The Petroleum Centre daily record. (Petroleum Center, Pa.) 1868-1873, September 25, 1873, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    D AI I T HlliS RECORD
'n,'DV aMMMMMWMMawwitiMB' w i i'im. - i ii ilium wiimiMi iMiiimmii nam i wi m naiw nwn iwmi nw w i n w mhhiiiiiim ihwiihimiii i iiiimB
MpKNO 126 MTVim&VW CEsSTfcE," PA..THURSQtY EVENING "SEPTEMBER 25, 1873. GTS WEEKLY
n 1 innii ni xii i nir--i i m i t nn mi 1 1 1 iiwum in hhimiwiwiiiwii MitiiMiwMPMWMwiiguwwMiwiMMMiiiwiiwiw iiiiw iwimmmmw iiniwwn ittt i nrr nTnMMfrnmTnrgrr"
mjltnunu. : , , , r (;::;:., Lord's OS". .V.IiV.'VJJ AM & MPff
,-T (:'- COUNTY.
(4hll.fritAn.lthct1yii. iuik im i ! kvci-.y lvekisg, stations i -.
JJL w.b. nm rr.i.r. o::.vs. ' iu-kei:, a,:;. I Kcmoval aua I'lcvoiithui of a 4 i i i
'II I A M I'M A M A M
. liroolnn. 8.55 3.:i" ....
IVn Mm, or turn,,-,.! ..fc . rn,i,n,.) TSl IS Powd Will HciStOye
S
I
(tfTBOLSCM CENTKE, PA
l,rOfaulii a: VVOmiiRwni.,
. tw.,'ha.i rnt! nd f:miiA !
-lUod the proprietor wulspirc. no pm-
FIRST -f!b AS? 1TOU.-K.
.ino f uin.iii.ri:, ivri.
AXD llESTAl'KAXT,
jug titreel,
JC
TITUS'
riiom. Coon win ,
I'A.
rlLLE
Piop'r.
The bit of e.
lolel li dcotnlly located
foAa'-iow afforded to cuci-la trauV.cct 01 f.r-
Enry delicacy f th oao:i cwntar.iljr
-.::Y
mini !
: n, mll.a,
- -4;: '-' J'V"L.
; " i. Jl l:'!, "1 ..('
1 1 inji 1 r-l)j 2 'III ,j .V
1 1 r.nl y 2 N i W
I ; inji a i ii :t ' 7 1:
i v. ii .: :i 5- (! t.
S r.j! t F''.1' 4 R Ml
i 4 r,n vr 7 : !
s no' 1" M 1" I"
i 1 0U 1'J IIUl 1- 'M S'l Kl
I 111 ill 1-J Sit' 1.", ! I HI
: 'i in1 1, M1 1 IM 411 HI
21 ijii TO n' ttv l:i
2; ' S IW !' I'
I u: 4-S : n' 10 11) '
. r !i:i-'. each tiiwr rti-m.
;ritTiy In atiMiuCe
i SOMCTHtNC NK .V-Tlii! VnV'.
tlMthcllltiw.ntiie couuiry lor
.iTSTKHS.
i-fiilp. n.-c :, 1H71 tl
IeOxchahq:
EST AU RANT,
Pet. Wra, ra.
Jfe? Snowdca & 1 gl1
1?. 1
U.-.ic w.tli :
C2T0OE.
-.1-11..' A'.'
nl? fur t;:c lit
A:, '.. "
. P. K.iwcl! 4: 0".,
.it . :up tl)s: sol (! ntn I'or ue IV.
;mt.y ltl:roKO in ihut rity. A1-,-
U tu U-1VO th.ll
i.i-r i '. in rtlttiM1 iHHisen
WKTHKKil.L 4: CO. A1vm
iJ!i;lnii -iiKiiii. :u rinly million., il
. kZ. i'.:SH'.-?atlt
. I'O'. .NOW V"fk, lllMl i
ill Hint ritv
1 rrfL
1
1M1OPUIFT0II?.
kim Meali at atl Iloni.
WILD GAME IN IIS SFAB'W.
"I nv:.rj .-rvi. up li: !; 'V';'...',,,','l"n
.Cmtrc Pa.. Mny M W7:v-tr.
H. HiJ'HWli.. A to.,
R A. JW K E II S,
i'i-.Tiai.t.L'.a utMUi;, pa.
j. 11. Li.fCll, -M- C Murlil.
Chilntophcr ML'y
nT.-r vi" survirin lur the TniiHtirtion ol o
ciKNKHM. UANSISil, tiv'HA juA and CUL
it..':l(MilMNesS Any i.iL.-itn- i-i.truMtud tomir euro r.iv.
;ir. iii'l " .i.ln:i..r
JA,t.S 14. .' '14,
;K: KY-AT LAW.
Anvcaic, no matfer liow thick
c i- Hard it may lie, and keep
tiifl Iron in .1 good condi
tion lbr agi's.
wn can send Y"U a I'ucoi' ci' Tins.
A. .1. HAYVIiKY,
( Ol.nWATKK i V.V
I' Ir.ii-i iii r' 11... :i .
'11 ' -ii 11 l:.r tin-
11 can t; ..V .iivrt l-y ti
K, VII.I I'AT 11 'I.I.UW
t tin-..iily HiitiuMi.'-'i iim-ni
; ..t tin: i'owci-'r. ol' wimm
k i-ir or ti..uttrt
l. is a'..-o In.- Vlv ;tt tt.-; llar.lwiiro More
(;c. W. VHnor, h.wolinni (.'nitrii, I'.l.
.July iti-ll
l'a.. ni d vvi Tii
i:r U:'.il 1 '
.luty :',i-tl
Ill I' 'I ' "1 I ". ''. "' '
! !- 1:: i ri v ' . . k i.v
I ..it.. , , ;t ..in 1. en ic
. (j. in:ti(,u'i
ull. 1 I l"i . I'SN.S'A
m GOODS
Just ri'C.'ivod at
'!!U:.VT fL'K(;KON D2NTIST,
.iCi.iinitv.'il. Onlcu open now.
US In Silwtiblom'H nmv bulldlni: .Oil 1
jnti'J
mm
fill
r ti utiwtir -imnd to t-xr;:t.' l.IIK'K AS1 MA
M.N iVOiiK IN AI.I. ITi liKNt'nbS.iirrt
ap'Ia.I n "ivf -!il'l"-.i;ti(i:i.
iMVKlilMi Uom-in ordti. Wtlt'K riTIM
it. ii.i it. .M-;, Piarii and LlME foiwinut
t , oi; ! fl!Hl I'M Ml if.
t , Ut'tiUli in oil
t.U'i'L'Hjf IVtiuWium (Viif.'
,.'V. liia
Oivt'Tim n rail.
hhv, tlr.,
lanow prepared to sell :iny
lung ana cveryinm m
M the Post on.... N.iwfro. m.
"Cill mid fxuiniu if-2
SI.'s. MAlliW.iY.
' , m Door t.i thj Ki.rlni'li.r llolf i'. nVnlfr 'n l"n
,:i.' , lrMKAI , ti.Mt'KKi) MKATS, l'i n: 1,'l'llV.
.I"!; Kit ic.
t.ul.iM I .ivil ... I'll I'aH'.f will do v
c .1, A !' "1 lh" pulolc r 'tioni'
Jll.
li to ivf .im
:.; 4'tii- iud
U KiNij, Jr.
r.ti.
Ol,.
: o
Pm
'iltad.
m
.ia
PHANEMN 1.1VII-10N.
( HikDU'i lrl"ll;7,
VI twakd T.TO'.'.
Prankiiu Jauiotown
1 S4 n m fl in a m
111 O'l a m
3.-5 p m n ;m p m
KATW.RD TRAINS
Jiirti. ptmvn. Fi'tid'liu
125 p i-.i S-ir. p ra
l: i ;t . i
ti :) a in S.a" a m
C'.rv.ibi.d
a i pm
!
.... -p in
Oil Ci ty
i0 p ill
1-:. .'. p in
ft U7 li in
.Pp.lM. nyain tlnir hralih. rpixiito and
.."W. chilli iCvm- nit .T.n;..n up. 'lui torpid
kw,,' t rounl tu acticn t- Hi's i-m
.."..willliatlC min.lU' iv..-(.v..r. nil h. ('. Mli'i-
lllllll'llt o.)i
.'.""id. WUtam VMllnlJ. r'n-. 1...:: 123B
ItniiT. '""'" "il'i'i'y roitovurn, nil 'V
Jw ruMvuiy iiiilurncunt Dr. Met
S'LBSTTL:
ENSINEEB, MACHINIST
HL.rus.) 1 ii.
imt imitivfix'liiirrr if tH-Hlias
mi(l- OK CF.NTRM. riwT. 1'APV.
NK.AU It 11 UtI'OT.
rn'WH.Kl'JI I'KNTilK. I'A.
.. All k" di" of .'..l.l.ii.i; ni.d Tdni'l.ii o Hqmir-
ni! .I..m- Id .:: r. uive liv
kiiprl'.-T
'i I.
Ull.
ii,j,in is t3 mwovkuhd
A HtiM i s v i r.
Knr Gntnrrii (u v.l'.ihijii- -ii.'i'i l.( iiai-o, ami"
,,i . r,.r I'ili.. .1 li.-iiin .ii l"i ill) l'rnv id '
.. eilcl.-o. Iiyim.lt, I tU W ii'i.'lil -.l trW
pit- l.ox five illinnii Midii'iLK I .i. I'l.Wuiriili.l
i;,ix 111.
, tlmr
I'linpli". l!loliilii, iinil I'lili'lio"" "n the. flu;...
'IV'tiT, H;ni'W,.in i.-i. h. M.r.ii-". Krvsipli.K. rnrvy.
and il I oi nptivo hi to ui.. iih din a-i . have their or-
lir:n fr iini ni-.i r r .ii i'l' i" in II"' "-d Ir
Mci il'iu.!'. Km t l.lood Nwilicr strlUi'H at l'i.
souii'i- of nil hci ''uiLpilo iliBiunj-i hy iiriitiiilizil L'mi'
i.iin-in.' i.vii. v !..!.. of iniL-nr and e..imtil oi Ir.'in
Iho l. ood W ni iniitcd l'rii-.-, by mail v 1 AH.
( -y.oM p'l'T.ri. i:t '.r, .iih'.:o r. on.i.-r I i' tltood V'-in.:l-.
" " Q U '
g
A . f I
5 Cfcy
g fti S2S3
S M XI
$ O)
i Ktr tat h. '
i Q Q-sassa
liroolnn,
l'roeit'Ct,
Mnyvnie ;i
StimmPrdale
Shfimtiu
eiittania
eivnifr fVnt
t'lymor !
Curry June!
Corrir A"i
J IH-I
iirry June
.iti'wart'eSwi
MlllllUlt
porUiiEl) a
i y n Jim
('I'll Iff villi.
Utiinn City
Lakrvillo
Lincolnvilli
KiCfvllle
Not..-"s
-I titioiKin
Try onvll In
llydi'lown
Tittisvilp
AH
1'K
LJ. i n nh lixi
ll'lFuru)
Stiullor
I'liini'i-r
Iloyd Kcrm
UKI
Columbia i
Trr Frm j
Itvnd Finn !
Itr,n(..'villfl '
McClintuck ;
Oil Ciiy ak!
a
a r
.::
3.17
!i.:7
.3!
ll.fiS
10,0.S
l().2f
"10.33
I0.-i
HO.'.
11. 13)
Il.0li
U I
I I. rill
I I 3D
"ll.-lts
4.IIK
4. 10
4.2S
1.3S
5 On
i'i.OH1
.1.1 2 1
fi.37
fA2
6. fit 1 1
fi.5."
li (lil,
i;. i
B.25
'li 0Si"ii.3(i
'li.lli li 4
'b.2ii:id;)7
0,3-1 1 7,07
I
.... I"
"ll, ft:
12.13
12.33
12.43
12,50
12 53
1.00
1,02
I. lid
l.Oli
1.12
1.16
I, lit
1.2:
1.30
1' M
-i!.3!l 7.12!
0.41 7. 34
I2.03jfi ls -7 23
12 03 ti,62 7.2S
7,ihi; 7. in
7.2li'; 7.4
7.30j"7.5('.
7 37. 8.05
7.4H
7.4S
It
P M
S.45
7.17
7,45
7.5H
li.lfi
8,31
n.02
f90H
!t.20
9 50
! I (1,01)
1.35
I 1.38
11.43
"1.52
I 2.02
ill 21 2
2.2U
10.2(ij
10.47'...
10 50
lO.fifij
11,1171....
ll,lll"2,?.fi
11.14! 2.28
'11.21 "2 37
11,27 2 40
ii.as! 2.50
11.45
t!1155
"8.10
8.18
8.25
8.27
8.35
7.551
7.571
S 05
8.101 8 40
8.17: 8.4U
8.2'ij 8.51
!S2:ii 8.55
8,40 9. 05'
P Jl t A M
12.05
12.10
12. Ill
12.23
12.2111
12 28
12.851
12.38,
12,15
12.50
12.53
1.05
r x
A((onl
V)
FUNNY SIDE OF PHYSIC-
800 Pages, 2,r)0 Engravinga.
A ftort'iii(f i nijpn of Wrtiicnt tliimVinp oMhe
Ift n? l piifi-ni. 1. VfM'ibt'' Quack. inipneTotts
Travfllma ioctis, Cnifdi Mndicino Vendprp, No
Iin;ilo Clnm , l-'ortmio Trlltrd nd MiUim-.
ttiid 7ivts tiiT 4jrcMtin;T HX"Unts of riiviiriH:i
and Nrirtntive of their !iv. It twcnl n"trtrtlin
94:nt Mid inrtrnrta Hi I iiow to avoid the whiun
Hew' i hpir to. Wo yive (xchiie tor-itavy an -iilxii'iil
cntnniirwiuni. For circulnrt anrt fpttifl at -ilrwfihepuljIWhOKi.
J. B. DUKH A II YItf,
lIARTFt Kl CONN . or CHICAGO. ILL
AUKNTS WANTI IJ V'OH TliR '
UNCIVILIZED RACES
OTP M"Kisr
1' AI.I. CI ilTNTtlM-sup TI1K VOI(l.l.
ll.iiii;n n.inpirlii ii-U.- M--.-i.imt nf their manniM-i
illi.l Onutom-., find ol' llielr pliyii-iil, Hocial, niolll il,
rt.ol-.ll, fltitl fi-li;linii. clinraiilet-islicH
Hy IIUV. J !. W illll), 51. A.. P. I. S.
MSI Kiwavinw, lNm Siij...r Hnval OiilaTg rosea
in two Milunii, o ;tw-o vnlnniet-iiiofia
Al'i-iK" nr.- makini; oer till) ivr wik in aelli'iK
llii wolli. An eilrly npplieailoli ill Hitill" 1'
rhoiei-of ti-rrit.!v. K r leims Bddr. (He imu
lill -i. J. H lll:i(K A 1IYUK,
Il .MtTPDHn. CONN., on ( HlCAfJO. 1I.I,
3.07
3.18
3.21
3.30
8 33
3.35
3.3
3 4
3, Ml
4.00
1,10
1 .tu
IMPROVED
Seneca Falls
G-AS
With Sleol rac-Kins
NuRVUWAItl) TRAINS
STATIONS
Oil City ni.
McCltDiock
KoikhvIIIh
liynd Farm
Tarr Farm
Colurubitt
Alt
UK
R.iyd Farm
I'liineer
Sh a Her
Miller Farm
Uoiighton
Vet Cen
Firot OIrsn.
1 I a
P M ! A M
3.45! 6.311
3.54f O.JO
"3,57 (1.43
4.00 fi.47
"4.04 It B.52
li 111
P M P M
8.10 3,55
' 8.20 4.07
8 2(1:4.10
' 8 30 4.15
8.35 1.21
TitUAviio
All
T-1
foil
m.
Ov
CHEAP.
Sc'(Mi5-SJ nn Oil Well Mti.
11T .-. iii.po.i 11 ii T' I'.IVi. li). mi ft and ::
I'll .1 lll'-ll l'A8IN(l, 6,1.011 ft SM AI.I, I'll K, S.IMKI ll
M VKKH Ki IDS. ll in. Ii. Huh 7 ,i.nd fi ilt-.h hl.'lV
INll IMPS, PITTING at one half price of New
iiASani; KliiAKY I'l'M 8 I'.i. wilu nr'io r-ui.
C.NdiNKd aud IP'II.KI.'S .if all sin.-, at
tiOWi; A; CO K'i
Cx 220. f 1 10 If 11 in C ( Hire. I'u
n.-' rtt
IV hat N'l? Tho
'! i-erir 1 ve.11. v-'i'h a
, e ...'le.ei. i.' '.-i-vo
. .if,,,. lU-i- -0.'. u- a
r.-.it .liivetiiie Maiiaiiif.
lel.a.ll ..IK) I hroino
no 11 rain' sav where
ALce, i.Va.ju.i.r,
1)K
Ilvdetown
Mvers' S'l)
TyruDville
J iincilon
Noble'e
Riceville
l.incolnvillc
Lakevilio
11 u Ion City
O.-nlrevillu
Glyndri
SpartaiiHli'g
Summit
.StewarlfS.
Curry June
Cry
Coirv Juuoi
Olymer
Clvmer 3'nt
I'HiiHinii
Sherman
iiiiiumerdale 7,27
All 7 45
UK 8.10
ProRpect 11830
Brooton ak 8.53
P M
'4.07:H fi.5Sj1I 8.31I 4.25
l.llt i5!l 8.45,4 31
4.13 7.0: 8 I7'4.33
4.15 " 7.03: 8.6IH4.3S
4. 1 llt 51 7.0lilH 8,53 4.42
4.25 7.15 '
H428 7.I8
4.3fi 7.21! 1
4,45 7.35
4.52i 7.4j
5,021 7.50 1
9 03 4. 51)
S.II5
"5.15
"5,17
"5.22
"5.31
11543
"3.511
"6.11(1!
(1.04
fi 08
6. 15
.'!()
!).fl7'4 51
9.15!5.04
S.255.1(l
!t 30 5.23
9.38 5,33
7.531" 9.435.38
li 8.01
" 8,U3
8.08
fi.lti
8.2ti
8 31
8,43
8.47
t 8.50
0,05
9.08
9,54 fl! 50
5.65
li,07
6.13
(i.17
ti.42
lO.i 0
10.08
"10,18
10.27
10,35
10.40
10,45
0 43iH 934
"1.52
1K,5ti
7.1
Mnyvillo
9,43
H 47
10.08
H1018
10.37
10.40
11,03
11,25
A M
I'M
l:t
A M
1). 55
10,(18
10.12
10.17
10.24
10.28
10.. -15
10.5(1
11.011
11.114
11.17
11.32
11.38
11.52
12,03
12.12
12.14
12. 18
H 1227
12.3(1
M2 45
"12
12.57
t 1.00
1.1)6
1.10
1.3i
n 1 4
1,50
2,14
2,44
2,4(1
S.07
3,3U
P M
Sold in Lust SO I:itm
Kxclusivc Aucnts fot tbc Oil Kegiona,
mm, smm & to.
Successor! to F. 'V. Asipo,
TjTt yvn pa.
Wood Work'
FOR . .
CARRIAGE
BUJLDB13.
2D GROWTH SrOKES,
CENT FELLOE?,
SAWED FELLOES,
NECK YOKES,
HUB BANDS,
srniNSS,
nun:1
SHAFT.',
POLE.-,
WHIFFLETItRK.',
AXEL.-,
riFTn WllEE' .:
ilALLEABELS.
And the
West Carriage Bolt in l?lar
t-Tr iin 1 ! il km not mop at Bovd num. Miailer
or Mier'H 8iieli, and mop only o. idfuM at
Ilunhton and I.akevilk
(1 iraiu-i do not S(oi. (T) Slop on binal.
(1) itop for MeatH.
Train and 4 will run dally. All other trunk
dully except Sundays.
(n Sntifi.iyi train 4 will run 0110 hour lale from
MayviSle fa Oil City.
Train 1 will -top at HonnrvilV on Signal fur I'a
Mie.'er toinu North r.f Tau.-.ville.
Train u may l.-ave off It.iu.-tvilie rat-.engera that
wem received Nui-ih ot "1'iiiiviile.
J.J LAWHKNCF, Gun. Supt.
G. J. llBPllL'BX. Asfi'l Mlpt.
PITHOIiK VAIiliKY 15. W.
(in and nficr Monday, N
run aa 10 tow...
MlllTIIWAllll
112 1 NAMR OK ATKINS
4, 1S7--), trniua v ill
l in
li n
:i i
H 'Jj!
:i iv,
pm
a n
..1 r.K
Ii .11
il .'iii
a m I
Ar...
Du....
. "Ithniel'itv..,.
.I'ratner s Mi'l
Wooii
.lienilel.. ,
.OlCOpol H
I.OUTIIWAIII1
I 1 I 3
1 n in 1 11 m
Da 3d lis
1 H4. I 1 -ji
HM I 1 111
S (18 I Ml
U la 1 m
a m n in
..Ai
re-.
BASE, SMITH & CO.,
Successors to F. W. An . a.
PI 1 TBrK2 RAIL WAY
Time Tuhle ink rflect Nov.
tOUTHWAllD
3,"t',2
iirrKAiiO..
Dunkirk
Kult-oiiera...
Wiirreu
Irviiiflon
Oil l ily
PittHhurah,.
0 1 .
.. H 0". a m
.. 8 r, a m
..10 y . a in
..ll S'. a in
..11 Ml a 111
., 2 .'Ji p m
... b:W p m
'No
12 r,o p m
V 13 . 111
8 1 . ni
4 IP 11 lu
f. 1U p 111
7 Ml p m
b B0 a 111
JV;"
NOlt'I-IIWAUU
(HI. CITY...
li v.jii ton
W ntre.i
l'alr.,neir
liiinkirk
lluffalo
No a.
.. 0 "5 a m
.1'.' .'I', p in
ai p m
... 2 1 i. y in
.. 4 'Vt . in
.. Mi p 111
No 1.
2 .".11 p in
f. -Vi p r.i
1) 'S p in
Ill . n-.
r. . m
111 aa p 1:1
."tatlen for Jnmtloii, N. Y.,
with A. &fi, W. Uailla ua.it aud 1
W arn u with M jaw and W...I
p. it
r WJut&u Mctliuae Co . I'iiloiwri;!-.. I- B
l l. llLAlft, IT'J'IU
Ptlw'.e, fi
12i: t W:.Hit, A :