Reading daily eagle. (Reading, Pa.) 1868-1883, September 28, 1868, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    LI
lEEE
UNII
~ f ., : r71.1, p `N1A1011r.411 o.'vtont
is S 106,01410/***l l oo
w-v—tr• < • tA,iA.
i,!
.. ~. .
][ .. ?Wik - O l k ,, . i. + itiv4,off, t2;:;lft.:c•, 1.
.., ~ • `, ; ',f 1, , ,, nit: ,t , ,, 4 1; ',•14;. : Tei. i...,1r.) : , .-.,•- j.. -,, ,, r .
•
' . , %(,,*';'-, ' , .'oc,G-41:41 l'i.,,iPi,;`,• ..
.:;..;"' l s )1:.,':, ,,, ,, ,
VA t , ,
, i .t.
, •„..._ t
„... ~..
„<,
; ,-,,,:ti. , . 4i •.1 qi . fi•4 tc.,:c3:9 rt.r ;int ik:•••!•••,- 15 . ,,1' 4 ‘1 ,Oh
. • ,4,6,i;iy,04: t k ,..1t, , ,:0„, - 2 ,itil eg . arll, t $ iN''; , .,.4••,••
I
.\
, •••, ,t , e - ,1 5 .11t1i,ic.••, .?( Li t A 1- . • l' ;i-a..a' ,-,4 '.' •io ''.') .:‘
linWit t a Afr i *Ni t ithir
.
. ” .
.., r f. . '' X
iltitr (: , ,trol . Raera.x.ivfx) ail!
• • ,•
• . . • • .:-.Asip i Malioll 0-e. . ' ..
, ~ ~
tnAl
fitiN 101011WaVklAtOP ;
' . •':-' , , , vrt , l, vit•vt HA -•• ~1110:', -e•r-••,1
• , iOa A. 1V=P10ieC . 741 , %3 • ...
• ,', ,-, , ~,, a oiffl.),Jr 4h
ar i - et oN/ • . •
~,, ,_ .A . .ii,• , / +.(% , ,51-.; (11 - ) 4. 1 ',' •,..; 01,'; '', ii;: . i.
• ''
• :
,_,.. •,' . 9 1:4 Oh` r. ,4 )r Ai' ~1 .0 %,.•:, :31,.Y;1t ', .1
' ' WiIai ' MPOPRIOID ! : • • •
. ~ : : ,o,• . ~•(• 1,,,,i - „ , si. „fik , t. , ),,,,;, :•-••? . ii
Asa, ted i l i i i iiiii 4i .... 0 . 4414 _,,:." ; ,... : •:, : ii ..
) , . vri...•4... ! 10.0 , ,
.... H, x , 4.-. ow •1145i,f,...ir er.:f. 1 1::1" 9mt
'lr s '::C.t , c •..if t AA:
rta' -Nr ' ' . 1 1. . • , ', ll ' (f; , ' 1, .
•. , ,;. ' - •-•-lti:li. 11,h„1 , i i fic(•.‘'? / $, , •0
,r,,:,•T ,17
, ‘.,;•-• ~ . /;, , ,t) :4 •,41,,5.1 (01 4 iiq wo-i t' :y ,‘..
The boot sad eheiiieeeitieNteOffe*d: ,:,
.• ~ ta, ww,;411,. t„; „ ::: • •,,, •.•
th , P pPIM lowegsna
4
t „ ~, .; j:, , ~,,,,. •,, , ,,:i ,IM f,
' 411 , 1_:„ • ‘,
; ' ' • .!
BwiKßEßiq poßmAxic: I
nit Tag ciiitut •or. • • •
I)l B A lVh i rlalattaXl7, ll
OBIPING • ' PAINS, ,SIOIC.NESS
. Ott ) Tilt litOMACtrk
DR. ay .
Vlll°l"4° ,k , i 10, -beau,
54 s .
;kilottitt4 Atrioopopi-c.f•l'
(Nort ;liar to tile SohnoOlier Homo)
R. 0 4 1:1 1;iclo t.Y,441
July 10 U
MAK 4
)77 • •
Claa snd ,lit?ata,..Tittinil
EDWARD ma,,,
NO. 10, 8011111 Flinn STREET,
pLuSDINS tan, AND 87,E401 ran,No,,,
tee; al
' tab , , Ailvvlk4blogroihintionl'Nopoo
Also'ic. di l OtaVtiZell*. 436;014%
itagt l / 4 « diiikh, titl'Otoningc. ,
pt.cpoblie iis rooPoeuutlY
its. ' / , 'INDWARD SOUtte.
JOUR gglotgriinotitin
111:4:1q. 10%, Ipit 0 '
s iggitr is et4 it ' 1/4 0 0 1 11" 11.0,01C0T01111:2114
WA%
I'4l * '4l" , •
COACE"AtEPAIRING! .
• %t , 'l At!' ,
_'l' t
Att. ' 441010.10 , (7r0U0gme'Aiffithniii
Zirtirtit c r ilvvek
r , w 4 ' ; t 4)
4 •
, • •, e 4 kIN, ,
410A t h 44 11}1 A1A1 1 !i4r',1
. • •4 i s 4 1f i Fy is itilliVai 1 0440:
,01 , v.irgutaiß
lajOices. .;
iwitO,
aeLs it-titti`gtiltltErt,l
NEVIrI4,I '011[0 "YY `I
310. 14 CIE it i~
etlar l air ;
• ervell *"•, , s
. • ..1," ,„ , ,
0130A1114 " :
I ,llSttlasilklikk orb*** Vthetot l tielmit
' Am./iv:lt 44.0tifio‘
1110
2 lif
'',' - ' ' 1 1 ,V 11 4 . 1 ‘ ,' ;' 1. ' • :., ' , . -; • ' , ;.'',.,.7 . '- ', '," 7 ; ,
so ' 1710 Arittriti I , -11111061eilitri .
• ~,,, ,':;:-::,(ttfist PitiO . .:, ''', ) „', - ,1 1 ,- 7, (1 , , , :i ';'!*,
- 4 , -..;‘ --.• • "- .-..,.:" .•.. :,..,,,F. ll
.1144, 1 0.0, 1 ;,0 4, '• , f r '..‘ ,l .-: 1'...:1i:( 'P.: ~-' ,','
•. ` : 1 4'illiT 111 0414:-PeoPrie*V-'''; ( : : : 4KT
ov i i, • :• * ,;"•?/.!*•'i,'',;: - `, - ;''is...'•:';',•t , ::) , .. ::, - '''-'::::;'i-',.;!-'-"':''•14'
4„
, An,
t„ . k
•416 ".H1"'
„,,,, •.- :',, ' , ., t. , %. !. 1.-,., •-, ~ .i., 1-.. ,i, . • :' , V'.l;' ,l l
' -. , .. , ;;";I;iwy-4*• ,, 4i4 , ,-,p;i - -, : , ;;_-" T .:Al.wI t
. ,--
, , • .1:111, -, 1 4.
,Tri
!- ,: , N!„ f,\ •"• , :' , ;`", , ,, 1 •!, t'.. .':'l,t; ..,.•,','• - j.•.;',. , , .•( ,:
' • •1 ;L..L. i ' . 4t i.? ~-' - - ,—;',,-- v , i
. . 7,,
t T.44-volti..-,.,:.,t:5t o f ~
~. ~ ~. ,:.
It
~i;,,...„ii,,..,,,,,i :tH, 1 . -i , ,4,z 1,
ii- if sa i rsot pf t giii; ;,„' .` 1 77. 4,1 ,77-
‘'
Isa.
~ , i •: : ' , ,, ,1i, , ,ic ,,e:r , ... i. i,
~ ) , , , yi ,1,, , ' . ,_, •,:,;,-..,,- ! • ~, • ;:,, , ,
lik ” *ha 4reinriatgaltoolatOit
11•00._ lisilit, ,: .. ; l ; y•! , . 7 .
.:t . i . '
1 , .
I r" ; , '.`l‘V;,; - . i i re', ii,,VL?
, i• ,.. :•: 1, ; ,. ,, 1, '.
' 1 7t 1 '1.V , , , :,:• . '10 7, /,,
te
.. •. .. ,„
O . IC,
room r
• ••1,74 , • • ~
*lls goluDtmlOsit;'"'
sattit NOW.P TQ ATTEND TQ #l4,
Oparkplmr nem.
- t ? l i k • ./
VA) rti
sf,ttes:o4 told •y 0
CEMETgIiI LINg
► C.+ .
e • :t.r
ptifti"tind ii lkerriAlleviyx
al7.o 9 P3A 6 aBg i Bwr .04411
!!!-. • ‘,, iv
I 11 9 , - ,•,, ,
rnvnt ' ' '' • •' '
1 ' iittiareitektte Oft e l+A .I
IsPoTrhin °P d ' Plii l i .~a
LArif ante on o pta
outo v e tt TR i c t
01601 i t
t rtiand ft, , it an, red 4 4
~ RIF wiut one of a • hot• tab to • 4
!al smog, Fld br ni.vs rot- iey
I b• r - do t • ° kr 8 t , '
. '
-.lli '44
Y dy '
nut 4
• •
Ugh
eato
rongt
elr. d
r. 14111,
IS
o
t n
ffeoti
Ivor
Idiot
tath
x
k‘
~..,
.....,..,,,111 FtiiA
kycirfitor i t 1)11 44 t v i a lk- Inevii
' re+ 4
VT7 t 0 ' -, ft t 711:4tefttho'
al Ow. n f il apti gi , , i..:. o "
:14 ,iviir.'s • , ,:, , i
5 ..% i go ...
w APM 1:1;
0v,,,,i
arVIINAIRIAL.WAIfs .140ftIll!t
Orptng V i tittr! , a‘ larutemr a lt
° warion'avtatropoo of, 1 4,
k i lriA l et i st #l4 4
LOAN "
t 010,11
4 11 ."11614 • il i n i ßgr 4 r
0 tor 'eel atordiaLA I NA
' ' at mliPoorl44. [4-17flotow.
L i ~
-Aptitt , , cil7:2t:
• • •
'IP:: ?xi d 44. • ofilooi; hf.ir • t b,,soldi
hasp. - 4 :L.
.
LOTIIO NRINGER
=III
i ,
i I
, , 1
SI
111
8.1 4 1? A D D'OR S:
• •
ME
SIMI
ME
Ilir
■
111
W
El
M°KNIGIIT'r
't•
•
• t,•,
' •
AIDIE Ci "
„: " •
I, • . , '1"
„4, • ' • 1:‘.
4 . ,..,': . i.
+,,',
1 •il-.... - if!'i7r
• 4 0... 1' -I . ' ,
-..: 'i,' , 1 ~ ,' '' „ ):r :. .- - , ; -; •
'[ .7 ; • ; V: 10.,..; , ',` t : . .; I I ,:,• ' • 1 '':, . ~,,
_,,
'''' ..' irruizo .',4lstrPTA',ss . Bls;, -:?.--:,.
tit..
'4ioif ‘'.- .1:,.) 101 ~'• :',. ...:" . t`. r ' •
U4ORIPMN
,111,41Tii .-
'!-,-,::::::„„-,,,,::_.,•. -.-, .-
1 •1 •' i
0
to!, t •i
J" • .
;
A--
• 'Or - :001IMIRT8 1 ,
I C :j
• •••
, t
spuRING ' G; ;T HE • •
.
S:
. ;'''4!'cAt n, r9Wr/0„: ,
2 mA, wq r o t
)147)**tf.,q ,1614 . 0444,00014
tnoie tuipt , %:;
•
Daiid lAdteg j OpergAipird..Bootik tcrs
i 3 4#4
tka e i t
YOWLS INUOME ACIM ,W 0 1,19
OE
=MI
,
THE !LINS
=I
ME
1
AltatOt •
'l.l=
I ,
ATiLIWAR,ItANTED;
IMI
El
i,{~~ ,
linEll
.
=I
, 'I-
( 'i '~.; Z ~
.t
.Y~u :fir
"
MEI
4.1 11 ; :: ; : ; ,: , :: ::::;',,, 1 ., :,) , ' ,: ;:: : . 1 ' 11' ,. 1, „. , .'T;1 : ...,T i t ,f; ;Z , 1::', 5, :' , • ." , 1 )3 ,
-ivicrlitT, SJ ',.*:, , - Y, „%..4
: , i,-- , -. '. 7 . , ,ii i ;
P , . • ,4 .',. ` . );'r
' l l • - • ~.." •' - I on' fro j uityaniavntite4 , -0.:.-,.;'..r,
..i' ' '. : ,: .; ;• : , 1 l!'‘!9 l '! A „ 1A16 7 1 777; ' ,. ' .'i , 2 ::' , ),I ' ;' ,, ~
..
.., ,
..
'‘ the 0 11 , 0 4 410 1 0.46 1 0/0 1 * - I re ',-
SONNETSI'.
S. G.,
' 1 I
COAT i
j j, -• • DREBBgOik
-1694#14infolt AAA brawl, (WOW)
0 4 / 1 4 PAIRVIVOL9 ' 0 1111 %:";
-‘• •
:4PNIV BMW% 'l3talSit4AtaigliTi
• • iopleatiliortiko •-• •
4. “ tiliko
h ot:
k to
fertironet.;' ti RAilfgelei 4
• 1•• , cr, 2
il tt i gre. 2 o
, Ai t i litit r w. .4.)10.4
el
~ a.. ogi ithisto elowly, f SO
''
' til *tam 40 s44' ci tio t
'Pr eitd ib t UNW4 UNA. ar,..,,g
ag li Cigtor .4k 11* M i n. !If% :
~
. xv,ol.iiirzi). *i l' zit sia4 . ii„. " las i
Q ye fop ga r f fN 0,
w 0 , en
,'. o A> , -- 61
At a • i k I
4llvo go kw; w g gehinek , ! ma
übsiottenorm ir . w thtenet r ottio detawho
to t OO % enttAr R sor l ap mom
6mg ntogo tp P. A 0066 to ntina rout
4,genti !lOW goleMif!ierO. , tin 142ttrabi
4 :,
40 ~0 # 06 iter4443liG R, etoirmlTP 40,
.
I a'
pp
r lit' tl efwVittfirs
A'. loon 6 it RA
t . f o .
Inhgrtti• Les %pia,' ray win tr 1666
1 ,of 6., law, • i Wootton' OK twat di m dt t
i'l. . gelts iu ,l a ts 06b' 01doot h.O ,bgnailt 6
. own! woPa. 0 ,6 r1 su fferer
WIA
wO. " er min n' 1111"" Ad lig ett ,ithfal ws4l 4 66'hisit7mty
"ebb- - Ravi Naltilli ii C WILSON,
No., Routh Eleopioll,. Wil imilburit.N.lN
RlAts:i
MI
TOVEB, RANGES, npittos.
VM4404. PROAO4*
1 '•-,
thki,crelgrioci . ropiotrally Invites.: Pobi3
t oAtioti to tiy!lowik , /011 PP t i d ./I t er '' 64113
1. .: 1 , ' ' , •1 . '
" ita t ititt 1 *TPA, I '
IKg r i 4 ' ii#fif#g; 404 ,IN' ISODU I CED.'
,I , , iIIIIIIIEBq Sigli,) ,;: ‘'i :
Irt 6;111464 iiitea "ote heitt,toi.inti)tei•
li it:
tat tree Ate
_fp i l i *Offile3mitro , 1,, r .
l ilt ifirtc 1447os1:17,1101t:
e vitee: itiisiultattoutuayeettirt,
ic
t'.4*: row. . l igiArgt tati t iti
y,• nip en , t
carmine e mat ' A by mil." It I'p f' 91'. is
l it
e rps a refers, th obit°, by Derogssiot, to
go:: e r etbrirr 4 P f rif " l " I P. ii rl , /Ir. An ,
11"laitx.. ' '',.. ',ma; ktrisNi3ps..
, .A: 11110 Ita • n '
', . ‘‘' - • tatifty 6764,'
i ;lir faiotnit , ' , aidain i lh. KULY, , ' •',
I 4 Moe Angara. ,I- t •• • WW.
iirtirst, ••
. '
• , •:. , • : ,JA(1011 XAIiFF itii, f „plandon. l !'
•,,,,, . , .• ': • • QtE...!,;'• 1 41 1 * . 1 7.94 1 1/ 414 , 0 P1
it' •Ile alSo !strifes iii)ei;4 l,lktti ottentlen !.6f!te '• ' ' •,.' .
'''., ,'' ' ',:', ' i, *Woo ' ,--•• "*- '
bieti 10 a; 1440 Stipp:me& .BOtielioK, 1114 for
ions maim tßioll lip le the jl: oir. . e ton
is OW a edl keen IA skte p elt
b von CH 1 1 ' o. gun Street unt r
hill 0, Y streets ofe YOUtth i and at o er 1
F:tie'ttler **salon paid ~t'e' ' , , • '
TIN itoori Pio, AND, , SPOI/TiArcl.l
I=
IMI
ME
=1
LI
~'l~ 1
111
LINIEBES
i
1111
=III
EN
•••• ' - -
- • • s.OIII4EROIII ,
POIJNTItYIIiODUCE, ZVON)..V 81 1),
'cottpor()o,lq:;4 6 /,`,.i
~ • ,
: ' 7 r ; • , ,
04 . 0 koW,e3i; 141(M4"00.1e144 0
; •
„ ,:•i.,)
x0,,761...re4 soot, IWO&
El
DIE
242 Penn St., Reading
loofing. ,
• ~• t ..,;
rte timillosi [ ntin'e , but rttllhil Me hint°
°MIMI troinptly ."xtiented; an ir d i rrs, tet t: l6[o
"tarty4&.:
• ',..to•l+l..rxeuxeas 4so -604
TOPtalillAlllol l oMa l .
ekdkiettemr
orighiut , ,
Ei44l,itates Ihn?ruff.kr . id
V, Q, I; S "
ruzq Vii)s?A,LV.
Ve t
. /
/1
1
VE.GE.TAIILD'AMBROSIA
to ; TO itwoulxor TU Mlif;
•
ORA-piAD)cr• 1401•41 tetra theliflOettifeiteret
b ft to.the' ark lustros,. Arabi frame oryneth.
Vt a u r4 ll l 7o P V, Ith I • At:iedll .
t° i : Ctil •
eo~plp ho /madame uvvercu DaleW
end kieleo it. and Aar, glean costa sett weer.
awl Wadi) , • • • • •
Bo.e-IliteeetoNetsimis bare thOu iieniatelne
lopksr**l), ortAh, boo sita:ootert with*
AtlrPtriti 9 metri end tknee with Oy ,
Zee ettettlete hee it hU tple it le tiO Iy Vet
tAunt Livitee ttee 4 beeatuie 4 iteeps ,theirgeir
vaeoe ii viii r giatillt te 'the ;
elelsealipethestettieleli) ',he blared:, • -
~ 6,4 •IL •:,14101tr f l Mkt*, &
Pi it. IZtiotta t Biz,vOly Mp
Pvtkif :A 2 tente_ 140=
- ,
isalintoxixtr t, OtzgrgirMß!l_,..., iru
..0,
.1
t 4.;
"i. • , pa litl A.,
0-,
;::•111.:•4.,rr 9P'll
A ~
3
% t i l ' % 4
L e nt o
0400044.4 i ttato i 00*.t
iir
, 144_ 028411114.
!, 1 77.77 .1 .114111..
OE
,~.;, ~. ,
~~.
ME
A
i , •
,t 4
MN
t r"75
'
l
':' ;t 6 ,0 1 110 11 1 ' i l i 41 , 101414C ‘ :; - ::1-:1.1 *:'
, 1..' .c•-•;:. , rixcxbipLA Li 4A a # c-qt 4 ,' , t.?;!
, -,.- -, •-• , ' ' , .... , '0' 4044 ~i 5.4; .-t- -
~ , ,,,,,,,,,i . : :, :1.,1,,...-v,,,n 1, 4 • :,..• , ti‘ ,li i.i ii
~,i, ~ .!. ~
~ ( ( A,.„. , , 'I
, ' 1iet ,2 0 ,41 1 4 0 9 " 14 1 400 4 941141 00/
0#!.1 1 0t ..,, 1 1 7
17•: ,
,f
4:.
Ogfat im W to g#oll,t4 l l4 ~ itit o i,
simouirsTAND J. •• •
rout/mai betelithe Pigittiliiivi'lhria*.,"
,te.t:
• ,,„,,‘ ~,,,,,, •; ,-,:•4v•r-1,..,. ,
. ~ # .. , ~ • .t„ . ~ _
i ',.. '' ' . ' attritietAr *IMO' *MN
. '„ :- ~ , ...), i ~ -,1 •
110171111 NON 10. 1 • , , r . ~ ',„ ‘, :,_:, 1 ..
41 e . 4 pi Ar i trt#o4oo Ma loi POW, (44 4 0 1 1
1 -
'
• ',l - • --dr;
4~ :.',:-
WHO ALE ,RETAIL
WHO
.; 2. • "
in 4 :1 • • - $
1 „04/110!,1*;.
iceopstru*iije *dr
1 " tOWEST 'PRIOX9 i,l
ficenvar,Orilifis!o°t„ [••
1 0.1 Mt, PIN% 'llEktfACic t . -14PRUCE;
00:ORRY, vAlti Ain4 ES
,INDIA 41:PV4 & YORrO• WALNUT,
• OAROLINAItELLOW 1414 E, '
EMI
And ,
',MD:WIGAN X ) AtitEi' ' "
' / 1 4
111.11.
E R
,s, 4
A Thoilutbli 14,4,0 igid over.
r • , ,
•;; „ . •' t S'
WEITE PtbiA Otritgerg . NO Tern
bAROLIKkOREEN SWA)IPDAR:i
N 54:713s 4:713
:
!Orders feoottellk !tenoned ..and promptly
t
tended t9.' or Ptieeoi gto., Call et the . ;
W 1:0 0 t . OrPlOg •
, I'l4o Ike.
r Or, aiddre4s, , ,
• ' '• IBBIai•
.) a i
l ,
4Alkilbat
°•
f 04111.54
WlVit 'AND • •' •
,••
t:BANItART 41.19011. 0 - . ,-.;
: DIOLURS . )
:• • t
~.•
PLOTJR AND "GRAIN
„,„ ,
~•„
•
&o e' :-•••
rth Bth Rtretti , ,
• , ••• ' • :;--. ;
•
'\ 4 1 0 0 • gnierior lot of ' ••
I •
,- , .
• ,
.; !... 1
910 i heat • Ateal
~ , , ~•
• .• • '•„‘ •
. D.. t
RE
iftetiktt , t-!' • • . ; •
. •. •• _ •'•••
EttOnsive • 'Grain Woxehtwif
..• ,
. -
••r 1•• •.:1
• • ' relmtßii.AND ‘00$13.10N080;; ,, f , :
s : t* ;104 . san '''
oreul•lon reasonable. , b o, pattvorlo:r'l49A
AND•VSED,"'&O4,
• •
• ,; , f_•j , . l , •
On be purebase4 elsewherei'.oAlsoi a superlorlet of
, • •;
.‘•
Etokwileatilteali.itiatotato4
OAkoo.llro:; o sNorthNightkolitLoodussl'o.
owe.,
BE .
BEAriXlst(l-',Axii.x.l4
The :41(14K:0:4013AD 44eiinpapet :1•01)11sied in
• irotto i,4 - :. •
5 3 7, *lfPata7
, .
: : ••• ,;
„. • _„•,
arctaa4oqer 'Fire' •
The"ll44lnt i i iiiterktiotbilt44lodierttiltittah'
tiltkm 64 the Oeiman Dlstriets te**llliiinPeeng,gt" .
eireialiMon of iiyir
It/ottani '6410i - 41814' birire'CiAiitans.6l
Oltertilezietitiiimits4fitly,iudeetedolet";
1.411 V k dratililtDsk oecrakleliflatiti; -
en4 4 V- 0. 4*/* to * lll oo4* th e **l t.elitleet
11664104 °tout roteoolfio#, It"
go*dndarotuian., ;• . • •-• ."
• . 0. •
:ozwr
PIPII* 1 0 1 44101400100011Aiti;b*1
:14 4 at-ferlik 14001,
QODAIWATAItI 801M,AVATSUI • •
tjf 1" • •"% /12<,,,2,•:t
.3llltkiria f.
' : :
Ltiro4l, A t 't '
•
, • •.•!, ~ r ‘ r 7 , ,
NOW' IN' lkiiiBTl'.:2
y 4
1h
t, 4( Stert,;:
k ' '!' ;11 :. ,
e , '• •
a t
ZIE0141011.'8,1)41:70
jrse" `:1-' o , {tt
44 4 '4104 , '44
•, i,••• •• ~f.„ •••' ,
, , *SOW 11141111111111414111,,,
• ' : - •,• •
tatikai ' '
0.. , 4.. ; . 1 ,. , -1
i'
OEM
r
,„„,.,.d.,:,. Ft
ENNSYLVANIA. CHORAL HARMONY
1 Cloutainlog Oil prinottlia , ,' • • ; ' , i
• - ' ''°' + c4Ufidit,
i4,ltaki, i§
•' # ',
';•:0
;* ' %.
-,' ,
f , 2,, ,
.
il. .ef „ S94o l ltk . , f , '
s , GERMAN Ato grlousn Tgrr, ,''
Poriale:st tlio ' •' : ' -, , .
, , , •
i.sAoLho nooKsTont
_
- 8151:,. row Street. ' . '' - , '' '
OOnOOL.COMPAN/ONL-• • - r
ti Or eleititoctiVed: Igilli let Oi dealtik—
,bl4 Bute Iltskote,'wido wester+ 400 ed; Well At'
reduced LateeLoolltain bi W
. 0; react!.
Orayon, roll lillid,Oti Piste PAWN CIU!)
sponge. ' • • 4
• ." 3 ' l . ' Agee' ookatore 1 ,,
•
,kONDAT'OpoL
„
'SINGING ,BOOKS
:‘, ' • ;'•
'EatitiXit : BOOZ
• - !`; , - . .-!;‘•dmitio.4•4 —:!.'
11APprvcitogs,,
V9IOE r ,
‘,
e;
TOO "NIF,W,I39I,DEN, ,ORAIN
. Trit''Novfotaitstg.olo4*,..
~• , •
tHE BA.l3ll4#.,Bolo9li , BELl f i , ''; . ts
TO $4 7 4 131fA r Atk$0#90Y
e f9Sltfle 41.q3;',0r ?!k4;;!0:11!11 ;
I ' 6 Itol. • • •
11 400 4 .4 11 * / •NlitOitt"e'
?'Afilluncksl. o „
00T . AND 8110EIVACIOlt
OSPootralbt, 1 1 .111MOVINI Wl* fcingso4
Ilia Lo
800T -. 0 0 ` 811QE '
601 it 4 , 1
dro
111
•
Ito' '654. Petit' R•trtiet - L
ti H 4,004 aioxe hiA,fornipt iocAtio l p iThex4
q n4Ppl to soonnyngla,to . Au ; *stal l s
n 0 tineorousiners. • - 4111
.. .
FAggioilABLIF..... ,, , , ‘...:.,,,
AND • 1
H 0 E
BOOT, 41011414:
I -:' AW•retrsrnroill,.gep.4olt*:; , !:-- , ''fl:
ti
ii i *iiiilii&'
rVIIV ' r t l ul CO , opt& 13 qp ;
a 'et ,',I. ee an t rows oleeetiofri
tidr. 'oAtilteter tjes 'ctn . il vices t- •' '
.• AO , 8 4 1114 11Wil. 4 ", 1 . 41 . 444 ;•f % i 11 '' Ili :-..?'-''''.
i
-.'' ;,. '• , ..t,
~".I', -',,,.;. ~ '• ... ~ , 4 t t : 4 4 •
1 41 . ':' l eitt,i,Stititi*Ni, '' ,.l ': . ' .'!.',' "2
i t
A t 4 : . .-' 1i1p..,., -. . /. .....; ‘ , :-. , -,; ,; •: t!. ; ,, ,,,, .. , t , : ; i a
.•::, i i..- i'' • ri M ilt h iii;,...!2? :• + 2 . , 014 5
0 6 iiirtdigilltooi ' ' " 00' t.. 5
ftsiilel. pe t ots,' ii. — ~-., - -. : : _ 2 141 ., 1. )
troi,o4iietzti..77- , ,,,)' , ' ...,,".•.'..,--: ii3_ , ..-, :s
~.. •• • bilaterale ' - ,-,'-' •',.• ,- f , izo,, :. 45,
Vesio . eroY - ,sloYo.,k4,:hish.'ivish W.16-,,,1 ,a lb Atlfiliiiitugifiiiiiit;tisiiotat;li','-
, ” mat ptent•lest ey p ,•-) :._., • • .'fil •i•
” skid slippery • • •', ' 1 - -- i ~•-•• • 1.4.00 ,A 76
ii, 1,
tziontle s , ..' ~..•'- •-", - ' . ~v, : ., tw'
phildreti s pitiet pattet . icleittier ttp bid. • .: 6 ,
pril24amittl .' . ':
' -:.' l '' 'FM ' ..tw • et.%-
WHERE TO. on s iTt ).s,t
•;:,;
~ ,1 11.41.721i,P4nt0
F.U.I, ,X:k'":11, 11; civith
,
. ALL e.i.17 03 :4 1 ii?
2 r,
; 1139 dirg•At 11311141iteft414
kkikr 1 00 6 4.4 0 r Olin 1 4i, Itbek o**4
m poommth intim** , aruollo_ tartum.
fea tobiktkoe WeAown t 1111414410 C < •
CA,RPETINOAA'AT,,, , gOf4B tAILI)
• •—• Otti 9 0t0 1 112tEr"' "
A g 111100ok alwari ftt folr
wpW
101)114/> • '717 71%
FRgotßiopir. 4VPN :„ -
Wiser PA and Iraibigt#P is • 10 0o (Biro
isch
• .
Solejlieni oit.not!is Üban9P 0 9, 4 1 N V, oil
celebrated ' '
SPAITIAON , Witt 'COMP'Of
;• • .
the t tit tabte'l444looe; Seale' eerie
airb",44,
bel un c .4. 1 • too , 0. 4 ' Je
FA/ga •
y it* 2 3 ;(00 M t s,
/Qt. pan
VIP . I) C; ***PA 4:4',,
rief44lt
. . • „,
'; ":.. *.% •...,?-1 : ,., - :, : !,7-:,,•.riii ~,,,,,,,,T , ,,,,y;.,.
I ^':, cq: ; >,: ' •l.: } Clfr -- :11 ' Kit:g.i. 1 ( , ..-, 4 7,0..ii*,`,. 3 ,5i.4P,W. - tti,;,:k.::l - ,
004091 , 00,11000ok*Ni•
..., 1 lif d-_, z , ,:. t, i:t.... , -2,,, iii6 .,,,, Lik .. i . p .
onur
$,... ?":,,,'... 4 '.. r 11 ,4--Wq-,- - , ?:
~ ;: - -, , , , s ''.3,:,:t C' '...;.; I
e A.- : ''.l
. ' ..a -4 - ~a-lz. -.A, It -, •
.0 .: ~'''.. i ll:: : . !.t4" " "`"' •; '
'. s : , ! , ,
~, , ,Alt
~ '..1", i. , '.'' ',. " 1 / • !
joii ~
~ .. >. ', '4: v.'M J, , F' ; , „!. .; , ..,
.. 10 ,
0 , , t:.„ 0
wit,... .44.104 pl -0
. f 'IE 7 `;• , ' ' ' - '.. ' ' .' '• '
. .
MN
MEW
--
4 4 , 1111
. .. :
4 ifilithis,
if tt At4 i t. t. 1.
holp
.
*tit . - .. 1 7 '''-':'‘ - ': - ''.•••
,40. • .
.114 1 1 . '..• ~i; . ; :, iitill co,
ii4tix,#o,lo -
‘l , •'•
I ) R. ,t iV E•lt t -f , Al)itfct optiyyolat.
• - ,
j .t
„.,., :,..,, ~,... •
.„,.!!,,--, , ,,,,7;--, : --; -7t
i t
, o
. s. Voitordiott,
• I
Prtit ''us l' . I tri $ olo19;4 4 11;01,1r t iv” g • ./
ititaelr l e : w i t
01 4 1 ,14 1 4 4 4' tv a t i
:"..0.0 katic .. _, , :. 0 titsit or .• .
,i4 ,,,, -;,,,i;044 *mai* 4 4 adt -, - - kse4,:•-
~ 0 ,54168 ... `',„'' 'l.. , t , ..1 ~ 4
I o l v jg a
~, A *Oa X 0 111 II 0 Dill. '
—4410 ' IPtuls 111
u ivad alli, ... . lite '1 1 ' ' w •
'4 , rpoiliMik 1 ' -t •
, I F et a I l i
I P d 410144 '
1.41
ti .m4l f e lt ts t r
le: le f.* &MI IV ala
1 e . V( t t i MI teak X It • sioe.
1, a . L , AVem, air o te e go
" I 11 116 ' '
%ilrept.it. 4 .. P.l . Misitli• . 1. 4 47,4 : .
i • ,
, .
~ f
IBM
:-13OIVN1J2! VI.4V.R2S• 40 411444 w
.f." - ./.1302014 1 70,1514 4 :
"::•": .'' ' ' !''' ll o 7 o.ii - : 1 • . .. , ~, , ~ ~,
. - ':
: ' • . ' : : .: r : 10, t .,# ' : ',, . ' : i: .? )., '1
. • :,",?' .' ' , !
,: i .::'"i:11', ; . '..":•.`- ~ illOhati.l4 , ' 1
''s ii.,.l4rt‘' 4 :ail& 4 4 i1_r_;;444#5ta4 , 414.0141,141N i
. 4 Vg B a o gt i ro i ti ktif iiiiptlitittill :;
Lc k
dro-01444 importing _ousok
_co 1 di e f
f t _ lt
Ittto_44l.llo 4.b)74v9t14F5P)? . ,... ,?9r?,7
*lomy
. 1 4 / 1 41 t ti 'i lr: lcM. , 9 :01M:. ,'i ,! . ‘..
, 16)ii:iiiit te' 1.600 . iatff . .-' ‘,. , . . i
. . '•
, • ~.,, . I
NJ
t1. 1 ::4 ';-"
, • j.r '
•
4 i f
.? ' ",
L - 41104 . 410) 01411404 5 9ifi . r,i ±vy.. 4 t , i . , 41
r
• •;3, fjeY.
~, AMIERW SA ONALIbi/M
$
v - 4. - tf:i
BM
rt.i. '
'
. :
•
;,;11 • , . .
140031.8, AND ESSEX RAILROAD.
:
YALUABiEM notATE,
=I
Will be sold{ lit . tki if:91144 1164 e: on •‘'-':
' ' ,:g4 1 :140.94 . 0#1,04t4 1 40i::: : '; i,,.:,,_':: )
:t1 okok 1. ta.. ali that tpWpitoe Of L iChlet‘
uts on too south 440 et
tr n r ..owaar
0
t aor s ptoperti.„ oo and on 0 Ist t 0. , :,,,
•iottOr
i v i: W; 1300dorooki t 8 w t 0 b rt ,
of Antal hpaldete Oitlltti tibttti 4Re
on .t o tout op Cherry alto& oonitne to ' t, ,
:on Poen wool, 31 feet, and 41 dept h2 r 3l) Toot, ay. ,
Ing therebn efoOtpd It ' i 7,, • -,-•,, - •
• ; , 0 , f .. .• ;It ~, ,_l,_,_,_,' ,I. ,i , •
,TWO-8TOItY„BRIOK. DWELILINfi t ,
ttai s q Fr ,allinifirty N wq,.
pm otsogo 1 , , , i 41, 9 1§7t0 0
‘ , Ore ,)',,, i , l ~ . ..' •,- 'a n P4'.
1 /al At, Pie unto Unto And •Voce lOU behold Ei ;
*WO, of National thtloa Bank stook. awl lOshsitit
0! vargtotiltii• gm* Tholkatiii• bi „ -1 ~ i '
4'.;„ -_, . , Wm. Te VA, Auotitiner. ,
',"aapt 21, 24. - 0;g43. oot 1. 8 ,
1868.
FALL TRADIC.
ME
NEW YORK =NW
lIIM
e~tp
i — . 'is •
~. t, r ;(:, • s ) .:1, ) '',.
jg
- = - ' - ' 4 - ',. , ' ••- . i. •-• . f..‘ f•
.
' I I ANGT - . 1- - TOR As''''"
...
~,,; •
,• , 4 4 1 ., , ...-• 4,..i,,,i I, :•,..--•:,.,!:•_.:;,,, , —.4,‘,4,
if ''' ' ‘ ii ' ir':. '074 's sr :, i ' Y's.l,.%f s ! y ; f.s: ' 'i: )%.,' i
s : ' ~.. i • ,s . , PPLITNI I I WitnE l 4 ll 4iJ 's' t 6 . , ''
' . !',': . i.
,1 , ~,' ,: r ,'; J 1.,' , !',.• ', 5.. .;', - ts r. ,' , , ti ' : . k) ",', i. , I) t: Or ~
tag opened iz Jam's. . aid toe,/ i releigoi afpokof,-.
i
J , ~,,„ ,:,- ~,':„.-, ,t 2 ; ....:: -, •io/It/C4;ZI ....II
; • , 11' . ,•": ~';,-'• :,t,n 1 . 7 -,t •. ••4 :la v ' , .j,"•41), - .. 4 - 4„7 , ;1..'re,1 I . e: - .
1 i , ~• .', , ". .:. • ,!.', tt',,sY c •':! ' ,; , •; 4 .f '4O , ' • . ' t
- t ' 11 .
1' ' 4 ,,,- Of4 e # #ll . ~., ~ .., ~ ~A,, , , ;i•, t
# ilehli WMO I t4lO ':' '
. ' ~ k v!1 4 - ‘ts, `i', I,l•`i''‘ . Y:.•1•1 , '_:•.' 01 , , 3 .
*POCH' tett MR / 1 / 9 1V V EM . ' • ' '
r:..
I .
OEM
Eli
a $ 1 :, },.
El
EMI
ME
, „
i'
• ; , t •, •
ATAIStc , :a;EMYS .
ME
‘.* PENN.'irfREEI`'.
i~
•,
.twit 1143100 *lance
1
).
1111
~. . .
ir
, Ati 4 ,..,{1::,,, -;,:4-: ;' , .';' , .- K iq4i:/;,4:!i :` ':'
-' • ~:!:- :„w , ann
,•• - • •-• :, : ss • ~,;••, ,m over ~.,..„0
111
, .
~, •'.` .-of '..',- 7d 4.; ) ;.,, , ,..,•, 11,•,,:0 , , , A . Y•
;, . .'• '' .. ':'.. . ,4"- 6 •••‘tP;',- , r ,, ,:•. - ; , : . '; - N.O .., ;,.,-.i
• . •,.. • ......_ ,
-; SO 0 ... ', ' •
' 0; \lctitiVitill 4' Islll4 -
~, ` . 1 ) •
,'• .',r_
,•''-•,• ~ r .,', -! :•.: ' ~, "..; :•,,1 •, .a. 4 ..., ,
" ' ' ,•1 , •,)-',., fkr....,'• • 1?) C. , 1 1
tt ,; ~,t' ~ . ~, .~
~ ..
• ' - ^ • 4:7. • •
140WINT
MiM=l
ISM
4,44'i > 4 1
,
=MIME
ctiltifta.'ma , .-31140• 1 1 . 0i0stoirgr.
- : „: 7 v
4_~~.;' ~~e ~,t
Altka
Eli
ISII
`.
ESE
=I
ME
MEI
1868
s;,;:;
M=.o
!;• >it
,ir..
, t
, •
f !); • •
WM
: ii
111
1 •
=EMI
~ i ;~.~ ~ ~
=I II
=1
, s , f - -; V- , ;:, 11f?1• $