The Petroleum Centre daily record. (Petroleum Center, Pa.) 1868-1873, November 15, 1873, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    if
! wpK.'CB.OLEUM- C&w
1 1, 1 " 11 ' ' " "" -jrnrTWmcnttsrrm.a..'.maU'.Jt& HmffEHISSSSS.
l'JT') P-'TROLEUM CENTBE." V 1 . -r'"" 7V';,rC "S' (; :i uWOY
?Jv ' '.uihi I -r.il-; I'l'.Tii-i.Kt:.y (ikntrh i i ': k ' .-: v -tft a -rrr'.iN. BOO
...,,, pi. I niK n;:.;,T n.n.Y iwi'eii in vexan . ' J. ... . C;"V7(.:, ' ' ! ' '" '."V. .'."". tn.r.-s i i iii wW
UO COENTV.
r '" i - . .,,.
jlHS?l,i,v" i'l'BI.HHKO EYKitY KVENINU, I ... J LLll' ."IT.'." ,
,!- .. , s.rs :) :i 4i
., ik-v.-. , rrtiUs. C-H r ; " ' , ' 1731 7 17
i I jmr p&yrM la atSvuics, 8 " ! v': '.j -t ', : .. i ... . .. . w ) ;;7i 4 MM 7 45
" , 9 :it! i id!.... 7 s
S .-. iii'.Hii !l.l-j 4 Ilf ! S !!l
I . 1 2.1 i.. Ii 3
r o-u, mm :.;.:".. T,!-x
! r.-r 14 f. -': '.i 2-1
r .! c in ft 5 I .'.
.. i i.i&j ;.!.. 1 1 '.
II 1 ' f. 6:. .;.:.
;rfK!.EI.;H CCNTKI-'. PA.
-V.,-.'-. l
I.H'Wla ivjiii'."i
. , h-,n -n':li.-! s run:i.
.d''..lie ,..-!vit:i o.- will l""-'1
v iio!.i;;;t, rnr'- r
Y H OTbL
,J8 K'.M.ll'iiAST,
st. ;'!!. vt c" AI';RTll.
'i.-n liii" i( ill' nu-ipuioil iiirtko una Hii.itif.)
r.r ilny-.
'" T 7 l I I "7 -T Hi 1 "
I lif 1 trt - i -1, 5 f K
' ! !- ! 'J . 2 .-xi 1 '
j .. ... . :i ',
I -t- .i ., V, t
I t ..: 1 '.'I- 'I !U !
j 4 1 6 1"' 7 !i H
I i K ! 1 -1 1 10 .' ,j
; w. Vi i 1 '
I SI (I ! J; ! 1:0 .f. ) w.
I i ! i" i'
J tv 4fc 0i ii f) i".!
Ayc:ii:', no m:ifi:er no-v tn:ci:
t . Harl it. r.iiiv k ;i:k1 ;tc
the Iron in ivh' otidi
v.o: fv.ir iicvs.
II'1..,
..-c.ul vwhv tiv W cii.n J.'T Iniv, civcr' Vn4Mtilli.
A..'rti... tuvuw V il.l .U.irtiy i'l !".
i) vi. u a HtM-r or mi'..
I
, v i : r i ' r
t 1 i 1 '1 ; If ' i
titu.vilm:, pa. ,s. tJ, i,-itoti-uiii n ( . sst
...... - .. v. . v.. .-i ....A t.,i P K.n-.. 1 .I: I' ..
,,. GnOilWill, lrJ;r. , L,-,:t, .ae !:,.,. I..r ..uiv
lidButnlly iooh'1 Tho b.'rt v! ac-
i !.r'A
;f vvI.vm
tnre v.!
vv.in k vv
' " :u 'i
n . i.v, ,j
i ii
. , .Vi...
(' ,..,.) C,H
L v-l ..'
1, IIV'I..
U.irrtml to trennioiii m pfr
..rydeliciicy cf tl.o win roiiwnily
MCTIIIN'i Mi ' Tln"proiriitir llu
(ai iiit.ei .1. i; o co.i.ry luc SI'jiAM-
.iHR.
Ilp. 1ST! II
;T. EXCHANGE
PeL Mx Fa,
PIlOrKIKTOK.
rm .lie:. J' at aSl Stouts.
Ill CAM K 1 li8- AS ;.
) YST WtiS !
fnftVi H-..M f.l '. -i- '' i''-: '?:"
i vllnum CoiKrc Iiaii.v llKimku m Unit ci:y. A.
? .nsw.-rt iii ti...i oiiy nri: rt-..n.-i.-vi n. luivve v.iv.
U 'ir WltU tllli.r i'l l.-C IILUVVI hliLrl':
iSTCOK, WKTllKHII.I. & 00. AiK-r-Imii
i;u:,t-, 1'liiIn'l' ipi iK. nru culy uuiUr.i. o
.H..iis lor in lax- mu ivi that cliv
OHO. I!. UISSUIjIj in CO.,
i-i NKEBS
PKTK01.lit;M CENl Kfc, PA.
Chrlstoplidr Meyer
V offi-r our hitvu vh lor the Irfiinnctlon ii
.il..r.UAI. liANMN'", iiXt-llAMjC uuU C .
I hi T1UN HI-mMiSS
U) wii.iiie.- titruated timnrciiro lll rc
il. li.'lit MUt lllioi
5
J UIlA 11. S.tit t. il,
ATTOP.EY-ATLAW,
In (.'! nnii'o. Krntiklvi I'a . mi oii Tup-
VU. l-liai..- Ull...t'll .VVI.IA VIUr Ui"r.i -
7:
v
c4
. I5" -. ;.
I,-.. 4
linylHi-il
rtv -is r
lU'Wh'-ii' hi V.- xi 11 Lil 1 uliiii'"' ivii.uy
ni Wtiti
J. II. HillVI.Y,
Cli. i'l I V. I'riS.N'A
Jt" ,'4 ';
Si
!1 ..li'ii.n,
Tin-
n .ii
il!
'ii i !' -i !i;
I I "'!.-. IV I ii -.
.. I'l l,
114"
ti - Il 7.i 7
I K .11,
12 l:Vt7 in
I'l: t -.:;'i
12 V
l-'.fi
Kl.'.-il
10. 47 1
lli.Tif,!
ll.HTj....
'1I..ii-..H:','7.12 u.ii-2.2i;
il 5lj.4- 7 Ml '1.141 2 28
J.i'.-.l'i. 4 -7 2.-111 "2 .-7
7.2S 1 1.27 2 411
7 4i 1 1.: 2 on
7. 1 1 4ft 2
7 :,i-,, c : IS" M (-7
7 :.7l 8 if 12 m' -''.18
12 f,:ii7 -ini-H l' i:2.iii -:-. 2 1
1 in I 7 4.- H Ic i2.lil .'l.ilil
l.t.2 1 ;. -r.-t.22 "12 2:1:! :::t
l.i 4 7 .V. 8 12 2lU 3 35
7.07 j M 27
. I'.-i K.
H. in! S
1 r f ?; A C-i"
FU NY S LE CF FHYHC
hOO rage, 2.rf f rpravings.
A ptnr It.i 'iiinvptf ' t!lr ) 1 ., ) 1110 01 h
j Rrtt B r! pr . itnt Ii vmi 1 1. Qua ffc b mputtt(i-fs
I r'f oil;n.' . oi"tori. i-f't i'ii-cJne Vt!nd'nf No
t-d r ": n.'i ( ti h I crtmi- Tell nl Mt-rintm.
ii'l p v i- int-ii m'Iiik nee- untH ( f Noted rhyBfcian
iid N-irritlivc- i t tln'ir liven It revrnU Hturiline
-cin t m.d iuvlnirtH Hil iiow to HVi'id Hi' Ills wUorj
fl.-i' fhWrt'. jrivo tx !iivo u-fiiory mi
i i r.i! ciiiuiipsioi)S. Fof an xi'nr1 and tt-rma w
A-IvTf WAMfU l-UJiTUE
UN -IViLIZED RACES
m ih';t
ALT.fcr-Tiiii-siiKTiin H finr.n.
Dii'nii c'.iiijiii In u-.iw h. ci;ut cf tb-ir trnnTiern
n.. o i-t in , :nid ol tlit-ir i-liysirfil, uoc'Rl, D.tiulAl,.
:i orivl. I'nd 'I' lii'M-u rl ar i-tti.l-lirH
I-.v I I V. J O W KM! M .. F T. S.
"(M E'.k it. liiL-s, l.ii" 8iipr Hnyiil OvIhto Tagci
i.i twit olmii' , ! .twd n Mw.iiiuiit;.
A-j. lit. iii'.. in ikintf over $ 100 rcr vvcpk In rrll:nir
t! i vv rk An imlv ivii;nic.iliiiii ill ptcum
( IH.m o nl liTillo V r r win- ncuri s tuu puto
li-. c--, J. I!. RUi'K A I1VDK,
II rlTF'iItn. V0.N. i n t 1HCAUO. ILL.
Ilivil I'-.-.ili:
ii . ,.. .. ai:
' " ' " I.K 1 l'
I'D'U'Tllli t , 1.1'
II I' III! i 1.12
,:yi.: 1- .r-n j I. I'1 8.I7 4ii
! villi I I. mi . 1 ; n ;
-.,',.(; in.. i l.2!X';,.i 8 o
'111 l.iiiv ah1 I 8 4ii 1) i f.
I I M V M A M
12 .'I.'' I 3 45
12 .If- 3,5(1
12.45 4.11(1
12.5' 4.1(1
I2 5i! 4. 1 Iii
1 11.: 4 3n
p m fa
IMl'UOVEl)
eneca Falls
VJI -LA
S' I: ' il'.S vi(i) 'I K l s s
..-!' I UK NT si'lviiMlN DFNTIST.
il- win in. l--i-'l. 1 Till''' "K'-i 11.'"".
il" I.. . -t,..tV,i.iji,-M nt'W lillllilini: Oil III
r ynvv ih'N 1 1'tiHi I jj -f 1 .in hi' c ni.li' l ni Met. I""' v" H"'i o I'1
nv, lit. M 15 '! Ib7 ! II. iv',i.ii.u t o t-tt-ry ThuiwUy ln no .u U4 et.--.
-rATIO.V-
();! CilV pi
1 1: .;,.c,. 1
';.. 1 i--.ri" !
; 11 !' .1 in
(.' 1 ; 1 1 1 it . 1 1 ,i
in
' " :1 I'-, 1.1.
1'irkt 'J;n.
II! tit
V M 1' V A M
8.11 1 i.nf.l '.1.5.)
1 '' I '' - .1 . . 1 : .
I. .I t! 8 21' 4 I" I I" I.
I' M A M
!5 ti 31
l Wocd Work.
111.35
3
HUM
3
3d of Dectmbsr.
propme invt ii 11 (and v h Jot' if' '
In nektta fr h,i
(tr.uid 7ti't Concert
Jif t.ik i;i;Ni.i-'ir up i ii:-:
blic Librarj7
Hi'- 1; 1 N i I' KY
" 'Til ; 1.. ni t i tli'S' ' f ! ' I'"'-
lu-XI, ..I . " .1.. I ' i" '1
i!lVKni;!; J-K!'. AM
A.-iilCN -Kv M
Dl.-UlBUrf " A- l -'l I. -.. -:
JUH-J7 tt.
H. Wilfcert
iSiiinv-K, nil' ll 1.1 nxi'.'ilti' Ulill K AM) V
( ,-u.N vi liia, IN' aI.I. M'h llll.M.Mi..
Min.. l t. ". nrT.i'ti"U.
i'l vr-'TKi.lN!.' l"i''- In n'lPi'' BlfTI!!-. i'ITI
Wii8li.ini. !.'. Hi:iv K "ml LiME ii.-m.i
t. ,1" Lft'ivi u;ul I'l." wn'i'. .
t-n. lu-iiiji mi mi itrt ' It l.i"
.Hi. 1'. t.t emu tviiiri-, l' . : call.
In i-7 fi ii.5 Si s.:.:-
4 1 M II ; '.I 8.4.. 1 31
1 Ii, 7 'I S 47U.3S !P,3
"4. i;.; 7 ' 3 - s .'-.ii l.ii.-i'l'i.H.-i
'4. ;!.;S 7 i-r. i N..-.ii 1 ii' in 5'
M 2." 7.1:- ' 'J 113 1 Wr 11.0-
'1 I ,.f F'.rn
: : . . i . u n 1 n ; .in " 1.2m . ii
.,. . . ,. ah ,;(', 7 ;i5i !i.25i5,iu 11.3:
' m: 4..v2 7 4": ! 3ili5.2'ii 11 .18
;l,i! li'tvn r.-.i'2 7.5 j' 3s5,3:i 1 1.52
ivi-.' -! ;3 ;,: - :i I;n5 38' 12 l'3
Tvr.inv'lle 15 .5 V 8 Ii " '.1 5. -5.lv 12 12
7. 18i !I.H7'4 51 11 04
7. 2H!- 1). l5j5.C4.Ml.17
iii Luutra Mtat iiidi'K;!
v.. Ciiinrt .3.'.,
!.!." JlnlHC lk'ltli'1 '!! I rt':
ill II ViivA I'-. f I. I. I'll
i,.i.r i.. - in I!
.'A I , :
i-1'.ll .' t'l'l ' ll ll' V,iH 'I" '''l ,VW '
-li.u.iil 111.-I uSltc p .t'ni.:l''eri"li'-i til
i.-.U v, . iv.Ni.. .1
, i ,. i. " t ;'i. "'"I ''in
iCi'h P, ,
'H.'v-I, i; ;
'I i;
i0 h (;
.vi'- r
(ill's
til'N
" Ii i
'ill-D
"ill t
'IP.
Ii IN
Gil
TM iiiiUtacl-iiiiiti 'A p
. iiMlEEil, M-ACHi
l-l ,.m; .'( !
I. i.n . . ,i..
,v:n .
4 Ml . ,-.
i-.li
511 .
Ill, ( Vs.t-' H
lnt3 ii.'iinf.''l lti of EJriliiui
."Tiul 6-' khins mN.
!IOi' ON i'llN'l'i; ,1, I'KT. KAHM.
nk i: it ii m-.i'oT
I'K'l'linI 1 I'M I'liN I'lllv I'A.
.iiiiii'ii !, .M; :.i-. .1-ni .i.i "ii'l' n'l" .inu'iiiiivj i'i-;i" i
i ....
1' ii.'
17
j iMI Cll'l
I. i'l UI'll
5 1 Mill
4 I" II !
.).". Mill I
.-,.1 I. Hit ;
5., il rii'i I
'''liiiS.v.'iD I'm fiivs ( i .. )5.
tic;;!-: r.-i Ko;t
'"'i'llmnritn.r,, ittji'r- "il
'0,E Kit vii .vf .
lt'M-t ; K'Him. ky, Ij iiiisvill".
K Hfl In..!
liroaaway, N Y
UiVtt 111'' 'i vi 1
tv M.
l HI,!.. U H! AS nis.OVI'iUl.
I'tisai', V I'D ;
-i.i-1 . t'l i I'll ( i v.in .mi... i'V'iii'l;ii.ii, afiriT"" j
,'4 j. r I .1'-' ii ii i" 'i'1'1" mi imi'i'i .-"'
j, ,. In in i . t ill W Vi'liti'il 'I'l in' ;
.,,. ns liv.i W iliiiuii.. Muliiiii u 1 " i'iu-liniiii .1-
I."
the Hifcnitii.
l'iniii' H nli-ln-H, null l.lll I I' i' i"i Hi'' .
'ri. t'-i, u: .viii in. riifii.MiiMi-.. ri-v.iii'-. r ..- -.-
HI,. I H 1 ,. lliilV,' i'. i n III 'I'l. cii-i ll'' - . Inv t ii- "I'-
ii'iu li-"i', v inn "' 'I r'-r' 't iii iiiH in ll'i' "I fl '
yu: 'KllnmV l'' "' 1 I""1' ' rt-1 1 . r fliil-.i'H nt ll ''
'tiii'i' u, .til f.,-1,. tiiti i dihi.-t.7i bv i.i tuil'.'i I'l'i
i ill-tin" ,'vo'v Uil"l "f limn " n I i' iriilil mi I'r in
il. Iiin.1 iii-miii, vi l'i-ii'i', l.y mnil i
iltiiut.Miini-ii-iii tonuiltcn quii'-t ni' l-li-od 8. ii'-'i
pi-) UI'.iih .MiJVe .' Hhn-itK IM. I-"'
y"S)t
I
- '
Ww jr. ,
r iT;'.
.,"' ""Vv
- j.; n
pi 'HJ x-.
r ft
.- h. V3' .;...(" Hi'i IM.l'i' ' 8.i 3," !).5I .i '"""12.14
I - , Rfi-,., ...-!
f V. L- 7-M i' '"i"vii- . I 1:1:1
'- U;W S M l.a!;. vil.e ....1 17
'' C P I n" ii tJ.'-y I 0.4
7. 5 . i , .... .. niii,Ti".p 'i. :-, 8. us id, u ... i.i-
2 'fr.. SEKSj Ol.vrJ,o '"..-.I' 8!"Mn.m.l ... T'227
' f t SpurUnimV 'l.'.i 8.i, -,"i'l.!8: ... 12 311
g? S-tniiiil ,'....'! 8:i!,MHV7i ... M245
o a ff ::;:"i::"i';:'V :;:!'i;;f.".i',?S
U i .:-;'':-':''i :::::!:::! !-K
C') ,V. .:.:t i... 1(143
r ;;r .'.' .,. ;, .. ;7' ...' I
' w v-.-tv '"in 7 : . . !.I4
L ,;:-';"' . , a.:": 7 ! ' 'i 2.41
Vi K1 ''",,.. ;u." ....j..., i.l.j'
' L '-'"! - ! I V V ! 1' II l'V. 1 P M
.--- . " --.'"".i'i .: -1. t'T, r.:iii;rL -.
x 2i. il- i . J i I-- ! , ... ' . . , v ...
..-..JUV I I :. ;!. ; '. ( ) '! I'
: ' s'';,', .-:'''':' ' ' ' ' i .-.'ii ' -nr. A.t "'-ii'-'- ti-nn.-j
'.' i '--- -' ' ' ... luilrtn i-..i;r Ir.lfl fi-i.ni I
" ' j i -i'. -. -."!". : "i. .: . --ai It r ' ' . 'i'"''
r -. ' : ' ;' . v1.it!;C'h;!:,;::;:i!:;i.--.,:s.--- .1...1 htf
! "ii ' ' n..;,. :M,r.t. 1
I - ' 'I. ..:ii.' ". '. ' (' -I. ! :i:i'i;i-:;N. A': n ' I
Ci'i 1 e,j ; t .(3 . .'11 ........ j
-i'-.'' '! ;;:--'. i''-.1:' !'.": ':.-: ' -. . i
1 . . 1 , ... 1 . - , i ; 11. ','.' It . ,1.1.1 i . lit .-i-.'iiii v.i. ..j..-. ... v.-
U- ll' '. Ii ;-i I' ll.-'.i7 1 " I ' ! ' 1 I1 ' ' " ! V I I
I I I'l i'l-.. HTi;;M8!i'iii'i I ''."' "' A-'w J -i .,i- I i ;. , . . N v.l. ! il'V.i-; . . t t
. 1; i ,M-.. IL.'I I. 11..' "i . i . . " . . 1 -,- . -a 1 ' 1 ... .
I ciovv i': (.' '-; t ! 1 - ' - ' ' . 1 :! ; : ,
j ix :'2ii. I't s rii"jti:i ' i'l :" ;'' I ... .! . . : i . . . -'
v., . r.i :v-' ! '''iiy-k -"''' l-,,i'-'' ' i; - " " : -.- i '.' ;:,'ii t-
I'd... ;. - ,i yii.r. i,li ii -jV'' ' '''-J , ' . I'":,',"'.'' I ti" 'ii'l'-'l
i n-. . . ,u '."-'. i , , i . i .i ",
..ns.-. f.i-. ' '" I'- a ' "'' ' '' ' 1 !;;-1,': -' -' ' ,
, I'i'.-i .''"-i.ii'v.. v.-- :f " 1
IP TJC IP,
With tS.cd Pm-klKs 1
!) Mj11 hi Last CO I)uy
Ticlnsivc Agmis fot the Oil Region.
IU31B, S.T3ITII& CO.
.Saoeors to F. W. Amu,
BUILDERS
2D GnoWTlI SPOKES,
CENT FKLLOK3.
SA WKD FELLOES,
NECK Y0KE"i,
ITlT!i IIAXD?,
srillNCTi,
I' UBS
SHAFTS,
l'DLEs,
WMTFFI.ETl. K ! n:,
1-IFTH WHEELS
M.-i'.UE.MlEI.S.
And t' n
Rest Ciiniacc KoU in 33ai L
SticcPSyors lo F. W. Ann-e.
si'H"rsisri:a n.iit wa y .
Tiiim 'l'.thlo '.Ik' . ( fltvt ;,'iiv. H, "I'T-J.
.-'.IM'MWAltii
V i ' Fl-r L' ) .... I'. If. ii m 12 j. in 8 il 1S I
... 1 IV '. I V II. I , l:i ii I
. T'l '.'i r. in T.4 i ni K ll; u
,...! -" -i i '. ' -i'.i n in io i'. i
...,'1 .'.II .i iii f. in n in 10 4(1 i
... s I- '.' ." l i l
... S.,1 ii i 0 10 ' i-i
m'h-: 'iw.t .n
: . Vf. ', . ' ' ,"51
. j ' ' i.i .' H , r-
.... KT- ! ";; f. 'Ii :
.- 4'Jt t' ' . 1 .:ji . il-;. r,i
.' " ' i!l ' ', ; , Id I R 11
1 .ti ii i"i- .i;n:ni.l'"Vii. N. V., mil cii.tivti
I . . ; '"I 1 , il' A .t(;. - . iriinii i'ti-i :lnd wi-tl, Ci.iit'ril
Ai r.l In 1 -.. . , , 11 it), : 11. i di.i unit wi-i vb- I'l..
1.1 1 11 11
11 -. I'.H Hor, 1 u ir.
iMKl I. v -. T ,
; ii
it