The post. (Middleburg, Snyder County, Pa.) 1864-1883, February 09, 1882, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    MUMOWOtlM,
- - . '
' lull li I t- Ml ll - I !'
I'm ! liu li e ii (,' a lnm' ''
h . a i : 1 I'll I l.ni K i Ml li
' I k' 0 I.I' 'It ' ''ir i; i . i l,
In r i-tf im a." ' il l !. I ' i
I' iii ii i'c 1 1 1 ; i ' . k in
. I ....'
Mi F i I I Ii ' 'i : "'. i
t e '; lit l ' 1 1
ic i ii iril : "M i' ti.ii ii (iii i
I Ii ' '
" p I. ! ii I i- I i
I k v.l i i. t . i ' I
II ' (j. i I Ii i- l-'j i.lv
i," r Ii ti ' t 1
I I II! til Oil t' lIH II ll I
1'i.r lni i 1 u vtiiii nil v i l
I .ls 1 1 n il l. ii i v i V n! I ! r
tl I I I' l ll f I ;'.'ll . ..' li i l
i ! I if IvVll 0 'H U 'I I 'Hi
I tii n b ul lit" nil hiviiuii: ol I
Ir-ilt" ) ul ii i ii.
A'i 1'ilit'ir in:ii li. "i'i!i r "
I I i i 1 ! i ; i ii . ! " (.. 'mi ii i .
I . if.-i I .1, I ' I ii 'ii I v
t 'r t r . t' r 'a I i ti t ii' r 1 1
i ' Hii' nl ii .i n n , 'i'mj re: it 'I
(!' .11 in I'll ( li I 1 1 - mno
A I'mIc nil vf t ii'H f r niln no !
II M l I I I'l I'll'! I' it n il :l pi I . ill
Mi -(..lea t li ' ' i ' ii" ii'iiii .
tlm i'lia li I IIipi na ' f ir ill lit. . i
II. i' it h h ibr ii i ii ii :u iili ' m '
III I tt I' III' lOllll'ilil ll i'l I.' I 11. 1 Oil I
"l ut il v ii n c i i liv .'Un..
IlllS lfl III llll I .I I l'i ll'l' I'l. Ill
..i I n iln'!i i. n. i .' in " i.i j. I.
V k II 1. 1 1 II t Ul'' I' Hl'l'.l U jl I'
iiiiirui" 'i h .i I i i I , ii'i , 'i.
ji r w.i i'i ti i-v '-r ii. 'lii i liii i. i.
Ill 'lfiut t'l 1"IH llli.H ill I' ll.l
tilt , i. I 'i v(i I 1 i j ,-i .1 .i i i i .
icr iiiji' r.
" 1Y'." . "i I lie 1 1" '1 1 1y h
P'iiUhij; uf i .'iji i .( M' U;' r.
ur) nil in i -m l.i ii ; l"i, i"'l .v V
H' . 1 1 . J i ii j ho I it I I "iit'ii il Ii fit .
.'I II IH l' t lliht II II l "lll ll-
I o if, Ti't hi v ii'ni y. ill: 1m 1i -r!iiii"l
t po I'lrf -ill , h i I mv i
lil u' t! I nf III I i ' t'v, " :i'i I Xi' t'
jn'oa t.i', it ie i f i n'"iM y,
Waliintou '': 't rquiim
ii e tut fct et li ui hi-i u v to e. 1 in
vtiy nn b.ivu Li l hih'Ii v.-it i'ji. 8
il Wi'utli'T mic'i t in urn o hill
bu I col', wot u il tl tn-!- tii a ur
in Cii pur-1 w Hi i i j iih join.
I-' r.ti"ily a 1st i"tf jut t of t it 1 1 1 o
ju'iiill.ni I 'ftUe tvru'. iiT b ri'ti -wu
e li(l ; now it i- rx.rinlnil Ivr
WiiutbiT. Ilcucc ibu h -. 1 1'' v.
Ail id wd re f ti H i i f : i'i
i I'll I I I 41.(1 i.O Jl ill ll .lli c l. I)
1 ijj a t'.i n,
"1 il.ii.'i miio l.r in n," H.i,.
(iii. ij i S ii : i I , I.. i I ', (s,i.'i..l ii4 ."'
U'niit i I'm il .''cii'i f.' Iirtw i'
c It' n ai il ul 1 'ui' it 1. 1 . i U
i !l, out' in )i''ivii i!o ii So'i Ii. mi
1 1 i tlur id ,. tw ii im a .Sun tit Onvii
"Iboie ;b tut ir-t lor i!ih
It Militt II I klii-.! il i:.ii" i il 3 ii i.
I'H ell mi-1 liix I a 1 -' Ii i ' r ij. ihu nir ii
i i u l icio' i t t, 'le.
"Tlml pi ii U r I m it v f iio-t )
c 'ti t 'ti mini ,' m ii I ilio j ulH in ilr
H e IT. "l i1 ," it'll li" lun'l', ' li
win iroui'il Jil-t l.uli'iu I'D w.i
br glit 'ti. '
A pT o' -f il ' f iiR f utiil in nit
nxjlixl I. ill u I ii I' ""H.'a,,i ., mi) il,
it leu oil tlio nut il l'U in i.lo la
t f tome y ii eil t r,
A ounili'lafit I r Cnituty Cli-ik i
'J s i'ir ro t roj -ti-r in hi i;." b fn'
U lll ll. Hi 0 l 110- t, IIH I Mil Iji il
oli v.l o il i t!t a "t Ju l ilito in
ii i r lo
(J lit' an i notiini'" li :i U el li.v
i $ b.uu a j"iii ii iliht. IIi ih tin
i illie jitol 8'ijn lo ' e D'jli ii'
(Ik ii tta I iji b it i i a i tliu in
bu i e.
Si li'ltuS . IDn nH'i ' ut !lip o'i'y
llJ t'l'l v.w n 1 ,) V I t'l ll ll I
to t'i'' Dtrtb. No i li.'Hii hi fuiM I) i n
piij la Lhi by nl.nicb uicbitfitf, im
yet ' tmiidti i o ftspiwb'd in Mi
fall' a.' (ifT i t . li j.-j'i it 6 i ii .
Give tlio litll'! u i i ' s i u tliiiu prft
ty B'i I uio t'ut ') nit ku p
Kd I mi-. Cl vQiliobiy Njie lilt,,
hefiaont jUick oi tunkj a hom
Villi.
riiili-im ir "I'liite ' moti'.v i liow
1 1 yon ir -VJ it y Stml ut uy :
"AMI, i' rou giro twnt.iivo cenu
in n o nipl- of tia aps limt i n'i ir
t i tu i w .
VViien a ili-lioii'it young nim
itt.nN co'tnt'-l fuit iu'11117 fro it lji
rmpln) tii-, bu uit sp ctoj it uiiki
it uooJ
H iM'nn will HO.i'l lilt a gr. t o) li
P hi pi t" il' ink io 4 wnfMi i Ui-
mI .ii'.ililtt ti'ii) i tj lUtko 4 faKori
III ul J l'Oll.
MiTcnr.L:., t-r.vi
;:oufiic;unT.n,r r.i .rr .i.v
THi MITCH l-l. la STASnRU l'L TKUM SI'HINii WAOON,
A10 Ttirfalnnns wd V . t.r-iiing W.non-. n 1 Si.'-irii l.uiti,
Tl. MITCH I I . t Al'l IN i il .nan-hnf ll. K.'iJ: rn.v the very t tjocV ikkI In lit I
tr.."l! .fi pimI t'ta.le t i lit l.c l w: jnn ricli'iici in l (ie wurl.f. 'I lie Spnp Wacn n4 lliiftiiv
f ifl.r.'i.l la .'ti'irrlv --p ii H- fr-'fllllic V rm W'wn hit . AnH t..r Cie n.inufiriui of tliu cUa
wtk Lin (aniline unuiriwuol. H-n-t f r Cual.u ami llln-traie.! I'rka l.w.
mi T IIJXL., IaIiWI ii CO., Uurine, IVIa.
W. H.
, iracciHi
Lcv'i:tQ.vn, Kifiin cDunty, PciiA'a,
liril lift l lCr.v Ivitnl. I ti rlttr, 7 1 t nilx'r
1 i i a 1 1 i 1 1 - ICooiit. Iltill. tt.xl l i clifii, lo
wtil t I lit tilt 1 1 I'c vt'r.v pi'i'Nini.
' i'iil"'l (' i nnli r Sui
i: li Smi . fi "Hi
ft'lMU
il.iul.
hi in 1 ill lln'r i 'nil ,
hi. i .
h'ihiI I li I'lllii'l .(llt, l liil .'
t
'e Im. i .ul (i I'll
U ir-vtHi. St fi It. r.ivl'i J. ("l ill-', M I t i'i 'it i'l '
ful 'V iv '.i Win 'I t'lr m i ui-Sih'I'i.; 1) ii in I'l-I'i'"!
A'I x ill" l -1 in "'ii - n'l I 'i 'i i'i I i 1 v f 'i' i-1 li
'I'.ll'KS. lint (i ill i'i v i Hi" nM. tli.it v it 'in Hit.- hi in'
in .ii'i I ui. lie-1. mill ul a iv :;( iili'tt v t It tv. lii
in!, wiili I v liiMt uf ."iim, t l ll. U !' . t'i!' -i i I i
t. !:. .".i ti'ii'iMii 1 1 s!io W,
'i :(." llll 1 In liuitntl it 1 1. Ofdern by
it nil I line".
Yiiitm lloi-pi o.i'n'.iy,
.Ihii. J7, 1 S 1 .
i'W C A GS
t
:ii)
v:tT,a'
Just rnceivad a hnfi iairoic3 of Ca-rsts
iDnsisjiig of Rag, Jograias asd Bms
so s, ct pfices to suit evGrfccdy.
wil.'n and qii!i;ie3. Call and so?.
"I ,.I'1Jf'UJI.iivS - 'IT u3 ...a
DRY GOUDS & NOTION DKpARTMKNT
, tn .itfitfi tnafm '-' 1 1 -r-"'" iy..a a. a i.-j,rj. . tr.aTrvTBaTr-mTriai
'ij old o'jud op'odtc the Eoyi'-m Hotel.
Jusi rccisved a
real Rejuiiocn in
IP (LT '13 W B- T U fig - !
WllllKI l.ll.O till
1 ir . 11, ii v uf nn.
II'IIIIK in lu till
public ' '1 it I Mt.il
llHlilllltU in till
.''iilui.i.ie ii..nint'Ka'
.III I lii... Ill ' HtlK-l
a fall Ulljl coin
l'llf, nu 1 Itiut
11 li'J l l H lilt
i re4l.isr Ciif-e Hull
K i j"t ri-i f.f MJ -ri ?
('till mill fuiiip ira 111 v giniil-i witlt IIiora of oilier iltrili'i a lieforn pur
n.i.t'. Ltj'i tot ia j iii0- aijit. tm fine St "el, Kaat o( K kltuit's stoitt
lttifl' clliilltv
j..l:vi iii:T,i.i'jtf
Jtilj I0,'7a,lf. y Selitaigtiivi,
a co,, Uuch.r, wit ,
nirionT ifioo.ra.
FELIX'S
I ; -lv i-i
AT9k r'r
IU vj am a
I" . '
l' IMS
p, 'l.nv Si'iii, mill l'!ii-l.i'fc. if
'i.
l'lM , filllll
ST't tn ZViti
?l In '" J
i i Ij. I'lut won
in i. In.
. n. il nt f.'.f-li
tir I hi y ii'i m iii I r
ji'ii'Vi-il 'iti l ili'liV-
llll' I III till Mil II I'l
OJ t MIT): (1 i.i.l ' n l-i. I.im
111 til will U'Crin- 'luiiint ulliutlul
w. it. i"i:iaiXi
STS IF
0
1Tt.iT a-. J
V. ka 4.
t Vala'aaaWaal .
laVJ
'.3-
K
I
Irwiso ITovr f .cc::
tfcsanv4ra- lataarpqCA'j
S. WEIS.
eMiig nil my "' 1
at (IibVEUV L
153 r PRICK, i
fno' clienpera I'm
Ibe mt in e grml n'
goods cud Le p i
,'linsfil anjwlieie ii
But dor Co Bee tbt-
following j'lit't b i
tt?Mniul lTp, ju'l.
:JO ii ii1 IJjviii1.
1: E'licf acJ Curt ti n a '
viih hit ' nl i ! i ftnot tt-iii i il it 1 1
I hn. I"-" I '" rr ill 1 it
a. - a .1 .
11 H I'll ii4 rnn in i irit-i h ii ..i r... . .. -
int.it HDalfillMV whi h h-iin riif "I ri mil In i ' i"" i" I ut nf l t ' n-f fn
niillfr lii l ti'trn i"ii' "I rti mil In ' in" ' I tr t t t
mnir,iinii li'litt nn .riii.li ill on i. In.mtiti. ! iff if lutl ll li'M
I . Jfoii-"! li'l t'l "I'l itltH . J i'l 'l-iail'lf. V. . ' Wll
in
! ii Diva at (i ! .V1I. lit i-iali'
P n" t tfHt. Ttiur uajt tnil M ,
4 lAfHB O-HLtlPIlSr
Lfr ..'. WOXUES A'gTOLCATICAr-X.Y.
THE SINGLE LCVE,ULKY, KING OF THE TURF,
DRAWS LIGHTER THAN
THE HAND-PLOW.
OVER 10,000 HADE AND
SOLD ANNUALLY.
' ill vm m STEEL.
fm .ii i TTTrXmi
f tl UT tttatknl t. IwW cr4 Itf
tf i tu tii r 'i w r,
f( t.M m I
t.u'i ji I 1 uiflTnriti
rriH'rutl-tri-1 Ii l W-i-i
firmer. tti im.1 w. p t.
. t' o pt-i f I, nn in n
t ' v Hit) ti'M tirtfU nr
r "lalalinl HI' IIm .-r n ; V a lH "rt",
t4 IM '.rk la a ..Hl.al I ' ('S ' "'
a, alan,,: i ', I,i;... It. ' " '?-' '' J t '
rrrll -H ll.ll I I al V. I . - t a "Pl f i-ira
ll.a.all, all.a.V ll- 1 tt IKJTI Z X IlV '
'itMt .rW i a M f t"..' M"'ii..'J' i. ' Mr....,!..
T!U V nn I tl .tf t ( t tt-ttn rrrrlu ir vr WM tt ti g l', U I ff b tt-U lull Tit W ( Wwik tHWi
It-, t f fht rrltnar li ti pi i inlli li ! Wnrll,
I ri pI 11- Kltiri HOIIH'" rhii ii .n- r t . ir.,nn liitt-l rlflW wtl pt.Tltt tH AtrinH fT, lJ-Mf
' ' m il-t Hi alh I. an I I'm fo- lnm fr..fn tuiitlnwi- I wt ' i ' t - 1 -t -' In I ' " I f l
h--i-i.,r n.M ilti,.i..r ..,,t, mr( ut j iim-w TUMIFV l I. It 1 B T. MOHK MOllM
Malt) HCtfV Itttf"" .t'lv t'-n Ii !; ..t'i. r .f-l.t.
L.C.I.D KB C.BCULAa AKD TARKTnB DIABY ?0?l lMIt
tirv oxvr the vkvi ir nA.iv.UTiBi:i ut
deej:v a cojpi.vr, molixe, Illinois,
55)
1
.'rti'.H Mrvik. (npirr:L'i"..i. t ic , tii Urn I hlutl bUt'
a- u'lii. ( iiia. Knp'u J iii'M", ( riniii.v. vie. i
,...( I ml lh.rt)-I.vu )tun.rxM rlnii r,
I ;.c it liiniM tl (.Ut iie!i in iim i; iiit itl tn t!.;'?rt
- .! AM.,.h'AX. T 'nr-Tit rnl f;!cnlll HSii.i
:i.i t ui ek'yr nT'r.r-.T.VO it-r,ilmvji!nl,nvamM
f .n ; j i"v i.itiTfNiirt,'. iKatl tux nn fuon't!
ir. u r:l . ! 'p -i ; . i A ( (., l'.itit t 8 M-t
r, I f't'i. f hi il.STH AVi;:;!rM, Jt? I aU IW
."vi t. I'-i1 ii if u i.'V'tif i n't'f .tt r.
nt I "J t t- .'.ia- tliln-
tfiflll""- ''I' H rcjMtft. t
'Vki. 'l! ii ill 4 l trtM v.rHiln(
' I K i n r t i.i t u I'l-I I i. ifl l,i r in Ik n
iMu h m i, ni'l v ii ul tr',, trutc i 1 t
hv. I.'f i hr, It T'tti wti'it n t.itiiht- ut wnio
i ii r t i ii i k m i-Miit p i v 'I I 'f ' ln V'ni rtrk.
r (i Ml ulurtj lu U. ll.?XKiT Ii !.,
1 ui n-iitl, tin lnt
ji i'.oimik n, bbsttn.
Kra.icrvillc, Snyi cr C;u tiy Pern n.
HiifiirlnT tii-l t'-invi-yt'i-'l i-x iirnnptlf unit
iklll.u.ly i'l'n l I in. A i nl tut I'U li
lle 1'iiironiiva ull-Ucl.
u'l n Th.
j JK.NUY A. tt'Olil l.KY,
Saddlsr ami Harney
Maker.
Coiirevll?. Snyder County, Pcnna
I Kft' on h ip1. n'l ntali tn nriler nil Itinilt
tliirna'i, s I. I'H-. Hr..l'. i l.i I, i'nlri
.v. Ill vi- in iini.a.l In- i'i1 (en
I I. A' ll 1 .V 1 4 . mi I :l trl ill tn ITi'lll IIMtif
i Urn n I. it., im i n a. a t v'T m.'ff
mill yp.An',:r.t;?.,b,;,'riT
fmiill T'i- S i ah .' i:n l: m h.
Intnl. ii'fi tp.-, I.,. I t ! il
I'm! Til II i U .ll" n - '( iiio-l i ti'iii
I r i.:. r of t n i' I vr V -t . b fl'll
!( ih :, 4" 'imi' f" It li.i . II Ii mi IV I' -it If.
II i ti..r..ii- .ii A I'i mil' l-t-yi v t u . t'
r.t.w 1.1 ..l. tit- I ill Mnrri, I'im-Ii . . l,
llii i' r, tu , Kill, in if n i-i ri lit j in n ffd
Mlt I'i I i r-tl 'i l.f. ' l"iiHl I ft. I
t li.'. tm uli'l ii-4l - nl il i f.M V I lit In .Hi H It tl
lfit.lt ii . 1 1 lit i I'l'T tit I 'i ! . 'I v- r I tit I V In 1 it
l. A .' . .W il ll. i t il nt null tO ! , M Hi
lt ti t ir I tip I -I, i tv in. t, i.i ti. t l.tr !
p. r i ii'i--. K"" 71 . t'.t nlMr tP4
linn! n 1 1 . i tit t nil I lt lintt i i r mi 5nr. V ill
uttti'l pIMiMfli ll'illM , tnt H fflt lilt 3
iiiiii.Mi 1 1 tl 1 1 tr li n II iti i i-i i in, or Mi r t
nt Hum or n l.n'e line, .tl Iihciim l" K b H,
. 1'inl i . (.!.; i-.
IJiNM It I'l l) (l rt, H u-I , V. N, II.
',01,
I.N I". Zr.CIMAN,
U.'.OSP.TAKIIR.
I 'J'fo.ti h'illf, Sniihr fniiiiti, Pn.
I fr.li-l'.kli.g n all lit Lml.ci. n"in.lly tt
1 1 it at 1 .1 . MH'-'ll I I,' IU.
liVI lilal'IaCK,
km Puliiic SiiiTcvcr, Ccuvcyanccr
M E,la!e aj!flj!i:.P''ai!ce Accnt.
Iioe.ls lliiniln mnl Mirt.'ui itrv'rd nitri ft
I it ifi" o eunvAvittiainti iitttnilil to tiuuitliy
uU niuoi nml Horur'uov.
S)hI .atni inn iilten tu buvlny ntl tekllu
Heal Kttitt. nth In ; tt iuoM, stm'er Co
I'H.. P. O. r.liirF, Mt. r.ei.nl HllU, Kny tl
t'u , rnn'. uu ,p,ft
'.vat r. ' i.' ' .rr.-
Cathartic Pills
Comtillin tlio rliolrpat callmrtli' prinrlpli'B
in tiii'illriiio. In irnuiriiuim uiriiniii-ly
ii.liiHii ii tiiiu-i uri' uriu iiy, rcniiiiiiy, nun
liiiilnriiiity of elTift. Tlii-y nr the rranll
nf vi-uni of ramfiil atiulv 11111I itiu tii ul fX
lii'flineiit. uihI aru tlio iniwt I'fli.'i hull ri ni.
l ily yi t iliat'iivi'mil forillHi'asi'a. I'liiiai'd Iir
all 'ru'ii 'i iimiit of tliu Ktiiliiiu h. Ilvi-r. nml
lawfla, wlitrh rHnirririiiiiit anil i'IVih-Iij.
ul Ir.miiii-Iit. AvKtt'a I'n.i.t Brr aM'i lully
li:ilii'alii to tlilarlmaiiif iIIhcu-U'K. Tin y
m l iliri'rily on tlio illnraiivu unit twaiui.
Iliithii jiriK'.'HHi'H, unit nntorii ri'jrnlar
lii-iiltliv lU'lliin. Tlmir rxti'tiaive nsii liy
iliVHiclaiia In ilicir irai tlii, Rini dy nil
t-ivili.i'il iiiitiona, ia onit of I lit luiiny
.ri" !.i i if tln'ir vulnii an It aufu, uri, unit
in rfi'i ilv ri'lliililo nnmiitive lilrillrlno.
liciiiK iMiniMmniliiil of I he l oin'i nlratoil
viilma of inri'ly vi'Ki'tulila BiifmlunceH,
tin-yarn im.iiuvi'iy iri'O iroin i-iiiuiiitn, or
mi v liijiiriiiua pri'iH Ttiia. nml run Im nil
uiiuikU'riiil torliil.lrt'ti with perfect tafuty.
.aVrit'a Pii.i.b am an fffoctnul rure for
(ollstllltloll or CoKtlvvilPHB, I in I If na
tion. IyirKlu, I .oat of Apiptll,
I 'oul Stoiiiiirhuiiil limit li.lli.liitisB,
IIomIiii'Iih, Ixiaa of Moinory. Nuinb.
iii'i. Itllluiiaiioaa, Juiiiiillt'C, ICIii-tinitva
tlsm, ICt'iiitlnua unit bkln lltu-Ma,
lroity, Ttiinora, Worma, Ni'iunl.
f;ia, I 'til It, (ai'lpt-it, niiiri'lurii, IKnoit-ti'i-y,
liotil,' rilfH, lUsonlrra of tlio
l.llrr, unit nil ulliir iliscnsi-a ri-aulliiiK
from it iliaoriii'mil Hiutu of the tliKi'ttlvu
UiiiKiriiitw.
A a Ulunor rill thry liave lie ri.nul.
Wliila pi nlltf In tlii'ir ortitin, Hipbs
Tii lm nro tliu iiiivhi tliimnili ami Bi un li
lii'( ruiliurtiu lliut ran lai lainplnyi'il, nml
iii'Vit (Siva puin tuili-iui the liowi'la aril
iiilluiiii'il, nml ilii-ntlii'lrliillmnifi'lHlii'iil.
'In. Thi'V Mtluiiiliito tliu niHtiln nml
iii P'rIIi m iirrnim; thry niwrulii to purify
nml i"irVli I 'in liliwiil.iinil inimrt toiiuweil
li. ullli un.l vior to tlio wliolu tyaiciu,
Trrpired by Dr. J. C. Aycr L Co,
I'ructluul a4 Aaaljrtloal Chaialata,
. - I e.'c'i, Matt.
aiM.il li V ALU uaiuui.Ta taVturwuLaa.
((' V' iti A,' ? -Lj- Jj ,'' 1
jZU-?.h.'1 tii ' . i .1 At fit, Lig
fj'l'iH;bj' 0;. J. i. 3'nrnt'iT i
1 1 1 r.i li li n i m-lillitt !'
! M I m til Hid
.1 .k.a .1 al.l , 11 imi.tll a a
I fit
. '1 ' ill", Tiltl U I
t i ti iliri
t r ti tt
PLOW
Mtitiaii A it n k niK rnVNTHITt)
imm wopiK
LlaWlbHUKO, 1A.
ITALIAN AMD A'.lZni:.'.?. K,?.Z.
ToinliKldiiofl. Mli tu ii, Tr:iR. utp
LVMIH fur Cliilili-i'irn (ii':ivi s.
Poln, IJiiM. Ttit!ill, Mitililr on
S'tt'c MiihIiI, it i.
tl' thoit wh,. .le.l-t ti I'nrclii't t mil lint"
ihii ii.--' ul ... ni.i. uiinl..i'l at tin "i'iii n.ai
"i.rc I ini'-iitK w mi ii. at.niii'i n.riilt ii. nn.-i.
i 'unl I tn t lial.irr i a ti . i.lrit elie 11 licit.
SAM ' HI, row IN, lit.
.liilr i.i'TS . .Ml.l.lltl.ur. Miy Col
B. D. BUFORD & CO ,
Eock Island, IU.
Jkftuia'aottuvitT of
SULKY AND GANG PLOWS,
StasU CMUsi Plows,
cultivators;
listing Plows,
COMBIXED
LISTER AND CORN DRILL,
Harrows, etc., etc.
Branch Houmi
8T. L0CLS, KiJiSlS CITY, .
KT. PAIL, Mlaa. ST. iOSKPH, Mv
COLIXBI'S I. HILWACKKK, Wit.
OaUHt, Rtk.
tYritiforour blary, mailed fi
PAYNE'S FAEM ENGINES.
e
Vertical ft Spftrk-Arretiing EnffiiMa from 3 to IS
hortbv-power, Diounted or utimounitd llt ad4
Chcapettl t-.nginet made. j 1 SO upwards. Send (gf
llluarated Catalovu V for information and uhceiV
Hoi S4Ut Cornlot N Y
J. MONROE TAYLOR
tt 1
bVB.0j
S1
III
t a
jii
SM
'il
Pat?
a aal '
aB B
1 9
Mil
aj a.
f 2
113 VfATEIl.IT., NEW YORK.
The whitest, nlcett and best goodi nude.
Cuaranteci. pure, tnperior in qualitr and
i m ai 1 J i' ,v.
nyioo, l""-,-"!.'' ' "1 "" "'
VAJaioiiLt-Uii
TBAJJB JUitK.
all li T
mtf tM af 1
UTAIiUliUU llttt. .
woriu iuki ica ijuanmy iu uu uia iii.uCim i--.oaa, cuuii'lto outnt nml lu'l par
lam work. Atk your croccr for It, and to tal in i u I mt i y ,p,oiul ii-.hi. n. Apply
liiva a nlhnr ' Bl o00 allll putt .OUVo Bilil Bat Mil IBltraooB,
uavo no ouicr. Joua T. It I tt.rr tt linn. Ui iutuloB, t?Lll.
, . j-a.
isr Sr4
tri-.toiiiiiaovaTbua. a
?.'.?i'iJI?iu,.J;.ISI5 I
ara a niau
UMN.avak.
! atraiii ut
iluliaa avuiil
Itim brain iii vtauti
ittera.
u4j, uu Hop
iilTiihrfroiHaii'i in
tloii If rim am nmr
riunv. oWilrninr 1 1 nut
nir on bwl w tick
Sitters. ara youiia anil
lllaclVlluU Ur UlaallMl
lira or ainaia, tun or
Miurlivaltli or iaiiuui.ii
iviy uu Hop
yilinavar youaia,
vhviHiivr ywll ln't
tli.,1 yi'iir .yHluia
ai i'il. i-li'mialii r, tuii
ln ar .l.iiiiiUituiaf.
1 1toiktanmla 4M
ruuily I i u in kuiii
mmi of Kldny
dlaraa Dial imu'i'l
a
kuvai mii ,iaiaiili ,1 U
a llliuut in liiariiiliii
by a tiiaaiy vuui
, nil a nop
Blttor.
HopBlttera
llava yaa ifna-
Tl -" .
Ul Ul IWIl'aJVUMI
l.'lllll, lilaCal.C
Of Hill, a.l..l. l
ouirrfa, tliu!,
iiiwrora:.'! .'. '
Tau vl Ii na
rui-l il (' nu liiHi
Hop ll.t-.oro
ltyiiaa'i'ili
Dak O.
Im All alMohila
" IMI lllaatalflal-
Liw ru i lr
(ti uiwttHiiotii ,
11: It wi tHU(.i
loliuvt'U! tr
tail wyiliat
ti ii t.jlr, ,i
ray o t auf U i I
bu. cd tiuiy- -J ,1
I 'a ir vou
V
y .m-ibji
H your uui
ii liuuUr.l
U Hop 81
V
li'voa
R
in
ai
iT ,i IB it a i ill
1 HOP
fl mnrnnrl
!illiiiut) I
rrR
aiit,.iv,a7t. -
BTuwi..,Oi,u ' WW
i m. .l
AWARDED
Gabcine
Porous
MEDALS,
Plaster.
Th Bgt Known Bcmedy fof
aekaeh cr Lam Bach.
Rheumatism or Lama Joint.
Cramp or Sprain. -Neuralttia
or Kldnev Dlaa.
Lumbatxo, Sever Aoh or aln
Fmal Weakn.
ArrKrrlr tm till uatt Plutm.
Ar 8prlor Pa4.
ikroHapcriart ialaitneata. .
Art ierlr t Olataanitti ar Malirrfa,
Arr taper lartaElmrlclir arcmltraalaai
Ttiry Art Immaillatcljr. . . '
Tar? "Ireaaiata.
Thej SoaMlia.
Tarr Ilrllur Pala at Oac.
Taejr PmIiItcIt t ar.
CAUTION.
Bmon'a Cnpcln Tarm Flu
1
Mint ff m olhr plmrtef iiavtrir ft imllf
aminitlnjr ntinif,
tt ttitt lb woti It mlltd
T. Ha .a
nr.. .v ut.
6EABURY A JOHNSON.
Mannlarliiiinii ChrmtMa, " Yl
otk.
A
it'll K ItfilKDV All.t-aTTTMrt Mn
LAD'S Medicaid CORN mhI BUNION PIA8TU
a f-
a ta. l.-.0 "
v "T 1 " a e."M
.... vr-
'tit'.- V ..-.H"" .a. 1
."P
...r""aniv" ...tun'T :
'"ifaoiy'".:""..'!" aiw:,1
ll . !" . . i .t"
" ill ..n
" .llll'" aV..I ' . .-alt11 . I'Oal
" r ,i li.'oT,ai " ,U"'lp"
imi' k. ii."i..ii n A". Fa-nt: i ii pt
I' lu .. 11 ml ...a. n. I. a., g llina 3tut
tv 11. i'. imi 4stiii:k. 1:11 n
tl'ijM. Y.
T l ft Mai
TIIK .
a. a., la1' aval
I. . ' . I 'I . ll "I ' "
E1U
I XKt.1.1 11 : 11 n , . ,
mn' a ' '-'u r n h . .lit 11 f 11 1 at ftl nr.
. nf a inl 11 't'i. I 1 la Ir l 11 t a n I n
!'" tl I I li ' I-I. '.II V IMIIOaall.
I t I I, ' ".!. -t I .-I la 111. fi i.-...a
Hit ' f"i 11 it 11 -i , p;i.i... i.uu. I..
CONTINENT
at a i a. . ii ut
IalTERA! V WiilKIiY JOJt.NAIa,
r i ; MBit . o' it i . a in aw rii.1 ' a t
Com! n-ii il y A'.MIOV W. 'I t I
it K ). iittt or o' "A To il'. K. ! ,'
1 1 ' . i i tfil liy I 'tut i-i I: In'
ti n nun r.oif rt S. 1 1 , .
I i a r u a il Imi in K'.ui'':Y I lt!
I'll i ai ilifcl.tl'li! lit'i ai.' iimt ami .biTful tr-
I I", ll'l ll it III ill' n a II I I'l.lja a( UIVO laj.l
li ic 'I iijr "I ipa I'ns rix. .1-.'' Tli F .'
y liitiulii".-. c.'i.l In 11 vi'l. a 111I i.r.i."a I ijr Itil.-u
1 am li I, M . l t i.l.fr. K I Or, .I'lili.l
It 1 mli'tii , .l'i!ni M - ' trl.ui. It, l. li.ivia. t 1
, ui...! ' j-11 rtr W I ', f. ni ail t:ii uillrr Ma'i
...... (t ll.11 a r. Mt iii-i l.ii.lrr. it. H. I. in-
rop, tl I1.1 . li itl.i -. 'ii.; .larl .111 . j .k.'l.-ii.'a
hi C It I.' a , ' lllii.. lin n. ,hi. ll 1 M1I1I:.
1 I' . (Ii. mull I . lix III..1 I. tir t ...l lu
lu la l.y Pmi'iIiH' I'o.lf; i.f Vi I , HI1I0I Mil-.
VII .1 I'.tiv at I' r. lit L ilv allv uf I rliu-
aylvti.l 1, I'll 1 faali niJIi-tJ. ... K .1,. FI.'I'I I art
I. U.I.. I ul. a liy JiO'i 4'. I .I'm . ai'lrltru liy
P. if-. Hu ll ii' i. I. litr, i.t ll.' I I tl,iiilti
y Vr. ill'irllni' "' .. I t ni.iivi-.ii-.it i.y Hun.
II. It n. Ill 11 1.1 a 1 iniai 1 ,.t l'. M. Ilia It,
(Alal A.ili'.) "I'mMo Ki una' ruil a iioat ut
ill 1 -a.
IIk.mi. ri'l. Ii.ti' ri: ,111 . a Iim1i.i
le.iiii.i- ul "iii'K 1 Ins ! .. r." T.ii-r tr lUn
Oil' nl II11I i l fc. 11 iniiiiiu'f uui' uu. to tba luiat
pi Meet In Hit ui'Mii .1 la .
I'rl.r 10 ceni. a 1111. 11 iAf t t'."'J yi.'f la.' 0
af IUUI li.. MaVllfll I'll III Ha.l)fa lU ai tll-
il.oa . Ni. elii.i-1 il", f I.
NkU'Mi. I. I 11 III 1. 11. 1 11 o I t.r intvaat lo
p-i ai in Cu t t'i'., r. ,.'" Iii lui'lr i'ii. n.iiai'..
li) l'Tini i luviini u ,,,, ,nl,o ip.
I .. I..III.' H i-.'.ii iiuaai .n
l:in K l!V.KIUlrli . .. ).-;. ly In Ulrlr
liiw.iu.., al'Buil ioirf. iiB i ail.. 'I1.1 va.t.ilar
tii-l .1-.-, 1 y an inr "Oi a iiu ..i. ."'
Will K. I t l.alllir- l
OI'KC0i . .NKN
Plilln.a I, U.a, Pa.
Its Popularity is Unp:.ra'leled !
1"nfirirt Qfl A I. ?
to a pply 11a .. o.iriiul ai il .riiiiaa.li a iir-
Biann o oiiir tnr.lt ..a , 01 wi uouuur an I
UllKAfKal'
Q rTTftTT IIob'I liirata i oio aioint our
BJlalU L XX .'aintt Klvur alilaiBot. 1 1 lua.
ca aluiiua Ira -. .1. F, .11 AM Jit A, OUrt uuuqI,
Hurry county, Va.
DIARY i'aSEV
t una, I'al.u. ar. aie. -a itnanTNtl
th b
la ara.i
liirvaa on
rri-,l I nl tan Turir.i'ani Ki in pa. Ail .:ait
CHAHIil.8 K, HJ K EM, 41 C . Utlaatr Ara.,
I til. a. '
,
a, a all.
aAsrents "V7aiicccl ri cuce
i & wyw
tu .all Hit lallttj.l Uomi.'vlt llltto for
The Trial of Guits.tu
A tiatrtinl liiar.ratli' t ra. raml H I.I, H H
I'UIY ul llii. tirai tt ti B' ta oil Nlarillnv
lliao uiu'.a nl til. irla't il, a iu 'il.u'li anil ra.
I aiai kiiila in In-annali ul atriiaa, V..lllu.
: 1 1 at. it. Will tall lianianaai-, Aaanla outnt 0
.etv. Itrma lu aiianl llmriil. Ailiint. HlHi-
a in.i. j
UKUS., l ubiitbtrt. 7.. ClitalBUt bl.
F'.lu.
ITT a .Tf7 T Vt At'l.a toil rallatila niau u
V aft, J JllJJawif luaa lo tall Kaiim-
ItUourFd.-olLMAHUBS. lira. larillHar
nuCt?ATIVE, EMPLOYMENT
I lur Uaa wlular tn farniinv dlmHi u. Vory
I I rwunia tor romiiaraiTnilT little labor.
L3
I 1'i.r pill panlriilaraaitilivaa ImiueilUialy
ttllAJllll, JUlItt ttj. ttl Atraaalway, A. IT.
0HYtil OIL
CAaHtpvMt
flopirlorlo
Buy. Uifbai
BBttlOtl aut
ttatlf r to Ua delloacr of
taataaoilaaoall Tix mim by DruBTtala.
W.H.8thlctftllitCo(
Oil MfBAl
tlia A iithof . A ova anil hi.
CfiWiW-STriaSVilTaiiT
aiifaiant, ml:.iKiBaafc,.o la t y
nian.u!iu,'il U , ouiaan
S,,".l'ivl'wr'i"
a ..at I'Yitrll B'H.lin,a
aianuinl. j-..btUii...u I f,
yanau-rriaaiiiiia'a I" tHaaimiai
f, irtK'.'.S. if r1
fu'","t.t'"
tioa., jrWa ..-Vl "i a. . . .
. t J"A". U'ii"aJaa"i 'a,Bca ai
lEintiiiiuiyVor
Bill nil"
j am
aV
lil I tVUJ ,n MaTw 'ai u,k7JZ?,
ftiattr a i'toiI attk mtn.
l.tinl.iiititn, , MTii'.
atAlitlXa. Hall, ' Ai-t-tm. Mitl tint
". Jai.lli.ia.lJ Ill i.a,iu.4 tin, ..
I. ''. .' .
I io
in It
4 It
t ill-ti.l K til
P.lnlrr M
i .in M P. I Ml
W.intr r. t ill
Mi-it. . I 11
ITa llif, r. l "'
lnnta.iirt tl
n va.rinn I M
H Krr. Y. .4
it.U'at t
vti-l-.- V, to nl -Kriiiinr
1. 1' II t' .
I,ii,-i. ii i .
t -li . in "
I n. .Ian, io
in'... loll
1 t
I M
IMI
111
tri
Mi
4
In
i ii
tt
in
.
i o
I i
I tt
It
111
M
I It
r
141
I
111
I
f tt
"i
. . f tl
IM
4 .1
1 1; '
4 II i
i .
t
i it
ii
r
tn
in
'
in .
i it
i ti
tn
t.. 1 1.
.1 tn
W. M, l Mta 1PH
i. caab'ih
R?. Road.
rrnrcinrnt of !as:.r!rei Tra'n
Ti ' i- V-iV f nt 11 fnVnm .'
"Tfti-niolclt ll'l'' arrl t:M . n-,tottit
. in ...
r V, IVri-n'. A tiMi', Tl"i'iHr P. H
I -ili. i . ' ill i ll'i f; tt .a.
7' .' i ' i.t.' tn fi''"-f .-
tir fia-iini. tn arii ra-l tro a. ir . iiu'I 1:11
on-.on ir.. Ira-t l t.iMi i-..
'H nll l .. f.ili.i.l'1. f; 1 a. m, ,.,
' "J. vi p. m,. 1 mtt'i. t:.'i R.m. atnl ir- n.
lil.ii. t: t i. .... .nil :.H p. o... Ml. ft n tl
f 1 . ui am. i:r. Jt, . . .
' 1ft ,
nr v. tot. n iit.iiti.' V'.m.
" ' I.IJ i. rr.
I'r.t V.i ir i I i i.i.li, .M iril nnnn t '
l.n. It I. i f, , f i ; n. t. ., i .1 i ,
l.r I I.I I. rl I' , .. J. "J ,tt.:o a.tu . If. I
pr If niln -.
o.
tii, nil t'ii, m
t i.i r.i t it. a 0'
M n
Ill
1 1
I. ii i i . r- i i I
.. r' i I p m o i 1 1 i t . i
0. All . lo, ll. Jl , t ll . in, I.,. ,u
l. 0 ii. in
rim I "I m b I.J'p in. tmln-h it
lb oil li o.r, (ur iMt I'o .. ,1 1 .klianioiu.
.S'f n".
lor tltnio-rn rni'l fi, rti ill ma. .1.7) a. ai.
I r II illnt. I'hll ilfilimi i, an 1 ilai 3l.
liina. .!i a. in unit I. It p. in.
7 (ll It "I llll in; -. 1
I raft Vr York. I
I Qianil t .' I', m.
latin. iw Ynrk !
m I I'lill i" - ii il 1. t'i 1
p ni.i rl liiii it H 1
t ... io.-1 iv ,.,n.
' ;o IP I 'I 00 I to 1 1 . '
o . ..U.I 4U .1 1 , Jt
II I I.', t , B J ,,.
i. n . 4 ii ', 1, it jii
ir.. ami ii in a. in.
lat . va I hi ail, , ... 1
J 4.1 1., nt.
l.aa.t Pif,,. (II..P 10 a
l.tiva I'tn'lo -, 4 'i 7 'i.
'i 4.4 1 n t
ll 1 ui., . It '
. . a .1, 1. u. nn.i 111 at p. m,
t..iva p.iMtv.na. vi 1 0 ivi -Kin
hanna U'-inrh, I it a ii.iii144 n
Ijh.iv . Aila .maiii 1. 1.1 a uj a. 11
ait lit p. in.
:m q 't.
I I 1,
t."tTt.a V0-1. 1 II.111T1 .Wp. tu,
I'u it. ali'iil 1. 7, '4 . ni.
!.i ji a i a .linj Mi . in. ami IJ.iJ n, m.
Lai-a All 'uioati al !Mt p. ui.
iiat.Ufvjn nritiv ii.
I.mra tla -il.-i.-i g f, p,xi0n. I.oi-hla'. anil
ii-tltun il iilv. aioapi inn lav, I Jt. 1.4 1,1 It a.
m , I 3i ami H 40 p. m ilullv. i ii-ei.t Mali .la
n I HnBilav, 1 .6 p. t,i,, ai il us falur lj. Only,
MS li i t 111. p. 111. ' '
Iii- un.lna, m, St a-l n i itall-. t'i-nl Son.
'Ui.llii 7 10. 1 ii" .. in.. 11. In tint li. .OJ p. .ii.
iiiHv axapi Nntur lav anil 11111114.', n.ln. p. m
ana ob "a urd iy only, I IOjo I 6 10 p. in,
J. lii OtT'l KM,
Ocu'l Muiiii'-or.
0. n. If A SCOCK,
lii"i'i 1'iin'r.t liokct Act.
"b ii vii a 4-.
Woman's Fnead!
' a .ii! I h ,lt la f. "ivi l r tl I ll
.ii'iiii y , ti n bao in 1I1 ,0 .,, h n l .!
'".id ;.-d
a. i "
' r''l 11 l a-'i trl if r, r.t a n"
r" sit r " ' 1 A a 1 ' . r 1 1 a r 1 m.
..11 11 i'i I a ' l.ri-ii ,i-l 1 m da .. I 1,
I1'', nil'. ...j luiiri.il iv a r !..!
en i' ivo 1 u-ciiai-ii .1 1 ,1 i,.i .1
h-! .i i -i' ii .1 ti - a t ti 1-, ilj, i im ... 11,1 r
.1.11.1 noma 1 ' r Hi. Inly ,. 1.. 11. 1 in v.
I a III .0 Un I'i a'l.11. ...i.,i 11 I' a ,it 11."
I i. lu '.aia 1.1 ..'to r .-'ii 1 11. jiii 1.
il. 'o lor n.i 1 ii.- ) 11 vj I, a ta., or lit
II tr.ill . L ll It li..ll il.
1 1? I
li. .,
iv, I'ii tv' y i-a v j ir
. h'i 1 e I 11 i.
'. .' ' f :i 0 Of
C3 Pai
lit ? . '. , 3
. iv l it . Dvf'ec'lr.
Till .'Mn-will .nil ,.r'""l ,i . .11.I al.l
n 1 ir ovinia in 11. 1 Ki iia i:ii..ri or
Tillt Wh ill.'.Vil 1NIKK Toy d-i nut
1 'l,a 1. tlacliliiu mir.'jiir a-l In 1.
I'.iiiy Si'W iujr Mt-cliiiiri ihi.uM Imvo
( u8'e. tun h nnliniHlied with
out thprti.
Ti
aii. 1 all.
. Inn. m
I utf.
.11 . lakan "of t'ia Siawl'g Vaclil.it
I., j 1 11 i'ii iti lu a in .iti"iit. ma tut? a
uihl.l cli.ir Oiaol ii t il
Do nol f ill lo ri a not.
Tirti..iral. nil laAj.iutfjr 8 Hilar. MlfTtio
I Bud Uuluu cuiMitita.
Capt. W. H. Knupi).
TH(IXK.I,VLI.!
M'iyur Co., Pt.
Daa. 15. 1811. Im
"f rnv 1 Altnii'Mvil Aflli'l
' il wt liAtl'li.taiiAtll'41,
I "
BUGGY MAKER.
8EI.IN.SHR0VI:. SNYDER OO., PA.
aailatnri.ro lotinrly i.i ra ty I lliir HUrkt-.
,ia ira an 1 II lo la tin Una. tail tiarr at taut.
i.rilnn la all run. 1 Li.n rKvai.aii.
hio.l. ami an. prt fit til to BitLmictB.t at lua
lliorlttl DOIlOa,
B DC a IKS.
Ztzsr.. SULK IKS.
B'lot axnarlaneail lo tha baali art. I Raltar
DiirtH ilial I Bin lull! inanuiail lu mill tha
a ant. ol m arlouiait. 1 urn tianu, omployol
ara aiuunii tm-lioal u.i,. Iianlo, In tha 0"uuiy,
anil i ha r wo. a III nol tail lu lt ailvtraal
, I4lli".tli.n.
tr.ieoit am
.
s bop on Mar a
tT.i ealal attantloa ptlil to rtpalrlof la til
t
at tirttl, a low doort toaih of
tut liviaaB Hamri. a,l III o'. h
JOHN I AtllkNSLAOIaK.
ba lourort. A pill T.'lu.
AUCTIONEER!
o
laj'WANClir. KTEINlNflKR, of
X-i Wr. l Hr.yrr ofltrl bl, aarvli ti to tUa pu'i
Ha at m um l.ioa-. Any ptiaon la aaa.li. i at
Auiluoati woulil tlo aan uy ctlllBf upou Mr, 6.
AilUrt...
E-UANUEI. UTtlNlNOEB.
Bcpt, 3, IfJBI. JUia.llacrv.li, I'. I .
boyu.r Co., ta
SEL1NSGR0VE
MARBLE YORKS.
! tHaiaaMwaivaaaa ar
I'
Tbb aadartlKBait btytaa- narehaitd tha Sa.
In.arura Manila Wurka, kt Itaoa lully pit.
parail to Btaautaalurs. a
- Wonnmeuts And Mtolmt.
ira, anil lonar IBaa kta arar baaa ilontlBt'O
eoanty. '
Ilai loluat raaalyait a larat lot of IIbiIkpi,
of all Hit lata. I aty la, af Jtlonuaionlt a lieu.
ttonat, 1 aia aklt In ulrt ittliiatlloa la t.ylvl
and prlOBt, to all that wlati lo ilaooralo lua
aravaa of a ilaiiariail Irlonil wllb a ttaal, aliii'ti
i.lonaiaaalfl'aiabi'r llaail.inua. -
I Bate alao aiailo arralnicaaiBBtt, ll V In ll
ablB to luralaB on tbort boiim. Kariiia. haaua
aioaa, or aaa a'hor tuart ol tluor aatl WIbUvw
h." 2, at prisot to tult Ua purahaaar,
I i'ortunt la naaJ uf Bar ol the aknta artlalat
11 III a.
van ay by aalllaa alike Ballniaruye
, Alariile work, laalnra puraliatluif oltaaliaio.
ItlWiakUHl
v'rilrMirasle.
I alaa kaap Haak't t aiantlialraoiiail tlrare
a i.ila fi,v t'lva allaaiva,B, alvlAB llBH.
lan"l.-a. "
' trJ H. I.oait r Ail aj.ba , AanM..r tlia
Bilaialaa I, Kuaiu all OiOart JIH aelv
V. L. t AHTKKB.
bt-t; raV.?