The daily Pittsburgh gazette. (Pittsburgh [Pa.]) 1863-1866, October 30, 1863, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1:
•
..::'•:!1-t" , -"
:f.t
c‘•?:!,,..:,:•..q..:.
=ME
ENE
; •
:4 4 ..;•;:s•••••
$4444"4:4* .
. 4 :1;
:•• •-0•10-:z••:
c••••• -, }:•:••i:•:•;e4*,. Y••••;.:-.-T•
• .'•:•:•.,•:•:•;
4.• •
„,,_.,..
... z . /. i'i.:1:...:—`41.1:1,,ea."'1"E5T1151.77:7-'7rBLE:I:OLIDAIA:m3I:7:7:7 7-7../...:5::---......:1::i
.1. ;.•, .4 : . i . ...„m„,„,,,,,,4 t 0uera ..t..4,.. York
i
-; .. ~.?... ..4.e.,..,,1,1..,...—... ... -
; _ „i r • woad cat the swam= a dia32± tct Ow !Let**, et i
-..-.:* . '.:,p bhmullifikqu'rhir l p., - -., - , i
~ - .4::-:,, , ,.. ;:•* :,.:,:+ - ;1: - ,, , r1 .. --• w ” . friCrici.' i.. 1
~,•,,:- :,:.....; :• :,I',. •.. ~,... , _ . ligacebo7 Nine Neopeur, Como mote, Aroexitop:i
' ' = `oo2lSofiwor t palsildruh - Nam Vilfillio. , .Nadatocb.e. 44 .• 4
, ~ ,•,I • ~ .n .,•:••.::: 1.; .. ' ~l 's 1
•,,i %', '', '. •' • 4.....• - ' :••••• l, i i'',. ,' ,17 • 4 5..!!n% • : liitow squirt '." ' i
... 4'-' 1.., &etch. 81 Toot. B cPUb• /red' 111 40 ' ..X 0a.t -c.
•:. .4:' : Leserexe,uoen pittrerteb, Prooh 'luau gyolclt,
lee& 800te1tc...... ~. • -,-. w
Attentitetis teiretXtt See Um radootko.tu prim 1
a new Oet CblierfAt sed Smokier, Tobeccos. elleb
trtil be *and 0/" ettrt A r Zit . Y -
Seesaire—Loog, Ito, 1 No. ,e,Foe. t and 2 osteed,
"• ". :.• -, .• t ~..‘, --i‹ .-- c.,•‘104, - . 1 -- ,,, /L., , ..,
A.:L., or }plate - OFIMP
dia441)321° 21 "1"1. .1 1 " -L" ..-- 11 /7 " dr:x i d,r, l " 9L'ilik"."'-' a lliziwiTh ribm. - -nie : ° " : "/Ttl! c"lrm b. 2 , ;: utl a, Ttbb 's,ifi " , .:,: ll
iVI - rik.
MIXILLICC:dEI: . !.; -7 C:liiiii;
Ditt,..a.1,"i'r!;i`v1,1..1,... I. all WA& of
4..A61Ck!..i..,xa1 aiii
r AND omuts,
NO..ilriOOD4rrpET ,P.-
e l , q7t ,/__..a .
ese;cotuaaty cot head sleep 7
etheoktegloberoe, . - •
•
•
•
. , .
-
;f, ::~.:
SEMI
!il•
•-,,'.14."4,!!!.: ' ,•. ,•. ;',.. f. :1 •: :: •i:: , ' . '...'•••
.4' "•••. 0 ,,.. ;•'•:•.• •-: ." • .
'',:%:,,•: :'"':• 1 ":4::"oif:!: ,
'..:•:,: • -:',;• ,',•• :.;•,:•;,,,, i •',., , 1 ..
•.'• •: :•* ' ,- i• r e ."•, l'" ..,:- •.•-•' .•
..: .4,-.:4,1 ~.,..•;;« ',..•'•.;'
, , •••••;. '1 , .•
~
•:^:• - i..... , ...•,4•,.:•,• , ..,f;+ . , • .:•+;' ' ' -,-, • •
i •l ' ' '''.:•'... - -: ',.' '•., 4: ••,', , ,,,4, ~..,', .••,
..',';
' ‘ i! . .÷ ~;:l . ' . '11!..
..i :. : t :;.;V,4,',.::':;* ; '''•• - • '. 1 1•• , •• • %
vt'lt if ;' ::.. i :, -• : .4- , f:. ... . ..: . ~.
t., . * ~... '..! ~.. •-, . ..,••.: . • ~.....
.::r : . .46,, '.: , ,.......-,7-4;..,.......5.. ;•• ~..." , .
. 1 ;•,, ,;,.,;.., . .:.•„...,
•:1 7 :..?Nz , zi.;:-,.. ;i:....-...,-. . 4 ., . .• . ~ ' . .•
:• ,-,- r; , '.--' , O, • ..• • ~- .s. ~,,,, ~:imt. - HAL, *PORTER
'' •••: -'''': '''st ,- Zt.: - .'tßf t ! * - . .'1' , 11;:,•' . "!' lq• A •
1
11'1435'114kBlegi' sac *ls smsu of
, moriaLl 0 ." 8 ,ce,c0, initr ,
A: ,-.,::: j' , . • ''' : :•! : '' ! ,''''"..! . .:, , •:1;:•:-. , • :.; -,:-,rzate , 5 ::: . ... AND van= paIT I L, i no su kbAs f :
,• , •,z,4;•• •-•4 ' :.•,...• •-•';•••;',:-, 'N ~
':, • ,- ; ; 4:
-, ;:. 1., :- • :• - 4 , :;' 4, - - ; . :Yr.-V-: :•N: '441:, ....z0.:;:.7....?,
2 !•'` .. ?:•=1. 4 : 4 :t:1: -, • , : , 0,4 , n.:;: , ':„. ?".• --;,:-.. :-7
.--,--,,dri o ysv Is
~
•••'!";,..-:•,;:•:•:;;•,;;•::,;14,,so..N•-•":,.:,:..-%:,,,•!, i•ttiour) •
ut.,3 z
,5,1::.1„1,.'` c1.:.-4:0..4‘4'..141.''' '..
. l aallin" Spi jsra Olni vus G s b iz t AND
pLeiligWiuo,pll.7mtau
jnetl:7ol:.
4'1 4 ': 1 4 . .P.::1'.. ! :*: 1 . 7 .:;:: :::. ~",
~
. N. 11.-irba 7 1 . "_ 114 ,V
i,..:1,..--f'-?,..::.4.n: 1 1::. i. 1. ' : i . 1 T l : ,.
1 .: .: '1 , 8 , c 3 i,,-, Rd '. 0 d r.rD. 11 4 0 ELL!t
:54,. •••••-• ' :::::••• ,:-:, .Q4 - --.......:•'= , , .T.. °
1 ' ., ."7 , '!. : :.!:'•'.;;:.* :. :; :!;::z: . ::• -, - , ,
i
— viriE ic — SO. :i241):: Tr. OOT S —7 - I; SEI: ES: ,
-41'445144:tAix.'..k,.3'3!;1;1:-. - .. - av-iti s s- A f tßEr , soil& 0-,
~i, , ...„ -.„. .., .. :,...-
~ , ., , ,,, , ,,,,..c.,„ ~ ,,,e,•:.:.:•: ;, ,.:,,,
~
- • ~.......-.-.-„,;:.,,i - .., ;
if i: , 1 , K„,..:-.,- 2;..-.1„....,
~.
....,,,,.,
-,.....x..,..!•A,;,,t
13.7. ju,s , rmt „,4 . itwidl/21113.467.19 end
. 4.7 : ' 1 e. 1 , ` . .:• 1 !-Ned:' '-; 11 .: , !::•:-.: I -. ',
n , 0, 0 / r ammo
• - •'`' .l i . ; i: , :• . ",: •:.: - ',l :'-', .i.!..,.1:&•'•
,I=SIMIR-__
p r ig n cede. isma and
: _ A-°:° ' :. ;:!" ::,! 1 . ?•;;1 1 ,„, - : V '
I
•gßt._.,,tu • lf 4rTzocopr".., . 14 =dliver
~ ,,dri ....-11 5 --; ~. ‘. t
•.-.'..:11,1:;.,n:4i,:,..:4•::!1' '-1141:,`•": -, y•Te - P - Zet.. Itro nall' -
: ; :i:•: - :r:* , ,, :• • \:',: ~, • 4 4; , ••••;i}.44:4;: ; „ 'OO •,..'14,,,5i nixassisd oo24 o ,9Z-i sth . , ~a nor=
;.4':- ',4,' .;,'.?11k,;-:;-,,,:.,.41,:1;::.:
icittirti*xt,,
patommt4neasie,d..
''' . f:i l f.4l#!:: l :":* •••. •-:,.;;; lA.: , ..t.
~ l a
0 , 014
!:Z:•!:•'•••••'44:;:ftqa:11:1,;:l ;?f!'4-4!"{:44..' 'a'''''' ---
-il,l7%'ii•;i•:;,‘/;•?•:'•:.iri'2, •'',4;,;il+t-;;",,f
i
'::*•::' ;.•!::':: i i'....;',:::..,),'',..,1",
4....,,.....• , , --, - ~tyl
,}...'•'••,: ,t• !+: ;•
4T ‘, -, i . : , „• - - - •:':::' , `4!. -It-4;1 .•;•!--:;•.', •.:
~'• •1 : 1 • !' '''''• :'' ':,'" ‘•
"2,,,: 4:•.7,.:1':.;'';
ti
;!::•.'-'7:‘f ‘ii•,?L'4;,-f-; •1:r. , -,-'.!.••• • ,::.. :.
l-,iThE ,•:,t • '' '.. 4;'. .!..1. ' ,. " ;1
: , , - 6 , .; . .;:w.:, , .,•:.»#i:, ; r1... - - , 17,
~ 4' :• - •••••• 0 : , :-%, 7;' . •-• '; -,;:.• •,•;'-'• ' ,, :,;1'-' • :
;:i 1 , , .. 0,.., r,, •:::•.': , . ', • -• :; , ‘;f 0 !' '•:•:; ; ,.. , ,1 , ,1,
,;,:n :.i
,•:,'•-• ::"..i;•.:,•.-•;::-.;,Y:':":-V; :'`' ';',' ! !' _'.,',i•';',.,"'-;
,•:. t .-• ": ':!:'''. '''' : ''::f ;i.•:' ' '. • * l'- . '•,
..'?••••
' •.•.;•,,tt.'
~..li•-'. ;,::‘ - '3 , '••"" :,:- "
.• 4 '. .. - J: 4
..1:.,• : :.. . 1 :, - • 1 :
';': 4 - . ~..
,e• !..,.,... :.....
~,...,.: ;,,,:..,k:,•1-)..4.,,,:
.. .
....,,.,._...., ,
~,. .
...::;:,'".... - !!„:: ;• ••• • ::!,..*.3:,,...1% ,, '. -,7 ri. 7 ,.. -.. . : ; .:
1.''.1-I;'''-'
t •
p; : y -...'.'.
':' . ..::i,j, - L4t7,1.' . , - . - : , ::''-r. ,- :_;• -- ::: : T . ;:; - ;.: ! ) -
1-i47.--.;•:,....
,0
.-' - i6 -1- :.: -,
.!..;;...-•.:::,1:1',,,,-.,::•.:,..4,4:::!..:Pi:-..:.:t:',i'
1." AC:4IOW
• Itz
- 1:: , 37 - *Zi,IIIOI2IITY,:d
I tql.At.U,Vk
\! LF;t
setainen4
41 , 0
tattiLtaaa 4,
assnurir mannowa-_ -... —irr.... manna,
• :• . t - i,.. lallill,AßT62Lov r.
I *Mgt 4t.", 71 ' •. — *ntooptes . .
~ , -Liao sidi orlf.,,F.raln, Park. Er
onn, Lint Butter. W. Qom". }3 ...m. - Ton al '.
1 261 .L.#l.•=filtrjr;i4d.Getirlf=irgh.stljaetatt`mn.
Trnlts.l3zoothy, Oster. nom and 13ma Seeds.
Clitiltnto =do on Illonegnroonto
* _ ,_,,. APil/S--- 1 - 1 1.------tV7 root. Plttobtrent..
4.«.-6-OQ' -'- li: : It 110113aNSON,, COMMISSION
V V .41[1101Ans, Wholesale imams In WISITESS
ansitirs causz . DEM nicrrs, rarrrza.
-a NS., and WI orolll. Alto.
t[ ,..' Vi ) XittaXllllllLviDfit 44,%. SIT Libartr
i . 1 / 4 l i gmeg Plttenden - "." - -
adranartnads made. CorApunimis so
lbw4 pa:Ana
3Sslofett VC,INV/E141),, Ctermtsatox AND
~......—.... fentWattotwaidisciErtellamhoimas &eV los
Cl ;lin . I' aJ u Artinims usinralcuittlX , ZUTTgit, LARD.
, PORK. BACON. rLova, rink POT AND PMABL
+ SSIOJ-,SAMIRATISS, LINSEED LND LiRD
OILS, MID ram and Produal inandaly, Ncok.
J -
', 1 - griittllm and RA went stisomtvgaiwat.. c.a
. 61,1) UL aint..bilir '; ' . il -." '...1 - ..1...0rs =mu=
,
&,BEtE P HA .141) Ccuctaistos '
(fizz . awris
, ci. , , ,::: `r Z ' sod docilcits--g.141,M111, GRAIN,
AND PRommidgaistka Tom pittamit.,
b molar braids al Maur Sri Eskers and Vszettr we
, an hand., Pastlooptr.sitentlon pall to
lairAlßP ' MA T1311"* .c. ---- fbillevrenlill. ecd'dl7
RLEB „13. LEECII , nous •Aucto
,iiiiillifiVlßßiiiiim. doxinsigos Itincaorr da
- . ths IN " St GRAM. sit =Mk Plummer..
Arid ciaSalig VllMEOML. ,...immotte
.n., Vall zr Al4llSV: mi
I. 3r , tr im e.lan it.t., town OZ. b.
..amellt-NEIDO inketaithead. l'Illstoltiel" sa
r.-tam'.
L MAKER - 7c- - TANG Covaissiox
unman .sad wholesale ere tc. 011°-
1111 M iZiif*taII*SLOMGMAIS,PnODIqOg. N°. 3 ° l
- •••ty 'treat, Plttabugh. senully
L C.., 11 1 1.idliiriri_
)TQS.ILIOOI72 6 CO , CI,TY FLOU F..
el • isa atm; pb , lq awl 'Ada=
laristialttgb Pia
111..C.Plati PM& pla day. „AA
.;/:-.-DIESOLV7/0.7,11; Nc.
4 -TlissoLurimeiwvirenwpw . .
1 - I .;"'' 1 -''':ltfjittai i' Vrol e t rllill=
111131C/1. - C nee -this dm hem, dtsieleed,C,
Der
, 7
.
OCZELTind-WlLonlr YMPW.laling Per- •
*dee& the SWAM Intezeete. of the lamer arther , . WHOLESALE OR WAIL.
bdilLeni vabieettlod by LOOK.
!W I ; PaILLIPS,
um% wimp.
rittithroOLmatain , .
- _2M:I-LW! RV,
:1 1 0ProWatT 4 ; Wl*, •
11. •
.ctrLwiusiN . conat7.
?AWN etW!.23A bleXeSet,,.;
Injel74 - %MOD
p rinmi ng,
'SVV" • :
l ate
.611 471:44.,.. •e . LEM
o f itiaMA i t i it herelai
tlilli BSW3.l,ll4oftp g lrchants, of I
gang! ' 4,100 44, NcGll 3 / 4 WS a STONE, ,
Apruosfa.ArrOr WE't,4l=
dicezttra batman of lgooll.EWs,4• bmiaen wilt
: rdli '1_1:1 ~; t0mi=...41x:ikr.1.4.1/2 STO2:
.. WON 'WM torS*-C,1*.1iet.i.... at roma
,•)r, 1 .., Lv''iltil "peleaw Mop -ME
- ' . - 114A1i4 and Vital' st il ha iiii , t graffs .14 I,`li=l
• Sesemboat Awl oticir.iii.sktgii 0 1 44: ca•ia,
LI WO EvSliMikftqfWA/Waits, tfe.
• -------------
-b•.; rergalart &Ms
troy, ioN.
ygail -.RI. ~74.
.7713. 83, at.troLvtika
ClitTLank 2.
421 ~rat soiling my taw.
t7.,,,11 I'AXBB itABB, ,
010114Perece
i,--;ttiek&s-1?-finaQ
10.3 4 Z/Nrat '4 . -;
_
fOTAXVIr Pl7.lili.itert•../,!
..1, .•.••,. o_
ilt DIAIWID erlditit - 7.5
AO 05,3 ,dx FOREIGN , AGEIsi Mr. , -- -,.-- i - Lo i bLi - m g0.,,d,g1 ) ,66; ' le -
' ' davits tats Moa. llN•bt A*. 9tl
---.1.14
.< 7.1. - )I 9V ist4019716"314:411111) : - z awth:Blill , C°4
' ,1114.1"611' .14idatiragli, -e i . --,: dila Iv"
1 : 15 : : Ill :::
- - I.. Fte
,e , 04 zr. , .4., a
inma,../.,,tnn"mi...,w7,.:_et:roirmstst", ~,,,,e i ." '- , •,, •• A Sicalo I H r T
II 0 I' ~
' • r i ntsof Xx,ructi DzairuniVaill Snaiineaitari.
'• . ' •-.....„. 'Mall= ir liprtUL;: , swiartinesi eteetianix'sfrosstmerpta, UNIt
. 414 11..,- ~,....,;,- ~ 7.-a., . ...a„.. ' " ~- lirliettan OIS TeSSODabklerllM
, ''
-.'"'
' aka ' OfilokTlftitiatelu - pt u t i.6 olose strot,:betwial Imaspel t imka
-7, --__- --- . .",e - 7 :lir ii "i : .411 -701:a= 'lu
VISTI-71 , 4'''' -. la yellitT6l:l,3 ..Tkirtsb Blooo.
-,._. .. IL ikar, pat posher azitida_trO'
^‘,_ -6 . • :oda, lot iligefif am% act , * 11
:-, ,SS talp ramify Gavaill l o 4o6 " 'l'
)' 'X':24 or* - JolfS A. oEns*.T4 , - ,'•
• ''... h c li,„s...izegraar'• Iftwity Led Mid straw.
*•'' ,. , t ' " ).,..s . 'i 0 0 . N—.1 - 156thm, ust
i r i : c auw eisit , r4b
r ,
*-• • .ssogrV&,•ig..e.f.,
„..-. ~,• - - -, - .• olutt aii ii itt ibmi ,
.f.g)-t . , •.. .),1,1100.,..____-titogi... j . ._ _
1:::: . .E - Z';. i• - •_111 , 1•4 11 1'7!;, 1 4,6lr ;„ , r; t :', :,. r ,' ia t
,t41,*.:;. -:,..1 rk x a-0. . a1.t... • a
?'F: y
:,
.... -~_:
. .. .
. . .
I. .
. ...
„-,...•=4•.... ....„..,;,...........,..:-......,,,,,„.....„...:-.N...-,..-4,0,..7„,„..,,-,;..,:i.,,,,-....-;.1,4'...-.17...--i44-.:ixt,ti.-...•:`.,--'.--,'te*-.:',7,-"A",1-',"4-'::::;-":.F.L7:......7-t 7..-3-iFT:`'lti-'+-4;.147,7...;,7..F--i4,,:-....'"--T"'-',"rl:-------'77.---'=.414--•-_,..t.- .-._•72.---,---- , . --...5,-",'---t--7,12-.,,--`..-i:‘-"!..---t7,-,'''' 't", r ;,--f,•'--:'-':'-=”
a A
, -1 4 . 4
Ii: -,A :., .3
:. r.
, ' ,47,,r 1 ,
.:, ts , _0(
•', , .
V
•..1 . .7 . ..1 L.'4.l' ~. t •-•-•--..,,- - ,t-:.-.7 , •"--.."i"'""
`.. ''-I . - ' -:1.1.1.t-'ll-.;‘,1. . - •
ter., . :, ~1., 1 • 7 t,,.... ••••.. t
,; , • '. 3 4 . .... , ... , .:.:,..: ..,...,_,.,:,.... ~...:3 '.. . ''.-:; :,:-. .1: , .-. :..' -'':-
'''''
.
. ~ . , : , .
~ , 41 . !.. 1 fl
.. :,, -... ... _. .. ... _.: - die
'- - - -:-. l.lEtai-J,1.-:.11 illill.4;1 . ..:: ..itio in,:. -...'1, . •-;/,,, _I t.ll'-tlitZl,._Vil , • 1.1
1786.
IFSRY G.-HALE
Fall and Winter Scock,
An ' twits drat triads Oat the "Au. IA .cameo
Orb . owski'vsktett Sr tbi :poet ma most complete
broaght toildevarbit
I'IONIUNIEN'S_MONSHING GOODS!
0 91 1 1nAl er.Plon .n. Mara crams,
MU:EMS MUM WORKA ,
.•
liattdoetsM2-pf met ri of Mashed
Idea . ass); -pa,
:_..41412T51MNAC 111141811364210
-.7 ,cn 00PPENSZITH 8 .
DaLIIIPCAT -,..1 1NG50 Of .411 Aeocriptioos, nude to
order--; STIANDOATiWOILZOTRAII AND GAA
PITTING, and 11.137a100.4enotaytly aneroid to.
Particular Latina:in 4014o -fitting up RDDLNEe.
lIIIMPOILOAALLND CANNON OILS.
,ADNikibiAzaulitfOribi Weidman Dioriot of Pon.
Aifhaalla Jibe flab' , Of KA LAUSDIILL
.4X4ll2.&72ceraypaont PDDP. b.rt , tior in
rontad-AlarLiggo Marge lilt iteit!liablo to get out
, ctsaderitailvlll slam Iloilo semi thou any
opla pony
qi mks • ,
• -••-•
TRSITUfIa
JAs. w. woonwr.LL,
07 sztdolrd stmt. opposite B.StistitedmeTh'i oCc.
and 111 fourth stmt. rahlo
•
WL61410 . i•BARNHELL CO Bon,sa
gators evil nest Iron lorke4, rays
SUM= Nos. V. Et, 14 wad SOL vtng moved
Telgttblb• seed Unproved
l a
• Veastiflioture tee&
• • ornon, Sit manner. sad
warranted equal to Kay made le tbe oouutrL,
CHIMNEYS, BRICHEN, EDS.
PIPIA_LOOOISOTIVII *BOILERS, .RDRIZSERS,
ISXL•TYI3O, - TARIIS, OIL VIILL • AGITATORS,
NETILIIIO-• L IEQUMAIsIit , N Duman.
SUGAR PAlts, and vole ram, • re ot BARN
aLLI2II-ASTSS ' • •• Bone on
dele-tt
li -sza.DreisP-irxr*s
af-Plperi
my?,ly
:Mirk czz,z,:wris flB9
1,.,c. matins tbat
'4;lllt . e4,l6lairr wartomat of
D 'A It D " WOOD •UAtgß
mass in ay storm rams.
HA AND-OA-MI
of Mall
°tinny, ttoll d• qUilitt• •
LADLES' AND MISSES' HATS !
~.. Si. 3 6 .Iteirat lan tars.
BY NiIIOLESALE AND BEtIIL. AS..
MoOORD & CO.'s,
I.WW.ttoR -I 4
M'STEEN , Bitkul ForlmEits
•tteritio;
14.10A,-atunlrp . ...rnot
*3l Itinft ofII2tASC3.I 4 11107 X 0006.5
to cattl..r: — Aria -MU TINCIS, , or all
Wag, otatio.attba .tartar mottos.
-Allordartidtat Nottivatisammr=sTrizeiv
ettr itlbstfitettiLt be promptly ttlanted to.
rarthit. Margeriafithliblrailaits prodigal**.
pdattattc.oftstmittonddfictflp chair Imitate
I,ldainanitdlttststlallettet ••• 1 7
,{ 11'0?-42..111stripatt*it Gunk t Co.'s
psdaptut Water, Crude toad Ito
.
AVARacrfabuniat Iwo
sss 1111111iTT exam,
besatllld salt Tatiod 1111110113=it of -
7..L.-..-!:;;4041 itanlicrA •
lionumenta and (Irmo
,StOnes.
I. - LAST= rlOllll. wiscorDera four Jogrrs=
TOWN 43:XIINTS.
CM/LIMES C BALSLET,
Produce and Cqmmisaion gerchant.
Nowak:miss ugoatil.
did 4 ai or" icnirin : PuoDucs,
30.179 Ln3nrierl 82711:Iff,
VAIN M LIAMICK k CO.. Vi
VOITSIMIN PittibuiAPs.
OilrWars4oooe, WI STY STIBIET, • .
lionidactorers COOL - PARLOI C AND
iltirigt-PDWITCONS GRAM;
W:3l4lltrortf.;Stgel and GINN Kouldi, Sari
ull4witi4r,.Klll-COolittp,lls, Viet 6.i.;
ILO/BMUS /ram D.l; Issolt.-SokoreBotoo;
ger,Eottlop PollwiLifiOstArhogo, Cooolits
-sisd'euttegerinerany. _Vag •20_
_Malfb_t
Costipp mods to . Patinae Forniblar '
withßtaaroarlforso Pore. ,•opllktott
EITANN. IA AND BRAtOTTORKS:
d•CLLIN &
• 4 E 1
*MOWS to Orin 110‘144 - : . 1
_liionsoff4llllWlLLX/,
raligaMLAgit, - iirrairras
Id LAMP BLAU= poorally, Ift.
'AIR A. H. ENGLI t at as=
•. uftrattondowsktp , beau
boa Appointed Wm segani n tbi. ,
~
a aoWa OSLIGINAI, nrE
.Poo,7l3•7sriarmanialald 51211 7 -I ' llll lr t Qum
La the eiM. among *tab an ,
,i•.. r -,..'f7..f c
Gum Umnert As Co, I 1111Soss
a Va, ,, o !", ~
a Ca, Ism Tinatea" c,
1" rep lahp arinti a OP., 1, • 1 - i Aatt mtg.:-
Voliok•vr *tido I -- • -
. .
lieneraCommisdost it prOluitr i
c.' - ElA.o.llltw)iii*Axs. sr.,
ri a
41MINEMPoi ssmoesi: 1 , ~ _
" --uswiTratir . 6-74*.i
. ... .. .... P. , u
nalm-gaagambui, la &sealed en-
AVOWS WI Wed, on tto Nam%
and (kW* ham. Qr.
eriWWe AalTheni
0001M1511401 •
41-
• • titni
• :J. • vzionninr =dm
~azi r eato. Doom
_to lboosinds of
__Alt. NA in
Ilig i f y : lBl4lll' 3 l 7o 6 4qc rlet r t"lh anoi ll
. ,
14 . 116113101 11 r 0 1111L
t ;4;1611114i Thies-to .
4 , Frxiiii
10~000itbet of i tfut voloworsrtf,,rt•-• wilily
iar a.
-7 z ud rbfib "••
I.64thar iliffition anticipated, in • tr.. Vt g t
pidadvaca n ,
spousry,
12957941j56 "" •-c
•
- .
1 '
• lir : , 01:44 s s: z• ~ „
rout •c e s w erx, :saw, cLosn. the.
vindefe abfaritotitl 011.0414.01.
_palletw,-..v412..”!a yr.,. . r inzzips,
od a 4;41_ /1111. Clatristrest.
PITTSBURGH:-:' D AY MORNING, OCTOBER 30, 1863.
what It nas Cost Us.
Vittsbur pit d6azettef.. 1-10 which three privateers .
- - • country *deb lust its commerce
''7 "icathir4_Oicirfifto entire globe " s Is shown in
4 .th a inlarrulition to the trade and commerce of
, this coun t r y. U
Ceased , by s:Operations of the
iklibasaa . and Florida. • The foreign trade of ,
i't.ht Oaf. of New York for the same quarter In
(414 of the fast four. yeal3; shove that the
earrying#ado rapidix_ changing heads, ,an d
seekfrig Ttirdpeen gigs** protection, In
718601.tkikivalua • the geod e Imported An d
Oiportad.for -the quartet...end:lg Zane
from Sow , York, in American - voisers, wee
td1;1398028 -irr • foreign - - a•latels ' $30,918,861;
mime quarter; - 1/301;in ginerican v es.
seli; the aridly:A ins. 517,900,3714. foritigir vas
,sets, $21t,14,933.. 186:, : American: vessel*,
041,245,6211; foreign, $53,993,144 . 1883,
-actertean - vnatele, $23; 4 4 100 : foreign, US,-
889,03. Four/ears havlifseivelto:eitinge
,th e figuns;;Monpletely, the -American lecin
abhat titlrtY•4lltte mimis '4MA - the . foreign.
traeigaignl thlrtisevli milliOns, A Renton
of,. this,l44 Sviverelltinfilia eurtildyntefit bf
Ainoricaistesselainshcs, war, tditthirgrealor'
porttoo of ibis attributed to thsfeat'sbtppert
have. of capture: The'dtteivainatlerr of - Eng- •
land tasto# iaritelsidligFir her.ports will
probably renters groat po city-of-this bust
noes; but the-flieree 'above" erten adlt 'bow
very nearly the coat-to our (immoral of a
neutrality which to the 'winner it !NI ms4ll
to opotaterillittabadif ‘OO2. open !Jai.
_I,
FRIDAY 111ORNING===i0CT. 60, 1863
Tempts Tnv. awzErre.
ktoounm • .Iporroir s by pall, per 7N* .g! 0, 4 "
invet..•—... •
. .
Suistiva toms, by mail, per r-^ .. I LO..
" m0utb.;,.... - St
.. n - week.- - ,.... ' 19,
Wisouor Emillbt, duet . 0 4 1 m. p Saar_. 2 W.
" dub. of 6to 10, " be.
" clubs of 10 or na4e " 1441 1
4111iLio',Lblkoirty eluding l{lob. fur,,a
dub of Altaug . ure will mud th. Tiluinr• Oast=
- \ ;lob of tweatx. V will ackrths•
M(4lXXX,io•Errill dally ik
subscrip9onedriAo# ackuocs, sa.d popes'
always atopiXodishiu tbs h o. alpha. •
The-Netv*
In the multitude of army change' and Mori
moots, the rapid increase of the nivpis
lla
,everlooked by. many readers, The
Ar'Pridatie'rt of tie'Alabarar: and other pliates
have set the Navy Department vigorouldy to I
work. Ezolusive of the iron-elads Puritan
and Dictator, which are to be the fastest ves-i
solid the kind ever oonstruoted, their engines
having cylinders of over lOU Moho/flu dienie
ter, three wooden steamers, of !probably front
2,500 to 4,009 tone burden, are now on the
Stoelri at New York, and thirteen more ate
being built at Portsmouth, N. 11., .Bostonl
Greenpoint and Phlladelphitk, Iteilde :the
Dictator and Puri tan above mentioned, twen
ty.-elght Ericsso n - -lion-clads are in comae' ot
construction in different parts of the country.
In order to give an idea of!the amount of
machinery in coarse of construetion and cora-
Platten for the Navy Department at the dlf
farenefotmdriee •in the -- United States, it is
only netietsarY 'appimd the
f ollowing table
of new steamers, none of sairch have yet done
any servir, arsiluesrig all of which are wait
fhd their engines
27 double-enders, nearly ready for sea, soc
owl rate
15 light-draught iron-clads, frames nearly
up, third rata.
1.% Wit steamers; preparing to lay keels,
second rate.
3 fast steamers, keels laid, first rate.
8 nary-yard Iron-clads, 4 built and 4 to be
built, moond rate.
3 hAllim drela-clads,.kesla laid,.first rate.
I I.lruii.cliid; Utmost entitled; ttdord rate.
9 iron-clods, nearly finished, wend rate.
Thin. table does not hicludo a of. the West.
F ettardidelide, etoept them built on the.Erleac
aoa plan, nor several veitels b uilt after the
I plans of individual 'centiaotois.! •
Platform of German fledleafs.
A Convention of 'RadMal Ocant has been
in 'onion at Moreland, which ca lved ms the
~ ...... ... .
fgllcutps pe r mSpi 1.. Integrity of the Union
and mberdlnation of the severs Sties,/ under
the sovereignly of the peoplo f the United
ISt...teal taiminditionat roptrion of. the re
6.Mo:imp. entirisabolithilVot *ler: t revision .
of the Constitution in the sPhit of th e Nola.
notion of •Indeperidenee; reined n of the rebel
titatet to Territories, for the phrpose of rev
iOnitruction ; mission of tho confiscated laude
In the spirit :of the homestead latt,lii 'well is
the donation of portions to the 1 defenders of,
lbsi toiletry of whatever color, led to liber
ated slaves • realisation of the ,Monroe. doov:
trine; -entities • with &11114.011i1 ViialLtlol2 '
t e
niptinet interruption.; prole poi of the free
dom of the' pressl; , the a iltn pr, /4 aancritel
military system lntelhatin awilsertind, A l ;
• universal.ititligation ler "lanitarradmitM ,
- ral roileefiOrt also Mielied - to !effort itch
candidata, as matrinearest adopting de viols.
rile:ilreedom'of Speech Int Sebeldom.
The.7ltehington correspondent of the N. Y.
witteC:'
A gentlemen who has arrived hens from i
Moutgemery, 'Alabama, inthrins ono of the
Government officer's that the address to 1
the Christians of the world, which was
put forth some time since,. imminally be- i
longed to the clergy of the 'Soda , ' wes Pre
tbsted Wifiliethry large' numbe d of Episcopa
lhinand,llettiodist. muditsrs on account of
Oar j;ialseig• le it eltempthogtojt4tify Slavery.
:The dbtitenting -elergy agreed. tb the greeter
pist - oflhe isddieo,•but opposiduninimously
'the ilaaary, eilogium. Subsequently the
serif,* hoPY of their protest to the Bachmona
pipers, and to en Atlanta paper but before
their documents bad reaehia . thd odium, offi
cial ordure from Richmond had been received
warning all newspapers :again4t publishing
them. This is a fair illustration of the touted
liberty ofepinlon that exists Sotth.
- Gsnc: Titre, of Illinois, has issued a proc
lamation bireeponse to- the call of the Presi l
dent forTolunteers. •Ilis fully coincides in the
tiftWsiritj',:olllicreastriw the army, expressos
prittedit rho patriotism of the people of the
State who hare noret.,boon appealed to in
-Wain to come - forward - to' the reseals of the'
rearnitim; to the State ex
cept - for .its , own tetsitnenti f ana Announces
that/he erislaof the wails rapidly approao
- to - passed Sn safety to this Relmblie
lied triumph. to- oar • alms, if the addltion.sl
•
foray( ti#Csl for arc promptly - marehatein tor
the oceaslem '
E?%1101r`07 tin!' Navy Dirfastraexv.—Ao an
, . .- ~- .
•.illnitzeDoit:- of:the,: energy of the 15 avy Der
frittatittift*l,lg*,:iielitiOntild-44at no sada'
luad.-toinnibiatr tinning of ,tho ' supposed prom
-1 -rnese.of 'it: sus picriou I '<Taft. Ml' the 0014 •of
1 gaiiitinOilia,lbe jireper.Teotnietlpoe sAteli:
**tap ii,oo,4*.t.ton aiiisa . ..einis. to that
tititilcii:-'ll.,Mity.-;ilets-bi -itat4d, being LID'
p linght
longer Loontraband -noire," Qat 4omo months
*toes the Dipiiiiment trith *Da • don
- iiiiitaoko - Of ;dr vessels of; !ars the Chitiese
leas tong before any newt Or_ es i drpre
4bitionlithato had come tO-Atind. Viiis fact*
ibblf:thit 'Retritififrilt,is ',U i bis.liTsit
-Orisfr'r Trak OW: . ::_ ..; • ;". 1 • •
p vikto latter
from 'Via AO rif
otstuieirs" of the dist
of Virstalig 10 21146
Thq ret4l4 ltoryt.
-tits teeirstibett.
10,114 4 sic , km* at(
Must Ara iratrito)
ifyisirotWlfiongi
O tt 12
wttiortdcrti,
1 1 -,,,ii 4,4 ts, l 4 *- 1 •
t 4 1 4 ..., — ,..,1i ...-'4 ,, - ,
'II/GOM:anti*.
'wailMlAliiiiik T i ,ii
NlltiiiiialttladiAlei,,
to Asp At btt -.. bat
Tit
*Of 0.111
Tesmroriltill •
411 '
r.:,r th aios .
4 3 0#4 1 0 41 # 611.4.
tom fought:f6
!iil4 k , .1.1. 044 T
Tax fallairing s :is not a- bail - Frontal' pan;
though made at • serious mot A wittetr
of a ratirdor mil Asked ,what this rasine-way,,
and he ic)iiisAi as inlay 3arns thought,
troroii•dritorrau?' - (f ihadatir
unsnap atrooolleotion of thb &eft). Tlkeffactit•
Cut in 'ssirdrtfy, and said, I 'Asset: !Ant to
tuive any. expression of 'one fdeliiigi. What
is-your: naner r#0,41 fait 1 ULM
befora," ratified.rritri
ihaets,:thrtfil, "lny haide .
isSesn'Proinj, daratit":(gitgli): • •
A keg:44o3'4i rL3> Sro *snap Coutsso.
--Synd.Ahntrufitsßlosslontnn Writer of repots.
in Indio, the author tif s:oomrSentary on the
firilforating 'for the press, at
Gltaseephio y
t, 4 reply Colonises at
tacks upon the, veracity, of etstilin puts of the
Old Testament. Is an odd otretualtanco to
end a mottammedan intim- defending the
Bible spinet tpe, critlelons of a Christian
Bishop.
Lieznet.—ThePreildent Of the Indiartepo
-ISt and cinetniusti Whoa: we understand,
propose' to furnish wood-et cost per cord to
Owee to the eityrrt -Liverenteburg, unable to
pay esore--or tbs Friel dematded by the 10.
oak routibrte, Thrt - .potor he proposes to haul
for gratis. Ult. h.-practical benevolence
without pretentipro or .weds.—/nd.-Seatinal:
S warren tetra etas Debra% reeeired from
1- Cbtmgo, ecnitaliii ibb.folleerlag iettraet, wbleti
ie rioted ;to lire.foMibif of the _latter eity r
" Is terribly tut dowel by tlio
result la Obto. [ilis fast patio; an enemy
i is his mooch to steal away Ids Mains."
XEDICAIL. ,
IMEDIATICCURE OF CERTAIN
11161.14123.4.tratiti ivtorribie espst, El w
oman, taliiiltlag
..DP. FL A. BARROW, .
Of Vew York,Pitlftleiol "of Triesexeskr, his
nreteseletna thlthal risittliltg his preeenoe In thin dty
for r for di3st,V..l3aStraflie oousoltal et v 3.1 TRIED .
STlMET,tiotaftinTsltpe lonswr.
es Lir uttaareen ehbV6Seats oila dee the powdbti
it; of • loagerslay.:„ ,
'A Judiclateitoperflsiiiiiitid ihspeetion of L elsntswe
arising Dad lniprodenct* enables the preelltiOilet%
esperienoed in thump epechnittes, to ...opt Tattoos
-sod anteing wen, In :mop , the blares, and pl3/11,
'di. stab W Mirt..gXl, erts•b; If 'allowed to take Its
conrse lieri....natostiss tonne fesrfol to cools:B
-.0sta. Therefor% thaw tmilwtonstely compiled at
ammr midst theacwial 'circle with a opt= wasura
ml with stiessee,at sallebled bf penerted issbltee
sre d:Flnlrtedfintergg. litlntialnie of Dr. 1541.141t?W.!1.
fepportiarnirtftsell-- 4- '
*
, .lArgateial••• I,IOPD ,
1. ' •
kiss.. Genet. Oa* hones Irma o ten
till two, rind Imofonr till Wilt in , the ellsing.
. .
TRltthilai--Protected by Royal. Letteurrerent
lo=4lll4.l.adraiscounad by the beide of Um Ifeedie da
1., sod the Laperiel College of
ittedictno, Vieuta.
TEI AD, Sci•
le the effectual unaptly far Belasatlon,apernastorrha•
and exhalation of the -
Till/ w r y No. a, ;
completely sad entirely eradicate. all tropes of those
disoers for which Copa sad Dubove vim.
stjy rd been thought no anted n. ofo, to the bs !
ruin of the
breath of a viiis portion or
1131'ESEMAIL, rt 0 . 13,
to the peat and sere texundrof Atm world
for all Impurities of the eptato, as as secondary
symptionts. Wasting thadeieructive use of Mareury,
Y ti se all atter 414,neriopAgraitints.sadirblch I
earesparilia. la Um world mantof remora Trim. ;
mar 7,544. 1 1. tatift 3 sralifilts - Aiirold of Mateo, smell. l
and of all istlrestingtpotatint. .Thayare he the Irrm
of s losengt, arid may lie a the toilet table without
their bettd3 itooPect 4 — •
gold tin cum at $3 ma, of roar IS
cases la one
'for $9. wad In f 27 eases, thus mein; $9, as minded'.
t.r.d by Yelpesa. Lalletnend. BOON, $4. deed*
and retail! by. Dr. U. A. 8A8R0W..1114 Bleecksr
oho doottrotit .idse&Us3l Stead, i.e. Tart. Immo.
Matey on receipt of readttance,.Dr. Barrow grill list ,
ward Trimmer to aoy part of-the world, securely
peeked and addnimed; aeurathal 40 the instructions
of the writer., .
Publithed oleo by Dr. BARR O W. that popolar sad.
brantlfallylllustrated medical wart Duman Trent,.
Price 23 cent.. Triesunir sad Doolri can tie °Wattled
otr Dental stithmity from
tiottiurEss,: ,
lulatinary City, Ps.
JUSrRECHWED.
-Iroipetes liogroolki Baal tir **Complexion.
feerlim's Ambrosia, for restoring t h e Lisle.
Drate'e flexible Plantation Mum.
.F.uVellyt= as shades.
Blood Sewcher.
liermiCiiecomfae dad Nalixon.
' Mrs.:oWe Nab Dearer mid gplotestenseen.
InalarriTiaa 1111 ,
.ft Poo* of Yoktk.
ail...
rioo oad finer
Ilyarbee.,:Cresne and &id Ileism, fur chapped
lifinds, face. Ac. ..st
siarqrs Dal3o 'TOSE,
ode litarketßoins. AUegheniy.
YAMPA* tiWNRI3 •
1 •
Da tarnitrarkartnma erzazio.
Retaed k 717LTOrt! DAV° MIX.
Oe6 • '' Tiftk: arid. Pittenlysti.
. 3110 •rs
Voir OLuz:
Toro& triples ini,po gross.
itarArt =dart ft barest.
UM 2s 13
_1 • •1J • ,
treteAdattiolA* ' .4•31. kfurof
mer
.
I : ar sa• • rlittarip?itte
•
!D I M
l'avatiO ' . 1111.4140 3 , VICI7
_ tielitte Tint
. " .•
.B"l"PriaTESii. I
I.11141K1=1",:1-tVOSVD sTOSZ;
700; Now el.ibiffi I
,-.1, , ,,..1. :,,:.,.,-.,:... ~ •.'1,W 1 7!;! , %
osabyT ____
, ,
. 0 :. : ?,. :i,:, 1 „:„•'•• ..., -13:Atiotilo ''''''''
•
1' . :•:10-M it *Mlitit ",' —1 •-i- 1 : - ;
r
''::,.:, 1 ....--, l .', l• jiiii 4 ; 4l : lllilitiligrlt;';
._,:
4-1
An'
drat
tbs
' 141122410,
" p4:09
57031.
r• e
itme.
/Stilt, 1..411 cei
'1132:4131*111a8.
rir uiüiATRE.
Lowe and Mimagar..---
tratsw4ll Ltn•6t and tut appattrance bat into of
tbs Pitttbbigis fitytlitA,
• • ETTSE HENDERSON! •
on lento actialon will tor mented two new Somas.
teat-to-the Ml itrongth of the recellent Stock Own
tow. .EUls Modem:3 in two pima.
.. - - Inn irriclaylKYKSillill ,
•
Will be pmentadt the beautiful play of the
-
. PLOW= KIEL.
....... ..... Header/on.,
Juana'
•iio.. a'aecket.
• :To coneitale mite
Tistransittah-.•— .............. --YAM Random.
gatuiday, isadarely lut night of Mit liEli
DEPON'
g.,4l3oicic
"rlintreAVD POBETIVELT LAST WEBS Of
LIOODWIN t COMB
POLYORAMA Or THE WAR:
....„
PRIM tEritICED To 15 CENTS!
Notwithstasultug feettbst the Tail has - Ix:eve'
'crowded. at each entertaitimeut, the iteweger, tw
adlito titixtete =
p ibbENTS 12/11801
without atfectreii
.of
WITORINCI 14t 734 o'clock,.
Nahum: WRDNESDAY and SATURDAY AY
TraNol:ll4, II 3 o'clock.
Adm lt etrat to Ittatinoet—Lealot, lo coot.; Cblidroth
6 t. onto.
octlCtat
- Bl7lrUg SOlTERBY,*•atsgor
ear Towdo afternoon) hlihttton tbr the benefit
of the Ladles' Bsuttary Committee. • or..te
O.CONCERT HALL
CONCERT HALL
WIN WEEK oxrr
ONE WEEK ONLY!
Commencing 'Monday Evening, Nov. 2d.
Commencing Monday Evening, Nov. 2d.
THE ORIGINAL AND ONLY
BLAISDELL BROTHERS TROUPE
Vocalists, Harpists,
AND SWISS BELL-WRINGERS!
Will give an entortaannoont as above, on which txa
don they will be Loalated by i'mal arid lastrumantal
Solo Artiatea-of acknowledged
MADAME BLAISDELL. Solo Diarist,
naau ISEDEBIEN DERE, BA. CAlo
DEM GUSTAVE XACFM CC, Solo Viotti:lLL
Mr: /BANK 1100 RE. Solo }lutist.
Gsaad Nattalate , for Children on WEDNESDAY
D SATURDAY AFTEIINOUNS, Tickets tor
Chtinnan, to the afternoon, 10 et nta: Nu half price
at niabt...
Tlckota,44 night :S at to
Eaaarrad seam,
kor rata at tha Book and Simla Wenw end at tb.a
H
all. neat
Tr.„ CVNCMIT IiAI.L.
THRICE , rYEE L MTV
Dr..A. PAIGE.
ThreelebraELlXlMl Dance, t
will AND TICTSTOLO
,6IST.RetostIy of {saute 1A
OCINCICTIT FULL, Pzarnresst,
HONDAS', IVIDYLSPA 7 AND THURSDAY
DYSHINOR, 24,16 MA ...dinar,
0104.CU,.0S
•
Ttertat .
:As toattiatidarlth Um Mental arel ysit . tal changes,
!Forks • awl Dintwo. Malta LI/ E, *Om 1
to km dos..
odtaa and ClentLanea ara ropectrulty invited to
i• attend: SEATS rim. Yu boy. tn.ttotoled
pe
their wenn., nor disorderly 'rsons, admittat.
L A
bio, on FRIDAY AN'TES.3IOOIi, Oct. 8011, at 3
o'clock, EXCLUSITELT TO LADIES, end ai
o'clock In tb•EVE,SISt: to GENT LEI:MN &LULU,
SLILY. itdatlatton, St malt.
to octio.ilon artth Dr. J. A. BIM
RIM ha taken room M az FOURTH STREET,
titan [hop trill denote a portion of their Vi e th.t
treatment of diorama.
D AN RICE'S
GREAT SHOW!
Ile mold •• • • /:::••••••: "
ef : l•;• . .'
exhibit:Wu itu71.0. --
. . .
eihlbh 112
PrrrintrlUM, (oz RIM LION LOT,)
Wednesday, Thursday. Friday inid Sata
nrday, Oct, 28. 29, 30 and 31,
EMT' AJTVZRObiIt AT 1;
Upon erhkh °owlet the tel-beeted Antelicwr
[mist
DAN RIC3E I
•
poittbiely appear and Ito mho, the woudetta:
Blind Italges Hone,
•
Excelsior, Jr.,
The Trained .ininuses,
' _Educated .7Ufules,,he.,
- And test .ht their rations perform/mom
'[h.bat_trnop , ofHtlMUCHlLL 2l9 ,
' anvasTs,
ACBOBATS, mad
tb.
DAN BIM "STILL L.TVESI'°
AbM;ONI.
Bozos.. ceeta.
Itternerseas— , -.. ,
'Mid= loader Itr . Tairs . !It aq Y6 « avEM to en
pule et the .Paillice.
•
Atlrrii.
•
IiV4FrEP..=4S.O grrit ic4it:
- • -Am t. at refoittii amuse 'pad, ,taiiistr
ISO,,,Naseftni*Ftianiklleinsinu'rennenes,,al tlitetnsis
Attsireensind etetnuesp. ;Mrs wit.
clts4l . lll.Thslt ,
wthewersnwiiCiteltg,ltddellact„ Me—
VrANTED.' ,-
MY 3oa l'Fi c ri 3 "A ET4M
BEM' PalrinomM
6CsirSi:""irreits=Vingv;L:'
trroTq f
irdoi-ip. O.
INOlNTELkAn'ilitifOit44 ss an; nctivf
• i
ci IT *441012 aat
01 tlt ftrot= ,
tritik...ronatti or 4 'trot, taw ,prof .1
NOV . 1:441/1411* tame faro 131.6,4:100 el
r 641 Mae.
? I .tortjt V 7, Ciastif*Anici.
VoNTRI3 TO RENT,_
000 D Virtts c lo t ar. ity„ , e
*tit Pc"1 124 eooor7t6iB3*-.
- .1
CArli_ _Who " filliej:
biasW:lM Car gi.reDlo:i '
111016:4 -1e,4 - • - • . ‘ 74 1. 4tt •
WANnipriai:rPalSre • MON.
},./431111MBOZZUVOICt)
i ztiWtsvinars4p.mqoAtunialaveli 0'
. • 7.,:‘,4f ,anktvzs zacpywrocs trocoN-
Uri t liTEDArrracivessycoviiiettaisti
y :
w ithor 1118#114141:1%110,Ff . terisC: -
.WATOX:k..-20 tit*lanirf
. raeatred sad toMariad
• - !,:1173452r. Tag
&iv n own
. ,
as,Wsg,•l, •
• 3. :CAM=
1.1:1114EY 3c CO.,
citOnassiosr a TOIIICAMDTVG siscaisrm.
HMEDiseol.
Ovxxmarar.
Wide_ and Refined Petroleum,
arir.sr,TTrissrsan.
inotal 'CuIL siTances as eo-advanauti tbr
Pittatargh or Sage 93 Ilarksts.
rirnsaligit slntarir :
News 7. suithimitli • .
Vw si lt r er i lfe b eM 2124
;:, ..1
prude - gut . Re . 1410110!MP11,,
✓. : :
793 ‘4l..girT iTarlimtoink r - .
Bustn ixt erel entrained . : t o ear: car;i
31tileSt.V7121111=tegs..111 ;•ail*atnlgir;
"Thed. Eisatit 110 ?Fent. Eat& U. L. Neater
leturiy
-•-••••
poii.crn o !t)
LOAF' tiCIIORPEAING,=
!tiid...tanks teliziaro ' of - FA:DOM OITA DIX
UNE AND DUBIIICATING OILS:sod &Ann to
Citt_7l3ll2 PIVTIZOLACLTAL
Works, typo/Ate Shorphorg. .*
.01Doo, No. 641 HAND BTIINFT.
Ihnismol,
1) L. MILLER, Ja., Acton,
• ISE TEAVATT ST., PLIULADELPULL
CRUDE it REFINED PETROLEUX
On Commloam eralusively. All argot at suet
reasonable rate..
STORAGE TOR RIPENED to cot rella.na /tar,
CRUDE. under good abed..
p o r:r la der attat t gike t ti i r A, ol 4 l.. D Y S ol l7 OIIT.
Inlay
CABOT A: PEMBERTON,
•
General Merchandise Brokers, •
135 SOUTH TRONT bT., PHILADELPHIA.
CRIME & REFINED FETROLEITIt;
cArstrc SODA,.EGS SODA ASTI,
km BRIMSTONE.
DT, AS
do.,
Onion w boyar .11 promptly a-Modal 10. -
Lolly
ALLEN & NEEDLES,
raILADnPuL&
Partimter attention paid to a:instilment**, •
Crude and Relined Petroleum:
ED . Libaral coati..
a-41:11
RUE
13 Norrsz ructyr ST., PILLIADELPIII3.,
latrokor & Oorranisaion Itl.e reliant
clarDE & x PETROLEUM
Luitracealur. OIL .L.lO IitNZOLE
And dealer to. Crab, .eral Bedded ITTEOLZOIL
aratBSIS.
, • conasszoN NEIICHANTS,
GLOBE, PACIFIC AND itorarr OLLWOBBS.
Liberal co& advaratea made.= conelvamener of
Refined or Crude Petro !emu.
COB.. DUCATLM.I II I WAY d ILLNCOCK
()IL ILEN need not be embarrassed by.,
V the enforcement -of the Bulk Orlicence, when
they can here theirDlL barrelled and ehipp with
out. teachini the City Whereas, lie cheap, more
Prompt , rith 'UM risk, legs trouble and la better
order. at
HIRK'S OM YARD,
On tbsleekny Talky Ibillromp.si,aboss Laserancf
sills; whirrs 011 Is, pusapog Evan tbs bees direct to
the cars, And 11115
ce
to any point. East ar West,
4,4
without dray ai -shlpping.
ordery - protapt attended
Orotike.ist Tard:cn ClastisTasasniter A B.
Poet Oillararassr, SOX 502;•Pitbburgb ; or .1
.Y 6 sun. daily as the fas tikasson-.
apla • : DiTED ÜBE
JO= Z. cazusa r .
WALI4CE VUATIS4
Commission . Morchants.
- And &elm fo
ORITDE & REFINED PETROL=
strizuss AND LIIBILICATI*I 01141,
So. 134 SOLITE fri4*.PIIILADELPMA.
glargrorso rapacity rrirot,) for .15,000.
alorefiton% *MS* for }loping to Allustcan
I sad. rareura wris, at our. whorl .on tbo
airroOloor Ih -- 6
platform'of rho P. 11.4 R. 1.. 34 . 1 1
WALFA
BVERT HVBNINO Al l;
AssQl• tactlttice 11):OlUATIr itlat:SlCOnn
nularrirs.
.at their larl: Juidirtuirtßssi ibex:
11 1 . P. 111. LANDS,
Commtssion
WIDE 43STD BM= *B,
•
,1147:231 , 17.4 itatnrs. - qms , &c.c. ,
vtia+bisesia PX*r itLoat.fromette,
.littnust.
-'l4.nota
, Ettlimrs ant Meat lit n Car bon
r, tragnsiviismt briory.ta the
iMirotemileiefai*it eaWifo, a it AzikET ,
anaart. Ott their l'orki I..awaraccrlNON l3l
bs
stigebono..: 1327Gra ur CUPVE
_ .
• cWas at, Prvinusan.
Poivateig 6iCteildido Morale;
....4ED •
•;•• • • •
•,•••
•ZitartrairvitriiritcomslicaTtsoAD TPE-
Przeotrora.OLLSO*.i.tentiliaß Asthd
km maleal ths lowt:4 parl!! , ,fri 23 . 4, ,C 6 ., ol " cftta
Yid o 2 rI e4t4d. • .
.4,
LAWN -1:01. W I.!R •
,AtlNVAN:litria&U 041;::::::
,Vaafoktunas 01
XeenlW Ciabalf Oath
rr Clcoptio.piT -UMW rB#l ° r ,
'' ' 'i•: ', 4l:4sln r S tr
......,... 1. --- sax f k i k . -- : ~- -, -- ---- - c
- -,----- " - : 7--- " — rgowunr. 7 - - - toduttit• willestnalitsio.
eso. r.,t0mema.....;5...«,.....--=arnre_.
. 4 . , t LAC -. 6 9015t 4u
010TEMPWaarag,
WOODMIX,;(110/M-1 2 8" . :. r..>. , s 7.•,- , livolar it.
...--- " JGEOMAiiir 11 0-li' T.l -7 .`i :• - rt //"51._""IIWYCneroliliVkaffaicala
'41;50 - AC tot,statty 000. 44 tb. - "ar ix .",: :1 : 1 0 1 4. 74 "h ;':- zl= ,`,•.; „ - Awn hate r , ;
3ixra .i • allis,,,,„„ r ebous" :P-41, il .. , ...71 ,
.. - 4, ; AL ' 1.0316' ` 4 '
st .... •• *A .1114 1031 1,7Wrtn. - - ..... :: utf i r ii+,....l ~ .7-iksik Vrtn....Disk --,' -
BoadMacli, ,• - - Aral* traisPifir, - js, in . _
M==l
VOLUME 299
OOMMISSION artaciusr..
Agate et the
?TMllitrtagt P...
COMMEZION wErztuvrts.
sarpms op nisouix
11.1 MAIDEN' LANE. NEC Y0RE..;.1,::,
- RIDER& CL*,
%wawa =awn%
Tactai
Petroleum and Its Products, Oils,
tfa.
•
ATE
EMMET
'WATER - 11= FRONT STS—...PrlTimum.
... . • .
VirAgeasaibe the PORTLAND KEROSENE out
WORMS. - NEW ••TORN' • PARSITINE OANDLR
c'o*Pa3T..44.. -
W. A. CHAPMAN, eau?.
8 3 17 : 23 -- • •Sa Wata 6134 Front sta.
tt.C2LLLESDEIi,
OIL BROKERS,
2U and 219 South Water Street,
a111C.160
jar Okulcuments aolicitcd.
rid.' eborpantinE, iste my Oil Rorke.
Jacota-Paintaif. of.J. Fainter & Oa
ile"(21"1:4 of SPIIni charm' & Co.
i7=ll
~ - y;,tiVglil;~d;
mum, sEMED, MACH= 1,7 A iD ""r
o L
ioad.kg m ftAziag astar6l3.
NO. g37MARRET .ST., Pittstatrih
J.CceD =GU. .311ATTEMI
parßouirefimMTOlikS.
.3Lanntkeliairrsqt
PaME WRITE CARBON , OIL, HENZOLE AND
- ' P=HOLTU'M LLINUICATING OIL.
Caraeit) two tbousand-baireliiier week.
REEVE& GRAFF; Tzonarrosts.
otue. MONONGAHELA ROUSE, Elusbuszh.
myrzt '
V3lOB WOODWARD,
(Late of Wm. 11. Woodward it C 0..)
L3EP:IMI. COMMEMON NEB.CIIAST
Spacial attention glean aci the aria of
Crude and Refined Petroleum.
.11.1 ATTIE YrboNT PUMA
oclia,l7
TAMES
IlikaufSannir of
Oil of Vitriol and Aqua Ammonia.
Orders left st ...feint Porterfield t Co.'. Moe, cur
nes 31AftEET AND ISTItrETS, .111 re
calve prompt &WI:Aldo. era)
/.7rB UR.1.4-CE.
-"INDEMNITY AGAINST LOSS BY
ripx.—Malimus 3117 MUM?..; GE COM -
n
?A Of rIIILADELPIIIa.4OO" Ll.l clad LI:
Chixtvat etz.L near PM.
Statertrat ef Amu., laanary let, DM. 11 0110 h 03
..kgrerably to as, act of Sesernely,.beleg—
nod Mar 143, 11 1, amply inaured—....—...sLess.ens co
- ileal - Seteon tprea't eat. 1103,314 61) pat 101, 033 0 0
.Tetniemaer lops" pa ample Unilateral
...--- 00,138 OP
Pp* , (pregame sales 388,i6771) wet._ =786 CO
natal' wad Dille 11.poleable.-----. 1.9.il
Utah.
62,D58,061 65
Sir The only prollts INtrm pcsArnhuns which this
Company can divide by law gali from risks,which '
bate horn determined.
• Inscuanco mad.. an limy Alascriptton of property,
town ‘nantry, at rata& as f low. u aza Ctl"...V-Stna
with security. • •
nAlattioinilratiOndaporictinf thiCl7ss6Mla
art.osocant cs.cenilr.g
MOWN TS:4lars,Allossb7 - *Co rd es - bloom
octal, sairantages of istanranco, As wall as their abili
-ty anl dbrpooltion t 3 moat with promptnoss all Is
Donal PM during the year IASS .5103,033 51
Draccluao ; , .
Marks Nlitsocher, I 'sue
• Mordecai D. Lewis, Jacob L DAtriith,
Tobias Wagner Edward C. Dale.
- Meld S. Drown, • Goo. W. Richards,
Berecel Omit, i Georgie Pales,
CHARLES N. lIANC KEE, DreektesS.
EDWARDO. DALY, riot Prosidied.
Si A. &MSS, p pro Mo.
• J. GARDNER COYIIIIS. Aseel.
• inyl °Moe Northout Arr. Wood tr. Third co_
INSURANCE.
Insurance Co. of North America.
PHILLVSLPIIIA
Imam= Co. 9f the State of Penna.,
p@ILADNLPSI•
Hartford Fire Insurance . Company.
Strinacructoi-in- &caws 02 and r.lllbla com
caawkpin b 041414 ea spplicattpo tol
W. 8.10513, do*.L
5 ta27417. 'Bogsldlack,B7 Water strait
. . -
1117E:STERN :INSURANCE COMPA
lFlFV'ciymitaDvitos;
, , • . -- - • - B;.: All_LiFit,' Jr., Proem&
.0: 111 - . aospoN.siovosor. - -
I- Ottico.-No , 93 water sises4 - 8P , && & C 0.% WSPI-
Ii0IIN41:9 Mini, Pittstmsgb.._ . - .
TVA lniars:agabsig 'eat Mee tif ?Ws cad Marin
Viies. - A Rinse hAttitice - insmvid Ini Dirodors 4icke.
:ay *IP ksitatila the awatau4/' ...ird who ono dates-.
.ointd.r.l7;prookabwilreoki- taleratityjk. iltablaili ik*
li.ooW,pkiCk - 047/ WI 6. 1 4. 0 #4. 41 . egraie as, !Ye,*
iiygiktio tialsiii sem amino to be hmid: :- :
- 2 . - ' -4158.rni;lrI013.ES ,lIN ISM -
13 tocli 10k0int0.i....;.:...4:.:-.4....=,.,.......s R)co
, . .
Dpan-,6.cxxrcrati. .:
Viet,Zl Se
,AaireS Laley.
leleseader Spee.
Vera 11. Long,
Themes.
Bei&P. Bakewell. .
-.10e47/.. Wears.
,/.10,11500: 1, swoon.
fI.I.TraIS"B.INSURANCIE COMP/Os-Y.
`wlt.o.„...,.AinnattgiGn• • 4419 11 01rner garket and
'NV4l4'44=7, Prgad.o.
igParen'
•-noottetetigna'oass and °mato -
to_;:imitscitassista.limrat damp tbo erdzitiga
.a._the_llocamm.-ead .Western Boas. Lakes *lnd
iana the Seal.
•
I=l4 t 474
damago by
avddis
& .El,w
be; riekaw 'John ght;ltazi.
' "it• CoVor.
Se., •
Joao, = bangb,
therseW 11.7.Cteldirell.
. aa.5..11. Lan e John B.l3llweetb,
Beesisy-Prisea" Cbu-W11.741;20.
Mamas Mewitl#,
•
s -Ater
NMI*. •
17:'=31 ark
'..
).Peteto4,..
tamoY,
• zsußalicr•c, _
„ :
o d-d ; 2t3.Eft4L
~Office • - - - IrRANcE.
'
'-.• -,-.• 0 --- ' - ' l.','-' ikickezomm•- - t,c-at.r.
- ; ; • - . , ,amic aLL , L . Ruses.
i
' ....--th:l-31Pb01/4'•'' ' 4ALAL
~A je.Ebrirer,
John w‘t‘
..... r. Os. = p. Jolla.:
—34.21 ' 11.1124 7 . ‘ .. ''
'.' -" TW4.llboh
• . -34 15 -*. r sr i a .A.4 2 T "'," . r)rnow, Um.-
.., .0n0ir8f......./ 1
~ -.'," C. . ,
1 11ftlirCOA ''''''''
r...i......-
'Z'Af
lISGEIELNY 1-INSUR6OSCS.
oftat... so. 37-