The Petroleum Centre daily record. (Petroleum Center, Pa.) 1868-1873, August 24, 1869, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    --
DISCOLORATION ON ORIGINAL
0 f I ,
'&
at
tn:?.--r . . "
f:;:.,.v.--r:
t.' ;t-. A ; . ... .
.
. i. 1 -
SOKE PRINT FAINT
Al L I
'4
TUK l'liTUOLKITM CKNTKK
;)AILY R1?C07U).
V - JUBl,JSl!K1 KVETTI FVKNfNQ,
vAw. U.: LOXGWKM I'wpifelor.
'1 ircuis. '.J
,vf For yfnr nm-n!,!,. In :vivn:'ce, w
J'r month,' , :
FIIlC4.f.X.:' CI- A ll VAX I
ClVn i'ni'A of nonpareil miikr oue sqnarti.)! .
No. h.4!tiii
"talfda'l"".T
''I'wodayv.
'l )t)ev i)iiy:
j ..iir daw, ..
iU' d.iin,
0 V.'W'i, .
Tup wei'kn,
'1 l.i't'.- wirkt.
One-mom 'a. .
'I wo itinntl,
M'tue.- ni'iDiJiri,
ty.i 111(111111.-.,
JSmc month..,
CM..; V'lir, .
l.-l
S HI
7i, i,J. f!l
14 M.
r. mi
1 'i 1
.'.' h li (i 't Mr tl m
ij"f. a.j.'i! k ii.il 7 im
5!
H 1 l H t'l 8 im
ii ui, 4 8 no
6 C I ,7 r'l 14 (HI
4 r.
li ,j
ih'
in i
VT i
III Ok
in m it i i ('
km r ikk tniui
1,1 t'll 1H OO 4H Ml
n w .to . u) mi
3ti 6".' 41 W Ml 0-1
ts out fni ii inti ft)
liri'.'Ci'il i .11. 20 C2:it .ur liisp, inserttri.
A.1m i (ihi-iiii'Mg pyui 1r iti.iiUTiy lu adviuxt
" 4 15i:suiK?s CARPS.
. AT
A T T O K X E Y - A T - L. A W ,
va:s'u notary ;i'ui:i.ic,
""" I'!.thii.i:i;m i vs'n'iiw pa
llikSno in tlic O'ntaut I'mii! Iln iwnpHy
Undti) ti. . ' .
OFFICE-!. i TJa.,,11 S ft'. Urick Hunk lliiild
Vig. ! Hin'ri. 'Vi nulihiitinn st. ' . iicldii'.
, .11 H1UT , ilAVt:if, r
' ' 1 'is
AJJPttiNEY A- C'DUNSKLOU AT LAWj
OKI ICE In tlip Hinlii- mr Ummt l!idiiHjig, on
' VA nuking', jii uud Mi.m Sirecis,
; . I'KTCul.Iil'M l-:NT:tK, I'.SWA.
rt
i -
tXmfeKEYb'i C0UNSEL"0lli-AT LAW,
t)m.v ltHi Pircot, I'nmktln, Mil Tctroliinm Con-
UKCIDENT BUKGEON DKNTIOT.' '
0KHVR Tliri7'd new Duildlna, form of Wash
inglon nnd StcuuJ 1'etruWum Cuutte, Pa.
iimylil tf.
T. J. CHKIStTtU, PI. U..
VBYSICIAV ami EI;(;k OrV nirotlo
... ...va.nuvjr iiuum.', i lutfimivuie, i'a. s
IVihoth from a dut:iii(i Hill generally find him
at bin Ollluc on buturday fi .'iu 10 a. ui., tu p.w.
svpH-t
f. K1UON ai , TAN TUiHUI
AVII.SiN A VAN' VI I.SOII. . )
G AUGERS AND INSFECTOBS '" OF
, I . CRUDE l'ETROLEDM,.
OPf ip'S. Miiri'imtilp liiiildlin;. Oil City Pa , aud
with oBton Sowens l'uuolcuui Cutitro, I'a.
July 86th, 1.H tr.
t James Robinson,
Tank G auger,
UO 389, 1
Gfeo.' IS. MISyUM, Sc VO
S j. DST K'E U S',
;mhi;, im.
9'W VUV ' ' ' ' J inn A. Wllliamaon
'nil li.nl.,1,1, M. C. H.utlin.
Ve oflt-roiir nr-Wti for tl.a ti-intwior c.f a
Any l,,is ... .-s . ,.i,.,iiJ to our cam will ruccivi
"niuilii a:,.:i:lii)ii . i,i;:u.
1 tale, in
CABINET FORNiTURE,!
A I.AKC.E A.'o:i.TMKNT ALWAYS CM
, '. ; ' HAND. i . ...
Jkk:no PiAs-i:s' i .; vm.lv. ,.(lol!
-I'Ih'm TOluwd ill old r'niiK'..
il.Blhll hM .. -- .
H.A.ranUin imno loonier.
:ll
i'Sur,Viii!8wh;i.iu!tvs
A VINE STdcK. '
m 1,' B1"e3?n hftml an'' trimnu .!
(tf t0or1T0aph(irt no'.ie.'.
i'iiB,
wrnr'.-Tra!
Ah4
KOTtLS.
M V.MtLLr-.i, ..... Vr.;:i.t.n.
o.iTit-ii.' K&m on ill.- il.-Mj.-t. rcdu.-t l Iv.-i.-fVr-.
Tliif lnjiwn W ulf'r.H.ii.ttv ;,i!tmtfJ. romiM vool itu:
Iil'-nht, in a); in ii n il.-llirfitinl i"tl v, ui: :t-w t.
IVmiN'uiu.tViUn. ArA 10, 1 -' '.i
Wa'ilnrin?. nrr: ;. T'.-f,-o: ti('; iif:,-
vtuV9'Mi..i r s mi LH'X nr.t, l ii' i iut; i.
Tbl-' Mmi't r ;t-.-iiiiy liicit.id, aujib") (.iwu
Utn.l(iiiirtrf nf m-'r..
r.Ai...fUiii.C(.u.Ji-l':t.. I.iy ri l.i. -;Y
jii.fs ?sl K:;t:sr.,
I' IM KOI it; M OBNTIiK, I'A ,
Nol (yil 0r.s A A.litK.ri- lUrol Ciillwiy !..'
I'.tti W it . (5 J. CliMS. Vp.).rt'or.
M
OIMNIIKK iiis.i:.
ITTItOLKUM I'A.
CoriifHr of Mala Wuli I nlon-Mt..
Nil'-thf livwi, lrv Ii-m TfJiitf i f,iriit':tu')l
tnnMi'-iimit. li-d tK-t: i-rt, rittur Will nu i-.i.iw
lu iiiiik ii a -
' 1'fc.TIMUKuM CEM'ttK. I
. h. LAItNI.", !':; !ij':.-jr.
Tlil llon I !t 1 !' '"it-' 1 .'li'.v. l.tii n
uliurt walk fr ..ii lltf 1)'-;;(it '.'I..-r.-rn.J i.io lfi-;.-ai'.l
p..Tiiff,r'.r , nnd n; hiitU. .-i.;)p.u-' . ili. lily
dv 'car'i'rt ol ti.o
ji.aOir- J K
' ty.Ll.i'.Z I'AKM BTATION,
'-' (OaiXirNHi IlallruaU.)
TJJB IlUi'cK . AMI) FURNITURE NEW.
. J?. So TKFF, l'nuntor.
JnoH if.
IMfcilXATIiWi.ll. Blori;i
MII.I.BU I'A KM, 1'a.
j . JOIIS K. fcOVVK, l'ttif'r.
Hond ii.ri.n;niiHl'.i"Ti4 f- r IrH.K .iit f iHl. i'.-,rr'
I'ny Ikiai.l iif ,.rl with r.."m i.ti r. n..ti vl-lc
t.-t Dl. 'I'l.i liro;.r;c:or vli! fi.nrt i,u On. U. lu'ikt
Hid llousc uttrnc.ive lu if-u j.::,e :i.
u
l'l r.AS.VNTVIU.r., I'A
,Thi M..ii-(. h..i.:t.. rfc 'ir'.y t.. ..n (-ul.wv:' nt.l re
i'nilhi'il, 1 nui'M inej.iiu-1 to nccoinw.i'it.. two
iiii.'.iri i oin.tirubiy.
St .R.-ti l.-ivi- p.. i..'irti ,l,i.-i. i'i:im a liv for Ti
tlM'i:N lhcl. 1 ':i : r.rl-i;'.Hio I'il'-uih..
Jiti-X l'UOJ. MrKlNVKV. i'nii'r.
J7X SIOtiHiEiJiA'IPi.i: IJOO.'P,
FUUlJ.t'. 1IVDU Iroiictr,
",,,' I'LEASAMTVIU.K.'PA.,
-O'm bIIo 1i3 rrophyti-rlaii H.iircli.
I ; oil . t:rrv, r.v.
UrMri x tor.tly tiki::; piM-.iicri 01 tV.i flh.r. '
Iltn,', v.i'di'd n-oi! nvfcrl1Il''y i:.'''"ni t'.io tin ;
11 up nLLc l'i t uf p-opu o "kipn Hotel, n.i.l
Ui ctmvli "c them f tiid a. v.c uvit a'.! vhn wl'-. i
il; no ... 11 wrl 1.,.
fomtd
1
Oir t..rii;.'t !:,,: is .,; ; v l M
Y'itiv. liu'uir n.l Ch-ir.s a vX i.itMi:.. v -1! it.
k;u:iil ! i' . iviih-!',' v. .y l.,.. j :..?.,: nfi. , I...
Tin". Is tin. i. , . I i;; tu "i!,.., ., 6 ..... i:rt t:
llil.i.ird I'Hliin. Also, i: r: r ami i;n;i
V.i. nil. (.'in u? .1 i:ill, nt'd r .in nu u joutsjivw ui
.lie lritIi:i.Ui' of our ii.-wiiui:.
( ti.tm.B w. n(tn.
i.ciatt j . vria t.s v'; in-..
O. I'. t'HOItl.O.Vl
I'lnpri.-loi- nf Ih,1
Biiffao "Bakery.
ll.Mj. r u rVifiu .i Ho'.li, Ui.l'.ir, j anj C'bi.u.i
A... i, (l..i.i... t,i,j,., ri.
l'l
:i C":r'-'. I 'a
)..d u.liv -ii,l. 1 .i :,...', i ..A vtli
1.' l;Kr'i'H' I', n i
I, .i .r.()() v. k;:j-:
1..J1...
PA.. VVWWl EVmmil. AUOTST 24 1669
i,e.nt.Tt..r-0 ..,,fn-.r ,
Aik;4 wa Med nm
CIIAMHKKLAIJiJ'tS
FOR THE FCXPLE,
f-'n t.r . ( t'l in- t;n..iioij- iiihl lVi Unil P-trftis.
i ;,.::i itvM ti; every Uiiul hi' IjUhlOi. und t.i till tho
1:y finNKMV CV V-MIKIX,
f Hit i;u!t"d M:vcf,T,,ir
M':n' I i.n .Mi: oi 'ln' Ji'i.l whi .li will tnkc rnnJc
, : ii-:ti. i.::c.t i. t l ff-vr , n& rcimilctu-
'Uii- t.'i only fi-'w V. nil if tm K-iid pnhicl
'"'i ! :m y .H-. n 'rf j.i.'T:ir:tl l)vnTi n'o .rietlr.il
i y r. . : c.tr-' -jti-i U t:ie, f iid wjn.it wiuit cv
'. ii-'i!v V 'nr 'i..i!y
I: is h-li v r.'.'or.nruii'lfd hj tn.ifiv i m'-ioiit.lndop'.
i!l.-u; im- ti.f- r; ii-r ;u- , at:. oili. r i:ul"m of !it.i.
M-'m- 2:j 1 tlit" e.iici'jx-vi.-e a.a outirc bvucb uf
Ill" 1.' ' . i"J '
A TT'S'f f."V An o,4 liw lokf uli
Vvil U t I V ii . 1h-l roany ;,:r ;m
1 i-j.i-l I .-.m, j,:..-iiy r.. ' a nuw lir.ok'
w m,, iui .;vvn n wii.'il.:.? icvisum it- otj ol(e i-l.ire,
in.'rt.. 11.. i (l r.-.r.'. juii.l 'li:it i.-ovk flrtih vli' fi'l'ot-
CHAPiDM REAMER Xi
V(- tlcsirc to infwnn Oil Op-oraUn-s
nml tho jujlilic guiitnilly
that wo niv prcpaml to lvwive
onlt'm tin- cur Chaiiipion. feix
(.'ui t.T KiTtmcr. Thh .i.lhnt
disibi tlu mopt jierfcct tool for
reaming that has ove r hovn hi
troduoctl. . (Jive us a call !
I'Micr, Xorris A: t'Oc
ir y ins HB
W. W. EUSS
IJ." lli.iiiioliU Nt..
I2T1 sVII.J.i;. IV-.
II. .:.i'. (;'.:..)
V.'v.'d i:.v:K nif o.d iu;ro;i :'.n i lc rul'-ic g'li'.'r
r.l.. 1 1 ell nnd eTunilm- hi4
riHinmi. cr all nun.
rar'or fc'.wita. ChnmUrr Sr., V. Com',
hn:'''n, I.n.rt,'' ('.:t.;i ty, Miirf)1-' fi ilv- ry fa.
1 Jl'iii. n'iDi.i'.n
.'. ; '.:.; ..-I . Mi i, j.
i'-.R V. K
Cl!., '. .
T A. ,'-.J
,. , ;. to
,! : .'
'' 1'"
1 '.'T.r'1 .l.-'i'T-f .' . :' li--,: li 'i. l ' .
.!oKH i.i MiHs.it, I .-.TI.. MMVin.i.i, "o.v
Jt.ht m; l.iii....: f.i !, priira ill" !... .1 1 1- u. t
DEAD
? 1 1 i ii "v : ii'ie. - -.i i. : - . : ::1
r l'i di bu-t.n I'M t!: . ; '. il.
ltl!t' i'ft Ifv i;!v. i, I ml, i-J-ii-i liii.'-'l
wiicjf, uiid co va;i.m .ii: do 1 r y..u
'Mill II. I.
I,
IInT
Mir line of 1. (..
in-, n.-.tlv ... '..I 1.
I -i; l'i' T li: rt
iMn . 1 1, !., i ,
f
.1 t...-i i
...! ..r. : :li..
rui: h.'Li i:
OIL 1'EKATKS
Can always llml the genuine
I'lymoutii Jauij3 and New
York Iij-xiiMu Cos Boltiiit' and
O
CxO'.xb, both of which
are acknowledged to lii unsur
passed in quality and maiiufac-
tmv. Ot Well Furnisliniir
Caoods, wo havo tlio hivge.st jva-
sortmcnt in tho Oil K.gion, and
can r.'iiT to our customers for
evidence that we keep nothing
but the i iest of Lrx)dri'
F.W.AMES,
IIA!3iiVA!lK UilALlIK,
THUS VILLI; I'A.
nmyi Cm
, f o ' .y m D - .
AT the VARIETY STOKE ot
J. W. JBeatty,
. A l int1 n-Frt:tmen7if "
. Cor,s!.".iii(; of
nasw, Kockt'tH. IiVdii.ii Caiillfa. Min s,
alto, Ciioiu" 1' ii'li'ciioiii'r. Fruits,
T:v, Sailn Vi'ator, ninl tho
BSST ICE .HSAS.S Ui
TOWN.
Give me fi cll, s. cand door to Opcr i House,
PETROLEUM CENTRE, PEMN,
J. W. Beitty.
jii-.tr.
Pianos ! Pianos !
l:iiiiii!.jtir'i', .TAVJTiiV."N. N V. Aiso, n
ciiiAiVf Ai'hU r lilt
ESTEY COTTAEE ORGAN
AND WUOI.Ki'AT.i: AND UETAIE
P!;.'.EER.-5 IN
ii'.i.' t IhisiC, S.:i;j-s, &c.
i y Nil f : i'''lt'l.lfj Ctittllour- ,,.j j ricv
r.AOK lI Jt liiidW'N.
V ' "-'- StP.c l'.:tory IIr.inl.lyi
7v''.:'n-f;;-r.ii-,s:5;:-. & jrv.-.p:
' (r.l.SA ?: .;l'.-"i I'i'i'.i''. rt.-i.-
1; ING1 : Tr.KKT,
I ;.'! lii.-i.i. ;:I l);.V: III, IM .,
I
I "ii,. .1. ." I. I ' ' .' I''.;': I..'.-' '. "U- !.: ol
' ! '. .ivi
Ji.A':a ; v.
1 i-.Tcil -'.
!;kvI..vm:-
i'."'K 1 1-:
-ii..... ,i i1
CrtrM vii..' ..-iil
WJit'-!i wi.i!i ...:in!..i !in:i
p .....!. - n l
!jli-li-'iit
J". GK 00'Z3232:T,
i'i.-0!:i; I'iiED STORE,
t.i.'. (irv, i'A.
I . .! ,..,-i:,'l. I p., ,.f J,
t . ia ;l...l -ccd ....ii at i I
llam.lJMraaTJ.- T
SSU'i'S. 'WEEU.Y
1)
INSOLMION.
rin" ?i.nii tnorliiii )...'il..r.,r.. nitiil.... .....1.. .!...
Arm tiaitiv of Warhtv '., Ii i i livl, mii .
imniri Ind. lil.vl in !h linn, i'.ic nm 'l.l t . i,-lr
at tin' i.I.I n and, 1 ui . . i at Pel. ( chlri. i.i.i.u-
sito the liiitk b:uik. Juiltf II. c W
GENERAL MACHINISTS,
ard IknlTn lu nil kinds i,f
IVlIMi TOOIiM As I'lTl'Kli
N.Mwsary f.,r jmittnu down nml 'nimmiln Oil
v In tojimmtioti wllli our MAillINU SHOP
we Lave a laiKcnud gumcnluit
BEA(ii;:;jlITlI mop.
inr ricllltl,' fir !ATVA( TilItINU aidiiot x
Xl.tal oy liny SUy in 111..' oil Iti'slnna.
Mhi Main-K!,ojiosU Me.VUntwk Ilmt f
tf FIS1IE A norms.
t'ALiroitSIA.'
WHEAT FIELDS AND fsTOCK F.AN-
-f tmvii Ki ir-hn. or FnniH foi p -ih: through
out AUH'ltNIA, In trnda or On., llm du d
Aaw up I i Tvmy 1 lioi Kiml. 'IVrnw tJ wli! l.ur
jjiai 1'hoe lands will irrow Tldilv Hi, to Vi, v
llimUI or v ,hu to n,. An .-, w th ordinary rami
i tic nnd a olontcrr Crop of Tw.'nty H'lm.-ii 'h
pet Ac, i:.
"rr"HHinilci folioili'd. AiMre-4 II " KY
ViKKNTV, Iltalw In lt.nl Ktnt.., tulku StJ
Mwii Kom wySlrei; .St unbruii.iuli'C iiOnl.
KAlLliOADS.
RAIUZOAD TIM IS TART. ft.
Tulrcs effect MohJav, Novi:miuT KM. ' t
KOUTHWAtlll.
Acciiiiini'wVilli'n lmvct. ( ony p. w ; Clvwr
4, fi ; !'inmnn SMutiiiuh 4.2ft; Hinntnii .n
l'. m ; MnyMIln 5.r.ii hrriviiiK r.t i'.:oci..ii 7, i .
UsjutM trnin ltiww (Uirry (l,:io A. M ; Civil rrO Vi
P.u.m lo,I ; Mit'imiwi in.:::; Suiu.aH Ut,W;Mi'iy
TilU'lMo, Rii'l wriv. h ui ld-iijoa 1.'. 1 li.
;rtil h-av,i,(.nyl.ir.. m., t-tom.liie t nil tui
tioiw, urnvu g m Uroet.n -1.5D r. at
MftH rnn h-.v.-a hi x (mi m ti,in a ,p!oi)i.1(ia tt
ll HMtmiiit, rrivfu u t'orry at Iv.'Jii f. u.
Kxprt-i Iftiv) Hiortouut Si.fifi p. lTnc'.U;.
Ciyiiu-r 4.2. mid r liviM? )l( ttri j il v' '
Aii'iinini.irluti.ii 1. ' IK) P. 'i .
I r.WPI'W' 'f: VB lli.ir.iln : t hf Tflli do Exi.rodt
nr I y i: iii.-ctir.y t lJr.i, ton wllti lutliia
.tuijiccin. at Con'v- witri r:niii nn 1 if oil Ureok I'..
K. tor 'I m.BYii'o, Mi'tcr, Wowrr mid 1 ft. Ceiiliu,
Oil City nv.il riU-l'ii t'h
A!o. rnniiiiL'iiiifr rit Cirrv Uh trmn on tint Ilitl-
ad"lphin ilii.' Idmd, I'm I'lilliult Iphiit ;nl llnn h-l
uiirj;; imrt on tin AHnii.li' ami Hum wunu-ru mni
wily for IVoj, MAf'.vi'U, i.ircii-.llli', Vf.t mif'
Wiuit'ii, Hint .Ifir.'i-i'tn.vfi ;uiU hnnti'didi.N-.Y.
'inline Utivtiin oil t lly tt n. lf n. . m., t imtv at
'io i. in., 4im.irtii.tr nf iMoi-t.-n v.itli traiii uu li. dtt
ls.lt U., nrrivimr hi ltntr.it ni ",M p tu
Trn'T.ti le.-uii: I Ml city :it tt.Wj a in will roniiwt.
with Mttil Trnin Iwivitic C.'iiv m 1 .If p. iu ,
nc-tinj uith hxitru- K;i-t on 13 fc K it. It., nmv
i(; in I'fT iTo a ,r.o p. m. 1 -living Uullaio At 4,o&
p in , lurivini: nt Cony at tvlo p. nt
Alfn. rrMinurt nt Mnwiilf Mltli h ttJ li 1 ". itty n
( raui;ui.,iia Ik- idunnis fMiu .nj ) ioj Miib
J;i:i:ef.'uu ui.d hui4i I'jH.
A 11 Ml'.!i t.
MW$ MiW Bxtey.
J,CIK) KlSa;'.1 ' I l'l I ' ,'l I'PRBK itlllK to
10,1100 v.rtf j i vii jii7-ji 'iicO'fr Itu-tintia tr,
':..H-fd :i a wlni:.'. v i. nr.i conll-l-'iil llial no o'lu-t
'l.-i' ir lltnjii. I'.'r l.m R dii I ion try wliu.-'t i-u lilyy a..il
u luf'il!.. foi 111 iii iri'-JH r'...vi' ..ii a-i lli'i. l-(.t
, 'l'i II -i, V.'i 1. l.-r -I...- . I !-.:. ii i. il, ,tHW II III..1 nj. ,
--1 i::!!;-;.-'.! t'liil'li- li .'. fr-n:int.
ViM-i- ! I '. 111.- Ii ' . ,.....'..('
' ' .''f'. A."- ... .i..''i- ',.. I
., ... -( ,.:. . . .'.... , ,;.
I'll Nr.'.v vv'titMn,: i, r;..i,nu- il is -.,.rf.v -I
1, .1:11.. s nli.l ll.-'io- ,11111: I'll ii,;.- r 'i o: : i;i"
.1. " .i -.'. .' Jtvi wl, J. I 1:, V.....!. ...
I' v .if .II,,,. .
'l'i t lii'im Us- f.,1 ni.il ri-m.ii k:.lr r.... ,.. '. f -ii
i: r-.ni A ,i.,ii'. -;,,. i,i tmr lai,i:'...; - IT .' ('tit',
l'l. ...km .M.jsg. j:;ri.:ulfi',il (.) ,..
FATI0NALF1CT0RIAL DlCnOiKAR i
lu HI Vuii v 0'luvo. ;w U'. :it',r.t ii.Kw.
1T'ih w.iiU w ir iiiy 7' ''i " '".'"" ' v "1
tl.tv th'ti- h.r tl: jiiiili-''!! ''-.IH'ivhh !i i-iliut.'i
for ii'A.v.
"In 1 1 1 .t i; y i r jj (., , l' i- H"ii -i y iI'Miih: ,
VA .-li it lit .,r uh'ifl.ed I'uvhin'n-' j'i mn.rnt.
A.-, I ni'immi ot fffo: (lire, it i cinhrMv I'tUd .
:.n n-c in (.nir.i.'ii Mint pMiooIrv' A J' Ji'un--,
T. MiiuK. tti.'i' tht lmt ti'-furv ,!' woi'ii- itr
51-.- nl.'fii t ,c Kn. lii.il luliM.itfo hirri jiu.-
ifrtvl n-ni T t
ri.h:irlt.d l.yO. A" C. VI'IM'IAV.
a; f,-"! lw itMiyiii-ii. M;ti.
l ' V 'In- K ll-i.'.nl I'Mxiioi VS.icii, tilt.' (it-.
,If!$ CDIT'ON
yjf' SO00
il'taSc
ui. . oi ISil.-M i. IU
--'TT.iI.T
.; la. CclIv. t cj t ISO - us,
,? i-:N
A -' .- il - .ii. l,
. -I J .i. .
i. V. I A n.'J-... . Vv.i..v,l ( I. tu