Clearfield Republican. (Clearfield, Pa.) 1851-1937, December 24, 1862, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 III. " l-llll M.lr.l ''.lilt
"III 4
H I'
l e.
il l,-) til . v, f C 0 .
.1, l.
KHATZMII, i
' M I I In ?i
. . . . . . .1 .! , t i..f !, 0-V ' ti .f il'in It- ,1 Ki
, . I ' ' : " I"'
Its..
t.i.WJ :i:i.d, v.
" v.'to.KUr Morr'nj: Pec Ilih I86i.
Xllli PLAIN lr.6'TU-
T ll r Ni- V II 'i Vri..i- (,f Del'. lS'.h,
ntvr'.i ii flu'iiiirj iioiii-fnf M:ij' Wil.
i f il,e M.t.MicV.iM'tiB !(;:
M, l.i lis J. ih'f'li rot '.TI i tidelire, in:.
In Uili
il, ( , in it Urn. T t ' I I In Sr
r V ' ' I t I V It.'i ! 'If It ' I l t half
r I Oi" til Hi I .lilt i tt lln libi.r I if ll
I !e I III i i! niti.lt ii tli" I 'Matr, 1 lii t n '.
r'l , l.i t h Ulf nti-l National, a ln i Irii t-
1 1 v Mi t'iini-I aim inn Ih.l In
Hi. ... wlmiri mi in In i I il t.r.
it ti I in 1 1 t i-on i'il i.li" nl line to-
,. nf I tw tlml i, Sitli 'iil rn'Mlil lni"l
lvti-ir iiiillim ii) iil id litniril inn
I r."!n r I rmiiil ifnMiil n tintn ! r n
In nr In" before n I ri'i'i r magi'lrate, sueh
tl.i'.f i,f T'l't .'.1 i r
ill. fieui hI.u'i
" lu'ic l l.o I liii"1 "g ' .uli'tit. In
'diking ti f MuM.ic.lit!!". u' ai"lti( in
.r present war, the Hriter my:
"Wo yii'li then, ii;' itlinvt aiihoul ii
ii Webster. Stiv in, Abbot Kodgwick
men i !' tli tu.' V u; clan nl Ma'sachu-
it'll n!i ii rut nil'' it M .v-nt in tlTi'it
.r. .V..v w'.uji. ;. .i ' i . iSI-iiA i.'sw'ii.i n.i
', rtlid e Ui'tiiuiiii (tur fn'.I nlmro in iu
, itiej uri'l itt Hcriiio-
ll'IVH' Hllil lllll'tli illlllrlit i ill inlnl it'll
t.f llif mulilii lin! Ii nf ('oi))fro nli'1 ll'f
y t n tt c-f Ni'W Yuili ; iul it iiukI" i..i lif
li'ti'iioi' hi'llit'r unt il Hrii't fti 1'iiu-. '1 l-i
cul.T "I tin' IVt'i-iJeiit cf t Ko L'n.i.'il
- : 1. r ly mi nllmr nrni)n. Oneofth
.lu.ori jut tliis qui-n ici Ui tliu Court:
".Sii",'om h niiii. i ii ir.ulur I'n ntl T lit
gi'iii'r.il H'lVfi tinieiit, li n nut llif li'iifinl
It vi i iiimul l ho jxwi-r t ) urrtui li ft 'r
iy ?"
To h'rtt tl.r Court nnn-'rtJ :
"Tlioy Iimva i.ot, except liv j .'
Ii.i. Tin' l'ttdcrul courtH Mre opi-n f.r '.In'
uiTi'st of t riiitorn hi. wt-W in oilier."
The Giaml Jury w.-ru to tnk tip tlio
lulijoci l)tl Krl'luV !:!, t'l t l:il cul'l'ii'll'l
. . . '".""I ?."',. , ,.. ,. , o. ,r Ml Ml. .Si. 1 .i: ... I. 1 1. M. 1 .
Llllllt Cul l'ns ,,,,,..., ...I.... I.tll.i..i. r.-..ll l l "' ''.'"."I m,.,,
It ki
i li- in I In : V ml, 1 1 1.-1 nil
I -iiUnt. Mr, . vmi.iI iftiny i i Kmc,
ni, 1 I I A!iLlit, r. W. .v..i,,,i. J nU.t r
-n il ii) liHVf tt'tnl' ri U ll.i r n i.nln'i.'i
.iit'i ll l ruiiiuii vl tl.r. I lliv til, i,l i tJ.ii ' I
mil l"li. tuil. It ,i ti ifHiU .a tli
itri'i'l t miJ ((i iim ioly cit-.JIkt'il, tint
villi linn ki 't' lilt ! tt'inltmJ l.i-i ; -
in, rmi wr iK ktiKt , i". t..tiini. Iimp t.n-i'.
..f I f..i lk.il I nil l A I'll ' llilll.tll t Hi lilt - I """
i i i ii i ui,,, i. , kin' till nl I'lVi'l ' Mit' ir. niHit-itU lit l i. lin
M-I.ll, htil, tlH'll Mill-Hill OH.IU llTolO lh), j,.f pf brr t BlI'lIK ri
tli' mi I ilk t lie i' "f fii..iii( ni-M, t ti. 1 " l.r..Uii
IHicnlt
II liMlfllt I I li'l,' " ',( ) fin,,.!.
S , A i- . A. A -,
I'tni.l lllt ' t . Al -H ! tl.n At ',, ft j.
Ilnsj ml It 1 1 hnl n f i t t in) titM
Un til I
WINTHIKJOODs.
I.Kv. til
'' f i.i' ( mi'l tli'ffii'l" n in oui linlit
A..ioiij llio Kfirtii ofciiuu't ci'iumiltf.l
. ,, ,i.i il... k,u ri,'i liv lln i.tr-ont ,r.
. .. . c .i ,.r i... i . lin.
u, "l ni'' ni"1' v, iiio luvwiiiiw. ' - - . ... .... I , .1
... , . u , i.' . .. r.-i r.-ii ' . " r. tiiiw fl W Hilmif;tn, tlurn
W Ruliinctiiu .V ir in iu nri cJiliun uh ln-'i H , . . ,
. , , -c tioiiv tliut fci'i"l in untnitutlf tlitt
IroiynfUiitoon. ) : ... ,........ M AI...IU
. .1 i'l I II IIUMillllfl in ' i ' -
Mill. Irtln.
n.-th. i;ii.ii'n
rinnti l HiKfifi
t im-lllll ! IIomi'I?
Iwri.U Html -fiiUi
r'iHMvlri lJtt'M tiirt.tui,.
1
A ir.iij.miv ' i tin' Vhiiti', in cuuhh, l'
il... i;iL in;i...i.l.-i.l.tUr,..oluti.n..liH'li. ti-,1. jvii.i.i.l-i tt-nn H-on tlm I.JUi inMnnt.
tit first 1 1 el ui nl , iiocliii i',i ii it ,iiit ui con Ii nt Vrti.lt-r'ckkliur-', in ihic!i lltttMiiiJ of J L.
.Silk.
I'llnN
iili,iii..
Jim. Mi 31 u mi). lrtin. (.. .
DKAUIM IN .(ii.iU n,
Pry (io'ult, (irortrics J.iiiiibtT, Ac, MUir
II out hi do, Iu.
l, illiii(.'t
Ji nn
Miiflii'i
I Unm l
1. 1 nt ii t
1 nVii,f
Mvi'llM
Kur.s ! Honiicia '
Uni
Col hit
T;mlfrltf-j
Mm.liU.
ii!(cr
KlunU.
KhiI
li.'in'" i n itnir l irt in
m.-ii. lint winch mm muditit'd ho us li f "
i .- . i. . r .. .,. .IT
ThiWMtruc-kGi.iifl. Il it "Mmm. n 1 ,rAl ' l'UI 1
.liutetfdiv.v'-iwid being -o MsacliU- tenlify in at. imlioiunMit of rlmrj;.',
. iU, nntl thou. who nr- :n lortt with her aain-l Kuwix M. Stanton, Sorrt-tury of
. ;,id lii.ittticiPin, should lo k'ft t.) fiaht it r. !""J ouie"
it. If MafiacliiiH,..U mid Soiith Caroli
Shi .'ill.1, a true bill ! returned it will
ihoSioiftiiiy ol , u iiiunit'toi i to hi' WrdtirttJii v. Oflth D-'ccmticr.
.1... n..A tt ii "lii I II ii ru IU-.. Hill' . i
,-.. i .1,,. l1(..id..nt m, ui.u.nniL.u. rfc;r,,", ,"" . " . I
; l,,.,UJ,rn tii.lli,.! r.....,...t.lill.-ll Ol IIJ in HIUMV IIU- lllio.v nil,, ,k
" w". S.X ' . i .
I lit cul'iiit't. 0
c'oiniiiitl.'n wu tti.o'l.tfd 'u,id tii-iu'ln-ry that in now f.'d mid U ftiltnt' J 1 1 1 V i X
to uil ii( oil lui" l leitHirlil una ooiuiHU"' 'Ht the imlioiirtl capiiol. jiij- l fi ut'i. i un CITiTTiTITT C
rut,. tl.cJ .oi:.oi. jR ,, .,. i!u(r. 1 di,., into ultcr J W NftiUL JU. (5
On I'tiiiL- iiiiornied ol the fuel. tli "' , . i..i,u ii.u' ',l
r.-f.ry of Sn.to, on th .nine d,.y, enl to msiiM...... wm-n .-oio,.-..
liio I'l t-i-iduiil lin le.iiiHtioii, iinii requtnt. last cutimiroiilif irliifh lnw M- our iirmy j
(hut il might In; iiniiiftlinti'ly nccfptt d. ; Dtr to our army on thai need. ion ww-. i
Tho A-iUtiint St-rii'hiiy of .tit -nl in I ... ,. , el,v (Y.
lii. re.-ii:r.tioii at the mime lime, una in i""1' . ' I
ih .,,mo iimnifr. y U-ter wnUen home by tho Holder, f.ri
'I'het SeiMvlary mid Ai.intant Socii'liir;-, thrt-e wei-kii plx-vinUH Hin-i ttd thf"i;
still lemiiin "l '.hk ir dpik, a-vniting tlii i (rfCt,i u)u thin opinion n'ni un tiniviTnal i
gppointmont of their wcrr lmioniihw o llicuin hb it nt riiioii ih'
A foBlf Vt MK.-IUID' uf ld!l
rihlnnbl gix-do. fvh .'Xinj uc"
Ztftiyr Slrern, tmprt llucdi.
Double N'ubinJ, 0 lu'.h t'lut',
kd Flmwl'i W hvvf f Iiwl.
FntifT yiiirml lulnintl, tc.
6 Piirercut Styles of Coats.
Don'i Jolfiy in jjusrlnning in tU olr a pur
A council of "r, it iipi'i'ar. rbu.-o t'llMCIT g-vitf,, in niro.
!!. V.. SMITH A CP.
Supi'tinr nitic'r of Wovl J !'; '& Ct.
Amu Miit'iuMhe ui.il rumfi-rtaLIc nrti'i in Bit",
I"
! thui hfl I would remit in a tloi't-nt. To!
lw 2, tti-JI.
r.w..,.l clilir.n (if tll of KfidllV '. . ..
. HO ICU'IIK .,0lll...M.
i made it, -let nil the other S'hIm with- tun bo lt uuty oi im viof:.or ... ;bU(C)i iimi ft vaum oi j..-).u j w h.-M on the 11th, M wlneh atHl.f
raw from the contest. Thoresult uiiht York u wwlte a rc.iiiMlion upon Tre,!- ;tol!J wiW l,e;d on t!m Irtth when a remoU (G(.nprul (.,trK.,.r, woro prof.o.,1, Hi.-.i tin-;
. .. .i....k.. i. t t t,i . i ,....!... 1 u.'i.t I.i.m.0- -ni the t'vi.-"'.Tni ii.t- i'w.,iioii Miiiiu lv i-i'.itii't)iiit the 1 re.-ini . ,,.. ,. ..,. :,.. ilh, rmj .hm'w.i
.... . ,, tri..t of Columhit.. -lo deliver up for trial !.i; ,lhwitli llie ervioe of Mr. Seward. 1 ,. ... 1 -. ,. ... C..ft.rw b-.ut 1 ? str nU at r"''-
,' 1110 riiil Ol Hie Kliru. , ' , I .... ' to aitni u un- ruriiii in un: vnn'", , ., . , , .a
But MawiirhuM'tU denm.i l "her full t' the aulhoi i'.iei of the St to of N. i oi k, j wa cliariissed, but not a,lopteU-it inP
;. ...! .ar-rifir-i'- - nv Mr. Stanton, uud fut-h oilier member of jnaentoo.l that 1-A were oppod tt, and
lis fanatic. . t the draft, which wan hi Cabinet at may bo e.illod for-for the j; ji. fivor of it
.dered in that S.ale e believe) before Court on this yaa.ion diatinctly declared ' the minority.
: ti ....i i .. . i ..... ..iv Hint. '-Neither tho I'rt sideiit nor tttiV i Iho caucus
' u . tneml.-r of th Cabinet, nor other onioer.iwlicu anbtittt- was carn. d uimn:nou-
nil nine iu iiTiie, i.nu iia.i ii'.'v m-i wru - - -- i
ido.and is noiv p-oitpone
' T. .. tf . I.
.Ulllii. iit.iuv. rw mi.. 1-t.ii.,-- ' - ... ill
. . .. ... f . I I. ..!... a, ....V ,!,.. Till. wn 1 KI 111' HI,
Woval troui the Male, oi .iny ciiueinn i'ie .eiruoi . uuen mj -
Hol-imtil Sklrii,
1 "lnrt, l.Ll.
.!-rrianiiiDjj.). 1en4
Nulil, llmij., HotlU),., f..
irta, Ul.itfi, t'olliirs Biwfv
Cvtbfurlrt, tirfDrAdicn
Volli, TidU
CLOTHING.
CuM, Puiikf,
Ch ir l'i', ti a t a
(ha la, Hiilrli Halt. t'r,
t kJi'i- .hift-an I l'ruw.ri, Bwui
atiJ Eb'io, Hum 6b.,
tuffalu 8tnna, fra
ta'n, CoHnti,
iiovva,
H 3.ri -77 1 r , Cr. 5 r. or irs ,
Vausiinl -oo(Is.
tr
1
it.
to
f I
.11
11:
1.1
,1.
(
COKFKE
TEA
SL'UAK
nicr:
M GLASSES
HACOS
FLOUK
SALT
CANDLES
WINKS
MACKEREL
SHAD
SALMON
COD-FISH
IIERR1N0
The rudicaU being in
net in rmt tha text day,
n,.T ,t'.'v ui tic. i, , n . 1 .im.ti iu. 1, 1'lC .ll.lll,'l
ed until the Sth (not judicial.) ha any lawful authority t-i'ly, recommend.!.,,' tno rrw.dent . Ibtrupele. The muntry
,a o ar.xi-.c-, t.- ordo, thesei,u.e, or imprisonment, or r. tially remodel hieCabme t--l .ie ens. rvmj: ;
TT ... I ll l...,l!n
the enemy r.o natter at ufiat tctt. Tliin ; j.ji,",", JIoa.iurn
closed the dUcuaiiion, and the (ienerals I''i';e! .-Iiin!?
, , . . .. , , J ilui J'ji f hiii
inane lurir prtpirniions 101 me eomink- yiu,u A p,ov6lfn
has (01 roi fully . G,M uo J. Kfpltr
are its "duties and its atcriiioea" why in
II iotory faila tj furnii.h u with an i x-
lrf. :i, 1802
Ta. K'lwar.l JlrUrTy.
ft. Ijaac U,iuni.
T8. ,. W. Mflil.
T. J oil D Thnn:ff,.o.
v.i. Alirnbntn lnf.
th. Wliiinimli A li ml.
1'. r. KfZWKIbKK, rroth'y.
t ta slow In filling h-ir q.ota ? Sldiert -o, for any offenee committed, or al.c ' invitation to iho whole Cabinet lo ret.. , . wh5cll a ,utfut all(1 nnna.n. WESTERN CENTRAL RAILROA D
whioh r.urnside replied that there v as no riUUAI. 1 11T. f.ir Jantmrj Tfrni, 103, Tin-ware, GltiitH-wni'O, VirOdloP-ware, ! i
litis il.al l.rf wn ni.!..ii.,l I,, ntt-irk ' I E-m-im? u SJ Mi'lulaT. I c'..:. i l
......... , - - , , , . .. rjLiii u.'!i;u v . ti-.. ci-. i
Caruvu, Wil Cloth, Urtiitit, Loi.kins Ulaiii..
) Clocks, Cbunis, Watli buardw, 'J'ulu, l'.ucktt. tn
I Ir'W, t'anr, " iO'ii -i)liml., w inl .).r, (.in! t
Oil J.Biiipf, I'lii'-Tillts, Ketl-eorila, Knives and f.
j t'i rloi, !,uuiiri, i. ro.'ka, tstnve blacking. Ail v'
'tiLicli mil b? K'lid mi I Iu tiiutit reioi.inutiia tutus,
lui.Jtho blbcat himkot price puiil l"r Uraiu, .
Woul, Rliijipii B ri.ra h::d all kimis of c;unlr 1
pruuuer, iv. nhi. ,
-e much needed, and there ii noihii.j in ' cuaiinaie.i, unin n a romnmieo u moug n lmP m hvUhly aupplied A n.f.i.nK of tb. ft..ckUi.im r the w,.,tern
,,. , ,, ,, ,, , i- boi-deri ' ' raU and three I'onservalivea conveyed . ' , Ccrtrnl r.Hiln.nd Cdinpany wul br hM tit tl.c i.f.
.0 world tokecj. the "ndu xppr cms tA otnaem. cam urni i their rulers with ni'.hiona of men, &'id j f fC p, f r,lr, ,, th nf CI, nr5r Id,
Irw-achubetts mtn'Ti cm going into the Here, then, e .ire in a fair way to ai- Hie result of tuo omcu to . l.,o i rea.neii.. lhoo!HKU of miiftmfJ; lll0.iey, to protect : on Mard.iv, .iKnun'r, U,b, b.'tt.i-.n the
..nka and sharing the ,acrinea of, hi. cover whether or not there ia any ,ch ; It then appear. 1 M and after all our r,e--;bX?t,
thing an Mates KighU, ai.a Mate sover- cot. tent -a t'eniri mrnpfc-u oc ct,tl,i,tion i,.f,nileW wore than it 'fei,a t.r.oa to art a Dirrtr, ,.f aaid tm-
eiL'ntv : fini w ictiier or not lue men now unheals uiui consiTvaw-fs ...v ....n.. rmt iHrmt nimmi ;m. m. . i,.i....r.i.,
a ' ... nu HI inn liur. ; ni' iirw .uhuit n, ,i ,..',,, , .j .
TO ' . u, 1 , 1.11 nee J.
I and oor arm v (lef.-ated and dt moralized, j iie. 2 1. 1
I'rtaidf lit.
ICIiXsn SOTItl- TL Inllowhig n-
MTSLIN'S
I DEI. A I N E-S
.ir of her own tnaltiiTj. I'.ut iln-sn "i.i
r y,i.t' mnn -xra riiit f,,,i:l r,i tlm 'Ttiiiu
WtUxiri. ilinwn in nnntan. ..ill. tl,. in rower at Wahii!2ton are aunreine and lican iiarty. The rudi.Mli t-JUi far uim
' .... , , , . . i i .i .. n.. : i,...i
;...... i :., r.. ,i .....i,. atiave llie law. Mioum tun leuerat au:ii- in havu the lead, mjouiu wi" o,""i,. ... i .... ..,u,..,
i-.i ii- ..on iu.....iii-, i it i in '--i ci unit . vjij-i ur and liac.v lo rciuaiii in an e'l'is n . i j w j
ii. t.. i ..., ,.f ii.n oiitie i, rove Ktubborn, and refuse corniili- hi.se the present cotmervative members o. , .. " .......i. .... r ii, I .
.. jj 1.1I.U llio J..l-1-.l-miin "i twi- m.ivi. . . I .-,1 1' nU.ieriliP CQIliri'l 111 ritr luui'iiu' I jjuir, fr.i.. ... ... .. .... . . . . . ., . .
Hey are very patriotic and vaiient. when ae witn aucu uem.nu o, a oe,eitu h ,net, ami ru, t,- r - " , ,llfiiel VZirt
I it oiUces and fat pay.hiul big steulinps are "y "I"--" " eain, ne cannoii ' " ; .I-TTiTiiliiir,- ' '" " J"ur. Pt"inn' t
, iTnrrAil ft thnt i ni Koni.nri tl,. ilum tiine-a new leaf in the hiitory of Aboli- pontervittivea ; and hho'ihl he 1'9 eompeil- j The A.tacK at iieacritKBOurg. ; hf Aft ( AftrnMy f Mnn.,, :?th, 1Si, cnti
...lerrea 80U at iiiycanBuppe ttl.e u.fe CllMiMtioI, that will eivo .!,.. -net hw Cabinet a e:n-i The New Vork World, in commenting ; -An act w regal.,, the of ni.i,ig
rilZlsrr;:;:: "-be-aNo.hem ..hanrthat Lracfl therein both th.e e,em,,t, f his j t,,-,,, the ,at, Uule at Eredcrick,bur, i U.V,r,. S
i i win re hi iroutiiesome 10 uippo-to ci iw iim parly, he will nave into i: iiu j-i-.m-sk. ... ".-r-. ! .Tuhn Minor
u,e,,i ..... . ... ..... i . .w- i..a nn f.-.rA t.f tinRtiiiiiie for ... Kn... Tr
present toutnerri one. er wav. mid anotner enaion.".: ci-.a'; n ....... ..v ........ - .... . . , h -
; Mn . i i i l , , i .11 i ;, i,-.t ,,. 0at. r.iini'ido. lie is a very ,,:i-rent ;.Ichu Knn,
-a i have to be held to tell Inn. ivli.it I . , , ,. , , .... p. : t.s
fi.Tho Abolition llovtrnorof Masca. From all uecounts, and for various t d sn(1 fcl,ou.i J.,. resconatrnct .t j-' ,.,.s .,f,.llin;,(.,.atir),1 Vaihcr than 'J""'-'
nmpt ta tiriMn .moil ' ffttlmr A Ki rli urn" 1m hi r.nAny , a am lai I !n UHi tit f Viftt 11 tir ur v ' a . i - , i i .1 f r 1 . 1 :. u-iim.. fl..rt r . b cllica
1 - " v - a., . ,v f-vr ui u ! ! 1 w r M'kiiiwii.- ivi i" "iitKiiro r 11 ; v ihpiui tunc.
RICHARD HOSSOP,
rOlttlIGN ami DOMKSTIC (iOOLS,
at
at
at
lit
S 11 sat ion
SetikHtiun
Sen.-ation
Semution
jirii'iHi
priotA
priof
prica
1 ihiier are lo t ouivt anJ em'
?!ai-snchuso.tts is far in the lack ground.
i,..:..l 11. 1.1.
dimmer that if ha would iruue n rrorliMiiik- tnv of the I'otoinac is iuat now in a worse 1 .i :. i ii.n.. l,,,..,, r.pr nn! t Ui.rriaiilp uetrd mt:e- I'.rict orders-, ho was I p',
- wiiii-ii .in . i .....i. u.K..-,. 1. .......
IllSljrV i""l;t"' iKJ ''' 1 c "11,1,1 . leur, v.- , uuure Lomnro
f New England would swarm with volun- period. tVe have no ofhcial report-t, and ' r holition mistule. Sujmiom Mr. I. hi-
era fn ,o nupjiret! tho rebellion. the adv ices are of the briefest and most-'j.,,!,, SI0M5. clinp to the radical, and HH
pereiopiory direction, lroni Washinpton, W.nio Hiekcttp
in freeing the alaves, that Lie highway, condition limn il ever nm at itn.T- tmni-r R vpr.. i(.eioitir;g chapter in lue
mhieli il.iinine.i'ied over hi- iudmetil and
exlorli-U his obedience. When ho wa-i I'ce. ?l. 1'.2
Wei". i!ie irochimation was iasurd. and tinsalisfae'orv character. Everv private. ' i. ; p.. i l, .,,nli ir.rn nn Thi.1. Ste ordored lo Frtdei ickiburi: l.n had the;
TAVEf.S LICENSE.
lioxffli tf,n.ihi"..
Ilrndy Uttratnp.
I!ui tirilo tnwurhip.
WoodwArJ tu Tinhi ).
I'!ooin towrfhip.
Pi raliir li-wnbip.
Iiecfi .;ir l"w n -kip.
J.irJnn t(iwnlii p.
ClearfifiiJ bur ujh.
Hrriitin trntuii'liip
D. F, ETZWEM.ER, rToib'y,
OKPIIANiS' COURT SAI.K
.Iiint received at MUSSOl'S
GINiiilAMS al Sensation i.ricr.
CHINTZ
HUNTS
GLOVES
r.KAVATH
S1IAU J
FONNEI H
I'DLDHKl' I
ML KLIN'S f
at
ai
al
al
al
al
al
Sensation
Sensation
Scni-aiien
Ke.nr.ftt ion
prices
pi ice.
Jiricoa
price.
al AlOSvUl'S'
Scmaiiou priori
.Seiifr.tion price
.lermilloll
pru-ei
All to bo had at HOSSOrs1.
I IN EN at
CKASil at
CURTAIN'! ut
I'A It EE (JLO'I IL-t al
....,,.;. ni (i..n IT-illr U that, bin linlltiiOllS ,
'boul.llliet 'him there. Wen. Hallejk ' virtu,, nf nn mlrr of ,U Orptsnr.' Conrt of
J j . Iin7l!tll. vim ll It . II J .," ii iriuvi. ui.mp
rflnivirlIrvin.ilfri.Bi.fi, fill cxpote to Pl'B
LU' SALT, at Liithcrabur, on
r'nr.i to a'.te the or '-Ur ! and Ihev wereuelay-.
Kitno three nicnths have expired, and nnd every line oflioer, is now beginning to j,ienrti Hen. Wade, Owen Lovejoy, and
.'la'arlnnein Inn net yet fuinished even learn, what the General ollieers knew the iSUl., iHt, hikI turn h i.i back upon such
: er;VKJtn oi iroots; a tirau w. uiuercu nunu oeiore uie laiai hiihck, uiui ey :. Mr. fouan, Mr. crittmaen, .vc , , , ,,,, tliat t he ein uiv occupied the
:y the rrcddetit ; it as CMTiited in were ordered to niako tho a.H'jit not by c v.nU then? Why tlieir fust aim j heir-hln. In ibis nie;j;. iuy a council rf
.'etinsylvani'i and elsewhere some Cto their oIliee.M then on the ground,- but by ', w0'ui(i i. to ealablUh a Military Uinta. J war .vat hld : al! the ti'Oi cmma.-nL'K r.
.out:.V ago ; but in "loyal M.u.,:icutwietU the War Iej.arlment and Cabinet up at -phoae men have all declared tk it ! J"' ""K f U'w c"m 'v!w il'nd'af'l
-who "- de the u-ar," as is vauntinly '. Washington-and their surmises niituriil ' l!lt.y j0 not WRlll tw I'nivn restored u it ! crJcn fmm ton 1 f Wen. Lee
claimed I y one ol her "noble upper ciu.a'' ly led them to surpect that that fcaenfiee ' amj tK.ir 0I,ly hope of preventing hinisell had die.la'A'd the tl'.-piiteiii s of
nier. notwithstanding Gov. Andrews' was not required of them as a military, R restoration now or hereafter, i3 to (ien. II a! leek thoy would t.ot l,avo been
. ...i. n :.l.... . l.. I..., - l :, :,...! h...il Will, .nn'ti i . .. .1. ir.i:, . ah i!,a i diflel'fl) I."
proniiuO 10 me I rcrniiiH, 11 1111.1 u,;i 11 pi, v- uut v j. un.it. .11, ur""iij. ...... me wnoio lunuuijr ,'.." ."- j ..1 . r 1 4S7J
I oned tor the fifth time, until th Uh of thoughts ajiitatinc tlieir brave heart. - !tl0untry i the liaad of a I. an equally as ; And upon thi. miw top.e, "Ins 1 of the j VicRM' :0n half iu Cash at da to of al.
.Ununrv nott. : o.,.l ! vitc ..f ll.A lil.t.Miin v bonus of. . ..t.... Tl.i. .,.,.i,.,,it tt Liai llilioio oun, sae ta- im,'.-,,!., ,o.i' ,uJ m, p.uof, in w,o tir uitrraiirr, wua
' - a -- otiu ai iiieiiint-ivii. "ii"" 'ifrett
We thii'i it U high time our country' their dead companions, and wkl in hear. . -,rjed them by the resittnation of ; mony : r
men .hnuii mo the hypocrisy of Aboli. inC of the exnhine shout, of their ti i-; ,,, wh. -.. not i,r.t i obable, was ' 'T!m uL.tc. political anrUoml. rerns
lionum, ns practiced upon the nation for umphanl nin),what may
Xtt'irJ-v, the 2 th ilv; rf J.vtuiry, lS(".v,
the rull.minjc (b'.oribol itc.il Knista.to wit: All
Unit trai't ft' Inn1! .itiinle in Urady t'wniiip,
i."i":irfi.'. rc'inty, Puntvlviini.t, bnundcrl rst by
In,- irsu'.l irrt, on pi" untl'n by landa nf Tilbin
Itcvunids.siiut'.'. by Tlioa . M'.'.-ro and Juarph ltu
..!!, ard w.-t by ltin.l nf Ed Ky, riinuiiiiin? RO
ucrrii in re or 1m, and buiflR part of survey Nu.
JAMES JRWISjr. f t,x "'
FUINWE
LACK
IIOSIKKY
UMW'iiNS
HUM MINGS
of nil kinds H
al
at
a',
at
al
Sensation
Setif ulioii
Sensation
Sensation
.Sensation
prices
prion
price,
pridu
price
at MOSSOI'S'.
Kensr.tion
Sen ation
SeuM.liou
St r.saiioii
prion
pricm
priori
prices
in anv qiiHii ty
AlwHkson hand at MOSSOPS'.
CAS-MMEKKK at
8 A TUNE IS
TWEEDS
.MANS
VESTIN'GS
SHIUTTN'jS
at
i.l
at
al
at
." mention
Syusation
Sent ntion
't'llslltlOII
puori
piicu
prion
price, f
CI.Wl'HINO suchl
Seipatioii jiri.e-l
hernial ion f.ricwV
at MOXSOTS. I
we not expert
the but twenty months, und appreciate it 0f them!
t its true value. Tlie elf..'rt c! :he Gov- Is it any wonJi-r then, tinder such cir.
eroor of M isfiichun Its to escape, the res cninstances, that their should be discord,
jjon; ibili'.ies of thii v,rr of Masiaehvtett's confusion and disruption in tho Cabinet?
:wn mjM'Hf, is becoicing more Apparent. Where fan the man now be found, who
every day.
' looking at our present eUoatiot as
s
Vanti,
jdns o. iiAtt.
at set'Sttiiin pnco
I'cc 21. I't',2
...:,'. .1 1 .... rt iii'.riil V llin ill- I . .
. , , . . , , , I'illl llli'ir ui.lil llJlii .. i ..... .
forced to uk the hopele., a.tack t;,llliry ord,.r(t, J tl,e Senstea lo llie re- u iU i,-r.
Fredericksburg or the very pttrpau of thun onNihility for the uh-Ihm t laughter at!
affording them a favorable pretext for ; Fredericsburj;. ThestHtememt om.leon the ! 77J JLt Hj iL 0 IS:
cel'ina rid of hiin. oenai: oi oon. n-i.-rfine is ;uo j i,o .
b 6 . jfxplicil to be evaded or Liiil.tod. Ilenndi
Process of the Revolution! jail hi. chief oTieers decided in nouncd,
o , I..:... hi. . I,,..,. !.., l.n isltnck 1
X:.t, l.,.u SuL.ir.inaU t thi ll,J OMK,""" ...... i .i... .h. I...., ..f n.i J.,.n. U s.. .mil. !
- - a i f i , .,,.,, se t t 1 I ' 'a . ! i HIT l' ' 'I'. K i..v ia.a . - . a I -Ml l II " .- ""t"""" -.1 .v.. . I .
womu n luuii: hum .ai' imr-i -.i.i - - . . UHn . - it. i'u-ri.'-.i
Vi J!j- uJ ifif IJootfj. Silo. t
AttorneyR at law,
i l.EAunn.P. r v.
TMr. W A 1 1 Arr. will 1 r fct Lnmr until .Tnnuf i II A !t D W A Ii E I
ioats.
Vesta,
j Under Sliirts,
i Flannel Shirl:,,
j l'oots, SlloS,
j Hals and ap4, I
j No. fur ';lo itO-'SDl'S'.
esiJcvt and Military Commanden.
loss. Thib dieisicn wns communicted n: , 00w;ek-
Jude Swyne of Tennessee having i ;; . . , jt t ., ,.,,. . "' 'f oV"jr.V.KAf0rJanua.--T Wn-"s
. ' i . . , i.n- ....
rieii, i jlj couituruonif; on i ,vi-nuay.
CriyThe rebel steau.i r Alabama or nation, and casting a glance bark over the
'.CO. as she l aometimea called .till ovpnta of tho ast twuntv months-can . 5i .i . t..- n.- .i;,,nl K.mn m (me ioriu to u.e pi.-jn-r ..... ..... .
..,.,. . ..-,i.-., ., AvryrrL'":
,u. . uiiuum ..lunuroui , ..ci t: u. . pins ui u iiinoor . i...' .-.-v.... g .pj-oie pt 0,'V order w :ts sen t . r a.i
chantmen, to the great injury of our core- hat are the advatitares we have gained ? .Sherman, the Provost Ma-sl.al hr. lisueJ ; tt -m i .t.' at i.o hainrds. Tlie I'.-csideni
tuerco and the alarm of I he Admirdatras For our part we car. n-o nn hope. All i lhe 'yltotvu.jr oraei . ( hasad.niiled to Seuatort tint lie was at
. 1 IW r . r . . - -
I'.-). 17, 1662. . Forks, Knives,
pri
at MCSWl'S'.
Memi-uis, INOV
The judge of the criminal court having
THL NEWS-
Our army Hill occupies its position or,'
charged the grand jury on certain points i
vhere a conflict of authority might ar':-e, -
.1, :il ..!.. nli.A 11. ul ant .1.
ail persons win .nrt- ihmih: ........... m-, . ...
tempt to execute State Ihws at variu.ee '.the north aide of tho iUppahnmiocH at.
Willi tne Ol'tiera Ol me I res.iiei.i mi. i inn- , r reuein. aso.i i . ,ni u.ui.iii.,,. ,""
retreat i
lion at Washington. is dark, and leading to .till blacker dark
A whole fleet of ou' fAst-taili."g iitrami ! nfss.
ers have been in pursuit of this privateer . ...
for months, but so far she has niMinge'l to State TarAfi kxr. We observe that the
tludo theni. It is now thought thai :.s ' communication of our correspondent
the President has so much faith in the "JIrahv," recotnmutidirig Colonel Patrick
k irtue f Proclamations, ho thould len-1 Kzun, for State Treriiurer, meets a hearty
onaat the Alabtiina, and see if lie rnnnot rosjTto o ;n dilfereut parts of tin. State.
"bring her to." A ptoclainuti .'!) against As tho United Slates Senator is claimed
this craft ill no dnubt prove r.s i iTeetiial py t10 Knu,, rur Eastern Democratic
a. lie on to fn-e tne i'ive i.n the first of friends shonid realily concede the Tress- j ,.iParU- deteniMn. .1. In the meantime, 0fjr,cisl account of our loss hn vet been
Jat-.ii .ry ; and time "undo Abe" lias cot urer to the Wekt. No more competent runaway slavrs nurt be. treated ns free. pU Hishod. It is variously estimated ut
his h..u 1 in. and rinon pre cl.immi ins are Uiun, or more wliole-souled gentleman, or j and people enfoiiu t'M to gu-c IJ" 1 from Id to 1 r) m .0. Wen. Lee'- official ri
"dog cheap." we think he ought to giv u U'tter Democrat than Tatri-.k Kerr an "es'its' busmes''to punishing rnur-; port of tho batrlo put. down the rebel loss
the Alabama the benefit ..I a hroad-ide. pc found. Let the legislature choose Mr. j, i , nr,on irclarv and crime vJ.a in te.,'m tSuO killed and wounded.
It would help Mm ' pel to escape History. Ktirand all conservative men can say
eiissn ji n.ms. 1 1. . y " 'iv.-i. e. en
Rerraria p. T'lomas M'arliburn. i Wine. P.randy, ( ,
'itlniim John lirUlj:. Gin, W b i-skey, ; "
UrstlfiirdJ. 11. Mewnrt, Issinh If. WiPiimw. L'0)!lufi etr m- ,
ll,rV..n V.' Mnr.rK. Lover V'.rr-il. S.iMiud . ,
judgment to thai of military advisers." Vnuhu. j UV 1 1, mic.i m
J 1 . ! . ' . I . i j . c i tutu.... ti w ri.-v.. I runes. Kuis.,is, ' at sensal.on
price
1 1 ' nas iKi.iiiueii 10 -eiiaiu! s nr..
, i first rippoaed to the attack, hut j ittlde.d his
11,1,1)..) ..,. i .... , 1,1.1 nl mililurr Hllvinrrs."
Figs, FilheitS, Ae.
price
at MOSSOPS.
itary commanders, will be construed as a ' Mnc0 ,fts taken place f ineo their ret
contempt nf the nulhotit; of the United j(o thU of river The t,ncmy
Males, ana will oe sunniiainy puinemru. , . . ...i.:., l.i.
The status of the nt-pro U inroli in the strengthening his position by filching his,
AV;.i;., . ..-.I will in ii. urotfi-pss ' dafensive works closer to the river. No
Y ll i," vAirii.i.1..,.. ..... ... ... ."r
IfiRHCF.EIES,
i lour, lla iu t,
ISlioiihleri, Sugar,
' Molasses, Coffee, at seusa'.iun
i Tea, C r e k e rs,
Spices, Candles,
iWoal Wil. etc.. etc-
i Alwave nt MOSSOrS'.
price
The Hew York We,kly Caucasian.
This Democratic pnrcr, i..'de'i lv the
"well done good and faithful servants,"
well knowing that in the hands of as hon
e.'., capable and fearless a man as he is
. A ft - f . 1 a . . I J- . t '
propr-.aors oi ike ijai look .ami lor u.e ti,A nnnolxl i.trottai of the State will be
pree.H laKing vne piuco oi mat pnpei, is
once niore before us. It has been depri. afe.
vedof the use ol tho mail by the Adm'r - - - -
istration at Washington for over a year, ' Jiy-Tho Post Master General, has re.
yet il has never suspended publication, or winded his outrageous order, excluding
changed or it-odd-ed us roiir-e particle. K.mc,cratic Newspaper, f.om the
ocratie victories have piodueed a change mMs- This is claimed by ome of the Ab
of policy at Washington already. All our olition prejs as an act of great inagnanim
readers who de.ire a fcterling Democrutic ity towards papers excluded. We are not
sheet from New York eitr should sen I H'vare that an individual ahould heeon.id.
for a specimen cony ot lue c.ki.;.ki.kN or . ....
White Mnu's paper, before subscribing for ed magnanimous for doing what justice
another. Its terms are as follows : Sin- demands of him tuward his fellow, much
pie copies, ? I i per year. Four copies, loss is it necessary to award praize to an
h. Ten copies, il'2, and an extra one to oti..r todo that which be ia.worn to do
the getter Ui. of eluh Twenty cof.ie, to , e bftL,
m ,,. . t, and one to the getter up . . '
of the club. It is a good sized folio sheet, emption from punishment in this way.
we'l CUod with condensed reading mat. put we are much mistaken if ho succeeds.
tr, and belongs to the "untenified" fi, jt sn outrage on the liberty of the
.i i -c i v t . u.Myi r.
mMlOOl OT .UT ITIII'71-I 3..-. ,-ITi. I'.M a . . ...I.L .,1
j-re1 cannot go irnpunlsnea
ru-,t Willisji MoOsrviy
l lrarfisld bormi?li Jmialban lir.'r.Vm..
CuvinRluu tp. Hubert HuRnel.
Jirontm P ol.nm.n Ilninmerfclilsy.
liirnrd Nirbolss Itnuslnt.
tirnhsin David Mrlhiw.l!.
Kn Jsuirs T. Mcl'rsckea.
Liiviciire A. T. liradley, John Frotr
.Morris Jninra llolb'nbach.
I'iko William 1,. nioiim.
Venn William P. Jiilinano.
I eion Jobo Presslcr.
TRAVIS jrr.rjnf.
Ilrrrntia lp. Jtibn lliinh, llotiry P-rs
liell David McCrai-ken.
f, C. ....... I ....l..r,
DdJEB , ..HiiVl ,..n,i".i. r l it.
Ura.lfiiril Absalom l'.are. , Abssloia r.srg.r, ; i.r.A M
M. I.. fill- CAPS
the provost guard is required to .o-oper-1 0n the ,ame Jay ()f lht. lmttl, ftl rrttK -Z . NI " '
""l; , ,,.-. t t.-i . ' erickebtirg the federal forces under Gen. c;, mirrw Wilann. , . . , .,
By order of Major-Gere ral-Shcrman. , ,.t,:n rioiirficld borouKh Benjamin Ii,.brork. i Alwav. heeps on hand fa
(.Signed) P. C. Axtho.nt, ,iv, ..,,.,.,.lu .i,M.. ,,, ,-ovillK,n ,r,chrloa W.n.m. ' assorteirnt of all kinds of goods require'
l'rovost larsuai oi jucnpin-. ,onie ow rriMiiion miu ii piraa .a ...i- rurarcn.viiia iwrotigu Aicny. for the a'-comiiiotialion of tlie pubne.
i :..:.: Uf.,nn. lerv. . John P Dale. w 1 Nov. 12. HI
ss'.ini; ii.ii jji'ins in iii ' . - j i " iVrgusiin tp. tirior lisu, rorwr I'avia.
with the instruction, of tho President to From the Southwest the news is again j roltj11(1m u. Lundy.
1 a . . . t . . 1 1.1... Vnt.,.ti
the Military Governors, in Tennes.ee and, becoming .mporiant. At m i a, a! Fl.g.Uf., S.ni.y. ' 5ZZ3VP&XlUlBll
other Southern States, in which he order, ngiu was going on ni . orintu, i.ri.-,U; (!uiich..Abr. Nrvling, Uale K. MC ully, Jokn , . vn rir,TrTl ry rirulirR
';,,,.: j ..v a a a t a 'a . '
I l.LACKl NlJ
, HOPES
; rnwDr.K
H(T
at
at
st
at
at
at
tensation
fceiisnliori
sensation
cnRiion
aen sat inn
sensation
price;
price
price
prices
price
price
JOSEPH R. M'MUIiUAV
the election of members of Congress. lie the Confederates under Forest, and the Whiteside.
Huston Ftrpben Bunily.
!. --. , .1 ri T....1... V . . V. .
. ii .i r. ... . i. ni i . i,a a aa. irviv ' ii moil i rooiii u ii tier ttt.n. 1 .ininc. rtr- ., .. ., . i. , i . , ,. , 1 ,,
leils me novel uois iu i..n . ii"""- n- . - " tiartuaus jonn .Miriieis,..r. jicuu.i;, , .v... lac-i 1
'New Washington. Clearfield County, r
near rr villei. siill threaicned, and the cor.feden y,m, pankey, Win, Ilnrsbburger.
Knoa David CathrarU r-siuav
, . . it i , ti- , j i, , . . I k.1 avra
Itiwrcnrcueu. nan, m. .iiLpva, a . Au.ra, .-a.
....r..M I n , 1 1 , 1 a I a tnuro n.
HI. 1 I (III 1111 1.1 it ll,'- umis ' ' i
..iLl. bi.ii bold flection, at all ha- at forces are reported a. very .trong at
l'""r . . , . ., -i. . .nrc
Tarda In other words, hold election, several point, under uragj, tuecKinriuge, i Jolin c,:Wt Lovl Derrick
...k.,l.... ,n. A U Ar not. .0 Frice. Morgan, Ar. ! Lumber City b..rough-Nnali Fnrwoll
thi.L von send enough Abolition member. ', Vicksburg is
to ConcresR lo overcome the Democratic. Conladerate. are .many ,oriuy mg-me , ew wasbington nor.-Jnnie. . no...
element in that body at the next .ession. work, extending eight miles to the rear UwlVtom k
Uowever, we can expect little else from of the ei'y, mounbeJ with 70 gun. and, pnioo-Jobn P. Pal..
our present rulers. Those who bava no 200 gun. on the river iron.
respect for our national Constitution and i - , ... t.:-A.
,.J. -;u .... ..,. .u. ... ,n fcarAbpyChr.stma.toallourfr.endi
S'l l.t.K..A lirindls Stter CD'
lr...r,...inrp nn thu timniiiAR of tke Subsvl
berln lawreuee tmnbip, about lb. Lta "'
... r . ... ., cuiuc. it... iii. uniivt id i . .,.. - - ...
.enough Abolition member.: Vicksburg is .gain threatened, and the; ---m. -wo w. .......
. . iai . T 1W.
SCHOOL TEACHER WANTED
ember last. Tha owner is re.iiri,ted to ea
i am, ts
to I
Dee. 10. 18o3-3t. AMOa
.!..... llririrLv -. . is. Ilia DrtVI.
SIT. . a- .-.aw V.- If
..nf tli. nhaeribar Lo Ornham towniO'Pi "
Henteuiher last, a YOUNU IlEIFER, wr'
u. -v..... ta w,,h. n ,1 The mift i" "'
,u u. i . ' ' " ' - .... .
in,,., nil. l u nu. iiii.Q in .un nn. tu . 11 I 1 v .u.
overcome the Sn.Jgnifimnc. of SUte reg Aa tbote turkey, failed to arrive, h.r A
tilaeicnrs. 'p!nw 5a roa!poTi)d until New Yoar. ' Pi
d ' Aroal. fe.eberto taV. eharg of the Peuo- .d to roe. forward, prove property, pay hrQ
" vlUe tbrl,li wanted laimadiaifllT. fslary 3t. 4-e., otberwia. lb. will b. di.pfed ' 'j J
T Artl . JOBS ILteAU. , 1M. 0tI'
...wn. ts.. rs t a
flrtibsm tf., Pee. IT, ISt.