The Petroleum Centre daily record. (Petroleum Center, Pa.) 1868-1873, August 15, 1873, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    VffitOLEUM
DAI
LI
ivOL 1X-KO 00
TUK PETEOLEUM CENTRE
Ll FIBST DAILY PAPER IN VENAN
HUE. plTTMTV.
PUBLISHED EVERY EVENING,
SundayBexcttea.
,CHA3. c. kVICKEK, Editor.
TEU.1I
,.,atjsjtil " advance,
- ... na. llir.UTIVI:
olM('Il,I ' "
t; I d oi llnu of nonpar"" w uu.
JUL kjJilJ
?TOUili.ii:?'r.sL.3ifir rtr
CO
rili
e oo
It
1 n. ao,- 8'l- jcul.
Ii K'l tl mi $4 ''
i m l il III .Ml
f J 11
1 0.1
1
St 0fl
i a in
s mi! a 5i 1
3 M 8 IK).
a s-, 8 no 5
a 5 8 .M'. 4 611,
5 IMP
50
1 mi
8 im
8 :.i,
4 50 8 II" 7 CI 14 .l
U U.i Ool 10 Ml 1 Kl
i ui io (wl la ii w (:
in mi' ii mi. r. no ifi mi
Pllo1 15 oo v. on i (J
ai III1 27 ll 30 no m HI
a; hi; sh pi s oo i ci
aii im, 48 no! oo uu iw oa
"Tit, nice 2" cento per line, each iinorilcn.
P ;!itl ? 'liber oftne alxivchou.es
" VcOE. WETUERILL&CO. Aaver-
l .,7b lur tli.! Kkcobo W that city.
(JEO. 11. UlSSELI As CO.1
d' ? A. 1ST EC E S
' ntirfrtonlKT Mcyar
KaiSJT- toonrcaro wi!l r..o
.:iUtt'll-iO
)
ATTORN EY-AT LAW,
,i.m notu-. Ft-mkllci. Ta . d oo Tii"
MUn -run -h over -.
:, Mioiniiiu C.-1.I.. l'a. .nil-'"
j. 11. HtlVI.V,
on. ni'v. ri-N.s'A.
Uesidest sukueqn dentist,
.tdmblMoicd. omccoi nw-
TICVIn Schonhloin' now b"lldln?m";'.url,y'
4'
X
u,
a
.Ml
Oil.
I
in
VETKOLEUM l iiNTUt5. ! A..
Nonr Oil Cry Allili'.uy ll.vr Kal!w?.r fc
fcnW-tf. W. II DAMS 1'rnpr.
jL.orcl'B
Powder !
fc'v'lt Villi
pi.ri:o-!.L.i3 ijoi,si:.
I'rcc Iii:iiil)iis . anil front nil 'i'r.-u.!'. I
BILLIARD AM) CA.T11 l!OOM3 CON
NECTED WITn HOTEL.
nnvKi-lf. c. W. PT.'ATS, IVr-p iJ
XI i.
riiThtii.HL M Oii.NTKE, I'A.
This popr.Ii-.r U-i-', -ii'. iftioU
Doi-Hcr of Pliiiii A: Ws-iS!i ton-M-:
Ncnrl'l" li-ii1,, hfi b'l'TI I'lTII.-J; ' n;
HipvikIioiii. and tin - ;.ropriuior will U.iri- no i-m:
to mako U a
FIRST-OLAKS TI' .
OCtS-tf. JNO 1'' HUMiliKT, tTilj.r-otor'..
J in:! !l.:;:i 4.:,
Sherman !i I'.- 1
illiy roalt', lid mattoi liow liiicUiClyuiei-Cin: H'.;i.; :.,(.
ii' i isn't t it. may h :iikJ Jccop
Lhi' li'Oii i;i :i rm conC'v
U:n i'uv :!..'( 4.
Ol J, S;r:i k .v .i 1. 1 .f : t-FK V CIV.
ms -. .v (..i:.(V
& '-rr-.;-:i-'.;K .-. ii.
On uii.t tt'uTThJt" i..y, Ju'ji inth, 1S73,
trail;?- v ill r:o ni i'..n. iv:
i Oi: r: I v. r , " n m-i.
.STATION.- ,
lit f'Sass.
ftroefm,
I'l'OSllWl,
a M I rv
s..r-."! a.::
:;7; 4Mf,
l .1 vu-oi-
I Curry
A.
CSTY
t r
c.'i.invATrcii i,i-;.-i-k, wild ( at iku.i.ou
' l-vl.M in ( tplro. I a . in ! in. only uullniiizPil tiLiiiil
' il lio'. I- u iov t he i.ie ..I tin. i'.itt.lcr, of v.-Iiotii
; nm !-.' .ii-i:ti-;(l In-li.-L' (;' !)'nn J.
I r It h ni-... l..r hi in, lurdwire Store f.F
jii .W. i:,;.., 1. ln!.-Mt:t l-Vmro, la.
,ll;lv H tr.
Ax itrsiAtiiArvT,
feprini; struct,
TlTUSVXLfi, lA.
TIhx. GtmtUvin, Pi-oit'i1.
Tliis Hold id . lumpily locil-jd Ti.j !.'..-'. of nc
comn..Mi;tiuni r.rv.r.Ud tomu-.-'ts transient .11 r"'r
Th:lucKl. Kv.-ry rt'. ii?ni-v rf ,1h- c-nn (
on Imn.l SOVKT'rrc M'.'.( Tlu- nn.nr I
tl... verv l-.-rtl Ij.i HiI;ls : Lj IJ. com.'.ry 1't.i- fci"i,.A.-
im; (..V'-''i'i:us.
Titiicvill.!. Ii-c II
PET. EXCHANGE
:SL Cft ft,
"'-d l'UOrilHOTOR:-
E. Wilber
nowiirrarid to oxeeoln BUICK AND MA
i susToitK WALL ITS BBAStUWJ. aod
iii!irivBmi.hi....i rnm.
asiKlllNH dill." I" or.'.er. J1"---'"' ;
'bi'.llt. Aln, llltlUlv a"" m ...
WKmWi.icl on Ku'bort Farm. I oal Olllct.
1 Mi IVtiotaim ( 'Miiw, 1". t-ive mo a ca".
aovlt-ijin.
i& OniirB Meat Mel !
: Door to lite F-whiwIcT llotl". ! ??.
.IIMI1A1' . b.MOKEU JlKATb, I'OuLli.r,
: tkii A..
if- tavint' W CatHo will .lo well to ft
A.lnuoof UPWlCVJUr'5!.,,Jr.
trolenm (Vntro, Oct. a;. VI n
ilactoi Elatteiaift Stig
n 1 milk B(r"
l BLACKS1UTM,
IT,
I NEAR U- U. DEPOT.
r. I. rr.r.ioi.KCM cunttk, pa.
I HA1! kiulsof JiiMmul- ii'ul Jiauliiuo licpair
"Kt.i ordt-c. O.vo m. a .-'-i-
Prl5-ii. WIB. I.. BCTW.
nti5 rislning Tool.
T2P)P0N CENTRAL PET. FARM
School Books.
.y I comDltu Rtiink of .Sobool Do .ka m-oiled
lH IfePuhlio Hcbnol'a can be loubd at the
"T r-roFFIRK NKW3 ROOM
L. 1,,,.B PAUtOK CO.UANIN.
-Mill on - it In liflvr rrnp''
bm, p "1" "i Ten i.oni. Amm.. tj, r. 111
S IV'-W SaventU Avci n.-. New Yu k
e'eryvlierc loaeltonr rew ai.d
.1 h'.n.l ill .r MHoh'liM
w- pard gsfr. kf via
' r'"! f
Q rri
y
?3 iaa- . saw
o .1 M
. t Ml r, to4
r:. if "iv
;j prf xi
fe-
-' r.AU p'7- Fl
p
Wll.U l.AMB IN USltKASOS.
xrornTj'TX'J t
IVn ivi rl !v and vrvw up '! avy t-tyl" .i-' V 1
H ." i-.--.pi.i-ir ill v invito imr ..id IVlei:ii. m I '"1 " i
C.aitro aii.1 ! -where In pay w a. c.iilcH.u.'.i t . '-1
U U-;U UKIll W.r.l. , lf
SMAV'JiltN 6i PCL.il :
l'eu Centre, It., Mi'.y 14 lbii if.
VERANDAH
Vifi--,;".'1- .;; i;vj.y,M
t Tim lTr 1 - - .-.--'',--..-
kJ.illUUil illlU MIXM llll'"ll ! : : ! 1 -iTr;i,-,
Reopened.
WASUINGTOX ST.. t'.X Oi:.M"i?f
CHEAP.
;;.ii
Curry Jin.i 1 '. l.l...! 5 :
A If I 11 IS-
1 . 1 . :
-;l trnn r-. Ai ' j. i i, I
uiiiii.il 0.1
iliart.itifVjr I i !.;.i ' .:
i.iv'i.itn 1 i :...:- i;.
C..n.riinli. , 1 ! '
t T it i o ii Ciij
Laltcv,lii
Lincolnt ii!i I
Uii-.'vi"c
Noljle'-
.'iiii.-iioii i' ii.. y i.:-,!i
Trvtinvillc ' H.."'l. 'i.-ll
Mye.'s , i'-'.f.:;'"'! !
llydi'town' (:.' il
,,. ., a 'i1 l-'.lr 7. "ii'
1 itusvile , -., .. .. .-
Donulilnn I ' 12.4 i "...'in.
Miller Farm' IV'1'1 i iii'
Kliall'er I 7 !
Pioneer
Dii).J 1-V.idi I
l.r.n
l.!-
r. . Ail I."-
a m;; l.(t;l 7. -7' f.'J7! 12
('oliini')ia i O.M S.:T,! 12
T-irr Firm
G I '. 1-5
M A M p ;
.... ! r.,.!;,
.... 1 7.i7
7.43
.... 7,
... 1..'..'. !l'('2
.... 1 T !)l8
, U.2I)
....I 1) ,-jd
. .1 Ill 11:1
I L
"ii...ii r I..V2
1; ;v I 2.d2
"Ti j--il2
7.H7: : I 2. so
:::: lo:"!::::
.... it) ..Hi
... 10:11
... II.C7I....
7 12 II 1 I-2.1T,
7. ll' II. '1 1 2.2S
7 U.2I 2.S7
7 - ! il.27! 2 -M
7. '11' ! .."n
v. :".i i ' . 1 r i z.fij
7 r.i: t; 1 ir.r-(--.-. OT
S.it.'rj U.f;'.
-!.i !!;!'.'. I", :i.2l
Ml-1 12.1 Ii .'!,-'!()
.-.."Jl'i2.2.".!';t.:w
s.i.7: 12.2111 I
UUI
AffClltM
FUNNY SIDE GF PHYSIC-
800 Ii-vc?, 2.j() .Knjrravinss.
A ptnrtlii.a ratimNir Vrilc! i:iml-n n 0 i'm
pi'.l ill.d pr.ient I. veiPiM;, .Q-.-Im.
'irnvelliu.. itocton. I'iiu-l' M-iPclp. t , , . -r,
led 1-Vlnulp CheiHi.. c'orttnK Toll, r -ind Al. liii.as
..ml iv. -s ln"r. ntliiit r.(T -m is t.l So .-.I I'liv.in , t-4
i.d N-irli-.v ..r ti.oir livw. It i.-venl., .Mil';,,-'-peer.
t- Hid lntnieti m!l how te ev.HU Hi -W,p '
l! i-i heir to. W phv exrl-, ive ler'llerv "!
liiM-ra. Miinmlnliina. l-'or ru-u'-v. a nu- t ,ma .,,
,lie-.-ll,i.-,iili,i.,. ,7. Jj. lfc ,y)-
11ART1.'. 1.1). CONN . or tlfl';.'.a iL',
AhhNTS V; !'.l 1-OIt Till.' '
UNClViLIZEDnACrS
lNAi.t.ci.r NTrrisoi-'TiiAoiri)
. - iiu.1 ...mpi -.1,,. .1,0,11,1, ,- ,it.r n.nT.nrr,
', y't'''.'-'''I' ltli-.r ,,l,,-.:.i. ,,,...,. nmUKl
lii.i; ..j. nr-l rel.t mil-. elt..n,elt'l i' . i(s
l!v l!KV. J 'I. WMU. '. . p ,J
U Kh-ci.iN-., l.AHit : np,r Kv,l Oeluvo r.ipea
in tu.i coliii.u- .. tym voimneHinoni!
As-ill.. iir..Iu.kliiKO.r 5 .111 eer iv(-e!t ,,
I :i. i::. Au emly applle vi : ,elii-,
c,wi.M.uf terrlMry. if, r finis ,.,..,4 ill-mil,
i. . ,.,( x : , i;"
li.-.ii.--
II.AI(rMI-I. C,.Iv, ,. (.IMeVMl . Il i
GAS
TJC IP.
With Stci-J Parhius:
l.l i- s.1.11 4.. 12 :inl :;. ro
Rvnd ..i lit V l.l'-i t 17; ,-.ii, 12.I5. t.i'U
Roiucvilio I 1.1"; K2U; r-..r,il 12,:,t'j 4,10
.:i-iiint!K i.-.!,--.' ...i; t..."i 4. in 1 rt 1 . -
Oil City ai: ).:n.j s.-lnl O.C'.I J,(i: ..::o t e,, 1,1 liO CO Iltijrn
I r M I : M a m I p M I ,1' M
STATION
Ni.lil'lMV'.'Hil I'llAIN -
J 'i :? 1
; ; 1 s 1 1:1
''. i- : A AI
Oil City Or i '! !:': il.." .o.Kil.'t.f.-.' i.5a
S!C:i:itc!. 1 n.i.i K2i.ii (.7! i",cs
Rmi.evi!!,- j i;..r. x 2: t.iw 1:1.12
Ryo.4 K.itui l.iin,' ft. 1 1 : S :!'!,. .V 10.17
Trr Knrm (.0 ! ' f, p. r,-M ! I.: 1 1 M.21
Culunibm l.'iV c .'.,'i.'-!li -..":' ! '.'"' M.'.'o
iot en AIi '-"i 6s; K4.V t.:ij IO ."',
KB i.l;i 7.1.:: :47i :t:! 10,3-
R"y! F.in;, ' l.l.V i.ii'' .s. rt . , -l . ; , lu.i.'i
Pt'di'icr 1 I'X'i 7.lli ! V-121 Hi. "vi
Stutter i.'?'.':" 7.1.i" 0 n..' i r.iij ll.no
Miller F-.rnj v 12S 7.1l 1 i ! ' II .f'-l
Bougbtuu ' ; 7.2:i ii.l", j "! i.17
llyd. tiv,-i T..i ' 7 ,',-! : :; '. ," .' 1
M.t' .-'-.;'. '.'i.'."; 7..i." '.I.'' 1 :; , !.!.!
Tyronvillu , ..;.': ,s (.' !i.:, ; ;. : , : ).;
.imc-iioo ..i. ,i : ii, i '., ,..; !. i.
Nohle'a i ... i i f,.,1
liic.ov 1 1 j ,.i;j
Cii.ecliii ill, r, i;i
Laiu-villn ! V. n 1 .'
Uni.vi t;,iy ' . j !','! '-' I
C.-aiii'vitlu i ;':'.-! 10. 0 ... 12 i
Cvii'loii
Simrtati.Vj: C'l
Summit . .71
.-'lewtU'tV'w i (i lie
S.I
Cor:y Ju-;
III. I.:
Ml. 1
H..'M'1'l.-j
X..:ij'IO.:
(i '-i ri.-iii I'M 'I
' r i 1 r S.-'ii: l-'l,..",:
r. I'I !,i,.-,
i'rury Jjhu; li.:'l!, i)(i:. -Clyrnei
.-I.Vf, :i:;l
ill in-r "'in .:..i2-' y,.:ii
I"..... ;in .:. SMy!
Siici-v. .: 7. 17 lll,i; -
.viinr.li-: .' .!."-, 7,2V , T, !ill j
M.yvill ": :" f ! J"':i
1 l.r. S. Ill 111, J I
Prospct t ,!, ll.i-:.
U.nvton aii 11.20!
.i227
I2.:,c,
12-l.V
I2.::i
i2.r,r
1.1:1'
i.ii.,
1,111
.:i.i
ii 1 -i ;
i.'
... 211
2.41
'I 1
1 xc-liisive Aprenls Tor the Oil nqrlniin,
Dim, mmi&vj.
Siicc-ssnre to F. W. Ames,
. TiTrsviriiW. ia.
Wood Work
fou
2D GROVi'TU SPOKES,
CENT FELLOES,
SAWED FELLOE.-,
N.'.CiC VOICES,
HC11 BANDS,
SPRINGS, ,
runs
SHAFTS
POLE.-,
WI1IFFLETR E 1 ,
AXELS,
FIFTH WHEELS
1' I I'M
2. Ill
:i.ii7
:Viu
! M
,1, .a I- j 1 . . , ! : .1 . !.. It' 111 r .. lein
l'r.rtin.lnr mention pniillitli- viel- c my cn
1111:1 "r, and will Uei p lii iili.l t,lo,'
CISIOC'C CHiAKS 'Vr.
IS(
( .:m;,;,, u i it .-.MALI. PI 1 !.. .'..nnn n
i, :r :i. in. h 7 mul 0 in ii HHI V
I'i'lT'.v - ' .me lull 'pi ,.' 'f New
Al( l'. " "!' ..- or 10 i-'ii-
ENuiSr..- U H .Il.ril-S -a ail mw-i. ' l'i
jiov. r-3 v. ..;. :'r:
1 I" M ! A M
f r: 'I i.:;n 1 1 .Lie!, n, .1" . p .i P. ; .1 rtu-.. Ti .1?, -i
t- ;.!m!!-m Se 'i- it, ,ii,,h , -i.lv '.. s-i 1 u!
lllVljIipli: I :i-.,
(i liiiiii- il., nut ( ) r'top on Irinul
(:;st-,.i,-f."i,i,
lli'li i.MI ' v-'i: !,:! i' v ..'I -tlier trm.:
!...: .-r-.--I ;-e ..!i.
(n I'in!: v.- 11. -u I wi.I r...i IUK-. Iioiir l;i;j f:eiu
Mir. viile. - , i 1 1 1 . .
Train ! k-.i '. " p. .. p ;i .;: In I'-;-
-rtie ...,::i : .,!,,, -. 'fiiii-v I:...
'Jim? I e; v . ' 1'. ,1: - . II 1 I',:,-.- ;i ; ri (i:nt
l.i.e.v i .1';: ..l"!iiu. lie.
.1. ,1 !,.'. i:i;.';i o.-u. Sui-t
U. J. ll :.ri;-i; v, A.-. 'l r iipl.
I'iTi-rtti.i; V. K.iiS'V ll. VI .
On end r: r V-J-ie ay, ll v. I, li-a'lli -.vUl
N'lllTll.-A .11
;''. Mr.VAltD
.".'l.'.Nr I I , 11
Ilr.X
5211, ,(!i!'(ii!i.;;i t'liitid, rupi-..
-('- In
1 1 i" 1 1. in
i : ; 1 e .
' I I i il
: I l!l
ilii I.ii
MALLEABELS.
And tho
Best Caniagc SJolt in Surfc
IA.ME, SMITH A: C O.,
SnccHsor to P. W. Ames.
i i i"j'u nn a it ah, wa y .
Time Tahte lakca cPort. Nov. 8, VT'j.
H.iiTim t.i
ItCFMlo irm i.mi;, m
imukirk r,m sir, run
)i''Mi'i'....liiS!am Si m
"i'.,r" H'-'inin 4 4li u -n
l',:,',.!'""' U. Mln i,i f, muni
'" y a in I. m mi ...
'" 'ti t: p m n HI a m
y a.
3': 1.1 p
ws p ii.
,' ,! l II;
io i; I.;.,
ID in j, ia
'Itiflit',
HoltTllWAHD
-'J. Jrtl.
f'l. ''ITT oari.-ini s Wpni
Irvithiton p.-;. p ,a BR. i, in
A ".TIM l-'..:l , in 9 p i
l-alc .nel -i ir, ,, t ., ,
''"'I- i 4 .H lit !l 15 p ,o
liilllJiu .', Ml ;i in 10 la p ie
R .1 C.
4'l ii n
I i p 11
I! 1 1 ,1 l l
- 'i i f It.
..115 .,
-.tti!l fill J'MII.-ill. 11111, I.. V., II-.. .,,.,111.' rj
Willi A. A (.. IV. tl.linreiut :iud . .:. tmi.-rv '
Wliricu villi t:u:l;i .1"' i-u- ji lllV,
Ii '1 i TllAVHU i.ri s-r;.,
II tl.tirl;,NjwVur-'
u, -,.,. J'i-ii :rr.vi .n mi. 1
,,.,.. 1 -.. .1- I I. I1MI1..S -.liJ j
, ! era
' I
I
r'S -"nd 1-r Ui-i t r i-. .1 ( V. f 11 .11 r 1.1
i r. m. ,
.:, i ii.io v.
iSJ l .it -t'- 1 .'i. .11-1 U.I 1 1 1J5 U'JIM-
.nil iv -w V 11