Evening public ledger. (Philadelphia [Pa.]) 1914-1942, December 29, 1922, Night Extra, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    n?fvft('(1
n
-yntfTrW":
v "iirvyK r 'r ' rtxSpWI -'jrf1?!
.- in i l ll I I i i IP III i n 1M1MM i. .! a r-r
- - -
..t.'.r.
w.'j'n. JTrwwwuBii.. ;.': :,v''jy.,gnwu.i'i; , i.Avi,t :,
" TK '
' f-Wfcr tiP '
". - i v'Wjf,T&' " ww v '' ?"' ffr"
78 ?
'. . W-.
i
Wtf ,. N
V (5
W
EVENING PUBLIC LEDGER PHILADELPHIA, FRIDAY.
DJEOJMBElt 21), 1022
'
1
SALOONS BARRED
FROM OREXEL HILL
BERGDOLt M CITY
CLU1I-
SAUNDERS
STRAWBRIDGE 6 CLOTHIER
XJj I.1KK HOTEL
IS
heron tag
Times Square (Southwest)
INDIVIDUALITY
If a T 1
victor itecerds
AVi let Ne. 11070
Dinmend Itlnr
On the Street Fleer
$75
1
wenaerlui Large
Steclc anil tnvltlnr
Demonstration
Parlnra
I K Ulilt" itiM
lilniunnil ll't'T w'f'i
Jt pur nhltn n!
nnilt
Estab. 59 YM
Judge Jehnsen, at Media, Re
fuses Applications, One of
Them Filed by Weman
Department of Justice Agents
Plan te Question Mether '
of Draft-Dedger
IWlifn 7.1 ililca
3te?n&G
11 & 13 S. 8lh Si. 2710 Gin. Ave.
A. Ba - I .
riZ7l4Mflket5K
v -.-.. rz"z.7r vzr
Ct- WAS l.OIST NOWE
miK
ylcttlas
IAS
RUMOR
yfrs
TV V
RESIDENTS WIN FIGHT WATCH OUTGOING VESSELS
i
IlclilenH of l'rrxeil 11111 win, nli
Jfrtnl I" ii lit pii&pI lint'1' bur in llutt
reiiii'iiiliH. "ml " inlll'i'l' Wetejj ln ln
ifey, li, Tllilqp -InhUMim, "I .Meilln,
rffiUPil tw (ilpHi'Hllen.
I.tri,ll's wrtr refused te Mm. Aiitm
n, ('uii.ilimi. li" N nrrimiins In Mmr
from llie (innellfuul lintel In n ni
prnprrlj iniulij. nml te Rnln-it Srlimli,
n fninirr. wlm lroenllj Imulil I lip lielil
for Si'i.llOli.
"TIip Imtpl I" !iirrpllfenl nml l)ipr
Hill lm nillllM'd 111 llspflllllPiM." ,iii
Iii,1Kp .leliii-iiii. "1 li'ip iii'M-r Rinnlnl
a Uppii'p "-Iikp 1 Iixi e lipcii en 1 In lii'iuli
fllirrp n in.ijerllx of the ipmIiIpdIs luur
nbjivtiil.
"TIip I'emniiinlly Im" rnpiilly (hanppil
nml iIip pnplp nf Hint ciininiiinit.v
vreiipl miIppiI tlii'ir opposition tn n
lmlrl iIitp. I mil lint Knllii; In (Iri'iile
icnlnt llipir wNlii'''."
'Hip Uirvl Hill I'eiiiiiimiHj Chili m-
il'llllv II '! ( CI t II If'Mllllllllll pllllllill'4
iu'ili'i-1 ii IIppiiipiI bur In llivxi'l Hill
'"ip iPiiinitniiii'N llli'il with .IihIki-.Injiif-mi
i niiliiiiii'il !!."." iiiiinc, Mi
('hiimIimu'm pi'lllinn ImrP 'j -plclit
M.MiMimi nml SI I''N 'Il-IM'.
'Hip ili'i ikinli will lililKe Dli'M't Hill
"lnlMP 'll.'" tlflil' till' Hi 'l of til'1 .M'l'l'
rn fur !i- It't'ii-i'il ilriiil.inc plni nw
PDiiprrnpil. Mi'. ('hiiiiImiii. n willow.
Ii.nl uuiiliif li'il tin IimIpI for Merrill
i.M- W'Iipm Slmili lieiiRlit tln pinp
pii I tt Mtinli 'Ii'1 pmi'lin'-i'd n ni'inliv
hinlilmc fi' SI7.0I1H.
'I lip CipiiiiiiuiiII.v Chili linil its lii'.nl
fiinrtPii mi tin' M'i'eiiil lliiiir nf t lit
sliuitiirp wlilili Mr. Cniinliiin licniulil.
A ft pi' p.i'-aBi of tlu i'IiiIi'i iPMiliitimi
reirnlh Mi-. Cniinlrni enli'ii'il i lit
nirmliPlx te -pi'K ullipr ipim Iri's.
(Iinilex A. Wiiriipi". pfi".ili'iil nf Hip
dull, nml Mr-, riinnli' It i t . piri
ilrllt nf tin- W. '. I'. I .. IpiI tin- hyhl
flKTlllt tin1 pliipiiM'il lmlrl li.ll. .1. '.
Puki', Mr-. Kilitli till, rni'l I mil. I.
Tnlnr niilpil in tin- HbIu.
fSnupf I!pis.1i)11 lin Iiphi In this
eiiiidv .epiiiI p(l,. in tl-p nplnleii !
"f niiin Iti-paiimrnt nf .Itilipp i-lilpfn, I
iiihI i)iii. ppii niiw ,p ntti'inplliiK ' ic-
"Hi In Ills IiiUpii In ipniimi. H tlil
In' ili i-jiM'. tlie ilnift-ilfiilKiT prelinlily J
"I'Ptit Clnistiiiiis with Ms mnilipf In j
I'liiliiilplpliln.
IVilrml (ippinlivpH teil.n plmitiPiJ In I
iiippI Slii. r.Pifilnll nt Iipp Ikiiiip mnl
iiiiMlnii lii-r. NilKlilieri nln mi- In lm '
nl.pil irpmiinj. muiiiKri-. nbeiii Urn I
Ilprmlell ln ipi'putlv, '
C'IiiiiIpm Sitilli'v. Iipml of Hip iniliuil
'ililinl nf Hip llpptirtnii'tit nf .tllitlrp in I
NpV Yen Ic. Is .ill,, nf (liiisp wlm Imlil '
II. 'II llli'0l. In imi.pipiriiPP, hi' N
iPiiu'liliii; nil niit-KiiliiK stPiiinrrs n: New
Vnt le lin flniru nf ft... funl I... ll lu
Iip1Ippi tliiM prnrlicp will lip PNtPlldi'il '
in mi puna in i nip un- tliiei, is iei-lci-l.
A wnli'li li.ii Ipppii plnppil upon (Iip
Ilprpilnll lien-p nt llinniiinll. In tln
thought MpiciIiiII nuu lie IiIiIiIpii IIipip.
In llin iiiimii Imp nil iiirmiiiiis -pmiii'ri I
nip IppiiiK llminiiylilv ... iiclii'il lit all1
pmtv fm trifs nf l In' mil ii .
ItcpeltH lll'M l'i'teilnll ii iiliii.iul tin'
(iciiiian 'ii'.iiiHini . ) i 1 1 i I i . iIup In ar
iip ""nil nt I'ciw.ii el.i, l'la.. a'P
ilmililril h, tinM'ilini' lit nsenf -. 'I'licj
hip en I in il tin' lppml it a Mini, in
tciiilcil In fm hi lluir ntlPliliiili npnn Hip
Sniitli'Tii pert wliil Iteiuilnll plllipr
I'litevs ilu iniMiliy or IpnMs it lij i
NnrlllPIII poll.
Iliili'll, it is Miiil, hn- Iippii in iimi-
mil nit nt imi with his innthpr (lit ouch t In-
medium of n i Iip-p fiii'tul nt llm famili.
! All liis li'ttpis lmnip. It is .nii. nrc iu-
rln-pil in Mil I'llMlnpp iidilrpsspil te tlmt !
i Irii'tul nml thi'ii me rIvimi .Mrs, ltcrn-dell.
nruMANV ntr.i.iMi w.u rniseNKR'i
Net priiiii(r of etliT riii " but feri of
th'i" li' ,r', hciiiij lr'('l for war nrlm(,i.
Ker limtHiH S. ll i einr" rlt(i from
nillii Dial Hi" i ur 1 I us Mil 'V nt the rulv
tpnn'i hhi (innK lli l.uilnnlu h-i 1,ti
fr'rJ Ferdsn Nfim Dlpichf eccjpt
RSI- ,1 IK Ml lh 1'LHIK' I.ELUkK. "Malt
it n Hftlilt "Ah
...,..;
,! , Jttallifcw l
'iscrt &f i-mmt-w
"
WELCOME 1923
With the New
JANUARY
VICTOR
RECORDS
OUT TO-MORROW
G. W. HUVER CO.
10.11-.-I3 CIIKSTNUT STHKKT
.1ul HpIew 11th
"Mtfl JiU " ' ' ------ I - j
. i . .n.
i
Celebrate at
i
L'Aiglen
Buffet and Grill
at 15th and Chestnut
i
WILL NOT
CLOSE
i
Open -rem 9 A.M. Until 8:30 P.M.
Table d'Hets Dinner, $1 !
Frem 5:30 te 8:30 P. M.
Luncheon a la Carte
This Is the. Time
te open n savings account with the Central
Trust & Savings Company, if you haven't
one, or te build it up if you have one;
BECAUSE
ZHrA
ttthtCENTKAL
IL
all money deposited
here en or before the
4th of January will
draw interest from
the first of January,
and that interest will
be paid at the rate of
four per cent.
Matce Your Mencij Make Mere Meney
and Make J 923 Your Best Year
CENTRAL TRUST & SAVINGS
COMPANY
Market and Fourth Streets
PHILADELPHIA
Capital and Surplus, $1,600,000.00 A
81!
I a TT I 111! I - I !
W !' y
NEW YEAR'S EVE
SUPPER Including
COVER CHARGE, $7.50
SPECIAL CONCERT. 10 TO 12
Biilic Shaw and Her Wendi-rful 192.1 llemi
Arts Keic
ill KXTKRTAIN Yeu
"Ml'SIC by .Tep 'JVrmini's Orchestra
I'liene Poplar 2515 for Kcsci'witien
!Kau Arts in Atlantic City Will AImi
j Celebrate Appropriately
Yjj 7vt 7, i i
SL
nuuBaan
m
r
:v&imx&m2&2L:
i
i
i
Philadelphia 's
Leading Rug Heuse
The world's largest store
devoted exclusively te the
sale of fleer coverings.
A type, pattern, size,
color and shape for every
room in the home.
A
L nIVUWlCJlviLHUJLiVf.
. 1220 .MARKET STREET
b.
.-j-
'wus.-"inj"iijui jij'ii. uvrvar
eAAwv-r-,rrA
TJVifcA-aT-y-mT-TfmTcm
xyj
J?
T iii1 ,'' iia b MS"ia: n a a G'B h
P
S THE RADIO SHOP?
" 1334 W. G1RARD AVE. i
3
I OPEN EVERY EVENING T
"Heck up at Burger's and
you'll Heek UP right."
A FEW OF OUR WONDERFUL VALUES "
STORAGE BATTERIES, 80 Amp., s9.75 j;
All new, guaranteed. i?lK.nt) alue .
BALDWIN HEAD SETS, TypeC, $10.95
4
i Ci'uaranteed genuine, rninplcte. Ken;, SUi.tlO, Speeial.
I
Variable Condensers
Finest quality, liraw aliiiiiinuiii plates. Capacitj guafantpnl. j
rj'-Plate. Reg. S:i.,-,n ().-,( Il-plale. Reg. SI-'iO ...S1.H) i
Hrandcs Superior. Sr n , Del ores! MUD Trans- Se AC
Heg. 58.00, at 0l O formers. Rpg. Sn'.Oii LUO r
Di
iriiw iinnli-rs. rrii.ininli'i'il. nelllld
Mesteru Ivlectrir, Naj n Q with gieen Mil,. sn.Oii s- cr
j ,'?Pe. Rpg. $l.r,.00.. OJ value lUtl
VARIOIXIFTFRI ehd ni.ihegan. ; scaiened Se OF
TrtMUlVItltKO wuid. 1)t..lutlfll tu.i-h. "00
dirept pigtail eentaet. Reg. $8.00.
VARIOCOUPLERS ZJmJ s2.95
'lediMty, wound en lial.flite. Rpg- 's "0
, A Cnmplrtr Sleik nf Ri'li ililr Appai itim . . v
'ointceiii Sn-vlci, l.ip'H AiMi- M
.Snliiic(eii diiprniliTil
M.nl erdrrii lillrd preni)ll
Out of the
Conceited
C.H. Burger & Ce.
Open
Every
Evening
Etra-Sizc Ceals up te 54 Bust in Slecl?
Purchasing A genii
Orders Accepted.
Mail Orders I'iUed.
1115 CHESTNUT ST.
(Opposite Keith's Theatre)
Repairing and Re
modeling Dene at
Our On'ti Factory.
JANUARY FUR
CLEARANCE
Opening
Tomorrow, 9 A. M.
Reductions of
r -fl
3 TO "72
Special
Hudsen Seal Coats
4 -tn. Hudsen
' Seal and Slrunli
Coats, .
40-m. Hudien
Seal and Skunk
Coah, 19'i.OQ
105.00
Hudsen Seal
Capes. 175.00
Vi
Self Trimmed Capes .
Skunk Tiimmerl Coats.
Beaver Trimmed Coats
Squirrel Trimmed Coats
Self Trimmed Wraps
Skunk Trimmed Capes
175.01)
185.00
195.00
225100
245.00
265.00
A Small Deposit Reserves Your Purchase
Wis Variety f Special Value
1
Met
Xatmal Rauaen
Iwli, 16'hOO
Th-il ikiv nnniWMrlnilfrl iivillllS Oil 11 1 1
desired furs in sports Ur.d dress models.
An opportunity net likely te be duplicated
Breun Marmet Coats 54.50
French Seal Coats 50.50
Hair Seal Coats 64.50
Russian Peny Coats . . . . . . G9.50
French Seal Capes 74.50
Trimmed French Seal Coats . 70.50
Natural Muskrat Coats .... 89.50
Trimmed Marmet Coats )S.5()
BlnrU Caracul Coats 125.00
Civet Cat Ceals 145.00
Scotch Mele Vraps 165.00
1 1 I'd n S il s ' ( if huit. I'niuh Seal Is I - ;' C
v
40-m .utural
Afiiiii( CeciK
; ' ')()
'! PU Mm' Wlm
jtW1 v mi
Men and Yeung Men Can Save by
this Year-end Clearance of
Wkfter Clethin
This Year-end Clearance affords a wonderful opportunity for men
and young men te secure a fine new suit or Overcoat, at a most substantial
saving. Be here early te-morrow and make your choice while the excellent
collection is at its best.
Superb Londen-Made Overcoats ' QAi fif)
Remarkably Lew in Price P lJVf
Londen's leading Overcoat tailors. Thoxten & u'rihl. hac put all their .skill
into the finishing el' these warm, -nnrt-loekinp models. Only the finest Knjdish Uver Uver
eeatinjfs in the subdued colorings were u-ed.
Wickham Overcoats Tailored
Exclusively for This Stere
! $38.00
Truly a remarkablp opportunity is afforded bv this group el' Overcoats. Sold
in this Stere only. Wickham Clothing is known te met Philadelphia!!." for its e.xclu
siveiiess of stvle and supremaf of tunljtj. Thi.- cl uranc1 price S38.00 indicates
a sharj) reduction and a a.st .sa1 ing. Xw belted nieiHs. bright colorings included.
Overcoats of Imported and
American Fabrics Reduced
s
$28.50
Seme of America's best tailoring houses produced these Overcoats, which
should ordinarily bring considerably mere than $28. ."0. There are numerous dark
mixtures and everplaids. in belted-bu.'K or belted-all-around Ulster models.
All-Weel Overcoats Are
Unusual Value indeed at
! $22.50
In fact, in thi lew-price group a man can new select rrern ;' quantity et light
and dark colorings, a plaid- or pkin-back material sure te plca-e. Seught-aftc;'
styles, tee. while the price h unusually lev. S22.."i.
Many of Our Finest Suits I
Reduced New for Clearance
$44.00
Several lets of our I'm'- Siils. v whiih the r.v.ge m' v.c- incomplete,
re-grouped and re-marked at a luusiik-raMy lower price 'n- 'n ilearaiu-e. Youthful
md conservative stle.. end pratticallv ail si-r are inf Inch d.
Save Many Dollars en
These Fine Suits New
$32.50
Men and young men, 'particularly the nung mm. will be attracted te this
group, for the styles, tailoring, qualitv and ariety of fabric all contribute te make
these Suits exceptional alue at SJVi.riO.
Wickham Suits Jein in at
Reductions of One-third
I $28.50
The Wickham Siit au made espcc'lly aiul cc' -iwly fe ihi. Stere and j.rc
the choice of thousand; of b iine- men ii Philadelphia, .'euthlu! j.i'd con .erative
styles in light and davk 1 tbi k and th -aing i. one-third!
Splendid Assortment of
All-Weel Suits. New
$22.50
Yer; atti.rri, model.-, ii.iludmg m m 'pen-.-i.K l.ei tles. practicall all
size.- regular, -tout, tail and U-i I rin -!u!ed. The pi Ice g.-e.-tllv be'ev. usual for
clearance.
Suits With Twe Pairs
of Trousers, i'nusual
$28.50
Mei. who arc partial te the et.'a-nair-ct-tiniM'is (i(.,1 -,1 ut. particularlv
pleased with tl'c.-e Suit-, with two pair- ' trousers. Tliere i a most comprehensive
greii)ing of model aril colorings, with ixes for nien of all tvpe-. The price is far
less than r wul.ir new S2S.."0.
A Sale of Silk Negligees and
Breakfast Coats Far Under Price
A prominent manui'aeturerV clearjjiee of lieautiful Xeplijyecs.
All fresh and new. ju unpacked. M'odels nf erejie de chine, taffeta,
satin, hrecade, satin and eivpe Cieerjiette cenihincd, waterfall veleurs
and hrecadetl ehitVen ant' eivp" Ci'MroeUr. Medel after model, in cx
itii.iU' celni'injis, nmu' pastel-tiiu'd, utliM in vivid lines, wanner rich
tene. I'sd; l"y-ti'ir..iiK.l. and iii l)lac"k. Many ne-'el styles from Hreak
lasi Coats te Tea. (!m ns. All neinb'y les.s. hn ivjjular.
In the French Salen
Twchc model-, special SI). Oil
Thirl -si model',. Mice'ial S Hi. 1)11
Hunt models, special SIS. (10
I ightccn models, special X20.0II
Kiht models, special S22.."0
'ie metleks. Muuial $21.0(1
Ten models, s-iecial S2l!.(IO
Four med-Is s:!'.()() and SHI.')')
In the Negligee Stere
T'cn(, models Hese i one-fourth
under price:
HnaKfa-l Ce.it. special ST.-lO
N vliyces. lace-trim-ned S10.."i0
IJicikfasf Cnls, su(ial S10.!"i
Satin f gl'et- SI 1 .7.1
Sli'Min Neuliuei's S12.7"i
i mud U. sp cia' Sl.'i. 7.",
" i i..
j ' Ji;
Friflic Ditlritl
1334 W. Girard Ave, I'bila.
.HIP ,: a' BB "" a ' a n I
r irr
' .
j