The daily Pittsburgh gazette. (Pittsburgh [Pa.]) 1863-1866, August 28, 1863, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .• • -.:
• •
d •
.!. i• I
• /
.
OEM
•.1 •
MESE
.
••••.•
..,40atikk*ki44;4i4,4i4tki,4:T;
. _
- •
MEE
' ;
•
~. . .
t•
'• : .
.:.•
•!; 4 :
' :
•.;:. I 1...! •
MEM
EMI
=MEM
•
•;•.4. • •
1 11.
•
':V:1
• 'yr •
;.• T
7 1 ,`
:vs" 4. 1 / 4
y • 4 :* 7;
~ ' , i .';:.;:..: , ;7:':';='::L:: - ,;±-•; . . ,
'•:;•:.!.,:-...,.:.
...' , V•!:'.:'i[rl) - 4ii..-.„
.....::.:.,:.........,;',..:..,!;...T:;i:!-
:: „, •i i i.t . - ;
i l
".-• :-. ‘: LI ,
....... 1
•:1.6,,
41,..:.,,. 4 4,
~.. ~ , ,
.....j .
f
j
irl
1
--• ,-..k-„,
-.- • ....-„, 5 - 4
.....•-_. ,i,,
4 41,4 Z 4
•-•
.
rv:i
.. ...1_
T t RS a~r~:~
Siumul L'LliSrW4 -
- fumxiido
4 ; anPUBROS . ,11001481k5032 .
-
war DP - t-51:.. '-' ', -' " .
erat_',4,' 41ittilielliailii7; <• - -firrinfriog,"‘
a, ...,-4...ara Aretra-
''-'21F.4,141/1 ht , G9BAILY. .:.: , • . c
,u.,...,frT lA, =lt 4i,":17‘ ihitaszaua esoaos. i
_
xi A .t. ''. tii diria,Trgruz. , s .• .• 0 - - •
_ . -Pa-.
Al t *Witt of -MI /nu PAM
gaitimia&thaftiAhe M u ft i . id the old Itcluand
Othe rdiffigffle
=yrig li " .l3hl ., - Ads Ms&
AMU.,
~....„,...,...„:...i;..,..,.,, ~..:...: ..4.
~,,4 ~.....0k
.r,13,,n_,147 • . R• s 7
-II .i.SI7-3 Claxtril 44/6' 3 ..0 . .1 , .. altill
.
.1 Elleirp # ft - M' ~ 0 - KRONA
•-e-r 3 43 rAJOITOIL - r :- -sa' ;-
.....nathuriois idlta d nd a
..a r,.., •4 r. 7.------
:gin . , 3
Ft:M.7 , AI aftata - ,
...t_irD.
.-n 1 ~72.= RaslidirlittkorlY7ii _,..
cria 4
winnow, Otdo.) . _.. • j__ *,,,-
.t.rzi ,7,t" 15.11XAWAVAILILW Timm
1 / 4 , ;lid , r , ChiladialeiriMara Atataktiamsaas Nan
- Sabana la OGINZI. N. O. IIIQAB sad
110 MTh= /II al= and MVPS,
ACM, TCkSACKNo , NM,
•
- P. INTNI 5 a.....144. 2 1./ . • , , " - lial t i • . .. 1
a '. • IN: tit , . UtElt .... , 1
"nsVik, 411.)111MAIV - la
47.2. i
.aid l2 all
„.,,,., g L r a=kri k a Zatagtaa
, I"fr a i
gt.,l .welifoodiatessagnaibtastiv - '1""•13
ok "Igatimo*.oxo • .
".•
.
~,,,,,,,,iteasimiwzgoir • iliXft •
_ca.s.
441 R ial •" • CPI/UM W
AID Uta
' • - MOS • 12Fricoltipat.
- g
mild: • - .7:
iilO4:A• 111112iXig - DiatlN No. 6
Li n o CT: .7ten ,
1118°L, Aso-,
uti,..r.ftseam nuulluclP*Wa
arty otnot, Pittocrargo.
~:~1;, ~ a+, ,
Zll 7' 6 ' l l ? ' : "a. ..
YIM. TUdiLIi ;14n14
Wirozagau Ow
" '" mxio *Nrtr,
2h , W I
,0111 P • •
~` cl
I
Pw'4 , z
a. .4 • aep .•• ..,• . •
. , • : o'4 LI
canoe • ,
• Aila+6l fe. sin=
___----
TfPrs:. ••• • -suovatt.itiaffl.
• rir4r MEVlMite4g4. -4" Pat
• • • Pita.:*fd,
1 4468.1 i2 wA s at
2 ,
AND
r VASVlNteoilanno ankbini_ 62 .1 h. •
sodomplognop webhuar of hats nwnna7 Ind'a
,11 .4m bbooS in we wowed to 49 town job.
wait SO tali Inoy omtion b
ZtniP.
inoic_man JILIANCLIED
-4=vaira .samaitirx, no ownbinuot
••4; • urnatmataiia,. W - ea. ci
7211 nflitaiell.ST: I ^ smard
, :zlf.N#Vl - P. 1424i11,73).k#4.101., -
'cbilieess 46s o : 44 r 7 sbutg;tl.
, . . E11T;1313P.04, Pa,
.• -• • iastentioixis ai • •
surizeiwanum, Antonia:at
• - lbs. Ala 8 .j•-•• vf..ti • botilktf
"TaliniftrOLOUß; bit Mau Oz.,
mane 442w Argirow, env 1/AMBOI-D.
.
1
. .
.. -;:,
ii r. , ..WiNaW-724DRIAS 'it I .W lfoic — ,4 l6
eg..turtaiblity? Weir.. opti:lgittAp_
0 4,sasffiratzar. bAnazs eon_
.41tr u Magrammestfau#.14Alak0 ~ _ . F D
t.,.. ,
0.:,..1.,......,*,„4.,,.., tgo vi t i.
4.,............,
•,, LSIOR GLABSE
, 41
L--
A Lnsi Minn= km G Jo.
44 , Lllllliing''WolftallikAl:. 7144.:4104-623kal
/MG, PlGibiquiri n 4. • -;„ 0 , 0 0,14
.arc' - , ,
WO . •
.020eteztr i r=
Pit. Ail iiiisnam t aunrimest.
air • • $i iriprogpt allantlmaar
_ta
470( i , : e e on i owEr4 4
-• *alcond:lloM.F4l9o4slll4,"
• • ..... • •Arosc: * :•,••
tza "•• • • • 10-she Ateleacat.as
4.r 2 ' ". A i ll.V°s4Nl4 w50,0. 1t , t4 4.
f.ot CVSGEWIrttr
umppilies;,Z . ,rrlfrjl2KA2f: .
go.
3,4
Qr. 1 J11)411.m t ..f..1,,,, I •
-Connelly./
f r irilga l2 o-1744. 1 , 3 1. 4 . 1 . 1 _ 4 : 1 K, 474 c
Lipagapho gam,
liebtibs,Jipedi /1. -:-1111Mi.
„g 1 -7 .1113",114 - 57:17:-• It , A ocC i , : ' ,•• .
”' ' • locegausaraaftwaossariA.
°I **F kfl4Wf`t3rl77- =Mit
: 3•-t ."' 711,1. '1 5 1,80804.06
_ i ffr'intirilk lkaiintaili t i - 1 1 ;
ASTAMIgir Nall took was% "
'., ' qt . B.
. .„
• 7
„adi2ll4o - 1101111401iiiillisi.!
RAMIA v •
__am prow» WA.= thraglvtaiviatr
amismiallnarais,r - J.
agog sport*
itat .. 4oiscautlatar pow
sad isscanins
lark twortlecilL'lliart i
- • -
.Bf4C:A 411FALI.-P •
P. BLlMlLlll4,lhusactur Wait
srassisfoissam,4o4.46,4l-wow Am*
tNnW.- Viil.'(P-altoE/14:
,
$ ' 4 " . ftfsl3l:ailk . occmrion , ; „
!4.121124
ffE=ll
_ -
404;
r? • • • ~4": ' :
. . .` f 4 - Att , r n .
"41 : \i ' r W'4sCV-- . 4 'N '
•
•
IN 1786
n p
I I,', I ; ofits": `I • I: : L . -- :,"
, ..
my, which hi obsess*
l'iltiM 71
Add andirdiallb WWI. Pg ''''' .
at allbouts.!
IMdMI
papits , , I • Vain' sm
. Metelgesl42l,
7.1-!IPUIL
itlizaxii
PO. OOD .
it t t
fs,zt
iPZiLY
# WILIIMISIOX, lic.
___....?___
ita. ir inr5.....................tN0L Maim.
,W4AAIOK I 00, Si 314. Lib:
Pittsbaxii, s., Whdlisis Om ,
on, Osassabstou sishasSo. sad dollar II
Tat 120D8M1, 880Y1810118,81.001k .
8 , ,: •••
ail=
B
no ,
t,.. 81M81:12W804 PllBBllOl,
. 1: ! AT
and alp DA=
, is
1 aikALTIMINIEIy Cum=
ils_inicksa. amides to
G~uo
0:01004 ostpirstrni.
. 132413. lltd
lmin W es IP3 ''& 7 Z - 4 7
&wank 0 it!., . ;
dt.Test.7N4oanAt6-
Ler - wilits sada,
raiiitaildtthdL—lrtsr!frai—''i
kiIiMACKOWN IVIAM
__ART AL
UltWiusl, us• QUER PAORIZI4PIOMMaTii,e ,',l
ltjtMli=
usarthr-1
:And 4atini. I
sad Lid Drina and Chun
_ Nein' 1
~, 1 • ,
- • afta wißlitZ nt.,Pitibana;
TORN B._ CANFIELD, Oconno.
u maarrnan nOSWAIIIIIIIII Mama. andattnin
ids &s ar la WiSTIO32I .... PI now.
ti Iia LAIID. •. : • • .'• -,!:.!.L. Pak
Mr PIABVTIT:. --f,_. - . . - WIN
9 Mal .‘• • Md. DEM is .A. end
Produce ,
N. in and 113 Itcanidneet,
Ma all
Irll, WM--
ars a lm a.
gimp :
Gaza ir.• oe: AND
VOA N - zia 146117 'trod, •- •
Chola bradlo of ram Ibt Baku' sad cen
fossfontlf oa Va snaha ranktowestentk ol • •• to
for
-
I. pronmAirl%ra
ma. r. mks
MAXENIik LANA &aim=
m= awl wholesale aware In 4:1110C(11.
• • .DlTCshap 321
t „ . ,, ..: , .trzac(mit:..Etc . uz7ruw:..7uo's'. :
..„.,....,.......,....
, RUMOR
11 =os LAM 011axt Ckpommuos Ito.
714Zaa at MUDS ANINI
inflßMVlrell sort-7D Willa at,
. . . . .
—int,. ~,
HOLLAND aiga saeosuoi Jiro:
Brain a Boa. ZPS. faliAzty amt. Pitt&
strigh, OKISKIAL TBODIIO3I, GROOM" AND
30 /IMIMIQN anOEIANZ.
R mistgais. min ; • . 1
HULKPATRICK A BECOME •
CP • (gootioare td• &min ILlikpatrleks,) Puma-
Lair 611300/811.11m. US sail .11.7.atutp
Plltabasett.
'm L a L. w nautail c d ol i ain inAvto W
al asio
if' summon to
aaa
l etrodorN_llcosts • 00., WHOM/all IMO
711Ettl; tantlefof Woad szt4 Water straws, Pittabargh t
Pssues._, r• • +
rill '
13114 X)
L IS% 2M:co irst'
•
• • • • coade es.:ll4cluicate.
•a WW2 TOW?.
ik a a - ,NolciLisMrmio
AA PBC/DMA -
MARTS, SU Liberty gam% Pttio •••• b, Pa. sob
tORM 11100/114
°ltir 13151111" W---
UQLSNALM
ALM • • '14.114:, • • 1.
Vfiesoairea.iiefasakfflo la PfIvDOCI led4oll
•••• • • '
111=EMI
IVL WAAL kLICAZ Ida UN WHOLULLS
AL Gnome LED uosunastolf RESIN:MAN Z
gut coateor of tbd Disasioad o No. IS,
tobltelyoz
• • . " .1
DR r GOODB.
flour,. irtiacti....w4919914.iraa=932119.
WILSON, OARN 0.,
Witaaa. per • 0.4
Vitamisaul =LUDO to
roalllGti AND DOXCEITIO DIIT GIOODB,
40. 94 !cod 4rati.,llllth .4•4"-atan
A LEL BATES. DIWAR Fain AXD
tio.lll Pli
CI, tau Day : own, owassa SHAWLS,
Ihigh tsbaigh, Pa.
P. B.—OLOAXB dam toads to Coa
Num ssis
LAN IitoABOY 00., Dealers in
roastom Domssno - Dar worm.
Ito. HO Mid dm*, and door Wow Now Ku,
tor Boaso.) uddhls
_
LIATONTAIACRUM_A C 'Wholesale
12 ant Rota Dealers In TRIILKING6I,IOI2IIIOI.
+ WICSISEI Mg r Plift e 109,04 all''ssoryLdraiption,
eallivilfebNitrtet•Y •••
.Wrsrri *an.
•,teciiv 'Milani V. tiSTA.PLXI.DST
CluaDB, 2131.1111118C03,40.. No. 11 Mirka ••
botwmo ittozoood and roan • PittaborolO.
Jo- AILUSUiti :mitooessor ,
i/ • Datatatild WiliWaiita mad &tail Disbar
a STA.PLID AND MOM DRY ROOM Nora.
Mt awns" at Fourth aad , Radtasatuatar- = • '44 _
[thileß, In
• • • and tie.
Udl Daslat sH kiwis of mninge, Dal
DOOM • Nos. TT sad Ti Marta stmt.
w..NA ItKl __! l 4o. 7o elbiuus DAT
• • • no. •• as stmt. betvesa ntrd
DAFAIG/878.
A.NADIMANnit-ixol; eit4rmin.
LEAD LED LITHAILB4 - 25niar uf'W aid Trout
10 • . fit{•" "ZOLIMALIi
tr i taartot il lg a N 4
►u crams VIII mint y,
t ; .
PRODUCE.
Wri 11=1117_07' , AM x. 61..
LINDSAY It UM Nil'muss
ttiforalae lwaluw.
•
as..em
% / *Mt WAOLOUIA-4111Na
moo Nan
bantitid%Wg"Ml
15 Wood
i a laartaMl
Aveiro,' senimall% o. all's;
stars W•ter, d Av
Pt 1171
Gt”ls, =Of AM., I / 2 -7 suooes
.11putozoojtomags sor so
t,4 ( •
. fa a.-ma3.,.49l.2iummaine.,
Jae
" .111" D. . j.,
l. SOU Tommeill.)l4ol4 into £ZD Dia UM
PEOIFIZIONB, No.Mtleastli d.. w Maly.
• •
gulag . 11131 : 14 = 2"Iii ,trage .-111"1" Wocd ' an0 211.
Mr* strata.=
X. U A more ans
iiza;SigUs of Paarjhufs sad Ilautilsrd la•
ammo • • • Wetar rad.
• . • •
0:11:e
w
~,.! :re't .• . , .
jik &CO:
..w
PITTSBURGH, FRIDAY_ MORNING, AUGUST 28, 1863
Ail At.
asi g dr _ -
bets.
ltraa,lfas
Y 4 illa,. ,11.. Y. Mar/
Plano warnsbig-IVII lOW% - Mon frost too sp
wads.. /Jain salretionl at I%IBOWS
17 11.11114L151D
Bazuguittadea.
SEITCM 4 7OB 111141
,ftionik44: „wet & t ile p
*OA pi tbiwas.,2.l.4...acm, uses
=oil= to oil ;aim to
mak et tbe alumina strtrth e r.
me Able ilholoi a Ur
SWINa_... 4* 3 Rolaaant BB4rB
• • mAis NI IPteb
CIELMIOIIIIO *NEW,
„, ttuzzint,-DAvis ax.
' ,w. anima.
• 111 . L1X14 MESON 111 00..
4. a O. nantra.
PZOIII TES 4.130111 ILOTOBLES.
PROW GSM TO:13500.
AA mitred rod tor sib bf.
MAP/ Q 10114414 . 81 Wood it
4.41701e4aD
D U Q UEEU W I P4M V.l9fUra
sa)l'i OaDirareVeRAWPORA .
Ntalititaunqi 'ai as „rwlst;r a Bulled
BLUM WOBX itnitgll9llAlt OS
IM&BlBTXllthr airm AND
1,90 0
BIIABB . OillinllM, st in 4Wernrtitoo._ --- to -
Marajlat=4 • WS
'SWANS to.
IMB P lVNO * Tirhr t flannO l°l l l tadk ai r ni.
wi a V e giV t le ibr intli LA1714 0 4111.1. B
CO.'S Min SIPHON PIXOr Ur bat stof
.001."rabisbill
~ ,mil t was wits? QM sip
~. - rottlikettsalua: ':7; . ' • KM
1 ...• v wuz i
am" of—Pnat art cbinmete aims,
1127110 AX,
orsizer. ociaoriestou mu ILL
Lowne.
And knits be Oa lode of D;IPONTII auspoir.
Du an) Low* ram
lbxstv• on nomalandl kbuts of Western Pl*
datlq end mats sdvanoit Amon.
S.B.—tiµtwa*tnok In trent vd Warshons.
Wllllsm Pittilrearb
11:1114:r • Riekatioa.
Ins • ' l34itan.; I
R. D. Word Boni.
: 1861.
peTri
OVAL LAMP 011.1211934
use
IX FL INT a EN, car
LAN D. 7
G
Thaw Cblaullso anttf.tiodad he
r. " •
. aihrliAlWattoirkill •
LADIAIT FABUY leUlla ;
*MS: - •
aZNI"B 1 1 7 110•20.00111JAV • Guns*
itA'ffil LSD O&PII.
per, nasty awl itylsvf its &bare goods= 4azill
lliaOORD & 00.1,
flo, DU WOOD 1317111NL
DUMAN PHUIa ISPEOTAWAS.'
LSO WohrttbstaattllncAtit
c lalellin
X OO ; 4O .T.VANPROAPI - Ita
• • -
11,1788113 - : t
4, stiAliorn. emetiii °poem
".' 11, 7e 01 ,W 041.dia Pebble iirraq
E=J=ir7rweri
BLACK. DULaanSiktaltssibl
1 1 10193001,
•
PARILMSTHEB & CO,
Blefile t . l9ll/1011) GM?
ud erailittem • Wanul
.6lianoll■B
marhatuA ate
nut to kW
illakessati Waroboaleauo
MOND 14111111=14 nsdt
NT • . VuUde—tlavingti don an ate- ld jut rstarn
A ftoai tidi lake* have sow
she ametairat of force sad dutiable
BOOM'S AND 11130.1528
Adigtad t aa the um&
Naha, aaa be stab LADIES'. unamif
sad WILLDBISIN - ONITINS and !ANON ;
SHONA at ealiedadranna endla at -.3. 3
• - ,
• • • • • 011 S. ALBINA SON
Jyt4 Man. eonia Woad and hash i
BWSO.SUNUNUIUNNa - '
2 - 811 taro TTO a.
Lebo' In& Lost% Ong. Oaten $2 76 mina $1 eb
nu alle • o •
au other rob sauktnaicir
I -
=MK 4.4 "4 - .4 1 7 ' RAlg:l g n a
/UV? PAHATAZW_ •larramo
="iimmari nre lV i srlus sql %Win
kater itow al
, .
J.aof amass
nAvNi th 'ad W kitbb Cl exam
AI B M OBII IN 3ItM-
,
8.1411% PANOT
m/.3314 blm
sikosam! it
fraddiCightlihf Comuldidullenikant
• • st,
PON
aq Jeg yea 4 i h V*
001711/3211BMIcal
_cEM=inMM
Oita/ugh Ontitc.
S. RIDDLE & 00,
Fin :
go/Tose : 4 ND PBOPitpti 088.
Publleation - .. Offieclioili i '.tif,:te.
stgaNnici MID rillarlite7. MIMI ' = ITV inlYsii
0031ALISANG TIM 142115 ) tat 1
nom or FOBLIOO4OII. ' ! -..' j i
FRIDAY' MORNING, AUG. I 28.
PEW TEBBIB OF THE GAMISTIT
Korn= Enna.. by Per 7inz-.411 .
matt.. TO.
IL '
..doe. a.
Enomiu LOrtxrb. by mall. DQ pm-4. •fa
manth4. LL
wok...
Pram' Roman, duighttopits, per year,.
44 cinbi Of 6to 10. r I 504
C1°11 ' 410 " Pnn. " 1 MIL Ca
. —oad one p vim tertdtes ph* .Tar
alb mett4 the !mime *xxiri
daily. Vbs. a dab of Minty, we lilt 4 . 40 4;4;w,
atosalso oarrattany. sinoi mf.,
*imp abacibilezi rtrictie !dew% rid papers
elriiip stopped whet the thee =Ow.
' .
.=LPRa
Southern iteetLoueertag 'lrian, -.
A =ions revelation has °time to light In
the General Lead 0210 e, eh - owing how he law
- preventing $ll bat freeholders from vo leg in
the State of Louisiana was evaded by , pil
-1
las of the Coilederwri:. In Weber a' d No
ember, 1840, John Slidel l paresis. eight
several parefili.:of liMifrera the 03 , 0 r meat,
so d &oda them frettnall illotments to poor
degraded Southern 1 erretehekthus making
thesis fiieholders sad entitling them to .4 'vote.
The total rounber of acres so purithised was
Only 288, and yet,:steeerding AO the ew of
Loutslass, this suflioed to qualify 4,885 of the
Most degraded: of the White peopleoi s titli4
Bosasto vete. This &Hada • notable I ma—
• , of -tbefeellity-with which IC "pr pest
qualification" may be used'hy seen Ind John
filidell. Allot one Congressional distil* in
th- eity of New Orleans not allo 4 wed Sri vets
worst oat to Plaquemine and voted, thus l otoot*
tog John Slidell to Congress. - i .'r. 1
Tb• Eagllsh•Ltsasl War Vessel*:
Wuhingto;;aorrespond/at of tho Y
Trams' writs!:
- . •
A LoadOn tatter to one J
of our ootemiora.
fill speaks otiholannelting et 'three turreted
Iron-clads abroad,. built br the Laird. and
othersomd pudica! irOttlaok Upon Asir
York in; thelosnikli Month It is still' la
mootarquestiott,Whithe those rends .wltl be
allured to luxe Mulish ports. •; ;
The deololon in_SugUsb, nolubl.lalaior of
UFA - Atli w3t014 as it Is known, bus been
appealed to, wu Made up m the grountthat
the was built as ei• nserohant er commMatell
vessel. But abautiheu Iron-;Bads there
be no.mtstake; theism> for war-like purposU.„
It is thought that the appeal In t he All.;q:
is ease will be Blstalned by thillgh tribunil
but should It not bit, or should the dechlen
to drgifiEkinialt4fillikko tabula torivelit
the tron-olaor from soiling.
But should ilatent come, and Ouse
Anglilleoesh pliatMrhe' permitted to Imre,
the wisdom of pus/igibe em authorising the
crommlaslonlog of lotion of marque and to.
prlail will it OUDlNuirasdo-apilarettr-thlr.
ernmekt is determined upon protebtlei t iour
tionstterie. se _sintaln_custamplatsvi
movements will demonstrate, sod the qat on
as to the Inuit& of lettars of marquknader
the oupposid pontlaganny would hard!, be
considered debatable ; ;
The Boilloh Coverninent must rams bar
that we have *dared Volt/burs and ort
Hudson, driven .Leses shatteival army lei.*
Into %Oa% end have Charleston and Chair
saneoga in 0117 pa.lo,
•
The Monroe Doctrine. •
i .
Mr. Everett t - elease an able paper Ln the tut
number of the B. Y. Ledger, upon the polloy,
of the United States In Central America, w!lk
the !dieting remarks upon the Monroe dot.
trincanditopresene application: - -
IWU addlintkwo .remarks at Puma on
the subject et this much.malkpied Monroe
dootrize. Hirst, that when the pound' on
which it rests was originally amazed by
President Menroe's administration, It ink; as
far as it bore upon the . asks' of Bit:deli
America, with the mouton°, and warm de
prave! of the - Briildi Secretary of State for
Pereira Again, Mr. George Canning. fie
regarded it est very important step, in frrr.
thulium edAliepilleyLihan-dunied.--ef vital
1: -Portal:os eq; siiiikud. Hs viii of
aaMlig Ake duigkettsd-by Spa r .
:all the BeirAlliarosiVf=secolonle
.apanlsh. American - Coded.' litiondlti7that.
when Louis Nepoleern hat eitaiAsheid A Alm
more empire, an LiMie :,Ammicein, etoritineet,
Thlightit till *kept Again orbit thelleliMe
:doctrine with Mr. Canning's Itattrabbi ,'Aje.
Me She may then Me 2 t i l ,,93li tl i e fee she
has eglelidird i 46. f : o -:46 if BO
radoOeql444l3:b idit thitioetrameat
't Aka BOW& imeu has , riblatieipitlil
ram% to commenter the eztetitienrdVti itiMi
igh.handed rimaitireired, the Xeiy 401aucs.
But the aid benot-)4lt.
~.
~ ,
I
Garrue Parnasp,44hllio of oar coastfo ,
" 4 1 6 11 " sabwbeit'Ulkal/t lo odwitt 0
•Judgo oodwirdjfataationd•hialt.fasl
It 01m swilled Initta•sszforlis•adbatin
to defend him, lilc u iontlorthulflifft," -
ompfuslono of s_o•llNE_Opitil OttilielitiWit; with
&laded "Pofob44',":6l(l i •aff gotinally
rf•dillated'lli' Oft 400, 1 2143 th Wass fits el
an not csloolasia trofoustrlspiptlitlty
;tido exbdas eirairmitiaber. Irliffs•Orted
that hi dears, to 7 iffo ;t r4o4ooifip;'* o
all :info bsfotirg tlosicirot•Apado
Verearbil the cos u , a the;
party, aro but oi broiling ' 4 fp,lff `thi
nick, foddar or-mci; loader.• tEapvis ?
nil will have • 5t0ir14411014., _ •
,
•
to Eros t
Tim liviramismdis is letter of ricautlatio
SLogigig_ifclacimijug Ais
• I:O4MW , fa fast- iipmcwahlug Aspic;
iron s with ha
.wait-sad•a•halt-inolt leot•ala.
iimor and Visa jolt add. tarot - Nam!
wrought Ina ordssacitis ttso seirir mud",
Nark m word f - thWriassl' sursij
Prosy • as ths first lorki cd. ilia
has promote dfccdtii. Tie giiidiakindtorisi
boa I urciarstaakz air over
country. It wkii Cs
Tit's, WW2 I impoolkso bouttaruud with your
hLlte ott Oom llfare, which itc usc.
Ohissu is matt to OW! —
O. W. Crawls Wiltaa bi/Icolmr' se Tech:
ly In reference te tha Prieidast "ilillory
vindicate thalresidentorrai if - our
patinae should be unjust to him. It wilt
show that suoseedlit to the deeaulleelienster ;
the Government at a moment almost simpil-;
Wad military and political pail, and when;
national salvation seemed almost impossible;
hensplayed. such simplicity. earnestness
y, patience. sad sagasdty—ndthei:
ovawheimed by dilutor nor eontonndel by
lileuellso7s nor disquieted by "-the :flitting of,
Meads, that be May be truly callod a Fool
dontisa man."
Tsacans ainelknioaas •=at few days sine
OM Meade list the Steretary of tto Trust*
litaahbgton, and on shasisk bands with
lia t asise4-illifore-yetraet-IneerinttS,
and bad yore arasiset sohool for bays -li
r. B wie
was summed in the afirmatlye by the Beers
tuy, when tbs Genaat added, do I war one of
the boys is your sohooL" P
Ia isn.s.g; Kr. Obese Was a straight in the
law 01100 of Mr. 'icat. Win, in Washingtos,
sad forts parpOa defrayks his manes
cyanid a Illaseiosi &heat. , .
A Weems plied Up est u daksUas
unify Colonel mounts ma thelejjoebs
Sint voLc- -- floyarik its or.
jutnwteteP diem orue—edet -
vim item oiI:UM We
tit:aided OludiaumidtAdinfuicWW
lid take& niu Lle . atdtogsagd
riedgMendlealts:=
M:=E
Boancsana Before Chattanooga.
:These.wiw take an Intelligent view of the
Millais; situation will not, amid tie bell
ifaillytoi our Operations on lite :meet Of„Bouth
Careilna, lout" sight of ' chi Ukases impart
.
Auicwof the work at 'HA, Out army of Oen
,
Actium, ;is now engaged, Superb though
thereduationot Seater be es a piece
of en
glneeringi sad raluOe though its practleal
Multi malt `iie, r it is s'iintist on um °Utz
ill of WI reBllott,' ifoseentus , menaces Es
wiryecnAre ind isarj, yWith . the pout:salon
of ICluid whole oOmplezion of the
.sncrythindistribution 41411: our totems in the
-geld, tend tha lines and combinations of milt:
tary- - -:tOrifiencr indorgo . fundamental
change. It onicrini druSo, It, wedge into the
* eintri4f the Confuteracyieelets interiorllnek
aid - Putt the milits,ry power of the nbellion
at the =am for - rittorous blows. .
The atiranotrinf i likettenoeto is In two col- 1
' awes, on a& Al Ihresti( - -operatlons—Rozo.
swans moving- 6W - :Ohatintrinttga and Burnside
moving ou'dinottoillin't-Thm* ant Muss ob-1
Jectismelttzehing4w , disibfe , lEnts, erpecially
.ae ia the. puma netiorkestdirenrent from
the ; , antis, c Ittoras absolutely necessary,
.howenr,„titet Aca_upostal left dardnof Bose. '
" a "' *TO aUlll4ho cloltetedwhils be palm
I tight alleging monnunt en Chattanooga.
Thiele thewttole Purpose of the ca-operation
.of cOlcnn. The posssallon of
Htie3~ille 1 , not, andaf the oircuunalarmee, of
witelmonient, for Inkttanoop In our posses
sion; KnOweille and the Whole line Is tuned, -
and falls of its own weight. •
BiTillt-100111111300 of Chattanooga, duo
SeelleaHre• River h'Peifeet icroteetimut
to our right Mink, a irmilloroe being station.,
,ad at Deemer, Ala, and Bridgeport, tO.FIF
vent the enemy from crossing at those p lets.
There remain, to be protected an open • coun
try of only thin - pave miles to the chain of
mountainvon the east, which are next is Im
passable, There are not mere that; three
plans from the Georgia State line to the 'Vir
ginia line, by which an army with artillery
and trains, could piss from the South .into
Rut Tennermee, namely : dog, the Ocoee
Blear, la Pollreounty; down the Punch Broad
Steer, by Warm Sprier, and %he route from
Jefferzon,:NoCrt, to Elizabethtown, in Johnua
county ' , But Tennesser. • }Mbar Of these
routes, however, can be defended by a thou
and men -- iftrireittially that fifty, cheers:id
could 00% , forei their, way` through. Buell
corps de piecru bsostir autt • Bridgeport can-,
prated the; ncite river line. "Other suallter
iliCOU Via be placard at-the three mountain
PsaPet leforred to, ID thet.thearary. of Boer
- spilt will really coves the whole line fromDe
aatur, Ala, sptt, -virgizda ,bounday. We
thus's,* low .this. will traneform the entire se
ptet of the war.
GRd4 . Alye k Hoops
The atokmo 3 nd Whig Of Ang..l9, says:
The hook/trail driming to • close in the
ClontedorsqStntes and we auks .heady en
td.sita; "flo - abye r hirthiligelso; tesewell, Atart .
expanders)" faildonlields : te i the "force Of
otromnstantek" 1;boo ekists on no
longer be obtained at teasokable prima within
the Oonfrjanitelltidni. Our fair country
women ams, IfirieforeOnaking I Nthitte of as
onatty,lizisi dispenslnforith she why skater
tone,mblobaßtio Icing Isperitali- have. ends.
10birmelike thoringsof Saturn. Nina
"4' ‘4 ..
'o 2 a lll )vi be ition'Azy day. In the
etteeth.MMlSMisiin-hoopokirle s sod-Ina ttlP
pose-there-re leolg r ilut "fashion" will become
tiniversalsambeetkeden: - Those who ;nay be
rporentto.ortuslrtalitip - s" stied iiimsatbar
dal nine-tenths cf the skeleton Alms now
sold have are brought from Yankeedom. Who
irtukee bite Pal
pLurlirathliiiten Chronicle toile the know
- In the Rummer of 1861, a oleik oonneoted
with the Interior Alpena:Lent made applies-
Sionlor 4-atrtain amount of riflery doe,tbut
upon baths Informed that Before he could re
esivelterm orverome his situation it would
ba . niteessery ler him to give fresh proofs of
bit ioyalty by rinewing his allegiance to the
Government, heturned upon his heel and de
parted without uttering a syllable. List week
an unfortunate looking person, clad in a'di
lapiditted suit of gray, presented himself at
thlloole of the disbursing clerk, when the
lollowintolialogne ensued:
t 'thrf.,,says he,. "1 have celled Toren ,
'amount of nionsy doe me as Cole* in the
Brawagainee 1881."
"Slice ISOM"' ejszcalated.tha oink, "why
—why Dave You not tattled before?" -
"Seciorte, sir, at that time, I wee required
to - tatirperoith allegiance ; and, being a
'Democrat, I could not,oantoiontiously afar
my name to any palietwbieti should virtually
prove an evident% of my indorsement of the
Administration. figt,"he oontinutd,
ing -at hit tool erwasble (1), "a aliens* has ;
come over ms,peltether.hormeantlbt *looter
*Glottis .we do not knew,) for I believe the
sosureed reheiliou is played , ont, end the'
Southern Oonfedereoy a d—d failure—l Laoe
taken the . oath, and !intend to abide by it,
and if yoa examine the hooka, yen will And
• that-my- name is --' that
the
Bureau owes ma three mouths' pay."
Au examination proved the truth of the
man's statement; and, we are informed, ha
will probably receive the amounl due. The'
erased* would make a clever cholpter In the
..romantie pictures" or the history of the re
bellion.
Imams I terierstile Cop , when this
awke la over, and theseatl times are rot-,
• 144 J 1 ItedidtJunnintittalreddldwea,
'aroin — • .He nuty tell them of the may,, maktheaMidoel Man roade—and how pee*
kinked when theses; of each vhdory dante
froth the army. . , What wilt he et 'dean'
pet La thatetrugglef: ebUdren, In tha
sad time when thevountr, efmt In danger,
`was spinet the tment"—niy hear_twattith
• • :tfingepheetl was glad-..
iiritin t deflate . tail .hihriee eorwand•
!katee*l. Ntiddidipa, when I amine. dewed
41Weseliitraltor. Bs Alma. It de Us only
reined 'mean pay to your fatter% atimmy.i'
Wei &OWluta lialiastll
J.:I4Y ff.usiniguirt,fimong Modals In ern.
Slblays expedition , orar_ilonnt.
11Menrifililii, II gradual, of Oalard,
and format' °Mormon the staff of Loa Ba t e
WI. He had coma boor En
land on • bade
if=
tits taste of adventure.. Bent on
,nnolisri
oArkawaiggbath • and
shot cows *HI iton-boaiod arrows, the ay.!
ages soalplng Wm and backlog of ono aids of
.4 4r wirlizd ithainiferilbroltiriossur
Aso yacht and a large library tn Now
'Ur
emzotra OMR or bloamastr.—Among
thaw who was drafted Oat weak traaJolut
Mininey. ofpagittttiolg*:. Ifpoa laandag
of It, he, bolos atliazatoga. wrote to hb baak-'
er totualths mabotitato for kha who mast
ba bleat 11 Whet hlghp , -weigh- 183 poaadai
and_bo a - lourapeont_lllll3l-th sump masa of
the word. , ; Ti such an owl ha would pay
0,000: ,
COPPlllllADllaftersa.+4rsaeie J.
arandirommAY *MO lit tho'Clokothilgt AP
sprolApai ,freoe thikeirror of ethos, wrap km
Pik conerta4;loll, address the artmans
PhiliedelpbleLspen Os dnq►mfappffling
Ibafaryaneeislrxiht°AdefafrieaNps:
voftfklhe gepablican aut. nolielluielm.
WILLIAM A. we up; ANTIS%
itssahates Bongo& td ttx•. Witt *Moos
.oaL edit; ::Intiot titan Small& st.l2/ p.
s. In order to •mu itudaresodlos milk* mt
at oftsolulti tap Vs lei &I In 7 anti
dortgattastet•ottlifiblogt &onto' tx Imm o .
poi obliolirt-lb!not4llo:'LL AL Ant
route •Ws MAW to•W
stostattubtostrt• et Vieth t dotiot ,, b l
ommegkrAmostit,
.10414_,1ti ;Mir to
toakotionko•Noto p eo Melo otio
tatto Immo at. * mai
to .ttotoott eat., pon-litirmitijr
bora% Soo Aitlefttibit• tad :n pe ak
gllit•tah tostMantotli:latt SOS 114 , "Id O.
en' mitettitoiropirrst%llllhettsibonb. I
tot lettatittor intro
tMo r
titutt at
pu math. otooota.,
tadomomtitt lOU Opitookabo
IPtilOr i ptio holtattor7 i tt
to Ow At Utmost toteitt 'O ft ab,
atm Ilotottol to thotioct 46.4A0n
bootoctottlototto littlossoolvif
61: Tam
amp BEllllNiicirthe'itiiii
isesetbetere, es cifir an d
OS. Gete On& paudari.
, • „
I P. BILANDs,
ccuriussioi izzaczarr.
Angola
MUM AND AIM= oruk, AnaT Bows,
41 6 *.ii:•04140•49.4ii.
PEWIT SIAM tecareztiukro7
McOORMIOE &ATALLZNDER,
'OIL /li/ilia RR%
211 and 213 South water.tit"
CRICtIfKA,
21:1=3
um To
Liz • lboixtmunso. Iron 4Ary OH Worta.
hitas Pawns, I. Patoter II 00.
Jas. 8 thussoar, Spans, Chalfant t 00.
lolOktod „ , ,
WALLACE & OURTIM,
licursuauoS 11.761101Wrig,
Wit.
. _
oairDB Prniotztrar.
se. 60 II owra Aram Email; •
..i . smaxsatu.
. .
ow atom. Aim*" 00 3 4 0 0' um.) far 1 6
Alit duelled OICWW" tor skt6obts 00.=2,
Toteles t rr o o., 4* Olt , rear air th
i t 01100:11kt11.
owr BREWER, BIfSHH mOO.,
coauussioN zzaciratils,
_ .•
aboals4Aatno,baro &naafi. Int, itoutk
übow cub sAnnow =do wk audiciabwe
W .
Refined or Cradta,Petrolitun«
Coa. DCQomn War Lap Basal= arras
PITLEBUEOII, Pa.
jID i
ifiRCHILIIT6,
B.4abaton, h
Tre.)4004. m' LW
bo.,
tizaearticassa--
p 9 HAIM
Spatiato zi ch. POITAAtip wouoitong Oß
,WOBAby. NAW NUBS •P A dAIFVIIIIV
~ ozarnitai,Agina;
R 9 L1.11119,99e,
IRON CITY OIL WORKS.
L YDdy 0110RFEANING,
I=l=l
VAkDD On•Agat c Ca4,3D bolialoAtUSO
°AUDI pirsoLsaulL
Bunit‘n
or.. In PIRBY 81008, Dovaesse say.
4 , 54 .
• tmorosai,
WALES, WETMORE kOO,
cowmen:66'db( rafratibiLazi
issurearata OW etiorauipouss.i
WI NAZIISM LAtill, NSW 701*
•
wr sap. Siceltto me BIVELAGS aND ISH*S
PL G, Yt 'WU }Ult . sriew6ll. Aim 111:4' • .
fitL MA otsiCiiot •
Ude'veanteastea ; U t lt a kttjas •
atan groom tom thou Oft Lib lir'
without toccatas the City %Immo, as as*. ago
Prucasis,ll4.,,yom .Iroalgo ao4 Wog
coderist — '
KISS& OIL ..I"4 OA' -3
°tithe 4011a7,..1 ai I.aboTaLanfoxiao,
VrnaLarbia• tfirirpopool Mal the boitaltipall to
.the•Rmiluti r ;o,Bast-ot W.ak'
` 04 4.1M1 . ot,c6-16 . /
2 11fpuijf i z i kao* Calla 44
rat trims .ante~r , , uortary yaw ! „,
14411 , DATia,BASIC,
R Avibitiinsubl, iiAlthat W.,
Commition act Forwarding lidreluips t
01:10K h eEpop, rEpoicsum,
. da l 0 iirwm FTax z Pinstriaj
cu; ca'astirmsr;inti;
Ptudomb !WA= CLAMP.
M2llgßril
L ..104 -'
enumallamkg4,lawk. _ •
" Moms 10 1 5h.rnall Gomm* liaaw,
dilLlDtegs'
atiBICIST azuNiu.6l4l
No.q Ur. aLtlat Mitt 'Mpllongli.
, g•
zprwartung MiF• , . , .• . . • .
,goirawmeiAnsaluaar.talussoasuat,
'll.lacadmir umBap i rtaßsipaliAMtiand ;
pride "1214 , • lit 'Om.
DVILLB OIiatIVINERY:
7. a eMf.Y.1,W41041;04:14 ,
tustonertimue
kninialltthillitaVlZZ
AlutZazer boa ' , qua* a
Srait6 l 4g l3ll4 lo
ZW1155.-k-ac.L?-al.• qr. 7,01/2.
_...lloWARWlrohlt Id 88413,/oss ettlutralidt
"FraqiiStFß*SrFleAllittitoad !
• dtt.'
ttrIONI44 t. Axes
•
vim= amp az4vuus is caisson ou4
-" "itiii,4 Bll64 4.•#.7
Mitatillude EIS" ii.ausin
,= l A.r. th a i i=trird 3 V*lmilk o rtMO.vil4bi
:seamy, aural: .oin. ' '
7einsossic
•
max Narniusurilmiusigos ona
mateadin
004;
Y• ltsaahalcressf
O OP Tustori,
Vtarkilatidlalebii 130.
.I.l+ lillebtAtiMit arellOratitlOWlloll.lll
• riff.ri.l7loo
-; 'A u " - ''•••= • " ;- 4) '' " - •
BOirti - 0
........... . _ , C... 1.7 •,
- j A itAiiii ti f ol , U , ' 2 :4 1:1;:. i
'..
.t.,,.. as.. , . -Ma* ••- ,- • is: .
..
ClPTEAllringeemar,= - :::i
Nirt ,c.er, E;
4140Wii
.11,;! 1 - ,f
7:`,,t7111143:11,117/tiggr,4-,:4” e,,ta.to
~ . .tiii. R lz. tr . ." .arrtALL
VOLUME UCM---NO. 246
TACKA_BRO„
llngsa In
Crude CRefined Petrekara, Benzine, ice.,
isairizain GT, PHILIIIIILPHIA.
bobier Waite b. 602 . atts siLL isestire oar
pria9tjetmai IttattlPlL;
. .
Bohr to itijoiLlidatzdkohYbola Brower
Duke • Ch. 401 . 110131dhoid • Din* Plttabuith
Thos. IMZILIPriss. Bask H. £4 EL I& Tartar
• 0, . .4%10
Da., Imam
'um wilt/Mar.. parzapsz.paia.
CRUDE drIMPINPD Ph 71101.1171
Oa Ckaaastedaa aarladlals. AD aura umu
eassoastla rata
errnami rottitimp in 000 i T , MUDS soda co:Wdelbieds.
Partlaabir
BO afatiattaa paid to OIL TOE ICI
WL
Nor eah—catrartuma. 80Da. APB, a,.
cat
CLISkr
• eo • AftLISENDIAN, -
r, • •
G=B l l4l , InaakiViDars asosfiss.
135 - saus. ism Pus"
Cruddsilli[ltetined lietroleum,
OLUBTIO 83114. Mil AWL "a BlinoNll.
Dam% OWS, ton aa.
.
110017rdera to bay or nil gresoßtlyptionded to.
ALL'Ept lit - REDLIIB,
PHILADJU.PRIA
.
110=MMUMdlla Merchants
i Yiutt riattkttlen ptld taactigt mows of
o#o444i4misiDiETnoutum.
' Aimr — sgwa odsszults scied.
1 . •
HRSair ROA
NAlANiteni facie arum
=OLDS AND OONIUMNON ILNECNIABT
Crude-and Refined Petroleum,
Loannuermo OIL AND BEHIOLN.
And .4ealet Oratta PiTROLAUN
lIABBALB. aualy
*AV O'EtiANVE
y
r
office, N: B. 'earner Wood and Filth es.,
1 1 12.3 AND 11ARI8E /111111Litid C it
:11sw Toss.
1D1EW4208113
Vtil4" awe D. Vernet.
L inke masa,awe 'oar L. saw •
WAN & Jima, dap* !Altana.:
Wiz & has, Weary B. Jona,
Carla & Bemee4 Daniel Va ll ee%
wet. Yu O Haaska Lava:
JOON WATT, pia Profs's
SRL /. OfiliDALB. *, • tnikiy
INDABitarY , OIMIA.INST lAMB Y
11111111 .-4BAIKILLI2IMLIMBULL&NOS Liu r
PARVOI/ PIIILIDELPELL 4. +.41
Obastant west, czar Pittli.
almacamas et +Aimdm-la. nay, yaw., .4
c*grumbly Wen scot Amicably.
ayagortpoomayty saaarad.--214Z130"
r ilo 4 ll / 00 N1: 6 % ; 1 1 0 ,1 4 , 6 1 AZIAU)colit Ita,bB;
•„
. ImP4-90141!g3,
140ati t t w.
6416,66 T .11i) Nt:46 , ,
'‘, • ' 1021 x
ifielkop ,=ll poets Lena penitaas.litdah tau
*impaifella" Ovidi jaw, in 4%44 data math
msdaoa
lowitiall = a rs i lisVar c : B"l4a 4
b
Etzt=ll "
a patiod al China yea,
gm, Jan taillainabr linty wawa= i=enelh.
tole =um of Dori" tbanby arannai Calm.
af taw air/Wag= atlatanaeq as wall as meta saw
-ta+ malls irthb. pntivton. .
iCt➢a R raj
4 i!risig tIO Ite4
- auiscauitss
I
DhariaaS. Ilatakst. % -* Imo L.
Wade,* D. Lamb. hadsh,
-Whir Waipsar, - . '
EdwinaU. Dal..
David E. Brava., <;• r, 1:12610.-W. Skbard , ,
• Beadardiraat.' . -
.9sca .
_Tate..
~. .., ~...cuaistav in.an." - nr4i• d.
, .111DWADD 11.:D1.L.D. NCO Priam pd.
vilea44l2a4sieNgwiri - r.• :sm.
.. .d t ,
,_.• -, J.DASIDEDE 001E/D. dyed,
`ita' o=oa Northers oar. Woad a Tbirxi.i....
.z.
vsTERN - 1
.BIIROCE CORY ~..
NI 0/ PITTEIBIIIIG2I. •
- --- " - 11:XligLIFT, Jr., /nova i
ass.,,
, a. ni'aoazioit•
.-
• , ..LeiviAwsokt lipstig*CD.l 4if an l4 4lZoiafaiiamPle .of AAP' mad no.,
irk ^ 4 4 4 04 4 ,4 ****1 18 00 41 log b...
weruid.o - 14 IL ocersmitg, ad Wm, aro dart
ante •rniaaatraa ca.
hirS
• ,Wa Thy_ 11, h. I
10.41100 . tfaihiArle
, ~4 2 411"047/0411/40, /Mt:
...".2Y,...._. tgn .
1 ft*i.
EE3iEZ
° R 1..!
ALEItIONIMP a r k pa
HOPI% -NOM. LOD&
81011.
r • f- , BistpiT:=l,
• B;131 1 / 4 /star.% !Mem&
, - , Gbiltw a us -
'MILANO&
; . •
111181111A146#16011P'Y OF 'NORTIE
. .
luuranoo.oorcftlzOState of Peach.
romoDirolltra.
italiffml Fir, -Insurance Company ,
anifinserhaletbisboluiti troltoll pot
P I4BO PR-Wrceltitzwittractikakes to r
Lz! . 14-4
,art•lfitirgifiN4
• ~l .~1~
z mtintalictd compel; v
ntam
: or 01Bog corm Kai? . aid
.1,1 .. ivAlraiLanaTOPresikm;
--,...,-, 4' . • . - , ;
i 400011 "ibtiontildio
Al 4 11 c l e t rZairigv.: - I! ! kut s'
km sa4 dasoag9r,k iv ... ' ,
1,,..,.r.4ka... 4.J- --inamoisi _.' - ' • ,
;. . - 'AL Xr .• • ,
patte.iiiiii. N,"- - ', ,: - 11.• ,- - e
Gags Bbitrimir'z"' 41 " 1 " I taily:
- lA. eiLlafilleic_____lNGlAMlLlMAlS uvrts
-Iss• pawn ..,;;11,it, 1.! ,11 1 , 7!t r u ,
rV I4O 4S:to
w ...
dusiti. men
rt , :a :'
.r.,. : ,,
sccia Inid LrOP"Sang, o lllMit4l.. ; .
wDsa
:-: ‘,1100 2 .1 , -.. I lk , mar „,
..:
_____
01214" MEWL _
. 4041 1 9 . 0411.1100 0 M1 1 1 01 0 11 i tA'
craCtrij 44 1 - 11 4 143 0 . 1 , '-':''''
fa gin sail
.1101 1 %.41
t- -, /r iffaa,„ •
113,,0A 4.
;UM o
22 (
T. 80.0 Y.
J 7,631 ...•
0,61 X. 14
114 4 / 1 2 12