The Elk County advocate. (Ridgway, Pa.) 1868-1883, January 08, 1869, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ft s
iiliff
i -
im m in1. F3 1 us . m i S3 iiiii
VOLUME I
1UDGWAY, ELK CO. PA., FRIDAY, JAN. 8
NUMUER8-
18G9.
hOGFLAND'S GEHMAN BITTERS.
HOOFLAND'S GERMAN TONIC,
VRKl'AHKD 01' I'll. C. U. JACKSOX,
I'lttLAnri.rmt, Pa.
1'he greatest hioivit remedies for
Liver Cotnnlaln.t,
DYSPEPSIA,
Hervou3 Debility,
JAUNDICE,
Dheiwos of the Kidneys,
E1TJPTI02T3 of tie SKIN,
mid nil Disease. niljdnqf from a Dis
ordered I.ivn.. r'omnch, or
j nrrnrry or Tin: moon.
If,-nt th ''tpj'iii f .;fM;;wM, nud if jvt find th U
ymr tjfrm is iT'ci.tl '.?(". ' m, u nut; vd
itxxnrc i i.'fit ifis-u 'fi & m fnrrif i r tt:u'--k ttn
mitt iirtpnrl ttif my n. nf yntir tv;,; n tinlfg .-i
vh''ktH lf l:t' ;.; of m:i;rt'vl 'iff its, a m:trab(9
t'f'i S'tut lifniiitt'.inj in i '(;.'.' he t'u result.
CcriHtipation, I"Mi ulrnoo. Tnvnrrl FilftS-,
I-'alnexa of IMuod tj t:u U 'in -l, Acidity
ui th-j Summit, Hoc.rt
bitrn.D s:!3 f-n-Zi,:vH.,i1n-3rui
or VVei-'tiT in 1 ho W-tmmo!:,
t-ouv J !r "ci.il i 7 iK. bin it
iii or Fiuitcr.:" rt- llu; Pit
ot the fcJ iorituth, S'.vi',v.;i'.rr of
thi ITeti;!, II-UTif-'l or D .'!i:!ii!t
Bi'-: it!ii!i'T, Jj'lufU-.'irvy itl t'l-j HoHi't,
Clio-iir-u or iiri).:.i.'i:i'-; S (ImUioiik wlion
in -v i..vi5P sl i ;, !:: n.j.isof Vision,
D i i in1 w'tjijH hv.U)i'o Uio fiidtj
D '!! Pitii i i ii.-uil, J.'H-
cion y of J.Vr.;TiT.t' io 'i, V't'l-
luivaons :.' liij M:i;i Mi.-'.i
S.yJS, IhO
Ti i 0:, Ci.c-.t, jjV ott, ud-
rto'i Tj'in ;Hoii ut" JIini:, B'u-jnnK in
tho Kloj.ii. C Ji:stnt lmaiaimrn of
Evil, fiud U.'uat B .;j;"j;;;iion of Spirit s.
AU i ' U'v.t'a ''. -;,'.'. . r o- I'ljtaUv
Orjituff o m'.iti f ( Coo I.
In en i I riI v V'.-!M-1 "I , ifl v.ttni niiiu no
1 1 f ii'.tv. It l coin .tvil t?l" I ' n il K x
Tilt V. -:)! "r t ml !.ivkii
noni wtilrli vx . c t him mntle
it rt sh i Iter 'd i i tv rut AM I h
mt'dtctiiHt vliiu' .t i-x-. ,i-rt front
Ciifin liy w rcli-'Hii'-i1 -!i., itrt. Tor e
vilriuli me ii'i- n ided to
country lo ?t Ttit 1 t o rost.ly for llto
III M. II tl tt V I II 1K Ot iil-K( lliilt-lik 'I'iltTC
U iw ulc j'.iitl!" ulf t .! -ivM tl' uii y liitk.l
llHt-d In i-oiii :i tl m .'.f h'iit erHt
tuuee it Ih I lie oil ' ;ii:(crs (hut cnu
Ue it Mil I ii v i !.; v m it ii!v-nao!iu slim
tilnu4 ui't mtt i .1 1 U ;i l v.
a t' -'.'i , ' i" .,t
i-i'i i'V'i: .' ..'
t'if 9-Hit- i.'.i(it f-r v.
jiv f.:ir inl-t. j-
hii'ir iff '' r :j- .' n
iffjy nt'ifrj wh'i-rti t fir
ttmmi i t't'.r ' i.tn .: ' u
fslftV'tf. tr'nl: iV;i' i "i-f n
i't .fr ,ir,n. 'J' tfY tSW
:.: t.tt ami 0)i. t:i' y
Ji l',li' l'f t.t.tti; 'y c.
.'fir
,ii.;:t;it from
f li.'fitS't
a -J r.-i.'.W.J
".'t -rt.- o' rum
nr t.i'O ; F!K-j
'-hit to t.'n
, 1("H (' Itf'itri V, '
titi
m tUci'Ull
'. ci. mc yrtaott of
47 ia.iirj..
CCHSUHPTICH.
Tli on s.i i:ii k f ctur. ulstn Hie pn
llenl bt:piMd !ir v. n"i f?r.t t'd vlili
I hi. ( ci'ii lii ' t'isrnne, Istive ! tn riiied
l- 1 1 1 ii a! t '.wv re i.i 2! K i l eine
tpint lit itn, Ttlf:I i i j-, ni.l t on;;1! me
t U hi ii . I n t :x! i u( it ii;mii re vcre
'ti4-; tif dyKp !--! ;t or Hmhh' .f lt
l 1 y --l t v e ot'ii iis. K vrn In emcs f
ii ill tie CoiiM!iii''lon, t livac rented It-s
lll )u' (Viii'.kI oi tue (;reatent In neftt,
fcti'eit ti lie a 1 o i nnd invlgoiut nig,
IVrw i.i wo i-'i.Vi'r.' rf'Hi'1 t't iitft-tiffVs C rmm
B-ttfrs or '" iV ni '((. ';' ih '-di j. Tin-it i-np trt a
tan' aift ri:;or f t 'f. i'-'i 'b' f'j.:t tu. ftrcuj'hn t'ie
flil', r "if an iij:.;;i' n of fot.tl, tn tb.'e tt
t't'iHt-li tt (''' tA l"i'''fj t'f iji'i. yive. a ff-ti
tmn't. If ith'.y imiii'-.ii;.',i('(.,(.,iii(' .V ttr.lL i w lin'jn
rin t ', iiMjiiri u liJo-n to thr. vfit-Jc, iff! ctmnye
t.K yjii-.tti froiH a hart'brtathdt emanated weak.
Weak and Delicate Children
r 'I'iiiim'! la furl, they jire l'Riily
ii t-.tlcl mch. 'i'!: t-y -itu In 1.1 1 Ih! t-reil
villi ici l-f-t t.i.sVty ti a ctiilil tin-re
liifiulli o!it, flu: til'.i.t dctUii(l- 2rntnl,
or a nt nit t. i' iilfit t j
Tr.fi lUmttli'i an t!r btxt
tr- t'f'-n, drt'V ifi'U tftre direntct rrfultiny rotn
Ufa, lii; .'V it.' vj' ) iU-iuV:, er: M tu.rriiS ivtl
.J I
Iitdtc . w'.m u Tali' hIUi nilfl
lfft(il fnit;!t nuti. Oft- frtlil h ytllot'a
ilt t i :. uitsl a; 1 1 fl lift' ! 'titt eiti t tvt,
pjtottl'.l tlr t i'rie I'rntt died (M-ciinlottM
lly. '!) l.tltrt-iit i:rll'ecl lifili nutl
liif llti:tl :i: rr," i i ; i i-t-M.ic lit t.ttrk
iiitf i' L'ti ivitil b'ti;mliig cLieik.
1 i n .
'( ine c-KtJn-f-H'J.
t.' j!. lIiU'tiX'Hi
.'I (it- 1 1 ml 1 i I'n lu.iiJcr-
f.fr fii ejfa I -A t, mil
t'.ir M.v;r f;" urli-li ltcii in euvri tij!Ue.
ure ciiunl'f ft:.'t.
1'liofiiin:i1i of li-ttrrs linve tirra rf
edi t ti, im l.'j lii( !oi!i vli t i:c of ii.t uo
j-t-ltirtllccif
riHAB .TH2 F.E0D5fi3'.f3ATION3.
UtO.M 1I0X. liKO. Y. WOOI.WAim,
dllt'f Jliitici of llii- Sr.',i!fi:i? Tinirt of IViiis.ylvA:!!!!.
I'I'IMLU.'. :ijat Mahi h Mj,
l.rtm? "y nJtaiuVs C -1 .."?'Mi lit 1-rS' it w7 m in!o
icutiity ''rvt.v't t;; u f,1 i't t nii; v.cuf tit u'i.m
ti'rt nf t'lf lUf'ntirit t'ryans, etti, if yrutt liti't'tt in
cit'j 0 ddnttty cud vutii! tf n-rrim$ UK'ti-m trt M
tytUiH. ' n, ii tt':
a to. n: woodward.
I'ltOM 1!0S. JAMKS JIDMI'SOX,
Jmle tf Ihf h'n, icmc Cullrt uf Ivimil.
1'i!ihmm'ii:, kr:x:. -.1lh,
1 romi'ilRr Ildnflaiiir. Ci i i:ian It 1 1
terit" u rttltitin!. titnticitir I19 rit.f nf t
Invkl uf lnUeit;fnil ct IJy-pt'.h4n I
can vtvlify litl front m- i)t'iliic
J.U1ES TIlOMi'OX.
Fiom ',i:V. .103K!'ll II. KUXXAIiTi, l.Ii.,
Txstur or tho Totitli ll iplNt ( Iianh, 'liil:i.l.-!iil,ii.
ln .lACK-iox 1k tr. : ! hv I.i- i .'r. ''.fit'y r-
Qiteiititt ti' ri. fin rt my ti'mie t-i'ti r rO;tl l'ili't"HS tf
tlitt'rrr.ii hut-lg 1. ui'ili'-im-f. ' fr;ai'iliii t!if jn'aitict
US tint 11 iti' if,"vw-m.V ri'!i i ' I Ii nr in uU cusisde
lutttl ; hut vitlt o rii'itr )i'u ' tu c.iriiint itnlAttce, end
yitrtiK ttliirbi in tiiy met J it.i'iii.t. i' I'u uitlncs ti f 1r.
Ji'H:tt'ti:rt li'iini'tt Jiii:,'if. jtf.'i'j.f l' iiii:fyr'iHliij
tKUitf CfirtW, III U Ii nn , fyH ,;,,'i , ( ( !,( f.i
(Ti-ni'iiil il.l,ili!v if liicfcr'ti -.1. mil fs; i.vi illj f i- Unr
All-pliiint, it i- H uiti t.t!n-!'!c l.-'i'LiMti-.H. n
pint. Ciiii't it vtiti j'.u'l ; l,i;l v..(,,'m( ,,.,', n"f, if will
hit Ytrjl Utti-J' iul to I'iSr It'i'i yii',"' i' J futli t'lt ttV't'l
J. it. j: .Sa'i,
y Vji 'i. i, uiuw Ciutu si.
Prlae of tho letters, tl.00 per bottle
Or, a half dozen ior 85.00.
Vrioe of tho a'onio, 11.50 por bottle t
Or, a hair dozen for 8 7 50,
J'hi. Tonic ! I'Ul 1; l in qu.irt b itllm.
Ririillri-t thai it it Dr. tliu'tlmiTi (irmnn Jttvudut
Vint ait m unit-if in liy ut'tl tttt'l tu hiltlii rtrt,iiiint.td
til; Kind tin tint alimu t.'ie Ih-nif.tisl tu induct yint to
tui.e vit'j tiling elm Hull In' lti"V isjtitt a. ffmid, fx
cause hr ntitltt a liiiyr yrujil ttt it. 'litest Jifmrditl
.:ili Itt utU by trjirtst tottny iiK-nhty ujkih apiili&ltion
to tit.
PUIXCIPAI. QFVICK,
AT THE GERMAN MEDICINE STORE,
y'n.Ml A Kt'll S TREET, riiil idiljihia.
CHAB. M. EVAK 8, Proprietor.
Toratsrly 0. M, JACZ60S & CO.
Tlir. Jlrmrillra me for !e Ity
IriiKfti)t tlarrkrftr, ud Mcdi
rluv uclra c vi untie.
I KUfurflrl to ixamiue well tlu ai -licit ytu buy, in
0t akr to yet tkt j-nutiu.
.0"
THE SMALL R0O3 OF WHITE.
Id ro.cwnod crmlln n bnhy hiyn;
Its mother wiw stltchlne, stitching mvay,
On R little rolm of white;
One foot on the rocker, (the Imped to keep
Her frolicsome bnhy fitl asleep,
To finlifh her work that nlsht.
In every ptitch of Hint purment ra wroiifbt,
Tlmt lovln? mother fastened 11 thnm;lit
Ilopen for that little onn;
And smile J on tvr b'thy In hip;y prije,
As It slept In her cradly by her side,;
Till the llttlo robo wan dnno.
Tlien she folded np the cambric and lace,
And kls?ed the little one's chubby fiee,
Thai smiled In im li.fiint plee;
She topsod It np and down In the air
How pretty you'll look, like balm, when yon wear
Tlmt little new robe," s Ud uliu,
In n rosewood cndln the baby lay;
Its mother had wept the niirht away
Watching Its dyiii'. breath.
With It pressed to her boom s'.io prays to keep
Her darling biiby from olns to sleep
In the cold, culd arms of death.
They hurried the babo in the garment jat wronglit ,
hose every stitch held a hopeful thought
From that loving mother's sleht:
On A marble stone she wrote with a tear
How many hopes are buried hro
J11 that little robe of white."
In the S iviour's arms a baby lay,
From its rosewood cofiiiii far nwav
In the realms of love nr.d Ih-'at.
Tho auj.'cl-j a garment Iwd fijded nbout
Its sweet litiie 1'oini, whk'h will never wear otit
A sc'imless robe of white.
IFnisn the l'hlladulphl Tress-
AGNES WILLARD.
A NEW YEAR'S STORT,
fll.M-TKIi I.
'llurrv! A triifs, liurrv! Vou nro so slow
and pruvukinir l!iit moniitiir, inj.l there in
MVef . llnuir X') 1I1). 111c imtter U work, miiu
paiin to (iculil, tin? clii'cse to tttrn, mid tho
potatoos lo l ed. t-o stir ubo'it lively." 'J'lm
criud Mis. lhitlicld, in u hlmtp, loud tone
from tilt1 loot of lh nnrrow stairs, to liur
daniriiter Asiih'8, w l.o v.-as n:a!in;r IhmIs above.-
i'Lu iir.iiatii'iit tlutn ol'llm ntiuil' ndiujr rliam-
bvr door told that Mis. IlatlkdJ was out of
temper nj usual.
J ler iltiutruter pood made hor appearance,
and mi'oklv went about preparing the vet;o-
tubles for iliiitier. Ajrnea oertainly did not
loo!; like a heroine of romance as the sat by
the kitehi't) table peiinr potatoes her
cant calico dress clinging to her slijrhl
jrirlish iiiire in a inont 11111; aceful way,
and a ImJeous slut sun-bonnet tiiiliod over
er due.
AVhile plie is lmy with ti e potatoes, v.-o
will take the liberty of peeping under the
at bonnet und litive a looli at loe leatures
it taut-.dixiulv ccucealed.
J lor blown hair, 11nbiTomiuo.lv braiiled in
two Chinese -like tail-t forlornly lied ut the
ends with a bit of tlioo-tt riliir, hiinjr down
her back in riid pi'iinitiveii''ss, beautilu!
but neirli'cti'd. Little damp ringlets were
.ravs tv.i::lin ' r iu'lliou'lv it'icut her sum
burned templon, tryiiM' to curl, as nature in
tended it should in spite of lier endeavors to
make it smooth determinedly c im linjr and
frizziiiif wl'.eu she became tiivd aid warm
from incessant work.
Mrs. Hatfield declared curls lo bo a nui
sance, ('.am.'mi'' i.dout ones ears 11 iici'iielual
bother, and I'tiusiti? a shainel'u! waste of time
in arran jinr. Therefore, Avues was nut al
lowed to ciirl her beautiful brown tresses.
Indeed, the scarcely found time to br.iid the
award tails oftener than twice a weel
melancholy hazel eves were full of a
Her
tender
t lew understood or cared to fathom.
Shaded by long, dark lathes, they shylv
dropped when you would read tho saduess
they portrayed. Lovely eyes had Agues,
just now their beauty was bent on a big po
tato, seeminsrly unconscious of Lor mothers
sharp tongue, which was always scolding or
grumbling alsomobody, or her little three
year old hall-sister pulling playfully at her
old faded dress. 'She did not look sulky or
uugry, but utterly hopeless, resigned, and
weary.
Her gentle infant-like mouth looked odd
and unsmiling for u-gitl of not seventeen.
Iter naturally fair complexion, tuuueil russet
browu from exposure to the sun, detracted
from tho blonde fairness of her hair and
eyes, tilten 111 her hurry slio tiegiecieu 10
put on tho slat bonnet, generally Uoiining
that ungainly article of dress when she felt
more thuu usually dejected, that sho might
hide her tell-talo face in its pmn'.o shadow.
Her dusky hands ii'crd, hard with toil; cal
lous ridges roughly marked the small palms
und wore the shapely nails blunt and unsyui-
metrical, for Agnes was tho slave of her
hard, driving mother, who kept her busy
from morning till night, working her. far be
yond her young strength, lhere being 110
limit to her own capacity for vigorous labor,
sho diviued that there could not be to
any one. This principle hud become so
thoroughly u part of her being, that Mrs.
Hatfield considered it tho ouly legitimate
theory of existence. It was always 'hurry
hurry,' with her. Sho hurried her husband
nnd childrou, und some said, maliciously,
that sho hurried her first partner out of the
world with her perpetual scolding and etei-
nul "hurry.
Agues Willard resembled her hazel-eyed
father, who humbly took time to die live
years before we introduced Agnes to tho rea
der. I ler father's memory were her ouly joy,
the solitary ousis in the dreury desert of her'
yountr life. 'the one star uuclouded iu her
cheerless horizon.
Her stepfather seldom noticed her in any
way, contenting his vicious propensities bv
diligeutly pelting her two brothers; scold
ing, kicking, and cuffing them about unmer
cifully, but never interfering with AgDes.
in fact, thanks to hia ammble lady, he po
seesed a respectful fear of all womankind,
evincing a desire to keep out of their
way as much as possible. His stepdaughter
nitt'lit have been a vixen or a saint, he would
not have cared which, if she ouly left him in
ciuiet.
'J'o-dav Agnea was occupied more than
ordinarily, submerged in a labyrinth of soem-
inirly endless tasks that must bo accomplish
ed boforo Bttnset; sweeping, churning, wasli
ing, ironing, evnrytlniig nt once, nothiiip
but bustle, ruuuintr, and hurry every 1110
nient. In thn midst of it all, liltlo Nellie,
with baby mischiet, contrived lo pull a plate
from the dinner table, nnd uppet a pail of
wator, for both of which mishaps Agnes
was roundly rated, and the disfiguring aun
bonnet twitched roughly Trom her head by
the angry hand of her ireful mofher.
''Keep that old rag off your head, so yon
may seo the length of your two. One could
upset the houso and you would not know it.
llavo your eyes open and see what is going
on. 1 guess your complexion will not sud'er
if the sun does shiuo oti you. You're get
ting po lazy ami careless o'f late, 1 d ?c!nre
you worry tho life and soul out of mo with
your sighs and airs," said Mrs. Hatfield,
throwing the obnoxious bonnet on the floor,
darting, as she whisked out of tho kitchen,
a withering glace at the poor, patiext Agues
silently changing Nellie's wot apron. Hav
ing done so she quietly began drying up the
water which ran in nil directions over tho
floor, with a look of such hopeless misery
in the tear filling eyes mid uncomplaining
face, painful for ouo to see in so young a
creature, telling how cruelly tho bitter
words hurt her heat t. .Aggio never replied
to tho daily scorn and contempt hurled
at, her; only the tearful look told how deep
ly she Colt tho sting and hated her loveless
homo.
Slowly the long July diiy dragged on. Tho
last task finished, Agnes slipped up to her
little chamber, tired and spiritless, to drop
her weary head on the hard pillow,' with no
pleasant thoughts of to-morrow, uo cheering
hopes, no smiling future. 'Clio moonlight
Tell gloomily over thn patch work quilt, and
across the sweet faeo of the fair young
sleeper. A pair of brown hands folded
abovu her quiet, beating heart, and Agnes
Willard slept calmly and peacefully, uncon
scious of toiis nnd reproaches, w ith the pop
lar leaves shivering pliautomd'l.e in the palo
mellow light of the summer moon, throwing
dancing shadows through the uncurtained
window, flickering elfin!)- over tha humble
bed and hii;h, old-fashioned client of draw
era. Many times had she watched t'.io fan
tast'c motion of .tho le-ivos when the lay
sleepless and solitary in her dreary little
room, the hazel eyes fixed absently on the
silvery foliage of the tall trees glistening in
the fitful light, or saw tin.1 early morning
creep reluctantly through their branches.
Morning how si.e dreaded its coining, usher
ing in another day of ceaseless toil and harsh
rebuke.
Her work being more arduous, of course
her mother's tongue took a corresponding,
degree of sharpness and fluency nearly driv
ing Agnes to desperation dismissing her
with a rough
"Take yourself off to bed now, and see
tint vou are up iu the morning early miud
early!"
tiladly her daughter obeyed tho ungracious
permission, almost praying that tho morning
mipht never dawn.
' t'oine, Ag, out of bed with you! Hurry
mid dress, and don't ber.il day about it; bo
spry now, no!" were tho Wijiiia that arous
ed her from a sound slumber i:i the
early glimmer of tho mst morning. The
accompanying vo!co of Hatfield caiiod out
rudely
"l.'p with von. you Inzv rascal-.' Come,
Al, bounce out! stir your
ttnnije
.1),
und
get tlie cat! le up.
A great bustling and crrcking of straw
told that . I oh n and A 1 wore actually, "stir
ing their stump-, according to tho paternal
command.
A .rncs sprang up, quickly thrusting a'p.lir
of little s'.ockinglosi feet into a couple of
heavy cow hide shoe.", slipped on tho shabby
dress, smoothed I ho top of her curly h-'ad
with a piece of o'd comb, and her morning
toilet was completed. Mi" took I.er butn at
the pump. In t 'n minutes she had a milk
pail on her arm going toward the ba-u-yard.
Jlrs. Hatr.eld, who was thimming tniik in
the (lK'ese-room, could not refrain from pv-
ing Agues a chance shot us she p i.-sed tho
open door:
ilns is curly getting up, l must pay al
most sunrise, 'J ho cows ought to have
been in the pasture this half hour. I do le
lieve you would sleep all day if no one call
ed you. The boys are just the same. 1 de
spair "
Agnes passed on out 01 hearing, not car
ing to listen to further invectives regarding
herself, or tho nature of the despair to
which the boys were driving her mother.
1 he loggy atmosphere obscured tno rose
and orange tints hovering low in the eastern
sky, showiug where tho coming sun would
soou lu?st in pplendor above tho horizon,
dissipating the damp, smoky haze lowering
over the earth. JJut Aggie did not care lor
the blushing suniiso; she was too sleepy
and tpo familiar with old hoi 9 coun
tenance to get iuto Qstaoies over, his, getting
up,
Uarnyaras aud nulu-miuls all sound very
nice in poetry mur romances. J he ideal is
roniatitic ami pleasiug, no doubt, but the
reality is very different. Your real barn
yards arc often muddy, abounding with tin
pleasant noise una ouor. lucai cows are
mud. moll msive creatures, incapable 01 be
ing other thau geutle and poetical. Now,
many of the real cows milk hard aud kick
annoyiugly, not at nil well-behaved animals,
planting not unfrequeutly, a stubborn foot
I ,l. t...: : :i 1 ii..
111 ins ui iiuaiiug l':"i, ur BU'iuuuiy weiiiim-
ing the luckless milker. The matter-of-fact
cows have a way of slapping their ever-active
tails iu the face of the pretty maid, who is
not out of poetry always pretty, und of
throwing their hugo heads suddenly buck on
their sides, evidently to obliterate a torment
ing fly, or to lick some particular spot,
their sharp horns swinging around in danger
ous proximity to tho startled milk-maid's
heud. Hotnetitnes tho most demuro looking
cow will abruptly walk away with iusultiug
coolness, quietly sturing with great human
eyes at tho surprised milker.
Aggie could see nothing to rave about in
the cow yard, as her mother termed it noth
ing romantic iu the big load of frugrant hay
that stood majestically on the born floor.-
She had inhaled tho odor of new mown hay
uot Lubin's extract, she hud never even
heard of that perfume every summer of her
life. The swullows had regularly built their
homely mud iiesU under the eves since she
could remember; yearly they twittered ubout
the mud puddles iu the roads, occupying the
same abode season after season. The saucy,
pert, llttlo wren peered at Agues coinnnsera'
tiugly from her comfortable home in the hid
deousold horse's head, that hud been nccom
niodatingly hoisted on the tallest part for
her wrenship'g personal uso and benefit.
Torched on Iho grinning jaw, Mrs. Wren
chattered and scolded at nil who ventured
near her special domain.
The robins built rvoiy year in the scraggy
old pear tree, caroling iheir hearts out iu
the quiet of the balmy morning. But
Anes win sick of it all, half envying the
musical songsters their bird comfort nnd
freedom.
Thoughtfully she came along tho dewy
road, leu ling from the farm house to the
barn, after her mother's unkind greeting
listleBS nnd unhappy. The nioraing.nlthougii
full of beauty, possessed no charm for her.
Keach buttercup and daify held a drop of
dew, every big thistle on tho way boasted
Nature's rare diamonds; every hludo of grass
sparkled and bout under its damp burden,
but sho only noticed the fresh dripping
grass and daisies by holding up her scant
dress that it might not como iu contact with
the dust and dew of tho moist road. With
l.er browu eyes hid deep in the enormous sun
bonnet, and her braids buried in its tomb of
crown and cape, mechanically she picked up
a stool aud gently commanded the frisky old
bovine, who "mooed" a welcome to her, to
"hist."
Old lllnck understood the brief requst nnd
meekly obeyed, munching her cud good na
turedly, occasionally puffing out a cloud of
grassy breath as a sort of morning sulute.
Steadily tho milk foamed np in tho pail,
and Agnes, under cover of tho bounet,
bowed her head on geutla Old Black's
Dank, while as steadily the sileut tears drop
ped into thn filling pail, slowly rolling over
sun-browned cheeks iu mute, uutold mise-
rJ'' -
Nothing romantic, you eay, in a young
girl's crying in a milk pail? Maybe so, but
at the same time there is something touching
about this poor, lonely girl; tho bent patient
attitude; the pained, quivering mouth, and
tear-filled eyes; the busy, working fingers
the pnuggling up to thn warm, friendly flank.
1'oor child! it was the most pitying rest her
head had ever known, tho kindliest touch
her brow remembered, for she hud never had
a childhood. AVork was the first words hnr
baby lips had learned to speak; it had
been dinned in her ears ever since she was
old enough to stand on a chair and wash the
dishes.
Sho cried and worked frequently. It was
nothing new. The old cow was used to feel
ing the pressure of tho bowed hnnd and gen
tle fingers, and would often turu familiary to
look at her little mistress in seeming com
passion, a3 if, compieheudiug her sorrow,she
would fain oiler sympathy.
Albert, her youngest brother, camo info
the yard at this juncture, yawning, sleepily,
drowsily buttoning the collar ol his coarse
check shirt. Al generally completed his
morning toilet while on his slow way to th
cow-yard. His short cotton trowsers showed
n considerable portion of his brown legs,
making conspicuously prominent tho two
bare, grimy, scratched feet, pattering along
in the damp, heavy dust, moving lrregu-
luly, as if their owner were not yet fully
awake.
A shabby straw hat adorned his head,
through thu crown of which Al's sunburnt
locks daringly peeped forth in desperate
freedom. John soon followed his brother in
similar primitive attire, carrying in his hand
tho ox-bows, and oil his s.hould"r tho heavy
yoke. Shortly ufter. his voice was heard
"hawing and geeing" the cattle back of tho
barn.
John was like his sister, paticut, silent,
mi l iiATixo. As a man, he looked for free
dom, a future emancipation fro in the thank
less slavery and unrequited drudgery of the
farm, away fioiii its bitter memories and
laveless ti's. Agnes saw only life-long mis
ery and bravely tried to submit to her una
voidable misery.
Al, 011 the contrary, was bold retorting
r.nd fiery, for which traits of diameter, and
open rebellion, he often felt his grim step
Bhire's whip and curses combined, his moth
er's ready cull's aud scathing tongue. Sho
declared him to be the pest and torment
of her life with his "suss, couterdictiug.and
sulks."
"I shall bo obliged to whip Daddy Hat
field, before 1 am done with hiin; ho forgets
that I am growing his master;" said Al to
his sister ouo day, iu n sneering, contemptu
ous manner, shrugging his smarting shoul
ders, on which thu lash had just descended,
with a bitter smile of vindictive hate. "1
shall diess him fiuely some day, Aggie, and
then cut and ruu, say good byo to the old
farm forever, and out in tho world for my
self; but I am bound to whip old Hatfield
before I go. I have stood his abuse long
enough. The next time he flourishes his
whip let him look out, that's all."
The affrighted Agnes begged of him to
"Hush, aud not say such dreadful things of
father."
. '. "Father!" cried Al, wrathfully, clinching
his hand threateningly. Ho is not my fath
er; he is cruel aud ir.ean, and has stolen our
dead father's place, the low, brutal coward;
hud my father's ton will maul him well some
day uot far distant. 1 rust me, but I 11 set-
tie our accounts ot long standing, beo it 1
don't pitch in next time.''
Albert Willard walked sulkily away, fully
meaning whut ho said, leaving his sister
amazed at his daring and trembling for his
back, thinking tenderly of his thiu shirt and
shudderingly of Hatfield s stout arm; yet
withal secretly pleased, inwardly applauding
his meditated struggle for liberty and his
rnrhts as a man.
What with milking aud sobbing, Agnes
had, on tins particular morning, nearly c!is,
missed Old Black, when, with a sudden furi
ous plunge, the usually unliable old creature
made a suvago dive ut a big, strange dog
surreptitiously made his debut among the
iudiguaut dairy. Agnes saved her milk, the
cow knowingly and most discretely, consid
ering her high state of excitement, stepping
carefully over the pail. But uot so the red
heifer, who rushed at the intruding cauiue
with a furious onset, kuocking over the as-
touuded Al and spelling half his brimming
puil.
Mr. Hatfield saw the accident from the
barndoor, and seizing the cart whip, con-
veuiently near, began to mercilessly beat
the unollending boy, who was a boy uo loDg
er. The first suddeu, uulooked-for blow
roused the lion iu his nature; rage, pain.
and hate clamored loudly tor revenge.
Quick as thought, Al caught up the pail
aud dashed the remaiuing contents into the
face and bosom ot his step-parent; lurious-
- 1 ly jerking the stout ox-goad from his huud
- 1 he ruined blows heavy uud fust over the heud
and shoulders of his enemy, shouting as tho
rod whizzed rapidly through tho uir, "Tuko
that! take tlmt! vou old beast; try it on your
self, old Hatfield? I nm 4hn Willnrd's son
und, by heavens, I'll make you remember him
to your dying day. I have been scoring
against you this many a year, now wk will
have a final settlement, my daddy."
At lust tliorongly exhausted with his vig
orous e.mrtions, Al dropped the avenging
goal besido the prostrate man, for the writh
ing Hatfield, had, in his fright or rage, fallen
at tho very feet of the angrily-panting boy,
who scornfully throw at him- the nail and
stoql, smashing tho onn nnd demolished tho
other, clapping his hands in token of victory.
11. r i . 1 . . . .
jiiiiiauiig im; crow 01 n. irinmpnnni rooster,
he placed his thumb to his nose, twirling it
significantly in the direction of his step-sire,
shouting in n loud, assuring voice to his sis
ter: "Hurrah! 1 am fiee!" Coining closer,
ho added tenderly: "Good-bye,. Aggie;
dear, little sister; I wish you were not a girl
or that you had a mother. But keep up a
bravo heart, sis; our time mcst como.
Now kiss me and sav 'Good-bye, Al,' for 1
am oQ:"
She ran tip to hint, Bobbins out: "Hon't
go, Al; don't leave mo alone;" it will be so
lonesome with you away more dreary than
ever. No; 1 forget, you must go. Hr will
kill you after what you have dono,"' sho cried,
pointing towards hnr stepfather, suddenly
changing her imploring request for her broth
er to remain, into an urgent prayer for him
to fly.
"Kun, Al; get away; 1 shall die if you,
fight again. Ho is ge'tting up; run Al! oh
do run somewhere," sho pleaded excitedly,
kissing Als flushed bronzed cheek, while
sho whispered under her breath: "Ho not
forget mo, be a good man, aud God bless
yon. "
She pushed him townrds tho gale, in ner
vous, anxious haste, begging him to go.
Lovingly tho boy kissed the pale, tremu
lous lips lifted sorrowfully to his; and scorn
ing to open the gate, jumped briskly over
it into tho road.
"Bravo! ' said an approving voice on the
other sido. "Well doue, Al. I was about
to scold Pomp for his untimely intrusion,
but, on tho whole, I think ho has done you
a good turn, nnd deserves praise instead of
censure. After such a drubbing, you will
have to cut tho governor to certainty."
" ou ore right, Bob; I am going to 'up
nr,d dust, replied the rebellious Al, look
ing laugingly over tho fence at his step-pa's
dripping garments and comically angry lace,
"Not so fast; I mean to give you a lift,'
said the owner of Pomp iu a low tone.
"uiuo in the v alnut Grove; 1 11 mectyu
there in an hour." And young llobert
Stewart whistled carelessly to his dog, cast
ing meanwhile an admiring glance at tho
trembling Aitnes, nnd slowly continuing his
morning walk, with his handsome face all
aglow with health aud exercise.
The nudicious rebel of tho houso of Hat
field gave another parting yell of defiance,
and bravely took to his heels, his bare feet
doing their duty well in his dire emergency,
niapiicaring with raco-horso speed in tho di
rection of the Walnut Grove, making a bold
plunge out into pushing life, while tho fallen
stepsiro was buy cleaning the dirt nnd bits
of straw from his mouth and oyes, uttering
groans of pain and curses of wrath against
the intrepid rebel, tenderly rubbing his bruis
ed shoulders and smarting face with his two
big, rough hands.
John stared with astonishment as he came
into the yard with his yoked oxen at his pur
ple, bleeding countenance, aud milk-dripping
raiment and hair. Tho battered pail
and reversed, legless stool told of n serious
conflict. Evidently there had been a san
guine battle fought, but where was the ene
my ? J. ho hero of tho enrnnge had he been
losperately wounded and fled tho field if
John trembled with inconeealed alarm.
"Al dono it, and ho has run away," trapp
ed Agnes in a frightened tone; and, and,
without moro explanation, sho sped away to
the houso, thinking the snappish tonguo of
her mother fur more preferable than the in
sane wrath of her conquered stepfather.
'I'll kill him!" jollcd Hatfield, littorally
foaming with passion, poizing the goad, stag
gering to his feet. "I'll kill him if I lay
hands ou him; I'll pound him to jelly, and
break every bone in his beggarly body, lie
shall rue this morning's work, as sure as my
name is Peter Hatfield."
John saw nt once how it was, and discreet
ly remained silent, glad ut heart, however,
that his dauntless brother had floored his
mutual tyrant so trimly. He could not sup
press tho smile which hovered about his lips
as ho demurely contemplated the dancing
figure of his step-father, who, noting his
mirthful phiz, roared out:
" What are you griuuingatf liotowork,
you rascal, or I'll give yon.a tasto of the
whip. 1 11 skin you alive H you help the
murderous scoundrel to escape.
Tho prudent John obeyed aud energetical
ly occupied himself about tho cattle.
With muttered howls or darK import,
Peter Hatfield limped away, whereupon John
indulged in a side-splitting laugh, critically
surveying tho held ol action.
Apparently Mrs. Hatfield mourned the
waste of so much milk more thau she did
the loss of herBOU, or the farewell beating he
had given her husband, whose grievances she
did uot in the least uttempt to soothe, remark
ing grimly: "What is the use of making a
fuss, Pete? All there is about it, John and
Ag must do his work;" muking no further
comments regarding the aflair, which so
materially altered the dull routine of tho
monotonous farm, as Aggie and her brother
soon realized, for they uid have to do ' Al's
work.
But who can toll what the mother thought!
Asa baby, she always loved and favored the
runaway most. Of all her children she took
him most to her heart. Postering the iden
t i al courage that bad. culminated iu the flog
ging her second paitner, she scolded and
snubbed him less than any oue, often shield
ing hiin from her gusbaud's violence. To bo
sure, Al was no stranger to her cuffs aud
crossness, and possessed but faint filial love
for his parent, giving her obedience and re
spect, but uot a son's affection. How could
he when he had never received a mother'
patient, prayerful love?
11a l.iul iti ill a w i 1 limit a wAfil i-1 efeei-ta
and the hard, stern mother felt a pang at her
heart never known before. Often she fouud
herself thinking, listening, and watching for
the boy who never dreamed that she loved
him; or silently sorrowed at his absence.
to bb coktjmjkl'. J
An Amnesty Proolathation by the Pies
laent.
PARDOX OF AM. RKIIKI.S WITHOUT PISTI.VCTIOK.'
Washington, Doc. 21, 17C8.
Whereas, The President of tho United
States has heretofore set forth several proc
lamations offering nmncBty nud pardon to
persons who had been or were concernsd in
the lato rebellion against the lawful authori
ty of the Government of the United States,
which proclamations were severally issued on
tho 8th day of December, 18C3; on'the 20th
day of March 1S04; on me zjiu any 01 amy,
1805 j on the 7th day of September, Kib7,
nnd on the 4th day of July, of the past
year; and
m. a, . . jt . n 1
Whereas, ihfi auiuoruy 01 tno renerni
Government having been re established in
all the States nud 1 erritorics within the ju
risdiction of the United States, it is believed
that Buch prudential reservations and excep
tions as nt tho antes or the said several
proclamations were deemed necessary nud
proper, may now be wisely and justly re
linquished, nnd that a universal amnesty
and pardon for participation in said rebellion
extended to all who have borne any part
therein, will tend to secure permamont or
der, peace, nnd prosperity throughout tho
land, and to renew and tuny restore conii-
dence and fraternal feeling throughout tho
land, aud to renew nnd fully restore confi
dence nnd fraternal feeling among the wholo
population, nnd their respect for and de
tachment to tho national Government, de
signed by its patriotic founders for the gen
eral good:
Now, therefore, be it known that I, An
drew Johnson, President of the United
Btates, by virtue of the power and authori
ty in me vested by the Oonstitution, nnd in
the uamo of tho soveroigu people of tho
United States do hereby proclaim and de
clare unconditionally, nnd without reserva
tion, to nil, und to every person who direct
ly or indirectly participated in the late in
surrection or rebellion, a full pardon and
amnesty for the offense of treason against
the United States, or of adheiriug to their
enemies during the lato civil war, with res
toration of all rights, privileges and immu
nities under tho Constitution and tho laws
which have been made iu pursuance thereof
I have sigued these presents with my hand,
and have caused tho seal of tho United States
to bo hereunto affixed.
Done at the city of AVashington tho 25th
day of December, iu the year of our Lord.
1808, nud of the Independence of tho Uni
ted Htates of America tho ninety third. By
the President.
Andrew Johnson.
Vy". P. Seward,
Acting Secretary of State.
Tho pardon mid omnesty proclamation
just issued by tho President iucludes Jeff
Davis, Breckinridge, Jacob Thompson, Ma
son, Slidell, nud nil others who were direct
ly or indirectly eugaged in the late insurrec
tion or rebellion. The parties above named
are now in foreign countries.
Father Moody was an eccentric man. 'Ho
had in his congregation a Col. lngraham, a
ealthy farmer, who kept back his large
stock of corn from the market in the hopo
of raising tho price. The pastor heard of
and resolved to make a public attack upon
the transgressor. Tho Sabbath he read for
his text, "He tlmt withholdeth corn, tho
people shall curse hiin; but blessings shall be
upon the heud of him that solletu it. Col.
Himiham could uot but kuow to whom tho
reference was made; but ho held up his head.
and faced his pastor with a look of stolid
unconsciousness. Father MooJv went on
with verv strong remarks, became still wamr-
and touched the colonel still more close
ly, who, however, still held np his head, ap
parently determined not to feel. At last
the preacher lost all patience, ond cried out,
Col. lngraham, you kuow that I mean
you. W hy dou t you hang down your 1
head?"
Duty of Euitors At the late trial of thel
editors of the Hamilton Evening TiMt-s, Can-I
nda, for calling tho Table Rock House Hotel,!
Niagara, "tho cave of the forty thitvisj
tho judge in his charge to the jury said:
AVithont a doubt it is the duty of even!
person who publishes a paper to give fuil
ilicity to wrongdoing, it may oe inai
a iudge has done wrong, a legislator or mini
isterot the Crown, audit bo it should Ll
exposed for the public benefit, aud bo far i
is right. It is right that a reparation shoui
be nude for charges hastily made, and with
out foundation ; but if actually these tiling
did occur, nnd thore was any evidence ol
them, he would bo a poor, mean, contempt j
bio being, and unworthy of a connectio
with the preBs, who would withdraw thci
nud sneak through un apology.
A Fellow in Decatur, Illinois, the othj
day thought ho hud fouud a loug piece -
dress goods upon the pavement, lie pick
np oue end of it aud commenced wrappn
it around his arm. when on looking aroint
the corner he discovered a lady at tho ot 1.1
end quietly talking to a friend. Ha suddi.
ly dropped bis prize and started off.
'Pa,' said Charles to his parental ancestl
holding a suuqay school picture boos.
'What s that?'
'That my son, is Jacob wrestliug with i
augel."
And which licked?' inquired tho yonl
hopeful. , .
Gov. Brownlow is out with a long artiJ
over his own sicuature. iu the Kuoxvl
AVbig, in which he favors tho division of
old State of Teuuessee.and the erectioul
that portion known ai East Tennessee inl
a separate btate.
A AVesteru farmer Btopped in at. a m
paper office, and seeing the immense pik-l
books aud newspapers around the editor,:
"I'm glad I don't have all these to real
would rather work." The editor niau.
reply to this wise observation.
If a seaman should tarn back every
he encounters h head-wind, he would i
make a vovaL'o. So he who permits
self to be bullied by adverse circumst.
will never uiuku heudwuy. in Ihu voyuj
ufu. , ' '
" ' ' .-';- t
TrTXTTP TO iT fC17 T?Tr