The daily Pittsburgh gazette. (Pittsburgh [Pa.]) 1863-1866, June 06, 1863, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 •
-t-r i , i
~ -.
. • ~`~~.
=Hi
ffifilEMl
lEEE
4 tibt , 4?•!=t-
MIM=E2I
=MEM
t: ;
• • .4 , -•
lc
, -
: • ‘;'• ''!,.. .
:' '': :;:' 7 ': 37
-1. , • 4 k. ''.-,
.1.. 4 .... 4 4.; 3. ~.....:... ,-
..4„.; , .:.4.4....,.;4.0..4..4,1. .
,:4 , :.,'!F,•. 4
‘
\i '
,
el; •:* '. .. - , .;e;
' -
;•;.
MEE
' • :
: • •
- ~., • • -
(7 11.. - ':` 3 ,*yr •%; :
•::..
• ..;
. • - If r 4 • '.:•!=: q• •‘
•;;; •• •
••••
• • v l
. 4 ' 1
-' 0 ;40 , g.-. - •••• 4 : 1
lye.
-40 r ,
.;•;-,
;;" ,
"!. ,
• /,- •:1
4.. , '•
S`~:
KM
; •
~a- . .. ~ .
MEE
=le
ff ‘•1:..- • -
-•!+ .
',k t y
. -- -
. . ,• re , . _ ,-- , -_-, „___.„ ._ 0
4 _
, .-....
~
... .. ........
,
.
CILIUM Edit A LA Z
ON 11121,0114
.
. . IRPL .01 a•lns,.olUl4
81.4
It. e With
wsoLiseieaggas,.. •
Limn sr Art
• . „
glimaThe b
'istiii et ti
YlRczei VittelorA
the tosidneseat the "14eites& - end tan
bli=r em rteeive the eitretteite ley L-dtt Mode
priMiTIM 5i....."....................4.•11UN1M11M10X,
4 ,TRIACKaI, Win Max
weans AND, Dolmans Stgiurwits. dodos
PNDDNOZ, !LOU% BAOON. anr .. l: 11 / ,
MI AND LARD OIL. IRON . NAILS. LAN%
TAUS,Entre ,
,11Aapt lit &wad .Tittal
Do 5kuan01uu..........a1A5. oaks
(of the late Dan of D. k O. WDonsid P urea..
a Ca,lirslinnb. Ob.lai .• - ,
1
Ar DONALD & ARBU ' irtiii:
ma. Ana Owens. I . IIODIIOIII ow Ooirxreo Nil-
Maws I. OOTTILD, N. O. BUOLB and
_3lo_ DEFINIED BUDABt3 and 8111/tea.
PLOD'S,' . 00N, tOBACX 10, , -TOAD. } EWA
OEXIBI t EOUIDS. Lo.. 1ti0.20,11.r42,54, Men
..11.11.1. asa
1)1111(101 — ac BROTSIERB,* nod
Allier &lame as4adamowe .Wkakaaw
loiainni SWIM, NUTS AND .81.10ICS
TIMEXIM,IIIIIII3B,IIIII2 OSES, a
311land.P1Vamtate,Ititb..
SIMOSI
L: METZ94II;:: pau
..-lbosenures, t 434.
Cloveria PBODUCiI
!4.1) j_tniiit4Mllol.
.7 • 117
• JOIE=
fl&O. JIONE,Ac. SON, W. • • .
‘l.lll-42zoixsiesioriSOLY *61:612 6 las, Ds la
11=& BO" PAISM.Ntre and
magaiftotutedritd %;. M' ter et ,
••• • sliorith itoponsibiaaltridiv. txtinteb.• •
SOW? BLUM • .--- D
ROLECaTiDALZELI, CO., • :min
ium Gamma. oomussios Lim Too Rom
•
ani deden 1n PBODGCIje/
Drs
WIT siataine.-.:amts inurro;°
We= 8111r4V.4 CO.; r ot.*
sun azocsak luirlEiboaos D/41.31111 No. 6
Wart. Pittabater.-E6,.
MOEN JON3I 1
IVATT & WILSON, Witouraeuil
arFut otsM
bad Pi qnsaufactlll
WHO
And_
Qllol=llB. 001Mridee kl=sict
PRODUOIr. WOO WOW' 614
OM W. SUMOUMW aU S. OIL
8. DUAKORTA 10012 1 , ,Wao
A
-ur amosigni,ltosilßD• got= Stead .• •
HICVI.O3:D: CO4:
. • . II • 'I I
el Mit Juno Ocroagos Itiraqg ' N.. I
lad *IN •••
VIOL • PA, BAtiALI3I, Wao
V‘ ilsocco,Troi. 14 and SO Wood nroe
VON'
.VON' .• . • ( MAIM ...u.
- grab= 4 4 . AM I S A *A.Vr • d i tt l3
i m s r"
-JIIG t
ICNIVAPACTIM ILIMAI.
• bilaillli iga s 4 AlM
ru
X ennizas or
wmue.
warn BTONX ULU AND
0111 A MILOS=
or Orrtas..s. Watocovsi at -Na, 14
. 1 -
11:314m1tensuaint. Pa. 1 i.s. ' , :ter r Johl&LI
I
I: $
....: .
i
.4
.' I
°I.
.4-
. .
IkArACKENTORIg- H geutumv
Pike sad (Mud Omits; Demi t
r IL
"Mar oeurGLATEN
/LIDS. VALIZIO, id madame sad beet MO'.
Ewing Put didadrltardevelty Dina
the 1102= us4co=Vor
Wain
R , e. end ......... mak
• d i r= B6. 'isddia - ditaiddidlircidx
TALTs.otroarallasalMir7e.,llll GSM haw
1.17"14.1r:,19ft-tldb". r'440"4 /a tft 44 , r1
sagmes. smasuri-
J
ONNPIi HAMILTON CO.,
Calar at nut sad Mott atm% ;
• ' nino/111 1 44,
—2r:ll— . -72 .11P1-7"37x9!ar 3— s w. - - r - : •
- Enii7663/ litlMMlildnneltk tr l,
its•
&OUGHT se,aolacoaeaD BAIIDee
el =l= 4 al shsPea4RWM
sheetS sir
ilWatisarosidh we& te Wile St
• omit:rat MMIWIRUTORAIWiL-
11.11, I. T. ISIJNZrrf;.....t.
Jr
VIECIRLSIOA GUM WOE LI.
ac•
•"5-'4
A.
. _ L
A'•'l
,J. 51.113, MAMA & OU, 24=•
11T Waft staittliellehar
assithibpsts
Mari' GUMMI= B 5 =1;
wZideresoa,kliiiliitziggsai iamb
b.0.1/94-15-941
War.
f I 0 U
-....!-,ii:inalinfilrlalligi 17 4 11,2 *-. 74 ' 1 ' 11 ,.„ "Al" 117 ,
T B ,
S r.
-) ,Alllll3l=l • : . . , ....rfrT.-... .
' ~- -;illiadibblr,radbora and Vat:6oW bad
' ' ear Mali astradad by akeyrdang; dadvia La
WPM adtatlaraiddy aaddmidassold at the
tios—wbatrnor bail bans add by pumas fa fa
, .- doorldblldayaoada,lailay ddliceaurlfaids,of r
•:'' - l'Emo . I: =4 'a I l b : . lillo ll ti t .
=.,....„, r e
~ ..._::;. , 111: euDir. , lncirligolif Ihdadigaiit.
OSADAMB, Mimi% Quart , llo
• toralSof WeiasAilaik4lticia4• 4o,
ganwallb-'-Dr. Aka; 'Dr. lialLool4
tbraint•Rabtdol.24lll•4*DgMft IrVITS:D.I
awu soon, a.
rsoilis m 'NwisTwOber
'‘4C
16,t sa
- ,41 AID
t dew Pre
-Wan' or Tlgid. Pittaitligb• .
"WI BOONS ocautuutr ou ha: 111441 Q" 18"
E MAIN' sooltatai r E MEW ISIA•
. fin. No. TII "meth stlTia, 41444. 116042121
Wral4iNc•
00141,1101 1 1 1 44 Daum's,
1.1"?"74411%,1
•• r •
• la
a Iv -
T.= • •
or ..t i, ..=.....'
... "
alft an ii.
liasishgorria"4, i i
1111434
; 4.: ___..- - • - ... woo
-,, 3". • Nog. = • L imit ~......
.--.
it ami Pro*"
to g oad lid
ramosabl• i.ril l inisei WO 110.7 dm. MN
r INV° satilesa sai Nc r a '
k awkii
sor ra
„I
44 , , ;
812,1
j;
•
, , t WIMP MC," jetati
~., . .;- , kotpiaerNer
-
'" —7-7--",-.7-77420114110T. • •
all c, , 7.% • • 4 . A n0.,
AlbutAM _Thluorare AID BTAAANSA
tiado4twdaym - sad - dtpalatlakal War
dadialak: Wynn . 1 . 0 ... 300
r
1- • -- 41A141) •
~. , •
. 2 • •-
tic °.'sl, B s'ilcia's .6 .? )
11 '1( . 011u r/-411113;'.'.'
1014A/Ams.
acleri'll,7:44lll"l2
. .400 • u • l '.
• iPtlithi
•
D. C. vanissi.
- WX.IL HAW .1 00..
408110
-
~ ..,......="G~wa .-..::.:,{.....-i+uzir.:s iix ~.~tAaa ` w ` ~teu~d~i.~'{~,r~ .:'e_` : `2-a ~- k r: ~v,c~i~r+r~.~S...~~.x F y.~~.+'_"»~~~1`~+~"' :~``3ax [ ..: 4
wTk`ac
WPM
=CM
th/LS, NC.
W ALBS, TipittOlll3 CO.,
t.tioL4,Lli owwiety
oc)Avu=ugpi4' n!mwciEJ:•NVis.
111-ILPEPOS OP PZTROLMOSI,
iuntisltNi. SSW YfIEX.
talrroaicia Ann este
.
1.. it.,
PIRG, it t its ysid and what!, Bra nOOK
f.c, l , A4 r
-00fitintii `macsewra.
ApAluter.
rrrsobruis ♦HD ITII PiiiODSOTIN 011.19.
St MOLD bTIVICET -Win; YOU.
fa HAN D
- .
cgr a cte tor ths VORMAND ou.
wo .113 W -YOWL Q,VSIDI..II
0021 P
W. A. 01b1411!..W. APRA.
T, ,N Baud strust: .
st • — need" o b. embarrassed
NJ bj the est-romment or the Bulk
nhen.thej, can bare their Oil beiralell sad 11 Wh inpre
vi.th.ht tdriciil4 the 1114 Wharves, se cheapp more
sprrrept,with Ism various bramble And In better
'Order, at
OA tee A is limit VI Ler Leilvoed. above Lamm* ,
rite whit. MI ts Vompsa tram the boats Lima to
the car., and shipped t ant plat, Irma or' Wash
mttno4t env dta - piog ri.ettaplig.
All orders arm:opal attended to,
iflllillitYfilEiatnritrC.eaVittfilir , Pr ooo tager TL
Pest OPP. edtrree tIOX laVb Plittabitrgh tor I
con AAie. , Ass Let -
• . DAVID. 81111 L
pub" curl' OIL WORKS.
LypA Y CLIO)IPENNINGS
tun:r. 4 .4 Eagan el
okaaou oLi4 .plaizsm er. miu pplaumnita
n. Sem kl;
palm to PiB3T BLOOM. tru. r .n. WV.
Prrrutrsau, Po
Qsd
ra
Ltb
tak
limn,
CO„ I
, rs.ott
vain
eNn
IL ; Yd i D,
nd /mien In
US. Uil PSTROLDUIL.
itli. HAIM) N, HAILJ4IX tic
Commludot Aid Forwarding Iletattants,
0 WON :6 !MINED PBTROLKUM,
- • rizio.iirtelrrit eitzgr. Firm/mull.
10•Lib4al auili winner aft cosidVillasta tot
etttAnosk ar Bows Xadois.
..,M=MMM XMXM:MI
Iltimo. LB . Disarms k Owi
_
ktIMMEICSAkkozas. rysia-ci wk.
Mac'
o)BYda AIiLLINUATtt,
rticave. mass must Patabaisk.
Forwardintit Commission lerchant
-las' miss :vs on&
OBODII
S sOL SUL- ylLsito, oasimasit es Wad ' and
tar axle .tabs thud mutat; pima. 01101111KEIMI
lianas .W.-20.4bliattP 00.,
ILIXOT•47191111111 Or
E.OICIFING OWAIDLUDILICIITDIG
5.1.6 p 411111illt.AT at bad the mei bat atattt7
sutliuita ouft fileas and alkali. odor, aa,it pod
pa* WHIMS 1 . 151:11100L3 udOat
.111618 L.
arias IA 4.1114. SA '7 •••
Dins c uus. ovigar b
41IiT11 sash CA3BOI Q.
;MN. 1146191' Wirth steilk.
vrrreau - saa.v..
1 JANUS LEWIN,
c; r.,7 T 4 , 'Ulll444alkot ;;.
4:7 .• ' . `,..`' ..:: ',,, ,-r. ~-:.... • ,
orcAdiiisoi., •
sad
- oraididtai wriiiim uattl A cr i ogr'.
as °Market taAltssi stilikkitarigive promrt
attentka. - 8.20
DILMOND 0114, -
etoo4;rt.ryi
-11/1217.118 AHD DJLLW 1.11 OLSSON on,
truarpmedby ipty to thrsadort.
OW•Orders tat tbstr ofics.Eri. u WM=
OTBIST, or pt tbdriraillab LRnaoKNbwll l
• 'II CIIII7DII am:
non num• ! • Am... warn
pIITROLITE OIL I WORtirak.
swum= „rugs aisishrtaaas e W
'MO
00000 tioakiiiddi iogi Ina LID rsaorioa wanam pp..
• -
/*WO .tt alidirli-Pfepirtbrs.
Mr oalo., ItireiniPb*Aages. Zittibar ,
:5=102 503 . • "1.3
ataallift-EURAIWINS"Uor.4IO
/kJ 'agouti= of ellissaanAloOldiftificollOftte 'ttio
Let AA the =denials IS •lops o:or 4 dfi
"mit'
""
trirla il aWo 2ll 4
toyl3 PfigestuOMAllitt.P44/trlie;--‘
InELAILRP4PANTRAC TOBE
talsd groparilrinur-V.• neollasd by &b. kw'
glit:Y=Ziardotintritattast4ldr °rant
riz 4 =
o'clock est. on TflOgnukT, Jaw lab, tank tot,
the sod Illasonfy of flonfoas Roo 41 mi
di sub abant cos nub In Istiatts. t No.
iff anel No fa locus al Ogatana
hanaoaCtioak, four WWI t ' of
PetntleVio
of the Tod at ItUtattsing. - '• ,
Thom iSootiona Inaba* tholmlereilot work testi:ink
Itttannbeg and alshontaiNtONA anal arotalf thi
attantloa or se coneraCtare.
w=elo to Mas& In tattler .
r..,' be propaly dated, and prollboa_l gad
T"' prepared for IncedendOn b a tbe lieriirr
OW rar. fir Paril,ielidre to W
Worn Sit •thativaboy can obtain auunfoo O
n't Nif
tolonsattos nonfaary to *nab* Woo to do lo On jet .
. tr . y at P • IMP 4
••
••tilli itia Nl= N. B alOTi ~..,'
mantles : • ProldeAt.','?
psivi , ? • • • • 0114.11CA a re
I. Oda day assookbot witkOs la the
bndesta. L Bill•thCWW.losaLiboiloc-tol og
.113-IL'air - 4 k " to 1111.-
allot sida d • -May OO auccald co
by tto cudgel al Woods& '
iarditb. • ^ AMMO 011437.;
/AM manor a. duo
_
RUA GNAW h DULL, • 1,
Manifactorrn qratelitegt blait old
lla
• iio o 4 " . .4
ecOdcaeled:aiiciaa Orik a vise cif
caking Ws lOadad Oarlalakr• ot mooLially
icakis a abira at WO Oslo .
ciotOdloa moat IClNlatkadi and lectai!
atrota.. 01
AirmaaAhe BARN :II 06.,*,......
v v , maim oak OW ardWilliorloul,l
, 7 1
iirranalah=ii ea St. Rotor s
o mato* ow II
to sossoffoottic "4"
O l osolUtia of ro t„, im k." ......t., ,
011111211111,171.1100=. MS 3 Wr
PIPMACKIONOWINNOMIRMIWI vs,
111. LT AIIII.WII I / 1 01 7 .:
mum - PAM& MIMI N njapalst
SUGAB- MAIM mob maatootax elm of 8A1}t1•
BMW PLUM! DOILI&. Ropolttag woo o
tbo oboatoot *Woo. . V x4,-; r, z dolge.;:
im itkl OG I.
6Biti;u4wherritAtsitiloilitArlidtliat,
1:%,,
"rnis r i t i„.o.4b utl aa to irpecial .laa l aivr :LI S" 411 °1 = 1
&OAP' tombs. 515 altkaLiSagmr orirmill M i iv Oust
albla Or sanity' spriblikr: Pa
alba as tho-famoit 4=6"41
moailloittes.o=g ,oll on' otqa', , l
..".•%it ono. Itionoto. ,-:,—
_..-, •
A ," num. iminriestark_ 0111 014)./ !Ills,
,
*Mot aill MilialllOX7r l ".." ... ''''. J
GH, S
.Erzsermv.,:tAwous.
GENERAL ORDERS No. 105.
WAS DIMARTNICIT.
A2I,IITrANt Gmaa.'s Omag.
Washingtao, April Mr 181 8 .
The organisation of on Invalid Corps la hereby
authorized.
This Corps 'hall oozed eCiasil=ed if nee
hemeter to thcnighfiberte of
OellOisni shall be made hp tram the follow
log mama. eta
Fire By taking then ethers Reverted men of
common& now in the field (whether ardently promet
or temporarily absent") who, the wounds received
in sem ar abases amtmeted In the line of deny,
are unlit for field sore% but are stair& sf e
lective garrison der, or such other s duty se
O r o
be regained of an Invalid COML.' Regimental
Oomemunien shall af coos • make oak, from informs.
tioa remind from the Kenai Oont . tony OM,
are, sod from their arm knowledp, rolls secording •
the Perm fairished,) of the heir of the ofil•
oers- and enlisted then ender One ananands who
fulfil the folkneing ocaditions, viz:
L That they an net fir actin field rubs on -
amount of wounds or demo contained to the line
of duty; this feet being ontilled b a Nedkol Caw
• In the smoke, after parsons'
Tbat they ire, fit. for gardens duty ; this fad
being likewise certified by. the Officer, es
shove. ten personal examinstiOn.
S. That ;they am, fa :the opinion of Shelf env
monde g Ofitron, monodies' - and deemlbilte ,
Them rolls shell be =teed by the Illatubing
Burgeon end Regiments] Couthander, sad Stansrutt•
teds through the reeler channel* of military
stppowadeues, to :ee Proton ithestud Best e of the
The trogimenial accammdershe enter is the ool
math of most; opposite sea Miner's name on the
roll, a gammon es to the gemarel enactor. of the
elan fort
y ece, indoetry, sobriety and sem-
Om to dut jand all intermeles floonnandare del
endorse thereon stee foots estheree poems is the
ram, or if tong
- i o n none, they eon' dee baer for
they am willing-to andante theopirdose of the GlB
or sinters making the reconmandellon. Metier
-
rolls shall be tannuded frinet time to tile, whenever
the number rd man fulfilling the canditions mummy
Mad or the ezigencirs of the - surto* my reader IS
&mod: By`tthing those effigies end-enlisted men
silll.ln eervltes and borne on the roll,, but who lee
oho as from ?duty, he Hospitals or tionsement
ono+, or are admiral's Studer the control of Medical
iCiftimen lei these mom the Medical Otrlowr In et ,
node= shell prepare the tons soxirdiag to Tons,
meting the-names of lawn And men Mom ths
same regiment on s roll by theneseres, and mod
them, with the malt. au or the limi,eon, who
sisto
- ed, th- vropo . boolmeneal Commander. who win
forward them. as heretofore spected,enhject the
same condition. and-retnimmenta.' IL in any no.,
tho liegionetai nominal:pier shall think an aglow.
anti, in pain. cf therieeter, to continue in the so
nde 11 the Corps, though disabled area
fed by the remark, he will soda ottledlorrin the
column of remarkt, and note the exception before
diming theastiCatte. If thy cetera enbsuid man
now he the mem., hut event and loy end the reach
of a nedicalOUthetin charge of s Eloepital or Caner
Mama% Camp. manes to enter this Corps, be will
take the course loolcated below for thane who ham
been honorably oito-,arged the wefts.
204 d. By saaporio throe °Moos and enlisted men
litho have bean ham:hail, diaottaqied cn emote.' of
wonods or disco. contracted In the line of duty, end
who desire to re , coter the mimic& the cam cd en
spoticatioo for appaistmant mln
oat be made to
the Primo. Id natal earotral of the United ifttafee
thronah tna OitOtof ataihM 1611 ACME Amiessot Pro
. mat Menthol Umerat of the State. No ipplieetha
of this land will he ...sienna =tem tog kliewing
moditeon are completely tented:
1. • -
That the kepi mot produce.storiertitatts of the
dozenth of thee:ward of bructinstent for the dame
la wech..h• thorn, Out he is o .ilt tar mauve field
wesyreambet of wounds or dimes., and is netlith•
hi. to draft, bit is lit for genera dory.
I. Sheet h. ferule nino= et tionorable dischaiXil
on ecootint off. woondsor disability contracted to the
hoe of duly.
S. Thai be produce ronnnmendsOma from. the Be'
giomese Brigade and filmion Otnenonders met
whom to ionemsey wren, that be is worthy of beteg
thus provide kw end aspen of returning 'depots
soma to sue Omen meut. iln case le ale to In -
minket. to geS Ude lam endows, he may, having
,eetehleed the Wet two pants anon, seep the
Boma entireness:et that he is deserting and pre.
mot Its oeriXiaste of the Let. She eTWIMOD mut
ale hsetbtants4 by the opylkant, sad most be gads'
aloe watt his applocation for appolittatat.
r U to no eating Eminent naval llersbel
Oeoesat lor she nude appitheou ma , to ter.
=l . thr
tozsa
ona,hth.a.dkolotme iant
s.aenl of the Sot•.
hewon each Inca Ib.
sob gory Waxy of the airptlains as in may knew, or;
as are adorned oy hie-mood, end forward the on.
to the Proton lb ankal Zoom' of the United thane.
anlistad men. bsenratos Mecham, ml 013 Sor.ool2lli of
of ds.DOiq, dettrina to re mint is this Ours, will
pellet thetteeivte to ins Baud of tnrdlm at ler
the Owen In width they roods, Ur exammerion by
analaurgape nunnat who shall mammies them and
Mt .'" a attal thou =e cd rerch !Login the
'casts
_tomplo..folit_ll the toadittoos aproMai
L %Int be In nullt fa aril*. in du indd.
L Thai b ta 0.1 or entice dup.
L That
be 1. inaltoriono and desertinig. •
4. That to yr banornnly dbobiargod train ths
rink% • .
• She Provost bloshal fa , the District shall Dor
sod Ow ap e with Ude eartinente of the
Bord, to tlis A um. Prams Sloshal
Gess& oi stall moors ash emblems*
doer** sad s o d a ato swords of Os Gompe,
sy to which be talakii.d•alh his shths Smato.r" rl
stills chow; Oros, sad di @SSW also tt Is
sieritorlosscosoni thst the mash denervlng. be
rill 'alba , lam la aelennwar•We melt soots! rake
se tbe nods; ilszehal Deudslsorrstsollelt.
Medial Impostors, Booms i n shoo ot Daryl.
Mtsry .Lessosoders,. and all others bone'
entbrnlty Se dirnanrel• nada 91/0124 end MP
shako. so kolvddes ossi be to say
met
under their cosset who gay be At tor fordo is
the hislid Oohs.
TO ;sorted etarabal General is charged with the
rossitios of this order, sod the troops litimOsed un
deret Os nadir ths Oriirid Of ids 13111.11 n.
MI order of the Boritutry Of War. ,f
• ALD. TOWN/ MD,
, • 4412;111mi' Alabama AteJeteat GeneraL
WILV,ISTALTE
its,try WE ~14,2=71491+.
lapanlat Depodis tram 10 a. Eh WI dalocac
daily ; lATIIRD4III pairsplzios, frfik 10
Wr Moo, AA mastsßrifr4
BA'Xi, ociiirmarrr. mai • ISOMOIJI
DSPOSIStiaI. tor Illsetuudes, liatirlaili 010 lAA
alLthooowbo o o Maul or eaviarge wit' ofilli.-W deo
maummAr•Smoll to IsomAorA •Ad W
olle,,—ltowill Cot'
Jomms..4Bintr. stizotarr doMmum Or AFW!{loot,
cod'posonoM .31 domou - r.. -• ••
_•,• ,••-• ••• • , ..,•. ,
....tawcimat• gm sow at Ali 'MI' 0117,40 k 10••• 1
.2;pa 1.v05.4. cm &volts, likletei tif Ad -AlWom be iwill ,
• piamd to -. tie emellt at tba detmalttartarib brat
dap of Mar and November, mid tamable As
twoelatonot mot s.PrAmpoL : At Aldo 1114 WMWT
ma WwWwisk Iwo iiim. Amara gos.
, —Utmost will mum= ob All Mitraetta tbeikai tad
V i es* up ot ilm,morAte . atm snob deponto an
. .IfooWi. miAgoini.auoloo, By.l.mos, dia.. twat&
OWL olmWatioalmAlso MAco.o , .'• - , , ~
1' rANI PronliwW— . R. OQPISLi•WWI',--- , •
1
Elon:Timi, tciton, ; moson-st idottesd. ,
. hem low -sr , o.eahmaki ,
----W. 11,0opo , 7 - •TbrobTaitar
Ilene) MTh% :__, ' }I • -, Matiolso Yugstrp 1 ',,, g
Wm. FL Saab. , ... ..;
..2 liew.win . 1 4,0•0/u -.A. AL aksymis. ; ... „.
Obtserre • . , ! • , - -meriraMierlf ••;
jAPa. litiaa,Mir -
jai 64 oak
Jr, l c
!1aa111%,1112011
,53 , , 3[o, C 11.7
. 11 .13 10 .1161U55V-1111pletta„fliiiiiiliii i i irteiliktft
et hub Meade ead the public jetearally tit Mit flabe
ratte,lldgatbitaiti as -1103. Wit Womb" "ilieteti cab ,
see Oi MOW WM* . •
.--ardsg.uithdraine.the thtetest*hill liate•
lteteireee:lthp date g fUlilltiafikadtatjs.",
wilisgaziaxaaammllemt ou Str-lanhary
met haring thomhosed , the dear* itteek elisseeq:
ma
& .Ptaho•fott• .ineteirld .everieter hhi
**or* Mum% fir Btedeen7 t ibr.tievactil &NJ* le
heinemeettosapply she oillepiegths Meet
lb dissaufir Ideo
agaust444-itiebistrias. S
tot eson trethmehh - vittrs lieelethheik of
airtime awl tagettionehbersessesid siatetiah
ea iibecmhemot capthailui , hes llama Winne the
=zzeibritdeu of the WWI/ hatBtu..of maikeW
tart rut
-leighadrhigtdrEt hieKodlid-100 end dianableew
BEADDRATE MAWOALII
so PLAN ia O-POEM
sushootlint 4= w eesl, des* end
Irick ntailitiamv,immaylor
•ita,, we. l heri hatted *fur letwonesteat
which aka In enr why. laid ea . the peados Of the
ftasHralrer. NOY. AlMOolliiditetly SORTS thll.
ifkarff4, 01,0101160toluag• puny, beil4ehoriand
of , lememe. olfo.ti
-tuopotisr to tY
* robots are unekroini&
unwire" Asa Bum" ii teed inottool4 4 te Ine
"We the. dame& **km of the best =Massa fatal
1147Cititi
r." &BR/08E11ff
, iir,HrOimadist.oxa. of Meshy.
.
V-1111562.
• L
C 7
3 W. D. IL_FDALMrty
, yffraiinsus
~o urit iota,
itOnTengittirTva=t, j..=
l'ziehommorr4rAwsspow lap isti4 *
doormat. ovindatittiY 0611114 W Piallailin
414.°47:. t ) I T
I.
I
• ~,, -4- -'' I , l' . .--'' '.-'-, • : T., 4- ~.- ,
, C',ii.,,..1.1.1., !ail , kl ~-,' , ~: ...., '..• c - „, ,
" -;: ''' .- •
.1, VS , ~.....: .. . ',-. ,0 a
. .
. c r
.. ..
. _,.
, . ..... .. . .
..........
„.. . .
. .
. ____ ••• 1r3,-.‘7.
,;1, ':;:1 .. `, - ,',..; , ;.7•1' , 7->17.7•.;•
1:0 ) 47ir .IdoVIING
siEwLivra AracznArAg.
waskuria& VILEOI4,B
GIIIIIBS risuroia, oisatitAsNrkKos
SEWING
WOIISDI3 PAIS
1.
lINDUsIBL&T,
With ♦atathk imptowainta,
T only liadane la the Wodd flzg
PlaN I••
13, MUDD= and MIDI% *tit flpe
Etaxinta.
Vat one to romptottany blond to tall at
alltom sad no the Latham la °past . =
•
marAa ifilehrodewarraists 4 bralsk
1'
'.re.na far rOfcwtsT
. .
WIN..BIIIIIIVER , &
• WEBTBI*IOI35 1 1 0 ;
••• • ' 4
Fivissasaa—lio.2T VIVI% OMIT:"
Crotazat—PlKWEl OTlClLL•nunamoi
Locnirimr—sco mitioNtelmtpuF, ,1
CW. WILLIAMS & 00.13 ~, r
...
-. neisoviD AMIN' TOSILTY 1 r
Finiaill "i_et.o ll6. *a el - 140684 I
kitabl oo l n
isawooos, so. SlSioarth strait,
. _ .
Than llaskillot .ap bon Agtona to Maas
Chop.* than ans , Woo siaohlas In Oho asst.
...
vim do an hinds of most; and nat . lamp
_. .
three pats, 'nay Pi tic; atsnlai'thai naia • ..1.
pars old an two than to ontanlost.- -.... .• ; .
liana. all kb& of itlaarlskg laaaatia mad*,„,..
-'
Only Cotton, U.. atlas:ant usrutpa..._ w , ,
low .. - -
..
.11.,,•TvtarT.*”. ~ ,
~ Arleir;BOolf1 2! .
.
Q,csacsAlro.:vAttrAstat : I 171.
NJ Diverting of
waftole, - .. 1 '
labors UuI.U o l &i i Mgr • ,
Dr..bill•rhila4terts au Ilmoisks. - 13
- p o oduo.la Stssto, In llossisit sod Litialt,
HowerstresSbew 10 rarr. , . 1.. • ... I
&Maim ot, thslissistsstion , , &clay. ' . ~
Rows sad Boise Works. 1 soL
ILlostoos Usistsb.... I is ow `,,, ' 1
Oollyass factors, on isdptassYsoise P • '
Ilows'sWorks. , 11 sroir4,ll
m)l5 .. , .. J. I« fanakiS towns
low
I _ATE PUBLICATIONS.' .• I
AA lifeuibink Tramaa.:. , •
kllatory of Om. Raf.:naotkot do dada d
footfall**. tbo Bowsaw, *lt moth** I
zhiGnat k.* WOMA lass had.
Baotou. 'tblrty lora Indio IL s flaada.i
Ls* Illmaf4tut. Clot. sad paper.
fp* azal.Pra. Boteolkar. •
th. lit*ti awl th. Amp
Vert' L 2 Maori. Thedw.
zu3 II .5. L. WIN It /aunt
PPFri=
FURNITURE
aunt haw woo]) tuAtas
I
CLIMIQ OTT
• 1
11414
JAS. W. WOOPW
sii,;..t. a
~71 it =t 4 r‘,.
infOLEPAbli Olt 1111TAI4
PATENTED OCT. 8,1.881
Dithridge's_Patant
. . .. .
OVAL LAMP 0.1.1.01M1
-,......
z= FLINT FLINT OLAsS.
nmeotamair Or lataaderllble .
l
flat Sam% which liestlag an parts. ,
the awe Kui!uy. dose ee l _RI
ri- c. -- 11:1i4) itiiiti I —I
Fort PM Waal ono
LADIES' FANCY Fosb
CIIIILDII22III tA2icllpt3;
GENTS 111111 OAPS, OpWalls emprlit
■SRI ANF.* OAPs.
CT•I7 irueSsty asyls tha vxdacai
at' d lab at
; loCIORD f 00.14
.140IC DIMOND STEEL Wi?tt,lES,
Lio
-
PARito4fWiliet CO.,
• Xaarbehtron
DIat'QUAUTIVICOOSIFOA#
"
sok*ingui=r , c 4
llama, -
r sad ISe _171111 4 11 . 11M 4.
114. *ans . :4 • - aim: a, manna.
11
09 1 / 1 1alf-ABZ
t • -,
•• •- WAG 'Pi tittf*R.i' V . •
, • : OA. 1://t• •,1
Thillatitio
12161
TIMONIAnAgiti' tia3ll-
, - Y 1; rct,
%., .141. 0 OA. 00 420' , -,t- we. ttuFtl7,
(14.4160410E0M161A!ir! a 141)
, i 1 411131040414M1Fi11t OrWitir W
i n om4„:s
4. : 1.1 3MN
li
lists sbalalim 4 sail saor.,, ki tc.in *MI
imam • nem . ,
thsts t: KM knorlitilsbi ~ • .. . .
WOWS YORAM
,NtiltFVfLii ~ illiflftrits. .
- allliilhilisr *ONO! Itimiilik: if 1,1 I. A , ki
-1.1 tiOlLlilifol4 e 4412 AA:4 IWO* , iliogrei,
7,A. : 41.1A9&'M •
Ae.!•-irr sau, c
41 l ets
„,
w w •
.thaitronna
No laisisTt - trisasto• • •
temes.-11.11.-=CIRRWRIsSan
WM.&
BROWN' 110111•11/ 1 Z. IMI •• . .
, NOIAROW & 00.;
~ ...1 - , . ....... i A 01..-2. .:tl' :.,11..:- .. r . .
atOggiojaifilniiiiKiiSAMlUMAFFA ..
:.,. :?.:Coallalfillia4-611r.OPAUltiV. C 1 7 7 :
1 - Iptil ,. SVID Onikilil
::i•'..,-i ..ir, •.-:-.-,.. ..
14.51 . Prrigumaz..*Z'
A t ''' — ' 7- " x4u4 e -4 " 37
.
ir w a"m%offo il li.4..._.kThigr l-- Elam-7-- .BA 41
amovrwriwr
bS :M 1111 12 , i . Raps
ak
sod outhise
--air—t.tatilzgAVliilli—lint Ir , es
TiojroolllA zaodo to adar. Aloat _
VI Wry It t l 6 A l2
a rlD
*Pt
- 't.t iff i r& - c °9-C./re
di.l 4 - .1
;qt.,
Yeirti
1 Vitifitiargit ilbattil.
B. RIDDLE & 00.,
ainTosa AND. PROPRIBTOBa.
nblloololl OMllli - lki 84` Fifth Street.
ifiisoiasa AND sizirmo sprawls, DAILY'
ammonia TBEE LATZIFf EJWI UP TO TUI
01711 07 PUBLIOATION -
SATIHWAY MU M% JUNE '6'
NEW TERMS OF 'FELE GAZETTE,
Soma =mos, by min, Pfe Tor -.;;-$ 6
414 month* 10.
• week...-
" do& coptee--.-....
a-
Mem Lamm by mil, per yew—. I 60.
o 0 • ;_eatmth
- 10.
" L
Mart forme. e1ee!,00, 11 . Por roseF- 2 "
" flohe 016.100,, - 160. •
alubsoll6Orwee".. l2s .
- o i L d one est= to the, peftf lendtri Tae •
010 et Iliteanrere tall wad the gnome Guam
daily. See eihlnti of twiny' , we will and the
ltotterse GAME' del*. AlOge '4lO 01 1101 .
istreettehoiiit aridly te easeese, end' mere
rTAII
deep etoPped when the time expire!,
-
,
General Buraeide on theAltato of .the,
Country.
Generiel Iltirnside has just issued the follow
lag
important ,. ,
which ‘....,...
order, entowewe views
. .
that will be cordially end o rse d - by every pat
,
:lotto dation. We ask for it a careful and
-considerate perusal:
Nwanottchrim6 Dsrawriatur or ewe Onio,l -
' .oiieubenti, Olio, Joss 3, 1863. f
Gumless Ocoee No. 96.—The General 00. m:
media' directs toil General N. 0. - - MaLia a
-Provost Marshal Geneva, at ones Institute"
ati brieitigatlon into the oases of all . Clasen
Winders - now cantina in this Departinent,
and in all inch owes as do not clearly show
. premeMtated disloyalty on the part of the &e
-ased, or when a desire is inanitestedto 'atone .
_far-pest faults by future good conduct, the
prisolthrs'lrilf be reused - on taking the oath
of elbegicties and giviag bonds le: a islet
observaree tiered. The General Vionuhend•
log Ii tiOnerinood Het a Jeep, mejority. of the
had
arrested heti been misled b dishonest
estireing politidans, end he y
prefers. to
ethics at the .soutowi of the evil, end hilow
those who have leistell4)istray to retur n to
their loyalty and alligianel,if they have seen
the folly and sin_of opposing the Governinest. ,
.i 7 tMtfaf.teCilt•-be, in salving to put Own.
• rebellion unparalleled . In history, requires
. that vrs
ery-man, abho' orbs the fi eld, shill;
-.each in his sphere, be enlisted in the Mama
1 The necessity demands a sacrifice from all. In
1 responding to this Cell; the deiotion of the'
citizen soldier stands foremast, and his semi-
floe is the greatest. He gives up all chit Is' .
_deer Wiley_ oithien--his hone; his [reedits .of ,
I speech sad eaten the prospect of . gain, sad
often gives his lite. He exacts no conditions,
but surrenders himself wholly to his country, , 1
as represented by the constituted authorities,
placed 61,112 him. , i ,
.flatieldhe he thus yields up his aide rights
so entirely to his country, he is none the Nu''
w oldie:iv:he waives them-temporarily
.tri give
- g
reateizeNalenej-tabliiilfoits, and looks for-
ward to the time 'hon.-the authority of the 1
Government restored, he shalt spin exirobee
the rights he has patriotically laid down. • ..
While the duties of a citizen an dl' hum,
'-pesoiful* and , -less 'exacting eharsoteri 'Weie
none the lees a soidier„.and it becomes h im to
appreciate the grandeur Ina eatireasese of the ,
devotion of his brethren in the led, and to
,remember that he too has saarilices to tnakel
hut the eocustry's dentand upon him is one
paratively but. small. The country re i
from him no physkel,sealhee, no pe nest
r
lerdships: it mealy astir that; he shal imi-.
tette the arianple,qf .the soldiers ia ihe
fleldiso far al to eboubsomewlet of thit Iris-
45505ataptoch mbliele•tholgive up swankily:
Tlot,eittrar would be unjust to the soldier;
as well all 111311111tittll Olaf cainery, it, while
enjoylog the consbnia of home; he werel un-
Willie g to err up a portion of a ,privilege
which the soldier resigns altogether.' That
frietlein of- diselaulon and criticism which is
proper in the plitictin and jounialist intim,
of - peace,hecOmes rank treason when it tends
to weaken the confidence of the soldier is his,
Gaon and his government. (When thin 11;
sidaonstniaseeietriblits'nt the'iery. rod( - of
that military pow er , wash Is for. tie ;timer
Uhl the country s proteotion, makes lid spa
Penney it's He bounden, duty of -the ilom
mardlleg -General , toutpel It frouvhis lime,-
'Oar a teenier MO than he Would . drive
frorrilds aimp the +lain who would latter a
I I niaterl4l, poison, :that, would . enervate and,
1 sieelinale hie soldiers.: r i
1 The Genewileonnsaidhlg desire, to again
call the.attiation of the alders; Provost WI- -
shale sidothereinanthariOito the neceitsilf ,
of gre•Cearelin the meld* of atvistsii *highs,
should in all instances be founded on tallith;
WM; - sustaining . distinet charges,. estosph
stn.*. 1141PnWil of. the ease demand In.
Meat notion. 'olYelesiness in this respect is
only lescAensurable.than negligence In t h e
detection and punishment of crime. 11- yil,
!filth the exercise of scrupulous care i and
sound discretion on the part of onion, anol:i
outdid consideration on the part et all ti - -,,
•d r
eons, of thirelitions of the people an an
army,. to each otter as above set forth the
Gentel ern& fol_if warms
tuaTheno tin in putties down the libel. -
lion will me more hearty and effsetivei, the
actiblitylatarreiti :will itallielaished,i and
the tendency to fictions opposition to the gov.
ernment, sad hurtful criticisms of its male- -
. ...
ures,
bi removed:
By command of Major General litenside.-. -,,i
Litz BIUIIIOIID, Alen Jlttkrt Ga. , -
Oftidalt W.,?. ibi****colf
.I.Adjutant
Assistant Generiloi.
, ,
ninon Fa . on,
No. ILI 9fDOD 0.
- GOV. hepley a Bectiah Toady - ,
-----------------
Nor so time • past, complaints have ben ,
, 6 0 114 0 No_ ..144 101 1 - with' from NOW ot n ?
litatio, of Gov. likeptey'e !nailing proptinW
Gee ecltebitli the kiwi ma ialletil 'of that eit4:
, 1 , „. m ' "'
Lhater..iuss „thane._ gives _anothei...ostgiv.
, -
tide of Cie. World Or flov: -, Sliepley ti,inakle
,
himself agreeable to these. people r, ' ••' i,a..,- .. .
Last Week 'Got , : Shapley invited a smoibei
-')IIiillliolideCilloot hirr„lit.higlattiito eon.'
snit with him as to , the propriety of Wain,
an elistion-'101.• city Mors. - lio wino** ,
meat _hod or his been made respeotine,
'matter. It weictitto private, tint of coil*:
"Umbra" manes to know all that was gold]
dn. It is understood that no oonebidonwas.
arrived_
at::: Tim most remarkable thiog shine
the sseetinglest the .prellattes.of certain intra
[ ` there.'' No' Weider some gild Union lain
peeped in, looked around anti walked offorloni
they saw the Term:nor taking pith
'edit.
Wlll - ; libt editor of a elirßw siplueset
'ed itaWel cadinst, end a - ruiddpro.slor ,
cry Mhdr tits Presidents. of two of the banks;
here, whose rebel sympthiss are well known
F Thomas Ar:ldems, President of the CreitoMO.
[ Mirimeillsunuanes Company, who so- lithely,
testified before Judge Peabody inbrdiaG,Ut
Imallizroid7Zilidgilinii-roglelera ell." 1.14,
Who doctored on matlagith liTifirwaww win`
,with time, mike! . Pr. , Kennedy, editor of ; Gib'
Tres Itsissistidrevrossee. - How think an:
With Meelibb asvo pthwideltrotglilk• gay
'braid of *split two:Years like *look .of.l
*MAW* with hist" la cam, taking:counsel.
with. rresalevery, aun t s whoa alVwhe -thew,.
sayibiitof themeassar of Wit ribelliod know
that you might tis,Will,eidlikt. bag ~ 401 1 ) 14.
with.* devil tfmako'peePla pions, as too.
usorproodwivqluser-PfludfclayethliPsion:'
6, 1863
The Way of the Transgressor.
411111ag0 2,0 . Porto, betel, Mayor
of null. a merchant of that city, bonne
bankrupt, oaken euralutiosi hero Mow
aredthat bee! eeerett, ssoiesa es se.
tiemptFlo Se
tOultedif f and tit mot with
molt • trots. and retenNet losses la Ws, es
Owallowedispneirly AS V's', or Ns forum,
Sad nuedeitbit
.Plikifigter,earotherr, of Liver
pool, as inddbitid in the Court of BlRkruptsy
OR May 111. tallsakindlarldstery ef gambling
.11tipments.follo1it by oleos dosses. In
this ale the fdlumitforsurre than two hut.
And Jitgesand dollefos,the emu. of debts
offer ousts .stsuntiatto 141,121. Amon
the reitiresief wideh this dna beano beak
, aptllgfiumbtlate.ntialloiroisolied" ittlieirou'i=tt 4".
the shipment didithirineits4 made: to' time
Southern States of - Am! but the Alpha.
' bee* seised' sad eendenated lißlO,llOlik-
Prise Court, As appetite' biell iabledioU
which, if sucoeutult 04000 ray birproduced.".
, tinder the head of !Impute la , the hand!
of cieditors:, the followinn eubsto.histotY
4 "One third share in sight oirgois slapped
to the Confidant:4 Eitatis 'Anal* being
the joint adventartrof W. - 0. Pearson (a bank
rapt), Kt: Wm: - Dibsen, of Boll,and - riyalL
Slap Peterhof, oust of ono-third, .13.000;.1.14
I blo&iwa-fifiNOO, 101110, 4.1.0111 k AO*, ;ditto;
£3,000; Phoebe, dittei 61.110 0 ; ilertiotss4 at%
14,000; Lodesnodittee &I. 0110; •Patras,:ditto,
£l,lloo;Stettin, .4111o:04 1 o fi ; , Anna
is Wooed to • - ,.1 , 0 teld*; sad As. urge re:
&Hood 4 0 , 1 0.9b0r. SO :At ttitk.PbasbOt t ,
Oar ttlea.inforolgit,._,. %put, Arst eaters.
41,0 Ofiexte - of the IferSOto,soldby Iteinrsi
Ourad,Ciarnity & Co., 'who readaOtterpre.
coeds; cargo' of the Peterhof w e diabolical et
an isteraudiate paint. and °RA** is bailer,
ed %Aare. susceeded !obit ran into. Otte
Confederate "litatuwe. estimated. -.."Jot,
tiS,OOO; cargo of the Lidorte__,'"Wift sille4,
os
astenspiant to • rut ildonleW Ibrissey ) don
nasally this wW bo a dead; /am taito'
&Inoue; and thiTiluitin !filed:tile leeks
The deoluatienenf .theu-Britishlnsciliest
debtors are. perhaps.,the best,erbleasto
could hays of the ' eltism: of Oliebbistedso
Here Ia a,dria>whl.h ttoo . 4.
output of sexual ntithirts& al"
• ,lpfolootiii. AAA
whose creditors , are found in BLOM) Mar
land, Luboti;llew . Tork,`Portr;Zrelf Or i eli v4
, Stockbmisi,,saCetaunt '4,04011,16` Of M i t
land.'., they ester, ce sanies. ;..4g1.4 1 14 0 4.
Orating rentiris, extol:big our
able tisiuiwithtbeevidintintiittonte'sipriid
,tberiskhendtheespeatation.thetirr:the leat
run the extraordinary profits would.soEithan
cover the losses. They knot, thit; Ina
sell, their podsi if they. are- safely iota
aitariestosizt an :ailysasSiorf - frost throP, 0/ ,
IT. hundredur rub for Coafederate mossy ,
11 - 1111 0111/I_bu with Ws, :tali cargoes
Acne it ;risk nits; per
pound.: The ionlito of. sae retred - tritof this
Mocit is lisiar,notibtOoseethe lithe of hilt
dose* shiniestto; and - yet; one alter the'
other, the blockade 'violators ale into the
Britisb' ovate of bankruptcy, 11 mournful
procaselon of disappointed- gamblers.-IV. Y.
the Pale' Goias: [
NAT 'Wait OstorriOtiediej Yak on
lionday, la Addition to stall mount or
basing of ilii4ioOstialift - Ode;wldah 4 ll.
Incur dig5#441,0417,
--A
4e131111a ;43111 7 itatasz Doi l
11 4 t. liwit o6 ASHOilliet mak oa th s
itisteXP4 4 ttlotttio.lasaltss4 oottelmosse
b be Pita Costs as s timid plisse 1111144
Alit-see slit#t:rsrs fond so isossetatO,
, 4,tjahottes.. r
btlessptaisitsiosltly
- osatillotitsstst -1104 .1 Air "AVM
,AyllionAltiptf solipsism We ,
1116.:136* Li theltsAtotif *oy,
atelsosa
, „. ~.... .. . .. .
Mattatttgteito,t Callan ,avl,Wool;
Tho lislastaslaaosathaltsjor 14 4114 ' lligls
of, a pm! Maims plaah,altbsit: has ..poilitlat,
wan*a lillaitialtil / 4 / 99Itortaa4 wool. 4'
ritisiblos Iliitatoti thaa an iitistr . lsaiki
pie4:lliialiiic-aa4; Whiki - readily ittAse 17 .
'lnstill preratilorlolattikaltholthoi,oottow '
at -wool: - Its ' us 'lor tapir ieoelewha lilt
diteatatid V , William -Vow; Pristdatit.at
.tlt•- litstorital -Slidell '44 , Ilaittaxi *Pao sent
satspaupta . AN • 8. 111.. Allsa,•-•ot • •Bostop.rist
1841,14 :tasting for abatis:: Tim sumps; to.
ilinitialas yaw paha...sad Ataxy= Admit! ,
tad thap fr itiplap at % Atittdc.tt tbsolitsatins gal
hilliti44 10 SI! ./tAA•...a.,lnkt COOV*44
tiero*Put Ito; ix .sfamttaral,kskliAts- 01,
London reliatitad - tha allatiTislor that* sot
`stati,4ltord thoy atilt radials: asiliarloslt:
This lbrs Is thtis dostalbsil:" i ••,•=;,•,,
.enc Jl•ionas, LOwstad . la iirills, tram
,Itollas apart, la blaytoonissabolromiround: hs,
roam sr! 411.04 IliThvistista:AY ,
41004 a : anWP°Ul 4,4kfrAtintoo44ol ,
for small jisia..l/21s.Plar4 *ls lA. ..ampe4
' It Molnar of ' arca whim ,It , bola :14/
71.141 le Abre mar aittab fdk eta litalii:Of
partsysi ntitills4; - It growl Icitholtetiltt of
. 5
ton loarlo' sti- foe: - Tor papiiitbalc thlk'
Yelllotat may U 446161 haw h 51,421 ' /
reread tato valpitaammilatilttrOst sh.' -./-
Alm .IlbralstaL sioo4Las. stalk. being *err
sirlast* id' at* 411forsakmariallos, slipper..
A iessitgitz "oitittio, ialaabla am-tat thlo.,
'Ant Is; that At. 01 07 v01u43 1 AR thtl l 4 6 -$ ll
..wisba, thi air, snow,llY grist aal taistjaill.,
s.fhlsWiirlllisat laikiir 0 th i itr o tkiPl*SUL
llowlt ' - ortakthi Uslastaf IS' ' ..
knows sia appitilifid for 410 dalikalallowsi 7 '
aad &ablate awl lastlat, pl ""1 - , - ; { '''
doe.
, isa /31:lissi Pros turiisholo loiailitterksV ,
tag tistiits'at riksimplitlos withal mihsoos.
slots Whist iosUis latisassathsa ,
_w In AS.wh.l. Dosisist,stakisa.cospalleitist
ttill N.13#119.A9.110141•11.00 thsi staalth i g
olltlcolPautellet AO AQUI, Nri .-,
m ln tel .31si, !ripsaw. hi" . ,
it" lii' !Wirt T wo .ss Ohs
h idyl it* , Val ten,
iiist ttraaVialhidrobzisis hkaihrt,iti autos'
to a-orkessi WA brosil.sabahhoui4 I Its
..s. Is not astopsillob bhilisinippossh
i, is DssirK.Lsho—sos - wheat hi.
i WWI mizsitijorin-,Ski..szpoutithrs will.
sit Is Oneld, NMI:UM& OLCallegragiOldia.
`.which is t 9 *OP, forstirtlir9l4 f
r toonE 01.:i
Tows. ; Low rmiltif hal 1 19igel ;4914
r411,1"1111::Billif*Ao ,aeo n otos. !,86
eithl bir laft`ts - soir 4 ill() ' itoifirst. htslii:-
manta and sooss-hontliod mad tit siesui hAvo'
boss thatribliad =tong Um. warn -far salt.
ilohatoo. - 1.: ‘'...:-:.... z .._! .. ~.......; ..,!. i - :,•
`, : ; lio . fAilil,TOro. noliaTtorfux4r, -
ozom.--Allo ClaNfilia. fry pit indiWof
'thiP*liiiii!**KPl:*** , tio:l*.t.faltaff -41
m ol ool4iy tßioirfoloiat&Zoldorok ,
pof we olow‘ii:Okbolii;' , ' Obiatlill itik be.
wdliisolfall oilt_pouo4l 4 * l l4 sl itiiogogii
loaietkii articaujiwoofol* AU diUdros_of,
likonipakiloto As AiliAl4plotkuooi. ; hook boor
VitilE4o,ol 3 7. l fon niff i al,l * l .
t 9. 4kft MO foltri liosio.ttas o r
S.W iaw r ler e gr um mot tot!
l'of A _ IA :Fiz z :
lig! ,11 4 41 tcj,, Mau
. ta r ty
•ww OlOr , ,
elz-iiiidied fri ' .';' it ' .pfiftetpally,
intlooi to* iwiiitf4ffositf MO; fory - aii:ik
loir.gitowto iiim)4lft4lll#ol43 Bobbi n
;!..._--;/: 1,...-,tft-.6-*.**" • •": 1
MAWAirjumbispbor4ifatarif.tkii,soorik.,:
I(OffifiAufflifioViabfox ,3 _ Palf;4;
Wa l lFriit= 74ll iF f
Zn
afffainsA. Of IC .. * Pig
&Ili ofopf otAli*iro sad*
lila foit tit i r i t, iivik.i, .4,1e,..w.,
rookafr forWitoklik•WriniressoW.49,
press riliatliso:bolof fait islilitfolii
sal LI E. - ts .b*: +no efilioibooylikiit' get**
004
Atovfos Stf- Um Maim,. Ji !:-1:1 bat 5:1.1..
Lol. In,
IPickhlil iliosioielmilkam Gimp& iigi
_440"410441,41 tWo rosoN °Si;
,MIX-r i ,4 16 .... ~ 40040. Y.
i tv W4dolot 04 - ' *l aw
onsiali "el 10 * a* IF'
'thlat4Patiellia* ' tifi
Mosotho ifiielliiitolf,.
_lrolliiiiio bolgli.flitkok,
op Ms toildooolo:trDiSio lap iist
Jeottoo..o4.' MI 'Zioloot ~:_:-.2std t.:Acit U ---.,
f' 4
..:
i ~ ,'i 3 .1.4,-,4 , 7•0 2- ' -.. - *'
- 1--
Halm,lll:o4toksei) Pot% ilorgiON Ind
I t
Idedlior PUtiiibri. 0.) laSfAii pf
41/40,firifdliff I , ‘ . l i ii s/ 111 0 4 40 4itt*
ratfil. !iiiistillie *1:5410,...04,•11-
,041:keittite4ANA 2 ; 411040 1 01 0 4 e,
I ffisf.fi li I fil - II WU" ; otat .Aolt,v,ol 4
• . . • •
'' - '
. ..----
ircaksammaiel* M i n g 4
-` , . likthiMpoit *mils= 1
HA
, ;V& l la ms 1
,vidibri ginlila fr " : 7-
. 7 7 f rft
irrOhrioaiiiiiiii*llliviAtirl4ll.,,,4,
e SOD e3~l
111111400^bl au r is = tg b a
— y~(er~dt:~rrs.
rotas INUBANCIII COMPAN Y.
Ofies, N 11;iorOr W ind Filth B.
FIRESIMLIIO.
014•••••-• ••••••••••: • •
Digliertit
Aims D. Teemst,
Opriaella L. Bassas
. bum& Whir.
1 1=Stallsce. keig.
11,101 mos Lowe.
giaiLrelkgrilidag.
Wart. nits Amide.
1•11414_
w.. MUD%
Debi
Zola EL,
IL. Parti
11, Hays, . .r
',
Charles &
Wm. Tualrbir.'
.b • • UltaLtiAAtcTiK , Bti •
escrininnuAL gym ocßarAsT.
.or-ram Mea inff u nr a tire
ts
esstitri: 011itars%S Wsisst elms.
PAW rAignii *Opt gs—lnessei
utibmis
Mist NottiPPINITFAMY O O I 4.
tir;i6itk
etaapilmist,lnteirv: • so
roam R. 4. We 0 Fi!or
.;lasa..10.000:
Ugkintto « ta a ~ .
a
e~e
=r ifi e cr. It g it . ll. l" latta . 1t t
2 l a xt
a 1w74664 / 3"r rix9 Kona t&tzi '
44
Tiombrania Irigcid 00,41, 4 ,43 3
50
co
*Oak Ot Matti' ce
'Mad lamirimal Co.,
Doak of issosoaco 1,060 CO
Stook ot. Deimos fl
' lSlTlolko " it l T 4 O*l6lTsleKl.a .W 6,100
=Vgrtiit ' ;
6 O O Y
O a O o
"_ s h* ‘ O
IHook LoTTAT4*OTOTO• WNW. -11.216
Clegc•int band sills boadaatassat7,ll,6Bs 11
+. -• ' • - - . 4=l"
i
::: :,.: :. • :...... 1 .? .'-. MIIIIMINW , ' ,4 .• ' ..,, • •
cif -11; iboapilptif ,•', .110bLitlalik'
i
•,...Notatfitessifi:LJ .. ::.; L'OlimAdsidiri ,
'1418117115-‘'' ''''; '= .11. 2,... 1a =a5.
'Ha ' - ii. 'o:lKWaiter ;
•,,IlliibilUlTisiMlN:-.; Illealthi DoOOS :
.. ..k . al ato 4-4i n i , / t * rniiirtlaYllt
,
--wig -nalthigOorseCTb.l#lol47/Pooastraet.
Tammffrnr--44AneV Voss
OZOBY
'IFEILIVIE/inrillitlOOthgONO
riMA erminsinNurva- I. 0ff105.4115 sad 481
,lirrtaß#KAPlalCa *, - i.,1 4 = .1 i
7Oteladiafirsiiiillitqdliedi'lit;,' ,
jarftinstil etaliordalyi
re
triSO OB 4 4 A 0c5! ; 19,965 co
lempostir - inransOls 'OaMiuffor
•-lacmllo.--- . ONUS JO
Ht ack% Onlialt•TlOat l°', T 4 eald.,: i..;SMOI
O CO D
Oadi
NE3!l=
.. ~---,,
..:
_,,„,aialakaa a
' ill ”' ,-- fs ' ai li6lill i'",,,P;illassa Which ass
r Ckiattlay
..... died/CW.l* so vhSei
•liambenilkedi-. 0,1, =, - •'-' - - •
,Iritilot mai* minim ilaieliptie 4
In WIND** a**l7.*!*** ky.F.a.Ait 111
'glib estturttl.' ,
, • Sinai that isesepoistibil*pertait WA, pm%
tbry bsos 1.614 loss by Ilis to as amount emaild
Aar ltalise I_ rtf Dais* Oa** silardiar.l 44loo,
' et el 'aviator" of lisoriame, IN *II rib& 4411.
Militim ' ft OM natVl**lrrill an
1
_', ~_...ii i t ) -.
' unarm . Ilauckirr, -, ~ Imo IA& „
'• llroaiest - IX linalli - '•'•• . -- Iscobll: '
,Tobist Iliragor.: :-= - u.lrimia Cf.=
Duna 11..8r0. tgobn.• W.,
, L ?fa g . —
4,33 k • Clacer l ar
.14 . 4 " ..„.
• • „lIIIIMILD 0,; DALll, L ll6l,4!nalim 4
il = i
?1s l';1"11.i8IMS6i r 0 iiiii.,44l.4 ''''
mss v•lo24siltaraira far. - Viaodlyzntra ets.
, 13. ricTca 44,1)&1PA••
ov""•tIr - - ,
:WWoTrnvennlS" • , i' - 'fii.id.d.
• , - ...4
' " 4"l "fieeititie :
oawliroi l_ .... W:t; -E.*.
n.......... ----u4.._. no ../a
141614 Vral awns sisald ... - be Zonakors silo
• Matti' bkatilash - . m a 40. - 04 dam'
title A i s as
'al imiiildis Or
1 *moil 1.0" alli,
a , aort
giii.C.4lll. ts .
all a go dea wk. amino i• Ue_
nor „ 1
ARIMOOrOir",w. --- 11•111.000 OD
~.-.. co •:,-;
WI Ot•
--a• Azensta.
.....,...........4,,,Wk suzi 0
..,= 16A61 r , ..18.5ig. 91!
Vont= ,
Notes sad *up" tollooisti4.
.Ic,,
--z. L::1,11:4 , 0151 St
1 . , jklikaeiiil •: , - 84
,r 1"
, ' , ...iiiiiir Kiikeloy .-" - ':: •
3..11111120611“10111, , - Dsiblii UGC
IL -,ilgtt,li-..::::., isric=i.
'• -2 dlit ELlialk - -L,Joirefl.:.
,9.o:„WianOstims. -3 t '
_., - : . .21y. L ...2 , 1 .v
, . PO9 :11:: '.. VP' •: ::::-' , 1.. 7 Jr., M. , w owzooffsmi.
•I itiumANOL2 , I , •• '- ' '''' "-
g• El f,.:.1. :, ',I 'Ai , f.! —... 1., ~. , , ~F ,
Is'lnfß4 l—. otto - ,...,iim2 litijaz,' TE
s irunranoe emor4itietsteforraws.,
c.q .1.-..71 I
-77,,i•..-,
IrAstfori.Vre, giniii*CCOlripany:
N..:i9 ,-1, 1
:IPlldikalabed*lMirbreiBo4 4.1 r4 106.,
~..1•1L'.%
11U
,
:11111M/V ll 3311110:014112111AMIalinet.
, , IY V V4'.l' : 1 VI ''. ' . M u g . I•ANY
91L4 1.1. l ii i . Mid* so
W.. . - Vital 4 .f•" .- "-- '''''''''' -
. .. , ,m1.1 . b. it itirlreWialifi*MkAl. .
0.4 41
1: ,r 0 , ..., , .
.. , 2.r..
~... 6 .• ~ 4.:.,,,ii40.1
~
iii 0.. - • ... .- iimoir..... sm..,
li 'll4/' -- ' -
VsZtimairly '
- il'ii
.. 3 , L , •,'," ai ‘0,12•11020111t. ',.
. INsi.lbeiliViu f, , li - a&iii P* l6
alliterardhWil. ,Pr.; law .24
: 3iLirs .WMI 0 0 7i l L , ‘IIL ~/e.5 .
.2.1..1,. .ai---,j.1
AW,— ..11...:. Eankaralikmolt
, kwy ,, , . ~.. .. ...orter ,
, : ,e l --.. ow • sdr, 0 :110.3
1 , 1%1 1 oP t * l" ,Quikk all Jo . , . 1111.
-- • '
.ti li;- - 1 LI r.--aTiIIiMMIL MINI '
JciP.,/111R9,4910WAVniim. . L . tin,.._ ..... ,1
uziati7.7lmorisi s CA"r.r.Ali••'•
• taissaJeftwit: .i 2 ..,..: ,' t J41011)1 '
di "' . . •
-. ...
Illireay. ,,, -: - osse l ai,
, t •170.igilltall. :II vl 'AIM , . 4AZIIIIii,s
. .. ..., ~. ~ .
GUMMI ;MAN WOBILIV
OLV
raft ~
..' tf
I , DIS ,t1.4.D1 Di i•i•V . •
I ft:,:.• • :Agin ° I.
raft. Insaman on. aiks.
itnl3 7 sari to.
ita s A z argrantisO its itite r9lll. _
Alsat estittellgaifwagers Diri at
woaiwv-puorim OM.
Ilot thourp
out tdra e sata IttajtponttitriNtynitEtititt
• :IC•BARBOPA ,' I t " '
-: '11 2.
--.
It. 0-:10:4t -I,,u,_,IJITISaI - .14_ - ..a.t 4.1-1,a1,--
•,' t `...: -.: 01'.4. al LoWIOIII - ilk sump 0 4 1 •1• 4 - ,
, •
•cbgidriy totsie aid Aiiiiio - i'•i - i'fia4" ) „:`, L C, /
' 1 • - • 44 . &1111(0112. • ' -
111211Militla / • .
•,......:, , r,••••
434irairii I /
...._.....
I 'l
IFtbsuilanealiliflNlVlllllk
...._....
--„
.... -
.....- r 4 a vv .,,,,,....„.....,....„:„
..., ..
.., .. . ......,„
,+;.; 4„........,.., mehau~py4,
attas- s a t,O W41.1V-40N . .
.., " .' ''' 4 l' ?" * " r oluat thtlallk-l-atec44l 4 er: , ' - , •
___s vAr ityAdl
,e —, , 1;,,.., , An•ir.4. 12 1ra ' -I