The Petroleum Centre daily record. (Petroleum Center, Pa.) 1868-1873, October 01, 1869, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SOKE PHINT OBSCURED
SOKE PHINT FAINT
r, , A
- .j1 '
IT.
rr, Tr- x TTts
25 CIX WJSKKYL
VOL HI. NO 81,
inmipwni mwnr 'nin iiiumi imiiiipi i
THE PETROLEUM CENTRE
DAILY RECORD.
ri'CMSIIED EVKRY EVENING,
(Sundnyn excepteri. j
V. II. LOKGWELL, Proprietor.
HOTiLs.
o
tr excixakm: siori:.,.
TKUMS.
For yortr ttriyaltio In n'lvimc'j,
, tir Monui, ... i1
ptuvM.vrr ' jtsvinvrisaxM.
(Ten HiiL'? of uriiinrrt! inr.lt'-' or.f p.i'-.aro.)
Otic il tv,
'j'v.'.i diiys,
'j hroc uuy,
l-'ottr d1)s,
r'ivs d.tys,
Out; wuok,
T.t'rt u'ei'ks,
'I lu'tv v,'',!:s,
One iil'ml'i,
T'.vo jno'i'.lis,
'I'llit'lt ril.)ii"is,
hix mniii'H,
Sine tr. int!is,
Ul,'.' V, '!!',
I -'. a si. ; 'i t :-
t ; l it :m, )
1 n. 1 r.nl it. ;
I t 2 ikI S ?' M'
a c 2 r. ir n ( i .
i :r, 8 I'Jl !t .VI; 8
S ." 3 Ml 4 f ' (I "''
4." i:o-J T.vj M-
I I iv! 1: iki!
m im 1-: mi i;. in i
i-j i.r is i i i.i cil -n
(l iVi jt mi ;,n to 'r
.7 ;,,s i." '
Mi in: .Vi ij: :;o (H im "fi
iLKNUY-'.E. WXlHiLKY ,
, r ,.,, S'URYBYO K 5
-.j
M. V. JULLKH,
The lui'.jct mi,! must ruiinn, 'limn !I,)t,-l ii, l:: t
f 1 I, "-111:1. I" HIT till UiC i,i;,!:V i'- IU--,';'. tj t,,i:ln.-- - I
Tllirt liiiuif Is 1,1:,.. HI', 111 Kili.ir. J. ..1.1 j TiT J.SVJ itl.V
(jli-.i:l:il, iii.iki,!;; 11 11 n,,,v,'iiiiin i n: .1
lviruicuiu V-i-",itH', Apiii 1(,; i. 1
r ; i:a:-d ijlook
it 1
1
Vn ,,!1H',-iti ;rt'i'T lJ In,', n:-,. I , ;! i . I 'i (
t:itAi)STiii:ur &xi,i:!: u, i :....- - I
h(M,l'!'i'rlrr.i ,t 1,:! :.i' ".i
li". r,;..'ilui i -.i,L.'.'1 i .i., ):. 1 M--.f.
jt!-rrvoy3 or level UTap-;, Tncir;js,
i Sni-3iii! i'lans- a;il r-.Uat
i r i;awia2s.
( k n a t; I) ,
. i. i'. : ti 'i oi so.-'M-J :uki rail'. 'Ui
, l-.-' S.Zii, J -.1) VI I II
1 r-
A'ivcrtt'!iu nu i .:..'.! (par i iy in iiLivir,ce
J : I -1 XK.-'.S CAi:D3.
ATTOH 3i'E V .IT - Ti A IV ,
AD NOTARY PUBLIC,
l'ErnOI.n'JM CBNTUB. I'A.
lin7M in the Court t Franklin iromp'ly t-tn-M
to.
i , ;t'i!-Tn IVh-11 ,t (,. Hriclt Hank V.uiUi-
In::, i'i sinli-.), Wii.'i;i.'',ni-i-t, v
.. Wh'c'", ;ln-I:'.'i!)7lri:v.c:.'':,'l . -.1 '-(i.
N.r Oil Oro..-k Allfj:hny t:i-.v 1;.. 1-v .y Poy,.i. vjXt ;aAt or 4M3
i -. .
u:ayl3-;f.
G. .1. (.".il'S-l. r.i'ir'i'n;-.
j:sTiitE on: jujGiox
!
j IN" CMUrj?--.
ATTOIINEY i COUNSELOH-AT-LAW,
OKFJC3 In IV, 1 Rorhft'tor Tlonm. Unildls;;, on
NviL.'a'.'igl jti anil ,M,iih cliiJi;:,
pcTKnuirw-rntrntr, Tirrrrx. " "
nj IV, li. If.
rETi.'OMiv:.! rr,.vn:;!, pa.
Cornrr r.t .Ur.Iu tc V-'a-;? t r.f.:!t.JtM.
K,nrtti Do-).', h-s riT."ci !'. fir.ikiw!
.-.I. .n.J V.:c it, i,r,-tor will .-:.. ! Ii - IX OrEPA IIOl'FE BISILi I Mi, WA-jil-
INfrTOS STjii-T, "
tu ir.uc it A
FIR:;T-CLA:--'-i UDV.-.K.
ocis tr ' c. (;',;!j',v, i:,i), i'. )t r'.i:r,r.
t-'i t,p coii;ln'!;,'on burnl a large a.'Pfiri.iifnt ot
I WATf '!!!:.
I 1 ,. a l.'V
.7. K. T5AWNKS, . - . Vio;nii'U-. iillVoi.Vi-''"?.
Tl.lit r.iii",i it in a T-l''-'-:i',t l'-vnlirv, :iv,l hvX - rii;:i:UI T(
-l-.i-r i .: from '''i' lV;t Thv r, ui'J iur. j ('rri4-.w.&, rn-! r wi-.n pfieoa
iM'! fiinii'cilill l'1, r-ln! t't'i: taMo i'!!i'i vilh tl'.I -.Mil.-h v,,rk '.v -',1 In i!U( ";. ... .1.,...
u 'n?ui of thu ?ifiwull.
Can ;il','ays fir.l Ihc ii-:,Nn
Pt.ym'H'ih Cat;:.ks jiad Kkw
York Ueltixo (J.'.s IVltin- and
IluMiIT (''0::i, llOll: of v. Licli
arc 'ai-ki,;.nvio(.rii! t ic untfU!1-
pr.s'tl in qua! by and manuuic
lui'o. Of V'.U Fnrnishnv.;
Goods, re have (lit', l.ucst as
sot'LMieiiL in the Oi! Kio?;, and
can rcftT to our cr.bt udoi'h for
evidci'Ce that keep i-otliipg;
but the lf!;t of jroods.
P. W. AMSB,
'JTI'USVILL , I'A
tn:r.T, C'n
tiU uUlo.liJ, ili'J Jlilj.11;.
ij?i's;i. t- lit:
i'ii:''.il.., .J lJrwl.
'-'.'V ',.!' lM't:l
"wn :i:,'! r-rrmir.: , i
:, ,i. vi : I-.. ., u:t: (.. iiv.'.ii' nl
!,.LACi-:.SMTU i-UO:
lvr firi:il,M for V AN t - lAl'"l i'KIXU Ml not t3: -
C' lli ,'. I,v h'iV .l:,' i:i l!u' til iN'- it,! .
,s7i(' Mun-st.rj .-jKixifc J!i.Cii)iin-k: iloil. c
esvil tf A XiUHH.
A
' ! V. I M't'U AM) 1 lit 1) S'tl.K ,M) I.I M
t'lKIO 1 ; lvi'a .t U
A "N
-o'ly 1:" s'i.tv t'.fir rMin'ttrnc- i'."ir !!" t uf
r". i I or Cr-t-clii.-n
T.vrn, m;
!. t ;n !.' fl ,riii
IDICA..L
i" - n .,.r!T" i i or cr-t -ciii.-n r.'V'i:! akp
;,P ? ! .r :.;:!, j.vrn, M'.iVi!t.:-!.
ATTORNEYS A COtrKHELOIW-AT LAY,'.
0::ic, II! ;li Ftn'W, FrankliM, nr.'. I',,ri.,iim '
it-,,, i'i Mii,ifr -ii.
V. fill'.li.i'JM.,
RESIDENT SURGEON IiENTIST.
01TICB Tiirn'o now I!ii!Win, corner of 'ash
mytou ni'il Poconl sis., IVtnik'itm (Jiiiilrii, I'll.
mnyiu-tr.
T. . CJjreiyriK, m. d
niySTCIAN AND gUKOlONi OIHfK pppcwilc
thnMcKiiiiiuy Hdiim, l'iwimntvlllo, Pa.
lVrxon from a dltnr will ssnerally UA him
at bis Otlko on bulnrdny frnin 10 a. m., to :J i.ni.
eBi14l
MIl.l.EU FAliM i'N,
On oi. Citvls i;.i;:-i. :
the norsK aj:i ia'i-:Nr:rn.n nkv. j
II. SUI'KFr, - Vr..','i'.--i,r.
.Ium'!-11.
y.iLI.F.K FA KM, I'A.
'. JOHN' J3. HOWE, . i'n;:'r.
Gmi'J rPommn,lA4liriV f T trn.'io t ru r
liny llo'lpl an, I Wmril will, ronn on r.'iisi .t,:!-!
tcr'rns. The nmiirlrlnr will npury no pAii.a to ni'kl'.o
llln Ilnllfto llttrncUW 10 yiK'Sld. JilllfV II
. r. WIIJBON. It. B. VAN Vinson
V.-:i,S3N A- VAN VKI.Nlt,
GAUGERS AND INSPECTORS OF
CRUPE TETROLEUM,
' Oi'KICP:', Miircnntili' llnlliiiii?, Oi! City IM . am!
Willi OvnlMi - Stirvuis; rtMolfltm t:iitM!, Pa.
July'JStti, 18'iS tf.
r"To Milliiii'rs iiihI Country Ktori'ki'fj), i".
' fallTrade.
I P ,S7t.V.
"1 OTjF. C'tfn!- rocciwd A:Vy Tiwn a-.fflo-
I ' t'ti-l iiriv:.t r wi.:( (nr rtUfrk ut'l-VriitLi:, !'ow.
I'lf, SmjlH, Silk.H, Volvotr. IfitMUl-, ,;U !, '1'' lit
lniiiffi, l-'riii't:. Ytiuk'i Noii'm, Fnm-y flornlfi.
ic, cic, is lari'c. iul clunii. cut liM;Wnt ut
)ico prfctfl. liny aii.l i ll tr c;i:i.
liilvard KnHuy & Son,
ftOO, ail, cC- Sll.'s Grand, and
00, OS C' 70 .1i:;a SV;rtY.,
Comer sttiro, fifili blork oust fnm llio ilower,",
iv kw vess err v.
BCtlli:lf.
30
1'. !!. W2
dliau:.:n
A T 5 T
JL I'.dmI Fnyn iJ.i'l w will !i -fjii.-l u:tly kcj
ail Kin us ui
STEAM AND STOVE COAL
Toamti coiu'itj to my yuv;! fur C'0:ilt will Invo
Vr.i'..t oo v.'i'H t(i or.qiii.'o at i'i.-u:;w-('f ,-iii.! v i
f tit! It tit i!,cip iiiivarit r;u In i!. J V.
l ... !.!. in ''ctitii-, 1 ;
(J
M4)N ifCOTEI,,
ri.EASAKinurxr:, pa
This IJon? liHviiiir rocontlT bpfin enlnrip nv.il n-
ftirtti-lind, 1 nin i.ow prepurud to accu;uruiid:tt two
niMKirtMj irncr f omiormmy.
tUBviiio There l uli n Hne rf s cMto HTtid.
flP p i P F."1 ' ' ' ! ? ' ; V
! . :v. v.; r,",,',".1 v ' .''.ri jr t '
v;; 'ii)ii U).'-t l t'- i ;;' :i.ri-"..i , ." t i
V.tv? i n hi in thill wv i,"'1: - wo i . . ; . -' ,
l:ur riiinfoiMi oi li'm- o c;'! 1 .I'd
Fmr.i
J V 1 ! i. ::tt-.i fa
V.'.ki o Clio -.I inn- ii',
:-:vv lilt ir, :t di .-..soMt-,
','i'h .lit ii: ti-rs t;' pH!.
JC -s ,;: ,t"i.M: l.-i'in tv.A l,i-' Vi.-ti i!,
I'd:; - t If f t: V. i: ii U Ti- ::lt!
V'iiii t'..' -t or th, ti,,M,
i iv. i. i t .!. -it V- :- iu !
V lhri si, li
.i.iV.Mi'i :ii 1 nf tic- lfr immh.
Wf,:t:i tKM'.d! ji-.r: h-'iM":!.-H,
!- :!.T--i:!.--: .!:c iid Hii-hr,
X .i yet w:i:if it i V'dii ii jiitt iiuve it ?
iliiiViiciV Y T'emiuv
Wl.v .i'.r-uli1. p'sif ini'l ('if f
Yt- ln'lls f'itr.1 ihv! li."p:1:-l.iiiL',
i'nni, the U'ViuiH J'-iirui t;-v
(Sdp V,v iht'.-c'tjiKii It11 andi 'j umP,
tfltii! frit:a r.;iv. i-i : ft"it!'t,
Civini; invxi u l !i.rr t,:i',c,
Ditwiu'i'V Griait om nvtc ! ht!'i4(f.
fT-&1 1
::v Si
rr
i
niiri r i t
fsTOPB.
rJ'b(i i:,i'!'",!iin'i! iM.i',;' IIifo,l ut, i rv ston on
T.v.i.s:is.-,-r-r.' .v sw-.txa fv.,
dV.v; :. .: t Ct-iil ! o,
Bt
1 s.vli
1
r.
r-
. t!(dv ov n iii!ri'i, iit.;I v i-h to :il willi ir,-.n
.rlio Imrirn- mi r.i FiH iu-. H! iiv! it
Viiti'.i .-.t ::'. ;t '-ui )""'"' Tmv.iuifUg tn-t"
I
ivir live r.f 1, i'i-r. .M! IV.iiT-frt!t.ili'!fl-.
4, run oily .'it't'ii u'l I". i o v.". .," ' 'it-' .i-
'.'or-ITK YilV : OH ii:.'i; iiil iii v.'..-U
o'i'i.,:; tiTi:sr.v.
Fctrubvim Centre-,
l. V. s-rVt.-s'ima,
Fi'ii.?t-tr ii ii. w ai: i- )
a:;
v' ..--, -5..v T,:.M i
iLi.ii J b.", iij,i
i n i r
., '5! I &
!"!.
!';' ' ', . I
.'. : v . : ' , I ,
'1! T . V V '....I.
I I I ,,'i:,
ill
. ,'
Oil:-K-ini;,'p !!oo ! Is m v?" 1 v. i'.': "if ,
Willi's, !,:.',.- :iii.) f'i,.:'ti -,. :r -l cirf:! M
r.HViil !.:!"1 !!' tl'O '! .l-t '' 'r. i 1 ,.B
Thrro !s rnnvr -t.".l w.l ') iV I:ii: i' ;, . r ' , . j , ', , i ' ' ,' !i '. ' i I : i lT ailt'll-
lllliisnl 'IM',', . A'--. TVrVr "l.-'n r I II-: i . i ' , ' ' t
K..-I., CH.-.ii'i', .n'nco-x.iui-.'ivjjn. (u.li to Wl.ll Ilc;i..l'l'--: Il'lO :H ' . , l
llic lru!!iliilii.,- .it" "i.i p.'S, ,), - i. ! , t , i , , .. i I ,.i j ' .
-,.,,,..,., .... imVil. 1 . 1. ' :;.-.: .i!U ; t' j -
&v3 "5 w W s3.
d H o: t-C.
y.ES?.? LEARD ,t WRIGHT to-in
ii-l. nlmiit !' "era t"(i lo Ti'iim -m-''.' v.oul i
oll','i' t'. oil' well !.io, ii nIjo;i for pn !-. To u
faui n,.iclii.i( ,sl it I'nic ii;iii i l'iT'Ity iii nflVivii-
Tc-rstis ri-asint'i
Aiiiirfts I.P.AR!) - WU'CliT
aucSH-ff i'.t'.o,,', Pa
o
iff (.J.; a'.d :;v:.rui I' ll !i.
1 . . ,
P -.:!
' i in- a vr: idtl J.iathitic iut
Xr. v, J sIl'V lfc'.u..T;dhii hi th.- Oil t :'-:oi i for 'i '.
n ft n't i"v i" t .' r r C1H !'.!fj V.,.
i i' "'.i
V j O 'i
a 5
Pianos ! Pianos !
:.-.i i,u " t- , i'
v...ii'.r.i.'i 'rr.t, .lMr.ST..'iVK. N. V. A1-,
.1., ','!;l- h r ti.u
AND WMOI.EALK A NO IiEIAI!
iK.M.r;RS IN
J-;5tiH'i 3'Ii?'k &f.
i; .)':,:, ! t',r Sins Ifi,:-J C..::. ','o.in, '.t.'! i
1 ' caoiv.i ,t ii;:i, N.
','.' o-,oi.'J :i..n V-.t t- I ajtoiy - rio',';;y.i
I..,, I', I. ol M;,i'..M. !
A LAP.'!' A, !f ; ' i 'i :. N'" I.'.V.'. -' OX i ,. , , ,
; :. . i -":"-'"i(-
15,11'H'I5 '- "'-" hi .'ii ::t;n'? ( ,):. 1
t I' !
'x.i I
I
ml --it
. ... ',- v ii -: i i . t , v ; . 1 1
u it - ; . 1 k. . c ;.n. w t
l' l !'. (i i"' ', K.
COFFINS i..f 0! .- no !-m! Mid '.P Piosrl j
"' "' ' : ' i
.!i.iil. ...I .. S-.'! .1" .!':'. '?
I'orol.'titii !' :r , i . - I
r'!.:-.v;n, rr'TM vrfiT'!'
J i iJ L o - '
mi' r;r.
M''n-Ai,o at r srm itA!a.r:.tc.
C- .;1 ',! .!-, - '.:,,. ;;,. Is. s,
1 .i -,"r.' r 'i : hoi- i'i noi on i M- i", .-' : it ' to..o -, .i :
l k.vvb ; li't. !',. .,. :.'-:;
t, ",: A. M I IT I ..i',:iv'.''', ,'tm.;-i'ws
.It , V liir.li,;.', W'ostl.,'1'1, lltillkil'lt ilf:-i t'l,v, r.
', ! i ' . . -il'l ! ' 1 1 . '.. '.tt ItiliT.o:, , I.i, A. ....
. A. v. y kh 1'io'K I '::!' ... vn
i,,,'J . . ,,r- i,i ,-, ;,l Ii, 1:1. IliiVtf,',. l,-,;n, -,r , -'O
V.''(,'C 1. 'O. .'it:- ;!,', :lni i.'i- ' ..''i'
ni i'. .i
',.- i- , t ,..(!.: wi r i ',! i, f
" ,i.i" ut .N.irlV ('. !:''' "it.
1 illil.i, k llliti : -. i.m; ,.,.4 .tit.".- :.
,t)ik A. v,., ,l .'ijC!yv(i;A
TIO'S. i',,.,,1,11 -X HI II'. I 111!... ",:''i'l'..
J, -'.' iri'i, . 1 1 '.' ,, t
Si",',ir:, ".!: iv. '. .." '
. i i -. , : 4 -it
" i P. ' ' ' M ' " '. " r p ! I T) C i" ' 1
'.I .
v. ..
r:i :i-
-1
f'.'.K HA1I.V lii.l .il.'li,
.. ii' ili Utl ill i! ,' r -
,,..,.., I w
i.i'.,.: : ' : hr:-... I.::.'.-.:;'.::;'
,i:' i. ' i'(M Vi'f'idc Ki'.y.-t i-ihi'iil'v
,-." r,i i.;. i "'5 i
A I - ;'. v 'inl'Tt-ildc m.ri r(.:i::iin(li-;w -:.i;fiO
rOJlTIOX Ol'
'i liK TOWX.
'i lo r. 'I'O'. i' i . atn! v. il'
lxi v it'.
I'. I, AY l:i'i l J ;,'0il"i'l ' n
, t ! ,1,
i-'.-il -i'. t' : i.;
V, , ... o-'
I , : oi a
r. I' I.Kit IM TT. in i
I' lllll I','! ' .f, I
1.1 ..'
,J..- I . I'AV I.M-, 1
V, -'ft. i :i i .'
ai ;:.! , i . ...
,'ti'. :.i:. Avr m i n.
- ' ;? 'I'll'., i-'otii ii'C t:il kt.;iM i:i,.tii
, M , TO' .!;! ST'TtTV ".'.,, t--
o-e-'v !' m., :-ti.'v,:'.:it !:xr':!M:-.
li -i-' , t . ,' ' ..,' ', .' i,vi :,' . I .. . ' .
)... ;.,. V. ,'.,,! N . ', ,,:,'.
,1' "t i . ... '. '. -I.
f-.l ' , ' 1 '- : ' ' -
li.- . I "i ., i. ... : . t -i; ., i.r.
'.vi - I'I Kt-:. :' I " i A- "'.
Ko'i ! .'i t," ' " - ' "' ":
1
I, .
1
i
UP
,i!"
' J