Reading daily eagle. (Reading, Pa.) 1868-1883, September 26, 1868, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Mr s4 l,
unixiiiiiiiio tiatkAroooll' MitAlitti .
_. .
1 VS . ..,* W tEgiefral : -4 **MO A" .- k. , •
r o ot ) i)
16 4 1114 .'" "5 .. : ''
i ..
or ,
W. Unite GNI etaitratAunsa put
Omits.
Iris *on oxlip 7
Whoktak owl atrit'ea* iii•
FA 0' 'I
•
,misblefBlool:guilding, •
.406
' 2 " *. it i •
t r ianrita i llitAnttl kr'
, r y tt
Tll S KORN INO
. WILL DPI OPENED
:C*l
As alas/this our awl oaten:o4 assorusentof
GOODS. LINE,
The best Igla thespeet ever before. offered
the people ',of' Reeding and_
listlisiroinity. •
*PTO' _
BLACIBURY CORDIAL.
3 Alw, miono ono . . „
.3roJelitiji)
swim COMPLAINT ' 0110LICI
GRIPING PAINS, SICKNERS
YigifiLElWVlwe:w - ax
PIMPAIVID IrT
DR: W. Twitwzonirsa,
4mvpeli
(Nest doOi to thellohniuoker House)
Jib; 10 U
Gas aOriiteam
EDAUP A:144
N 0.4144 1801Aa
dr PiirctORABET OI ,
was 1a 0 UP!*il61101(10 TUB %
a * . Mu" Ms9V0114:1110 W. it he Stl4ll
llMUBtitii,lith AND 011401 PITTING,
ri. . AA work d se. .etenteed.. Hope
AG.* ot iffeit a. Braekt
tarvirri, t -
"' • ,44 1••1 kl , sr•ALALais; ,
of GM vi,: flat •,/filiPIT, 1 0! • ‘,014:,
JOIIN ' I/W4tyithitatit t " ; •
ts ../* •
•
D 33 I
riPWW.A. Poor Bootetograi
415 simmeemaswimno we i5t:)10,17._,.
;1314)1 , Ftg 'VA • rAc.,
Witte al khois ottloteeetle Woes of the
411ww: LAGhtt Mit t ALE, U.
'POIVer.4OO,O4::,
ticitrivi, .031xi0it,'..13:00.0,0,80
ifilit*lit 0 9
ii O. • - it ~:',--,•'..-,
1':-Ii.'
• .•.17- , , hvi...41- - iyi -, •to:-. , '1'' 2 1- "
...( ~ - . 1. , :• , ... - ~. ' " ' e ,C. . -c 4;711t 11-
,
: '-:',(•:1'-'1'.c.;?,":,',-..•;,
„; " -, , c.`irt.:i:,; , ; S,J•i`!•if Y i ;:" , 1 ... ~ ti'il-',l,ti,it, f ;. - .. y1 . ,t.: ;..,... 4.?.. ''li.,.'
14100 . 4; , . 5 H;':iSitORE!!,,
• • `;• • 4: • -.•••, ,
~ , , , 3, 1 , .- -.• ",...
,•:., . 4•,,,,.. :. ~..• ••• 1
, ~,„,.; , i ,_,,..„ : „.„ •s" -,4, ,, , lA . , - .44, 1 4 *11'01044.
• -6 . tli. , k., -,,,, , '-(f, , , , ,;‘‘:, , ,...” , ~,-,,,,,.":,...,, ...,,,-,;,..,,,,,,,,-. - , ::,:,,
I 4(:, , ttsititooStriani, -,',. -;
• ,- -ci 1. %. 'ic , .1 . ././.i. : t.' ' 44 , 13C:C4 ~--%;. ). - - 1 :•,:%, , '
.11111W6441,1101111010.0*.e100 1
::',. „...., , , 4, i'.• ~4 : ,.., 1 “ '' I '4.' l ' . 'f!
~ s t,'::•!s ' ;;•I! L': .lEt 1-1 ~._ 1
i ' ill. • P . . 17.
tatir
r:4-,J;f7A rl.: t. , il:
.. k:4 1 ;11`,..!:!.: ?!P! - ..'' . 'i ',,',‘ (-: ! )1 , •." v
•. : . i4Mil , ',IT ,
.1 0 ,
. ~
%It I
.fialhitt .;:;::
0:71 r':; •,1•3: '•• • /.{ t, —
..ti, I ,e 1*, , . Z' , ~,.'.
1 481
I:indult for 4. ~;„,
noos Aro *
lt,`; 7 / 1
leg:,
MB
IMMO
+ f A'A 1
otiongslimma i s'
•r .
• ( 1 rif ;
=llll
..
'
4..
k
• 3 TEP
ADDE
. RS.
'
:' , O , •
+.(
,0 1
1
50,
,f- •."
,fAPI<I
,
tI• I '
,t,
OM
1,. ~ f •
ALMIWARRATBD4
itili
Cal
I, . 1 • • I.,,;•,'••;"
, ci tit
!'••
tf I' t,,.. '
; .1 1 .,
ti
"
• •
Oriit.';fi'l
•
t • .±• • .ti
;;;;. • i
:• J4,•i
) t • kZ‘ , 4'.)' !
' t•••
t' S r' f •C !' "
1 .;; • it', 1V1 ) 7 , N
• • '
1 ' 1
I 1•
rh....v. , .... ,,, ,, ,, ) , ..i.. , , -, . - , 4 1 , ..-.. - .. r .,, ! •
..
. ,
. ,
' , , 1ii k ...•: LI, 1 ,- . fil ' I r
li',
,1'e,k..i.1 1 , , , , t 2 ~..% 1 .....1
I. , qi , 1F,./.:Zi 1 .
I'.' 1, 1 ~ likn i .l. ' l .? , ' :', - . .ci , - . k '!-' ,i t
' ,-' I—iTY.l.l v ~r• et : i' , ' , t:•„`).,.P ),' 4 . ' ° - ~1 ';i: - I
,* :. ' • ,' '', I f. • . V.
ItrlNitlatign & .-
oi
re'
• „...,,,,,,,.,,„,,,„,,,c,,,kAr ref m , , c,V, -, 6,- !-A ,. 4 , , , ,..-. 109 , , , . ,-..., 1, ,, ...2:
. . ',. t ' ,l - A
:II i r i°,_ 11. •:I`.', ; ',,.' 1, 1 :1..t - . , .. .
C 4 • V:. 4 ti a
J.,?•dr I , • '
• e. • • ;;,/
'i" , ' •
IT.ilißD , dizaPPE
' 7‘77-71
6/4
4 . , • :
eV..t•k;
RGP.sr
I. .Al.l3Ei)
• ym
arinAMAASl'3ooPlatillint
111,3 dilr„to
, DURING ps*Dici• SEASON
ARA: NOW ' I OPES'AT rgs *Awing'
. .finOtl9lll.Pifffflq. - 4,f”r4 t 1
<01444,1 A lim,', Bin*Mplo bitoo f AO
~, „ , i ,
Stiliti Irtitzt l / 2 , ~ 1,.1 . ,
Dallitti l f s flOY l 9Pen,PAitirdoft o OP,S o SP -
Ea IA &relit& i i t 1iA414. 40$ li e et
11 01 0 InaMi ttl ib l th lkinbe 'ffill Ploige 40 a °
ono% ' 004144
EOM
BROM* AT , Nits
014 r
=p at ell
; Li tacizi . ,, a*
te
ME
it i
r,l
3!
'
MEI
ME
:
IMO
=MI
')
NM
~~ 'f ~:~t{'!
• I , i
.;~ •~
lASIV.OPItnra,
• ,-,-1'!;/
• '•••'
„ • , . .= • •.• •
• ,
'SONNET% • • - -
. ,•., • .
•COATS I ,
1 . 1 , WOW
of•rars rotots *ld strlN -
8014113.41UND840/4111NT8
, •at Mart .."
kar l
''' 'e f iaoo4:4 '-
..
' ii‘k iiitiugh
• . It sO/ 40. 0 , i,... , , i . -- iia.
- *kw,. I
I , • le t
foie' hi& tall<
0 IftiCr t , i ' in . ila
1 1
It
J
#
in t r y.. tow ,
irsOr
lk,D.Sibli •ase, air 0rVa177 . 4 .:i.:4181-
AdtVien=4"/{4444irVi i A.
&OIL latMittZttl i g i r l at: I
411 and ado O. o***Yerkidi
-anis which ie was
Of *•ieris it ieww that dire,
. r .„, tiopo. ,00fr-pttiootjo to, bLool i rt:
4 'S` ViNgir liront ere tbtoranik* thil
Ad •
11Srd A#ol Mar
, !q 1 , 01 1 4 ?. 4 ' 0 114* • •
grg ' itANqESj Fe41*13..:
NVILIALUVUBRIDEGAM
• Pro 242 P ennn St Reading
intesti`' palls
attedt . lon'to hficitiely'intpdtfid 'Ha* et, Armed
the:: -1 . •
UT - STONt :1 1 TER . II - ;,,
, ,7,,.-.,„ ~,,. .--.,-.,!;-, a \ ',.' ;;"t• ,';,, I , ,;:. , ;.
,i'vs , r ''ttEigitt• rot% i*AcipticEra: 1
'ttbinilie*tiosk infiteitatire heat. taies al)lae
Rta, and eyes Pettey eatletaetion than any atin :
neentlon ever introdaeed the public. ;
, I-, • TlyiNg•Plti t li qr, t% 6 irs
0 10 t 0 604 - te
~ ~,,,,,p e . * 0
*
t a eell . th* Has iaperloi taw Its Tow'
• thil i tlAA 411 1 ( " ft liliarafga t i ii
%)
ain . etitreist•% ti Treat or ,is
tiros refe t 'polio try peuntsaien , to
ll:frill o ttioleii P0.r.9i4 49- are .1191trin4g.
t ,,
'h. f o. .- AL, -- i • -•,,, mai. k; ‘ , ! 400',;
t rim, : ••. ,• : , ~B* ' 4 lic;it - ..,,•
I
P t i ttl i ;''''let altiTs•'`. • . 1
-.' atlfix MAIO !I C WIC . X ?bp. " ',: )
ti ,',.; .•.• ' 1. ! . JI.OOBICAU..I manna
... . - :•.',t i ,- ,
Op an 1 . 1 .0 1 0, ite3tittlidert
• lie ar) 4171441;405t attention to the •,
,_,,— ~..-: ;;•,.,-.,. - - --, ; , , ,;:,,,:
likislykde"botravA-artertdr apse • fp!
le le
g ATiVaNt ill eeet e Atri t o i
t' .'
al ~' 44. ala ' i s , at Or
v ighli l
~, itreat abovala . i fad 04 (ANL . '
0 1 4 14 4 : 1 ‘.
',
‘,'::
19
r~9k►R j(
~;
TIN ROOFING AND APOUTINO.
::'n ••
A luau° , mate yzi ,
noonng.
qv.Aon. ,bl e ill .641
0 •ri : 047.!4e, , *t owri,
0 , 111 r 4 • 0.0 scvEtrit,
EMI
,
'
4 tr . I
=II
ME
If
VE'CLE,TAB.L.E . ' AILBROSIA t i
11
~. . iiii ,
.4
'JO :Ma *491•11'. Or 111‘ MI L ' " •. ; 11
`) P,l•' : .1;... i `): 44.4 :,.!. - i : ',' • 4 .'• ;,:ii 0 / j 1
I ilitlitiromixbriAt have thotr looks totorig
bylt to, • dark 4 1 1.t0r• AA,. !Miff .9 , ,T 4 . ) 1fFt..',
atm ire Opp ti ~ . , , ~
Irom m eslo, thitiyht,/0411 or ftdartisa.hkvs
th tons to oolcito, ohtwd to a hosaum
,mt , **dug. , .t;..i' ,, , '..i i t .„: :1 11 41
L. opokocitotoA•mt.ioyeee4 with ..40
r 4 ltar t ij i Wil i c koo fq l
, 4 ,Cli t k! ,4t f tia ...° l ! t i
~
ft
OALbitleAtolDVetomm , iumi,theiz r em it :
o Siklift toneddltrosPotollogloveT t e, 4,
tamartantitrowtko , pda.4406 with o 1
Young ttentlemb • ' it Winfo Kited per-,
, fumed. .—fi:;;‘,, ii ;f1 i , ...1. , i;> ryw , . , ... _ 1
i I'lEl fifill We it *LW. Atike4ll.ooo, o #4 l
,- 04 iignotiiz t tre it l piteitos'itoth
. . •
,ta m e ,it i,'
A. it ',:litarco;.ihttVitr.)ll4ll4lt •
P.. 14 :ZlMlsiti.ll z St. SWIM* ,iii L r ,
004 Ageola ibr powtogcp,'..), 1 10 .114:' V , 1
• ,
I t • '
• t
OOUNTR' ' P4 ,00P 1 trOgi . WA'
!•'• •
':•••;;
tit , !` - ,72! 1 's
,• , •
101 " 1161iTeltt ',8000% :; II
I 411' 'll
=V
•
ivii*****"4*liblit tTASlS*Lontoittil
4:O rin `c l : 4 : 1 ; "tc.", d y.l, : t0 , .-I:apilt!ok lit i.,. 1
AND/881 I.
1 . ; ,, i , Y; . i'l 4 1 .1' , 1: ti-:',.,:,'11i', -, f'ti(.? f!!•,:,, , 1.,.. , ;;„1-,;, 1 ,
, r .
OthiD)14811 ,-
:4
• •• .; . .. .--
i -- , 4 - - " -- ' -
, 0.- - v,Le.:lpt wikmt.,.,... i ,
' .4i. ~ `,, , ,.t . -1: 1 7 . , - , i, , , .:,;.:tc, .• - •.,Z11. ;00 •,1: .-.• ; ',;,:-= . '
)!...•;.'>•: At:lW letlitiiirUillitaitllll*, 00,1ki.:.:i . '''
~;a ~ :'1 , .. , .'i• c,..111 =,,, ', —' 'i r ii: , • 'A , :ii , i
1 . .) . ..:' ,‘ , ''l ;,c ' t ," .llA lVl ' ,!•: !I ' r ‘'; •,' , S '', i,' : k
"4 PIO, 41 ,".1' , "' 11 .7 ' 77 . ',•:';', 7 ' ', '‘''!'. 1 ' !!`ll '
t , • .. l
M : 4 4 1 444, 1M441
ku
t
Mt
'! t:
=lll
-
ir , 444140f 5?, , t' , 1 , .. a ‘ it.
4,,,.;.,,,F,*10 , AVltitliti BE ,
',
s.l 11 , :: A ci-,
~;,‘I ~ ,:i.;,_,,,..t.„; ; .?,, , ,•,,tt ...
,I •:. • ~;i',;l , f ‘, :: :;
461. ,
.11.10 11.1; k1 PI ql.':-is!:it,''
''''''''' •''''''' S . ; ll.l ii 44 ,loliiithlAr. ' . r 1
Corm' vrnbsioliiii*Oiriit
SO4 liWasollri, 0 0. 11 . 1 " ~
. ''' - 'iiiiiiiiii i irk)i i ii ''' '''' . "..? 2 ' -'• :
! .:4,•L' , v, , , 1 1'..F "M - % --,- , f - ' - i i itc: '
9 1 00 1 0 1 0440 1, 14 Pkillik,foC ~ 6 14
, r !I i -11 - .i - •
4001 1 1 1 1. Mak ; • ,'' ''' ‘," • ',' - ' .". ' '- - o''
' ' ' ;, i,i '• 11.01111111110 I M P )011; " 4411 - *
ifil
11610 "
14-1.;,:> sa"
104414iiiit4: W:9-!,
ftai
spfl3iiF.
''
+:, ,1,•:.' ..:: ~ ..,',';''(•,.:',", !--• :- ',,, ii.o :- .; ‘ ' , ..;
~•. ,‘ ,',l‘ ,:: ••
WROrfitso4s 4itS/ 1 041 ) / 14 1 aEll IN
.... •
I:,' /1[1:: :: _' . ,,,, , ..: , „,2....•••:;-
D
, 1 '; -
• , Eximara,
; goPoipoOtiattro4ol4 alml ;at* a" ib.
Lou p pm - Oft ,
A:risenrimeortikattst,
i4NE: :multAo9iTi isratits,
Ivoto'ci*MtlT•
mum DTAACR *wimst vrAwarr,
JuAtOuNA VialOw MEI .
Thoransktrusihnied !sad, rider - Oren '
ALSO.
t Willt, PISA cyrtak AI rto4m
11*1t0tINVIRinplaW , Atitlk CITAR
artoriaitt.Vadiri4Pur
11=1
04,pui OPriOr otrovirth .Br,Pine , Ottk
• • 1 - , Oro iddreal,
;
B 8: 4 1 1 ,it RI
FLOUR .ATP :GTN
• _ •••, $' ,:,.< •
". • 't
", • ! : „' ; • ~;;.
eso, o r:,
llfib. =lB ‘•
t •
'NotikWi Sfriel
)
c -1 .:":: %, • : :•+•
4 1 1 0 0. ligiTeEllr P;
• • t, , t; •
Veit> aiiil ,„ lotion ;
. .
For we • •
WHOLESALE AND BrmArls. •
•. _
O
•A. 01=1153:1213111'W • - ' "
,„1
Extensive , Grain , Warehouse * .
5 :; „,, •
• • Norejt447:ror ' '•!,= • •,':' ! •
;: • ,• • ; .! - • •
•
' 1. 4 1 ,4410 3 #01)!],( 1 41001141i4)/0,: . 0 , 1
•,, • 0 •
litsteihitoffa,titakitiii 1 81040:i4a
003211111M011M1N0W0.... auo,,,asuperior mos fit
,• : ••1 , . !::
•!, • • •-•,:,,,"` • /,:•,!•, ••:: !
•' t• -••• • •••
,•2 •"••
• • ;•.";•', • : 1 , , 1
' 110100/WtOw.riptikllatlowiliPrteegths4a•
• ,•••,,,.• I '4 ; 4
:: . I t/ P ki q iol 4l.° l4 .loo r t ft#VO l N ' t
00000 NOloBlstoith ineith`4o;" I
f t wit • ••',••_, • t . . ,•$
t - - r ; Jr: •'•
Mil
=
. -- -
TM "; '-' '2i ~'•:`, 2 , • , ,: ,i) :,' -,,,,.,,.. , ~„-..
1 . .
,„:•. '1 , ,, ; :,.t
~•1 ,••!,;•;; -:!,', ,•• - , , ,, - ;-Ji I , •
f . , i ik , ,• • It, _ •,;,„; • ,t...,
i , READING; A IDLEIR4 ) /. ', , i, '
' ~
,;,,,,.:,,,, i ,,,,,.,--,, , , ~,,,.;. ~ • 1
-,,, !; ,..n
, '-;4 ~.: , !!:,1 !..;'t ;T . ,
f l: : frx s . ',, , 5 ,,1 , li:' • ?' , k j,
.":,- . 1
' Tei 4 ; : l ideilt j qiiiiiiiltileinlbit?iiefli ' 1
(
1 , •; , i; r : iI: : ‘'..!' ' , l). ~-.lt, }.` ~ . 'I, ..
. '?, V . ; '..) q 1
1. '-''';'''A.l. ,';!; , : , ZA,t,kf;,".::i! ''n '-',.. ,‘, '. 4 't;; . ,
t
..c01tti9C:47,'... . ll , , .Pso.l . P l !***4
lipmk.ithioi - . - -
:00414' 4 . ..4... i7,tw,ioi • ; Oilkilioeoutoio
444 6 4041•4000„500gi00k*0.4 "..
t
'.ioik:Tho44 , o4oo'l..oo3,io**l4i,llkt. 4
0 10 0 4 Wili*M04.0.iniikote!the.f(41100 7 ,111*
dOttilkliAlclolo4o. - 0104,i , ..44:ep0tt .
Sonpufb7,okaqn;' •.,' 1 , :, ,..: : ', .' •, ',
''''' , "ololi .- ONLY 4.ll4 l 4,!Tittit::.
IA 5,,J, , ,. t , ,, ,..- :: , : ,7 1 ,.•t. , • 47 , '. t . : 0:.t.t.5! , 4), tt'',/ , • '
t ~ t ::: --•:'
t, ;Planate& IrreilOnihili
, , _ct s f , ~ .1 , ..'i . ,7.''. - 4).34. ':; . • I' t —, "' l
‘ik• CO -'--- I
~.. .
1.4 • ' .., ,' - , !,,,:..... ,. .../.i.,' , ;_4: - - i .-.,-, ~•0, : - ,
-;;V,41); - /AfJ;< ' 'NO.' * O O OO 4 •
NM
149 1 4 I T ATh I }) ' OP "Er # lll'
l 411 ''.i
t'''. ' ;''l" - ''' ' ' ` '''''''', •:- •:: ''
it, ',, t,
;,,,, ',O. , ,I, . • ,1,,1, 17 j c ,' 04,40 d. (:,;•. 0- 4:.
- € 4,L - ' l . .. ci t ' .. i . ' ;, Y • : ' i ,,,44 a .. 4 e , ' '.',,' ' I' .'4 - 'i k •t , , t
S AWLitika.i; 1 / Vali 1 ' 1 1 l i
1:::..;;;;;1011°7-.':,4' :,1,,,.'X111i:-.11410';11:4)71.:;1:;::11:161171;111;:1'.,.4341}:ill:71.141°H1:141":;k4:411111.:i.::!. 11:'i
‘‘11:1:111‘;'1
"1ik'Ai...••,..5.-..
i' ' : Otooli , iiiiirldbg . 31 visvors - '
oftlAitOrt:osalliasw:•:?'. ,`,::• 4. ,', ',.' -,,., 's :
~ i , , , f,. ~, ,-,.. ~ , ... , ,F:t ,
litiOilaktoltiONW6';',s:.&:,vir t - '.,
oS4iiki, SitOlitailiALV ' '. :
MEM
=ME
,
,KIELY I
Rl/4014441
. jiliwlidscAdito
DIM
MB
T as„ ; ; i ;: ...
i ~..! t:, • :::
1: . :•' :, +lll i'l
titsiiro4li4lollo.4#loTfrft
~,• ~ • ‘ l, ' C''.77l , • - s.. '' ' - ''.• .*..' *3 '•.'tl'
•‘: ' ,. ' 2; l '; - .
~- ''• :* ll lditinlF OPP`OOOO l$ll l ''' ' ' '
... „• . d, . t,,,. .. t , 4 K t - .ikk `t.'•''t•t-,
.'., • . '
' .:'
' • ' 011M1011 -
MELOD110,:: ',- ' - j- ...: t AI
~ ~„ • ,:, ,” ~..r .,,,,,..„,i -,‘,.!,...; : ..! • Ivz 4 , ,
GERM AND 111+10W80 . Taxw ' b ,-
• , _ ~, ~ f,-,35:,ti , , , • ,
~..4, :s. , :;,:„':,t,
-
l For sate:at the. ' e .. „.
; (•.‘ , : 0 0IM: 0., .. -'il 1 , ;-•
I .
.„-, ' ..., ,iii i: ',: , .; ,ii6 . •-•kaii it i s . , :• , ,4',,?)(; .
„o enfotvoinswor o wi , .::., 1'
, . , . , '‘ - 'ii”` ..
/ 4 Oi: i ' .
..__Zrii;
dihs.reali"ett, et*raie itno
ble utufswo 1 --, , * taro ova l et.
,1 1 ; 4 7,vi1:
A - educed sratekAnd gat . Id , ' '
.
riyou. Yea iti4--. 41 r!c‘ i t , . •. i' - ,-'
, ~ , '/)-ri. , .; ; LI ,',:':::_"! !',-, - 4 • ''. I
iF
likipla y .APOPPti ••• . '-, . ~,..' •". :, ;., 10.. ,
- • ,
~,,„,,, , ,
• , .
,:. INGING , 14()OKS
%
• , . • -•:.•, „ ~, • ”
• AT THE • , • ,
, , . •
....:
,i ; , ~, L.. -iii‘,w ,, 44L ' i i tir i e ,- , . )
_ EAGishrlii LATIUMS.9 '." ' •
.•; „ , ~:.:. -:.',7t, ‘. l : 'k'l .
-•••‘, f Xitk ARIL/eta* ilFgiNkIN .
.‘‘ - 1
; - c . I,•', ~, :o'4 ~6 t • ')
' •i', , ' „:". :: > ' .0') .:
: •''
.'
; ' 0 1 0 1 104 - • J' .
i - ,
HAPPY' Yuluvw • ' •
:„ E
, I',:
HAPPY yiNevff- ~ .. -; ' ,
, .. l• - •
~ .I . .T,TUI.NEW , G6LIMItTI:IIUa,
.., , . .
THE EtAtßArgit 13011001 - 4'.8R4,• , , i. , - ,•.,
i'llE SkAVA:TENIC0 1 00Viitpri, , , 7.5. , “
• • -..., , 4 • 4-. 4Fr,‘,_,. . ,. . , . , 3 , ,, . -- ,- 1 :4
c •
,_'l l ol,.edier f fetiraVAirrictf_ool),Nr "Olit v i,cr
rionOols. ire, ' , .t•. . ;, !Ali `ll 4
•
11 0 0 TS' A NEE'S lE4ii*El‘ u
S •8 i t ,s A.:. p r Fe.:•,1•••: lifi "10 In, ”. 4 i't r,,qi
• , ''' ';. : 4 ,', tiliatfolialpfl,/{ i, t ';" If IsAlt,r,
,;!!,l't
ii061 1 '::011; il[fOg i r titMElZ ' ' ' 1
f ,-- .1. .itif, o l.,_ ...if, - _ , ,t.(. V 4 P ,P, ttlf,
RlSPlgtitaniAllgirr ta a i l M Alal i kS, l4l
•
i ':., i + , •
, i ~ _ f
' 1300 T AND iiHOR•EITORti, ' ' - '
~i,.i., ~' •: ..1 ../.
. ~, '; .. '. .',.:‘ 1 P' , .,, , , , it .1, ~ ., , •1 •
, m ,
i 654 - , P, o wgt r et t i
... .4,10 1 , , .- ..,, ,",„•,. •,,,,,. ~,
Bi o s 4004 aboye bbij_kpnl r itton t
Ili be nipy teigoeph 911 ,wien.
. his 11. e p
of bueibesr. , , "ri 1 410 0
' " • .• •
• FAiItIONABIft
BOtrr :! ita ; *Alta'
• t ', ,,, t'fi'i(').
• ''.
: C 651•I f tia'Siredilkadikkai•l';':/ ',
g ap illj t pOlTii: it os4
isa . less'ml , lir , AU
~. I istefstoloAlia ortsaat . 111 .1u1sIl( . •
1 SA le:. wats,. itto? 110 04 . 44
si.:-.w.
"c ' hillitisalls• : ..,q`o.'
:,.i Pi s f' t 4 fi ki l f ~0".
:
.. ,q--I;','.) i• , r.
lit
' i.-!;, , 4
, 'Ar.,' knUalltailliiitatai :; 1.. ."r3
, i il• ] '
P0 76 , 1 11t. 0 4 . ~; : , s1:•':j . t'...;',,..1:1 li, ii„ i
Ir vi tivi i i ri 4 . -•-•• ,),...', ~- ••:„ • ••,-,. :, 4; ~.!
4 4. j ( it go
F ar.
%;; : i • - ~ . ; 1 : 715
• Wal t Zt* l l l 7 o 44h Yftlisk Pa" ' - ' ,•' ,-
.' •
,
Wsgtsailaelhigh4h Polish balokols,2 00. f : i go
1 P.
11Prien, .. . .... 1 1 - :4 0
. oft *tint blcithtlt Ulli i
•• t ti o •
G., ),-,,,i. 150 ..„; to.
Children a goat patent koatikft OP $17..• ' ••, de --- • '14...t m ,
f,,1A.e . ,i, • ir, 0* ( ;,. , ',,,•`.. ,: wi t iVel'i
, ~ ; 1 . •
.WATF4410 . .022, 1 'IT rill% , .i'', ,, ; : t,:t i• A ,-, *,' 1
~15",:,;;%. • ;#' f :- Li? 1:; •i il: . a t s:-'st .
. 's s.. - 111 lit 721 'Bois StmeloAaliv t : A 44 10 t 1
.2: 4 q"il - Ittr. -- 44!-Alf_fi?,?'
_:‘ , ./:/ . 0 , .,:i,•7,..,,,' ~, , p th,,i i t ri rk , ;; v m 1
......, ,,, ,, , .„-.P49.„...tri , ..T ..r,., , r , ,, , -oi.i. II
A n . . or , ', A.,...1 r
call vorsons r , - iw ~. .• .
fitt,g0919 1 4.0 . T, frit , .
~.....,1. 6 ..i1l
o:B:appl i i .o.B;lcam , • ill e . , ,4*
•i• , - , -o.:, • ...
I '''•';':' ' - ''''':l : ' - .:10114v0 . 110TH5'.. , - , ! ~ 0 -, ', - I,
N*A i ll lip* idirsiiiklaiii4Vo*.olifmll , ; )ii
~,.r, feti#W, , /a.,a.0.-„d oe'W..:, .::
,fr , k- J ll lM llk wA ,' ,s4ft.t'i n
~., :, 4,
=,'...:,.,; ;•
yi; ,:4 i'tAe- 1,
•, ,, , , ,clx;.i i i', rv:f4.l
o t i iii * T.
~,,• .)
4,,•;• , ,..i. „.,:,..,,„..) r ,....,:••1 A 7li
- -"4!!,,4"-4 ,is,l: i
1 .. ,. .6 :,. ,,, ,,
joi c ii iii :ai iii iiii i ii::*lii ; i, ;
. , - . i..,
,
. : • , ~, ,
1 1 343tdtrOkkitittiaiaitiii4iii46#4(4 i' l4
1 ifeleMtliik , l .,
~ • , .1 • . • ' I i ' . , ; 41 .
z.eit.
• 44 . 13•4 - 'if aow
owtei Noio, , . °lwo
... A nte '' ' •'i 'i , ' 0 ; " - iL , . , j ''.l -i ,; - ..• ,, ,t •A' ,
','.; ' M . P. ;l • i • , .. tl ; . r"
A .f*
,-,.
o 0f,'„. ,, •. :, . : ' l% • •
.....,, ,. 3,:v. : :•,..;) , - ,0 •
‘ ..-,.•'•4:,• : ,. I . ,
t .' ‘'4' - I'IS I X i t Pt 1 Itylit , 04- 1 Z 1 4 8 "i ' ' ) - .
,A . , ! 4„ : , ... ~, ,wit•, ) t00 , .. r ~ -, 1 ‘. - (•:4•,:. , ..-% i
,' Aiiiio,lo4 ailiggglo,l
; , . •..........,......1.4 rt:.- , ..1 , :e.0r..0k !,-',-, ," "•• '' .
•~. ~';
-.E,,:•
tiat: 77
4 ) 1 . iY)4 . I
4,;4Dailt ..14.
T• - - • irr - , Arik - f::
; Gringo ,• 17t . t't 1 A;.?
• •
t itotopuixtra prooluat „ ininmitioo
• •
:,::,,..,•,,,,,,„ ~,,:p•iinv,-,i.,,. :.,,, •
-, 16416ifi1i'1614., ,
•,•ti rAfiv ,
' t :- 1i". 41 ,1Pr,', -. •, , • A t "( . .17... '''l'
, i -, , 7:. , 0.,: t••: t ! $
..:., 4 : 1 •'-+; A 4 5 . 1 , ..1fi.
iHotifland i a Ilenno .'
Bittern, .
.. ~ 3 , I t t,
ii i iv A 1 t
iiityliiii.
.. • , , - . ..T A
t
''t I'Si , a, *rill. •=i ,• . ,
IF-
lii* V
• 4 TIF II, %.,., Ar;r' «il il ;,,, , 4 , n ? , , .!..•,'
ttoorogotia:olt ; licAlt.froNto.' ,
4., ~. ' ago i ri lr , l . Aktoildooadie
; Co tirldiVrell OSIiMAN .. IIIT TER& .
. MO* iris boaraiiii Sile" Om i•ait,ati o a
rittalili ab , i t : i t
n
~,•,,,
I : 69ta i tiA1410. 1 .8 GiRMANVONIO4.
..111 kt
';:i -;.!•,• A - 4Z 2.. - , , ,,,'"'.. ..„
i n, utast flithiod4,l4 bellow libetliswenki6
tke VAR . t i.."..14• sp o tli t***
zar b e l / 4 to l ik oats, „a wtos. Is kip.,
' 01 hiwtial Wm • bogy ,
k ir ti e ßa t i4;ii i iiiitatiiiPti d
r A
74;va 'tostiv e rO sci 4" : it: , ....',itb ,1. !,14 ,. ..041 , bia ,
~..., . , oso . iirettt s
..
; . 1100PLAWYW..041dait .;iirtitaa . ,
. :, , as4p,', . ,• , :.! - ,
1;111! 0 it IcAIP xo EiL i 0 aili'MA N; 1 10.NIC
, ~, I' . :PO SO RIV; sir OW. O.M. ihowsqw, railifikttlill.h ) ,'
- Thirit4fe o. l iii at th O lie rt IV q 4 .
.. to this e oar ro w Homo , . , a w
exhikrq nu ou tealy ~. ! _iwketi oicirs
i Welikkliat rheas i t , ;(wriktadi
owl Ire -. ii .z . i 41114 l i t,
'IS
t%IOW el 4 / :"' YU-
e Ite." vamp" .' I ; --, ,C. ,
neys. "ll aw kil d a .be l!Dhess "1::
. 7 6 •41 -. 7 -i-UP'
: Of*lletiOYer.4to!!'sfi/ or n; °Fti: , ,,. ' 1 - -.'--
. ..* , 1 3 -1- -. •' . 4 :s.P , :tA.: , ;:;P:4 - ,"r iit ; .:.,., - -1. •
1
Roadithoin t •ny i p la i 400401 . . . . :
~.-•,.,! 0 Fromm
.11T , il • . •
fir lh 3 l4 " VW' 1 ''.
"'-'
There Ro 113 41 , 11
. ox 1.
Plaßrif* In iutitWaatai l l l td.
ientir. 1,01 44' .—•
) 4
toolletlll t), l6 lta t i
k ! tz t oo t 2l
~ ,
ro k iiiiiris'agioos Alt ilidir4V ' fth 'i.
L weAsti k _d felovs. lier ;, . ni,r, canal! ilar
.!*•...4 .. ....11v '- ... f ., 1. ... ," . . , . , ,...„-c. , ...,..4.1.tf..., 0,,,
1 00 0 7100.N.61074• 0 , -
. .
'a. radli9ca t i - oil* bA -. 4 " _
a *bow,
- o asect sit la or lb f6:7" F.
*twill lag n a, to Or e ' ;:.;4:'
AI
f o
- L'• , ftR , . k , ..,.. ~ - V -;i :q
,
~,,f ~, . '1., : •, , ~ .,..A NiCyfrlllritliplifill sill:i”.,l ~,
, AL,' - I,l w AA ••,` A' 4 .11 i ','
ti.„ e e
o'e% 0
oi e t . t 4 p ie o
I Ad )R44OeI
(V
~4 • 1 _
,;,
,•, '1
!7
k,* ,
, r : '
K• ,f "
(
rtiillt ,TP
italVl4•l:;o'AiA
*'6l':
.. WEAK AND' DlLlCA i iillgilitiltiaf '''t
, Ate imid al e fitioto7 ihe i tish itAtherjiMe
tt "P r il 7 li t ti",4).ll.4l4" ..
4 4
Thonrds 0 otitis* 'IA iii l ianitiiiiil
thq hav aat int litcrb . etori a *We
th o pablfihegon or ilpt feW, .
o ttsP i aal
served. ant iate)V or Ade: MIL ma
007004144,1:9: bfkICINI., , A 'k al , sV,,F k:':1;',`)10 k 3
z . : l '4" •'',
-, . ' `.? :.' , :TESTIMONIALS: 4 i- II ~. i , :',
BM
EMI
~..-i 1 , , t;' t ) : , .`' r VI t ,, .. - , 4.14 , , v .,; • o i • - ,
. 0 ~.g.in., yt
00orq. Wooliffird „
:4 1 : 4 100/10, 4 e olitici $ 1 31., "' 4 1 4:4 1 . _ 4 t` . .: 4 4• 4'
• litatamttrxth. Illranilt, ~"1
.
'• % I Ey tolbAhrt (Mikan ria Ma:4l
umml a taw ofth3dlg ipirtagl o „
/teat kepeit fa coifs of deb
, th and, wan
nertrens **nettle lilt will ?ii .5
4 - t" , 4 it '•
ALI ,r.' l t :" i' -.1 f Xollll44llllfidati44o.6l
'.iti ~ : 1 ••• ~,,,.. -,, 1..1 c itH.O.',, -i t , ! M., ,or,. _rr ,4 l.
. • ------1, • , , i t, A ,
,„,
7 7" reir i. 4 4 *.f
oti l t i t t i f t i l i t id lf illf g a b, s :
L. Dl63iteilalita ii *l4lliii etiiiii ' iiii!"
AZ" 9n1:4164 , vs%
7
1r
temp eroa bet •le all ' .ee '' ' -1
eigitLT,ll,4 i O4 . i ::i.
' ah,/ . 1/04weis
, ifi g o
) .1 - ,601,,J,)2 tityl i 4 O,
. h
si vAtt u itt is fi, ria4la r 1 iti o
A •ne .„ is„„ ;Ai • 7 ''
lbototiti ;4•;,:it. •ti 'J t-t.,.;•t)f.) 1, ‘,l,t•••••ii, 4i A
'L. - • , ) , 0 • t ~. .0.16 . !Ors it 5c. ,, , ,1: ,,,
~9„1.....tt,,,,, tivw1. 1, 43 / t), . t
~ : :c'fl, \ , i -4 v tvl fit! -It'f 1
1 , --.n -cti T,i I -4 ' `l.O
: . f f ,
tr,
V,
t, .
vo q
recur
t"
r
tik 411 TA (VV. },‘4l
.Zirs r "P7,74.rt
'flff.'!/; V.O
r if . 1 4 % 4 ,1 1, 1'
a- 44 4 144 ,2 r- • 6f 4: I ea
to, •
tViVW.tiPtierOte
' i 4 46 ed .Xi •
41:fiatiglift
Ar k- 5 - r “101,t ;
'0!"
'f.,
...: 2 '.: : ' '-•-,, .' . -,. , .. , „, , •;:lifkfill ,
iimoot. , 4 ,,,.. 7041 , : , stiotokoonh
,
4..,1,1;'1.Thi 1,4 ,',th'ii.4 • ',Zit t, 4, ii , 4,1'.41 It/ rtt • ‘••••• ' 4 ' )
'•': : : : :• k., '' . ' :
~ .iii tt it i t i vnitte 1414 ,4, ,
• - • .
4 ' "It - 1
1 la
(5 fil
1 41014.44 6 4 01Mirc
IMMO
11
13
II
RE