The post. (Middleburg, Snyder County, Pa.) 1864-1883, January 19, 1871, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ii . ia ,m w,
-in
1
nrl
Sy:
,' . ' - ' , ' " ' "'. ,
f J.
( (
ft,
THE POST.
iniiLLeii.iai .JANUARY i
J. . IIHIIMIWUMHJ..J
TtTK In'nbvdment of Pari contin-
v"i!io;.liiitiTr;iption throughout
lediyntnl ti'gU. 1 1 j i -h pf. n ml . u -n'
rt, k bouts, public lihratiri, church
t nf St. Sn'iirc, forborne, end Ynl-c-
i arc, iiiul in in v pvirMo hoioea
ne I'd. etru.-k. W.i'firn htivebren
iih'd l"lli iit tli o xt-riM no I in llnir
cJ, it ii 4 ibf.uiU iu tLe'r uu'.hc:''
1 i:1V
'..:r Hi irti Ii ire been mule be
i.e c"ri"n in thrro -eve ml dire lint a ( Ytilro
Ii' I'mntli Kfii'ilt.vif'iii-'T h !v: n'cd Ch.a't r
i it iioa.it. ec'it.rv'
"iili of the (i'v
.)if'
t. to l.',,!;,r,01
r:,n fi..i,.;. i i V10' 1,1 !,
I ..iifnti
lir'r.M.'.' n ;!ri'r1, hut le-! i '..lurnliia
i oaryw ii".v ii tin lff-'St nl'thc : Crawl, in I
i:a t I'opulitUon ol Our Matt.
The' novel nl counties nf Pennsylva
nia tdiow (lie followin population
PolttAilOS IX TIIL OIHIIK1.
2C2 37:;
r.'i.i.v
j'.t.n:;:.
(;. 7:.'.'
"H.O.ll
o i.;n;i
:.o ili
;to,.pii'.
4 . i ..
2" 111
mim
V!'t
'.". 7 I '
2.1 J II
Adunn
Allegheny
Artuatrot.jj
Hearer
Idfot.l
UorKs
Itinir
Mm Ifi.id
Hucki
H it 1. r
('.in:l"ii:i
rain- . n
( nil n
.ooI IVev tor our I'urmtri.
Thi rear open with fine tr
Ipit I'nf tho At'icricnn fnrmr. The
hiim'":io ilcn.oti 1 lur Am "i lean cr.iin
liidriiir till far (jtont'r tlmu for
many yrnn. Tlio nv Imvlnx r.m
uiih''1 lioiiif Mipplirfl, llir d : a uj lit in
tup lrn KiH'.lii' nmit lo givtily in-rrrns.-d.
Moreover, tlio war lias
u'l'fa' ly inlei Invd witli fall fowio-.'
iti (irrnviny and l;r;itn c. unil th ntxt
t-'it runtc of i T'pf in tLc-e countries
npit Ii ! much Ptinlli'r tlun liernto
furo. Aivl tie priilnhiiity of un in
crcni d Ji'in iml l',.r Ainericnn wlicm
a MroiiLtilioiic'l lytlii' i isiinc a ? fill
in.,' c.T in tlio fiplly pn land in the
fpiir rliief ginin inn ti ol the WkI M
H tn'o JiicuHry 1, H( 0.
In I.iMnlon u'tnie tlie. titiiniint of
tibotitou li;ind i-i ainili'iti li.i.licl'
.'p ill hi In .lnnti;irv, I'otrt ccli
tie ccitti':ir:itiV( Kii):iliiip ot tli
Tho npp'ilntractit of nno enngrei-
mnn to rnrh llt'i.O'K) Inlmliituni-
uiven this -ttc. under tho new cencu-.
twenty 8ovo member.', n iocrtae of
three.
i i c ' i ' i , v. .1 i Wire r.'fliJ.'ii a'. Ml j i ni.u. i mini
,. ,:..t-. j I lUi-Kni
i. t r i t ...I l' i I 'Vaie
Pjrt.o ;' .ir of tie r.-p-ril .by ! j.
I'o Irt.wii Cirirv'- firr.i nt;J tl.pl-ri,,
(ic:-!i':iii iriny ni.iKr Pi :iko I'.e lricl ' l'itto
(:, !! - lvo Imn receive I. TI.e u'1
:-,i:l. w r. t r:i!;:v Li :tr:i :,ti 1 !r:T- J":l'l;"
, . , . .. . , ,, r niton
c i I'k-u nr l. r t'lc i f I.e Mf.n
An 1 . i r I. ; !t!c l.i r. ; "r!, il to l.avc ( c- j Ihntin; lu
t re I on y-'uu !;iv, vi'.li w'sst le-u'.t ist' IicIi.iiih
.iKHcr.-nn
.lu:u:.t.1
,r ... . . . p. . I l.:itir.i-ti.r
Ti:r rv Iau ' C unit mt,irFo.t .
, I.H'.viviicB
' ;p t:: l.-t ' I .trt'iin-y.
1 m; t v i II nv:. tlie
i t m. i IT.c A
u i I t It
tr e .t.-' tt: it etit.'f ii:'. .v;r nutinlni.
7 r,i i i. i.. . ,i i.i... . .1....
1 "M n "ii in. i. ii iimi tiiu iii pi ii nun
lviMj eat) itcji. a lii
A nerioa i- i'levitulTe
NEW ADVERTISEMENTS.
Claill ton. lUfina tnirrh-ipil
J Ih fnllnirlnir irtl'lu at ("onulaM-'n ""ale
alid If T Iti (i4tna tn fo"','i'pn nf llanlel 'Hart,
n( Krmiklln l iwn-hip. all twrwn are lifrrl y
iMilllnilrl nnt to llilfi lr with rur in mnj w 11
mait lia with ih nut, ir: (in Mt, 1 liofk.
I ( mk fta. I.nnl nml Knot, a " f "an jk.
S stma'a. I fnm. 1 Cult. I Wnicm, hnr i:ir.
I liny Mara. I liiiKitv, I Cultiv.itur, I IL.ic
I i,l'nrr. I Mrt, ine hull lntcrefl In a
llnrra, llcitlrr
NMfVT. WtTTINMTKn,
1U.NHT .IXI1MAX.
.taiiuarjr 1, liTI.
l((liltMtl.
ELECTION NOTICE.
Vlini'ClilOTrtriliiil t.i SI ipklinMfrf
1 it l'i rtntii'Ur l.cwi-t in R H. ( . (I.at
nil I l-liin l'r n l'it' !-l"nt un I litreft-itn i.
;- l will I ! I.I in Ml i It V. Ill
l ull ilv ( t'KIIHI AHV. Ii:i. at (ha Kr)'l"ic
DOTY'S
WnsJiSn - i11.'u!.i.ie,
IATI;I.Y MCCtt IMPKdVUH
AM) Tilt NfcVV
I'nlveiMal C lotlir M ringer
lniirnTOil wild RnwKi.i.'a Pat-t Horni.'f'oii
Hotrcll A Vo.'t A h erti8cmrit. '
Tuscarora Academy.
ThaSnl snn of tha Mth a-hool - will
tn-Kin Janiiar- ih. lunrr ilrlrln lioinilnv,
fiirnl.'licd ro .10. nn-liln and Inlili.n In a tr I
nta" Muarftiiii ihiH. Itr a term of narl- ail x
mum nil. fi i. j iaaia trna lur a circular lo
Acauaiuia. fa.
UMVICRSAI.IS.M : Wlmt it ?
Sand for tha HTA W IV THE WMT.
( Inrlnnid. A Inrua you' w-lyi rialilliiliil
i-ii. ii mn mi ina w:im ni ira lamiijr ai wi
lr ypnr. ai.2S ma mnih. Try It. Sri-olinanii
Irro. AiMrrn WILLIAMSON fclJANTWtLL
OlnclnDatl, I llilu.
rilllllSI I . STAM)AI ppnwe.
J NwUanila.lvooat'uPrliiMllrot hrMlr.nttjr
lift ami rlirawl lainlljr Woeklri iiue!i;la
i-i.luinn. K'tltcl (. Kl.lrra lai- Fhhi. i r ami
.I S I.aii oiilt : a )irt twlnira fra
U. W. ( All HULL l(i 1'ul , liiKliiiiatl, It.
CtTneri Ura ramon- tn lucru .funjr canraa
VMJtJX l'ir rrriiil.nni wa i.tler. ami rc ilva a
;i Wiiltliiim Waiab tur yiarfll. Aj.lrow
i i.nri.r. n r.t.iiLl, liaylun, (iblu.
l,:t 7!' I ... .1.1 - I... I 11. .1.1 In II. I..,...il. .,f S.II....I..I. Sr.i.l.i I W IIKRI . un I t!i HaTT STnr. ar IiipW lin
'"'-.nniiiiii'iiiii" i.Tir.ii.i:iiii'ii'ii. u " '" -. . . ... ..
, , 1 ... . , . ' .-..in ty I'a . UtwiiMi I Im l.nnr ! 11 . -5i A M 'lii"i.,n.iniy iir mi.-ri ir m nnj vtuii. ....
waIllIIU rl iT'ir. -r invrnie i, nml win tni.
jviir, ly ravlnic laimr aii.i
i ii 1
liriiuinl in on
j iu 1 !Ui ii.rrcii'O i't 'rieej a ill follow
o i. o; lSa mat'or of enur-o.
p.') I'T 2
l.ol l
ii a I I '.vi'irk H. .M. "I il I .Iny, t -cne r.r t !;
iMiMiliii )r ir.
SMIH, AI.I.I'M V. p.
1 IE a i f tt.a n. I.. It. It. t o,, KMii.'uruta.
.Iniiu try IrM.
A Nn ii ri Tr.M I'iiowniil Nm-
r.iw l!riiii'. tin S.itiinlnv lili'in
. i i.. iii ii ii
4 i .i.l . ' ' -. I 'Pi ci Il in nun il ii I iuck, .'ir
n't tn I vl. liii!.1iarli. I New P.ct int. Itarl-
" i . .. t . . i ' I 'i P'l " -nl.
nT.ner iti the irreeerv linn el l'riibiii Ii .r n,i.iirt.ii
Sheriff's Sale.
yi,,i Pro, 1 T tl.ii pliiro, tint with an lie
ilialr r 'rt twice
...t i-
Th-ne wh.i lure U'et th:n Klra tt.tlnny a
(,,f :
Wr Ilk- mir nnol.tr.p miini rnul.l n it " ir
fiinilr.l 1., .1 i ill, .lit It ami Willi tli- aid ,,f li .ty,
wr In'l tli.'t wa ara nm.ter. i-l tlie Ifl'll."
lii-v. I. i- ,11. Ill-tin,! M. K. Cliiir. ti.
In tlii- liinii.lry ol my ti.iu-i ihTa ! a iarii!.
n il tli.ink-uUliii.' ..ii .M"ii i iy ; .(iu iiotiiin n
ii,.i- i .1 .n- i,. i uiicr
v lcr r.-niilv I" Ira iMrr-'tr-l. wtll i.a axii i-c 1 I
I ni. Iii "nli, nt tin- ciirt llmca In tl,a li.ir.mati tha aiVcli ! tl.o iMmtrii i.l Ilia luiimlry.
Ill 1 .1. r .11, U. I.tl . l 111. ri.ll '.-I 1N71 III v V lil...tF
I til .I't-l.tck. a in. Itia l.ill.iwlnir il--irl.ia.l l:-i1i il ii....iiiv t .i.itnn.l It In .i-..n.iml.l. ,if limn.
v'rttIP nf !l '.Vl 't of Veti. I P.C
a-ne t "ft n t tl.l- I '..il i't i.fl'' tl'Ttlfin I'll, nf j v. J
Genuine Norway Oats,
nut AI.AMil I. il Vt.lt. Samtlo in'hJM
-i-tit l-i-r In all I drinarn; at'n a rntiy ui tl.r
AMF.HICAN STUCK .KUKNAL. f, an !
Ina .lamp lo N. f. Iliirare k Co., rurkarliury.
i iir-ivr ril.
WATCH iTFr. atflJ0 a d.y rara. anil no
humtiUK. Addraia LATTA It CO. 1'ltU
buritk fa.
rrlio3rn; Cml.
will rbaraa any ralnrM halrnr baad tn a tr
manai.1 Mark or lirnwn. It Currtalni n fml'in
Ona n.iob ont by nail fur al. 1 aalrr. rupnllaj
at rnlma.l ratcn. Audrt.i Weu. I'alton, Tia i.
S.rlngn.,Ma.i.- ......
TIICA.NECTAK
ik a rum
in. te n ti:i
with II.. Oraa Taa Vlarnr.
wamrtail rn mil all tanaa.
Vor aia ar.TTwIiaro. Anl
fur aala wholnala unly il.a
IIiat TL a a t ir A, Pacir
ic Tka l u , Itliurclibt. Maw
Vura P. (. II ! tM. Kond fur Th.t-Nrlaf
(Jrcular.
Book Aerents Wanted.
'I'HK 1.A1II OK SACIIKIt MYftTKHV, or
1 in!- i.ii.i- naan in ma l. mill m III own
SCV:N KV -War. W. I, IV fc. ii n. w U.k II
n. wrai.ly I'rlntat en tlntM npr l.iii-i In
uiitliiil ityla. riiatAliir 3.0 -ii.urli F.n-rarlnira
un I In una nr tha tnn-t aaliiM- lill ll.-nl - t
rv-r ..ita.. In airry fmilly wV-ra tha IIIMa la
to la f.iijii ', an. I ltiira ura tullllnn. nf tli.m theia
ran inn w..rk tw lit Aaonta will a.ne. in.
t'.il". V want airnita nl.o f,,r I'anr. Mow. a
"iM.V ISTI.KPKKTIMI FAMILY III.
IILI-,," -Itia aranile.t inwk avar liuail, bala
13
'iF.NTS! l'vpry llnok Aont nn'l
A LI. tth-! m (hi., write ma, anil la wta
mui-iier, t-irliiiliall
A.I .Iraim r. .s. lull
Mo. -lrrii.in
YKW VOIJK S.id't v S'enm Pnwp
1" Co SIMin t'nalnaa, with ami wlilmut
nit n(f, iiti.l Sitttiiml -:il.tif strain lii.lli-r.
Ki-rv wrrk In" alvi'ii it n utrnnxi-r li.-l.t np-in : t.ii lit In .lii.tiitiiii-. t.t -iahil ni.irtili,ary. enll
lur I'ircui.ir, .4 1. un uiu.ll .1., . 1
I .una. tu itl': A II Hi it
I l k:i."VI1.
f ci t-tnrv . .t.,;in.lU
I 1. 1 : 1 1 of dijt 11 a ' I.i lii;:li
.1 ir rm. A-e ' l.ui nw
'i'i I'l'l ei'liiit nil the liver, hy Irrnk mu aiiniiip In H.avcr t.iiihli. Mij.ii-r
1 UiMl-'l. the iee, l-y wliieli h- l.-M I.i , l'u"l""""K .
nn, I i'iiiii rriir liiaain.' l.t llln . mmm
17.:;.irt'tii.
I'll-O-'l ' I I , II, .,,-.,,, I It .a.,, bi.., I ..ii tUm ! I.r ' !i.Ii.I1 MiMllPfl.
I mil -UUP Iflp.ali. li nfh l,v 1 I'ltmili II , A. 1 . l?MIV iri.Hinr.oi irri', ., i'.', Ill
I -
,r,w. of;u-i pit 01, tho I 'O'"'"'
1 11 ; i,, : Ma MHrfil to er m tin' 1
-T J'.ts',:lv '! " e, Ir mi the Siiyd. r cntiii
m'h: tv i-l-1 re. with n team e"ii.i-t niir I' 1
;,i; -11s Ii rp tui'l tun .0. iiilaitie l tf) wn:,' n , .i'.iiN s vrii.r. sh-n
,;,! ;, eoiitaitiini vuri 'ii nrlieli'i el prodiiivj st.arlifi om a, .Vltiiiaiuru. .Inn IT, n:i.
17 1; 'i winiii .lf. I 'ne.-i'wiMi 1,1 irijiiiir
1 111 1 ...... -.
vrt-i.ll Irn.'t nt 1 11:. I m..ii-v. nml ri.ntrlilllH-nt." lli- Or lll -w.
unty, I'a , : n i,..it In.; v V "iir lnt ln.iriivnnanl ,.f j.iur
I Wii-IiHik Machine l a i-.11: t.-to inin c. I n
I -lira lull r .M n lili e,' alter 11 year'. 11 -a, I.
I tuiitluht nl He t
lav ih. 111 ever, 1111 1 wi.ii I I n-il
M. re nr In., with ti e n. imrtenitr.ee', h-lnn one he ..ute.l uli im.ler any rlrriiuirl unrea."
. le
li.ar, ami mirth by I li-l-tUii ilr'M. J un-vier m a .rre-i .n iei.t. mu: "in t -ur,
seiff .1. 1 lam lit 1 xeciil..n. afl tn l-e lulu m 1 ne: v i in.n !' ' c.ni..itnu n 111. i-". j
VICK'S
FLORAL GUIDE
MelC
I ,
Mi.";! a
M I'nioo
M .i.t-.i-
.err
t:. . '. i 1 u'uir.'. tttii'li'-- thin
V i ,'pii "...ii y.-..r. 1 l.ii wi'h the r
i.;i '".i 11 eti tnti 1 1::! t.iXiitinii, will n
1 .nut t. ii1;' i:t f
i L- iy t li 1; t' ci.'rri m i
niy!d-(lr r.lj'M'i in tm a'. I'eiry
tn... i.t ..; !irr a i-ii t!ie uvt'i'i.' will Piiiia l ! I. in
..."
I'C la low tlie ilc.i.atip .1 the ti.
V fi.l:'.'.:.! T!;,- le I :..". imi .1 ?)
t i. 1 t.'fcj i . i'l'in, o'nl if (5
11. .
1 in 17!
: i,I t lis Ml 1 , 1 1) II
"" n,:'ls" NoriLumtiCiliuJ
r.ko
Putter
.-.'U.vik.a
,rl Snvdp.r
The Kirat lMittmi ,,f One llnn.lri'.l nn-l
fifty Tli'iil-nml enpica cf tick's Mil-
n..!,.J .'...!.. LI I I l'i 1
1 a a. 1 r 111.11111 i .11.1111r.11r 11 nceiia mill 1 niriii
I ITU'CS"". i.l I Toil IT. l.ltlilP. i- i.l.i..ii.-. nml ren.iy in -en I mil.
j I Un I' ie. mi l an enuravlnn uf ntmn t erery
'!"-' " .... , tt 1 1 r. 1 ,,, . . . . . 'irnri 10 nmcr at..M euetiiiie It eleirantly
V --. DV.r till'i-eiou. IV. Icil llhotlt im , .T. iiTlVtlPr COUlltV. S S If the Merehnt;t- n..urptniewllln.. fiiriil.h ,,rI1u.. n m,r tlntel p,ar. Illii.irntmi will,
' " -'' ,1 i 11 . .1 . 1 I UlAJiAtiX VVUIH J fJ.JJi 'rr ,rn. . r II c M ii-l.il'i. -iv .1 iirtl.e ret ill price. , lt,. Hut ..Ire.) Ill ia Wii.l 1 nuravlim. ab.l ta o
.Ji .-q tlitf'l aer.'s-. nil I whnc 111 the tl 111 k . , , , , . , ,r . W i.hcr t! I. l:rlrt Wrltnirr an. ami w.- will Mr-1 ,,.,,, " """"' i-irt lima am lao
, ... ....... , . .... . . Hi" ( ..timii.liwrnith nl Petin.ylv ililn. T . ,, r,, r , ,., .......h.nr.. Iree nt friluht. t.. '
lie- al.ere li.i ntie I- fellUl, 1 ami " Mil. r ( OlOI'Cll l lillaM.
1-.;: :
M.IU
l.'iin
ta.u.ri
11,41.'
"1 4'i
071')-':
.Pit;
1 1 JO 1
1 ! . 1 , . Ml .1 r 1 Ii" I utnniiill wrnl III nl I etlll-vlv ililn. T-i
17 ;,,; 'li lt 111 I'OCtl (iMVeilcl -Ini'P till1 fire.- I.vlli l.r. W...wt Hi'il-I'.e ln'r'nrrlr.
ii:ov..,' i iik. river, ti.u .i.i.-n,y Tr
jaee Hnv, ii'cl team mil wilioti w eio j li-t tn nl h mi ara min m.-t h.ico t -r their
In ir.ll in 1 rC'I'Ti.-k ilnici:i.- ill rn il'ni? In
to (he in it Ii un, ill w ati r 111). Ill I I. 11 feet I
Si. irr ci.titilv. I'l'iin-. lv:inlii: .t'.-i i.ti triw-r'
i.'feil .'II' I lii -li.il II eillll.' tl U ak.' ""K. 'in i-M c.nini. n.iil.i.
.' . . . I, j- .... 1 I li'-il-'lh liitcriii:irr:e. wlfh i.in:iial I If n fine
i.l lie. nil I Ai'J't lill.M'il Si 111 illt I lie I ,,.. 1 lliu nt I ly e. 1. 11. a. I ' 1 . I 1 ll 1 1 11. 1 1 ... .
..i-i in i'i liea U i.mii IV. 111 II, i- Ii. i'i.) nl 1 pule-""! irrle.l with Levi WHel. re.lll,u al
li ill Ii ll( W i eun in 111 tin 11 1 1 1 111 , ,,..,,.,,,,. ,. . Vir.
Ilia (ei rv, lill'l :i!-ii fruit) the .V'III01' V , linnle.l Willi Henry I ill, la, r."l llnit t It. in-.
.-I Hi e. ni.k 1 Ki r-iT iiini oiher im-
IHfliilelv at.n'el wi:li
1 villa. Hnrii n eminlt. Km t, 1 1 li'.ilin O l. r- CUUMt, nre ,n,e,
cm,., . ,. ..I i..'UI,t.attcra inuiitu . trial, ac . ,,?! , ' , V I'",''"" ',"1 A " ,h ,l,AN. 1 "'
c.r.lina t ,,'ite,t.,i,. I ' ":J 1'viLii.lia.l. 111 .11 te.pcol. .Hull, r tu im
N,, 1, n-i. un I. 1 iii.er nr tmllier nlmul.t ta-rmll 1 ''"".I' . ,, . , , .
the.lrn.lner) ..I iAii-l.li.tf will, the Ii.iii.I-! liny M "n"'"1"f
in,. ..... 1,1 il,ey....r. wlei.lt ran he .1 Iietter, 1 ''!; l-'-U'la. P . ap ll. ail. n !-aiit c.
tn .re i ip..llii .u-iv. witl. l. I..i.,r. ami m. In ; 1' , ?,7, "r,',''r 'll'l' '"' ,,u -vU,LlcU
turv t 1 the u i.ti,e,.-..l.y ,1 lmt i'.,tUc W a-hr ' 11 ''l" ll t A.I Ire.
.1.1 .11 ii n,
l.mn tiurnl ill. j;,,, l.,irr, N. Y.
..li.i 1 ri,ltei...l Wrllltfer
'. I l-y .Icier urt.rt.ti.y, tn
nlVy ti;b ex- ' n f t r oinern t
1 ..' tuna, 1 iii. "i';il!y in ear iili u. 'niiivm
'.10 iv ant to 1 e relieve I f -.'tn till tuN-' ,"'l ,cl"",L
'i-i 1, . .. ll'i:ti
at lhc Pviio'etut in ot.jre.t 1 .:
t ni-.n
ill o.t .1 f ir, v-'t-1 uvtilo-T the' oi.anjo
Turi.'V Lil! wl.i.h ivd'ised t';u d j'.ir? ' Winn 11
e :vce 1.1: 1 Miir. ! " u-tiiiicturi
n'.li iii the iou'e' J"" , .
o V. ;l!'- l'i' 11 o v.e
1 h"lra, rr-l'llim ill blte.vllle. It; Irew e. iinn. i, , ninnvMN l. Ilrn Auenl.
tli. to I i.e , ''",?" '!" "' -"-'''- (p-i.sr, 'M-iimJ .lit uriliii.il St , .c ii.rli. VMi i!iT,,.lJ'''.yv''V'TA,.U.',K,, ITfl
Jii'l'i'.'l I'-i-ie-i.i 1 ne r, 1 n. l;.!!' iiiai', ii.i 1 , i 1 1 11 , ii, i.ry 1 rikei. lute . 1 iii" ! wm:ii ij' e-t iie.i ( . 1 , ;,i .i.ir-jnr.i r"iiieiy i-.r "n,(ii., c.ii.t...
i:,;;oT '- ". Mier.-,.,"J it. p'tl',,.: CI ! SlrZ!:'' t'etnr. 'toe il MAUY C. 11KCK Kit, lircaveU.
I 1 I Ir,. .i'ii;iiu. MUitCift 1 tin I lie .Inlui-..I .nr 1 1- hen.' 1 nrt ni :.n ui h:m- I lli;i;s Ti:sT H.N T A 1'iY I'pi'li tile I - .
nil -,-, ..I r .,llB..Vlnw.'.'.l, l.uvin- V.';.'.':,,1 V , rr'.V.'v" VVi'i'i.'S'n .-i'.-c'J'in'iba li f M" ' . I" '! r ile; I,,t,-j pi I'll A. MS l!.PI I.A'fOUY P-w
iti i 1 liii' li:,ti''y to tl.o liilloai , 1 1 n.n nn. 'hen nii.l n.ere tn nic.t nr trin-e 1.1 "I Si 1 i n-r.ive I:. 1 ini'n, n.vlir ( iiintv. ; .J gun ;,.rcreii mperdunu. hulr In Fire
hli ernwiiina: Ina wurk pmnanncail byeritu a
thaflne-i an.t tnnrt 0. tnpfete llihla eit.nt m.w
iinvlnu a lamer rata thin any other ihraa Ill
Ma. ciml.lnal. siilemlntly lllii.iriiat c.ti.
t.ln' a .ll.-l. inrv nt tlie lin.la. wltlill enara.
a n... a hi. t. irv nf ama h 'ok, etc , an. I enai la.
any rea.lrr t.i fn'tn tl.nwn emninentary nn tha
scrliiinre. a ha atitillc. iheni Any aent or
iar."ii wh 1 re.nl. and. who dai.ra. th- mn.
jir..(liHl.la aril hnnnrabie bmlna'., .end fnr ctr
rilt.r. ttli full l'i f.iriil a t .-ja
WiiliTIIINi)TO., ltUTIXi,l CO., llati
t..r Cnnn.
TRY WELLS'
(ailM)Ilo I;U)lel.
An nnfallln Itemedy fnr alt Itrnncht il Iillfleat
tie, Cnnutil, Ciihl. Iiinreric.ii. A.thma. IMp.
1 1 1 1 r l . Hrynr-a nl tlia il.rnal ur Wind 1'lpo auU
all Ciit.iriniil ilUrii-r..
Tha wnnderlnl modern dUenrery nf Carbnlla
Arid, I. dr.tinod tn bec'.tne una nl tha grrnte.t
hlc.-lnu" in mankind In ll appllcailun tu ill.
rime.nl the t t.r.int and II. ure;it cnrniira iUal
tlra In nil ailactmin id tha ci.e-t 11 ml Lun.
Ml. WELLS' CAltHOLlO TAHLtTS,
tie.l.lo the ure.it remedial aent Carlntle ArlJ
ci.ntnln nthrr linrredleiit. iiiilreriiilly reci.iu
inende-l. whh'b chimlfiilty cinldiie. priHlnrlna
ri.i li'i tm ra hiaiily mr.llrlnal and heller adnn
tel f..r ill-tnMo- nl the tlirnat tlinn any prvpam
tlna aver brl.ira filtered tu lite Mihlii.
CAI'TIOV llii am voiiokt W'RLL'a Cab
mu ie TAin.iTri iii'r i.kt utiikii iiuoua as
r ALaan urr u.i 1 uc n id 1:111 i'L. .:.
Volt 1 in mis ami i nt.iH
Weill' Cnrl-illc Tutdct n aran .ura car.
-Tn 111 :i.-
J Q Ket.t'iiiu. ;4 I'latt ureal, -N. Y., a-da aian
SuM by linuiKlfta.
,.nt
8 O'CLOCK.
IWHff
the wcilit ot II
The flttfl .le
:ih 11! : 11 m ar 1
v.'.'iiu.
The ice v. a ei.'l.t it.el
" 1 1: -"'y on It .1,
'i i.? P.i j.al.Ki iiis
' T 1 1; ? 1. 1) 11'tu t '
;i'l m.vc In'-'i!. il' i: t r inivo t h -in
mi ir.lv ly t.u! ;I.:it l.ina. ii' ti e rc
1 ti'ie i l I er".:i: i'.
.v.iartTwuma-7i.--.-wa
That t'lun - i k. u i f, und n,:i' !i
f.liM.il imPvi 1 t:il Jelnncv Surle.
li."'. I ti i ,
1 '1 '1 ,1'. ''th ll rl l'i. lit! tna
IT 11 ' "1 o! the ttuter
LI-; ''.'T'1"' hut it -c-r ins t li nt 11 huii.Ik'I' nf
,jv . j 1 r-A.-tie ill-eoi)iiecii'i the 'ici e nf ice i ti
wllilillic tvjmi HinJ (.am v?ct.t i!j u.
1 1 unit letiirned by Iba Mieull id r ud 1 vin.ty, n- I C llcl 1 1 1 1. limkv :i V 1111 III . llll l I Inn-e Ir. 1
I'll -hi w 1 111-e ill tho rl.i'ilM I I b M,!d 11. .leu .1,1- Mi"lill-1 t'.e nine tu I tci lll
W 'otlill g
Vc'ik
IVal.
1;: I -Si
.7 J '
1 1-
7C.-ji;
.&i.:ao
'l i e Hca.i leit r oflico ia one of tip'
uo-l cut io;iiy inlciii-iiiij I'tn'it he. 1 1
'ho :nv t-riiiiivnt . an 1 tli csu.ae nl' it
"r the licee-a ty nf cip h itiitittrion is
11 my ti' i-y It i i 1 1 j ! alnin.i
I lif Vi iir'M C rop, ' eoiU'ifivp ot th.' carel, K-ties'. n il-
. . I: I : 1 .. ... i.:..t
I. , .. 1 ci i n,, 11 "i ill .11 1111 : in iiii .illllinc
r 'in lull' iti!ort:.n'ii'ii I'tncuneil . 1 " ' .
1, , , .. 1 . 1 . ,i,...n 11 -.iiini it 1 ici- iit'ic inline f-ii 111
.1 lictf. '..mu Ii tiii',11. . 1 1,.-. ,. ,! inin. l y iho ih par'tin nt nf Aneuiiiiri'. nv . .,. ,
1 ..1 i.i.c.- -ui- n 11.1 11.11, 1 .11 ( ,, nun- j . , . 1 'In- ln'sp i Ih it 111a iiiy;!.- war. lur
o lien iiui n e dl I I he t - tin I.
ol lliaei ill' iCI. Iini el -
ni i it'ri in dir-'p
no w ir I of '.'5,110 1 li.ivin n i n l-
An I licia.il lull lint.
Wlttie-. the line SS.WV. d Pr.-idriit i f mir
-t Id "tin. ut ." el lie b iru;. 'hit :i-t da. nt l'
ceii.l tr, A. It , I '. j. .1. 1 HutK, I lcrk ! c. I
11. ir ilcii.:ii.'N ii in i r 1 -I tl.e r'nme tn .ii"i'tit
llll lll -A ilium! ilt-ltiv ID
til.'iKi.li rji'll M'llL, Kteeutvra.
.laniiiiry Ic-V I.
I 11
Mcudvl
Pc !,:
t I 1.. 1 . ....... ..-.I. ra.ual . . t. 1
. .. . . .. .1 I Vh" Il
1 111 1 i'i uir 1 .'U'i i' mu '-'i 1 ni-' ."limn
J..e Irl'.r we,! wi.tt.u m.d j n n, ,, t.IOJ1 j, lU ),,,;, j ' .,...,,:,,,, ,
a! ouiJ rctat rcat tl.o n.uay tuixotii ; u ,t, riuce 1-ti'l.tl.o vciat-i' per fi. tc ,'.'lM "." . ' '.'
;u i.t t,,ul lia .'e 1 .111 L"ili,' ll.u 0 in. Iii
it Celtltlll H'lJ.i 111. Hill. r.CWfj UJ iTS Iti
yea.'.- :
Pot .K'i nxr, J..n. '', 1-71.
Ii r.Ait r; : Pica-.,.- l i i'iut tu.
T
I'l'in
1
jtiil.atcil Ut tttttll)-i'lr.hl l'(.-l
j It cMt w li ili'Ver. Vn l tho my.-fery-
s i tin." In ire 1 etnai k il'le win 11 it 1
1 1.: v-Cpili y i.tir intiii -.; it ;; u' i! u'i'.t' ie ( I.e put.; in ere p in little m 're than f ur
lil'.l.anf what it wa- hot year, J h,-re
'Saponin the aweei puiato crop ;
!o-- in I'tukwheit, 11 til a alight in
crease in the tituutitv of flax. The
year
11. . 1... . . ,.-..1 1... ... 1
I r- I'U'HH l UI e 1 -I ;-. ni . 1,1 .n 11111 -l . I .1 ..I I ..
. , 1 .. ,. 1 i-uioi ten "I that tin si' li'tlet-ci'iit 1111
: .1111 11-t year : IliOil nliaeen I'H'p l enin . . .1 ... 1
. ,' , , 1 ,' , e I iiinti.'t to tlie nun l'i) nl at lean
t ;ii u' 1'. f V Iji LC ; hay H le ti I v alntll' 1 . ,. ,, ... ,, .
'- 1 1 ii 1 1 'ci . ; I0" 0 "I, m siniill auin. p nriiilly. ntnl
... l'i, I'll lll.l.inili, ."..V 1 il..,i.,lT, 1 t-.l', ,
I ii er. tn le'i'.rn n y I. unit. h' nn I
l.eaitl'elt llutlika to V -nr rnt 1". -t nrnli'iit
I -tr Iih ten, ink in re .Mtil tn me an.1
II V ulilnl'tilM In tui'l rr lie ia the
tn.i' tn 1 o:..v iiiaa m l.o ever a'.teiin t-, Life. ent ha been a fruitful year fur
e l t.i fiaii'. iii puhli pilut, at y.l.in,- ,n eliar I-an 1 viney'iriN in thu Ivi'
Int lie1 lnw.'it e, ipI-. 11 1 1 1 1 ! 1 1 s in re 'ern, Mid llu tni'l Wes'ern Gluten, but
turd to mo Any msii t f rrn-on ' les : o itn-t iv in tlie Smith, ami tn
kii 'Ws ,l,.it evil lie-i ih nit) nl the 1 t'alif innil und Oregon, im to uppt-
time tlio p f- f.a 0:1 nl tiint 1 rep "i-iy ! and pmr' Althou,;li, the counlry
Icc.lll' Vi ftel in in '. M.uivy Has 11 ij hu ht'i n lilc-l' I with enlnj stritivrl'v
ol'jcit t . aliy 1 lie, :m 1 I wis -el upon j il'minlatO hnreet. Willi K'll'npe
i t i::e i n ties cp' all ; nr-uai-inti.-i, ami , has waned, America liaa tille l ; u tic
oil nil pi e'enee. 1 w is 0 miimr and
hardly knew what to do. I tried to
h ive a ;;uu dian uj ..iintt'J, but, utitloi
tlie ex. In uit-nt nt that time, tho t ail
ifemalidi 1 Hua fubiilnu., and tailed
livery cu I met hul adviee for me,
it" I, in the til l, wanifd to ur tit I bi.r
row money. 1 could el on p -ace at
home lor b leu for jrnjeets of erety
'Jt.s M ij.iina. I i.over han llrd liny
nnioai.l id" tii.iney. IVtvixt my
a. 'it.Ih i n tho farm Mi l a lm-t of eon-1-titutcJ
nijcnta my hl.aio was Hil.ul!.
oiii" of your towunien a.istril luith
l iily to rid tne of tin u y and property.
I fhoul I luive tliniigl, t" all wuuld
r ili-lic I h' ti tl.eyjj .t all I ;o aiard
'" it ap;. "ma foiii.' mi'irulile aatraiM
d tiew.- aj.i r coriv-p ,ti h ot, either
"."If J'Olnte'l ut r.nt p-ttiu
reiult wa luva paiea ui.l pleniv.
wliila tha garden of llur .p' !.. I uen
wild dcolilo by tiro und hwoi.1
France aud l'rne-ia Imrelitn n no bu)
ailoinplloii to dcntroy each other,
ihut uaithar n ition baa raiae 1 any
thini; lik a lull rrop. Tiie prices ul
corn, un compared to what it has been
for aevenl tnont ha buck owinj tw the
iniiiien.' cr, p harvcatel. ii now eon
iideralily depreased Hut a little pa
tience nn tl.e pat t el' iHi'aiera. will, tte
thiuk,r'ul z all to theni'that they
cmil J na-ni.alily uek f.r the irohie s
THE otliar day a carrier Pi'nn cap
tied into heleaKur.'d Purist netiapa
per 1 j inehea npiaro, with 2-1) iliv
pitches' iiiicr .p'opically ph "tnr ipl.. il
auaie i - . . .1 .1 . -i 1 . ...
r tu tmrieil l e il,..:,.!-,! ...lllul" c '''"I"""- ''"''."""
try to Keep up a cry ol tho fabtiloti
itiri'ptint I spent, und iu aueb ul.nu',1
wJ. 1 have biino. in befun-. tried'
o I'-irii i'i In, neat living, which I
Inuir m iu'i-k- tl.au tunny f u.v deta
in t-i do.
H1011IJ jour corte p udent be in
tl,ia eoeii'io, I ahull lo very happy t.
have him a-t. p und ant "me, a hen I
th ll! tell l.iti) k.hIi firts iu iH'ar l to
n;y " I'iee Mid IVl 'at may intereat
him nut torroborato Lis reiiiarka with
1 IV aril to 11. e. uuj a preal deal ni .re
Uy r'ivin,c thu a pla in your ptiper,
o'J wi.l luce'.ve tho thaokaof
l'otir Humble Si rmut,
Jr-Brt W. STrriR.
Fir Klwarl Thorut'in, tht Uriliah
Miulater at Wnahlnlon, baa da I plaJ-
J to Ma eredit, by b"r Majeaty
jtorernment, tha atim of ilO.Ooo ter
linjr (about $j'J.(M;0) toU diatii'utd
by bi in, al bis diacration, mil iuk ibr
wiliaaand orphan, nialo au.-li by
tha kiokiog of tl.o l oitij Smta,
iilaaoier Oneida Ly the lriilb Steutn-
r IJambay, near Yoktihama, Japan,
laat suuooer. Sir Kdward will hf pre
pared lo ua early diatrihutii.i ol
thia tuonay, which wa cmtrilute J by
acme ixty-fiv Uritiah iiibject.
Tui huaojbetpaewJ iL tiro hue
died million av per cent, bill, aitb as
auiiudmeDt that tho total tmoual ol
iau tha i not be iocrad. It noly r
quircg a aignatura of tb Proaident to
.A.m., -KMlulf i4AViSLfir! -.It.
.m llilu ain
vf 1 he day from all piri ,.f he w rl I
and lu 'ralinw c ti" I fr mi 1. a Inn a
di-cl'iption of the lil iehinery wbcli
did the pnnl inj;. It nuk''a a dupli
cate of ordinary huri l writjnK u mi -lion
times unillcr th in the oninul. n,
that it run on'y he read by tint aid ol
a powerful luierufeop". 'J'lie invrnl'r
Ifinnuni es that ha can lima reprint I tie
hole Bihle 2-' tiuiea iu tl.a ap.ee nt
an int'li, and "tlur bf'ksin pr pai-
t.oti. Think of it Tba ap aker l
tha bouse can curry I'u-hiiia'a Purlt
amentuiy Manutl entire, pint ot'r.pli
110 hi Ihll in b mil Wet'a'er'a I'im.
Iiridj;'! n ay be priutai ou the Inno
ofyntirhat. Hy the luaie aid of ti i
liit ma diiue the total o iim iS of the
Aator Library may be trauaferred t
Sv tent blank bonU. A id to eUcli a
ompeadiutn m atnall pnrial.U inn n
c pa, which my oeella unojtittd iu
the pnnta'o'ina peket, un I the ropri
at or may hav at enmiuaud all tb
wiadoiu d the auffct, frmn Sucralea
down to ll.'ph W a'dn P.tneraon.
Tho following am so ii c iunt-n -feiuthat
bar boeo lately iaauo :
Furmera' and Manufai'tiirars' S t.
tiunal Haok, Pouijhlif ap.ie N. V., 10.
iu.iiaiino. 1 hit aanra? .04 i well ex.
etuteo printing, and .apet good A
dannamua coufilerfeil
Newport Nat.'ona! Hank, Xawpon.
U. 1. 2a. Sanation. Tha jhalioj un
d. r the title of tha bank jei ar-a aod
aoralchy. The cnurarinv if tLe i.off
ia Inferl'ir to tho genuine.
Jewitt City Nalioual Dank, Jewitl
lyL OH Lit I OK SALt . AT I'AH,
rrii rscxv
Kan-onic Temple Lean,
tirniln-4 "J 11-10 li.lent.
I TIIIiSIACJl.U
i O-PHrTT'Tn TvT A PtTT T.T-TC1 !
IJJU IV XXI Ol ."a.XJ. vlil.l XJJ i
AiaiAl' Of A!.L t'Tllhll.-':
Altr
Pednn.-l le altar live ( utnl wltbta tw mty ona
t-iij J ..!.
Intt n-st Citable Jlanh nml Siitntiher.
Ill ruu.. tu Putt.
Iicc'ii.. dr ills, clo. . In the mu unt ol
Ml.Ut'O.tli.t'l more. This property wa
nt c mcu r.'tuni'.'d, nr in i-l nf it
up'.ti ilil'irinaiioli iibluiiie.l by upci.in
hi I r.xaiiiiiiU't,' tlio letters at tlio ifju'l
e'ter t fliee.
Tne Amiuca Stick JorunAt
l r J.iiii iry iu an entire i.ew k nt ni
tpe is fefireus til "! with choj
.li.'i'lil matter, nml illn-trat?) will,
lliii uviti'.'H nf lino aini k, drawn ami
eiijraved etprea-ly brtb:a Maa
.iue. The pi eceeijn u; Vii'tinie IijVi
l e:i ccndtli'te l witfiaueh eki l. that il
now !! an iajineos circulation,
which i cntiatanllv iiiereasinj;. The
entcspriaiiii: I'ubl aliera, N. I. lioY
KH & Co., of Puikcsliurjr, Pa,, ai
pertr tletrruiiniiii to place a copy m
the hands of every pen-on ennnected
with Farmini; or Siock ltroodit.p, by
o!leiiri to aend u Hpcciuien cniy free
In ull who apply, ulao show bills, ami
MlD-lTlpll'lli. ll-l IU llll WHO Wis:
to K"i ujt clubs f ir any of the many
vaiuat'Ie 1 retiitums otterctl.
TllK nlJe-t atove probably in the
L'niteil .Stales ia tlie nno a hid warm
he capiiut at liiclininn l. in Virginia.
Il Has made in Knuland in 1 7 7 1 . and
wattucd the bou-e of bnrgeaea fnr mx
ly )cur befnie it wis reinOT'il toil.
.r.-en; I'liaHiin, ab 'ieit bta been lo.
i bitty ycai. ll has aiirT'Ved tli tec
llr.liali monarch, und h. been con
temp irun 'i'us with fnur kitojly nnm-
r b-, two repultlica and twn imp-ria
jiiiertiiiieiita in Pranee The uicu
Aiirie.iii Ivepubliu bis b"i n torn l y
iiter.tul a'fite, tbn brrm-li partly h-ai
el, and atill the nil ft ve fi'liuiti the
anue, uniiiovutd I-i tlio midst ot all
A ui Lf. w!Ilan.n In? brmiL'ht l af uv
i''.inf . chiii.'inj th teirilorii! cap
nil ol I't ih Irom S ilt Pake City In Co
ritiii The object ol tha bill ia to re
ill ive the l'uiicd Slatea olfleea (run
4 I'i'y in tth I'll there ar few (ielltllc
toarapidi) urowine; town in which
h -re are lew tl irni iii. It fs r 'por;.
'i that the citnona of Corittn and.
u In. !, lipi-t ol Ilia (Jen' ilea in the
Territory, favor the eliuii.e, and thu'
.niSeinit land and "ther ind n , inei.tr
t ill be i rt'ai cii to pro'eet 'he Ouvcrii
iient inui l"s fr im the rem taI.
The force of a-aistatit a-c.-iirs nf
nterml revcrt'ta tlirnunh.. t t m cnun
rtr ha thus lur l een nli.ee I near
iwen'j-foar per cent ol' tb) whole
nniiil er ia act vice, the ei i ie' of 6 8
iiiifiili been (iHti"ii-el w ill. Ibis
leilui tion effreia a aavitif to the U"'
.rrmni'tit of JSilO.O to iH-r anuuni. P
is ea'ituiied that a farther roduatinn
of q'lite two buo It I a-tilaQt aaaea
ora ill ho mid.
Somb boy at Fort Pode. Iowa
played Eur. 'pain war. The Praatdana
b rned a hayatat-U beliind which the
Trench bad Liken relauo, and dialO'l-
ei tbom. The owner of tha baratatk
aava b dout know much about thia
-( I3;u n& SJrolhrr,
40 South liartl (ml,
rilll.A I'KI.I'II : A.
STOCKS
t- Halit ami ml. I un cnmiiil.-l m. U ild and (!..
ernii.eiit II. U'ls l'."i:Kl.( Hnd ".ll Afiullii'l
reaalvad ubd lutui eat ulluwad, ub ect tu tight
dram.
March 17, lu7' J
l.i.tll lit tl.S'.
I I'll.VM'S ASTH MA Cl'HK
llrlieve. inn-t I,. lent par,-!) -in. In nve minuter
ii.d elle -tii a ip-rily rare. Price i)2."u by mall.
TllK .lAI'AXF.Si; II A IK STAIN
C'll'T. the wM-ker nn l t.ala n lieaiitlfnl nt. tea
ir iiiinww. It ci-n-l.. . id unly nno prep irut lou
;..iunt. by Itinlli. Addrc". S. ;, I i'i I A .11 . Nn.
T.I .1 ivr.o Street, I'l.ll .idelpliia, I'a. Lin-uUr.
'.t t live, fel l l.y all l.rnaiit'ta.
ia A W V. t: K SALARY! Ymina men
iar Wrt'.tf I a- Incut nn. I tiivclnj . ile.
men. Ad.!!.... (wltn .lump) 1.'. li, WALKL.lt,
I I ink lluw, N. Y.
Ll V K A' i KST.S Wautnl fur 703IE1I
OF NEV YORK
OH Si U'I A I. LIFK IV TII KOBE AT CITY
Wonderriil davetnpinent. ftinnna the nrl-tnerney
Vlarrted vVuinan eip.i.e.1, a.e.. 4..-. 1'rlea
Tift- be-t Hunk m .ell puMI-he.1. The la-.t term
in airiit. ever alien. Addrr.a N, Y". Il'"k c.
lt'i Naa.uu etrevt, New Yurk. V'i)im
Tiiini; Tiioi'SAMi i'i:v. wt.kk
: iV LF.I.Vt. MAl'i; AMi.'-i'l l'l
un: ni:iMs i ii v.
Hi'i-ani-o il i ti In "lim e-a -tit in! 1 1 '.nciplr--ti'it
f i nn I in nn "il.i f ... Line ; Vcc'iii-n
"t ::s tn'4't:cit v nf n :ii,trii' I'mrt. cui-e nl
'I evii t i n. iiinii i ;iii , nl pivciMj i.i lu.ii in
any v 1. ti'i 1 t -i j..'i 'iiy t. i the i'i'i.ie-i
".in j;.- nu I v.n ici y nf w.irk. t tn." ir en it-se.
I'lit iii's w i-litnir In pni'i'li i-i- si. .1.1.1 tun
fail tn exnii,. nv iliv Le it ul i.'l Sowing Ma
TI a lien, . are rtiilrtcre !. anl will l e l.-uei" cl.ii.vs
I -Am it AN hm.
Sew, "w, naw,
Al tn mi, ut it- rn, nt
V't'i. W"i k. v'rk.
Hut m tT t-i,! i-i.t !
Vr ntf.it n 1 itiiill. t r v Minn nn ) ,
In iiiiiim'i' Uc;it, In wiii(er e I !,
it i tttluP.t l.tf t, I y intlil.iv' tin.
' 1 W.tl -iMV, hD, Put l. V IT ii 'UK,
WliOU (.il ilVlli:' Tfil. j
An it In.
Pii7r. I.I1TT, t i!-tt nl.T hnw the piintlr.
I dl, mi. ..I.' 'twollli! cliiirtn tlie .lli'lf I I-).'
'I '.e ey ure .".te.l, tl.o w l-t litnd' - i n,
'1 lie l.utl' i.. ret the p.il.O ure dene!
Ali i I.i re'- I. pilr l"f Sun. niid l,.!.n,
And t link), lim, und little Pan.
Suw Me'lier vi . nn
MM. MI'S STAN M M'lllSr:
Wetilvi-i- nil wlin waul n lir-t el.ia-
Se -v in M'U l i ti.-, ..it c I Ii nt w i'.l -v w 1 i ti e ii in
gl.wcl lliion l us tirll as ativ i.ilu r. In pn In
I l'. w. A Mil-: :.i.,
rni North Thiol M., in I t i-tnir,
I r.ATIIl'ON .t VISTl:l;S, New Itirln,
1 nr I. I!. IS Ml 1 II, .-i',in,(.'i'..vn.
I An I ir "I niii- n iliv.v liniiuiii ..nkrr Ma
cl.iiii'. f r then? ) en will i el iiistriiclliiti..
as ynn van ret ul mi niliei pl.n v. nml il a
.-ii.p-r ir ( lit in your l.iiuily, linj piuos t ill
',e cine lo T How.
ONI1 Wllu KNOWS.
Ten .ln l,ri t ive tl.e .Singer the Piplinim
al Iliv t'tiyihr L' ltiniy Kuir. - II v
EmpIo3Tuent fcr AH.
U'F.Wll.L PAV AOKXri A SAL A It Y
nl t;.i per week and exieniiv, or allow u
t-.fe ''nli:lnl!-.i,. t.i .'11 nr tiew n.d iiumtcrliil
imentl. t.. A.'drr-. M. WAUNLK M CO,
M .r- .ill, Mlciiltfun.
u t ilts ! Il4-ii k Iili !
U V. WILL PAY AOKN T-t A SAI.Ain
I t v 1 1 r aeok aid eii.-f-. or nllo n
'ur.;e c.ii.iii l ni, in c!l jar I'cw iir.'t wondf rtnt
nr. i-lil Inn-. Addrva .M. WA l.NtK CO.
M.ir.-ii:i!l, .Hl.'u.
7Z0
5
illcoz&Giljli
CJiootnut
Silent
J
e machine!-.
u
A (!AH I) .
A Clrrayin in. hlle re-lilinj in Smilli Aiiinrlca
i. n nil--t inry, .it. nn vrei! a rile nml rimple
rrii.e.ly r f he t 'tiro n( n..ii. We", kllf l-:.irl
I v, l.l-ei.e- nt the t rl i. . r v nml feinlnul
i ii t.u. -. nil the wl.ol trnloi.i i!i-uri'.er I.i.nul.l
n h I'..:, ilill mid ii Inn- l.iililt,., tite.it nuiu
'er. i.tie i' en r,ne. lit Oil n I ir rr.nenv.
I'l'inlii.l' .1 l.y n dr. Ho in b. i.rnt tl.n nlllleUd mil
i.i.t.irtiitiHie, 1 ivill .en t tha le.-aipt P,r prep.ir
.114 iii.-i ll - 1 1 ix I'll- im- llcltie. Ill i. .eille. Ivlivi'lope
i.i inc.-one u Im ni ed li.lico id charia. Ad
drea. JlesKPH T. 1N.MAN, Mutlun O lllule
ll-. ii. e, S 1 nrk I it y .
AOLNTM WAN 'I LO FOIt THE
LIGHT of TIIE WORLD.
('tintnlntnv Flptwnnk'it "Kile J rhrlt," nol
'l.W' tl tLo Ar '"tl(M, l-.vuiiill-tw nn-l Mr
f r-'." Iinil1rf.ii.ui. "K.li1n'rii rf hrl-t iunUr.'
Mil-Inrv if tt. .Into." Iiy ..tm'pMi-; Hlftt-ryfr
nil lii'liuloiit lie ntfnliii.tint. wlili trm ti nn4
tiii'lui' twlntitm ti vtni cinn'ttil wl U lilt1
hl-t'iry, ouiiduiiiim m-iny luie (inr.tvhi I !
win ic forniiiitr a c 'Uii'luto lren-u-v nr ( hrUti.m
Kn..wU'.:,i0. W. FI.IN T
4 i tutu Tth ftrcet, IMiliaJuliUia.
G
1 CITING I P CLI PS.
ortLAT SAVINO TO CON8T.MEBS
Partlr" enipitre hnw tw aal up i-liit.f. Oar an
-Aer len t tor )'! . I.M. uii.l il t li.i, I'f.rin wl
accid' p.iuy tt with rull'ii'" "'ina niaiiliia la-
.avit.u ;.i a 'iimuier- uui r
oriciiil.ei.
'J lie Ori'iit A nicric
SI and 3J VFsriY S
I O. 11 X ,alJ. N HV Y( diK.
t In
AU
(JPN1S WANTPP loll
I'm 'ij if I'u'ii. .Iii'. rt!f mentt.
bHNTS VlTHII -( f J:'' A MONTH i
1 l.y t lie A M I K It'AN KMTTINt) .V
. It I N K CO., lluTo.v. MASS., or -t I.Of'ls,
If. Iw
The l.lbrnr) of l'ot'trj and Sun'.-.
The liaiid-oiiie.Jl nml I'hc.-ipe-t work extant. It
ha.-, ineililnu In It .-I the let I.r every im
t"r the old tl.e ml-Mlo inred atcl the ynui.a end
in it tircoi'io iinlvi rniUy pni ul ir. I t. et tli it,
tha Llliln. tl.li- will hl i' On- 1" V II" .-t l"e I I. li.i
he mnii tie'ineiiily rcl'-rred in Iu the lainlly.
I.ie'ypixo Im pa.iid ai.dor tin) erllual to u;
I lie Ki a.il pel
VVM. CCI.LLN llItYANT.
Ruro cliitnce for io-st aiiknts. Tha unly litofc
ii if-k inn ever a-nii i,y .ui .crip'.l' ll. r-en-i at,
ni'.o tiT vlreiilnr- c , tn
(il.li MAOLFAN, Pnl.ll.lier.
tw lv Sai.Fuiti ft., Plillnlclplilii, I'a.
iJ M.I' S.MIIN WAN'I KH.
) . Ilinlnr a Immirahle No enmpeilttiin, lib
-ir.il pav Klicil. S. W. kKNNFOY.
.'.y-l
I ruuth Oil ft., I'llllftdelplitj,
" I five niT heartv lirefiirenep to llio
VVilicox A CiiL.be bilent Stwitii; Machine."
I an.ny Peu.n.
"The weicht of relinble rv'nlniec beitie
tvcrwlicliniiiz for that of tlteWillenx A (iiliU
Silent SewiiiK Machine, I ileeiilul iihiii it,
Jrocuretl it, uiiu om more lhin nfirrtetf.
OKAt'K liltl.KNWi.iOD,
I have the Wheeler fc Wilson, the (Irover
i Baker, and the Witlenx V liibba K winu
laehiuiit iu ruy family. I nv the Willeox
I luiilii illicit treiiiiently, tliiiiking it lar
upttrior to either i.l tli nilurs.
Mi.s. Hr.MiY Wai.u 1)i Ed i lit.
IN.V'I'I'ICirK
HAIR RESTORATIVE
(1 ",V It
,: " 1 !:--.'i-tji -.', .a
KAA KNUt'tKTIt! FAKMEIIH WANTII I
UJJ 1 rum $..oo I., i,i vtkn be ni'ide during
the lilU W Inter llluliths. lill.-llie-. ple.l. inl and
linmirnhle. Fnr tnriher partlonliir. ! thia i-na
rlil eh nice aildreo at uuy,A. II. 11 1' Illt A h ll,
I'lilUdcIl tila, Pa. Iw
Agents, Male & Female.
M.i a week. M mr ernt. and !.'iOCO In ea.h
l'rle. Inl.iriii.iili.n tree, aildre.l American
n .ok co , t. wini.i iii atieel, X. Y, litMw
rpiIH HAND IN II XI)
i- All'Tl AI. LIFK 1NM KANCK CO
watita a nmnticr nf anod atrenti, atitn a anud aen
aral intri.t for Western I'ennnvlvanla. nl.n a
u.iihI Krtieral nteiit for the Oeruian i'uiititle. ol
I'eiii.-vlv inl:i. A tdre.. Hand In Uaud Onlce,
No. Ill South tth it, Philadelphia. l.'ja Iw
1
-I
A
t
A
I
" My wife would not aeeei.t a Pewlnir
ilaehine ;if any other patent at a tifi, if elie , d,,,, ,;,,. nn j. if .en.r Hi n
linl rrc-rivv il Ull cuiiutlliill ui irivilia Ull Hie
.Villcox & Gibba."
EUV. OLIVKH f'KAK
taihuinUde, i'a.
" The Willeox A. Gililj la the only Sewing
ilachine whose working is ao aure nml niniple
hat I could venture to iiitrndine it into
'" Rev. A. T. 1'BATT,
Mluluiiary Aiueriiau lliairil,
" We have uaed varioua Sewing Miiehinea
rithin our family, but it ia the unnwitnoua
pinion of thu huuachold, that th Willeox
k Gibb U the brat of them all."
Rev. J.P. II01.MK,
Ilruuklyu, HI,
" For almplicity and mechanical accuracy
f construction, I have actn no Sewing
atachine equal to lha Willeox A Git.be."
Knocii Lfwih.
Of tba P.nu.yliauta tentral ft. ft,
A correttpotuU'Hce on the luhject
tf Seii'ing Machine i respectful.
If aollcitvd,
X). S. EWJXG,
T 720 Cheabittt Street. Philadelphia.
I.TAUI.E 1IOTKL.
U No. i!'.'7. North 8rd St.,
lid wean Race ami Vine) Philadelphia.
ll. V. (TMMIN08, I'rnp'r.
M. M. SWARR, Huperiulendent. H..S3
EataUof JOHN J. KLINE, dae'd.
T KTTKIIS TKSTAMF.NTAHV up-
LJ uathaantata of JOHN J. KLINRhttaof
llaa.ar lown.lilp, dae'd, bavin Men a ran led to
tba uu.lar.laiiau. all lairaua. kuowlna iliauiaalvaa
ludabiail iu Itia eilaia ar rfxinasM lo n.kt
' ' " " V r : i " ' Vi! 'll ' -' """ aauillljfaBllliail
ukyuiMi, aad Otoaa aailoa iltuai aaalaal Iba
No St'O AW
OF I.KAlt-No I ITIIAROE Nn N.
TH AI I'. OF MLVKK, and ia en
tirety faee from Puiannnua and
II va nli .lien troy tug 1), aiga
Unci iu oilier llnir
I'repii rations,
Trmi.pareni hud clear aa cryalnl, ll will
nut anil Ih lineal fabric perfectly aafe.
elenii nml ftlicinn! deaiileriiluina long
aiiiiilil for nnd fninnl nt lust !
ll reatnre ami prevetita the hair from
becoming tiny, imparl a jiofi, glnsny op
pe irn i.'e. rettiuvoa Oaiulrnff, ia pool and
re.Veeliini lo lha beml. elieo. e the ll.e Hair
I1..111 fitlliug utr and resmrea it In a great
in lent wben preriinliircly lost, pieven's
lleaeaehea, cure all- buiiiora, i-utniienua
I'nipii.niA, 11 nd iiiimiiiinil l eut. At a iliva
ina f"r the liuir it la lha bvsl ankle in
in ink in.
Or O.Pinilh. Palenlee, flrolun Junclinn
Ma. a Prepareil only l.y 1' 111)1 To I :
I! II OT IIH 1.8. Illiuiceiier. M.i.a. The (I in
mne ia put up Iu a panel bottle, made ei
iireasly for ii, with ill uaaie uf the an tide
Mown in the elns.. Ak your druirul' t lot
Naiure'a llnir Uuilorallta, and luLa Un
other. -
Send a three ccdl tlamplo Prnptor llrnt
for a 'i'rentia nn lit Human Hair. The
iiifiinnaiiou it eonl aiue worth o( 0 n
any per.on. 8.0-t.iu
J THOMPSON BAKF.lt,
. Attornoy-atwLaw,
, Lewlaburg, Union Co,, T.
KST Cae b conaultail la lb Ungliab and
uaruian language ."v1
Cli '"lOA per day and no rt.k. On you
tiO III Orvve want a situation a ..ileinnaii
at oruuitr liniiia. In Intrmliiea ..ur new L .trund
it una vi irei lullia l,lliui. I...I intaver. linn'i
lllll. thia ehanca. tsaiiinlo free. Aildr.li. llud.un
Pin r Wire Work.. 7i Willlniu .treat Nea Yurk
ur Id Dearbuia airuet, t'lileaa', HI. I2lMw
Free to Book Agents.
Wa will. end a liand.nme Prn.pe.'tui of our
Nuw lllu-tri.ted Family Itlble vuiitalulnj oiar
'si tine Scripture Illuilralluaa toaiit bouk uueui
iree ui cnar.;o A'1-irera
NArn.aAi. rt ULiau.Mj Co., Phlla', I'a. Iw
ISM KI) JAM. 1ST, IML
"IflA ohok'K .i:li:ctions NO. s,
JJJ e intiiltilnir tha l.e-1 lie llilnu. fi r
I'ei l.mi illon Herttntion, Ko. Hrt illant Oratnrv.
1 hrlllinii fenttiinii'l and spntkltnic lliiinur, lsn
paaea. raH-r ait rent-, i inin 7ft eenis. aik
ynur hunk .oiler Oir It. it eud price lo P. Oarreii
a Lu., Plilladalpbla, Pa. liu 4w
WA N T F. I A 0 K TS. (g.'O per
day) tn .ell the celebrated HI IMF) SHIT
TI.K SFWINil MM'IHM: IU. the uuder
feed, make, tha "luck Ititeb" (alike nn kotk
bie..) ami I. fully Itemed. The heat and neap
e.t luiully Sewlua Machine la lha market. Ad
Ire', .luuxr.ia, Ci auk, fc Co , H np.n, Mar.,
Plttibura, Pa , t'hka ), 111 ,or at. I.nitl.. lo.
a liUMw
V
ALtAlLE FAUMAI I'KIVAT t JALH.
The (ti!.criher ntTera at rritnta aala Ma
VAI.rIS!.r. FARM, iittiato in Mnnro
i.mn-bip. Sny.lcr Cn.intr. I'a. a Ijnitilng
lauds ol Abraham Fislicr, Mii'licil lliimmel
ml others, containing a limit
175 Al'ltlU1,
more or leu, ninet y-flve notes of nbiclinr
Icarcl and hi a biah nlnie or ciiltivution i
the bnl'iiiee is cuvcreil with the best of liia-
licr. Thu iuipruveibeuis co:'ai-t of a good
largo
Dwelling I lollop,
a I.AI'.t.i; RANK RARN nn l nil neccs-nrr
nttitiuililings, good water convcnitul fur oil
)iirpnse.. a I n go
APPLE ORCHARD,
couliiiiiiug choice gratii'd fruit. Ale h
lariu i- under goml fence, naturally frrill
and highly productive ; ia in a healthy
country, nboul Ihre milea from Helin
griivc aud Iwo miles from Slininok'n Oiiru,
nn the weal hnuk nf the Htianuchanna river
ia ecnvenleul lo Mai'keia, Ruilroadt, Ca
nals, t; 1. un-Lei and Sehuols,
W ill hcaolilon easy terms, mi l poaaosalon
given luimedaioly if desired. For fin ther
pin iiciiliir iupuire of the subscriber on tl.
prt'uiiac.
('apt. .101IN IIEHN.
Monroe Iwp., June It, 170.
V.tate et MARIA HALL, doe'd.
T KIT PKS TF.sTAMPTAKY. rn
Y A Hie V- -i ui nf Ma ui k Ham., l;it ul ttit bnr
nuuh ut Mjhnfktrtivii. iluv'tl, Lkivluti Iwen it rn inert
tn tlie unlurriKiicl. H lrfuiiB kniiK them
mi)vu lutltlU(l tol1 nutate x roiUvvV'tt t
tnnk tyiin nt, and tho- hnvlng rtnlnm HiilQSi
Uio Niuio ft til m)iu tbem tor rttltmMiit tu
W. tfHt.lt T,
Oot.30. 15T0. Kxtuulor,
i:ooFi.(i. .
GOD'S
Not Tl
AOF.NTS WANTF.D
FOH TllK tllsroNY tV
rtTTTTTl -ITT 11 Y PKOF. FNl
Fr no Adam to the present day. Light bii.lne.a.
Inr man and lad lea ovary w bar. Uuod puy.
-end P.r circular.
ZILOI.FU fc .Mel'lTtllY, 'bllade,lpbU, I'a. I
Reduction of Prices
TO LONFOHN TO
REDUCTTONofDUTTES.
(IK ft AT tSAVl.NU JO i'OSSUMl Ita
1 .v ii ottinjj, up Olittm.
a-Sar.d fnr our New Prlra 1 .let and a l lub
runu will anoninaiiy It. enDtiiltiinir run tlirae
tluiiaiuHkliia a lnraa aavln lo euntaniar abd
rtnuuuaratlia lo club orgaBlter.
' Ortut Awrncan 2V Company,
Iw SI fc a TtSLY KTRKFT.
J. O. Uux Ul. N E W YOli K.
rillllS IS NO IH MHt'OIOH
I . It? aaifllna UJ eaata wltb aea,
hal.hl. anlnr uf era. and hair, vuu will renal. a.
by rata' iall, a oitrrasit plelar al yiiar fiitur
J'J'v,i.v...ui-M4.u, fa'taj aJaA W 'p'xLpjJl 'aO''0 l"i'uit,.a'.
xnnrii rx.v rsxr noorireo
t'nltr. U.e ba.t Water prn.if Cnmpeiillon with
tho W.iler proot Fab-la In lha beat uiuuiiur aud
al lha li.wa.t ptlcu ti the eousuaier.
There l, I.l, a Inundation nl T arre t Fait t Id.
a lnjar nf water proof Cnint.i.ltlau i Hit. anntliar
Invar ut Falu ltd am. On layer olC'ouip0.1llua
Stfi annlhor layer nl Felt.
aiTseuil for Clreuliu. anil Baotpla.
Aa An iDducuient.
Wenflcrtha rmar nuroha.or lu each plara
l.taw a,uar I.at ul lb 'l unite fbv Fi.lt, wllb
u uauaxary voallug, tur I uiktt UuLtAaa.
I'ATIXT J;()OF I'AIXT.
Till Paint Is euuipmc l of game, olli, and r.
Illnu. Ub.l.llee., CUUlldl.Cil Willi ill. tiled lar
ami Ilia idl kicwu dryert. It eontaln. nu
ailoaial or plirinvnl. nnd la piepaiial, ready for
uau, alnul tba euii.l.U'imy ul ordlitiiry uilacl
paint. It emu ii.ucli lot rolalna Ita alatllelty
iumier. and tt I. tmre dnraula.
County rlal.la lur aula
lur tlrcuT.r. and all partleaUra, Ad lresi,
Alio 4. KOOtlaU C'l.ul'ANY,
tlalden I. an,
M.W VORU.
0. tt lb75.- at.
BALD KAUIjK llOTFJi, "
No. 410 Nerlb Third Sliett,
rniLADELraia. ,
J0IISI CLVUKR, Prritfr
Id t-A -
" - ' ...