Clearfield Republican. (Clearfield, Pa.) 1851-1937, March 25, 1863, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t i
C'lif-Sl I lll liMlH O I
'! Ill' HU 1TI!I.U,W
! , Uf. r.r
11:1 J .. it,'
c -y
i.i i." i
I k' ! i
i I in I t
i I. in i'
I III IIIO"
!. I i 1 in
If I I' I HI"
If ,.d till.
I I I lu 'I
I. ii' . .'f
'ii i , ' I i
l tl. i.r pit
HI - I I 1 l i II.
i!.r .. ii nili",
n t! r i'-ir,
i'l n i, dm ti.nr,
I .A I .
I I I
III el' I '
I h:
I
i nt i
s
idr
-It
i. i id
i-i 1,1 i
! III- I. Ill Li". I -I I' 'I" I II '" Hi Ii ' I i
isll.
miii Iln..'., ." n i. ii i I 'i
t -I i ti 1 I nt r, .,iii,.. s n .. 1
IllHTiill illlil
nlriil'fn mi'1 Ht. it ('. . C mi", IM.i. Parlor
l!renkl',..t mid I'niiiii; F xleiisnui 1 Hides.
Common. French I'cst. cottao. Jenny-
Lind and othrr J3tn;;.ti'ad.i
M'KAs i.l nil KIM-S. WiiliK-SI AM'S
IIA l-U.U K.S. WAS 1 1 -ST A MM. .Vi
Hocking iinl Ann Chairs,
spring Hi nt, Cnne' llettn-n nml Parlor Chain
uml Ciiininnii and other Chairs.
i )OKim;-c lasses
Of every ili n'riptiiiii mi hand: and nm jlnfflti
fur old t i-a in k, which uiil I'd put in mi Mi
ry reasonable term, tin shutt untie...
Ho ills.) keeps on linn.', or liiiiiishes In or
der, lliiir. (.'urn Husk, Hair ami
('niton t" .Miiltrtif'i'J.
COFFINS, ofevrry kind,
Mil do In n-il'-r, and funerals attended with u
Hearse, Ui'tii'viT desired.
A Isii, 1 1 ii II ' I'ninUny: dune In unl
1 ti ti nuhsi'i ihcr uli inaiiulaotures, an
i ..nstiintly en huiiil,
Ti'l MK n
j A I .ct il. m 'Ms It
I . nt lli-.i lnll'i'tiii" mn" .
I I
no s'i-re, ( 1 1 1 iti". i
ih 11-1 Mil'.'. i
..t... t n I lie I' . piildipttti
0
I Jin y.j'i'ir-'-
1 hrrc ratlin
,)
(4'i lit.'
II. f tlll'l
I 111
1 III
' I J,l
tl 9
-Il
'-lli Jtl',
' t il .
: ; : t"J ;.)
: : : 4 i ll
i ; : : S HO
: : : fit
i : : ; S in)
: : : 14 on
Over threi weeks MM I'" llian Hires in
eat per S.pliure fur I'll ll lllliortinll.
Iliiiiitm net pes tint f i .editij; Mines art In-
sorti il fur f 2 a yesr
'in
Tn ii
1 hire s.iiare,
l-'niir s,iu,ir
'lull a i-nliiiiin,
One milium,
7k
1 ill
2
ti. ii
1 1 mi
Oil
s n't
in fld
i on
II (0
1 .i i.
2 i l)
n it.
Mi
HI nil
12 I'll
II I'D
IS 1)1)
s: en
elm "5
.i f? fii
,.' "W'
2
ii t i
l 1 v
w
llie fl' ft Wm It f' r CiMivnMiiiff gMill
ItAIU'l U M I i l"!!AI, 1 1 I ' ; V
Tin: ciiir.A'F'iM m:r.i.i)N
i.-
i in: i i ri:i sr. 1 1,
(fV' VIII ';)( f Vim, Ul'if. f
il i i
.1
r. i,
31
lin
It'll''
1111
II
I , ,, .
I II I
IN - I I I 1 I l(, :, ,
II. 1,1 ll 1. !,-.
If III tl" I- , i i r
l,ll:i ll, ' 1. 1 'l
I, -ml- i-ii, Uii I'i'ii M t lit
l,.-, t
i : 1 I.-, t ill v
K i f r."n l uiir
' M V II.
1,'IM l-. f
III-
$!()()(). i..u:mh-m, 81000.
Sill cifi-.t Ihilr In lln.iv un llrLl IU,nl.i w il
Hf-tii-i Hii'v i-r llinii.i'i i ,:r lu il
(UMlilXAI. ( H.i rin AND 'fl." ;
Hi,
MIT
I ll
t ' " I -1 I'l
I ll p"'l till'
Mill
t" 't'l
II l.ll
I'll,'
, lit
I I,
Clrment's Patent "Washing Mahinf
,tfl liont now in iik. J hnfii iiyini;
vc r niiil l.o withuul clitiin i'lntliis
llii niiicliino
! IK' ul.io tm
CIKKATKS
1 '.T X ITl i
tt'-".B TSot'Ci.
Bifrlii-niiilo'.iroil, will i.r.tinuf i until lurbiil
r.,1 .'hiiri'il ni'i'i.rilir. to tiu.-o timii.". J
JO B PPvlTir.'G. I
An oxli'imivo stni'U of .loM imr tii-itcii i 1
mialt ! t ho J'utilii-licr of llni "ll ''" ''!"'"' (
loimiKini oe ti tl.ej-ull;s tlmt lie is yrci'f
I'P'I to ilo fill .--.iiiils of
j PiiSTKHS, 1.1 k'?? :.irs,
1 lms' ,5,'AN1A- Turiti ?o'ii',
; un 1 ('Vitv itinicf Tuir.tin;
i in ii romitry fl nlTio.
All onlrs will le pxroutftd with nout
1 nrns mid ilnxpntrli.
i (1. II. noOOLAXDKR .( CO.
riioi;n.MMi!s,
( 'l IMTI..IUX,
II AMiMu ri,
uu.i!h' done
r.ATTi.i: ox i;i:coi;i)!
:.",(KI(I Killed and Wounded, and
8(1,000 la ken Prisoners!
'.vnii camp j tn tau r:-an D
r'J.OOO Contrabands freod from thp
SOFSMMY!lKv-S
In niiiiry,
Tbir.l MnU't.'.V flilih i,f Mun-li,
Tliiril .Monthly (l.iiti) ( .luii",
Kniirtli Moiiil'iy jjsili ,; ."-'.'iiti-iiOipr,
In caeli yfiir, an I noiitiiiup lvn wimkn if ni'-
co.-.-nrv.
(imity Ofilrers
Siniii"! I. inn. j;i'l!i'!' into
1'. Tinui'pci,!! , ( urw p us villa
Hon. Jutnis I;,mi:ii, i'Vuiii-l.
I pt M-u.ry oi un )) .w. iiiikI .iiim.y f.imi) ,..,.,,.. i,;,i i;,n ;;rr
I lli'irli'r .1 lli'ci.rtliT, I. Ii. IJnrrr, C'li'irlk'l 1.
i 1 itri .it Ait v I-irni'l Tit. "
Trim ii ii' r, .),,, pli Slmw,
V d'nw bin',-: ,i our j- mul lurilii'iitiiin i iliv '
iiiu'ut il. i:;:i r nf lii'' ContrtilniniU mining j
ri!i In "e it out mil' Mililnni'i'," ii ml In wiMir mil
, sillies ! ;i:l nf i'ii" tlni: tin' pri.pli- i.f (.' mi
ni pnniilv 1'inv In. iiii-iin I, uml Hint is, Hu
I'T.V intin tlmt lnm roinl nny thin
i,ili',iT;ll
of l!in ,
I i
linvcrn-
wlH'lll.-Uill llljlt til
i' v iiulil i,e l.rnl-'. u i,i ll. It ;is only ii iiii s.
I if lillT. -I'.lll II,, TV MC 1 1 0 11:1' Illii.VO (iii.ri-
i nnii-fiirrin,; inn- in rni'ir lis up ; IIIIH Hie ;....,., II li vr.!.,l.i r. I., .. I ' ...v .
.muni r,
,Vlvc rlisMi'ji'.ts n't aurtfi 1 wit!. thi nmrln'r of Will prt'Vem tlm 1 1 i r f.nm I'ullinv oil', mul tu-
inoiy a uinl lliMiltliy tirimui ; ciiiiipk'tfly
iTS'lii nli n linnilniir, nil! t.roreiit mul
Hire jorvnim 11 in.unli o ill i;ive
to ihf llmr u I'liiiii, liloesy Ap
Jil'iiriuirn, Hint i n Corlllill
Curu fur all liistwism
of t Ii o 11 a u il.
Pi ice, 7") fi'Mts ; il;i-..p HoiiIi'k fir 2.00
For Sulr nt JIA 'S' WICK'S !! I'd
STOJUi, M.trfot St., Charfti-I'l,
ii i ti pcrfi'ct. nn'l l oiupleln lros.-iiij for tlio
Iiur. !ttn,l tlio f.illiiwinir IpstimtiniiilK.
lT. S. MaIUHAI,'S Ott'K'K,
N'.'W Yurie. Nov. fi, Isft.
W.f. (' HA Y, V.pr. Ii'tir Sir Two im-nth' ftf-o
my licnil Km hIhukI i't,tlr,'lv im.l tlu' litl!
hit i r I hut wnn nil .''',' n ml l.iH'm ni't rory fivt
ut.nl I Iriin-'l I i-lioiil-l I, i" nil, I ci.iuni.-iK'f I
Uf!tl otir llnir 'riNn-iitf .'i . Ii T j f it i til 111 u-l 111 I ! y
uli, up,', I thi' Ii,..;- I'lillini? nil, mhI si or ri'.-tiiri'il tl.ii
1'itl'ir, ni ;l I'lli':- nsin,; Iwu l.nltl-s my hcii.t is cnri-pli'trlj-
c'm,.-,-i i v i'h u lii'iillliy ;rn,iili of h;iir,
iit'l nl tin1 mii i ,.'or it was in t':t,y ti.uiihnn.l
I Inlto fj-i'ti' I'!, itsiirr in ri'i'i niini'tiili!! ymir iix
(' lli'iit li'tir iVvo'vii'iv i,inl jnii nii'v i Isn rolr
lit. f iji.ll' liit'f 11,'ri ti to i!ii..
llollKKT M I'l'.H AY, 1". S. Murshul,
Soiitlicrn I'i.-tfii't, ,i'tv Yink.
Fit full' lij tlio jirnpiictor, ('iViii.iii'.'yJ t ll: j
r.t"itiiriui ti l),'pfl,
HOI lirnilwiiy, Kiw Ydrk, '
Also f(,r . il" !, .Ini'ti ;. l i'Tn', ri-nT:.l Agpf.t
libi jiri.rulivuv, N. Y .fii! I-r all liiu'iiis
.11 'IIN'. I'l l'.'i.MH'i:il An'n!,
.Nn. li'-'i Hf.'.'i l.v.iy. N. V.
X. ll. 'riit.'LM.-.i.H or t,l.'.-i iipikUk;; hi Ii or Iff
f .r il, It. e;,ir...ivo. wll li.i ,i' pli ',J villi ,-j 'j..
Inrs Plitii.inj; ccrti'icUus fi-nin ppopli' of tlm
lii::!ir.-t ri'spi I'ta'.ility, fj-nn :i!l p-n-t-i of tin. num. '
try. ' , nr. !i I'', I-r. 2. I v. !
I'l' !l i 'i r A !'i' nn I I ',t" , ii f.il .Mi
It. I I I 'l I I ' - I" ll' ' III.,).- I t'l .' I "I! I' l'' II -.
I i-.ti.l v i I I I'l' I I (nl IHMii illu'l l l II.' I i.l- I in: 'Til', I ' I il,,- In.
It'll t' ll'i-. 'II,. fill. I r I,.', .i ' -l I" -if) l,t "l ' lis .! i ll, i ll I i, i1 l..-t I
i.l -t-'.i ' T t' M.il mo, l' it i : li-r '. i tl ",iv Inir'n,
H'iii'ili '1 ,,t i ii' in- :. I ii i I' ii i n in h i
I'llr I t 'I'M I i I l""l r. -til,. in- li in I :i . ,-ill.-l t . it
,li,, I,-... .,' of ili.i . ,im. ilin n i: ll' I 'ni. 'i -I- i l I'l s .1 l v ii i r . I,, ' ', 1
i-r i.l tli" 'i..l' ; tin' l"i 'i ..li i. ii i I -.il I i' ni ' mi i ' 1 1 1. I, , V 1 1 in. 1 1 n s, .' n ;: n i. t ,
I4j.' ('oii.-tilu!ii n of tin I . I'.l ,;. ,t. -, ..ti I '! " - I. '..., s. I'M', , I i'i iv. I 'in. so. '. 1 1 ' it mi I M'
tul lislii.it nt nl tU N;. it.. n il in , ii 1 1 no ot ; I In1 "f I in Li.,r
iin, id l i ..pin. nl mul p.,'t i T ti ! ,i, I'll iik s TimSlsTtM nf Il ril'.frc'lliiM Ic I'.'i'lili.ll ;
I . it 1 1 1 It i 1 1 ' il Biol ."..'I'-'Miiii. ..nil i Im I ... i ni' . I is-i's or rl l..iis ni ni'nl' li" of '"it i"i
l.nst'K wl. it'll iti.'j '..linn. I mill I li'ir tin il . nl pitiil.'tit is liiulil imli' ' Inn li J , -o lint l;i' iii.is
u.inniii'ii in llii'f"'.'i A'iA'i.i.. i . . i n 1 ii . 1 1 . i' o t mn iiur.iiiol u'li it. I nt v. l.itti'i 1 1
'1 lii I ! istobv .',ii.ipn-i" y I'.ill Hint, ill ii .mi lionrs un it.". I .'iniv.'in. nl.
trom tin' i.iot-t , in In in o si in. -I s, ,, nil i'i... tin ni (a i ii nut t nr.. i-siu ' niunlly nl'.rrtlii' l.'itli
of llii' War ; tlio ililru'ii.-s ,. tl..- oul!i. i ii I ;ul"i of A in ii, r..ni,iiiiiii.' iiiinn s nl' tli tinlotils In; tlie
lit In, iik' n i. tl ti t. r un I ; lit n mliii' I ti li i-ih.ii ol on .' y.vir, n nl lull p-irtiriilurs nt t.'rtu
(.i.-tl loll 1 t lie itlvnt I ni isun; ut thu I nop o lui' t In' l,i olltn III I'll III mi v 1 1 til o ! V
iiiiiii.i. iiiiiii!ti of .N'ltiioinil I, Hu uml lixisii'in i' ; tlio pnl,
rnp'ol i'i i-,i ion of mi im iiiciiM) Ariny iinJ Amy j I i i;xTri"lvn ArconnnHATioSs. i,li'-spri.inl
mul lint i ii It leu l,y l.u.il uml si-ii . ri'pitiiitinn, mol tl..c li'tij-lliv i.tpitionci) of tlio
Tlio Li.l kTIia rioNM ,'oiupin; I'jrt'iiit.s of .!l : l't'it-i..i I. I In- iii-tinn i, n ml' rt I n-ill mi supi-riui
tli'in" Im h ivo lu.riio Ii pioiiinu'i.t pn t in lln ' to itny niln r in tlio ciiiiu'ry, lor yntii' lin-n i-l)
eti iii!j;1b ; IMupii of lint ililliri'iil li.i'iiluii'i ; l'luos ii t. pi I'pnri' for lui-inrss, uml in ol.niin nt I li--of
tl.i' I.. ailing iiutioiis ; ions of rvrry mo. no nf 1 sutno ini'i. A lili'l.Oill. wlin-li will invo a ri"'uiu
loliT' .-l. .unl ol'lho in ,st lull, il'liuil IIuI'Ils. Tlit'.v iin ii l.iii.iii I'...- iln :u n. nov .M m -:ii. 1 1 1. IIuu-l'.
Illu.-lii.ii iii.s ti ro nio.-ily Irinu ilrn wins tal-.i'ii on I rtf'l'm I I KNi.KS's'si.ri,.s of I'r utisos mi lluui;
t). 0 spot i,y in li 'Is ili-put i'ii ( ir lli nt piirpnsu to f- , K i:i.iim;. inm imn.- w'nK-ly t ii t u.i t.'.i I Iniii any
H)i.,p:iny evi ly ilivisi.iu ol our Army .ml imvy, j ..iIht in rk on tin. sul'ji'i't. arc lor snin it t tint t ol-1
I.vi'iv l'.uiii v nt tl.P .' iiuimiini of iln) pulilislu-rs In.-... "
AYEIVS
(Ml Kit It V
I'KCTOUAL
f .ll T'lH ". ll i ( i I'i; r .
OliU, I (ni;fls, ;iti
Itr.M.ttl h V l- ,
I I I lt
I'i
I '.''
t I
'ii I
n .1 In
." In nj
.vr f .it- I
,'".- Il'i'" I ' I -I-.
t ll,;l ,, , 1 , I ' !,' . v "M'
1 '' I: . . I ' i- I ii- I i
I ' i " -- -o, I in, t,.,.. , . , , ,,i
i - I. i- si, iv. i i ,. j v-. -,s t, -,r-
" " i i nn- ti .... ,,r i
''i ',': t.lll.N KM',111, M tl
M.-lliu ,y..,,.4 in, , N y
' ",r ' ' ''"' il' l s 'If ill, I III n,i '
. ".v -lit. I II, .
V I I.
"1 .
it I ... L,.i .... u I.. .
L'UI'I m ..r i.tt . ... ...... .
; , -- uml n til i".- ,i,i, i,
,av ,,,, ,,,,, . ,,! , ,tl
trt'."KMi ttit 1'iinci
r 1 1 lilt ly.'
....
1 htiiin!r f'oiish, InfliipntA
Hii iTiiMt Arm. :
IIm. U
C')it.:.li.
i .tiM.Vi' I I). Hiit . rf) 7 1
I S-ltl rl... .....II . - . ,
COUNTY J)IUi:CT()IiV,
'Mine ol" It'iltllns t'xui't.
Pni'onl Moinlny j l-'iltl .1'
liny or i-il in i oy t'.l III tin- pl'i-.i.rn I lti unit x.-.-u- j
ti ih uf iliirt work ; inl lli.-y cuiiti,li-iit y In lii-vo ,
tlmt it v. ilif.jiiu lli mo.-t 'riibtwui l,y mul i,.lii:i-j
l. lii.-.toiy whi Ii run li- pn.p ir.'u of the tircal!
S,'";'ri''': I1'1' tli e Aiun ic.ia I niuu.
jIoiU aiiilTrmsofPablioa ion.
Tlm iv. rk will hv i s,i.--l in . ii'iii.. r.-', i .u li ruin
si-tinir i I' T'l't'Ji; lour l'.i.' .(' tin- si. o of "(.-
0,-r'lf tl'r. 'y," prillll"! If "111 I I, t,f O';"', opon llli.i
p'ru-r. nml Mill pmlialiiy In- nuiiipl, u' I in ,b i
I'tvi'iily Niiiiili-r-;.
't !; i iiiiil'-rs n il! lie is-un ,1 nt i:i!i rv:i!s, i I" -. .-. -ri.
t of 'i'"'t:t tnr' o or 1','ir ," ''.:s.
'I'lio Prirt of I'in.'n N u mf, "r, wliii'ii roiit.iit.s
in, ill. r i;o,nvii.Mii to an nrli.iary v-l iiiio, r. ill I'..
J'n.'ti'y I: v tViiis.
J'l o lllusit'.ttion.i In f-ai-lt Noinlo-r n"n :ii-,n,'
llODiilN I'K 1TTKX t'E.V.
Atl 'ini'V nt I.iiw,
I;,.-II. ill
l'H'nn tour gkil,.
l i.l,-.
Ill It A t CONKMM M I
Al,w I l.-l. 1'., i . -''..s.1!
,, ...... ....... . , , ,tlt,.H -1,1 ,
" I b'lil I. l.-.li.,iiH I nil,,. ,.,. 1 , ,,,', '
IV W.U'lfM- 1,,1. ..... "It" III J
Hint vnur IM-r.il l.y ll.i- n.lu.v , ,., ,., ,,,' '
it.... ...i;,.,.,.,i ii,. i '-"iiiiti.
- - ,,, ,iin,a .... , .
I.S1 tllKIl ono h.iir tin) Imttl,. n..i,l,. mr ,.,.,..,., ..
Your in.-ili.-ili.'l in-,. Ih, rhi'iio.-.! ,, ,,..,n ,. ' . .)
an l.ny, im.l wi. I'stiwn vnii, li.n-tui-, a,i ,,.. ' . j
Mil.,, p.... ii.iiu'i fiii-na." ' urn-ttJ
A Minna or Plilhisir, nnd rtmnrhii J
Pin: Ymir Curry ;v-(..r. I. I'.,,,,,, '' A
l'llil.'nl..lilii;l, jilll., i'i iMi ly. I'lllNl'tl-AI..
N J:V (I OODSf
RUB 11 A2BIVAL OF
Sp !' & Sum mcr (lo o ts
at Tin: cheat cash s rom:.
1 am j.iM ni ujiviir nuj op"niii' n cnn-fiilS
"I. L'toi -i.k1 of ri.'ij; mi l 1. i.iiiiiu.r g'.o'li
a!r.io.:t ('Yt'i'V tio-c
iv..r
I'Spt
i Amiitor,
MM; SHOUT lor hli-tii .'nlli-,1 ,S77 ,, -is
.litis Ili.oW i'ii t-ltiU'N nn (lifiipa.s any ollirr
-u in I'm t-oiinty ; iitnl if on .lon'i l..lj,.ii. ii,
t give liini n -t. 1 1 on .-iiiiri-ni'i'k, oral any olln r
i.so, nml M.-e fur ymir-r .v.'s. ll.' utiul.l ju t r.i
ini tlie piiluie lli ,t his simp i.- iiuw on Market
-ot, in Sliaiv's H.nv- win rn you u ill liinl him
t Ik. Wort im ii'tril if not n little nlaru of
.sn tin. ii ho wnulil likrt to I. p.
Wl kiiuU nl iv -irk on luiiuls iiml in:i.li In i.r.lur
short until''', ,'iutl as w-11 niinli', uml m ("'"I lit
van "s l;i-f reU" up lu'r. i.r clst'ti licr...
Cinmrr.
I'd. Supt.
T.i'c.nA i.i,
Br -'Ciria,
C I lioiiipsun, M-.ri'is.lalo
lnr.'b Kiint., I. it h"i-.5i,iir ;
Tlini. l).iulii'rty, ( Ira in pin n Hills
11. C. IliiMtiiiin, I'lii iips.li.irif
('. S. AVnrr.-il, J Wal.inj;toii
11. .1. Womlwiiril. IVntillohl,
.1. V. I'u'.tur, 1 .'i'oiit,', Mi Ms
Juno Iliiinniiill, C'tunisisvil lo.
Lift nl TosMiiiircK.
Aiiim o J'. O. Xnmr nf P,
i'. i-lun I lorj;. t tlio Mmp--
SIiaiv' !oiv, rlirn'-tly o
onpo's otln'l',
Cicanii lil, Juno 1 1, 1 u2.
'ii
Mai ki' t I rent,
it.' li.-v. II. II.
l ?TIO!!T.
Bill,
Hi Hill.. rJ,
trmlj,
XAT10SAL COMMU.CAL CULLEUES.
I OC ITKII IX
rinr.AM-.i.nirA.
S. K. cor. Tth anil Chrstuiit Hrrrls,
".."ew York city. Brooklyn, Albany, Troy,
BiilFalo, Detroit, Clr-vclaud,
Chicago and St Louis.
1 tO'.lv- Kiilil'l.Ml, IV'MIA.v-nii', CoiiMKIiriAL
i ) Ann nsiktic, CnM ti kim i 1 1. Law, I'oiims, C h
. .'roxiii.'i:r, ,t.. prai'lically taaht.
Tlirfo Ci Ihjj.'.i l.ei!i' i.n'l..'i- tlio saaio j.'htjI
. ail local lnanni'iiif it, nml miiiii.;,' in ion li tlio
Ivanta'fi of nil, c'Vit prrator fa-.-iliiio! for iat-
:rtii:',' instruc-tiun limn any other similar insti
. ition in tho t'ountrr.
A Si holurrtliip issuu 1 by any ona is .io.I in nil
".r nn irn' imif.-.l lim...
Tin I'll il:iili'!pliia Colli-po !;:i tn-on r.-i-enlly
..Iar."l uinl yfuniislnoi in n fupiinr tunnr.fr,
.mil is Miw the lnr,-.-.-t nml most prnsporuus Ciim
.. ere in 1 Institutiuu in tlio tstuto.
Ilryiint .V S I ni tl. n 'u H"rii of T.-xt Iionks, oin -'
-n.-iiia liook-litM-pin., Oouiiia-n 'ml A riiliiiiLtii',
a mi Coiniiioroiiil l.i.w, for mi If, ami sent by mail.
J $T 1'or J'uit jittruritliir ... f r a nirrutnr.
Octnlu-r S, 181'..'. t.
(ilt-n Ji.ijie,
M ii dttiru,
lJuMi-r,
Ch.-t,
Cush,
Ostcml,
Cli-nrlitM lirlife,
V illiHtna Orovo,
Ijtithcwhtirg,
Trouti .I'i,
Jeftorf.ti Lin,
Knrr-M,
Now Wnsliingtca
ll'irnihle,
I'litithinviliii,
Ili-nl,
( learlk'l.l,
l'rt-nchvillo,
K'nrtliaui,
Ciirwrnivill, i'i. -woinvillo,
,0111,
L'urti.siile,
Chest,
C'.ourn.'Ul,
i ovinj-.on,
Il.-cater,
FprRumin,
1)1,
(liraril,
t
'li.slioii,
( rn hunt
Ilnli.'h
Hunt in,
ii
.lunlaii,
K-irtliaus:,
K' n i) x ,
Inwrontto,
Morris,
l'Iiilip Imi r:.
West JiiH-ntiir,
Mnrroti,
Win. S. Wright
C. J. Pusev.
W. M.-Crm-ki-n
T. A. JJ'ilhe.
J. V,C..;:.r.i..T
11. 1, IU-l.il.ro. il
P. H. Miller
J. B Vitdoii.
U. H. Monro.
0' J. Sloppy,
John li i-i.e r i n; g
Jug- I'll..' ill
Win. F.-nili.
Jon Mi-Murray
J. I'lHi'liin
0. S. Tnror
M. A. Krunk.
1'. A. (laiiliii.
F. W. fi .'hiicrr
T. li. Y li'iiiinii.
Cflitro ritunty
Miss lt.i.leliui'li
K.liii. Williuiiis
ol.UK'K'.S DANI'KI-ION rui'TIC ;:
l, ,
i'.ih'
SlrK
l It'll lillll Y.'i
joo.l pr,.i; .
Fot lurtlicr pun i. ii'at s up
11 Mil'K'i
J-'i iinUlia
1' c. 17, 71'... "I
oil i.UL of l'la
f'U is t fti.i.'ii s')!.!)ii:i:s
i.it'u r work ;o snrj of ti'.nlv a
.Iv t-t t'.p I'ul.li
.t- jjiioi 1 1 ;; :
squaro, Nciv Yuik
.-.li, -sin mil ivii inn. 1 1 litis i-riitn,., sto . ,1
l.- ...uisnf .,.,,, l., ,.,.1 ; v l""illJ
J uli'. k.is luliiil'isl uii.t.-r nn iitt. rti-.ii i.r t . ..
i I.j. ...,Su ........ Ill.'VltV I It. l ''t
A. A. HAMsr.i, si. ii., Atiaoy, M .-. n,-r r,i iJ
J..... .. K-.'.. it....... . V,-H
"in.-., ik. n, , J..-.' ' 1. 1-,,, tiirinv
I l.avo r .ii.nl iiotltini; iiU.'tl ,n . jy,
r.v ...... ...... ll,.. I , l,Wn
s.l. ti iva ni o I'liinnie.
Via IliilSlit II M Volume i f i l '.' !-.-,! ,il ih,, ,,.
, im im; prn.T ol tin- viftufd of tlii., remnlj i f. m il
ril.'vi-l up ii ti ml.
Cons t tn pi ion.
l'1-..l.il.ly no oa. n-uii-iv lias i'u-i U. i, ,u,.i,
cuiv.l .n tii.uiv mul sii. li .laiictim-i uis.-s n I', I
nn Im n ill ,,i.t (im ii-.i.ti; lint ..vcii tu Unit' 111-i-iii".ii
nrT'nls i.lii'f uml innifurt,
.M.i-i ll,,.ir.. Nt:w Yuini'itl, li.icli ,V
V 'fT at Avru. I.uur.i.i : I t I: -i ,1,, mi; k
I., inl, ,, in y.nl It I i.tl vour I ''.n-rl 1 in 1 . . ,l.,s
v .if. r :l' Ii i l I..-, a l. nun. . !o I..1 .; -i-nlir fj
lii,liiina ul l. ,.)i -1: it. il i ii ti
- 1' I- )ja i- li'-r in n !i , It, I". M - -. '
l;i,'. until Dr. s'l;--lii-. ol ll i- -,lv. nl, -n- w. I, ,,,
'i I .' 1 1 i ... ., in, ii li-,! n 1 1 i it I ul ii-iir iinjt. i up.
I., ku.'l.n .--, ti i" .',' -i-'til eklll. I,., 1k- I1114
1 . .'Ill lil.ii ll.l.V. .'ll" i II',' t'l US Mll'i'lljJ IIS ti
Villous
.-111.'.
m:i li Y
I-i'..iI ami
lli'lon 1'ust OiTioe, Klk county, Pu
I.ocouiilo 8 Mills, C. Migm.L
IliiKI Hills,
'-JE9 T. LEONARD.
'IK, A, WAI LAPH.
B. A. KISMK-
A. C. FINNKV
or
LEONARD, FINNEY &Co.
(J 1. K A K V J L D,
U.EAnVlll.I) COVSTV, PA.
mll.Lg 01. KXrtl WHY., VOTKS AMn tilt APTg ntsc.'Jl:"TK
i) posits Kr.ri:ivr:i),
1 .ollfiil'umx niif.fV (ii. prh'i i..!s prnmili rrniittrd
Lixrliaiiur nn f lie Cities ronstniilly
on hit nil.
rT" OfG(;o mi S.-ci n.t St., iiorirly opposile tlm
oiur.T iitirsi;.
" JOHN L. 'vvti-lv
Attiiiiii-y at I.nw ami Heal ('.stale Acut,
ii.i:Anni:i.i), pijnx'a.
)!!,' Ii, I M.I, ,,'. t. jj.,KSill' il.f Jllll,
I) KSI'I'.CTI'IM.Y ..fi. rs his s rvi. es iu-si ll
K inr nn (1 liuyinj.' limits in ricnrliol.l nml n'l
i 'ini Vft riMinlii'P .- nn.lnitli nn rxpf tit'iico of over
I venty yt-a-s m n Surveyor, flalli'M liim.-elf that
l o can rmiili r sajislactiun. A'ol
() I f o r s lo r .Sal o
't)l)D nerrs of . unl nml litulit r l.a-ttl, tiluat s in
lii't atiir township, ('h ai liehl r.uin'y, in h is to
ail p'tii Las-rs, loeati-a mar the. T.rooi i.i.ii
i arfi-l.l Itailioinl. "
-ti' m-ii's .,f !ir-l r ite farm m il limln r l. n l (
hi li.-1 1 1, n n hip. ('lea i Ili-M coutily. fit un, .,, i.e
ualei of Cntry's Him.
Hli a.'i'i-s mi I .in I "ts, m o( 1 12) un. I tl Ih-
, r ol j.o a, res, tui'nl. c for raiii. iij, puipo-,,., mi
uiile in llililaiiil toviil.ip, 1'lk "itinty.
i ii-lii'iiei.il wnrrai.t. e ilt .'.ls fi r nil the nhove
"'"J- Ki-Ii. IS, 'll.l. v.
4
lVtm,
ii
i'ikc,
I limn,
W'i-iQ'Iviir,l,
I This 1'.
.0 &Ji VW
n ill iu ui Curr
A. I!. Shaw
T. II. Fnrcve.
A. (I. I'nx.
Dnrid Tyler
II. Vood nr.l
Klixii I liase
(I. Iloi'kinlorii
M. 0. Stiik.
J, W. Thoinp'n ,
Jast, Tiioitip.stiii '
Ji L llrt-Micr,
il. W. Spencer, j
A. 0. Monro,
T. W. riomiiiK
li. i . 1'nle
D.Urul'aki r.
Ji s. I.utkeit.
t Office will ilo for Chest township
Hni wsville,
liriiliiiuitou,
Slllltllb Mill,
Tyler,
Pennlielil,
A imoni'illc,
S ilt Isi.-li,
Now Millport,
Proekcni itl(5'',
liylcrlni.il,
Morriml.ilo,
Luinlier Cily.-f
tlraiiipiin llilld,
("urwciis.villc,
lliooiniiigvilli-,
lloektiin,
Jelfrii1
This )iripnriitioti, runle frnt'i Hie heft Jnvi. 0.,f.
foe. is ri'Coiii.iivn.lc.l liy ph-. - . tnn sun.', or
M.THU l'H'S I'.h'YliUAO 1-. for G.-m.-al U. l.ui.
ty, I)ys-psii n':. i 'I hi.lini.ti di-.t. ,.-r. Tno.i.'
ii ii iln lui have licon coinpi'lii' I l-t I'Laiidni Ih
ii - is of coffi.o -fflil use thi ivithoa'. iiijutious eUVi-n
Ono can einit:u the strfnT'h ol" two n.-umli of
or iinarv c.illcft l'l.I'Ji'l 2a c Ms.
XL-m H'-'-k'a iU'vtlx:
Tin) iiurcfliinJ bo.t liAKliVU Po'.V t'liU kr.jivn
for luakiiiL' lilit, uircet nml nut;
Cnkis. PKICKl.
MANfflf'Ti
M. II. hollow-:, CIir.MlST,
Cur. vj Ursula' t'i.."m. .Vr,v(,., J'ifu-1. 'f..u.
AMI soil) BV .11.1. Hill 'UUIsTX AM) olloci:i: J. i
.SUl.D AT U. :.Ius.M)i"S. :
Feb. 2H 1m'.2, 1 yr.
Tin: MAtiic timic ui!SE!:vi:?k, '
The Pci l't'ctitiii nf Mi'clianUuii i
")l"IXli A Hiktin.; isndi'iM I'ai ' n liAliY'g
i f Oil liKXTI.F.MAM'll WaTI 11 OlIMII IHI. I
( lie of llii. pn.-ttiest, must corvi ni.'iit, nml da i
ciileillv !h In'st aii'l ehcape.t timepi' eo for ten
j cr il i.ii-l ri'liuhU use, cii-i' t.PVrel I: has iv:tu- ;
i in I; tirnl ."iiinecti.-l ivith its iniieliim-r , its own I
Binning atlat-hin,. lit, ri:iitl.-niiL" .: k,J ..l.tirr.y ,
unnecessary. The cuse nl thin Wi tch nie com- .
.oeil of two metal.-, ill..' out. r ..i.e l.nin,; fji,e It)
etirnl unlil. It tus the improve. I riihy m-iinn let
ter nuiveiiii'lit. nml is nrraiitc,l an iu.ro: a I':
linn-pi ew Price, fupiuli'y tuinti 'l.pi r ca-'i ni
il half ilozin, t'M W. Saio,.le Watt lies. in ni'iiti
inorneeo bi'-ven. for tii'iso pi'npos'ii It huv nil
nlmlieii!.'. ?sa, (itit li expre.-s. iu;h lull pay.i- j
hie nn ililiu-ry Sol.lieis mast n ioil pi.yaH-i.i in '
iiilvnnct', im wo cannot collect from thoro in li.D
Army. Aililresi
IltliltAItl) HK03 A CO.. Son IwroiiTi.ii.
Cur. Nuesnu It John Ms., New York
Jan. 21, ISIi.1. tlw. I
li NIT 11 li K ROOMS
U.'spiM-tlullv nun. , ini-u t- the pul.lie that th".)'
Ii ive miiiph to'l unit tiry nut .ii-i-iipyitn; Itn. r lieu
turuituru wi.ii -rni.ins, Irt.uti'.i.; on tlio Market
L,l ii i.l ii. ni ly uppiiMie Iln. Court iloU."-.
('.:!,:., it 'in.kini' will he eanieJ .on in the up-
jtr ttoi'i n liu' s.nilo liiiildiMi; in all its ,
i) 1 1' v i:n i-: n t i; r ,t . c 11 ks.
All kitnls -if fin i.iluro uill l,o kept constantly'
nil ll a il us. a n 4 mill i' lie up f..r cnsli nr t'.e!:r ;:.' t
ir i nuiiiiy t ruuuco, or l.uuilcr to mil too Lu"i-:
lie.i.a !
11 ans-Her lor Ferguson toirmliip.
MAINli STUliE!, crKWL,,.sYIl.I,i;, PA.,
VU. A. MAfON, Proprietor-
irpillsil.ua UMll.tllishlJ Illlil Well klliilMI liO-;
! X TKIi, -itu.'iteJ in tli' wi st eml n! tho town,
8 tj J ' Ims Loi n ri'inoilillnil. enhir; e.l im.l inipriiveil. urn
f: 1 H Uf the prnpiutor respoi ll'iilly i.nnoiitices l hif i.u
1 P M Ci f' t W -"crous friemli, ntul to the I i n veiling public, I'.inl
'litiLire' wt he is now pi()iiireil to uceomi.it). Into nil who 111:13
' H Pli r'i fife f3ri f:iv"r ,,iln n cul1-
HOP & S? t I An, ..In si.C. ... er.mf I, I .. ll 11 n I.,. I.
AT
KRATZER'S.
.Septniiih.-r .. I, 1Sl".2 tr.
Shot at ! but .Mi-scd!!
A GREAT MISTAKE!!
Ampin, sal'i
: tnehmi to the
j will ulwuys bo on h ii nil
I 'an t
y !
nnc erlnllllr!llnu, slut liiis is iit-
pieuii-cs, nml Irmtv ailenilanti
Cliai'U'es liioilerate.
Feb. 12, 1SI.2.-
fpilATnll the inprehnrls of Curweiisvillo wcro
JL H'oiiiiiIpJ. "fjs true, I tiinj "Slmt nt but
in iWi;" snd Fiive then linve leen at the city
nr.,1 have J rni'iireil n very
I. A !;.K ASSORTMENT
of Gimi'Ij- nT nil tl(,.(Triptiiiri.', wliich I nin ijihji'i
? i r K Inwer rules thun any oilier liou.-c in t ho
Ciuirtv.
7iVr.. Kcnd! Raul !
j LKVEI! I'LKCiAl,,
Justice ol I he ponce
I Iiiillirrnl'tirsr, CIcarfioM Co, Pa., will
ntteml ironiptly tu all biirint-i s culiuslcil to his
care. April 4, iSfl.
WATCH & JEWELRY
fpilK uiitlersinoil rr.-peet'iilly
I informs his i-u-loiner.- a nil the
put.iio Koiicriili y . tl-ul lis has ju.-'t
rei-eit'eil troi.i tin- l-.nst, nr.d o pn.
ml nt liis establiiiliiiii'iit in GHAIIAM'S HOW
(Tea i lie nl, Pu., a lino Hssoi Inu-nt of Clock.,
W An nils, unit J kw Kl.liv nf diiii-icnt ijiialilies.
from a tinlo piao tn a full se!t, w hii h lio will
fell ul the most ron.sunubie liricen for cash, or in
tier vnr.l ex,''"l"iro f"r "'' K0'1' U'"l silver,
per ynr.l ClA'l'Kfi of every variety on hnmt, atthc mist
ALtikiinis nf CTock, Watchen mid Jewelry
carefully repaired and U .ii-iiiiti
A eontinnniicu of pati onugo in solicited,
Sopt. J, ISfiO. II. F. .NAUOLli.
iff i
I'l lil'i I'lii'iti, niiixus ....i'i hi. 11 ii'iniuri,
i ' .SHI'. IL-. IF.. N.IV VnlHtl'l), V,.,f, if
I t : leyf. ;' '.', JI , ''"f'j 'rT '" AV'-ii- l."r-:i : I f-l I: i .1. m.;
.X ) V . a,.iJrl W. 1,'v' .' V l I I,, illlu, ll. V.lll It ll.tl yellt I '.el-! -f., ill 1 . ills, g I
l.-yun .', A 1mm mi Nl it ''.ri:it -ni ..I' I'rints and In. -.... ?n- lu.l l-.n Lie iiu.i..!i- !..! -:-wiil I
; s.... .,1 i. .. L- li'.f in ii ., , it. I. ..-, ' i ,y f
Bf-it I'l'idvnl ns. ,ul I ii.-. ! ,... ,,! Hi. .-ii-iii-. ol il,. .l, a" , l, lr
!v an-1 I ) J V- i (.! I S A N I 1'0 'iOS. I al-'lte i-'. it iim-iiIi-.! a Uinl ol ivur in.-Ji. me. If
I ,. . il.is kii.-l.ii'.--, t. i" .'" "tu skill. I,., 1k- lnu .. nr
i -""" i li.Mii lu... .I.i.v. Me- Is li ' ,' .... ,,ss:,:.,iii,!, Jf
liais ami va;i--, in-, l.i,l i l li m '. i attuli. ai:.J .-.ilia iMlli-lf t I
I li.. ot: and Slim -, a lar '.. .jiianliiy, i..jr w.ili "nol'n.i .-... ! . , u l. I
i Jlai-.i.-.u-e, I.', c, ,:.,r.'. OIII-AMHI Ml l.l.li V . i.i -S;ii.i,m F
: Jlrn:'" ami M i.lieii.es, f 5. .,-.'.'... i.-.i tie pair If! vi- '.n-e i-i. I F
Oil and Paints, j 1'."' '.-' .'i'-.t' '-'.' ' e- '''"'!' d ! f'
I ' ''!i'V'V i i ' i. 'u '''-'' oi''':i"' '""" i- fui
r.ii. Ta,',,.,,,,,., ,i,,,r, Aycrs Cathartic Ir
, rcl in ! i n -i 1 barrels r.(K .,u.( 1f , ,,,,, rv ,,,, V,-,ll,-l,.e I,, I
of tlii; be-t ,,'., ,iitv, ii! . .- I n ' ill be so.J in I Ux,.,i .,..,-,,iu;.t i puilaoi-il.H let. i.-.i, i li
; :lii,i...vest i li or re my p.y pri.-.-s. i...t4.e Is k...'i. uin..u. liimiiMt- L
, M.v t-:.l i.i.ii.;, n!,.l Si .- ;iu',iij K-.'m-rully, arc . i, ,, iii..r tl . e I'n.L-. K.ive v ii In nT.ir i.
. i . p. , I ' iilly im .1, i! ! i;l!. rxi'i.l.i'i-e tin-,.lii..iry im I,, iim. ntij Uml i, ,.
""-'r-N. Jt . Mi I inl. .'.'.I .Y .imi nppr.iv..l .,. ,,.iii...iy upon tin- M.-.-iu uf ail inin. -,, , 1
'U .. J. I 'H'.'o ' t. taken iu (x liaise v. ....I .'i .imwi . i..' e I.u! p. wertul ;eme. ', .. f
''''. 'laliuf. pi- ;ii..Iii..,". t I i . . i... i ii hi -I, i iliv , 1
fi ,;r ,':..'.''. Jar' 2-. I1"". V.'-:, F. 1 1! WIN'. ,, ia,.ve r . ,.,.l. u l..ms ,.f oh ,,: f , '
.1. I -xi .' .-.-. 'I .' .r ' .H 'I.. I...., li ; ?
. , , . i .'.! w 'il.i'piii , i . -...in i:'...-. :n.-i.i,i ... I
X' ), l , i - : I -'.iinsi .Tniu-ir Ullll'iio. r, Hull. :i;iu nilM'll I"'
'-v V7"f ',,v,H c-mp! ,i,.t; ,.r I'
j , i L . : "' . -. li,"J ai" -f iti -.an, e l;: nnJiii'a.i-t i-.' l
I ' ' I i ' 1 I .r: I I- -ii i I fli II, ..t can Is. sii;.'-.T 'lij it
iuu ui) ; . ' . , . 1
I I-en . I." '. 1 1 . f i-.il , -. . ..If
liX the r..:i,-e - . : r Tl HT'.N in C' .... .:.. ,..,., .,,.. ..,,,. ,
il n.i.s I i"! ii ' 1 1 : i, I : a '..-.-. . ' u I ' : i! ..1 1 . 1 ( ill ! ... , ,, , ,.i . i, . , ill
r;lT CyV.f 'T :i'.""- 'i ?--"i i-Wh in Hie ..-..nitr..'. Cp.v.1 I.i i.C i'iv.'Im ' i .i i : i'ii,. , ei.-.i.. 'i Jf ii'ii'ii'm:-' Alv jVn
(. ';,'; 1 1 '.' N I .. I- I . i i ill e e ,-.,. T-..I KTV .IU"" .Ii;--l . ) ., .. , ., .. .1 ; l.vi.'i.'.,l l..-.-I.-I l'. H...I- jl ,
I .. . i : . i ii i . ' , i, i . .' u ...-ti e 1 1 11 1 .. . , i i-'i inis.it' s ii.'Si' i t i ni.,; :.... u ,i i .;a, a iny i '.:; - ul, : I
ii-iibii ll e i ..-I t'l.-ee -..irs, sut'i" of n I., :,i bin k I .,. , ni t.. !. :!! o of n. m- ti.i (A
i I." ,.'i i' nn .!..,-".; us 'H'); . li !; . , 1' 11 : i.l niluni:-. ' !'i-,',iii'.-i;..i,s i-.nii .' .,:' im'.n tw 'j :. II: I
j . :.i .' Mil i.t I 'll ' ' ... ':. I
C-SOOO 0? v., v.t.s-. i -. .in fe-ai
I ;.:,, ',.::!.'; r;-':i f''-.i'l::a: :ti. .')!. 0 t-''f'v nnlliiniT I "''.' ' ' ' ' ; ' '''' ' f - -'--i es
J I at .'..I'.'v ,. I , n 'li-v .:,";'. d t:ir i.'o::.'e, -'' ' ' 'l' '' ' : i: I'i, '". .! j
yr .V.i.i-.'i,-.-V I.al.":.r;.v. ' I 1 ' .' !;'" : hi..'.. I p. -.., '
Slll.'el.'.-! enter tit ll..v :i.n--. -inl riv. i-iv s'lisi ' :. :. 1 1 . : . i ! . , : :.' ': I 1 11 I i t- I Vf
I'll.-l pi ,:,.-", VI, Hi , al .Mia e' :,-,.-. , I'l,,,,:.., - . .-,.f ;..,i:, If
l'o;' 'ata!.. : i ' .' -iimi'- .f I'eni-iiir.-.hiii. I O . ' '"" --svli.-i. .-,.,'u , J I
, -' . ;: w of tl., I "1.1 "'ii;. "I,. .e I ve l,-l'.-,' slamps "i-l ' :o ' )' . ' 1 r ! a- Fv.l. Il-.y.l-.. 1,
. ':-'-i- i t i i 1 1 ' ii.- :.'' U ",' t,"' s , i. n. i. iii ii: lie j i,-in. r-J ,
' M ,. is ,, , . ' , ,,, .-".( .- .l.l'e!. II H..-..I 1..! I V .1 .-I 'h
X.'t 1 .-. f I. ly. !.'.:-. .I.'.ll. l'.i. --v o v , .fi , i.i, V, lis Pi ,(i,, . , I
:-. t , : '.... I ,-. hi. - i.:.-i:!s "I i. - ! ir., 1
tAi.iAi..;. .; i .; ii' I. j ." . .,;., ' Vi r,:ji.r
U'Vi-V'r'',yV'-A'J:' ! C'or SjU.'. j 1 " . ,',', ',i,!p', :,'.' A
J I li 1 ' ir, i V Ai. I rwt,t - i . . : - . r ' 'v t.. v i. m!-a t,,.,: m-. 1 in. Ask I tl I
S 1 1 . i ! ' '' " i 1 1 1 I j . 0 , 1 i"i I i ' ii.'1. f i . I . 1 T
.... , I in,; (I'-'ii'.ib! ' "' c- !.::. 's : ; -, ,, ; ,iK, I I 'i'"- "ei I ,!:,. in-liii.,.; el-. i.u ;: ; t,. , )f
ill! S li' ' ' -i ' ' W l.l.ui.,-!,. : .I ...:,l -i i !::,::.: -t .v-1 '' '!"" villi ll,lsi Its inuinsi,- v,lr r ,
', " ... :. , .,,1. i. ... ,,' '. 'I'us i, !i i. nit (lie best ni.l til ll i'l
llmr Ha'rl.p. Ct;.., t-p, ' i'; ' 1 ;' :" " " , i : "e, si, i-..,l .,.ve it. .
PiidCom lliis:-.. nf Hie l,.-,i material. ' be IS ; n ,A I I, .!-. v : j , , . '
LCUiw.Nii 1. 1. . ,- .,! ,,ii ;.n, uml A "'r! " '''"" N-'. .'; hp. " ,.t r :..' ; , rrppnr9d by Dr. J. C. Ai. x.
AI,-.., r, f.i',, id r,,,,,,, s. r!:'"'1 v '' ' ''';"'! Practiral and Analytical Cbemht, I o ' ,,l
Also, T.-a.:-,s. Wi.-,, .,,. ,, !IOarrfi,s:.,i-.l"."i .' , I-:, ;u. li, it!,. . ,.BIPt ..r .,s. v.vr r-xm ,'..
W...k..sMH-.l!. , k,, .-r, li-l.r.eeol 1'., ::!,... i.ver. U i- .
( JOlBi PK ! . M'-' 1""","!''-r 'i"1':'1.""' '"' !i ' " ! IrKr(:nrtu'n .'vilU T F." A".!.' iTl'.:.' ''i
jys-- X fi-i. i tl.. ..nl, ni im-.-i, 1-: i::,., i;'"". ' tM1 -,.,-v,i-v., v . t :. oP
t-ldv-r on short notice. Kid : ' " ln"' c ' ': ';,i 4 ':i ."'''''"' i"M '"' r"' i Mor: is dale '; i'. r. i'e.-t.e, I'l,, !.U.J pe
m. inn ing a p..,, ,..i.i,- tn-m-li l.u-r..0a. : Cha..e, Au..nvi:iB ; r.t,.l l.y d-'.-mrr. ?v.l !'
I i-.c i. ...... it i ' -- 1 11
i 1 1 1 1. 1 1 , ,ri , j i
I ' ft ,..,( .1.7 1 "i. 1 .'.-) '
it Alone! ;
l'Aiii.on, r,(M'iC!Xi;,
arm cjiai!:.:.
si'iLtr is. cajn
J'.OTTO.MS, &.,
1'AULnl; .mi F..
f a iii) ji!x;x;;,
;.A"7-;.Vo;'A jc:i-:.iu ast
'i a n l r..s.
s o Yk s
OF Al l, KIM'S.
VAi.ir.lT!..S A N P l'ATT Ki
I'l it HAL'S. Si !ii:-;:.),'.
Ti'ioKCASHS '.VAIU'
BKDGTKAnS
U.'l
H T'i a or.,
Made to
I, parse tuniiShcd.
Pi plar, Cherry, nn J l.in w-noil I. nml er, u.it;i:
in cxeliai'.-.) f..r work.
eionrlit'ld, 0 tnU-r 2 ...1 Sill. ly.
xst r x l z. -jaj
i i:ou(;m m:i sor
TS the l u.iuiliietiire nf
y sr. ' V x,-s 7-i, tf ? rr m
U V JO iVJ JW' v.1-- W .Ui i o
I Meiinorf, Snxou l'liiids, l'Uid UrilliiinU, in., f e milk nan, Churns, Jurs, Jnrj. Stove nine p-aciMS A...1 II nlu-. . r,,.,i i.i...
Also Clouk, hhiiwlg, Hood, Mubiai, Sontng.i, i rf c. rf c. ; and also nn pxtennive Fortniont of
eves, Ac, 4c, Ac.. Ao. differenl nizeii and tinltcrmi of brackets and Ju't Tn P',l'1"t'8 nnd yon'IMip
TO 1 1 0 V s F. K F K 1 ' F K . - Th e s u Wr i 1, er who
nai (.lui iil.'d in llie PciiiiM lniiia Institute fur
l!io iii-liiieii iii of ihe ll uui j,' ni,v inminliielur
iiifr CORN MtU'i.MS, in ( entro Corner, near
Welehs', In I.aiiretici' 'oni sbip.
lie n.iikes a splendid arliele, and person, wnnt- Uioves, Ac,
ing those indispensable art.. I.: to housekeeping,
should pnln ni'i' this wurthy yuni; man.
1 "IIKOO VS will be n':f j lied tiiher Whole,
salo ui.d lletuil uu tho luosl in eouiiuoiiatin . run.
LMLHY HSiliKTT.
Oct. I, liO.'. rtl.
I.e-t I'nliea from I.S lo 111 rents
i'.. ,t V, i-iii... from I.i to .''.fl ceiils
lu st I . ,;nei from 2 In 2fi eents per yard
el.-'.1 m.v; a r HiiDiciM) r;;i. hs
Sitiinr from 12J to 15 eenls.
lieil "-Vlil - at hi CO t.1.
Ami all ol'.n r Kioeeriep at tlio mime rates.
Moot?, Shoos and Slioc Finding rLEARFICLO STONli WARE PUTTER'..
. .... , I Tliaik'ul (nr past favors and snlieitloiis of fu-
Ol illl hlllds, (,llr.l (iJlLAI1. 'Uve 1 inmld respectfully iiiim.unce
I.AI'll.S who i,l, lo make a iroed invp nf , 1 mnd niraiii. and wi-rconstantly
UK'iittlinuld call ami examine I'ip assortment o- '" 'T t Itie Pottery in this h.,r...iKh, on the cor-
uer ii snort umianep essi ol I ll o .Vietliodisl Clinnli,
a lnruP stock of Croekerv, sneh ns (.'ream cm. ks,
I U MS.S (i()( ) ).S.
I. : v i t. cr coniiue:..-'
isiois inn- llo;-:s
would re-pi rtlnily snlieii a tilt no of j.iil.lip pn--r-tn.ie.
Willinul, mnkiiiir a m'Cttt fn, or any
rash priunis.'s. it shad mid will be his. sternly en
deavor to select
Tl.e very bet of "'I. u-l;, I
Make the very life, of v. ik, j
And tat leait Imp.- b .-) ,
The very l est of cit-Mm, I
(If fu'u ninV "'',' i' l""l.- very like it bul it is
the Ii-it, , whi. It is belter.
So, ".y. ii, .. in" unl et f'i'N. Sln.w':: Ho.v 1
door !, l 'i jml.l.r.. n ofli,-.o (jr.n. Nkwson.
Clenrllel'i, July !l, lhli'J. y
.SHAVINft AND UAIK-DKK- SINt';.
.Vn ly (he RirJ Cnth nti'.t f.' vr.
The oue-tinu l.as i . ft . n been nsked
Vhy l'l.r.ASANTs can share soelen ?
Tlini cuslniiici ii w ho s'.nive w ith liiu
A benclit must reap, I ivoen.
lie shaves f. r a -'nt'," mul if ymi nro willing,
Will take off Tom l air in n ttice f ,ra 'miii.i.imi."
Pn conic fibm. ye j- l!y boys ,, sliek.
For Plea.-mils i. tl.e man tn iln it cheap and quick.
The reason may readily be seen
Why his custiini is ro Into ;
llir towels all ore dean his rn.orj all aro kn'n
jllst r
Goods !
'VIM. F. I. .YIN Im.
I !i. I nr.- iltu.l I.t of
M'.A.-o.XAi'.I.i; (
at his old stand on Ma:'s...-l stre
t( I d
If
e. iv- I
WOO':
'!, whe
le
inin
i;u,.,li
lo Wait upon Ilia old enstoa er ---nn 1
row i.iirs-i.5 want to jot ti c very 1 p.-1
FIRST
(mat Anital of Full and V
liFlZS.NSTKIN
J Cira) C!olhirr Sid
in'. nil
n.;i,l'l.'
Sl'iia!. )
I
:i:i:i), wkavki: & v.o.,
ing a splendid lot ( lite ino,t cm,
ever brmubl t i ihe pbn c -wftih
Ibeir eti.-iuii,ei s. nml th . pti'.lie ;;ei
ti-ry ii-.ve-l limine ihe uiarkcl.'- v. ili
Nov. 12, W.2.
Ar jii' t i p
fully sib.
I
ft i'Io ii n n r- ii-i t i l.,k. p'ni-iiro in nal
h t" nil in.iiilSnil !l..-tl iliey brve ja '
1. i.ll',.' ' un.! . ! .1 I .I.l k d I ';! .- li it .mil
K! AI)Y-MAl)i: CMTI
e, mid '.'.I.i "!l V
e l e itli
"I ; 1.,.,,
th.'V
cviuiNirs iiowi:
JlTICK OK Till: I'KACK.
F
K'il! promptly nli.-nd tn a
his cure. P. O. Address, 1'hilij
ill', i'lst 1,-1)1
Hll'.iTtR Tnivcdiip,
I 'l 'i ,,r-s Clltl'llstl'd tl)
: Pa.
a charge
J. I). THOMPSON'.
CurwensvilU, Deo. S, 18BA y
v
1 J occupy t!. liaiteiiR'nt of the Clearfield lluusp,
on the corner of Maikelaud Front streets, Clear
liold, Pu,
All kiuds of meat con.-tantly kept on baud.
The public are ruspeetfully iui itud to call in and
uc'iiuint tboinielycs with our tenii's and prieos.
Uco. 31, lo62.'
.1. l, KKATZLH,
MI.KCIIAM, sud dealer in Hnarda and and kept for rnle
.it.!., ...... Ilrnin .nJ U 1 IMWIVI, f. . .1
n - ..... .,.v. ivi. . e.ioi-i,
aoove too Acnuemy LKurUf.a Pa.,
llpp. 4, ISbl.
IL m ti lb1, a ir e lb u ir k Itk d it a
Ll TlIKRSUl'RG,
CLEARFIkLl) COUNTY, PA.
HENRY EVANS, Proprietor. -
March 111, ISO U.
THOMIS J. M ClJl.l.OUGIl,
Attorney at Law.
Offirt ndjoinint; tin Hank, formerly oeeupied by
J 11. MeCnally, JCrq , Market street, Cleurtield,
' on uu iled to bis erv Utlic ojposiw the Newi'P WilJ n Wend promptly to Oollvslions. fialo
Hathodist ( bureh. Fb. b,tl. j ananas, o. Dee. it, nr.
I J. I' AT l I'.ltSON, Attunipy at Law, Cur
wens. nle, Pu., will attend to all business
different nizes and pnltcrns of hracket and J""' Cn 1 'leaniit I and yon
rospttcit for cornice on houeos, and other omul- Llk'' " t'm'cli i.f ol 1'
dingn. Pli'nHd nnd delixhtcl, and exclaim
Any imuldiiixr nnl on hand will he trade to Tll ' ""t lcn told.
older on abort police. Also fir brick made i foa't fnrf.t the iilnco-in Oral.nni's Row.
alnive li. Siuiniih 'a thoe hIiod.
r-rA liberal reduction on i. rices tnido U 1 SAMLKfi PI.EASAXTH.
ttholeialo dealers. F. LKITZlNGiiU. , Clearfield, Juno 18, 1SC2. If.
Liearnt'iii, may 2,1, ifiii. y.
II. W SMITH ,v m
MlirCil AM'S. and (t.-alcis,
(londs. (Itoeeries. Ilartlw are. Ou'i'i:
cvi't 1 tiling n-ti :i I'v kejl by the irsnle.
8KC0M) .-tie.. 1, 'u luiv .lud ! I. miard'
f'.to the Pr buerian Church, Clcarlield Pn.
Iiee. A, ISIil .
ill
."wnr
Si
Furs Furs Furs.
yy ANTEO-all kinds of FUUS, such as
Mink Cross Fox
C(i.nf Ottor
Ned Fox Mtibkrat
Gray Fox Fi.shcr
I'.liick Hear 8k in.
Al.-o,
. . DrA'Ai SKIN'S. ,
bnthersburt;, ClearBelJ Co. Ta., For whiph tho hlehcst prices will be paid either
preLtly to all bsinneis entrusted in trade or CAf II. K1C11D MOdSOP
0t.ar6.ld, Pea. X, Utlt
Slaving ami Halr-llrcsslng.
JEREMIAH XOMIUS rppp.-t!ully announecu
to bis friends of Clenrricld and vicinity that
hi has returned In bis old tiitil, and is well pro-!
pared to rnnler the most perfect raiisfnction to all
wbo tnay desire bis professional eervii-c. I
Clou.-ficld. April 9, '12.
d v n i eiTg 00 d l a x"dFr
Til STIC Lief the peace 1
will atread
K r,o m Marat) J, Ja Tj yt.
D. C. lit HI. T, J. M t;i i.i.oirci 11.
Ul'SII k U'i'l.U)V(ill,
rollertlon OOifp,
ti.KAnriri.n, Fa.
CiirlN tliiAiiAM'B Nf.tr l'.'.u.niNr!.
Feb. ft. '02.
CR- J. W. POTTER.
"re:
I,. ::i "I I ...111 ll. ( lie ipe. t.
l'loa...' rull, a '- n e have
i'l..llii-ii, to suit .!;(. old.youn an 1 f.
, CI ut iiin k In keep all roiuli.ri.ilile .11 .1 V
('! ilniiL' 'fall e..r." Ir-.v-i, bbek rnj
. ( loil.S,,; i-.U made, :.,1 f.. Lloi-ablc t
I Clalliin o' ib'irnnt fit, 1 liochire-
Clntl.ii, k all (nke a pride in to wear;
Clotbini. Ihe best Unit 1 .n be h"ti;bt,
Ololhim; iioll fcwpil just ns il iijhl -
( lolhliij; wliieli any one : isi iuy
j. Clolhing for men, youths ami nil.
and t'lolhin, the Inrprl nssortincnt in tnj
le on Cliilhlnj; fur piiiith, fjr .lull 's nnd for B
''1 1'- Cluthin fur all the 1 est of nun, kin 1,
Cloihinp nnd what lielnwrs in that lii
Cnn now lie linuht henper than pn
At AEtZFN'KTKIVS erenl ClolhilllS
11 1
J
In addition to the foreiioing will lf
kept ponstnnllv iimriilpd
IJuniishinf;
Hats, Caps, Boot",
Hhops, Fancy
Nnl inns, if -p., Ac.
fiVWe take Ibis mplliod of rcliq
Physician and Siircooli. has uprinanentlr tliunk.. for favors heretofore extpn ira
. InenlArl nl l-'rei.e h:iln ( ,..i. ,.,. .b.i,i ir fiire Ihe publio Iho eonllitence wnn
ra his nrofeional ..rviee. to th .nrtmin.linir hiive bpen f.i vnrcd, WP will strivo t" tu
!.........:.., u iuai future. "
" " i..i.jn. .....mtv.-j r.-BO,.l. Insl
vi t 1 1 ' mill I l im irv 1
II OlIEHr J.' WALLACE, Aitimtar at Law the highest mnrkpt rati s.
a V Ucarficld, I a., Cftio. it tLaw's How, op
orte tbo Jr.nrnad offio.
di. 1, Ir58. -tf
lil'IZKNSTF.IN Kli'tH
Urancli df Reitenslein I'ros., 41
Philadelphia.