Clearfield Republican. (Clearfield, Pa.) 1851-1937, July 06, 1864, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i .'-'!
t '
I
HrfinmUVn i
Utu, tot tlcnoy. Alu. Scon:::i mu im "fatob cp an
.11 h.i..iuk' An It-it Vr t n Vnti t
m niv poiim'! in'lnll aw Hillrl'4 tU I '' "' ""
Mxu.r.M . .1... i.ai YTI'N .,;, n,ninlu,. ... .
ur en k. ..
1(1 (Vim.i.i.i. .I'.i -""T Of l.
7W frmVhu,:- The Tt.Lvne -beet of -' . ' nV,,v":n!- ' W-t-t I mix c,i. rWk
Furtbo RrpuMldia.
GitAfliu-roN, Juno ?K, ISM.
AY
7 11 11 HAH, Tli. 0..vinr,r of ! Gim,
..v.. . .mii.-w.
f ' "V '-. .'.....V. . iMd.-w. vi
. r-en III mu . i.;i' , lam.iki me iiiiit.tvrriir writ ...
1 1'" II , . .. !
J...-M ' I l
"MM. t. r, ,r. v.n ci.,iT.,f n... . til l
iTlif Clrarficfo Sipublitait. i tl
i .. 1 1 . . it i . r i? .. , . j c 9ii .
lit t to ficm Uio Mil one, except Hint, it T,;,.,mv i .,,, i.iwn. .1 uoe Li'J I. uUn.l
'inovide for no umm-y commutation. A theii.ov cm-'ei'iiiini. law l.y i vote of t') u,r wt I.,.,,, i" ('.ITi.ilip-t
bounty or SJOO f.-m.e y .-. SSOO for. two '"1- "' 11 w" Hud l''"'lV v""' "is masior. npi . i4 l
4$m o --M,si; ,iioM u,, , ,,,,, r,i,m .hu.:;- :;::,;!:::;;-ri,;l;:;:d,;;::ll;,
oir. iv.l to all Vnlunlt-e-u iii..Uul.lilui.-, t'U'i, is the only i .-"..l... I deeied Abo.i- H,v ,(U ,,,,.,, ,M1
Tin 1'iri-i.Vt.t niav til nnv tunc mil tor a- Horns! I mil i' ''" '' K'Oih..' lhlj ,. W,,,,J liU.e vlc ;,i il
i,y t.uuib.f uf volumror he tmiy m jtoi- l-H lw pr-y un 1 veto I wi;i llio iK-mo- Ivr !.' ion wiihou'. .v...w f
.... . i.-ulu MIM II liKC IO 1IUK V O" III ll:IKrS 1 , ...... .1 II I.. ,. ..f ,1 :b.. i
r, tOM-i-viM-iilii-r I.tomp, io-r ui.io ' u !.. I,,.,.,,,,... In. U .il.vv, ;..,.i ",;., v '.' t
id
I iini tiff loni ii . "Ui '
jy t r"fli'i' i t r. .., hi iiu ii itir rui it iii a tw i: vh ha u
" C!c..ifM'!. (ir ...lit... : iii.mimr, m nu, Im tm ,l"tleu7
' Wiikhk h, A Jni.it IVm ln':on i rn,nfm,rriT- in I'.U'.it o.tv, mid ocuutv .
il.l. I '" 1 1 1 Uiu ft in i.'lu.. i. U; Inlli.i (or. lilulini. nl lliii Com- h'l uuity nvi, J'lllil),.,! .i" 'nt'Ai,P
in Mu.V- . iw.i.lil.. vim-li it u.i.ll"i. ;u: ) ,M , lV .,, . . . l"u,
... U-'o- ,. V".'' '"' "" ""' io.) iii tuVi ,.tf ... ...7 1,1 eu
..,, II.. ll'lullin",1MI n.M.iliMliim i.. uo lll,;iu.U,a -J ") illn
, . AN M'l'ln.n III, II. luilcl A V U ;
II T1
wmti ; i i. I il tli o jiiopiT iiuint'cf sliiill not
ill. 101(1 li't'l4 li'nl' 11 l-lillli', Mr
I.I llMli llllliiliry n I V icn 1 0 rc'Uhilin ill I'l'l I'.i'l I '!. 01! li.l ';i,l'J'
" "!'(-r H I u I , wl
- - . , , ... ..
u
II I ' 1 1 .
...... i
.... . . - -- . .. . ... to'.iuiUWJvithiu CI o'.iv. U ln:t l.ir tin- Hl'.v Arc llicy. !..., ojipwoil to u , Ma kin,j. l, ji ,. I fr l'r. i-'.-f "I Hi.' 1 Si.,t, .-. -,r l. ii.nl, ,riiy f I !,r yi'iir t our J.-,l j,,' 7 w 011'.
w ....V.1IV . JnvOlli ,!..i(.;,.,.v .vill oV.co iiui-i- Ut.'ly l''"'l"''' .i-.scootk.n ot llio ,..?-for hi . siaLMin-iu l.ii Imi, r wnul.l m,t l.nv.. tl.u r......... rovytil.. c,.-i r may ..vr.-i-o liiinOicI Hlltl HMj.)t,u,.' f 'jttftA.
" u.'n.b 'Al '.':..iJ.M.- d i 1.1 inn. ami iimk.v lMII sm! (H.H.O iiui. i -iimi . j . . i .-It nf mi 1i.il".' -in n , r ri'tinn- .v I'm t H. ,r.l ,:i.. . J 'il't i,p..,''
. U,,,. ifcri.iM.o!. .IM.li-i- .s.lH.u,t,.r,.u........,,irihHV.,(cooi.iil...! ..;.;. I . k,v U- pi.'.I ,;,,1,,r , a-,,e ,,r -sii'i , . ' u. M 1'K.va '
, . .., rilioo.v tol!M.LMsorAi.n:i;Is.',iU., ilrini.. k-.U, - I ,n. k. folh.M n,. vn.i. ,,. laiv. a. llll!v t, u- NU10 ut ,...,. tr i.;,'om,, 0, ,lu f"u4
All. E3. ih.M- mo tin- it'i.iii U iiinici i.l Hoi m i mci.t at lloli'. Miool II, m I i llu . ,,.,,,,1 , ,i,.,.,i,. - ; !' k.i.1 .-:.-.( jor, i,,, V
T'ic a :: t. iv. :i.Mi.;;.."..l t) v. !..-.t n I'.I iv, i,ml uur re. '..!. cut nim liu-ir ")' ".Ijito .Mr Si-uiiolil Cy rciMm- in- nt "IIoIi'h Si-Ikm.1 -Tt.ro ,-.: I..-i.v,. iMiii..it ii.,-is t . t'.u !. hfl-I. an. (!,,.., UKm ,,
moil. Ill l.io l.'.O.M, !l'l . "J.!.;,.
"! v'''"i;ii,-B'l.Ja;
ol tin, .i.Ai.altl, i, A
Mm' .- im- ,-.t i si',T.n.;,it;i'il IdIv H l i. cxcliuliil .ill ul).-'.i- ii'Mlinj,' I'im. -iiul tlim OontJi-mn "the "v- 1 I.ium-." cxivpl n Ihiiiiih or iclio.. meet- fclt-v. mil Ar'u-iu l ti: i...nt.iiMi.m. n. 1. .l-;..
c:iv;i;:y o:. , .J!; ion ui.-U 'ifii. Wil- tioM .:.;..( ,-.;...t il.ii liu'.'d 1 1,0 I'i.'l. a...l- ..... iiryint hv CUvKo-mI. .!.... lo ,.... !, I;!',,;,1"' ;""'; m -r. il.a ..i-'.j-i.
It h ii.i-mI.iii ll. .it .Mr. ,s. n irod 01 AO- ,.- c.i, I.., i...i:i;.... .i.,.. .1. ' ' " 1 ' -i 1
j'CIII"., I .icni.n- iiiu.j
ii, st i.i. uul ,....li 0. -ol's to iii'li"y t!u J ooi- mini nf I n ! pvicft cym'tiy in liii'
1 1 will aiinijpil : .,;,, i. i'
iMi'rn.i,!, i-.i.nin,. v"!l t;..m Kiel:- Mar (.,. ll... . iniuo-n.ul inn uMiiMi.Vio" oll'loi.iMO. 11 LuU Mioit tun.' -in. v n, lumsdl luul i.ii ly. S.-.i., V. Xnt.iil AM I.MilU" t.
t...)..l. I...... in' .ii.'tt.;i..it mur.y. -.shore ndllo i.o ,'ust o-iu-c . 1 com- the lui.niii.iy cf the .v..'.oicV'n look !';
iivii.o fur i" IJI' f''-"' J ' 'm.''i in the !
"i'1'"'' i" 1 1. ii:i.i vu,iVi..
till MIA Ml ox.
iv.iK'S of '.'.ii) 1 '.. hni.ii; 1 ut. I l..nvi!ie, inul j l.imt. As it ii. tlidO is no
ll.C Pi'li r.-'.-'ll if iiml L' ' 0;li:il ' r.U.II at thi imyr nt'iti. Tlirt l.l'io'f
I I.. :. i j.,.-, . I H 1. I. ill. in u- ... 1 1 t l. . I J .1. ....... I. ,.r ,.... Iw.l I I . n a 11 l' It'll
.i. j.uvt.c.i v.. ..'.' , - ...... .. ... i'.; ."j ii. u ...-u .iii.i
'.'.'t.iyt.nfl to I'lmti t..-y i"'i'c ti:i-t bv ii really rii'h.
!', i.f r..-t i-l furce, ' h'.,ili lifii. ;:.'. Tii" I i I'l-t h rny ihiii'- l,.;t oliforin,';.
'"'.;'.. iviiii ! ca-'iii'V. n..J li.o i-ntire More llian two milium of men have l..-ti.
. ..t li. ..'.irp, pu t !' nnolli.r corps, pul iiro tin' i 'rvii'p t.l r-.u'ly . A iv.ti .i 1 1
r.'! i.'i.' '..i Lis it'Iii I. j;. cm' it : M'p''i'- lu Mi'. U'iiron. clriil mu'i of ihe military
til tin'
11 . . 'I. 0 ....
vi H eKCilou. tic .,. "',
of nUOililUlCH "' 1 i on '(ii . ii" i-i'i-n , win in I'lim iii'i'lili..'l,, ii! t.'i'i r'J.l I.'ni'c i,i tin i.l iiim mi uc r iif,.,, ,.: . -- in 1 1:11 I tui'n ol'piliitv, M
M It I! I l''.D On th i'th till., bv t!cv, W. A.
Uliituro, nr:inliir.' any .,iwi r? or u'r. !. i;-4. in
nny c in v. Ii.to tli rml'mriiy tn ,;t un -u Ii
ri
lii.. dun of Iliv
i'!i i K", of ! .cli
ivai .l-i. i
ltLi.
ll'l,H...
--v,i
l"ll,l:lil!.. I,.. ' '"I;;
'.-ll.
r .r'u ili'i'.... Ins I. .3 jr.. it in iv If r..;ifi.T lm. lntr I !i',' nil n.bur of in oiuj,..j', ,S(ii
'.I foil in! .'Ol'Jin;; la h l-i filly,"
- . .. . . , I'lHlVll. Iili
r.i'oriiin inwiiHiiip, Mr..-. !li-!.r innil.ii., U !' '"'O-i nruml l.y u m 'j .rity m om 'ii "iii'..; vl- u., n!, ,,ari., ...i..,.,,! .,' M'nii ,
. . i . i 1 1 r . i. I .. .... i ,
by M.Hi.'n tl.ut Le lifiuat.l I. .mi ,m ciionla;-: 0n' ll)0 .,, int ,'1U .,. 7, ,;,!,.-, ,.f d,,. I.ri.l i .! ir K....i.... -f tl.o sum. ''riL'' !. I i'a,e
in- ll v M'oeoh.- of M.'U r b .1 f Xen f-t'..T, in l'ilio i...i.,l Mr. Mnni.s S. !... Am, Whmii.u. It i 1'vi hi in the Toalh Ar. " "" . o (l.',....,it
." 1 . ., , ,., V , , ,. I f, .Mo.Cirn. IT,...,. .1 i I;, r. .1. II. Hii.il. ti. ln''onrtl,o ,,M C...S !...., that any fi,..-.,.l. b 'X bj, lo be W Ia, i
oik, liiMrad Ol Mi.Ii'l' i ll.'iil ..) ol 1 int.- , 0n (U( ,(ii u,( ly )i)Un , ,(.,,,,, K-M. In ""'"Ik ... iixn-.l ,.nii, alcill (m .iiliniiti.M t . the M.-il by tin) prop, r olSic.-rs. , ,7
'.OH I !. If-pi'L-UOl,, lu '
I'll', ' In si Aim i.il.iHn. .'.I"1
("ii t j iiivi-' ,'i'D at'i't.u 'j -a i-.h heavy b'.' s
Midi; J;!.).' '..is' (rtiif mu ; ';:
,'UtM .1'.: oi' i-. bid. l:.f'.i.n, I
(. .en in Hie. in 1 1
i;
S. Sen. ile, r'.va .'it. i-
i, at:.) 1J 7,v..' f'.-i. '...-ol ti.'.-e havo lieiiet into hi ('..Ilo.vi-I-. ai.d ho may i.l
I'ti-.i io ii i4 i i. . j ; i
0!
t:. '.: .
lieti rf
'I. '4 l-UMM'
l:i' I ell I )'
"I 1
captn. t"! oi' out I'
O.'lili ill H il I'll
.on i o.i , i ; ;ir
. iifv irunli f.i
.'MCt, U':i lii ; f
'!)C!1, h:;S lit" u 1 ili.
.0,'t n.
1 M l-l il.,M In ... Ml. I" f.'i-i" .(, r..rwr ;
The 11 i-ns1 I.":'", J ai vis nf tlo.' -I.h in.ii. mond aii.l !'..'. ! -.buij:
i.ub'.ivh tt'j wtta nf iiii'i-Jivi' u-t'l invi'-ioi:
.:f lViitiiyivtir.ia tln;t Iii.lnileii, ut the
load of ;)5i;D cavR'iy, vi-f t Ua,;! r-U;vn.
,i'f'p;it ir g to I'.l.iich oti '.'h.'iniber' ,ir('. Tito
iJjir.o'. U'.J i '.r'i rb.-fCi ili acoo'jtit a
I.Air.?. W, l.a.T Mr ,t runv.r cf .'-f. s
t !. 'm l.urBiri liai-r: " n. nat Hi u J
)lval!i:.. 'i'lii4 .J ipiitu proprr in Mr. S
U'e i. l'.n;te his i-tr.it-iiy. l.dliini iliua.
conliiiUi- l i p'jii lb.. vi,.l over lim e) o!
ol iS'iinr
ri im.I I !
iili'.pi. l'.v liif :
1 i
i.... ..." I' I
li nt a m,;ii.)ii i f in. n ; a.. J after all lh M..r. ;f .. jj'A.mr mi..-, n ,
."CV'.. t. i. iil f .lli,.i..: , I ...' ii'U un "r
" r.m't
M
i.'cti.b'. i' .to-l,
:ini
ly iv 0
ili,i:l' .; i in' -ild
f.i! .1. . i I'.r.inh.T ''1 Hit' p iMiinil he I."
1MI4 to bt) oril-bi'd
t t'-'-"H-!J. 't! ll'.. t'.'l I
II
tl-'
r
M'.l.iiul.itr. r. .T.ini.it l.'nniviiv, tn
ll'.'l.'ii Mi. h;n 1. Lnlli nf Karin.iiis tniviisiii,".
in i ;i :t:tn i.-i ir rnMn-'iii., .tun,. t -m,
lli 'llill' l I'l.'llllnin ;. t.n "f ;iln.l 1 ,1.1 .--aiBll
1 Jliti-r. ii'.'i."l I irnr nn. .'I ilivt.
Jl. I. ii jniii'.l lie. w li 1 1 . -r. . '..-.I clenr uti
Tn Ullij l.'!"..' I iriin.. I i .I.'..i' l.iv.i.
Tli" b!i-.- ef ll.'.nvn ho c'it -h.;!l ri,
J'nr it.mlli li'.itli im ilmuini .n t!i"i i
'51 flu ilibtrtisriiiiiits.
. . . . i .- ... ... i i hi 'a i.
tliri'ii iu.intli n 1 (cf Im i ii r Mu lii'rvivl to I.v I it) t t.i ....i.i..
' . .... ... .i,:,i ......f... '. : """'" ainii.n.mr,.'.
,i,,i,:i:,ut..b:-i., '....h .',0.1,1 '....i:, 'a...;; "; n I'l.i.aA
ha r t..iM.it- 1.1 n ir 11' ii"!liiil iv mr, ..r.i.i . w in .ili.w t.
t'.u.t . irur;. ami ili'tairtly : ' ' lnei..ii'i.:i.t. or a;:y o! tavai, w,v '"'
Ami Wiick'ii. !'.v in r. -t .-f t!i C r.-.r..l At ' their uppyUl lh.'U..f, l y vut;r, ""
iiul.lv .f 1' .11111, .iioi.'.i'i'i yn"t-i (-..' tiT.-aty Hi in V i"'p:iiii'.e, wi iiien'or ini-1'
t!nr I I iv 1.1' A ri'ii. Ann 1 l .iii'i.i; .in-) th.et.nn I ' . i: ilv '.'i im.-i, luid t-.tiiv i.i r.'i'I8'
11. I.l ti'i-lrr 1 .01.1 .i'.v f .'K. it 1 (" vi t...,t , ... , . 1M . ..' -,. "'A -
'' '"is . . , n,. .1
I .'
'ily).H'
Ai'V.i'.ir. iv the 1 nee or .:;
1.
1 at Lay at Tiio!.- The I'i n-.it Mui.-b.il (ienijial l;.f j'iM an
anil .SIh i niati i, nniiiiot d bin 'ieeisi.ni that 'i"i.'i oes ill I c
It .ix-il and .'rippled in Xorlhetti tiotir- i rocived mi'h-i il utes for n bit" men.
j.i:i, HiitMi'f hai been f. .1 cil lo II. e to I In; Tin' ptiee of ot.bi'.uiiM nil! 'om inn op
ni'Uiii'aui faMiu s.M-s in Wc.-U i n Vu jjima, t.-itn.. i.. i;-ai:d del! ii'. What n lli."
pecul a'i"ti it ivould br to impint a feu'
O'r.in' te it M'.u'.V cr.i'f of ii il.l A I'ri.-iiM ! W.-.nd.'r if on:e
,1... !.,. ......1 ul
I he b'i-ii.es .' .Ml ho jaMiiei.t'eiiieii'
f. r il.c I :ii n-p ..' a.-. .'M ..ii l..i i
' C'l'll. Ill "! N ' I li. t!i re i :.t ,t '.n I liu 11 i .1,1 !!, ..r ...
j. "'li.i il ef i i'l i. t. i: I l":i- nr- c.!1. t "I I i n lli.i
li.,'. .mil r . f V
1 f I"l','llnll In
. iV.'.ll .'.til ll, C'
Orj).!;!. O'lirl Sa!ir,
1Y iirl.1 f an .r.l..r nf l!n Or.bai.H' Tnnrt .f -u ,...), ,.,.v ,,r ... .,.v . r.,vi.!,... Tu.lv. mia;
) 1 1, inii. l l ..null', tl.u ul.I i-Mj'ica i,il ...v t.i,; .-;",-.( i.;i,. un i l.y ,0 i,a! t.i j . int"
. O .iii'i..iii,vi'i!t!i 'l.OI i-'i' -i 'V t '
. - 1 'in I 11 i'.'T y .. li -r 1 If nf 1 1, i h 1 ..'ii a
'i. ii. 11 n On I !i.' 'ii I . p. ii-,;i- 0 in
lie' n-i.'i! in mu r. in rmt I si Unoi t ' nc
1.1 t
el .lll-l.l ," li.O t
1.11 I. io Ji.pl
tin. e 1 1 tee
'!":. lot... . .
lonoM-.l 1,1,,,."''
. - ."".tllK..
e c'":uua,i
M.e njit -.I M.:f,...' I,,.,,,.' i
"l'"'-i u.
1 :i .11 -i, 1 hi t.ir ..r 11
fit in I 'n H'l-'l v.iviry. On: lb 4 .vm nr... .,
to::fci r ut i'l.'l 0''tjai.''tii tni' 11 1 rcm'-'ice c:i I'd
1 la ci 11
u ot'puii l eJ by j't'ii'l'iii i't tin tits tent fi tun
K.i.'uijii.li l l.y Li e, n't
tl (-.I. ; .'.(. .'. To flirty'1 hell lite iiUuV
liranl an I Si,. .nun, lt..n', Ai k.iii:.p,
neatly alio! i,o.iiaii.i, I lot ill, u'.d Mi--ppi
ll.n 0 bei'li a1 111. 1 inrd to til" 0 'l-
d the war M.i--ai,h'Jffil hud fertir 10
11 t'i'iii. uii,. rriiii,-. Oj't- Uaien's I. j. .-,,.).,. 1 1, t ,
biiOfiv Kiel iini Titai-.M tvi? mo nijvinj , , , . ,, .
1.1 '111 11::. ;:.iii.'ii ,;i.;;i i''.', til U'l' OUIU
.il.r'iU'.a
I'.'l'.lli ,'
la.r.aiv
i.ur ;!r,.
I 1 .nf.l; ,ry 1 0 !t u. in;; 1 .,
tj..';jr...'.i'. c.uioi iaj tu
l-'iO.
e.lti.p'Ui!.l, t )J ; .'
:(, in j.s. j onion to her j- uiu 'ion,
i.'iti aryo'lor frio-titr. S:io I.n pu'
111. re m fi .-. it. t.i Hi" tiieituiy .ti rv:.'.-
iw.-.i In 1 I .:I.I: fi.W.V.
I i-h in'!. Mill In IliiriiMilc Tuiviishi;,
nil lf,...,,...y fAe .1. ,l..y ,J.u.ju,t. A. I)
nil t'.io uii'livi'li"! en" leil!' part nf all l!i.it p t-
Mill lr:irt "I l.iml Pl'tin'i' in li.il Hint llilli.'Silr
u! v.o.Keei atii lint i..ivii-fiii'. ciiiiainiii.; ..i .inn i.rn.' nr ie
l!..U'l'l'"l "ll t,. ,:l,l 1 y l,o l'.v, T. nil I 'l-l !-.oil!l
l.y .l.itlll S'lle1. ' il l 1. nil (... '... ll.,' I , . ; j lnl'rl
mi tie.. Ni.r: h l.y .1. !'. 1. ' ) lain t'ej c. Ulo ni
lni'i.ii t, - .1, 1 1. T .1.--1.
Tlil'W - ('.-I, ,u ,'..r r,r.n.iti .a ,.f il-r.
I'I'i'KIl M hilllil, A hLiMJli.i:...-.
.'u'y 0 i 1.
111. 1 I... . 1.
auo-i'it ni i.i, i4, I.,.. i'..i1M,,.l(.j4 -f
1.1 ,
I c I i:.m I'.i.l" in ! i"!i Hi- -ti hi I.-li'' ". "I t
citv inul r . 11 my m '..t. in. 1 1 . vi 1 . 1 1 1 . i' i- Ll 1 -I... I
ti.atnn I i Mi iv '1 I '..' h i-1 I ia ..ii uf 1:1 tn .
f n 1 1 1. imr .ii'i 1. '.nr'..., j. ..i. 1,1. .....r,,-,. ...... . .. v .... ,., - K.l , or i,"h
ll.i inn. .li I he I'll it I it -. . J i'i Vi...)-.'.. 111 III . li.iid Ittl.ei.li.lietil, ii.:i L,i p. . ,1 '
..1 a,;.-.lii.il, tae pieiai-cl
lo i "ii-Jie 1 .iticn u.fl p,,..,,,, y
I 'I.Vl...', lo. Ji . , ,
y t-.t r nf 1 ur l.ei .1 . ..1..1 ihi.u.,ii4 .1.':.'
me I si iy f .'.r. t-.r lie' I 'Ol "..1 ..(' (iv. 1 1
t.i,' ni.pr..v.i: ai.'l 11 ai . -if. "ii. "i' r j 'i.
, ;.: .1 a "i-'i lni '.i' '. v. ',.i"'i - i"l .ii.,.. ei
1- !!-. I. l."M nr.. I 1 up. a .tj !.
h.l..
. ni ll.
...i.l I.
' In
ai lo urli'j
Ti.'.t tl.
r.i. 11! !., , : .
tin.'i
uu'iiei-iiiciil nf 1 Ii
I Thi in the.ar 'ei'i ..f .;!'.ii - in ii!,i,.'.i itic .,.
.iT. COlIClJ. ; p'-'.'p1'"' are told '.ml liiey oi'H'. :i bio a to
-'ii.Mii V.". Sr., t:,!l, our t;seSfnt meTibf-r 8 "''- bloodvettin-." Thi- ia our
..I f,ip..tp I '.i .: I.v-,:!-. ..,. i.i. Ci.-ti coiiditio'i now
f ; 1:
lCA.-v a.
1 ,
i.'e'iy
1
i'i;. rnr.! s'
VI'.XITIAX I.1MMF.X f.
u n our l.eiirih'-1
'0 !'.. '
' v.S'friii'f.,'. vote ftpjair.it
Mnfaluaipil in!, ri art! a 'unit t.j c'dl fjr an-
'hn v.v; Ctiiwr.i; lion ', a ilirlin Ad- 0:':O1' million or 101. lion ol rtvn tn do
liiiui -tiatiuH 'ttioaa'n j ii.a t-tirted lip n ; what, if they iver" im-'i of htaiii". tliey
iiorttvl'd r.i"f .. Tl.ii i i r -.-.i? f .f the I ir.r,,-r u'ouid Utnv.v urn iniri!,!f.
ot tiio. .' 1 10 r. : .1) jjiveii tin
Ab.iii.i'Oi iii.iiur'l v rr
As.MiiFk iia.irr i'hf-.-peci.il Wailiinn
!.M. r"i re. p'irdi 11 1 f the Neiv V01 k lla
ili'.'id mi S piibiy la-.t, tayi the IVe-i-ib'til
mil i-.-.ie a o.di fur hi'.:' a rntllioa ,d
i: 1 ",i lain-eib i'e!y af'er a Ij hi rn :n .'11 1 nf
i-.M.n)-,.,. ivhi-.h. tit lolioiv, t-j ik place
on ll.r i ii.
AT fEJIPISD "l-l URDS i' AT ESAD
K imm, J . 1 1 17. iji'T r. 11 rxi'iie-
1.1. -nt n.i. I
'1 I .1 ' 1 1
l!l 1'.
.1
I .
Ii:
: 1 111
mi a li. 1 lis Amir 'uTt ? Tiii-t is tl..
'rt'.ty ff ai. iio-i t ll'.r,". IIjoum- ....., i,. to !. .il.miit..l '.. tl... ..'..f...t.. . C
ud hi t f,il!-t.ita its Jjy .iliy totlifl pterin i.n.j Ivanla, i (,., of a j ivpo-el
!y a-ly ha been ihn filject rf thr most MUm.ndn.ca'. of 1I10 SiHtoVonMifmon. on
vvoniii.iio !-nMn-. Tho devotion to the .J U.iy .f Aojj.jsl next.
Abraham I, on the prut of llio Abili-itn- 1 dicu5.ig this .4neHioii it nl.ould be
iiits of thi diitrh-1. hat .'in r.vn r,o rrlaxn-' born in in'osd that il is rot, a the Abo!.
tion. All Lii Iih-iIj were rht. Tli.-y ; lionist put it. ",W.l ;. f;l.:itn .,.,;
-tut arlieJ to know -f they nere the act-! mciit to i :t ? ' I'at it h, '...i kim.t
f Ahiahr.m. They ivei o not the men to to voir. l rxtctdrd beyond ih j.u iiilu-t-oo:v-alt
their own judgment. They did ! i jn r f the .k u,;.?''
tiot trouble tliem.oelvo.i with thlnkly for i Tho rijht of the nohiier to vote a n. r
theiiiroivos hai ad.jivcd Abr iharn to do er rpieMioned. If he is 11 citizen, in the
that for them. Thoy i!;d t. i doc-m il re- eves cf the law, and rei.lin within the
cca.ry to refer to the niu-i. nt landmarks ( "lite, and for tho lime within hi.i proper
of tho fathora c-f tin counMy, to ae,.rtain election di-i-h-t. hi-, heing a i;.-t . ifiX,lv
the wUereabouU of. the Ship of State-to ihiiig. shooM liei.irihfi hii rihi to the
i?n iv l.f-l Iimp ip nit ..!, 1 ..,.,1 :..i,. 1 . ... .
, ,.o..-cu ... fiesuve i,ncn.?e. rut 11.0 .r. ,-nti. !plUl.r ,.t.lV u j.j s.i;1 ,lU U.ri-h
u.. .n-wn ca. r.r.r t.- ?; whether or mH.eie ii to extmil the p,,il, l.utidti.ls ami ,.Ui., r, lio- bill inktn . li-.-t in the l,.
th" p lot v.ai qu.ililiail I'jr his post I f i pt-i hap IhcusanUi, .f miles ', voi the ''' -oieii. Tho woii..Ui in io i .Mii 1 v
'tbey knew thai " AlrA v,x.U H," lliolr; liiniu ai-d jut i-dicthm of o,,r lath to nl.-i l!'"-'- l'i" other in ret- d .vul c .mu .:
Jiindi ivc:-3 at rcst-utl appi-ehoiisions ' f,r pnitecMi.g the o.ititv of il.c bnhi.i.i,.,;; 1""'. ,'r' ''""'ir.. ; r -i r r I p' 1
u.,,..,,. i.r.n uieai, "llio Jung ran no ad fur (i;,. puro.sl.n,. nt of hand- r n..u, fi ,. ,.,. vi-isdon of th- nil or. ai lrp-n-
rff tPo.11 him ' t :i I 1
I.. 1 ' I 1 - 1 p.,i . I tri . it r
lir I'nt.ii i.i iiinii I.mi lien
.t.-.f c- bar- f i'i'i I 11 I 'i" -. . f. 1!
i;. I'l.H .l l-.il'l I it I l-!lV i.l.-' 1,1 .;'!: 11-
iciii f ill P.OPS nf t- mil 1 ' ' 1 1 ,' , i t nij , t-i.. u- i' 11. .
..n ilirn.o, . .in in t Ik- r!i '-t r 11 I Kip k. a ml 1 In. u-uiftii-ai,
ami I 1 iivvrl.i.i 1' 1 p-.i'ii 'inin I 1:1 tiiniin
t'Vi rv ( :i J a '.i ti. j I u i::i ... v ..f 1L1 i.'i ' -. iii;., .:
h J u. v.-.itM::t.
I'.itn" .r i. inini., 1 '.1. i'i-.; .;,
1':! 1 "j el., a I'. 1 1 ip. .-.Mi', .i
frti;'!-!, 'l J C. .1U0 tl ititot N. V.
j.tl? 0.'., l.-'M-liu
I' I.'I ,-.-.' :.'' '
I :,. - Ml' ,
-. - . t li . i ...
i" v " 1.' ' ,
r-'.n'- I. 1 ' -I
In tl'.) t.T.I,-
' ' nf .1
,f l... I
.'.in'l- l'
:. i.i i'.f v'
ir.' I
111 I r. M.l;. if . 'i..li:. ,'it 'I I
il n.r 11 I ..:,. .... . f ; 1 .1 .'
':.:'. 1 j by 1 1 , a 1 I. hM t-tr
... I.'. III! t i .
.' - ' , ;' i'.-i; i-.-.i i
1. .1. , . - . ' ! :
..' . !'.
ill.
1 1. ' ( ; .
.1,01 11 .
; 1 1 1.
1 ; uul 0 mi
...lied 11:
1. li.-.'. , I
" 1 '"'"'il't ::li;,,;
' lrl lllTiRf .
. 1 ' ' 1 . 1 1 1 l . 1 ' ; , . ..
"I .'l,
'"-' N.i (i,,;,-.,
' .i'-j.rr..?(l. t
-l :;t,f r
'U.h'.r nl I'mjj
.1 ef Mill rnii-i,, f
e--:'.l'l, l,Minki'(ll.:M
f-l.rSj-ilftltllH; '
J
f i!i .
I! '!l '
Ill I li
11
11 1 I 1
I'M'
1 1. ,i
1 I .i-.-v f ,
"n1. y ii'
1.', 11 '.r.l.t -re. ii.1:'.
.-I I ' .1- i.:.V "f 'l
l. J lii-.-:, ; 1 i 1 i'e
1 1 1 . . ' ' jf ; 1
Ijli.t.'l ji ?:l-, 01
'" -i. 0; iy:i...
ll i. .Mil.il hij. 1
. n'lli'i' 1,1 ire.., j
1 im I r. ijir ami::. ; I
ni'l Ui
1 1
r
I
1
er, .i e 1 iii'i'o in cjii e
I ' .1 i'IM . 0 o-'l V I 'll I uc
.M. t -'.it;. 'll III l.io K' l.ll!.;; I.r.iM l'l Wnl 1;- I
Miop ni tins c.ly, if -tilling 01 ilie K. . 1 1 1 1 j
nt o.i" ol il'.e pari A te"' day 11 .. j
i,f '.!:" iv vk'n-n .iid Im ivo'ild r 11 Oi-r iihi
..r ! rien-b,.! e ni-;e man lor tho L'liinii.--
1- 1 . 1 ......... .! ; .
I 11.1 e.p; e.iiu.j i'.i' l en .1 i.'i'.iu ui i:, i'-j
li'iMuii ani'tii,,' lot ivnp.it.; w, and i.n-y ; wi:t t.,10 rnpti;i sh..ft f.-r
del. ri;, ii cd to oi It r Iiim to leave ti.e ,r, It'.t.'TO'itt nmn,
tuwii, o: t.ir and feather Ii.mi, ,".n,l lid.-j II iii h - pr;. t - i nn a il,:"t uf Ir.p n'.,;;.
him on a tail. This siiernii ; !. npun ' ha!''". nl ':' r',- " " b! '"'f ; it witfin tS-
c.i .10 to 11... k. h.s 1 ti-.'ina: tii, 'l"!' "r".lwv " '' n,:i'i"r:.,r ,h"
, , . 1 ... , , . Ilrin.. i'.i'l,. .Nall... ill I . .11 n 1 1 .11 . Iho iil'l r,.
I .'."1,'il h 11 IM 'J Utl' I ill til. .,('.', Ii.h -l'l ,. 1 ill ,1 , . 1
' 1 . , ' . . : i.ve.lniK'i nl In. li hi.I if. 'i!:,i .li.'.l n iti p .
hint 111 1.0. d .v.. i'... to .e.t'0 ll.o r.ii".p. a- u,... It .il Inl.pv nl. .,-.-.!.. I':- i."i.t. .f 1 he
he rtiti.'l 'irt!y be 'nn! .!... I if I... 1enr.i1- ,,1 -e ma.i. inel f.'.ir'...-li ,-i tiin :,'i 1'
ei. .V'.otl.er IVMk'Min, hi." fat. 11M -Hi-!. 1.1' , tliti' tin! t'f'.ti uf ti.e .',:. 11 11.1 1u.11 1, r ,'i'..iu h l..u
hi;.'," ii nereiiii'iii t l.e ; 'iinneT t In y n.n t 'ij-i-.-i '..I.
1 he In il li'.i 'it). r 1. ill Ii , ! i.ii... I i.!i .-it t!,p r.tli
f A'n-.eit '1 Ii 1. tii.lv tin 11 lip r 11
C A M P A 1 (i X A K.
TitK rfi'Msitr:! of
Ti'iF. rfllL.MiKI.PniA .". r, ?.
ij D-uip.-c.
.a, . r .
v, I,
1
y.v
Tt 1 SO
,. 1
f'.i'.r
1 ... i,';. S.
ei I' 0
, i.ii l f ;..
!..v wf
....I
, in tin
,t It-
r::.i .-i.iFi"K,
SlP. I f ll!') CnlJ 'l).
"'. :: .-lr::'!t
nut,
- J
y. ?r " i
HI ! s xt
r-.l y l i'oh
Uy 1 lie Ho vi ri'.tr :
T',.1 r-l.-ci'.-1 i ' i'i
:.. ..I t'.,t t .11 ; '-. -: '. '.. .
At th.. is. f -:. M S'liii'i f r i) ..-p.'.rin ;'.'
At '.!'" leill.c 1,!' An' nil li.ii-i I '? I'.P.i t..
At i h iii. i,f Jjiari li.ojri, f .i.i.r, f.r
lilnnln lu'll.
At li". li M" ef K I t - 1 V.1.,.". f..r It - -i !',,.
Al li:.' '..'' I-" nf J;..'.'.' I.-.' li( li.'.l. li .1 1 tjl
At li." i: il- of I'.. 'V. .Mi-iH )- lir.ijv t:
At I. mi. ' n! .1 .!; V, 1:1..; f,,r fltl.-l..! I," 1,1.'
A1 1 iv :wji i. ..i.-i 1. ... . :i. j:. ;; .i'.j.i'i i i t r
.r i f.
'll, lU Un V
-..' 1 i: u 3:i-v,'ji;li, miU i
'-l"i".'.-:i."l, l.irttiJ.tli.M -t'
1 "i elli.'O. iiii;,i j
bo ; .': it'J, k:. il.f ij'
: I! ..in!;',
. ; -La.! U tl,i
' ''' c .Hii.uii-'.u'; ..fc
-.ii .
I! I ' . . -'() ,11 .lllh'. .;ll,
0 1; .'. . 1". -i iiii'i.(i,".r. L a.
oi' lo liio peitkt-i' nt tut) Sci.ff, k
.i.ea!.; r of Im-il me ol Rfi iciria ;
i i' ' t -ii in !' I :ii m."1 i''.iclii.ii,lt.ti
I -e : 1; 1 .".:ri' s n ti.s o.'iiujii.Kr.
I ..::!.! ti.:' .-i't:.! r, 1 I ia v.lMil.i,:
j 11 "ir, ! 1 i.j I. and piibii-Lt'l, it
ipte "io",' of Hie iiieinhi'.s cfli'Jt:
i ..ii 1 II 11,-... i.f ,, ivM.-iititiaeu; u,J
1- 111:.,,-.'
ini'. .11 ; p-i.-ii ,. ii .1 Avkiy. n..'ii r-... i . 1 . m ; . ;
ti li ,''. -li -.11, t .p r" ill jf v; liv'i ml' I ,'..-.i i.
. t in f ... film I mi ".I., r Il-"n pi e i a-, I 1 ' ., 1 .
Ai l ie C -u.l il ,:ill f ,r t i) 1.
C (i:
410 Wi tip
c 1 i-i iij Ly a nti.-i
I 1 im nl .tod rv;':;. .
! re.'. '.'c, 1- !.i!!o v.'
ti '.:
1.. .iilii:;.' 1 h i was
li.o a!..'!; (Ci-:.-
inii.i,i......3ir.H.A.i'.i...... 1 1 1 ..... . .
n i.'-uviuo 1,1 i ue woiu. , io I li en;. 11. 1 Hi m t ,e 1 io'iO ,i;i in. ai.i
And now, at the Iieolt. of the ! ji,,- rcva.n f...ur:lit i:h moro dutien,- . , fr,.,.
lonrf the liiU t "ijl r.f the pr-M i,t ;;.., pp.iph, na never nibmilttd li'v i.t i:
iinxui.Ii.'d" uioinher of Cor.-rei.i fiom (: Sint.ly r j.rth.i.g th j r.-.-eni
thii .CILtrict Jo diV'ieo iiiniM.ii by 'l.inocliid.wia-ty. It 'hath iiooliur ni.
astii-,; 'Uopp,.,heid vole," end upon a jeot. .Su poe tho h ituaiion of pnliti.'.d
viar!ir, nl fa.nriie nic.uato of tho A I- parlies wi re iev-i,fd, ftnd the I : 1 ij oi t -miniatratn
.1-4 jiira.-arc. recommended a and ilie AbolitioniMa cvt of j ower ; and
Crnt by tha lnt--.i M.irdini (Jtucral, tiirn ptippoi-e ll at kucIi a prr j ositit n iai mn l.
bj Secretary !r:an:,m. and 1: ri-.liy n,-J by the Iviioc-.-.n, how li.any nf the Abo
PlJCeiiillv r-,.' 1... . u - 1 .. ; . . i 1 -. . ... ... "
' . "" 'v Aiesiuefi, u.i;i niioiiism, wiio row eljocl liU'i.iMiiji !vr it.
R-iiTT-ut'ii tat.clr.iHd l.y h rc-jhir -;wus nould pvt) il th. ir n:i.por ? N .1 a fin-! '
. .f M.n P,.i ut.ii r.c ..".'. , .... ... 1 .. I'I"
. . 1 "'" AO,,gr,-.H.(: gio mail OI tl.em. liy Mould delint.ii.'. !p0lt tr,t ,,, .v. ,e iv, ,.
wi,.i,i..,,,.,,i,MJ,(,r,-H it-ally lr..vitK il ai aiinutriieo ivi'hout parallel ir. thei li;:: I r.o-the (.'..nfederat" cm-e li.-in f. r
tl.ei" fiuhfrvi'-ncy ticyrnd ::(! - i'lee. iii.ooiy ol'p.ili'ir ,1 parties- A. it is thrie ''' '''' " Tl.! imommI :t. .' i.-it..
V.'heiiJlr. .'Vnfieki, together nith t-otno fore hut a ba4.i fchrmo of an nr,h..!v i..;-':'''"1 !!' 1;,;;- '
for-y or lif.y c! J.ia Aliihtino. ii,aP,,,.4 tv to , ,.,.,... ,,,..., ', i '".'T' -'""!t'r '':" :'"
0lid fifc inn t liking the mo.iey-exriiip-ll.ehiiily rxj.i.etl popular i, ii!, unui -' I b" tnv i'i -d V, , ' ;'i. ' m. i , '
tirn.-.i.ii.e ,i,t of iho Crn.-fn-pt,, r, ..,v in. l even the Wdioi In. ns.-lf-ivh o d,. en i l,is a.vi-.T. and M".'.! i i. i . i-d n
: i a'lv e I i'i'
' ml, t, -.iv. I
in ilia vim
ii
. -a vf
r. v ;
'iii'.i'n ", i ..' t i .i i'i
1 ni '.' no it.: 1 lu in ( i i r .in
At !i.c 'in i,. ,,f I . '.; i;jr r f .r " n : i .-; t M p.
At :'n I. . i-' 'jC I.'ai' i'.l.u.n, ilv.-i-.'J, I'.;
1.- V.' ;'l'll! i. ,i nl ; 1.
I !..:!'" f T P "' Our l!i'i.
.J .tin li ny i .. . i .- v ., - a
li I.i.- . ii 4 l.i'.ni iii.ii i t..i' i'vra.i-
lliii.V.st
it".i:r!iid v olni. '. r, 1 ii liad rrvrri
'h. t r- i"ii4 m the Union arinv aitd !:.. 1
b, ti J. m.-r-il "y ili-el a : ,..-(!. w. rinpli.y. Tl.o CAMfATilX Af.T, 'f Tliiiftt, ::..-:i,!.Ci,.
. d a a nieeh.'.-ie in tl o work' Imp i I' ll.o iTOir(',.niif rlin, .nit. - . Diarf
rhi!'. it'lpi.i'i a'l I le'ii'l:',,- li.i.lin.i 1 Con- I.v Cli m ot c.i tain l'ii n i a-lj; .v.! I.i"
piiiiy at lii-eiin'. 1 n a I'tii-i nl cotuci.-a- ' " JO " " ID '
1 1 ' 1 1 .aiji'iit. the a ur and th anuy, he eotii- l'ah nm-t mip-mv pa-'i nrter, s i I A ',
iiriiin i
iliiell llio mi! hefti ncio Mi'ijeol...,! arid
A I -Mill. :
A. ' tap (''I'
ll' d I y Minn
J. I t.V(l.
At i t.o I., um' , r.i. i. i' i-
At ''.,,1;,-,.. li, ... !,,, .! !
At I! o j m 'I -if.-.i I... in
Al '.! : !,.-.ll.' I I .t.U'nt, ll
.,..n-
f-r i .'X tn.
I- I- r if.-..' 1
-.r ii-,.-l.-" t 1 1
i.i- l-.r in.ll f
i tr
ir. .l.n.'.'.-vi.!,' f.'i' liiiii.-ii tn
lint.'-' "' J.-.H W li.-UII f-r llll-lnll !.,.
t-.'ll JJ 1 -iiCIIH... i,l .! n
At li
At tl
At I'
l.V.VII-it
Al i;.v ti-.uso ol C. D. Hail i. Co , f,,r Kaitii.iu.
i .i:."'iii'.
uli'T nl V.i! i-i .'iwll I. il', at'il ;.':
.a: I i.i:ieiid.e.ei.ti, ivy pi cairiy. tit
I' o i'.ihy Mm. til. d ii p, i.'.J m.itiM
iini ili'i .i'o i m ;. ik', iiivi, oliliirni
i :....! o i .1 ; io i i.y t io t-j' '.iiioiiit-'
h'..!-iM. i-i-ie i,l said 'Uiili.a!eM'
1 Im . v Ot t'd I i lli" ; eel e':ii .1 nl Wi'
lie.nti:. V-li i Mia. I I'.niS'.' i.,mIiWWv
.; '!'.:'. '.I inel f.i.d in I.
..li.- r ! iid iv-r- tii'.'i'cj !'
n.i to p-i.'.i-';. . v..'a tfoll
i-mi.' I.i" ; ia I'iiiiii.ii.i ii, ili'Ciii.t'ii '
i ue ..r.,1 aiiietid..i ti:'. ur i'i I'' 1
I..1V.' i i.l pt ,,'.'.:!, m.ii nl S-il i
i i i'j 1 1 in nf i i.e ipi ilili-'il vd eis, i.t
.-I itc. vn:;tij '.ii'i; p.in : iV..'.-.v', T
I'i am c ii-'", a i j -1 -1 1 1 1 1 1 1 i.f r"""r
ni ii,.-'!e-;.!..'.iire, !:..il not l-fw-
n hit' I'er Jor.lna i, . , lt i I a nil- .ihiro me'i'.t "'
the Kii I Villi's ihail he ea'liel.
ire.eiiCo of tuc'i iieii-.be ot
li) C5-I' 1
''-.I'. . ..... . . II... ...m ' Mil
the uMih.h end deprvaiioiii t iu-mi'im iu, r.r; .m am;-; i. an y c.!; -ai ...i. ........ ..i.uu i..r .,... - , ... rxM
1 ll" ' till, A I i'i V I; I II II M - I A t the '. -...ri iii.uao 111 1111 iiuruujja oi oivurnelil .tn-ti -w n. me - -,..
i ... i. ..-. i. :" ... ' r, I ... r..,- I . I,,. . ml ivri.tica'.i's "I1'"1
..iie is M...ii:. t.o M-lll ill ii: i'i'. Ml. v. rp . . ..
lativt In' lie, f.r-t ,1 .v nf An, no, i (At the puLlK.' ob.'.ot "jCUSO fuf iur City
il.O?MJMi:M':it .Vi I'.-S;i, j luru-.i,;' .
HO, f!u-.itiii:t ;rei't. ; Ai mo haas- f.ruiLily oc-upiii by Tlot, Ji'kr
l'l.innl. 3 . . I- - r IM ' ' 1 1 1 1
,1 in very win in ti i iiis t he
III
ll'.lO'.IIK
i ill ii:a;'iuieiit nt Ilie M ar t.y I fin .Vl'itiiit
l 1 1 in n n. I ne M t:i- a-.iti:.jr.4 rta-te-l a i r
Hi :l,. ijn i', f
d by lite piMKer prjf-eat ; "r. 111 "
it t.i .1 Ii .pr.iKi'i.i, jj "
ii.
"tiitcri tt-
J rll.Vi.U
-iii.,toi;v of tiii: I'ic.v,"
t ii ly in i nni:, ,, inn' iln v Imvp i r.-. i-
I.f -liliVI'iS.-liii,,. fni-r, A
t a iii'"!.!' nf I'm I'vilL .-ill' i li i l ll
cn e I'Titwln .., i, io.piot:niiri.:,c,bv not until to .r.-loi.- tho itrn ui Jvhir. "!,t !"' ''
clmcini. A'.... In!.... .'. .. - :. ..." ... j 1 1 1 1 1 I . i , . 1 1 1 1 i
----- ... in in tl' IN .1 V( T It 1 I 111 ., 'A 111 I'I VI 1 . .1 l . till . ., .... I
... ... i i - - , I. n u. i ,- ,
'.llieil III t
in favor nf th" nl.. indotiment nf the v.-nr."
Sh'ejld the arncndtiK 1,1 I , carr.iio.
r lit '.:'. 1 1 ; ... .i ,. i mi,:,, '. as
I ' i li im. In t in- in. "oil mm
IVIiiM. .' .'int lllt.-d .v t!u.
I, I.l
(. -. n
r.i i
ei'i e. fi 'ii ll.. ir . t.-j.iiiri'ti. n tn the i-.t,ir.iii ei of tn.'ir
:.. i I t. n.i . I .-. ri in...
nnt.iin tin n en-i. ..f ..'I i',i
'll.i; Iii v i' iii p.
i 1..P11 ..n.i i-i ii '. ins i.i i up . .rj" i i-'ir pr . a
1, vin.. p .ti.il;: in jiml .1 :. h .1' - i i ., i,'r.;,,i.
(!('-, i-1 -1 1 -n:i- e! lie ir i ,,n i I f" iiml il,. ir i'mi tni
fl, I.i.. I I'll:, 'lit. in lilt. IliilllV tll.'il.M i . u-l.,,.1, l, .v
fi k I. . I l .M . 11 . ' l I . . ; . . . I ..... ... '
ltth-jt fit(. .-... Id 1., ,i ... . - ,' .. ,,, , ' i i .' ...I .ii. i. liaie t'iKpn i nt ,.i Uenvvl Imiii ,,la ml aa I a.i-
MUK'ili r.i- l, wp lesiimo l. wo.. ni i.i ai,. i Ihc ..i,.,,'" n-itto i,i- mmii ti. r t n ini te. lo tin ll i i
! At i!m j. ni.il" (pLuuI-Lou.'c f-jr t'u bjr-uiU cf
N('l V.lli;n-l,,.
I t ti.o h-ni 1 jruirly lip; t by W. W. Amlurion
fur IVtiii tj..
At lli,, l,n,n. .,f ..n.c III m, ilp.fiuc-l, i;, (bo
linr iiu'll nf Cm iv,:n.-.viip, inr l i k j t.v,
At Hip Ii'.iimi o . II, ll, ii,,i,i,.r I n- L'l.imi ti,
At tin' I...N11I i f t ans. Ilvii-ltfB.n ut li ojJ
iviit A i, nt ii ,'tt...
f IT, C
the aleitei'
nlerh. of h.l','. hoa-io. 'T I'I'ih'I
;.. cc the ab'i't.A- v
1.1 , - -
0ieik4.
Si i i I w -I Th.1' l!.0 ll f-l'1
(ll ll'.l 10 bo J I'lf'HII.p'l bv lii"'
e iiii!!!--ii,n',i,i', coiot.th'i'i, j.i(l',l'.
(nr-. and a.l I'liiei' olli'-t-'.
and lll.'illt. I he lid I'leVIM"
c mini. um eaitii, M.all ." ,'
anp
tO .'.'
'I "I liK l 01. i"., I, Iii ..v.i:;ii l'r.t,i;i, tli,-h i'l. iij -iioh i.ihi:."-.
nf l-l1 al i. '. I p. . . .1 ly . , lui .l.y .., I'.i'.iia i ...,., p;', 1'
tl-.'U .') Iiu ikvti. J nf I Iiu f'.il.il v i.f t.'lp 1 1 li.'i.l. in at iv I,... f ... . .ll',
U fc'" ""Tit 1,0,
what mil said of (J,;, v..t ,;.f M, S0.v u! ImhluiO an t!cot ion be t .Met.deil i t,,e '" 1,1 'b b.M, I y .
J' .1 '..'... I - . . .
m i . b, w...,i no, poniury anit alone, leave- ditleionl tatnpH, i.i.tio i id l.iu
pany, turas hu Lack upon Abi-a
and votes tquarely mu
I'cm eirila?
Uut this i.s r,n eoneprn nf ,,r. T.I,... i,...il,l f o... , or Mini the party vt ho
no, it ni
i vi . ,1 i!iLv,imi iv., i Im Ii nl un mio l''i.-i l ucv
ll.ll 1,1 .III, U-l H.X., bv 11; IliU fivnlnl ll.i if
ili" lii-i i.y..f tli.i I'rnn-ylv.inia i;.....ri'i will Iho "mi -lit. m ll.,., , nt,,. li ,,o .hi I p, n o. Ii.,i l,y
H.lli aliu'.
ha', I.ii : ai-d ;'!' I"'
(.' .t ;.'l-,rlJ.di I"' 1 1
. ri ip ri I'.'p '
ii M"I L"h
Mati-d a jainst I p in "mi 1 -.Iniiiii i I nn" i,ij ...,, iici.ivit
I.i ll I"l lln!.l! in,.
'b-f -l vin : that if he ,i,.o ill- ! I "" K I'.'l" t. niol tiil.st.ii.liallv Ii.ini'l hi .o.t fi.m.iy, in ....-c ii'.i.ii.p,
-1 . l-r . 1 1 an I I..IVU. I.i:
i' ivc ; in ii i(
"''on vVbrah,u. cau-o lo cotnplaio than the linltM anil , ,lu..,., I.v nry nlhee,- ,.f ihe,,p.-v he i',l',"k tl';",'.' ,',"":l1"li" M" 1 "ti.i-i., t .(-, .1 ( ,,., , !, ,,n ,., ,,,,i(.P cf S;L-
ld lliy Ul" n-WucU,U, Kildior.wlioprrperly i ahie, hi ,.,,.av. Iho rll,,,. ,,i Trllu 'Z' ' W''
hi.SII"ht Ol M.tllii.-f. i-ll(h U)en,HOI0 ,",1, l'u! CO-it-.,.', d. ulen n li-li.,d- ', li,,i pesmo Corp..) i. ,1: l.e ; M '"- er .'.;.., lr y,,',,, u n.
the Mtine pii.u-haieni, l"r Hi' "'
am Out v, or i lie c nail' '
lit, in. or tile 111. the nahl e!eC"l""' a'
until 1. hi i he I'.'thc 'I Mo"",'
,).,i. nll.'iii't'.
("nn in i -I- n
lengi rxoltisivclv to ih0 A Lnlif i-.ni-t. -
n-Miilcil. lo nni.) t,y euliscriiiliiiii. Il ill l,e rea.) v ia Au.m.i.
'i ........ . 1 i ... i. . - ,...!. t, . ,
. , . , - ' ,.,.'.. nu in, ri'ui"i men ,
mat o r J.olV iri eat tho wivilur i.n i nn , in . . .'.... i l ...... i - 1 a i, .,.,1 n .1,... r. p. ..... , .i .i .......
Ttr U e i s t c- . - - i -t i ' i vii t" ' t lei-it n i in. .... i.v ..'iii,'iii,,ii,'i, iii.j.i. 'I'riiit,
Sir. ..CO,,, . 1 need not le-oi t to nny e:,win- o:l tlieni, lein beyond the rmoh of l.i.v. I TIi- m. ai o i ho f .ct. e,f iho n-n i, (hev rU'r ,'r""' b'.o.i.m iiniHt o rn.in l..r
i'yriilh ihe IiomocrniK, fither by cueli lliey ou!J huvo n i redrei-s.
Tote9. nor ..y ,;,, ly: ,., Ponotkucla!
ilie T'oniroiritJ mil have a cHiididale of m my vole, in a hiir election.
,.'llla!lv b ll out, find thev i,.iv, mn-t
tlm l.ruvt! iiipii n inin, iilliint in lii.vo 11,'iit.i unit
Jl ia not thut wr. ft.r tl.o re-lilt of th a P'';, ;' """ ,l H" u! ' ,l-si'M"k- ..,u u.Mur.v- a i;PtiPr...w ml .-euno r9.
ip, 1 ! ' ' ' """pi r'"" .'(.unii. i.i'i-'i'j n.i 11 11 .it 1. o. 1 n 'i I ir-!: 1! TS.
,!,, . Mi" "in i 11 1 . nnu never ni l fivnucn
.... .. . . .. 1. ii, 11 in leiiin,...,. inio t,n. In 3 r f e. ti.ni 1 11. I...
.i. I' li it Km- Mrmi I
III ...P...... I.-........ 1 ..... . I ....... ... l .. - .: . . I . -Y- .M r. an. .' . . . . 1 . . ..... 1
t t ' ..- ....... , i.v , 'l. 1' . I..U l 1 I t-, I I . n t I 1 1 1, I - 1 1 I r 1 I - 1 1 1 ny ll O I ll 1 O I II O a- w . . . . - .- t... iu 1 1,,, , 1 n- i , i , j vo-
t'ontl pr.-ncij.lrii (ttiJ Jidiey-opp,.-,,,.,! I,, nothing to fear. Hit, nhni tl.o nlliei- '"'r"iv 'o d 'lend t he fioi ei 'tunont. Inn e ni- '"""i""" I'-niylvuiii.i t , c.iuv.,..j (r tin 4-
tl.owar-rpi.ord to hi-l, rrp,,s.l control (hi ?e elect hti ; tvh.vi the 'm, ' I','"1 , " , '" returned tln.e ""j,? CvA ., , . .
to tyranny at,,! ttMirp.Uion ; find in favor '..10 -6ti a," to obey the com .i.irih of'T i'"" ,"'r' l"7'.V' " ? JuTic ImW.
.rM. . . ... , ,. , . . in- ii ui. 0.11 m i ,. ;,t, nnd r.-'i nne ol ihir partv Hoi in -- -
rr7"ft' a,'ltl ,oco,:f?r,u,,u,n' "Hlulti..t!i..iril...l',(.r.4;a when tho h,fch p(,ii- thoeilo.t. Our vrrdie. io the eae cf tb 'IV, jj(l..rs
m.iU'Iy.arcitor.itm,,, r,f ,l0 U.iicn. tions. big pay. and hopes offutme rnomo- 'M!" !,.. a shot W, 'Served 1. u right." cATTD- riMi.'oi 1 i.s mii'L r. ,-i l-v
i)U..., u ;.! iu i.!i'a'.'i-i :
W II 1. 111! S. , j "in'. iTt.ihiii .11. pp.-ipo..
It:).' I'll l 111. lillMli.l.li, 11. to Iiu; ( .' . I . -. 1 1 '. u -lion
nl tins tjiiin iii.ii li eiiii ii, h,i been
111; 1 ('.-.J to li.v a f.n.j' .1 1 iv nl I e in ember
t'leeed loivyi t,...i-i- it ill,, h :M,,t ill e,
nl l iv 1 1 .s 1 1 c e i -,M 1 e M-l"ii, nl 1 ,10 -:i mi'.
lio li 1 nl m'-m..i c 1 111 ii .. 1 J 11 nn the liit
ue-ilnv of .1:11,11.11 V, III III,, ., n;il' i
fl, I"'
I I . .. 1 -.1..I.I lull- l l 1
;;,.;;,.;:;;,i, n-:
Sneaker i.f ihr Ji.'O-e . f K-'";: '
.mux 1. if",-
S....Hler ef 'I"' r':
1 . , il
Arrnovrr. -The 1 .v.-utv-t n""
A pill. Anno Io :,ini o'" l"li,'r''
. . 1 . . . r .. .
nuniM-il ai,, 1 MM.i-i'i'". , ..."'V
A. o ui"
Korico is furlhrr h 7,,;,,'
:i,,,,',',,s..s,p:,:.I!.-.-: ,.,
. r T ... ft IL .
I."fl nne tin 'U-. li, 'I nl-ltt liiil.il:..,! i,,1; K..v,.r;,,,.,t ..fill - l'i""-'",:,W';...r
.i.'.i.l I hi ee, ,,i,(l i., , ., m i-. un i", i,i. er ul':,ny ii. imj, -r't' I 'li'io'l,' "ti)..,
iii'.'iii'iii,; mi Mie fi. t I'm s ,y , m;,lv tim.p.l .'in-'-r r '" j-'- '".
the year i 'f inr .-ll nn,. 1 1 I T n.-pit. via m or ,
ID
. or ni?
tr' O, for annthrr Tc.t Sumptcr!- ,i0',,d,1'0'',U ,ll'on i0!t' beBo vol ci. shall ''y'',r''w fr'';''' r r .1
hat a godsend it wctildbetotfeJ.co- "'
11111 of tho present d iy ! The mo-t sue- l" Cl" " i.T'
cesfnl mralft ii, t, . I ..-. .. .,.".'. "1 .. ... I'ovriiTT and Un 11 r.i .-- There In not
,. , . .ui j .,.,.;V-V iieoarn- .-fi '!"" 1 I'i'iM' naa levijinol l,n .,.,,1. - .1
rlul.Oil na.. 1 1 ... I ........ . ... . . ... BHllll ll ' 5-
, J "'"F" mo rct.cl l.ro l osi ns .-eeieiary 01 11 0 ireanury. Tho nitinii betw.-eu tho poor and tho rich.
'.'iiu l ljon.,.i . . . . . .
...... 1 .1 . I..:- . . II , . i.l". u in "'
i;, 11 niii...eu :.. 1 MUt. ..lir: . . , . i-l.,l Sl.il.'S,
. m 1 1 ' . , ... 11,1. --ini.i nr iii i:.i' L,..rVll,
A lIMtCAK. It 14 lll'linol r. I ... : ... .n.i a!n lb'"' ' .
I ffll.1,1
tenth ai Hole nl the cm
mini. hi, inaiuny ,. (..niarpn.. "r nl t ' 0 ,,.,
.1 , 11 e 1 1,1 1 II ( '1 1 t ,' .1 111.1)11. .tl , ,. .Ijli. Piillilll .11 .If BviPv" OUH.K'I "'..'. -.
1 1
nua les.nno'i ,m B11h 0 ,;.!,, (.!l,'i one,, a. son ,ay in.
. .. . . c . , r . 1 'e. . .... . . J
isi lis e-eiatmi y in 110 llCUBIirv. I lift inpin, .,.1 ,v..u.i 1 !,.-. ,-,,. ,! 1 , .. .. , In rm
. 1 '.-.. " " ' '" I ' " " I
'11 111..11 Tipon i oriSumptorr n tho 1-tli moment gold (.iruoK ..'J .O tho "father of l'f"ii. Mioiv and opinion, there is a preat J tir.. tn t.iniii.y ! IV!: J.,nrapy mini sii0. ..:m, thut
KS t'u- -pIiiio) l,ir..pi.i il lir.lini.l i .w i.
imiil llio 'J,h 1 1 1. v (' .laiy, r..t, f.T llio 1. 11 1 1
...,.... 1 .1 ,).. : ; . ... 1, ;.. t. . . . ' . . . .
v. ... 1 1 i. K.. unv'i 111 mi 111 nni i,.-11 ,.. 1 , a 11 . 11 1 ) .1 1:, in ei ni ii,ii ,e m;,.. in
fPii UKialluiK vim l.o fva lit tin.' re.-1 I 'iia... nf 1 ...,,1. ,; i . . , , , 1,,,.,,,.
I.AMIih .ViiW.lil'. .v..,'-r. " . .. 1 ' ". ."'V ' re., IH..I.-I14 a;- .- ' !i;1,i,)liuent
.Timll 1Q41.,I ' U mHIIJ HMIOT'lt KlIiV I IllllVn llllllsi... .., .L .1.,,-LuU
"-""" "" 1 ,... 1, . 1 . , , , mr nr 1 rr ui
. I-1 'ho lei-lutmo blinll i ri-cribe sm-li ....
IO MlllaOM Ul:i;!.-Tli9 rulispriiicr do. K.b"ii-io.i lo U in midi niii.nier and Tl,,. 'llpti.rn Ju-liroi t tli
li.lt tin p. in. omnia ,11 nr nvlpvt oua.' lS,
f ,rn ira'.l"!'"1 ..In
11 loan 'n r. in, . .. ... -. ..i.irf. m '
In i f Il jl nn,' . , ,... I"'
iof Jit'lr.
c! it"
April ii.ji, n.loidir g tli 0:11 tho tovi'ted preoiil.,ick" tl row tip hia linr.d.
pretext for j;oir.g to ivur. It wotked to a Tho Preiiident immediately appointed
Cif.rm. If edtuobody would now fiipgest ex-governor To Id. of Ohio, to tho vnran
liio fcI ...mc ly whii.li another Fort Sum- cy ; but tho Ocvcrnor didn't deem tlm es
ter could be leaohed, ki order to nflcrd late wort b ndm'tniHterinc tn. nnd deolin-
Ihfta a protect tot aojtU Wur, they ed- W. V. IWudou, a Senator from ?,
M-.-ii.tl nn ,!-,., 1. 1 ... t 1 .... "
j-" .1 nunu'oine rewnni. ; :a ,:,i, theti appTintrd
Iho lie, 'liio 111 V Viitr, Inr. .,r nf.nim ii,l are runi'-i'li'l 10 .' .1,. ini
'lea l. jl lit.lo ns to iho plomiiro and con- ;-..iku..s iniiicdi .t... !', t Kn.k Ly tho m,,,,,!, ,,r a-i.. oaeli hiii mi.i ..out M-nar itelv and h. th b,,,,i ,1. ..f Clvurii"' '1. " ,.-
veniences o f lifo. 1'l.oy onj-iyll,, name by tlm jnuce. A.,ly I . di.tmelv . 1,,. .1' ,, 1 y ' fir-t T.ip.iUi' ol An '"' j fr "
er.h. and air. and heaven hunger n-l . .XIEL fiOohUKI.KK. 1 1 i t. ' ' -. aVih, thiv wK
di ink h pleasant and n-1-nnc ni n lie otai'II' i,, 77 1 o' yv,i.,,',. ,,..,, c, 1 n , 1 t'"9 1''"';' u""b m e,, imnl"'' r.
v.plnli.a, .liii.li n.....,:,l,. ' .11-. tJl''r' liy 0 "ut. Clntm, Citi.im.re4 ' fiii.V'C'Oi ia 'tcifrul Awm'ilii nu I ami .. . - ,,(,iifi" I U ...ftl'i:
var eti.H winch cover a rich man a table ; Q ci....li-oIthp. Tivord,. h,i,,.. k,ii,.:..V it is Wo. emui.-.i h. ,.. ,,;!, , th, ,.,,. ?.U..'T'' ". . r .htIul'P''''1'',',,rr
nariiitna labor orapoorman nmwo Haanul., Ticking, Uu.iln. Uueu. l'r.n... .t ih0 Ti.at for tho i.n. .,'o,.i ,,f - V., '1 .' , .ihf..i"t- fofi
...ul. PKU5, "'- I .al
many timet mora tileatant,
.; tw, than the cate anJ lavtiry nf the rtcb.'
. ,.,.. iPc.iTOui luepeopiPoiiuiHeouimoiiireaiiii, i f .7 "20th.
J. P. IvRATZLH-S. I it, rrfrtrtl to ibe ndorator, trr rvjoctioi), of, Sberili ' Otfiee. 1