The Petroleum Centre daily record. (Petroleum Center, Pa.) 1868-1873, September 10, 1873, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i a i
"Pi A I I .VI
t -w x-"vi "v TST"" TfV.
i M i m ... i m. i a ... . M u ll 31
VOL IX NO 110
mn win ii i in a,iigiiMiWMnwTimTiiiYiir
PETIU3( 31 PA., WEBil?Snv SVEIIZNG 52PTEMBKR - 0, 1873. " " (JTS WEEKLY
' - lllllllIIH f . mii 1 1 i . ' ,
Mattel' uut ItPNt:inriiuta.
, FKTMOH0M CBNTIIK. l'A .
Hut Oil Creok k Alleghany Kiv,r Railway Dinot
(jjl WbHIf V 5 W. 31. ftAVl Prnpr.
ra pi-:ti:'i j:lm ckntrs
A 1 ! '
J
tr1 f" f r
T)
M1
cci.intk;k iiwst..
. i-lTRO!.K"M CKNTK15, PA.
T'.inpnpiil' Ht"l,,itiintei) ,
4'orner of Xla Uathlnffnn-Kt-.,
t .:
Ncarlhs Pent'., e Iwn refit 'd an .4 fnnihht.l
throughout, and the proprietor wilUpare uu puici
to make It a
"" " FlBPT-CIv?'? HOT'?".!
,m if .mo it nui.r.n;;T, i-ropr'nun-.
I THE FIUST DAILY IKU'KK IN YKNAN
( GO COUNTY.
rTBMUJIHt) EV i?HY VEXING, .
,. Cil.lS. C. h.'ikl.K, i.u;7o:i.
pi'yihVj It a.l7:uHf, J . Wi
t'tiscn-ti'i' f .Vji;iiTl.lif us'.-.
't't'ii ilj'C? of iialijt-oil aiM;c ur.'-' ,iro.)
CITY M OTL
Ak Kewai'rart,
trin utreel.
T1TU3VILLE, PA.
Tki. Caidwln, Trop'r.
, This lotol It 4eotrllj locied The hv.'l of nc-
Commoatliu aff'inM to cn?u tmuient 01 rcr-
maacut. Srarx liuiey rf the ncaion coiuuntlj
nnhand SOVHTllIVfJ NRW The pmiirictor hi
the T.i-y hett farllltioa in tf.e country for BTJCAM
INR OYKTUKS.
Tltll. lVc80. 1811 tl
f ' ' '
toiler
(vli. ''itr:i K A- t. ;(!: v isiv-
1 fin ufih iittM 'I'll. ir..uv Julti lAlh 1k7t
' OTTT H fs' f ! tr.Hi.g will run h luilwi:
J- V V V-tOi . SOUl'KWAliD TUA1NS.
F in TH.I '
jSTATtONP
I '
PET. EXCHANGE
'.RESTAURANT,
'-J- Mre, ra. '
i Snowdea fe Pngli,
iSV6 P80PBIBT0K3.
Wiirui Meat at all Honrs.
, i r.'.WILBflAMSINIlHgKASOK. ,
trOYSTFiRS!
roivt' rf'lrd pprve up in nr 11 d'ir"di
wpcrlf 1 1 v IiivIib imr old f, i-lulp M l'run-nm
" rnlr niid jH.vliuie i nf c lurt.ti!:ui;
lo lr:M ttiem well. '
!.-Vfvril t, I'tJCll'
Per. Cnilr. V.. My 1 IB1:-lf.
NEW (JOUUS
Just received at
r cur 'i.:y:J,
aivc da.
-Hi' Vc;K,
1 i.rM- v 1 1 .: ,
n- T:iti: ii .
f wo iiioni". If
im. l... ,
-i in rif.
Nits Mi'nU.?,
i.c jt-ar.
V:!
1 mil
li. ...,
1
.? (It
1.' ..o
1". ".I
1 I
li f..
B .10
t. '
(. ."i:
1) '.
1 .51
PI K
r.., r,.
SCALE INSTEAMEOiLERS
'I'ltirt Iv5or will I. !;iy(!
Anviu'alc, n ma' tor how llilck
J Hard iv may I'3, :'.;ii
.IT 1
t:ii! iron iu a (vi. 1 cruiui'
lion f..r ic'i-s.
P.I()Ct(t!l.
l'l'UfJ.'.'Ct,
UHVVillp A"
IH'
SiimniPrdnh
Sln'i':aiin
I'll II
C'viput Cm
"viner 1
iylilCV ,tn'?'
First Clasn.
,.jt
A M
;
a n
Advtirti.i-iioutrt y:ikt. qunltoriy in aT..t-C
. JK. l't'441'Uatii A-
raik Kdw, liuA- 'm ( k and l.i-u. f . K-nvf 11 4c C-i,.
AJvu.-Uain,- Aeon.-, are tn .iln iw lor i'u
rulcjni Ci iir. o i4Ii.Y Kr.ccm'l In lh.it city. Aij
tfimitii in tiuit t'.i;u' itiiiu'i'ja to lea b thin
f.i.ori vith either 01 iuu niH'.t btmh.-s
Q-rOK. V.'iCTHKUIl.I. C0. Adv.-r-itUK
Ai'eiit, I'lillml-ltdnii, i only :it;.r'.l
AgButs lor Hio Kl:uuhi In Unit city.
r as: is t3.
i'lvi'i-ilOl.iilrW OF.Nl'Kfc, r-A.
). Jl. lluell, M. C. .li.'.rtit
CliriatoiiUer l'u-yer
Ve i.'U'jr our iioi vicoa lor the SsnHBi.-li of :.
.lhlr.i(.'.;. BANaINU, h.t.jiA.'wfcKi
1 ti '1 l"N P.I'nlNK.-H
ii) niHlii.'.-is Bntnt.'.l to r.nr w.rn Wll rt;i'ivi
IP (lipi rtll'IIlt'OM 1
JA.UfcN it. i il,
AlT.i;--KV-ATl.A,.V,
ivt 1m Cy.i riou. rrt.Uiu Tit-. rl 1.1. 1-":'
i-.n!:. 111:1 i.:i. . tj;.y;i'j-tl
. ji. n.'. it;., i . v ,
(..11, t l rv. i-i.:n.s'A
lK.'l
WK CAN
A.. ,
''OI.'lW.-. l i N
I' If. I."
A l'itit' LI' 'I H1S.
.T. STAVv'l'ir.V.
.! v. 1 i.i cvr ii' t
t ft .1
4
Ml
!i "11
D.lTlfl.'IHi
.:i"! .U8
II 5S 1.2.
lH.usr .4 :isi
in. r 0 '
'm.:w!.),u.".;"!I
in. 1 ! Vi.i-.'! .
11 vs- .
ah' ii. h! a,s....
li."1 " I l ii. 1
'"' " V Join I 11 I'' .'..'lol U.'JIII ...
.'''w"..rft.-' ril l I 'ii I- -II
.-iimmii ill 'i'.' "i5.0.--.v(i..1i;j ...
Hi 'Uiil, t I I l..'.i' "ii. I7i H4"il...
0- viiui-n I I l.:,:i"C.'.!i.i V,;i7i
ir. vi;:,. : i. o,.,i ,-.(i7 ...
k M
('run City
vil
It
P M
(!.4 '
7.17
7.45
7-f.ll
S.lli
b.:n
h. o-2
H(i8
H. 2II
H .'ifi
1 II. (ill
i. SI
I. SS
m.4;i
M.62
5.02
T.212
I .2ii
111.201...
10.47
11 II K.-.-i n fn ihc -oIb .4 Die l-...l-r, f .i.vni I hibcimivilUl I 0 Ihll .
i. .-.in i:n '! i.v 1:1 c- 1 . 11. iJ 1 ' ,. . -i . i 1 r c I
.. for I.1 li.r.l..M su.:a .: , l,? I - !-- -
(ill . ilinu... le-r U'V i- MIL', I'll. .-.Oil-'H .1 ..... , I 11.07
-vi-.'i' .i i:,fti.ti !; f . r, ' ';,;; 11.11 "2. '.'r.
1 r"i
1 t
I'.iTii .
W Vet
BtBll'iilN'T .- UKiU.O!; d::nti.'t.
Cus fKliiliui-U'ii'il. Oillci; ojif-j now.
kli'lUt In rtilionbli)m'aiiow buildi
Oil I'itv.
1-7 -it. 1 '
ih'
Bull
1, -' -
I am how preparctl to sell :.iny
' tliin!i and everything in the
SMI lirnvry,
Blank l(iok,
AC. at the l'ost Oflit'H Newi-ronm.
iV C"l I nd I'Xaniinn. JJ ...
3S
JLi. . A'. M. . KAlliAV tV
I A
'( S no"- priTKi-.d t.. PYi'i'iMB I'HII.'K A-:;i
J MJ.i 1. ill. I. 110 DUrt.i iii'....i:ii.
,', 111!....! lo '.'IV' -IH .ffvtion.
i'!.AitiiUNii ii-".-'o i.i'.iiT. lu-'ir:. el'!-;
sli-iS l.ttilf. -.Ii.. I'll I"K :ili(i L.i K ..iini'r I
H on luiii.i aivl lor ph e
t Ki'tnuiJlci' on tv.-lu-i-T Mil in. 1 oiti 1 ::.f t
au(oae 1'. tiotiiilin tVnlii-'. fa- c-ivi-iiH' ;i .-all.
3
CO
C J
a
"1
J
H
rf
f '
p
V. M'
0
MB
1
.""To.
tuil
'l.li.ll
FelraieM Centre Meat MaiM ;
;. w. Kiss,
N'fX 0'""r to (he lioclif.-ittjr Huuhi- Jt.! : r.i:l'
tti -ilt VFAT t b!KM) Ml-.ATS. !' I i.'l i.Y,
1 nnuoi-tt )mviii(.' frtt l'n(rli will do w r-M t-i . i v 111
v Jl. a iilmio ul' t'uo jtiiliii'' i'tr-inm'.:---.-' -; !
. 1 1 1 U. V, Kiim .Jr.
a
JC'3'
(V
feir
Tc-oiivill. I"ll.:i'ili.4! 7. Mi M.14 'l.'tH
MjvtV i-w'i "l2.o::
Ilyiii'towii 12 0.
Tvii.-;i;:j.!.J
limi'Tliton
Millor Farui
ShllliiT
I'mtioor
"ii 4i
I.
Co'iiinilii.)
T;.rr J-'r..,
!!yn! K-irm
lloiwnvillo
McCitrituck
7-411
7.4.1
.Mi'irns.
7 N.l).i. I?. 01
'I i
4i'J"S, III
A If
8.i
-in i:
i.f,
i,ii'.'
l.ci
1.1 lil 7.57; K.V!7
1.1 f I !S (li'l. H.iHS
" 1. iu! 8. In s -in
l.ii;; M 17 S 4i;
' l.lll: H.'lij i..M
- I.il f SVilli K..V.
'll.2l2.:iT
11.27 2.4(1
1 i.S-i, ' 2-.MI
114.'. 2.M
S.07
S. IN
:i,2i
:i a.t
.l.'l.S
s.:i7
S 4S
.1,511
4.0(1
4.1U
': M! i-i" i C
4 .111
r m
"12.10
1 2. lit
12.2:i
12.21;
12 2
)2..h;i
ij.:i
12.45
12..V
1JOCIC
Agontu
FUNNY SIDE OF -PHYSIC.
800 Pages, .250 ErigravingH.
' A alarlMnir rnipiim of m.!'m liiimlmaa oi ilia
l.l ai d irf'nt. 1. vrnMlatr- Clnat-kn. ItuiiostorH,
Travailing MArti.m, I'iihuJi MMine VoiiiIitb. No
td 1'i.ii.nlB ho' Knrtnni- TbIIi r m.t Mivllum",
and citit Intimatilin acoolliile of WotpJ l'lrtf iinaca
and WarmlivB. of their Hvihi. li rovimN n'lartlin
nii.ri..i Biidlnnmrta all hn- lo avoid Hie IIIk whim
(we I" llalrM. V ;! pxrlnaive ttritorT an -li.i?rKl
commiiiaiona. l-'or cirrtiiara ari'l tiTina at-H.i-athi
pnMUhfBt. .1. B Blillll A UVJ'K,
llAKTFi Hl. CONN , or CHICACJO. U.U
A(4ITS'TSWA'?TKnr-9lITHS '
UNCIVILIZED RACES
men
IV Al.t.iNirMT.lKBtiF 1ITE -rut,r.
Hiiinta romiiri'tnMhuitnint of tbeir manner.
ind c Mi. at.a f thBit pliT.icai, aet l, iBeutal,
inoial. ttnd relijloB, rhtrar.i.r.i11rli
Tty KrCV. tl . lViHtit. H A.. F. I. S.
M) Kn .1B , lav)' turner Ho.al (i-;to Paea
in w-n telnmee, n tvio o.nineBlriinB. '
Asnf" an. maainE aivrt 10() i.Br Ba i a'lllnn
llii arorlt. An -ly aBiilii-ail.m will a.-rnre a
I'li.ii.nof t.rrill.y. r i t ta tddma the pub
lUnc". . liriiK HTDB.
H 4KTPOKD, Nt., in CHIUAOO. n,T..
ilieiiOVEi)
Seneca Falls
:G AS '
(in (jiiy i o 1 o.-iu j.i'iii i.doi 4 on
p m I i' ii i I r a I ra
?l
I 5 iilri:.
P jl" M A !
..Ui i.Wl 9..Vi
C!;ia.
i i
I I' M i A M
y 'lv- i.hi :i.4.o t;.:;
varintm ii .:;.:.!,; .fi . 2a 1 07
i;on. viii" 'X.y, (i.4'1; S2':!,.li.
y-t .iv K inn l'4. i n. A.47i' : "!,
t -IT i'.MIH ' -.('-1 I) !,.; S.;i.'-I4.2l
0 loimiiid ' tut ij u.j:-Ti .;;:! .2.i
r.,. (Vn ' 4 11
- nr." 4 I.'!1 7 o' S 47 U.X)
liij;il i'V-un i.!.l-. 7..'!l' Hfloll.RS
..-y23K
T' Jfl
frankun riviPioN.
Fi'llniv. I'cti.l"
H-.TlVAlitt TIIAINH
C'ty. rrsnKiiu iiamn-iown
ll a ri IHIlm .S1 in
11 a ro HI On a m
' f p in 3.25 V l'i 5 " S
.. .I rAHTWARD TftAt?(
C'lcviilai.d. Jnrn'Stewn. Fvunkiln
.wiSauu
a 111
rliivi-land
!&&ssfei3
ENGINEER, FMCHIIiiST
; ' ' iilj Ai'Ke'iU I II.
And uiuiiUiiiciurbr uf ii illii:y
and 1'inllins il.
.-HOr OS t'EXTK 1 1 PKT. FA I.
i
I
't.,rj
Us4
I ' 1. lUi'li 7 UlMj S,.'.;ij 1.421. Ill.fi!'
1. ' 7. 1'' - tisi t. on;-1 i.oi
Vtll.T I' irpi I2I.I Tiy
Ijijiiliion' ; :;.(,
Tii.i-iiof"i -''lilj
UkI 4..)2 4(i
M .doli. n '.'.i!2 7..) I
X.Davilli) '.'.,l;, .S.nil
ln.os
lit, 12
l't.17
10.24
M.2S
10..:.'.
10,3-
!o. li)
1
0(1
!."7 : 1 M I l,H4
H If .i.' liMl.17
!.'..' .'.I !..!C.i II.. '12
ip -ohm: :p,
With Wttri Fackinc
S'oM in r.a 4t IayJ
fx. lush At.i fot tie (1,1 B(.K ora,'
DAME, 'SMITH :.
tfccor In 'F. W. Ant,
TiTrsvir pa.
n,iiii...2,'i ii.:i.
s.wio,:;;; n 2
Oi
ft)
us
'ul
-.'..17,
I I '
'.'.'.'X.'.'.'.'. ;'
....I i
I .,;!i iii.i)
m :l I ll I
u.i'tvilir
l.uiv'ii.ii'iiU'
I nk- v:i'n !
(. ii.iiliii i".V2.'! f(A in f
'.. ... -niin n.iiii'iii.iisl .
. i. iji;'(; V,..4;ii h.VWi; " 10. 1 I .
i.mriiu i ) h.IMj'lu.iV'i -
w:iii rii i .j,' 4;j, i,,,;;.. .
.i 4:;;o :;s "i2.
ii..7.: r., 12.12
ii.:.; ii,;." M2.U
.'...s.f.:.
Hi,7l
..... li.mi
....li.l o
if ,
12 id
1 1 .orry
i: u
, i
VKTMOI IX M (
ITS' A1', ki; d- of ilnl'i. i.:
t..r (Jo. ... ft i Mliir. liM' III
ill.! OT
r ;.n,r-
tita,
Ma
1
pi
&"v$ Li:S kjjal
li'.' 11. 01 P '17'
K fi ll -1 ( f,o'
Ji.ii I'.i'', il.'lo
':' ' ! i . no,
i-No.-l- ; o;:;
;'.- iH' r r.?n t j i. 5 1 ;i. li;
.ii .in i !i;i;.v; r i ri
. i' i in ii ; i.iii iu.iwi
'iiin.iii il.ili (' 7,v7 . 4j id J
m .o'i .. 4K !" r ' m :t7;
12 iiti
r.! f;.
Ill'
U I'M
.. Jl III ,
!
W ir. I..
rnr Ritarrn fa v-.!. ,..:; .. ... a
Oil City i ..,). -.r J'UfB.iit I.' i-.i.i-- oiiif.; .m ''r ;
1111 nM u-lt p m- ft" i i.i I i lid ii, by inn : ' : v
ii o i ii i i.'. r n ni ; i n- -1- not . o m.... .'....-
CHEVP.
.'..( .i -'. V, . ,f
::i.js' L.;r.
. .. '';. J-!Iini' 11' l t "m 'i-
l'i :-f i-cat
lil'.-Clnll
Id' l'i II.
i i
r v !
M
I. in: ...! iv .'.7
KM.'.' .. i l.on
: ...! 1.0.'
.... 1 l.SS
'.i I -ii.
. 1 . . I I, Mi
; ...( 2: ii
! -. ir4Z.i:'
...,. ...j S.M
...... .... t,4li
' . . . i .1.0'
i' m pv I r i
ton
CARRIAGE
2D GKOri'TH bPOUEo,
UK NT Fl.T.WiK.-?,
' v;d KEI.l.OE.7,
NI CK YOKKS,
Hi ll jXNB3,
.it.ixg:;,
IJl'BS
."HAFT.--.
roLr..-.,
tTHIFFI.ETR Clff-,
AXEL.-,
HUH WHEELS
noi M ft 'td i.-iun. .MmflBr
;iul al"ji l.cly 6 ( eipiial a(
fr Flip nn i"nul.
e.i'nin I' .I'"
r r. .i ii. n
ll.in -Mom ;l- 0 I -i
I i- I r nn do i.ol ll
' i) .-i l"i .U-ll
I ti-ilj" -l n.d I ..v"l run f. i 'i v. ..I 1.1:1. r Ir.inii
dil. r'.i. 't ru ml iv.-. i
nil '- :i ';.' . :i . 1 . '. rill l iji' .r UtB limn
Mavvlll I . .1.1 ' :'' . . ' .
l.,:ii . 1 . . r.r V' n ii l li on 4 gll.tl lor i'a;.-
... I - .'ii. .. l' i ' i r T 'Or'-
'I I. ii Vi I r. " Hi ' i II 1 -11 i vi-m I'.n - r-nf;e.B' timt
ALi-: ri- ; . N.. 'll i I '1 I i
,i ,i i. w. ::r?''i-'. ri'.i. Siii't.
C J". ()! i !iri:. Ah-l v ii( I. :
.r I !"
' :, ii) i in (i Vo a ui
II If, II I.
I ; -:li;io.
,10 0.1.1-1( 11' I I.I !.. li . Jil I' :. !. ni'ii I (
s--! N( .. :.. .1.1.1 I I, (.''.in
lii : In .i.-i. 0 io. i. ii "! r ... .. i, , t:i v
r;TTIM il o: I li.oi .r I-.- ! N.:;
2ir:v r;. w.
.lAi.LrAr.iii.r;.
Ami ttig
i urrlajre Effllt in Jiaik
lmccpii(ir to vf. Am
IHAKlUiiv, AVAKItf:. A.M
ni"iBl'l!tJRILWAV;
Time Tjlil uken ell.rt lii
FrniwAio.
.. VO 1.
HrpPAI," e;.. am
liiinKiik R r, a in
r.tioiiiioiKi ... .10 'Jl a nt
Wimfit 1 in a tn
l-i ia-i.iu.. ii ;.. ix u
" m . fy s iii r m
1U....JIU.I
JI M ii ra 3 a if. i
V lij . m j. t
si rm it to p
4 4" p in in in i r
5 ll. y. ni id W p
7 rt to
tVAi pa 1 0 a tn
!:i
iy, M v l. i;-,,::, iraif. will i f
f'lL ' 117.
', l'iiiiil..a. ICot. lo... a d r.Ui.ii" - '. 1"'
; To'Ibi', llin.. V',. IU. I' ". Pll'.lll'..l-. i.l"-', I. .
"1 iinl a 1 rnipiivn . it. ulo nr .:.-. '- .. l' ;-1
r."li ir.iin vi'in :n il it '' n'1!!' i ,l' " ''
.'al.tlin'i Km t l l.i. il i-iMl.'l" r rlr.... -
)'..u,l nirclwr. Try it l'il.v, l;y uu-il, J '; i ',. i,',.. liii.a"..f W- k en I 'rmpt 'i
t-xVi.-ji., ra. (Hoi.u miiH iuni i.i i,,..; , ijiiu 'i of l.l'iod
or I Sill'n..ij M.,11. '. . ' '. ''HI:' ;!! IT
l)ypili. yeirlln their inVtli, .apl Vl!
fti'.neili, alulla and lever urd brokan lii., Mn
llVHI' an l kinnov. io-m roi!u.ii In ili-.tioti in 11 the A.lo
ii'inii rnaumauc ru)iaiy ri-rovarii, an m n.e pun- yn
lytuz ana roviYino tnnunce ot nr. mci niiii'ii.i o.n .
..i,iih.- a..d HiHI.li'.s t i ll ..
'S4 W i . . .
i' -;i'S i'.ii'iiJi Cn:l.(.
-.I I "v.-1
III-
I t-'Wi: "
Vi'liiK r,i..
SOI I H'V.WI,
I i i :t
) 'i r i
I -1 1 111
W'PII. J .
'. a'cotier
I'ni.i i-l...
r-itla'-. ..
TlO 'J.
... , idiii tn
....liUhjun
.....1!'M r.l
2 I ft y m
.... O-i p m
... 521) pm
.o . tin ft.
6 Mi p m 4 tli a
Ji 1' p ni 4 ll pin
7 SI jip a 11 a oi
9 In ). m 2o i -."i
1(1 Si. p in 10 1!. a
Ar : 'i 11
via -ion for .lameatowu, K- Y , uta ecnoce.'.
wiUi A ec i.i. W. trialsa aaat. aud wear. C0scc:d
isi : ivj.-.-.
.:ir.!a,s4 "-ast'ea V; "iXi
JilT" Adirtl" in I.'wi upi