Clearfield Republican. (Clearfield, Pa.) 1851-1937, May 20, 1863, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    jjc C'raidflit ifpul)li(nn,
w! i n;; ':' y. m z-nh, ':!.
Crr Tim? nt Tyrone.
SHERIFFS BALFS
)T VIMtT ..f miiMlir mil tl rif i
J) -'I'M, lUfU
Cn m
mi" "
:Jf II.' ! I '
,Vi.il C"':'
nr.
i i
HI T .
! :pi a. i
:'m v.
I A
.VI1
t. ).' I'. 11.
1 I till.
I Api'. j i iiiui, V jll f. r.
) kl iMuil Iran 8 M A. k.
I I u t i;h An i inn u 1u jut
Trains mi il i' i riti sk mill C.k 1 n
li axe 'Ijn hi: l.r Sandy Knii 1 1 s
I . x.
T t m in nn tl. o 1'ai.i. E.hilk Valli:i road leave
Jo,i(,kti f i r llelletonte t S 41 a. u.
Tl.e liiin.so:, tlir.-i' lalUr nurl tun d conned
with Lxtvss IK. in mi J .Ml I ti.un west.
ri.'ji I I I. an
mi" .IV. !,
S x. 1.1,, nt u .
fl.-l l. I'll M. :
I '' 1, , 1'.
L- tiCc, in wit :
, All tlio-r. tin
1 in Cr ,tf, ! 1 o
I I,:-, I .1. ,, t it, i',l
'of, culiod 'riaii fu
'I .-III nt the I-,, ill'
ir i.pil C, talield
. .' i' I I " i". i.
i ' 1 1! '.
,V,'
I ( i i ' iu tin. I
1 .. I 'i biy i r
tin' I loan
..I
. iinl.
I I
o..,cl.
Jin
... .-
of hi
( i . In in - II
, ill I In
ITPUC
1 1 ;.!
'i t, ii
I H.:,
J--til-.fi tow tir I. ip, ("in it nf"r.'-i
It f-,-i, in n I h . -
t lit I. lllli m I ben to i. it, til.
lir. Jui rn iut' ii H b y t i
i I. I'-i
.ml
Mill lit
. rut il! hi 'I
' fit lir tiiti'l ' ' I
I ." 'I I . I I '' t .
r.i. (.I
I1
ii';n.; i;ni ii
per
niil'IIA.Ys ri l ; , : r
( ! Valiwl-lc '1'ifil.ri' t
CLFAR.1 (CUM a
HI
nicHAiin Kosudi',
i"
. ol
Ira... i i r of hi 'I silii.t"
fy, Mi, p.-t.n,- vlx an a lii ti :i
follow s : I .-I. I ho urn Ihi r
I," shuttle ill ll'-eenriu l'i n
. : tur
t fin r .
f..ll.'.l
l'cf. r
V if tun i.f nn (. r ,
( I l.mi.'A'ilur ,n: I i t.
IU.'
.1 I.
I I
.1' ' A. M.
. I I I. lilUI.1'1.
i a. N. mill
i-uip, L U'a' ttci.l C..I.I. ty, tin il I i iiii'li,. nnl i!i.v on
hcij ufl f' l!uu j, 1. 1 n ii : llri'inniti" lit n p'.s unJ
1 ft Iriiilmr? ly !r..H of 1 hi.in.i.: 1 .J i'l
1 60 Ji'ri'i i lift Jut' iiiTf'it'.i t" n ) i-t,
Inn. I.' i.f IL rin "ii Whilti.iT ti. ntli i.
1 12 p-r 1 r-i t" a i. tli'Ti-i' l.y lnii.I
Itiliiii;;'..:. 1'i.rt'i
ill ilf,
'liio Democratic (.'cut nil
C'l'ili will lu, I'l ilmir blaU ii ini.i.tlilv im.'i t
JiiS in th- Ro'.Jin;; Iiooni on i " i ;i y cvs
"liirr;, tli- U lri.-t.int. Ty unl.'f,
T. J. McOL'L.'iOl.tilJ, ni'-y.
- - i I
;Al I- NJV At'l'ho:ufKiii'. in Ciit-i
wi'iisvilln (list Inl.iii.'i i; J:of- at hi- aiJvcl'-
tisotni-nl in anoli fr cotuuin. I
Inisir Hnttur Kino. I'ernons ile
'i con t ril Li 'Jii ; fr.ti'i enn dn so i.y
v ,.hii;' iijicii 3u'v. ,'t. A. Oinilj , or upon F.
! i -1'-u i r , mi or 4iefor the first of
J ipi" t."".t. Wc' a:o itifuitttivl that ijinte
i cIo-iT t-ui:i -ali t'.iing ivmsiili't'cl Iris
.!, M'lv l."Mi im'j.
1 'll'.iin K.V 1 1 . ,'it.KAlKI VI. CoNrKREXCK.
II. 1 1 i'o:il'i ri'iiiv. r ili ;iiipt nt TvitodE en
' riiiirs.iity i ! I o itist. The r- 1 1 .o ri - -
ini'iit Ji.i' 'ji'Oii brnngljt iiliout, ti'om liu
' !:t"'l tJit Cmt); county ii is not elect
. ',i r Ti-itf-rs until lliu 'lui in st. i
X Tim "I'l'Mocratic I!cnding liootn"
i nmv in niccrf'fiil oporulion, mid our
iVtnm't'atic cotcinioi'.irics throughout tho
oiihtiy mo folicilt'd to contiibuto their
.lid' l y H'tiUitig an ocnnionul cojiy of
ilui' .jK5i', fo m to disseminate sound
! ii'iii'ici uric, doctrinn. Aldress Box 07.
,.n p. mtli
theni'o l.y
rf-s n .'ft
.1' Th'.tmn
w'1-.-.t zl'L' nt'r.-Li'.i to
n 1 i'inl"f i , I1:. m. i ly ftv n. 'St il.'.ci il.oJ
I Uni t north JV '. ." . r '.".'0 , crrhi s tf. a log
! noi.il, mnl il.i -i. ' I l .i 1 f'liw 'ly of AJum
' Kulm nillf.l I 1 "i . i . ! " I' liili 111 il.rie ut
Li'.'U .. r"!ii'f to tl.f 1 in co of leiiniip;', Cuntnin
inu' l:l'l I'jA nti'l t cr.-lirs itn.t un,iWttiii'0. i
2.1. At i t!-.i r l!i' r, .';.Mi"l "t ' ; t-T. 1-. it, it
iiatu in I1' i";iri.i t"vvii.li:p, ('! iilu l I .in ly
r.iriv;ii.l. I'riinil. I ntnl il.'i'ril.i;.l us ('"!!.. '.v.", In
wit : Hi 'rinninj; nt a f t s:i i fi il.iu'W.m.l nn-l fxiru
' ding l.y tl.1- tiii.-t nt. "VO ili'vi ilic.l fuiiili HI ilu
' pri'i'ii ! t '.0 p' l i'lu" to ii lioinloi'k, ll.oiicu liy
j Inn ld of Til lining .Mni't in ni'i th 10 dori'iij wi."t
' .'l-'U porcli cu to a post, tlicnuo l.y lmir.i of Jmnli
It. llnwi'll ui.rth 4(1 ilPjtruM f.i.-l -Mtl pi'ii'lii'S tn u
po.-t, tlii'iit't1 l.y In il (I h now fir Into ..f N'ifliai.iol
ltii hnriUi ii u nth 10 di'fjrocs int :!1'U pi'ivhi'n to
thf jiliii"i of Iii'giiining. I'ontninin '1JII ncrci
'nl l.l.'l pi'iclu'S mo I iillownnco.
"lnSi 3,1. Anotlii r t!if rn.f, sitimtn on llio watt r.i of
Ck'Hilii'lil crri'k, in (ho Inwtis-hip uf Ji.rilun, in
the c.'U.i'y of t'li-tirtinlil :if,,r,'pti'ul, cnlliil "l'reil- '
cri.'n," I., united nn l i'."M'ril.u,t us ('..llun.i, to w it : '
I', r:iniiit nt ii niiiplo lluiH'o l y l.injm.f TlioiniiK
liiilinptun umitti f 0 ile'r.'i ivc.-it 2:'.'! pcp'tii'M to
dimiiut, llitni'! l'J liiudi of l.-iiuc WunipoU:
iiiitii Id .1. ri'tj we-'t :;2t pcri-lios .i h (..out,
ll.i ni i. l.y luii'.l- o' 1'i'ti r Kul. ii north I i! J"roi! '
i.'i-i L'.'iU fir.'hi'' If ii 1 1'nf'h tri.f, thuK'O l.y l;indn
ofl-.iri.j Wtiinp.iti! in.utli !' J'.piiii.i iift '.."'' rr-1
i'hi'.- to pli.i''' . f 1 . .'ii'iiiiif:. I'uiiluiiiiii I'i'l uci'fs
nn .l l.'.'i , i r. h,r, ttii'i iilli.wti co.
4 ih. .V i '.lii l lii m .'i.f, rn II til "l.cxiiif; ton." nit i
lint,- in .1, .i-l.ii, ;..m nship uforofiijil, bninitliMl und .
i.,.. ...i.... . .' ...... i i.e . i-.. ..;.. .;.,. ..t i
W-iii'h thi'nci 1 v l.n.ils of fri'dcriik Ihitc- south Iuri,T,,K ' ; "''
SO ,...'roi. ivo.i T.ii pi.cho.-i to tt pout, theno,.' by 1!,l"k" f 'lon til, bmik
l,l ,,r KI,.-r.,or lironhnin north 41) dumvo 'roin till) ootnh (.1 tlipiliitii now niijo'.oil l.y (..liurlos
ut :t"ll ,.r,.l.. in n sii-iirtroi,. Ihoncn Uv Ii.imIm !J- J"MI1' 1 u"'.v. "' llH,t "I' H'orofni
- i . - i i ii. ,
i . i n l Di'i:, ii, i
I!;niflny tlin 1r)
I I ' " 'l i I llr, . 1
'Inn t-i. ii. I :- , r:
1 n.pgl'y f-f J - iinc !'.
l ull tillrt ,r I
-I il . li;
iiiii- I i
I'l 1 1 1
.., i
I 'mi. t'-.i
.ii.i. i. P.
' . I I .
I Ii.,
ii, .l..
ilnn'
, (lUVP'l'.l l.n 111, !
.i n- nt n ....t ii.i in
i ' .. 1'inl ihi. Irntt, t
1" i.'h, - I , ,i ,
' t V) m. .J li, . i
th- ii.'" I' i in-. ,
r,i "'"' i" i"l.i , t" ii
I y Inn t l.i.o t" rth '.n ,
Until p"i'! ho- t ; ,, , ,
' no Aci'ci iwiit
i'l.
III.'..:
i i: !
:. -li. 'i'i
., .-,,.!
r I. .ii. i,
' i . .1-:.
It!,-
1-
I.,
r'l
( 1
1 '
III i
.'.II ,
1-1 I'
lit-
I,, , l.i
-r; i
ti.i
I ...i . i mi :ni In 0, li.i i I y I
li. rth !i" il.') ri f ffi -1 :'l i, I c
r In iln'i'i'" ("it'll I'l .' i i
i hi lo pi, iro of hi ),it inn::, ("i l
nt il Uinit pin t ol inrr, r lr..
"I i a i ti L I . I;," Mltlll, I In I',''
Kul. ti.
till. Aim, nil ll.nt i'ii o i f r l.i .1 itiin!.' on
the in. rth fen'v of the ul ho i",nl li, m Ah 'i
,i,'tV f,..lit,r to lhi tilluKi' of IH' ti f, in II '"
tcHtlfhip of I'ot'.'llt in, i'.,ii,ltiuni'iti nt n. p ,il,l '.'I11
foil fri'in a ktuno on Ihf c-t hunk of ('I. iiiti.M
irck, 'h,i," I'onlli tW (IcRroon wort l-V foot,
thiiioo do;:ro, wi .t .',71 le t, th' tii o n uih
Ji'KTPMt oll.-t IIH f-Pt, I lienntt liortll ;,S iIi kiooi
cn-t 60 foot, Ih.-tioo M.uth Ti il-roo, o.ift 2-it I'.-.-f
to lb pluco ol Li ;.'iiii.in.v'. hoiinih'il ou t by pi' I1'
orty of J urn ok lliL-nri'V, khuiIi by lh n.hl pu' li"
road, Ke.it I y ii Hi! I. ot utioot, u ml i.orih by oliui'
pri porty tol l by n,i,l llo'iu iy to nii'l l'i,,i y, niol
Living I ho: con n h,,u ) mid .- liblo.
8th. .bo, il tiiu t"! linn I in llio ukd t-nu.-i.ip.
('''tnnii'i.oit. x nt n n.i'i'lo o:i ll.o i c .-1 s ol tin,
( loi'i liold , loi iv, (Ihi - line ' l.,ui;.!, ,i I y bind "I
Willio.ui Aii MH.'I'ji'.i llim'o : i.ir, li ii , ,i. ;,.o '.I v i"t
S .i-r.l.' "- .'...no-, t'.oii' 0 south lis .loi'iv oii-t
lu j ' roll ox I . .- ton.'-i, mi, 1 tho hoc north I s d.vi oca
II m r bos lu llni oiif 1 i oini.in "-. c l I .liniliL'
iioroi-', mid b'.iuido.l on Ibu hoiilli by (ho Inct ' irriiwlll 'f iltif I'lne 't litiln !
d.'?,'til.o,l pronii-os, nnd liiiiiinj i-rm-ifd thoiooit ! 'nr of pars, i,d tli v.hi.lo In
it hnw JMiil ith on nn,', at 1 1 il iv,,ur powirun ( niib'a of ' I m I';. !,'. oi , I,, is n ih
purtotnwit. I lor l."::4,ni-; i;.ri'alli'ti, j-.r J ..... lit:,.
7th. A1,ii,i.U tho tij'lit an cm ;. od ! y do. tl ol' dispii:nl'lo.
Jaiiies Iloo.irty uinl wi!'.', ivcrd" I in llonh ,-s, 'J'liu-M--'. 0in'-5!'t!i fnli . r ,-.r i ', I. ; r il. .-.
I ni:o nil, to ruisn the water i u nil l;i.s lar.il by n ' pro) oily ; .,i. lilhtli nt . 1 1 1'i i t- ;i t i - ii ol .-.'lo
i . , I n i a ' t I.f I r, I iui.o i ', thr, o t'(,,, i roiioij yi, - i.'
Mil. AU'u, nil that pioco of land : itni.to in j tho lint" of snl", il h inl.irosl, I,. 1... , :
AVuiulwHt 1 t',"ti;l.i. r.-nitty nl ,u,i, and ,h s- . bund and i,u i'U:a;;" upon die pr-rii. i '
i'iil'i',1 as fulhiH. , I,, ui : i. , iini.il at a .0,1,01 t Ilium I'o.-tri. tini; tin; l .irn- .,! t'mb. i o.o
on I ho i.-i.-t Kid.: of Ciourliold crook, i:i I '-ot tin 10 - 1 propo: ticn to pay men Is inn I,
froin, Ibi'iico 1., nth II', do1 roos oust id.', foot to a
tti.no, tlionci.' .1. u;l, II d.-'-roo? 10, .-t I hi lo, t to 11
St 1,0. thi'lll'0 M'llll -I', .locTOOS H'i'St ID.', foot to a
stone, tliori'ii north II iloroon i.'ist to Iho plaoo
of l,r ciiuiii.j?. 1."., nli, inn, jr ono -fourth of 1141 nerc,
b'.tindo-l 1, mill, oa-1 mil suiilh by hinds of Wil
I it ui A li'Mi iiiloi , v.ith 11 (iii"!-.Mili ll.i roun oroot
od with two run ol b.i'is und uatcr p-.ucr.
'Jill. AIho. 11 tract of land ly nijf on tho bunk of
f'loai liold crrtk, boivroou ili e d.iid crook ntnl thn
above nn nlioncd road load nj? from Aloxan lor'n
;i iih iiM
1'
, la ,
'lLi.h
" ,dv,
lli.i.-
1. t
1 I do
Til,- f.-i.l !r:i
(tih.-.t 1111 I t
Lands, ns ir
id t'b.-irlii 'd
T'nii lot ol
't hi ll'J ,,,lt of I r
ll'-'l' d 111 Iho poi
in tl-o Court - 1' 1
'".iniy.
land is hoiivilv timl oi
0
I
11 .nil
d '
I t 111
l'y .
0.
-rdor d tho I'uurt
t.'l!.l,I.K,s J. IM'SKV, AitniV
In A All I'l si: V, lloo'd, ( J-. -' 1.1 1
Ma.lora, CI .",1 liold c.i,, .May PI, lV.
'T-Tho II '( .V...i It, .4.., i-iii, V-'iliiains
I pun, t'a., will itu-i-rt four tituus, und .md bill 10
I tliit "ll'i-j.
id' 1 1 m " 'in , , . ,
( Vi I'l'-- : -','.. ', 1 :
Ai.;' W ,1 "',.,ii 1 . , ,
..' 1 t : ! : 1 1 ; . .
(ilM.HAVS ,sl 1 1 ,.,,..
t'lll.NI. at , : II,:, (:,,.
l'KI.N IS :, ', .: :, , :
(i I.I V I'-i Ml -I ., 1, 1 i - j,
l 'l;.'. I'S ,l . , ; . "
11' ' -I :.'
1 1 W !.. at .Son-:, 1 ,, -n ; 1
l.i iN X i. I t-.t N-n ::ii'.li . ' 1 '
CM 1.1 1 1,1' l I
MTM.INSj ' ":' ' - ''
Ai! " 1 i- !,v! : ; .
I 1N."X u: ' 1, ' , 1 ' -
1 : - ! I III ' ' . I, p;'
II'.; IAIN.; nl .: : :., j-rj. s
I .'. lit.'. t.l.MfllN ui , -ii, ....
l'IMMU-; nt S'.'i'-.i : r, ; r
I A- ': ,1 iVi, v..-, -,
i:u.-'i i'.!; 1 1 1 s..;i 1,: ,, ,
; at .S.'tivi, n ,i -r -
'1 l.l.'l.'ii IN', i 1
i! :.!l l;i- ; ."! - at Sriiiat ion j - -,
in .!: .ir.i',',y )
A ton liatid t IvI; -''' L. t.
I'AS-l M l-i; !i.S nt :-,'i:s." ),: i,'cj
S A 1 1 1 X .. i .'i ni. S .'ii- i , i'.n pi 1. ,
, 'I' SV l'.lvl bi at ;' i.il .1:1 pl ums
.1 I- A NS at Si'iiMi' ion jii-o -;
ICS I'l X' IS nt S-''ii-;i: I'l-ici'S
SHI !;T1X' ,S at Si'ii'-.'i'biii prim..
at M'.)SS !'S
II v
I
i,.i..
.1. rn
1,1,.
M o
li'licn' iiiul (ItntK'ucii'.-i I'm!
pl.iii
( i.nii!
DRY
i' I-
Mi
;kjd:
.,.11,1,1,(1..
IIS
1 i
c i;n !' n i;x is,,
I Nil iliiiUi
.' i i'. nil ' ', ' I ':i .'isi'i
1 CI -til
I'm,'. ,
t U l ll'll.l,.
i'-i k
i'.rl
f-'l M ;'
W.,,,1
1 ,ut.
-1 .If
.' 1 1 0
.' .ii'.l;
.'.',1
id, ,'i
. 1 ,
t '
A ,
Ilrnu. AnvANcp, TiiKEATF.xm).--rasseii-oi's
ir.fi'i-ni u-t I hat it was rumorbd nt Tlar
riit urr- (hat fiov. ("urtiti was about to call
outth" tniliii-i for tho dcfoiice of the Xum
tin mil (.'apilol. If no wo can only (rut'ss
that such a tiiDVoinoiit would iudicato h
t In c ali-iioot adviinoo of the robels uion
Washington.
I.i'.iTbit FitoM Wm. Carr. Wo liavo Leon
lii.inki) a letter from this gantlmnun to
Ids tvil'c, giving nn ncrount of tho move.
t:ion t? of couipniiy K, I-J9th rogiincnl,
i'lirinp tho lato exciting events en the
liufipah finneck. Compnny K wus not cn
j;iioed in tho conflict, l,itt was clo?e nl
li.uid. 'llio lot tor is written wilh the us.
tml force nnd clearness of tha author, will
Le und with much interest, and will np-I'Ciit-
in our next.
Lht of Oiand Jurors for June Tern:,18C3.
ISru'lfor l- V. 11. Holt.
Uru.ly - Uav id lU I,e: linR-
l'.ir. 1: i li l'aiiicl (jofiuan, J
tun ii, S. Iv Snyder.
Che-it I. Niivplii-r.
(.ileal '.!(.' M I'ruiicii Short.
Cl 1 us vil'e Ilf 11 ry Kerix.
Fiii-iisi-n -J. W. Hoy!, W.
V.'. iLSiniili.
(liinrd .'usiin Pen, Wm. T
Culich- Jo-. Fry.
Kiirliiiui I'att'i-k Klioilen, Jus. While.
Ktio.- Wm. WitliKfow, 1). 1). Mi.LYv
ll i-lru'ion (..'tildivell.
.Iv!'! ui--I'-tiiok CJ:ll!.in.
I. n 1 itii I.. F. Irwin, Wm. C. Foley,
ollli'.n ,!i.:l'li'l.
l'.iio .S.iuuiel l.'UV-
r. Onr-
". w. IVll,
LIuC'oi kle.
of J'din hiniror north 611 doirrccK east 2.'!U perch
on I-, a pinu, theiioo by binds of John Duuivoudy
noutli 40 de-nrecB enst 320 ,orclu,s to tho ocirin
nii.B', coi, taming 1 0CI aerei uud 1.13 poiohcs and
nlloivanuo.
5th. And the other thereof, culled 'Tiich Crovu'
itullte in Jordan town-hip, aforesaid, bounded
and described u IVdluws, to wit : lie-ginning at n
htuch tre thenco iy lands of Isniio Wiunpolo
H'Uth Till degiot.-i west 2 .'10 perches to a bench,
thence- by liu ds of Peter Kuhn north 40 doKrees
wist :t2U perohes to a pine, thmioe by luniis of
Joimlhan Jones north iiO de(.'reos en-t 2i!0 porch
es to a post, thenno by lands of' William liunter
south 40 uegroes east ii20 porolies to tho place of
beint,in', ciiitaiiiing 3: ners and l.":i per
ches nr.d nllov.'auee. Soiled nnd liiliin iu exo
cution and to bo sold tho properly of Joseph
I'll oy and Cliailos J. I'uro;..
Al.ifi, a certain Iraot 01 piece of ground tnen
tioLod and lU'iOiibod in ti certain 11.01 l-a-e, .-it
ualu in Hoicks township, Cloiulicid cuiuily, lie
(.'inning nt a pot in Iho Will, a'U Yard snnoy
thence extending iihni land, ol Ale Minder Stone
south 12 porohos to a pst, thoneo iiion; hinds of
William Irvin cast 10t prrohoH In 11 ,usf, thence
north 100 porebos ton p'j.-t. an I theniie nlung tho
said William Yard ,-urvey west I 1.1 perolios more
or less to tho plaoo of boirninc;, cniitaiiiinii KK)
icru and lOil percheti und anun-ijioij. eiod
and ty.ken in execiuion und to bo sold uf the pro
perty ofitinuel l'owoll.
Ai.sn, All that certain two dory house, or huil-;
din, utiinte iu lbs tow nLip of V'01 du ai d, nnd
county ol Clcnrfiold, i ll lot 011 luulh si,.!,' of road
lending from Alexander'!1 folding lu I'liiiippbnrt;,
iu the ill'i.'O of l'u.-oy villa, bounded , r, the v.ot
by p, owned by iloi ty I'.-t..r, e.i'-t l.y land ot
ll-,l-oit Alexan.ior .-aid It out lcin,;T)i si.e If,
t'ect by 2') feet, and the b't ur .icce ol' j;ruuiiil and
out ii!u-f ai'i'ii: t''t.;M'.t to said hnihiine;. Sjeuod
and talon in c' cotton nnd to be ; .id as tho pro
perty ol G'-jivg ai.liS.
lllih. AUu, nil tho riht in convoyed by dowl
of Win, 1!. Alcjunutvr nnd wife, roaordod in ll"i,k
,S, pn;e f.OJ, to ruii-o tho wutor on nil his land by
a mill diiiu. Seized nnd taken iu execution and
to ho Bold its thu jroperty of Charles J. l'usey.
Ai.w, a wortain tract of land .situale in
l'iko tow fifth r, Clecrlield county, Uj-in
ningat ti Btrur, the bouthivest corner of
suriey in luuno of tiustavus lii.dil'tiuoli,
ihenco liy lamr now of Abraham Snyder
cast F-1 and onv-teiith pciches lo jiost,
thsnco by residue) of (itutuvud iiit.hbaui.tii
south 110 perches to post, thenco stiil liy
Kitno webt Inland o::o tenth petuhi'ito
post on tract line, thence by land of Ilex
north l it) perches to mur and beiiiiiini;.
contain-inc 100 acres and allowance-, 1 , in;.
pul l of tract ill linino of iiii.Uv tt - Ili-h .
I'linirh the ,.r.'l lb"! acres ha; ii l' a tin. all
1 .... ll,,,,u I It,..., .,,.,1 ,,,1,.,,. nii,;i,l.ii'-'a'ii-J
i iiil's), anu uijoul -b acies 01 cioarcil bun
T
12s,o.'iiii'i'
II K IltiAlilJ or
n
lt,l n f -
4 . J w 'Wu J -1
thereon. Seized and taken in execution
and to be sold as the properly of (J, W.
Curry.
At. so, a cai'tiiii) tract of land situate- n
Clival tow nship, Clem field county, cm.
tuinitig 56 aores, ubout 10 acres oleared,
and bouitdod on tli north by A. JI.
Fi-aree, on the cast l,y I'oniiiiiton on the
south l,y William Woo l anil J. iVood a
Flank Iimiie c:cc'.I ll.creon !C by 2-1
te'-t, and I.i j; liarn and liiil oril. Seized
and taken in xeciilio.n and to :- .'! as
t km protrfrt v of paviil IjIichiiA-ls, lloinui'.p
W. M. tl and A. S. 'fi-xr-r. 1 The Kvniinu Juiirmil
At..TO, 11 cctlhill l!l of i!lil allU-ilu in I nidi, (Sundays omoi pie i
.1 l,.r s.. montt,-. f i i'.ii
tains s;,', rited anieb ul.
liKLIKF fur tho county of
Cuiiunissi'inors's
ollieo, on Wednesday und Thttr.-day, tho 27th
und 2bih days ol May, A. I'., IMi.l. j
Tho lb, aid of Uolief havo direcle-l that tho
wile of the (,, Idier must appear before the itoard
and produce her sworn .'l.ilemont dotuiliii n.nu.i
of toldior, reinu'tit and company ; when enlisted 1
the number of children, with a-) and sex id oa.-h ;
iho township in which they resided at llm time
of eulit tinent, and their pr 'sent i c-i.let,o. ; and
that ehe is without the luoiins of supjiort for her
self and cbildt "!,, who nm dependent npnii lier.
Two wilnooses of credibility, from the tnvn-Lip
in which she rosidos, must also bo .r duoed,
whoso cortilio.'ile, sworn to l.,of,,rn iho Uourd, must
set forth that the applicant is iho per. a, a she rcu- i
rusoiit" herself to he ; that the tiate:ant of Iho
number and nire of her family is true ; that she is ',
in il,-sti!uU' ciioinastiinoi s, and her inuiily in ac
tual ivuiit; nnd that till the fuels set forth in he
,,p,l'oi.:i.,n nr" just and true.
l''..rnis i 'uii it,',' th --ft r, .jir.'lti, ,,.- i.i'i 1 .1 , -
tail ed nt. ii, , oll'i -e oi C" II- ird ol 1 ,'i i', o ;: :,
. pp" ali-.n is I'i'clci.-.d ('.: . i t in .ii-o a:'.
Lin, . ,. the ::)')-. i-int, ..j-.-r!y p: , tn, v. ;;;
p"r: ::i.u auenuunoo.
W.M. S. EUAI'LliV, C'l'k. I
Jl.iy 1."., 1 -'(:!.
CLOTH I NCI such
u.s Coats, i'.uit-i,
Wis,
Under Sliii t s,
Flniiiii-l .shirt-,,
I'.'lttt ", Sin
1 : .its 11 mi tips
TaM" lli.IJ.cr Mr :
1, r 1 I'Vi: 1! ) Car) ,
1'laniiVs I'.l.i-l
r.,c.''-ii("i Jiu'iii. r.i.u 1
I'.i oivti , 1- ! .jr. do I'ti!,;'
U'oi's-t Diills l'"ic
Ml .1 I 111 '' '.! IplM
lit, '!', i'.!:o
Ci'ivitt-.
rt t i l sat tot
.CiircVi
j 'fickint;
, 1 lli-i.i 11 Drill.
', P.U I inl.ct,
SU'U.i
I etc.. el,.v
ii,.nl,
do
et.'.
lor tale at JIO.i.SOF.S'
II A li D W A K 1'.
such as Saw s. nails
F o r I; , Kmvpfi,
,1 II, mil1.
v ' as -I
irtnilh d"
nio'ic Sen !
11. i.im-ii 1
'i,i do
, :j ib, ti .,
I.in.'ii Chol.c'
l'.t),cl Cdl.M
C'oaL iiiii'l.l,;..
etc , etc.,
D
1 (
.id la
:i:i l.i
l'llllH:
..llnrs
.lo
at sensation
pl'il'OS
1'iUi's,
i!ill''ei
I.IQI. VR.'., sin,!,
us Wine, I'.i".iii,!y
trill, W il ii.ey
Co.'. itcic. etc., etc.
Flil
1
I'l'M, 1 .'.Lici t
at Mo.'sor.;'.
at Hensaiion prices
J
' f.onj eitno ll'i'ifs Mnifpie d
' ll. .und do il.i Finn ..'IV i do
i'i : , .hi . 1 .... 1 ...
I 1.C- lllll l II. Ill 1 4'i.ll.... -
j La.lic-- Linen Collar:
Ih) KllHIlHl tin
:'li! I I -i, .such a.s I
I'l unes, liiiisin-,, J. a
it .sctualion
price
at Mthssutv;'.
(iIio:T;i;ii'-'
1 :i u r, 'is
1 l,,i,i Siui l-Misfi-n
liioves
l'.'i. i: cotton O loves
do Silk do
Mors' iis'ci I'd d 1
Metis1 Id 1 .!"
I ..11 !:".' iirt'i '. Id-'
i II..."!. (..::.-..
K'
i;
, c1 c.
r n 1 : daily ;vEXLt; jouknal
AND THE
WKKKLY DEMOCRATIC LEADER.
These Domocrntic pnpors, lately published by
Alburt . Hoiloau, (w huso en 11 . c t'u.11 theroniih
has entirely .-iisi d. ) are n,, piihlilioi and edi
ted by t liai los N. rin, ,111 I .llrt-il I'., i.ei'. -In,
und will, heioait r. bu i,.,ii,Heted f. n iy,
aorp.n,4 . f ill,., i-'e.t l'ol.l'-.ll'-.lio Pa:-:;-', 'i-.-y
wi II ii. frail the princii los i f tl,o Con; tit,::i: ,
n-l.i.T ul tl.o r' ,!ts, a ., I Llio liltertiea ot iho po-c
I'-l.ACKIN'
l,t li'i.S
ro'.s' im:r
shot
j.,;a d
CAF.S
ill
at
I'l
lit
lit
ill
at .-ci, on'
Always- ul
het)-. Ili. ill
t-eiisal ion
M'll-.l! Kill
m 0. m ion
hens. 11 ion
scnal ion
lOSSI.ii',
At llio store of FilCIl A ill) Mo :st 1
A 1 ".:,'.- ! '. ; '! 1,
ot' -lij kin is 1' --.a .'
pi II'I.'S
prices
pl'ie . .
pi ii1-'.
price;
prices
!-
W :.:li
1 i;v:',
1 1 ii :n
( 'ol Ion
I !
III
Do F'ry odo'd do
Do l.m -' Kltiti d do
T'A llled l llfl's !o liClcli
.oi'iui'iiin Cuir iV I
Coll-uv
l1 ,l''lc 1,'olliill'.'
ol !- ' I.iu. 1 ;..,:!::
Ladle. 1 .1-1 ,!'i
Fancy J, I I'i .-.
I IVI 1 lr !!,:i, I Nets
'ii".! do do
,1.!
Coil','
do,
-.1
,r l.n-
.1 ii.oii..t i
1 I! ' p
in 1 a ,
r, - ,'t; 1
il ! c
1... I
('2.
,i-i.
I evan
'. 10 r-
1 Y virtue id" ..'.mdty
J y nf,", is-'in d out 1.1
I'.eecai iu township, Clesrli.'.ld county, eou
titiiiiuj; ubout Tl. 1 cil',uit)is of a acre.
lory 1 I'uiiie
I wo
Tavsrn ilou-t':.
PlOOS l,f I'll'
tl. VI o 11 : il I."
t'ji-rt li'iu-e
day the la'
P. 111 , Iho f',1
i.ist u; Trail.. Jurersfnr June Ttnii,
kik.-t wei:k.J
(icoiee DeWilte, John IIoio
undt v in its i.f 1
f ti c Court f
rlield roni.lv, nnd to lite illreoted.
o.si'i.t.' I tn l'I'PLIC SAl.li.nt the
:t tho b"t'.'i'i;!i of (.'Icntliold, on M1111
1 ii:,y of J 111,0 next, nt 1 o'clock,
, wini: di'oril'id Lxnl ilute, viz :
Two cTta'm lrno:s ot lard siiiinl" in Cm in'. Inn
township, Cloiii'tiold ecr.n'y, thu mm bonnd-'d
norlh by th' pui'lio ru.id li adinr tii.tt! Ki.rtln.'i.-
to Cli in lioid, on liio in ! by lb" 1 1. 1. he 71 id ien l
I itij in Jul. 11 Hnrnioy's. end 1.11 tl.e si uih and e:i-l
1 by I iitidf ol I. eon Con rli !. itii a I n il tnry frame
I house 21 bv i," liet. nnd Inline stablii there. .11
I erecto-l. T l.e other IvI hniiinl-,1 on tha niulh by
! the pulilif road loiuiinc Iri-tti Knribuiit: to Clini'
I lie'.il, on the rrt by lt 1 f J,.l,n Uiiel. nnd 01.
I the north und west by land ol J iin M-l on , v illi I
, wiiLontm.hir shop thereon oroi i'-i. ,.io, nn nii
the deli i, d:
,s p'i,
A nt So per annum, -.r
I , i i a lvri".ei. It omi
lli j poiilieal uoi'.-iti .us
ket a..d
u.-uaiiy
f tl.o 1l.1v, "nil all tl.e current news,?!
So,.-'!; r.-i'iirlri. ui.d nil R,,.-i, n.-iller n.4 i
fi'otit r.,7,-1',"'-" SKlble llitl'em eiPcleil, IjOtltnleu bylfuund in a ImIIv Newspaper,
if ('"inn ,,,11 hinds of I'M 1 11: Rickets oil llio llol til, (Hid j ' ho V.'ei !.iy lloniuorat:.' Leader, ii
iillldri of (iii'i uu Dilleli and ..thern Oil tliO' Joublo sheet piper, dual linini: ie;;itt j-a
iS5 I
iMi'.nill
', Uuim i '
I lil'k i. hlto Lstv
1 IMirintM
I Fl'k fhil.et Shuwl.s
1 -'t -lo
11 11. ii, in;- Vi il,
j !'., ii..., !:."!. !.:,:
1 '.!! I'l I r-'.lld'l.;' I
1 --ktrl Ci-iid, id 1 0, 1',
1 A lllei'il Ml Kli'llll".
!'..'!. do
C.-'' 'if I 1. o do
Clc'iiille lii' do
l''!'.l. ', il- do
'el7i't ilo do
Fanny d ) do
Xnnow Ftai-ls
i.'i.'oi obl, 1 1 ill)
iiiasiR; Cold
Siik iin
Mourn i p 1' Dree Htn.
Fancy i.cl'd A 2 : 1 1 1
'Vaiicllilt '
-,iv .1-
.'i.,.l lb)
,A i-111 lis I
':-etc.
'. "J
- r1
Son IU and ivt'.l. Se zed nuiltakeai iji ex
ecution and 10 be Fold ttc the properly ol
John Rickets acil Isaac Rickcu, tcireteii-
atits.
Ai.t-o, a en lain I met of land siluato ili
Chet-t toivmi,ij, (.'ii arfield county, eOn
ti.inintr 53 ocre:', niore or less, bounded by
bind- lute uf A. i J. I'eari'c, Win. Wood,
ntnl oilmrs', with a two a'.oiy Fkiidi House,
L'V Joiti, nnd about lit) uiies, More or
lis.-, 1 lcjied theiecu. Sci.i'd ni.'dtakin
in exectif.on mid to be sold as the jin-p.
ci :y i.t I .'avid Michaels.
A1.-0, a certain 1 1 act of Intid situate in
loii.g matter, and
- r-.tis :
' t'.'-ei 'lit enlllllll.s ul t,
n"i.-l: c I at the f -:!"ivii
Single Co;,i 's,one year,
T.vo " "
Threo "
live " "
Tventy " "
Thitty " "
I'if'y " "
The liotH 'or-i'? of Por.n?y!v:iria,
IVuv.oro, ill, 1 New Jer. ;y, it i.- hoped
tl.i ;-!.-"!'. 1 ; tj;-',vo the ..,'.i;l'i -1 l.u'L.-' '
1.;
f 2 no
5 11.1
8 no
,",0 110
12 CO
7-i, I'd
Man !:
tV '
tmmm
.- v
1
' ( '11
.nr
.CO
l ,111'' K,
If. Sn
'"I'd X."V i.C
I 'it i't A liter (
it's lor ini ulidfi
-"d.t do do
V01 1 tii' 11. To a
IX-eiH c (.'i.ll'ci!
I'. t:;u t Ley
i.'. il', I i'io '::",':.)
i '1 e.mi 'J'ltftr.r
.Vi Si'Jr,-,
'fob.iccos
liiflin.: aiid all
tide.-.' to be fou ii'
I the (li'oc''i v lin.
ar
in
;.iuii 1 si.L
lor i'"un.-.l
Ji'St (Jii'llitV
s
(A
t nil
1:
Ad
pini:
No. ISIS ',a
I'.ci'cai iu
vef.
J'.eii .I"lm l'-aki r.
ibi.'. s -.I0I111 W Kyler, John Flown,
Roliilid !'"n'Jsl.
l',i,t ii. rd-S. P. WiUon, MaUliew For
eve Abr iii.i'ii lXni cc, .loshuu (.iratlins.
r.lno'u John Mcititviv.
,' : t"
hi t ll'lercsl 111
situate in haithnus tow It shir. C.,-ir !.!
' round., ! l.y Ian Is ol t . A. Iv:u 1. 1. .'.j, 1.0O. i. titer
' b-k, I'att ti ,t Irv in, and the FttsouuhiiLti river,
oonlaii i; about ill. nercj, inoie or less, j acre.
, af which is l ieaied, with suutll huiiso i'0( t-d
'thereon, and oil well. )-i-izid nnd taken in 1 xo-
cutiun and lu be euld us tho l ruperly ol Joseph 1'.
Multon.
I A PL that, errlniii trnct of land situate in fox
r..-:. l,'--i.'iili.-ti.in llu vk. Thus Wayne, towm-hio, Clunlirld cuiitv. hounded nnd do-ori-
fo''''l! II,a,ir.,i.lt,
l llsbip, CIl
li
! I
V.'ritJ
p.,:
I-'i
1 i.i;v,
01,;!, Thtt
1'..;..:'
beiv, v 1...
. 5
ar
1'
1
own
m
iSuar
cents,
il. w. s
of
at
r,
1 n.in
I ut I..;.
II I LADE
til
..I, s..:iinek,,lo.s Ddo, Win Kirk, O. W.
l.Ol'O.
r.iii'iisiiie E I'tilliner, Ih vid Fulton, jr,
ihivid McCtirm:;'!!, Win llut'.oii, John
MeClil'.oni'li.
Chest Wilson Wood.
C'i ui field -.lames I.cavy, Wtu Aloxan.
!i r, R V ;:p :u k unit).
I'urnet Mile .lohli I' Dale.
Cox incioii Lawrence Flood.
1 '. cat nt Cj renns Ho vr .
Fen OK U Co: les Fell, Daniel Kor er.
C ii.ii d-Abraham Humphrey, Mitchell
Sil,Oj iv
(Lalnitn IicA'kiah Latiiisberry.
tii'shcu liplnaitu Shiiiy.
Ciulich- ox iviftcr Hill.
Knox Conrad Faker.
Lawrence fi D lioodlellovv, S Ft Jordun,
T' D lVf.'li s, Owen Cnnipbel!
eion w- -John J lv)ler, Mmucl ilOOVer, , tv.aa lidlima: M. A eirtniu trnct i.f land situ
Joe; h I'.'i.uiitj:, Alrulmm lvyler, ate iu licccnia township afcrtsaid, beginning nti
1'ili.e Mom'i. Wise. ! n post nrd exlendinu liy hinds of 'J hoinns llill-1
1 Vtin J olin V U-ani
lied as :..!luw: roininoni in; lit a h
f oii'l.w, nt corner "f nicr.int No. -1 If), the' ce
ninth I'l ihcaeea ea.t 111 pi n lies more or less
to R p'o-t, tin-lire iiuitii :'-4 dei'tees west .'9 peroh
es t,. n 1 ost, thence west 7 porohos. 11. ore or les,
to biiih tr-e, then.,' soutli 104 porches, mure or
I''?", to plnor. of l.cfr iniii 11 ("irtniiiin ,: -IT? ncrcs,
mora or leu, beinp pint of wnrinit No. 4" . iO. niul
bein 1 nit uf the binds conteyed to 1. KiniI.er
iv by 1). It. (irnir-s, ,1, ,,!., trii-ln s uf the Chi
le l Slfites Lund lotnnnny, 1 iil.il Nov. 23, lv,i).
r-oi7ed and taken in exoeiitiun nii'l to bo sold a
the pron, ifv of It, S. I'nvi npuit, niiuiinisirator of
J.u ,11 X od.iv -.1 th, dooeiisod.
Al.ni, a ci iiain triiet of hind .-'itrii'e in (lulich
ti unship, Ciourliold eounty, oontiiinin one acre,
niore or I, .--. lniiii.L' n huihlintr therenn erected
ln,'n in Jniiesville ehurch nnd school house,'
f-eiied 11 nil tnl 11 iu execution nnd to he pol l as
the pro ci ly of Joseph Hurley, Abraham Ner
lin nnd .1. A. llopnriy, building conimitteo.
A l.st., st vend eiTtnin trncts of land situnto in
; lleccailii nnd Jordan townships, Clearfield conn
i ias
1 (.',-
j nil! t apid
11 lit,
11 field comity, con .
tuininc about S acres, tnoie or less, bcinir
part of a hver tract of land wurruiitcd in
the iiaiiic of 0i 'ore.0 IIuIich, ivith tkeiin
)'t ovemeiits Ihei'.'uii ciecled. Leiii! the
same premises levied on nmlii i. i-t, .No, 'Mti,!.
fiS, March term, 180:'. Seized and talu n 1 j .W
in exectilion mid to Lu told as the M'ot tr- I 'I'" ' i'V
iy of Fatw Sl.'ney,
Ai.mj, a certain tract ol Ian I tctir.to. in
Fii ady township, Cleai'tield counly, I'i an
ylvunia, Ue'innini; at ti corner, tui-nee .,,.., non,
Not t h one de;'i eo ea t along land of M. ! 177 n-.t'.-o
Shafl't r and lili Fie 1 17 perches to no.-1, 1 Mcii.. ui to
thenco north S'J dotees xvest by lands of ; Wvi.-ion.
W. Reynolds and S. Dutil.tp LIT pi teiics to Time if .''.,
po.-t on Krio Turnpike, tiience mut h 1 Txi ress Tr.i'n !
h0 devices ea-t nlon sunt turnpike i.'j per.
to post, tiience r.orih 78 degrees east alotiji
said turnpike 10 perches lo post, north 1:1
deo)ees xxest alu m lot of John Hoover I JU
feet to post, north 7.) deyroos east 1
to post, smith Ii; dcL'rct'3 east loO feel to tt
i, d,
1CC3.
ii.,"
lorn
A .t ERir. n ! Lie- 'A I '. .
triiv era s the N'-,i :!: t ', ..id
o, unties of ii 1.:.. ii ..1 i.t ! )
Xew Jcivcv
11 c ) i f 1 1
,si Ol
7
.' 1 i ,
i'spiPfV
Vll'r).
hie, ''11 I. .I,.' lilie.
niia.-O'i "t:y tie' V:ii,,.?,.-!.i,i .',.'','
nnd 11;, d''.- Coir : ie, - i. 1 -
of 1 nod t'.ir ui-boa'. i tr- entire 1. a .11.
1:1 1.?" fur Pas -eiit.'or and l'n-li;.i: i .1
jlai : i-l,:,r,; to bn.'ln 00 1 (-il I'm.,
a tie.' 11 ai-lorn i'ivi i.m, and .'. in
U 1 ie, (78 miles) ua tho Wet;. 1:1
::
S:s!c,
l1. ERATZiii:
J.
J. f
I,' M .'A-.H
krat:.e;
.1
dr.
fo.- (.
P.
"Cl-J.
'II
A',,-f,..
4 20 P. .",1.
CO
Wood s tir F-Thotuna Mlthe.vs.
sf-.CO.St) WKF.K.'
Lercnria Israel Cooper.
Fell II L Henderson, Frnmpton Bell.
Hoees M L LumHiIoe.
FIoiMi)-- .It'h n Smith.
Frudfoid Thomaa Riley.
Frady--Ueoi'e Ellinper.ChriFtian Korb.
Hurnsido -S:niiel WTlliatiiH.
ChoitOeorpp Holes.
Ch'.irlield--Cisper Lief oldt, A M Hills.
CovintonJohn H Gormont, Samuel
Edmonson, Janirn Holt.
Decatur David S Gearhart.
Fox Geo W Clinton, Jaa McClcllan.
Goshen Ellis Irwin, Tbotupson Rend.
Gulich Ilirnm HuauncI, Caleb Cojiens
haver.
Jordan--Kzokinl Tattcraon.
Knox Isfiso Mnvs.
Karthaus Joseph Yothors, CLarles
Soh Dam.
Lawrence James Lytlo, Jon Nichols,
llonry Auplionbaiiiv'h, Wilson Hoovei.
Morris Christian Hartol.
Now Wfishinglon Jamis Foath, Rou
bon Xciuiun.
Fcnu-Davi l T Sharp, Elalt Johnson.
Woodward Auitin Kline.
1 .1.7 i- Ti ftn fit
axes 01. 'ward
Lxpn Iralu inrives iientiri.rd 1
; Cars rim thni'v'li xilTil .t T ctMNdK b-.tii v.avs
: r.u th( so trains between Phil. idc'.p bin aad Loeh
I l!-.vcti, a:.'! I iteu balliini.ro and Look l.avcu.
G feet i.tr;'af.t .-.ei-t'in.' 1 ars i.o-.-tnpiniy i;,o r..f,n .-.-t
lrniti null, v:,v. loiwoon 11 !i;iiua;-pt ri nun i.,ii:i-
u.,1 V. I'll',.... r. ,rl r, .1 I ' I . ' . . I . .1 . ,1 , i ..
pi st oi) saiil turnpike thereabout suni I rr :t.friiii.li.,n rt-spoctins l'tis enj-er l.n-iness
turnpike, north .0 degrees oast 12') leel to I apply nt. the S. K. Cr. llth and .Vaimt as.
... , ..r. .r,.ii. ,- 1., ... ..
pest unu corner ot lot oi jonn iieiniiini:, Aim tor freight i.u-incrs id i.,... i ..tn, u.y s
ther.co north 12 deiftees west nlonii saitt ! Ajyi.tq, P. II. 1 ing.ton, jr., Cor. Pith and Market
lot l'.O feet to noat. thence north Ti tloif. i"s ' 1 'uiiteiplii ;
..i . ' ., . i. .i J
t'iisi. nions sain iOts ot sain net Filing ami j
Eli Eya 7,") perches to corner of Eli Fye,
foulh 12 degrees cast along lot of Eli Fyo '
100 feet to cor nor of lot of Eli Fyo at tho '
L'-tntiike. t Loner, noel li 7ft dcir npa fii.l I
i'io. I
v.e V.
A is
i'i:::!
1 ;, iv
. 1-'-'"
','f 10
i tn -I
1'eyab
I
o
no du'il.:!' p.-r
- Irti
d -
oi .
ill, i rrv Imd', nn l vii
i bv 1U.I f. ot. at fit,
n week. ''! e .'.'',
' 1 at Ci S. ," I. .V.t,h;i..:.i I
'. !,,ii fiimly, ,uv J, t-, i, l'.a 1
.iinaiiuii, npp'y, Willi u 1. O. .-'tat ip, I
ir, t i
II. IP A.N KLIN CT..U.K.
N'u. 00 Cidar tireet, New York, N. V.
Jan. 21, 1-r,,;. ly.
i'di, I
11. 1 1. I
fi.rv
I wo
fan!,
for a
. re u I
J. W. I.evnobU' Krio;
J. M. Drill, Aponl N. C. P. R. Laltimcre ;
11. II. Hoi hToN, Oou'l 1'roio.ht AR't, l'hilu.;
Lfwis L. lloi'i T, (li n't Ticket Air't. I'lula. ;
Jos. D. I'eTTs, (jeii'l ilanajtor, Williumspoit.
Jan. 21, Ihtiii.
ineton south SO deirreoa west "0(1 perches to n 7" . ', , ., ,,. . . , 6 , ,.' I
A thence l,y lands of Hermn. Witmer son.h "long wild turnpike Ul. fe.t to post thence l ;
M7 deirreei. west 4 perchea to a post, thenoe by J "O'1" dei-reeH east (J) feet to placa ol
lards of Thomas llillinL'ton north 40 dcirreea i beeinninir, coiituininif llfi acres more or
west 303 perches to a po.t, thence north 4ll nV I iea, about IU acres cleftred and under cub ! 1)Y rettreuee to the IN nnsjli
treFwost 207 perches to a dnftwiiod, and thenco ! tivntion. ' J"u.rn!l1 for March and April, p
the Presidents ami Serretarios nf (he
Hoards of School I)iroctoi:
nnsylvnniii Feho.,1
niros 02 und
l, l,.n,l,,r A, Urn Knhn. fuille.l "llollmnnt." south ' . . i 2D4, it will he seer. Hint tho Annual Ccrtifioiiti
41 degrees east M 2 porehet to place of toRioniiig, I Al ""'''Vided hall part Of a Cor( f Presidents and Scroturies are suij -.t each to
contnuiing VIH acres and 100 perches, and al- tl,In 1 aliliery, MtUillo in Pel) II township, ten cents tax. lint by an nmndment to !ie law,
lowance, nnd having about 20 acres cleared hind, i vi ill) HuOUt one (l)firter of til) IICK; of ptis.-ed Mnrrh :bl, hist, nn l now jut pithlidn-.l,
with a house, barn, and other oull,uildiH3 erect-iproutiil thereto beloniiitifj.niid boundod .Ik ' 'h" "'"'"P riuire.l is o-ily a five cent ore. It
! follow.: on tit r.oilh bv turnpike, on Iho"""'- J1,"' ''TV o"' '"V lh ct lr,'ei"i'"lt V
2d. A certain tract of land in th. same town-;wost ,, K)Uth hy ,o( of John Russell, Of J ,a'h " CllH' t,Ui,e:M " Uvo
stip and counly iitorcsaid.beiriiinitiK at the nfore- , , , i .. i ,.t'ii t !'..... fetanip.
said dofw,.od.nd extending by tho tract above l,,e lot ? ,tllfcl,a 1 0nt 0 , I The otli.ers of the dif.e'rent L.Tirds, will, as e,,:-
dercrihod south f.O degrees nest 207 l erches t i a ' Also, a certain lot Slluarta in 1 enn town j ly as may bo ciiiiviiionl, send to mo the Annual
post, thenco by lands of Thonms Murtin north 40 i-hil", bounded Ot) the north by turnpike, Cerulioutos, that the i-olK.ols "Have I a open
ueprees west pen-ties tu a jsiit, thence north on the west by an alley, on the soutk by , Hint
uepier east i ,-o pcrcnes 10 a pot, tlltr.co liy
hinds of N'il,unil Kiuhardson south II degrees
cast 18W tierehes to flaee of bciriniiir.ir. cm, min
ing -UK acres and Ui! perol.es nnd allowance, l'""ing ul one lOW'in 01 an acre II, C. Id. . AXDV0KD, Co. Supt
boitnr part of tract rnlled ''(.reel Laud."
3d. Also, a certain trnct of land situate on Ilia iliei eoi) erected. v . ,
waters of tho Cloarfield creek, in Jordan tewn- Ano. a certain Jot situate in Fcnn tcwn- 1' IVC-I WOllt V U. fe. Loilll.
ship aforesaid, called "i rcuorica,' houii.led aa jhip, bouDtioil sofuth by the turnpike, east ,r , i,....-.. ..-.-hi,.,
folhiw.t Bo nnin at a .nap e thonc. hy land. by Jin Rp nonh , B b ,ot Ir. liifj O I r t. I it I ; lblo -nf
Tlif.mna It ntrlun south den-reel went 210 'r i :. .. J . .. ' liy .n uioiii.is in i.iuii.
,- :te. 1 i: : .r: . f
Dl'V OooD
ha Y ( ii a )fi s
I'llV COODS
DRY (iOODS
Bonnets ;uul Sh'iwk:
I r ii r.L i:t ill 'vi
Iionucta iind SIiuwl
ly.ir.iK i.s and
CLoiillNi.'
CI.OTHIXfr
Cl.oTIIlNf!
cuniiixtr
L'i '!'.vi,"e, ii'i-i n-'j are
Hi II firm of A. H. Iiieion'oii A lira., U tliiai n.ir'l'.vu, e. ivi,i.'i h'tv..,: ;
ilnv di.s-ilvod bv ni,t''i.il ii insent ; the l.usi- 1 I L',1 li iviil'.', ( iiiettns'.vrtfe
n. -s win he settle i ly , in-mikuu. i er-.n.' 1 1 , to ware, vuoensware, 1 m'.v.-.rc
k.T w nig tnetnsetves in :-!, ton will en. I soi.it and i-. . ,
mak..' prompt payments. A. S. IHi'Kl N's'iJN, vi0 iy.l u Z ii
JXO DICKINSON'. Tea, CoVee. Moliiiios, Sii';,ir. Hull,
fill n Hook, March 2.ith, is.;.!. Cand'es, t.i -f, 1 luiir, P,ii"on, Visit,
The bu-in,-' will her. aft r bo conducted by A. j 'J'uhiccu, Crnokers, n eias, Uin, Vnrnirh.
8. liickins'.n. xi ho tlnllors l,iui.-,'lf -.i-,,-.n an ox J t--,.'. t rr.--,f -s l'll', r''
poriern'o of vit-'lit ye.i,-s in tin) wliiles-ila trade of, ' ' '.'wLxV.'-diJ Jt Uf i &J) . "
.Veiv York City t in. t he car ,. II u er hua li-.- i-f I Corp "Is, Oil Chilli, Drugget, Lu'-kini; '.'1k.-m',
nil kind.- f..r i-'i.-h ut .Now York pries, with tiio ' 1 loel, -,, Ch'iru.-,, Wasli-noard-i, Tub', lluckets, Iho.
freight lidded, xx hol'.'s.ile or retail. 1'i'odase of ali , irm, Tuns, Window-blin'.!", V.'a I paper, Ccl
kinds, lumber und shingles, bought at current i Lamps, li'inbralixs, ile,. e orrts, Knives ami
April IS 4t-i.il. I I' f't ks, pouns, Crocks, fctovn U i i.i, k in --. All (.1
l'artiiershiii Dlssolvrd.
T
Shav.
'fin warn, X' tion:
Tiii'-x are, Notions
Tinware, Xol'f n.-:
X otiot.-
rate.
c
.VH I'iO.N. Ail persons r.re hereby cimtifn-
in
t-y landofElun Russell, anootl tho east ,y may forward il to the l.,..p:,r.,,,ent that ,
," . , . ... r , v. rant ho is.-ued at oni'D for tho District 8
, I annery ot and lot of Ehslia rcnton.con. i(ioni
laming about one fouj'th of an acre with, LN tl. S AXDV0KD, Co.
' a txvo story frame houso and frame stable! Clearfield, April 22, lsibi. it
c,i against p i: ,'nusin or in, .pmo in any
way xvnh tho l',;!iwrx 'les rn.. d pn r:y no
in p.,.".-., .-i. ,11 0.' iiurt. n M,.:,u of ilr dy ti ". n-hip :
OiieC., .-. l'-,::r .-i." r.-, j ., '' ',:'.,!,, o t, NutMi
i n:,. 'I. .. y .v.-, Five Sii .u.s, K..ur !.. ..I ii bent
and lure i. .l H..o in tha :.-'.;: I, f,s 111-,
same l-. i -n -s t j moau-l subjett to tcy onitr, and
operation Hecuruinn to law," so that I left with tml on loan ouly.
nt that the war-i i.t'llii.li . II.S'J.V
sliaro of J'-rady tuwusuip, April '11, I'.O i, it
I I'f.rks, Stiouns, Crocks, htovn
vhi.'li will be so!u on the most reasonable Unas,
and Iho highest luaikct plieo paid fr Cr..,i,,
M ool, lib . 1 t., i .i..d .. I k'-il- of r-.ni.iry
, ,-:i:,, J. P. Kli ''I LP..
Front s're.l, nb,vo iho A' li I
At.r'l I, I "' :.
my, Cleer!'!,'' i, P
; DM Al. WOODS",
IjUACTICI.Niji'hysioiiin.aiitl Lxaiuining .Hur
e.i,.u for I'ensiui s. li.iieJ c ntihsrist coin ,r
t recnu(i and Cherry streets, ( learhold, I'a.
' i. ti it,:!
It r hZ raZ-bV LduTl ane W. n- ?f J" Connelley .containing about one
- - - ------ - , .
polo north 40 degrees west 343 perches to post,
tliei.ot north JO degrees esst 2W perches lo a
heech. thence bv Int. d of Iscac Wampolo south 40
degrees east S48 perches ta the pluce ofl egtn
nin:, coatnirinj? H't acres and lii f snT.es.
4th. Also, a oeruun tiact of laud situa in
January 21, ISiiJ. ly.
sin i i.oriiii.
fourth of an acre, with tto inipioveiucnis
thereon. Seized and taken in execution
nnd tn be sold as the piopetly of John
lltisfill.
KDVVA r l priP.KS, Sh'ff.
(dieiift s Ollke, CleaiUelJ, .May 20, I: Sli I.
WM. Hl'Iil I.Ol'tiH.
, Lxw, Coai l. I, I'a. OiS'
era L, i. p,
M.l.rh l.i,
oon
If.
JE03ARD. VINNKV (. CO., of Cie.irliel.i. are
J subjoription Afp'nts bi tlirposo of tins l i.e
lweni.y Y'ejrs V. S. Loan. Amounts can l,u hud
to suit iho moitris of dit'cret.t individuals the. . (
intrrest hf'ntg HX.-tt''e and to be aeuoim)-' ! Ur 1 li u T C? i i C A TJ I -'
- . . . ,'
Af til U'U. 3ui. A; i. '..'. U--. -
AlTollNnV AT
o with L. J.
.re
Double. Eiw'I'RA FAMILY 1'loCR
ff-r. a'" at C W. . !!. W. f--.V ITH':', funu ily II.
VT. .S.M l l il Co. This fl iur i.1 uindo fr -m ih-i
best white x-.li' -t in Iho Wwst, and wo wars an'
et-tire r.ith-faeti. u to purc'ia?era.
:!.i.' h 4, i
New Goods !
T'ir :,:tciiti'.ii of the
ip u.i.i)"
IV, p Oi ,111
i-.o 1 fl'l.!
public (nnd of buvi'td
,' ii ire. It "I I., t i nt r
half y-ai ly in tie! a
M'V.s- I.
v. id.
I"
i
H'