Evening public ledger. (Philadelphia [Pa.]) 1914-1942, September 15, 1914, Sports Extra, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    m
Fzrm?
KVISNING IiEDajBK PHXJbADlLPHIA, 'JPUUtittAY, WiMMBBli 15, 1914.
8
MEN OF MANY) RACES HURRY INTO THE ,WAR ZONE TO MEET DEATH OR FAME j
m
aMf
BHHHHr- - hViJ'&'' ''''' kMM
iWQBMPK(ifirfs,iswi'jr jyw,ici2T'JT.Ytj,9.J((jfr."VBirf ' jt-'AjAVi.T-wifCi.ixnh !? sir. i c 'ifri.''i'rjKifc.,ffi ?i;k' j'.jjflW.iv-iici &?"''" ' " . . j y
'-, '
:?--
rt rtViWl
lSiiiSlifKi ? ' T
lies ilWfe HH tltol
$i
kvs
Eiy
TJt u .v.v. .iS-lfc Aisv
!Z.,.FC?:
"4v Si'
8 n-c-;..
STEPV 9Z7T S4G517 77" V?V WHO MW THESE BELGAH
TO CPUSH THE GEPA7AN NVADEP
GUVS
S UfOCRWOOD A CWOCRWOOD
PHOTO UWOCWOODScIJVDCXIhOOO
i '
iffjMMim.
( Mm Ww
1 I ' klA SSiPlPSFa
?RSatr.
AUSTFA '5 iOP5 1ND FA?5 XfF'OJC N VV
ARCHDUKE F?EDEPCC, CO7S1AW? MOraFW4ffly
S
""SS,
FJ tit IP
iw- s its
K-U ."'-
; sa'
rt V
&
; "Aft
7Vr tWZPOK QT 7VJ D?GGLE, WTft HEP DEATH 0EALMG
30M5S, LE3 OVEP PttlA'CE
Picrro. eAM
" ?
-ti.
r . to t. ' & tx
v ,j.,i--,a
jr "if sa
ENTPEVCfiED SErtND ? &?4STlVOPCS 0
MEDA-LS. GPZZLED VETEPWAG GUAPD
PETPOGPfO WHJLE YOIA6EP SZOO0 3ATTIEJ
S ' H4 r y f f
9 . J rrT
v. S W-ffi' v
' t ?tk
V1
," I ' " 4"' 1
?i ii urrt rni s . i ?. , a
H"-ll : vlij I 1 Ursi- M
TZSVCS.
Xfi
jW.WW
" xf sky mm. w
' LW31
,.,
W& k&fr.
KP", ii'.,
.V Sartj ?s
iia.
i a-. w
!2Tr r-. fA
liMI
JttEsif.
fldHpH
i'i,;vii;,7jvra3r- Sj4-.iir!.&5i..Jor &
SiistKiSi? 5.4&sscuss: ;si, ..
tws. 4?e iWavwK MtsniKH
iiiSSra
f?
blf
Bii
g? "" BMVM
5TPANGEPJ A 7 JTPAVGE LAND TO FGHT FOP THEY KNOW VOT WMA T
ffOTO &1M
'at soy scaur v r7 ffAcCGPouAo uvjt begins to pealze what wap
tlEWS UF7Y 3EEJ TJ WOUNDED 0PTSHER
,4'i
, lM?
w
Mr
Z1lVC? OST7V? TOVEET rYEOE '"
rfc
BiiiBB SSysa-.-tlr""" -r"J'"fc" n t
fJ" '"'"trtiir,