Reading daily eagle. (Reading, Pa.) 1868-1883, September 29, 1868, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    49 ,
Ofti
'pittllftAel.4l
I , ft
..4,
, *
-4;
\Lit ,OVI.v,
.• , '
, '4O-;TP") . 4ei'Ald T ilt7kl Igr:,;(11iv fUy, ,
trs r
a; , t 4 7,10,;0',1\-•,:1-.17),;-, otwii-i.l1 1 4,.a1aa•4 te.,l I I; , 4 4a,1 ;A
/11:)t , ; PO A ', { ' l ;. r:., a! ;40
I•- 4,,t./.4;'411rw)t , 4 ; , ,‘ 1114
• •••
II I.lll' I 6 13 i) bi ll. "
III;
4.443.44 er: •
7: '111)t)':7S 6„,
St tA 411.0 r
044. 14 ( 14 AltAi!OWi s Pa i ej i k " •
f *CO , 7/ ' !OW
Vi1t 1 41 ..... 114 4St
4 11 - nigt i 1 157Afth 11 , ,W I N 0
4, i jt. , 'l j_jit! 1 , - laun 'f i r i l iv .1
11,1 f. 1 .414 ri777 m
mt;;Aiv:essir ji•Jviiigc4l4lo , soltiii no r
~, , .... 1
6
i t t i, 1,
1 en' 1 f .) • -'4-* 10 it rt , i ~, 4 ,Y I
i „'J 1 f 0 1'11 )1 7 If i f •,...i. 1. i ,IP 't•_ f . vl .
7w posathbrort:rcti before btrered •
~,_
fest
, . ` t h e
peep t oot , i d
eJO . ng an
.) t , lleibil eotivitj. '
• eie7 tf 4, ,IV F .. e I '
t 4" N
i RING
;e.=,) IPLI Jt4 d a and Bearn
ht
I
~flifpf ;
0.., 0. . vitnuit
llVV:PL3lMsttigNttillEl 4
to •
o r yAptwoKormit..l_o.
et wt_vser t onove, Yd. N"
ee
o
tper k ot og tuknotellollh Broke
1 g1 1.4 0n Mina l tri l epggrt
Publlo . Pstion4• li rciiiissitinq
$4)411.1118.. * • T.Z t4l-, 144.'
LHX'
ORLIIIMATHD
of , B . .
_og o. it the "II" BOOKOTORII 114
351 Venn litreet, near Fourh. jun. Wit
J 0111;
fo'")
`AO~'
1 0
COAOft IthPAIRING
ute(LpglP,R6r,
ro , 01 : 0 W T ,.pi t • pre gdi
i Vita , an TOV •iiii•Wil
AVM! ‘tio t t r Wura Id( t h 64 eil
1 0 8 2 4 1 .4 1 4; t 0 4
,0 It t r tr a 1
WPM! Itrent f i l d t n c i • i ii V
2,1 A : ' ' 1' e t t it•
H 0 T
tokijitilairpri ItMink
ti -
•
... idogra AWL
1.... iii
41 1 .,, : , • tri;ff..f t t, . fiWvon
i. . g ... 1
..,
itE Mew ei Viti " .
NI L 3 . oadit 1 "417 1 •1 1 W41 1 " 4 " 11
p awre nri alkil Iti e s ttrat e 'll
vial
NEW' rf " . 4 fitslig
' 1 •
t f,O
AD • P , •
fr
. osomittifOßTEKLl •
' ' giro
PROP 4
n„i ligg
ot~Ali 411 the
4-sigie
Oa MP% 1.40/ ktOt'olk,
a t,'..1 ai*• • I '' ' ' ' '
•
TM.
opt. T
"ovitißoao 14 OT;i'w tot 1
-RUM%
Mil
V**4 1 04.011( ~t ...I, i
1 - , ...: • .. ,, *,';',," - '`A'i\'''i
v/.:t . ':: .', ~ ' '_'''' , • . :',. -, '„ . * l ..fs„iii- t . l
1. 1 , . ~,
' t ,-.*. ; 3 .-; ;• • s
--. $ • 1•7 .. " 1, p.„;. , , o;'• t, l'
1./... .- - ..,.t t:s ..) -74i1 r t,>AI - , -3,
x 4
ii r l .,- :: ,j!•,,..,t, 14 1,-,-..y. : ,,,0,,,,:. ii ..,. z i ., / ,,,,,, iii , p , a .
ovi
~
~,.,.,. 5., ..,. it • - 3 ,40 i .. ,,, , ,, •v . ',..r . e . . , 4 : , 1-: ". 4 '...",;', 1 .', ' , ' '
!.' ',' :0 ''• '' s i d C, ming 400 1 0 1 41 , 4 ...-. ' .:'..?!.
til ''
' ' . ..
WM 6441111.005 1 0 9 04 06 4,
Witt ' V.P•
4 iIA, V , 44'1,
.. Pi 1 A :i . ' . 14; 4
.3 ..' ..1 ''!` 'C:: 't
; . !''' ' ' ' I .i `
C
• 1011$1044.:'
4440!1, ronmonnov....o , :t
•,...f„, , • iii:f..ti - 111 . 3. ;•, , t - ti - I ' 4 . ~.. t l ' 1 ..4. I ; .1.:!4( ,-;,... t t
an, .1.4.q .M 4 . vi 1 . . t• , 4
. .. . .
. .
. . .
1 . .. A ~ Ii tt eV ~,, 't If i a';4•_.. q )''' '4:1 . ..; ; ,..'' '1 7: I PI .., ' ; 4.11
4 : :%:: . t.'
~.
,t .t, . 1 ,, , ,,,,- „ e: '
~
~ p-,..- •.1& 14 '..) 'i,4,l';'4.
_',..Y. 'l2 ;k . .! 71: 4 ,,' 4 21. ,•
'... .11;f,"
OM
~ ,..I.' ... -- : , ' - ' , . -. ',':, 1- .
- ''4104; 44 11m:00 , 0,410009 1 A . ~i ;":
15,,V
~i .:1 •
: • ..f, - L;(0,•,..; :',,, "4 t ; ct •• ',,''',,, , 1 . '!,•. t 1 : 1, ' ...:. - , •,':; i :i- , ';"
, i : 2o '•:.• .',' :,cotrimu - ittil , * ! •-• 1 7:-.1,1, f.- 4
-. ,•'‘',',)- 11, i" . :••;, , ' ,f, ,, •-•777',... -. • •‘•,:,' •-, •J• 1 :4,":1„..,*•••''
~,,,..,
..01:tw., 4_,•• 5 P 1% , , .'1.: ' 171.',..7 . , It • • ,: r ' l ,_ O . :71yi
1 10: 1 21kt ' ' Ti../E R . r- . :..
ig
'ai-p ft 1 . .1(..f 1i..14,
~%n 4 9—:!. .i , 1 , ,• .1 . , • si,r);:i/ i
.4./.-::
''''{lft
i ntLid r irt,..obenr, li t irs
-z..witrrmeatut- . 40-::,..
9 21
/Yl i githifflirit
livomy! '1 ) . lir 0 0 i
p t.ed I oir , ti
Ne I' 13,
I 4'
4
viatpyrAirf4l4l/
are tnthilike4l kdAint jt) , , , tomer , end even.
ottoot4 qte fiLe. beOdpmg the reyinit?
Jr I no.
0,1
~Q.
1
`~ 1
4 large let o
-wkaAt , newilps
fop' Ma , viV o ae, loh will be &101 l
o le o ....... „,.., s hod kr
.OLOTRESIWRINORRI
;LAO
:,.°!LER
~!'~% ~
ME
•
. has mot
1 (Ito
Iltalsto
de
A IL
,n)isse ,
oqd
Abeilikha , 04
11 1 1Metto
fa 180
IEI
• • ••....„
- • " .9401
, ...„ „ ,„ ,i , •• tr.
• if; "'
- • , • -
I'll! r
", I •
" (j lr t
• 4,4 fir J 4 -!A ' r trr-. .
M° K"#
tirt.)l4l . ili !TM. )111()Y
';:.,•(1,!,3,4',, , i, •,..0.4,t 0i . 1+;,...5. 1: . it.l. t '.':', ' . 1,1;
UNEZI
•
D4114,410L - PlPcilitlajti4 ", •
• A
'BET EEN n. •YORi
• • .
• , •"••• :3 ti*A f: •
• 19A e . • • ;::
• ' • e : "
2,
. • 6 i •
t*;'4;()L':' , ";
ikWa l intiO4.24o . l , ' iS
' J--'• • 4,fitt
SI
ME
lIE
•-..gilii f•
,•-,,,t.,.•„, „.
,E...,•, , .i
4PA)
„ ,fiirl))).
i,
, , •
,1 . 1J
~s .1 —,.; I,i i
,•;..4 #l,f'.,:t I
'-+ i ': ''vfo•Ti ' ;• 1 I',i I.
1 i',.,, Li !-, i , •:,',it_ .
1;i
PM
tis
•
T4,' WARICANtiO ' 1
"
• 'Jill; i/ r
4f, fri.
AT
LI
ITASIDVAM KOS PI
aViiittlftTemillifs4
ii
.A,y ,, ,: , Ate. 1 1:4 61
7,1,.,:::::,4?,,,rft,;)
' -, f,:„, J, ,;-:- :.; , ;:i•jiyAkik, , ,,-, , ~.....,,
: 1 3.-:!"..:'''',-.'_' -' , ' , '''.. - `;".",',-;' , ' - '- ,- 'f - '':',, - '''';214 1 : ,, ,,'`" ,1 : . ;W- ~-,::,!.-',...,•,:'
S i
112 i. I ! ; 1111C. l „ i i ;,*.
'
...::44 , ' l , ; -,- ft
'Titre* Btiniti.
iiiiciotteakiiriga.ikw6 o ! 'Aoki
'"!:'+'r: CO '••• , •r
1 9 9.4 tad 0 1 04 111163)0MA (IOW) ", •
1,,10 ' t ic;
'',011:0441aCtit01.011100 ' •
,;.',;•,
t:~°~ ..
nn 0 4l""r"m.r "m.
, 0 'e
i' - wikd
o
' ' s
/. f 0 . • lie i , il If . w ii o do.
~i 4, • • .. 00114. 1 nillik."
, • ' 4; 1106, 147
01":ip111116 . 3° A Reg iV t # •
r eit A 9 4g. tl age "Pl"9 , P'fut:V1..
? Ottsonth il a on l a , a l tVlLLM I N. I .
stoNs,RAl.lgo, ; :4-E,4 7.: ,, •
wtlitum•BlonEtmivr,
':„.;140* 242-110111.13t0i•Readillg.`:-
it t ;. I i , • • tl - 14 . 1.ii1 1 . 0 t!.' r . i.` ', ' ,
:IV Tlio : mid trligno4 ) tappet:44lli, 14vitea pnblle .
ittontlqn to II newly invented , Akt4tir, 1 190,40. ,
the - . ' ~ •
.1 . ' ' (
4 44EYSTONE . IPSER it 'I
c 1.). n .., , , , ,,i
. .t.,h , , , d I , - ;•,1..., Au ~.t. ' , 0,i ,, ', pi i
' AOit,*4 :. l oLAYg r i: l l4goo**l
lotiowitisui . i .
t , it A,„ 1 ~ , I ,! t
A
• Tifetiiiiiii :Oirailitipiii heat tlsA 4004
re o d Weft Oft WM setlitiiiiran# elmii
LI Oe Imre* tptigoNict A 44 4 - 1
~ ,,j
tWil t a ir tt 1 ripao.P ... 0 •a.
, • iitiatoek go . w u. .www.,.. • „... , „ho,
g r r s a ws mtth,....10.,4.4i1Y44 lelenl
hel v eltri / " 1 1141 iir IP
.eneilittiniptell..: • h tltnoe go atk • or .
I
re " Viarri!4,loprithrty o latifeigiitaal
.dm f 9 W 4440404 0.14 nii WnO ,litritMAng
11
g ite 1 , f:.i ',E t MGM , (•,,,•,. , , I
~., ,1 .- pcimisi i, ',; ~ ,i,( 1itm10rra96) . 3034 ,t , t
JOAN Iran; i ,', , 1 1,116 itgslox. : a . i
~.
JOAN, imt
=IV ri ',' 0 JACOB JtAIIF Mil24,3llinnion. t
.a', ''. ••••'.ll ,i ~, : ,s:Yriginne!, . ,lloilkeir Womelador
1 • . .
j7.lletuaiiii l I ' ..''. ietilleitiiiii i t4kiiiii:''' '' s,
to ) ;;„ 1:.2, , ,t 4
9 , fA ki ' l llO ,!,.1 f e v.w..,,
•qi i , I; • ,1 .), , I .
'Whfe litov , lt t s (kitt e iltitg3oerptltre'
tl i t i a l t tl it g x 0 1 1 44 t Ely cleh e 1 41 1 n t'orstrot,
, ..„..... ~ o f elm skeet s at Pqte
Nib b , irfall qtfeetil i*OltiprtlY, sn4 pt °tile
iplooir Hai" ,D,r„ . ): ,t) . ...;:,, J: , ~. ~,
~,,,
, i,' #4fiKPi94po94.Rit4t4? ~t,f ~ i '., ::, .. t. , ,
lire iiifJOIPII44;I4 AND lA 101r11:11/14111iiii
. 11444 - it I - ii ii i6s oi ii i ;' tt .•', i
; . ,•,, h alo `, 0 , a • A go , ~..,..
~I •
_,t, t, :,.. t ...4 ~;-,,J,,,i,v,,,,.•,i, ..,:p. 1;, ! .
.1 u' ' ir'iii lit Mixt Oc.iii
1 1 7. ) ii6ll a , — Vit t
ord pt) irt e ; an. n yl4
• fitsalolt. • i•: 4:filri',ll,, k _ :
; ' •
Mfffill=l
}~;:~'.
=I
• I
U
=EI
MEE
.~~~ -.
t.
'
Zf
'
' ' } = , e, t • ..,.,
Itottiirit. k - uO4
,t :,,, ,
~,,n., —ii-nri ,inliAqt-ov, *14.4.4. * w•-', 1. • :.
1., .. , , , ,.)1(-;I• . / ft ifiri , ,.: l4_..sitio 1 , .. tsl:;i i ikl ' , iii I
• p qii - AilimmilitOitothoiticiir ictoki tabiiiq
- ,b_St.ii tkuk,_ pi* :..110100.1, aititlis,frWe.l44,4o,4, '.
j
"folitigigifc ti tithitAlt;Yei t ti 144'66; tit"'
thaw un 21111 OA 0 colon 0 sue to 4 4an .
. i
}ii bare aOP VW ' q • litih.io e • t
4lth ) VVi
• l ' '' M i r EVM . . V
1 ' Mit Ittrite .• T. po i
girt
. 'N4Trfe: t.' ii+Wit Atiitr'..iir Al
oati , r , •••'` rk if y 1 'te t IP We
lib
,0 4 , 4 it 4 4 •
N •
~ . ' y
•
.
t f
EU
- t •tt .--: ,J1.,,,,,:-41 - , iv -,.' ,
!. ' 0.0. - I)itii.Y 411100,01, 4 r:0110ki 414041
i
'-ril. 1' • O 4, ,•:. L - i ~...,,, ,11, , ,.,„ Ai,: ) , A ,
#
fi J i.T. l / 4 :,r), , •, , h , ~,,J,,, .1,4!,,i,,:-1 ~,,,,,,,-,-. l iii '.3' t 1
ttt),x6l.l , opt gqoptuft,Y E A*c. i :; : : 1104 1
qt?
,
~,.. f
'~%d
'•
'' I J \
$,
pv.o"
-4414,1
4114 art= flite
A , A l l •.-•• ' 4 Rh 1 4 3 0
is 01 , ?1,q41,41111 40414****t
:4‘..,=.434sittiartu7.o4g; c 404:,.
u~ - :..'t ~: -.:
`"
Mil
4 4 \ 7 1 I
/,‘•
• a.: t"
Y..i l~,"• ..~.
'J#;(•:
~„,.:7 , ‘ „.,„,,, A ,.:,P c .,,, k ,..,,,,",.,
iet-.lllrota i liv:v4 ;
j 7 , '1 !:., , ,,:;
i OW,,, 1i! ! ,*,1 . 3 4i.Itti:il
4A -4 , ty a y -- \Soli*
4 4
.:' -..,,:-.- •(,,.... 5.. „.7,1 , ;‘, .. •-., -c"-..T75 . .... , :' ,- ;:•;;•-• , -->s.:...-..;
oof
~, , ,,,,;:,,,,,..s , . 7 ;. ~..: ,;. . liwi , •
. t . t. , ,
1 7 1,
1 1
• ~ .....,„ : . . , W, , . , .. , ,, , . , : , `,..1.1, ~ 'p I,‘ , ' ,:, ~: s . , ,i 1 1 1 . :
. '4, ' ; ' 4, ' , ,::.,:•,-,: . ‘Ofr•Milt,lMiltolit ;>,:--,-'., ',.';',-'
1141 !":U.Lx.r
,Mt....i.r , ~ :t., • .4 .:"R,,-.!
.::..)/ - 1 ,. !. - i ov.0 v.
t . :Ati i - : ,
o.6 d 4lo44l;divithoillifliii, ;EA, ~ ,airfalr, :lliktdo:
'..,.• ' . - I ittr lialli '!"" 0 Irr i alli
is. l ' e 7 ,•.,1--,( 4 ., -', O O • rtLy:Y.,- , -.1
Z fi
Atl,
tr ‘ ' 14 I.4 *litt 's
- ,. 44; 41 IC.
76:
*400144 'I:O4AR" /I#4
4
t''. , i ' ~ .-pl , , ii ~ 'f'11,:.0 , 1 , i - -,:i ,‘'‘', ''
•''.,,
~ .ti,,,, - -q -, ..,';!. , 40-1. , sif.f ~ , i t../ f: , :o;•i; ~.:=,,,. ~,,,,..,
'', mer*". l lsfult#o4... 144.4 fg. 1 00, 1 4, 0 4. ', 'i
; ;,.,,' •••'.i. •• . • ,-. ~- • '',... ••. ,:.
. ,9WlB7:''M I ''` i' -- ' .' ', -
„ ,-4. ,, ,-, t: 6..,.- ~,.,
, i ,, ,..- 1 ,, z ,
: ., i ..,, 41 4 0,-i 1 ,, 10 , 1 4,1# 0, - , „ i,r , :v: - :,,,::, ) ,,,,
” yeti
'''''dfficisitir„ po i t io t fillicitelTgi
1.";. .! .t: 10 1 1 1 ,4
'l:2 ll l lltAtiAtioiCk s yrnint WAttatriv: ;
0140 . IJ.
,::::t ;,,,' If! .::ii - .. , l•ri 0 ~ :, A;:,, , ,,z
..,.„.:,*; ::,..•:,
.4
: , • .1110109e1 4 rTANBL11 •.q
7=-
,
is ^, „i -L,1,- 0 .- 4.0.:1• , ;.;:-111:ii:) , !::, - - ...it"f ! 'ie,-; '
1..,:1 .1. t , i)i :rob - , 1:' , 1 I,= :fi.., _.,.,, , ,ti,V. 3 ;,0. , _ , ,
I-4 , , Thorenattlyseasood /*hinder dovetry, , •
~,. •
~,;.,
UM
44:4 :
PINE, CYli.Rgif,s AND NOWT
, •, • , ,
,t 2
OAIROUN4 9111 EON EWAt,CEDASI
. .
.:eSWIGtp pi , S
Oder o r ler ittiy b sOieltv,an4 gfpv
tl•
y tond
on ptuo ,
NEM
•
''NEW4B4IOE orglogi
.1:•`
On titti Ontn biwbf litit;••
•
pr. addrespi - • r !,• i •
"1i`,1‘4411,p1j,„.11
Olt
11%0
•-f;
ERi r i ri ti V r% Ie O C N
t I t t
t DIALIRB ix , • J. ;
< 1 . 1
; ;
ji t .A 4 s
fLOUR jt-Np 0, I
•, ; t
FED, ,
&0., &0.,
t• No. 20 North 8M Street, Reading, Pa. i
of , "
,t. „ <<'.,.,' 'l
BucOhttat iMoay finA Idt*ooklif
5.., r,•, ,
1 , A , I„t ior tat. ' • ,1 10,
, iC Ottritit t I
febl - tt .
a4i. h i ao
f;
I,Nt , .T.lTt. , tt 4 1 1 11 . 1 1 7 11 . 1 AVY'FY,
t i% V,l(tr ' s 4‘1:1“•,)
ii c, "Mo l rr 7, e ( l . "
; i , i,11,11
PARIEBRIVANDeOONSIONO/01 I
°
4 k VS' 1: •
41%0 r 0 4vista . vr t to gron...4 , ,,fitovri
0,39! tavi 0 4 ! #701!,1 o
,°
, `. , •/I £i , I "1 -/ ,e 0 1 .
irtcstrivANDl* - 0 4044 . 1
4ft .) ,4 I , f •i , # 1k .#; 'l, (
I
t' • Vldr, ,'t !,
POrside l ithid‘age tad
cash,' purebiuNg plidwfotoojiliojsajteriorlot
, i ) , ,• •,' , • t
f? i Buckwheat Meal; and Potatoc&H ,
• • t' 4 , ,
'PVINPArOI3PPOIAIII44IIBI,I444I,46Vit
irtie*ti t • . -
• '1 . ti
t‘4;:orit4;:lo .-5 - :*`;
rlotAbilflo4 AMViVJX4 4t ; ;
11,0
*
111 ZA . •WI 24' 1 ,4' ; •
/ 1 ° AIAR R I/P 8 A. 4 10/1 1 MINT
I; , ‘ t.3c, o f • ;1100,10M6461
lac r
t E;4 4 7.0 1 rg1i J.rZwips"l
: 1 / 2 iP ) .ii-4361,''10 E.:4,-,
.„-e
14.111‘00* 311440642 W •
ri ,
eniti,oo44lo),Atit#44oo lost sttertbinoit4
Ork-AWMSOOIOO4O .800910ftesault0 1 0 , 0144 4 4 1 : -
***.bia44l4cot 40E40 thoittOi
4 40#4 1 100140,144 r 41i14.1,0te
114youpogsfivsiii: 4101044044tnu0r'
40144100.0 ,, '' ton *l#ool4lBti*
*PM. 041eVAdiligl* Aii44o4ithesoo4ll:lo l itic*
# 40 4,Ptictqiitt4104 1 4415100404010047 •1400 4
4r9r4lo,;;;i; ; g'''ll`.; 1, 4 !
•'4t :'f
S ~rt~lfl t 7
`,(46.* if -4.
•, 01 - -9;i ,4 fflah , 1 f
liiiillol6o6#4ki " ,
sqi,4 016., 34, ' • .1 , Wi4.B
, . ' r' : 4 1 • • s ' 4
@W . *
- 43,40013.'
;rtirlirkfltitlibte*%. -7,71.
': ' ' '- -.,- , •. .i*, ,;
.',. 1 .!..;',,..•, , ;, , ... ‘, 1 4:,f.', _ . .
~,,,,,, 4, i ,
.w.:,/,
..--• e lly,'-vli:!0- , 1
49::1-1! ~
e.- -!
'F',ol.' t •*-;-. l i.vilir,:omv i .iiir t .. ',,, 40154)41 , 4
4".0144
ofi, - . .. 1-*: 4 *:How.pri : , lik.ol 4 lollsol,il
- ..:ji , ,,P, , C0), YiAtititiOt.l3o4*„ vW„ 4 4407,‘,',.
tl!7 , 4:4ititkt,t4tiK 4 444 . 0krii . .;*t.i " I ,f Of '`f i ' -
(Z'4`f:: - vitii4.l,l4. l P.MMt. r /9,l.„,reft: ,
,?,,, ..
i,i;,?4,ii c lUf f iikg ciy, :- ;JO, A 13; ,'k4i1.440/4'
OZE
i~ttti; :a`~.
IFdle:
'Y { `.
.i~,e.t
„ „a. • 7, T.
, ' ' '•
•
1;
OlkiPtifititt 4 llltatilftqa
e t ,
,Aesj'l:, • -. •
t `,ll7 o Utilio44
,il : 0
• .;
rIMPZR
Or:irs t er •Dourtiriox , PRO.;
100 RAPHALHOMPoticktnooxs,Htti'
-•-•
• •,,„ .1 , •z,i•
s r„ . ' „ ,• ,
(ti r ear IVArtti) • •
,
111
• .!,,a !i, VI ? , ;4
" .0114 ,0 - gif(4
:. • • : •
,;- .• • - ita„
,lisYkle costa* on lima welt
'44 ea* AWW : _MOW% figri . 4l
Ifi#ANAII O a I 4 WilainfilTdi A?* ri
sueb.'lo,llllllll44t WSPINiIOI
kovio Pencils. bite elates: PoPIXIPOPMO4O•Pri O
Nati.o4l.
A e oo l i e h siv I,l4"ate; ig 44,,*44, 011
Wats as An*** ita tiko**44o7 0 0440 0 **11111 1 t
loAltilkol l Att. l 4 l 4o ol4 o .
* l O desiret o i449Purolisaminquriioto:ooto
lith'ir van Wait piticlaikobt ebewkere.. , 611 ,14
.00fsi by escialowniWaitdorciiigifill44
; -•
•
NNAYIAVANTAVITORAIi'I44IIIOI 4 IIt
'Opatatnips• 0001 W
=I
t. •
• ' 011UROAligat9DAW. - : -
.3; owAffooitl
- 11 , 01 .
.VI 1T . ..! .12 rj..t
.• 2 „
'Cuiva4lNPViociflPT
.1 - • t ;
'" ' " '" EiOtat u liOOKSTOßti,"'
, • •••'1
!MI
„.„ .0i Po!in, Str:ol , ,,
mooL cvoLitimiltinco: : .' i , ,
t.r ~
o bevolast 74, 11 4 Mario let of those deslie
b e !MID 'lmhof”; idh lif 0 are enabled to Oh r
?educed , Thies; b 0 taining, k'4 er, enabled
Pool!
Croon. , roe 110h10r,,, , 8146 " ftittolic Agin 'an
OPqNg e ' , '•' .‘ • ,- 4 " . 14 It ,k, CR. ~
..
-, • , ' - - , Altgle litokstoret.'
SUNDAY SIVOOL 1 ' ' 1
SINGING 1 i tOOKS )
i
2 ,
" 1 1 1 404400 g, MEL' i
it ' t '.. N 4 . l •= MlA l t llll s Ml"' , , \
Ho py volroa81 1„ ~,,, ,if 1, ,,1 1 % t
misph , voio e
13 , ,r . 1 , , ,
, ~ , , , P •
' • , t
Agi 4 1, 0 3000 (*Mt?.
THE SABBATH SCHOOL BUM,' :
fi
THE`FABBATIT tiOHOOL BE lb,' ‘,
Ft; iti , rVii i l itsT44„otfit4i,,M iitpt )3;0
.!..?..). 0
A NDREW IIENICBora" ' .--+ ! , . i
t
VAIIIIIIONABLV . 5
i. 4 1 , I
$, t •
11000A.)t t; . • t l ,7
1(13 , I ,i i
';39OT 01/..:1111:
" l ' r trfitY4Tiligir4Wiria ' 5 ,' ''
i - , ~ i , ..,
1 ., ; , ~,) y0,1%1 ..
~ , , i s, 4,1/ 1
: BOOTAND: 811010 STOBEi'), , t
‘t;'i 4 ~i la ...vi J,,,•_,1, J ilis s / h ' e l ?
, No P', T 064 ‘, rttn rt I . tit r e eti. 1
i id ,i 064, : t tii e i14441,;i,14itt0p..4v,41)
h. O id °ambit. ate: ut,lyiutri l itol
0 ift iioo 0 01100881 1, ' t'4) 1 ( 4 ' APAIarAFII*4
1 ,i r Il i -, ' , htityl ff,t. ;ii
• '``,
1 :
,r 44 lei 101 1 y ja ) rti ~, •
, ' ' S..i '4l .i1.44., , ';14 ,, ,, 4t ~ , ,, t
FASHIONABLE ,'',) 0 . 1
n B
4 litksJioE -'ll Ri p ix T , 4 4 ii I • tA _
t .. 4 ... O 4#
n .s. A l /ri s 'tee, J I I'l',, j I
`+i If l' 4 6s4 l ßemi Streti\illeadbig,4 l 6o4 -, 1
se iiio 4 ' r i 1 ' t tiliA4 ' 1
' a ivitlf efiAhra Inp . gilli in
4 eltr i ii l 4o tit nitibil , .01. , nehorp
54 „J3i ugtotetyloiAbil prlocall _,1,j„ , 11 .
i fi a lkli k .- tsitkePPu la deit 01g 4, ~ l '
~..,) i .t ,if ,•I 0, +_',:•, . entoottris
e: fett obbnoralik •= ~, ,1., k r , ,•'..ks/ i N ,r `f
i t„lTfiti ~, it,l, • , , , 1 00 ifi
i r
,lii. !it 1 1 &.-} .'ll 4 ,}nv ~.; 4.' tr,,, 1215,
, JA.iV yie l, r g 4l3 l 7o4l illgtent , 'f , 1 ' l .l
'WM P lit ii i. v . p at it 'i. f .) to' 1„; , ,
, I i 'adi .) " 1 5 . 11%0 i'.'• 7' , 4- 1 f i 4 11117 ,
i l
7 opticolpirolsA k 1414 hPf 4 1i -41
'lytil enV,pjf bitiratjtrhhtslAttotipk, , a
' iiieitt 141,1e4ther up ~ ,:o . elt I 4 *' :i
/00 7
)11Mas' *cla ,rp. nt klnAttlip bal-
inoroti -• t , • . , , 150 ~ t 246
Obitiggat PitentlektilPi OP NU§ 1..
090 ldreuS 61,04,'.'„ l ; 4i r!
i lt
2 's
A 1 40 44 04 41 hi 1 l'i 1 t , f ,t t ;VAG ' 4 14 • ilw i t '
7-- liag 'No - stilifit. ,'- '. '• '..---'-' i
. , . ~. .... ~•' '''''';'.- • ."2-1/..,V4.:J.i' 1: . 1i I
. i
117: Ci gf arli t l,6frea o4 44l6l g, r he . 1
V
yl, iT
,R littirtiti u __; - ;;? , %.'ir.,o'-'O, 1 .
~,;•, i i ttiN ,LITI:ET;Riki ,vi., , , i
0.,1, - i f; , iti,L4-t:Li,, , , 1 1,1.;; a =„ ; :‘,. , ,. : ..,
• , ••: or.; L itcr, AwfripLa
,4,..: • t ‘c7A 7 P77 l _ttfl t l'
fi:
..4.0,.,‘i164,:...v.10....*..i0v...,640;;:.,,,)'.'
l'.. o oo4ttlgisr. 'my% ' .-4 '7'A.- ,
', AA:, 5 Wig:l4l . AtiFil ..' . ( ..;. ;•;4101
? : . t ,,,r,•,-,k ~ ,,, i:l.'„lyit ii Vi A f f ilitt •0.:,z161.31,11f:',',.? . ::i I
~'., '., t ..;T• PA, ..I f :i'i(3., t i,, l \.c';`, T 4Tl .fil
'" A fuli** l4 tintiA 4 o7o 6oll **o4i.34:
fi
, iSiM eiliee
.? ' . ::!i;;, 4 itaillieesitivillt: it
rtP ijnictiltN,Jtkusiti .1 , - - ; , 0.11. ~1. , 1
i! : , ;-& i1p'; 1 4. 1 4-Tillif..."4 1 41 . 1tIrVie, 0. ''', '.f,•i;)*,
il ,l ,l,b{tpiff -;ii , P„: 4 ,1:71,7:',77;• • ;•,,„, i ,, , ar,t,, 1 i 5 i , ,;..;( 41 el. i
, _ ,• _ L..... air 41 ~;',, f :, N
f)— I t
' C 647014 1 4114 'i l l W e t l 4 ll O P W °fret "( 'M a r a #* rl
Ail '' ''
- hi
epte ,Nrent fonts ! ir4 ,
,„10*#9,;tpoupt!efo . rt
.bdobitie4 . e.,, 111 10 . :( 4 ,0 1-_4 ,t;, A1 ,, 4 ,i4'.!,.. ,r . ~.
.;:52 , .(,..1,0pitt5t iit letiiiivAtry. , k F., !
~ri; ' • f s , - ..,- 'i 4 ?.: :i l l : ' tiiit 11 / 2 iig . 4 '
~ , ••tg . . 4 4 .- I . ...IN , i I 116 '',„ c ' C., e
. " It, L •'-)1' - 4 i' ' 'il '4, 'k r '
'''' 4l . —,.. ‘, 1 . '. • ~,, , :,,..- ..- ~,,, --. ,IP/ 4 .....!, , , 1.
:14 - :t lif . : ' yitef*Wit*At Aft tittilio 11
' ::+l7‘i,l , 7 'f f ,v,ril :t , -, 1 47)F37ri A7f pi 541 , 4
4
i „,
,r ,
1 'l'.a , tit. Jr - :iflOrt,tl6-itli•ii,',l'_',..t44,l/
=1
IRE
~ AVItIEVi 0.*114
• I
e
NOW
Tee
Or eti
enSl-4
NOMA
=II
I Mill
WOLAINI4h4.IIOI:
Inl et , . Mutter
„ .
.t.'
-- , ,o w it,: r ta m ga:DEßl A
la
_...... : -.;.L.,,,, , ,, \ '' :._ '7 . Ll' • J' , ' - #
,',.
SO RCEDIIR 'lt 'F
.1 . .
... .; i :4 )1? J ; ,:) : 5 1 :3.1' P,Ar:l II oti III; • ' f '.' , :' f Ifs , 4 ,
,'•
I t hittiotie *TN ' ing rilevi l km
1
.... ~, ~,z, ~,, t n'' .1. , . , - t , • a 1. I. . t .t .1
ii1R,17,44( 1 ,PRZ.4.. 4 , . I.X9rON 410)4.
II ;-, , iv 4•1:•? . .1.1:1, onto* P
PIO?, ; , t $ ,-' ,>+ •
1 's
Af i liff i kla #ND .11'4'1`4%' -
f ie
2,
A
fit ; NI 1_ <4 Wt. , k tS.t- t . 4 %., *, s 'o'. t• ''...fr
[ ~ .i' m • .t; •
, /i.. , i . Intr„, ,„ 1 ~ tiii ...
Tuned t 9 'r 1. ;. 1 -:A ... Ilk i r , plia b ottli
1 ,-, ~t t -,, , ~.r . ... ~ ~
iif6# Yid*. ?
. i .1:0 .11,-',01..1 , t 3
. , .
. ..
' ' PllESSlVOTtittaittla k '°'' J', S> • , -1,
. -tt ', DININO ROOM • CHAIRS, i ' ' ~. --: 5 T
, .e• I , i ~, , 7 r';' , .1., i . { 41 . ,, , ' 4. 4 ;. 4 1, .est 4 . , ,14 4 ;,
4. CENTRE' AND 0114ER' TA8L103,7
..,.•, -.. •t• ~/.. ;•1),.. t' ,• i 1 .-,. , 4 ;"i _ ..! 'i4 i/
BEDSTEADS OPTICS LATEST STitiMe i l
‘ 5 : , . ~t. ,„, ,%,. , ,;,„. , . ~ , • •0 ~. .. J.
and even? Athol . ' nrttclf irk Ihejr 41n, of 'bpi: i lk
Every article Is tuanulatzt i liron bki:ol 4 o . 4r II
thatradtniVably arrdatea wants "totyi ilt •.
01014 Perfect thashlntsb en. 410kIll IllAstel,too ,
and flptshed In an wpm:Desists manta's.
• ~,,,.. •• : ~ , ~, •,, ~ t, ,,, I I . • „ • .
Also prepared o .
Also prepared to axn's' all orders for ,i - . . I
•
CARVING, '• •f ,[•• . 1
•'• t• .' rtl' '” [TURNING, :,,'-' io ..,', : z , i
. ''<f,.,, .; L SiiNfINGI aria MOULtOiNGS. i
• I AIIOtd•ZIRMVII/Ar ezecaabipt aad WattoktWite
0 141 10 1 919 19 11t11 , g;',4 . ' ' 1 *if ..tff•Awtrt"
--4ifi'SO ‘lfAie,"-, - •,, •- j ~, .
,r • J., i . ; ,J i4l*O Vi • 44 500 . ' 0:4 ' 11 flit %I 4
' " . “ • Ws * (‘ ht . it 4 4 A
' ggglNESd . bAriblg''' R ' '. "
WEDDING
CA'
RU: t
S'
,t•
)&O ,
f ~ i
It
' ' •• ''' it.-; i •-•
~' .....t c rt ;i.‘...i,,,-; t 4.
•
Of tilt Ililads, duty he bad at the li . actea Ofilec• It' ,
r
Electrotypes fartirtteCif Aepired. "
" Aii ',llltio . Atte
er, RDA et the lowest, ritteis apply itltdo , not \
Pr ile P r° l • •-• • ' '
•-1 . , .
ItIPPL - IL 14:111 . 1 1 11 P 1 , 11 1 1 ''t ..; •• ~ !/-1.1 , 1.1,- , i oA ‘
Apt. % ~ NI .30 it i o adoir g ad trv ,, t • 4.1 ~., i , .
.1 r. . ,' . ' '•' '':l.'. ' 2{ r ' 7.5.. 7t 1 , '-' l if ' Z..7• . 4.•' 1 •
'No, 16,1 011'41iNl7tti1 strioN- t „v,i 4 e 4 ,._
Atarbei•Mlii 4 . 1 4 . 1A1ti Lel . ~
I,- i ) ,:liti
ti tr a tioloole r 7 Or, ' ~,e • ii;; i 1 . 1 .
19 a i rl it ia, It
rt P 4 49' w ' ~ `'„:4 1° .
t t
.., i n i t t, ..," 9, , i?. cr, 1 1 1, _ , ' O , , iwt , , ...ii;wt,i;?l'l`2
• .
SCH,PL MOOEN i
.y.
.t . : -
... 1.. '
~,,'
'A' l' " N t'"""'t `::, -1108108tRot , iiiiii
' 1
..iiiss . . 4 tifebi ea `ll i ' - eIX t: ' c ; . 1 : Al ith
1:11 Illi t o.of kik' " lb 'a -' . . ''. ,- 'l. go
trl l o l o-1 .141 4
0141 ' ei l l t e
lit ) vet " '.1) 4 41 6 111
t ii
;stein ,ciessLot ' sleaksgesfeln , qt! -rioß.to to '
vetch sol nit °bow ere . : . W 6 kiark,4 ,', - 0 1 .-„,, I ;
~,..,,/ '
''
Ijro64pU t tl i tyalO i t* L? =3O,
60 - ;,.e• 4,k k•, I ,
ii ' ' : olaittiefili - noli et,t v / I t , 4 -1)?
''. •.. onnittup 'l' etutpg,,,Rkl v i ,- .: 4 ,
It, 1
11. f, '- flUsidar s/I hbieliel.
...-::'‘,. :Tether 's II esopisylgs. ;-1,,a:a... -.
.:‘,. ,-,' „? 1, 0 , 1 ;•Pili t t ) :; 1 1 1 1 gotigafei , ;., I ;,.,ei , ‘ 41
41
alliAt i lit,, , ,w i lil , ;;; , o ,- ..:.444', 4
i iiill ll Y d Ati irt,
,) : •• 0 '01; ct n 0 . ? 40 I a t,) , : - 1 i , ,t41'4, , ,,,y
-; ri , ; ; .1.1, ,6 .C . •• a . , • ', ''s 4 ,ttil23l.
10
i . - - Visit' Legender; ' ' ,ii-r-,f.r.'..'e;.A• ,
, • ThAolis' tymo ozoi . .
~ ; ,
h. ~,. ..i.t . l . usu p o tl ii fl, .•0 .1 •,,:,,, ~,, A
yiigo P, I ' 411/ ' 1 i',.,‘,'
•,..1 . , : :, RI%
81
'
.. .- . b Of •.; ~
athon i - . ft I.
o " , '" 4 ts
. ~„,„ ~,
' A 00 bte 0 e • Mitiiiiiirisder
* ' .si ii ' iert n 4
i
, •. •
Par.bont, %bon's Ber es of Selsoolillookki'
~. . - ,
• . ,
6 litellifeilir 1 1 6 . 014to . dtliit; iiith'iciiiii l ol . Dll,lllC J .
00 th .
. 1 „,,-„,, , ,, .-)
'Pennock's 11 ‘ 18t0?lof giii111418,1110t4.60, ar,id /0 1 ”
, i1:9, , ,; - f,..! „t 1 ,4- IRADINOio , ''' ' , '" 1. 1 ' l '' ,
,
11101tePitIntetiOdliite so prikpoia'obtioalo.
sum if tMO tia i iities e tr)
l i 0 11 lifs„
, .
•. .
oiiifit:llB9Bo*
Oteqll4liiiibirtrticlBB7.',” ','"'''''' .. . '
I , !P , 12.-).c , i") i , l ..- 4; •c" , ti 4.;,;:,1,it' , , ..,: tl• -f G.; t 4 ~L 1
*Pi ilinii t .tiiiil , 644 l '.liikia r i#A l ' l /01lilftit l i A.
as X i AAA elpsetia . tilwaorticerWitogl4!mro . ' ' o ' ' ,
' l''' :' , ' ! rt ',„,.1 , ,,..= ‘,i ,,,-1 1- , ! , ) 4-r 0 ;,e,-; fi iy f ri, ' i:..-V•4
._..' i -,4414!6, .
' ' ' .uniee neisre honk 8 A.*, tO 51 1 1 414 i lv. 1 *
,7 rq ;_. ~ , , ,
ti, r, o i -i- ' !l 1,1 m .. .•• e4 , t ,. . , 9v0 , -J , .-
VOiP44B2N• A "
4 14
nn ne - , -,. •:: • 'i s. k -
' . 1-.OY.
..-:-tor:- -•, -
1 7 ,0100145fiAti471 • , ‘.`i , tidot/ 3. 'q :
1` ' -:
• ,
,' : 3 )
:',..• •, ..'... ' , 060 90: .;
: ttoo/ 4 '`' -.3 . 111 1 C'Ll,
_ . 1 4o
ildili
'S • li gnit r Ot .0 ',
1.°4 ' 1 ' 4°6 1 41 r'
n 1
AOLNillo i rit t ar o ir' ; . Aop)v eit iY ',
l io irt • ..., , , „ . r,. •
home to tutioll.'we Ott • • ' 1 01 ' Ss olllo4.
PliNigfosii i i, page , A cater i al i
stroll is 0 rity _ .
~o. r .
ty. -
he. sidwiti4f 9t,
~
,;
~ n •,. pi
~, .l
iEq 4uk_st441 l
, r
. :*' l l l Ar . O On egglv , t; ' ' ',,,'•
*
VI. ~4 —• ' ,
• e ; t .' t - :-.‘ : . 'A * t "
1 o,4l.4liktOiress ; •., t., 7, - ,04( , 10-u
...... -
'.
' '''.- ' ' ' .• • - 47 A ii%, - 14 , 1:; ,,/ .17, 1 ! ,,i :: - ,
,11 4. 1 . , .. i ; `Y thoitt, , ii, i l - 41:!F"'1 , s'jx. . 4 46iiiii o d i o
i • , . , . tot t,,,,, ~ t ~, . 40 . 071 0111
•• -,,. ' 44- tgo, , ',...,,,,.„ ~.„,,; .., ~..44,
• . 7-7 ' - ' 9 . IP ,, ~ ; :4 -1 -I'`
` , .-41. - . 1 1.• ii0..,,-0.•,,,,7, , ,,,,,i.:.,0 r f i r0,„....,v.. , . ,,
Zilt
,i,„,"sit i v .s-v• ii , ,It.:-..1...-ti.,-.-,.,..”1,....., -6,-601.-._
AgligY:i.: iliggraPlieliMift --...
, n,
~ .. n ( ~ ..,_. .... ....., . 4, f ~. A •Nl, ''' `, '''''..,.
1 l a B s t iv i l i tt 4 ; 0 0 0 0 100 .* 0114/ idileif
GI
II
.::!, 1 . ,, 1 , i, ;:i
, t } t 4 .01014,
t mo ,
7rfor.
%Van.
lkP; •
Alth.