Clearfield Republican. (Clearfield, Pa.) 1851-1937, January 30, 1878, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    TUB
"CLEARFIELD REPUBLICAN
KUTAHLMHKM IN
Th larreol ClrrMlntl i any Nweati
In rth IVninil PvNii)UanJa
Terms of Subscription.
If piM In edrene. tr aiibia oHth..4'H
If paid nr .1 ar4 r wnihP ....... All
( i-ntd efte in expiration of A utunlbt... 4 IM
Rates oi Advertising.
T'anateitt adrertUtMaeni. pereqiiareor lllneor
, X iliiw nr ia. II a
kn 'it iihaiiini inaertiun .. ft
A tintnilrrnr' Hti( Kiocntorp' iioticra. I 5t
A'l'litnre' nollcm I &
0 iutlin anit Katniri I 4
filaeolatlon nnttrna.. t M
P-nfeaeionai Car-la. ft Hnte or IfM.I jreer.,... I l"
L-ti' notlnar- per linn V'
VKAltl.V At'FttTISRMRNTH.
J ( nitre ... 1 I f enln inn- Tn ft
X 1 1 nr f on I I ntnwin., n tw
it. R linll,A VDKK
NOKL U. 11. K.
(.nSH-he.-,
(fards.
.1
(III lHH.TIif; op KVKH V HrmP
t.. SM.tw
9t We have printed a large nanber ol Ihe nee
yv,Y HI 1.1. Alia win "r rowipi h
H. W. SMITH,
A T T O R N It Y - A T - I. A W ,
I'learttelil. Pa.
J. J. LINGLE,
ATTORNKV-AT-LAW
Phllp burg, Centra Pa. y pl
Q. R. & W. BARRETT,
ATTORNMS AND CoUNBEUIHS AT 1.AW,
CI.EAHFIKLD, PA.
Jenueiy 3d I 8TS.
ISRAEL TEST.
4 mill N R Y AT LAW
lleartli-ld. Pa.
.drl'fftre 10 the Court Hone. Ijjll 'T
W. C. ARNOLD,
LAW & COLLECTION OFFICE
CllltWIiNl-VILLK,
ZA 1'U.rf.old Counl, Peun'a. 7
S.1
r. MIOCKHAXK,
ATTORNEY AT LAW,
CUEAItHKI.il, PA.
Offlc. In Court llonfe.
p J47T I;
s.
V. WILSON,
ATTOKNEY AT 1 AW,
OftW
re ft' r 1 Hpt til M e, tern llotrl t-uiltlinf
DilUH ( tiurt IIummi
MH 5,7".
ci.kahhi:i,p, PA.
FRANK FIELDING,
ATTORSEY-AT-LAW,
( iMrtirW. Pa.
Wilt tterj.l to nil lnicint'i'i eutruite'l U hia
pi'MOily Mud fltlirullv. Jnl'7
WILLIAM k WAM Al'l.
IHKll.
WHIOLBT.
juhn 1
WALLACE & KREBS,
(Hu D.-i'-ri' t H ttlhor A fitliiib(,l
ATTORN EVS-AT-I.AW
j'r;; ci..riinit, i'a,
TB'Mt. a. Ml aiHT. CTIiVH auaUt'
.MURRAV & GORDON,
4TTOKX KVS AT LA W,
l.'LKAKPIKI.U, I'A.
eaT illoee ta 1'iae vu. ra lluufv. .eeund duui
:3U'7I
OdARLES C. LEIDY,
AITuhaSKV-AT LAW,
OKtoia Mill-, Ck-.rO. tj Co ., t'a.
L-g4l buiupi uf all kitidai ltn Ivl to Ha r
tiomar aiuutiue jt d o ta ptuunog 1 bwuuuaa.
pB'ioi.i. Ac ,
..r 21. 1 177 ly.
tOtltPH a. H KMALLr. .. bANIKL W. MUUKKt
Mc EN ALLY & MoCDEDY,
' Clcartteld, Pa.
i'.iujM uoiciwb oirwua Mraai. iov i riri
NaiiopHl Hunk. Jan:l;7A
l. M. Mertibtotcif.
MdlLLUfill
MKD. tU It CK
& III IK.
A 'I TU I ! N E V S-A T- LAW,
llrartlcld. I'a.
All li a.l bu'ia. urxMuii ita(l.d iw. OeV
on Hteuud llitai. ta Ibe .Vlavanio iiuiidint;.
J i J.nlu.Tt
A. G. KRAMER,
A T T 0 R X K Y - A T - L A W
Kl Kfltata and Culled iua Agent, , '
CI.IRPIIOI.I. PA.,
Wilt prnmptlt atlood to all legal bminaaa mn
trailed to hi aara.
r--UffiM in Pt'i 0iara Ibafl. jm 1 '76
JOHN L. CUTTLE,
ATTORNEY AT LAW
Vud Real Kutaie Armu, ( learflr Id. pa.
Offlca oo Tbird atrial. bai.Cberr A Walnut.
iW'Ksipgetfall; uffsra tiia rritialD nallttia
aad buying landa ta Clearlald and adjulmoa
auatla j and itb an axpantaoa oi otar iweDit
7-ara aa a aarvayar, flattar faiiB'BM that hp ear
rn4ar HtiafaetioB. feb tt.n-.it.
DR. W. A. MEANS,
PHYSICIAN ft 8U R(i HON.
LUTUKKHIIIIHll. PA.
Will attend proletrtonal ealle pmaiptlr. augln'Tti
DR. T. J. BOYER,
PHYN1CIAN ANUHUKIHUN.
OIBoe aa Market HtraeU ClearOeld, Pa
aT-Oftee auarit I to II a. , and I to p. ai
D
R E. M. SUIIKL'KER,
IICHIKOPATIIIO PHVKIt'lAN,
Oilier la midiact on Pliet el.
April 14. 1X71. Clairld, Pa
DR. H. B. VAN VALZAH,
CI.KHKI.:l.ll. PKNN'A.
OFFICE IN MASOMCliUlI.DlXCi.
fm- Odiea tore-free. II ta I P. M.
May U, l7J.
DR. j. P. BURCH FIELD,
Lata riargaoBol tb 6M HgtnhttPuoaaiita
Velaawart, feat tug rcturoad fruoj Iba Army,
affar hU proftMiaaal tar v tea ta ibaellltaaa
r Ulaartald awaat.
aar-Prufttaioaat eaili promptlj attaidad u.
Oftee oa. daaoad itraat, fornarljiooeapiad b
Dr. Waodf. Iapr4fl ti
WILLIAM M IJKNKV, Juhtipk
urtRR PRACI AMI lCHlf KRKII, l.UMIlK
CITY. Cultaetiuii atd and m.dj proiupit)
pia orr. a rune wi Kgrvruitmt anl Jilo o
aitattyane miy aiwuttnl and narraaiad eur
raei or a hra tA 'TX
RKKD k HAGEIiTV.
DKAIeRxS R
HARD'iVARE, FARM IMTLEMLNTS,
Hum are. Italia. c.
aaglTT t ' an in t. t lurflrl,!, Pa.
JAMES H, LYTLE,
Ik kretatr-a llulldlnf, llraiHeld, pa.
Dealer la Oraeetiee, prueltlaae, Veeti.blee,
Frail,, M-urt r'aed, eto., H.
aprll'Iitf
HAIiltY RNYIlER, '
11AMIWK AND IIAIRDHKSAKM
Dbup oa Market ft.. eppu.Ua t'nun Haaea.
A eleea tuwel fur avery aaetueaer.
1 Alea BiaiiBreclaier af
All KiHde af Ankle, la llaaaan llalr.
Claaittele, I'a. aaay I., '7a.
JOUN A. STADI.ER,
DaKKR, M.rket St., Clra.lild, Pa.
rraea Bread, Reek, Ralla, Plaa ead Oaka.
aa baad ar aiada aa ardar. A irl e.eew.ai
a( Coafaelvaaarlae, P,M. aad MaU la et .-.
lea Creaaa aad Oyeten aa a. Ratooa ararly
Tr' eneeeea. reil
Merea la.-,).
IMt
V JLJ JJl JL JL
GEO. B. G00DLA.NDEB, Proprietor.
VOL. 52-WHOLE NO.
(TarUg.
JOHN D. THOMPSON,
JuitiM af tba Pm and 8rlTfr,
rur.weiiavllle. Pa.
4yU-Col(ifltioni mla ni Mnt prowptK
i,ll -r fpl.ViHH
RICHARD HUGHES,
. JUKTU'K OF TIIK I'KAI'g
roa
Ifrcalur Ton u ft(p,
Onxola Mill. P. l.
ll dIThMiiI liu.inf. aniriirlril lit him will t
jrnniitlT Rllrniti'il t. Hirli71l '7.
THOMAS H. FORCEE,
haLBB ta
HKNK.HAl. MKHl'IIANIil.SK
tiRAHAMTIlN. Pa.
M,u. rKten.tv amlivrrturr nd d.ftlur ta Kquar
Timlr anil tiiwud Lumtuirot ull htndt.
Mr-Onl allallnl aad all kill. runpil
tilled. ljjl"'l
REUBEN HACKMAN,
Houss and Sign Painter and Paper
Hanger,
( leardcld, Pcnn'a.
luWill aiuto juhi la Ilia line aruaiptljr and
in a erurhuianlike ainnner. a, r4,n7
G. H. HALL,
PRACTICAL PUMP MAKER,
NKAK C1.KAHKIKLU. PENN'A.
C-l'uuiv alwuy on baud aril mad? lu order
mi nb"M not r'ljte trurvd ti rran'inlir lermi
Mi work arranud to rndr ntiificfinn. nod
Ulivarad if Uavirud- ( BijJ6:ljj.d
E. A. BJGLER & CO.,
SQUARE TIMBER,
KOil iKkDuiarturcri of
ALL kl MH OP HAH l.l .LHIHi:H, j
H-7'71 CLKAHKIKLD. I'KNN A.
JAS. B. GRAHAM,
dealer in
Real Estate, Square Timber, Boards,
HIIINOLKS, LATH, k I'ICKKTH,
:IO'n 'l. .tflrl-l. Pa,
WARREN THORN,
HOOT AX' I) hllOE MAKER,
Marital ft.. Clrartlrld. Pa.
In rhe ih.ip Urele oeeuiiieil ht Prank Nnurt,
una dtMir aeet uf Alk-gnany lluni.
ASHLEY THORN,
AHCIIITECT. COKTKAUTOR eud Ul ll.lltll
Plane end Sifriltealiiin. Turnlfhel fur ell aindi
of buihitnice. All wurk kret elee. Hleir bull I
tog a .ei'i.lty.
I'. 0 l.lr.., ricrtfl.l, I'e. Jan.l7 T7l'.
JA1IE.S Mi l ( HELL,
PRALRB ta
Square TinibiT & Tinilicr LiuhIh,
krll'7" rl.KAHPfKI.D. PA
J. II. M'MUllltAY
WILL Mlll'l I.V Vol' WITH ANY AK I ICI E
OF MhKL'IIAMHMi AT TIIK VBHY LOWKKT
PKICK. i OM K AND HKb. l:i:73;i
NEW VVAMljNfillN.
WEAVER Sl BETTS,
lK A LIRA IX
Real Esta e, Square Tirnb r.Saw Legs,
AND Lt'MllRKOP ALL KINDS.
JT' rl.n n ha- nd tia'. ( raar nt at'ira
rMHH af it nra "V. a ac A Cu. Jniit '7H tl.
J. BLAKE WALTERS,
REAL ESTATE BROKER.
Ana DBLBB IB
titw Log) and Kiimltor.
CLRAKK1KLD, PA.
Offloe In drebatn'e Row. ' 1:2&:71
I. SNYDER.
PRACTICAL WATCHMAKER
Ann pbalkb la
Wululica, I'locks uiid Jewi'lry,
vVneam'e ffnei, ilmrktl Strut,
I.KAIIKIKl.ll. PA.
All kind, of repairing In nay line promptly at
"ndidUi. April , IHTt.
NEW BOOT AND SHOE SHOP.
Tha undfralgnfd would inform ih puhiin tbat
ha hna rctnuvt d hia H -ot and hhoe 8 Imp to the
riioia lat'-lj meu.id hr Juk DeAring. tn Hhaw'a
K'i. Mtrkt-t Mrart, whara ba ta prxpArad tu af
"rrttl t tha nU of all a-hn nea I ojnhmg In bU
iiaf. All a orb dona t bim wilt b of tha brut
natarUl,nd gunr'niPt-d t' hr Brit rlM in amy
rrapot. H-pairlng pnmpil aMandtiil to AM
kmJi ol LntbiT at.d h.f KindingK f..ra a
JmHN iSCHlKKEK.
Clfar..rM. Pa , Jul; 1, IHJ7 ia.
Clearfield Nursery.
E.COUi(A(iK 1IUMK IMjU.S'J'KY.
rMIK andfr-lnd. hi?tng atnihihd a Nut
f arn on ibr Ptkv. aout ball wt, htwtn
Clpft'ltfld and rrwitivilii-, ia prriarrl lo lur-ri-lk
all klndr of l- Kl IT 'I K K K, ('lainlaril and
dwarf.) Kvprgrat-na, Hbralt'wry, Ura Vina-,
Miwelirrr. Lhwioh HUr-k tp-n w, Hirawlit-rry,
and haapbetry Vinrii. A m, Hih rUn ('ran Trtr,
Uainea. and rarlv warlat Khaimrh, An. Ordara
pronjitlj atleudt-d tu. Add'rr,
J. V. WHIN NT.
epZII Ik.) CurweoitUI. I'a.
ANDREW H ARWICK,
Market rtret. i'lrartlcld. Pa.,
aAMrrACTrRm asb rAtaa i
HARNRisfl, fAUDI.Ej(, HHIDi.KH, COLLARS,
nd all kinda of
HOK&K FVKNISHtSO GOODS.
A full Moek af Haddlara' llaniwara, Draiih.
'Bha. Bialifcat. Hotiae, aa., alaata aa band
and for aala al ib lowed aan priera. All biadf
of r-pelting prompt! r auanded to.
All kind! ni bidaa taken In exeriai ge fr bar.
ne and ripaiing. All bioda of harnvH batbar
krpt on nana, and rnr tuif at a m pr- lt.
Ct-arflpd. Jan. I, IN7
E. WARING'S
LAW BLANKS
tt aalt at Iba Oarfitld RaniLtcAa bfeea.
Ti most t'omplrle Arrl of t.aw
if fin An ptibltuhtd.
Tbna It'arka are gotten ap la a parlor iyla,
itf of aiiilora iuf, and furnubvd al Tar low
ngatei lor aib.
Call at tha BmtaiitAa .-flee and tiataii
tbtaa. Orders bjr ai.il pn.B Vy tiled
Adilteep, UOOUlaKUKh LRU,
1 Jul? . I-7T tl. Clearfted P
JOHN TROUTMAN.
I DKALKH IN
FURNITURE,
m a rnti:ssi:s,
AND
Improved Spring Beds,
MAIIKIf BTHSKT, NKAR P.O.
the aaderriened brae laave to Inform th. rll.
aaa. al Ueyarnold, and lha pablla grneralty, that
aa bee oa baud a Ine aeeortairat uf Purnltara,
eanb a. Welaat, Cheeinal and Painted Cbaaahai
daltee, Parlor B.it.e, Keelinina. and Hiaeaeiu.
Obelre, Ladlre and Oeau' Keey Cbalre, Iba Per
formed Uinlnj aad Pel lor Cbain, Can Heate aad
Windeur Cbalre, ChMbe Rare, (Itep aad Kitea
eloa Uddare, llat Reeke, Rerabbiaf Rraeba, At
M0ULD1NU AMD PICTCRI rRAMKH,
aoklaa Qleeeee, CbriaiM. at. ablek a-oald
eaUable for Holiday preeenle.
eai.M uiiie i nun man.
s.
'2,55(1.
THE ROOTS OF THE ROSES.
Br AlirK CtnRT.
Thf ar folinit nd fttlinf,
't fai w.tt'l ar Mui(h and wil l,
T blnli hkVjt n-id lhatr t'tlD2i
I)ui Irl mi W J'-U, Ujr ubild I
' Th.tunh U Wr Any, a H c'on,
huih ilnrti-r att I c ler gr ,
T'1" 'o t- of ih rr, jftii i I rn04
Will kt-vp mIivk l-i lit ia
ArH ahpo Iht wlittrr $ nr
Th hnnuh.1 i gir Ort IfiVtii,
Thr qitml (i to" ha a to tan el iert
1 fa wmIIow trk t't tha atrt
The nihia Ul war rm hit Km ira
Tha ral h l rihi an I new.
And th ti H-t aatid nlwmoia
W 1 1 tb i dm wilb fun o I daw.
8 , a bra torn datr dt Inari.
In tK-tiuonti -mum r gl'-w.
Tliii.k hm tin ratM uf tha roci
Ara kept alive I tha d i
MOD hliS
GOTHS A SI)
VALS.
VAX-
Civilir.uiiiin with lntv unci nit'uniirvd
ttviiil, Iiiih uvir tiuvulUnl wi'Hlu'uril.
Kl'tilll KllKturil AIR. W'tilTU lliu lllimt
uiit-h lil Nitia til' u i'lviliKiiiioii, n rvliin-
iniiitil i'(Hlt) unil tt utiitnul Ifitvurn-
nu ul, uru luiiiiil, liuvitaif l It their Hn
iin imlilil 1 tm I he Mimln ul lliu mil
itiif ii'iiluiiiH, luiliu, Arnliiu. Euvpt.
(ini-vu u 1 1 1 1 Ruiiit) in nu n Ir-iuiiiu lliu
ItMli'K 1,1' lilt) litAillC'xt tllllllj;lit uml
wiullh himI mi;ruKH ul lliu liiiiiiuii
riit v. Km h iiviliy.ulii.ii u ul u Iii'Ii
i r urtliT, in hiiiic if nut nil risntu,
limn itn pivilecunMir, uml limn Ruin,',
iniijirllit' iitiiui uh l I hu iiinliii ircai.,
lliu im-tt'tiMitl lui-iliiit'it tit ('iittiiimiiica
liu li ul iluiujlit, uml tlio hludv ul' wi
ll. if, Iiuk n rini) lliu iri'KL'iil liviliia-
linns in lliu lilt'tiiliii); ul lliu l.utin und
Anulu Suxi.ii raii'n, iIihiiil'Ii lliu IihIb
til Woau-rii Euiiiiu uml Aniutica di
xipie'iil Willi I lime ci iili iwol l ivilir.u-
Hun llifni liavu licin rated inhuliiliiiLr
ii iiKiru Xiirilii rn luiiimlu, wl.o l.uvo
lllmlu ui'loilHiil uml tilli'ii ilii-unll'iMin
iiiti'uila iiihii ll.i'lr mnru pfuicltil
Riiuiln rn iiiMjrlilium, iiml in nmru limit
i. hu i'iibo llii'v hitve uilM'ti u i i h nut li
..nvruH lo u it n 1 1 1 i I it I u tlitir I'licmit-n
uml hi-iiIHt lliu m-i'il ul niliiiru ttii.l ro
llm nii iil to tl.u limr IihIh, Uuvin tl.u
wnil. I ii'iii.nriirily in lliu iluikn.Mi.l
liruic lu'uilii iiiMii, until ul lunih eomu
ui lliu m v.l, liillitir on a li-rlilu noil, hits
r-jii-iiiiir ui urum uml hraiitii lit lurlli
Iniil, ui l'"-tt'K in K'uiliiiii; uml apli'ii
ilp it iiinuitiior. So ii wns with
Itiiniu. Thu (jnllia, iliniKulvt.a an
Afiulin hull. hi hu h luiil iiivviiiin-lY
uvirnin uml .-innjitert?il (Vntral Eu-
ri'iit. ijuiiiir iii-i'HM'il niHin by lliu a.l-
ruiiiiii lii.r.ka it .M.iiinliaii llunn
hum lliu I'Iuiiik ul luilury uml I en
titil Amu, iiit'iiH-lit-il Uuhi ihu (u-r-mull
Inl'i'M. uml in linn liulv uh in
vuili il u i d I. ml vi ul,i Ly lliu Viaijruilia,
l llil.k-, Vuhlluln, Alllnuiilli, (r.lll4
iit.tl lii.ully ly llm 1 1 ii una l lu iiim K c.
'I'liia wuh tu.ilur lliu i-cul liarhtirit,
I'liuiinumU-r Allilii, u-lm Lfi'iunu thu
ui klin Ulfrtnl wivcrui'ii ul all Iriliun
IkIm.vii (iniil ami lliu bonlira ul
Clilna.
Ilieltirr r. u uln ilm-ll, uml l,ai bar
lam, liki-i iviliKiiiimi, iivki..h u cHiM nril;
uml linn tin- ci iiliu nl' lluiau Xui'llicrii
liurl iti if It ilicx, Ihr li'iiimulu (liwuml
utiln i.l llm II mm. ia lluii.luii'il Ir.uii
thu ilintiaiil I'n.liul Ada In liuwiu
In hi. it'iirl)iirj. Aa lliu Itvca ul' na
liulin urn limpet' 1 1. nil lliu I.Vin nl mrli,
lliu u - Ii nli iiit ii t of a iiiiliiiiiul ,i r
inu Ionian in. a t'riiiliiriua, urliu.K, an
thu aitoiiiilWinn nt nl lilu'a mrNn.t.a
viilmuiiitB yiui'H. Mnru lliun u ciiilury
ami u hull airo I'. Iit ll.o Girul liiuml
eil llm Einiiru nf Itn.Hiii. Hu plutvil
liiuiM'll at I lie In-ad ol thu I ruck Clin tell,
amJ i ri.lriiliEcd ihu i(iwitb nf (.'iivurn
n. i nl ..nnil. l. ly in Inn nan Iuiii.Ih. IIm
liMiffht Sividun tttftily Jiam. lo nui ttru
lliu iiavmulinn nl lliu llullic, and ul
Ii nijilid lo i-nlublinl, wulur coiiiiniim-
luliun hilMci'ti lliu C'aKiiaii, Wlilic,
llullic uml lliu. k heuK, Lilly itiii'ui tut
iii(r the iniK.i-liiii(-t nf inuiitimu emu
tut leu ana meuiia nf iivinjr lileund en.
Ieril'liu) In lint Vunt il iniime. Like
A 1 1 1 111, lliu Hun, bin thief llniiiiflit huh
In eNlenil tho iHiiimla nf bin Einiiire,
In uh in Amu ami in l',urnie, in thu
liual, Weal and Kiniih. Liku Auila,
inn, I ulcr lliu ureul wunnul un lunnr
ant, iiittiau, bnilul nueuire, iiuuiitiir
uver ai ema in ernel Hiitlenuir, ami tlu
voiil nl I he luinleni luiiii nl cull it to, ru-
niienient nr liiuli aiiiulmn. Tlm (.1
!(') lit IVIi-r thu lileul la Ihu liilicy n
Riinmii tu-dae, uml no Im..' aa ihuruex-
lln u Clinr of till thu HilH-iuim thul n.
iey will mil ihune. Il ia Ihu uilhy
nl invuniiiu, oi let riiuriiii iu'i'iuimIii-.o
mill uml nf iiliMiiliitu imimirehi'. Kuch
mil i . KMiliif - lie f.tihi'i'til hi con in ty,"
neiiK ur aii'iniL', in nini'ena uml In ile
I. nl, l.un ke, I tin nu muxiiua eniillniiul-
ly heluru Ina niiml.
1 u eeiiluiieH, yon, ei'un loiiiieun
eel 1 il lien, littvu ellnlled thu ill liulii
Un tM uf ihe Kin-niiiii nti ntien but hule
I In y uru a rai'u ujiutt. and iuriuku
neiiner ot thu aneieiit eiviliculion
tliiir I'.unlern liotilera, nor nl thu
r. aim ( ivilir.uln.n nn ihu Wunl.
Iluy urn Mill thu hiinlia t.f bu
1'iirio llunn nbieh lnlluid ll.o
.Inle ul Wenluru Ell Mim. tu wliiilii
irnj;n.na in un iiieiiiuireheiinililu myth,
uml ith win,,,! il,,, civilir.uiiiin ul Ihu
numb, I liuiuhty nl tlii.iilil uml aetili
iiieui, wilb Iheir leniiul l.l. n, Irueiliuii
ul in 11 1, linily uml wnil, uru aa nieuii-
mKl ns" tin y wimlil lu to u held ul
Inn.. n. Ni.t iniieb nunc (in. bu nnul ol
ibt'ir rtiluta. 1'unneHi.inir uurv niinor
I unity Inr iniclleciiul udtunt'euieiil,
ihey liiuke imu nf 1 1. em w., ly lor ihein-
nuivea. nn iiuiiviiliiitla Ihey limy um
neaa nu ihu uilrilmiea ul linu reul-
nean unu niieruliiy Aa rnlcra nl liar-
hutiuiiH, liny uru ihemnelveH Ihe ea-
eiiuu nl liurl'ui imu, Iiuvm, wind.uii
eliullrli to liurlltv ll.u hulliulily lit
their .eu.le. to inaku ihein niil.aei vielil
lo liiin'riul niun.luioi uml i Heiiunl m
eunqiient, milking ihein irulieiout in
the nrln nf war, iriHliieliun and hnliiu
ly nianiila. line j but in iudeieiidenl
lliunlil, ihi(miiliy, ami iiilellii'i'l.t
muruhiy, having tliuni nlill in.ihuir
nwailhiiir cl.illien. Turkey it a hculhcn
liuln.li, Iml ii i nut liuibuiie. Ilia
iinduiibiedly weuk und iiirriiit, but it
has iml lirnler and unforcu barhariy.
Ila wrakuonn, indeed, with lis ecnlrul
na-iiiuii in tbu euu.nienu ol Euniir
und Amu, ha relaiiuii wilh Kitmiean
p mem, and minaiunury lulHira uml In.
fl.ictina, have cnliireud many changed
of iiMnniiiiiii and a nuiie cneiul
hvenii.)r uf tbu nia-nen, to wliieh
Ri.a.ia hun been in.H l viiuin. 'I hu KlifX
linb, tloiihilina, bad tbu nniat jimt l annu
lu rni-e their vuieea aaiimi, Tuikmh
atnaiiliea, and thu ri, i- nf humanity
which wud tbu main hii1iiu; of tln-ir
( luiimr, tor cnliireeil luvr and tinier lun
bill bu l oiiimenilo.l by ever bndy, but
wbun they enlrnl.i.l Ihu t'oiroeiioit nf
liu h ten tblu evila lu M iiacnvil ic humla,
in tbu name of Ihu cruna, they madu a
numt luiul iiiiMnke. M hneoulil ( lunajc,
tup hiiunulf or lluam in wbunt ba lakea
an inturvnl, pnitw tioii in nlutery in
.rekrencu to t'iimiurtiv Irrudont,
with lila and timiiurty auniuwbulin-
nucuruT Wbkb of Ilia two mates ia
the vruaaur violaliun nf civilittation ?
Tber wa Rngland' drat ureal mia
wao. inn in. maudlin Inaeiivily, the
CLEARFIELD, PA., WEDNESDAY, JANUARY SO, .1878.
luck of eoiiruiio and liirenij.dil wlii. h
nho bun ninee nlmwn aa tho llliu k Ka
li hi hun nwoinu'd to lliu H.uilh in mind
11 1 hi, ami now ruma reui'y lo muku
euy irvy of tbu vurv key ol ull Earn
urn commerce, aro nlill rtivur tinea.
lierintiuy in iluvnif; Ihe iuil nl thu
liulii, und AuHitiu Ihu Vumlnl to Ihu
Hun-inn Hun, ami England til.uiu ul ull
thu Eiirouuu iiiwum, ban llienliviitli,
und Ihu direct inturunl ul ntuku to
muku il devnlvu tiiiiin her lo urruni
I lie, advance of the bui-buriu linntn, ami
enluhlinb ill Turkey u bbeiul t-iviliiu-linn.
Cnnnluutiuoilu ia lii-dtiy noluiily
thu key nf inior ,-iiiit inuntiil ciutiuiuivu.
L ia thu key of KuniiH'Uii eiviliiuii.ui.
It ihu Rmwiuim once tiiilain a firm buhl
ii'hiii thul HmiI, inetliiiiaf i-an (iinhnlLfU
I lii-in. Then Turkey in EuruiO,iruccu,
uml tho Mediterranean i-landn, uml
ihe OLlumull piianeaniiiua ill Aniu ifl'ud
nady fade Into the Nirwmm of Hur
biii inin. England ia lull wuukcr lliun
Sainpaon wilb bid ahiirn luekn. Ger
many ciinliniien bur cunqiiualn of Den
murk, lliilluml. Ileliiim, and uimlher
iniju alicu nf Fruncu. Auntriu ia di
vided un Piiliind nun. Iluly, Suiu.
Fruncu and Kiiirlund aru overrmi, mil
by lliu wild bumln llial conuuur IhII.il'u
uml detiurt, hut by un orirumr.ui bur-
huriun hnrde, whieli cunquurd In huh!
punneaniiiii, and pilliif'i'd in muku iln
leiiuru in tiowur nin-u. Tliin in llm
imnlern Alula that tbruutcna Kumpu.
Tina ia thu pnv cr to whteb Eng-laml
ui. tl. Ii h nut only buruwu tuinp.iiul in
terentn, but thu very eivilir.jiinn ol
tmidorn Europe, No nutinti wun uvur
plueed in a itinru runpoitnihle iiimiiinii.
wilh imiiu appalluir remilia for gnud or
evil in the lialuncu. Ami yut, what
iloed England dn? XnibitiK; hill keep
her unity un a peueu Iikiuiih uml nliiy
ul bomu. A llioiinund tiinea butturde
b ut in mi buly a wnr lliun iiuueu ul
until u price. PHIAurg Tilrgmik.
WHAT IH II OS EST 1 1
The fullnwiiijr vx tract from a nt-r
moii recently delivund by Ruv. Dr. J.
Al. V. OtlK, nf Wilmington, Delaware,
in Mich heuliby docirinu in thune ilo
Kunurulu titticH, vru pitblinli il iur tbu
bunefil of our reudera:
Tbu wind hul.ei.lv ia durived from
lliu lliluuw word II.. li, whteb Illt'Ulln
property , aiibniunee, wealth. It nieaua
lliu lair and evun tliliiK in all duuliii'n
in rcfturd in pmpuily and money. Ii
la the HihI and muni utiivurnul princi
plu I hat umlurricd and renululen thu
iiKi.emliipui.il trutinl'er of pruperiy.
Il nquiiea uhm lutu lailbluliiena in
the udmiiiintratmu ul till privnte ami
public triialn. 1 1 ia ll.u piiniij le
l.y which all vuluen uiu uiliimied
ami IVfriiluled ill nil ill ueturdulice
Willi iiilriuaii) woilli,' ami l
hu ll an t xuel eiinuuli-i.l, an neatly j
un plinnlhlu, ia IVell un. I lukeii in ull
tiiiiiniicliinin luvulviu pniH-riy uml
muney. It meal. nil. illy nix lull ieli(;th
inch, n to lliu yunl, nixu-uu lull weii-ni
uiiucea In thu pouml, lei,, r lull meuninu
p. i Kn to ihu tiunhi l und unu Inn. die
Celiln nf tun ll.il.n eu. b tu I lie dnllar.
lliilienty unuiintf.ihl whull II nayn u-iil.t.
uml whuu il aula Sir tt t nitivuleiit in
te.lvrr," il liieaiiBimu I tired lull e. nln
woilli nl Bilver liir ev-erv iti.ld d.illar
liliimiauil. 1 Ina la wliulliununly ineuiia.
uml tn nllor any tiling luna ia a ili-el'e.ln
and din,v;ruca to thu party utlurinjr, ni.il
in eiiiotfounyililiix luaailowuiihl dm
botteaty and thiuvury. Uununty re
qnirca thai all trimla and nbliuluin in-
voivinuT protierly ami inoney rhall hu
met wilb lull vultiue, and exactly ul
inu n li loiniun lime, ihu wunl in thu
(in-ek ol Ihu X'ew Tunluuiuul liu- biui
enty ia K..I.111, wlncli meana the tiling
1 lial ia alianliilely cumplelu uml beau-
iiiiii lit Unt il, lliu aphcru lliut la inull.u
niutical!y aqiiuru, uml lliu equation thul
ia eternally equal, iih two und tan
cqiluln fuiir Ninety-two yeliU of nil
iur liir una dollar ui' old ia not nueh
un equation. Xuithcrdu we hare the
'lair and aqiiuru" thiiia; in the adiiiiii
intiulinti nf public trtmia when SlaUw
"neulu their public dehia," whatever
thul muy mean. Aa a preacher I am
do ir-ninnulily lnm-uiil ot lliiuiuiul
mutlei-H, thai 1 liulii myaulf uxciinuhlu
fiir iml huinx ahlu to nuu in tbu -aval-iiik
nf a public ilehf aiiytbiii(f nmie or
lean than rcpmliuiiuu with un altempl
tu hidu ila Bhutan under lliu mark ul a
pluunihlu Hume. This npccintia form
nl ilipluineaty bun even Hivudud tbunti
cred pivciticlM of tbu church in anmu
I lucca. Nut very Iuiij uio much wan
nald in I ho newnpup.-ra ubniii a curiam
very pminn.eiil cbiin-li thul Ireed i'hcII
IViiiii dubl by bidding in its enaily uml
Iiiiii.Im.iiiu biiildine; tr..in under thu
SlicrilVn butuiner lot h na than tbu Aral
tmirlKUje, and thuiehy chculinn lliu
minium ul u auciiml imntjrau mil nl
many thnimumln nf ilullura. Tliuteoii
Kivuation unnuiul.lid the next Sabbath
mid thanked (iud that llm chiin-h wan
freed Iruiii dubl, jual as if lliu Lord
ciiiild rucuivu thu a(ilt ami iiui-nlnp of
aiit-b auiictinioiiiotia rui!iiua. Such
ihiuH, were 1 mil ahlu to ttiniininnh
between nhuul und reul (Tirialianiiy,
would drivu mu to infidelity.
Tin (irtr.AT Waix nr China. Tho
(lr. ul Wall of ('hind wua iin-nnuivil tn
uiiiny plucca by Mr. Uiiihunk, un
An.uricuti eniiiiun'r, lately enuiiirwl nu
a ntirvey liir a Chinenu nulivay. Ilia
iiieiiaiiremeiiia ivu Ihu liei'hl ul eiirlt
teen leet, ami a width nu Ion.. I Hltuvn
...... l .... I 1 . ' . .
11. i.ierj iuw iiiii.uiv.i jnriia inure
tt lower twetiiy lour luelnquure. and
"111 Iweiity tu Iweniy Hvu leet bili
I liu liilimlalliili nl thu Willi ia of noli. I
Kiuiule. Mr. Uutna' k bmiitfbi with
Imu a brick IV.nn the wall which in
aiipHmud tn bate hut-it inadi, two hiiu-
in'il leum helure l ie time of Clin.i.
In luiil.lli.it Ihia liiimuiinu nlmu. f. iic,
lo kuep nut tbu Tai-inra, ihu builder
never aMoiiiplud to avoid innaiiliiinn
or ( hunmd lo nave rxtiennv. Fur 1 ;10II
uiilea the wall K"in over plain and
11 tain, and every foot of the found
allot! ia in milid )(raiiil, and the rent
uf the atruciure aulul nian-nry. In
wiine place tbu wall ia built ani.Hiih
up a)raiiiHl tlie hank, nr caiuuinur preu
tpicea, w here there la a nheer dencent
nf 1 0110 leel. Small nlreania aru arch
eil ever, but on the larger atreaina the
walla run In tha water dfr. ami a
lower in built on each aide. Un the
Input' tbu wall there are bruanlworkn,
nr defence, lacing In .ml out, ao the
dclendtng Inrt-e. can pan (rum -
lower 10 another will. out li.-n.if ex
ioned to any enemy (rum either aide,
lo culi-uliita the lima uf building, or
mail of thin wall, ia bey mid human .kill.
So. Iur aa tho magnitude of Ihu mult n
coiicerned it .nrpanaea everything in
ancient or mialern time, nf which
there ta any trace. The I'ymnii.la of
r.gypl are nothing compared to it,
London Xrwt.
The nunti nee nl the Court la." .aid
Judge Purler, a xpnlar I nab mania
iratu, to notnrioua drunkard, 'that
you be mtiAned In jail fui I be longent
penoa ine law allows ; and I hopeynn
win rpenn ina urns in cumlng whlti
key ." "I will, Bir, and Porter, too."
i
PRINCIPLES, NOT MEN.
OKA rsUXl'ISIMlED 'KLlia i
Mr. Ciunriro Macl'imaM, a Scotlinb
liuveliHt, wboae bnuka nuvur burtned
living nou I nrniiln.d ull iiiiruly pan-ion
111 lliu lireunl ut mall ur woniuii, uml ul
tvhiinu critical powurd ivii cutcb a nut
inliiciiiry huip-4U when we Hud hiin
nu 11.) Hull I hmnit llnud a
"Wa aa olied ber hreaihing Ibruujth tbe night"
lived mil hucuitne uf ita puthoa bin bu.
CtttlHU ol Ita "In un t V III I. .nil, bun lull-
ly thrown hiiunulf ititii thu miildlu ol
1 1 ray a "hluffy" and pi. imp.-. I iwoalau
iua ut Ina own tli.-r.uii. ilia niolivu
Inr dninx at) ia rullier eibtcul lliun po
etical, and herein dillera from thul
which led M r. Tun per tnuonliuiiu (Jul
uruliruH IruiriiiuuL "l unnlahol, to
dreudliil emliiii. Thu woird imuidha
liuii of Mr. Tuppur, . Ilia nuliiritl tuniu
Inr dtiiUrrie unit hit wuinluilul im-tu
phy aieal Inrco made it (xianible for hun
to enter into thu npuit of that wild
poem in a manner which wan quttu
nulinluciory lo Inn iMiiiuroiia reailera
Mr. T uiiiier nuv ihrimgli "Chriniuhuf
111 a piHiiicul aetiau atrl, aa a ihhjI, he
wunl ahead and dn Iur it, awerved
lliun his cuiirnu by no imiriil refl
liui.H liimn thu niiilul ciiurueler
wilt-hen. Mr. Alucl)niuld, nil thu nlhe
hand, pumlured lurir itiniii (tray'i
'Eiey" and nan thai it eiiuluiueil tin
kindly ruiiiutka uIhiiii dear woman
f hu delucl wun uf an ,i-rioiin a nun thut
hu ut unco wiiiiu ihu lulluwing nlunl.i
which bu Illlel'pnluU'd between the
liiurivuiilli und ril'li'i'iitb quatiaina ol
Ihu uri(riuul na..ii :
llera,lep, e..ai. f.ir, bae nailf-Alel eSarni
Iii.hiio d wilb ai.r.utiu u bae.ll u.ihau ia 1
Wbu. beauty uilMbl bat. blveeed a uioneruh'.
aruie
Wbuee virtue, eelt a Initre oa a tb.one
Whoee moilret hraullee wnroi'd a baiolile be.rt.
Or ebm d I ia uh'ira ol e ! b.-iy .p i.e.
WttoM vtriue. furiu'.l In iver. duleuue .arl
Tlie h.ellhlul utl.uru.r abicb aluioej ber
buu.'
Mr. Matiliuw Arnold ntieuka uf Dr.
Chuliuura aa "Ihu Seull-b llilatlu dolnit
duly ua lliu Jl.muol Ahuruli , wuiluti 1
know w Iml hu tlui.ka ol Mr. MaeD.m
uld milking Uray imu nueh a liiyhio aa
Iioiibu an. "Rjiuunu, ami repeultug
beuuttca" and ' viriuun" ullur ibm
lunhiun. Ihu HciUinU tiovulial, how
ever, hua hid nulilu excunu tor lua in
tcrpululioti, Iur 11 ntiri ly in a nliaiuu lu
lUumun liiuy thul in w riiinir uu i'lei;y
111 a cl.tir. hi aril hu ncnlcclcd lu prumu
uur ii uitiiu reiuiivea.
And whuu wu chiiio to think of it
l.nw luul y tbil.irn thel'u Uld w hich M
(iluy 1I11I mil luiminii in Ina very eluli-
nrale, nut tn any encyclopedic, Ireutine
un Ihu liinitihilny ol uurihly wunl uml
grumieurl the eleain uuiiiu la tine
of thu giuulinl Iriutupbd ul lite human
inil.d, und enpeciully al the plenum
iluy it in highly luiui'unltug to very
many worthy iietnuiia. Miudy the
"Eltyy" ua wu may wu will And no ul
liinimi tt, tbu gland iml imn borne
fheicliire, und whet-eua by ibu tnercnl
uv'ui-niilit, JJr.. 1 liomua tiruy, poet.
lulu ol I'emliriiku Hull, England, hun
liegleeluil In nit-lit loll 111 bin nlirlgblly
ei-nuy on ehiin lij anln unu uf Ibu mind.
powurliil ul iiioueru ineuimol trunHj
lutlnn. llu ivli.lv, bu It n-aolveil lliul
lliu lulhiwing liiiunfnttu the gttlutl pen
ol our leni.e. led lillow-lnwiinmull, II
R. Ibublia, Eq., bu innurted between
lliu eighth unit ninth nlunzua ul thu
uriginul prutliicliuu :
lbe KM-ialiva engli.e'e flerv hrr.ib
barrne eeiege ua Itieduan aud upper trarkl
It d ale de.truullou, lead. In euildou d.Atb I
Pew u.b.r quelutM ul lore, it leek,.
Iia.b aae, forbear Ibiaa Imnluae hand lo raien.
nor ver aer. w luuon lb uupuiiaui ewiti-b,
A enarh raay art a elly ta a blueot
A b-.y u.ay tuuio.. iraiue leiu a dltcb."
Il ia to audi b.'Utitilul vurne ua tliii
ibulMr. AlacD.inulij'a luclluaJ of lib
11. g tip gupa lit poulry will lead II il
ahull be ueueruliy a.lni.tid. Il dma
nut auetii lo bu a good iiielhod, uind in
priticiplu il bua already workud aad
huvou 111 hy itiiinlogy, lor iimiunt-o. Il
nhuuld liul hu ulluw ud any liirlhur ex
u-iinion. Huply miiiiu hnuiy lu aduil
nugu tuny nu lliul u mull may wiile
wnal hu ch..u-im 1.1 wiiiu and npeak id
t'ull.-y Cibliei-; bill W illi audi all old
nugu wu woiilil have nothing to do. It
will not do to linker thu oula. The
-'Elegy" la commonly nuppnnid lo be
unu ul ihu muni -"numhu.l poeuiH In
lliu luugiiugu, uml bu who would ex
lend il ia bul a vain and vu o. ing
mull.
HOW THU AT AW OP VOUNO
J U I. A'. A K K DA MA (J KD.
Iteniiming now tbu ennui. I.. rati. in of
near-nlht, wu proceed loaitirgeni nome
ot ita principal fttiincn, un 1
1. Thu early unu by aetunil chihlruii
nt hmika, nlal.-a uml writing puper, ur
copy -uiKtkn, wlien lilui-k-liuutda uml
iiiinfeln wimlil hu h.-il.-r. I iu and
ncrtpl lettera ami llgurua unu their pri
miv)' cuinliiiitttuiii ul leant, nhuuld
nuver bu :uughl I't-uiii bmika, Iml fr-iiit
lurgu ami ncrl. cllv l.uiiu-d nunlela.
primed uu cur ia ami buiigun thu wall
When thu cyu and Ihu muinury aru
niillicieiilly liuitied 10 eunily rucnguixu
uml liuinu each letter uml llgiiru ul
night, ami whuu Hoinu kimwledgu hun
been gained uf tbu power ol li-tterHUud
llgui-cn in ciiinltiiiuiinii, then thu buiiih
f.irmn in booknwill hu ut oiit-u familiur
aa old aeqiluiiitalicea, and liiuy be
ntiidied wiliiutit airuiniiig thu night.
To Iruiii the bund witlnuit nlruiuiug
Ihti night pr.-netita a gruali-r pruetieul
dllllelllly. In thu largu aehoiiln, nl
eon me, ull the fllildlOu Cannot gnlnlhe
theblueklioar.i; liuluennniileruiile prue.
ih u In tltuwing luriru liltua aud ningle
nlijiii-tnou go id-ntzud nlulea, in a aorl ol
true littnd nly le, ahnuhl precudu ihe
loriiiulioh of luttera uml ligurra, and
w hen thenu uru begun they nhiiiild he
inudu ut' generniia nine. A enrrret ki
nition, nunnwliile, nhiuihl bu an Im
peraltvu r. quireuiunl ; and, until il ho
ciiiucd habtlual and uay, gmi.1 Wnrk
nhniild hu held to be of necontlary im
piirlatice .Hani alulu-M.iciln uml
greuny nlalenurliicen nhuuld not be per
milled; both nhuuld bo nulij.-cl to nyn
teniulic innpiajiion.
2. Ignorance or laxity nn the purl
of pui'eiiia uml primary teiichern in per
milling limit y niniltuiia ol tho head,
body and lun.k during reading, nttnty
and writing, and in 111. t aeekii.g eaily
lo neeure Ihe lull Higenl co ni.i.ratlnii
of the pupil by aitnplo ami appMjin
ate phi nu. I. .gli al In-lruellon.
3. A pruliingeil ami nt. ady Imiking
JBl ,, h,u
, - eat or lr,q.,enl i-haiige id' ll.o vint.al
t.n nn, aa in long ami abnoibed imvel
reading, ititeiiau alinly, or peraintuiit
dlligeiu-u in iiuedlewtirk,
4. Tho practice nf reading nr oilier
w ino lining the night ul tini .hurt range.
Thia reatilla in purl tnim ilinudlcieiil
light; or I111111 ila limliy dir.-clinn, an
I hat the bund nr body thniwa a nbuil
iiw on the page; or nu that the direct
raya fall liuun thu eye, canning undue
cuiilrai'iinu uf thu pupil, while the
page i. lu .hailow. It reniilm alnu from
iuiinipurly graded deaka, I'niin small
and piair typo and hiicriur printing
ink, and from fattliy inlur and quality
of printing-paper; alao Irnm pale writing-ink
pule when uaud and fmm
the aubatilution of Iht lead -poncil fur
EIELLBLLCAN,
tbu pen, enpeciully In tbu evening.
ft. A nriiuu ur lorwurd punition of
the Head ton long inutiilutned ur Iru
quetilly repented, lliul bediming a
liuliit. Thia reanlld frnin read lug or
ntuililug wilh thu Iiook III Ihu lap und
In nil thu nw nf denkn not graded to
tbu beiglilh of thu pupil. Dr. Howu
repoi tn ptipila vnry iug uigbleeii incbea
in height aeulud ut lliu name grade of
denkn. Tho du.luiu.-u uf the eye fiuin
thu pugu nhuuld nut bu Una tlinii
eighteen itichea. Iluviug lliu denka
act tun far from thu acuta ulno In. lin en
thia Ititllty pnniiinn. Thu I'niiil uf the
dunk nhuuld uvurlup tho .cut one or
two iiiehea.
Domteranuya: "In the bygiuno ol
myopia tho very drat point in lo guard
ugiiii.nl working in a .looping poni
linn." lie fuvora high, alopiug denka,
and imlieuluH "reutilineul drawing 011
a Hal .11 rlneu" aa a cluna of work w Inch
ta enpiu-iully ohjectionublu.
G. .Siiicu a viliuliui utinonphcru ia a
frequent feuturu of ihu achinil room, it
muy nut ho nmina to add hero that the
ettecl of had air in indirocllylo injure,
if mil to dummy, lliu night.
7. Alluwing a nu n-glu re 011 tbu page,
wbilu I'euding ; ulmi liuiiniiiiiu from
i lniid nbadow tu niinnhinu.
8 Reuding and ntudving in ruilmad
cara in known to bu a liuillul aourt-u
of injury.
II. Hut itntillieient light, nvrhniw
miiro than utiy ntlier (-uit.o. prudiicea
tlneunea ol the el e mid (luiungemeiil
it tbu vinion. Thia in nut contlutd In
tbu ai'honla. Sadly frenuunt an it in
found 10 be I hero, il ia believed In bu
yel ulteiier illualruled ul home, bulb
ny uuylight uml in thu evening, in
pi. puiatinn Inr tho achiml und utl.or-
winu. Allin.-lal llliiminatiuii la luulty
ul bual bul uvuti in tbu niunt fuvurud
hoinoe tbo ulder group la upl to imitio
polixu lliu nhuded dliii-llghl ur nuclei. I
lamp, while tho ncliool buy Willi Inn
lexi-uoiika la tounU nomewiieru in Ihu
ouiur circle. Popular Science Montltty.
An Ili.uwi.iati.ki Ca.mxoN Knot.
Oiiu ul tbu uiont ntiuiilo und itiguiiioun
coiitrivuiiccn liir the purpnnu ul invent
ing a Heel with a r.one ol ighl thniiigb
wtiit-b i.u enemy cuiil.l liuna wilhoiil
being ubnurved, hun biun duviaetl by Al.
reidiiiund inilaa, ut luiina, whou ox-
purnueiila wilb lliu buuyd ut I'otta
uiotilb huvu been reported in llienueul
0 111 nm. M. Milua'niiiuxiiug'iinhalilu light
mug abell in aniiilar to acuminnii .bell,
can bu niadu Ui til uny gun, and can,
ncuoldnigly, bu prnjuciud any dinuiueu.
Ihu prnjcclilu cutiniata ol three parin.
unu w 1 1 hi 11 ihu ullier. W'itbiti lliu aheli
proHjr la a lining uf w-et npnnge, uml
within thia ia a gland bottle, winch tl.l-i
the whole cuviiy ; tbu hoii.im uf tbu
hell uiincruwin lo adtiitl ul ita eu-
Iraiice, I Inn huillu la lill.d with van-
ullncl.argenul pbunphide,iiOlienf which.
huwevel', la lo Im lend thult leu polilula.
nmull chuiiiiel la borcil through lliu
aharp poinl of thu aliell in order lo al
low Ihu air 10 mix lieely with the wel
npiuigu, ami tlioruuru a cnuplu of aper
luivn in the bead which uru pluggid
with W.m.leli aIO pcie cnvir. il m ill,
eullur. I hroiigli lliu movenlilu Iml
torn ol thu nhell a nleel nii ikei' ia inner
led, which la tilled wilb a apritig and
eiimmiitiicHlea wttti the glana uolllu
ilhill. When tbu light nhell ia tiled.
tbe npring alriker ia driven I'orwanl hy
Ihe exphauon like a gas cheek, and ao
tiruuka tbo buttle; tbu wulur then cou
luined in lliu juckut of thunputigu peiie
Iraled thnitigh tho bn.kun gluna and
aulttruled thu phonphidu; phunphlirul-
luil hytlrugun in iiniiieuiulely guueruled
in large qtiaiilitiea, by the prennuro ol
which two aliipMra aie liireed nut and
two Hireaitid ol illuminating mailer aru
iniiiied upon Iheneu. Ihu light buriin
wilh greut bl illi nicy lor a coimidi rablu
lime, uml il ta dunned to bo Itiexliu-
giiinhable. Lonthtn TtnifJi.
KC LI PS US l. 1R78.
The unirnnoincrd aro gning to be lib
ul wilb their eclip-ca thu coming
yeur uml will hu renuunnihlu tor luur,
iniide upon vurmiid portioi.s ol Him
planet. 1 liuiipeniiigpei-lurmiitiee will
lake plucu upon lliu .i-cniul nt pehruu
y when Ihu great orh ol day will oh
aeiiru hia fucu with u nun bound nr nut
of thu A-diiihtce 11 111 lire! Ina, which will
hu a great ninprinu to lliu utiliilnreil
.Vliiciina who bunt uip.-ct 11, and per
aiH. un Hianley hud llnl tieeu furn-
wariied ul thin ihcmiineiinn. tt nt-enin
miher a n aniu nl cereiiuiiiy. lor the
Ethinpinnn utid ihu C'imgoa do not tip-
preciulo thenu lilllu culerliitiiiiictitn.
uml it will bo night in ull civilir.e.l i-nun
iriea when tliia tukea plat e. We ure
liuppy to nay thul lite iiukiii abuwa a
itiui'u priiliiiiml renpecl Iur tbu w-hite
t.illtauud tbrinuui liinlililllona. I poll
lliu auretileenih nt' tbu numo niontti u
purliul cclipao ol tho ukhiii will nlurlle
with Ha wuird ahiidnwnigs Ihuau who
bin t go bouio till innrniiig, hut getiur-
lly bring up tl-.-ruu lilllu wlulu helore
lliu nun rinen. Tbo grand npeclucnlur
ill will hu priwciitcd upon Ihutwenty-
nitilli of July, when tho nun will tiu-
lergoa tnlul eeliimo that will he viail-le
in tbu Unite 1 .Stnti s. In Now England
however wu huvu main in thu drom
Hi-lit ami uhly get a partial view of it,
w Inbi the loritintilu ilw-cllcm in Hda-nu
will huvu thu full bttielli. In Bunion
II behind a luw mill. it. .a lu-lore ft o'.-I.h k
ml emln nhoin hall punt.li n cha-k 11. 111.
IT111 miHiii pariiully hid.-n h.-in.-ll up.u.
lliu 12lh of Augunt, uml thenu with u
triitinil ol M.-ri-iii-y, Muv U, 1110 uhuiit
ull the heavenly ciilerluiumeiiln to
hieb the public in invited.
Mannkrs.- I ii-cd junt now thai
word, iniiiiuern. I.ct niu Leg your
vury aernuia iilluullnri to It. 1 nnu il,
lemeiiili.-r, 111 ita tnio, ita ancient
lliul ia, in ila moral and npiriluul
tine. 1 unu it ua tbu old (iruckn, thi
ol. I Kumuiin lined thuir correnpomliti
wunla; ua uur wtnu hirel'uthera lined it,
when they nuid well, that 'Muliucm
inakylh mat. ;" that inunueia nre ul
oticu the eflicienl catiae of a inaii'anitu
ceaa, and a prtml' ut hia denei ving tu
nuccccd; thu iiiilwunl and vimblu nigu
I wluiLnouvvr Inward and npiriluul
giniee, or iliagrace, there may ho In
linn. 1 mean hy what our Lnld meant
when hu rcpmvod lliu punliuig and
vnlgur urmgaiico uf tbu Sel lliia uml
riiurineen. ami laid down Ihe gulden
rule of ull giaal muiiiiera, ' lie lliul ia
tbu gn-atcai Biiintig yon, let bim In) the
rvant of all. Next I bug yuu toro-
iin-n.b. r that all, or almonl all, thu
giKid iiiunticra which wo have among
un ciiuii.nl. a, rettiien.unta, nell-re
nlruint, and liiiiiiuii ri-pit t all which
rair-od tia niK iuily and morally almve
our foreiulhura of 1,500 yearn ago
Icet-hcurlcd men, Vubatil and tiotile.
but cuarno and armganl and quarrel
sumo till thai, ur alumni all. wu owe
to Clninl. to the ii.tl.iel.cu of llin ex
ample, and to that llilde w hich leali-
aul nun. lea, the Hi ulu hat bruit
fur I 'hi ml. ndum, in tha i-utiagu an
lunch a. in Ihe palace, the achinil nl
mutiiu rn; ami tbe nay ing that bo w ho
hectinicB a tiuo Chii-liun brctunea a
true gentleman la no rhetorical rn.ant,
but a solid bintoric fact. Vanon Kinqt-
ley.
NEW
aoiDES oi'i-otiruMTV y.v
commhiici-:.
X'o ctiterprino uf recent limon ban ut
Inn lcil mnru gencrul ulu mimi nl liuinu
or uhnutd . ibun thu cntitntcl bitely
uwarded to certain citixeiin of I'eiiu.
nylvnnia Inr the building of tho Aludo
iru uml Muimiru Ruilwuy. It, lu liict,
Involved llio npcning nl u cuntiuetit
whnne vunt renmitcca uro mil only 1111
tievelupcd, but aru huldly dreinneil nf
by the cniiililei-eiul world. Thu Held
in w hite lo the burvent, and wuitalnr
the reapera to outer 111 ami gai ner na
rich friiilagu. At prcn.-nl Itolivia. tbu
muni p.acelul ami Ihu richenl id h. in lb
Amoricuti Itcptiblics, in ubntiliitely ino
lined 1 1 out cunimerco. Tho ruilwuy
line wbono ctinnlriictinn ia nowuanured
will 1 1 leak up I bin ianluliun and muku
tbu lli.liviiiii irudu a prizu within thu
rewh-nfaiiy cnitulry that baa tbo pluck
and tbo aagiicity to reach out ami luko
it. Ibu ruud will run .lung the cant-
urn nboru ot thu Muduiia river, in Ilia
til, I roll, Ihu head ut iiuvigutiun below
Ihu rupida to thu point ot iiuvieiitiun
on thu Ma in. ire river, a brunch uf ibu
Madcriu above. 1 he Mudeita bua ila
auiirco on tbugreul tvuler abed ol lloli
viu, uantol thuAiidun, leuvua iiolivia ut
thu li'irtheunteru point and ruiiBucrona
Ihu tublu liitidn (if HruKtl to tbu Amu
xnti, which tl joii.n tieur Huira, about
.even hundred mil.n Iruin lliu Alltiiitic.
A aeriea nf fulln, however, render thu
river iinclcat fur naviguliun hirudin
t.ilice ol one liumlied uml etglity milcn;
the Niniioio Ina cuiititiiiuiinn uf the
Aludeira, und In'uinn almve thu falla on
Ihu border ul Indicia, and nn it are the
(tiiujuru-iiieiim Kulla. 'J'he ludniud ia
lu hridgu tbu gup uf unu liuuilred uml
eiglily inilea canned by tbu I'Hpidn,
which uru ulherwinu un inntirtmitintu
blu olmlactu to thu mnvemeiil down thu
Mudeita ami Amuxon to tho Allutilic,
whore il will bo open to tbo competi
tion uf thu Wulld, will bu cany.
Thu una of cotitiiry in Bolivia lliul
tbu ruud will drain, directly nr indi
rectly, ia 48.1,000 nquuru milun. In ISliS
llnii.lell.allru.il! reached 15 0OO,ti0ll
iHiunda. a ml in 1872 exporta iiiuoiinl
iug to 3 75U.00O poiiniid were taken
ucrond thu Amies on niiilu and llama
buck, in delimit uf any nlln-r way ul
gelling lo market. .Silver, gold, lead,
null, cupper and mitre uru ub'ji.dulit;
it, deed, tho mineral wealth ot Ihu coun
try ia iinuiunne, and yul tho aurl'uco ol
tbo mill. ia bua hardly been acrupi'd, be-
cutinu when rxiracied il wua iiupunKi-
hlo tu tiring it wtiliiu thu reach ot the
arum nl enniin.-reii ; and thu n.nne may
Ire naid of the bent cnffi-e in the win hi
thul grnws uluiont wilhuitl ctiluriilioh,
lliu buriied dropping lo ml beeutinu un
til llll-ro ta Mime beller Vehli le id' ll'uile
lliun fit ii le packa il tloca not pay In
gather thi tn. Collon, ton, gmwa wild
in great profiinion ; coi-ou in un ttiipur
tutilund valuable prodiiel ; augurcanu
ia t-unily cuiuvuled ; the Indui-co in nuid
lo bu equal to thai of Havana ; there
uru vual indigo fiehln, uml dyewniHla
ilt-uga uru vutied slid ntimeniua. The
hlni'ica ua to lite aitlitbriiy of tbu climutu
und the pnidiicliveueaa of lliu cotinlry
vvoiild Biiuiti credtiliiy wero they nut
torlitied hy indiitiitublu prool. lluw lo
inaku llio prinlucta uvuilublo und to
givu the boltviHUB the goinla and nia
cbitirry thul they crave in exchange
ia a problem thul bus long challenged
lliu alleinion of tbu ciigiuecrd and
ntulunmen ot Uruzil iml iiolivia and
lured the cunveloiinticns ol Eiimiieun
eoinmui'eiul and inumitacturing inter
enta, und I hut hua now been happily
m.lv.d Ihi'iiugh the hemic eir.irtnnf Cul
uiel Church, the agent nl the Uuliviati
(jiuveriiu ettU It la Aim-rica'a gu.nl f..r
ttitio lliul tho coiilructnrH tor bull. ling
llio ruilwuy thul ia to bring Bolivia in
to . Inner und mutually mnru pnirilublu
n-lultuiia with tbu community uf na
tioiia uro Aincrieuna. Tho grant thai
ihu Holivian Xuvtgulion Compuiiy ban
ruceived from Hrur.il uml H.-bviu ia hu
yuml compiililiiin in value, ami it in
not Btirpiintng tliul lliitinh intcrenta
hmk wilb chagrin and j.-nlnuny upon
the pronpect ol Americuii domitiuliun
in handling it. Thia grant umbraccn
nnu million of aeren of him! un.l iln. uav
igniiuii nf ull lliu w litem ul II. ill via Inr
iiiiieiy-iiiiiu yeur', wun itie remuikn
blu cuiieenBiuii that Im ntlier inimtiuiiy
nhuil huvu Ihu light to build a mud
uruiiiul thu rapida Inr fitly yearn. Thu
unlurptinu need only hu named in thin
geiieiul wuy In ntigi;enl the v mt Jumni
lulitiea lliul it iuvulvea.
Tho gtvut qnentinn, however, i.
wbuther Iruiii iguurancu nl the mullcr
in hiiii'l,aioiifliclof Incul inlcrentn, pel
ly pcraouul j. alnumcn ur nheer nlnpidi
ly ihe cuniinerciul and Inamiliiciiiring
mull of thia cnutitry will neglect ihe
mugnifieeiit oppni iiiuiiy thai in preneii.
ted. That I lie building o ihu Madeira
ami Mamoru Ruilwuy will etiricli the
coiilinetora and open Ihe nay lo fir
tunu fur thoao Attiericatid whom ihey
will aend to tbo tl. Id uf promine la be
yoiid qiicalioti. liut thia in a triflucoin-
pure. I lo whut muy hu ilntio in tho re
vivul ol our CDinmurcu, the qiiickeiiing
and iii.l. lliiile expatinion ol uur niantt
lacliiring iliterealn und tbo enlivening
ol Hade in ull ila bruneben. Thin new
iriliiituty nl cniiimerco taking ila rim
in thu Amlen nhntik' lind ita wuy lu
American puitn uml leuVe'tlic riehniHiila
lliul it I.. urn upon ila b. mim nl our
dinira. Hut it will tint cumeol iln own
uci-urd. A channel muni bu np. u. d Inr
un uccnti. moduli. .ii. Ailii ii. au nleutii
nhipa muni do lliu wink, und il will not
do to wuil until lliu l:i-t tuumeiit to I ill
Ihein till thu ocean There id in thin
und ntlier citit-d iinetupliiyed capital
uml ctiterprinu nulHcienl liir Ihu wink
und wu helievocnpilnhla uml mcrchuuta
und niuntilm-litremgeiierally buveanme
vague idea of ila impiirluiuu. Il would
he numt uiil'nrtiiiiulf, lli.Telore, if Iruin
any cuttnu Ihu oppoiluuiiy nhuuld be
Innl, Let the light nnili.f-li.cn luko
buid of the problem ami nrgumzu and
punh a muv. in. nl that will aeci.inpli-li
llio object. Ilia a mailer that rinen
tar ulmvo pei-nni.al or ba al conaiilera
Hon. riiiladelpbia, a. i he leading man.
ulaciiiring city in the i-otiiitiy, may be
more directly llilerented, but the whole
(-oiintrv Will nhiire In ita heiiefiia, and
it ia lliureluru uf nulionul concern. We
Impe i ru many monllia buvo pnnacd tn
w-o nli aiuahipn, currying Ibu United;
Si alea Hag and ihe United Suilcn iiiniln, '
plying belwueii I'hiluilelphia nr New
Vuik, or both, unci Rio Juncmund I'a
ra. The biiainuaa men ol theae oitiea
who rulahzu lliu inagntficeiice ot the
opportunity that la within our grnnp
nliuiilil orguiuso fir tbe work and nee
that Cnligrena give, the i-oiiteuiplalud
iiiideria'aiug tbo cunnuleratinii and an
niniutice that ita ltnHittaiicu srratits
I'hiliMphia Tim.
Man was Maui to XIoi-sn And
this t the wuy the Cleveland Herald
gets il i.fT as ila riew of the recent
Senatorial mutual in Ohio :
Sins s ennnf elibeeeo,
R.llMn. fall of na I
A duet a ylly ea.did.IM
Pr Ibr Keneto .o.
Waea lb .t wua opoaed.
All b-f I etnf ,
Ral .at . ejiabrr- eas (rf Uteai
01 laelde Ik. Rtaf.
TERMS-2 per annul 3 Advance.
SERIES-VOL. 19, NO. 4
LIFE 1KSVIIASCH.
A I.KTT1R PltOM IIM! WHO OOLLtlN'r
rntayin bta.su it.
Wo aro permitted to puMinli (ntnit
ting liutuen) llio liillnwitig letter, writ
ten hy a gentleman who wun i nnu red
un tbo '-bull' noto plun" in nno uf our
lending I i 13 inniiruncu compuniea, hi re
ply to thecnmpatiy a nnlibcutiiiii nl the
uimiiinl tiuo nu Ibu tiiihcy. II will hu
reud, nn dnubl, wilb nympnlbutic in
tercnl by Inuny policy .huldera who
liavu hud aimilur struggles wilh the
myaierioiid niuiliomatica nf thid kind
ol Insurance. It nhuuld be ntuted, in
lliirnenn to tho company, tbut tbo ex
planation uf tbo Actuary whs bo rutin
luctory thul innleud uf tnaiating upon
getting out, tbo writer of the Idler de
cided lo keep up the policy :
Xilw Youk, Iluy 15, 1877. .
Mr. , Vice I'BKsnitr-iT, ncs.
Jkar Sir ; 1 am in receipt of po-dul
curd udvming lliat my n.xt aniinal
premium (I'nhey o. -tsanSi ta 81-17.-
U3. Tburuby i utn reminded tbut the
Itlu liiHiiruucu bitainend, oa niunuged hy
your company, in like the providuncu
ol G'.nl, '-tiunl tiuding nut." 1 begun
l aying $80 canh and tl2 nolo on thin
policy in 1807. Il aeemed an inexpen
sive luxury. It would buvo been if I
liuil dn-d. 1 unhuppily nu reived, und
now lor leu yeura huvu beuu atruggliug
ua much to keep tbu policy aa mi sell
alive. Rut tbu uppulitu of thin policy.
1 nbnervo, doea gmw hy what il fueiln
on, and the danger IB I but It will abort
ly exceed ill ila deinuuda my ub lily lo
uiiawcr, and I nhull ecu it die on my
hun. In Thu nteudy und c. n-tnni in
eieu-o in Ihe nmotinl of tho premium
of thia policy begun to exeilu a curioa
ily, mil to nay my admiruliiin, neveral
yeura ugo. Thu ugeul tn a lmni 1 ap
plied liir enlightenment 1 buvo pann
ed through thu liandn id flvuuraix,
eut-b of w tuim ban amu-ncd u compe
letico and retired mi overwhelmed ine
w ith niulheinulica nf the uumi mixed
und uluirune h..r.ict.-r lliul I b-ll buck
Ironi the iiivenligutinn greatly liumili
ulcd ut my uw ti igmirunco und pro
foundly improrHi-d with tho reaourcen
nf eilbt-r Ihu compuiiy or thu ngcirt.
I could nol .decide which. I think I
realize, uml I hope 1 appreciate great
fully, thu bem-licetit upcruliuti nf thin
nieudy prngn-anion in cual uf tbu poli
cy. Il itiukcu unu contemplulu deulh
w ttb reniguutiuii, and to bn.k it pun thai
connumptinn ua u chcektnalu to the
ciimpuiiy. Did yuu ever think bow
U .."th ur Jnbii AleC'iilluiigb might im
prove Hnttilet'nnuliliMpiy und thrill uny
unliuury audiuii(-o by jual buhliug up
unu tl ynarlito itinuruuco tiolieied un
nuiling the in lion to Ihu word, ut tbe
punnugu : ''ThtTr's Ihu renpoet thul
inukea caluiniiy of ao lung hie?''
llul 1 feur 1 irenpanaun your time
Ia it true lliul iiidiiriitieo utlieiula, nut
wiibniunditig the meugrcnena uf their
nuluriea, aruoverwntked? 1 willcnme
ut uncu tu buninena. 1 need not truce
llm steady, ttpwuril progress of then
priiiiiiinm. Siillicietit lliul lunt yeur I
paid $1 12.75, utid thin yeur yuu cull lor
$147. 0J upon a policy U.n annual pre
mium on which was $132 ten yearn
ugo. Al thin rule of ht-reuac, and wilb
my dincniiragingly sound health, 1 enn
liulinidcrluliu lucnm'-elu with the com
pany. 1 am awaru, of course, tbut a
policy-holder who has paid ten annuul
premiums tun hardly expect tho con
niduration duo ill one who, not being
innured, seek inlormutioh. being a
Unit in tho banket, 1 do not expect the
counuleriilion duo ono in Ihe sea, and
yet I would like to know whether Poll
cy X'o. 4.1,809 baa any surrender value.
Can ou give mo any inliirmalion on
the an Licet? 1 am already in poanes-
amii of a conaiderublo accuuiiitaliuli ot
iracla, puniphlcla, cireiilurn, ulinanut-n,
culeudut-a, und cxtrucla from religious
nuw-npupers winch atfuril uhiimlunl
know led gu an lo llio lanlilicBUiid muth-
oda Inr gelling ill lu 1 1 lu itiniirume;
whut I seek now in information huw to
get or.
I'urdon mo, sir, II I havo lined loo
great luiniliuri'y in addruaning a mull
w boae hi quuiuiunco wilb loeuritliinn
uml munuiiiyp luldes and the dill'erun
liul culciilun elitillea bim lu il.u nuitie
ol ben. la. lor uml tbu nulury of Aclu
sty. I am tun iguuriiui whut in due
thu repnsciitutivu of f27,O(IJ.OO0-if
that's the Hgiiru nfunnela. I u.l.livnn
yoti bceuttnu your Hume apputtra on the
m-dticlivu pontul curd which iitvilea niu
in n.ld $1 17 03 to Ibu $27,000,000. 1
preniimu y nu nre no Biratigi-r to the
i-uiiiphiihlauf tliruppuiulud policy bold
crn, uml il ia not Impnihuhio that yuu
d.nii.inn tliem ull w ith tho rcmuik ut
the Apontlu Paul iiputi iviuiniiig a bux
of Dr. Ayor's ceiebruled cuinpuunil
cathartic pills to thu elders uf the
chiin-b al Ephcnun, '-Xuue uf theae
lliinga mure me. Hut there muy tie
mintu unu In your etnpluy whit cult
nhnw mu the cheapest way out. Will
yull plcuau refer me to bim, that I muy
prem-iil niy policy ami ruecipls uml
lliinga wilb tho coliiiiuli urn which at
ono lime ntuggercd ibu iiilvlliiri-n e ot
niu-b u nlnleninan us Daniel Wclmlcr.
"What is ull this worth f" Hut then
Wuhnier knew ncareely anything uhuul
ulu inatirunee. i. 1. lnliunc.
Kki.immi Ai'i'i.Ks.-Tho Mit hijin Far-
HUT nu) a (but Hpplen nbolild Hot be put
in tho cellar until bard freezing ur
liven, ttndu.l.la: They nhuuld be puck
ud in i-Iuhii now burrela and sturud in
mimti nbed or covered with bntinU, ex
p. we. I lo Ihu ulmonpbere, fur several
weeks alter picking, then removed lo
the grain. burn, Sway from Ihu smell of
nl aides, utid allowed to n-muiti there an
lung aa poaslhle and not bu frozen. We
throw malknnr straw over the burrela,
und often deter plat ing them in thu
cellar titilil lute in December. . The
Iriiit-cellur should ho daiketied and
kept na cihiI aa possible and not freeze.
Place tho barrels on their aides, with
airinj of wood betweou them and tbe
collar bullom, sy.d do not open or movu
until wanted Inr use. If the cellar is
In o from tbe scent of vegetables when
ihehurrelnaroopened a rich and tempt
ing perfume will arise. Most Cellars
are loo warm fur the storing of liuit.
It. V. Winki.i Improved. Tbo Ja
panese have tbo story of Rip Van
Winkle in nt.nilu-r liirm. A yniuiir
mun Ashing in bis bnnt on the ocean
wun Invited by the god dens of the sea
to her home benratb the waves. Af
ter three days he desired to nee hit old
lather and mother. Un parting she
gave bim a gulden canket and a key,
but begged him never tn open It, At
Ihe village where be lived all wan
changed sntl he con Id pet no trace nt
hi purcitts until sn aged woman recol.
ba ted having heard of their names,
lie liinnd their graves a hundred yearn
old. Thinking ibnl three dnys could
not bave made Mich acbaiig,aiid that
he was under a Biwll, he iqwtieil the
ranket. A w bite vapor rone, and un
der ita influence the ynnng man lull to
the ground. Ilia hairloriard gray, his
Inrm lost Its youth, and in a few mo
menta he dic-d of old Jigo.
fSPITTIXfJ IN TUB CARS.
It is high time that suffering Aran
rican womanhood should utter pro
test on the utterly disgusting and un
ueccaaary bul il tn which American
men only, ot all men lu the world, in
dulge thai ot spitting in tho curs, the
horse cuiaenn--ciully. Ladies who base
travelled on the C.iuiiiioiil ullon com
plain ul 'their sufferings from thosmuk-w-arilk
f lJ.'-o -!'ftn,,yn wbicJor-
.T,''!l,ll,,-W,Jdl - w-aasay-an
it g in a cleanly uml n-aj .eiami.' iia'uf, '
cult, pa rod Willi this ililululublu iliaitlt tu
all .tuceuey uf spitting, Arnt, directly
In luru thu luce unit eyi-aofa whole car
lull ol people, and mhiiiiiJ, du-ucily
on the Aisir whuro ludiea' akirts are
lying and over which tlitey niuat
he bi-unbing ull day lung. Mure than
nil, u llelieulo wnliiull will Iml Ulillo
qltelltly And Ill-melt wealged ill fur a
rule nl two ur three inilea next to
mun w ho, without exaggeration, ex
pccliirutcn on un average once a minute
.luring the eutiru di-lance. Ytt aueb
all expeiicncu ia eitoiigb to -muke a
neiisiuvu orguiiizutiou bull-ill for the
io-i uf i ho iluy wilh hwlliing aud dia
gtiBl. That Indescribable natty odor
of many humu earn is liu doubt largely
duo lo the continual evaKiraliuli ut the
li suitn nf this dreudliil habit, Mud who
can tell huw much malaria and dmc-ane
may also arisu Imni this constant de
posit and decay ul orgstito animal
juices?
iNow whut can women do about this
open duily disgraoo l.i American chir
airy und civtiizuliun ? In tbe first
plate, they can i-irculuto petitions 10
ull the humo cur and railroad cumpan
ion to put up placards in their convey
ances, 'Sl'lTTIr.O NOT I'lUMlTTlD IKS1UE
Tiitas cars" tor mun nhuuld ridu on
tho plutlnrm or in the smoking-car who
uru unable to control this propensity
in the presence of the other sex. In the
necoiui place, lot them endeavor to
have manuals of good manners intro
duced into ihe publio schools which
every boy and girl shall bave to learn
by tieurt, ami in these lot the strongest
n-piobutioit bo laid upon tbe habit,
bulb on account ol ila weakening cf
lecla utniii the health of the persons
addicled tn it, and ot ita violation ut
lecem y. It wuiild be uf Utile avail lo
iccummend 'muihera and sinters" lo
take up thin cuitae in their lutniliea, and
warn their sons und brothers against
it, fur we aru n muuded tbut it exists
niily among the clans w ho have neither
intelligence nor ri-tineinelit lo work
upon. Whatever 'spilling" as a Na
tional public hubit may havo been tu
thu pant, it in imw in. -ally prat-lined
al leunl ill tbo Kant by boys and
y oung men w ho buvo '-eumo up" rath
er ibun been brought up. Then-lure
il cull only bu l cached by tbo publio
ttdinonilinii ol plui-arda, by early pre
cepts in the public school-, and per
haps even by the iiiiHiMiiuu ul small
public fines. Botton Pott.
WuNiiF.tts op Till Amkrican Conti
NtsT. 'I he American Enquirer thud
(-Blulogues a tuw ot tbo wonders of the
American Continent: The gnulont
culnl-ucl in the w in Id is the Falls ot
Xiagaru, where tho uuters from the
greut upper lukun lorni a river tbree
Iniiiilisot a lilllu in width, and then,
being suddetily cniilrucled, iilutiges
uver the na-ka in two columns lo the
depth uf 175 feet. Tbo greulcsl cuvo
tu lliu win Id is tho Mamiiiiilb Cavern
Kentucky, whore uny one can make a
voy ugo on tbu wulcrs ol a nublerruiieun
nv.r, and culch fmli that have uu eyes. -Thu
greatest liver in Ihu known world
in tbu Al msinnippi. 4 000 tniius long. Tbe
iltrg. nl vulley tu lliu win Id is tho Vul
ley of tho Ml-ninsippi. It coiituins
5,0U0,(i0(l nqiture miles, and is ono of
the most lerltlu rogiona ot tbe globe.
The grcutent City Park in thu world is
in Philadelphia. Il contains 2.700
acres. 1 hu greatest grain port in the
world is Chicago. The largest luko in
the world is Lake Superior, which is
truly an inland ., boing 4.10 miles
long and 1,000 feet deep. The longest
railroad at present is the Pacific Rail
road, uver 3 00(1 miles in length. The
greatest mans of solid iron is the Pilot
Knub of Missouri. It is 850 leet high
and two miles in circuit. The best
specimen of (imcian architecture in tbe
world ia tbe (jirard College, Philadel
phia. The Urgent aqueduct in tbe
world is tbe Cmtnn Aqueduct, New
York. Its length ia 41 miles, and its
cost $ 1 2 500.000 The largest deposits
of unthruclio cosl in tbe world arc in
Pennsylvania, thu mines of wbicb sup
ply tbo market wilh millions ol tons
annually, and appear to bo inexhausti
ble. California Quicksilver.-Quicksilver
is an iiulispuiinablo article in gold
and silver milling. Kori-enturienSpuin
furnished tbo world with it. With tho
discovery ot gold in this .Slate, Calilor
nia entered tbo field an a competitor.
The first ritmuhar ileponils Were dm
covered in New A Imudi ii, in Santa Clara
enmity.
Kur years lha oro found w&s vary
rich and tho mines wero Tory produc
tive. Then the oro in quantity and
quality begun to (limininh as the do
in and men arc. I. Numerous otbor de
posits were Ion ml in the southern and
northern counties, and to-day there is
every ressou to believe thul llio cinua-
bar ileporitn aro inexbulinliblu in this
Siiit i. Quite a number nl mines have
riirpeude.1 iiaruliuns, while others aro
w.nkt-d with vtgiir.
Tbo new Altnaden mines aro still
w-nrked, and uro tho chief emirce nf
supply. Lust year tho yield of quick
silver in the Stulo was over 75,000
flunks. .Since IR'id tho total product
has been some Slid, 000. For tho past
25 yea in tbu total exports of quit kn.il
ver buvo been over G00.000 flunks, and
the export is yearly increasing. China '
in California's bent cuntomer for tbo li
quid metal. W ilhiii the pant two years
and a half lieurly 02,000 flanks havo
been sent to llong Koug .S'nn Fran
cisco Cor. of the Huston Journal.
To tiik Point. Tbe Xow York Sun
opposes thu silver bill on gnniK;!- nf,
expediency, and does not attempt the
silly twaddlu of thu other New York
papers, that reti.niicti7.aUut: is repudi
ation. Tho Sun says:
No word in any ad of Congress au
thorizing any n minimi loan obliges us
to pay golib Tho word "gold" has
never been Rncd hy Congress, but only
'coin." Senator Matthews in perfectly
justified in asserting that the employ
ment oi surer inatesd ol gold Is no vio
lation of national f.ith.
We havo tbo legal right to pay in
silver, and thoso who assert the con
trary do not understand what they are
lUIKIIIg aimiit.
For tho samo reason, private con
tracts, which call for "coin" dollars on
ly, and not "gold" dollars, will be sin-'
ply satisfied by the delivery of silver
dollars. It is the creditor's own laull
thut he did nut lorcsce llio depreciation
of silver, and it is too late for him to
rectify bis error. If he is entitled only
to "coin" he csitnot complain if he get
silver coin, and not gold coin.
Does it Mean Immirbion f A Ken
tucky preacher rose to speak, and
iqwiird Ihe llihle. The first verse
thut met bis rye hsppened to be, "The
voice of the itirtlo shall be beard in
the land." "Bruthring," said be, 'at
Ami sight one would not think there
was much in this lex': but. on a little
eonaiderstion, yon will sea there's
great deal in it. Now, vow all know
what turtle is. If you're been along
by imnd, you bave seen them on a
lug sunning themselves. Now, It ia
aaid, 'The voice of tbe turtle shall be
beard In tbe land. But the turtle
hasn't any voice, that anybody ever
heard; no it Riant he the Down) be
tnukes in plunging off tbe Ing into the
water. Hence, we conclude mat Im
mersion a meant, end ihst immersion,
Will bercme universal."