. eiilttiaiiioiii':.,
li ~ , i , .., •i,,, ..- 35t
~ A, • t - -; • ,
1 ,
•,Vit.
in.(
' .:OtiOenden ' il BOOkkilei!t with pith .ot 01E11E7., ' '
!ill ' '•: • • , 'O'J ~..32.: i' " ,...„:"VY 1 4', .l <, ~.,• / 1
~;_•'. ' qr; r, ( ri `, . ~.
,' q D i t, .''. ; ' . I WAS ' S,. ii • ASETi 4 , 11.14: . :':-.. - 4 , ‘ . .- '
" I.Po l2oo o ,lll .4 o MOPltettk.ftOß9.9l,r, - •
;. 0 , : , :i. ,-,- -$: : :: , • , :l :. :' 7 • 11 4,431 . 1v.1/2-6',.. , ' , 0:.: ,, , ,. ... '
1411,elit:l'tintireSdliktien.P11007,0000,0140:! ,
: : fratf i tttinal l ad r ite :' :
ST'
, , i • .
ilti t itp4titip / li 01,.'tc tBft;'l l '`. l' pAi . ,!it,y t .o/if..ock :
,glicip , .fted'Aciisip Ittturloe Buildiso, No.lo if :otiA
„, 1 , ~.- • - .. .
'' 7 . i ' r - - r Oili a l a ' ' lii iiiiiW i 1 i tli 4 . 4 .4 . 64 :o ' ..': • : A : : ' 4 :
rr ;i l - i t t, i ; ll ; l '
i
1 I
Off • - .-
k x , cga-4,..,,
3 (1 , 0; $•,,.
,
- ' ,•, .
i 1
, ‘.
' .
4 4. 4 Millbiti•
14.10, , .".
OMSK& 9A111,4,
'• R. 0 ) - ). 1 1 '}
I . BUSINESS CARD kr'
1111
:••
444'
tt
Oa • '
Willer
OE