The press. (Philadelphia [Pa.]) 1857-1880, October 31, 1857, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - . , '.. f 7 - ',.- - / ...... i.',';'..i.Z.4"V":;•"-",-..,..r....--7:...:.,....i:-.7,7,.....' • ' 7 VA . , j - X, ,-, , , ~. ... •_•• ,
'
4 " ei. l' . .e.. : ' i.: t' ? ',; 4Q1.42..,.'46,4', V 1 ::'. -'.' ;::', . 7. '.. ' , '.. l',
_. '
'''''
' ''
' : '''
," ': j .. i';a-f4 ••.:4- , • . .`f r q,. ' ',..',. 4 • , .. V„; ; ; A5. , i.V.:. - -v-:% -- '. - ; --,-,.,,..,_ . .
,:L t - Atif:c,f.. I :',' , -.): ','. , ,,:::,:, - 7' - ': - Y- ;. ~,'..-• -- : - - ' ' -
..:I. 1 ,,, ‘ „ 4. 0 •.. :...,,..-;., 1 .,4,... m A - ,,-- -‘ •7 -/ z 77'7 • 7 :.! 7. -, . --7
l' ' qr ' .l"747''''' r - V/ -7 ^N ta te .•
7 '`e74'''' / :',Vz-WA4, 7', *-5'.7/4/.../ . ..:7",, - .77;7 , , ':,, , , , ,. ._., -7 -. ,„ • „ .
,_ . . ,
'
‘ti,77,,,,, - ,,,Vit- ,7.- -- ,7 7, ,,a,A 4 .., '
, - x - ....16t*A. t , ...%."•. , : , .... ,- /-•:, , , ,, ,- , =,',;-, .- • ..- ~.--•- -- - - ' '- - .
4'
f tl lif q f '''' ''''' " '''
I Tit,` f , ';Fi., - .. , ,1t;..ii,!! "7 7@2'4 7.1 ' 1 !! / . 1 .
; ' t " t 7,
' 7 - 7 -• 7 ' ''
' ' 7, 1 / 4 „-,t ~„,.....,., . 7 +-77 4 ../‘ ../. -/ 7 ..- .- • .
**A7.10t1',.(7 7 , ...::4 -' 'A7'7,4 - -`4t-7 - • ..-Y ., 4 :- ,-- , ‘}t 1 7.1'6 ,,,, A-i . c.4 , , , ,k - ii , -.4- - -;,„ .1. :„;-. ~ ,- • .....-,. •-- - - ,
1 ‘ - .1
,1. id i - - '
~ :••• .`.....„_ Ali 1 ( IR •
'••,. -, , ~, .. : , . - ::-..•;.,F„,.., - , ~ „;:,,,.: , 1,... , , ,
.. ~„„ L - ; „- 1 ,1,, , ,
~,,, ~ ~:-.i ~ ..ift.%7 tf: l 7 1011,,':
,` - ", - '".„••••,,,,:•:„,,, z5 i:.ji fai '' ,. ;.,‘•••e',,, 7 ',.., ' " • .-. ' '. A (
...,..,"' 3.f) . .
71 : k .. . 5, •'•
..---__-..- A - ,- 1 , ,
~• ..., ....,....4. i' • f,..;..--•--- -Z -- ';'', ''•-.:' , .--•••?..`'P'••...-,..--(01 . 1A .' n.•• , ',' • :-.--- '- ' ' t r 'tc -*- • •••• •- -•-
-ill . •
4
‘,..t.
~..
rtrsi,iin,,,DA.nst•.ir.,vtmooi_,vt.22D,) •.•
~.c.,,,..,.iti••_.....(cz.iiri1i....,..„...•.. ._,,,..,,,,••,, .. . ~..._,,
„ t ,.„. le ...__.
. .
~ „
..,..„.......,,,2.... ~.,:..,......,„,....,vii7.!:,:.•..:,...muir,r.i..„.„...„, ...._,....,
1 , , pas ,i
,J
.....„
~....,„1„,,„,
i di ..„,„..,
..
. 1 -401goir ..
, • • , .:,
.- , e...--...‘ - , i-:14i.-Tiffilik r; ,... , 40 , „•:,..,- .-,.. ...... ~.4. .. _, , _-- - .. ~.,,, -• , • - 4 , , 1 :4.;•••-- '- -,'-'-----,' - --- ' •. '
.- • - -II ', , '.. • 1. J.. .?-2-.....-..-, -..-- .. - -,--- ' -.----
.- -- .. , , . 7, - .:15'7,' ',
- I' 7, 7 -, 71Z .• ' l, ....;....--,-------. i , 7.. , 7 . ''.7 ..'7 •,,)161 , ;,ft.,4 ,
. .
':it •, ,- ts,' -- - .1,.....i1l = .-', ' ,-1 , ' ..i: , • • . i. ..' ,7 . 7', ', 1 1- .. t/ 7 . ' 777 . ,
. 7' .
~
/
' Ac t lq 1 (
Cf,910 1 f , .
:s-, • '' ' ' '. 4l . ll '" 7
Twky
fX adiliktfrl? 4 4 11 0 " '
t i MolAttlriPla=
T7WttPlf 40 0 MP"
DoiamisLitukftlx#l,olol, 1,11n414111010es apt 1b
thkiftlf4ool4,ni - gefr .;r: , [- 'v. -t
y1t8*41,44.1,“14-40 '.014 OA
toct o rt? o #t:ThlttPPT,P4:,
40 *lea' It o lni
" :rl
tsalio 02.00
rillft ;V.:: :m - 01 411 1. 4.1 f s •CAlt..•'4•lttev, IMO
, 101 ,, ig , i rpr,4:
144#304116411 , 00 Xhitl L ' 0 1416'esaiiad So OS
1441,1 1 M9M,Age ,
see4NattPOrrviiifylVl274l4V,Verwin , mas ate
osta Y te=f4 o4r - volo oLlsks Wok Lf iLe
TIM itiellatir M 1 1 .. ^ 1 3 4,"1 - . 11 ritefl w r'
/ 4 .Ast .4. ..-1. • , • .
m i . ," Futtv . ouss .
TWO/IPAMT ANDlitSt
. ,
WEEitY:NEIigisARECIN 1301Mit,
.0/040: 1 105VCIM***.*Arebt0i,^
M I W I NSPX-PW Vulg i nt n, P# #fise,
Philaikelp -iirrebli it, ' A= - -- • •
OW eitaigtaaixAs,iNaiiiiiii,l iiiiiiikidOsiViill
4i.UPi.plBa44vlV4l4 rkr
9 010%1.t,A irllA
t.latite
:t it i a P tt it ' lirktniTniiZtitlOVliiaii
yaktato:4l4loptiig,AlWooo., lsj
141:witt1„pMAra,imontirba
idooltvirrx.c.m-ffit ti,
Vt i V, 7 l=r4r. fra.nlriEMMtlits
iponotfk4t.tho Tiridisi“goketk; latinrylltw
M 11 4 11 4014 4 1 0 4. 0 . 4 414,1 1 ,021M, 0 1, - #O7;
"lit Vitio vl4: ma 4imitmats 4a., , ke,
-:
.1041**PbAdrralYaaawei). 4. ,, k,1., vat ',. : vi
' l lllll/*MilllfiftildiaNl4lll,lsrabittol.,_ -,- ,_._l'.:
irim E rtnigli .t.p... - 4 1- y..,, , .:Pag ,v 9, Etn' 441M 1, ,
T jrnr...olllatt rtrao
:"'pOstikapliejor -:Svir r , iiAutierm otk ..t t -, , r:y. : -
rk tt .Ort4!7*C e litAiji ."' ' iiitT,' Ltiiifeft' ' '',s:6'
' reilttliaritiif-tg Clattu!Ar 4,:w.r , ::e-e # i
*
ebi r4
,4111 1 44„tafeigia44,E
- iptithol , , , o4.._ . . *it_ - 1
.i.,-,,mokeiottio.4oo r tAtt ,
.4:lisilit!ti_orsr '
~,,,,,,,,i, ,, ,,.„,, t f . „..pio ntr oue z i,Q,,,,,t
~,,$- J'4iEff , 7 ,a- 04,,,:i c i a tii -, wi ot t,„fivaiii i k ',.,,,
• iiiiiiii4iion!obsiiisivikw**Kirditiogkenovior
,04644lesetianintatiphusi -..--41 toia *sl'
—,„ - _ .
- 40414/04 1 4111iyir t .
- i .- °" '-' ll7f i t i Cen . It Ql‘T :
Do
GENTEEL X111,07`"i 7 0 .- 1,0 •
"
i4- 4 1 11019 1 111 0 114 1 rilin i At a It " irtago 3 " 4
bootitaittortalland exasideLt
4 0026741.1g:c.,
FM K : = A V M M
.'
.i ,-; ~ . ..,1,1, : ‘,4 ~, , p ove ?Nor Rm. oR R.,' i=t 0 , 1 , i5t1.1.:
krl-1 ' -=. l-.. , : - i',4,.. , ' ,, 9 OS t$A t: '-..) . ~ .', J , ~, , -'-, ?
talis t rieto ~ piantAl. , #? - prittokip,9;
LIS W ODATf,'.. , ' ', •
EASTAIILOWIN IV --..,,,,,, -1 •,flio, : 1 . • ~, ,
t XADWEE E IDEED? 1,
D.OintororthEE/ 5• , 45-.
te10414811.00014:01/, .1. 5 ..:15 4 3
, LlA.lta. 4 ,1 , •I' ' ,f ist
lunge , : t... , 0,:„,b-L.„ ~,,,-. ~ $ 0,1 , .-,:. 1,, a ~,
THE AriOdlticli 011'ISIEhiSLitiFtliiiT OfilltiS;
ti licliWg /4".W.)./.0 1 91r4,4 0 . 8 1117 4 .1.15A. ..`ra1.1.', 1 '1 , , , E i,
'.II,I,I7EXONE , -.: •
TEE Wet 6rrarrailtS' 4 " 5 . 5 4 4 5 1 5 5 . : , pit
TEX IIOUVIING! WEIS, , : ,S. ~.. -, t, , t 1 r.,., ~ ~nll, t
StitlitiSAlS,,A Stonetut Annan/nisi, .„,, t . . ~ ,•
1141TIBEE.13DIA,
4,E3SEE MADPSAGE;' , - ' ''' 1 *t: • ,
TUN PRIOIN OE PIDSOTIO POBrillti
DOE ElNAEo4,,ikßy(ll,tElf „ ,
lO'-- ' '','''
linittoorvorw TA 0ti1i,, ,, t t;, : o t • -... -
4....-, . ~.-,. - :-.. -CO On! ... . 1 '
4 1h11134kewiftOetto'ii nntobor,'or .4 1 hrOoDollars
44.teen4-134 * VialtUag. l4l XoC l ) 6ll s/ra -la Id' :
lutet„ ,Vv.,tho pvkathsti,l4l). voccivot tha work. for ove,
Yatt YOrr s )W.lll. mrairt 'if " tilt: thiy,id . litatio
4frith 11,01kfulleic Ar • ,c, 5. 54.K.1 p 5,5 ..„s. 55 .5./.... ,
10 Aiz.m. iApistectioisoNtlivo.:
-„l.l,..t_tilimunznit,...
co pr-ta yr& kat ,YS Ir
At nfrxplirr.; Oho ~
,_,
7 j,
~,,, „.. 7
.11 , , , fig1 3 ( . 41 , • - . * - 10,416 ifir , , ,P , i - 4 'I L I 1
tainotaeorkokntr Vcoie ,u ',- -,
vroli D , 174 ,- 4.itr.t.fv.zetvo t P -.r.v z 'X it A .il
SEDVDEVE GPTIEDIEDDI SAD Dy Viiiiiikt 1166,1
iitifinttSl444B444o,44iT, EAtitodolitho Nweeiroled I
"'Noise,-byll.. Shelton Ilitoltinnle, D: 0 ~,L., nuth NW
tion, witirPortroft • awl 1116414' leOir,' Ihl koh r .
ThE NO 4 ,yarl% AB/ tler t itae, l
1
Ou,t*Dr. I tod.l
IDElrbikat iiid,W pit N. iv. Bk " ..,4,11
!= :M i E4l..thv , rliatlhirok;,7lmittoralri bi-!
ZEUOThtfiliegaraiiiik:l4666 - 44i, , ,ii, 4;40'
inio of tho late Dr, ihigiroLirEithd,NritErri Mil
-'
otollotgo, WA's RolkolionAsountjo4,43olople
' it , DrolitoolorithEorhoh. "Driel, rirrid., elothSlll
unkostiss 'arvtroleohneparrxtry eirfachai.
, 0 ,4 1=1 4 4 41 1` , W 5 • 0402 1 0:: t.%.1104- Nokia Add 4 .4d.4
,_ ,ler,A. ALA. M0ke044,4 1,0 4 ortfk 4 on
- " 4 ,015i4illaildi“1:0114, 'I ' 241tiu.12iOlo:jogitik/
lIIIDIDOSIONO OntimgitmAiilimito 0 1, koii
;, ', V i rPt*C-1 11 4,1b., 1 k 4 ‘o =2?C l tiqt
, , itehoslem *Wt. Ito 7
,i/Dtailkit ,
habokok4o , - , 2 106 4 3 1 0 0 , 1 144 t Ail
Dr 10,11... ~ . 0 '; a.: '.; :. , :r. -,.,.„, ..; -,..,,,,, .iabe',4,l- - -1 .
, *S,JI3IngitOXISAUtIMOW lrefebnel tittle
thrall'thio. Atli& Jonah, Darrivegia Vl* dotal
~/.D0,11149001,- ; IlluAtißetiVtaTlAttitletialv Di,
Dr„lfoolconsh. , 112 Prloo $1.94,,,,,..
1[00E378 , 11711"07` ER tic: 'XeVt4itc 've eaV
... , ,Ltboti ihe , 24ltV , :', 'MI' sexishir lbeittali
I „%fiztrovvt wilt , igs:Per it a ift s lS l Pl
4.11rr0 op stapr4 l sly Prizitili li b -
Tabirolig.k._dish:opswia.
~ R AIX V. , Ilifilt.Aß Irt i graqui
By Kido 'tgoioal Sri :4:1.. *SO, ,g• „Jut.
Owes leet seviseil edition, with, ilh7 , 4** lll6 oo**4
-r0P4 4 4, aTo Portfr Pgi-thef , h , or4 sOoPplittli , Dips)
' 6 Tole 32.11 m. al h. Piles SY O L e o „ ~.. . , ,
h. 41.111113624.1116311DLADMV+1.10 liii, toil id:,
, 5,431.4.,,,,N41$ a; •, , tk„ -,. t; I . :”. ,41., { .li, .15.,:' 5. 3 4
~X 2 X /F0 XL I SI. V. litTlilleOP,nating,of, , lid
't, o lllleee_
_,,) 'LAI - it O. '1 !RI., 1.2tv0. 11•00.14 '
, :•...4 ttalLe: RIDS 10. . ~., a ...-. ~.1, .I,i/. 1). ,e 1
,p4h_ri.l4 MTh! Ilisimi, o s;. l 44 ll VE DiVittpv. , Is 7,
v. .imutv4i." Viola., remo., doh. Pries DI 1
oot4r
'VrefiDEß,Bos . &'oo't,'OßEAT 'LItER!
, 11:22 1 .11.01Alit TOTS i1x44101146361 • 1 1
• , .....- itivala
s l o t
. relirAlV vniststser*i•
r iiirl :20161 1 diOreN Y lntitetrtrial9
irs t x,
ri;trielket , liWlbt. lOWA iX, 'light*
1.,_,..„ . I,ViLfakrlferrOnn 5,41 , 011trif ON. 1944
/ Wfi b ikii,,W7AM.,s" v- VIP I AP 1 1 3 f
ilteviloorpoe anuMbnyhiat alaiiiie, Wine* intr:
' 1 tiVgt 14 1 4 8 i l trot il i:liritirwWlTyteg NAV
" . .
IFAtel l lrrilgr AT igs l 4t!' " ti..B, ° .-- 7 042: 3
' Idcarivitlf tiot*ltor_,*oa• Italie luny. : - : - kakeen .
ykAmprias;wo, r euvsytiuT Atis
mdigkoistarti , g, ;
1 ,,0-1 1 1091iimitoffr-MlO - :
P i h r ;*P#A9,4 4 943 ° MA I VA I VF I . ' 1 . 4 .149 1° 400,4
, 1 4 1 2 1 5, a ir i h,7IK I I9,<TY, Pr;
ilsrATougs , .l);L:AT .1'; I .
• , 'Oasitaatlilfaiticif r lipiindid efoik ofiipsykkolr
•
„4 , ,,,..a.1:1141;11105 , D5.•:- 'Jr/J.
Neck Wes, Bracelets, Broorhesi.liacaladoll
ttlAlltuttlA Bac
Dottiest' orNMW • tizsielv„ F ut
~„fla_rtßriP/
• ' 11011410,0'.
b~aatttbl• roilat ilia sew ityhteeriit.
irweiry, ma
:lt
-i•Nalftli44t44lloll4i tiaBKlllll,- lalliabg 4.
i 410;,,8*444*-114ibio .411,2pui or unnioi *hi
sad of supegior . amA4tirkiflyi
. 1)
tthALINUAOTIINSAIS WATORCABia
.“•-•-•AlP2l..)Raarniu7:9lpAcrazogy,
721 BOUM Tlitsp,„FFYWar,lptiqq,O_lglanii,
PHILApKI,P,II;IA,
Cossturcrsemesicii::„ , , Aupkim,rip!pilicrr,
lifig4habet •"'" "
1 - 19rX1,14"ge ;s:
Imporbti4o2'oilgg ullOitto* *lt* ikijeilitc,
mirmat,Otklititaitul t iitMoirddigrit aid
harlos
rntrAVlTUrti l aelci;io Dlu ti
riot on hand, *Weil V4O, Viiitud*Wo.re l' 3,- j
I F3l g raga l eratr'
clOod.:Puericla Istid Wars.; ' '
• ,0 - , Apear 0% 4 : 'et4 • •(-•
IizMWEIV'SeI3ICO.'. 4 "a
4 , 7 ,SUM 4 / 1 4 . 74 12 PAVA
aoo ..1311eFfnet' ikkrp,ej,, -1)41, .4:0, 1,1141, 2 )
4 _
dlo*itogitNola band tot to tha(Tivide-,f
-, ..`,1114C,00,4 1 3.4 1 W0N 411,TION; IMI'8,111E10;
00/3LETB, •Allrd BAY.:
CIAT,O4I3PRInikB, &boxer rotors, ; ,
1 4.0.:0ithg.011.14 1 On" of .- 1 4 61 ... ;sll4ii
WA 4 RE.--
sti I,jlot r ttiitiiTliosOrt.ik
up A yruBRIER Dr SILIT
-01168TAIMISI,0119 14124 • -; WARR,
Viet* 4.s";::asstiar, tritssis.
„Uripligtot .),11,014, !AP linfi„4••
tr,iti n halut . mmadit tty,grder y",mstob
e
tk , . - ;;;liallorfAvp;ol 3 ASiiikele
In a "' 4 l' t; I,34Btudit4l , ,
r ums r,';',DoAviii:. - sott' iL __,*o Of
,la st eAs i t_,Co 41 $ ,fiiimpiA0.;
0" 0 4PTNII,T egiei6;Pktia.
;.;
,11,41'
10011 f. EiAtiret*Or, in excheage , forStaoks. l 4
- A handsome manna reiddeneeille.hilelargrOg,',
• ,ENTUisreet4v,MrovrAk Str,Cet.we# 4% .
fear- . ahlijaid":eilptdy.OhihdlremilleinlaiMP
04 :inolq- 1 , 1 ,f.ri,. Abir, t oc vp , , , i
4 vxfi A i*roooo0 vd .. , ,
--,,,, ...t.t -,13
. W.J..be i ittiOostli' a 1 . 4
1 .,
_,:,........ _ irelavaheiteiviit cdtitutWititt Votovig
co pliblr " litilif Offithd flikVideEeitafeilible Wig;
;nl24o4t*tiolocirffiddsbe hatiairriankittifit i Jo b»
..t ilittolc)M4ll o /Abill*,* 4llol k 4 ridWeZel- h f
pprphase. . 4-44-1,i.v.. i . fil
).....rj ', 49kel•Sii.ii r d
,t 1 W45 1 .4P1k,_. ttr__,____„747 l lXrkJ ~,
0110N4144
*l , '''. ' , ” , 141013111:tiiiiiitattl*Mlattiet twirl, , i
eat,c,..?:4 *:_ei.amialtialfoliD APION,o, , o,ph ',
04 , , . .04t, , ,on*ttolat b flOSTri
-44 ' ' V -.. fe I#OOIO,APPI itit . ItOilk if
..; > ;*,3112...4.4 ' '4. .-4' ~-,, •:,,.- ....
L"Pow.,Agostri,
-61 ' ol,o,,victeig . .---iv-:.,;*,1 , vu. alszs,t4 x '-
.1 , 1114 , 11', v..5i0zz... ,, .11wItatiA,111/40110M4" , ,11
it. 4 111 9 , Xi lf.'-'' ,, 5 1 • - r. ,, 14 a s e, Wte, 4 4'1 , 1 11 0P , M140 , 41
I-NO. 19'
' ,, r) ~`, • ',..lyegit , Natirco.
;00:1 1 / 2 T FOkt THE
• ‘OI,TXIA,ND QQIINTY.OP PRILAIMILPRIA.
' The /loath %Intern Saving rend and
, aletion ei.lehtt Orelght9 l3 ..Le v. Pa o .,Al 4 rch len;
Tlie Midi or appointed by tliedilitibute the
fond isrleing frOni *tale under above writ "ot the
••inureer estate—vie ft, All' 'Matt 0044411'10t' ot piece or
„ground; with the. buildings tand bromism:lento thereon
erected, situate on the, north aide,er Williato,Eltreet, at
the distano Aune.blanitrird ame. eighteen feet eastward
from; teas yet aideAllehityl4lll:Sorkh, Street, le the
eity:ol,ll4deditliildit, n64+41214 In Sronton
3404 lilAteett feet , 4 and inAe4th'oidepth that breadth'
seventy-Oise 'feat eft lualies—will 'attend to the duties
orbit lappolisfnleiet Amon,' No. 704'Weallingten
knekeitsoutit a ide;) On Monday; November Adyationr
n'elealtPl.ll.iiihsti and *here sii.peradell ere 'required
to present their °totem, or be debarred:trom. oantiog An
11 PaMinkkfil 0 d4.'1
41**,/,* 11441 v." 1 ';'
„ „Auditor;
TRW .D,ISTRICT) 400 - ITAT. , FOR THE;
'tl it - ANO:43OIEiNTY
'Wattle* Eimplittri,etercofß. W, •Morrieen vs Jelin
Vegllpplattiettintrti Jilnetterm, JEST,' No. 536. Test.
yi.l*.; to Isoltigh eottnty. ;.".• i ' '
104414itoAppointip4 the Oenrt aelribntet flirt'
Ygßa,l4ld9l{rookitiolige of pommel ,property tinder
itervelerlt, attend:in theilutitim_bf hie alitointtnetiC
N9TambEir"B4llts7, tit '4 'o , tylock ;
hiii g geiMo.
Philatielphisr, When an& inertial peon rit - re 1 iequired
ti *Odra diete &Wal ,arta &burst [tom coixist in
upon said fund. A. MJIMAY STRWART, • „
t .0e22 , 1100 , , . . -Auditor,
WEDEREAE LETTERS, 'OF CADALINIS=,
VtA j tiCftitOtileilltlitil Of OiLithilliniißOideMBll4
'deciiiiied',“ have , boext grsnted 'to the underalgited,
liktions indebted It *ill' =aka aid those.
4ivfitgidigiasp-w3lllielwratVabliimo.ll) •-•
#DA.:lllGlUllANiAtutnistratot,
-seltidNeCif vr , dl :,tdl=l , 4 --t:2ololdit
'
7:Pogusitt: ;PENNOIViii
• '...14407 LeFtio VigfAL'4lll'i r liklY"
;,,,t i ce it ynto tr ims:
71 , A1 , y , , cooper o or, 1t 5 7186K
Ifht4ll4ll,i`ebakiwol".lnat.rixetiabizitbli Departnbni.
Itelt .1113$8DLY, .2107eratret .4:1; and bo.
' l, r - • • •
- 1 1 . 4 7.1.•,/iIIgEQU.4N;cB die4iiittcr." •
, t„b!ltoVAßA.;,*tr4 B P.o
`.•
mini:Rau:rms.' . • ••.
Y'iotei et 0. itIONDAT
oral , ENOIIIIIIIatAQ-81.1RIBirpii; AND 00N ,
; • • 1 STIIVOTION:' - • _ . • ...,,;
PRofeisbi E. ItOgilligy.rJESDAY And SIUDAT, est,
I.
goo -
jurtio'r • ,
.
''irofeiO.;TFo O, riDA m Y O i
111tl$DAt
041'.11: „ • ' •
Ilitt",Leattireo Olt b§:lll , lplkillusiiged• bp.MOdelir,
Drairpogii luadllpeelbietai;" " • ' ' •
"Pb* Lo t:01w yip , be ttatit 'the' mid of
7 1 . 7 , • , ,7 ' 77 •
MbllioollrAel nik7-be.atteridS4 elWer idogi.r or tO'!
gOtliOre ”-• • , t" :
. Porin,r, one.. ..
" 'Witte reopi,Cl ottises i.v.po •
*pi TOOtii',apply:t VMDER,IOIC. DICK „Janitor it
Vit'Unlyinsityl,--torwitundbig. Wad tdZ leormatiou
r•hieetiqg thp studios; to • ' •
•1 a ArAIRMLN 4.01133R8, - •:',
• 1 iltativf
7i - R0 2 4•148t: Wes; Httfenhou4e£Nuttr,e.
OF ST. , JAMES TEE LESS,
7 ' l 1
A 'FAMILY BOARDING $lOl#OOL7OB 808.1 •• •
. . .....
• _AI ANTI 1). , thteeseciteatoti •
lse.Atitetettliteetae.itllhbegta ea- TUPDAIrx Oak
.A
timber 1.
017,,,,irity#0•04.44st:34%BooicgtOie :pf
5100 _ nornarAgOntt iii34 - ottmstrrr, or
'of th e Beeetta i ,Port gthee,, /ells( 'or'ffelolloll_,`
„'" '" , seel'i-ete
NOTHIN4 SO NEEDFUL. TO , ENABLE
/ ll persona, male and Mash); to gain: a ohms or Uhl
Arotidla goods and bongoes as a , ~• t.r •
;;BUBENZBB :NM:1041710N, ,
z,varpit, 4.oADEffiri
Noa.llo Lad ino 81XYWIltraet, near NAO.%
NM se-open , on - MONDAY , !EDMOND= la!, for fill,
ifid StatileaLembraoina. a komiledgo or '
- 'WHITING; BO OB:-IENDYING AND ARYrUMNIV
ttirtdifibd mathials, &Mott Mtn, - 1, •
take , : photons iwasylog, that during
thi a r r a anmbet • 14, parsons ,Imatred
pr e LTION, enabling many fto voonFo
Ira • P4 4 01 9 ,M rtmotiall nioir husfnau
• •
• : I ' I 7 111 T81LAR4V3 1 4 . :430111 -'
. lli
:‘ • ' ' „LllsT4,B.l'.'eouieFallMlNTlll
'Aetoa MIT,Pri(O4, ,heeeed &id ThlEd &belie.'
IC - 41121 , 101011PENKANSII11; Wet . ; eityle, ;
- , - _ , 'LIeVIENZOIAIi LA Wll-4211). MAW' '-''' A -, '' ' ', -
i
••• ,, clostinerm, oximutinzonzt ,, 'L“ , ,z ; ' • - •
LIONIVS, &e. •
fs. , ,,booBol4fro.t.ishaloota,tr i tructioultopti compe4
tent 041 Otentlee Tesehen, haft *0,1130440
,easerridna of she RrinOpikk. .. ,• 1 . r , • 0 .i.
&43: *0 P 0 1440 1 ,1 *o ' ol7 i# 1 ! " ,4 11 4.Pf,
the Wri Denertueldt,'• ', - •„ , ;
, - 7 -11,4114 ' ', aline thietiiiiikeli's pettiest., , 4
-Teruo, &e ; :" .:' - •• 0 eel , ,
Or-E4 so,l V B A, l lliDilitS, ' ANAMPTgs
„TOTITAIILADsurIgh. ; . ... '
-: N o m itheteeer 4 wroiiii is irfrifil ', ,, iir,
4
The maw .0f tioAly le extinebit Red 'thoro ff. ; Pro?
loose ,Oeild•he,4lllP keeites' a to* elek . fl,:iiii ,
; ' - eUle;
**hew yeese - at egg y12,14).115 rethilev , x ' ntrero
lieeers.X B.lloleo seet/lethesertirituki 41 P '.'l9:
PsitimAktlior at ,Taped wholek„eohe or,irattte ere
***--******4 4 1 * 1 01T. :#'p:`,.'r te-':t4 , ..;-. '-;1:101 4 144t. t
1 1 1 *".#040:1414,00 1 / a .00...,t,i; ?
s;r; ~
?~~"( err,.
1 - t - Wozuslkr
, V 517, 1 .1446
- , ,kipar o B ll*:l l : 4 s ol ,..ri
'Prii . tole*tit from the IneirfaiPLX9l4/ 4s)
drool: new Gleaning Ih now, Ii gnndra
bloi 200114' -AND low stwog on
ea B-tC
11:11 . ANDT. ABRENNER--00.10dISSION
4rdik ii titans said Dealers Inlorolgn and Ame-
:ttean.HAttDWAßli , and (1132L19irli, NO. 23, 25 and 27
rgAtralit, Yaet aids , abate Oortnoroostroot,
VELtatial3"TtTL C0MM195101 , ,T" ALER:
' 1 1.1 , 01 1 / 1 2eritul HAVANA • SIVCiAIIg,
itrylWoLuirt iltrept:seceiza story.; L.
r.
, 1444_t,tnetta in Law,
fIPHOM;iB - k‘QGOODE- -• k •
“''ATTOONEY'AT:Likifr, • " '' '
County; Va., •
Atllo4ll 4 , 6,:profdmioasl.buslness in the Courts or Meth-
Leabutir, Lunenburg, liallfix, 00,Chatjqtte contiqa.
Baptist & White; Ifewvforki ''• , • • '
& Altatimore, • , •
Stone, &, Thaaks.• Patent:4ra, Ta, a.
A4t 1 . 1 4,0070,M1pai90d, Ya.. (0e2141cw.2131
LES: D. ATTORNEY 'AT
Wiltisimport,l4oomlng ainity, Pa. , wilt pay
sttenilonto Securing an 4 .pollectigelairce,
•
t , Aren . :4t '
V4.111r l ilt !It ts.° l l;.. klVa,ll4's9.rPs•
t ntt pro r ,..,
.
EMIR •• St+ WEL E - R, ATTORNEY AT
.4.4:rdariNo. 2 41111N3TRIOAT i . WORRISTOWN,•Pc,
711, 1 &WO , 'lo* Augichogtx, and to thcimitt of 'his
AWAY, t 9 . 14 btkaitgin eptnuted At, hid ore-, 041••411 •
TIANIEL • , DOUGICERTY;:*'ATTORNET
..a.r der pi.vr,Bouttiout‘Ootio i - 111GOTErand -
VOlRSttootornilidolpfda: , ant•ly
ext i:s 0.117.8i4, ATTOOrt. AT•
4141 , ..4W;gign1t8 i.trest.katirdtb,
il - c1; , !- , ,firt,,fra,ofveafes;
Kik4MANP
A lop '
ICVANO4., WATSON'S '
'P EzZligt•D'EL 1' EPA UMAWUPEOT li - ND
PA : LAW/WM WEL
VABLT DOORS;
•., •,• ` / or Banks and Storer. • '
BANE LOONS, -
"•• Biwa . so an now In nee'.
DOORS,'PWWT-TN2O;
Ira M good rormr afrapy other entablidouent to ache
, , • Mittel Staten. by
• EVANS tc WATSON,
‘,
N 9. SontlaVOllWril error*, • •
4-'• • ••• • • '•• ,•••• - Thlladolphfo.
~,r4auunionwtri AA:ALTA '.•;• • • '• • sul841"
,
irIAS I GAS II - GAS t H—THE , - - lINDES
sigma , would ii*TettallY Oa ib e atteittletrof the,
tkbillt i tht ffintrtifit av ;rl2ls s titite i gOrt i a) 4 l,
tie we/010110e of 69perj,katFeati V4410,101)4 4 ',
JelealtalAWbl saver afi par cwt.. clAar Awing
1,116
to lift * WS, tiofretPy re4tl4tilg the Wee frtna
Sler - id petlooo feet.
ire daily pitting VW Reitaitor Ott all the pried
-001 and' iltottlfitint Ibttildhigo In ~t he•city,' ahurottes,-
11brariee v fietertes, hotak,-o4 other trulidthis.
rikee ~410/been, placed we at the Philadelphia Ex
e.., gerettediter tertifteatee, hp Wore( • the eald
;floi.4ter,,, from Abut baring tried dewing .the
Attie heti be "'tetra at our office. . ,
igote-kimpersiot the 'publte irederallf are ie4twated
; to Wad 44 their, adom Out of , Regulators from $6
nrwssai, soeording:36.shett , 92ders through mooe..ht
tlejtjtAtftf ottpAy AttoparliV. • i • .' • •
e4:.• ll ,TrififtWeerge„ ,l 492,ePterithaeg , ane"expererlng
clot
DLO
at"i." fq,b , ,WP: 4 . 1 41 11 74 1 '9rt i
oia.ntaTirroai FAT* go par day.
'AMMO ICNIOIre& 00., •
O,IIITO NO24a Saathpfthatreet, • ,
~ ,T ilatioploooloDasiatah,
'REF ,k1)1
F - IFfltiliA: . MARL OE NEW JERSEY.'
—Viz N/VtitERSNX YERVII4IZEWOOMRANY
4'54 POP* to_ rosette ordown for this important
t a lr• it all *Ail ppoi4whialiaateso are hencliciol,
6 arl Ix or* thaw a aubstituto. ~. - ' '!,
-, profostorebolci in bin 'anotlal report' to . po Legisla
ture of New Jersey, says: "The value of these Marls io.
best :seen in the rich' and highly oultlvated distriet
ll'hld) hag:been -jrnoresed, Oncost; made; bytheir use;
but hullo'," bAillterfwthir to thamine_the houses of their
' greatialne - ,ln 'Agriculture; and to tonijoire theta with'„ ,Atinifertillsers, tor inemple'v The potash alone may
"btlakifo`at:ariayOraga Of the , percent, of• the whole
. walititint Marl,: A •bumbel , then ' day Weighing , 'eighty
Ipdsonste, and lathe 'proportion zotottoood4onla contain
roan pininds.9/11Pold 4 h ;Pik Is 4,144 as :MA an there
,A Inc %rootlel of auknsened wOodasheo.i , :And again—
AAloliklisible theit Abe great valne - ,Of the .Marl is, to be
folond ill tlli - fact that it coatalici banal,. all the subs
. m itli e t,i iiiisgot; to polo' top the no W ref obi canon:ion
ciiitt*stai iillOs;''':; '
-cfrioor deliwered 'en-board vetoer, lit the , ma „, ntras or
1:66 swinpailywnPorilend Neigh* onttaritsnllsy, Neer
loroonoovaikceatil pir 'barbel. For farther paiticit.
f lanwmf! allOpt.l9llt4g4 or.l ,o *.tage. , ' ONari for 1
Amtscii(lfilektk!cillA molve gmapts4putiop, .40,,,,,, ; 1
sollitorefithe iletwigned.:, ..
~. , , , I
- ,' , 4.• i , KLRLEs "NAM, rreordent •
' " 'P' t , --I.leatilliVott Orrice , New Jeitia,yl
,
,- - r,,i t4',- :,c. t, :1 TAPPANTOWNSEND, Trealpater;
':' l _ : , L '''' ''' Ito; 92tialtlati street; Noir York;
- 6 .ooris• Wdrirooo, ErOoretsw,frif 0. 10 ' 0846 5 drept,
maißllYo4ti4tt'eA,:rPlTlt.f ft 6
, 0 e tg
l i t 'a a
wt et
-,
-r.
il 4
ie A i -* ' n 4, tik,: ~„,;, 9s
Piro
w _--44 t ..
• Witoo,.. MlVEANGl6•l l 4otai'af
sitoomi'stfr Ani9.
zr!: iitoigh,tor..sette
, IlA4Mmag..4o,ol6l;nittlAt
xe.l , :if ' I) lie Nor* Wittopielltlioit,
iii f t»i~ ~peo t it‘; 4 t
,Stiattgerp'.etuitre in Ohilctbelltia.
• Poe the 'hennilt of strangers and 'others who May de
sire to 'Visit' any of our public inirtitutions;lnf publish
the inne.tecldist. ' ,• - • , .• 1
• • • , ,11781.10 11.•A056 Oa Annealing'. • '
• f.cede st tng of Music, (Operatic,,) corner of Broad end,
toeu,st reet, - •
Ara, StreetTheittre, Arch ; 6th street. ~
Parkinson'e Garden; C h estnut, above Tenth.' '
; Natitmal Theatre and•Dircus, Walnut, above Eighth.
Sandford's' Opera llotole,(Etltioplan,) Siereothi bo/oW
Wolfing Street ' Theatre, northeMt. corner Ninth and
_ThomenDs varieties, Pifth r arri Oheetnut.
•
' Thinees's Opera House, Arch, below Seventh.,
Mtge AND antennae.'
Affiffiemi of Nature Scienceercoriser of Broad and
George streets. •-•-
Academy of Fine Arts, Cheatuut, above Tenth. •
'Artiste, Pond lialt4Oltestnut, above Tenth. • •
IrankUn Institute; No. a South Seventh street.
• 8 88. 8 Y 8 L 8 8T iNerlrsrloSe.. ,,
Almumouno, treat aide of ; opposite South
street. ' •
Almshoune(Priends9; Walnut attest, above Third.
4aspolatlin. Inc the Employnient of Poor Wffinen, No.
201 (liven aired ; ' • -• '
Aaybiti- for :Lost; Children, No. 86 North Seventh
street.
-Blind Asylum, Race, near Twentieth Week, ",
Christ Church Hospital,•No. S Cherry stroet.
; 'Oily Respite), Nineteenth street, hoer Cones,
Clarinon Hall; No: 10.4 CherryStreot. •
•Diapensel7; Fifth, holier/ Chestnetetreet,
• • Palliate Society for the Relief and Employment of the
Poor, No. 12 , North . Seventh street.' .
' Guardians of the Poor. office No. ad , North Seventh
'street. - , ,;
German Society Halt. No. S South Seventh street.
• . Home for Friendless Children, corner Twenty-third,
sad Brown street..
Indigent Widows' and Single W omen ' s Society, Cherry,
east et ,T,lghteenth street. -'—
j -Penn , Widowbf- Aselion, 'West and • Wood streets;
Eighthentir`Waido. ; .;; I. • l
MicanleMeM, Cheiffintit, "bor. Seventh greet.,
'AVM 14ffAinh.Potacen Of Dace aP4=11."41-nr#
.Nertiein Diapetituni,Mo, 1 tlfpkgilardei atieet:
Agyiniti;Oolored,) ittetintit 'street, n
thOlow1411: oir
•
, GddlellOwte 11.01; Mt* and Illinimetretit. ,
, do. ;BM:corner Broad and spring Gar ,
; • ; • den. streets; ; ;
Do, no, Tenth and Sonth street*, •
Do. ; • do. Third andßrown paresis. •
' „ Do. , ' , do. Ridge Road, bele! Wallace,
Teinniitranla
, Xl.pePital, Pine street,betwoen Eighth
mid plinth. ,• • - • ; ;• -
- PenneNlilidnlntglfuge ter the Instruetion of the Blind;
nether Knob-and Twentieth street, ,• • ,
PennsylVank, 'Socilety for , Alleviating the .MlSerieS of
Puna Winona, Sixth and Adelphi Streets. •
Pennltylyouria Training School for Idiotic, and leeble-
Minded,„Children,School House 'Lane, Germantown',
office .ffin:l6B Walnut agent. ;
Phila.:llllla' Orphans' northeast con: Nigh' ,
Mouth sit Cherry ' •
PrestenTletreat',lllBffilltort, near Twentieth 'street. ;
' , Piovidence Soelety, , Prune, below Sixth street.
•Smithern Diaponar.ry,•No. oS Shippen street. • ,
L , Union Illenevolent Association, N. W. corner of
Seventh and Samoa streets:.
Wills Hospiku, Dice; between Eighteenth and Nine
teenthetreets,
, St, loseptihtliospititl; Girard 'avenue, between Pit-
teehtli hod Sixteenth'.
, • Ephiocipal , Hospital, Frinffitteet, between Hunting.
don and Lehigh' avenues: , ; • ;. •
Philadelphia-Hospital for Meowed theOhest, S. W.,
ooreer 91 Ohestentquid; Park Ad, 'West Philadelphia..
gnu° acminNOS.:
Custom Ilonse,,Chestnut street," aboiii Fourth
,County Prison, Partyank road, below:Bee&
City Tobacco Warehouse, Dock and Spruce streets. '
"bay oohtrolleil Office, Girard Bank, second story.
Commissioner of City Property, office, Girard Bank,
second story. ' ' '
- City Treasurer's OEOO, Girard Bank, amend story.
Oily Commissioner's pities, State House. •
City Solicitor's Office, Fifth, below Walnut.
City, Watering Clotrunittee'e Cam, Soathweot corner
Fifth Mid Chestnut:
FourfitomitWater Works, Fairmount the &hay'.
, 111111:
' , Girard 'Proof Treasurer's Office, Fifth above Ottestnnt,
, 'nouns of Indalgry, Catharine, above Seventh.
• ; Hon* of Induffiry, Seventh, above Arch Arcot.
,Ilouse of Sense, ( white ,) Parrish, betneen,Tweritg
emend and,Tweny-third,street„, ,
Mimi of Kahle, (colored,), Twenty 7 fourtn, between
'Parrish and 'Poplar streets. -
Health Office corner of Sixth end Hansom.
House of Corloction, Bash 11111. • ,
• 'Marine 'liospitalcCfray' s Ferry road, • below South
street. ' r •
ikr ,
eaTeCOfflee, 5. W. corner .Fifth and Cheatilut
Sheets, , ,
-
New, Pallitntinn7, Coates street,, between Twenty
-14480mA Trenty-emehd StrOfita,, •
• Nary w ard, on the Delaware, corner Front and Prime
*Deets. ,
,NorthoiM" Lib e rties Gar Works, Maiden; below Front
Pest Office, its. MT Dock street, opposite the
Ex
change.
' , Post 011ice,'Eensington, Queen street, holey Shaolta
ipn;itreet.
;
Post Office, - Spring Garden, Twenty.therth'street and
raMmylVarila Avenue. .
phlliffielphia • Exchange, earner Third, Walnut and
- Pock etreets., ,
PhilmfelphiaGesWorki, Twentieth and Market; Marc.;
No. 80. Seventh street. ,
:Pennsylvania Institute for Had and Dumb, Broad and
Pine streets. '• ;
Penn's Treaty Monument, Beach, , above Hanover
street. ,
bile' High /School, S. Z. co rn er Broad and Green
„:„Futille Normal Schoo l, Sergeant, above Ninth, ;
• Becorder's Office, No. 8 State Home, mat wing.
; 'State Limuts,Oheateut etreet;hetn e en Fifth and Sixth
streets . . ' • ;
fefir BoB l4f, S tate Hence, imar Sixt h street:,
,ra wixdop,coiealope, Hal,usius G
Garden
old
streets.
_,.
thrdnw.L.rernpernee Ha ft; Christian, above' Ninth
.itireet , , •
_,
united Sta te n , aunt, corner of Chestnut and Juniper
greeds, „ , _
Veiled Magee Arsenal, Grayfi Ferry Bead, near redo ,
rah atreet,
Naval Asylum,est the Soil r uyikill,neartiouth street.
United States Army and Clothing Equipage, corner of
Twelfth and (Ward streebt.
'' - United Stated Quarfarma;ster s s • Office, cornet of
'Twelfth and Girard streets. . •
,; OOLLIOXI.
College A Pharmacy; Zeno Street, above Seventh,
Eclectic, 8184leal College, Miner street, west of Sixth.'
, Girard College Ridge road and College Avenue.
IreffireoFatitio Medical College, Pilhert street, abor
"
Eleventh. ' •
Jeffersbn MectlealOollege, Tenth street, below George.
'Polyteehule College, corner Market and West Penn
Square. • '•
- P ennsylvania Medical College, Ninth street, below
• „PhaadelPhii Medical College, Fifth street, below
Walnut.
, Female Medical College, 218 Arch street,
University of Pennsylvania,' Ninth street,' between
Market and Chestnut.'
Ur:drama" , of Free Medicine and Popular Knowledge,
'No. 88 Arch street: . •
•
, I ,_...,kL_XIAIIOIII OP CMM. •
, United Stateirthrault and District Courts, No. 24
be4f Chestnut.,
Surraiiie Ociul of •Penneyiianis, Ylttb sad Chestnut
Court Of, Ciiinmon Floas, Independence Hall, •
121striet Courts,' Nos. 1 and 2, corner of aLith and
Oheetnut streets.
Court of Quarter Sessions, corner of OlXtb, find Chest
nut 'tracts.
, SULTOIOI74 INSTITUTIONS.
Amex'lean Baptist rublication Boolath !fa. 118 Arch
street.
Amerlctui and. Yor4lgn Ohiispan Nnlors, No. 146 ()hest
'nut skeet,
• American Sunday Bohol 'Union (now), No. ,11.22
Ohettnut etroet.
Amencan Tract Society (new), No, 9E9 Chestnut..
',tenonlet, Crown street, below CallowhiN street:
Pennsylvania. ma Yiti ..bible Society', cornor
°eleventh end Walnut stieete.
Sreabyterian Board' of Pnbileation: (new), No. rpt
Chestnut'stree t. '," ' • '
Problijterlete Publication Ramie, No, 1884 Chestnut
'istreet.. ¢
Young MOW{ Christian Association, No. 166 Chestnut
Northcru Young Men's Christian Assnefation, Ger
fnantown Road anirPrauklin, "
Phlifidelphits Mille, Tract, and Periodical Oiling (T.
It. iltooltton , s), No, nas Arch street, first house below
Pith street, north side.
.•• • .
• 1, uttieraliPublidetion Society; No. 132 Arch street
below Eighth:'
• RAILROAD LINES.
Penna. CeThal*. 11,-=.ltepot, Eleventh and Market,
7 A. M., Mail Triad fdrVittsburgh and the West.
12,65 P: M., Past Line for Pittsburgh and the' West.
2.80 P. St., for Harrisburg and Columbia.
•4.86 PrM. Accommodation Wain for Lanasater.
11 P. 61,, Express Mail for Pittsburgh and, the West.
, • ' Reading Hai:road—Depot, Broad and Vino.
7,00 A. M., Express Train for Pottsville„ Williamsport,
, Elmira and Niagara Tails.
11.1 Ki P. M., so &bore (Night Express Train.)
- New York Lines,
1 A. M., from Kensington, via Jersey 01$7.
0 A.M., from Camden, Aocortunodatiou Train.
7 A. m., from Camden, via Jersey City Mail.
10 A. m„ from Walnut street wharf, via Jersey alty.
2P. M. via Camden and Amboy Express.
8 P. 11., via Camden, Accommodation Train.
SP, M., TM Camden and Jersey City, Mail.
P. X., via (Minden and Amboy, AccommodatiOn.
• • - Conneiting Line r,
0 A, M., from Walnut street wharf, for Belridero,l2aston,
• • Water Cap, Scranton, &e. „
for /reign:kid. . ,
7'4. 61,, fOr Mount'idly, from walnut attest wharf,
U. for Freeheld,
2.30 P. 31., for Mount Briatol, Trenton, .10.
'3 P. 14,;foiratmyra,,Bitrlington, Bordsutown,
4 0,11.., for Belitilers, itiston, kb., from Walnut street
• •
6P. M. for Mount Holly, Burlington, &o. : •
liatsimore R. R. Depot, Broad and Prime.
8 A. M., for Baltimore, Wilmington, New Culls, Mid-
dletown, Dover, and Seaford.
1 P. M., for Baltimore, Wilnditgton, and Now Ceci le. 4.ls P. M., for Wilmington, New Castle, Middle town, Borer, and Peatord.
M. for Peny - rille, Peat Freight.
11 P. If., forlialtinthra and Wilmington,
'North Petinsvtrattfa R. R.—Depot Front and Willow.
6.15 A. M., for -Bethlehem, Easton, 'Mauch Chunk, Sca.
0.46 A. 31., far Doylestown, Accommodation, •
2,16
P. M., for Bethlehem, Easton, Mauch Chunk, fro.
P. 54., for Doylestown, Accommodation,'
6,85 P . fdi Gwynedd Accommodation.
ceentrien anti Gwynedd
street wharf.
• 780 A. U.; for Atlantic City.
1045 A. 11.; for Haddonfield.
P. M. for Atlantic Oily.
4.45 P. 11., for Haddonfield.
.Vor Westchester.
By Colambla It. K. and Weetchester Branah.
Prom Market street, south skis, above Eighteenth.
Lure Philadelphia 7A: U. AEU 4P. M.
, 7 , i• Woitchester 6.811 A. M., and 30, 61,
,
Ox Scene s Leave Philadelphia 7A. M.
0' Weetalrester p.
Westchestar Threat Itallroad; open to Pennelton, Grubbs
Frani northeast Eighteenth and Market streets.
Learn Philadelphia 0, and 9A. U. 2 4, and 6P. If.
yeanelton, Orubba Bridge, 1,8, and 11 A. M, and
" and 6 P. 11. •
On Ostrirdaya last traigro s ir u i v p . sr . elto n at 7 A. 11.
ittay4 Plilladaiplils 8 A. 61. and 2 P. 84.
" Panneltou DV A. Id. and 14 P. U.
B.—Depot, 9th and
4.46, 6.49, And ; 11.14 P. lc,
for Norristown.
- A. 41: sal 3P. 11., for Downingtown.
B, 9,10
~ m a ndo rU c ii ttAu . ltl ii re 9, 4,6, 8, and 9
6,7, 8,9, •1610 i Ind 11 4 .8&4,p i1 arl 8.10,4, 4,
'oAssier lietbare Philadplgia I rk. and
' Loam DoWningiown 14 L.*. aa4l Y. ht
BTEAMBOAT LINES
210 R. M. 1044:4 mooktoo, for, 2100 1 900 WP,
emit aireet wbArt, •
20 aid MITA: M. and 4Y. M., for 'tawny,
tot aod'Briatol; &dm Walnut Shoat 'wharf.
9.00 A. If ~Delawdre, Boston , indirokuAbeo t forclipo,
may, Bratiolot below o,priee Areal.
TM A. N., mud 2,8 , said •P. M., .Zolin A, Wainer
~ • , tpd 7,komaa A. Mom, for Rotolo', Mu ,
' , • ; „
SATVRDAY, OCMBER 31, 1847.
••, • . •• • ,".,
'tor
40(ter, an i Ednkell.
Lei 'every 'siifention give' " •
To truths which here fitter, • • •„,,
Because the subject of
and bePli
Will bolus bread and batter. • ' '
tied mode thooenntry, and if ,man
Had never roads a city, , ,
We 'should not feel the men (Bitten • '
, That moves eat hearts with pity.,
Id Philadelphia city', *here
The panto is alarming, t •
Are tens of thousands rusting out,
, • • Who shopid be inlaY farming., • r;
.Thene'tens of thousands, deilffed •
• Within our city', borders,' -
.51
If not producing one,red
Are living as marauders.
, They might upon our Western lands ,
A fortune now be carting,
And, footling on the crops theyp raised,' •
Hear no such ,wordrut story ng.
The farmer, with his barns well tilled, ' •
No panic can despoil ;, , , • .
Ills treanures are the health and wealth
That epting from honest toil.
t
In vale ire dig to find ; ; .
In theories of Protein ; • '
' Thane who would dig with any hope
Must go and dig potatoes. +44t,
• The thousands striving on the street
To 'lnaba a raise in vain,
Might live with half the effort made
In raining corn and grain. '
Men in OUT cities do not hail ' ' •": '
Each fellow as brother,
But only live from day to day
By npunging one another.
A gets a Alm from 11 to•day,
."'
And II Is pinged In oorrovt,
hUe ha/ with aPi9t,to,ll/01a , .
Ins 100 troinfl tO4OOrroIy•
;.'fbeEittylock-, arhi4. 4 wlth held Outdo
Mill holiest poopte adagio', ,
dliontd caue to ditto ldo
And te obovlog shlOgltio. - t•
. .
The liner would hobetter off., '
conachttnee far less - pliant, ;
Who owned 0. littiwiarm in fee, '
And made that farm his client.
We have eorpe Ochre in our midst,
With talents they should use, t,.
By practising the healing art
In Meting boots and shoes. '
The minister whose sage advice • •
A useful moral teaches..
Should mind and ~t rutelt as well as pray,", ,t
And practice what he preaches. .
The world should have tie docket called, , •
And sluggards all defaulted;
Thou, those should be the'" upper ten"
Whom labor had craned. ,
And every man of wealth and means,
By pure compassion led
i
Should seek the buffering in their need, . •
And help the poet with bretut.
' Weir, help the poor With all his heart, ‘"
.That done—here let ma pun it—
lie Should look out for No. 1,
And buy his clothes of Sennett.
Owing to the financial embarrasenionta of the cmin,
try, and with a vie* of kttplig employed the ssua
large number of hinds; in making tip Into garment!, ai
large stock of cloths, cassinteres, and vostinge nowed
bend adapted to fall and winter wear, and to, dispose nf
the mime In the season (dr which they were tatenditi'il
have determined to offer to the public, at wholesale, ise
retail, a dock of clothing at Corer. which is unsurpassed
in the United States, for Immensity, variety, elegariee,
and cheapness. JOSEPH M. 13ENNUTTi ,
Tower Mal Mammoth Clothing BAUM', No. 619 Yu{
ket street, south side;betwepri etk and Oth streets,
Bank Noticen.
RANK: • OF 'PEI(NSFLYANIA.—PurLii
Oct. 28th, 1857: - •
NOTIOE.—A speeded meeting of the,Stookhnidere
.the "President, Directors, aud °oniony of the Binh
of Terms/leant,. , v bo held at the Danklnglhensei
on the ninth day of November; A. D. 18511 at 12 ooluok,
M. to determine whether to accept or relent the, pro ;
slalom! of the set of Assembly; entitled An act prof
Tiding for the reaniaptiere of' specie • payments by tb;
Banks, and for the relief. of debtors,!l ,approved„*
18th Instant.
•By order of the Board ot ” •
• 0da474 T. L. xrailmonx; Anistanvoumer.
CIIRARD BANK.—PnaAbluitx?t; (ictoliet
lug 25,1867.—A siumlidumettnibt the Bteeiholdere of
OM bank will be held et the Menhir* hones on DENBr
DAY, thetbird day of leovember nest, at 12 ci,elock,P-
M., to take Into conilderattoit the 'tot of the &have,
em D
emoted lath ust, entitled An Let PrOelding fur ibb
resumption of specie Pedntentf by the 41 4 4 , and fee VIP
relief of dabtora.", .
be 244r183 ' howAvvEß, outhi:
•
Q, 0 T WA R
Oct. 22, 1857.—A Special meeOneof the fitoelaididi ,
ere of this TWA wilt he held et the Banktuvhbise,
TUESDAYthe ad day of November next, et 12 °Woo ,
noon, to take into consideration the Oct of the Leiria*.
Loge , approved, the Nlth Wet,/ entitled An itt*prOvid.
leg for the resumption of VOCill payments by tl o sk phs#4,
end for the relief of debtors. ,
013284tNa P. L 87E14,45 •-*--
COMBIEROIAL BANK' OF P 2 ,1 4 4.
VANTA, PumaMitinail;'o6i. it ir r:
meeting of the BtochtsoldavvoistthU s j De ,
rat r folse , Jatißlbilf OMNI, on lIONDIIIt, t e jute*
4ay of November 'nett, at 12 o'clock 11., to Ulm into'
consideration the not of the Legislature, approved the
18th inst., ontitiod "do act providing, for theresomp.
Bon of smile paymenta by the Banks, sad for the relief.
of debtor," and to dotormlon upon the same. ,
• •By order of the Board Of Directors,.. ' •
0c2:14N2 . ) 8 7 O. PALI3BII., Oashleo. ,
'NOME.—FARMERS' AND =CHAN-,
lOW BANIC—DIIILLMILVBIA, October 22,1867.
Notice is hereby given thit a meeting of the Stockhold
ers of this Bank has been railed by the Board of Directors
ander the provisdons of the iseventh 'section of the act
'Of the General Aesembly of this State, entitled "An act
providing for the resumption of specie payments by the
banks, and for the relief of debtors," approved thollth
dale,' October; A. D. 1857; to be held at. the Banking
'louse of this Corporation, on TUESDAY, the third day,
of November. A. D. 1857, at 4X o'clock k. 61., for the
Farrow of taking Into consideration the soceptauce of
the prOvielowl of the said act. By order of the iloard c •
oc27dtNB E. Al. LEWIS Cashier..
PIIILADELPIIIA. BANK.
it. 21st October, 1857.—A Special Meeting of the
Stockholders of this Bank trill be hold at the Banking-
Muse on BATIIItDAY, the Net inst., at 12 o'clock, to
take into consideration the Act of tho Logialatursoip
provid the 13th lnat., entitled " Au act providing for
the resumption of aped* payments by the Saitki, bud
for the relief of ,debtors. ,
oct22-631 ' IL B. CIVEGYS, Ouhler:
F"M-ERAND NEDIIANICS'
• B PUILADZLIIIIA, OCtOber 6th, 1967.
The annual election for Dlreotora will be held at the,
Banking House, on MONDAY., the 16th day of Novern
ber next, between the boon of 9 o'clock A.M.end 9
o'clock P. 1.14 and on TIIXBDAY, the ad day of Novem
ber next a General /testing of the Stockholdert will be
held et the Banking Home. at 4 o'clock P. bk., agreea
bly to the chatter:
oe7-tnol6 ' • B. M. LEWIS, Oualer.
BANK OF COMMERCE, PutiADst - enia '
October 21,1861.—Notion is hereby given, thee's
meeting of the Stookboldere,of this Institution will be
held at the Banking Douse; on TUESDAY, the 3d day
of November next, at 12,y o'clock, to take Into emset.
&ration the sot, entitled ",A act prarldlng for re-
Ma/Am or eMie paymente,", passed hy the Legisla
ture of Pennsylvania Land approved the lAtis day of Oc
tober present. By order of Board of Directors.
0022-thato t Nov 3] J. 0. DONNELL, ambler.
KENSINGTON BANK,--P111t1D211 , 114.
October 7, 1857.—The meeting of the
Stockholders of this Dank will bo held at the Banklqg.
house, on TUESDAY, Sa November, 1 8 67, et .12
o'clock 14. • • ocB-tlustutN3
An election for thirteen Directors to eerie the eller
log year will take place at the Banking-hones on Mon
day, the 18th day of November, between the' hours' of
A. hi and 81'. M.. 0. T. YEMIXB,
' ocBthsatutNlo • ' Cashier,
Aleritant (tailor*.
L' DWABT KELLY,
844 ORESTNIIT STREET,
NM but received a, choice. assortment or CRAVATS,
GLOVES, TIES; 80A11.813, MORNING GOWNS,
SHIRTS, TRAVELLING- SHAWLS, ENGLISII PA
TENT GAITERS, &o:, &0., which will he sold ,at
Node tab prices for credit—low for cash.
The bushiest or KELLY do' ISROTILEB now at
tended at No. 814 01.1138TNUT street, by E. P. BBL-
LY or JOHN P. DOILERTY. oe2B-41
TOIIN P. DOHERTY,
av • mutants , WIT/T111,14" a armoires,
LATE yrru , LUKENS, KELLY, & 00.,
TAILOR,:
814 U,ITEHTNITT STRBEZ ABOVE EIGHTA,
Has sow with him the boat .Tailon that ate implied
la the, basisessta omeetry.
eitightill ferreerl the leading tailor of thie
pity M. li.krasen, , former ly cutter for 0. Roth k . 00.1
and lata Coat and Vest cutter with taker's; Kelly, &
Co.' Daunt Wzostes , the boat Pants and Vest cutter
In the United States', for years Cutter with Deplores,
under the Irving 'louse, Broadway, and with Deplores
Pettus, under the St. Nicholas Hotel, Broadway.
Mho most unremitting attention paid to the wishes of
all who patronise the establishment.
Tne
.host of Clothes made at moderate pritls i for
credit, low prises for icuth. oda. ir
if AMIE B - SHBUIDAN, MERCHANT
u'TAILO ,R Nos. 10 'and 18 Sauth'NlNTH STREET,
AEOvu CHESTNUT.-
A large and well eeleoted stook of (MOTHS and
OANUMERNA always on hand.
All Olothing made at this Rstablishment will be of
the bast qualm, and in tho most fashionable style.
Partioolu attention given to 'UNIVOItId OLOTH ,
, , aue.tf
I§cit4; eivie, 80t.
CR. GARDEN & 00.,
Manufacturers of arid Wholesale Dealers to
HATS, OAKS, FURS, STRAW GOODS,
FANCY SILK .ANDIITRAW BONNETS,
ARTIFICIAL FLOWERS, itoucßse,
BROKERS, N.,. tr.
No. 6,39,.(rAd5i0, 196) MAAKS T Street,
Delon Sixth, south side,
And N 0.629 MINOR Street, Philadelphia.
O. uoNity (URIMN,
Merchants are respectfully , invited to swain, our
stook w7-2m
SDLI•4NDER & 'PASCAL,
TIATTNNO r
ant-om' No. 8 8. urn street, Philadelphia.
f4atiiii - inbigetattririto.
WILLIAM HANN NG'S CITY LAGER
Blatt SALOON, 232 Outer's Alley, Plats
dalplela,step22.3m
•
CGOWAN'S RESTAURANT, SOUTH
.I.,I -welt corner of BROAD sod WALITOV.--assns
ind MI other nelleselei in season, Yamllles snrinied
with Oysters on the shortest , npficui
MEgottA,Nta', HOTBL,
SOIITII NottaTu ankErr,
Atom
au24-1( , 'lol(p*SNlTlAANlValcligiiroftS
SOOTT NOTISI 4 LOorner of Irwin Street
and Dn.:mane WAy, Plttobirgh. B. D. MAIER,
PtopriOnr. , au.l9-8m
wELOOMB RA.Nag.—,SOLDBy clujo.
vf Y 11794 &TR% N. 4490/04 01, WNW.
. 11 41
- 41 ~i+,
SA."II:TRDAY, 0011)11E12, V; 1857.
.
I SERMON ON TILE 11M7ES.
(Repotted for The peens.]
Of throe discoursatrupOn the view all.absOrh-'
ing .topic; "The Times," recently 'preached
by' the ' Rev..; F. Bien, D.D., 'pastor of , the
'Second 116forreed Dutch Church,. of tide city;`
WO ' IW`re present to the readers of TIMPALO;
'a 0.001341 a of the'secoml, which was delivered
on Sgbbath eventew, the 11th haft The first
of theue,throo sermons was on the, cause of our
present financial tionbies, whilst this embodies
the drat part' of Dr. Btrte's . Views oil their
rente4 . . ' • .• , „
,„
Thostext'of Scripture preached from ou this;
ticetedou was !tom Paul's FlrstEp ts tle to Tim
thr l T 7 chapri :4:roodardrticeet, tut be eretaith
rentetuf,
. . „
AB introductory to his pritsent:discberse,
the apffaker remarked that in the.otiepreced.
log it he hadendeavored tolpoint odtitbo cause
of our present embarrasfithenta. , Those.who
had heard him then might remember' that thin
nude featurea'asldatied'ms 7prodtietlyo ortiur
melneyf tionhhis 'weret„covetousness 'and ex
tritree, .In s'which ;were (named
gam ug illildedks; s speculatingosastushryt
*Abase 'did' hot constitute a tithe Of the
moral abuses that had" brought these things
abontu-there bad been a legion ,of 'callfies:• •
It was this wholesale evasion' Jiff "the law of
righteousness that rendered‘thivai legitltuate
tbeitie !for the pulpits s, • '
Soi tar rut 'polities; was edndsinied,
ruled out of the pulpit, and properly belang4
tti the hustings and the newspapers ; but inthla
opinion' the' real anises' . of the 'difficulties he
WO now' aboutio' consider had a much deepet
might thamany more political Mismanagement,
aud hence the, remedy must also be lciokmblor
bid different ciaatter; '• - .1
That the hand* God was now lifted upreeihi
too plainly indicated for even a blind man to:
overlook; .yettite•fact•that it flowed from'the
Majesty of JetiotalCdid lot do away: with
man's responsibility in meeting it. We were
in the situation el - c: ruan,vehoa after voluntari-:
-ly'placiug.hlmealfln a Most perilous situation,
and thereby incurring an: accident, would la
mnnt the dispensations of Providence. • •
• • The speculator, for example=-she who was re
"fared tolin the Bible passage which says" ho
:that withholdeth' corn • shall ho 'cursed, but
'blessings shall be upon the head of him - that
selletb it'?—could in:ease •of utter' pecuniary
.niin, in a crisis like the present, not plead the
lamenting acknowledgment that
• "God moves In a Waterfowl way," ,to.• ::( '
But as the old adage;: that "a knowledgo:of
disease is sometimes more than half the Cure,"
,
wag as true in ethics *Sin phyalee, it was welt
for us to examine our condition, thatwo might
the more iutelligently apply the remedy... '
The love of money, and the lust of wealth,
had even invaded•the Church. Not that the
I command to •if lay, up treasures in heaven"
implied that we should be slothful in business I
not at alio but, on the contrary, we were en
couraged to throw around us all the comfortt
that could be acquired:with honest industry ;
:but he would implore 'hie, hearers, for Christ'e
ilake,,not :to forget that all these things were
perishable, and that thercedwelt within them a
soul that Would live forever. . The evidence:it
were thick ground• us that this world, vote a
'gilded .lie--a flower that ,withered in the warm
liandahat held It; and nmat 'impressively. lutd
the Saviour of niema-He • oho lead. not Where
to lay his head—exemplitial this :lesaen,
-preparatory step to illustrate the reVliref
r heady, the summing of , the Divine • Law
was laid down as a basis by the speaker. •
"Thou shalt love • the Lori," Sco4; aed
thy . neighbor,ae thyself," was the command
of the Almighty and :the test of obedience
was briefly , couched in• this Propoeiliong vix:
abet fiyas Impossible, for • man .to love GPO
fifth chit loving his lateond we could not leve,
that we did ate( *Dive: i to obey. In this,
*poker aMmied,:was plainly Indicated idle
edyWe wore' seeking, and' which was cf a
Orapiele *dime to the' tours of Jehovah."'
linewdlis there •eonld be: no pop:ability:of
Ocklipetra We must take a stand, firm and do-'
citiO, In this matter, as the claim made wets
:epithet could not be compromised. That
jaitaggengledialo.pegeolaeattrasitantoted such'
compramlseglie know but he would 'now
rill the world, to 'witness the result of this
iniquity. Be would ask, what means this
palsy. upon the pulse of trade? God's band
was evidently upon it. Ile was in the count
ing -house ned the atom, and ho had long been
there.; but he had now come to ask of the
nominal posaosser,_" Are thesegoods your's?"
The reply Was,' Yes, they are mine—l have'
paid for them."
God pressing his inquiries, would ask, in
laying his hand upon the bank-book, and all
other evidences 'of value on paper, "Are these
yours 7" And to tho assenting merchant, the
Almighty Creditor was now thundering forth I
his otnniflo, "No I—' the silver and the gold'
are mine, and the cattle upon a thousand hills:"
Who kept your ships from foundering amid
the storms at Bea? Who, but God, thy maker'
and pro:weer ?"
"Now then," continued the speaker, in view
of this dialogue between man and his Maker,
"is God's claim just ?" If so, he would ask
the merchant, "Shall the Lerdhenceforth be
a partner in your business or not?" Deep
dOwn in the hearer's honest purpose ho saw
the response coming up, "lie shall !" But
now it was that the interest of Mammon was
awakened, and with ingenious words of elo
quence he came pleading with the merchant
who was about to abandon him in words like
these, Will you now forsake an eld friend?
DA I not save your notes from protest last
week by usury, when all other sources would
have failed you 7 Oh, no, My friend, you
mist give up your idea of any such exalted
righteousness; the demands of your interests
forbid it, and with tho popular argument that
he carnet see why money is not just as much
at article of merchandise as any thing else,
Mammon 'winds' up his appeal.
In reply to this usury doctrine of Mammon,
the speaker again employed the "first and
gnat commandment, and the second, which
wm like unto it," with characteristic cogency
out power of 'argument; at the same time ad
ditg mans other scriptural passages to illus.
trete the wickedness of taking usurious inter
es: Ber money; to all of 010 ho admitted
tint /fain:non might again reply "that many
a nan, who was guilty of this sin was actually
anornament to the church." This, of course,
win a' fallacious sophistry when properly ex
anined.. The requisite qualifications for a
mm to outer the "holy place—the tabernacle
of the Moat High," were utterly at variance
wih all such covetous practices. " Alas !"
co:Untied the speaker, cc that Christiane should
plead necessity for being partaken: of sin!"
low and that the temples of Mammon should
mon be allowed to overtop the spires of the
Clriatlan Church ! And now, in consequence of
the, what did we behold upon the store doors
in passing along the streets 7 Ichabod—the
glory is departed; " beauty for ashes," beg
gig for plenty. ,
the claims of God had been too universally
oick:oked, The very language of the money
arteles' in , some of our newspapers was the
language of unbelieving infidelity; and that,
toe by those whose boast it was "that the
Leal !lath not dealt so with any other people."
"Net this man, but Barabbas," was the Jewish
cry now in too many instances being preen
, calif reiterated.
'The Doctor hero introduced an illustration,
shaving bow that the necessities of mon were
takmadvantago of' in times like these, and re
latela case in which the enormous shave of
twobundred dollars had been incurred to raise
fivehundred in order to save a note from protest;
endive would ask whether there was a soul
within his hearing that believed such extortion
to in right? He knew there was not ono. And
yet t if money were really mereltauclitte, the
ownm of it could not be censured for
taking the highest price for it he could
command. The meaning of usury was two.:
fold—the literal interpretation of the word
was, biting. The Lenses in which the term
was now accepted wore-Ist, The legal
rate of' interest, which was, he thought,
a noderate, and, hence, not unrighteous
chop for its use ; and 2nd, The maldng of
moray out of man's necessities. Ito hold that
it WM alike wrong to either take or pay those
usnrous rates of interest. Better, he said,
fort man to be. bankrupt, and take refuge
under the shadow of the Almighty, than to
keopon defrauding creditors by paying usury
to extortioners.
Mancuon-worship must be given up; the
i th 7D r e o v al, o r. f as b c o le t i l ' l ot G io o n d t ad Mammon o n o us sh was
i calln
tso
' Inconclusion, ho said that ho had given
more prominence to this particular phase of
covmousnevs from the fart that, if it was not
entertained in general favor, it was at least' in
verygoneral toleration. The closing, and ono
of bh most impressive thrusts at Mammon
worship, was a forcible allusion to our Savi
our'soeurse on entering the temple and over
throwing the tables of the money-changers
for hiving made the house of prayer a den of
thievis.
Tin sermon, of which we are free to ac
lloofedge this to be but a very imperfect and
dlscomected sketch, was one of unusual
power, though we can probably pay to it no'
higher tribute than to say that it was eminent
ly ehtracteristic of its Well-known author.
• .. ,, ..sit.tot'...zetucArawl,t,:q. F : 0 ,
r3ll -
I re,
s • ,
114 le •
3etti7 •
t 1,1, 11.1,..i - smy 311,, - , 703-
I t
1.•: 'wf,
" • / I P ,t,,1 1. - + +.5/S e'itf
qji I _,•insa C-31
' / •
RELIGIOUS IpifFELILIONNCE..I
Pullin lifEtrtnoS FO,W g1i50 , 14, 7 19N,, ANA;
Pnarstn.—The troubles R0111%, w ftt.41...!itl 41/IYAIrs
:upon our , community have 9 1 191 At ra M I s t.
.a universal response from the' p pi turd gho '
our city and State. Th at the' ohaitellithrlinitd"or
i Providence Is plainly indicated lettheieterin,fthitt
:is now sweeping over. our, own muistaamt :
lull are agr,eed. The sermon which aggitaptiP, -(
IT
I P,DP.BB of this morning bears eloquently: r ef t
;park: 'to iloW otitis, Beiretalot bbl' ' alit '
i rbsolVed to held 'is dories of , religionti.oe iis foit
the purpose of humiliation and prayer, With Opaebat. I
reference to the.t.how , }hem ttye ..?pi,,,, :0 p 0 j. RA,
;corder, we. learn that tha flrs zneekhn thi ihre 1
i perpose will ,be,libld hi St.' Phyllp's Phitreb; a tiii.'
Tuesday' 'afterneOn'''hezt, at foul; 9'efoek, ais& to
'which , Ito public genertolretre Invited,.% , ,
SOUTIEWASZI: PuzitsrpititiArt -Cuenca.--Tke,
lea turn room of the now edilide or the Filet Plumb,-
tcFlan church of Sonthwark (the ReirsAfr•liteltielOt
will be opened for„tllrine worship next siablath, ,
Nor. Ist . There 4111 'lle 'Pysistehtag . kie the pester
in the morning, and Bev. ' Hoary eiwelielthatt ht
the evening:. Tbd new! buildtieticinteminan
street, belOw TWO, on thosHetiftbeithimertidillaw,
'Thil Rai. 'Dr.- Rerkirsey; l Who ',bast tot- r siotati
tied past boon unable to preach tivsoeverifOf till
illness, has 'f9rtnally reSisfu_
ed hit, tent_,_,,,,,,1, 01 ate
the Cod a iStreet, 0 hurek,', it
'if, othmsan Ps
was responded le by the ooil 040'1,001n a etrat
very feeling and eympathr g resottittosi; : eibrels
are published 10 the car Tent attufloir of 'the Alike
rim's, Presarterfori. ~A , 1 ,, , • , ''. , 0., , , :„.,,,,•,.,
- .4karontsca. BIBLE • Irxttakist..4.ll:ll., fte;ii*
H9Kincrt a Roman Pathalidamenail, oaks the fats
tolvtog 0 hoelleOpteent. : ',We. ,rartp . aptisorised to
state' that, in accord nos with the' deor,ees Of ,t'he
.last Synod of Westminster, ' whichlukielatiity Ikea
rettirned. from Borne with the agprbbdtion 'of the
Holy Bee, the Cardinal Arehbishopmf Westminster
has e a trusted the preparation of, a corrected y et? skin,sn, skin, in English; ortho
,Itot,Y. Bi?fiVtl l 9 be the 'FT'
OfDr. Net,vnian. ' ,
'' 'Rev. Prof.' Grooilfollsisi ' Ili. resiii4id his
elilsge of the Penni Third streit iiiti:E.thiliCh in,
Philadelphia,' in order to take the shperintendene•
afthe, missions of the ,l'il. JR/Church in • 800/20Ni
ArYntg. HO Will be suette4 by Br. Curry. re-!
Ennily PreAdint of th e Indiana fislibtiry 'Cut- '
varsity.
~ . .
2 ',the Ifilrit • ittintvetiary, :
of `
,the I', hlladeltihia'
llt
lasing en's Chrlstian.Annehition ,will” be bald;
1 1. ? 'the 800941 'Fund llalr, Tapaiiiy eyp4lll 00*.,1
M l 4 l t - Palt,s 6 voA o '.o lo o. , , . ~.' .. I,t• !
; • Thd Rt; , Rev. , Distipp , Potter Is. expkted .to,
preach is the now Zion Church, corneetif Eighth]
street and Columbia avenge, to-Morrow afterhoon,'
at ai o'clock. , , • .. • ' , c. , ':', -,, ' ';
SAIIIIATIt-sOllO6l, "A'Aolli'llifl CICIIVitIiTiOIf.-d
A convention of Sabbath.solmel , leachers; rand;
others interested in the Moral and religious educe.;
hop of children and , youth, is ,to ba d on tlici
14th day of Novombor,ncit n in the eity,o Chicago
for the Purpose et' dismissing varlona questiOnk pet
• taining to the Cause.' A large attendance of th
friends of this great. Christianisink ;movement .1
9:geofed from alt parts of the Union,, .. ;, 1,
OLDEST Vrtmenvaux .>A ENOLAND.—Pro.
bably the oldest elm:omen in ,England (says the
Cle.,niyil Journal) to the Rev. 11. Totty,'D. D.'
rector of 'Etehingham Siistei, 'who IS' In his eel
hundred and second year.. Dr Tatty has , bee
engaged iu reetering late parish 'chapels, end afar(
days ego witnessed the ceremonial of its Kamm rot
°pontos . ., t • ~,
Thu will of Mrs. Jay, ;widow .of t he Rev
William ,Toy. the well-known, Independent Mints
ter Of ibith, had been, ,horn under 130,000. 'Ph
testatrix has thipmathed £2OO to the Baptist MU;
elonary Bbeitty,‘ and legacies' to tiorarei other in.
stitntlens. ~ „. ~ . 1 ~ .r, ~ !, , ~ !
, Conntn-Sronm LAID IN .13110DILIaNTile
corner-stone of the Green Avenue Presbyterian
church (0. 0.) Brooklyn Hew.roric, was laid oti
Monday last, Willi 'a tiptop! afe "servics,
: The Be.
W
Mr. osteott is pastor o the church. ' ' ' ' '• I
''Cuinnittus:—.Thero I aro!' sh: , huhdrett Omni-
Isand Children in the , SundaY date - ids of the Methd
diet church in this country. .Whadss . respenlibility
rests; upon , that, Church ,to train theta' 00 1 0 the Par of God ! .,'t,,0.. , , , ~ •, , ~,,„
, HunivAr.st-i-Tho , Row. J. Te,iiteulifiClCs*
Zion Church, Tettn.,- (O. S,i)• ,seemly, r(lopive
ilfty-tlye, white, , and sixty colored patens, to th - r
coinmunton, on profeision of their faith. . • , • , , •
.ITEM.S.Or
[Selected for The Preasj , ,;;, ; ;
. One million onebundred copies of the Iferyivis
Appointed to be rend on. the de,y;et,l`RmiliAik-p in
England were sold by bboksellers and heelcault ih
ndditlon to tiro, copies, printed. for gm, parochial.
clergy, ?mid others . Two Toro 'Ma*.
'velvet for' thd 'use of th'p an& tho Prime:
oohsortland one in Wank morocoo for - mush ineinbsr
the, Royal 'Family. 1 1116 Priam, of Wale's copy
liad'a translation In Welsh on the opposite page.
A single lino from thd announcement nr, the
Indian Belief Oommittee trill show how En . ; land
Ana been stirred by the tidiest" •-• •
fifirt4loott ItesdrodVefacnA 1 ,000.!', The
'Chaneellor or ho klahoCoor, having offerer(, to
superintend the distribution, &e„ of thliainul, the
Lord Mayor politely declined the minister's proffer.
The Mist India Ceinparly have' advertised ritr
some 20,000 hogsheads of pale ale and to
bo sent to Bengal for the use of the British
soldiers. '
hare received 80M0 exclusive information
respecting the now Covent Garden opera, the
foundations •of which aro already laid, and the
works are programing so rapidly as to justify the
anticipation that all will be ready for the cam
monument of the session in April next, , Mr.
Barry, the son of the eminent Biz Charles, is the
architect ;, and before settling upon his plans, he
made the tour of the' principal cities in Europe,
end, selecting something from each, has produced
drawingsof such a building as for the combination
of elegance and comfort has not yet been realised
in London. There will be but three tiers of boxes.
The pit tier will be raised much higher that:nisei!,
in fact, above conversation.levol ; then will come
the grand tier; then , the only other boxes; and
'then a large and roomy datros4, which; to my no
tion, though Miss never yet been tried in England,
will become to the real musical connoisseur, and
not the mere attendant for fashion's sake, the
most favorite portion of the house. Behind this
will be the gallery, , The pit will bo extraordina
rily large, capable of holding 1,200 persona ; and
each stall will be a comfortable aim-air. The
space behind the scenes will hem great as to admit
of the production of even greater effects than
those already familiar to us in the " Huguenots"
and the " Prophet')." The plans for the new
theatre were submitted by Mr. (lye to the Queen
and the Prince Consort at Osborn, and were highly
approved by them.—London payer.
A FEAST ON A LARaN SCALE.— , 4IIO Cam
bridge papers
. contain long reports of the celebra
tion of the majority of Yissount Royston, eldest son
of the Earl and Countess of Hardwioke. The virtu&
consumed in the entertainment given to the ten
entry and their families at:Wirers:oe flail, were as
follows: thirteen hundred pounds of meat, six
hundred pounds of bread, two hundred plum
sakes, forty plum puddings, sixty meat pies, fcre
hundred gallons of beer, and ono, hundred bottles
of wino. • ,
TILE GREAT EASTERN.--$OlllB Wit may 'be
formed of the immense exertions that are being
made to CoMploto the' gigantic bull of the Great
Eastern and its appratenanees, when wo state that
there are no fewer than 1,700 men Continually em
ployed upon it, and that workmen are engaged day
and night preparing the timber and iron work for
the launching °radios. Tho cost for wages and
salaries, to artisans, laborers, and employees in the
building yard, has, reached the large sum 0f.£2,1300
for one week. Those extraordinary efforts ere
necessary, in order that the arrangements shall be
completed by the 3d of November; on which day,
favored by the high spring tides, it has been defi
nitely settled that the launch of the leilathan
ship shall take place.
Tun NRIEITINGALS Ftizsp--In , reply to a
letter inquiring " What has become of the large
sum collected for the mimosa of erecting a memo
rial of the services of ,Mies Nightingale," Mr. 'S.
C. Hall says that the money collected, amounting
to £11,851 75. 4d. tainoo augmented by other sub
scriptions), was, on the 20th of aline, paid into the
bands of floe trustees_, appointed by Mies Nightin
gala to receive it. They invested the sum in Go
'eminent securities, bearing Interest. The state
of Miss Nightingale's health does not, as yet,
enabbiher to apply that fuhd for the purpose for
which It was raised, " to establish an institution
for the training, sustenance, Mid' protection of
nurses and hospital attendants."
TIIE CUSTOUS FRAUDS AT BELFAST,—An
drew liarbison, a clerk late in the employment of
Moore, the porter, Robb, and a portion named
Henley, have been arrested. Moore, whose frauds
on the Customs amount to between £5,000 and
£4,000, is now known to have lot Ireland, but it
it thought that he has not succeeded in getting off
to America. 'lris defalcation's to creditors are
variously' stated at from £5,000 to £lO,OOO. It
It is assorted that the reputation of several per.
eons will benefit by Moore a succeeding in keeping
out of the way, for 800 or 000 chests of tea have
yet to be accounted for. The porter, Robb, Is
quite unreserved in his statement as to Mr. Moore's
proceedings. Me appears to have followed the
example of ethers in abetter position, and to have
contented himself by Simply remonstrating," to
which Moore invariably replied that he was "hard
up," and would make it " all right" en the first
opportunity. 110 thinks that Moore did not profit
so extensively as is helloing by his fraudulent
transactions, and that ho left Belfast with com
paratively little means.
A report is still current of a contemplated
meeting between the French and. Austrian Em•
porors, to take place, it is said, at Munich. After
this interview, the Empetor Francis Joseph, report
says, would visit the Court of Prussia, at Berlin,
where the Emperor Napoleon would likewise bo
invited. It is not known 'whether the two Emperors
will be at the samo time at Berlin.
Prince Gortschakoil has addressed a confi
dential circular, relating to the Btuttgardt inter
view, to the Russian ministers at foreign courts:
It Is said to bo extremely pacific, and torecommend
the maintonitneo of existing treaties.
The Vienna Government has just interdicted
the entry into the Austrian States of the ,Vol -
zeitung (People'. , Gazette) "of iqsrlin,,a Demo
ciitio organ appealing to the popular - clam s ,
almost the only radiial Journal will& survived in
Prussia the revolution of AM:—
Mower IrEsvrtua.-.-Movnt Votuyins con
tinues in a gate of brilliant eruption. The latest
report on the subject frten Naples, undated, do
earthen " one of the finest eruptioni possible to be
seen." It occurred just after dark. " The crater
appeared all qn lire ; long flames suddenly arose
from it; then the lava gushed, forth, on , a very
broad Surface, and frith very ireat rapidity, In
the dirbotien of MO V 69110 della Faraone ; and in
lees than three hburs it hatl run over all the dia•
tanoe that separates the crater from the A trio,dell
Cavallo, the place where stand. the Vein:whin ob.
sorvatory, and the famous hermitage which serves
as a refuge for travellers of all countries; for no
foreigner coulee to Naples without mithies the
'y f. .
7" , ; , . J.!!! ,
! „
ur :
I :(
MMEI
!watt to viiistas,orumittt6 theAhmormai4V
ir944 , 0w *rv' 1 14 Ater
cop% ape' TAR home. • • e
irddir its iti ter6nged'itrith i people, 400 v tidef
I suaterepidoed' (•,,„- ' , - 1., i• ~, ~,: •:', r 1:.6(.,
I,Corse, °fable cicgtilleaPiecitsr:lihS.PoPtellKi94o
• tlinianctsel ccionetaMscoliarclasetenChi lfuroal i s .
khe p 05161,4 Austria.' Thai Ptiw i it wa s 1 0 't,,,• 6
• wrei - diiiii , iosilt siejletehr," or hotaatblng it:tiet r
sort, In Japer e
gec Wil,4Plpfl. Ali*,a aalal'at e rr i rWo o o o avaflX g ,tb're Wu Heat' ode total! lant
ofith is irbilintoilefidedirrnaw sienna:offset &OA/
I till P 4 laMilli,l4,aserkir gii k ip -a,pcaltike s thal„ :
mons okponcift-e
iP474 l o,i t lte ' ' ta l" alsit a *a 'ala o aat 4 '
1.14ew vox, but usirtikr I) ogilikit (kik; 1 .4./X .
i,W, eV, 40,5 p,. t,4 R , arm au4tlto,,elbl i ,
a ' o'n :An, wite% - 0,4g,ff0, _ ~ 'We
0 ' " -11 , 1255,00 k • I or ditspiscoedt•Flicat
takiltitithlk; iltigell 04. -.4 Ft4italial4o l 4l,
1144 g . ifiratilt iirki i'.: "1:. : 4K.4 . : .
( 1)
diev beak ' i i iiillig ` - k#4e r .t. PP ? -1 ' • r - - -' • -
adllionsot sat4eatr • , Mictkichaa : - .
youtoli 46,/ithall t l i 14.4411ang, ellt; - ~, •':
D i g Nei Moo - 31060, Alia' the xtko !"..-.,', • , , •
Philip tut iitoot,;so;im vt, ..lit - ,r , ..).•e6D
' The • herr Tarkiala"rehiketrlterkeeggurttegi
iite'adrecitiU *a iletktibt. o 74riZir
kaaitilaa,Tilallieh ill% *pc .994 a a r ,
;Le t oatineraial world: 'lr tha, '6 isii to
the skielloratteit at gbh li a i. is war be gaptleav
rildit;Oolt lbetaft ith talk e tirto"4llooll4-4A4
lAv - c• ~ il tri - -.6eum , • 'l' 4 Itt,t;;;T
.... ~
,n.nrt ,',... ,x r.,..NTVEtiliawAt.. " • ' .'..) ..!; - th •:,; 1
R i fts Dinct Or Oliteitinak.. , -It Is *ell khearg
thel—tit Use wring mild exprefejocyllap I heal*,
Lien': of , the Deka at Alum clearly oat es that bat:
tie, iitelplhe resalutlinf gild hocrrage'of Sirt4l.•
linVolo 11, hi oono , tiolmoitiitlitg his superior oilit4
ear's or er, saved the „gaglish ;spay treat defeat,
At Alm little el' l'olcepoen the Duke lost hieffead,
and innoiditia.traftentards took td •hif Mali -on
Weil *lag; - Riv - ristdrned la , kagfandOitie:kont
mated, sied• created cmitencsierlia-Poltifink, It
salary of p',(100/. a lox, 'ilia patronage :t° flip ox- "tent'of 50,00llt . : 1 -.Ecooloiepplier: ' • t. ) " , ,%.'
Tills .!F dregii 1 Keekvir . ' PittriflLK ~ ' -ili.s'-' Ali
Xing ktu no ohlicirert; kis hrotlatil according to 146,
G`onetitutkin, leg', help presumptive le the threes,
The Prince orPriofillo to 0 sase6 igh6 *we 'to orb=
itlimeht the 'Emptitot Na: leon 'daring hielatieitio
letelY through th,0,1 3 a tertitory, Mae Friers
1 of Pronsisi, who
- roll the, ,PrincessAugesta of
' SkieNirelto i", li roll i - 3i' silt of 'air,ei - Be' hii lice ,
, ablititen, tee tilde - et ;Whinge Freditiok Wit- i
,1 10 cup has just 1 419e~ to tha,./..oaaaalcTia
torla of geglandoistettiatithei, tlitiPrincositoeuo,'
`who list' yeai'vreiratirfedrto Wl' Gina' Duke of
g 54, 1 0,,,,, , ;, • ;1,.; ff, ~, , ,ii• :•!ml ',sr, ;!•.1p..,• - oo ~•,•1.
GSHERAL HAVE4OeX74PONRUMMK-4b13;
Betntaaader4R-Objef heagisen a, isnaitaniu l th'el
18tb Itoyal kishlo LTentylunt‘ Havelock, sod op
the igidisait geuerel;' -• • • '• ,•
neula.ll-At a meeting , Of :the j .
Sidon Consertitive Club, held aL , Nonatelts,last!
nee's the toast of ,the ‘,‘nainuttel ncenicurilthel
late Duk e Of VF'ellington"
_ProlVsc b
visa cha3imdtd ! "' 6ir B.'. Bit
_hold, - at ate!,
friend of:the present Dulte,:saw—'il do,u4 100301 1
noe .any .0011: ! Ip.911,8 Olt= the tosst,noFposed, ,
butto announce a fsoCwitla . 01414 „ha - id - be
tiequaintett, alb stiketatuf
trig to the public erilaitge: 3 h week in
Areas, and.wili lea vemfor mons
linked, oontalnineell the °deal& papas 'tba
fate Duke of NeUhigihnt - dirrinehickhditin cani4
paigue. , Tbsilfork yin, I are serei binaaorhinglY
interesting to every British anbjeet, oihonit, meet s
the public dye.. ft biletiubba by the , '
Ithd ' will' le.ideorited , lo her. Iv
Ilse present pats wan -in Fi
some etleotis came dawn fore(
atap.l One or these 'theists, 11
Loading, and , it; macs trea,sdee
trade, and etPite,of. the Pardo'
s'
in etista 'ef inutin r j."
' Ti' 'lvTiron'Cry
drib' Ritegsnw : -TtifPli ay.
delitered ea. ottilejoetore st Bt
f9r4!. 001 0 ePilq 1 9.44.it +(toots ti
propatai is to impio,
altion-;4 , the , elim-444at _
lockinpr- L apd proxentbeetlie F t welownifd
bug of ditollivi in which nierelf!y r w,tui difficu l
t,
been** &Attain' deosinei imlbteP 1 '
is 1 ibiteVtliat thiie tit *Anti :liftentioit'ot
requeettnip Lew} Aiseettlay to honor thaearponttlen
OltowbfiAlFo r b,g4wweptins . the op6p - ctbnits/ t
pqm2r--or high. Award: whi3.0111130 gas, 14,4 0 2 n.
'twig by the deatbrif Miff A'
e4(kiiist his , tilistarfAlUM/1404" rissilmitasa
aorrooted, is to be binned Itytew9,7olinowli A jkitl ;
Mop a volume. •
•, MtQ 'W. biadstiiiii; iii4* . (tte'rAkftlipßol '
Nrivoide,?ie,sint eiskitid in sArnnelatittw of
}lotus's 'fr Iliad Ink English:9m ;- •
The, late lohn..irdeon Croker
very terse collegtion of books, doctu , - nenia,..te, il
lustrative or the Pidito ‘ooltelidoi
which le septa:surd ta be snl flit. .M.t
. wrqu er Ttleen men - seirpuel pt r A
thus ceded very strong, bee *Min ilte Lsy
or two paid a visit to Ragland thiview'of
parohad* this Eat .tfieclamit~,'tt is
said, decline tq pert with them.
A ;liars' translation of ShikaPeare's “R oleo°
and Juliet" will be represented at the 041e0A,
Paris, in December.
The management of the Italian opera, at
Polio aratoances, m the most extraiiiiiinsty
novelty of their season of 1851.58, the represents
lion of a new opera, , by Rossini, entitled "Un Cit..
rioso Aeoldente. '
The health of Dr. Piney; which has greatly
failed of late, is much improted by Ida residence at
Great. Malvern.
The theatrical papers of Paris grately:art-'
nounee, that 16, Ilarrison Ainsworth, the author
of " Jack Sheppard," has been over to see the ter-.
don of that mime produced at, the Putte St. Martin,
and has expressed his high approbation at the
manner in which it is acted—especlally by Madame
Laurent, who personates halt:
The handsome statue in white marble of the
Empress Josephine, which• was exhibited daring
the summer In the grand nave of the Palace of
Industry, at Paris, has been removed to Marra for
shipment to Martinique, the birthplace of the
Empress. where it is to be erected.
The English book that has been the truest
success of the year is " Tom Brown's Schooldays,"
written with a freshness and a purity to which we
are too little accustomed in these days, when light
writing seems necessarily accompanied by gin and
pipes. The author is said to boa Mr. Hughes, son
of the gentleman who wrote the excellent tong.
" The One-horse Shay," an effusion which first was
given to the world in the pages of Bfackirood's
Magazine.—London paper.
Nearly all the paragraphs which have been
running the rounds of the papers, respecting
Mdlle. bushel, appear to hare been incorrect.
The groat tragedienne is staying at Cannot, neer
Cannes, at a house belonging to a cousin of David
(d'Angers) the sculptor, and her health is still
much broken.
According to the account given by person=
ages arrived from Stuttgardt, Paris is likely to be
visited, next spring, by the Emperor and Empress
of 'ltalia.
Sir Allan Habra)) has resigned his seat in
the Canadian Parliament, on account of ill health,
a.d purposes residing in England.
Baron Alexander do Humboldt bas an
nounced for next month, the publication of the
first part of the fourth and last volume a his
" COMM."
LORD BYRON'S MAID OP ATITENS.—A gen-
tieman, Mr. Black, who was a first-class interpre
ter, was introduced to roe by the purveyor-in-chief,
and appointed to assist me in any, way I might
require hie aid., He spoke French. fluently ; also
the Turkish, Greek, and Armenian languages.
This rendered him Invaluable to me. And what
was more remarkable still, be was the husband of
the celebrated Maid of• Athens, whose company I
bed the pleasure of enjoying several times; and,
although this interesting . personage is now in her
tenth lustre, some remains of the eulogy of the
great Byron seem still engraved on the physiog
nomy of the once celebrated Greek beauty; and
she informed me that when Lord Byron wrote his
poem on her,
she was but ten years of age, he at
the time residing opposite the house of her parents
at Atbene.—Sopar's Oriel/an Campaign.
Ton Rrantim OP Swans.—The Nord, of
Brussels, publishes the following sketch of the
character of the Regent of Sweden ."Prince
Charles is endowed by nature with strength of
body, an excellent disposition, and a handsome
person. At the age of thirty, he gaily partakes
of the enjoyments of his ago. lie likes the pleasures
of the world, and has a decided taste for military
life, which harmonises so well with his natural
instincts. Its is kind, generous, and ardent; an
enemy to court etiquette and all restraint; and In
his language is sometimes blunt even to rudeness.
lie is adored by the army, with whom belikes to
fraternise, and his also by his frankness, and the
simplicity of big manners, gained the good feelings
of the Republican What,' tan ta of Norway. Al th on eh
he may be a Democrat in his manners, be is very
little co in polities; hitherto, at lean, he has chosen
himself to be a Conservative. He gave ample proofs
of that in 1848, and at a Inter period, when it was
in contemplation to modify the Swedish Consti
tution. No one can have forgotten the opposition
which be then showed to the' menelliatery
and liberal views of the King, his, father,
and he got into considerable disfavor in tho
Liberal camp. Their good opinion, hOweimr,
halt of late years returned. His orinly-avowed
aympatbies for the cause of the allies during the
war in the East, his wishes that Sweden should take
an active pert in that °Mama, his eystematls hos
tility to Russia, his well-known intentions relative
to Finland, which be thought should be restored to
Sweden, the predilection which ho professes for
Charles KM—in a *Ord, 'that ensemble of views
and sentiments, which it has been here agreed to
call his national attitude, has again united him to
his former adversaries on a common ground. ' In
piecing himself at the heed of the unionist move
ment, which is so strongly imbued with liberalism,
the Prince Royal has, in a manner, accepted a new
solidarity of interest with them."
NEW ZEALAND BISLIOPRTC.—The Rec. td
mend Hobhouse, B. D., fellow of Merton College,
Oxford, has been nominated to the new, Bishopric
of Nelson, New Zealand, and will be consecrated
by the Archbishop of Canterbury 'at imon" as the
necessary legal formalities can be completed. The
bishop designated graduated at Merton College,
Oxford, is 1838, and wee in leg presented by his
college to the vicarage of ,St. Pater-in-the-Nast,
Oxford, which he hes retained up to the present
time.
We hear that among the unfortunate vie=
time who perished in the manure, at Canmpore
were four Roman Catholic clergymen.. They ITero
put to death gith groat berbarttiee. Their chapel
also was dismantled and partially demolished.
• The Synod or Bishops of the Scottish Epis
copal Chetah have unanimously elected - VALI.
Terrot as Primus, in the cops of the late_ Bishop
Okinnor,
4
, omipoasitill: eilrili Teta - pi:whoa - ill
t t ri n n i l
• zd on . .. t it,
iuta etibe t. . In ord inn si4
ins typography, but ma Moly
, _ , a cheat lionld 14
i llitten lit t; Nagovuo ,711.111111ri.-'
i We gu0 ... 1 be it; ally obltitrt to Araby a rata litleurrtyl :.
nib atkothriP 8 tairk rot iojtiiiblifibil9friffrffW
iiress
161+7 limy iti'Paki irikilit: iattii " ,'ll "- .
ki ii
" I'
il
tli'. guai'llAthir"&i;'‘i, lA - arils 'W
filo% and anitnknnattali hilt ikiitifili 6 :
1ie,46.141,16,,na 1 . --3.opIIZTZ .1 Z,3. t ii — S.T. i'.o
7.'£'l a
I 1
I , 1 ,
t ;a;i.l
L - i i b v
E z iklia t raio4l l 4rAiistit
' g - ... ,4 . toetZ.li4'kutimat aii,,,i,n,
!..,.......,.,.....
....„....,„.gslllz
crl 4 e:4 !,..1.40" tiatZ4,-;
v i tivivamirm*-c..n s t,
ilt.
-. —immhiiki , ivemistisififittkiedt
i „Pm ~, 14 9 tft48114841 11 4 1 4Ab1ie".14t4. :.1
Awogc: To atta,l
W r. afkrtAna 'AI 4 6' , ItiCO
pitlitlitaltV al) 't toritattett.. .I
I ,..4.. , mm!ffiotta*altrAligt3tl tbie ttitteUilliPit .fit'
0 3 -1 4 41 0 )4417
W w ,,,,,,,
ir,
----"'"
1 b li k inVf"" 11)61 1i 4 K1'~leitAkreiriirit %lON
a0mL„,42:c.....Lt tlrtlint was
eir ‘4l44 " f%hit ' Le:lna
*. . Ode -pm! saaratio*
am Us t tri 1t., - ts%l,li,i tt t 4..
spo ptkitittl
aE
It to.arlist *OW,
!A)lo47,atipottitatt *trails yitt-Cnt:Alpsl
- Wit
_ -' . - Th t : th - ergelkutigiv 4 4
W
miok k le a u lt plift 'Midis.* in.titig edited - Irk:4 abft
tCre grisjo,,,ks iavi 4 1 .4,4 4 v ,, •' , .t. kaii 4 rAr.
iiiirAd 'as / oyypra Tv.,"l:rot - ate 13.:` vum. ' Lair ss,olB44iikritwwsCAN: , :lith 'mtbilltiet7; twit,.
40 4 woritit* sitoPtsta 4 aliolsatftsvAirki- Nal
IVB. Pol4l4fltr.thor fi rtknittpt ot "ake Mitt,
' k Cit, ' . ."' The'fittientaerAitctitiAk were
• TIN/ ateaulfutlfitilhattUr Witt: dipywied but
i‘Oiltr. at / 1 . 9 449011
the alters and - orgy; To Togs Iraptiinlelit
Ferridt,'lterionVli
Jiat tl bt.; seaDoed-- aigineur;Aetyl bedlyl eonktettl
- Yax l, 4 XalTLAXibttfift Ora
fir en, - orie name d reitu.,WYo `). - inpOled to be
lettilLbedi -Brame/e'er:4
W 44 24A 4 *ft,1bti1if;, 1 1, 1 49 0 - A 0 ertPidelon oauao4
L tprrii edpj~e , 1,4 v"FprteN4l4...itv 1121, * city, • many Damns
iirthquake_
reerirds die !ereditahle
and noteworthy tact that Mr. Solon Longeorthy,
ia4•tiAt ArritliabaPlArt49, ,Erotkers. who -are
neittapi.the w test 'firm in - 'Own, and 'obi are
tatife`•ViisY'rr latidlorda in Dui
.baqua4 mirky odilta sirketilviaited 41i boo fenlintr.
opcuplipg cs, t rag
voldittdril3t feline 'tlielerentq '33, per 'beta.,
NW; 'in e, reinitted 'OO • tid f
-dee, t Vitto l 4oed:haasand , landlord, in -tkitaitli
inEl ant ,no,h,a . ne* eptpple
The' ineidbire' 'fferchards7 L - 640; No:
1:50;1. o: at b. - ror. caret xi reirVid
.tiro hundred - 4011am far Mr. E. , H. Ifortell, late
Onaor P., 50aduaa Maria
'Of Neil. torClaat'eeeti on Monadj,d9fh
is fdafed that'll* 'irindered airiry ihilelaboring
bander:a dnrif. roe-past deritaplwoat2 wore
3 11 0 1 01 IIA overeckst,,dark.. plaid gants.aged
Itiont . forty years; sgulyVati - ind whiskers,' MIR
Yight hand - 16re 3 -AddotalhouLa3
.Pol)oker,,NO. grgalaefalt9" , ,• t '
,Theott , Yojx.m.t.gxd.). -Tinter announces
the death of Woodley, ihotpaster uI
St:Minna Wathollerthifiths near that ^rinago.
The dadotietetitatienadreetit Virginia; and ilanZig
t 4rit6liktaArnf„khe,yoilosa.fertqAtt
few
in
tbo stntner„ot was opt' of the few who, frees
n''titise '6f -- tldty,' - 'reganiless - of self, iisitea that
L kibilk en -city anti adthiaLter ed Willa/dot
p'
wnat., a-trt old Ina* nanied,Zdintil
Via huread tr . pl,,,n - rued aide 7t2
ship, Crawford6cinty:4'4'4iitiiiis
SSW - Prom the position in which
frost(' sp„itt lam dligil'ufagirground, it
),tt,,steep deseentotAsjpplosed that he
liiiS'irergobs' down " it„'and hie head
panto bf at projecting from a feaCe
- ,-
Pf),- .I',Rlpannts died, at ~.N:euburg, qn
ednesday.niiernao.a. &then:mawse a natiits
- orbineslatid; 'Was tditeMedpi-thelfiltift
sanakswieitif.itat - siut mottled' Id pastra if It Be
bigA4lipq4lA C 44 4, 91 ,ARtMell,
twer*one join preriOlis t 6
In lbelqierth' Data hititirelt; lfewtv2,B 7.,
Alt AtniklaeL..: On,
‘ .:l l 4AWiPiiigtfilig4,coll:alM Kurt:, Nasp_4oe
/ 4 9. 41 `tu4 n 1) 4 4_1 1 4 1 P,teOp(Alpgiti, las laud et')
'Rome on tbeinth tilfes.`Scpbhr jliteMoce: a
liathlr 43b9esht,7 ot' , 73aratt, N'3 and
sistariid'aroett.le younia , sst,laysys e r,-of
arteNte.b li rli N ,
_7_, l t t t i !k_ intends in tha sprint
tale t ad Verltitie *ire; -
'nierpittnAllq-igrund MithiCel Weleb, "tins
kelget: , ht, &gleamy ALl:feta:44 711y..hielfeltar-
Iff444 . ltNX/Wartlgottetr; 2 . 1)0,41 1 Th0 nod*. Wel
poison wen s lo tte theatre on - elatahle,
*did—..lareinndibettf *Athlete, 7 pliioe:
!Fder'Pq- . ' • ;
fru litLetts i kkbe istoormg a por
tion of Muiresisitirpt. -- ' Tito *won Writ rota
in
that
aiaee the fleittpfeirinee a the disease in Nosabe
twenty (three months ago) tfteribase been up
wardsof ,a hundred. deaths. 'lnsane instances. it
has carried - off as many as lire or eii inemlrrS of a
Thti Beaver , (Pa.) LiNgu I eve., the Lawreftee
County -Bank, which takei the place o; the New
Castle Bank, is now in ola'raliou• IA has thus hr
redeemed *bout $l,OOO of tfib" old i mc, boide3
$186,1 4 00, Ithl6b titm Journal rip%•lhart been re
deemed, from the absoatiding of Wagon-viler to the
last of Septersber. . .
A. Ultielopor:Coriespontient of the Boston
Courier tars that tho former' inhabitants cf that
- - -
relnle'ehyyrdaoustainttyretuntingin transports
Auld steamers, and that, stresdy the pt.lee hat 3
isipiiistien of upward of twelve tliGufand. Be
fore the siege th 6 pol:it:Hon wis 60.000.
A private letter from Providenze, R.
states that a girt WAS killo3 in the street by the
flying fragmenbt from the explosion f f the boiler
in liartsixerne's In3ia•ralber works. The engineer
is also said to have been killed. -
On Sunday bat, a -young man. named An
drew 3. Poet, condi:atm of a freight train on the
railroad, wur instantly killed at. Oakland,
lie fell from his train, and the can par , .ing ever
him, he MIS mangled in.l hotrilde manner.
At an atictionitt . Le*isbarg, Va., on Monday
,sf l u st week, seine unknown person aettidentally
A n d on old pistol, the ball from tibiola went
through the head of James, T. Piggott. a y. , t.nx
sealer, killing him instantly.
Dr. Hayes of Phlladelphis. a companion of
Dr Kane In his Arctic expedition, read an inter
eating paper before the Geographical and duels: i
cal Society at New York, on Thursday evening, ma
‘• Aceem to the North Pole by She."
The finances of the Papal States a g ain Wear
for once a roseate hue. .The estimate f,T the en
cuing year shows a surplus of income over expendi
ture. • The Pope, cho it at present hems mn the
Vatican, seas to go to 91..rita i ecohia on tite
Daniel Emerson, a wealthy merchant of St.
Louis, formerly largely engaged in the four hu.i
ness, has been arrested in that city en the charge
of swindling to the amount of $14,10:1.,
The Fon du Lac House, at Superior, Wis.,
has been destroyed by fire. Lem t", 10,00, It i s
proposed to build a hotel at Fun do Lac, to cost
$1.00,000.
The body of John Baldenbnry, a tin pedlar,
was found floating in the river near Pain:Title,
Ohio, last week It is thought he had been
murdered.
,The chief magistrate of 'Vienna has given
notice that the general census of the yopnlation
throughout the whole of the empire will commence
on the 31st inst.
Wild game is said to be abundant in the
forests of Ohio and Indiana. Quails are more
plentiful than forsome years past. The laws have
protected them.
A house, occupied by Mr. Hoover, in Kirt
land, - Lake county, Ohio, was burned last week.
Mr. H. perished in the 9aines.
Ross, Mitchell, & Co., 3 heavy importing
house at ;pronto, felled en Tueeslay. Liabilities
51,g.50,09Q.
The Wheeling, papers state that fonr labor
ers were eroded to death on Tue:sday. in the Broad
Tree tunnel.
The corner stone of the Mechanics* Ins.ti
tuto at Richmond, Va., was laid ou Ircdneaday.
The ladies of New' Orleans are taking mea
sures in behalf of the Herndon testimonial. '
Jacob Aldrich died suadouly at
. - •
ton, Del., on Tuesday.
THE NEW Ea-VEGAN]) COLONIC IN VIEHT)l%.—ily
Thayer has located his New - England enlony about
twelve miles above franton, but on thy Cirgiu
side of the Ohio, 7x - here the ne, tk,wn ui o,:edo is
being laid out:, A eorrapor.lent of the Cineinr.ati
°arena says :•
- .
As T appionehed, a ha sy Rend preentel itself
oh the nppositekhore. Workmen and teams were
engaged in fti,. , ging down .the high bank, and
opennig highway from the river to the town
that is to be. The grole will be carried far bath:,
30 as to be of the essiest and gentlest elope to be
found perhaps anywhere on the Ohio. After
ranching the top of the bank, some of the advan
tages of the location were apparent at %glance.
One of the widest bottoms on the whole river
stretches away for miles above and below. The
soil is sandy, cminently'farotable to dry cellar,
and basements.
_There IS 3 sufficient slops mu
where to ettiry'eff -all surface water. An emei
lent quality of building stone is cloze at hand and
in great abundance. This is also the niteral and
moat •fellibla -totalities', we understand, of the
great Central Virginia railway. now be;ng rot.-
strneted from Norfolk to the Ott, ricer, slot
'Which in already conanleted as far as C.wingtoo.
between , the Blue Ridge nod Alice:motes The
season was no far ad% ance , l o hen o,...l2rationa were
commenced, that there can he little -now of build
ings thin winter. flowerer, quite a number of
'cellars are already dug. and foundation walls tail
up. Flrty thousand dollars' Borth of sw ank ".
gmas, now lying at Parkersburg, will bo floated
down this week, and set in operation en seen ss
suitableshelter can be provided, ariwhen spring
opens, the work will go vi,t,mronsly forward.
WILLIAM P. SUBRMAN,—.It is with deep
pain that we announce that Wm. P. Sherman,
Esq ,of this city, was found !lead in 1)6 bed on
' Thuriday morning. Flareevital days he had rein
: plained of being unwell, but on Wednesday arch
ing he was cut IA the stveet and visited corny . of
his acquaintances, and even on ThurrAlay looming
he arose mirly, but retinted to bed again where he
abotli.ralter died. Mr. Sherman was the eldest
son of (home §herman, the founder of this paper.
and was for 'a short' time—in IBs7—himself the
joint ppthrorletdranit editor with his father.— Tren.
pm OM gazesto, Ott.Nar •