The Petroleum Centre daily record. (Petroleum Center, Pa.) 1868-1873, October 08, 1869, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SOKE PRINT FAINT
- ' : --v.-:"--t --li-- sir ' - r.i.., - -v-"
T5 J.f, : i.i.'.r,. '
Oi 1 1! i. ur )
TliK I'Kf'M Ci-sti.-- 1 a i i . v !:(::. J.
1'r.Tiiiii.Ki :: (.'! ' . Or'. ;. V
Tlio i)ior!:ct c-irtin-.ir.- vciy iliill.
Ars, tvt. Is i-ir i f o IV i- Tit '';',..'.
,;ii',n0!i(s, 2(V12
!-t ..-i...-..Kr---ir.-
IlTSMOV".AT:, OF
DRUGS MVSED&Osl'tfES i
C. 11 r" cx" c"
J. H. CHRISTIE.
( ti : i . r
r;.'i ;u.i:i 7; m n?:n;r s--;v cr.s.
. ix.ie.Ai 11.
S-iu-ial Dispatche-i 'o (lie I lily J:,y.r..
'"::v,- Von;:, Oct.
("rti'!o 10 ' ,:t J:U
f?RAI,Klt IN'
Paints Varnishc-is, Grass, Putty.
Soaps 5)yc KtaS,
Fancy aod Tolled &ilcsa
All- mim 0? PATE?3T PEDIBHJES.
.i.. .X. t V -S J
1 :i-i"n-a
.Mai ! (Jiiict
I
I'-ITs-iU'ltl!!!. Oct. S.
ES LBOU
8KLECTKD RXPRSKLY FOB MEDICAL UT.ro.-E-5.
N. li . t Prescriptions carefully compounded at all hours.
A'o. i:i Wasl2!!!jsttt3i-st., Pctrotessi Centre,
Oivo mo l cull tirfurr ruirch vuiz ol-.e-.vltere.
fMylO-tf.)
;a 1 to ;j j.
I1 ii st v. n u r, 1 I.','.
l-'.'o. r.ll tlio yrar 1! ',.
K. O. nil t liu your 15.
y.zrb-i Quiet.
l'im.;.,;Ll.lIlIA, Oct. !--.
. in-. .
Oft. .!.'.
I.i;;i8.
O.'t :. 3?
(iK'Irlf'IX Ul 17.
Jj.iiKot iiunniml.
tl'e.-;tr:i fi.nip ;t;nt t.cJ ::;;n...r;.
:-:- V01.;. Oct. x.
!'.." ; lib's, u:'. .'.n';.
j WIkt' jci'.n.ns cl' tl:o h'n will r.v.rt. vim all the court vsv
'.iiiiivir.l'.'ii-licot' th'.' t'-'trJilil'.'iH'iit. A (.(nriU',r tissortnicr.t l
3i!:!Mi 3.5i tJr.Mt. ilr!'cJvj".5j
V:.nic j;::r.t-4 t-'-.sJt, Iiat-t S4yle,
v -Rrowii Eitirk &mlt in Jio;l Variety,
Iiiti-Ji b";:'k In F.vcry
A SjilcntiM As.-:(ii-tiVit'i!t ol
The larr-ot in tl.o Oil I i'io:i. T!-.(f cn;:tom U'i;;irlmont is jim
.kh;;l over by one. ol' the Lost niul IVJiion
a! ;!! Cuttoi-s in thn t:tc.
Tli.ri is .1 stvit ris!i hi tin" .I.itLi'fto .rn
Cluiliiiij; Stoic. Tiiu rcusm. N''W (i i'ls
;irr;vi;i.r I'Vi'i v d iv. !!. llli.
-1 .1 111.
':'." 17
!'. i..
"3-..r-s. Oft. ':.
. t- ..1. .
' "',!;' Ti- ii!".l c,ll 1 ; l.lt"!v(icci;'d 1V i'"'"-.
r.vr of i-'-irii:-; ...i.-l Franklin ivrU
L 1 U' .-'..". !'.:;v ( .
I; l.r;;e : ;;;:d that -vk!i allot Ik v r-ovt u-cnt of
-771 t -r-j t ry Tr t -"r r.?.. r-r a T C
1i t'u? .u!li.-: in 'i'ltaivi-U
' Vi a Lea tr- -
i- :j p. y-y
t ',. - vk v . ..
?fTPH sin A TVfip rp
COB. FRANKLIN & SPBXIvG
... TITUSYILLS, PA.
'i
1 . .. ; '
' , ('-.; 1 ;
1 ;;u-n
. . w ... J j
IiOTIES and
Which 1 am j)rt'2aml to Slake, up to OnVjy v: Sh-'i-l .
Cf-. P?Mi
SelUnr Dc-a'crs 0.-:!.
(Ji'Kie:? i S-:o-.d .-'l: r.oar li. i. T':..i
i'nTr'n.nv; o-ntr:', r..
.'nil iJ -tr.
:;:,:i i -
iv-1" V., .
ixriE oi!f.tt-:-7 v.ah'Im.s-; im ri-v.nc.
!'i :;'i'i-:.-' a.m) ii'":.; v ; r s a
i iiAVt; kvk;: t oi--j
i i.'.vn ';.)v:';c
1 I . - 1
I. . . li .': j .u U ' :
... .... : 1 r . r:
" j V :.. :!'!.". fw r'. ! f.-.r n f r '''i-'i :.'". I'::.!:.
:.,i.,..:Jli;; 1 . -1 1 : ...i : i. ' .. ' I' i I. ! ! :; Vi.:. (.1 '1.
: .,. ... ,' -in;' - n'.- :r !:'!'. -i. i:r '.M ' - ' 111" t .
' ' i .' -. i:. i"i - l --'. 1 1 i ''.'i i -1 if Tr'.' - : "I'M. 'i'1'"
1 1.' ".'.'. ..,..' 1 ',: , ,'i ::i..! ' .-. :-,v t-i-i! 1 1 t,.
.:., . , ,. . ,:...,, ,. , ,.' ., ,,.1,,
J. A. PLATH,
French B cot Maker
WiislEington Sta-cct,
TIIRKB DOOWS WEST OV A. D. MIL-1
LEU 0'O.S DRUG STORE,
I'ETi: Oli E V n C I3.TIi ii , Pa . ,
Ij mamif.irtiiriii to order I'lltS l' CLASS I'INK
vo;a;, m.u ns
Vatcnt Iii:itla-r HnvAx,
1'uuij) ole iicols,
r'a!ii;l Coi lt I1(1,
Cnt: Wdl Hoots.
heavy or MGiir v oi::v done :is
FRENCH ETVLE.
Cl'.l .iiid pro ainiili'.
A. t'l.ANTK.
f.'IV'rnlpitTn t'.'ntl'". Tri.. Tilly 2. '.'in.
r' o nttcatiuB of t'.io iliil l;.' is c&'Avi tn tlrj lsrsr,:
t(itk ul ' '
Chicken
Ducks,
LA IK 51 AX I) CAUF.FULLV
?Ki.;-n:i mi'u.
n"L.;::i'.i ;., c. '.;y;. ;ili t'-.i1.! i.: i. t inn
n.:AT - cls.ss f-::-!'?.
W .' mi- i.r i;t j..-:.- : tint! t.-:!t
J in-i-icy"',
Ccc
:I"-1 :' -I .- .11.:
'n ( ;:i:niinr.'.ii:li cf ff.r "-i-.
' .-( lil.l !:;.in
it, v?:T32o:J
!.t
',1'
. r
::;i " : ..' : :- t...i-.
i;. ;. t'-;j.v;;t'::.
. Cc.-.trc :'t .
.. - w m : i i I I 4 li-vi' t.u' i'T.-'!: !m. "ir.'ri'".' '.i:' !:;o
on. v!T"!or,; r.i.rtv ".kkv.v"T.. ?-:irr'.i rirottss,
0 l'.-TIO. ! ' ,1 ) .. :.M-:i:' -.-N 'i.I:.VS i ril : 'ivinn.'i of
Ar-. .,- ::.- ! Iii "i ' - -'' ' ' 'J1'1''' V. . i . -: i . V. n-. V. so:"... i..t I'lirl .)!.(!..
It-:- ( ' ui. ir-.ii u. . 'I''" t ""' 1 j - ..,"-. .i :-: . ' i i i ; " 1 1 j i ... ::.:.-ni.. ; .: , uf i!..
-'I'l- ., .... . (. I : ' :' ': : : U-I:H, nr.: il.i; llia.i.
."7'-' -:,r:"
rri rns r.r'jirrii -i era
J':,'i i';J.l.-V-i'l. ,1 .... ,
i...;,r,ii i
fh- IJ;v.i-io:i;l .-'I-.
; rc':.vir..-.r. z.
,-K.-ii i l!.':-:ikl O:V0
Wi-aM !. '.-:!' I -1 .1 :)i ;-i'i:i-i ar.-i i'i r-;',:i ' !' i
:il!y 1 i i :!:! .-r.:1! c::in:i if I .-
OIL CITY PAINT
AND
AI,L FAfffi STOEE,
whi,-v..u: .,: -j--'-;vi'--u.iorln;;:,.. (:, nttJt ;i- fcr '5S LSBZ'O EPrillO STOZC CF; HEAD OF CENTRE STREET.
. rpjrv qY)'r Imnrds l.m.c-. 'nn--'n, .V.iri.'r--, nml i-vrj- A.-.!)
,ri; U-n ( furnH.-.w. plain una um. H.ie YjK2rWS "il!ll! V ' " u2
he i,-.i ;:..! Neil, p to 1V..H.V.1 i-l-i, mill will j " ivsi""";!''!''-. '" I , .,, " V'rfr - ' rMi"
:,.!! ::':M :l " " C !!'." UK l ti A. iJ !-!.. & V.
li.. ca a...a.i;.u4.
'V"Af;?.'e r,nu chip
T)I.N2( Itll.l!) NOTICt-l !
ji
Tln-n'w ill lio n im -ul in-' on 'liMiciii'.-, Aii-.iisl liltlij r ( ( . B H , . r11 ,
lSI'.'l, ;ll III. iiMi.-.' ill' WiIIkibih, :iy .V I ii..nv..r lili-i 1 . i !':'....'.- . .
. ml lllll V. (lit '11 V. nil In- ill 1 1 I !.-:! ill. ii'pii.,h.t..t I ': '.('' t i
:iv KMvial Ai l "f I. '".-:-! il mi'. I.i ni.i'ii lumi. . n.
r.-n-ivi' '(li-.'.'-i.i; " i- l.i -:i il . i -I .) ii ul' lii-; oil
t'l LX-A l'liluli li.ii-.l tAlitp iiiv.
Win v.". v:ii;i.,i
A iiU Jil IICSIiilJI-RH .t.lut'.I.
ii:,,:.'., i.f fiiiai SirilCTT, ...1-.-C :!f
IMriih um I't'l.t.-J-, -u.
liUllPli lO -i'.l. 1 .'il.l 1 'ill'
ri''.vrr:;::n-:c:::s !; s:vr.5.i:i;j:.i c-.axix'. r.M'i: : ranging
. -.:i i;..!ii.;:
!; o; ;::'. !;oi-.:: ri'ii.niNG. vahuqcick :'ai.i. i-imi-i r
, fa..
... j
! i
1.
')
l-'i.l i:i-:i-,)i,
.1. 1! I'.ili'.
a .". i; s v
,,v. uKi:..:..
,'. I-;: - i' r V A,' " r !. -1
vi. vity, July :i'. i :i I uiv;.i.
0'