Reading daily eagle. (Reading, Pa.) 1868-1883, September 19, 1868, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    El
NM
lEii
=1
=I
, • ',“•.!' „ i r • •;;. • `.l
• ••'',;:l' .
• k .04
Mee 44110-110:411,6 AIPENO • 110rii*
Ziri2
311111'ilt KUN,
:Ostonters:itid'iolterei
t„.•,t • •
loss - pochionwaireeh,
AM! r
Laws. lima 11016
, ;
FANCY NOTIONS
EMI
/1 4 &11 11.13310VED; TO
• •
„ .
;
;
t:`- • ; ;
OEM
ME
•
. ,•.saziv•
. • .....7:41%5,
N
,
, , ,
:,'•
ME
MEM
ME
1C
‘ 4 , '‘'
ME
:J . ,'
EMI
ME
LEE
- '
BEI
I
_
, 0
' ' 4
asse;
tf , .
,;', - .
BR
MEM
<. '="~ ~ .
=
~~~~~~~1
,% ,
morirolltAiv4 0,,,,
. . ~,,,-I,g,.ll.iiii
, ~.
A.0A104.414,410ifurt
~o,t il m is t , ..., 0rR0di50p. ,7 0.1 4 ,40.can,4%; : 0-
mos ,
F. , 1. ,. !* COA F IW w t4tt l ' t
.0 0 0 D
tVni l
tvill taunt ghat . Wicket) xe,t. IA
t
tit tal
,'' v • 144., ..‘ 'A .141).4
isrpreavounNc i, a
~ , , 40
~.. At. ".,',°. t ow ~, )
Ail l i ll K, l rt 1 1
,Ita,.
*.tt . 1 i
liatitif i o s i A , . ,1
06 ; 1 f l i o '
. A
itN.IIIDATHREIrsvit ~ . , , -, . , ; s
:, / 4 1 :) ,t \ ierolp : ,.1$, orr ~4, ) -7 1- { 4 11:1:11 - 1.1'1 . 14 , , i
LA.M.BRIDEG.A2II;.
',-; - 4 7 ii .' 4,
lflonti , 410 4. ff'- 1 ./ --.Y t:t 410,4 4 } ,
..c , :fru eo
ISRP. s 242Vbralfitac 1 . ,, t &little Jo
Tho
t imscitvfoku,o4l,3 t 'd)4o.l jficre,. , , , icif 1,14:1Y4 Y. 4 , ,
om rtMtiiti Icapiii4.lll l : iiiiitoil:plik i mo
won t° ms awls intimteu — lleoar,'inamed
, iit
~. iitri t i t i). it il'A
: . ‘)... • i Iv
3 0 813)
el a . : i 1 I '''
'; 00; i ( tcll.!d .114 otwil tr.ioti a ,0.vic.. , :
73 citilaca lr e i/V O 6 T, V O E rPi t ,.
.
f , 1,141(0,,
~. tt iWO 1
It Mt , lets oat mates more heat, takes up lam
'Pirftr, ':j.ka k ' 11 4 114 Prial l i
1:t '.. , t . I ' 'l l ! Or t . Olitict ;16iYi
lisiguid , . . 0 $ . . , 10/01Abb ,
RttYNAN'AtI, I , '. Mgr
• . ke .. .ed glov e ark eoL 11; Or eel
' -, , w - , •Deettithatat, n ea', k. n
r(t h Yb! ' f 1 c 4 00 °1 :20
,Ii,t1(181? tt lii
1
Iplit i F;lactin
I :
to • ....0.-.l,•ff• 1 1,411app, •
J . .it'll'bi ' N J . . i . itt ii-4.41', 1
.lit; .4, . il l • -
.1 onge , 4 .t lalrrolii ,)l : l vi Huey', ( 1 1'J'lli ''
AMIN Mum& 1. ,l i t rt Alriti its oci.
d
.t,t,..ot,,,oiclot. l .lSiVii Ifirmitllerf.
tfiry
a t ik4 o gi a ,_ , Vg itclivil , fl.1,1)1 , c.stoill
i , 1 ; 11 " 11 1 ti Fi l lA t t l AieltYll `O:
.. .. 4 EA . RA GE ribi%lito
' r ', l e i•Av Aka
i i,, , •-,
1w e i t
. . . • . is 0.4 6 !
! ' '''' . ' VII ' ' 1441,4- ' ''
' ; • 1 ‘4 9 " 1 "'In"
. .t..;,,„ i .. • 4 4 , , . ~..- • • •
No timOre • .R.u..3,t .F... , ,ii fsiit
iiti c an i to ,
Am . #lOllll pokii
1W 7.1 - 0,,... , !:1 14' 114 7,1t.0.,,: iti r0 1 r1 --41 .i ii r•a l
oil fripbativattitifoltoppg,e
v 4.1 17
~ Pria 1. Fror narfuo,% • ~, Jc , vicip
ill '' kill A;rl rifc I ,yr f I ' ;.t...•.,! , :/;:,),
-ep r 4. 1 l_p 1. , lit •q
:.1 lit
141
. .
I.* WO. 4:741' AMP, S e S4
it 'T.; 0'; , 01 ititt . * 44 *4O silk (i
/ e' - ff s ;t1u1,141)1;,
'l'7-01.! ti), 114± , , o,f) t
Oi e417: , 0 Jstiolito.lo . l , 4ll,i,ii
oiuNTRY*IIOPIIVEI4TRU9Kii FlBll,
vu,
•
'
rim I . vet ; rOliAl . • '(tzt.' , i4j
;t41.80t 4 . 4lllolinionotraKiry&i.42
. p 4 ttx ft:. f Ytt ` r > y ij = pA/i.s" ;t„~"stilri,i~' ;
• • • ' - • 'l,-2'
it.the lownet make% vrieetothoto e and rt
um, st VOIVIIi€4II2 ~ WV 11,4, 34 4 gilf
-Ntßellail
4 i
ireeteottitOadttif.
, t)-4.44
0 .. ' 'Etinionilittli
: r ' ',- -• . ',' ' ''.' ,
,I;' 6 4. l o l ol l l' , ' ' tili ''.t`l ., oi 14 1 ? 1 sC$4, l -
ot#o ,M;' ‘ 'o4lltill'ii, ‘). '-' - 4)! 41 ',e4;,'?ifirl
IL
opiatekbo e i xt 3 , `, 1 14 , ,, if 1
-.. - 04 fq Aft -4**AV44o4.44k'*ittt ,','
, t g,tf*i
;:. ), e = - ',. - ~, t', . ,...,..•7Yi-,';' ..-e. s ; i1444 erof Ol' i
t , l't , I, ihitt4 4 iMa i ft*firlilgr a i t
. ,10 , il i ellagif la, '
. ' i ‘;', .-
!,",::-*: ' ~....:!' 41.47”" 4 ,'• ` ' • =
' 4;9 lei " 4 ' l ''44101,00if#74 1 04 14
41
Afri
tfa
EMI
- I'.:
'''`rjii , , :: 4:f i V ."l ,s . k . ' Q il , i,.1;! , ''‘
•- I _ . I . -, . .',., :; ..- ..,•': ~."? 1 ,',1 : 1 .'t . , : : If.
lIEMII2ME
EMl=l
=MEE
4,0 5 ;.4454,1
:t;t:
~ .. *
Iliitfil t ,
rg',,„:, :*,, e:- ~,,., •;0,,•,!.ti
,:f - , - ,
~,-.2,1.,
41111thilid 044110060164*. • • • ~, 41iitiiiiit,Ls;;
, , ll*
...T) 2 •• t•
• ,-; ; ,••,.#1 .11 , 4 4 ,,,.4, / , i , . , •.; -••;.••••••, •.'. _Att.t.-tcy ~ .1-ii•f•-.-4 $, • '
11
i.:
~.4",/,•-.ota i l,-I. . o!!!",ri stl i r , ;, , k , : ;: v c , ..f•:',. 6-''. - c-: ,
'' r tt
I. 40000 4 :4400114,4)41. 1 i,A0:0i 1 0 4 14 i.
•414 , 4 , -Y - 0 ,- • ih.trit 4t0vv.., , fk- z ;Iv
'4'4 . iil4'.'irll% , 'APII 'Pt XIIBOIV
1 !.k : , t . iitititobi s ' ‘, 4 ,lkibti 9 r4
t wri,
' • % t 4 l .. 1 . - : ' • A i). %,,;
r : . 4 e r tiii , : . iatf4 ~ /11-.•• ' 6 sis
, ,
:4 (' !ttl 4 ,;:t: l' :, l : 4 , r t i .:3' irs ilii lll ) - iu ll iiitiTi l e l f:t ' ' 4. : l , 4 ;:: ' ;;:::;,..
. I fIROANTIBIA'F44.I I 4 I ?B4tuiIVW
. 1,,.,-,- •,,.•••,,',.!_:. .: 4 .'' X "' ' ' ,'". ' : . .. 1 , ' •
,A? , if 1 '`, , i i f,.•• $ ti t rat 4;irti li it , 112.e..:,
, v 41 ,- ! , i-atini r
I 4 1 1 41 ,t).l,- I t )..i.4,
% . 1 / ••
~ 'A 4 I tip 1 1 ,`• N . Z ,FINGif PAW ~,,,,!!;':',-,! -0,
7)v11i. , 1 ,34.•iihiu.A..i.,iril,r; - ,t•IIV , f... '• - 1 TO A : 4.- $
• Re*Pnefk.l4749N l 3P4AV4 44 5 ,4 1 ,k0.,r, -:,
, f l q ,l ,: c fnvgint , r 4 l•pili•fr;1 •
~;:.h
Oil , 1 1' , 11 , ,t:1, 071•17.11 ,•.:-.. ', , (,t, . 4- , i,1
~ .:. -4 ict g i 4ireitop..tigortOonioi . -f• , :, ''tic ,, i••••''
i s w v i tit i•) .. 4 I,,,,i i i itto w •
•
V14,-(11Pt - oit
$d sic 1 . •Itlb •ttqx tie/v. ll og • 11Tti1 , ,; ( ,•
ortilzolftket.t.venrrair
, „ c a ~..",4 ke t :4. ? .i,;-, ~ „1 ,=..z .
~,ti v, , m 409444 1 , - .4444tril‘PAPpiloi.,-,,e, , , ,
1,• - 11 , Ai•.,,,fic .4 i ','lii•til+l-44 d'it , f ,f , ,; , !1 - ci ..v3 .- ••"
••!1,.:,:., torti,•l4)V:i,, , ,t•T;l•ii • )16 , ./i-1 i.-; . y 7 ,i , .*; 1,1 1 ~
A - .1;4,44 in lOLLIGANAP,A.ZIEL!' 2 .t. i•; , ..',i•;•.!•
:,. 1; ,„t•••,‘•,) . ,41••)_: , ,. , 1 , ,i ' --f Ail J ., .1,i t , 1,,;14 A ~.......
i 91,01 :' 4 , : I -1. -•:,; •f; ,19;•,ti , ',Ai ,
IEI li.
,i I oft ~ , iii 14,0. I 011 - 761 - 16, ill ilyfeAtlf ;Of
ik'ilhorlytilatb ( liesp 6 ol - iituffittidertlOvisi. ", ; ,, ; ,,,
41601 Olt i lj ~ ,.:10;11 erz..'' ift. , t;) : .iit ;I; , ir., -V , , vl
• A Lito; ' ,'
, ti t - ; ,!;- 1 , : 1:
BITE PINHArittPUWAND.OOITII j
~w ita !IN - " ti2litail , ..b Iw4 ;:‘,'= ."(10. ii } -
0 ..., 0 4 , 00 , tx/sTlf"utP:okaMt , ,T
,rs ,'%.6SEIi el; ii-t,)41 .til 1.31.1 i , i: 1
• i r - 3.U".f.t.ii{..6 111 ~,,,',
.Orets , witTibrloliqllohioittr9o4 ;.,,Is,
.titi 04 ttp.. - 1 tione, 4, tt tt -- ,
.; „,-,'
ft i.f+ ,n-.. t - t ti +,) tl. 4. , i„:,) i At 0 t :, r.. f .;1:,, ,
lit' i :i' l6, Nßw.B,ltiog,,opplo,.ltf) l ;<> l,, )
. .,. 1 . C v-. 1 ' (4•: , 0 ,,)
f '
)1111i0Vdrikerof* k ciiirtli &Milo t$
',...1C , •" , t'' , % ,. .<1 i , P ., 1 ,, ) t-s - -ra
11,; 1 1urg,t1roidireab i ,,qt iv,l,Lifa i .l,l(L:i4, l :li o,..;i'r
j:.,1.i;. ;i'. I , :e-: '. r",, , Air;ll.=.ll.49Cpfel;:. i , ,+.
- . I . t i - • •,.
''billy::.: .f, .. ...4,-. :I q t ;
e "'
It Ar i;
*
,
t 4 ti vi
tf
1(11.,4,44 9slie I. tY9rfctir +'f
1 • I
' '‘tir
Pr.:;),thro'r
•2.1 Jzitt !•.,;
;
•
ELU I I/11; *NJ) , V.KALIN ,
-.*• C,;";: . !
I'l
• • t!l:kt. 'lf(- , P. 70 V . /I
•:' ,11) . 3 ,i,, . 2 ., ,
• i}fil li) -11 , 4
!
• ) il2 ti . .;
eih Airteti*E4ditt# l * /It ; ' 4
-q
~ t*It!r.1)111 ql(1 IOW; 131 ';fl *{Vii
,n;zi9lt ,;.•<sl - Pr
yrb i.s;, AT I, fitiogriprrolimt , 1,4
(AV! 11411'11,4 , 44.0 INI
,1111'1 101!
Wig
.uu neat!{ Me at ...1 . lancy - 4 ,, trotatoelif
A b'l fit r13{3 . 1 ',I:
-1 . 0041 ,1117.
it, Pp'. r,t !It
'I :1_ Ul: 4 -"r . j . t' ;:ft, '4(Prl%
.f p piP97 Salo.
;
11 : (.4 otti 1;‘,1).- ~ ;"4/
W.IIOLEBICLEIM,RPTAIIL,
- r p .e.
104,1 (3111%i'_,I37'"r : Vlt:fc,:';31P ,:tiliti
. to
••••A:t ';zli di.,l „;
)11 1-14%
Extuttattreepain , WeatehoUsA
I{l 'l‘, ty..t,il/1”1 . hi} !;,.1!;•,, , ,
'1 T C i d i) 111 fr-koVicydtidttaiii *,Prih ..14 , ;11.1
)j) ` 1 ,W 0 ? 1, ; , ./ 014 .111 i
,)" •
tiiiirAitutot ,
1 ,11.1 FrOfv, 4 lll'tYll.lllll , te•
t:t 4 (1';11141 r.":1•7!::•-'; V +.'iViltt er:-/ 3: tW-1
1 ,1 , .! „ 4
I , vrtio , ipty *hit to sior,6 VfAtii OtOtoitii
tkoritolPsatttiMonablov. ••41115+;. eit3porioiStroiNtiol ,
lii ):1 . I fU•,',tl 110 il!0") ) 31 : 1(1 40 1416
• .!Oik- 1 31 • {`,.“.
FLOUR AND . FREI:4 .
e.,Yll;iTi.l ,, eqL4 A kl(":1 Ho t!voltv.M
U,Her iisr , i'.;:l l ";,ll)ili4ifiV'
•;Irpriftlalcholeralit orlfkroloihitt low'orpriaesthiP
clan be purchoOod eleeiviD3ro. Also.q.,t4,pßerA9r,lpt R.!
' 1 ) ••)! . ,1;'
•-• f '
' 11 P 0111 "Oat IaRIV4 - 9taNßaq r
" •
• 1
(
",u...,,_, ,)i
'Pl°;affc 6 r?? A l f wP,PP e W"PI ,
UTII,. 1
United states. .1111 o t
.4 1 011 1 , s 4 p ; ' l f .tt, il kio 'i " , 4 , t - 4
"
.1 t 11 Z o 1 ;rit..),i9111 , 4..1
Ciro:adapts oso r, l Vioroarfflia i.t
'n .1! 4' 1 .1 ,f) ' li , qp "4.1 +1 , )11-14,•; ~,:1- A
bOaßolufingidiehl tihmtitbVittOr
count for the German 4:ol4trie itt torP eats)! ,
OtAtiotAa4nt 11 , 0 4dtatkik9c 1 9F, orPrko,ooAisi
l
, z1P146 , 490#44tOrPotx-PlOstriamo 00 4 1 4 10 # 9 1
14, 41 Atinent0 11 0, 4 0 4 2 0 1. 3 111 Y,141 6 4t44 r,04P 1 1, , ,t1
•40. 4The A4* is *ongihlY Dr0tP 4 , 1 1 1 4 6 i pinil
liAtta gageavArk% 4 0 , U 0 1 040, 40 / 1 044.1toilq*
AckqtrlPPO occArforzifittll444.4o4 ll 49?fit krolgg 9 l
ifii• ~. 1,, , li,•v.; 1 ~ ..t,: =ii . 40 ,,,, ,- I e, c , .t
.. /.;-„
" '
''.l
14 1 :10 ' 0$01; IQ A 04 61
'. ~5 o. , )A . r it . “q = ,. ' 7 .hi,
Pilbi lifeek fftlio ratithOcallg,,
igiA ° l ';
Ifs .lht ,, , f hbrt .p. 4.41t4 , , ii i tlltt , l
'49' 24 , t'V,' Mt(,i to) If 4 9i Oes ( lfitti
'crk444 l
1 v ttliglf • ,sifrs4, /4;04 100 Ottwili
1 ISVIWA. SW' “
1
4 i
f t! !
44
MEM
NM
BE
111
WM
J 9
FLO Arip . A.El46.):') :o'll
,l'it : t
II 41
• ',Nell ,1
N(Ste*T2o:l*}Vg9,.;
okiv.itl.
;sClR`Xlivillthltli.l 4 2l) . ';' B - itsi -
;..ai±.
7 .- ,ia 4,, , i t y,t, t e r b o t h hci i i k oitili r ee,.-. : , ! greje l h 1 ,
4intl t iWre,li7firi rlt '''fl
•istilifi etitiltn i k i Atf o r r
'Ail . ~ Atirti ... , till)k. 4
•eve 'ill, , :sw.) ' ..11.11, nil 4
444
~,,,riqc;,l6:3, l l4olVACSUtiti- B 4anti \;s,*o - 1
q , 'iak‘ 4) 1 0)Wf - 41) -004 kl;.;, 11;61 i ii'Y iatt-1 , , ,
tills fe(001014,01,11118,00411V, atelg - r?
~,.••.:....*;
of I,l4l.dayfort t can 44 At • ~ , 7 '.,;.- L '' ; --'l' - '
.% 't' , t
.+4, 0 ,it.til s W• 17,4.51...** - iiiii , M4 "4 4 1-tVi '-', . '
14).ff., , h.zmopzuntap ,Iffif 'o.'4l),..yitlrtiM i
4, , ,,t,,.' . I : ,, , , ,k , ii,, , 4 1,, t &'!;ti 4ti ; i • i , V, I,s' - :,-... - ilt.e , iiil , ,t6
litall *gin Ifirsik,ltO ''''
Cis
080.1sso ,' ItitADIWA;PLA L:'
r r. ;.,.. , ft - ':'",,, L .; ri - . 4 , - --i i -i i •4 •t ;,, % • -.T, .
Ark# li
%Wi:44f It'', I to, 0/iti:9o-tiiil, ~,, 3
''
: ',`Zcs r itll44ll7:,..tektfly '-'4'3, '1 1. : s :
~ ' ;•,, , i , ‘4-2 114 .•,, . ,
a - I
i i
o : i tficliglieriltl' tat oneral
1-0. ,w_,cpa tiiio : A vIlvoo: - y..rf 1)/ 4 .
11.4,f„.1,z i t t ii t iolia r misi , bilkokiottw_ ,, q '' 4Nitt
„i! id 1 / 4 ,:; il•ta •; '-' '' , l s 4?) , lf, ifk , l l . l kli ; il': , Farii,4ll.;V $.
A
i Z '. . - fi t i 4 A 1 I A
14 i•V ( , 4-,- . ',. - 44i-4
4i. ;-4,4444.1
,tiiits:Vi' 01k1VRI*opitqc 0 , 0 41/# l , 4 ';'PA! 1 .
H iiiiViA Of iintll/8.14104', ikOpitatiA zi
- 1 , It 0 1 ,, 4a . • 14.5-.. ~. 4 it(4 :0 4, ' ,:f.,10 ,
,
i.llO T . cf. t t . I ;.!‘.'L t • 0 I; v} . .4
N. ki . ~..0 44 t +l'
i 4 4.ti:F 4 ,* t,LterilliA/i:1 ,V e !:. ~ e ;l'lfis i I 10 ' ,,,,1''::
' ' i it ' ii...' ,fi , `, ~, i..
4 [4 ll f... l liilVrk4 3 t.liWla 4 't,l,At VAls, , t04,,e4,
) tiitlfd'i, 68104!iiik it tittelle ) :t 4-
to
[ .1( ),, , b
. 1 14. 4 43 044,4 Y-C; 44 f lefil,ttltio
LI I I : ' ikol§.., mis., A ,V,Si 5 4 vAilq'•v.4lolo-1k.041'
' 1,.,:z Aiiiti3 (goal • . t.: , 14 (.4 virt.4u4
a -0,1 1 . --4 , :t .1 A Iti(ti 44f 6 - 1 N. 1., sO' I i P• 3' ,.IIN A 17 4. 0
. •' ~,..v.ii:- . 4i'l trittrp' , 4Al, 14',P1':1‘,.!0'4'
1111 . 66" ' l l4 igtkeliNie qt4P,A4 , ''3,7l ' 1,1 • 4, k.
4(e , ‘
Vet
1 4 11,
"ar t,
4",
worm ma ,
, . •.a r , ..• • , ,t . .. , ,_, ~•IN !? , :ill'
. i:• , 1,f1 , : , 40 1 , , ,
„,,kit ~ ! : I P O/!4 il 14.0 4 f.. 't A.‘o .3 t l' l
Piii i 10. 41 414 bt t l o 4* * 4l l4S ti O
1 7 - c ', : -6)4 , t aint i Collr , it4l l ll1 4 .
~.C l7l. ff :
0' /1 5-; : Jitk,4l ,111:4' c.;,..it I 4 . ti1 . 44 f 1 . 41 W 1 1:f .t: , ,%,4
1 . ' 1'.. ': ?:( • 4: w Orttrtif' liktOD/Piffp * vf 4 i .", 1 it": ,
`, i 43 i:),, - 1 kr.) V ,i4lfitl k 4, i*yij4 ligtl 4 t.T iii tild,
i ",) ,',"; " I I :Vi r t thigtidotwitil , ) w 'l , b'4,t' , . s 4'' l'il-i`.
1 b iGICRIL&N IatIRENVILdOU "R 444 - it,ii
1 , of, ,•::,:i 4;5 ~, 0, '19,q , .. mi11,,. ,(!44h, , , : = 0).1.4 .0 ve . .1,1.,
.For oato at die : ,e.ortd.f;'yi.4l.t= ,t2i fl, lisAti:.tlit
"'i. I. 41- • z---- .-;4'..; 4 "" '“ ' ..'.' . 4 .1;1 .
,i.:.
1. , ..*!,c,' '::
~,. ;::f - / iiiii
bey al' i t i i-r1. , ..f , !!'i e,. 1! ..2 . 01'
,0 1 Y , ' '! C rf\T, 1:1 0 , `,,„ :7k4 . ..a;. * : I'': t,
4ftutioxi vouria.4o,Xll4l,-, k l',. 0 .ic,:..i:;) icli - ..;
§
1,,
. . . „.
tc.".`s , ii.l i '., , `', - 1 , ,' , !..!.); tiit. - 411..0;S t , il4l 'i ~.t- e r
' . ' : • • 1, 10,) t 'td I : ':!!!,ti , til ; lqi.l A t,...
pAS:t
. 'O l l'i. l W I , ipliAlitirigii.lifteititt'st•ii ,!",.I.li
r,t,•ti:': • , N . ii . 'ATi . c . ,' lltif 1):1:4 : 4 10(i TOf. , VAte`k.,, , ,l kiti ,
". K /I" 'a
r i ll ,' tkt
. tlai billilit ii .. ! •,":. 1 4 , i,t !il i t ‘ Nt
‘ f • , r . ZI 4 ;Ur) I) ' i,'.l V: , I.r: tilt
NAPPYITOIOESifT i%14 1,,,,,, , ; I jp.“,-A) , :tl
HippV)VOlOEB) ; i;1:,,IFI :, !0,... - t - ts 1;- ;I 71 '; i tl.';ll'c 1
I tfw
-•-.:, --ii 0))111FpN IV% GOLDEN . i ogAiNe
~,, ..,. ~, l . . .-.„ h •
i'-t t . Isi :0301 1 DONoottAiwl
"f '' k.. 1 , ti•d , A A. i ,:,1i1,ii.r,),, , ,-,1
TRE - 13.4-,14; kit s)._ OY.AA.PtutWo,,ja , ;,,ltr.i7
, THR:tiiill34lll SO o.olpßEllowls t; ;:.
~.Toglseta;4l4:iliyieti',.,t4i'llS`
tut ilonoOle, solc , c.;. ~.„, : ii.,. i a. ... erre : ,
.);p 4 44i4at4 1;
awe kiit silt S11)1. Of t 'IAA IN "kw
, .
1,9?#;,1 ~ 4 1<ili9 z=1,41; :?4AI-c, , , f),(1 It t egi
A .
~ , 01 1.t , )- ` , kleik ti iipitigi sy i , collnlii 4 itiOvi
1' ;1” 1 1' b NC:i 44: q ' oili .0 0 „r , v4 113 .41'1;09
tOOtTAKU4S/tOt " ./Wtatt
,}11. 5 1, 1 , 0 Or: kin tpll klcrtfilil_gijot,jag.4
.I t 4IBI OO II4 4, a 4MPt O 4 2II4, IVAPMATM
t 1t V II I
Jl:itl ,Vitpv't Ap. ritt}t 4 4 , t) «F) l ‘ 4 ll' itl-10
4 l'at. V 0 id 411.4
411 1 1:0 I 3 !k[O f S l / 1 01tyri!
~- 'v q.
' r .,.9:t04i) (A i `icAto tilfa
, ''‘,/ iiA Al•%,:tili• nr .11.1`41i tp. timllit a
4„ 0 foroPli . t , CA ,/ ,,r4.1 itacrs l ,#r
A
‘Elidgli ,
mp,Tia t,
bv.q y p i Woraltriko oa lin .4
IDlVlg i rMitifteientltlf ,1 1Z 4110
r ::,
ie4 , i s.,t A ~,,-0, 2i -
...-
--.-.---
• 1' 1 ' 't t • '
Il fi t(r d g r : t r '1 A
LAND:I .. i ' l ' SHOE ;
1,,,,1 , ~ii ' ,'l'o, l '?!, i, 161 , )toltialid ~vt, 1
4i ' l f l , l :so4"fli, B . PEOPLEI 1i.,,,,i , ce.,1,•.. 1
Al, ,
,•,,....,:.. pi. , : LIA .A.,,,,,,, , , fd,l,) )0 1, 0 01
1 T . t /if; e l l' A! Dtp%bica4TElVi t t 1r
T. .41 - 9 . )ft 111 Ay' 7. 't, ; • 44g r.k . ro-/
1 , 11 Ica r t , f, ~ i,lO „,,,, m i p :lk . fras • ' i
• INROLD)4t 73101111 U i Ml 4 ' 1
it , ':!..1 lil ; I }`,M , Val 1 , 41 4 7T0; favrt ta . 1 yogi , „
it 141 a t` ea !!'“f,tilL'S ii 4i I,, l4 4 l6" 4 . lt i f i t r i i ii 6 4," 7 1
- ° No. 41.N0, JO, tp. , ' • . ...... , -..1,9 i
;,., „, , , , ,Aie!.. , ,t•tqft. ~, i- r fq 1ii1....v, stl, lij -,sit fa '
, it ,I!• 4 ie.,: k IREADRPItki I t6.4....Pri ~‘,I it ilO , Il
't 41111"sigsoitipiallAWaT 414trAlgi
thohlatipitlinei t 3tosi l l ,
1 Whiang latrotOmerozoo , i t
1
arta. ilgitgraris ,tia .
iirtQcs th v at any other iliac° in tior r gir t •
eelhe rol trintilrikolol4oll 4 2 a 0 •
tte s 9 1
'MO OA $ tholi,cii;ls , -I/ • ~!!ki k A,‘:-liv., .-4
a,,,a'a ktfaertuaA fasafigigAzar, 404 hiltape
1
•--$.4. 0 i tt i l ii gP Ortio. =).llf,*, 'r , t) t g e =
Koh is 00. a. '.. : f 4
idpeo, id 141016 le, V 1 , .. , ... f ::,l. • a ',PM ,VI f .*,
tittle . 4 3 Phil/it bi't.l ft( • , 4';' , 1,1 cvi-fil
tiViti k e '#/PaV, i 70: 41 j/ 1 V . ) C'-'• i } Li ; , li \
i f
mooli as t , igh..yonib, . r, , ,.. k t .c;ii • a)t 61
Illgrao*Mon , . 'i a ' (.•, .., w t ilk; f, itik i
A l i f . „ 9 / 103 9 i ' ' i t " 9 %II •., ,r- oi., ' , l' 1 'l7
, ytgri 1t.5" ck ~4 i• II 11, . , h • ,
.: „ , „...
' ti 6res tobbollto44 A.k ii) o f.'..itlAt Ail, I
Eltaefecit (1 rebhole, ,fi.'`.'i ..t•itt. x 4 1/ , 44 , ..
f
it Oa 'itk rifiwisi
ht 0 1 t 6**ltionra, ?+ - 1 ,A. 36 i rk ,-, '. 1
T
tl.,.;mdeikunt l r 0 0;IfiginA RN 1..
• - ... .
' l lltiAti4freekiili t teiteite r if , .. •
islth*Vote. 1 101 11 14 44 . • . wriOu . • 4 " 0 -
• pi a ,...# 1 ,.., eif . A
• ft) Al i .i. OrtZL:; f :;•;). " 4, '
1 • 1 , ii .
, witik iicittai',4o444n , Pihms46waltlimile4
.9441#1 'tto,, , Ahy;i.li,V,.,,ii t t o k,46 , 4tAr e m
, 'PR.Ml4 , YmoowtiPPl**lthoeutc 1
I.*/ ‘ ,Nci. /if IfORWFAIINTiIh
f •*.t A 1 4S ',. f , it riilll t't ~i ;./I',l';'=4.l_, e 4f..
.iii„i .;•=f, 1 (.f I%P.lo7o,AtkificcliPtirli9 k . ,4 1 g, c ,, 1 4
,4e, , ..)9rt , 1 ' . 11'4-1 11111MIG.'e,P4Lf `sage t ttl
1.: fibtiitltitt At, `fl, 1,!-:ii , ( . ;tr. J 14'4 ' Lill?: ,A
pr
;..4..,..t,, 6 1 : ii Q: 0 ;IQ tai rip , i qiiiiti , 4 :4lm p, ert , , ffs
~..9 1f ito ,
.....041,4r,A, 1 4 I:P',:i.:A. 4 4 :: (xj,ll+ ii•
'OW -' i
• ,
•
r e-'4 .
; .•• • •
E
ice i ngLi iXtrrScit,
I NO VA I 7 4 I Qt
c ; .4. 0 -Vii .1 1 0 $.4 4 t .,
10`1444P1614:0 - MAIM
fc rustadot A.VbilfhtOte t 1„;
ta.rpook fifiltlfyiltfiftiNkkartfii i
' nit Nair E k WirtI i AMIPA I, 1N44011v.
11 / 6 114i fitr il i e "*
. "41 vAti
•I 044141 i
ILIT'4 ' i iz't
411.
' B QUA " la e
' ' _,;.' ' ' - • ,a - I
` .4 olriettleriffifillltlYtill 1 :, IJ .1, ,
,fsi.v,v*
tiliAittwobplochaßituliestali4ll4 , 4,Ake i
lifs (IA f i; kX 'PIVE,II ttiN - -
);_te k .i.., 4: t in.' di. 1.4 t sK 4 l . 't#4 2 (:o; ti 1
. ' sad it preOrta to t!orr, famdeltratau
41, , A ,4,4 1 1 1 pvit i t a iii it ttim b li f ki t -vi,i
„ T , , k,r , V1,.... 00 , .7 ' 7' . MO 141,' 1.0,-3.0.- -CntiriA•3
" ' ' ..
• ' ' 4i•iesmik ' '
qa4tairesatioitieb. , . c" s tv, staia
,
114 „, ' b . LftiOiliait t " l ' 4, ''' , )
1 7 .
..
\,. w ..,..
~,,,.- -„.„ .s„ u.
A k r : zp,4 ilippler ; o ' i Vrallt# 4 4l%rmli
t,' ; ' , Cfitici# 44l .ivi.k. 0 , • , 4 1 114 1W1P4 31, 04tV!. ,:,
;It.`io 160piiskil l'ilWatlflAtitiV4 4 CiA
ki
•T:y (Ito,
o.ovscantepin'Ntlifomomr i
:09, t:1:::.'i
_' , l :',lttabitinir - WO VA ''.114 •••x ii
. ' ~...- ', % 4,t4.'.;4 's - ',?,,;11. 1
' hot a O ho, st op stick 9t
' .5 ° l l A ' pA: n i4tivtia vf p - '4 • .1441 . 4: • ) 1 ; ,i f l
ITMltVit . itgt tilt,
f,.,„ A , '3l 4., ,
A ' . ':'>'•i-li ~'
RANDuisit.WIN ..• .:00111 , 1,33•,.ipvn silt! A
, , I
iari •
m FIN .0 Df ItitiVittipt 1
ii,At t . ,
~.i .2494.1•M1K9 V• '. . .... 1 1 0 . • '.. 11 %ft 4N it •.,
,
v , t: ctrlq y e'ltt,t : -H,it $ :i9t2iti.`14.1411••,,s A
! fliPi•NlFlT.Vtrrt. I. •'V . , MP! .Vit*.! 'i'A) i -3, ,
4POPAP T SM , t'a ' vol44liiiiPaVikl4 b'ii •
. • 4 i.i.L., ' ' 4 , i44.1 4 4 , •*•.`;' Nt 4
IP ESOVRI) i RIII0T4114) s '•• , • •
t.V.• , ,,•• • •.:4 t.';.,`}kir koitil i fie% f l ip WU , i 8 '4L 4 k
1 BTOVICANfr• Wititli*Difittik IP
Irol ittitkOV4lo,o4 KO # l 4 , '
0. .18 64A:14,1441
.4.'4..11tree 4 vt.t, ,, ,.y,
orth Mu Yll„
itHallatiktoit vibtiv.i4ig to/
ti l
;VA ito ......„
s AUBIt'S BRBWERY I '. 1.
1; t , ' 3 / 4 , ) , ,c 3 . tH il 4 . 1 1 N- A !.tNfli s eb. 1 11)4 c 4ii . P."P
I t ;Theidbagibery o o4iNuinidiktoth o ido, _
lip that ho hr 3 recently enlarge bit iiteglirl
!oonekterotblo extent, itnd Intro tweireteeln ye st
iljNlP_Llil_tliFfflaulltlkifilll-40)V,011 . 4 $9 . 410,M
it;9 1 , 60 , 1 11-T.Ar, ei4,i4 to,'.. A .C--gt; , i . 10 Iri 'l'. , 4. i 1
11 1 , f BUPalOal MutialidalOitlfre ~ , .. .- I , f
—. .
NW
t
g.,PtilifaiVktithre 'ftAlitl4llo4.6l/
i-• , ' ..4 1 - .1. 40 2
6..a) , 1i‘ . 1.$ Iv Y. . '-
:• ' ON 4.11 ' 4 A t'4 4 a
al
1" ;41 '.Nit t alc i lip.
7 ,1 2
thit' 4 • ' ` 4* .' ,
' 17/* - tlit ' *inn '44 • i i . W.stc t :
t-0 4 ,w,f- iv-vvi...i... • ry•
MOSTR • ' . .; *- . ;
41 f1 i , 1914 1 0 . .'
' . kVid (4i i t V,'t 41 1'C .
ONIA
frit
."141111114g. • . OW-Poi
• , aitorpo fr".7l!/ , ~. ,_/'"'' Atis .
?4*
For furthellard .1:11{.;.. ~ .IC''', a
lit* 7 " II ' 'L. -- 7,.',. , ”Z"r 711 "• -- _J . '
• i'T • • 4% ''," IPVIWN , A , c: I ts,V, is.; '
itavwcionNmoica
"v {1
- -, ,e4.4) :iit_0ttiv. , 404,.111 1 14411111.411:, 0 41 41 1h ,Ve f 14, ,
tio4 tr
•:. ~.. ,: ;-: ; , :,- '•,-;', ,' . :"P; -, 'it .i4. 4 1' ~ 1 .
1 'i'l illisi ai, - t , 1 , t "
std,'; ;isi,Tri- 2 i717.', 441 .. 0 , A.4,' . .04**itt•... , 0tt. 4
} tieriti'.:-fi.i4 ieDitiiii*OVATOrilt,, A" 1 -
fat'titi,* ~todug 4 tfrailtdlltiv-1 4 410
RODS ii . , Attriliitii ut *awn
.12 2
*
. , •, :., . , ~, •. . ' :, : ; • 7•14 04..mv,4
,-4 . t ., tit , l4 ,i i , iNgS: Si ' h, , ,Y001 1 -
_„T
41 5? ,4- 4W#lo4Argifilt* 010.01. 2 4 '
Abo.w , lo4t- 4 ~q4,ooiili • 0-eir kill; IT, mti
4 , ,ie - , lq- 4 . $4:4
' 1 i I'l 111' , ii•gP• 10'41' it t
4/ i11 . :t1) .., ' ‘.•
liti t it: 2 ,1' ,'' ;, ,:' t
Ith*Li!
4•? *- ' ! .. ' i , '. •Rotort. , trcrti,.
cior
4ix.i,jol , i , iiii '. ' '. ', 44104 vliftod
. i.NAlVii i i
. ~.
• *-:;;:. ,',,..
~,L,10...-....1.7.4-.,,:,,,,,5,:i..,-Y.e.f.-.V;,',,,-,:;2•14.-'7Ait.'..5...e21.4;.,"!-I•cf:11.-r.,
"k. • ,
.
„ Tam itts.;o
1