The post. (Middleburg, Snyder County, Pa.) 1864-1883, February 09, 1882, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    iiTcnnt.;M t-r.',vn u co., Kacii.r, v. it ,
Li.T::rND:7isic-
A
i
- i
i
UIIMOWOITH,
- . . -
' I lnl ii I in- ".'.t -' Ii t il
I lit h lin ii' e ii ii t -h
a i t ' l'u 1 ) i i
o I.C 'Il
III I '
I..." '.' 1 1 I 'I
ii cc 1 1 1 ; i
!.
. - J.'
ill
Mi F 'Hi i I l i
c e -i l.t Ii . ' 1 1 1)
te 'ji ii ifil : :-) v t...i . a
I. !
.v.l ii i .
ii i i ..!! I
. . ' . I
l-'l l.'v "
- M I
'I II II I
i It
r It- n't
i i lit ii I
L'..r In r i ' ii
I .,.' I tel. K i V
t I I I III f I : '
!' I I ll I t
i n'V ..! I I', c
I I i . i ... iii ' 1 1
i il of vt o fi I f'MiJi it 1 I i mm
I til .. L ullit'i III! his mill, ll I
line ) ol I il.
n ii. -.i'.'i r "
in p.i i mi n i .
il !il I V.
ti t. IK ' t II I' I I
Till! 'it 'I .V
I I If H HI U
I.' i,ii..' I', i ii.!.-
I -., ir.'i I .1. I I
t'r i r t t ' I i
'nil' ol u t r( ii
(in1 .ii in t"i a m il ii
A ( 1 v nil vr' I i-i'H f r mln ' tin I'
tl 1)1 I I IM- ( ill it 1' 1 1, .' ' ii :l I Hi . I.I
M.h -l.tf a I Ii ' ' i in i." if n
tll i'UH ll I I ' (liHI '..-.' f II tl HI. . I
I In' If H ll I Ii I II i ll it : i hit ' i
III a II I- llli ( llllll ll,t ll I i I.. ll. I LJ l
"Wlut il v ii ii i i liv tli.n..
itiit iflu in i Iii I i i ;' 1 1 .Ii;
..I I H il'H'iO' Ml. I . III i 1,1 J i I l I.
W kit l.iill tit l.i i.'.'i... Ii i l i
ii.tirui'i "; il. i ! I. i hi . .i.
Ji I' W.in Ii l-.V ViT ili'lil i ll.'l .
Ill' 'tmitl t ir ni ir I ilt i,i I' il..
(i n , t.t I 'i ' n I i i j ii .1 .i i i i
tut biijiji' r.
).
rl'itUnij: uf
il In' 1 1" ;l 1 1y ti
it" t ' .1 iii.l;;i i. ' y
Vf 4 nil til -h l.i ii ; l"i, i . i ! v
Ii Iui; 'in I u I ti t nii'li nt l' i'i .
a "I n Ih i'i r l'it i ti il .1 wtli
I r, yet Iii xv ii'i'i v. ii!:ln Ii
f 'IHliil t ' '0 I'll'f -il1 , u i I in- nv I
rtlm i) I uf Iii i i m'v, ''''' i Xi t
j i!o ty, ii "i to i f i i ii' " i y,
Wnwliin g toil ' ': ?t rijniuH
li v tat til el Ii oi hi'Ii u v lu e.t 1 in
why wi L uc Iji l Midi m v,.it n, i,.
(I I Wl'lilll'-r -MH' I l l llllU'N 11 l l'lll
BU I cil I. wet u ti il-)iif Hi a y.ur
IIS Oil Jllll' 'I III l ' I II JCI'H.
I-' Mri-ly liil'j" ju t ol t .e ii ihj
priiill'in I'li'tlie vviu. HT Li ti'ii
t) U l''tl ; UW it I' I k.rlnlt:il Iff
Wtiutlit r. Ilt uco i Liu 8 i in-. ,1 i . ' v.
I....,
Ail iu n i'C u iti n
l I'O I I I II ll i.ti Jl III i...r
i y a t'.i.li,
1 id .i.'i cm o I'. r tn
(i... 4.1 Sun, I, ,, j I i. ,
C I' 1'
! ,
'.I t.J
I
Wi.iil i" fie il .'Vii'i c.' Iiilw
C tt' tl Ri.il W tl' ? 'i.li' it 1. 1 , I Ii
AiMl, one i r"tt n i'u -ii Sh i Ii. .ii
tic i tin r i . I, nn a-Soiaii L) i vii
"IllOie 'B HO H'-l .Ul' I I'l!
In vsiuit a Ii .1 kIih i 1 i c.ii"
Ih I'll I HIV I It i t IllU" Ii 11'
i i u 1' ieiu' 1 r t '!e.
....... 1
,' lilt: til cl
"TIimI .iit U rlanvi"v Fino'illi
C 'til uiiiino ,' h ii 1 1 !io jnlH in ill
H o IT. ," a 'il Ic In ri 'F, i-
W I ir0U'"'l Jlfl I.O'IO l.W W.ia
br glit u. '
A prro'Ti " vita f "till in nn
ox jum lillo I i 1 I niHl.M,,i ., in I ii,
ia lea 1 cl Lliu a i'inil iu ni,.,lo lo -(
f oiue ;.'l'J 11 ej t r,
A cinud Until f. r '('uiMiy Clmk i
Tt x ' t'lT i'o t re, -tH. in ,. 1 n In'
ll ill 11'- Hi 0 l IIO' t, llll I Mil l) 1 tl
oT' .'I 0 tl Hi H4 JU'I llinj iu
ii r Iu
J lit' an 1 ncitiuiP' Ii .a t dl hiv-
i g Lii u a j 'ui n,iiht. He w.ih nn
j itlie )i ol 8-iijn lo 'tl u oijli '
I k ua I ij. b nn i a 1 lliu I...
Lu 1 e.
Si li-ni.3 . icia niiscil f nt :lic om'j
hi i'i'i n 1 'h j . v ' 1 t i ii 11 1
tl t'i" DrlU N.i i't' mi m Ciiik I), .ul
fiij tt) Ihi by ul.iin b tiU'liitf; Ik, hi.
jet', t'inisii 1 0 tspiH-H il iii t
fallio.' ofT ut . li j j'i 11 ei u .
O'nu tlx! littl'i nil' a ) a tliiiif prct
ty ft'i l uii!i! t ut a te ail ko i
Icn I Ui', O va 1 ho l iv no'i.e I'in
lie r 14 uut jUick or niitkj a nu
Villi.
Fi-iilf ir "Tim 'a mon-y t lion
cl 1 yon ir ivj it ? Html ut uy :
A'-II, i' you d'f iw'Miiti ills cttiiit
in it 0 mpli uf li'u npi, lii.it i i i ii
li Iu IW '.
Wlteu a tli-ho'icat young mm
at' !' co'ii't 'i foil iu np'T fro u Iii
fii.pl. n er, li ia u jt cxji otoj ( i uiiki
it uooJ
ll.w'nn will a I" 11 a grmit la) '
pin pt Jl- iliutiu4 w.i'mi-ia u i
i.tl .i.mI.I) . irm 1 1st miko a f.tftiH
lb . ul J I't'MUl I.
f l V
; - I X-. v . . .
THiS MITCHI I L STANDARD l'LTHKM slklS(i WA(K)N.
T.c Mil ('ill I l.W A ' iS . l .nan-hf ide knl: onv the very locV uwl In it )
'fr rtt n irii ti.it! f iii? i't- i w.' fiir'Tinic in die wofl f. 'I Spnm Wjc-m n4 tliiKtry
tf tir.-nt m .-it'if ri- rp af tt- fren i lie f- irm W'non hn . Anl fur I't n.inufirtnrt of tJiu tU
wgiU u t.4 (otilitte uruuraUctl. Ht f r CitjI pu an1 lllirtril I.ut.
niTdll'LL, & lO., Harlnr Wl,
W. H. FELIX'S
Lcv'i:t0'.vn. LliHin county, PciiA'a,
'."'iiril ti:-!' l Hvi'i'.v Kiml. I'nrlor, "li ti mlx'i-.
1 iiiiii- ICooin. ii:I I v i( rlimi, (
CMli I (111 llll'.llll Dl'l'VlTy pci-Non.
i til..il (' i imli I' Sili'i. frnm m !;.'. lo .'i."i.
i: i S'li:-. fi'.iil - - !l'lii,
.ii, .Lint, cm lo I iii llii r t lol! . i!. I'. '!.iv Si'.it, iiinl rin-i.o-. uf
iti'i Iui.
''it'll. it I'll mill"! .-'nil:". il!i M iihIj l'n f.'iilli ' - I'i to
:l;.uU in'ii " ?1 liil?.'J
l i ! n . Si ! U. '.ii'in n. ("i iiiw. )li l i'(iil i'l '.i i I'lm won
'fit! 'V v "i Win ' I i' i r mi uf Sini'i ; l i n I 'i lml in i.ln.
A 'I j i I- li' in fn ifi I ' li I'l I ilvfir Ml", .in. I nt C.'.Sli
''I'.l'.'KS lliit ill i'i'I'. ini'i n'l, I ll il V il 'in mi ..", liv 1 . 1 1 y i iii Ii
ill U'l-t I nt- llc-l, : ( I . 1 ill .VlV tl l? V I I ll IV. 'I i . I ji'lc'fl'il '111 I ili'liv-
I I'll. t il 1 1 I'' III'! lf I1M, ti It. IJ .!'" . t ' l!1 I I I 1 'Iui I In- I ill III i Ilk)
!":. N'i Iiii'iMd t i s'.nnv if ii'ilf I) J t l'IITOr (i.i..,1 iIhiIj. I.int
'tic'' mi I Iii piutHti ii. Oi IhIh tv hi ul wi.l ifi't'ivii 'tuiiiil ulti Lliul
it till I nut'.
Vtiina iJufj" f.'.in'iy,
Jan. JT, 1"1.
A fj -
S2a at
fl 49
. .. .U... .
J
Gst rncaivad a hry
"
O O'
se s, ii ices to
Oil- A
vii'ai and q'tiiV.'.iei. CaU and rc.
x" ' iiiajr'WkU.js. -- -tmr ua . .. a t-t-.t.- .5' - ..j- u
DRY GOUDB & MOTION DEpARTMKNT
old z':r.vl opsodtc the KoyY in Ilotsl.
Jusi rccioved a
r.o:p:ctfu!!y,
real ReiuuGcn in
MT :IS N 0- T fij B8 E !
WDtll.l I.I 1.0 lli:
i ir . ti ,ii y ol mi
ll'lll lit ill'' lo lliu
public. ' 'nt I at il
timlitiiiu in t In
Kill til. I'll) i.,.tailUr'
.ill I lli .1 ill ' kt i)il
a full ii nil cum
)'cit', mi l Unit
11 (13 i I H nit
i r4M.I.i3- Onr-e Hult
Mm. Iffjj
Cull mill coin p ne my gondii '.villi llman of oilier ilenlcra liefor pur
ii.i ij. L ul. foi' Uj iiir oiju. 'i 'if s ' el. K-iat of. K kbui t'a itom
liOhll-cl'tillv. ,
Jul; I0,7l.lf. j belli;! iJikh, I'a.
IT. I-'UMX.
rcHwfirfi
H 6 ) vjif f.v
nnr n rm r-xrs
9
u
l U W
WV.mW
J ;
.4U?r.J. 1ntf(f MM4J
1
iavoics of Carets
cwwKjp-iaari. i--v-
o
suit everfced'y.
FULL IiENE;&SS
Liro llaw
ice::-
S. WEIS.
" li'liig nil my ' ' '
at ibeVEliV L
KSI" l'MCtf, .
fno' clienpor. I'i-i
(be name grtul u1
KOoJs can te pi
.t-'linsctl anywliure ii
SindurCo See tLe
following j'l icie i
niul ITpVvnrd.
ft-pilo unil IJivui'4l.
It H'1i"f anu Cure h m tin .i i
I iVIih i kit ' "it H ftfofiti-ll t it It I
l till i.m ( iOi l '' fur il 1 it
M ! i a i m .1... rn.t it. t imn if p-i'i
i mn, nJ.fillirrt wlii h .r mirnl r ai i
n niriil'T i'tm II1 ml .rinKin m n .
m !'(. o."l.l avi i.iii until , u
l ll .t .r i .anil V 11. It I. li
r n." t t?f. Ttiar u.tt nJ K.l' r.
I ' "W. !''
XHE O-ILIPIIT
THE 6INCLE LCVERjpULKY, KING OF THE TURF.
r : : -- - -
DRAWS LIGHTER THAN
THE HAND-PLOW.
OVCR 10,000 MADE AND
SOLD ANNUALLY.
' til mi fiUD STEEL.
fi .1. T-rrr-zra
f rv.tr tii ai- iwwrN
VI .Vm If V -It il i. a.
Til ,. lilkkM
Mil W l ' '' I
l.iail n.i I I t .iIWMil
f.fitff. Mlllii'llM
t -ilf-IMi"- i.m.ll.r'.. f. fJ
' m--y th t -H -I ni,t i . if.
v nii.li nt w tim r" "
itf (t -fk q riM-rl.i. r " f y
11 tr:.I It V," .(t'"ti (.. I't " -
rrraii n t-i I i I'i i - f
n t- tttcll M.uiv n- i
f--Ttiit ii4 tt'.ia mitnf
m.. I i 1
i i vrn ot,t nrqcmrn, m u mtr m 4rtti rpiiBc m t
ft. i',l '(.i ii.ni.'iii,u i i'i I iu I !! . "n t in 1 1 ' ' """IH"'!- '
ii4".. .rVl. r'l .i, v.m W.H- HTNOM IM R Rff.VI IV COXTM T
T'Ht Iff IWM H fttll rir'rlut lhilHr vtt ata KaV, lwlt b k lull lltff Wtfc
I t . nirr Mn4 h x t it w il-iliif t "ip Mint
I r hlllll 4UH i.r, ti'.ii ,t in- rl fr.imrl1 rw trn HTlttnttfiap1ii1(T, fcy f i
' "Hi1 i'M il-i rial! , in . , fromlnni frt m timrfowf I :. - ' t I . 1 i. ..,! ...! ,r.r.,.,iiliii..
tif i- i.ir .n,...t i.Ti., i .r.'.i,,t,in n r ",! ur tin.. TUKI M 11:11 1KT. MUHK WOllM
alt aTwbS lia-1 -f'lv l'n l-r ""f it;i.
iD KB C!KCUIAR AKO PABVZTl8 DIABT Ton 1891.
Ill V 0LV THE CiEl IftR. VI K1T1 Bt'U DT
DEEM! 0 COJ1PAXT, MOLIXE, ILLINOIS,
PATENTS
;'rti';H Miuk. CfiT!tri " . u , t.,t Urn I tiiutl bitti
ii w lu, i iit'. np'.i It I ur . mmtiv. r(.'. Vil
I :nl lh:rl)-I.V4 cu m c i rlrn r,
I .'i- .Is t!al'. ! U..- rttc'i iu urn ; .tiriil hi "rt
' I 50 AM,.li'ny. 1 t;ir;i fl ;t!rnd!'l iK'.i.i
f i i. ij l;ili,ri'ti'i,', ti:.l liu nri rtwri:u
;na :)-. 'IS-. a Co.. i,t-t 8-'t-t
" r'" ' il k nviiif I n'iT.ttf-ii.
"tJ g wi ! tl r !, rtW .'. Onl.
v Li CD 1 I" w- '!' 'I 1 f t H.. H
xW'V Vi1 l ii tii-'i jin pvrfhlf4
'ti u it r i.i Hit I . 'i n, 1,1'ln t-i it, n
I'tn M i oi i. I'l l 'i iv f if'1'-tr iic uiit
h . I.'ci tnr. ii fin wn-if n tntinii nt WhM
i ti i n i h hi tl p i v h'I i i l-o V'hi work.
c i.r i nt ulur t 11. Il.v i.iti r h i'o..
ut ii n.l. V f tn f t
i:ui;i;k ii, t.b.stt:n.
Oii'intv Siii'vvnr
Kra!jervil!c, Snyi cr C?u i!y Tern n.
imirlnT mi'l 'mv.-y '!( irnititr uni
billtii.ly H'tun ln I in. A ''i ! il IU. (ill b
ic I'Titritiinirv iiiiirucii.
k -
N'KY A. WOLl'I.KY,
Saddlsr nud Harness
Maker.
Coiircvll?. Snyder County, Pcnna
I Kf.con h mil. tnl mile to nrilrr nil klml
fHtr,ien. s l.i'it", Hri.li, Aliit. I'lilmi
I i , x '. Ill 'Vi' i.i t i nt. 1 lit' f irnt
I f. V I1V 144 4 l.iil :i t I il I l I'Ti.ttr 1 1 f I l:t
n Inr.t n I. ii i. lnMinii. I v ,t i.'?4
1 .it. n. '.jli.itl rni-l .ml
i'i
ml
I I. o I - A I it .
K-V. ....li...il
i '" I I'M "
I p i a I (I tl fi , l.i
l3 Tii II v. 4 N' u I- -If n
M I.N !!!., 4 ' i li " l"il' ll.t C. V l ll III I 4 I'i Hi 1 1
H il t--ir. in- in A Mi iii II - J-1-vi v i ii . ' I
.., I.. i til- i.t tin- 1 nt Mot t. I'lH-tn, t,
11 ll I t . I ii i , I, ItiJ i f.rt lo rniiif i'i'I
lll'I'I'll 1 1 ill fit! il.l". J ' l- 1 ma, ft r.l ('
h Mi.' I' ! Ull'l li-.l- ttl l I Vi'i V t 'liP tn HI. II ll'U
I ii'ttii in i i'i"i"i j v ri mo i v u-
i'. n u hi i "i ii, I iii m ni , i nt-
' imi.i: ti.. fill ' 1 1 t I In. liittii 1 r in rnr. frill'
",1 " ' "';tH"Mi . N I I t .'fill- Iui 9
111111, Min li 'nl Ii ip, I li I'i II ji ) 1 ril'p, nr .'4t r
,01'N",:R
Tl.,f, ,,,;,, X,,n,h,,
11
IU urni'diii' ,.tninilly .1-
Ma roll :i,'7.
j kvi !;i:ii.i:j:,
Sti?r? Puljiic Siirrcur, CCiivcyanccr
Ppal Ef.!aie anil Iotucc Accnt.
, lioeit lltinil ml IMurt ju6i ir t 1 upd ft '
Ujt n etinvoyittjclnit tiitiinUil lu n oui t 1 iy
uv nnu ncrur'iirv,
1 1 n i .tin iilicn tu tu Irir vnn "Cllfn
, l Wire In I riiitui. Mivi'rri'o
l',,IV O. Aliirf. .ML l'lftnl 1lll,STyl
' . .... .. .Mrt
: virft )fi
thy
4"-
Cathartic Pills
('iittiliiiin llio cliolcoal i-allmrtlf princlilci
In iiifilii tiin. In rtiuiriiuiiK ui'i nriiinly
ml ItiHtt'tl lu atn-iirt ucll vlty, rtitility, unit
iiinli.riiiiiy u( clTti'l. Tin')' nru tin n aull
t.f vi'urn ul ramliil hIiiiIv unil jirat tit ol r
rl iui! tit. awl ant tli iimmI cfTct IiiiiI ri-tii
l ily yi't tluai'uVKrutl (tir ilim-awa, t'tiiiat'il ly
tli runi intuit of tint ntiiiiiiuh, livt-r. nini
Imiwi'Ih, lilt li riilrf'riiiiiil ami I'llm tiw
ul tn uttiit'tit. Aviu'a I'n. l a art apri'lnlly
li ilii al.li' to tlilat lawii.f iliAt-ivwa. Tin y
lu I iliri't'lly till I lie ilip'alivtt ami Hsaiiu
llntlvit iriK ihh, unil n i-turo r-'i-'iiliir
In uliiiv Uflloii. Tlmir I'M. naive iihm l.y
iliviit iaii in iln lr pruitlit. ami dy all
livlli.i'il ii:t1 itiitx, ia nnu of Ilia tunny
riH.U of tlii-lr vuIiih Kt a aafu, auro, utnl
iHriitliy rciiaiuu lmruiiiivo iihiiiiiiiii.
,lt inU t'tniiiaiiiiiiltMl uf llm fiini'i'iitruteii
viilii.aul purely vcKi'tul.U aufutianeea,
Ilicyuro poMillvcly free from t'lilmnnl. cr
.... .' 1.. ..u..t lu. .ml lut n.i.
ntiv injiir'itiM tirolM Ttita, ami can Iw ail
luiiiihUTcil lotiiiltlrcn wi'lli ptrfoclwifuly.
Avrn'a Pti.i.nar. an rfft'ctuul cure for
t'oiistlputliiit or C-'oHtlBii'!ni, Imllima.
lion, lyicialu, l.oaa ol Appellle,
I'tiiilhtoiiiiK'liuuil lli'culli,I)lliieit,
llrntliiclin, Ixisa of Memory, Numb.
Itcaa, nillouaucaa, JhiiiiiIIcc, Itlit'iiina.
Usui, Kriipllona anil hklu lllawa,
lroiav, Tiuiiora, Worma, NcurnU
Kin, folic, lii'lix-a, Dliiri'litPii, 1)vmii
tcry, lion!,' rile. IHnonlora of tlio
l.lvtr, niul nil oilier ilist-aMcn rtmiililng
fr.11. 1 11 tll-tonliriil aiuto of Hit) tlii,t'iitlve
Ujiliiiritiim.
Aa a Dinner Till they liar ti eiutul.
'While pi'tilld in llit'lr anion, tlirao
Pi 1 lm nro lliu iiiohI lliortniali niul acurt li
lii'l I'litliurllo lliut cull Imi vtiipltiyol, ami
ni'vcr f!ivti I'liln unlfM Hn' Ikw.'U nro
Intliiin.il, ntnl ilicnllii'lrliillticiiccUlii'nl.
Iti''. Tlit-y Htliiinliitn tlio oiHliiu ami
lli j.llvti i.rpm! Iliey oa-rul lo nrlfy
anil nuri.'li llio IiIinmI, ntnl iniuirt rftitiwud
li. ultli uinl vitjtir lo lliu wliolu ayatuiu.
rrrpircd ty Dr. J. C. Aycr t Co,
I'mi tluul and Analytic! tti.uilal
I eft Man. .
jtu uv all imiuutara kvaarwacaa.
cj l ti r It D: J. A. 3nrnt i t i
I I t .. I n. i ' ' H !'
i i I " i !
I mi t n 't !' M f "t nit". r
i . inmrirnur n mi'- -i r.'.i
nmn'i. toi nfiiu iit'i ri-.
J'" n.1 -i ! ij. ' . nii'i't
i Hill I' rjti U in I t i ilr
x u!kr, iii t I rj iui
SXJLICY FLOW
MAPE1E wens
Li:wihMLi;n. ia.
ITALIAN AM0 AMZMl'.N
I, M IH for rhil.hvirM ;i':n i-s.
V.Wn, l.hitff.f, 7i'7"f. M )
Ai (1i' ith.i t pnrciii't t 'in I tnnft
lt' i it i . Dt k m il Ml.li ti.il ut li ti.l
"rr l inrfbU w utiinil l nrn1t ihm nn. i
'unil ;tnt , liof.irr i j'.'1i.mpk hn .
SAM 'Kfi KiWI . il
,f.il M:vn . ll..ltt.urn. rrr Cn I
B. D. BUFORD & CO.,
Kock Island, 111.
Uuxafteturers of '
SULKY AND GANG FLOWS,
Stosl & CUIsi Plows,
v ItMG AM WALKING
CULTIVATORS,"
listing Plows,
COMB1SED
LISTER AND CORN DRILL,
Harrows, etc., etc.
Branch Houses
ST. I.0C1S, Ho. KiMiiS ( ITT, la,
NT. PAIL, Ulna. ST. JOSEPH, i,
tOLlMBIS O. IlLWiCKEK, Wlfc
0KAB1, Mth.
(Vrittforour Liary, mailed fr
PAYNE'S F AEM EN0I1T ES.
' e
Vertical t SMrit-ArTtinti EnsSncg from S to 12
hone-uower, uiounted or unmounttxl. ltt c4
Chrapeu Knginea owta. 1&0 upward.. Send (gr
lUuMrated lai.lotnia
I lur inlormitlon ano one ar
- U. V. PAkMK 4k ftOXft,
aawx a.Uf
Curaluft N. T-
J. MONROE TAYLOR
ti.l AUUbUKi ltaia..
FTF
a.e.A,
S3"-.
113 WATEIUfcT., NEW YORK,
Tba whitest, nlceit and best good. made.
Guaranteed pure, inperior in quality and
etyle of packaco to an, brand in lh
i i 'i't. i... .1. j- ,k.
am work. Alk Your croter for It, and
ha no other. '
.
laurtu. a uittsa it..a .iu.111117 iv w w.
If you ara a ntau
of Ul i(M.'l..Wt'.
If tarn
nwu mt at
aord or Ilia atint nf
v,iiir ilittiaa aioid
trmloilliiif ovvruiii
11 1 hi tit ttoik. ia rr
Riiii.ula ii. and ua.
Hop Bittara.
I. yon ar. youu. and
dlMliluiu or ui.d
rird or a'nirla, oul or
ponrlanaltU or lan.ful.il
avou, ivly ii HOP
Iuim brtUu iii vftiMi
WaHJ( u HOP
iilTcritiff trmmny tn
Uuii 1 if ym mro iiinr
yoiiiiy, Miirvriiitf iiiini
nil uii ft LmI ol ftick
Sitters.
IIIMMvar yiHln.
wlt.,Hit.r you li.-l
lliiiuanmlitlM aa
BUa-liJf I I U HI Ulll
11. .1 y .. .. r ajr utim
.ci'd. rlt'itii'll, r. ti.n
li. or al.uitiutiiuf,
ti itl.out..i!'i..U'Ma.
r.irm of Kldni
iliui imu'i-l
U4I lAell liiwaalllli tl
,,i(k...,yfi,W
1 11 1: a HOP
Bittara.
nopBittar i
ULtTWaA.!
liar. y.
ytr,i..t, t..u,t
D. I O.
urm iaoi'vruiN
h',l,.l. til-fltM'
'() All laaulllU
U. tna tv,.:,i'i, 11
bturttA. I. loo it.
"lUt Iliata.plu
t.iu rN n fr
ill yiMal'IIIIAa at ,
Ituffora.''.'. f
You al u ua
.11 V III VMUI
lolmoi-u, 4
rtitfil i' )nitt:M..
Hop Uiuaro
llatlk.'ViHa.
yT TEAI)B MAiiK.
Vim M art! ..-- . -"a, m
k Aa.
H
aV-' .W A
I hop
S ninrnni
i yiiiLru!
.ifi heveh I
BliJ".-"'l .1 " 1 1 .""li.rd.i.. I J "
-AWARDED-
Gapcine
Porous
MEDAL8,
Plaster.
Th Beef Known Remedy fof
Backach or Lame Back. .
Rhaumatlam or Lam Jolnta.
Cramps or 8pralna. -Neuralsla
or Kldnev Olaeas.
Lumbasto, Saver Aehaa or Palna
Famala Weaknaaa.
Arrftaprrtar I. all ttin Ptunn.
Art Raprrl.r I. Pa
Ar.Mapcn.ri i.iairaia. .
Ar.Ha.rrl.r t.Olamat. irl Wi. '
A re laprrlar la EJ wf rlclrj ar alvaaUai
Tacr Art ImmMlll.lr. , . '
T.rr llirvnalk.a.
ThrrNoMh.
Tlirjr Rell.T. Pala al Om.
Thy Plllrlr t'aiw.
PAimnN
Bnuan'f Ctprln. Fnmaa PIiip
Iw. Itwvr bmm ItnllalM!. H
1 not .llnw yiiur drugirlnl to
h-r pl.irtf' liavHiv . Imllitr
vin j luninoi .llnw ti
wlm " .mi. olh-r plitrtM Ii.tHiv almlliir
potmillnff nnrne. 8. UiM Ih. word I. muJ
v-Jl'I VI-' I. rnri" w ii.
6CABURY A JOHNSON.
Manufacturing CnrmM., Nw Yi
Wk.
HI'II K RfMlkhV Alrl.wTr-r'rir IV.'
I HUD'S Mwlicatca CORN and BUNION PlASTtl
..Ai. I
inlVOM',
& fJt - - rtT " . MPI
' InH' a. II" can
H . K.i -IK! -itfi t. pat
pa.
I i' I.. n wil .M.-a
I ii .
li-an if il.rt. a-i'.ul
km. r. i!ti isrooii, mi n
1 ' M. Y.
IT .7 J Vi r H CU TIIK .
i. . !
I XKi.li ii
ll -i
T'" 'As I
! nn' . ' i.'it r it' h. iia it r ti at f'tlrm'.
nf a uf ' i'i I i. ir ! i' t i n t t
!'" air li .. '-I. '.tl V II 1 1 J lilt.
I ft I r. '' a S'i' . ..,'1 Im i.i. " t I,-.-. a
i LU i i"i linn , p;i,i.,i"i,ui., I'i.
CONTINENT
il i it.. . hmar
UTLCRA! V WHL KI.Y JOJKN'AU
r-.n Hia i'oi.it t n iiki rm.i ' x i
Coiiil-cittl y A'IKI.V W. 'I l V
tiU v. nut nro "Al'oii'.i ll.. ,'
1 1 , it i Ifil liv I 'nn ci 1: Li
tt ii nmi Kofi! rl S. ' i . .
I'i '"'l a il Imi m I'm.ui'i'iV I li!
Tl ' ii in. I nil ll.'l an .mi a ami - U .1 Ttl t ar.
l.i-. ifi Ii iu iu n in. 1 i;njj i.li, n iv. ip.i
ii -ti. .I iiv '! ich I'iin riNi .v.' ''ii Ka riia.'
y i.ttiiiliiT t'.'t.l In ii r. ami ir.i.a hy lli,.i
run li :, M , l v. i.ltir, K ! II n, .1 . i ; i t
llittili'iii , .Inliii 'I .' t.tu, H. II. i. ivla, i j
, na.na ' V II fir W I '., f, ill . t.'li i,ll.,' Moll..
i,.i , il ll.it k r, Hi ii.. I.ii.i.t. (I. p. 1, ti,.
n'i, It In ' li .tl.' '. i'n'.; . .imi nil ' j .a.'i.-li".
i.i C tl I., ii. ..illiii'. Iti I'll, ihii) ll 11 Mil Is
.1.(1.. ll I ll liana! I. ft' ! .-II. I p...
i ia l.y I'm l Mi ai l'o.ii nf Y.i I , rllulol IU-.
vtl 'I I' '.V .1 I'.' ' h I, l.i I. ,ly,. atlv nf I rl,U.
aylvai.l i, i ll' 1 laali iiihJ. m. K 'In l'. . art
l.ii-t,. I il. a I'V l.O't- 4'. I.I'm. ai-lriiiu l.y
l,'..f.. II. I ll I.'.;. I.'iiar, u atH'l I .l,il.tu
)' .I'i. .Ilnl'lliii' ' .' I i iii.,.vi'if nt !' Hnu.
It (l N i In ii . in a i iniii . ,.t l. J. I): a (,
(Mai Ai.lt'.) "Im'in l.t un" ui . iiu. of
ii l .
IIk.mj . kim. ll li- ti. i rm .-. a laa-lng
am, p ul "tii H iiiiti i ,f. ii '.i. nr.. it.,
tin. .1 ili .l tt I. i. iiiiHii.t f uui' a iui.. it, lb. .mat
p, ilrfl In tn. liiiilii.l la .
I'rl.r tu if iii. a iiii.i. i.ti t i!.'3 ,,. , t..' 0
l iu..i I..". Mailfil ft ..I pu.i. if a lo aa. atl
Im.. . Hp, ein ,f ciy f t,
KkWMiKI.-:". - III Mbit ll n t ,i ii.ta aallo
p-, .,'ii. ilea I'n. r.H'i." h. Itiftr .'.la n...nr..
lu latmKna ..a u,v,ir to tat, .ulno ip-
."l .. U l ' .llllll l 'f.
lo. a t:vaKuran a... ta.-talr in iln-lr
liif.Mti.a, ucaoni luiarf.nn t in liai t-f.fuUr
lill'l .f a , y a I lor 'l I, H Uu . . '.'
Will .1. I I..UI ir. .i
OI'K COS . .NKN
fltilit.ti'l, Iii. Pa.
Its Popularity is Unp:;ra'leled !
llnnirifl Rft f ' i ... I . ..V.l
mm runtctl
. ... . , . .
In a. mill v t IiA . mlri lul Bid 1 nnra.it ail m 1I1
1 - : " .
iTS.Wlv b, Ur T.IIS H..M . ui..lpopul..raal
I Ull b.l r.il
, 1
52
Iinn't Inrata ii. ma -.iiaT our
am.a ItlvarNaltl.i.aot. lliu..
.Ul.XJill, our. uouni,
TT A TX7 t.mwpr.rlli, tit ic
Ml.Li.iXX kUaJi pn. laara.t
I tin., I'al. ar. aia. .- i ! any a.liiv aa
on
rrrtlitnl tan I'i. a 'am Nunpa. ad
t-HAHI.KS t, I1J h E, 41 V. llla.r. AT...
I lil .
; . a " a . t.
, tu iill ill I.H aj'l Conii.wt Ulito , of
The Trial of Guitajti?
A (irtrhol lar,ratl' ra r ao.l H I.I. II 4
TUtY nl in airai it. a. .' .a nd MtartHnv
IHaniM.Haa .it ttl. iria't li.. iu .at. ti'ly and ra
aia.k'iiil. ta li'f annala ul .-rtiaa. W.lilliuf.
ai d. W ill tall Imiuan.at-. A aanta uutttt 0
eta. I.rui. iu aii.iil II -ml. a,ir, a lll'U
HI . 'J UK US., 1 ubl.ilia.'l. t.. Cuaaluul kl.,
P'.ln.
fYT ft ".7717 il '' atl r.llabl. ai.a lu
VI J J Jai.v ti.ua 10 .all Kiim
I Iji our t'OMilL. HAKkl kalfra, lanll'tar
to ial lo i u" I .na l.y apacUl aal'.in n. Apply
amae-wlil. pn.'-omr. a. 1. 1 l a., aail lalarraa.
JoaaT. ll i aura a, Uau. Unuiaaluaa, fklU.
I I a.
II .0 Ct.u i.-- itiaa, cuui,-i. oullil und lu'l p.r
ns?iAI!LE,MNT
I Uvrw" KHunu kir anmpaniiavl Intl. labor, t
I v 1 ''''.r.'V!! .Ii.rj.'r'l1'". "j' -"T ImrotdUtal y
I ieltAktak. VUB te. tl Mnwadw,
. -I
Bopariorlo
any.
lka(. TlMAn.
Bwdioal autiiartUa.
tjatif r to Ila dalioaor of
laataandaaaall fur aaia by DnunriaOj.
W-B-khleffkllBlCPfSYaa.)!!.!
vtjtmL .l'rtaarrala.a . hmiu
9 v?-1 I'lflltB -ll.lln...rtor
I illaUtJo,.B..,ai..i'.f
1 uaaiMtia,
.. aa
K rm v,ic' IIP
tiim a i iv
y 1 1" B k a MrTzail il
"V I
4
na. aaaatal mm
'.&"'!' AnaiidntaMu4 .
. fluMiiici, mi..!w..ak:a lm tiar wii'iri
' Wian,.nlillrdtl.abViaai'aorl la Alarlil
Li . r yaiaili llluatsr.lodaa'iir'isti. at
ur'.n.t,.,W','lJ21i"
n ami. tiun.
I fAra l.itim tn.
r.Tiri
jriiii.x. tiii. ip,.. , mi.,-1 ii. i.
1, ' B J.i. tk ,.m. II p.i. Ill i.,.n.4 !,..,,
I. 't.i.
itn
I IT '
I I
t M
III -
tr
-
?4
in
i
K 41 r
It. 1 1
i in
I 'Hhlt.l Kill ,
Pilntr i
s iiti'i-t r. mi
W.n.r r. m
Mwlnr . f It
ir. niir. !i
lnit!''.rr i
n !, i'n tM
H rf. K. d ll
f 1 i
I'l
11
11
14
ra
44
fit
III
-
4
I . I
4 1;
4 II
I
I
11
mi
r:
iji
ii
not
I II
t II
viM'iaa ( .
H"l..' r. Ifl.a
r
Kr.in.r . I" 1 r it-r
C.l.ft '.l. II . . .V,., ., f .
. -li .. n-o 4Q f
n. In ,, inf. ( t , rj
lo 41
? HI
M. ft'll, IP. S.i, l
t . i.
fUJlJ i'A
P.?.!t Road.
rrsinreininf of rasr.cn-r Tra'n
'.IAN. iliS IWMlJ.;
7"i ' '.'' V"r '.!,' ill "t fnf'nwi ;
'r 'limolt;r '-ard ll:W a. .rrmatil
:'-i...
r ' tli.tr.1, A It .'., t" !, P. Ii.
I ' I'i h ' .tin I n't I'! 1 i n.
7'. .' .) ' ' f - c nn f ,",ri ;
.it- li'!tnt.n arnt pq,i iu. .t .p . tvi l:l
n t i' ir., .t. p .i- ii, lll 0 4 K.,
II t a i.. fiii,iii'i T: m.
'.'. p.m. 1 in ti I'i .m.riii:7 .,..
hi., n: n t. .... .n.i :.it .. a ., n. 'a n.i
' . tu .ui. i:r. ji, ... ,
"' ""r . ' . r, .-, . -a
" - .'! ' nl'iti. i'V S.ra.
n.i I.li . ir.
I' r V,, ii . I. . ft.ti, l.i ,Pil . pr,n '
l.rn It I. ';' I", ,t''i n, I. ., " ( .1 I 1.1 ,
I'i I I I.I rl I , .. i. 'j S..iO a.m . I 4'' ".
l)n . .it,
"r ir Till, -. '.".. n. .-I. Hn . m I i
' Cn, t ii ' i i . in
I i.r I ,. t ..4 ', .a'i n n. 1
I. i. i .- i 1. 1 i i. . , '
r' ll p n. ii Ii i r .
'Or All . lu.ill, i.l , ( II i ,, I,, ,v
I.' 0 it. t
I h-. a ol a m an I i . ,n. If , In- b
tb ouyk e.tl l.ir M. Vi i, tl i ,Winiaa.
Si ii!" ' it
for "Itleniinrit Miitl in.. .I."M. m.
I "r It. illnar. I'hll .lali.nl ., as t Mar St..
Inaa. l.i. n. m ami I. Up. ta.
7 lli IK i'.. ( . ;
I ra. .'t Yiirk. I io 'i I k
I.Oi anil A i. m.
I.i ii . Vi.ik i. ;o in i " nn i rn .t.i
hi I I'l.ll ti -n .li. l.i. n., i.:n 4 u ... .' s i
l oi.. " rt ln)c it H i n i, i '. i
in., anil iv In a. m.
U tii hi ait. , . i. a , 4 '", ,. jd
; 4 ... .tt.
l.a.ia l Ill .. n I . tu a. m , an 4.4 tt m
l.a.na It. .. 'In -, 4 -'i J i. r. J i lu., . i-
. ;. tl nn l Hi V. . m,
I. .intra l i'i." Hn, , i . a "i'l I' In I a ii t.
ha nn. Il'iinrh, il il a it.,ini44 on
lni Ail ...inn, e . u iji A, ,. . . 4 j.
ail Vi I i, m.
I.-ar. ".air Vo-k . Al an 'i' l 6.50 n. ni.
l'u in. all. lilt. 7,'a . in.
!.u . l a ilm f.ai .. .n. a.. I IJ.iJ p, m.
I..I' a All 'ulnnr. al V.nl p. Ul.
llaa.2VV3 IMtlVII.
l.atr. Iln il. i j fur Panon. Lnahl.'. anil
t'Clt..n tlt'lv. .ie.pi tun in, A. .'I. 6 4i,nsiVii.
in , I 3Jaml HID p. m i .lallr. . xr.i l Nali.,,ia
n I Hun-lav, A . A p. i a, d oa HaiuMii only,
I.li u . a to. p. iu.
Ila uriilnu, iinSH-l n i rlall . .aap Sun
Int. am 1 1 o. I ' tin .. tn,. '.'.I" ami H .0j p
"..liv .t..pt Miturlav ami -i,i,.,a , n.l.i. p. m
aail ua iaurdy obi,, A 10 in I 6 io p. in.
J. ti ) U( I'i'TKM,
Ocii'l Mumor.
0. (1. If WOOCrC,
iJci'i I'Mn'r.-i i Ickol Act.
! I" u a 4-.
Woman's Fiiead !
,' ii ! I - . h pit i m tv-t f tt I h
iii .ii'Mn y i- b-'ti "live m i i no h t v - a
fl.f l n I n- nli . ri if ' r. rl a a .,;
r' sj i - a" i A. i .,,. r i a r i iti.
...ii ii i", I ii lircu r i m l.i i. l .t.
! t1'-, nli'j .ii,- ,,ii..r..,,l ,v 'Lint
'I'll l'lt'0 I U -t '1 1 .I'll ..,,! ii,, .
'll"" i-l '. ll a f lli.tt,.' ii.a
. i n i.i llama 1 r itt. I niy ,, , n.i
I . Ill .0 Irtll I 'I ' .rl,;,, .'....', .1 i a
I I' i.i hi. i,y ,.'ip r. I . it. j
il. ,.i lor in ,i . l .1 j t,e ,va,.
li' artul i - k il l, ti.il ' .1.
1 1
i i.i r
. 'I v.
it ii.'
.:. . .
, or in
I l. ' ' . itv, I'i It'
i-a Vij'if
C3 p."
Hiae I ii' i.
' ' fi. .v all.
J It '
'
M to 'ii vs' :i '."f'eo'ltf.
. T' M fMil" Will ai.n-1 n.r'"'l at l' .11.1 will
n ii.. la i It m ii' 1- . ih. i:,.Yr m
Tills WI-. HI A it N I KK Tu y d. aoi
l .a ti. , llacliMtu n.tr. Utir fl'i In i.
Mn:y IScw i'i;,' Jifcliiim ihi.uM luivo
(n8'e:a itiul is niiliniHlieil with
out lliprn.
T;
an. i ati-
iim. t
n . Iiitan .fof ri 4wlg vai'liln
...It. Irln. m 'iti).t, ma Inaa
.-in.j i-ii.ir uia.ot .nt ,.ta ,fa
1ti not f i! lo pi t a sol.
I uf.
T,iat.i.,aral.it..l i.A'iutfjr 8'ifdar, MllBla
auti Uutou coti.ii.-a.
Capt. W. H. Knepi).
tkiixki.vilm;
M iyitr Cv, P4,
lna. I3,1ll.3m
tfmvr I inrn.'vci ti.-i,
'I""'' unui'iuioiinii
BUGGY MAKER.
BEMNSdROVE. 8NYDER OO.. PA.
Ha.lr n ru" ".l in. all kni at" ml 'a
aHl(iliT (nrnialy r.l-rd ty I Mlip Hlrfk.'.
i a ....... .1 ... .........1.. -n ' .. 1
. i ... . . . .
ni'iiiiii)ii mm dii ii n.ipu pirr nilll li
f.inn I. .11 lp rrrr.anilr a
kund. anil an. prciti)d lo Biatoiacla.. at lu
abort., notioa.
BUG (J IKS.
Am ir .an
"Zzz-f .. oi.itivi r-".
SLKlOHS.&o.
Krlna aiparlencad la Ih. boat, .aa. I flattor
atia.li tl,ai 1 .ia lulls iiai,ut.,l tu ai.rt th.
aai.t. el my ea.lnai.ia. 1 u. Iiaada .mplay.1
aia aiuona ta- k..l u,, lianlft In Ih. ouuit,
aa.l iha rwo.a will aol lail lo alt. ailv.raal
, l.ll.i.i'llliB.
""I '."laiam
-. aolal attantloa paid lo repairing la ill
Slioiiun Mir t utravl. n law doors konih of
tuo Oa)uia Htrn Oil III Urb
JOHN I.AL lkNSLAaKK.
h latirovt. All 7. T.
AUCTIONEER !
L'VianceIi kteini'nokr. or
J-i Wa.'l Haavrr oflara kla aar vlraa to tUa pun
It. .a au Auotl'ta.'. . Any p.iaoa la a...l itai
Auilua.ai would do a.u oy valllnf upon Ut, 6.
Adora.a,
t.JANt'SL UTElNinotR.
Bcpl, a, lll. Alldtllw.'raek, I'. O
buju.r . a., Pa
SEUNSGB0VE
MABBLE YORKS.
Tk. aad.ralKB.r1 karlaty par.haa.d th
! I,,, ror. Marl,!. Worka, ka ll now lull pi.
i. .Bd.ralitn.il kavl.K par.haa.d tki
ror. Marl.!. Work, ka la now lull!
Hi lo aaaaulaelure. ,
Kuiiocuts A d i EeadsloDL'S.
. parwi io aaaouiaoiur..
hi aaiaia.r at prlaaa ataek low.r than k.r.l
-ir., and low.r lhaa ka rr ka.a Uoo. Is l' e
iii "i reeeiren a imtmw ivi eri irawipnar.
of all III. lata.laiylaa f MonuoiMt. at tic.nl.
flun.a, I ara .kl. In alv. aatlilaallo. la a.) I. a
and prlcaa, to all ibat wlak to il.sur.t. In.
frr.vaa of a d.parld frl.nd with a anial.aiiii.i
lX.uiM.Ml,'l'.iMa ir lla)iliiu.
I kaa. alao at ad a arralna.ai.alr, hmMH
abl. to luralak on .hurt anita., K.ri.to. rtaitu.
atoao, or aa. k.ad ol door a. 4 Wlauotf ,
.1 prioM to aull tt. purcba.ar.
P.raoaa la aaatl ol aay of Ik. aba. ertl.t.e '
iitt.ttay .? .ailiNa.ttfc. bt.iiaaarova
Worka llnr. pur.liaalna la.wlt.i., '
I aia. kaap Wakk'a Pai.aifJ.lr.alawl Urare
(lainlafuraal.. Iriv aittara.l aiyl.. tJoaie
a." '
Aa.m l-r Ik.
aad.alaa l. oo.toal' aid.t
.-0l''l.ll,ll.
d.r Jllll rao.le
f. 4'
SAMTKKI,
aM.aa.
av . 4aa W.Wt'-'--F
I