The Lebanon advertiser. (Lebanon, Pa.) 1849-1901, February 22, 1865, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Vv . % t i g:
w oo pii.irgille...:Alo6l. l
4pVEBTISIat 011719 L, LEBANOIf,
TariliitiddiAlatidets btqfpifd •
gia t raTY4tVittewpt", •
'imrt l iteireAi neat ek Ahii
erqi i rn,tvori r,visubitorms. 800 . .
MT:* 6 4 16 4 1 i, • 1i 17 ,IH.;
Cards, .„ 7.
.; • ,
Circulars, Labstao
eiritcriiir tilts d? .rare;"
Invi4tisna, Tiobetts,
Dualeht ,khminteinds'ildd a'ndtHefne. Scalps,
School, Jrietleerf , 1061Alittlt saa rows 'Mlle (/, printed
correct4serisektgrelllth p jeftlestomf piper ,itlei CIA
lw lSlthrly kept
far sale et ate alltpe a meo'4 , g rop"
tpoSubscriptiaeifffe LEBANON DVERTISER
One Dollar,eir n YeiK.
" %Wx, Vidinffidlnifun, Pa.
irwtd an , 19,42 Iwi ex
. WT ',ri
• to
Aigiradit Yed4.
UWE ma • • Inberla"
Myst, EPROM r e , 'MI§
•
9ebanon, ratiniullr ' 21
, I
(;` flEriftlArprifflitigati , ,,
(7.%.3. r lig lab cs.2all ' 10 41) la t VINI*9
Vl= 0. IlizVi s iiluilding, etOsltiewtlio
lag Baton ,nI.)J 1
- Noon, .7monsry d/N i
, ,r,so
r , Y.. .i , C. , rel — o - 7 — t•X•Tforr — Tir ,
7 . ) L i 111 I. L.
.1.-• ',II; !
I Bll4l/I * .MEir i irprs ITO, 109f1;./
"4111d'i .. ,r,A,i
• T
TfijNE A c ,, ., ,# 4 1
- ir I
,W 4
Allooiuo=oarketStreet.=o t 4 iZeoooooo , llllldoori ,Noito Ot ,, '
es Hoban)* 4 ~, , :roual E ~ T ~, , , ,, - L IF,- • -tli:i vl•pit.
-,
zit& 4BlitY ;N • ' o t; , YI LA T .
Otill ,, is . : . I yY W 4 AVN.
P k - 0 ,1 1- 1 .5 ii, at
A i r ''l t
Tiell l / 4 .lE iaii3/74 11 1
a t , : , Olp i ir i : ' ' . pifil y .A h% tott
tk
0 A iii' . et Fr/ fr
~ i • . •
• ad, In ACelil i rA :f ri q tha'
ai r
seta of Copgrara. 11 atlch'e o tti c I oreiiil at
ones, end reiguia ria t ioliptieTkosigh
n Abi IlitotWaflit-law,
. . , ~ • , tkernCi‘Muneg,,lPP 4 Nlbsr l 4,l-ko e
ac,'.", sas(coolif;L:Pekhbini4 .• i ce
41 iiiio,pfds4 etrie rt.-,. 1 .„.. , e ri l4
Intl — m
14 1, .1' CI.
a.
A.1;73 - 1:1,R IVEP-A.7- 44 W A Vet
-0011010 iv; gtietobtisauHeingghwaQiiinaltroli.
JUlk.idkuPlyittppoeittel Ibinfterillow,irtiquier6 • . : •4•0)
-1 Labairburtrmatitlf..... ~,• ; ..:. 7 is i. r t ..ri .• . 1 ,
''
.*
i g"
1 111 1 I MP 41 1 .1 , 1 1 -. • r 1 3f !'' 1."
eX.a 0, 41 4 “111. ~ A +7: , t,, . • ~, Jr
ttornertkX" amr
cyrifil,oi* : 444;t, itealtyoppostte the Buck
ate an 'fro 'dm* ilossokigis : st ,FN9:Rff7 , e
erdware afore. , }.,._ . -, . • •.- .B(VA
_ Libamo.....s.prii a r latilL_l- I.: ..... _ _...... . .....
- 11.1 Mat%Swirl Os VIPER,
0 4,*50;.*: - tit; 1 ". *44)C 3 6 1 6q
wr eork d to . pst A r k
" Vivt- I•. • to.
1 1g.,/ 1, • A . • %tee- iv. ••
:174 7 41. i *pm. •
l alXT , Censitg. .TA.a " • Nrl
od oy..:rip.ialtdlituarnsit:veroui, 1.0 19
.14T22113EILISIMINS*Tv. .1Icr)
Lebanon, Nor.
• o iClanyflEl DM AN,
IV) Nr- 11/I , W.
otreet: . olo . mf • (I'M of
14-Isgle-Mtai , t he ofaco lota of We Locher
v [ ll 4 6r, ~ in 1 . A ‘.
Ai_ si
• .
STAN I: irAitteiCT
Airimitmovir4oA Ti lirMegri
Moilted..lris.affltotoittAimibilogiots•4 lo 9lCs 4,l l
5117614411 'a fttowwitvgplitsplieWaildasitvtAkinw
0m0it . P00 , , , ;.t• s • " i 1 , , , eo
rp.itbr
Miiredll4 AiiNilON,taithttbANOll4lol:lls l 4o , o l
to tAptiitrk,6_W+4l,tiNi,
035 A 801/fik Sksik aocta•
t a liviow7SlVitg;
luv •
•• it. Ve as . 4 1 %
igarffle‘t rsc
..atiaty
if.
_ L .we t lycarigt 1
,03 . " ' ' if••
D gp• , • owl. t 4410T14, •
vallyggi Wetr, VT' ~ I •
, .
kitliftwil.;l44l4, /44. d.
; 1.,.0-r.t..f ro
Y It), COPAIMCERSIIIP ItKRETOFORKIt...K4COM
lilt
. t. -..C.'.LOWF.It meld 11. W. RANK, In
the Wholesale Tobacco...v:l44meg Nrzwort.l.ll. ,Aletutof
LOViklit A RANK, Is this day dissolved by mutual
txmeelOrliAofiptitailland by
elthek t t o
MITI e . , ,18
11. W. 4ANK, of tbe Ar e 114 n of Lower A k.•
.in owit vsvreas ivivrat e r .fm
will
rinerr - " Vnitr . A.
ii..•.."aii 111).13, 11164.—ft. • . .
• ' fir.4. l! .2 . 4 . „.. :,
• f` . 4 -
i ;-, - -:, • i 11.N. f . i ~.; ~ .....,:,-
~ . ..,,.i.,
.. .A
• • r. 0. r ...., in le B/01b CA
' Lebanon, emitelfh P.AbOtitqf - '..N"- AO,
joining j 4.lobapon Valley ppd North Lebati7la
remit kObgal.peatUrog Vettirtft*Serke and
eNt4,l4a -. g
. if 4 i ce ' & l ot ti rtar s t= i ti oh ereetearearl 7a g ill 1
1 ear •• 'e l 49 DiN i r l
o. . , ,P;Alrafla
. , . .. ..`.. , 'eta rt, -, • IP. II ...,1%.fal •
„ete.,..r.1. w i f i nve ,12,. i 1%1,4110
.auisd..i . -rid tott ft
4 A so, "IX;;UTA,aII.Ig ~,, . scaltlee4,lA
maystai.nwredit•tratmietAta
Lieni. tamehlui nor at 141401210 Isle
. lino ty tortedtriliair-.. i iPP l lll ,ta =
liownesyi BMWS twitirls %Am
well Ltillt and well amengsoitillerit nrlasft ,
pill n ittielaol --.AI atf We etwaseeallaillendlille.
n,
a, a WOW, all kinds of itiwitairmioarpmffillwr
proNllolll.blood edallfttputable title even. For far
ther Informetkm apply tor-'Bt - t tovidaf .roma.act
0 / 1 4.811.
Yelcin,VeAk . .
.
Turn pi kei , , Elect ion.
armielrittempriliin lowavoimatlL by the
Steektobters - In the Priabient, Managers and
a • of the Berke and Dsupltin Turnpike road,
id obl I. • .. . J. L. liennetbunt,
uni
' . 6' .•
t . ."
. . ' 1. I '
. t ",..• ....••• -• Ca ( .:,, i
'be we's' a bones on , ci e .... „ . , .1 ~ en. il l ~..
P. M., of that-del; lift, ' .10Plaiir a' e . "'g ?
la , g er one Treuuror a a .
. D :l:4 kis orVia R e .. t . ifiefiwy w ;tea itek Ite et.
14 olowegii 4urositi44o9w4ituvw4K, 1 A
.111.61114taftiwie AA.. A i [ Mill, Peateplee t 1: etna , et
Ahligirte•talailin 41 ktibAfte• the , II WW I oIaWIMAIMI
al. L i on:ter of the Beard . -
.teal
r ,t.. , •,1,1 e ll ' r - . P41011(44)43 Riv - ii11ik44 44
rlleollittiteirktgeAreaeoret.:PT ti :I Pr eve‘, ; . ~,.7 1..1
.abrnulary.apitic.N. , ~ ~ e•.,.,, ,Ani : , rT.ca.vr
•
Celan (I . fi rili S teallir *414:4 &,
B i lilli ai g: Tt lin_ r i VIS I M IO ..
,Kr.t,d,... 0 th e Stook or CIA Le b anon Car
Iron Works mud Soilligir{llllACkniglemor ars requu4t
att- roaatatak• Court Houma, Lebaruta, an Wednoactay,
I t i t l it cilnf r i. 2 n i l)
H
A. H. BOUGHTAR,
C. lI.OLOIFAFKR, Committee.
.i . 'MIA ,1 11 110 "I'S s i
sr ,, 1885 '
."..: 1 i - -
,c . L iff.i.
'LEBANON "Ott 'ffinakilitiilf
ii - I , •J 0, 0 pit, ; , c ea - 0,11)31/
.4 .Ina ,L leit ri )k r, mulct mit ko
• "43 “"ur ' '. ' • ' ~T, i. , ( I< PR•../1
• ode in 14 1. PEti . IV '
14
ill etlPr - ~ o, ' • illa
.5" ,. .r Pi , li 811 . ......1110 1 / 1 11 oil
," A ~1 , `4 . # '.l:' 01 1 ,' ,I', ~pit,..0 , y1., - ..y, ~...;,,ii
',, „ 0.1,41 uuritygo. .." - ,, (1
ru in A ..11 ~. ..obiPl4-.4vse”lbtm , -.. ,a., .:;1, ,
~- a .111,10 ."'u A fitillEalfairiT2 , l“• . A•a-g)
1: II t u trtr INATtltiViCgiotl , Pli. -fi
..
,1„,,1 ,„
.., i4 „. Ilt. , 111641 ,+4 fpircasemiy, ,
Pula l e . ofpvciatl - 3,p1 . ., FeI:NG
itaittli re L l i fKrkdri 7 7.lso. a j'.. I
thug_ Vaigua() anil.t 4 . ' a. •. 1 miatu :Jul ~ ~• ,
t ido 0,1.40 ~ ,i .el lale7riltt) otil•l i k i na ab s }-..211%.
tiadifikrrialnOpastaaljailat AM. 11214)bal
a XI aly . 3nalsbateAtt , t OWT , v-. L . -iillt
.? if.A:IV I l . 1n..:11 d et I ./.lirlT 41114... i r.• •
KI "411 N I
"t itic/1410F41NAglitli C AP
p,p, vAtlik,4llo CAPITAL, $500,000. 100,000
'" .'. ' tit 1. 1 rWM AIL+ I agi 0 , t 1 ..:, •-•
••••• . .1.1. i ,
Mb Coopapy °vier& tIMMICORPOIA O lit
404484451.11 two O ns °run ''' . I t terGr j' 7;
tit .
•..f n ia 11, 10931 1 r 71 1 i 1-77.
. . ._,„,, „ ,
al I ' ilt Wig...
solgooton and circular a 9141
'W. WII,A.Y,ot the riabAdai pCI 1 'a zi ,",;Tj at BA M E r ßro
Forrest saved IM I .I &mu, p is ---. Office Pi !
Dv/mbar ta, MI. orkrit geriN t , ' "' 3
. .
T Jid 11/.11(1.U1IT
en iol Dellis 01 • :.tvisi 7967 a urrr-- •
:13 u 3 lon en
t;r!! r I t eibM i nvo I 2vse WV-A
6533 H moil -7 n hid
tt9U'zii • (13 9 q u
lode to: .11614 •. -1 I a
oilduq • . ' if
, e.in 111 w Arab eys:ll I,333lWilbil:col•nov;A
'nob switl Mitt nw:Li ni 9fisni scf
up 1t 'ant 47777 -77 E!
r , , , leilKlLLlN k itit fR,Sp
-eAiM .v . niff67kgva &Jai noilieoq ..aveztaikt
bl3_ n i I 79cht tut sill qu 11fl of smit
I 4 - 4 1 Aff
G9p.,T ls fic 4
(1(1 lo ADM! bq 91.1 bng s_gist
clu WlNVlffilarAlbooi)
b • v .O
11. 4 ,,:!1,-I tv. l 6\ .11 3 • ;
lArl7l4,,uk ti kti c
T ihayl)(2oii
Afirjapprch, 7, }865,
ACTo ) rosidonce of 111) •ssabor. ou the farm of J..
cob Ltatm=l:llCrrer !oa t ? tp. iih Urr i i m a t oz .,
I rUlacztlit ANCENtaziiirOAr'
43 1 111
Iq '
j•Tdimix with r - agoilhaplitHar •
6 4" .
Ntilifid;Rt • I,"'a Wm .1 4:
l a " (NMI
aftick,l4 API* •
I r m or a v ir inrwspli t picoxkolis
jarjrn ir u n
fro 3 ',cc! 11r1b ,TAlA B rinstakKi
odif • feMPIIIi. . smcw
,11* . - :•11'w -; 1^ 9 G Eli 0 1451 0.: ..--....
..,;'t ' ll , ' ira •
as: . • . 1/0 at 9 F 5, - bnis
U
noi)ii'lf j c• ,: r k Aztsitt-T77 DIM
I°
. I l 40 . OA*
4 .
c4novr..
1 odlio Ali - ' ' 9 1 .. :I • n r, - ,1
' tr ,g i "'( rll. •,. ;)!..t,,
'.L :- ' •10:44ArL -- !'
trAt-8*- • 4; • -t 4i2 1 e, 04; 353 " 1 3 '0 113 7
t V 7 fittqt A 44,Igia• d bns;
_To fl iol ";-:_•.n.•
ri ,
1 - 1 71 S r lirtYgli" - t u if ° . r3i) - X34(&1 - Itisl
T• :It:tut& eritfig f ir: 4 2sl l, t&
a l goato2l7n VP 11K, 0 tr ef og;
4619 s ItbetttliehelleelbrifilideaUbatlitikeheheiispin , :
idA I AINNA 4I, A l R ttUrigo L eant
ve l roto ti l i :o 64,oll49lllnwhOlt* Yfei otielird
liriliotsl e VPstaiN l Zadiri s fis 'l 4init Irki
PA.,%°, 1 , ElVlLL, 9 4l 4 tronrintiollf v "..
Ladden, one-horse Rake, Blvd, Step Ladder. 8147efend
tr i a t A to r!llFOr 4n r i trO r a niffi l ftliNM w il m "
:,•fidelck wromaftwq•XtlicP.s4*lti *or4.4 . )inhaiheottem;
lieu -1. II bil mitdol,,kao trr
.Si 9 . ' I : ,) - 7 ti . ''. r7 l l - 'n sp dkvii t h le Al Plata if
II it e tA c tit& C er 9r lntl , ai 1199 S I I --:). .q . !
S ;1 ::;) • t, '; I! tlffr. : . ,
arEttl t L I MCI - IRAIM I
- a ~ t."t 6 "c11.4 1 11
1 - 3.(, • .:1 ~, n i•nrb niclit (mil wind entatite t
led o 1 nifierlitONlllNWitleetirOfe )"now •
Ifin - ',l " Jun • w to , 1
i . ,•• or t
i - ili . ki ili141 ":" ,
wru, be sold et Public Sal ,tm. l ! ) r.
.. 0t bit 3,31..
Thursday, -- Pebttlitry 23, 186 ,5
Flisr e A I e . n 1 b i , str i bourtogkesnfit JlMition
wn if., op the . nt t opf . p,e3I,AA Nile ~ f/9 „ ttt
relHe Mil h* P NITIBOffe. 411.:-4.-
Am V:Mintiftrvart mrtitrl,:tni
tleArm4l9,lo ;1.7, tiu,e4larrAVV,V,
4.1c#4,-0rti..1,, , g: sroty.nfrollutlfoqt thin+
gop., 0 •,,, ru t p g n. good 'flocioway,, Eled,
)worglinatitt rnofharain.systoo wait - iiia
egrownntoypotttpt,*eUo4otliTfiarttelliti
i a t v ell i r t
Itl ' M:lgZ=td Mill , OV gittlitfiaT
,Dreg, Co r and Usher Chaim! .lay_tittogy Cradle.-
aiso;,alliti &ova, moot Onealantit Whet; dtliniertl-
VlUCTlClNM e nt r al l iNceto_ n trer t r ' 54
av ,' .Dtitt 41/Windlit4tiftni
am). B. floor:. Atie ii ttge'.r.
,
n m
.- p. 9 4111 t 1 , I (F A R )
...Ylt - ln. 0,/1..; 3111011 - f•.fll7i - r:
1 1 : 11 1 WW.t k' N•3 . 11 ' - - 7
-- -. 13 - ti: .1 ! •„_,,,,,1, P'• ';: ' ,k i ;
;•:-.. •,
101, q!'• • %.....u...
-44:.--• •:,...,-; • • 41. •
. ' , g
itti•`• esIV. N isilg, k al . Li . la
'I.
• A
. 1154,1" , , .411400141011101174 4 , 1710 ,0401 11 Ork ,
' e'l'hursda*ofoila an loy A mot: . x 45 5,
the followLi Pamela:lll4 ' rrs7v - Ix :7 .
~.....0., t
ou.
+POOP, WISES.
'46tes,
the; none' ilvett y a oral : Rave.' or, le .
il.
ei lewd bobite.4 4 2 It arte"Marri at isn Win .3
MakrePZlA Malitnitraitfrfrllo
i e
40 ~
t r ' etringistrt,iitb-tfil-Ab _ ',win
1 17 t - 1 col I: or , P t I y Iteke.
4 algje,o & " Atit§l444ort4 WW I ;
ilateDWOrteate nos ttNO t e enr.6,,0
Ilutekeptoltettea iiiill,offtWeafilallieleginielnlo
M n aZinktcon d aft r ie, 4l3l " aVgli
IN
i ValrWtionit tftwiticentikAba
4 th'4l"( l ' V a t il a NV if WR Y Mr "r
i tritU s ill'ittrAil
ot I' g t II ti r ( ri ,r 1
1 CRle MarifeyWitioltlntiof 1 * es I
ii lila i t 3l 13t 1V t, D 14,40,1(614144 iNtinfi...,
,
I twattlf,x9 mnit bon!' Wt.
ititarMe4t 6e ' •
.7,itts d iw Eginj.
k ~, ,11PRIAC 15ALE_
1 ES.i it v . v , ir ; .?. • . tisligicaro,
} i 1# ... .
it r
ailluniviAapogiz I nal b a . 1
I i f : - I ,lv3ifttjhri t 4,4;o4 . ol
, 1 , • , ; .,..., t6t , "to nib p., A' 4 1 1 1 S—"U nt 7
Lk . - •
legl 116113AnIrpiiihki*,7 , 110 3 - 1 -q1
`1 x 1 •tWe i tra pod HORSF. (entire lowy,hlppsayp.3
old, 8 MILCH CO% S. 9 fresh. and 1 !Mirk If "I — kso,l,
Breedibt SOW;aheelo4o4lerwirelltsisHFAY, I two horse
RdWAnagaildnellri j'A‘nYaktiPaPHMl.
tray C i ll ii= Clltt s r P I C7t l f i T t rA d 1
I sr uti Ills Ife sioil. a lipti °
AI flhEnka fetirlipti illideuble Veit o ' ffetw ' tilig'Cialie&,' 1
las good as new, sell of fine Hareems, and other rhar-t
umese, viiwelithrw ply Nets, owl i%im
arselegire
'Xisto, I Urge covt)bit , ! te.
wilitli pipe, 1 troth*" Rontri Knife, Table, Wiwi, Wad
!Chest, Secretary. u•roo.w. sookirm•4hatroKaostro
Chairs, Settee, chadreho', ahtd—lind Beilstwid, 8 Day
Clcitit,a splendid Smooth bore RIF 41;, I,argi TAW
eiirMy tHLUllilles lbo ainmefehit tb Wienslieli
Sal. fo CousattoWt It
no . 1 k !Nil' Air a. PAW
MR. pf sale I{/i INIMAIIO nOVKII t
liT rli" %' (4 .Y.ll/ VII ~,w , Af tp a ti t ioni t ta
jarwrisomwo ~. 1 i 1,011 hit re
twittitruitlwd w 1 f..,
,:rlllllslteria t.; tt;•• alhi • iftV
•. .1 Ql . • 45A1L1E111,,J
•f•t 1 ..eili th-e 7. c:iant:o3o , l,..nr. ~,nik!l—Grlss JO,
~ ~ . /r „ eisvi th ibit r i vkft ef t y,..--4 , w
Ile :, ~ - I A • ••• .y...i. as ri er..11.
,t0r , ..; : , .t.t• • • • .t! r ~,.._
p, A ii,,,, "
, : 6 ,
u • ~.!: 4 v. If tt je...-
)1 , • bu . I,
W 3 14; ti 9 Air; _11105, 01 1: , t.- , , • t ,
....mu/ .1, ~ ,!,, lA. hr: - ~ t t
, Tuesday,. Ipr2B, 1865,
At the teekl.neiukf thelf . Vgnein§s34ojebanon
townehip..MANA efoiiii ~,. ' 4 Ye Ent Miro Lobs.
non, l i i mile from 00r. 4 10 :ii , ver:t u tbe following Stock
and Yormlog
3 HRSts 4 1 Y 0 oUNO4' Wit 4 1: co w s ;` 7 I *L, '
o
r
• Yeang Cattili, 4..fittrairOrivabreir i vaca 4 m ,l44l th
, t = roltre , goc , d lan tielltlf4l SnYiented ion II Pierrittool, j
I . VP/Cti T ril/l i k FRP rbcifillert lV •Mgo - Z491 •11
MI Koch ne, in e 11 , este era pogiej litlmil ,
4 netts nerve Gears, Big Shovel' IffitrWilf ' thiltlitlftde
r sagla, PatentirTesin ,initlito - palteirPboen Zheilk•
Patent ALty lititli,e ) If arrow!. eptessi Id -lush Actlisq„
I Cora Plough, 3 Log
_bolos, Cow endfialtef Chaco', 'l,
•=ti...
Ottittiortlclos too oumerotin to tilOotton.
B is oillr . oclyp e ltri 7 71 te( RID
C° l4) -I q . •
Ilebuary 1:1865.
di,,Ngumnic amjati A
T . l '
t," 0361 TAU/pal
6 161 1 1 r r...1:10 ~ I '. J
r. ..,
tt et
ati l e i T!tY vt.,niti(r, 1
LI 011 t - :lA' r r .
so .. I,a 4 , 7 4 , ni. .) Tilt: i
. MOW i. , .'
.., 1 1 I' '' A A' ,
• • MI All )
;WILL .1191 Mad iiik).llWill awe* 04 ~ , ...MT, Mit rl
401/ . one 43,4 o ...twat 1 rwo pllt if he r j de tl:_crf
~ ;Apr itafuto..l2,,Epr,it,,,.,
j,
Al i ti: % v ac ° INV* 1 , )i Aggil
itB ii • ; e •Ti• g
Y
I
• 8 110R888 Rod Horse Gears, 8 SilLar COWS, Ydrreg
lOahle, 2 BOLLS, 2 COATS,ooe, (1 Broad
wheeled lad las .7., - if 7 Ladlers
Wags Bed/ , PI 1112 -. r Corn Sheiler,
IStraw Ilesah, Flax Break, Cow :'`•• other Chains,
lieri e qn%/l el tftl i f Weiel t ellPfiti e l AP? 4 3 f " "P
r a t f. * I
1% 1 .4# 1 17 4 4404A 4 1 7;t l if t .
b IIRT4OIOq . Vas I . , .t,"& di c i . * '
••'..a.U.1 A
~.
4 1 44 1 044 1143 I I:I
4.I. * TSIFFIg""I
. .1,1 .., it1.1.. :1 1 1 4 4 %./.4 1 1 , 1. .0 .r.o s
) V j gm, o ,usse or ,o*-tr,.vi i a a A i e t %awn*
—L..------.
17/On f" AM I I I 9 •n' I-- r, .
1 ) Itov l .
~ 3 ~:~ ~~~~~ ~~ c~
MI
CM
onset
INLEL ous
tilt rtn i nion
fbl.f .
Alt mull ft .. L . ,, .. • • .0 TM 1 ,, -
(4 '"? - 1 ,
C 6 NEU • I - n 1
1
A
--- - ~7 , .):
po .. ..1 ,
r vi • /04 , - ,n tth.
• o ..a... • .. . ,s-sitiaiit I
r be said at pa ; uli 00 . mall 1 , 11
aq,Lessqiipm.parrialugs -to tastetirN-silli •
_lVesdaw, arc 21st k
Niferet
at tbotalideW Pia lardiArt. , s , vArtatal!
tovaabip, Lebanon countriNt, aThliqffaitr Isibiferiti•frum
Lubsiboo to RbtersOsTairE yi =nos from Lebanon,'
• Ns
tonOMMINt i t:Z=VitIO ztairip.i. , ,
*sty, its :
fl=li'valumnioN,lV4llldeltor444l 3 ES , [
*Ati6
. 9 ' F 114724%
Tit a b iM;f 4 tffrnadt a
Butter by its Viii4ke.l :VW WV liltieteltratrola,
ilatittlptunNwthmtla"Ormatc
. a re , an many rWO -1
• ram • ttni } nt 1
ous to mutton.
of allostjapil.paapalarktilt - IdElkirtaitaleglietalintial [ t
R
be ß mitts known by 'Citing() Ter•ounii tat tV ,iaj g a r a W' ,
u i T 1121; trigit:4,i'ai'" •• ..t.T_ , , .. "' _
PahrnervAli
EE
..r: t r i - , - „i,A i r 4 1 ,,, ,i i f l •11-Wtq
.0,1041 Zil. TOM. 411 ---
t 1111W . 5, a. 1 . 1..
r
~.: r. - alall. -V/ aw1..5 '!Z ..,, Trut.;:iMutag
...i A 1,411 .. ...13:idia. 4 111 eli . i
• fal .111 flecerliliMa P.' f ,+DuT
-ads, 0. , -:.• :•; ~ irc w i, '4 ~, ' •tala *;
mti:
m • it ah, , r o a l) 4 it— 2 , ,v, i
IXTILL be cold at Pabitol4ls ( ,' SW n''' •":-) !
1 1, YrOrKinIct II n" 'l'. 1 - ,1 , 1 g• // .',., I: ietrttliT
1 WithretithYV: l 44#PHl l 29,lB6Eral 1
iiiits?ittomitilot itieciiilisetti..st i .', l fn' t Uiiii4Ml44'
township, about NO .itutlWhillif .4mitii kola /...Pain3yrs,!
,osithCzesdbtoillindffaleasAlitirebAtte•f4llo,os*P.L.?. i
. GA4IIWEL : •4 2 .0 10
.wAk 4QPii,O7l , FAO ?Naito's,'
Vteliet "my 14p. Plop i rm.', . WU
;fiitor:3 8 . _ ' ult . ** hd U sr t tingle misto
'ARM: suc hiliAlitar6, vigimitorcisfl4F4otica side)
Bad dl e, Shovels, Log sod COIC:Chslios;:1121111)00 1 unit .
.14debiads011tespf4al,t9 Takisa,-2' 814,415, Lesabglirt!
.dozen and 2 /Bw. l 4 l o%44 l sail'A ,l l l ,fgnflA! o -
- Vtrils;iirkti q a riNtritange=clors* i
sir- All.cif tßil n rlldvil'aii Riot • irelrly•tat klood Al
sinrol al 'sills?, .(1 -31,7,..' ,—1 I i!, - ;c11,. Act , •ulita '
. Bale to commence at I,:ril.piquitt bl.,,tabitinterts s 4
,* . l l lo° Vet tIIFP.TH obbrAlitagi R*fitiphiter•
.tonlondevrz tn., Fsbraary 10,"I) 89' 0 V - 0 ;
.11 ~.,..ls h SILLII;i1 AUVOIiI..--)1: - •,-: , ru •vahm)l:l
1 3 1111LiCT - AA;
s
airy s' .011111• —; '_ .71,10 : aur
:in
f u mr' tlerl‘PeP,lF
SWAlldue *gala terttorte,tih,ll) se*ltv- •
ThurschfWvlritraZdi 1865,
by the nodetilittnie,.inediltlPortalt
Ittflelarcair, botattiOli *ea 111m/will Vi" /hitt Y. from 1
Horse Shoe Pike, gaper thermic] leading to Co,teltipok,
the following rem* Prort.vf
ILO . •
6 Good Working.R :T_ ," excellent
. wo 114 i fi4
COLTS,I one yitti r old • It: 9 6' ult
.ro beralreelth beetrere - Young Cattle,
gle " a " rMetttPtiarr Va )f riti•% mi ji
tiovellorbstisi4WAtk
Forks, Cow Chains, liskt . exitM. Chkinp,_ Doo
-and Single Trees OriaWWOßWin*SASlrPreliik.
Tlarrowo r ghosoialiersow,,-Cont Plow, Stretch-
Wrait h :4=i ta l ti . e h lOWAtO l aroold
PnA ti rt ° l9l4 2 ll 4 l9Wetaltgl i w pdiflf.
• Ttbliele
fil 'srll
WlAM4ll l .R4trilMitliflidnia 2 ' IVA
ri co 1 . 0 nvgg
Ay r ; 15 12
firitti ta r Pirtinstr i s h *VlS
RX 3tRUSWIIIIISLLMUNIL
irmiTiMadOokrairliUall 7,lltruCtltr
-4W.4":,
CeibadwhoUrr.24lol66.n:l 7/ W.A.
?A+ "4'Nll
sititkrweed stoftwiidittrivAs.
4411241111401 r 544 0 Jae *W 1 14114 1
i i i lt9 gr i t v i t .,# 7 o,,ax,
jertilotitlOnAg stbol li ale tOfilliLt9trtetViil4 l l lll4
rein t ggoliop f0r,11114 )14akilik~vOg i i,
for t t VIR
up into MI for burning
31f, !Vi ler Itn icu i( 3P.
0 NI iJ tuo •:111 . 1)'11 •3 t inniSNSAANOMia
rINA T 2PATItatire ,4q0'11,1:4 11l ARP . ) an , i
~,, f FO 10 BbrlN sift
A3nltf; AtaalkiPOMOSiNetieety:w -it.,tll
maw sirm4rifikm." , t tame, e t it:al•tee - bilbsvoil
j 1163ne Court of Lebarfon.com&u.
..Notgar t i l tv
Mu of the Untanee renxainlnt, EgflblV
, tenti and E I ins Ed
to - of she estate of
1 a j a N
tnni a7- rif ft rtrittli 17 - t i eV il fttpl_ :
4hi g u i a 44,:fiatot,4o4r•rmit . llo.44:4 9 t7re
reatibiltSlNitullaWeiginitzt
heirp
. 6" ) "P" , -" a (I
, 9P01V, 1 5E1RC4611{ 46 , 1 4a 2 . 66
„imam Qi MAIN '.:1'.7 11)17 !Iv ?anitrtilltiff
~ . I • f •
.II a as st ; •as .
.•
1 . ..)ovot. *l2L•tAtiv. i mrr . 2 :2 A gtLrir
.seerui,
t ia noiii rit gil
i
Js i9Altirtl stli. ivatl ,wort•bna ,onosdoTi
i old,', i i IM t !) oil r'; I -04 sisth
viu i . . ams , It. M. ' . It, - t! , mt,
! - IfatiltditOlsit'llthf i tt tritßiontAsr t rwiltiat
i l i k reeitigirlnur. f ,,° Ma rti nr`a,?A'Aibatt 1 i an
wiT .ii 'figw aiNrno3 of A ncaleinglirr:
1110 dliw efiicival- slit 119Ai114*11 1 A4Itisi.psela
i 4,44, f ai d iat o trlik,4l4,.,wixitl6l itra,Tll, - lial
J.3,71a fiCit 94.4i1itt3 bog ..t.t.ftcnrnst lii:4
vlf;
: iVE latiktift r
it
it m 4)
- tiikßAroWiey 3: n • Pig•/0
ada i r •• Wpoitt look •0 2 ,kidatpyl ,
am fino JOB,WOKK generally, _
1 Weiti ticm , Stadketii Wilde; aorts
t hd good Assortment of stilitmliteoftnNilliStts.
garo
all of tho most * improvesf i Clas Burning COOK
VBB e d PipOltinOVߣl. Alpo, 10),,the
dlftlgenp_. ad,
_t infigtoyedlitlßß , BlND
' 118/Elt,, of Atingle. Ale • o kolokeen
Oithcirdlita lid iii?gt 01th14 1 41141 ffM iNfiriall
A. 4 o4“britlib.eleazoffn2h4l
:Doug.bt. o Any o er a m lei ri, lakeou ty. . •
VIL., WYLP.Into ni ' daa• saffilltiltiOnsur
•
!IWW .i ttl A tt , preftekiff ,, Fttil !‘eAr4l39 us ,
role, ',:•IT :et9,TILY ! -. ..iii 1.4:, t:ltimialckil •
"Al I..iiful l iffiticia irat t igisitstaiti
. .C.
iiorefee trivi4l7. to - Atiltiskad.
a li, 1Ar.,,,-...teietriurauleartstaNstrganoononct
IPArgi; "wpm
;cOTICA Angigt l initdraittaliatna l
pekfl R WersAreiTtlltliconeePriclifiait 4 I , 47:aviti
I •M a 4lrrigra ed Vraii=a: i lit
• ultbMAtiral. - IrYatabberr o a i .WT Wue
r &Qui t s ' 413 e ft stoma gall* iit )inet it
At' hitaiTaT444o"/ZeM
idle 47 11 coal tekftibil9vAil '3 tmovicic Pena
1 da tlr bzudAr i r ci Mr I t qtra ir eas i :
l ajd " h r li"a4 V l 6 " , tl3 4 llll.4g r il tn 94l
;cke•ng t ree cents ex , pa go, tits
calve receipts promptly by return mail. .91.1 t,;10 ,
it p i l irrtreaktiV caMattrigilialt
. • ot ill irbbien 411ifort. clev.4o ff,ti i heid&, (I' _ e•,._
BiroMillnt• tt/ettrAefirEirlairii
itt Mt
. frtriV 6 4 1, 4 0M" 4 1 4 1' 1 141. f it
. day. ir b. mat 0 `sap A.
. Aitickitie kegiim iW a t stiWiesika ow trsboil
A l l g gicfaithfaCto. f n iiti a lail , Q
mrsrrart - ror*e •
1
A.
*arch Bth, frosn a l Oa, litaTellearAnrirlit
At Mechem Joni: le, at John atonertalan.wits
dey. March 9th, (trial o'clock A. M. S. .
At Langleatown,licirMWllMMit - Ch — FridAy, March
.19!it, Ic i fl i ttZOlA , ..M . P i t i Ng4
i;li a t itj a
1 A Übibb
PitudontbZtrileogsidthvall t zifila ;
14 az A Cll'lllol=l Ats34ogPitSYO:
Ey order of Site
Betantowy.
. i t v g gi, A9 , lvical r@s4;tri 6.
Awe e, mei 1, 1 _
• .i.,
10 v aiutilm -- ---- n p A y
t
. ~
: iv: 4 ...boreting
1 . t...w1.7„...
7 =l . , ro 41 1 71 .- 04ilif l; 1 1 .
N,11,--Tbe Saloom wit . ] b. eked on Sunday. _
ENV
CM
am
,r ••• **)7l( 112 is-u Ton9wr a ; - Pi 'll/1130tflO U -0 8 - .1•30 . - • 4••••
ifflpAnyi ; 29llool
. 1 0 1 LT .0074 . 1 .4--.00/10ri MVO . ofq
7 tla - Wraftder .8 rd wilatioo .19itErn °dill°, 0: )000q01) trisvi 0
t
cir It-40441
no .Ib.v i ns 48=.7 slid
le MO harahle g illt litaeibaleeigttatrialil
fdi hiteeincirlifivie sfintlfnmill*bilmniiSfr
.alaiteiteLtheelaio r Erpielitiftptxreelit IM
wieinti,d3alf4lllsß , .... ,-, I ;yoitrnielmai
- 4thfltig ) ~" • Ufa/pI9OW
- b*LAtitilltefk44, iLlsolh - :a loi sifornri I
i t , lasixsul,Otteausectitraweoakithbevoti •
inx, i btenoluar tit a ()An slow &Merl
reiiilymiirellialr* tire (Ibetoffilofirkfamis ,
-platesipifekbei.atioueifioicflideerit nbnii. :
tablished fts a physiological fact *reit.
;:ilteOntas ft,o *imp Op 9 & kart
.Liklaimetfidocitliekt!•.-tko-falltief
t'slitreersr4b7ololtitliiill'
understand thel, wise arrangentesit lie
nature in- ulticiuit ththeari ip thaN
AN mi lli ffigbeAthngßillnU
.To rave affottliNkff to the agi t a-,
IRA Ai fliffics i if 1106445; 4At , 410r0l iblithiTt lief
atiritfpfuliAjp,iwikkk I nFcii.pAi r k..,40440
:41c 4 34 AP.: 9Y144 I oill , SOP,Ribiltlisti gat-
JOIN& it Isla.:'' Ix , -TT , 4a 337+ .fr et _'»,9r
- -"Atom in.m r '
notfit,hrejnethy'iruvroilifid. 1
-inks 1 ^lffid9 d'ithp 4l lll,olfhp itettlye t, ,
Mitfirtirr heetahlfriontiee T matnit Vila
myvbreast ?V- Ziet atue-meetii: 344ta:IY
twositrilliens ofixtilderyik VeipperlYeketi
I ilrf,li§7ol,l2; hlig, i ktilka .Itiami l i
1-4fukatrwi„,44ili",:i6iiiii,, wild
fie opl deetiffetwordet- Seri:Welk ottfe44-hitn• i
Alffftell n i t 'illi3Atitligy7Mo§; 1
sce k t ti tlippflomi Lii; k ilegt,rnillit; - in bib'. ,
tv i t,s,,oj lin cAr1,14, , ,tip,ptincol , , . y '
srivitotalatfi tfidt ffidirMithlt6l/916 P L e
latilor;.cot-a-itiimiliefi 041:iilltfiAllt Pio- .
TO, lwho•eto - uld 0001141tfittliedrittent , i0,
be Wodowectiwitivtakdiviink inirttpigt
nature, in %those 7.oeirtitmitias I Pio
ottit 6 ie.iimiusedia Nehb; - are , loyat, Mon
-1146-finityfri telft: l bffiitfitnitall
1 / 4 1 4 in fe slOwncrilefftirginin 7 JV:itia
holpobligsttiettle-Alotttiograpon him to
look well tirtlre-comfort • end hanni:
Uhl 'bi l ifitt"trw.. , kwaapitainif
iiik nil is'' , ' o' 4 '6'lll4Mb diliya
stiaiiiditimjkife tiViAilkylof , • itr "iiiiiiia
A510601°46- t Av1114: 1 44 tii!t i fttil
ktiffifitliWeilJ to t. siiitadiiii• 'illi.6r,en
TN , iii sitryldneivialEOM &NG* iiiiishit If
have mado Mention, gre coed - TINNY;
ith* NeVAt le l l 44:9lkiF a h a fit a-
Met, MP fOlgt tWll'iiiitiillsV l 4l , flif
V, ), °Ck [ftn I % ttlantt i tt t!Signelßtg
from tho geneamacal tree. of .rtam, .
andini In any' i egt. *tree's) thwattfelittat
lb cAliirkdo.nirnitimekikeh l ieefeetft .
e ate tl-Aineve. feti4mbifirelooilimtehel# 4
nv
overs:fie ao .fac exetiony tiftVrfriegin 1 ,
fittforwiemPrp-oliiikee'glesbei it helixteP
NI - IVO - TOUR - ten, Alla evitielatutids
ed toa,repe thavw,as created,dom nr
fiiiiti 'bid ILW delit,itted'W &ear& to
eT Alum' ea.,y:;3l4gimpvivit. • :-.•-
i p
.6:Priveiiii etatva.4,4 6 ,T ",', ni •
firiko' e ft' ‘ , d - w i gWbolow
;R . 6 8vhi5. , 4010 A , Nrefeliltaf
4 4 1 Ic:if"' kg4ja.• , ftili? ta' l, , fur ifid I
egge:WA* ii) to 0 4 .1,itAPiliieiiiitill I
(V WeadidNvfitte th aigi g d i sh 0116 1 8
, Itnifi Thr" Mt ftile q •Wiliq
, nilaill °Mid AtiNAS' 'tflikee i tt , ft]
gi l t
Meatnrediijig4lool t " d''ffie 4 1 /trer
inomentoes of %in% 1 1)9 i Jen ill' iiiiiiil3 3 :`
W,#4 i I tlattecgoNnulcat3ifir§ffifqinctio - ' '
bliAiri., 400441#94,,MRW.F.A7 , t4t. 1 4 1 :41q1
e l lAPVlTlctll49SflaY4l4 o iV ,44 : llloe f l i. ,
inviventlithArftwitivt4 B 44 ll ) ,, c ,G mx -, •
, Wi l ii i; 41141,ihrowl.4,0sWies; int, f 4,
1`407. its I.4ofl9;irkoF6B3EPAnttitciffAiNftlx .
I:tLOgt 3 .i r tlgki:AftOticlkidgittAi l l i g , figi .4 kp ,
i1irn1cm466447, tyolictirwitueiwykAgt; •
'with ,ii" 1 11 - top* lirowoititoßto (mita*:
141#1 1 1A;11131 1 38fia irilfillif3,4**44 l ,i,tfiir
PrEqfiligvt , viiffliktinPlAd gkplisovultri
IlloMacovinalkd Noel mits.trighAwkohl
%vet i 9 .itlilotie 030gieltains@ntigierAiiti
land Doak mY.Arsaltignoi:goioatioD lir)
l When white persons adorn them
isewesoiti ooftly, >isktiaoilt wriadielfifillkO
lbeartep3obidets or4ongebo Addraitsetriap
tlutyperemblhpe i lled Pkieolent nehinteu
‘'sofzedstlieritlit t, rosinenitaireAlinnfilo, , i Silk
Pther.itoettateeesitoforAltiveyi; are 9 fittiti
'lgaco.a 0 Ak)ii hi tipp ii Itt . tk i p_tpu t in
V il lg+lsr ge„ 90 , f c t
'IP o.lll:i t tif e a • e "47 4 ,4141.5 1 1 40.1
i f t
or -.,i op, i bi , tt I y..nit . 1 t .
I
401 Ft 4tdktUrnA , 4, 1 ~ A iii o
w y)
iliii es' iieT i tild t ,T# % k
. koP7 riay4 i
I P Rgi , .1)1 , , nit ' il k flo g. Aiid3,
ellilat e dit l 'ilitL l Oli 'I tA a tie. q . ' Ar 4%
'and beat iny'brcil
oli/Lutfkliso)4r), tofi mil m hP , =Oaf -
t
Atilit if 01 3 (pfibi9 a n ;, WA oa4a,c_mom tfigu
tariCsk CPIOX 41 t • evegyjko ,s,timighjeal
wthinoo , ,einnvo 4.plogkopPiA4o4lnti
i lupil4qf 4 , o ,lofiglin ktki1 1 11444 1 19114#
I".4p , A.lvA3jittiliptsrpf MkiPaPYldleB9o RV
19 OmpetatetrotlvbittlyOssi tiliiivP. l / 9 .a
rgb02,441).Y.,40,40 yposaturvaM74§o4lgu
on in his pfoome-Arproemeation, by
iplelns, by seopaii 'ntsitoti4lonsttititelin
ale•iimotidraeetel,.,tbtrillniestUrelitflobfeit4
4 14 1 F0 r #9 f e P ft l'i l Trr l l*AV
I tlie ellPenvg, .06 x ik , 391flit 4 fAfilimill4W
`imenouseterrniax oB * 4 ati . inf 'a/s 4 be'in'''
1 801%10 tatitie,Wlo6. l oilltii i
Itliesßiy„sk ttzs rßeekul I na-C1,1 1 1319. At f,li
Idoins so tho disloyal uoPPertloggis ,
' ' - f4166 6 4 i 'I It6OI3#I•MILV TVA -,
ini'tnat:S 0
tticre e no peace, , 9 ,0,,,whil
ho.none6ventl ptallalngtuthoutr-weetatng
wi'dcil#,Aftplefl“ V il idt t t bri lt l it t S l :
littriYgn iiki,,[ l l4.444'cailA in rflo' ) ,lPArai
thopsem•Asoationtpdisintegrated
tgt)Otki l tfl 6 tV: ttiltlll6 . 6i,
11 0:104Pl e a llYt Ai.4 l l:4o , Prgt ,
WhiOuttcgiirkgre-1 1 0 MIMIC switavioked.
'flaturtres , ' slEilgi . ntievr'Othkr 3 / 4 0 alt ,
. 1 t, 141 itesT4 l4e ltePtitti lt M ° P P° *
petVe;aft.ffilllP49ll l fiktihiOiiiiiii t A ,
dotv•to.sage And kent44ll:7lbrAlMitalist 1 .
I M a r Milo:Alt' rettr/rdalelffiTO
t '4o WA AO 4.!1 arlegbfgt Atit Re:
yam , paiy „ 4 4 Ano,.iiespiesd, ewe fl Ecti
your worthy Yreaolgr - VP tedt' D l 1"
I °Nin,{0,614,11-POPPPW,a3ACYO4,
am asseredAryr.nrisroobemet,.,tb,
eltilipf,,SOlY4 l, lW..iiiliNgAth
penrowtetdonteladehlefin i *efedv i nlr.
reirwm. is, z wamaifillciad,,,,,il.-4Zio,
ititt.witb WroiIitON,WINIAVV„
ly give the last man and tbe e iast dot
/ .
111112
028b0! is Litki
Ver...p.!iltre , iliihrba ear me-s; •`--. "1 , - - triir - c... et "fircpm - rrEl , Firi.: • • i.., •.• , . "-----
. 4.i MI ittlopkglo7: weVI-odt fo ori O.- !: 10 T *lca: dgc - : , ?" 41 :4 6 ' ,7 '.viii it . 0 021011 01 ;;''' et. ~. I
. . di
„liltii . ,:i 1.,, ,.. „ . m.,....
~ i i 6,slhdr air.., ~,,,,..: .be e r 5 , ,, , i i : ... ; , , ,, ,,, c,tt , , ..: tg u t, , ,, .,,, ,. : ,
. ::t r r.nit
aoar
.dJ 1 i iv , 1: oloii9olo ri:ila . pbiaol M
q al 011 OilllJ :! em 4 !lcrit edi - til i F.'
10V0 1; I .11/ , ' . i i . !lOW:4CA II
is bona ' I I , . it , 4 . vq oaf it .. , •Tn o9q odl is/13 t
Rlitt , • . ..
, of .11 1 J jaciertob 1 .
odT • e • . ~. . , .
.1 ..
ns ,f . ..Rnif 'ttUrflOrno‘L _Rtireimi mo)- - :toy! -It's.' i o t AP I ; i. • lid 0 iilelnta Oda
, Ii '.nain coNkoot, l ot i of Si bun ,911") 211 ii • ...#l4lllo . lte . itorifid 1 ;:b od..1 , 191 1 1: ,T.) t
it if btu; ft ,, y;ArJeitly li' l .
.__-_..._ _ ... —. _
ionic,. . ithisik•iiitnitevstaefir,intiti%til
10#J .
~ niz. Yfifijkl:PAgml.-wd
miA i
VIVI fi riihrkv. Irk -4,11 , 0T
1
1g if 0 t rOug 011 60 ()Mere `nni t il
W s e C trff~lt"ibv?"'/Offiifils2o7 .
iligiparrriwitte kteetetergirenitnimur-!fiii*4
,birge.,:i -.*lntoptreitateiteediltr rebielij
-131PhYrEK4-dgiAltiWisqii Vgikkilailit 3fr 1
ilit t tfatiPhail %WV' %I f' t ig 5
1
d onleee ere ,r,e*ac Ing ill! ona;
Vagi tiObilefiggiTtle iffilild' a : aa.i ,
- 40 . Itlaigr tetagt hk # Mit 0 Per w MA!
en ak Oh tip alo kinz d pee pivi *est) e. tYllei
- o4 l
gt i9A0 4
c IS t P 4
e P o c f ? An e c n ift t i i V M
e h
eA
pir
, 416nA fipve, ' jh i il l
eW4i
trtilgit 6 iiliiiigltn v iiA l " . :1 11
-Irscilit atifinigtd, tgetittinEl wteliso . AWl3 *Offit
onaisshavr i liNtokittipioggttibAl4A6-1,
lajl4WV3-IrtcnPA PReOceMYaYve,iei ive ipAtc m!
P44 l ,4 t atir; 71 44
.4
en t ,11 oionitill cosmic' tembo ! worekiii ,
AttAft , ,SeThliPMltigrtAte4,ll) 13mn•mbdi
gegiVittiteo itt l .rk„ll 41/. alit' N, •
rare Ise in whir np, rn_ee Are p itt,.
'O/Fi'9 . "YrIVP tqlf) s t/Vot u dill i egre.'"„ 4l thui
'3liktife't4ilietiepii Toils Wit likytAmi
•trfbittniiiJaweelvA- lipedwpt 1 .
-if aI L Aga 4 mik, 4n) pritygr.v: ,
.ft.i . i 10 0 ; fer !I
trlpphZi re i h a n tr i A l i re lng ir)&inint
'I" r-I f tia :nn ' in i r '
-iii9 rt i i 9 on ut ilg li t e rf l ii t ett i lli glja 4r 6 l4 I ' l " °"ib
'' .l q :it:L1:',',;..,61.;;05'i,....; 'A'..74..) 1 ' 4 " i " 9 , 1 .;
To-riader3fitreiilittadimiitibtliamilliira . 1
. i:i 1 tiTifrAlli e yi n ria ttlit it akie n ; '*
.' '
it. 'at iS'iMeitilkfrVigltoillk2E l 0 imi 4 / .
,19 - ri, " 137 (nor p en reln Fr iicriso *NSW 0. , ill° i
Ai i tr u naliVl.Tr4ltlirtkiii;9l"ft Li*"
We're almost dead to ju in thielitfkigl: l iiiii
g ni fet 1 8 4 1 11 eVa u e r. Za l n a ylrill i •r;i . , I c h if , iire ~
":„-They.b.ll bp fleet Wimp IMP fixati I - ?t•rfrxi
.1 0 ) wrio t ivi l ltaadsfalt ttp,po4l‘4o, -,, i:fs till
• il t ad . we w ill sin g and j oi n. in ., tb a it
WOPdr 4filloVilele irVitlifor(fßodadatfi i iilPwr" 3
(lti st P M /ITS - OA/ I , I P , af l / 4 4tb 1 9odiT 4 4 35 4 41 , i: !
107 fr V IFF - h ise At Pen: ° Ptr , VP fig!'-ti -i.g
Andkeep thlfballa. oa a rig t,
1,16 Nvien thipit raid)A boatfar! isa red* lavas 401 , 1.
:i; t i ll; 1 1111 1 0 1° 1,19, 5 ' IVOT,?.1 1 7117, ii 0 i
IMMIMII
.I"veßr . .
.P.aqfa..ll7 ht . e...4onfiri•r;
Defiailuien MW De/nal/him: I aroma
• ftwfig4i*PAßP/14--egkeir.,.sidigt
the tkr , fri r itirrinek:4 6 7MiA
dabre ainc er . wag. 4tra
td'bi'vipikee! "" '"
q 1 to, -.-oivr•A . c . %I
pirip r o.
i e , visito k•Xft WOW! i:
iir e l S i 141111::/-TR7 al 'Vi r if k ol
ileum •hlt, lis Ito nal pAte,. '
tiliceVrtit ilea Itiin tkittieVi . eNt'diii:
exteni4lll4ofini, Watt cigili teingeila
tliw4Mgeitfiltioisliettice3A3ticicitia-vs.inefl
the ' lelflf..* , , witc;) 'Attil4i viii
141re.37,_ live reachelty op,
,be for° ,j,... A
• - -17.4a66-4atuisk. , r ./
- YelOr;ww toPiew4itssykticittoideogbad6ip
theAntfiovomis (4)4Autitti clipsdition,H
MetiriftVNZlANAr e Aß dn l i PAß
sea bopts, ns one r o t
b us pcoF
gales ti 4
-140 A Stitqiit'ejof tfil;nrnofitl ) I'43linitril
kie deectiption.i)*.titailkitedhltd - 44ka)
axPiptitAaq
I INTlit.h.fgp9lihojggroh . :T i m , 7,01
to e a witrinant, coat or t Atlaqic
iitittnftf4tikdoiti.e riirmOrditAtlN AAP
tgaithis;of ifihenhetivteat - ealfloectof LAO
- .Vlallialcottautiaveelip, l 3; sot rpc hew, „ .wa,
doubt'ie entertained of,Thsir <)?"-4606
'ability le carry with Apse the iditm-
C•4441:C.1 1 )N , P14 449 f i T - t t e d
.tYa b g 0 5 5" itAriTr.rigcfrti
that coulu posaimy,.. DO oeq,,toi t oe
rescue. The el tyll m tta 110:1 1
under contribution, or, in eVent of
Xrlthigri ((Wig GM&
IbtifitiPlifochi4lltelttifelf:AwdAtfittil thb9
d ;OA ifltta stalsl ilitid
• .• Tr4Watibiiiiv r I 16(li Actikkgf)
••IP* itoritmiti(dNiandelitl .ItOrno
1101iin~tilertiliftilly4fidcafirti l ifi 5 tuth
bla6 - meegiiiiggeitetag
tiigratAidliblvattOliMBr Oill,beselvmul
l~dlele i 1 ninly Abtoinako •
'them, ao, - tattritgi4iseitit Siamitsartitosic
many of ousft-itavai—eNteevft have in
s.RefektfinttlOMTlT44o7l:4l4leiolsAPAFlV.lts
ttiol9Omx*Pik ,4 44 Q 49 $1 kititro
69410bgaihei4.1"flog‘Nsvellib.44 r4l4Pfs' •
word the,. Atinoviwitinng
IlitiPttkno A - 14P NW 13:40 1 %1# 38 14b 1 ~
!AM ein4,4lohiml eikf eAlvtArAtp
v-iYMI4 D'A* B ol4l(.o9iii i wYkA t i l A l tiAft)
INTPC6 l o4oo l 44*MitinApfr.Withi s N ik t‘'
pledgftd 4#10010442, 1 /01)Secr.1} 1 1.)
!and etrAgAi gig,figAinki.,Wwr ff)l9l
11,4
Mr. Dayton, who - i
ritk),lw9sUßB#ilhipipr,iiigk4 e
o4itlkArikireFOriliffrio4l l9l, pfpoOtli
p.(vitrwseacio PfAlmtuyexYl xig4tßift,
',9M9Prkir94ol4oB4l46riattelintPl
Fri#o 49, P 1 ny , (151Fr°
104Parko1Polo NEttittjTigilgeirqutcteli
teed JR . n.tq9linrllo4.(l l o. l449 ud'i l ltAßD l
4rilffil9M plW4eNti.o.4ll . NOWltirl i PA
T?it-Xigieiter ofioti'HarlseliiiT4llOrt,
I ti th 44406)005V MilliglWsrAillillqo •
fifik94loB.lliol3llolB,l4lfßOPONM i!lta9.-
eßomigo4t6lo}). MrfOreqll3l.lPOMlVl
#64e ifeMi rna Ibit dfN 2 l9re443 Mit*
.11feW•f3rfin APAN9dtileAPiAligHa.9l4
'rkiMl3ti.3 3 StWoM4 l MoVinntfglitt)44ooTr. l
at , 91e4r 1 0 3 M. PiMt cliPP.4 . 49ittsW.C.; in
row Timm OP 49. 1 1
A RIPPORAN94474
BIA9(411/400ofilivitryclds oh.
et4iftt9Ag§ailleotitgorw e @ox.aUtimi .,
11* - e! 1 / 2 ,,wtirgendA tilos.ll l 44om
idlivro,ifloesucAlt , 49 4,o44l nm c dii•
titt AMPedvAitilwainicfmnbPP r(l 4 l3l Fr
. dn1.1009 6 .F044€4 CiVettiNVln, tq3 4 4afs
ftr3ll4o4 e ßi a aP3EPPMS4
tleminwi MiAtok "VranPe; 70-511q.40)
apmAtihiureeXimsqPi t n .44 3 .Mt•P4gai
014iivikAciOslet tYI I I.O 1 1 01 P lAi? •
, 1 1 43 t Wind, bdif r h*iialrignm Rtetintiip -
F•4oA4Roxys,RasnAmsf •
11)4 kitt9lF•a' (Wain: 4 / 4 W . .
ekkitrOMlPtckt94lW NkelP OM' ; -
t , a449NPEArkwit4.lll 4 lll#64 IMitit eV , *
fr9ll 2 o4 o PflAilerfiiwiMiltlVlMlM
MW,4lo3A l 4l4 ,l ikolfAir ,
scb•PhowdAgYsali t Owl ArYt9Atim
*TAW 74:014n 1 3 306NrcliglAlf 5
a s to get er rettsvpill•whisr,pippl.k
Mr. —
Arnaand,'s friend and 'protege, a;
' •
.f''g•i
=MI
eW e Sin We'6% yt.floilon*lalftv are toe*
r 9111P4rP44/0 8 1M-ith,
Ile the skip yirPf 14 11
3 n9lNr.
ValifUld'tB Preiiiia,
.61.64(14 U r
tstvigie9 Of them kitWMiA Pt` $$
atitimp
143,i4g,..*Ibistrpgull;tr u tp1ynetItieri =loot:
11rtfil,11 1 414 , g 1 ;11?,
at, sift ten *ania Ike At , '
oaf; OP aboue ice
afakteri smith Jib/mil )64 0 4fiJiRD , idiffv&
4.3rAte"rrs hawiciPzefibeiad 443
= ;
DoMwdelis an (VAnr-Jewattnotie;
Jl,WsadoitUrei,mleTt
pe n a epuy o Rep A ltle Tapp tdbilf-:
Tielarddere. ay e . ee t'ed Wed
fifty's Twfvonfefter c Wittig lift!
-finvnbmgmw tea: tesiiterrabiolll• riot b'
11 c914441443iistioll4vwkAtinteet 0140-i
' fINTIP
. u. rat,pewsvp,u
- • , 00 14
4.. 4 E.
trhA *Mind. ofimi l sadeallabel hp%
'clad armada. .0u73 . 1, i
ppppg)sl.l l 4
, `no no cis re on.
Tf tilki hatdihglJe
gatriotYatibiddilti 480:31% itieebiof
41mIARODitie (with* •Ad; netleineendite
Atli) 9.04 3 . 11 . 41 1 01114) 1 9441 Agiclgethir
i b S'tlr r il e° l B .9 l 911 ° Tg. vj l itß
itie 8 lii l unli• too soon rove-Dhe ao •
t6Jiddrtrnig
416 klaumhP ; mattb
hskiikte33.4.lixtitempestini eat sgirst omit
reguoll%4 Witftritihßtqp.thfi
8 1P5Or at Y,VA h r h iP c ntielt;*
lbetvkd an 4 fie bon e ertity
xiblE 4 :o fat iiroalni*fictidil itdbf i Cebrii
AtiftWtoftYnomit legoltittwati ing*,
is r e P l l.V#PPlegiti iffActrilfl9ll
so UAL the mayoral
.inay T bc ., top
eo6 ietiOn
wAti
tithed ee tcofilFiehneh 01)14040Q
Olt 4 1-IN, PPL th 4? alitiPagb,Y 40 JakiiToolti
* hien la 'stroller and more ,ppk
here than in r vesapj
eA
and,nd. which Mt
gli9r.o o .Fflrtol o l43l2ltOoltris cgriPeftifti-
EIPP9. it isc;lslPgi).,Abiii! AM AO
Ichmond tiak i ers have Jais!,, , lket: tpp
a cialifinabob t ivikioll
itigtifigetAly*VidiVed by".llleirl
merable organs over here. Bealthea
!!een A g repitr arm 431 , Lthe
I .o"cptrlfiggerki,,a 9401
of arc t e inamurat
tgreifi(ib ce r edn'iiii ) de+Voilif EJ
tioarrithln/cia glatisdlozhisysil/kideilf
modified the constituency .otv)zsitia
ERitlfbßtalPtilq.c.l.9rlilaQ4kktfilaktbo
la i t t e #lll{ls e aitirp •a ßtr.l t i : !o44 . ?B7
tAaiskulir thee
Idexicah offal
.1 I
troliou
AA It* Mt
Iy manned and _
revects supe,Vor to 11441
hat fele IM O ailt i far i
eittliOr ikteisSitilie l **Sph ..._.
it iforitiikfity ,ini"iii, 94 1.bWil i lO*
taw! , in: t_ 4 ill Itli: ‘.711/1 wale; 01 j
of lofin ..J :Ix( lxi to -A Itot bun
, 6.1 a 301'6.1. z. ~,ni-Jnwi ) loin 0) , 2,ni
NUMMI IMUNERAiIbIiAti , id HIM HIS
FATHER,WD IIFEI: 113. '"
-- 0 11,6 t w.4.140m, %WI. , fri44404 , 41 41 ,
iktegfiCtriffifsP 15;t4hgNOMVIiIIVATI
1 10 1 1 ftSM I id • :i t Art!Aci4ll4 4 4 : 4 4M16115 4 4
atm , / WYACW/Fsa 9.!-Yitoffiihiswi
1 fk914 # l oilegaM , Pil effoliiifilb 415 4 .4(1
IhtnifP l 4loe4P uftlflSWIS OVlllb
I , r o tiftiVilinai Iligrolet"*lWtr, aillnit9P`
VP4Tmoi ) u , kil coNlffkiloriartsolo Atli
3 ,etSIIIMIeW WI/ AV J 4914 4 84-g tfito
''Llif/flnlb tr.,‹ L hip ,f 9 AtiflT; ( llgßillAr.* tAit
3411. 171 . 1 ,1 1 :0 1 3810* - AP 4 , 4 4 5 4 11**1
tinogahubsktiPtelii 4l 9wokis Av-,
liti ri r nII
Ilk An hePPaßßre"libri
1 3 % 'nlitlol kElowacal.
heiil i fififia , CPn c ta t.w.s'ili c 'o
)
fr th
7ln 1 ,17 Nhice?hte 91139RAS Ifro
".3 oV:clo afiti% ;IH BS I olitil7l II
Ji ITTIPTArt ?CM! r ffinifi
8 tclIC.) 2 RAlRt..7tteW4 ,liJoalf
t ilt.rfnEPelittrlMlnTit t A c Oil l
fears Raisnpyiri, Ity p wi c ppm,
carrying l_laut' hue mur erous Ina -
tiunail bukozianqb. I oasis itiik MC:boort
thititod Aitroltuli .'4 . a 'to orot.n It Plow
.)onlaimtiops Omni ist3 wain_ llowerat
. ._
pieu,i an4l, rae:tit not oaexit elopildwatietinil_
sdrectcd thy ghnllicie ideal. tnetptusoi4A
ettotiftttotih •til is)citrin 2 tee ettirpoood
'nett4tety•ittaytota4.itkrritrAngt at lindkod i
hilfliCa thcroevittd )Itiggyk) tto 1 gd 3 for,
Afoodstock . Arcyjaill at )bia /Nth Cii ill 't
be tWd h je,.11 one. n er a- cAlcsi
- -,%- "4 '4+7 - ~ .
ir( * r t i l b d t i l l'e t r t *P li ; '
Cl i l t t t S 1 if CIP i 11, 205 T ..,gfk I l i
gleadilitot t ikieo-i,
!fn.- fl air wreibset4 , glifitsv. i
i t IN 1 y
1 -te quitli.R 9 VlYl "ai
0 g einw
.lIV hiin, ) ApA liViiici
ittit iii'4olitld BilijiliiN;' sTll"itV
af tl t l t 'e• IA 4 1 1, T!'
119 litaliPe . pa yiv ire
pil PAW lii 431416 e 'di '4%
Ivigit t viral )1 yfai ll ' 1 l i ?
e x , ti. , 8 ft •
e g i, , . r` IA gidittg 'IL t i
IA t 0 .iltique2 wiekft" rfP"' I'll "
*a l iftik"Yirtiti Cht4A4ol iti_
ttevtqingY. i .ff,t't4se
ifi?etolso-pvt tit's At 2. sl6'.. liT
gy and star'te ' d lAh? o
hiii i' UAW - 1W I . =
toff. Min )lerasiirg kite i ••iplibee:.4tet aft
-11 e•kpit Ltb
• take., w ai3tveg leek le i istm - p
*Allah. taceozeiptui i id, a theoe.•kapielanti
,buggyv apdi these. ustaimilienlitd td his!
dßibdtioncilt 9..1airt13; an 7. e.).1.111c,
i ltattateidayi iskritinp a °Couple ate& ,
FleiMio 01 Vella 11461fiddlinty ? &Wink) elpti
i idle dl Lb 0 ovaleciab &Milton ii waif
Intim i oar; Iretitrolt• Abaft:en; ascii:l4e/ 1
, tl,l ° ll.Pig , :l i A l iii tlfß l Wk e r n
l'‘l o, 14 103.4 MI tiN l -I •. '1
tk l Mt r if , • ..irty_A f tlp r l • ,
c r:
Ito• 7 RAI . ° •-•V?
I . , IJ. , On. :el ' '1 ; 1
ittir in all 17 tlitoibe 7 ,OAI
l e
~ rirtmgdifh.- •i , A ,
d eta
t ii kj. .0 ig..! .ir, 1107/
pi era . -, g, is ci w? ~. .... MI
piltidson.. , • -
e "P." :
' t
li t t i eel •
1 4 11
i t
Vail&
ear ADmmuszirvi
A i r op mirtivb,
In 10 tY.Witilerrn, - -, - 1,
lit' estuary 0• , 0
_owls
Oti,tthht_,B
if th4Witat",
Bivi us rilliss l ollciV obis i ed, lA*
00414 1 1*-4011!uott i •70oilinokl! r ti4 ..- .
eV
glIt9 l A. ,§O/0 q:;14410
51b000 wientifiggtoutiotofigoth .vw:
10140804MINS
91* -
i .,::.l i val -fh tn. ,- 11 .1111 - , i .I.i
" 1 - et R r =fliir t l tr ri alieltrit=st °'
kyeriepsibf
eln"Ailri coytr
4O bfat .
qI A I '•
•
IgAgguM it ii 4011.1 I '
• ..•.
•
• .
—1 lifilfdd,(4l2ViiiiiikiioPl36ll as (Area 31ir• r.l . ..
.lean9,l4VA C 4, - .) dlt lo T. hi ,7I . , , aided be,1%.*01.
epilti'i orii is , lurrivqs., , ,
: .i., - .1 1. , Itiii: '
--cificaul , •D '3.6.'1! tpp 1..g10s 97 ~,c oiril .. -
-Nut v.': hrtn I. •, -• • I I • .wit I , IS cos. eisliT
isvi, ,, i , r.l.(4•Je.7:llefil tn., , ea , m ‘ Arrivrvvir ..ii hebesn
1 4 1 4 4 Kti l a l iaitf1 1111 ' 7 Ult,
itoleaa lived w.ouserof. .1 oiiiiideso
ign . -Ainattbib& til p l iaulf,
A ti 0 1,1. 14,... , , nr _ti.
„t a ip
,now toireitin in,irettiOus ilk , - -•-
.111fflikk if 0 n $•. ,$ . $ i it.
liumus
:libli, ,
ha z y
litilde‘ic tiportt . tuitiO .. ".
rill - ." - ..'
' 11) V V e l etkail " e Ak ........e. V 4 1 00:14 ............ ._ . ,..LT . " V7l
-de ) 4 a qif rti -.:llowwitioi. beit..l INIMIBILIE.
sCruttidwvistlound7 4 l l hcsoto . •:. ' ~,• ;it .. -
,kifispff. r he l t fittlt#AP"
.0 a . ,o. l ao, a! u 0,.. ...i„,440 . .
kairdtpwae, ofr.N., .
_! . J Oa. • •- I ,
otorheakilfssup.SOcull , inot dobt work--
'Fr. V l3'l l n ikiti r :M il i -
l kegfiOliZlPA .41.31!.1164 alife hks 4 •
' •
fooitbs64boaightimight •Isll4'SiStßl : liB
:P0.% ogiT A .c, ."15./.:‘ I- t , l ;• ~!
it...theffir a riPCl n, , ti:Osa ar 'r ..:' ,'
'ti loalwllnipih ,41,11
uspaigesus _
.11sironci , • , ^ W m : a t
rfiesWilpdrebbetinffhl 4 lllo 9
1 .J.,012...,a., .91 11, ,IN II MM .
54 : ilkefilpg;1411 11 MAP,
4 4:
WA. .15$atiotliern oessr:by wow,
Imovietutivitowe,rmir)pli 4 vilmitd
iii 4 Sf ff li-itgvii„kixtf.,.. 41
tixll,uk•lgirk Uthb lieur i , oldt:issus ti. 'lll i
4 1: a i rs l i g t : (11 :a R t ;il /I r3. V') i." 10, ..„7.
l'
ei , . zi ,„•,/....eA . 1,13 •• 1t moilt urrt , l tor .14 .. 19 .
ii: P"lslagiAW r.1111:10. 114'. . it
preacher whihrinqithm*' 'IN
a hovel onau hea.4l ) a 04.0 of woOd'-
fOtrfaTilltilit,Altli kw f)fito of . 'i litralitrff
MOW:Mir 6ineJwilit %eitr , lllll%ffitile
i r t,laillifistsA4.oltk.: , IN) .1;:11 I 1 , -»ioj.. , ,i,.r„i
'; ' 61 1 '- ) lW`ii , ititniferi i„eilk!_,..4ldlOlie
lintlydliid • tilgOthili c v -
'4iilifijkillPkir - .19/ 1
fieNVWdbilifi f etilif imetelsoure.#l69‘
igifriceerf* & l eo :,:!): Oil/ ".')..el I ! 54 , 1
1) 41/:x0fi l oapqok iiiiiiatitiraNitallitt
tiltriiii4Oilte t 440 igiutiffir jiir
, '4 -.. : . .I.
iniin'Oriliplbd,Attii i t•twetv •
ayiWitrAiittlh `Vdusla'&ole i n'," ,
A
4iikta .
amaitatititititioiiatb i li4,. ~ 1
less boy, and•llliiikhaf . Wry iir: 1 "ilk -
platik:forikbe - plcii pitrptenr .
. t
xiiiii*TictlP Pooti*o
toiiilififtkOh
togifidep ot
young ppo,ple,fuLy..ll.l2-11Lio,th MP . II
t°Sl)t`tirCialif: illBerritlik-'
IritAir.
OW* et.- . f ly
ORkekr i lira i t .
filthy cog& aniplhle Shola3 o4 l oll v#'
t4o.iiildf./101* ailthesesostAlielp
41111W14103Vtiti- .2PhoiitY+ 511+4
11164%billtRikPittd9211 IR'IOI4I.IA.
"get talk ens eir- freedom *4
bigiViSbt l / 2 14ita l linY }trate
ti tnJ~ Ilekeresllll4)44r s figgregaWs l uV
.feeirtg nsgektrostitti 'flee mete tb ..feiurptpfst
Been fiftz.xspiT9iumtdinolfl4;tti l i t
in a itf l o rp e O u VPAri hittrtAP
AriA r alifift
:Abolitionists. :
ni elooldsofrisselpa re it!"
+-eV/IV/WNW fie olli
714,
, •osooli
alilooW, , t
11 41Zii“ told 1 beie'`)Yileuldit
koi4vriiiiekoitle bfitt,l6.oOtt* , .
B j-treokiaWW.o4 l ' •
ThoilibeibieltioatiVii+gAtiefttd i V
.eholid ctBAt lost (OVlAtildtkr ripe
.hieniiical;proFAßtitirtte i f icivt!
weikenAtiosenitt 0644 *Sns
iatio - AshikesietAthh+ iciWebt#V.r. TIN
ould be trabi*byllithe (le atriali&
. t,heythiedl+ ?OM
'ethaell hroitiiitiaefq WM/J. 93 1 1 1 1 tgftig
#ltuoiltswite thiiittgtiotod Od'exkieeN4
lienzitio‘cingiliaoreita of einto4oehlh4+ 7,
edilykublensisvillieindi4 4 invo toe/dike:6W .
if:Ube& ofgravelpwittoritlialk koistice.
t We a, °whey/9'o4W+ *ego itittatbilielte
been required fdrittivil 4411 rtkr d *Mietie
alseinoilffienia iNidrefieeeilaet+,,
htoota9tionoi hovetschebadibma 4tiskit,
the kon eel eataiinidet 9 islarkt
-- pannowyrnegarxt - 7 - ise
'3B;dthe Tearaina9di3'an initinck MithS s
wkte: disontomione, friftrirosis
eleteli albetiv hsd , l built' ,Inutired l.- niW,
defttretybki ibyri,biintegtl , rbeiageobtW l
'whole weneriniiievidetAnWer
inetyiugbd 66 Was &sad' +4114 speiniiN
thhoneed di into) eßtiolue oireohw - 141i41e
arrow beadeTtownrinrwiarziat viOlol -
ofilreokt biThonlikreihndit
MAO ingJn Aloorpondiehlar peal thilgi
1e bel -‘14441014124+
t?f) a ta
A I Wifita• o
PalVai t ly Wm'
L theseniiiall9h64 , 4l4Yetio 4l 4 ..$
Kinhtvicq lAgotkeois4wetbe_kinoksionik:
11 1 _ d
Inayt P 34 . 0400 +341 0 44 etorit?
t o orida coast, w 11
Isidore, wo b
tF elieve, a hnodred sOCW
ty tb s cen,oni,,,44Ms,Rlf l T w a t .' • .o.i
reiir quite eons)
Weh
wavvved4l447osiki , eieeietbe Jr
pvtic4lOtwltt.ssie
etiv r S *Vs a,,,,00.-,,WPSin*' - '1
fgrAPi Frt7o"
r ;IGO cree t tion Wpm gm :A
od. At least, rfikiectibtaittia"tWe B
guswo of S ( - 1
1 u
adoNl Irtiti
1-41Neeportilaistleki tadaTA
I)4l:ofesfillffdkinNe'nic4v.
• iiirroistolimokrithiViiifivEri:::•.;,c_ . .o
puretialsert thssipeim 4 047E1 •
LJI otAlea; 3 0. 110
the ortb.• Sneh-id t-
A belktionism:
Ell
=1