The post. (Middleburg, Snyder County, Pa.) 1864-1883, October 02, 1879, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I rr.:
tT
a ..'
The Post.
Hiddlebnrg, Oct. 2, J879.
"TCC ROUSC Edtsr & PrapVior."
fit PUBLIC API STATE TICKET.
fror fun TreMttrtr,
8 Oil' EX iiiu.r.tt,
of Cketter eouniy.
repuIucVn Ticket.
FrMlianninry,
JERt'.MtAlf rUOl'HH,
f MiiMltburg,
Hegleler k Rcponlir,
JlMra M. VAS'ZANbr,
f UifMleWg.
Mpiirlet Attorney,
UKXttY II C. KIM. VI,
vf Freiburg.
Jury Coniiiiionpr,
ALVIN A.
of Weia) lb'ttrr.
Grant Return-
Tirt woautti blacksmith in utility
in Mount Washington, iieur 1'ilU
burgh. Hho is vt titnvman tloHrciif,
broad and ttinxcoUr. Mio huddle
the nlode with -o')ifcrfi-J skill, and
ia RMstant tt Iter linnl-mud, ISIie
htw a Irnliy hi !i elm ruck in I lie
"radio with herf.mt w-hilo frLn lianALca
ih Laiuuior or blows, tho bull iwa.
Administrator' tale of
EEALESl'ATE.
nMK Btn1trirnnt Adatitiistintif
.L of tb t'tt"f lti)i1fl t.. Han-lenbut..
l llrtttr tatil. i'lf l"nnl), Pa
v(m., vlrtna n (trier llt'ie.l owl of
Us tiri Ihm" Court ol taM eouati, will tupot
ig I'ubilc Mil, o
Thursday. October 3')t!i, 1979,
t AUmi'nirt, Oona'jr 1011 4, tM foil
ln K-i.il : . to tit t
Hotel .Stand,
A bout rno is to co'oo off in
N-v York t li i inn-nth. ll.itil.ui Lis
iceept.'d tlm iirt'i-r nin In tiv tlia Hvi
I'ittcIS r tnatlV. of II icllffi'.cr, H )ti:u t"''"'1' l tho rent' n tli town nf .Vitnt.
Willis fllicc, ntid will l oW t OUl lU'-y u ,,. wbb Ii b it i:n k t nt ft H-ii'tl t r n
f..r mini, nf SC. It 1 I Tim r t.i i i I i '"" ll'it-nn .r tianllut an I 'l,ir ..ii-.l nli I
i -------
conio off cm (.'hatitaitptu Luko tho &th
of Oetob it.
Inn". Tlier.i U it 1 irni s run !: HIM t in tlm
I nil ll.-r. Th l i-.im.'o1 1 1 tn bj til bc.t l nil
M.in. In Ikt enmity. Aim
OiU'-J'otn tli Aero,
lelns li t t of r tiri'I UMiitu In (' town
kf itntr.t.1 I. .i.n.ln 1 l.v I.I .l I I . ,. ft..l.il
III n tt'lllltDCtt llOll: 0 111 !itol1 List j I nl.'l l-t lnv!t llr.i'nn', i,.'li nrt
iv.,.L ... fir.I..Uw.l..,il.1i.,. l..ir..., !? ''ISU Mi utber
. . x . ... , ( UI'.UIIUII (. Alf.r II OBr t III)
Tho explcisioii of ;i LcTominn lutiip
li vc of tlio iiiuint' R to iK'iilli Lufoio
llicy coiJJ Lo icfouoJ foitu tho
ll ntuC'S.
?nn Kinnoicco cast 40,717 votrp
lUfiiitisl Cliini so ituuiigralioti uiiil only
J'.) in its favor.
23 Anr.
rnoonrn-rinpf rq.orts nro rpfcivc.T,M r,hM ,. ln Wo.t nr T ,
Ti'.iptn of Ij:vn l
ltn'o In .l t.mrr I itiMt. oin ity
iiI'.ti.-miI. mlj ttitnu Uh'ls of ,l Kn-pi'. A.
Partes an I i.ti.rr ih nn- rint.ili 11:4 .
AI":Kc, l I'eirl.m tl.n nllif r .mU.iiI -a 11
Ai'Ri . mini mf !. iiu lit nm bln IIV
H 1:11 I- W l n Ktlih l'liflinliik:in
it hur ifilini.lo ilmiHT. Aim knu'.Ler Irflul
lnl cuiiuinln
from Motntiliin,
U10 ilftith list huuill.
ASSBGWKE'S
S A I
rpiir.
I
nrt'lrrsinoil.
Eas FitAMrro, Srplcrubor 21.
Kwrj' cno 1niiii ycstcrJuj
morning was oa tho tiptoo of ex
puetntion otror tho nrrivul of (loti
oral Oraet, hut as ho difl not onvi
onry it w in bnliovoi h u'juM Uot
arrive aatil to-ility.
Tb rvrcptiaa tommittoo was lis
canning th f.ropri"ty of poKtpoii
ififj tk tcynpti in till Monliy, when
t ao'ifaal pivon liy the fire iiviga
that tbe rity of Tokir) w ih hiliti-1.
lin firrt lualla run v L-liia4lod nii'in.!...)
. , ' . , ' I 1 . I.nvr f.r (i l.i, M:t ..f i-r.' II
nun a piiiiriu uproar wn.8 rmcU'd. i-in-. t . r i. r . t . it -i ti- r .in .t
livery LiaJ of bnrnti-ma wan " f ,!V '
(wiihiph an.i pnopiu potiro i I Hit) id
aiilnll nnmliiar f in fi.tr tiiiinlti.t:
, , . , , V , i f-'l ! lc. -1'i l H il K.'."; f..l':
iha atiwta wom Iualr crow 1 1 1 tk- i i. r -mi .! !
wtbcilaoi.8 fl.wkir.tf towat-,1 It... ; $ - .V,' Z .fu ,V.
forry do n Mark f tTwt. 1 lie umi i k i i.m . . Hi. i t v i
slHninR briUmntly an 1 tbo rlFTt up-1 lllZn '"" " M' ' " " '" s
on tho ti"!Cortl bnil linjj'H, aichos 'Jlnco Acres,
ond ll.iRa wna viry fino, mf rr oMM-,., r ,r.,,.,,,1
haluu-H was lirtnl from cvory rrl ;'
nnd battery in the harbor. 'I'lic J,
crops firo from tho battniiu cm tliej r,,i,.; si..:o P.villin , ITviio,
Approach of tho Tokiu and f8corliii(;J,, 1..i,i: i . ....!..(.. , v. r, i'.,r... s ...0
VfHo1a, aliowod that any lio!i!i dt- .i. . n m . i: i n 1 1 i -
. ., . ' ... t it Hi n.ll'i, 1 . I II,' l-ll,'- Irill'ijov.T V i I.
olrimii.lr In7r,1,iiw At .:tst' TUAi'TN'.?,
aw.!.
TIlO Wrftthcr i:t Ijjod l.li t'T' "iil.l. '' Inli n lnn t ( I .1 'tin t -lke.
j ?ti 'i '.iii r . -in'ii 'Tiij Ri'iwn mi-.o "i.iino.
"t 'i-. Ki'i:ti t'lfi " i-t itiKitLv.' C'lfiriin
i tii..i.iie mi 1 i rft l.ti"l. -tin it-in ff iv-r
Twi-Ko r.ir firo turned our daily t -1 . i f . r.i t ,t in tt..it .1 w,,i.. m m .c !,
. . 1 it 1 MI.-I..OI I. -I'll.., A lMin.!ir IIiiimiii lin lntli.
lit tli llniTihbur; car Miop. c,.. ,-,.i,u.un.mn iciii.s m.rur i n.
buuiuur
Lot of drou tnl
t itnite rn ttin n rOi ! !a'n Stri-I In Mi
i wnnl Aniiii'iii'iif mi r-.n nr fro. ti:
.'tt.try (r.i in lliii'K v lib ii iittiir llm. nl
t.irtii.t. At il tlit-r lit) nil Mm Al"i Ail 'tii-r
I-il -ltnMi :m ptifi";il I, r.inltt lilnu Ciiiw
1 .'uriti Aito, i-.i-in tr i l;.iii nnl m i 0v I'ui.lii'
ll.it. s .111 1 l.y .m Alley- iiinl Vi Ih l.y I .1 I
Mf fl'i l.rlri. ttNii e'ri i-a it-p'ttt iiijuil
M Alll.'.l.il lL H Ui.ii J,'. A,
I Tlllllll'IV,
AsHifJIlPO of Tntmr UmII'iiu. V.'. !.- I."tf, ll.nin.
tl ! Ill-'
i-- try imi .'li-.:-
irivi -i -iiti4 I Ii
Hi, U.1 '1
fii.hv, N.r.vnStT 7fl). H?.
Mi
u!i I i ill , uin ,l i I vrv
r r -r imhu'i,.- r. . it iviit
Assignees' Sale !
fV!F. nndorsi?ri''l, Aijnv?s of
X Willi Klf ir l'i ii,or eii.
tor". It ! itf or lr 1a I mt ol In
(Vturt ol i,aimai 11 M nf nfilar nnif. ftt
jrti nbtviftrai n if. lti, will tfi'Oit w
I'oiillt baJt, U Ualtft Uwfttklp, 8attlr V4.,
ThnrmUy, October SOth, 1879,
fuiuwlwf 4Merlli4 Rft1 F.IA, tfl t
trtmtM ltiit fnrtilil: H 'It l ffwl
l.f lm Ni.rf Htnrf H. H-rkrld fiJ JneubNa.
d rt"t, l.c by I fi ll ol u.i- li-l Krt'-n n l nn-
lr WMII'", I'lirt llV lull If t'f fiA'U'ICi Wit-
inTm l H : r I o Kiilit, Wt I i UJi til
Inl.l Huiiijr : J L-tiitii, ciD'Mn'uic
r-ro or I'm. wi" rri f r 4 rtjJ fgi tw
iiurj I inmKWo.ttlif):bjr ll
Di rolling House,
KN-ANr IfiRsr, nut h . I.tr TONK
II A N h. It A UN an I ntlier ou'"Ull !ln.
S tin to 'iTU'.iun 'f nt 1 1 u' Ikcic A. ,v. el S4IJ
ilty KLua ttriut will li m i tn kn in in
(A VI li s M lol.LY,
J. J. KM.n ,
Sfpl. M, i-:.
A-islxntJ.
2 Qi:
n w ... .
!
I-, .
"3 nt
- n n
c
s 5
tJ
r.ilil ') r-T.l-.. I nr n o T-rti rv liiitin
:-.ili. i . i-.iintiift..-.- ni I-- .'.! k A. i . i.i i.it I
it jy I. oil 1 Til. u i, c n I i' -in I., k ' ill ly
A. W Kl K .
lli-l. II, It'll. A-llllltil-tr.iior.
n. It. i .ii -I l
ii.. t. it l.-r r iur lv(
I.AI.il!-;
Vr.
I'-l..
, I mil k ID I n
..:i i-iT- l-l
Af'ilicr's S ili of
rp ii i; iwi-.-s
L M
v
- K-WI J
( a.
H. T. HELMBOLFS
C031POUiI
1 . ii "ttiji
Fluid Extract
rn A RM AC'E L'TIC A L
A SPECIFIC REMEDY FOR ALL
Diseases
OF TUB
Bladder & Kidneys.
Great Reduction in
IF V III N I TT UJ DH E !
I
1
1 woaM ( a! Ikia
opportunity of on
jouncing to tho
public, that I t-tiil
t'oiitiuuo in tho
rtlll'.itlllO I'llHitlCfiH
aid that my steel,
in full mid coui
pkto, nud llml 1
1 (urcnu Sj(H
1 )rMHliijnr CJxtHt; NnltK
rli'l I t' i m.
v. .i.
elliDgtllmwpJ
ttlwVEBTlW
K3T TRICE3,
fuel cheaper tb
the Ffttno grodo
goods con L p,
hascJ anjwliei. i
) fnydorCo. Kc ti
following price s
iOnnl Upward
W.IO niil Uivnrd
Call mid compuro my pondij with tlmso of othor dealers licforo pnr
cLribiiij. Look for l!io jji .Sijjn. ojipohito N'oetliiig's Hchool Uuildiug,
.Titlv 10.70.tf.
JtcBiii ft full v.
JN1VI lM:iT151T,
S. WE!S, Selinsgrove,
w-
i-Tiii'd. Aiiunc"
nil r. nl .1 i -l. . ,ti I., x on', hi. i
t y i r i .ii T v . "-t . . r i 'i j -.. i: :i: ..f . , r lit - r i. ;
n il. c !) : I'll , ,tie. i'ii il, '.r.'-ul-t- , u.i j
.s.itiir.! i.v, O li. r J'i'.li. 1V.,
I In- I'll !!', a .It -it:,-1 l(-il r- le, l,i:i-!
1-' 1. t !v ' i', 1 ' I'tt . I A i in i in I i t 1 I lull In tlr In .lii'H-. u
i t. ... .... t.. i l.- -i I .i ii li I - .. ... l p . I 1 -t .i- i il . n '. -T r , l if v. l -t . n - ii I . n. tli f
thirty thousand pcoplo woro nilo.it : :n-1: i i' t ' ?.- n i .;. i -.r.r iu . - r-vuia v.-t. is.j.-.ji,. e-uuimmc
mi tho buy and two hundred thotis-j '!r""-v'"'''""n" I U'l Acrt-n.
Aud OU tho stTect. 1 bo I uLi.i pais-1 Two Acres. , m .m or 1p . n. t,: iirirnnn.-tf - r .i.n i-i
tsl p tho water front at a q-wi t.-r ! ' ' t" " '""' ytfjl S 1)! !
to Fix p. in., followud by tho useoU-' " K. ... ' '1 1 '!.V .V. ? i'V, jVi ,"-l"Vl!
, - . . t . .1 'II I, I'll Ml U;. .... .. . .v,., nuMV t.tv V..l
limit iiittJca Irora luo IfiTv l at wa
Oakltind, accordinpr to arratitni-nt. wf; V,,.m"' .J'n- n'r
t tho foot of Market H'rt-fl, wis I n 1 ' " 1 ' ii: fi " 1 1 11 " ,r '
I. . ll'it.'r -V.', t;.l t I'l i t r. iy -,',...-
KwaJ ! mJui I i I- r ti I. r .nt il i.l iC t .Pi''.lii-r
Jifto.m Acres,
r.
c; w -t
w
2 i
v fF-.-aj l
rt ...
Tt'llUlt llotlsf. 1
lito miter
'i
fi'tr. it lr".. Ilir u :li 't-'illi l',n S. 1.. It. II,
lnc it. .1 ii f . 1 1 1, '1 i'ii' . ,lf rl
, lt"i.'t4 't'll I... "" r-t iu l-tii li uiiil ar.
M.-lt t U; '-'I f -r l u, I.l: i '. i-iir;- oj.
I K Ai' I S.i. t. i-,nit.in.ii,a
Tweutv-fivii Acres,
i..i. a, KB.
ji us .s. in: wi n.
At,iiu't.
I
poccivtvl by tho iiiuyor und yovcr
ror, also by Governor elect Gourde
C. I'orkitis Governor Irwia was uc
compauiJ by his staff.
The amy or wc-louied General
Grant jra a briof Fpe.it-h referring; to
the honor the Utter rociove.l when
abroaJand to tlm fact Uit Uviioral 1 mut-tur !.-. itnt.- m m'. I i-.wn-.vin . frrs-.i.
. i I lm fti...-it llir. -o.f.tTirl'i ur miln 'r ":l " "'T.
Orant ia tvvy niaae a biioit Ppeceli , ..,. i.,.,i,iii,..r.i.iiriiou.:i b..n.,iiMiiKK I
txpreasitiff his gratifieatiou at Lis AS1,UU ,hl " j
HfltiTO eoonlry. I l-'inc Ora Vein, j
AtHonr other offlcials present I T'w ' rr"n.Tti. r th -ni itn'-'.e
. , , - . 1 .irt'T'if relitt I' :l''i. S t In Snul-T i-'iinty. I
Hv tue mm ui rnj'i-i inoi a ituu i he i -r" mi.i n in -Ii-hi-k
nnnorvianrii I'litct. niiniilu rA of fun. ihi vi. l-t I ntiie..
1 I-..I ilm-j I'lOl fli.,
crew an i luo revtiiiiou commitee K.'irr .it-i. t. v t i
Cl, .tnui.lu !.',. ii.t-il,..! l.t.irMH "Il
join the lirorn-ssion, bat wcro ns
tiiguod do j'lui'o, couseipit-ntly but
few were pruwiit, aiuoti thoui the
JUiaiwh and KieneK
TbeprocctHu was no of Uic
preatent tver w. in tiau rtauciweo.
Tho6tret8 wcro lined with people
and tbo windows nud bulconicri w.-ie
crowded. Tho piocbfion was ti f -1H.'D
lilixii loai', uul ftjott cevitu
tbonsjrc jiersotia toot part in it.
it contib-iTuaicliod on JAttk'.-t str t
iM'foro Geueral CSraut. from wi.ieh
point tlio plural weLt to tho Till
oe boUl and wad iiiuKJ in tin
court Mird. Jlru. Cirant ilid t:ot
leavo tho city of Tokio until this
tBominp. Gonetal Grant, cm ar
rival et tbo hotel utor tho proces
eion, retired to Lis rooms nud risk
ed oot to be diHturbod -during U.t
night A ucuiber of ;enlleuicia
were prcwutud by tLo -committoo to
OoneiJ Gr&ut, who renvoi theia
cordially.
e I '.'--t'.r y
llo'.isi'. l!.i::k l!ini
an, I i'ii. t.'.i-ir nm'.-i'ltn
I jiluu r-rlui nt t. nir i, ti.tr t!,i
l-'ilie ti eirii 1
..f cl.n'pt Irnit tri'" Inn IV'l.ini Cialitl.n
1'i.rt ul II. e .il- no de-url'.i'l 1 til l li
Ui 11 het with Timber,
tl.c lnVti. 'o i I . II4I1 iH-ii ! i ii ll-. a'.!, ,n
i'"i. v " 11 1 i.i t 1 111 ,. r n 1-L . -s. -i', 1
lllM t j 'Liii'vii.-.' m '.j....t-.i4 .M .tl" j
ui) it 1.' ti icruir v. r.ii" . .1 . u , ,. , - untitm 1
M t MOM I.i .
I "t 'i. If .'. A'-,kL.C
Adiuitiibtr itoiy' S-d nf
Lliiii'lij.
1
I. A lnv'i-tt
HI.- I
.... ........... ri-t'ii. ,.i.l,e...., l t-ln.....l....,fc
Sniii.nrr .... I..-..I.. ,, .-' .o,...... 1-..1 ..
1 11.1.1 ftrl. ...1 if.il .lit. ' "I IVe -l ti" "t A' 11 ,nn i-i.i'r. t 11. .i tto.i 1
l 't oil Ui iS .'UVtun III nr.ll io. l.t'll.ir l..ll- lli. nyier c ...ll r.v .It..- .1. ,
1. it.'Ti ill" I. tiir ..(1. ;. -"" I-'-"'" 1
tnli,l.n- .m n. l 10 1. rk A. V. nf 1 1-1 '""I "I '! I - ill ' loiul lic.
,1jV sii. n I. tin. ul kl Ill I' i' ,1 I- '..',. ml,) !. ii.fi 11
TEfstB
CELEBRATED
r 1 J ''".- r.-t t :'K
HTOIACII
i....l:tv. (l.-li-ii. T '1 l'T'.l,
. t' l"ll' If '. -"t'r.i .ri) I. - , 1 I t x . ,,it',,
I fl lit-iti.r I 'iMi-l.i' !.-i"ill. ill' .11,11:4
lt.it. . 01 !f i;tii.iii Ivl.lulur, latu' Kt'tri'A,
I Ji.-I .ti llellrl... J iu 1 4 .l 1 uiujr., dm.
J -10 Acre,
, D'urii or 1 wh- rc'tj t frfol laro
l v K I"!:::,
It n - - - MC' fit ' 1
t. U itl n I l.v I
iLir-.t l.Al.'iK
(Ift'l Mi l
ry fit!httll-'-
1 fUtlLlli
")
i
i.l ' ,-! f ln.!l lu-ii 11, li t- i1; 1 n . i-n 'IT t t
l:ir-fl. I. , I-. I 1, nr. :.ci 1 11 k'r 1.
i. i, i 1. I il, n I,', t. "I.i It- i t .'.. 1 1 1 . i- ', 11.
it ir.i t . ; 1 .' -I t tu -l'i III
i.l', n-., -nil-. 4 1 ..
I .... ... .'..,.... ' .
lllill i'Ull.'l I, t 1. . J 1 1
t.ri ST
til
-i 11 t
w r".
1 t3
TI' Z
'-3 '- '
n
t ..-I.
1
nil
1
-1
tQT TTTTS?T.a"Tt7t'n'P- torn
Fr.r li.'Viliiy. T.r,-, of M,,nnry, In li.po- t O C . 1 ttiJ 1V.I if Il.ilUlUj IO . JI,
fllll.ll I 1 l.ll'"l"'l U II m I 111-. k" il 'II I lit"" t
nf ttrrntli, Tron'.lr I iviih Tl ,'tiir''t nl
ir'iit. IHiunc' ul Vitiiiii, l'n'ti in tli"
I', u'k, I II. i'l, mi I ll.'ii I. l;n-!i uT IU 11 I I"
.1... II. , I I', I.. I'...,, n...l li.
sihi. ' tiil.o pleiiniie in ntiiioiiiieing lo tho public gonrrnlly that I nm now full
4l i!u'r Frnirlnm irt n'.lnwp 1 to e.) n, .
pre pared for the SI .iIMl.Il I U D1.. I keep coti&tantJy on Land ttj
lar'f.-t in scitiiK nt of NotiotiH and Taney Goods iu tho county, nud cope
pcoially this neaioii 1 havo n larger stock than over befoio.
Ladies Linen Suits. I a&s Linen SnitsJ
in 1: 1 1 -jro vnrlnty,
rAI?ACCL5 and 6UK UIIBRELIAS.
t. nmir.or CJiirtc- Fans. Fans, Fani
Ciitamsr GJrirt j, Fans, Fans. Fani
Ccrsct3 C: III! Gloves,
Cersets & Hid Gloves,
a Fpcutilty. I'liviei,' t!u Aneney f'ir ou of th lnrjst Now York Corec-
i.v'umh. 1 would call paiticuiur tUeutiun lo my
ilt j ui tun nt which in f.i!i and complete.
CALICOS-& MUSLINS.
in b.'f'.'r vaiiet.es th.-iti other house ia tho comity. A full line
c;KJim.s, lav's. icqui:?,
etn. Grent linipai" in CV 1.6 1 1ZT, 0 1 1, CJIOXIl
rorj- rr- i i n 1 1- I'l'll 'i'iii Kit in I Con-
lln;iti.Hi fn'iliite. till ll IH.' cnimlilin l-m
In .! nfli'iMe'l it r. .;iri' I It v n'. I nf mi
iiivipv i-'itin rui'ticitit.' i t KtrtMluiu un.J
utie ti lb: tit ,u li iiU
r'JMmMd's Baclm"i
doi:s in kvki;y cas;:.
EMM m
I!y nnjr rcmcily known. Il l-c Tf ri I-. !
tiy tho ii..!"! emliii'iii I'byicitui nil y. i-r
the tv. ul I, in
KIUXMA TMM,
SI'i:km )'.i;p.n!',i,
Nt;t KM ui ,
.NKi;Vwi:':;i;s:t,
li v. .;.- .
l.NL'l!ii:Sll N.
Ssni'ATIHN'.
AfllKS .Sb 1-A1N3,
liKSK.UIt. t'l ''11 1 1 V.
hlONKV l.lM-I.tSES.
li v.h I'.iMi t. wsr.'
NKitvt't s I'eriii.lfV,
i r.iM t.nvv.
I iii. i iii it';; i. ms.
l'.!.l,Vl,
lii.M.UAL, ILL- llEALII!
'I'" V!. Ki-il.J,
tt'l V I i. .
I E M' M'.S S,
VY.fi.WC.
C'ATAtiHH.
M.llVlL'! COViri.AISTf.
Hi'trliiclie. 1'niii in llin fcli.'.i. I.Tt, ( i'.iitIi troodd Mill Olll lilici 8 WlJi hlllt Voll.
i lliti... t't.iir hfiimtoli. K.i iipt tcnii, Imil I
lit--,, in Mi.' M.ii'ii, fiii, Hi.ii. ii "f ii;e 1 I'ei'pcetfullv,
; H i- fi , I' i ' .i ' .1 i in- r.-; '-ii nf . Ki.!,.,y. Ci t. j (', ',. ' K.' "WI2IH.
i "I' I I' i ' ' ' I "I'i'-r I'.i'iifu'' -i uij't "ii.-i, ' ucvwv.'.t - - - i,i ii i ii mmm urn .,
' .V"" ii.,r" 'r,'' V V ' yVy ''r"i' N'OTI'-i!.- I et, 'i i.i
-U Vt ci... r, A. 'r...;' 1 .i'-' "nf",-..- -t I, 1. li,-,.,- '
11 Aires,
i.'"fo r lv tilth l..c it j ': r't' r n Vrln
! I loI'l.H.'. l-l'. A i " m. .. r .ri. i . I tiuil
rl'u ifl . II. l'tt..i.;li HKrt'htl II-'J i'l. li.
I tu'ln "i Aii'iiiiiur, I. it- ..luur-r, n lil.atu
Mu k aL'l fti.tr,, t-j..iititi ii
.'. I:
i u" ' I t
I Ui lb- i
lt 1 1-..
I Nl'l l,
1. 1 v i i
' .Ii it'- i
1' t I i 'III I'.l .!!
1 ,1 l t I'lfit W , I !
I 'II l-tillt) Klii
7 At-
mo r ci l.'i. . 'I l o !t Itn ini ni..n. .1 tr.i -fit ti t
I . M ll I li I. Ml n t 11 Ml M.lll tu II il., tiu.
I.er .m l. . blip . ...if , CkertRUt IJllt. Wl.lla
ni m ,. .I- w r.ii-. kc.
.t.t t j ti'iu.un iit-e nt t'l u.),ioK A.M. i-l mt I
ii". ii.
n.tke en
d r'.4 it.. 11
I rt.tl.t .1.- Ih 11 1 rr 'I
li n, It I M US I :(;
M A 1. 1 . 1. i I I .
J .I .Ml s Ji. li W IS,
Aua. u, ltru, in utor.
1 l.cll
HoMOIffs Buchn
INVIuCRATES THE STGIACU
II NISI U TUI X NivpH'K.
'CltBIK "I tll'l tU'. l...ll"ll nil I 1,0. M UP 1,1 U1..I K..lll..l I,, l.t.ullliV IIL'II III.
A tl 14. . , I . . . .1 f 1.1 U - - . .. f
P'-iliity, I'u, 'I'-P'.l tt-ivp bfi'ii yri. ic! 10 tl i
I C'r-t.r.. l-T'J.
Acain has l'unuis Kt-aruev scut
ft Liu ,r.l lt i:..n..r..l Cr,..,t ..t.ll Pl.ttUP", IIV' I ll IiVh. tlt.l, Wf. f it-
VJt uw wnu A" UU,J tit. t"i.r r :u.;t. 1' ! itl. in- ll.il-r.. mi. I It 1
Again Las Lo uocn rt-tUbtM an inter- "i'1 p -' 1,1 1 '""i ,.niii.. v.-... .i.(..i mv
iuw with tLo diBtitiL-'Uibhcd Aiueri- ' ?t" 1 ','!; , ..'! t' ' t .'i' t.'.W'.r"x .7.
canwbcuu Jnis only a feiv w.,U XZt Vo,'!-'..V:-. ! fiW FR IFff'S RAI P I' ci '
ARO watted burn IU t-flljjy. 1 he no- . b4ru1i.11 .1 '.unit mu l:t ui.i.y mjrr li. ' VJKkKjK tAA X AJ UlKXjkj
AtmoKuhiie about Air. Jvearuc-v
1-1111
I .r .il.. l.v nil lip n.i'i.lrf m il p...i't ( .1 '.
t . ... .tt .1.1.. .. . . '
musi liuve uuou aoiuununr, t.nijniur--t' ' n'ern
JLiUt n
An I nim'tlntp llit Turpi I Liver, II.. lm.
rl.-iiii-
in.; III. II mi "( nil I in I' i-iii,-, AH. I I. li.
Juy it. ti. tviu.t ul mi e w l. . n in lie kimn ij ur .,T' it ip i . All I'-'" I" 1 '.I-' t I'lii-i'ltpi I'muni lie v hie mil vigor lu llmli"!e
vVl'iV,, -Vt .. Ib.i"i'-.l " -.ti el HI e o,..kP l,. ,vK'in
-. 1 11 ill! K in Jthl,. in .Him ,.itii.'lit ttl l!i liiu.e liitvinir rliil'iit i
Aitmli .o t ort, tir'tli i Mi'i 1'iuit Mill IH..0IH ti t n I. r .ell ... , . ,
- - . u.ti.t tu 1 A finale Irl'tl I 1 lie iiinto iiillii'le ill I.
euiivinci. llit! kiu'I Iti'.ii.iiibi' ul lit vutu.i
I l ie ntbioi'il qiiului.'t.
I . , , .
SO S1H Pit
mm
..j,.n. "t.J." ,'rf.l 'J'i-.: Jie IOIBI
ll""11t r. II 7 tin . ill fllni"-"-
ttcvet cu c ffis'fivuRs AoPcr ffiLt race Pure.
KA r.-.RTICUUHO """"W"""" A DDAtt ft 1
VhiteSewino Machine Co. Cleveland, ohio.
' n Hi il
ouo aboot that tiuia.
tuattor of iudifferetieo what be
is It!
tJ'lV '
VVt 1t.l
IM' virtu . of ti writ . f l'i. IV. i... I V'TIH: i l.r.'t.y p-
J J i.iit.1 . i'i .,r i' c uri I c .iniui. n ritoif i.l ! I'.tn.i; riie. t l ava ticii uri;!i
'.1 f.l-
I fiiititr p mill, uril i ,i e .ilrt-'U' t inti hmi.,i. 1. v 'a ti-i- n."l tf iimi'm kIi-
f1 I n tf 1 nrl III tl e . in I ul. .p rt.. ,u. ..I :..e I ..un II. ...... ... ki .. i.i i t ...... . 1 1
.i.;..i I . 1'.,.: l.i . ' I. i HM r I. f ...... . leu iii B'wwi o. it i t.ini.iiii
the Uuitod .States, whereas it is ul f1'"- iniouij'h Ijveh lm tonr.nij
All I
li'lft
Saturday, O.-tober 'J:li. Ii7'.,
imciiit .i .-. ii rt? nil ii'i'.o'it ure en in, ,,i
' e I n il to lui'-t He 'if tm iTfi-r,. wi , li t ! it t't-ne
nattr of very great impoituiicj t : .s-i-tr 1 1 :i?mly r.mc U tr ii'i.,'d.'i.',.M a.r.ii.mi, u-.ii r-ntc, :i t.e.it ui i..-J.lin-, t y in. ef eir...i. I -,,
the AOUllU-jr U Lave men of the 1 ?1- of tV l.v -,.,Mri, , 'W Uairt RuUi'i ;!..r ..nir., cU.. 0.1 SIX
Kearney aUinip trouted as ho L-is ? wd i: w.:V-! t i 1'ur. !r ;,l f ' 4 ' 1 V" ' "' ' "' '. " ,b i " r!"1 "."."' "' ' V if ' n k . ,"' :
, i i . : . .i I ., . "" v .! I n ..'.i t, ' 'iii'i ly in I ol .:i .,-I liiier 'ink, rl iir I lion, hr-'i l l'if,i, khi n
Looo. Ot'Uetul Urant is not the , --,''. nil". It n.-v r j ' i -. ; I -u i wn i. uua ut i brnuu ihl.ui.u, j i'i,n, m.,, ,,!,, i . 1, i n ;,.X lm I'-'iivrc-J lo
kind of a mun to address n Lowling gil.i:it-it.-iIt it S-jii ' ''"'"' . .f rro.-kt. Uri iv.m-., '.mir i',v.i j-i'rvmi.a.
Iliobaa "ily Flid,'' (viJo Jio- j ffatinrti.'iui.l .i?.;fi I.'", . f-V'". 1"0 Acrel, I.nniie, 1'Ij:k. IS I) i li. I n it iet J lint. ...,,,"
rioters) and Lis refurtal tu see eucbifruv A fa l i V jO' ; ub!o jstswit oocti.'.f bn-..i v,n v,rt .u,t,
li i .i 1 -. . f.i ,. rt !! ''." tV' . " . r.'cnil n: I.iitn;.-. J u 0.t ltru
actor. Jvearuey, no doubt, thought 1 $ VfA y ,' .
lie H 'as bijf a man as old Urant, ' I Jft r- ;0 b'wCr t . .
ut be and 1. Loodluui followeis! fe v'1!1' V
Lave boon tought that iu the tsticua-1 3 a V t" ,,9 c v ;
txn of the Gunoiul tbo men m bo ' io K(l i' J ,f " ?
Lot the kind to bo cl
I
some iuduvtrioua mechuLic
call aa a repretiouUtiv
lw ubidiuL' workiuioieu
Oraoi be wouil be uijiiitej an
atMily ax ected Ly tLo iuuu w L
beganlitaiua teujurd iuid tiUbn
jut) tuooofis to Lu own oieiltons
J'hiladiljJd I'rtt.
oouraued. If, 5i,t"At'-''ai . iS0 ''J
Jhatiio bbouldjio r M
!U u wai I Vv'iri V' . h iw-'.fe
- 5 fLll ifrvAVs
Mr. Allen 1'uLiiuiui, butcher, of
Clack liock Vvikoounty, while cut
ting rouads frcin a buttLctod ttti r,
truck aouie Laid dubetuixi, wLkh
CD intfialigatioc waa found to be a
fold dollar, in a flue btute if priier
ration, daUtd iH'oi, liy tho appuur
i ce of tbe aaculated ppace iu which
jt was (luokated, it uiuut Lave been
there for aotna time i but Low it
caiu) there ia a tnyalery to all
A gitt aacowd Bobrackangoet liiu g
So Yooog toarfifLip, otlar county,
baa ha baatl -
lor iiiors tltsn CO yowri,'
uit iii'riutiuwuusj raaii4i.
UNO FOR CIRCULAR.
WI MCMUrr IU IkU lot lit kki-tliTi,j.
traaaifyfa rwwvt
3. T.W.l
J WI MIX
Sheriffs Sale !
Y virt)i of n writ of AI. H.Fa . l-mi1 1
(Mil Ipf ll f'Hirl l.f (.'(j 'II III 'I (1 I1 tr, uf
ii) lr c ti o I v . no t 'o ir.t ilifJUJ will tx
, f 1 t.i l ui it' s t t in i J.jufi li ju.o, iu
,U' H rt U a ul .Nil uu
SittiirtJiiy, O.'toii.tr 2Vb, H7-),
4' : iiiiiV.irk A. M. l it tti: wlr.bT .Uv-rl'l
t-ul .tjL, ttj k : A e:r4iu licl ol i.ti I
i' u I in IVtj'.t lint ii-li! Suiltif i-omity, pi,,
..ui, t. t N Tin ,i it (rMu K uf, hi.i
iai.'t oi .I'iiin iluycr, tSjinii ty UfJ t-fjohu
A tit r iJtl Vi tt b iu4 vf J jbu s vUijl''( cou
ijil,; .
10 Acres,
nort or I'tt, woortoa tr trt.0 vi t toot Two
tlorjr
oiiho, Hank Uain
tLd cllrfir otitbutijinift.
rtpiit.l uu l Itkon la titcvtl . l lid to b toll
it lb i roimrir l Si'bu it I lotli.
I'. K'll.KN lit.H, t-l'trlif.
r-li.id I OS) t, Ml I lnoj, n, il l i, m.
A DMINISTKATOrl'S NOTICE Let-
l.'lmin- J in '.I li'tK'li't '2 in rut
Stiiii-N uul' !i tit It tri-1 Vtn v tr ' 1! 'I li rl t
-I f n . 1 'l I - .. ..I ' . I .' !.
l) I i.ll.tT O'lt Ii'l i i '1 lll t. " . ., ." ! t - v " , -
. lit .l.lmoil i -litLn nn I 1 1 I .1 I lit " ' ' ', " " in"", t-i -riy
1 ir-n ul l.iniiuli i. fK iti.l n. M. I Mii'irr 2 L'l.nnv '' i.v-i I ii ol I! i.ikt
'lfli- I'. i.'i'.t.MM.I.. .tic.ui. ; ij liU'Ui.'t it i I ir..ii.t il'ieil llariow'
' ni " . " i i'.,.n..L ..ia m, ,u .. 1... i'...i. i... ...
i.ii !. il it r.i'K 1 I'.i'h. ' i.l 1 Jin
look Minx- I'lpj nn I l-iX.iro. Cn.il
Siove mi'l I ii". Iron Keille l'o I'limn
Set vfliltti liiie.f I. S iiitlj, J Wither,'
I. i. -ice mil U.i In, !jt uf Mi-4' M ,.'i vi,
.1 J. (it' l'l!t. M
P. .t. 'J5ib. 17-1 I'KTKIl I.. IIMSS
TuTjTTii
llit lin.lei !i!in .1, A.-'((ue nf the lliti
i, J'.bu Arli)i't (u l itj, mil cAjivtDit
Put 1 1 tle un lUa (ir.'uitei i
Htiltirclity October 18, 17:.
II. c lui.uitiiig dcrciibfJ lit .it U;i la
wil I
11 ACHES
ii1 1 r.'rcln t of Uu l ii u tie la Jncktnn
Tr,usti, HuyJ-ir Couuiy, itiost tm
unlet houtli tiut of Kw llerliu, kii'J
LoiiuUeil by l.t li of Jiitil UMi. Jcob
Hlutt mil I'eaii L'toet; oa uLicb sru
crcetcl a LOU
an ist mill,
a la a. (tor HuLj'.SK KiTAIII.V. m,.A V
l.'.rjt 1. 1. 1. 1 lull ol iul l.ll.iTt Al to. p. bin, louil.uiwiojit, ......
nil.r l.uuniv ii.t'.l ti.tluK Um iiii- fl In douibipDi! si 1Q o cluck t. ui
ti lu il uiKdir.Uotd, nil twituut kmmli.s 1 of ttid il i kia It in will b utij
litDittlttt lt.ilw.it l to lil tMi.lt trt rtuuwt- l .. i.
ti lm unit liuui.llt .twtut, wiill IkoM ,,
'iseluv illait will .'tiit lliui Suit tts4lM.uU. I "t U ICatiMI.KKa
CltlHllOttVUUlWtUliO ,.,,v,., ' ,Atl.
ttgl, 'V. A,att.uu.lo 0p', ioiB. ll. ,
DMGlTL'S rASTKWA & CATARRH pW
nAVIKO atrnf Hotl tBt yoara L t -a lirw aiel fl. alh llk AFTIIBa W H
iiJ t n tit-at-d bt ll ttmat cmtu-m pbtaU-laiM iU.Mt rtwMlt Ukf M
wiu tt-iiiftalksl, w ilt te-"rt, 1 1 rt- ilwtilou I ha4 W-mi a bad tliiJ
.P.!-. :i. J i alt or. n." abalr rt.j au atflil, tiatnirft far mf Uraal. J1."!
era an t.i n It.al ll t uVaa t liam t ti J rlha ibam. fcal l1C ' 1
lam h. l rati i4 a rr-!v. If It c-c.l .-niy ba fioit-i, I xiain.i.pM anaai-aa'-l
ti ttu aai nri". a 1. 1 1 illicit n mf ito i m."h tut m t - - -
-i-tMUrfnlr.K- ai..launur-f.rKTH11Aait4rAlAUll. I ..oltar K 'BKfJ
Villi U. i-ir u.t Jiitra-., t- .,.niol a ai.ry, Bb4 If i U,"'T''1 , J
t f HI M lM,aft. a I.l I "nl la t" Ur '1' n lnarriaAl raalat-aaWUI If. '"
it rr'
f larari'aa 1 i
PRICE Gl PER BOTTLE
BOTTLLS FOrl $5.
tr.y mlilmta free fiuni ob
lnV pnnsiiH l y li'tti'r. If
oei v i t tit-rnnie H'l.tiii'in nt li frilling,
ly un w rr in g llm follow in tiieiiiiiii ;
I. Give vonr n im Hil l i.mli lliit'e nil.
,li"., i iiiiiiiy nihI Hate, bu l your Ueurett
eXl'ritu uft'.jc ?
2, i'our tfD an I t;X T
.1. Occiiniloa T
4. MnrrieJ or tinl t
5. Height, tti'ifclii, now mnl in ber.lib t
0. How loti l.avo you l eeii bick .'
7. Vour eaii. lXioD, color of Luir mitl
t'iCI t
8, liming you b Honjiinj or arret full 1
0. IUIi.Ih wiiLniil rceryiiiliiu oil y nu
know iilmul lourintf, Hm-loe on ilol.
Ur ot contiilnni jo feoc. Your teller nill
llivtt umivi ultr alleiilinli. mnl lie will
giv. vou lb. of your ttifeiito mid t,Tlb! ilTe''i nY"i"lrm "i!ii imiiVwil
uur Valium v'iuivu gviiiti tii.'jt aj tin,.
Coiitiiit riiytiolmit kiii'i.'l in eon-en.
pnu lentt. All loiluil tlioiill li kJ.lii'tt
r l lo fi--ti 1 1 . jr. tlil7 i'llbtrt euetl,
I-Uiluduljiui.,
afii. ('u Hr.T .(: l arf 41 AHlijWM'ini H.a r-jfualajraa wvt
rrp-la" an-lll urMi ..r inn.. a.U r--ftii.il. l by return u.alk I Hlaa
I U. f '(.r 'lint ri'1-fii't n U n-i -'"i-ry, ant ntr H4ih aa1 atMrw, I
-l.r vu "is I' lil .k'it tta a t turgm. y r w-ik4
r--iaJf . I UM a Ivir u'' I1 v. 4. f.l up In Htvi.g lack?-' 1
tw w uaa It, aaieb I cau a. u.t v ir a.i ,nj adrfTfaa vit raealjH af tka rnt
AO nnr Dunk na.
tUlr:i, 5. 1 AH 3 1 it, !ariv. Pr?vriti jr. )l7fA 9mt W?m
Bo.U by bruktvtata an l Hudluina Palra riwaur
C J-Ro what Tin Arrunro nnu iuvi Tiiitoif, r rnorr
r V.MAIin,ra-hlarWra-H-rKat ManV. 0t. 1. Iaj
s Ui. . ii . i. i.. .. .l. .tv t. mwi.L raiiirill
h. n t. I W IrTK
a I hi 1' .1 ta h an al
aa Weltjc a auutwaaful vu a arc lot CawftTffk
n. nKwrri.ij, .-- fi -d. an pit.
a n m
it'tt ii'tornl- aflib t4 wit CaWirh" 4
i.K.I Mtii y.ir lafe-Jlnv ' 3
atloul-hli'iaura. Ibl I fir' ft faMat
araaalr La arata
. . .. i. I a. ... .........at ih. Bill ilMf"t
ftlr : Y-mr Aatnuw a4 t ai
It. l h d
rA I hut a al'
If T. FWW, aVmrva, r-anta, rlia -l. I.aat t, y-wir
AsUitta an 4 f'akarili Itfuir . I.t ett Iwlaly e'.rti wtf.
t i, i at. (I. ,t t alii At Mi ma irww U Uo u ft M U,
liloli 111- ll'irl imi.
A t'il'KISt .fit-t, jH4. Tl, I'IKiiiI. l'"f Ktr:-I
taa nal . -tir Tela t U A'iitn. an I Cauub K-tiiflj ,ai.A it
Ui t tbtl U ,uii Ut. I'laaaa shak J alikiaiavui
stU Ul 111' vml'l.
itl 1 1. t't'UK VP V. fo. Mn barrlir arrltfjt that I
u atni-tait nh Lai uri It frUrit jarw. I uwl abtut '
tstr.'s ur a i-attara uf ! Ia-.ait.a aatbiaa auj CalMih
lut.ii . iul lani a na ii(trwl cfiraat.
Hi.1 1- iMwrHiy aLrtrUI onatlnca th dcuhlfat aff.-rnr that imt Aithma Ml ratarr. BfltwMt hi linfnir jrf l1 i'
Ja Mf yai lijirrrmJT. StvUtM-4 huu. tkt B-l a, att aootalua i ligurbNia dtutta. IT It MVKt KHtlASLi AafcJf t'
ulo. A. ktiu-f & I'd. Vfttoiesalc aeciiIs, I'ltl'.L'an, .Pa.
ASSIGNEE
A I T. t
At'tl " i-nin inn IIPIVU 11 I I" 1 1 I'l ' " - . "- ...
Iir tiotln.-il tbi.t !'. Iievr ol I r.i.l lu. '' ."'' J- 1 "" rnl'.1.'".1 i
riorit
I'I'.otiH Intel fi.f ed
liWT.t'IJTOU'S NOTK'K.-be'";1
I'i ...a,t tt .... I.. a.st I I at Af t'k'f''1
ni'P iKTO- hrb. I 1I0 ol Weal lnvr wp , HOT'I"'!'
Tiwtih(jt, iHiry Iur ff,.,
f t U 11 la IftJi 1.4, mil HH
itjrIc . u.r Um iiu-j ii.
lUH'Ifl (ifl Htftlvh'Uttit
I r n.ii in ti.a nn.
Of Ltd OlO'tlTiTJ.
-I..-!. I all . i ll.avrt.anl Vfl
ly ii 'I. 'ii 'n-ina n -im i n( - ,
il. It-tJ.I In aft i.l oHi-ti will uIaho innUt I'U'""
irt li Lav liiy t'U)u,i ru ri n utistr.l tn t,i n i,l 'u 1
I hi in to ilia utnlrMsT urrl. mi i iijra .it truteiilutl
All i''"t hit I IHVlDkt OUtMH
.. I ulitiait Uiirceot thetii f" iiumw'
flll i'lJato uiuLv Imuivli ii t aviiittiit.
Jt-llN . I LAV if
July I Atii(tu0).
Iipt. 11 II 9.
lxi:
li T 1IELM60LI),
lrugitt kbil Ctieintipl,
l'laliMlulki, I'm
30LD EVKHVWIIKRIE.
rn (its' NOTir i:.-.i.itt.i s
tittiy ti lb i-ltlo if ' ruin ill
elioiik. I.ila ol ll-mr -. aii'li,. hi., Ijr
Iti I'.l., ili'.-'l. I,4t-ei.r.4-iitfiuiiie'l to tl.o Ulnlni-.
i- linifl.l'
.,,...11 .IM
albi.'lil t.ltllalliofeb4tlbi cUIln Hun l-tl taM
..i.ih alii ,,r..a.i ii.h.ti I. , ..til, i,.. . . ...
-. .'......,,., , i a. i.i - i 4tii - , t . i.ii, '.r aa'.,
UU.I.IIJI t. jit I iil.lt I ii 'Uiui,,, ritt"i'liiii'l, l(,i tit, H , ;
Kltowltit 4 niua iti.il J ii'aii, Willi t (iitili il'-M-n.-ll'"-
I lm jiia-. t V' -I't i, oi ton -t. '.-! e jtion.t
. OTMii.trsua, I l.ii'IHM I it 1 1 l u tf . einkitl't
! ... .i . .... i.. I . k t.,j a,..l Ilia I. ""
Grant's Tod
Around 'flio World.
A n 1. t.t itat ikr.l nf lha lurnn Itf OKHB1
ft h. tlHANT, ItllW.ll Ki.jUmI. ir-laMll..th.v'
Aug Jl .'7i..d.
A 1tll Vlu'l'l) i'l'.tli' V'iii.n ' . . i . . ,.i j a. i ut.iu a i ill 'f
J. !,.,! lor u( t lu'liiltliaU.'n nn tut i,biM , ' : ", , ,: ', 7 ',7 a..,,.
ol Uk.ti..tlK p..HI.,t;r., Ot......... I..,. .'j rt'akihi I ii i.-i.4r
l'.t Itiwntkli). rwii.lar ei utlt. Jtem. a.. 1 . .at n il l "' V
T' . I IMUIL
' iia t ma wwa.1 4I.i.imii ma aill.iel lf liail, til i ..... kw"
i.i..,. Li... all. .1. I...i... ...I . .. ... . 1 I M I' 1 1 1 P WT I VITinn . til Mil III It. Ill' " ..
rr .v : r.":-"if , i.bia w nn it. 1 ... .... n" .
lait,r IU.U1WI,, lift. tt,'...' ,
uitul, Willi Hint litvli.u ulaliui ttnl irtHii,i "" uiliuoll'i lu... itifS ttak tub'"'
tat 10 umy tblktuiiPalti.i iur tiii.uiaiit lo 't-rvi'..'" I ''' ?'"''
wii.itA.l ll t iiliidcl. Ailltatt H. W.
ruiLif ii n, .
a,, Jtltj , , .... AaNite.UuMr, fi.'u.V'W.
unxuva-'J'
ff aw r '
yrt-a(r.iep fa 1 1 1 laaa'iww-ry"
-v t
'-"I-