The Petroleum Centre daily record. (Petroleum Center, Pa.) 1868-1873, September 27, 1873, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W3M
.-':-V'.vwit-
g:li8.'-VJTftTaE. PA., SAYUBDAY CVENIWC SEPrEMBEH 27, 1673. wpiBwSS
Hotels and Itmt.-uiraiit.
QfcNTUAL HOUSE,
lis
fchn-tr
PKTKOLBCM CBNTUB. PA.
V. It. DAVIS Prop r.
THE I'KTli'JU.'JM CKi THE
UI.Y PA.PEH IN VENAN
rnn nit .st i
' rKTKOI.EIJM CKSTKE, PA
1vjplpi liutei, auuaica
i ' jf iiV"i'!'' f
Comer ol fllaln K WiKVrttfgtoii.sM.,
ttjrUe hlSnit,' has beer? rert'M nml furnish. J
IttnnlL-noui, auu uu jjeujjiupwi Uw ........
tomikeU a
' FIRST-LASS imrpR.'
onltf. JXp; F JiU,tjKijT. Proprietor.
CITY HOTEL
And Kestalkam,
string street.
T1TDSVILLE, PA.
Ths.' GooilVllif,' P'fop'r.
Tale Hotel Ii d'entrally located' The host of ac-
i'iiiiii I f f ' J.'
tinmodeaoiit iSbrded to cuesta traniieut oi per.
pncnL Every delicacy rf the mm conatantly
'huil KOMETIIINd NR."-Tliatiroiirii'tcit kMi
7hi'fillWifili ti,auiitry tot 8THAM
.vaOYSTISItS.
TUnwrllle. I)e 80, "TK"! rf-
PET. EXCHANGE
RESTAURANT,
ifiifet: Gefcte
IP
Wr.rm Meiih
Sno.wden
PROPRIETORS.
i at uiMIoui'ii
. - 1 1
WILD GAME IN'I ISSKASON.
a iiv. flit ant-vn im )n nnv titvlo ilpslri'tl
wir iliy Invito our old UihU t IVtrol ;nm
ltinx it liv Niift arrvft' iinlnnnv ctvl" 'I1
" prrir illy In
lUl
f.Citre, Pa.. May 14 W7S. tf.
NEW GOODS
Jual. received at
m ' "mm
mm
I it . . ...
ff and evervthinor in thx
, ,... CO COUNTY. , i
ITBUSHK!) r.VVMt VUSVSG,
j'.i- ' 'Smidays xrrptij. i
ji GILVS, C. nlCKKU, tDlTon.
.
pel yi;r pKynMo in advance,
(3 IX
t-fi,VlMT AlfVF.mTTESIWG.
Tctt iucs of nuuparuii maf o:: viit.rj
days' ' 1
y krw liuya, .
Kour days
I VVU Wt't US,
II11M UQkAf
::o lui'Hil.,
Two mi'ft.til,
4'i:fti' uvuil0,
tji.-i.ias
vine ni'HittiSi
1 u r
1 1 Mi
2 0l
3 S-.
9 SU
4 fu
nnl
1 uu,
in (nil
id iml
SI i
7 (I'l)'
:ni ti. .
tl I)
t 31'
i s mil
.i 5U
3 W
. Ml!
a ikii
j S oo1'
10 liul
12 Wl
is onl
i'l KM,
36 ttlf
4S uu
1 .'JJ
2 mi
' Ml
3 IK)
a 5ii
4 i'l
7 Oil,
10 pll
12 Ml
15 mi
IX (W
so ou,
4S W
U0 (H),
I 6.
5 ';t
60
7 IK.
8 IK
8 W
14 m
10 '
80 (Xi
J Hi
40 Ml
60 (Ki
U)
1(10 110
Vuej:i.RitlCfia 30 rent HT'(lne. each ItHertloo.
. J.ivt.'rM.iiU'ato ay.iiiU' i,ui4ieriy tu advance
i'l. . FcMt luIM Jj Co. a?
i'ark Uow, New Yoik, and Gio. P.Rowetl & Ci-
AUvertuni Aonta, arc the role acDts for ae Pu.
roleum C'cutriiDAiLY Kecurd in tUat. city. Ad
wrhsrrs in t!.:lr city arc it'iUutU'd la ieavo tticir
f;V'M.iiU l eVtvr tit mo above houaua "
.'COIJ, HVKTHKUILL & CO. Arlrer-
tisniK Agents Philadi-liihia, aro duly autburizcd
Aaiit:4 irir'tli lti:coKi lu tiiat city.
K -A.n N E B R S
, PH'a'MOL.KUilt 4 KM KE, PA.
t. II. Busol, . . -ii M. C. Martin
Clirlatopher Jlcyer
tVe ntl'cr ilir acrvicua lor tlie 'ausaction of r
UI.NKKAI IIANKlNii, KXCHA.SL.C and COL
I fci.Tlvf. JJLelMOSS
Any't-iiinr. e.'itrutcHl to our c:ire will recfiv.
jin-uipt atlfllltion
A.TTORNEY-AT LAW,
. n.v ,' '
lttf til f'mfl-t flo!iJ(, Prnnkl'D. Ta , and on Tue
lays nud o .idivVH .ul wt.:a wejk over Biill A t-'o'tf.
Iljii.k. rciiuiviiii iVn ru I'u .JulyU-tt
i .i . I : : :
Herd's -Boiler
Powder !
FOR THS '
lit moval :tuq I'icveiHiAii.of
SCALE iSTEA BOILERS
l'ov.-dor will K in ye ;
nyScaU no.uiattor liow Ibick
Ci' Hard it may he, ami ket'p
the Iron in a good condi
tion lor sxixos.
WE CAN SKND YOU A I'HCOF OF THIS.
roT.nWATI'K I.KASB, WILD CAT IIIXOW
I Irolenni Crf trft. a., I tnc "til1' antlioii.i'il nwm
in t ill itc-': f'ir IVn nly i.l the 1'ov.di-r, of ubom
it ciin iir iMiiu'd hy tile Ur or n. nud.
t rii In alpo for Hlf nl tin lliirlv.irt! fcftore of
t.eu. v , n tu. .r, t etrnlfitin (Jcnue, la.
.inly 12 tl
i.i.i:i:iiky iiiv.
nir ir:i k a-
. .. A- it I'AI.II, KIltKV
v I'si r.Mii Kuu ,i. it.
On and ull.T Tli:nnilay, July lOlb, lbT.'l,
Iraii.t will run na lullnva:
SOUTIUVAIil) TRAINS.
tie
I ti. iii:ivi.v,
Oil, t'lI'V.. 1'liN.S'A .
:im . ....
; BES1PEXT SUKUi-ON DENTIriT, .
(Jai admiidtprisd. OIHcc open now.
i , '! y ' '
trie",. Ju B.lwub'.oiu'anow buUtllnit. Oil City.
.. .Hfl. r T JaniT-tl.
f B hmr nrcpand mWntti' KKICU AND MA
I ON tVOHR 'IN Al.l. ITb UltANCllKS, aud
Anr.t sau.4la.iion. . .
Pl.ASTKlTlNO donetu orrtnr. ItHK'K CIIIM-
v'll.b built.-. ai, liltlCK and LH:B. cdnntant
tv on lutnd nnl 1". i r (-nit). . ., .. .
" ftij-Hfiid'1ii e on r'liert Farm. Poal 4 nici
AddtiMa PtUoitiuui i'c)iaro,Fa. (Jivenic a call. '
l u-IV!l.lill)
1!
,i r ll b
Jr.
I j v . ' 1
puonerv,
uiunk l'.Mk,'
L? "he Pont,Oflic Njuvunotn. y
no xauHn ,,, I
eU'DAV,
FRANKLIN DIVISION.
i rrin i.-i .. i.
".I a m
i m iu) p. in
I ' 'raejunvn. ft PioliSlIu J'Wf'cl ft-
" p in s in p m a oti p ni
11 Mil ft :.l 1-.'. A n III
"m r.-Jp, Ji l.,9.n uiu
t-f.s'l ifnd iiiiuitil'iiclii(,ir 4iff Ilvtlliiti
Jatnetitwn
elVjl
-voUmd
:ll pin
. p in
p in
'kilt.'.f'i'? "H-irea'-ai, -apiKii.il 'n'il
iiiM.'l v,'r MviVK. tlm iwpitt
"mil """u in nrii.iu hi, a me
'"'m..'a"l,',tWH,,1''l,
eoi" -! """nv-'e " Hr. Mci
WillV.i ",,5ui .v euil. w-
""titamthe Kecoko.
NVst nnor to the Ifiii-'i -sti r Ibnip. deuli-r in Frr-ih
end arc .M KA1 'V y.MOKKD MEAT, PuUl.Tl.r.
UCTTtlv. ..-
Fattin-rli' iiuvitit' f:it Cnt'li- will lo well to jive iw
I'L-alLt Viilieieof ttiii public p:urtinaia(ilir lu'd
u.O. W. KINt.,Jr.
Palrolonni tVntro Hct. ill. u"l Km
ta:iMiii3afly!iiiliB3p
ENGINEER, MACHINIST
ISLACKSIM 1 11,
r : mill I i sti ins 1 otN.
noi' ON CENTRAL PET. FARM. ,
i.. NEAR R H UEPOT.
PRTlilM KfM CENTI.'K, l'A. . .
. All kit d- of nbtnni: utid1 Machine l'cnair-
doi.e to urdi-r. Uive ini- n rail.
alrl5-lt. .... WM. I.. lli:TT!.
im. ; vt im.i t n if an 4ivi:m i)
, .i riM rn; i i kl;
Knr.t'arriiniiirflnlilepi-clfl. )::il,ii, a riiru rein
('!. f.-r I'ili-K.di lu-nlin- ohiini- m). l'rln- or i-ith.-r
n euirti.r. hy in-iiU 1 1 W). Varrniiil Triu' a im
l-li- I in friw. V illiuniA Mcdi.'ii t.'o. IMtt-hiiruli.l'a
Box l:Wi, . '
4r
Plllipli-J. Illoli hiS. ii.l(1 Kin, lin- on the fare,
Ti'Unr. l(yirlulflHlnoriiis Krj'ulBl.in. Scurvy,
antl 4 1 4i4;titlvi Vro'iilmiH dicruHi-H, bavu tlmlr or
lW1'r ini vinn lu.d curl apliuna la the hlimd I'r
MnCnlllliiiV lloi.t flli.i d Searcher wriki-s ill Hie
a. mi ce of all ncrulul'l.i i.'iaiMPOii by 'nei.lnili.il V mi-:
I urius eTerjr kind of nunior and corrupt on fn in
the lilnod' AViirraokid. Price. lv t im
(liOOl. .iitll'inl lo rnrt,i .1 qu;i-l of c.i.
" I o insula MlUicIub Cu , I iitLhurgh. fa. Ilox
inn
fBsn fsiv i
S - M
ft IS ft ft "Jl
Q Z2e-M
o t-iH i ...
Q'.-w A
m isw.q... W I., w i '
S...S , .Ml ;-
2 !LV tg P
ss g mw
z pa jUT
S 99 SS!
S ,Q.ft-
STATION"?
Rroclo.i,
f'rnpjicci,
.u mnit-r.iulf
.StKTllluU
Pu na in a
Clymi-r Cut
Glymer '
, Oorr June
1 Cotrv
UK
' orr? Jntipl
.sli-wan'pSw
ii Him a
Si'ttrtansb g
Gr ymlen
Cntrellp
Uoioo City
IjultevUle
Lincolnvilli
RiCHTilltf
Nohlee
Junction
Tryonvlllct
Wyer's Sw't-
Ilydefowii
Titusvil." AU
Boiisblon
Miller Farm
ShuHer
Pioneer
Boyd Farm
Pet Cm
Coltitnbln
Tarr Farm
liyud Farm
R.l'ISfVlllH
McClintock !
Oil Cily ah
4
A .M PM
iMi.lian;
n.:i" 4. us
9.S!l
J0,(
Firt Claits.
10,2
1(1.33 l.4
i 1.0
II 15
11. im
1) I
II. M
U.22
II. oil,
-1 l.o.)
"l!,4f
4.10
4.2K
4 3b
A ii,
'5,03,.
12
fi.37
5 611
5.53
'0 CI)
6 IIS
11.17
C.2ii
6,o4
11.52.
I l.uli
12.03
12 PS
1 2.1ft
Ji2.yft
"12.4.1
12.51'
'12.53,
l.tini
1,02
1,1,1
I, lib
I. (IK
1.12
1.1C
- i,r.
n.sn
"0 4S
fi.52
17,00
7.20
'7 an
7..s7
"7.40
7.41
7.52 7.55
7.57
8 05
8.10
8.17
S.2li
6. IS
(i,2n
6 25
6.!)l!
Ii 4ft
HK57
7,07
1.2! TS:
' 1.3n
P M
8.40
P M
7.12
7.14
7.2..I
7.2S
7.40
7.45
'7.5b
S.05
'8,10
8 IS
'8.22
8,25
8.27
8.35
8 40
8. 4 II
6.51
fi.55
0.05
A M
A M
10.20
10.47
10.60
10.56
11.07
11 11
11.14
11.24
11.27
11.38
11.45
12.05
12.10
12. Ill
12.23
12.2b
12.28
12.35
12.38
12.45
12,50
12.53
1.05
P M
11
' P M
'fi.45
7.17
7,45
7,50
8.16
8.31
11.02
Duos
9.20
9 58
10,00
1.35
1,38
1.43
1.52
2.02
1112
2.20
'2.20
2.2S
'2.37
2.40
2.50
2.55
3.07
3,18
3,21
3,30
3 33
3.35
3.37
3 45
3,50
4.00
4,10
4. IU
4.30
P M
NOUTHWAKU TRAINS
STATION.-
5.1."
5,17
cheap;
si?
plice, 10,O)J ft 2 in T'.'IIIMI, 10. Ullfi UK and ilU
a-d.Silli-h t'AKINO.I.MKIIt HMALI. I'l T-K, 5.MK IT
KI'CKKK It' 1 1 'S !i inch, inch 7 .uid 6 In, h D1I1V
INC PIPK. MTTINfiS at one bull price of New
OAS nnu ltO'l'&K Y Pl'M "H fur wile or'to r-nt.
iiNGlSKS aud lliill.l-:iis f alUizet, at .
iiowi; jc co K's
Bon 22ft. I'olrolPinn t'l iiti-i-, I'a
i )c r .i.,.,,!',, i ,n, ,iu
Oil Cily dk
MeCiinit.cK
Rclni-vie,
Kvinl Firm
Tart- 1' urn
Colilulbiil
PetCen )
lloyrl Farm
Pionm-r i
ShalP.-r
Miller Firm
UOUgUIOQ'
T II.. Alt
l imo i;c
llytletown
Myers' Sw't
Tyronvllla
Juiiciioo
Noble'H. .
Kit-eville
Lincolnvilli
I.akevllle
Union Cuy
Ceoliet Ilia
Glymlea
t-partansb'g
Summit
StewarfuSw
Corry June
Corry
Oorry Jimoi
Clymer i
Olfuier S'ai
Pauum
Shermiti
.Siimmerdalp1
MncTillB AMit7 4.
' DKl 8,10
Prospect US.'l"
liroctou, Ak, 8,53
. If '
I list
l' !.
I' M I A M
3.451- (i.3'1
3.54 J B.-lll
3.57,i 6.43
"I.oo: 6.47
1.04 ii Ii 52
o .
P M
8.10
11
P .V
3.55
S.2O4.07
8 2lii4.10
8 30 '4. 15
35 4.21
4.07 1( O.ftMU K.3!ll4.?5
4.1l 6.5!l 8,-15i4 31
4.(3 . 7,o: 8 4Ti4.a:i
4.15, 7.03; 8.50 4.38
"4.l!l17.0li;rs.53l4.42
4.?5 7.15f 9(1."4.50
J128J 7.18 D.0714.54
4.:in; 7,211 9.15J5.04
1,45 7.35 9.25 5,1(1
4.fi2 7 411 1 Sills "5
5.(i2 7.5.i" ,38lft,33
ii.u.i.' i.O.J
5.22
5,3I
iTil.'i
'5.51
0.ll(i
6,04!
b.Of
0.15 0 43
Ii S.0!
9.43
9.52
9,54
10,'0
10.08
10.18
8 IIS
8.ii
8.2U,
8.34,"I0.27
8.43 10.35
5.3S
5.4S
5.50
3 5f
6,07
6,13
.J7
0,42
8.47
t 8.50
9,05
9.08
U 934
10.40
10,45j
G.5i- 9,43
7.17
'7,27
10,08
f 1018
J 0.37
10,401
11.03
11.25
, A H
13
A M
9.55
10,08
10,12
10.17
10,24
10.28
10.35
10,g,i
10.43
10.50
11.00
11.04
ll,17
11,32
11,38
11.52
12.03
12.12
"12,14
12.1.0
111227
12.36
12.45
12.53
12.57
1,00
1,05
1,10
1.3ii
11140
1.50
2,14
IT 2,10
2. ill
2.4B
3.07
3,30
P M
Ag(ll(ej
Pun Tu.-t
FUNNY S1DE.0F PHYSIC-
S00 ratrep, 1 250 Enpravin.
A KtarlMne eniK,fe ef WerHcil liumbus. i-l,0
Mt i.il pr.-f.-ne. It vcnillanwtnnelr. in",mf,Mf,
1rav,.,ii., Doctors, I'aiedl M,bcle Venilers. No
led Female ( heais, l-'ortnite Tell, ra and Mediums-amlu-ivea
Inter.ming aeci.iinte of Noted I'hv-irian.
and Nmrallvea or their live..- It reveal, Merllii,.-s-ri-et-
nud iirtniers all how to avoid the IP wi.l u
iliwral cnmmla.lons. For eiiruinrH and terms a, .
UAUTI' t RI). CONN . or CHICAGO ILL.
AeiKNTS WANTJiDFOItTHK
UNCIVILIZED RACES
OF mtczst
INAICtilTNTIilKSoFVllEtvTlUI-D
Be n a coniprehen.lve a, count of their manner
ande.ai,,s.indoi tlieir pl..v,cul, aocial, Licnta?
moral, and r, llj.don eliaraetm.NthH Cll,a'
.... "V HKV. J I). WOOD. M. a F. t. s
SOU Engiavini.-., Vw. Kuper Mnyal Ocuvo Paees
la two volume, o ;two volumeniione. g
Aeenta arc.niaklnK over f 10U ,ier week In aelllnir
this work. An .-arly applicailon will re5
choie of territory, t t tenna e.ldresa ih.. "b.
liJ.ler.. J. I). urj(K4 jiynp ,ut Pu-
HAKTFnnn, conn., obc'ii" aSo. ir,L.
IMPIiOVED
Seneca Palls
'GAS
'ifli Steel Fucking
ol in lant fin
Exclusive Agents for the Oil Region.,
JAME,SJIITn&CO.
Sticofssore to F. W. Amw,
TlTl'SVirr.E. PA.
Jlays
Wood Work
FOR
BUILDERS.
2D GROWTH SPOKES,
CENT FELLOES,
SAWED FELLOES,
NECK YOKES,
nun BANDS,
SPRINGS,
ntJBs
SIIAFTS,
l'OLEo,
TVHIFFLETKEIiS,
AXELS',
FIFTn WHEELS
MALLEABELS.
And tb
llcsttariiaftcBoItinJIaili
DA.HE, HUITII fc Co.,
8;"t"" i'Jd.uriil, Muilter
lion jlitou uiwi Jjuaville. 1-i
(rrriiiii-d not nu.p. (t) stop on filial.
C.) blop lor M-ill-.
1 r.ilua ,i mid . wp run daily. All other trauii
daily e en uut.d iys
in. Sq.iday-, traiti 1 nil! tua ooe hour late from
Vavvliie V) on (j'tv.
Train 1 v.,1; rtopal Itouecvllle on SlRiinl'fdr Fafl-f..')ti!.!-,
vm :i Nonh ..f 'r.iiuv.lie.
'J'n.iey n., v If-nve ofl Hou.-cviliePasergen tbnt
wen ieelvl Nor'h nf 'I'ltnviil,..
J. J . UAW i KNCF, Gen. gnht
IIki-ih iix. Ass'i Mlpt.
PITJIOLK ViiUEYK. W.
4, 187j,"ua!Ds w ill
ar-eriiwAna
Mia
U'llUt NfKI ! 1 llev-JiTOt .lnvei il- Menazim-1 Z
Ill wiiw yeiii'. wiih a J-p'etid;,l $ nil i lin.nio, i
'ic.i. si.i.-itii,ii.,:ii'ei-.i rUieea i-.ub' mi,- ,,1.,-rt, ' m I
'. i Ibut. Jobs 11 Alten. I'nb!;;i, r. Ch..pm
On and after JnoLdaj, N v
run ii, to ,owa.
voutimvaiui . ,
4 I KAMI! OF ATKINS
p in (ami
8 4-i HI 17 I Ar I'ltlT.lefilv....
a i I PJ'H I ..l,riiiner' Mill
r: y ; . , ? , .
1 ! llMinM s;u
.'!.;o,.l . Ar I 1112
l a n
..De Kil'i
I K ti
!i :i
De.
in
T U'lr.l.' I- IM.
I a ni
.1 T. ni.AIK. hum
t' III
1 13
121
1 III
1 -.".I
1 n:i
pui
SucceBsora lo F. W. Ames.
IUMUISK, WAItUI-J AjXV
PI TTKL JiC KAII, WAY.
' Time Tablo takes effect Nov. a, '.(-.
. SOUTHWARD
Vol.
llL-FFAf,0 (tOT.m
P",nk''l 8am
j-nlcoueri, 10 21 a ni
""iri-n n an am
Irviuetnn u Ml am
'J 1 'by a .vopm
I lttabuiyh jj:io p m
Aii ;t,
12 m p m
if, p m
s i n iu
4 411 p ni
6 111 p in
1 fin p m
li 10 a m
IV
II a 16 i
2.1 p it
8 411 p.,
1(1 Hi p r
W4Upm
l 'J,
OTT. CITY II or, am
irviui-ton 12 sn p in
VvaiTe.i 12 fill pm
l'a!c..ner 2 15pm
liimkirk 4 lit n m
liiillalo 5 'JU ii ui
s :w p m
6 .',2 p in
0 '2 p m
7 31 p in
0 IS p m
10 lid p in
4 511 a m
4 41 p in
It 14 a m
I 'Jo a III
1U 13 11 a
.-tutiun for .tiBiicaiown, N. v., and connc-ti
with A A (1, W. tiaine rant aud tni. r,,i,,.,
Warirn v Miflraiiid ens' and wen on tUc P Eai
It. Jt. f v .
1:
'J.T-,
r
,
i
i r