Evening public ledger. (Philadelphia [Pa.]) 1914-1942, December 11, 1922, Night Extra, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Liikffi
immf,
iffiWfleW
PrTvlF
'-''' ';W&WfkZW$ni''
M$pwf?m
Wl
V
vt.t ix :
1
Efr 1
.15 5i'i2Y
EVENING PUBLIC LEjDGEK PHILADELPHIA, MONDAY, DEOEMliEU 11 1022
W&Ow,.f
ilk
ill
J i J h") ")."
HM'Kfcli
I t
...
fttifl
ftl
5
,; !
.kipi
.1
..is
I! i :
i.. '
''I
?idU;l
M
t
emis
3 i '
'ill
H'Jj J
i1"
it! in i'
.44 f.
,tWii 'I
if Mi;is
iVi'5
'.! iii , i
awu"
m
fc
&'
WMAN
N
KRESS
IVES
BROOKLYN PULPIT! TO INCREASE HOUSE
Clothed in Full Regalia, He De- Republican Leaders Consent te
fends "Invisible Empire" j Addition of Twenty-five
in Crowded Church ! Mere Members
COMING WAS ADVERTISED! PLAN IMMEDIATE ACTION
tT T
Villi
-$Nil
mm
mmas
Frem Ihe Uride'i
Bouquet le complete
decoration for
c!mcli or Ii e m e
weddinf;,
ray TITS
X&. FLORIST
tz&m
I.T i- lilrnnl .r.
.'I'.' I.ut tllrnril c.
i:i s, umii m.
130 .. .'Ill N.
New XvU, Dec 11. In ilclimifi ?
Mayer llyl.-iii's enlcr te 1'elier Cmmis-
(dener Enri?ht le run tin- Ku Klux Klni.
5rill t nf the i l(v fi .i-litln rolled .'itlii
f. . B. ' . I I'l'lllltlllplilllllltllllt 1.11 till. I... .1 til 11' lll.r.l
I'ennerl Ivlnticmnii Tit., tn.rlif jtut.ii .nr11 ""M ' ' i
Phe pulpit of the Wn-iilnsmti Avenue ' " '."'', 'i'M
Ity ( UNION W. (ilM'.KIIT
IIT ('nrrrpninlriil tlirnlne I'liMir l.r.lrrr
( mm l , '".' ' '' " l.'il.H' i V'"'J
WM'lllllSt'lll. Ill" II I'eIiUle -lelial
-dull l ll!l'l til 1 1 ,
...i i ... ii.:. ..-..... ... i..ii"ii .
Haptlst Chur. It. Cute and Wa-hiu;- ; -j-,.. .,) .,,. , ," ' j
ten avenues, llrreklv i. ' n-i"i' ihe I l..u.' frmn ll" ' !
Announcement ilia; the ma'..-.! members. Tht'. i u tnjit-.mi : l- -saker
would appear ... inn 1 u.l- "" "t''.
rancc by (he Iiev. Dr. Kibi-it M.f i I. lnIM ..vilM.,l t.. iihi-iiim' it in i.r..i.i t t..n '
the pastor, in an ndeitieinciit '.'i , t" iln muth nl ii'.'.iihi turn ! n'nli-.l l
illroeklvn newspaprr. ami Dr. M.fanl tli- 1:im mi".
notified tlie riii.taiii et tl... p.,1..- ft.-' ..' ...".'" :..';.,.,.,,.
II" 1 1 III 1 til II' I I" "t'l'l " III"- ll"'l-". "'
;lnct In wliirh Hi'1 . Iinr.
I. H-!M
i.itil.'r.'iii'.
li'P'ilili'-a.i t'lin
....I L 1.1 . ......
Ilia l lie m mill m ,l iiii.-.u . .. - t --n i ,,,,.,. ., ,.,. , i,,..i,i ... n'tilv !'.
find a nnlrelmnii. I'.tli in i:'',f"i ui. -.M'i.- -,.. ....'., .:.i. ,,,.., w i,.. i.i ,
Vithlti (he flun-i ! lnti:i.' tli" it 'j,..,,, ,, ,,, t,., 1 1,., , ,, ,,,,, ,,.. :
jthr Klnnsii.an. and i il'.-r Mini... in. .1 ;Ul .,, U ,;, ,,. ,..,
jIieHpcmaii was .Mini.l.-. v.. nn.-iu-t t . (i,.n.tl ,.,.,,, r.-...it.i..- r-.iH"i
jclirck tli" sp-'.ik'T v:, m i.l- !., . n,,,,,,,,.,,, .,,.,. ,1,., , n .
jpellre. 'Hi.- Nl'fiik'-r i- i.'imi.k. ...ii- ,.,,,., Nl.(1. , ,,, ljsf(11 v ,
1
I
lv a
m&a
S'jsnt
GeitMitL
7 OU can count en the
Cenklin's distinct supe supe
reorities le give you or
yeuv friends wonderfully satis
factory writing service. Many
beautiful mettd3. particularly
appropriate i'ev gifts.
vjjiiuuav
'.vi 'k art w yi
Masonic Ring
II i.. ." l.id - i arvrtl
HT f if'1
l Y.i bj . ili fi If1' ril''l pli.tl
1 I'Ulli r-i llm '"! .''I' $OA
' .llamfi I r I I 1 r.e'd C)"
rli c
f,'.
ri
Staii
tentrs
r
iyvi st
iTDKDB'f?
1H O.I2K.I3,hSt.
kV i
MFr,
K.B
fHllAOElPHIArf l9HlltJt.
i
SSff&ilSiSSg&Sg&iSStSSlCgl&ISgSii
y 8
W 'Z
w n i
W a'
V si
V .w1!
ai
Girls! Girls!!
Save Your Hair
With Guticura
!&ti$31&Smtitt
A ,
ps2iM2a
r
mtww&m
An Acceptable Gift
:IJ. : 'i '"'"'' i'nini'ii. iiuitipi or fcii
v. iiiiv I'lTiunic nr iniifi vitr wliKH
;1 lll lxt llO rlct,l frrt,,. nni. I.
I'emiMrabln dlHplay. Ye'i ran pn
flu Ilrilft nr nu tun, l. , ... .. i.t.
mil u it fernix from Iieit, rnnr
i JimJI cannot lC citi9tlenr(I. Avoid
LLEWELLYxVS
riillailclnlila'a Starnlanl Drua ,ster
1S18 Cheitnut Street
Olftt Dtllmea Anywlurt
'nined nntliins w li i-li . ..r!.l j' .eh-li
In vieliilinn of law.
A innsk.vl Kl.in--i.iru t t ! v "'!. .
n I'lmrcii iM n i'-t r.-i w"". i. i.. i'
1H lilsht'v e... n i iii-.- .! Im'.,,.-.I i
liinrk llie li rf Mnn Ihai a im'I i "-'i
111 iintn li.i Ciiiy.-i-v i.iii.il in
tlu- prei i.i.ti "I lli'' I "..ii -t il in i'.n .
i:r:iiHirliniiiiii'iil llillirnll
'I'l.i- illlli, ilf.v of ar. in,; ii"i
i...ii,,''iii'iiii :! . n.-t -.i-'..-. i . , h nu
.ill. I li
ili'iii
Inr th full Kl.i'i reKiilia li.ei .-i-ii.-.l Ihi-hm:.- .h . i.; '-i . a t li- II.. i
ii niilult hi New Vuil. t'i;i. Al lin'lj I iin..l'!' in I I'lnl.. I -lii.i. aril I., .nl' n
Ur. Me( mil ilo.-lined i. :i !'!' '"i'- a lni. of loeri-.-ntiilio'i til.-li v,.ii.i
jfrranRemrtil ri" in.'.le for tl K'.iii- . ' K i.i tin1 iii"tiil..'iyiip l!,ii..nar, -i."!'i
jiran'n prrscn. . . i.h- tn I tli.it tl'" 'at- m..an lli.it Si:il.'- uliirli have net c:i i 1
tlfrV -l;r mi i t.'iii nin;. ' wn li.v ti it: .;, I'aiien mii.,i1 le.r iniiilr 'I li :r
ib.v the fellnwiiu inli.'rtN.'in.'iit. wlii' Ii , l.'osateii . ,-iiiih.- li 1 1 ln. . t. vol. vel.
tippcarcil yet. nla nm I'reu ijn ln-w-- for nn api..ri;eii!.i'-ui win. li will in;
iTupfr; ili.un tli" 4 1- ii'i.nlii'i--.
1 "Tlie Viiliingiu Av .1111.' I'.ipli'i. , I!m'H nii-reii-.iiu; llie iii".'ili"!'-.iip It.
if'liurcli. ilatt". ami Wii-liitietiiii ni'- . t''iit. -I'im' will , ,,-in tv... S;a'r.
HUM. ltref.I:Ijti. 'I'll" Kir. Dr. Kelirrt .Maitie nml .Mi-"'iii. e.-n-li t.. 'n-i- !
McCaul .ill pi-'"ii-li en tlie Kit Klnx !! r.'voiilnlMe. aim i,r. . -i . .-' i .. . 1 1 ,.
Klnn Sumlav I'vi-iiini;. A -p"al;or h li..e !'.. S'-iles I,. t..in- ml v. , ,.
mask ami i.,tiin' vill l.e pr.'M'iit ( l.ni'-1 v itli tli" .uipoMiien of lli-pir-trll
about tin.. !ii.-.t"i'i"i:. or-.-atir'anen. 'i'iil.i;l. i.i ni:i ,n-; tin- l..-ii- a ,
'1'liP spc.iki'i- will' siv.' tlie ....--il.sl.t i -. iamer .'U..i 'net" .uvilnl.i M.-n r !
ptirp""e ainl p.-rll ei Mi- imi i. : i--:i . i- -r..n-,- ,- mhism i" ;e...i u
'Klaii.'- 1,il!; , ,
I IO0OCiWMUlieCliui.il '.,-., .' ""' 'V ' r";"''' ' "l
! .... , .".."ii te -r l i;:i ine'i. .Mielu'-tiir. :ii"l
As a t-rsult "f til" ailvi'itH-in.-ni. Ii n,j... ;.i ,.',, ,.,v .,.,-.,.,. ,, ,
fliurell was .rewilnl. mei" tlian Umi'I ,1,'l , !:i.in nn.l Tem. . l.V'i
persons brins pre'iit. wlnle i nuie- ..... ;, . ,; ' ,-,,,, ;,.,ti. i;.. ,,:i.i.
nation of J"0 i all that n-millv n- ."a- .in..a. M.,..i. Im- n New M.-v. .
'. hlrs Miiuinv nizin .mi.'i- uie .ii"iiur, ,,:, i ':n ii.u
llivinn 111-' i,' al .-Ii 'l'-li .iiiimain-i'itii'ii; , . , ,,
. - A -. II .. ! . I. . ....... .1 - .. ....
Iinu a rnun ll'ni no in.'in i....i .i ,i,--
church at tli" W'a--liiii-'"ii a"irii'
fntranct" iiimi; upon ami a li nl-l ami
nhveudi'd lisiii" u-alki'il lev! up ill"
jeentfr ni'.lt.
Tll vt'iltnr wero tlie i"iii'ati"ii Klun
rrgalia. a sin', t-li'..' xnritK'iil i im-i-nu
his body ami a wlnte Imeii. pit-amni-
I li;al in "liape and with i I r for "
heles. roverilii lti- luad. I li" nnnr".'.
catien. a'i the Klatistnan ieiitiuti-d lu
hlew walk te tlie .'liatii-.'l. -at In il"tii .
J which was broken only by tli" tutor- ei
b croup of .ii.-iii'.' uir. in tli ti-..iu
ppws.
I ae Klaiikinaii lueunt.-'l tlie leir
j steps which bd from th" tb-er ,.t tin
cnttrcli te tlie ciiaiii'.'i, ami t.owe.i in
slew and -Jtati'lv faliien i.. Dr. .M.-l'i. i
who extended In-, hnnd. Th" Klaiiiiiiiiu
tnen rnterp.i ;iie puipn ami. alter p'vr-
inp: at tlie . oiicremitiou thtnucli tle-
eyeheles in ln in,i.-k. du w a p.ip.-r fiem
j his vebe.
, "My dear fi-l"ii.N. I d"sii te lead
I In you tlii- -.t.iteinent." In l.'jim. "I'lii-.
terder has been tailed into ei-ten. . te
meet one of tlie create. t neeiU et tie-
i times. Int... nil i ni. I . Rlirn Wills 4"n.00'1
Ihe KlaiiMnan then lead a luMei-v et
the Ku Kl'i Klan. ,ii.pt 'titl.N .tiiiniM ' te M. E. Institutions
for the present organization .entinurr Tl ret,ieili-t Kpiiep.il m-iri-
wlth the ersitui'.atiiin nf Hie anie ii..ne t...n-. are' Ii.-iiIii.-.I m t'n' S'Jii.illi" .--
which was ercani.ed in the Smith aft. r ;ate ,. .1 ,-;eil.ine ., I'.i.tn-.. II i! (iiri.i
ine i i vii war. lie .lei-iareii tlmt tti- iie'i,'.,., !i will wa" pieluite.i tinni.
4 nriginnl Klnn lin.l p ned law and The T'uri. entli Sn t ei l,...w.
J order and put down . t-iminal-- during l!p .-epiil ',i'it"li iv. ene a l.eiti"-i
, the rec-onstruetien period, and assertel .inin Ti,.- i..idue .- t" lie In 'e in
that it wn held in riei-.-m.e for n- ti-'i-.' ,n,.' --w.-iini-.U of r ',i u.. te
J geed deeiN bv the p. eide of th" Se'l'n. leal.'.-, n , t',.. : n ' .. . : n. - r,
; Cphelds Law and Order h u, ' ""- ' M'' " ' .' ' '' ',"
1 .. ... ... . , ..!,.... 1 I . .t v ,, ,,
I I lie Iu Klux Klau et toil:.. - ...(., , i,.. I', , e , i S
a called into bein': te . tli.it !,f ai..i j -J" ,, '
order i-eiRii thrioiKhe.it the ..init r.v ' ...
j lie continued. "Anion; t lie purpo-e-. ..;' "
1 the ersniiiyiitii.il is te ( ,. tnat the tiaue
' inf the country 1 net odd! roll' ,1 by .Ii v -Bind
that the .duealienal institution- '
the I'eiintr.v in-., net eeni rolled U
; 'allielieisin. It i aUe ihe ntrp.i' .
the Kit Klu Klnn 'e puvi- tl,
, airy of the people t., ie.uI.j.i the- w
: would tear down ., ir itivtiiiiiii.
"We ere nppeM'i; le the h.ietli'CCei
nd we are erxani-.-.e,) i niaintain l.e
ptipremne of tne wh.i- r imi te l.ei
Pretestantisia in tl endanev."
When the Klan-mau hud lin ...
reading the paper he teppeil te i ' e
hack of the pint fei m and sat down In
McCnul st.'iip..,) int.. the pulpit .,
anneum-ed th.ir ln t.. t ii.i ,,. ,.
lifteiMlth ver-e of th- vei..i,.i i. .
of the Ftr'.r Iltii-tle of Si. I', ter
"Willi Well llei.l',.
th.' feiili-lii.'
(Iirlitmae (Kti.l.iK Nu" KenilT
Charles Muth & Sens
... f , J It. arnii '1 ,". 1'l
(..limiltl.i Af. nl I'tli .''
Sn. .1 V l.lxlitli !
at . u itl.il. ...
fesiir
Light Your
Christmas Tree
Electrically
vi ti. . ii'i .ir,., v 'h
! ' l ..t I.u-ni of n . l -'
.!- .i nl in.m sli.it, " . i 1
dii ..!. 1 1 'and ' :.i i.i
"ii- ' ' i " i . . . . ... tl- rera' ..n ti
v,i ,i 'n n v i-'t.ie. e
t;.. ..,,1 ' I. '"hun.; ieii'r s,, i i
I' .' . I . Ml te el 1. . r. J . .,
' i'I' t- " .''1 nU lal 1 4 '..')!
, ' ,- I Ill' t.
Open Saturday Afternetmi
FrankH. Stewart
ELECTRIC CO.
33-37-3!) N. 7th St. "iiVi
1 or. till A niliert sl-.;
rfnVilft SZ& III js
Doughertys
Faultless Bedding
1632 CHESTNUT STREET
Exquisite
Blankets
Comforts
Bed Spreads
nx befit a Philadelphia's
InvKCJ-t ami most, famous
individual bedtliiiK stoic. Wc
have n complete assortment
of ther-c lovely lllnnkefH and
Comforts. We ."pecialize in
the very smart crinkly ficd
Spread.-", in Plain Cream nntl
most effective color combina
tions te harmonize with any
bedroom decorative scheme.
Luxurious Ilex Snrlnic, Hellnlilr
llalr .'Miillrf hf. MnleiKiiny Itfil
Ktenils, KnulUli Iluirn lurnllurf,
I.Hinim nml Nurttrry 1'urnltnrf.
:l KKR I
V. V is
!!' m210.ne E
ir k
Flower
by
Ttlegraph
."slate A 1 ii I IS.- K-ili-lri. ted
1'i.rtv-liM- t.f tle- '...i I. -. iiiht S'. i
I.i mliitur.- i. " i, ...iii t 1 1 i . . i
All"l' t'le Ipp'.l l.'hllietl! loll i p.i-'
U I'.iin;!".. ll Stale l,.-iis,i,i .
w.il him- te i-li;i!i-l the Sial. -lllet
St. i. ll.i-e iili'llllial b".'..i'.
"Ien. Illlb -. a leuppol-lletllnel'l n
:s i.i-ii! le l'iii-,i-e Mi "int.'
ir-I-iel'i".' .-nli'i'il tal.e pi; int.! ,i
th- 1PJ I i 'i . tien
ll i f"!i "h.ii I'eiiar. o-ritiet . i fl . i
te Melate -iie Co'iiiititieti a, nl ti.
Mould I." pe'.itil .lllv llleXpcilii-.it I'l !,
lit-puidii-aiis imi te ma;e tin- .li.,-,.
V hli'll we'lld ill' f .;ii' ill" eleeteral "
"1 teit'iii.t'l K.e.ulili' an i.efi.i.. th" I'.'J'
. In tint .
It i the ii it t .f 'ban iiii.ii Se .. i
"I 'he II" l-e C n. mitt ' ll-
vim Ii liu rh..ri:' '! '. ' nppei i iiiiini' n
h -:i!.ili'iii. i" e.-ili h'. ittiuinitt'
Sell.."- .It . p-t ) ,-f" .1 i.ii1 -ill. I .
b. -i- !" I't'-ei tatieii in .Ian ,r
CHARITIES ARE AIDED
iKpRincl
ciecs -vvondersler
peer complexions
iJin rf pe r ri,.y jn s t .1 1 . d be-t-'"linu;
.it .- . .T - ,fH'd lin'"..
i .' ' i;?i.i..'() "tijent .i'tli Kti
i'l I- ...p ii i p.. i w-.it tr.:r." i, li'.t
in-v iiu niur" fd. tonsil, T'.ttip'y skins
tk'.ici, Ire' rr ,r .J mere n'trjrtive.
U-- '.lem r". .'..'' -ter a fw days and
s"e i.i -,v - - etj.; ";!en improves.
1 -. i t '?- '. d " . .. a It.i t re.-dt,
I. i?. W -,! . ,1 r net tUtumeT" Md.
(D.
oiermms
n?
CHOICE collection of delightful
color prints, containing the best
efforts of many modern masters.
arc en Exhibition in our galleries. Among
them arc noteworthy examples ef:
Mezzotints by
AUI.CNT KDWAKDS SYDNl.V I:. WII.SOV
ci.ni (h:d ,ia.mi-:s ii..maci!i:tii kakuckn
and ethers
Etchings by
.'AMIU-: I'uNCK riMTX. T1IAII.AC
an. I ei hvi
Dry Peir.ts by
T. KAUDV I.Ol'IS ICAUT
and otleM.-,
Holiday "jifls of exceptional distinc
tion will be found in this collection
prints of artistic merit and decorative
effect especially suitable for this purpose.
Prices from $25
THE ROSENBA.CH GALLERIES
THIRTEEN TWENTY
WALNUT ST.
'VHIiKK larpe brilliant rlta-
itietldj and four mnall
diamond a .'it a beautiful all
platinum rlnri.
J (JIFT that iu.'7 pleait the
S- met parttcitlit,' jicr.ieii.
A dtpeflt will rr3rve Heur
purchases until Christinas time.
Kennedy & Bre.
Dl.mienil Mrrclinnf & .Hrrtltri
102 S. 13th St.
1878
aJA 4fi "jfc f
1922
:--. 5
ritrr
C2kesTMcruu Smjs
"The decorators
have finished work
and tomorrow we
open
OUR NEW
FLOWER SHOP
en Bread Street just
below Chestnut, right
next te Hallewell's."
77i rarett and meat
modest in Flowers
Charles Henry Fex
111 S. Bread Street
Alte
"Tht Sign at
tht Rese"
221 S. Breti
W
W"
WHY
p '
Ulenre
men."
After the sei-vi, . In I i il .
nlcd that he is a ni'in.iei ,i tlie K'.i
W'asliiiiqtni). If i 11 i'i.'k-. '..
lishei M'Stenla-. mat cmtui" "llii-i -were
nut enli rei e: .in; n -sir.iii
rem but were seeking tin a.u ei
the Ku Klux Klati in en1 ... i;
the Velstead m t . n W.iMi.nite.i i"
elher Cities, wei" denied ,j l-ime- I!
.lenes. A-islani 1'rehiln ...,i 'enu.is-
si.iper. 'ii fur as hign elli m' of t.o t.e
1 pifthibltieu i. nit were (en. eiiied
Millie lie ilee'.ll.'il that lie nml no
knew'lrd;.' of iiu . i,.. in wbnh t'e,
Klan hnil furnished -.idi'iiee of "div' .
lw violations te tli" i.ruh.hiliii i.ni
Jtr. Jenes find it ".as p.n-Mhli' that snlile
,fie!d ncents had .ntfil upon inform-'
lltn turnished tln-m peitnjnally by tue
Klan. He M'eiiti'd the liitr's.' that eei .
1 mltlnr cnfereetiient enieinls hud su'ignti
tbc aid of the Klan. I
PA V&
I I 1 AS
-$400
XMAS SEALS IN BOOTHS
Sale te Aid Anti-Tuberculosis Fund '
1 On All Over City i
Christmas se.iU were nut en i .
today nt twenty-tim Imetii In all p 't's
of the city. An eflert will be mad" te
collect $"."00 freti. th booth sale iilni.e
Ihls jear and SKMJ.iiOO in all in the
whole campaign
Altheiijh seall ll.'ue been mailed te
100,000 homes ,ii 1'lulii.Viplii.i In ihe
Health Ceutnil end Tuheruilnids Cim Cim
mJtlee for Ihe I'liiiU'iiiftii of Ihie-e who
did net receive theni. booths have been
placed in cent i til ImalUnis thiuuuhutit
i iinr in..
' At the depni tineiit strn-.s ilier.' w.ll
be: Wnriainnl.er s, -i, wiiiiatu I'e'ilt- i
,'ney Smith; Oppeiiheiiu. I'elllni. ,c Ce.
;Mra. Jaiues T. Curtelven : tlie Mere
'empleyeH will he in i-hnrue of the l,i,ni h '
'nt Qiit.bcls', Idts'. Siiell.'iilmrc's uie!
Htrawbrldse .V Chnhi.r. Mr-. Wilfred
j.ewh and Mrs O. IVr.-v lirlchl w'll
,li at the Iltead Street Station ; Miss.
Mary Htnlth at AVest I'liiladelplua. and
Mrs. Milten KaUenbui u nt the Knid
lug Tci'uilnul. '
t BUIvOAUIA CUMIUKliS UIJIKI.S
I ImcIcI dl.patches from Hullu report the
.ABturA ei i.ONtentiL'i. me ..nier or i.inu
J.I7 .iiiti.ir.i nv , " -. - ,' ".l 'l lllr
iu iKUUBK ierviKii rsewn inircau
early publication of iuch facta & cea.
fHllly. Itfad tha Kerlim Nawa I'aau et
-jiai.0 u a iiiLH. '
for any F'layer-Piane, if you can buy a new, high-grade and guaranteed instru
ment for lesi. en easy weekly or numth! paments, with several dozen music
rolls, a bench and cabinet thrown in?
A well-made Player-Piane, if carefully handled, will last from 25 te 35 years
nnd be a constant source of pleasure and cntc-tainment le its owners.
The Cunningham Player-Piane is manufactured with the celebrated REO
STYLE patents owned and controlled exclusively by ub, in our modern, well
equipped factory. Hi perfect in construction is this' instrument that a child can
play with all the expression of the master composer himself.
Every Player-Piane wc manufacture has a double valve action and metal
tubing. De net let anybody talk you into buying an instrument with a single valve
action, as it has net the power or endurance if it had, why should wc spend twice
a.s much money in developing a double alve action?
The very fact that for ever a quarter of a ccnturv we have been offering
$10,000.00 for a better piano than the MATCHLESS CUNNINGHAM should he
sufficient proof of its quality!
All our instruments are priced from 20 te .'JO per cent, lower than any dealer
anywhere (whether large or small) can afford te sell. Terms arranged te suit tht
purchaser.
CASH, OPEN BOOK ACCOUNT OR EASY PAYMENTS
K
IT PAYS
TO
THINK!
MfL
Ithfyl'l'lMa Liicem.
. JL m .
iniwfexMl&f?u lit"
iiiSHKllP: 'Fac
aiSiKIIHiiiiSM !-iu
X3X ''J5 JU tife."' WlT'Jy.mBBBaBBBWBBBBBBBBrl
3i-A.isre co-
and Chestnut Sts.
Open Evenings
tery: 50th and Parkside Avenue)
AM Make, of
Talklai
Haahlfin al
lloderfd rriaaa.
We are the Only Piane Mann-
(lct"rert '" fenna. Famous for
Selling from Factory te Heme
Direct
r..i ' ii'T J.JT
QiiTl
en your savings
Beginning January 1, 1923
Franklin Trust Ce
will pay four per cent inter
est en your Savings Account
another evidence of the
constant effort of this hank
te encourage thrift.
Deposits, withdrawals and
complete banking service
from 8:30 A. M. until 12
o'clock midnight, daily at
these locatiens:
75 Street below Market Street
Fifty-second and Market Streets '
Delaware 'Ave. and Market St:
Genua n town 'Avenue
above C1ie.lt en Avenue
Consider the advantage of
being able te deposit your
savings en Saturday after
noons and in the evenings
in this company with re
sources of ever 17 Millions.
ii
..i
GROW WITH US"
Franklin Trust Ce.
-rjs
tfW. m
mi
M '?.' s,
M
,
m 7T3PSaal
wn