Clearfield Republican. (Clearfield, Pa.) 1851-1937, April 04, 1877, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    : i y
TUB
"CLEARFIELD REPUBLICAN,"
OOODl.ANPEH & I.I2E,
rLKtHrlKLI). HA
I HI I It II I J II1
Hi. UrtfoMt t'lrrulmiMtt ..I auy Newspaper
l. J..rh Onfral Prhnayl.aNta.
,,l,t in ..tvanse. .1. aittna 4 ta.ialtla... tt IHI
,. I 4M1H .ml M-I.ir. u..l,th. 11 All
(' ". nttiiratiui it uwaiba.. a INI
Rates ot Advertising,
rnaiant ivrttimnri, pur xjunr nf lit linor
rPt. tiinf- .it in. .... f Mi
-'.ir i. uheqntnl inMrtion M
ttmtnlptnenr' nl KiMiitrtr' ft'tla t 60
ultlur' Qot)f. ,. J ftH
nii'l'm unit Koravi I ft It
IMmioliilitin n illicit S fW
ProfiPiinn' rani, ft llnnp or 1e,1 jfr, ft M
'el nt .. pr Mn. :.:T '
VKAKI.V A HVKBTISKMKNT8.
- nquftri ff) fill I 1 eolnoiDM $h Wt
! iiiaftra,H 1ft 0 I ooIihhbm 7A OA
' qui.rBP.,. ..?" ' I nnlumn., ..... 13"
fl. H. finoM'ANDEK
NKL B. 1.KK,
iiMUhfrf,
tfards.
WM N. UflCDLl.ot OR. rHKO. BI CK
Mdll M'K.H & BUCK.
ATTO li X E YS-A T-L A W ,
I'learneM. p.
All lia.l huinrpp ,irinptl attrB'M tn OSot
on SienB'l itrct. to tbe MbmubIo hulidiB(.
jMu.'Tr
w7b. ARNOLD,
LAW A COLLKCTION OFFICE.
' rfkWg.VHVii.i.E,
a2 rii-arfleH Coubij, Pena'a. T4)
TN'IH. Ml RHAT. CTHUII B'-SISlB
MURRAY & CORDON,
ATTO UN E Y 8 AT LAW,
1'I.KArlFIKI.U, PA.
ar offloc is I'le'. Upi-ra lltiuaa. tNoud floor.
V:SH'T
F RAN K FIELD I NG,
A T I O II N E Y - A I' - L A V ,
tlearttrld. Pa.
Will aliani! lo all buaiaaa. aalraai.,1 t Bilfc
iinuiptl aud laittifull). so.U'71
au.l.ua a. 'Li..i,B
B.inaT r. w.llacb.
PAVII) L at II KM.
JOHN W. WKIOLHYi
WALLACE 4. KREBS,
(8uNMCn tu WnlUor 4 tiflitiBtf,!
ATTORN BYS-AT-L A W,
11-1273 Cletrtttild,
10 IP B.
omul v. m crmn,
McENALLY & McCURDY,
A I l'OKNKYS-A'1-I.A Wt
ClearUeld. fs.
Letftl hui tuea teri'led tu iriiiuitl vnthj
nlHiljr. Offlite oa oonl treri, hop h ptrxl
ViiliuDiit Unk Jnrl:7
gTIbaIett,
TTORN.V ANI (NiUNHKLOK AT LAW,
CLKAKFtEI.D. FA.
IUrin rinei bit Juii(hii, it rmutnl
hi jimoiiw of ihit lw io biiuld offler at Clea
11-1, P. Will lt)od thrnourt ul JolTprvoo and
Kill onuntlM bn (jeDinlljr ieiioeil to minocction
ilh reiiitcnt oouoncl. t A 4:72
A. G. KRAMER,
A T T O It S E Y - A T - L A W
Ktl B.tNt.) ml Ciillsrtliia AKFnt,
Cl.bAHKIKI.I). PA..
Will promptly attrod to all kyal bulinaai m
lrall to hi. eara.
ffa-llffl. la Pi'l 0.ra 1I"0'. Jol'Tt
A. WTVVAL f E R 3 ,
A'lToUN KY AT LAW.
I'lrarrlrld. Pa.
Offl.'f in OrubMiu'. Row. dee.f I.
H. W. SMITH,
A TTO It N E Y- A T-L A W .
H:l:7.1 I'lrardeld. Pa.
" W ALT E R B A R RETT,
attiiknky at law
I leal Arid. Pa.
pB-Klhot IB Old r.m llultl Bull llBa
ru.r ar naauad an I Markat Kta. iB-.tXI.n.
iRATLTESfT
A I TuHN K Y A T LAW
tlearBeHI. Pa. '
4rataa IB thv Taurl Hnaa. D7II ,p?
JOHN H. FULFORD,
A I'ToKN KY T La.
Icartlcld, Pa.
gtf Ohm uu Ualkvt airval, opp. Cnart Uottlt,
n. , IP)I4.
OIH NLT c u tt le7 """
A I' I'oKNKY AT LAW
id Men l : Aajvul, ClearHeld. Pa.
Olbrv dd Tbird irt. bai.l'horrj A WaJnul.
jtKvppMlfullj offcrp hl rvicaii ta alltng
nt ntijinK iaalt in 0.rfitlii nd 4J.d.ik
iNni.ua ; antl miit an ipvriaaai oi vr tut?
.or 4 turvjrir. flNltvrp bin.!.! tbai b eaa
nil t 'tittuftrUon. (fb IH '8;tl
1. BLAKE WALTERS,
liKAl. ESTATE UlioKEU.
M I02(m mid Lnnihor.
UI.K4KPIKI.ll. I'A
111 Irahain'i K-.a.
1:3.1:71
J. J. LfNGLE,
1 I I D l X K Y - A T -LA W
Otorniia, i.'iarttl) i'u,. Pa
jr:..
J. S. 3 AftNHART,
AtlUKNK. AT LAW,
lit-Itehmte, Pa
tf.lt pri'Ii(ir lit CliKrRpltl Mid lltj Ibr Court nf
hi 2aiih Juilti'iit- tholrici. Real etttitf himiW'
inl ml lnl niti ot nlitiuip mwitr piwtlltei. ol'll
DR. W. A. MEANS,
PHYSICIAN it 8 U It H K O N ,
Ll TUKKUIIHll. PA.
Will atti-Rd protaaaioaal ealla BHiBiptl;. anttM'70
DR. T. J. BOYER,
PHYSICIAN ANDsUKUfUN
oaoa ob Markm Dtroat, Claariald. Fa.
MrUDoo kuarai I Hi II a. ai , and I 10 I p. a..
D
II E. M. SUUEURER,
IIOMiKOI'ATHIC PHYSICIAN.
Uffiaa iB wldi-Bva oa Markal at.
April 14. IH71. CI-arBi-ld I'a
DR. J. P. BURCH FIELD,
Uu HurMoa of thr a.ld HImbi. Fvanijlvanfa
VolaaMtr. bala rttaratd frn lb Arajt.
Ifar bU prnfaiiioeai MrftM t tbtalllitH
tf Claarfttldfoaatjr.
Ofta ua dMiiad mraai. forrlorpd b
Dr.Woodi. lpr4,M.u
DR. H. B. VAN VALZAH,
CI.BAHPII..I.I). PI-;NN'A.
OFFICE IN MASOMCBUII.DIXCi
Olioa knurl- Frooi II In V- M.
Ma; 17, l7t.
V I l.l.I AM M IIEXKY. Juhtici:
IT .in. Pa.xa hSiirra. LI'MhKH
CITY. Collaatmna !' and ai..i proiapil
raid a.at. Arlialaa nf afraaroanl and drad a I
..a.a.aaoa aaallv otarata.1 and warraalad anr
rrai nr a., aharva. Ml? T
JAMES H. LYTLE,
In kraiirr'o nulidlnf. I laaittrld. Pa.
Ilaalar In llroorilaa, Pmalllona, Vaaulloa,
Pmlta, Kl. ar, land. , rta.
aarH'Tl.lf
UAHItY SXYDEIt.
UAH BKK AND HAIRURKfiKKH
Rbup ..a Markal 11.. opp.lta i'iinU HialH.
A tnraa towel fin tvarr ao.tiitarr.
A m ajana aelB'ar af
All Klada of ArtM-laa In llaaaan Hair.
C. .i,. p,, a.j Iw, 7a.
D. M. DOHEETY,
FAMIlnNAULK HAkimk UAIK Llllt.aVt.k
CLKAUFIKI.H, I'A.
Rh.a la ronla fmaiarll aeaapiid I7 Kaugla
Markal .Irral.
Jal II.JM.
JOHN D. THOMPSON,
Jualloa ol tha Paaoa and horitoarr,
t arwcri.rllla. Pa.
ta.Callaolloaa laado and a.ia.1 proaiptl)
N ...... ratitl'llll
JAMES MITCHELL,
Balkan
fum1 Tirabor & Timber Lunds,
wi'7i oLunriiLD, pa.
1 wnin i liT" snwijT-iiTOrlraiija :-iv. -. 1- : ." : 1
CLEARFIELD
VOL. 5I-WII0LE NO.
RICHARD HUGHES,
Jl'BTICK OF THR PKACK
.
Vrralur Townkhip,
ntemla Mill. P. 0.
II official huailiO'. aiitra.lad tu hin wi'l br
prnninllj allrndail t, InrliVV, l.
FRANCIS COUTRIET,
M KUCHA NT.
frciirtivllle. I luarflrld i'..unl. Pa
Keepf eon plant I jr oo band m full aji-nrttiiKni
llry UoodB, (Urdwarc, (.riH-erirn, und pvnrythtn
aftually brpt la a rtatl torn, which will In- nul,
for eauh, m$ obsup an vUnmlmrr ti tli mmuty
rrDebvtlti, Junr 17. I7 Ij
THOMAS H. FORCE E,
DRALRH IN
ii KN KH A L MUM'HANIHSK
iHU MTiN. Pa.
Alaa. i twin i p uiaiiMtfaM'iuri.r anil timet in iUNr
Timber and. Sawed Lauibtrut all hind.
ISOrdrrt unHeltfd and all hill ronpih
tlllad. iyitU
REUBEN HACKMAN,
Housa and Sign Painter and Paper
Hanger,
4 learttvld. Peuii'a
ttr Will aitM'iitc John in hi lini-jirniiijitU anil
lu a workmanlike umnu.tr n ri.fl
G. H. HALL,
PRACTICAL PUMP MAK KH,
NEAR rLKAhFIKUi. PKNN'A
jPtf I'umi'f bIwm.ti un hand and made lo -rdf
tn ih urt nntira. I'lpan ttwrttl on reaaitmbU trrin
All work warranted lo nndr al tJartion. mimI
dalttarad ifdenrt-d tn)2&:lyd
E. A. BIGLER & CO.,
SQUARE TIMBER,
and aiaoularturtr. uf
II I. kIKDHIII' HAW I-.II I.!IIIII;H.
'7'71 Cl.h'UtPIKI.b. PliNN'A.
JAS. B. GRAHAM,
dealer la
Real Estate, Square Timber, Eoards,
BIIINIILKK, LATH. A I'K'KKTd,
11:107.1 t'lrarllel.l, Pa,
WARREN THORN,
HOOT AND M10K MAKKIi,
Market M.. ( Irarllvld, Pa.
la iha shop la'alT OFcolel hy Piank Sbori,
one dotir w,l of Allrghatiy llouo.
ASHLEY THORN,
AKCHITKCT, UIINTKAC'IOK ai.d UlILIlKH
Plana and rIp.-eifieatinn.furni.he.l for all kin.l.
of buil.lioaa All aurk Uial tlaa.. Stair bail i
iiK a a.erllij.
V. O addreaa, Clrarnrld, Pa. Jan.l7 77tl.
R. M. NEIMAN,
SADDLE and HAENESS MAKER,
Humbarer. Clearfield Co., Pa.
Karpaon band all kind' or Harneai. 8nd'lk',
llridlcr, and Hurt FurBithiug linudi. Itfj.airiug
nt.ti) altabdi'd to.
I.uiul)agvr, Jan. 1", 1977-tf
JOHN A. KTAIUER,
HAhKH. Mmkat Clt-a'fli ldt I'a.
Frenb Urrad, Kupk, Holla. Fira aud Cakcp
'a haud or niadi- tw older. A nenvrNl af-urtniciii
il ( oiilpciioonrir, Ki uii anil ul in ttoi-k.
Ic I rt-aat tud Oypipr ii prnron, S: tu t narl
-i(iiiit hv l'oiii&ica. 1'nev n.odt r'i.
Mareb lO-'Ti.
J. U. M'MUllKAY
WILL fl'l'l LY YUI WITH ANY a K I Ink
OK MkKCHA.MIISK AT I' 1 1 K YKIlY LOW KMT
PHIL'K. COM K AND 8KK. I:i:7a.i
NEW WASHINGTON.
M AH II I K ANI HUH: !H.
Mr a. h. . 1 1.,
Having anjtacad a 'br Mitroli- liUfininii, iltiaiiw
u iDtorin bar Inaudi and ibi- (loltlir that hr bar
now and will ktm oiniHlaiiilt u butx. a large aim
wall attlmtml ittwk ol llAMAft AM liHMrl
MARKLK. and I rf.aml ( lurniKh to nnl(
nJMfl.X4'N MnA AM KAUI.h lUAllih.
MOM MkNI.-, do.
auVard on Htd treel, mar thr It. K lleinil,
Ulfwrlald. Pa. J. H.7B
Ijlvvrj iStahlo.
I'HK underaiKticd tH$ Ivave to mtorta the pub
lie that he ir now fuJJv triiar-' to avoouiiun-
iatp all in the way id fnrniitiiiiK H .., Ituiciei,
Haddlep and llarneat, on the ihorteai nottoe and
an reasonable terma. netidentw on locual iilreei,
between Third and Fourth.
i OH). W. ORAItMART.
lUarfleld FpK. 4. 174
WHOLESALE LIQUOR STORE.
At the end ut the m w bridge,
VKfT rLKAKFIM.U, PA,
Thr proirietor of ihia tfiahlhliin at will nut
bin liquor direei from alitillen l'-riie naUng
iroM thif house will )a eure lo fi t a' article
al a 111111 margin ahiife awl. Motel hurper eun
a tnrntphed with liqnon on r-anali a teruin.
fare widm and bramliet direel I rum Pi'tley'i
Vinery, at Ilalh, Nw Yrk
UbURiiK N. COI.IU UN.
Clearfield. June IK, I "75 if.
8. I. SNYDER,
IS PRACTICAL WATCHMAKER
ii!i ulvhv, Cliiika uiid Ji'Wt lry,
Qrmkmm't Hnw, ifm.ktl StrH,
( I KAItKII I l. PA.
All kind of repairing la mw line nn-tvptf. at
mded to. April 28. 1174.
KOV !H'H IKAT MiHKIX
The atid'Trlgt.ad would fetiect fiil'T Inform
ike puMio iht b h- a MKAT MARK KT
al tbe old Hand on Mark el Hreel. where be will
keri re lain rl oa hand all kind of
F-R-E-S-ll M-IA-'I,
and will guarantee tlafarttin io priera af Weli
a ibeuuaiily nf naa of red.
Clearftetd. hoVaUlt-fl. K2.UA BROWN.
Clearfield Nursery.
ENCOUHAUK IIIIMK I.Ni'USTHY
1'IIK under-lgned. barltig eMahli-b- l a Nnr
aer on ie Ptke, aloul hall way )elne a
Clea field and t'urweneille, ta preoared in lar
Blih all ktndp f FKI IT TMKK.i. (.lamlard anl
darf.) Kn r(rerni, fthmhiwry, llrajt- Vn.ex,
lliMetierry, Lnwinn Rlai-k ferry, Stra wherry,
and Mafpbarry Vinea. A . tStb. rliiu i'rat. Tni-,
Qainea, and early aearlel Hhuiierh, Ao. Ordera
proniitly alien Ji-d to. Addre",
K J. U WMIUHT.
aep2D 4'Brwrn'illle, I'a.
ANDREW HARWICK,
Market I-trret, CltarUtld. Pi.,
am 'ACTi'itt a aP t'BAi.aa ia
MAHKKF8, hADDI F.K, HltlDLKf, COLL A MB,
and all kind' nf
tiOftSK FVtfXtttHiAO QOOtiS.
A full rtoek of raddler' Hnrlware, Hrcir,
.!, lllaflHat-. H-el, alwa.f an hand
and lor pale al (be Inwert eain priet f. All kind
l r airing prompih ' tended tn.
AM kmdr- l hidee taken la tirha ge f.r bar
i.rtfafd re.ai liig All kindtof heme. I. ather
ept n band, and for inle l a tmall pr-fit
Drarllell Jen. IV, 17
JOHN H. FULFORD,
0 AKHAL ISfiVKAAVt AtfAAr,
CltarHeld. Pern..
Rei.reenn all the teadlng Fife laearanae
renipaaire of the rauntry t
lueen
H'iyat ( anadian ....
Huaia, New York
I.teowitng. Muieyt P,
Franklin, Pbilad a
Pba?ntt, Hartford
lUnovrr, New York,.
lloae, Col , 0.
Atlar, Hartford
rmldeaea, Waehlngiop
..lin.Orn.fftt
6."6fl titw
.. fc.TM.JM
.. I Jin., a id
., i,K.',m'2
6rA Alt
Ferenai abonl ftlag an lararane an prop
erly of atty kind, iboald call at ajy bAm, ra
Markrt atreH.appoaita tha Ooart IIoum, and aaa
nj tirt f MBaalff and relet before lnring.
' 1 JOHN II. Fl'LFORU,
Claarfal., Pa-, Oai, V, n ip
'2.515.
"PASS UNDER THE flOD."
I.
I mw a rr!fl, in l.rr lHuty tad pride,
H tit oh id Id h' r fB'.w,y anav )
And 'Ae i,f tf(hi llu'fa tifj.y uiantled li iff b on her
cheek,
And iha future lonkrd IdooHiing and gav
An l, wtib wuiuiiu' deotiin, rliu laid bar fond
hi'Nrl,
On the rlnliie nf id atronn lovt
And ehw aiivlimad Inr Lopn lu itii pcrfbiDg
uirlh
Ih l lie ih In which Wr tvndtrnera wovn.
Put I pa wh-it ifaiw h urt rlriiig- were lilffdirij;
and l urn,
Ai il ih rltiiin hud lu-rn Pevvrud in two :
I ml rh.ii j;i il btr a I it- mlw lor Hie l-lc of
Itruf,
Ai d h-1 l.'ooiti foe die piUn m of wor
Lul i be lea'tr aaa iLvn, t.uoiliii buhu ua liur
n art.
Ai d willing llie trurp fn m hv eyen :
And be li i nhihi i.id li e i bain lie l.d Uvk u in
ittniu,
nd np n d it flnii io tlx ettirp.
Tbi ie lii.ft wlnr-j.i red a vuu-e, i'ia- the v-.v of
ti. r i.n4),
" 1 lot t tlit t p I luvf thw , pan uinlei tlte rod I "
II.
I nw a nur.g unit her with leml. rner. b-r.d
O'er llieoou.ih ul r utub-riU)( Itoy ;
And clu' lawn. dt lipi a they muiimirid
II- r liMUie.
W b le the ilre.inier lav einillt.i lu jov
0I ! rWt-i I aa Hut ni'tj -u l euiiiroiuU mta dew
w ben li V Implant;! m flung on itit air.
.o lnb and eo m.r to ti e Uiotbcr he wi lued,
Ai he lay iu lita luiio - tuere
t'ui 1 iih wtii-u rhu gia d uu tbi mine lovely
('io,
I'alt- bp uiMil-Ie, and rilem ai.d c-ll,
ltu i a er mi d cooti i lit" tn'iiuti ul Imv,
Aui ibn lalu ul bur .rtow was told.
Iiut i In- bealvr w.p (livre, wim h4'l putitlu b r
liciiri,
A ml full i ii her tiea-ure awny ;
TxBiluu' brr iu Hi'HVtin, to Iia )iauuJ it ou liih ;
Ani lliv luour i-r Win nntvt.y vny.
1 1n le had ih-i iu 4 vu ce, '(w 4 (bo voi ul
tier (and ,
' I luti- llit 1 lite tbee, pare under the rod ! ' 1
III '
I mw when a lailu r au t luiXi rr lind K-itne l.
Oti the a run o( deir, oiiun- hd mn j I
Aidib-i ur iu ibo luture giew i-rikjlit tn l lie ir
I
Aa ilif eaw Ihu .rud pltff ho ha 1 won .
And ti e liui c- tiling tuiiii.t ..I Mi prmnipe I fitl, i
And it- puliiwt gn w u.i.uth to liieir leot t
Abd lliv aiarlilit ul low kIhuuiwiv t britii at the
end. '
A nd ti e whippi m of fiiurr were pw.'i-t
Hut 1 aw when (hey toaj fe uding low u'or tli
grave,
V hmv lli fir In ait V di nn et b' ) lial Wen laid,
Ami llie inr 1)hU gm; dn.o tu ibu d irkiiesx ui
mglil,
And Jnj I turn ttieir tmeoiti hd dud
Hut Ibe heult-r wai Ilierv, od In a mi warv
a-out d,
And be led thi:uj with tnd'l't ore
Aid he elii'Wid ibciu tlar iu tbui bright uj jier
worhl
('l aan li.eir ptur), fliii.ing hrilliaul ly llierf
111')' bail em b heiiid a tutu, ('twa the voieo uf
luetr Uoilj,
" I lve Ibee, 1 love thee, -a- under the fi-d "
GOD LEW GAMES.
44 Wine, uniiiHii tmii mum" nu tliu
ri'cti'.'ni.i'.t Jailiiiu' o! mulu liiimuiiiiy
I ho vorlI ovi-r. With cntiijiklo ro
piioty thin liio milit Ltt inulo u quur
lillo y I In nil'liliuh of ptiulilin.
w Iim Ii ctitnii'tKH inoi u niinmiM IcihIi'H-
it-N lltuti utl tlir nili.-r. Ii is t lie vk-o
ThII ui't'S uiitl imtiitiiH. In ant'k'hl
tinit'rt u man t-miM to lit II on rt pair
ot' tHcti il lio wui u (i t'ci-k or Kiintun.
or cull in lint tiHfiHiutifo f I'l-iiniliniy
Inn tin link il' lio wan un I'.l' oiiun.
Bui i.HM.t m infiiuitv Iiuh liiiLfcIv ul'l-
cl t llie list ol' anii'i a rn J iluvii t.- Uy
whit h iimmh'V eun tliMiin hunim with
ill t 4 liivt'tiiii mteiVKl litrt'ither Inner
or w itiiH-r. "I'lie tttmMrr of l tiny
nail even iitfui'tl lo lnt'lt la k with u
him i If of piiv on ilia tiiiu'i of ilio 4nier-
ry inonui-eli," when KinluIer uml
BnekinliHin Niulil nmelly hy u
t'tihiru IhtiiiHinu (mmiimIh on the. re
km It of ti rait) helweeii two Kimilr ; for
nro we not u reat ieOile. iimnetiHt ly
oetler than an elu'e ui-NioiiMn, utnl
are we not llie world's un I liuriiicet on
poher, I'oih dmw and Hirailil, und
moiile, lii'lli Mexii an ami Sutni-lt, und
tutu the tiitl ? l'okp an 1 ho mitioiwil
rntne lias even uhfidi.i'd ihy iihihu ol
poetry in llie person of noine enthiihi
antic iihkiinwn, who prohahly held
fourh" and cetelnuted ' hi lui k in
Verne, lit re if the effiinion :
There It a 'printed game which I e mmonly
p'a rd,
Aimmg men 'tip a am m u line ne .
W hire pHiiefet1, and roolnrpp, and thill art di
,.laod. And th rc'i butnMn mlngM with fun.
It jmker; where ohanee ii nt pl n' a'ont
I rur rhanrei are tlwitya the a-tini') :
But when anhtlety, ke-nnei and iicaiin-M
ab'Wn.
Render it Ihu American gnne.
Yob are wml, li mty be, but the ftflfwlli, i-laclJ
fae.
no talc t'ui of conflili'tit lren'lh,
And the mun who hdd heat an unvarjin ioe.
Wina lh luOtrept ballle at h-ngth.
RrtriillrPl und rrpnliite, imillng'T onl l,
Watching all with t? ye ot a If m t
riiinipeteiitoned, and p'a"iOl. wnd niUntiy bold,
Courage aim wttem aucurity ilirinki.
'TIp a gntne where, iron will hid d flana to look ;
U here llie ebanee tliat ! lark ing you make f
Whi re loriune mm" fuiluw re p1 iiivo o plm'k,
And itcBuint'in rirrl'-p the naKe.
Such n roiiirit ! Iift Iron ,,,a ' will win gj!d :
W hist aid a bre aie vrpit. end tame,
And in ikT alne i a rlu.ile hold,
'Til the only Ainerlean game.
Ainon ihu einiiiehl pulriotH who
have uortintutl in t r) mr tu et (d and
poker into the ( oiiHilntion, (leiifial
Seheiiek pnhalil) nhinei pre Vlnoif ul.
In additinii W playing eoimiftenlly all
hit I lie, he I tlie auih'M' ot u iieul lilile
hiothure "iidopled hy the nuhiln,"
ami dedit uted to 11. l. II. the rMiprefile
liilm ol Knlutid. lie (dim alwu) heen
k to itt uh a "jood lout r," aiid the only
I ut k he ever luid in hi It h- uum when
he raked in $10,000 I rum Tice, tho no
ler man. Aimii Wahmtoii celeh
riliet uho have, oi had, the ivpnlulion
ol phiyin a Milf game, are l.ainlunlel
Williaiiin, ieuulor C'la lin, Chn looV
produeehMir, MeUniiuld, Itiee. and )ur
ey, of Aikaiihari; (.'Imrhy Furwidl.nl
('liiupi; Kerniindo Wuod, of New
Vci k .Si'hulor Ituj. aid, Allison, Iner
m,II, and. I h l.re he jollied the ehun h.
our own lovely L'an. Of thene. the
oipM auy thai Wood und Itit wirdut e
the lhO-l impUKNive inodtdi ol'deptl'l
tneiit ut the ounl tulde tt in Comivm.
Williiima witri ueeonitletl the lin-kirM,
und Mi Duiiuld ihu inoHl ivekli. The
lotiner, iodettlwan oo uniformly mie-ei-ttd
as to lead hiiiiiu to rjililiuli his
integrity. Hut ihu nto-t htuhalde
Hiory lold of any puldie ehrirud. r Law
i-X I'teKideiil (ininl. fr itM hero, uiul u
protitiiitiil Calitorniiiii u ilt lelator.
Said the P. (J. on a "eertTtin iktu-Iom."
'The allliredee-l giiino I vvr mw was
one linle InnlU and (iiunt playid in
ni (punters ul Frl Ditlhe. Oiitfii,
to tlin wiith rtd 185IL We had heen
phuih cut throai' niilil ahout mid
nilil. I wtiH pretty well Kined,f and
Utl mil in h I lell lt-hfp. Jtifl as the
i(h was Imtikin I awoke, Utnl there
fitt d'latiL uu I Inalla phi) in 'draw.'
I ht iu was only ahuiit hull a pint lell
in the hiitlle, and they were helling
high for It. They had hla k and w hile
hen lis lor chips, ami there Wits ahoul a
quarter of a peek piled ii'mhi tho tuhlogets 85, ami tho cappers from 84 lo 85
W tell 1 aWOUU. IHU nrst. UtirilClCU
my atieiilion was heuiing (tinnt say:
'flute, Ml sco you, and go a million
Ik lli r." I poh M scarcely restrain my
elf. 1 km lliey '.iidn't half a dollar
lo bhsa iheimHlvtit with, and the
whisky they w re playing for Wiin the
last gil a five-gallon jug mnt m irom
M'iii.i -i-i imi here tlieV welO idualider-
ing nnllitmi over it. Well. I lay Hill . if" palmy dnyi, oven in lbs ext nine
until Ihcy l-d M ft"t hundred Went, and thert are no auceea-Ktrs to
million!, when 1 got up quietly and Hill Brigga. Charlie Burrows, Ab. Gon
took fclookatthoirbandti. Oranlbadluy, Tut. Kolon, and tbe Whipple-.
A pair of deucii, tnd IngtUi had tbreo A few vf th "old tiraera" liki Georo
CLEARFIELD,
r1 "un w
who woithl get the last drink, hut my
eyvn were 1m heavy and I drooped
aleop on my utool. , When I awoke it
wus hroiid duylighl, umKiiunl and In-
gulls were ootli under Miu (uo.e, i
measured the hearts and thfro were
just three perks and a nuutter. Wh
got the whisky, I don't know, hut uV
inv opinion Grunt did. Ho had the
hoiile in his hand, anyhow
Another Htor: which in even yet a
hadilioh on .Mississippi MeutnerH, goer.
I oh k to 1 lie 'llti'-h times at lekshuig.
The si e lie is laid on a packet hound
'up nver. A licorgiaii, who was
tiaveling with Ins u ile und who un-
loilnnulely had some reputation as an
itmaleur pokerist. proposed u ganio of
en tils, uml was matched ui;uiiist a
stranger lo all on hoard. Ho was a
tpiiet, well-dies-cd num. und had hi-eit
(liken for a travch-r in seuitdi of henlth.
Ho was lucky w i t li the cards hut did
not propoKo playing fur stakes. Itwus
I ho tieliletl (icorgiuii that propiwed it.
He culled hiniKitf a champion hand ut
poker, and when he lotind he hail rnt-t
liia eiputl he detennitietl to 1cl the
Htrangei's Kiiuncial in e tile. Ity this
lime the caplain ttroppetl in utnl gave
the (reorgiun to understuiid ihul his
opponent was n river hluekleg. hut
money was up and the play went on.
while all the other passengers grouped
themselves a hunt the I aide, From llie
start the (ieorcian won, unlil he hail
col lured over $-"0 und then it was pro
posed (hy the (ieorgian) to increase
the stakes. The gamhler agreed, lo
ten minutes ho had his money huek.
lu lieu minutes more he wa 810(1
ttln ud. 't'heu out came the amateiirV
"pile," 8.1511. and lhat went the way of
the rest. 1 he dcorgiao went on deck.
The gamhler lit n cigar aud hegnn to
count his winnings. There was a
sound hehind him. He turned. A
woman Mood I hero, revolver in hand.
It was the loser's wife. The revolver
guped right under his eyes. Tho wo
man whispered "(io." Ho went, and
left the money on the tahlo. She
hacked hnn to tho promenade deck
antl the miling. ''Jump," she said, He
protested. IS he insisted ami fume
closer, revolver still to the front. He
ohcyed, went over tho rail, und made
tor the tihore. Tho woman held a full
hand and took in the pot.
Another lunghahlu story ii I hut of
Ihu negro wtio held lour uees, out
"gave in" hefore five jacks and u re
volver, leaving as his antugoui-t's
spotta (tpitnrt 87 in money, his trotisw,
it ting ot corn, and a mule. The game
of poker is, indeed, getting to he it uni
versal game. It hits gained a foulhold
iimoug the Indians, und is a favorite in
iu (Jhmi'Ho gnmhliog hells. Since
Schctick's advent, il lodds Ms own with
whie-t iu London, und is hecoming pop
ular on the continent, now lhat linden
linden and Ems are no more. Vei ili,
great is King' I'nqmtire!
I'm root hutli kinds, (lni't card" ami
h'uitimnte. bus heen explained so thor -
oughly lhat it would be superfluous tin
itlleiopt any further description of I ho
Uvhnium which imv en tbe "ibaimiiitl
sun Ha siren cliurm. 1 be only lu-M
lell for survey is the unecdotie.il and
birtorieal. .Although there U more
swindling, there are. tiodouhl, a smaller
number ol heavy games played to-day
than one hundred, or even filU years
ago. The eighteenth ceolury Was.
wilhout doubt, the palmy age id' this
style of gambling, and, espt-eiutty in
England, it wuh thoroughly reputable,
to tight the tiger. It w-utt a lancinat
ing amusement lor even the fair sex.
ami il was no term of reproach w hen
Ludi.K Hamilton und Merivul , and
(ho Duchess of Sul hei land were dub
bed 'Faro's daughters." Col. Albert
Tike emhuhned the American phase of
the ame iu verso when he wrote ''the
Kino Arkansas (jeiitlemun." This song
was u greal fuV'Ttlo ul Washington
dinner purtica ihiriy five uura ago.
It begins in thin wise :
Nw, all g"ol fellow, liie.i, em! a itnry t will
tell,
Of a ntigh'v eleier gentloman, who Uvea en r ine
ly will
In the weitern pirt of rkitii4ii, cl'iio to I In u
diati line,
H here be g t drunk onoo a week on whipby, and
Itnninilla'e'y a. bur Intneif einnp'f iely on
lh veiy hul of win--,
A 1m Arkn Kenttriiina,
t'loiu t" the Cli''4W line.
Tlo'li Hie suIil' goes oil to tell of hi
wealth and ho-piialiiy, and ability with
firearms, lint al. ! one year ho grows
a lug crop of cotton, uml (tikes it to
New Orleans, Rett it, put up al seven
difl'ereitl hotels, draws on his men hunt,
am) has a high old time until
Ilii'd diiiriluitod bii aeti. and gd rid of nil hi
iti' n.
Anl hud nothing lift t-t h"W f-r the in LierinK
two or ihree b adncttci, on liu inoihte Ihtn
and an eilreinei ic-nerl and pr-iint-en
ou M-ifu-ouutioii iu thu afireaiu iew
Orleam,
Then he went home, forswore whis
ky aud faro, und electioneered lor
Pierce King, ami then went to Wash
ington to get a fitl othVe, but like him
I mo i Jerusalem who went to .leiii ho.
he lell uniting thieves and couldn't win
a het whether he coppered or not :
So wtu n hi mon -ya were ell g'Mie, he took unt
hip he I,
And br. Hepburn do alerd h'm, an-1 the nhntn
l.i riiiitd, who ha I a grett n't. o ion tir
hi in. b-r arm bet I tl hip In al j
And all iip Irh nda emna weuping aruand, ami
bt idl'i hitn adnu,
And tan or thtaf doi' ti prv ieh-rp whom he did i t
knw at ail. and did 't 'ari if he didn't,
rente In lr hnn ton-Tlii-
M' a Aiknipa g'-nth inan,
Cl-.pe lo tbe Cb ula line.
Tiny id f d hi evea, and -(.rend bi n nut all
rea-l) for the iiin'.
,a I, mereit to e-aote tlfia-e'ri'i, ihet oi'eaed
thi bigg-at kind of a g'u of iaro rihi
l het e in mi own rn'oit ;
Hut when he heinl 'be uloti. ba fljn th line i
nil hn inoe,
All I runif on', JUPt pre.-li I a he ine 1 lo lo
Wheh be WM alif, "I'rilidle, iloi.'l 'tifO !
bold un I I g ' iwent on Ihu king an I top
per ui) llie a !'
Toil fine Arkuniit geiit'enta i,
Cloae to iha t h id lm.
Next lo Chicago, Virginia City is
(he puiadiseof lato, Recently (ibeiv
are probably more how) ibeio were
sixteen licensed hunks iu that eilv and
four iu (tuld 11 ill, and tho gem ml an
thorny tm the game wus a man who
had dealt tul'onl ( .'rub Orchitrd Sm ins
Ky., when Jidiu Moiguu. the lamou
Conlederaie leader, won KOilUtdlu
fluke uf titty cents. The rule of the
buiika in Virginia 'o difl'eis lighil
from lhat observed in ('lib ago. At Ihe
former plact four dealers are ulway
emplotetl. Two come on dntt. ut 0
A. M. and uork tdl 7 p. M. Then tin
others work till Ihu game clof- s at H
P.M. One dealer Is on tho liNiktuil
and one iu ihu chuir. Their sulury.i
87 50 tat h, per day. In fuse keepe
imi ll. Iliuunun'ii i" mvnn mu i'uhh n
expensei are 8270 per quuiier litr
lit ense, from 8-00 to 8L'50 u month lor
rent, und thu playeiV fmr bills, Home
hanks, however, win from 830 000 to
8')0,000 per year, whilo olio rs have a
run ol bard luck anu como oat neumo-
J ho hitler, though, li not olteu the
cam. N evert heleewt, thu game ban leeii
1
imftUgVEft, fJ.QI MEN.
rTfiur ii-n , in,,
PA., WEDNESDAY, APRIL 1, IS77.
I)uvol, Ihul I i yit n aml't.'iinaila Bill yet
remain, hut limy have "ehunged oil"
since tlieii uM purd.-, Wudth ll, ol .mi.
isville.und Cheat ham.nl Nu-hviile,d u-d,
and are now engaged in pi ker and
uiith'tQ "on'.hevtt tttvvtaers utnl west
ern trains.
AlmoHt every tnio ktmwi: soiiu-thing
ahout the lisltid three t urd iimlilr, hul
Spuiiii-h intiiite is iilme-t exehtivi-ly a
"iiitrger" game, and is ery popuhtr in
liiilltmoro and Waliiii(,'nn uml Saw
Yuik. Astnttny play il as can nil uroimtl
the lui io. It iYuiri un pailiiersj
one man deals and tho rest Let. The
dealer throws out nil the eights and
nines and tens. 'Mini havis foriv
curds in llto pack. Then two furds
are deiilt off the holtont; niy u .-eet.
spot ami a fpueu. Tln u ilu? darkey
dealer goes on: "No-v, you licts on
whieheher tih dose , mi liiil'll win.
Kive coute on ile qtr-o, In v? Well.
jes place yel nickel ( n ihu keen I. Sar-
I in, ex many ex want to km het ; h ttst
wavs vt. many ex kin gil vrv money
on de kecr.l. Oh, yis! mud kin hit tot
tie udder keerd if tle lit;e; hut I innM
keep de odds, Heothis? Why, don't
yer see, ef yon hot live reals on de
soveii-Hhot, ilen: s u n';tn otr un' do
leulcr' got no eliauce to win. Io hets
niiiA1 he liealuer on one keurd lun on
le mlder. Now we go on, 1 ih-.ils
Uvo umro keeltls Irotn do top (d de
pacK, so; nee anil live, i'ero, now,
U't'e s de lay ol! ; lo keerds. nw
ever hotly kin het vz likes on eny tth
le keerds. A r' do hets it II made, gen
tlemen? I)eti we'll proceed. I now
turiih tie deck oher, titee up, an' I ileal
"If two keerds. Do Itisl count fur He
hitler, an' do second lr tie man dut
he is. Your uicki-l luys on do queen.
II tie queen rdiowrt lnt, deali:tr takes
ull de It-eta tlut are iiuele on her. De
siiiiio I uie runs will all tie keerds oh de
lay-out. Make yer hits, gen'lemeit."
Ami so on.
Oilier means of losing money are the
various system ol pisd-, now so hiii
lar wherever there is a nice truck, u
hilhard loiiriiameiit, or an eloclioii.
.Much study has l.vcii duvitei lo this
manlier of gamhlmg and the praetu-ul
result U three tlitl'eient systems; pM.I
hy aueiioii. hook hetting and Talis
muliiul?'. The lormer ha- heen ho pup
il la r for niuny years that the itveiuge
male reader knows a great deal moie
about it than ran he t"ld him in uny
newspiiper uiiiele. Hook hetting, how
ever, has heen in uc in lliif country
out a siiori nine, io llie uniiiitiaieii mnni pasuiiii. I lauo lo have heen moro
the term is a Mmrce ot mystery. A happy iu his part limn tho greater
man who opens honks on a race mut actors that fill llicMugc wilh nhow uml
he wtdl informed on uii (points hearing uoite ; nay, even (hull Auuuttis hiin
ou t he Hjieed, Iintlom and pmbahle eun -1 sell, w ho ioked with his litnt breal h,
tlilii'ii ol several hor-.es thai are enter
ed in ii race. lie uiTusigcs a series of
odd on etc h one as uiiint all the
others, whieli odds are ottetvil to the
public. In loukiitgdowit it li-l printed
ouucaid a geiiiL-mau may find thul
uppo-ito (he mime td Springbok (he
odd are five lo one. He known, there-
1 b'iv, Hot iu the opinion ul' tho honk
maker there are fko t-hunei-s that
Springbok will be beaten by Home one
id the olio r bor.-es Iti t!o iaee to nno
thai ho will ton. It ho has a belter
opinion ut Springbok, he bai-ks that
opinion h my ing into the hook-keeper
uny Mini id' money he elioo-.es uhoio a
eei lam prescribed mi hi mum. 1 1 Spi ing
bok wins ho uilt receive live
times the amount he hie ventured. If
tbe hot so does iml run he ivceiv ca
nothing. I n a ne-e in which there are
twenty horses ottered, the odd titter
ed will run from one up lo thirty, or
mure, lo one. Sitppte Ihe hicl likely
horse u ins, if tho minimum invested is
a lliousuhd dullur, the man who bets
on the winner will receive t?:!0.000 1
llie pereeiilage ot ti e hoou muUer. u in
in turn, the book iiuikt r will have
reeeived his "propo-itiuit," utl il is cull
ed, on every horse, Iroin winch lo pay
it. I his i tho way hijok hetting isex
phiined by it promimnt sponiug uiuu.
I he peculiar lentil res of this mode are
lliut the sums bet are usually quite
large, i ud that if a horse changes own
ers, or tor any other reason does not
run, the mom v ot the investor ts not
returned to him, hut belong- to ihe
nuiker id the hook. Paii mutual
pools are communistic and fair, on the
lure, hut like 'stripped cards" in fit to,
the mun wbo works the mtodiiue ha-
everything bis own way, and by a dex
terous change of figures, can reduce
eat h w inner's money al h ast 50 per
cent., and pocket thu remainder, tin
get her with the commis-iou legilmiate
ly his ilue. The 'vyslcm'' has been
met with oNtivuiu di-lavor in I'm lice,
antl uller one ur Iwo seasons at .leromo
I'aik, Dong Brunch and Saratoga, al-iiio.-l
every one stands ready to de
nounce the "inuttuils'' as a damnable
siddo. Hitherto it bus been worked
by "coney" m.'ii, and a prominent tur
fite CHiima'es that they have vhoved''
8-50 000 of cotihti i leii money through
Us agency.
Coming buck again from tho race
truck to Uie gaming hell, kciio strikes
ihe in purl iu! observer us a game with
ihu least rik and the mot money
about it. Tho expense are lii;ht, call
er's mi hi ry being uhout 87.50 per day
and Ihe collector's 85. Five percent,
is taken from every pot, ami in a good
game the pool ranges Irom ten to fil
led! dollars. A loom u hu h ruis
twenty five or ihiit such games in
tho coiii-huoI a night, naturally makes
u g'Hid thing out of ihe coinniiM-ion.
i'hiciiij'i Titm.
A LOWLY LIFE. -
What u bravo privilege it is lobe
live Irom all t onic nliona, hiuu u envy
ing or being envied; fnun leceiving
and Irom pining all kinds nf ceremon
ies I It is, in my inoiu, a very delight
ful pastime for Ivtugood uml agreeable
li lends to travel up uml down together,
iu phn es where liny are by nobody
known, nor know anhudy, U was
Ihe case of iKo as and hi Acliales.
when they uuikcd invisibly ahoul (be
sIli els und lit. Ids of Cio t huge. Venus
herself
t nil ol ilii' lo n'd ait ar rd ihem e,,
Tine none night ku'W, or n-u On in, a tht)
pa.'-'d "
'I he common story ol Demoalheii'V
colli, ssimi, thai ho hud taken givut
pbastire iu hearing u tinker-woman
say. as he pulsed, " I'los is Unit Deiuoa
tlo-nes," is nomhifull ndii uluiis Irom
sti solid uu oiutor. I m)self have of
ten met w iih that tciupiaiioii to vanity
ii were uny), hut am lar from find
ing it uny ph usniv, thul il only makes
urn run lasler from the -hu e, till I gel,
us it wi re, tint of sight shot. Demo
t rituri relates, and in am h a uiaoiivras
ifhogloikd iu the gootl lortuneaud
coiuiiKMliiy of' it, thai, when ho t ame
lo Athens, nobody there did so much
its tuko notice of him; aud Kpieiirus
lived I Inro very will, that is, lay hid
many ears iu Ins guldens, ao (unions
since thai time, with log liieiul Metio
dorun ; uller whoso dcuth. making, in
one of h s letters, a kind comuiemeuru
lion ol the huppine whivh Ibey two
had enjoywd together, ho adda at hist,
lhat hu thought it no diipiiragemeiit
to tbono great felicitiea ul tboir life.
REPUBLICAN.
lhat, in the inidxl of the imml tulked of
and talking country lu the world, they
had lived so long, not only wilhout
hime. hul, almost wilhout having heen
heard til ; und yet, uiilnii a veiy few
yi-uin iin.-rvvui.it., tl.i.ru wtio no two
iiuiiich ol 111.17,-jiiiiiu Kiiiivvn or iiiiiru
riifiully ( ck-lirultiil. Il vi'. rnuo
iiilo 11 luru tiujtiiiiiiliim-c uiul viiiiuiiK
liiiniliiiriii.'.i, uii Mi nKii oiiruivNIo
tliti iiivuiUi. ul' iuunL ol our liuiu : uu
...)nso our lili- to u (iiiililiiin ukuu or:
liivi'liiniu ft im lil t--, uliii Ii wuulil luiilii;
u ' ii-u liuiu li't-nililu to think ol. Now,
ua iiir ht-in itnowii much hy hii;hi,
uml ioiiilt-'l ul, I i-itiinnt iiiuipri-ht-iiiJ
tho hiiiKii llmi I k in lliul ; h hulKiiuvt-r
it ht', t-ttiiy iiiiiuiihl'iuik hiii it iniii'o
liuiu I lit: U-M iliii'loi. uiul I lie liuniiiun
int.ro tliiin iho i.oril I'liiot' Jittlii-u ol'n
tiiy. Kvt-n ntuiuro hua il, Imlh ol
iiuliii-o mill un, il it houiiy wuvh t-;lru-
nriii.iiirv. 1 1 u n ( Ii-ii Ktiiil " 1'l.iM i.
1 1,11 1 I!m...1.I,iiIiis" or .'TI, is ia I lu.l 1 . ai
i-ii-itn" w In. n iln.v ,.! I..,t i.i-,...,-i....
,i. I, ,, K, , ,la i.'ii ' ,i,.
Alixuiulti-." or, '-Thin i lliut Diimi-
liuo;" uml iruly, l.u-tliu lattur, I lulio
lui-ilaiiM to huvo ht-Lii a mm h moro
lionoial.k- li.u-t ll.uii I, in mustt-r, mitl
uii.it ihwrviuj; fuiisuhliip tlian ho
ihu ICiiipiro.
I h.vu ami coinimnil u Imp, ,;IKnl
tunic, becuuixo it is the hbudtiw of vir
tue ; uoi that it dovih any goid to the
litxly whieb il aeeoinpuiiies, but it is an
ellieacioiis hhmttfw, and like that of St.
IVler, cur's llie di-eafes ot otheis.
The best kind of glory, no doubt, ih
lhat whit h is ivtKeUd from honeMy,
sin h as was thu glory ol t'uto and Ar
it i' Urt ; but it wu hai ndul to them
hoi h, uml is seldom beiieticiul to uny
man v. hi hi he lives ; what is it lo him
uller his death I tumml uiy, hecauso 1
love nol philosophy, merely nutional
and cohjectiiral, und no mun who bus
made tlte experiment bus been so kind
ILN Id I'll 111 n bill If til Ililill-lti l:al . I 'mill .
ihu tthtdo mutter, I account u person ""' 1o. I,,s llP" ' "t
who ha a moilcraie mind ami lot luno. I ,llui1l'"l; t() "vt, r the ingenuiiy
ami livta in I lio toi.voaiii.iM.I iwoor, ,u yti"X Innirtelt.
threeagreeuhlelriends, with tittle, com-1 . Atlun.evideuily wasimt ahuppy loan
me.ee io the world besides, who , " Ins estate ol single blessedness ; und
oMecmed well enough hy his few neigh-it,,0t ),v,,, Heing. ever anxious for the
J.aii n,.,t L-,i...i- Li... .....I i.-i.i.' ; welfare til his creatures, naw that it
i.rouel.ablo by am body : uml so, alter!
a heallhfid, quid lite, before the great
iiifoiivclileut'cs of old age, goes mule
hilently out ol it than he came in (for
I would not httxu him mi inm li as cry
in llie exit); lids innocent deceiver ol
the world, tin Horace tali. him, this
whether be had not ilavetl his farce
Very well. Alrtluim (Wrj.
DAXIEL ik-EOE.
There is sitiucthing not a (idle re
mtirkiible in the tact t hut the individ
ual whoso name wo place at the bead
I' llieo ivuiaiks, und who wrote and j
piililisheil, si.mu century und a hull '
iin, lliu litosl pnpiilui- linok, perhiip, I
i' laiiHiiiie, hhonlil. uh i- pared j
with oilur w rt lei's ol his time (possess-.
I ui'' nut a lillio ol Ins iremiis) remain ,
iu a slule nl eompiiiutiveoliscin ily, his 1 1,. iluro wero iiunu hut theinselviK to
imniiii iul win k ( Uiiliiiisnn ('riisne) still , p,.UKo. Unuhlless their w hnlo oiillil
universally reud ; w hilo his mime and nl ' Iraveliii)- ill vsscb, waler prnnls, dus.
hilory lmv sunk into i nmparalive I (era, lunch-liaskela and ull, ho emild
nlilivniii. Nnr is this t xtiuiirdinaiy I huvo cunied in the pockelsot his How
silence ill r.i'ulil losilcli u man. imtliu ei. 'I lu v iiiiikL huvo Bluileil house.
pul l of pni--pi-l ily (oii-i.elven l relieved
hy llio well-known fact that, iu addi
tion to Itllliillsiill fl'llMio. Ie'ou wmitt
and pulilished a (jreuler nuinher nl
work- un variiiiis suljei-ts than un' nl
his cote uihorurics wu on hi name
, ; nevcr-lailiiig, in these imihiluriniis ef
1 1 i.. : i... i .
mi-, in iii iiii) ihu Mime mice oi
geiiius-tlio sumo inventive power I
iiiid the sii.no t ump chciisivo gv.'-p 'd j
lluiught that cliui ucleri.o his llnliin-
sun (.'riisiK-. True, the tin- greater i -! buy u suitable oullil I'm- ihu i ciimiii
her of these productions were derided- j thut bo hud no pot ki ts in hi. trow.ei s ;
ly ol an evaiie.-ceiil chaiucier, und for nor did he swear lit haggngc-sinasheis
tho iiinsl part gut up iu baste and lor ,,r brook the ii.solcino nf railroad olll
l!io oceusiiin ; yet t-iimtunipiiraiiciuis eials.
hNl.ii-y tails not lo slniw Unit DcKne's 'J heru wus no good and nullicieiil
liiciihniiiiiiis, on huu ver theme excr- j i ta-ona w by lliey shnuhln'i have been
cised, lulled lint to prodiii o tho effect mi uniuihle couple mid had a good lime
aimed ut by liieir versulile ami vigor- j generally. They washed their own
mis author. Sir Wuller Scull ns mi j clothes, dualities by a tlivo in the Ku-iuipiu-scil
ilb tho iill-iiiastei ing ge- phiutcs. und thorn being nu clolhcs
nius of Del'oe. us show n in Itiihinsiiu tuiv hen- chillies were ulluwed linliy
Crusoe, and, indeed, tn the generality j upnn their I 'in lis, and Ailum didn't
nf bis niher viiliiuiiniuis wilting, thai I euro a nisli w'hetlier his shirt bosom
ho (Sir Walter) very plainly evinces ',
his regret 1 tint tt writer nf such uu
qiiesliiined ability should have devutcd
llio lar greater poi tinu uf bis life, and
his must powerful pen, In subjects,
(however well handled) w hich pnMcri.
ly have e idi ally been tno willing in
"let die." Sir Walter, Inn. 11 n no than
insinuates in the slid, b of h;s we Imv c !
H.-en, a. bi-ai'iug li pun ihe cxtiaiirdina
ry capabilities uf llel-'no as a writer,
thut his stileuf wriiing wasallngi Iher
ituwi'i-lliy nf his great genius, his Ian
guage being -'nlten simple, even tn vul
garity, Imi l uliva)S no distinctly iui
presivu lhat its very vulgarity bad
an i lllcacy iu giving un air nf truth nr
prnhiihility tu the lads nr si ntituciits
il fntivds," ),'l-'oi', iiidi'i-d, wrote so
much (us much it would nlmusi i-ccui
ns the t bule ul his ciiiiteiupmnrics ami
assuilulils tnellli'l-J lhat he had lint
luno to pnh-li his seiilcticcs had lie
been ever so willing ui- alle. his main
and mile wi-h In iug in thu pluim-sl am1
iiuist graphic language. pisi.ihle In im
picsn coiivii linn Uiiiii hin readcrn.
Never wriler wan innro i nl nt i i in n
IIiiiii Dcl'iu never w i iter niiire mean
ly pcrseculedhy li lyruiiuical and da-l-arilty
gnvel-umetll. Indinitit-n Innsl
brul.ii were heaped upon liiin lliul
simply for the i-eusou ihul his m-gu
uiciils prnVed iinunnwt-ruhlo iu tint
other way ; urn- eun Id a lili-rarv cluiin
pinli hu Iiiiiim! al'le lo enpo with biiu.
Ib aii Swill and Pope, even (shame In
tin ir meuuii'v) sided with an nnpi iu
ciplcdgnviuniiieiil iiiiipprcs-ing lcK"e.
And why? Simply hu ihereiisnii that
llio Ih'tiu und In. jiwtieiil cinny were
-llliugel-s-on" In Ihe besi,i(t.. (roeern
incnl ol lhat pcrin I. Nav, alter lie
Kin- had stnnd iu llio I'illmif. und hc n
pct'soclllt ll lllinn-l to ih-alll bv 11 lull
I ill tut t.t giivernim-tit. tt hat itid ihe
-Tit ickei'hiiui Wasp" Hod it in hi"
heart In do tiH'h-r I tit. eiiTiiuistmieca V
Why simply, anil io tho most uiilccl
iug manner, to intl-odui.e into ihe )nn
ritttt a mun is! more exulted geninn I linn
Inniscll'; relt-i-ring lo liiin und Ins in
lumoiis punishmciit in Ihe
hue:
"HirliM nn hlith "-l aa.ia li'.l ll.F ,."
Tn conchtdu our hasty rcmurkn (inn
husiy and luo unworttiy tho anliji-ct nl
ilium) wu nitty any, wit hunt It-nr of
ciililliidii li' ii, wu ibink. uu Ihu put t id
tliusu w ho have curelully invesiigutt-,1
llio extianrdiiuny iulcllcclual incuts
uf Ihu mun, I lint greater genius ha
seldom iii'urcd in llie Mm Id llimi
Duniel lv Foe. Pen ami J'loie.
A now style nf car-rings litis n small
bell iitliicheil an the ihihIiiiiI. When !
Cluirlis Aiiiiisiiisciill-iimuinl to-tu'iid
tho oveninj with I Isrn Jane, lliuse It II-
tale bells are inuUlcd us sunn as thu old
lollu retire.
ADAM ASA IIACUEL0H
luiiiinu A tt u in in Lin limclinuKa, lliu
only Iiiiiiiuii brihpg i'l tliiii wiilr, u iilo
'cn lil--u lull )iiuuii mini ut hii- I. nlli,
"h0 l" f-"""1 W'rtill''ntu
llmi-cof, or to fiimii-li liiin with lliiit'vi
ilftico I hut lio wuh tivt-r bitili'ix 11.
Uu hnn not t'l-t'Xitii'ifhi-t''l Htiy ol' tlio
peril ol' liiluiuy uiul i-liiilliool, hui-Ii
uh tho riitiiiiir ul tttiih, nt-:lt'& und
l-IiicU.-ii pox, iviilioiit uliii li no J i""1!
lllull' t-ilui iiliiin in iiun.li lf. Ailum is
the only man who never had a grand
mother to mend his pants knil his mil
lens, und Mum! between him und ull
harm. Ho never played thcgivatuud
exiiiliuating guiiiO ot base ball, never
had Huhtiiitied to the indignity ol hav
ing u chin knocked t fl' his shoulders by
another boy. No. he hud none ot the
owenliuls that go toward iimking it)
the average boy ol l he priscniduy. Ht
ti .11 11.1 IlilllUfll
born somehow, a lull
ui'own mun, u hit'-hi-lur, with no cliiiin
in tho hulo univt iso Willi whom to
fonvfo upon that inlt-iminuhlo lopif,
tl,u "tutliir; no unu to Ko li.-.lniif,' with ;
" no ouo to luvo, nono to lun-hi.;" no
""" " "vw t"lt..im on liixi-hirl ; nooiiu
I ll "ll 1,11,1 a I 1 1 ' s-C "" 1 hero be
u. tho KOfpiT ot u largo noologii-al
(.'""'V1. wil1' t....-lti-t.cr to lalto
IIIL- (K'hCI, HO OIIU lUt'tllllv) III UlfMIIIW.
Like all bachelors, ho seemed to I;
a mistake, und this quality of mistake
lue been no bevcrcly transmuted
thiough the long ages that have inter
vened, wilhout h i or hindrance, that
il has become a fixed tact, iinulterahie
as I'ur.Muii luw. His maker saw
what uny one at this day clearly sees
that it w as not good lor man lo Le
alone. He becomes fidgety, queer, no
tional, und out of order gciierullc,
Adam bad, in all probability, begun to
mniiifcht some of these peculiar ehar
acteiitics, and was himself foiivinecd
thul there was Homothing ui(ro neeen-
wua ,,t't !ot" 1,1 ,w ,,,'!ie u,,tl
hence (vo him, what every lull row 11
man needs, viz : Nutno olio to talk to,
to aruo with, to love and cherirdi, and
ireveiythlli dull t )," llnt nt-'llelully,
ijo fur to lay pni lol the Maine upon.
thd you ever ennteuipluto tho pv.
crly ot Aduui when hu took lvo tor
hi-llcror Iiir wiuho ? Only think of it I
He hadn't a hat lo hii heiid. u co.it to
hia hack, a puir ot'tihiica to hittect, nor
'nai-y a red ct-nl" in his tiotvMin
poekeU lOvu tiiouht no dowrv ; alio
hud iml hiiitf to htslow, mivo her lovu I
and ulli t-liiin, und ua ho was the only
y oung CeltnW aniunil, it was hu or no
body. Kipmlly as pom- ua her hupliaud,
shu camu lo hnn wilhout it liuniiet, or
i-hawl, culit-o ovvti, or even u pair ol
lippels. Moht-H lorgiit in his reminis
cences, lo l'Ivu us miv account ol llieir
weddiiiL' tiin. hut lii in what wu can
gather in regard li their waidiohes ol
ilmt day, liieir I'Bugu would have
piovid no inciiniln utiee Inr u very
li uii led aiunuiit suHieed, and drcs-iiii;
i ,,, su evert hmlv was ol no ai eonni.
keep, ulso, tipnti as small capita! tin
could well he imagined. They hudu't,
us lar as can ho gleaned IVoui history,
it hair-brush, a liue-lunlh comh, tow el,
or riiiap ; uu bitters, smithing s i up,
chillies wringers, smotilhing-iruiis no
nothing. I '
Aduui wasn't itfiaid lo invite his wife
logoun uu excursion with him.lhrciiigh
tear of having lo go down deep into the
irowseiB' not kct Inr tho w heiew ilb lu
MuS sniisitb or not, uud why should
Kvu bother her
us her htishiiud
j.liYri'i..r.
head uhout it so long
was Milled? JJihuv
ni:i eif run nn-: moXTiFn
DKHTITUTl-:.
T'.rt IIINO I imsiimr nr nov. I ll I
-nniv s
T"l II AMIINd TUB HTAltVINll I'Knl'I.K IN
TIIK 'llolM'tlllll.KIl nifiTIIKTS A KINIl
nl' SKT1I.MIS lull MIN.StSOIA TO 111.
fit I u 1 1 or.
A letter Irum Wnrthiiighiii, Minn.,
dated Jan. 'ill, says : tioternor rills
bury l I ii i i,t il yt-sii-i'diiy llimi his sec
ond l. m I lo ihu grusslioppi'i'-ravuged
dislricts. his vihit this time being uuuo
espcciallv hit- lliu parpuso uf Hiipervin
iug llio diMrihuiinii nl' Ihu supplies nl
pi-iivitiniis mid cluthiiig which have
alruuly been tlmtuled fur the ptirpn-e,
while cxlcliiling mid l-nmplelilig Ills III
v. sligfitiiiun iu ivgarrt In thu exit-lit uf
the siitferiug and llie cases neiually in
need of relief. Wnhont going Into
partictihirs nl this lime, il may tie
"iiili-d that Iho hjsIimii of relief which
be basnrgaiiir.cil.oii llie basis ol pi it alu
cniiiiibiilioiis, will, un bo 1-oiiHilenlly
believes, reach every denci-viiig cumi
of utiiiul tlcsiit tliou iu the ravaged
di-.tricls. He bus tist-ci luincd liy per
siiiiul iiinpecliou ami inquiry ut the
homes nl Ihu people in Iho counties
where the ravum's nf griisHhnppcra lin
neveral Kaecessivo yearn, have pi-udneed
the greatest nuHeiing, utnl llirniigh the
ligelicy nf lcspiinsiliile pe-smia whn
have pruecnteil hku iiiquiriea u-l his
request, every cuse uf genuine sull'eniig
nr want, iictual or impending, in Ihu
count ic. nl Nuhlrs,. Wiilmiw an, Cntliin
wniid, Miirruy, Jaek-uu, mid uiher
cniitilien. Tno people lire ull innru or
less desiilule ill thin region iu conse
quence ul lliu lulttl or purl in I loss of
luiii' siiceei-sivo t rnps; Iml the actual
ur unpenning nuiieiiug irum want ul
uud itM'l chilliing in limited to isoluled
case., or local groups, und in very many
..I'll... ui,,., .......l' .,.-.w,.,a ,!'
"""'"Millie belter class, intelligent, imiiceiis-
ttiiiied tu want, loo proud and sensitive
lu lunku kiiuwn Ihetr uutils, and nnx
tniis iu I in t tu cniiceal il limn thu
knnwleilge ul their ncighhiirs, ornl in
quisiiivo stmugei's. It WfM ndy by
pui-nuiiul vinim lu the linmes uf I Ill-no
penplu Ihul (iuveriior I'lllshnry
iiblo lo aseerliiin their leal needs.
They tvuidd Hike pains to tiuiku known
Iho distress nl their neighbors, but
w uulil Jealniislv i-epol any ciinunily in
lu their uwii. Mn n y touching instances
if this manly pride and w uiniiiily ileli-
cucv uio iinvutclv l'i land by the UuV-
eriiiii'. lu traveling nver the wide
prairies w iih n cunipaninii, in seairh
til the desiilule, bo came, about dinner
time, to a liouso where it a as thought
TERMS $2 per ariDur 3 Advance.
mmmmimmmtmmmmmmmBX iiwimiH
auvisamo io mon uuu tiaK il lliov conui
put thtir Lomoa up uml not sointi ilin -
ner, l be mun who made his appear
ante at tho door said they could put
their burses in the burn. h"t Haid he
hud no grain. Tbej" fortnnalely had
brought some grain with t lo in,' und
also u luncheon o provide toruo emer
gency. On entering (he Koum'. they
loiiml it to consist of one smull louni.
occupied bv two liedn. our or nv
hmi, u'hfiii h, a tnlilf, ti nil oihl cliil.
liit-n, who, uu inquiiy, tiny iuumJ to
hi-loii lo two lamilka u ho iu iinli r to
mivo liirl ami ut-ououiiKo htililin and
clothing hail aKnt-mlilt-i! uiult r thf winn
Kinull i-oiif. 1 lifinfmbt-i-Hol'ihiit liimily
hij not know- who thoir viniloi-H wuiu
and in ri ply tu Ihi-ir inquiiit-H aiiuut
ram (il diminution in thu iiri(.'lihor
hood uvo kiiiiio vi-ry painliil ilfluilH nl
Ihu r.t-t-t-Hii i.-H of ihfir iinihlioi'it ; hut
i-uiil tiothiii at all uhout thuir own.
though tht'ir t'loihiu-, riiaiil lit-iliiint..
und luriiittii'u imlituttil oMiimiiu pov-t-rty.
'i'o moro Kpt-t-itiu iiiipiii it-tt a to
Iht-irowu coiiililiou Ihry Haul I ht-v won'
will lhtitlj;h nil'; thut liny lull 11 jmhiiI
u.ih-li t-ow uml umitla-r which would
ciiniti in iu uhout two wttliK. An it. in
did nut ati-iku tho liovci nor as a vi'iy
iituplo proviinti Iiir two t-tnihidoi'iilile
liiiiiilitu ho liniilly told tlitni who he
wan nml lliu errand, und upon hoin
prtnut-d din hwt-il tho hu t that ull they
had had lor IIhhI lor U lonjr tiuif, henidt B
milk, win. a liltlo hruii, mid on out- oe-
t-itr-i.iii u li I lie fli ui r, loiiHiiteoeoiiimt-d.
mid u jiiiuml of teu nhlaiiied through
tho ''noil ollii-es ol a nmiiKler, w hilt- n
lew pouuilatil hrau w us the only biIo
iiaiieo they liuiv had nivu milk.
1 iio Governor took out hii. hide
ri i .-1 1 1 t-t. i il ii in hook and put down their
iiutuen, Huyiu lliut ho cliould heiid the
two luniilien a certain quuntily ol pro
vibionn, which ho nuiued, eotiair.iiu nl
lieitiiR, flour, meul, ile., eonlintilloei th-
hut $11 'iU lor each hiiuily. hul
which they said would amply siipplv
all their wants till aprim;, and then
made a swill cscupo li-nui iho teaiful!
aiid delighled ralitmle nf these ilesti -
Into people, whom nothing hul the
most ei.-iisiileratu delicacy and the
kiiowlcdf-o lhat liieir iiuines would
never ho muilo known to tho world
could cverhuvu induced to mukekuow ii
their real condition. Auolhcr nisluiii e
ol thu siiiiio sol I was thul of u man ol
sietnliil physitpiu whnin tho tiiivi-riiiir
iiitcn'ouled. "Oh," he said, "wocati
pull llii-iuih well ctiinih, iti iti hu ru
tused to admit lliul he or Ins I'ainilv
wero at ail iu need. Whilo ho w us
thus pi otrstiiif that lie in t iled no as-.
sistiint e, a little ni''!;eil, hale looted
girl came
riiiiniug up In him Ins
" lint your children," suid
lauglller.
thetiovernitr, "they aeetu lo bum need
ol coiiiloriahle cloihing ?" Aud al this
lliu stalwart iiiuli turned aside und
hi nke down, his strong liu me convulsed
with snlis. His linker's heurl exolode.d
through his mask of proud reseive.
Another cu-u was lliul of tt laiuily ol
n ho-o dci-iiluliiiti ho had heaid. In u
house whoso one room boru ever)
nun k ol exlremu destitution tliev
found A sii-k woman, thinly clad, and
several children ono bubo in a cradle
her hiii-hand, a mechuiiic, try ing in
vain to em u u lew dollars to supply llie
H unts of his hiiuily. Tho woman, u
lady nl evident intelligence and good Venice wus ul Ihe Itugue nl (.'uniliray,
breeding, in response to inquiries, dwelt with w hat it is at present., und he will he
on the aiill'erings of their neighbors, convinced how truly lliuse lashioiiable
but wus reliceul uboul any wants ul pastimes uro calculated lo depress und
their o n. As Inr tin in the Lord had ruin u nation.
al ays provided l-r their Hunts ami It is not to be believed, w liut influ
ahva) n would. Shu conlesscd, howev- j once public divcrstona have on tho
cr on inquiry uboul her health, lhat spirits and niunuers of a people. The
she w as siilleritig tt.r want uf nieiln me
which the)' hud not thu means lo pro
care. Hut theliovei nnr reiiiui keil lliul
ihu childieii. though heulthy uml cheer
till, w ere siill'i ring lor the wunlnf elotli-
ing : that there buenied lo be no a-'o-
fato Kslding ti.r half the lainily, und
Irom oihers he leuriittl thai thu laiuily
were i-etilly sullering lor tooil mut cloth
iug. He told tho woman who he was,
gavo her some money In buy medicine,
and quickly escaped linln Inr tears ul
grulitiidu and jny. Theso are only u
lew- uf many such lunching ius'uncus
which shuw what a nublo aud worthy
class ol people lliey are who have heen
ovcriaken by a calamity w hich nn fore
sight or thrill or prudence of theirs
could avert. Thanks lo thud'overuor's
energy und the quick flow of private
belie viilcnce iu responsu tu hin appeals,
I hoc and ull other atccrlainable cases
nf sull't-riug and want have already
been relieved, or w ill t o relieved in u
very short time. Nearly throe hun
dred casts uf clothing huvo been sent
tut he needy hi mil ten, und ahirgemuuinil
nf pruvisiuns, und in every cuso Ihojpi'uvc latal to us also, if a timely slop
iippropi'iatu relief bun guuo In the right
spot. 1 here has heen hu squandering
nl the ihuiuliiiiis nf the beiievnletil nn
tho wclltudu mendicants, who, if a
legislative iipprnpriatinn had been
luiiile, W'uuld have iibsurbed Iwu thirds
uf it, w hile thoclussuf cast-s of which
ihouluivu uio cxaniplts wuulil never
have hieii leached ut all. And it may
be uddtd lhat these penplu du mil ask
for or want any legislative appi-npi ta
ilmis. loo promt ihcnisolvca lo apply nu, rfvut mnlinrity who presides over
lor any shine in public alius, they iigiee; iK. eulitinnn uf advice, "if she betrays
Ihul liine-lelilhs nf ll w ould be ubsoi'li-
l" ''.v "" Ml 0 ""- 1,1 "'d. '"" model wile." Aetordingly thu young
w ho mo me not uliim'l to practice' , ,.(,,.,, opportunity when his
ull Ihe ni ls ol prolessioiinl iiienilicancy;,,.,,,!,,.,,, ,V11, , in ,r mlPSt
i', in . 1 1 1 i'. in in , in iniei. un iii'i nil'
ef ilili lulcd Iiir the ihslitnlu lilt IH'.
- - I
.1 y.l7'l' TllOI'd UT. j
'e hiidn'l tlitiuuhl nf lliu llitil li'dil.
but Iho Tribune has just i lu Ihu dis-j
c-uvet'V thai, w Idle "nine itieii nut of
ten thought it li uii ut unit to that Mr.
Hayes si I.I enter thu While House
w iih u clouded title," Iho "i huided ti
tle" in the gicnicst id luilimiul blessings
mid is in re-Inn! Ihu guverumciil toils
pristine purity uud till sections tuprus
peiily it in' pt'itt e. liendeted into rather
plainer veiuaciilar, llio theory of the
'Tribune in lhat Mr. Ilayen having be
come tbe recipient of stolen goods, ho
must colicilialu thu bellt-r elellieliln of
both parlies and sectiutis because thcy
aro they who will accuse him of the
ldt tt ami deprive bin administration of
tiie moral support lhat in essential to
a nueccs-ful I'lvsident. Well, since
thu mnnory nu ncen cummittcil and
Mr. Hayes in to beur ils 1'itihs to the
highest sanctuary nf pnwor, lliu best
thing ho can do is to ulunu us fur as
piissthlu by tho perpetual npology thut
u decent udininistrulion will oiler lor
thu crime ol its creulinn; and if il will
make hunc-l men rcsjMft thn govern
ment, so much guotl will be furged nut
uf the nest nf evil, li lt whilo conserv
ative citir.etis of all parties nut! sect inns
may give a puasivu support to thu ad
ininisiraliou thai is tu signaline its ad
vent into power by discarding the
agents nf fraud who bore tho crown tn
Mr. Ilayen, what will the other fel
lows siv shout It? What will Mr.
Secretary Cameron sav, who sent,
Mackty lo Horida and Quay lu Lou
isiuiiti, and pledged thu whole army
und navy tu suntain anv Imiid, huw-
ever revnliitlunury, thai put Hayes;
through? What will Sherman say,
no tenderly trained Klita l'lokslun,!
certified fbr Weill and raw forgot re
turn opened in hid presence without
either blush or rotet? What' will
Morton my, who gavo the kovnoto for
revoluiion by ihu lightning tfuh from
the I'ucifle coust, and who nhnndonet
all hope of respect from eit her hit Stuto
r country hy his unblushing dellaiieo
of his own leio liings and of law and
justice to win a hlotied f.arliean victo
r) f What will Weill huv, wbo ao
ceptud the hissing acorn of tlte civilised
win Id and preli m d imprisotiment to
elohiliig llie dniuihd euiitpulitliuli f
ihu vi to hy which tha return of Lou-i-iana
had been irnnsierretl from Til
din i Huyta? And what will I'ack-
'-kitwkwiUv .IW'i'v.U'I.
It liko barier of the Presidency to
Juy,.wy Theso IlieU won't IllllLiier for
i uum k"iu oi l eiorin
1 '"t "' ll'f'J' "til Howinj, liom whith
they expett tt reap ax they huve
stiewn, iht will their tens of I bona
audit ot cynipiti belie oltieu holdcra
yearn fbr it, tmr will their children
murmur lor it, When thudivumof
tho Tribune shull approat h fulfillment,
there will fco uhV'b .V.d- eett-U'"p)
ilionislrom the men who mndo Mr.
Hayes JYcsiilciit, und it will laurto
J li' tm llio tt-rnlile ncciu-ttiinii that ho
vvu-n't elccli J ; that hu i 11 v il utl hia ad-
vuucfiiiciit hy I until, and iliuthu holiln
hiH pluee Bolely hy tho BUi-eeai. 3l" their
wi-ona lor which ho iiuiulorully coll
deiii. , ilium. 1 hero art) two waya Inr
Mr. Hiivim lo chnoHu Irom nne tha
way ul liht that discarda I he mon who
i n in I o him; llio other, tho way ol'
wnuijr, that dimarili. tho 7n4illl and
thiiHo who honeaily tiiotl to iiiuko him
Iml couldn't i und it malti-ra liltlo
which way hu taken, ho won't gn Iiir
unlil ho will wii.li that ho hud tukvu
t'ol her.1 7ii'Ai''r;iirt Time.
. U.YL'Jl Y rilli C.I CUE OF KA
'I I UAL JlliCAy.
Krualily nf inunnera is ihu nourish
nit lit anil aliunlli of liodita politic, ll
is that hy which liny urow and Hiih
sisi, until lliey uro ciirrtipled hy luxury
ihu natural cuiiso uf their decay and
mill. Of this we huve example in tho
lYrsiatis, l,iicc(hruioiiintimid Kniuuns;
not tu mention many latter Uovorn
meiils which have sprung np.coiitiiiued
uw hile, nml then perished hy thu i-amo
itutiir.il causes, lint these aru, il norma,
of uu iisu to us : and, in spiiu of them,
wu aru iu n lair way uf heeouiiiii; our
selves another useless example toluturo
at-s,
8iinplicily nf inuimui-a may ho moro
cu.-tly preserved in a licputilio than in
u .Moiiai-eh ; hut if oncti lost, may ho
sooner recovered iu n Mnnurchv, ttio
exaiuplo ot a Court heinif of treat
I llii ucy, cither to leliinn or corrupt tt
penplu ; thut ulunu were enough ttitlin-
i t-nunleiianeu thu wearing of old or
silver, either in clothes or cquipago,
'and il tho amiio weru prohihiled hy
j law-, tho aaviiif nf bo much bullion
would ho tho Mnullest heuetil of such
an iiislittitioii ; lliero heiiiir nothing
i moru apt tu dehusu thu viittieiind jjisid
i senso of our Ht-nlry, ol boll) e.xe",
wliieh wo hnvo learned from Franco,
and which has hud such visihlu ill con
sequences on the f;cniiiB of thut people.
Wiser tiutiims havu inutlo it their euro
to slmt out this hilly by severe laws
und penalties, and ils spivndin-; anions
; us can lorelnHle iioi'iksI, ii theru Do any
truth in tho observation of unu of tho
nucieutn, thai thu direct way to ruin a
man is lo dress him up in tinu clutlies.
But wo are dimmed lo ho undono.
Neither the pluiii reason of tho ibing,
nor llio experience or past ages, nor
ihe examples wo have heloro our eyes,
can rest mill us from imitating, nol lu
say aiir.iussiiig, ihu most corrupt and
ruined penplu iu those very puililsut
i luxury lhat ruined them. Oiirgaming,
our operas, our niusipierades, are, in
spito of our debt and poverty, become
the wonder of oar neighbors. It there
bo any man so void of ull thought und
common sense, un nol toseo whore this
must end, let him hut compare what -
tirocka wisely saw this, and Hindu a
very m TiuusuHuiruf liieir public spurts.
I'ur tho same reason, it will, perhaps,
seem worthy iho euro nf our Legisla
ture lo regulitlo the public tlivetninnn,
by un absolute prohibition uf those who
huve a dilvc'. leiidouey to corrupt uur
murals, un w ell us by a rufnrniulinii ul
thodraniu; w hich, when rightly man
aged, is such a nublo cntci tiiiiimcnt,
and gave Ihnsu line lesanntof mnrahtv
und gond sense to Atheniunsol'uld aud
lo our British gentry abovo tt century
ngn ; but Inr theso lust ninety years,
halh enlci luincd us, Iiir ihu most part,
with such wretched things us spuil, in
stead nl improving the luste uml man
ners of thu uiidieiico Those w ho aro
attenlivo to such propositions only as
may (ill their piKkeis, w ill piohably
slight those lliins us trifles below tho
euro of Iho Legislature. Hut 1 am
nure all honest, thinking men must
lit ii le- li I to nee their country run head
long into nil those luxurious follies,
which, it is evident, huve been falul to
Ihor mil ions, and will undoubtedly
lie not put to them. Hi rl.t ytey's Esayt.
Didn't Stanu tub .Test. Chicugo
7)i'Ur; A young mun reud in tho
l.dlijer n lew days ugo that if yon
wauled tu tiud mil it thu wuinnn yon
hud selected Iiir your future spouso has
a good temper you ought lo tuke occa
sion tu step nn hei- ill ess, ur snap ihu
slicks of her tan. or in sonic other way
nn ut iv or discompose her. "If," said
I no sign ol ill temper she will prove a
killing ui'iuy to step on hur trail uud
pullcil out iiliuut Ihreo yurtlsul gathers,
with a up like a peal nl thunder, ex-
posing ahutil ihroe-qunrturs of llio
liaitio woik lhat makes her dress stick
,lt l.,iil llm. inatead of moelimr
tie meideiit with perloct eipiaiiiinilv,
she tiiriitd rou ml uiul jiihhed her para
sol into hin eye, called him a liuik
hciulcd leper, uud iisked him w hy ho
didn't weur hin loot sideways. He ox
presses himself as Ihunkful thut he
didn't marry the girl bcliiiu lindingoul
w hut stirl ufa temper Bhu had.
Lillio licssiu is tho five-year old
daughter ul a I'uitliind ludy who mar
ried a t'lergyinun not luiigsiuce. When
her lather wus away, and she was
playing iu tho yard, a stranger tamo
aliing and inquired if .he minister was
at home. "Nn," she replied, "but
mother is in tho bouse, and she will
pray .with yuii, you poor, miserable
"'Kr'
Thin story is told uf a certain man
who had been icndcrtil almost blind
by ill inking to excess in the hut sum
mer months. " I tell you," said tho
physician, "you must either leave liq
uor alone nr kw your ryes entirely. '
" Well," responded (bo patient, after a
lew momenta uf reflection, "good byo,
eyi-s."
When a msn Is treating a dualling
widow tn ice cream antl sees hia wile
coining into tho restaurant, about all
he can do la to button Ins coal, liana- to
i.;.,.i;,'.',,Ii.m.i p... ......
lii eliuir, and trust rruvidunc.
In theso duyt 1 buy shall forsake his
ftitlier and mulhrr and leavo the kind-
ling-wood pile an orphan to go out and
ouasl all lh leclusiun out ut but bust
panta on a moonlit btliaulo.
I
J ;
i ; ,
Ill