Clearfield Republican. (Clearfield, Pa.) 1851-1937, July 06, 1864, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    THL' RrrUBLICAN. I CA-Tho."r. Gariy, John Wodlo i; WfCiwKPv p, in 7"7c i,rJ,V',"J ' " 11 ' 1 '' v
Ok
. 1
f II
ttic.
iU
1 Uuj.
a:fu,i.
-Vi,..a,Ji:t,: tMcc: ;vA:,fc;::,llU','icU,' Jd' i ":'v7'i",: - " iry. "ft&rir J" JU::!S, A' .1,A- Drunkards.
f r.V "" I'""'' . ."V. K IMCOt it-aw:i. II S IT ' hoM, f,.. ...rr:,.,r. Fulm.n.l
I tr,v:,f-'';l'''l:. Hmo '':' '''''fl'.i.ii. i"l',.i,in-i I mi it ' j i ' -" i-ti n hi J.I'. KU i.I-.u.-i.
Ti.f.:ii, il.l-'l-"'i..j:iivt Ai..-r4:hiir.-li, ' , J'.' ,.. ,, , I I
I j.imIM. .'", '.! ITlIi !,, ..I .1,,,,,M y ,! 7 MtLUI':'''. N' M. tti'iiclovi,'. ', iM.T iiml I'la-l-riii lar-o ,, tit i-, ir , .;,
i ( j i ( mi i. n s " mi i. u ,cu k ji ,., mm mil IJ H'- fiinip ijr J. V. l 11 A 1 l.ll.
llodi 'l (, I (;.l, i, tuit iv !nne A Siimiiut
-r. " " -y ( , l, ..-Willi. I fill mi ,v . I I
or;.!,. cx,ry description, 'a.' ..V;;:;;:;:;.;;";:;- (i origan. 'tJKters
f . " i. in i ii f M1 Mini ii.r Viiil'ilic ii il n. At.dt.i'l iit.:irj ll. &. .Sl.vArl V T V,.PI u
l..llniv:- iul'ii!ii.:li.ijj, vq ltf.:ky iU lliti Ci.Milp, JtJipiot. ' ' l njl Jit Pi iv;i '( Sill' !
' y"-J. A. L. ri..;:al, J. F. A. X'XK MII.K KIIO.M CI.K !! Fi Ll.l") J OK
. I" 4 I, II '''''V- i .
I- rMronJOPtnnr.8rcm.ir.:-A!!, . j i IIuLlor, ; r mi-: ,.r, , 1: u rcus. .,,,, tor;,.
i, 1s ir f .voir c.Iumi t.i mil a faluumv, nl-.k-b U ' , r I i ' t . , , ! A -"" :
Wlr S. tvi:,: ciuni.i'.cil il,i i,,:!.(,i,t Oil ui. a Jlcti y, J(.m- lj I ry, John .'.3 Atcii utid 4 r-r!ic.
.iiui:
'i.i u
llllj
' Hl.
'"I !
Hi
' l
liv.
Ifllt;"
uill.
si'ltil
"J. w
nu!e lr-1.1 ill.' loaru i.l
ei,ui .v I" I " -vii.l ii',iiin;;ili,,n f..r Mi. i-iff". I , ! in l.i.-.v, i,,-.. i,, ,
i gra i 'Ml; tliu t!ic fi 'trl.. i.f ;!i.t c.u (!..!:.fl Jlr-l.-i .iI:hk I tol.UlVi.v, M.illili T Wt, " ' '' .
in' I'. tint I n::i n icir num. It is m i.,i.. I Il.mtii U'o t f I. ' ' '! 'I il I l.'i V-i 1 1 . In' .M'll I S CI ! ', p H1 J
t,ui....'r,-.oii..l...u-.,,1,1,v,.t. ff.ii v.nr. I ., J-, j,j vV. Wiso, Tl.oi.i;,, ' :.....! Iiimiio .H. l:i,.,r -,o:i l,l,l...,l I
,m ft'.v, li-.ll huo Luu liuiu lit au,uii.u'diiiii, ,1 v . (i. rw 'in mrjrH .,n;v larn, m.. nl) n ,,v ,. .,,ai.
'l' l" . . . . I ' Iil l.ji.J 1, lilf.l. II.Mliil.f. I." W T'. .n, J1,U 0 H III.!' t..lllK Oil-'....! ii .i' -l,i.i - c-
j-imi.c, Mul Hal.. T fcou.isuud r l.-.-ie.l, 1 , t . ' "'V'L'4- , . . I fv! .(,.! null vj.tfi,:! t. i'.-r,!...-.. t, i!.t ;; ,!.. ;,(..; :,
cs.i;:tiiu 17 11, j'. il. l,.L,l: . m im', ' oil II llliM'on, U tin.., 'iii'iil.i. 1 h.-r
I11.IH .. . .!
"''M 1 '-i"!' - i" mi' nun 1 11 1 na.i i,tm in IjiiiiuJv -1 - v v-J. k.7 1
Ait)'? m Vi'AVf'ir i'4.I.i.;i,.ti,1,,jl...ii'r 1 riMawKFD irv
A I, rn ti 1 i I ul ii'.-i-niufur i.f I',;.,,. ,., 1T I."'U'r fi..,-, !, ,.',:,: ,. C. M. JALkS.
I'ltY .linou A.M) InUTIUNS. L M Li:,-!Vi-i,i;. ili,;,; I ;- ) !-;rt,:5' r-rd "'J
:" ''.. -i" "I 1 AUM. .... .,:! t, ( v 1; ; 1,1. I) $ j.- a J J;S
c iil r 1..0 lit- i.j'j. trtui.i; ir, '.v l!, n I. Ti,i, l.i. .11 ...
-i-ir.i, I ii, .,,.i, I ,,. ,:;;,; I tv. 'Mi!. .INC rr.OM A
u'.-iuM iS.,r , I,..!. ,: m.,! .,.., ... 1 w..:, .rrjoP-rrr;;:!)
l;.,;;lulS .Sill.v.li',
mi l C
l.'u'.t- .m l S!-;i tntjjw .i.:u'.i:ij-,
liar J 11 1 ... 111, 1,, .1: 1 ,,
l'r.V n:;-l M.'.ii.-i.if.i,
Oil ii i.J l'uiul.',
Ciir t .iii r;. t
u o c 1; 11 1 k s ,
I- i-.li. iiwii 11 t 1 l-: ,.
i.l, 1 i' :nlv mi 1
. ,i-!y !,';m,,, in J ;
i-.IV 1'...
ll-. ,.F I 1 .. 1 . 'II... ;., , . . . 1
. i"1 j... ii" r.if.t n I'l'iirri'il.
X-i vioia w(rii up 10 soii.cvMicie U-; yv.-rY.-Sn.mit-I Cl.Cu Goo. II. ILt!!, Ji""ifv l N K a n l OAK I1MHKU .,r u
tt-i two d.i!!ur4 uti'l ili'y rout., nrnl .J'In I 'H'rl.r'y, ' ; um Jtarc J hitni. 'J'Km uir.n wiis h.i.-ly o.-piij.Mi
4liro U..r .iMU,uni in J. .w 'i 01 k on s K.,li-on J K llin 'K ' C'li'iirfiolil. up. .Ji. II. , MoS.su I'.
FlM'.V l....t;.nnj. 0,1 lliC r.-cW,.t of tin-' .lv,rr,,u' i" M.rr'..ll .-...,.,. TI, ...., ' " , . :. " ' '
.. ' . 1 1 ... ' .', ., , ,. ; i-v " '""'( 1 1-1- '.."in urn '. ini r-.uM I 'i.i.nu. - ji.ns r:;!r;
Tm row-anj.-Tt.Mi-.i'iv.T.fliv.-.foii'-: 1 ,i."7-7 .. V".. ck' mDi ,toover'' '.Vir ir.,...,...,.. ,v ,.. ... , -,. I V.M. r. IU'.vix. .i-n 2". 1 -1 'Jii..
' ' 1 . . f i . , fi..!..,, I,,,. , 1 ii, ..- iinii'iiiiii ..' 1 it 0 1. 1 nt 1 11.. n .1: .. .1 1 ... I 1 !r 1 - . . . .
c.iii i,,' n,i,i I. . 1 1 v ,i, u . ii . f, 1, sii:i,i tJ'i
nt 11 l,,ii i;:i. v ."I n !'.;i!',., t , u" i,."i:.i i .-. iiiij-!;' ,
il:.: : .1!,, t-r'.l.-r i!l..'r in i ; , .-,1:1 ur I v I :t;,..- t j '
Iyl 'r.nnii l' .t ..I'Vur, I l.i.ir.i 1 I ."ii itv. ' ,, ....
i.:'...ii 1 Jii-.i.i :;h 1; :w::;r.L I LOOK LAM; (;i;iiMAX riT'i'Li
ill run) ovcrv CJI.-0 of
..Y ii.'M'i'.'l ih J ini.) l.iiri','1?, i' . 1' ii 1
f !.. ..full. It .. 1:1 1.- ... 1 Ml 'HI )I 1 il r IKM : 111).
I,,. , ..,..! ni-li ,.r iW'ly r:.v ,,ri,',-s. 'pilK .:,rlti.T.l,ii ti. rc..r..ie 1 !.-1.ii- l,fi...n '-"',;- or -""v.iii IM.i.ity. L'U.-ayo t.f llif Kli
Mv ..I.l frli'iul.- ;ii: 1 Hi.' ;.ililii' g,.n-ri.Jv, urc 1 J..I.1I IM.-I 111..I J. W. I'Ltir.-. m..l.-r tli-iii.in U'y'' l'i. v.i.- Irvin JL.U-
!,''.',.,-.'trllv i,.vi..ll.. .',11. " it lliicld' '..lU'i' I.:.- (,iHi;iy toil! di.-hu!vei.l ly ,,.,.,,'., ii i- 't-, ' , .'7'. i V,
t'r-N. 1'.. lu.i.l.' .1 'i.'.l.Vniiil niiirivMl muniiil v.iim'HI. I Id !..(: k ii; reman, ill tli 1 ' i .ilJii
. ' i , . . . . t . ,.,..:;... r i . i . . . . .
'..Da' i.'iuit ii-'lr
R's w 1 1 I on t r i v r.
; lli' r: .::''! i i . 1 1 ii
ll'K'l,'''! .W lulOW
vtl to' V.r Wi'.lium l)i, Hiaimiti Iav:
: .-rvmioe .y uuu .Miiiiiii.
i , . : r ..... . t... t . .. . i it . . ...
llji'O. W.i l:fiir ill . ' .i.i'nnii:i oucoi) ii cm, III.
l.i. 'It.ii li.iiii i ii 'I iill-rt'iO : i-,:, ;i-. r i:,i
ltiiiiii.'O ,-tiill -iiit I.' I in li,. lor ui. .-wii .
US
Hit in. ; r""""''
n.e A. f f
III
t'C'loo
" vY"v .'t . r. mi? ',r :.; ... . ii'i 1...1 'i. nn I a .;
.'iviu'i'li'ii',. In (v'.'lit ul,.; I lie il.iv in v:ui-' ir '; i .... , ! -n 'v iim J" li.i '1'i'y "I' lli-' l.i.f'1 L' i'.I.:
"li,,!. I , .,. , . i ',-, 1 ... 1 "'ri . in. .lii:o, JUIII04 l.iiUHT, , in-.o li .:c, 1 hi.... I.. ,,rpi, uln.-l, u,
f i ' .....mi,,,, .;i, i, j,,..., be l i.l i-iii.i.i...; ;.i .u i,:iy .,:' i:, ii .
'.I no 'I'll II i,! u.i (l.'iv 11, al 'if ).'. Urnwjh - 1 1 ' nr 1.1 Jit.. ron.N ..r !. A l...r.ni 'li. nn i,..ii v I...
ou .iT.-lll"l t',,l I,, p l n Il'ii) , l: ! Ii" M ti.l n I n'.'n
t -i'l v o ri'iiti. f,,r tliu liru V,,ln::,ni .! t n i a ; . i
mini!,' ..in, ! ii tiiu' ul' in,! !.. tl-nii i i i .!.; r ,,:
I..., . iM'i.iii'i i.l 1 1 .Mil ,ii (: i.i : ?. .I'll-. iiii.i,
. .. .. .. T ('N.N i J 1 .i-hi i i.i.lo I !.... I..i'.. yen.
jiii i pu-iii inn. ir."r-iT i!.-n.,i in m in,,! .i i k I:.7I'U'v
i N..i :1. i-.-.i i ii i'ii.ihiii. ,.( l'tMi-', IvjMj u -- - - ;
lie . ii y i.; 'Ill it'. ,,ii Iil." liri... I al C:.., (' . --. I . t 1 ' ; -1 i ,'. : :-: ksiu1
.i .'tin
". V,K :
l1 .: I 1 l.OI r
III....1 t.. if. i
t ....
i ii stun-.- il,;,' t:.i.- :!.(,'i!,l i'; H'"" A- " '"'. '')i.- S'iv-o
, I 'ic c:i-i. Wo r.rt.v 0-,iP'.i only lie
il; ... . f wl.nl I'll ci. co t' c ;:lcri jui v
I.'.; -.'
"lll. -J
III,'. .'
I'Ki.mauv i;li:'.,ion.
Ii i .i- ' . i. -i I,' i i' Viiii-;. 'i i . ' i ' , ','
'" " ... ii... in, 'I t I1, ... i ii j.', ,. (
,lr r.. ul.'y i; t i-i.t 1. . .Ml..:!, tn, I i: ,.; I, r. i,;,ri ii.
1 i ii . . v in I.-. , ti I' ,'n.i" in .1 'i
? ! 1'.- :m.l C:,,-
Ci'..l... 1': -i i,'.: :
.1. 1'. I. i. A I't-'l'.-
11- r.i.'i...ii;n.
IV-I. I ..'in'-: 1 1
r 5-.I.I ; )D( ii...,,,. i',
k 1'..l III.' ... V , .:..
In .' ,
I ,'.
t I,",'.' i
1
j:li;;t;on .illy or;i.
Cn'i: ,v"'U.
0 ';', V.ri . i...o.- p--i.il Ifin ' j-"'i Iim.-."
v,!,.,'!, i.o A l .'.iti n.'.-ts kip n..
L!.-. il'i! 'I'" ' .'HI il ' I V, till ;T .:! i.-l.Ti giv.
1
Ur.i. ',
per '
T,r. i'i;.'.: ui' Ij.u:i tVr the in
m
" I r .''111 V Til ft inn
Mil .' v). i t: V L" P. .
. Mt'M'JKK . j'i'ti ' .i: i ll
il- ir nr l '.: fr v . i.i.i- .1,1 !r. :::.,! 1 1 1 1
V. ;.-' C fi:: .'li't'.lmri.n'l t') ' n:i.' .li.co i-b-Ii b I. i-.vj .1 1! i'.. 1 .. I .ilu 'ii . f I
A Nil U- ...il.! , i, lliifil'i.i.t t ,"-L-ui.. in :i cjii ii. .:' ' f '! ',' 1 it ' I ''I i 1 ' i I- 1 ' '
-t ''. I 'ti HI .lil'0 f lli' m ; ,0 ,j ,,.,',. ' u Ult l,t.lu''J1;,lje t,',v 'n( -ll 'l .1. mat ,M,i '. ll,,' '.-.J , , ,,.. -r )
u-i'.l hi.' wl'ifr lie U J.l'.trn . t.';eur!l.'M CubUtr. Ai. V7-CI. f'-"''l tu c-- 1 j -1 Ii." .n.n t-j .i'f.i.f a'4 -::,,'
g.... . fi t-i.Rii.KH! :u. i, ..-..r a ' i, : "y r '
f-iV Yi'l'' 1W r.!U Inn '",, i -. .".i ll I' I : i' v , 1 :: ' C .',..'") 1 . I . .r ! ,:, I ,!
m s.' I il. i: i I'l. .i v... f , . . I.L'1
. .. i . i , ti , . it i. .. n in a ' ji , m ii I'll i 1. 1 , i t ti .
i ... ,i... ,.r... ..I i ' . . J-
I i.l n.! '."i'l'i'i rn."'. r-ir-.'i; 'i, I
i 'ic ('.iiiniv t ' i'l, in i i ' ..'0 In i h, il' lin j i ""iri'J j'.ue 2..i. f c v. n '. i ..... '"I " : 1
i . """"
li.''-'t!r i'b ihr ... . , W , i. il:
l.a V 0 111 n nil i.'.i'ii to !i n ir.:i,"i 1 1 .. i
... ... i .... i .;:....... ..i ,l . i- '
ir.i ,t . t i.' 'i,;-. it . ..in. "i 1'iiitf, it..,.
U :
Y.,',l .'
Ji..
T.' -
I. ,.
H; i
I. Hie
"Hi al
llill I ;''
II. il,.
n i!h ;.
in ail
prnl tl.
.1" ii i
ul in
i '.i'3 I
I: i'l Ii, J-
i.l 'I',- I
C:,i.., I
I'lll' i f
i tl.;.i ; i
, .hi n i
:y,m.i! .
iiUm' I ,
I)' 01!)
Ill til I
'TiliCl,
3j ''.A
UU
"ll, u I
ll, l '
il,!..- '
or it. :
H'.il'o, ,
'111 III!
iwiihi '
V, llili '
III 1!. ,'
.Vi.sH j
lid Ii.)
., ('
nail 1'J j
iHIM'J, J
roil',
iieifl !
nil I S
llU'lli' .
Uk
III I',, '
ivl:',H'i.
I ',..', C i
lei l.'i t
lie ;i:,
I. Ii. J I
of,!,
!.... I., i
1 I'li'''? (ll tl! I,.i:ll'.
t Hi, I'
i.i'.fi;
i,l I'V
l.'.l:-'
r i;,
f -j.
ir.iui ll.it "ii'ii:'j I-, .i lit r .- ,,ir,,.rk.
rn;.r.. i.f I i- . '.mi i',.f -ui-'i s hi' . l....-.-!i..'i'F ." 1 "i I I.f I ...-t"ni Dni-iM.. .'ml l'r-ia
I ij.. i cm i!i. uni" i..',.-i -.u l. iifi.T mi ' I '.ii. i i-1 "i..'ui"!.i i" Him, (7f. iii ilct; mi tin: Vv Mu
I'.VI.. !!:' Iii"h .' .ll-l i . 1 Mi ,11 i.r .i'i'i I Li 1 , ..... I'iU-li.Il.
I C'-jT ' Hi.- ii.l' Hi. i .?.-.! tu 1 1 inlr.KV llio -mi, i. ul i ul!. ,,,,:!,: b :.t l.-a-l n . Ih.iii . ul. I 7V.,.f of W... F-r.yi;. ,t .i..r.'...
Ki.iip ...f VV,. L. INMiajHCmd-iia',, j,if ! i...!io... ! lit mt i.i rii,i. in.l.,'.,, 1'i.v ! , ,r .,.r(.,ti !..,,,, ,,. (v.,,, ;. , ,, M
- 1 1 11 . C illlll--:.il:fl'. 'l'. .-0, U. if S'llll .- ll.', l.. ll.l' Ill'.'l.-.-;. I.l ll. I . . ., I I , I.' ll'
I'lir- lllli tilt .''I'll V illi H I I 11 .MIL ll ,! ItgiN rl
' II lIll'H' ll'Jlitl' ll-lrtil'll I'lli ll ;il Mti.l I...,' It "I
L'. j:riiv iii iirct f!'.!, Ii .!, u. :i t.ii iii-
(1.:i "f Cil't'l'lll I,.''lj. 8ti"l H liD ! I'LTl'Mii ,
c, i i ..nii i.-r ' HiMir.il Do'i'r..'iii'cU'.p-
I'l ' . .. .. ' . 1, A . .V. t . ,ft .
1 . Ii-.i" ) !in ll'It iiirufM lo m , ii. r,n nc.. I :
Ii:-, ul v. i. : '!i will b" l.iinrl in .'.nctliii' --l-j j. j,,,,,,., j!wrKIti ,f , u,K,h' u, . f..
...,i., vi.l I n i.f vr.i fci-i f in tin' pre- . t nniiiii-.ii' .r Ai r.i.iv. .ii '.. t., tii i . .i.n. ,.r t " i
fiii I'ni.t ;u. 1 rl.''j..J l.ni'i ";l i n
.. r.-.-.- z, -.--k. I'"'1 '' II. 1. (i'l .i.i'-.'.io l-i Lit. Iit.1 u'i t:v,.u
V.SS!',i flT.Y i. r mr t...i. .us'. ...ti f
tu Hun ..-roue i-ar! i-r tUaiu.-M f niiy .
' J..1.0 1'.', li CI.
COUNTY coM.;i.s.sioxKa.
,t. 'i'ii.i' i )i In. p. i,, li mij I it n i'.,'.i:,i. il i.f .,i
(i i.f N'l ii i'.'ii liiiti.'ti.n. 1. 1: ii '? :i ! ! i , on i r I i'
i' f;r I i:.i .'I .(.ii i' ii' tu t. win. iuni.-li
n' t. r i.l. I ... I'ul. in... mil i. ii-t ,,l .ill
I. il. In . r 'i i ,i .-. k..). will. in il... I ,1,111,1.
(,('-. Ill li-.r Hjrli, iiihI I ". " . ll.l I till. .' ... I- till,1!.
Ultl.lll II, " il.H i.l 111.' llll!' i l.'ll".
Ii-t .! Mill. 1 .1 .': I',:.' "i1 " I." III t. " I' l
ll.li'n. ii I..1 It til I'l-n l'.:l;,ii.i'. i.i; I, , i, ,
i'.i''iri Mt-.'i'tiu i ..is in .",F, i,:iii v i
I. ,,ii:ii. --:,,ji"r,,' ,,;', ,,, , :i 1 ,- iLi'-.lny ii, I il.l.l
J IV. II... l ,n, I .' I ,1 lis I'' J i,.: ' ; ' I
'I I,,' l: , t- l I. i' ,' -Ir, ,,t ,i I! m ,ii i ,. :i;i;,l:.
r;, i, ! ':. '1 t :: I'J . I p 1, ' :v '.,.' ', i i .1 ;m I m u i n-'il
ti.l IT I, ;. i I, (,.. Hi .1 "I , il l , -1,1 . ,f 1 'i-'l l,T ,
I . .' ii:! ,.' i,..i,.'' itl,..'i i:i.,-i"i: tl:'j
Ini, nit. r "!' k ' li'in"i, I'll i, . I ? :: i !' , :r ;
I:..- 1 1. wii.-hi j in v. l.i.1, i ; i y i' i!.' I ,: i -o ii'iio .i f
,.-!', i. :.t, i,. t:., r ,. ' i-i. t ..... l-.. : .! il,..'.
i ' 'i'ii'.i". il , i... . i. - i.f i, j ,,,, i I : I l j i-. 1
I . 1,1 ..l.-ll. ill. li in- .1 ; ,-.,:l nl , i , l',,T.
1 ::!..:.!
i: .. .-, :
i. t .. v i . : .
cl V..: ,i. I, .;, ' i
iK.' t. 1 ..! I,:: j ,1
r "1 till.-; .(. .-..-n i t. : .1 -t'-v
li" I I, li .It:.! 1 nt.J
..ll.l .... I'.."l.:r, I i.t
11.: :
ii.
: l it
i ... I ! .' ill)
i :ii:i li: lit j
I. t- i I '"' ''
,; i , : . ; i:: lin-!. .-! "
it
I:
. 1"
I'
;.', I.,
I. " ill',iu,-, .1 h:,,: I't I'.,. , I,. ,.
I'.,r 1 1 , I'm i ii :i 1 1 " ;i ri"iM. nn-; I'u..- n.'-r lui-iiit'-n
I'M-ly in ll." .-'. H. Ini'. I III, .ml .l ir i n
-'";:,'l An, I !,.t I'r.'i'ltt I.,.. in. r I ,i ' 'i. iii ., ii i '.
. i .., ,: II. K;nr ,,, jr., i.' i.i'b m! .',i u'liu
' 1 ''r 'I .... l i. : .. : .1. i
' ' I'
" I
JI M.I. I...;;.,;.,
V 'll":",:' ,
I'l'a.t.t'K. :. I'.'ili. t !..-t,
l.iini", ,! ,'.. ?,u :,.j: f . ,;.,,.
' ''I il '''. l.'Ji ni:. iu
t!.-i J'' i, ''.'. ,.::
1 in . i li In , : , 1
l-l ii II li I l;t,"lt
J' ei.rt i, ti i.f
' ; i r i ! j ,
: U'.-p
:i ii ml li ;
1 lii M i'lnb' i :
.1. W. II,' i ii. i!-' ilri.' ;
1 . ' i . i '. ' . V.. '",' . I'
U il. .t -I . il'll't i',
I C I-. I.. Ii..i'.'i."..-n'l J
)'- I', i ;. 'i.'.'i .M.m
I I .i :'., 1 ii l.
.. : 'rn r- ;
. , -':. i i . :i ;
I A I. 1':. I i :
, V. ,,'..,.:,
I'i "I..,
. :, 1
"i I'-IVm,- !,.,
1 I.: -f : ill': r;. n rnj-.i
f '. t i I. '!'!) Il'..,!!.i,i,l'
! ' I ' ' -Cl I.1 rf
"I I'.'l
'i. I
.1 i j ! :
V.' A
g TJ - i ll I.l' .1 '"i'-- 'i I'l'.v.-'.i' . .
. .3 ; .. . .... ; i ah, ... i 1 1 . - ..
u.; j i
..- I',!-, i'..::.. -. 1. i: , ., V .
j r. KUA'iziiirs
i i.:,':n. .-.. rjnili ! ll. i Ni.llilli lin . : ,:,,:,. .m ,: j
"ue i"i i. bili'.'i. .-'..y V.. 'l'...t.,.-ti J..',,... 1. j
W , i. . tl.i.. il'.y : i - -1 -- 'I I", lunii i.. .-:. I
11 1! ' ii:ii,"l 'I I .. I. .:.,.....: i i I .... .1 I i. I. . : ' ll .... I
,.. J'li! !l li'.'Hl"? '! 'H'0. r"'' .i'.. Oll.M.A.i nl" lin: '; nil I'U",. I.lp ii- u tj I.".!' l-'!(:.'".h -v-i. -- ..!' .'in. :''!. i M. M.'li III H V A . lli'lili-t. r.,' i-l-tfnily in. ',..-'., mi. i.
(lf tllC H'tfllr C-.'!lll0imei (.'. 'I.iti l l-' f ir th. i 1.I...I t.f ('....inly (;,., ,,i 'r-i i ' I:,', .'-1 A( V l'.' ! il'lM I '-."IV, : 1 I..M'.' t':.' fitl7i.ns ul lili ti lli.,.', .I.il,--. i'i . :;'' '' '
J S'.ii'j.'i't .j tht li, 1 I'lli i.; iiiv i.'v :.'.',-1. if i'.t : i . if .Miiryivil'.ti, Jim. JAM II. V.' A'i.Mi.X. :.. i li.-ini'i. lli.il In' I"ih l..'nl. I i'i .Int.".- ti'.'r, .' ''" ,
i '. .( ,i,
' 'f
r !n''!.!:i. : t . 1
. K.iiUb.vi Vv'.lii'i J JI. 0 4 . - -
"I A!i:- i:, '.VATSUN.
' tiutv i-. tl.e i.;iv I i.-ii-tni .-ii-; .!uuif.i.-::fj u :.j.:.rv:.:rc , ..-n.... .."...-r.r.
"". '. . i fAV! l'flk.V. .f I'i i ... I ,.:.!.;.. n.:i 'i iinbi-r. r-r -V'?... P.nHPil. u ml .-l,ii.t't. M .ry-
' : ..-,, r : .....
r,
i ti . : l J f , , f I.1 ''HUT f.'',i:iii,i--!0i-.i,r, S't'i; 'rl 1 1 ti" u'j-
ili' I l-'iirfi-1,1 ciiin.ty I'l.
.i in IM, I'i I I v.
'It'll' I... 1 ' l.r.'l.lll.'.l 1,1
I "-lit' l.i- ,r,.:"--i. I, i! l "l t '
' Iht p ii'i i ol llii. fn:. II" v I : 'I'
1 l ,
111. IV It.-! ":n
i'. v. m K!i:!;:..'.N.
(.'... ,
J 'I. ..'.'.'
I'. .'....
:i ,.:i nf I ' i 1 1 s'.'i:
, ti-
jipi. :i. 'I'll" ri 'Y'dC..-t I'T A Hf.ri!):i: '.' '
in. i t ,: ::ii ( ii'-v : !.-i'.'o i.. tv-;..-;:'.-.'n.
ii.' i'wibovru'.. fat' i i-i i.'-i'iilil l .' ca- rr.'i.i
cifT'tn I'p i i r f.,
AU.M ir uu i " ' j Oii J';Kl I'l.tl. li. fi LJf rjj .i ri
Ti:.'.-. lie ' . i M i riV i nv.v M.,:.,H'.i'.j 0,..-Vo ;l,-o oiuiionz.'il tu lit! jaC'.j tec T4fi $ 3 U
V i...vo only 1- y U' til" r..n:0"u!j...;j.lClJji A IWCXf of toiuii!,, in ..r,.::,!.,:.' Jls
, . . ,. , .... ... i : .1, i Till t!o iu..':i cl h.ir..:, jj'j, ct ;.. I'... ai '.i.i, uf t.,3
Uir. ".) I . :.! it tt fli-M f'H i ,Aii!uPn.l3 ci C..,uii' ii cxun.y. ,:i,y lil. ;
&a w:K.j jv r.lj Ui ' X.' ilj3 A V if
!' r dv. in- .1'..'. v,'
.'-'l, n i. S, :ii: , J'.'
IJ 'lilil'l.-i. ' I-. I '
( lill li "llV I,.'!:
!"i n" 1 Mi.vA i ;
-. .', li:1,'"'-.-, 1,1 ,l,
i i,",--. K..I i
.-, :,. . I I.il. '.1
. ' ' '..' " ii '. .'. in.'! lin. r .-..t i!j l,
; : , , . .i : .i . . .' , i : 1 i r-: n ii 1 v;r-
''1: '.'I ;.!.. ny of t!i in ii.cr'.ul
' " I-.'-' i. i wii i
'.llii in. . :': I ': i i ;.' ,j . tj ,
,' ' n I-"!:"", ii, i, .;! ... ., . ..( in., i i.f ,;,
' ' ! : '' 1 ;' t' ti.- i..urt-.i I'm,'..:
'iio..;-:..!i (,i;i:;AN ;n nj:r.3
I Wil 1. til V1-. Vt.lJ
i. (iOO I) . ! PETIT!:,
V.'ii! ll-.' v., 'I
s:i;',::j nrw.'iiiY MiiiVKs.
i ., . ..',
; ii:;-;i x:;i im.i. 1 n ri.iy.i
t.'i.,.i ii .. ,, ,.
sr.:'!:i' v i. i r,,
' '.ill H'-''v.t-.-..,',v..-t
,.. i:.V!:i;, j:ii i.iui i ;.vn:t,
i :
Of t.;': i"iiiil..ana ury ..-.r, ".'j M
uii:!.. itiiM-ii:.', in t).f uV. fiikt u"! f-u'We a'.'C :it:t!..-:n2';il to am f'Unca
. ... ' , ' ! t!,. n .iino nf ll. II. 11 A 1 1. f l-'ntlian in. nf curl-
'''-' 1 !"0' 1 -'' (tiial. f'.r lb ..C:o cf ilvrtff -..! U'.'l lo tho a-
ri'IilA.IY ILLCTiO
t.i nr....l:..'!-.M Mt.O I'i Cl 1 1 1' A 111 ''nil "I
5 a-
r.'-'. .'.';-.'i:.' : i.i' i iii. ' i NT.-
I i ' 3. ; -' . 1 1 1 .: I. r : - I v y, i
'.,:,: i i.li'i I'.: ; -t .''.-I f. lii'l: ii.:i' i.:i:i::.i
':,:io...- - mill "j. i',l! i i' IH:. i. .fi l.'i.. ll'.' :
i ' l .:'...' i:
; '..r.y . r I "i'i i
f i-i I'-"", n H"H
nn I , of, i', :.i:.
1 r.,f,. i.u' ii
''',' n J" '.i-i I'.'n hnj VM
"''-' '''''iil 1 "i' .-: ' ;llii'l' l.i
' ' " ' in !' .li'ivl'i (..'una..
:.. i'i v. '. il r-.-mru ti.-'n. to bur
i-i. ... i, i. I r l; iim can- in (L .lin-
' '"" !!: ir I .'. miiUimi
: tiut of tan Xleniurrtiv' j-.r: of a:i.ilj t" -iii -
I ty. m.jf JO.
' . i.l VJ' .L i.lJi Jl.V UUili-Mi. .UCUII r
!.'.' 'i'l..' i" ,'H i m..Ii'. ui..l ui. or ciu It.'Mi'ini.T i'.iii ihrso Iiil'.-f nro JCOr Ala
the m i-U!; !:'."' !: - li .!: J ii 'J I in' nJu-i u j u llij i rjo.
Uull-l'ii1 f.i'i- JLulyiL I MM'.niy r.l I DuWc n.v au'lioricJ lo announce w f S M IH f?
r '. , ,.lv nl' I'icjl - ' '". A. I. LOOM .,' Kt l Ip , u a cin,lii.it.i f,,r ri' 3 M ff 11 t" fi H ifl ''il'?
Cti;'..fll.'.".U.ic::KlO ,a..yol.ieAl ,f . ,,,, ..Hl ,h, S g d h ,
CrlJ t .'lin, Ih" Di'iil" ".i '!' k''("nl ; Kx:a!u ,i')' if CI-nlmH on. in .. i't. K S M & l?'1 m bj ;1 I li f Vi
lioimiylni.,,,! I'...i.;s!.; a.o ro.jV.r.-l to j , rSU1 W sj il f W j W.-r
niPl!Hi ,t,'-'--'v(:': , ; ' ;' i.ri.noNi. "0,:.iLi.b1;vrI;;B,1,,,;, WHO HAVE JUST JiK-'T.IVr;) 'I
J ) i r.-i-t i" - in 11
M'lF' "I I
l' t i n'l.cr ml. i n. ,n
t I 1 I'i'i'l i- l.IAl"'llf" ' I
i 1. , in i. .'!i lin 1 Uiiiii ir. . ,
! i,,' t'ii Viji'l.uii'
: iv.i'o ii.-iri:::, i.u
Irjj'. ;i ;.(. S'''.'i. ' 1 ! irJ.y "' "J t ' us n ti..li.! .?., l,r f.- i.
Ii.,i il.,. : ', .'a.- ,.f lii ini'H'.) t if.ic!i!tliU ..:''.n f.h t'.'ia
lliuu .: . i". I'.' i:.'
Co : , . I ' 1 " : ' : ' '
tU c' ' !'. :. 1 .:. 1. '
I in.'
1,,. i ,tf, .i'i1 j i t !n
1 a-'jr u( l l.'.n ti .''J
u-av, l...
V. I.; J-ii fe - J t" C1"; "h I . IT . ! '.r.,
I it j. 'e 1 y 1 1 ni 1
.liMN I
i. I. - .
I i i.r j i' ; r , - . I :' i ; i, in.'n f.. l..'Uer f,-.,,n
I)y.!:i.!, ri. 1 ?!i-:rs l!"' 'i'i, ' 'ii"i! I ' ! ",''i ' D, l.i.n y.-r.:, i'l. vai -t
i r." a;i in-: :i-i fi.i-:i..l ( : ..'.I. '1 . '.lyi,.;:,f ( I. cir n tv n pt-r.
i.:;..:-, i".:l, n:..i;v i:,'i.:l,lv " - .' '' 1,'". ! I'." I., .i. 'ii i.il t'Lti'll ui:J
H.'Ktf A 'M.:i.' Tl. ,'li-l :: ti'"'!! ..I li 'l l '" ' I' I'l "-'1 Hi'l' :-.
', 1 t ll ,1-T.tl nil rcff'tlt ''"F.'l I.--. -I .' I ' ."'.',",!, a ) . ;.f,W m
ii;.!':
r-Wii m
.,. A: t! 1 M A M On iiill- 1
f..-th n::l
:cj to u: cc
: "r.i-ti 1 1 p. , I. . :i i-:i a
T. .'il ; -,,i : . ti.e i... .
i.ni n! li.ii 1'cu.i.v:. a .it jfi i if liiirf..:J i,.
;'. j'-t.u -i-a.
I in Uj: .-I
I VWi ;i:-c f 1 1 1 imi f. run ouih'h
tup, . . ii I..:, ii-.l.i.'d
' f. r I rif .."li t. .1' pi. i n.i j i.-' in iliu ai " ii I ilio
i'llkl'l'l.lllO p..' nl I'.llli.'liJ C . JUL. 1J. I
O'l-t' "
If C '
ItH'S
ll "'
.
.,.'..:' -j,
...' '
;.r. I"
nf lli
nil 4 '
-i.'i'
;,'..I"rl'i
I:,!.:.''
...'i.i
ii ti'!
1 1 M. 1 '.V) 'i :
1 ' ''' ''"i
K - !. . '.!:, t ilvil C'l ' .: ' '' ''1 '' H'"5 "'
'
tho : i. ni. : i','- i'..i--' l"
l.,,.
. ' i'i,.. r.-l'nuir.' tni. (Kb ar-1 C'l' l-'M' til'- ' li. A. UK. Ml nf Uarci
.n I. .! i it. i in liiriii'.i' i'".i; nl I lin'-1'
Hi 1 1 r:i. N" ; 1 i Fii.il. ,'1-' j-t-i ti.it
m M voi at Mu-li ii"i,"y i. -...mi. . , DISTHICT ATT.OItM'.Y.
CP I t llin-c n'.i'i ii'.'-'- ''"'J'1 v;l1, ""' ' , , ... ., . , ,
m,, " - m tin i.r. f..i.'';: g.-M-ral i'!i'i'- teS-c sire uutlion.i'.I to announco
iT, ., I I,.- .'! id '..Ul i'.'!.ii'Ciai."V'M. M. Mil I I .l.i. I"' J II nf I.' !-'.. i fi,-l-l a. a cl " ii-
1 "'" 1 ' '. , . .i ii I....I. '.I..,. f,,i- il,. .,'V. .. f lli.-li i.'t. An.irnnv. mii.i.'ft
ttMinin, :. itmi ll" ('.it: t. I t' '' ' ' ' I '"
Iii i. i i;. a -.Mi..l.'liif i'i. "'.'I i'i nn' CALICO r. v. I 1 U l'.M '"' 'n"
i.,,u 'i-i. ' it ni- i'11'1 '""' t&r-W'c nrc nutliori:-l to announco mini iw t.tt AiiN! I.W.'N:
Mi i:t ! 1 ly
j i ' ti i; .. .- : iv 'T.ri-;.
1 il l.i. '. !'.. J :'.'..
III..1 l'.ilH'l i g n, '.ally.
.. ( T I i l.i".
f, .. I .-', 'c .5
'. I'l -
A I 'i ,
,. i.l
I, ii-.i .1.
ii :.l 1 ::'
i'.
J
! -M mi I 1. 1
i M .' I I L"
li.'u.i.l! '.?,a'
" CALL AND LXAMINi:
i n ri if s i ciciL t;r
DRY GO(M)S
it c'aN'.n'". r.i-; i.i: a". i:n ;
. , i i tu tin. nrt ii.n ..I itiu lli'iiiuiTatlti ii.irt i,l l.'linir li'tl 1 - . -r-. . r . . -1- il , ,li .
J ,; , ,' ,. tl'1,11 :l Ulllt-S I.'.' pl'il I li'lll ' .... ' ' M .AI.Itl'I.M l.i I II l'-l '!.".
Ill
IK
iv.iui'TI.a:: attention J ;
I'.sriiCI.M.I.Y INVI ! I'I' To 'III n
I'M ci-a i. Mi'.'''i: i'i"
S i ! I ' 1 1 ' N.-l'l"v; i '!'
S.ius ! li.'.U'tic.s ! CiiiM '.- !
.S;. ! Il.-ik'l.c:. ! CuW :
.' 'i,,: "in A'....M.'.
:.'.' ; . I . ! i t-v itiiuornl
i-1 .'- " ::. tli)ift,:.ii .ii.-iru.-l
- r i. ! i f I y, i knnw ! no
'' '. n ii.ii ii i ." V t i t ti. 'Iry lt
1 ' ' . "'- i' 1 i l..i . o 1. c..;vc-.l
" : ! '' , ' . 'i' l'. I li.atbo
;":.' "i" i . ::,.' I . ....!,. .,: .u.
I 11.' I:'., " ft :"' ;l " III I '; .1,1 lit ,.K.f-
! tii ........ I.nt. i,pi:.: I I ' J'r. C. M.
.' I, ,: . ' J' t.' ,.- i.t, I.... in i I v .-a ' ,r:'j a.liocJ
: ,::ri ' tln-lil l.. In. I'll y. i. , . i. nl.r li,,. j HI j . rcrs '
n ii I ' : i'..y - i j iii ;, a ii ',-(.!i.-5li.; t:: : x I u !'..,
I :,i, i i,i K n I t i f.v luv .i' i.i.ln:'; Mio.-iiittik.-,
! o en 'r.-i. I' r I .. 1 1 1 n. Ai 1 1 ''I ''.' r. ... ., .-; t..N ;.-.'jn li,v ly pp.pur
( f ,' c I'd 1' Si'llp !",',.:.', I ' ..' .1 1 i .-'.'.. i.'. t I Cy I V, l.i",
VM1( I.- I O 1 ' ''I- ii.ii :;-:.:.: IT.. :.', I l.t ',:,:!,:,. , ,l,i,, iv.
tOOl T".- ..f .".in "r l ii'i. r 1....,.!. ii i-.tt ia 'i;l ., i,ut ', t; ,, , i '(!,,,. .;u,.r, B. tf
, I'.'i'iilnr t",u.-!.;., r!,:n,,. -nl c..n..iy. ill l-ti In i :,f t. J 1 1 ' , . '. ,r, hi. I ,i,r LJ If
' unt t ,n . In. -,', -, I'CM.'.i i.o..r '.!, Xyrni-i '..! ,,.i i.'; ', i ,. . ....nl ... p. a .:,,.. ,., n ii".
( i, : ' . ' 1 ll. .l.i :: ' I." ' r I. i 1 r. I l...'. I nl.i li 1 I. J )...; , ,'l t, ill
itiOO ii. I. ft l.r-'. r.il. fi-li M il lit. ;.-r ': 1 , K , ......r. , 1 . j '. ,!,. .jiiiil c.f r--
I ll. ' ''):'" "'.: : li i ,,! -ui u'.i f:li'i:i
C i.u Ll.: .: :':
. ' i.' .' ; :;-,' itr.v
fr "I !' i "r.. . . ii, ': I'-.r I. :. . " nn i p 'M' .W F :. I .,! ','. I." ,',:::. c H '. I .'' 1 .
t.i. i" , n 1 i i i, . 1 1 ,i fiM ., . i . 1,1;, "' nt; . ,
1. 1 1 i-i, t.i .1. Ki i. u . il. I r h , p M.v
r.r.A-i.
n ri'.'iiit'i; tl'' I I'l'in;, 'n..'i:.'P. j,;,.N'T, I U til. hoi Cl Ii.'l 1 a rtin.li.) id y l,"S!J N'.S i L'iii. A I N I'iS '. I.VV.S i .,11 ,. .)!.,, r Tl'inlv I "p'' '
;, . c ,,, '1'U. 'I ..i !-ii'. t-n-i.tii'll"" r,r ,,J0 ,.n,t.H , i)M r;,.t Attiiin-v. -.iij.-.'l t. In ' , 1 ,,l:'" K '"'rM '"lllli;, I .
en, ...i..n Itn.n'i ' I'-ilI il.',titiili' oi... nrtiua cl tuo Ui'iuccratic j any m Li-ai fi-l.l c-u:i- "I.O .'IIS ! CAI M KK ! 1 N"N ',,,. ,!. t J).))!' A 'i I'llllk I."'Ks!
J.ft:..'..:',L,'i' .u.m. ,.- ;.ini j:iK-.lt7. junt i'uJ. I.i )'i' 1 1 j ! CAS-l M Eli-! ;. I i N'.i'- . ' '
ffb it.tv ii si.iii u- to i u i. c i.. . it.' ti t ' rTT7r,T L.Dn: s;i awl- : (.i-XTr-'sitAWLs: Ann-! b. itv.-! Hi:i:'fa m-
th .".Mi, !' ....M c.'t nl-,! Imv;; ALlilOii Mini:- MlAAISi ( , i.N IS Si I A W i.-I X;,;'! ci".s! li'li'T.- i" ''!- !
1 . '... 1 '. 'II. - f.
nnrvi.
i .-
f i. i '. i :n. i 1..... i v ...n-. ,-r
i r 1 '' ' ; '.'-"Ji '." r ..ni', I ,
ir I-.-
t ' 1 1 m-( : - i'i n r u i ' ' . iv u ,i nrn i iiiH7i.' t i i ft n n r ti (
l,V a ..,')! : .' IV :tr ..! . jj !,( . A.N'il jM o lp., ... "ntil niFc l.,r M KN AND I'OY.S' CI O'1 IlIN'i !
ami,- :,, ,:"..: c-- :;';' " ' s (.u ,
w ' "'-1MV,r . " iiAl'S .t CAi'S : I'.C..)S
Cmin iioii', wii-'.i -,ii' J1'"-'. I ... , . , ciiiii-ir-i oir.ci.urii-:
in . it ,v sj?.'V''
;!-:o;.:
NSi'N- i
.IH''"'1
NtV. I
" ,,'
lIllV ''
ll tfl
IS.' ,
1.."
nl"""'
aii..t id ."l. t i. ti e '":! i)"'t "I" !"'; ri"V.'o nrc ui-.tl-.-r'.'J to announce , uin.s k uiL-' i'.oriisi
t'l.llniy ll.ii:i:.iilt. .-. ,i. ti'H .'rM:J... I...;Y W I' if k . f C'i"'tt'i"l 1, n- u "an. lila" "
i'b'' lull ' .-l.aiMl.ii. 1 i . tiFi',.1",! ,H"1 lb" f..r ll.l' . lli.-.' "II.' !" iff, hulj.-ct tj tin- noii'.n nf ' crKAIfil IIIH Ti:'.'. CI1 1'AIT.PT !
1),r..iif i-fi'l'"'" bi;;'..t nn .,ti..v -'t thr I.-i.nr ti.i'i-'.v. )'"' ' t-
0UII 'l "t'! i K
.J . !, iH...i,
1-1. lli 1 ,' .1, I'll!--
LUMBLIi CITY!
;' i
if
t in (."'" p
vr.'t'N
, )
;"!".!
tin"''".
I-'T
Cu.i"'
" i
t "" '.
-ll ,
I ' ,
1
II ,'Mi'fta'o.I .r U..' ....,'..'et,iM lii,.- tm- fiOMETlUN'U Sl'iWTANlIAI. IN!
Wllli'll t!:y In'f'' '''' ""' 1 'I. ;:.'" "l.i' I
,.( ,'.)H vl.-l l'"-i.M lime cii.iif.l'.'.i
vriili I'i' iff rif-''"u r"u' "
oi.(i',.. I.., i i lu.k'it'r? li i;i"'H i.'.i..
bor nf vi.t- I"" l'1"'1 ' c '," :' w,,!u
Mi,i ,i,, tbea ilia I""'""' "".!". 1 10
: ; .i..., ii.i-r of v."f. '"ill bo tie-
clatH.I ."i... f.'.ti u.' !'- j I I AS nv.-vlj .',...,.,! a-FI...,. in I...u.l.i r i'it. ' NO l'Iu.. ! .Si'lltO.... NO I ."..
' ,n' V 1 1! It . I . r.. 11 uleiu Lo i i,u i,n i iii.j i,. i.ii,nal.ii tun- ......
CO J Mill J-1. ' ,J 1 , i ' ' - ,...,. U lie: '! .Nntf '- .Ni'i'li- I It
Mll E SP2BCIR,
J I AS rc.'.n ly i i "-ni il ri-?!.... in I.huiIh r I'iiy,
LJL ulieiu Lo i i.un pi, :ii, M ,, lj ,r,al.i' tun-
is unkxami'm;!' in my i.i-:
A. M VAit'lKI Y !
NOTIONS! Noi!"v-! ;)'!'l"
1). !..'i :: I i li il-n i,"'
i.
wif U - i- lJ .1 L'
.'it IK
l..i- l
l-:.r.'.' : i,v f: ... t.
I ). "I l..... j (,r .
7 ''' I'"
I. 'a; .i , I '. i's ,': li1: 1 1; t il :. i '
( '; i ,.t liii-i'-.' hi liiai k'.':..l!.'' 'J ' ' . !
I'M,"- li.i-j.' :
!;: - .V La-j- :
."! .- i'i".!'p :
h'i.oc J 'liiit'.'i !
Al"-n't iit'yii'.i:;ir -!- in ibi- I t ' i
A Vl'.KY I.AKt.l.A.oK'l M KNT OK
:.'ai:i;i:t.
.: Ci.i'A Kl ILLD lJA
i -i
p.. . i
! .. ...-.'
1:,:.: ni J. il
u i.i: jff ;:, , ...,..;, i- .,. .;: ;,, ,, ;
. i f I .'y. ini :, . ':: ; i, i .
1 1 ' I. I il l,i,;ii I . ill::'.
PMTS OILS .M VAUM.'SU .
Al I I'i i i 1. 'A, . WI.IMLUS,
' ; ,
vo, ir i
. i- ' vr r. r,.t tin;
I i "i i.i. j i.,' . , ...
n. . :.: i, i : . : . t', r..?;ii.K
-l.i". 'i -' "iri . i. l:-i; f. ' t.
' I.U' i' r ':: l'.' ,,::' i'.t y h.,1
"' " ' ii ' ' ",!.l.'... una i alri
io n s nti pr s-
II 1 1 1 .ill:.i A
Li :r. v.r i.s
:I.1T A l.i il.Ll i.
:'. f l M T ,'.v.i:.V.
r if i i; I Kirn, ' in" u. , . i. ... ' ' lii i...',n'ii ' "I u f ? ,
fef7;:;;j:;v. !.A.wv . vj,,,"ls- K!tv , i 1
Bi;;,l.l.w.1.l.W'IrUI.TI.-.tir,om., 4 I r,t',:;r.',;.br A) .unn ; ,
iv n I, 1 i. ...n ' 1 I li , i .f.ililO .' ill..n !
i. . I. i . . 1. 1 1 Si ' 1 1 . . l I ll.l .,il IIICIl'.i' 1 -i 1 ' i .- . v. . 'l i' ,'.",:. 1' i
ens vr are,
V. I: ll-; f. it:,r it-".. ' U- -nvl .to
in ii ,i : i : i 'i.
ia: .r.tr :: "r
Am. i
-iiii.
III'"..
il i I i
i'i,, , ni V.M'I
a I. iTvii. !:.-;.
Aii'l nil! Ini'ri'.s ni rti),,'lK'f3
V. . i !' .'". i"i . r : 'I
f.'l' : i, i " '. " ,'i , "V ' , l' ..
.'! ' ' :. I ': "ti.l. 'il" t:,!
' . i .' I ii- ; '
" r i' 'n rt
t "l!" ,f. ,':.l'j
, l- I
.I I
I
.!,'. t tl i i'i
til I!..' I'i ll '- II
(I'i
i '.h'l -v. cf . j; wro'.'.
I'l A"i! ti.i. ti
r i'-ii
- i .: .-I t'i.1
,i'. 1 1 t naa
,'i,':l', lint.
.!!.' I i t !
' J 1 1- 'I . .'.!
b ii .r ( ii p li ;i ii n ;i
v. .....I ;.' I". -i.
0 I! C , " ' ''' ' ''' " ' "u '.''-''''' i''''.''t.- t'; inkful
t ;..;,'. .. .i -i 'l. i in I :. ' a i v in , i ..j. it.. ;,
j ,,, , h i.',. I.f. ii r. I ,: . P. !. ,' I ) j
..In... 11 't' if, 'I " t I) li,' 11 ' l ll,-,' (..rllli..
j i'l'. A'Ait'i; o. c.ji'N r; i:n;iT.st
I WiTlli, IF 'I'' i .-,..) tnat lii Hitiaiurr cf "(.'. AC J.'.i.K iTir." .
ni in.' iu.a: r::ti nf i... Ii li liti.
ivit'i' i! r i: 'c, '.; f-n,.1
lir l.aif ('i.c:i fttr f J.
S'-,. u'iJ y-lr I,'.'.!!"l nr:i '.i u, .-Vf ',.,,
.if, ii . i 'l I ".' I ut -:' I I,, i vl t:; x;,.,,ns
,. r-l r,-:! :.. I',. n t: : ).,. , " , . i , . , ; - ,,
"'.i I" us an I i.i I. .11 ! f '..r 1, v;,,-.! " l.-.'.lJ
i'j':-- .
i 1 1 .:. (!' nn-j .t.;.i!i:i.,-v, C.Jl Afc
I'll'-, I'll. .a l'Jlpl:il
J0NL3 i. LVANS.
(v- JJii W C. M. Jic..s 1 Co.)
lro ri.tiir..
.7-.T...n flu'- A flajlnii'ii L,-i-
.'..fn.i. ,-T J ' . '
I1.'..
IV. Vi . U (:;
: :.' 1 '
;v;.y.; ;
All, f; , i ii
.-.,M..,.I .Iiri.b W. CillUP- T.ii.nl.rrm.-n on-i !. r.ipp! el RHl,'i!
'CO' '' ! : 'i ::. -: :-ii.i: :
( til l L .-! ! I I.A! .-"LtiAbS !
i li'itfii.y lif-alii! .'I ti,- bunk if li.c fc'u
nn. 1 i'i, mi, in in I '.ii.ii.., li , f Pin ivi-ppvill-.
.'i. y .i rf.-r; I
I1' . prif-.Til :i'pii,.,, r v
r. I"l .r I, in i n.-in. in i- ci-i.'f
11. I. 'linn.. " ' STIll' K ..I li, I. I .. ill. ll k-i I I! u '... . I' ltr T, , . 1 I I I I X .-! ' A I,
i,.ii ! m . ; , . ... .. : i.i .. i I'-".-, vr
JW,i - .l..l,..,Mill..'r. jr.. Anrou llariman. V. lJ1,,.r;,,Vp,,i,,;i.v ,,.!-;,.irM.,. .'a,! n-l! Fr NH-T.Y oF AII.1-.1NP-! : i- w.r-Cnn '1 ILotts! . Uric' Frtitt ! ''".i I:!,-,..! .i.a,n i'i.;;
Ti.i.i'i,,,. i.,i'i ... .. i. i.iiii, i-K.-pin; i - but ii." i..i -r ."H n-; iij.Mi.i.Y oi' Al l. KiM' ' .Si.Lt..r-i-'i.ii'l Huiii.s! Ii iiii I'luii : , 11 ! ' ' ' '',".;'; ,.
... ., 11 1M... 111 l.'.l,"k I .,. ... r.l. I." ..,',-' ill. 1,1,1 ,llk. I r tt l' 1 I n , i1 . " : .1.',! V "I HTI.l I l.i:. '"Hit
"' -"I'I'.nr - I . irn."". "" I"-' I .'. .' ,. , i. l-. l . .. . ... 1- I I'l -1 I I I I ' I.' ' I i ! I V X S II" , . . .. ... . u . I ,!,,.., I... ' I i
Ui'IVilKli'i"'l'ni" ... Vl M'M K'U l II U i.wiiui' J ... -
r..,V'S )' Hi: CT 1! M't. 1 " "
T ri .. . MrLlvVfiK
,v...v. .co U-,l.nn.:Ml.,..
rfrl'l' i ' '" :'"''--'". i "rt r ... ' ' , Ml ot tho .r..M'.'..' r.i SUp n,t hp Or
,,v'"" ii.'-Mi... iui 'v. i-. j,.,M'i jons m. ei'Excrn,
,,0,l'' l, it- U,.!:i - ;.i.3ici ii. li.tiri-.lt. iani.'i nun.h 2. ISCI-tf.
I I . ( I T I I 1 i-4 I ,,rx,.. m'M..,1',.- 'I Ml- .r.vct.;.. I Al'IIISi- l-,.P ti'.'.'lF'-N.W Mll.A',...r.,
V JJ JL JL. J JI .a. I.i'", I'Uiwiil, iii, 14 A.tsi i.i.n- I . i Bi,jHi , ,,i,1,h;,io, iir,.cl:c-:i..atitr, iilffl
, Uiivnl ll.cHinp.
OF THE LATKST .STYLO. FITS TO
rl'-vi iMM-Fr..'k ShM'henl. Tnict Cor- ijt.AMi I'RO.MImSORY NOTE?, TRIStEDi ,un r, 'rvr'rvYfnv
ijijj fc, Wm. Kinj. . 1 Ji Id .tU. fvr ! t (Li. I evii ELRiUCDy
110USL-.
05?arflpM. Uuj l?tb. 1CS4
ru., ti!h. Won! ib lmuf j. I tiich Mi'f'iooi, Git. j
hairr, I.t t'lu'ii..',,; nl
.j. l'. jrnATzr.irs
..I ii i'.t
:.'i
r 1... '(. I. if.
Si.:'
lit ' " ) --rrHK?t.
' r
""U-JllJl' "
- - X" '