Clearfield Republican. (Clearfield, Pa.) 1851-1937, March 25, 1863, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' V
- A
! tf i fir h
f i mil T
Lv . . '. .. V"-, w
W. M0011E.
B GOODLANDEIt. j
Editor.
PRINCIPLES, not HEX".
TERMS-SI 25 per Auntim, if pid in dvnnc.
n i:v s f. u 1 1 :x vo i ,i i i. no 37.
VOL. XXXIII. WHOM-'. )() 1? 'J
CLKAI.F1F.LI), JU AVl-DXKSDAY, MARCH 25, I JO
ft.
r rant
7
(Orijjiual o.tui,
1. im;s
Win lint ir 1 Mt Mid 11 i.r I' .Mi i.sv K, 1 I Urn l;i
UIHI'M ". V ., Al ;IH1.I T'l III! l h.
I'm h'IIiiirIi) Hi" 1 i -1; 4 t firo,
'I li 11 in nl J nt iiiwrn,
Willi tii) lu'iirl iiii'i snnl ilhi'lt'k
Ah stiro ns I mil Imrii
M.v linart'i. tn-'ii.-if i wiiliiti t'.ii friuno,
lint i..v tloiiu-il" mo l o h w.-iv
With ion, mr ohp tlriir. fi.itlilul J into,
Win.,!) J spout, i'ii, ninny 11 h -ippy day.
Of CIIUM- Jim Kfcow 11 tuMierr oik
t i.huty-a e.'y iliit'i. :
7 tir 11. 'M wo ilu ;- liui! imri ml,
A in I lirilili-n up "nr t;un.
Si wldlo I'm riiliii,: lu-i , m v liivo,
M.v p. rk i.- nearly li'iu
AmI ili 1 11 y Mne. ik 1-1.1 t" Hulk
A I'lt'iiLing mil Ins i'ii.
Yi-iir Irt.llu r (lot rgo is m w en ;:'iar,,
M'ii!l.iii; )i n- li.i-i-lv
Wlli'n: ll.C ili-hllil I : in-.. mill llie l.llllp
A porh ot tiutii lor Kim p.
T!h 11 l iiilu r iiiivv 1 l-'-iiiiii:i.l
Alnirli i-jipi. in j i I - 11 1. 111
Ami ii h lnn i'ii it r-nii.iiii -1 C.iir
We'll clu erf ii1 v tv 1 1. I .r ' ,-iim."
iB.t niirlit, v liil ,'iii'. in mv lout,
Mil'!. i.ji ol i-i !:tr 1m 11 !;,
My iii-i;'l 1 r :',, 11 v ..mlh -
1 ill- Ul' I I tin' wm lil HI 1 ci ;
I lui'T my Aila n my '.h"i .
My .Inn;' n:i ; ' y mi fi !-' ;
Our !'tlli t'l.yn in 1 1' ' ivi.!1 ron:'i,
A !l lilltJ ! ill j"i i... . 1 1' if.
No iln'i.xlit 'if '"if uiituil c ! my i' ' ;
My li.'iut with jny i; t; '..'il :
1 lii'.il my l."iiil"ii .l'i'nii'''. Iiri' i't ;
In peui'v my miinl im- -1 ". 1 1 . 1 .
llut'iin t!ii'i-ii:T I.i'-utfii i li t .- i ii'-o
Cuili'il "Tl.;i-'l Ki'li-'l'. ii r i "
I pliniik tli e Kinpor Iruiii my miii'l.
Tbiij;li hnuy (ic my i'y..
lint nlmtn i -'iiii; liiil 1 l.-!i.iM!
liu ten tl ( t'l'.-.- in, -I i.t.me !
In li-y lil.'iiil.'-'. '.it Mi,, fr.iui.il I Pi' 1
LrriiJt' ii. y tuiiliiiil in.
My dru'iu mi'ii li i-Mi'liiii.tnii nt K'-t,
A f. i ill i: V "nc l" I rii-n.
Anlmlliil liy r.irnu llm 'tiinl lU'Hof
Xunt uniT gi t mi their ili tlinn .
My ilciir, it tlm ne pufs tl.i' time.
At l.i(;lit, IU ilu'.llu tf In. mi ;
J!y 'la, ut ili iil t.i leu: n lu kill ;
Or, M.n;:l piiiii-t t.iii-l iiluiRi,
I'm, wo nil iho I'.'.'ii ii,.)-! iiu.;-'ii 'y
Li'ii tnr ri'lurn of po:n-5
I I nl Kill m ''i.re ilic liln'ily
'f i.'.r ni.l'..pi y i.u k.
M.incii i.'C.;.
'rni;cr;i;.vi' Ah v'anck in un'n-
'I liif i.i lif'.e lui- I eaeliod n li,'" in lii"
Vcv, York mai Uel n liieli It I .-io 1 1 f 1 "i e
'.oliiiv -uie" ;l h.i I, ei n kll"M it .1- :l M:i'le.
; i ,.'i' n e yi'SUM' 1 IV il - ltd lei i llv j in", .e.
',, , ,i'.l fi uts lit tilt' loi en i'i il, and in I lie n I
.iioidii s.'!t. uciv icj"iiled at ill'1 fi.ti.i
.ndiiiJiry jivice nl '.Ki r.-i.!- per i'1'ur.'i' A
'ill IV W I.i i pin viia-ed ill I Im f.n. 'li .mil re
old 111 tiif aUei inon I t a p.''-!d i ! J; 1 i Jn I
I. ..1','. Al D-'i rent- n-r pound a !..iV ol cl-
-,'H is wortli Y.V1. I'.e!' ifo I he iv-.r il nod
i, l 1 J l') l.Venis j.er ji'iiiu I, or a! j.'i u, I
: i'l' lull', i'liun pre.-cnt ;ip e.i' ;i :if s :l is
;'0-.sililc lliat it nifty ImrdiSl .! Jnr per 1!'..
I'ljljO pi'r Lair. Tin' pi e el piirf is
ii toiler tliiui it Was Lelot Uie iuv'i n 'ion ol
tiic cnlleti gin, and w hen the invii'i-s til
ilio .South picked il wilh tlien li "-.
lirvanl I'.uw.'iid, in liisiorj tl'ilieU'ist !u
l:e, fpioled inlton (.'iiiwn in tin. IV, t. a .n,
ud oilier West I iidia hlaii'i- in K. lnl
Lin liliillinjis null hi X pent e .-lei -lii,.; -i
'""Hid av uLoiit m.!)-livn titiii a l.ai:
i' i. -a- -i lijeh iv rti Jiii ked ul I 'l ait': I .iiti
; .ii- ;inc"'rs.
In ITr'a tlx' lust (ii"' I .ii''i "'ft' 'fli'M weir
i. "ii din J.iverpooi fioin ll.t,' Sunt In in
a 'is, ami ii ii ili w ci v set,. i.',i ast on 1 1 a i i:.n I.
-i- ilu- ynoitid 1 1. :,l 1 1,; Ion " -i - I : ' in i
, -',id not Lej'iown in A nn'i in' 1 1. '.-'
!.. '.i de t i i e cle. .in d Li li.iiid. Ina low
ts iiltei'ii ai ds Willi lie) 's notion in
uie into o -. , w 1 1 ieli v. i h nu t a-id All i
in. lali. r, iiii.u (",1 in un' n-o. mi t vi: y lo i't
culiivtilion and ii(.-iint nuK-j-e in itpin
duel mil. 'I'lie .--i l ii.-l i' n of All i"in 1 dmr
V ( in. il i ip a: am
r,h i ii i-e' u til l e its
'.'it I Ii row as a -t -t pi.
I iii-c'v i oiil 1 1! iilid
Not Inn Iro liioi e
to ti'.' oil i'i:'.. it en
of t iiO I'cnll'c
foods. The I'll-1
palh o! ci-. ili iti'
mil enut'. s with a
t nan i lie -p col ion
p wilh a -av.'o'c in Ine
has i"ou tti cm or hi
i toi; -I, in, matin Iroai
oiicnp raw colli ii.
TLo I.ilim inu :"
I it mlo.s have dot ivco
from cliriip ctillcn 1
class i f lemtiles J i ; 1 1 '
lfl calie.'), ri vn !inu I ;
eostlv ftil'i ic-, while nil
Lei u iiiiL'Lti ,i to it fo,
in t he l."')-er i' ! o
l.tnoli-.' ml . f!'t -oils.
'Ihe po(-u-i
; o led IU ;.':iV pi Ul
I'ti'-s of i iie n 1 1 1 -1
t;. s and see- l.ai e
clean and 'o.i.!',i'
tahlc cloil.inu, .'.lid 'or n vt:-l luiuihe:'
of household u si s. Thi. tiin-l. now nil lie
cli.'inuod. Colliin nt lieirly S 1 per pound
nill soon make a cotton sin-' on.-1 us much
fthii silk One. and i eali" i li . rl; ns in ioi, n
a lik en ii. S;h unaleol ildn-s -nil
ins hard uptm th,. ,,- U,( ii,, c;;.--es,
What will !;-ur:ivaio tiie mi .it,! he lite
li of paper money with !,,,.;, th. y w.ii
hv to luiivhii-o dear t. s (f,,,- t ltl
ll.ivo ndviutood iviih eoltnn,) iv.,rii h-s
thnn half ils vnljc of M,,n, aid ciitrenev
Leftiie.lho War. All I .is tli, j.' opU. w,,u,,
willingly h.-ar, find intu-h mote wcu-lhe
HUT ClUldllCle l I 'I' tllO I t'-io; .uio'i ol'llie
Const llii : ion mi I I l.e 1 ' o mIii. and not I n
I'tnir.eipation, lliro'.tonmu tin' permaiu nt
ruin und tvcau iil nf llie whit, s,
.V.Y. , . d.l
II .t i Fi.ax. Kvory larmer, says nn ex
change, fihould lint, his attention mis
iiring to I hp e, owin:of a ,'ew ncrcsf of flax.
T he exhoi bi'.ant price of ivttoii (roods, u:nl
tWeiinpoHi;ijiliiy of nVpoody ilt:cli:.f in pi i.
cps, rendori it iiupoi Unt that tve turn our
ttentioti lo Ilia rowin j oflhecrop. The
priws of cotton pooi'.s hive Iy no menu
eachetl their highest sltinilarJ yet, mid
cvou ir Iho war wore ini iii'ilialely closed,
it Oium La ,onie time eiv ill South w ill
''Uunpi 'cuie full crop of cot .mi. Tho-n
Jiro tacU Unit li i.l bd h.itnc in itiimi
by tht' producing cUiw, and uclcil upon
belor the tre cvniaken bv ruinou rii
. ' r i
Ti.'in.'ljti il ti on) tl.i! florin..!) Inr trio CloiirfiolJ
Itopnliliotin.
A GOOD CHANCE FOTl WIDE
AWAKES GUI OF BUSINESS
l ui Hidst! l,Miii- 'in iii vilni, in tin'
l i t I'li-iidi mini (aiiiiiiij;!i, diii!Y''l
t litiir t: in' liclii l in Kmlii'i Aliralitini llite
is ii cniitul cli n n imw olleiiil, mil. only
1 to n, di 'i.,i iliut lo to try tiicir (kil!
in K'bbciy. J'rcsidi'iil Li tw 1 n sctki u
j;n'iit n i J ti 1 1 ) ft- (it'yuuiif; i('l.iill- t li.tt lio-
lien-in liini, In cuiiy out Ii is onniifiiris
0 Kin lVi.cliim.'itiiiu in llie Jot Inn Miili-s,
' 1 1 ii v i IiIl'Ii uiii'i'c.liul revi-r ruin milots tin'
6.1,'l'lJ III Ilu- .l'lllll M'lll I
! '1'l.inl cii.'iii'.i'f nl llii'
iy tnai
lio'o!'
Dolt Oi
I'liiniiii'li's.
1st. Ami it 0'imo In i,i
fllllHUI H'llt llii- U' t urn
all tin1 j'lov iiii'. - ii' 1. 1-
-tliiit ICinj;
A I.
iiiin
(Alls
( i. !i rim-,
kiliviloill to
l i t- iin v .
lin t nil In- il'ii- mli 1 1
And i',:i'H- .v.i'v ii
Kill oiisni
'...U lllQUld
iilli'W.
... illusion
i . m; ..'. and
t It. in: lliou
in;: innnnt.' lii- 1 1 ui lull i '
In- liio .mi. c!i i- ' ii in l; . I i "
ID. 'T'n o K in" i!"i i'i in '
' lillijf" llll-i l'.':i!. llllll'IIU'l" '!
j In1 f.i id i.iitn t t'l y one, n,.;
I tlilllC fill- IN'' '.'
i 4lli. And liis iiorviintu crioii
will) inio
1 V O'l'l',
i ,".th. Tlio fii-i-l Kn il : Lord, lii'iir mi', 1
i v;is on." of i i iy 1 1 in- li.li.i.vcr.i li urn t In- In'
f . i 1 1 f. ; i i'"-:U"l l J i v luni" t lm..'.:.!li tin'
; -I ri-i-'s nt' ! in' i'ii it-' o! t ti y n oi'iina-j, lo
J I I'V ii'in r i i I l.iit d. !
ijt;i. i in' K in r iili-Mi'li'd ti i Ml Mini xaid, '
'.i.il lii'iii !.! ( '1'itrt hi-ivjiil nii-ivi'i I'd
.lull -!i;d, jr.i. I.iir.l, my nbinty iIkmtiii i- 1
i .'.id i.'W-r nil t i j v iiKivini'i'S. rvi-n s-o
jrn ii hi iii.it .f yiuir fjecteiuiy of War, j
.Suii'in.
i to.
I. a-i. !
I I, . i'i -
I'; c Kinu iiiiiwi'icil nil 1 said utilo
till?
t
- an o
ill I fiilliful mm vuu t, 1
ili I
I .-II,.
j W.I- Oil'.
I'linr i-.i
in I cam
s- ! ileis,
1,1 -, :l'l'
I ill- -
t and said, Lord I
, and f.i.ijtil fir
tu t I'd iiimi in
, i I i: m wound
wit! thou, O laird,
i I
t-ir
'Mil' III
l .-' livid,
rtiem,.:.,, c.ln-:
M,h. I no !,,ne. H,,,ive,ed In.., and a,J
How uniny ol my lit u A met ,,.aii pvop e ol
Uiii'..u lio-tciit h i-i I nun Ii " ol from hou
d IU" m llo 'l.'.od (d htx.e, tout Ll'OUjtht
lio iii inin my provin -o- ?
liiil.'. 'i'lie .-ul Jier ftii-weie l the Kinu
ami .-aiil. I. old I jj'ivu to the Kinu
i ii.it wha-ii l'...onu.'d to llie kn I hale
ti '1,1 II. v I' .itle-V Um.u I'") uiMii'i' llil'
i.v,l out fitli. rs tunoou Uie J 1"C 1" j
Hi,
lie. I
1 1 if ,n,
t'l il 1 1"
I'll t ialo
I I
ICil'U an-vviT. ,1 him and stiid,
" ci. i of my -iiil , 1 1, "I un
-,ri :ti?t ; k no '.vest I Inrj not
-iiiii'niti and laws of our
I
i too stl'.tuuei s lo ii-; Ihll Lilt -n'
iv'.t. u at i.' iiiiiU'it to jjive free-
y in t:l oi mi of A I'i i'.'.iu d.'.-t'eiit ,
in eMail!;-!! nuain the nngl'i!1)'
I", i , I tilt!' to; olal lie!.- '.'
d
-l-l-l In
t'on-t,:'
IJtti
And the soldier went lus w.iy
l)i li 1 y iind he n y hear. etl.
lii. flieii ( Hiue ihe third nnto iho King
nit! si!. Lord luive compiu -ion u;;ol me,
1 am a lie a- c un CI t lo I l-.V c u.-e ; 1 I onu;
lliee, (I K'U il- iv''h "hole hemt, Lody
,t:i i M.ni; I ha', e li'a-j'hi'ined and eitr i-d
li--,il ivlio ivai.t to i e- o-,l ii ti! I-1 1 til" lav, s
if jilt' ialhers: I.biii not wt.iihy lo unitici.'
: no slimi ti U.us ol 'thy h'llo.v c. It., lis of
IM - t:l .h'-' oi I .
II h I I," K oil' answered hi-u and -nid.
'.'an-i t It in -le,; i
Liui. lit' au-.M-rt'l iind sttid, Vca.I.'Jid,
It mi my j i u a p.
I i;h. I ..en t'ii' iv i 'i i '. 1 him ll, Kinunml
-aid', hi I on v.-'.o for tiic 'lint I ailouhl L'J
lv ii',' and i tiler over tlit'-o pi-oplo?
iilll. llfrtll-weietl i, hd said, Via, Lord,
whin 1 nc.. d oiii' miuhly dei'ds uf
litii'lm and i I -ejinu w lu-key unto tlio
i.iolit'ti ol men in, nli' (ail "f i ed-pepper
and lain wider, I miw thy slur it.-in Ml
t lio east.
lull. Kinu A 1 1 i'ii 1 1 ! 1 1 il nn-weit'tl lii ,1
and .-aid, '.'.ili.i'l lliou deliver l.i!.-o Mil
lie ?
l'.hli. lie un voted nil, 1' said. Kinu
ALiahnm, my i ility ihetein is spread
1 over I h v w h
j -.illli.' The
I ami lailhl'ul
nl.o'e ; lake
I 1 St. II" '
'' klnudoiii.
Jv i no -aid to linn Liai r, (;uod
rvaiil. llniii sli ,.i I ... w ti an
.. ill' 1- n ! 1 a I ue i -. u.
itsu i 1 1 d Un' K in U und "il l,
Tl.V ivi'l hr
d;
lie
wit h ;i,
-.; ; lo
1 un malt.
I '-JJ. And
I came n ,"i oat I
pa-.- '. nut
tticre
. tic.
.1,1
H i
I'.pled.
j -.'.'id. And II c li, ' i
' t hud v at of Kin' i '
is en' idli i1 w is jiw i n :
' s!i uppers. Idol WnrMiipi
I
i
i iho
i,, ; i it
- W il I'
ll spli IIS.
, I -.iim a
; I'u I ilican- and siiuiet -.
i S l'.h. ttd in i tt'i-e day- it c ime to pa-A
that .he people Lou in ! - n . IL w nm wo
'r j.iicn in lue inn l-l if n linuil u lio-o
I w hole ol j.'i l it I- to de-Hoy III" land mid
: lawn ot our I'm t fa; lo in. illlADY.
! AN IXCIPtNT IN I 'I K CA KS.
I In ! i'ii on a i.i;, road wired nun into
Ni-w V.itK, u few iii'un-nus auo, iisicnn
occurred v. hick will not mum U loruolleii
Ly Hi win, e!,-fs ot it. A person dressed
a- u ui ntlcm..!!, .sjieakingto a Irioii'' acioss j
Uie car. utid :
Well. 1
Impe ihe war may l ikt six ilioriths j
muer. It :, , hcs I fhali luive lle
enough
lo n iir e from b-.isiiot - In the t
'! six nloiuhs
I've iinti.Ta htindretl j
tnuti,l dollars six
IIIOIiUiS hloie-amt ;
l sii.id ll.ll o ei ii-''
A 'ady -ul heiuud 'Le speaker. All J ne-c-"ssi--i:
hoaid is r." nrk but when Lt
was done -ho tupped Li n on to olmuldor,
nn.l anl lo ti i in ; -Sir. 1 h ad two oim one
ofihcm was killed at t tio battle of Fred
prieksb urix; the cllii't iva4 killed ftb tbe
b.Ulle of .Mut hVt sboro'."
She was silenl u moment, and m were
all around who heard her. Then, over
come by her iiidiumuinn, - Ihe cuddenly
flapped' l ho upociilaior. trL on one cheek,
thou on the other, an 1 before the fellow
could say n worn, the piissonaern sitting
tio'ir. wlii had witnessed the whole affair
S.'i.-d hi, n, and pu-ly I him hurriedly out
of ihe cm, us one not fU tor'donith de
cent pcopls.-'ff I'crk Vi
REMARKS OF MR. WALLACE IN
J'ie Mute S nail', on the Of- w.it., 'hr jm s
tii Mil' on tin1 iiilc'li'ii ol' Mr. L M ittn
Ton's nmrn-hnfiit rml'nirin; M JnH (iKNUti
riiAl, McCl.LiLAN in the r('lntmn prcci
0 '.' 'j'fl, U'tiltrini tu'. ILiUdJ l'C lit na'.C
tn Ouv.Jiii.vuN', i y!-t-j'.v,a' l;-( i"V
r.iiMUt WidctlT, "f Lnluiiiiu
Air. U'ALIACK. I Imvc li-ined witli
treal inlri'fri to t Ii o (liliuin!iuliiiiH, ppi
uieis unu iiiveo.ivf, u,u iiin c lain-u uj'ini
us li mo S'liatoi's IJ I mil tin' ollii'i' mil
t lii- cli.KiiLi'i . Tlic fi'ini'i (i! hiu'Ii it Ik)
nfU-iiij!u 1 iinocr.it, I sliull iifitlfi- in
tor.5't 10 ihIUhI -iui' -ii4y in i-mi iii
llial 1 tun a Drirooi al, 1 to k i I l myM.ll i,d
li'i.'l.nj; ol t-lniuit', liut I'.illit i' lei'l ailiiiil
of I i n lu unu id' l"i l , 1 ii'u 1 . 1 1 it ' I to la' it rt
I liiiinliln tm'iiilitT ol ilnil imlilii j :n-l y Hull
! lop tliroo touri hi ol fiL'liiy yoais litis con
ducted llii" (ioi ct iiiiifi't. tli 'I I- 1 run a tow
i.i li!e colonies eievali'ti 10 1)1! il freal ttlid
tnili iy tin i n hi, a liu-e c-iiii'iici wli iioiu'd
vveiy sea IiciumiIi t lie a. jm tiuill of lien
veil ; "ilm li;:i'l itriics u'lid liriji.i' -l.n.i"
of whose national einir:il llul ' '-re 1 in tiu
biee.e.s of every el line in tin' kiiu.wi w hi ;d.
Sir, I Liini Id inyM'lf iiotlniil id' .-i.aiuo
ili.it 1 tuna I Viiiiim a; ; I ti ry in in--ini'iie
in (lie pa t ; 1 fin iimiu ol il in (lie
incsiiil; ami - it 1 vet fa n. ;ui lu llio
lui'iie. And in ti UiVi-cll'.e, d uu'ici.i
li ui iind Liiiler ivoid-i tu e llunnii u, on hip
Inn p. I hurl iIipmi huck i.cli.tniiv in t lie
etll of SeiuUol'M lllii.ll till,- ll'luf. -Sli , vij
tire a-Im al h) l ii im (juve, nineii I mi iiiiv
Ouvnt iiuient hs any
.N'liiilors
we iiave fcUst.itue.J tun tsiil
.-ut la;ii the U.ive. iiuient ami tin-U-uslilu- pv piove tjiat -cf ioti.,1 ..,il,liraiiUm Im
tion. Ihe iiciplti um the SoviMfi-ns ol eiven i,e env.'ted opportunity section;,
this renulilic ; 1 m oi. of the people : Mo.s,i..n. Hut ..its. h i ,.e a-i Vou wlmt
und asu.icli. I. t lie iiuuOlrtst eipiiliy w.tii ,is y.-,r coiidil ion (hen mid what i-il
Ihe lol.ii' ., have the lijtht lo ik'liiiti.'l ,m ' U'lu t. s- c's-iot, was ncompli-iied
lhattu iiueis bI. UI not he my lyraius. tint! 1,1 io(1-!.,. A'as i i.ti -i m i r , I o . even
l'.y v . Hue of law, the M.vetei-n peojile biaiu-it ( I tlm N'.u ioiml (iin'ernmetit iva
hnse chosen thou' puhlic i v.i.iis and uiuiei j our undi-puied coin ml the Kx
phu'i'l them in hiyh plucfS to udminiMei' ; i-eutive mid lei-hitivu ilipaitui'ml oral
the Uovciuiiietit uccoidtng to law. I'hey ! must every liouhen, Slme iv, ie l,solnteh
demand that their tuleis chad ol.cy the; your ; l.'j.ul,li.!.,ni riote.l it, powe-r Nu'.v
!uiv. 'Iheyluve K. wntten t ous llulion. nir. il, ii,..4 ,.,. i,,.,..i v '
on tho lnond pedelal of which llie lluhts
o( ,ws(J1,ul i.Wrty. l.i-:edo.,i ofopeecl. und
,yt.olloi.i of the press , piHinly gmven.
- ...
iney ueinunu uie mesiiuiaoii' privi. cue. ot
Iho uriuonlioilh'd exetoise of nil lliffis
l iiihtp, siduect only lo ihe penalty ihe-iaw
I h"h aliixod for the r almae. When the
I .ili'l' of the tci vant deiuands ol
'dl-
ence to Uie la v, il i- our duly la vie!"l it,
and it is our
iullt lo di'lll Hid at his hand..
implicit oliedlenc lo the law n hic.li he
has snoi n to pi otect
Sir, let us come ilircclly to liin (ue.-iion
lit j.-Miit This i-esnlut ion liuideii In An
drew .lohnson, of Tennessee, and Joseph
L. Wriuht, of I ndinmi. liiousoot llitsh ill ;
the niiioiiiltneiil ul tin? Si nator fiotn Chit
ion extend- ihe -a.it imih-o-v lo I'l-nu-,s
U at; la'.- ju-il) I'.t M..0, ,!. i'i. .d'- 'o l I.iii.
Sei alors spe.. k 1 1 i.-p.t! .it .nu'l "I t lie iino its
uf lion. M il'n ! I. in, and plaii Iy indicate
li.etr ih termill.lliotl to lOte down Hie ,i
liieuilt;)enl. huniis! this d.-cu inn. t he
virtues, t .10 loyally ..nil patriot t-tn 1 1 Unv.
John-oil have Li'i'U Xto!l"il; h;s I'.mI
t i Hid ( iovc i iitiu't.t ami ins iiersi-u. il expo
sui out hiui-i !l in its M ivic; iu Tennessee
i.iivp heel, llaliot i 1 1 iu ! y coulrni'iiteti i-pon.
Is t:i"i u lound in him otdv? .u ii ,ck
w ii li me lo .1 uly and
An uu-i, l'v'.l. I. t
n- el.'iii-e at the pn-tta
I) of llie relic! a- i p'
( i; , i ftiem-il ivii'tln lii'iiru. o l he I. npi ; a i,
( lur tinny ct'iifidoiit und luavn, 'uit im -peiieiteed,
under iho uuid.inco ol llie vol
cran Scoll, i as inip"tiniiisy driven fur
ward Lv Hi.- macliuialions of political Ian
at im. It was tuad'y dashing flgtiinst the
ha'tlcmcnts nt Mai:ns-as : H did all that a
Li ave and loyal soldiery cnuld do, hut was
thrown Lack, Lenicn.di-uirii ed and Llcetl
li'U. upon Washington, i'li army do
moralized the ('ipiial del,'nc!'less - I ln
Administiation dismayed and well tiki,
I'e-piiil iiiU Kep resent ut ;ves ii;'.d Soiintoi.-.
uiitnivcii and powerless, 1 1 i-m ! led ill 'l.e
well uiounded mitictpiilini; ul iuiirt'iiijle
liangt-r, and
' Willi liv'ul lipf they oriotl,
"The P.,) ! tho f je I thy uoinn."
All ivtis dism:')-. all were in tropidii'ioti ;
ntul with nut.' t retched Lands hev -ou-'.'it
relief. U'hetico -hull it f.iir.e ?- is it
from fl "i vet in.. .IoIiii: oi;. llieu.i Senator
' of the I'nilcd State, Why ho piirtooli
' of the uelieral '.'rontl.
I To the. voiinfj an 1. vigorous McCIelltin
i t'..o eye of l ho uaiiou involuri tat ily liu ini l,
! an 1 tlio nriny of iho liovernuient wero at
onoe plaoctl under his control. lie wto
1 brought to Warhinuloti .vhen c.infosiim
j ard di-oidt i u ; ;iic 1 ii,i: i ;iie. lull under
' hio inauic loucll u now siaiej t f tliinus
;;r,isijp; confidence and ot L r folloii'.'d
'chaoi; the army dtsoioniii.'.od i, icoiuim
i.'.ed for viotoiy ; and when u,p oider to
n,ov l'lrwtitd comes, the flrouuuuld of
ihe cneinv is nciiiire.l Ly I h il ' ui ealosl
' fif nil vietm ies a LfHidle- one. I'iu
doi.ee .irul catilioii, love for Lis mildipoy
land devotion to his country, I inu; -.ullers
I ui(( and pui iciico imdor repeal.; 4 injuii,',
: Uielotl bted bri4V4'i'r niitl ceo iim n m i p, .
t lllv J1Wlje t'h:rf mI.ii;.tjeoigtf B.Mc Jcl.
.,n ,ie j,i ,, i,o tmiion.
, )lir,Mtf ,,;) ihe existence of lluj rebellion.
where i- Andrew . lohnson ? I,, ihoS.o,
a; ,f llC '',,,.,.,1 s,,,,.,. fc,.,'ki,o' moteo.
( ir.,, for hiul-clf lifJiis lei lows u n.ieo iho
bayonet o ihe soliors of Ms CloHtin .
r, ..! , :s (, , ,n nn , , .
lf i.i , fmnt of lmllUT
In hi li plaeea '
as l!io niilitiuy (iov'ernor of hisown
people, a liieir (licliior we find him ; he
is t.evrr found in-arms In defence ofliin
Suite, or vahnnily tiphfinp in defence of
m eimeriy ot ins people, Mtfuiist Uie arm I
.ti . . - . .
ed cohorts
m . uie i-eoeiiion. 4ever
never ! ...
Sir, it is'liut proper that the represens
ta iven of the people of Pennsylvania,
should place upon record their desue that
man who has done )eoninn nervice in
behalf of the .-Government should be
e ual!y lionorc with ihe man who h d li
the podtion of military Governor j.tulep
the Government of the United .Stales. The
Lepublican party of the New York Legi.
lature refuseil to accoid to Gen. Model
Ian tLe honor of public reception. Ha
wl.rt !H(I 'tn pnn t,.n imynlli.'r toniinl ivliii'li ri-lull imr n 1 i I i I u. It wan Frum t!i. Mctnipulitii n iloonnl. .Orgnu of Aroh
cnifinri: onl itir? iti.-itt i r.'i't i'Hi, is ir-fnvcd to n e-crvi- t In-e t li.n tin' I '.o.. itnl innw im Lidniji Uupln-n
i ' I "''","' i,-i'iiin.
'"" "" """ 'OMIMIIIIIIV PIKMIIIIltclCll
lli ji.'nU id II, l.utl',. li-ld find tin. on-
yiilioiiH of I lie caiiip. .I.ii.mmi, ih- civil-
l n, lui- ronirnni'd in iii-tri,m P.,o im n
Si ii uof (ind a (invri inn-. ti'mln' inn
im .iini'ii-n-n, (.liic-i il,,,,,, ,, t, S.U1)
li-vti, Mini Kiiii-iy (,ov, Jt.lmri.in cmt'ot
(hiiiiIiimi or dim. 1' or lliii m ili-t'i'iilcst
inr eMiieismi; o.ir tiiilitii')tel ri.flit to
iiniliin'iti'd
nii'ii. f i i
cj iii,',-e till .nI,lio? men. for (.lainly cs.
)ii("-ini! our opinions mid onviet intu, v.o
i.t-'VrVrlv r"iiounrcd, S!r, oti tunv
t-dU ns you will. W'imii'o yniir I'i'ei's .Sen
nlors of l i i is ''oiimiriinveiilii-u-t:iinetl 1 , y
n piilile imd ti loyal enn-ti; nr-nry ; wo nrc
Fiislaii.inif tlio do.'i i iiH'B rM' (lie f'oiistitu-li-.ii,
iind di'iniind imd will Ikivp tlio ri'dit
Il-i'ly
ul
Mr.
in e.iiosd tlioopiiiiuna th;i ncttiaU'
S'Tnki i', it htn h"rn paid tl.nt everv
ni'in nil
"lis a I lo im ifl'ti! j.; Sen ilnr Ol'
liepii'-onii;yp in ('.ingress, finit e",ry '
Pi'iti'ifi' fi" (iovcrm.i' at, ti' inrei 'i. li of!
1 1, . ..I...H : : i , .,
.... t.-.i ,,...v in nt nie'l reneittoi'
ii'piiiist the (oiverii in-rit. In ii- Lrotil
Slilloinciit, litis . IrieortPi'l ;t!,:,i it H p'u'.
Iially 'rue l-Jlo-vi ui'.'.nalh IV.vu lie Inots,
that li-j"i;oe .ni-ill w e eu'ially fee
liomd, t hut t he South 'vu in titily i eprri'
denied L l'eiiiot i-,,:, and tl.nl Soittlioi'n
m.'iiil"is mid .Seiiuti'i's fnil'.'v d the for
tunes of Lheir Stiites. I'.ur tlmf ihe-p
fauis in. ve ilip ! Iutoenli.. ,.r rl... v. ...
' li'uint:r.ii-v is nitrrlt'' ti'
' - -' v ..,,," -, t.. .
I ihsHii-away ; the iipopfe nre w res tin a
: no,,, yu the eptre' of dominion ,. d
men .vho, hke Andrew J,,l,..-o.i are wil
img lo it ample t he ( 'nnitii ul ion u'idc f.i"l
'are n trunsnion ; they will in Ihe carlv
fuinre. , hurietl ,., ,i L n.v,..;n i:
uien who ivill sii,,i mm., il.n ...ri l,i
Wt.lks o liui lli,tiu,in (he l.oliln mil.
-ailo'i- o! w he, ir Is beat in ,-y m at Int -
10 uui-oii Willi .iiirty four States, win) wil!
hoar ahill Ihu banner of our uoiintry iviii,
not a situ ci a-e,' they tiro tho men win
are tiampliujt u pun your heels ami will
.-""li luil.nv in i in. phieou you imu, ocruipy
Sus, llns is the pa-l and the re-en I o
me iciiciiiiiii, llieso mo tho
I hues.
signs ol l!..
I am opposed to the reception ofli iver
irai" .lohmnti h.r no persona! ic.i-on ; hm
sir, I am uii'.Villinu tu rec-i'iiie his pre.
( nt. oilici ,1 pofiiiuu. Ho i- not tin (iov
ei'imr uf TeniiOiseo in my vp-iv of l ie law
I inn oppu'Oil lo tlm re-obninn beoau-,
lii't - uLlican So not or s ai-.i nnuiliin.i t.,
! tho lame com lesv lo llm. Mel ih llan I
am oppusetl to tho lesol ition because 1 am
unwilling to count ?ri.i. ee any o tho.-,-men
who have rendered aid and comfi.it
toward ibis Adiuiuistrnl nm m il k me
towards bU-t.iiiiinu llns Adiuini-i i al ion in
its nnoonstiiutioiiMl, unwiirrnntod and tins
necessary inea-iu es. Andrew .lolnson is
ouu "!' 1.,0-e w ho has gone farthest, who
L i- heon i liu mot! ultra of tho ultra in
s islaintni; Iho violent men. urea uf the
.'I'lminis- r.il:tin at Washington.
Mr. rT LLF.lt. Wil the gontlomen al-
10 v uie lo a-k hi m a (:iotiou ?
Mr. WALLAi'i;. .cilamly.
.Mr. I'TLLKlf. hoes I ho gentleman re
fer to t ho war measure of iho Adiuini-s-
11 at ion ?
Mr. "WALLA" iv 1 .1 . To those an-1
to till oilier 11 iii'ii.IM II u l li 1 1
measures.
r ri.LKit. It is fur
di'niii hun '.'
that you con
M--. WALLACi',. No sir, not for that
a!"ii' . but bei.iusp he has boon n con-is
lent and warm friend of all their radical
inea-ures.
. Mr. FL'LL F.!J. I do-iic trnsk Ihe Sen
ator v, lo'thor Audrow .Joluison has su
tained I lus .Ailuiimstratioii in nny othet
IlieaSntes except llio o uoot'ssiry lor
tiilU d I'tn ihe rebellion 'I
piu-
Mr. WaLLU'1-; lie has stistninod t!ie
A ' 1 1 il i n I t at I'm in i's cm uioipalioii men.
sure-, iu ils suspension ol the wiil of ha
beas corpus, i i till it. pio.ii'.nont measures.
Sir, ihoSt nut, ir cannot point out 'I sinule
im istiie llial was 0.poei by the lojal
people ufllie north, that I,,.,-,,
t iistniiicd by Aiiiliew I iniiMin. It is for
this I -hall vote ag.iili.-l hi
this hall.
occupy;
Mr. I'l'LLl-h.. Oo I !itid,."-l;.i,.l Iho
Scii.iioi 1. 1 -ay ti ,' iho I "id ; o.'pl" of the
north are uupo-ed to Andrew Johnson
b"i'ue he ha -u- lam etl t he in oi n men l '!
Mi. WaLLACD. ! ilo not say any such
lliitljj. Mid i suppose Hint th it stilli.'iently
covers the iti(Uiry of the g.'tilleman.
I -li-ill proceed. In in niinnci jnit;on
policy in it.conlro. and .b..a!iite upen
sion of the 1 ight.of 'reo speecii mid il tree
press iu its iopoMte.1 aibitiaiy a"iests
ihu Adniiiiisti'.itiun has gone coulraiy 'o
I he Cioi ei iiment. The (jovei i.mcnt of t hp
United Slates cm "lo nono of i liesii things.
"rgiuiic law ol (behind, it i pi un-
ly wi illen thai the light or personal lib .
er,V. freedom of speech nnd of tho pre
are l ight upon whioh no man dare lay
' ,,ani'- YeHhe liglu of per-mial libtrr-
. . i... Uam .... I . j . i
'J " t ...,,l.e.. . "i ,ne,
-' s -
The com l were open; the law of the
land wit in full foic" ; none were in!er.
fering to stop il execution ; (he people
loyal Hid lubmissive j oi me.i have been
taken lyihi Administration from their
homes m l families, depiived of theii con
Mitutional rii'hi of trial Lv jury, and inn'
mured in ui-t iiil furls and pri.-ons. .
TliAAloruul rrinpiitl.,. runl.,l;n,t : al l
Rill ofliiulK of PpiinHvlvuni,. ..,) .-,,.;..
ed in tho Amendment of the (.institution
of the United States are the strati upon
iiii'ii.'d. ii was in ti,,-,. jiri'M ivf iliatil.f
ICKllUtmil VMli Inllj'ilt ; (ill Ihc Ollll'f IHO
vinim.s oi' tl,.- n riiton law w.tb .l.'-.n-il
in tln ontrr l.-n rwis for tint .i it .-ct ion o
iIicm'. TIici. hli, ,,i ini'ipK s inci hi.
tnlili' inl cm iii-vcr laj undviM li'd unu our
IiIumIU's Im jim'-. i veil. .Tht.-c un: ,
0'iii'
(rnmcnl. Toirolei t lliem in I Im liilienL t m o yeni s litis n t lt-iigt Ii udjoui lied. It cx
iluiy ol'nny Ailniiu;Kliiitinu called into irreil on tlio 4li ins'innl, cavin; Iioliind
exi-teinii under tin provisions of tlio it a memory Unit limn run never ell'.iru.
IJonstiiuli.iii. No Ailuiiiiistiiiiion can
strike out of cxi-lence these uttf.it piinci-
le wit hout ih'stroy itig tho veiy institu
I ions they life pworn d, mppoi t.
And. mr, there i- another lliini: to Lo
said in this coiiiict t on. Vacillation of
purpiiso a coiitinued vai'iiltilion of pol
li'V mid put po-o has cliarat'li i i.etl Ihis
' Ailiniiiistialioii from it, inception ; it has
had thi pi.l.cy lo d iy mid that lo timirow;
it has Waudei etl I. ere lo ihiv nod I ln-i
' 10 -U'Ol t oiv : it hit iuooommI I his tl.ii. m
a war inen-ure lu "lay and ihil ihiitu't' -
morrow, ut.iil. lii tie l,v litlle.il has ciu-h.
i.i..., .
, en oui tite i nioti u ntitiielil ol the Soul 11
,ind ijliiin-t xliausted Iho loval neonle of !
the .X'lilh, l y ;ttoti..
pri'lieii -itu, lt;r the
liberties tnai atiti.cd
a tletiib
.....
ng up-
pre.-civalion of the
iv tno Lon-litiiti ui.
ini.. iii-n i.i 1 1 .in iu purpii-o on t.'ie ji.it I ol
liio Adiiiin i-lut ion has knitted touol her
ihe people of ihe South ns ono in igli ty
tiia-s in m ti;s ;iL-aiiist us ; Mi.od ha. Il owed
.ike mm r ; and treasure., by the thousand
millions, ha, i.licao'v Iccii ex I'l'lidi "1 ill
the
no Iruitli
c.s cllorls to cotioner n
penc: mi I i tu h llie iu-UPii cl inn. I'll
le.-a ii';,;.;'.i .l.a!l itsurne i,i throne North
and S.i, 1 1 ! i --1,1,1, -.ft the olive I ranch uc
coii t i iho p '.vo 1 1 1 u , loss honesty (if
ut ",-i- mi l Sully to our oir t it u t iomd
ol'ligalions .-hall gain llie H-eemlaiit
tier,.' is no i-iy of hope Im' tho future.
In speaking as f hi.ve spoken' of the
t'oii-iiiuii ui, i i i ii nt wish lo be under
-loud a. iitici po-ing jis j revisions ns a
protection to it bell in in ins. If they have
violate) the 1 ,w, 1 I them L.i trie. Ly the
iaw iind In piiui-hcd Lv Ihe law, I do
not ui.-h my pnsinmi Upon lii'..- niio.-tion
lo he iiit-uieli r-'ood. The Li-'yiry of the
woild sh'i'.vs lis that necn. jons .,(' public
ooiiiniotiun .ue K'ted upon by ile-igniir;
men tn sweep iinay the libefiie ot Iho
people. ! nm solieitou- I'm tlio ircscrva -
tion ii'ihe('i.iiti'uii"n. because it is tin'
ujeat pi.'.i'ctii'g owe:- f't my liboitie.s
uid li.o .il'i I lie-.1 il.e pooplo I repio
-ent.
Mr. lii i) 1 WAV. J woiiltl n-k Ilio gon-
man lUii'ilii'rlitt is sli unoi 1 1 liu t he d ri .
;iiu;ioii for tin
put i o-o ol pi olei ; t'l'
1 nm support ing t be
r
-iavoi v or li1 ci : v ';
Mr.' wallah:
' 'on si it ul i. n for tlio pir jio-e of protect uig
ny-ell ami my po-tinly. I am unwilLn-
in entrust t no
-til uenis, my i
right to conl ml my eon.
hddieti and myself lo tun I
. oe nriii I'Oivor. Wo have
iiuv.aiidbvtli.il written law
it.il.'.
a writ ten
o inu.-t
Sir, 1 again indignantly repel the a-ser.
ion ol Senators upon thi II .inr, thut Ihe
Jl'inociacy nro dislnyil. Thon-nnds of
.lie noble Democracy of l'epni'ylviinai are
now in the army; they pr ..;pilv re-poits
ded lo the call for troops; they have no
Llv sacriliceil their p; unto inteto-ts and
pi r-uits a;id liave di-voii'd themselves lo
t he support of the (1 ivernmenl, ami are
now engiged in vindici.tirg by luti.s tho
power of I he Uovei n m out .
When gentlemen undertake to make
a distinction between Iho lea, lets of llie
Demoei icy and Ilu- Democratic ma. mo,
I hey lali into u g'. v.,i;. cirof, So... J
lejl you th" limb r.s ate behind the pen,
ph' on this ipaeslioii. I n il Senators Unit
ihe pc"plo of l'eiinsvli an i.i u i' 1 it- in al-
Vance ot ll.eir leader .n lli"ir ze d ',,r
tho
uiainieiiaiice ot I no .tui-tu ul ion, I hoy
-ay ' stand by every lino, cling lo everv
letter, plant your.-elios uji in in elernul
doi'i ri lacs ami lei Ilo po.'ir 'novo you
I bet fro li ;" they reproa.'l, th"ir leii'L :.
I Ittit they do not more deliailt ly tin 1 oui'
piialienliy denounce these continued and
repeated u urp il i.pis ut' iho llils uf tho
pi'O'ih'.
Sir, wo nro for the Con.-tiiulion and the
law ; and when Senators call us-'di-loyal,"
I a-k I hem in what hue vo di-..boxed
the law 1 Obedience lo Iho la v is I lie
true lo-t of loyalty. Ilo
law is the Inyxil umn, a
ling iindcr any It", - tu a
of 'ici.e.-ity to iramplo
I 11 9 I ilierl its 4ii' the Ucoti!
ivho cbevs tho
ho w
even
ui i.. wil-
the plea
I't-ll'Mlh Ills eel
ttl.d the 1 i,v ul
llie land i
tl ill
lovn!
iiitit).
I Appi.ltl-e.
I hull I 'ie.' I; ii
n such men the iniputa
V. We nro the loj ul iiumi
lor the I.i .v. Lei ill i-o
iveit i he l.nv receive to
eh
I
lion of di: h.y
heenuso we arc
w ho seek to -u
themselves tho ,1 mining itvoid ,o didoy.
tiltx. The Dcriiooi.i.'y of 1'e.iii-x, ivania
and of the whole Nnrih arc loyal; tlio
people of Trims) lvtmiti are loyal; liny
deire to iiiniutain this iuv orn men I nii
imp'iiii il and nsit has Jescehdt d luthi in
from their f.i'hois.
In behalf of this Ouvei n mi n t and in
support of the law, to huielio I thousand
nt our noble iieniile baie u uie forth to
'ilo Iieniile baie u Hie follh li.
bailie. Of I hone two Ii jiulred iboiisand.
I lurry thousand hue bi.ueiv 'lied with
Ih nr loot to the foe imd ti.e r lae.x
to
it'll i ripiii nrui i mii v i, Nixmt.M nii.
- - ' 7;' . ;'V'" " . :
.i .. . . '
i:i"Utlli so '1 eraj H P nini ha voienl will
imprecations upon the heads of ibo-e who
have so cruelly mismanaued Ihi war
Their corpses Knrk nnd uliirwill riao in
judumei.t nuniust the men who ttiixe (o
wrest from a free people (he plainest i
teachings of that li v; in dpfene of w hich !
those brave soldiers noblv died.
I
ucSoc i e t iu y fseward gave a dtplotn-ido .
dinner to the llaylien minister et en
dir.
Heaven. Are tlu-e the evidences of di,. u Hiilitaty dt-pot,sin, then wo tdouM like
lovnltv ? Is this the conduct of u dislmil to ll"ow ,,,e "l,u ""';ll,i,,S (,r ll'e noids.
people? No! im! sirs. Those niim u e ha. o no he.-ilat nn m imtever in saying
have noblv died in the defence of the ' llmt l"v ' ""eonsiiiuiior.al, ami of
(ioverntnent lhat bad fostered ami nrotec !"u,Ptl pl r mciitir upon any on izen of tin
The United States Converted into
Ilihtary Despotism -The Coiscpp-
noii ju.ci uie juasi ueaaiy iiiow Airuca
at tho Popular Liberty.
'J'lie Conp-e-s uliicli )iu.s so fal.illy ini.s.
retill'-l'liled III ii Keiuililid dut'iliL' tins last
nnd fasteniii; indelihly upon tho hislory
of the iialioii, the lum-kcul record tho
; win hi Inn ever teen . Il f.uiii'l tlm Uni.
j led .Sta'cs n friie cuiinliy, and il has lei t it
n laud ol hluves. J (, mis denied lo di) tli"
lichestH of the iooie,iiiiiJ jt has coiiVortf"l
j our (ict iauls lulu our musters-, and our
l'resld 'lit into an nulncial. with nower m
' creiit over the ljl'elties of the people us
! ihal In.'li the ( Vif of nil the Kusiias
no e o- in Iii.nliin lu A II ihi- ii I,, .
ilium mill ii,,,'o
! 1 1 iias rendered a uitiju of fi ulcrnity mi
I imno-sihilitv il has iumIi. and ..i:.n lew.
. . p . o i -
Sell cliaiM llietlts violnt III u Iho sujiieoio law
I the lai, I ; il has perstoten tly ioliis(d l i
pel mil any itiiUiiy to bo mtlibi into iho
ni Liliaiy miosis oi' loyal ciliclM ; it h is
broiicu down Su'.e limiti, mid admit led
j imgus ineiiiliurei us representatives who
' u eteiui to have been cbiisiimii.ma'.ly
elected ; and im Us last measure, the Cons
, senptum Act, it has put the lii erlios of
Inu people in the hands ol u ma;i whoso
! li onden I inl career has liroved thut Le
never wauled the will to become the nr
Liirnry master of this so-called KepubHc.
With ii persistence tliAt the dread cri
sis through which the nation is passing
could not idiom or ul.ar, it lias (leveled all
i os ciii'i fiica iu uie uenii ueiioii oi an nisii.
lution uarnnleed by the Constitution it'
self; it ous made (he libel ty of the white
man only id'sccondary import nice to that
of the negro ; it Iks knt its t,id to the
suppression of ihe liberty of tho press by
silently sanctioning Ihe action of in sub
iiidiiinies in suspending the pulihe ijion of
several of tiii now.-ptiners thru.ighout the
countiy. It has (juieily looked on while
our eiiucna have i.eeji draguod from their
j homes ut the o'eud hour ol i.ighl and flunu
into Ciovernment Lti-lilca ; it Inu pi efelTed
i the permanent disruption of Ihe Union
, lo ils pet peluity with the institution of
slaicty pre crved ; it has kno'Vuiyly and
wilfully sot ul naught the (Icsitos and in.
(clitions (if the gi oat coiisei valivc tuiijolis
ty at I he Not lii, und in the piissno ot the
I'on-cription Ac! ti ha boi n guifty of a
in. is I ci Iinina! violation ol Ihe .oveieinnl v
i- - j
ol ihe people us involvud in the liu.hu of
liu Mules.
d ins i- i ho record loft to us Ly a Con,
gi .-.., which has done mine lo lender iho
ie-ou' iiioti '.f the I 'ninn impossihlo than
ail the aids of lllenio.sl hit tcr und (lo
U i in. ii
ll secessionists. When thoeiun.
d have been t-aved bv the: donlion
i try con
ot uie iiiuen'len cotiijiromise a coins
proud -e intended lo secure to the South
nothing but what il wjs justly entitled to
--the loiulu g member? of both the Soiiuto
and Hoii Otd K''pie..eiit.r.iVcs employed
al! Ihe I ". yc of their oliicial character and
position to secure tho defo.it of thi tneas
ore. In ils almost every act it proved to
the Sunn, i;., it jt would be siti-tiod with
no, ti: nt' h... than i's uncondiiional sub
in ;-i.Mi i,n I tl.e exli'iction ol slavery. It
Uisiiied its pledges made at the com-meni-eiiienl
of llm war, that ihe immense
military and naval resources of the eotin.
try should be employed only in tho rosin,
ration ol the I.'iiiof, and the re-est.iLlisli-uien
I of the Constitution us tho supremo
h.w oi ill" land.
llul, as we have intimated, the crowning
act ol desuotisni, Iho most atrocious piece
'ol n'e-potisiii which it has perpetrated, is
iho boiisi'i iption Ji'i.v, w Inch h luudly
le... intuitu ahle than lhat which has drivs
en l'liland Into wido ?p!"ad inui rcction.
In this measure Iho radical and lUtiatic.d
poln y of Congress has i cached ils climax.
1 mil boily, in its hut "lays, ultainod Ihe
"hud eminence'1 to wlncli il was so lung,
a-pii ing: ami its hi! art is the most dead.
in u has yet been aimed at the liberties
j ol the pei.ph
i1 is iho nio-l oiivoii'ii'K'd
slit it tu.it i.as j ei been hurled at the. heart
of the hepuoiie, and if the people are mis
' :'" '" Iheiti-cl i es in this dir e einoigenoy,
' the leetlom of l!,c natio : xvill be buried
in the same giaxo iu which Cotigio has
u.ti'iiiii all that remained of the Union".
( hie of iho most l ittii.ii k ibit' I 'ulir'os o
lilts lasl ill )l I tj convei I iho Hepubiic il,
to it military de-po'.i.-m is the entire ahnc
ij.ilion of Si tiic Sovcreigntv in tho process
ol which Ihe conscription is to lie our ied
lino i llt'c". State limit- and Stnte Sovcv.
eignty uie i ill. len over ruuii shod, and
our do. ei noi s, t h 1 1 e ny ( i,.. c'l In.o-ll'iiU-s
ot 4 ti-'-u people, nt,; Ki ba ire , led
a? in ue i-yj h is Ly ihe (j.-titrul Uovfi-n-an
n'.
In a ivoul, nil the citizens of Xe"v York
lul.i'o tomiliti iy duly under llns law enn
be cubed upon Ly Ike rresidet.t xvlietievcr
he knud dee. n it tie( osiary. and ojn the I, s
t is,,, ol ny one uf these lo obey the c i'l
" shull ho ileeeiiifU a He-erler, l.n liv-
lie ' shall Im i
"'"''I '') ihe l'rovosl Marshal, mil s.nt
lo u" '"arent niilttary post for court m.r-
t mi.
1 1 i hia is not the establishment of
I a,. , t ... I .l.ll.u nil. kIIIOI) Ihi) tl.l.M, n,l
! X.-itional Leui-bitme has to far exccedc l
U HHVM I'lmii", uti omi.1 iiii-11111117'l
' iis i,.i,r. Ihe i, . , '
must, lindi.'i' (ituli
I ' a .
' dtm: lances, i" tor piotec'imi to tin.
. 0,"' huh can pn.nt it Mm
Uoxornors ul ineir respecuve s,!ntps, t.
nvo alh ijinnoe to lou Slnti- of New York,
to (he Constitution of llial St.n'e. and in
l'ie exercise of his lanlul unthorily ivo are
solchiiily bound by I hut oblig-it inn torus,
tain ;;iid upoik its duel LI n gist, a to,
whom that CuiiHtitniion doolaies U iho
,iiiii,der in Chied of the n.iLlary ,ind
iihvh! toii'e nt il.e Stal?. It allcftianca
t ctopu tu that ttgiiUrly conti.xj;u'l jinwi
a