Clearfield Republican. (Clearfield, Pa.) 1851-1937, September 03, 1862, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    StMRVM :'',;! '"ST."" "'TV' r" ,"'"'wT"-'IJT-
IUI HI II ll W
I i i in . I n i' i i i r i..i.t
1 1 i
Ml. lit
JtV, (limlir IMU.
.1. V , y) ,, , , II I I j,
li I I "V 1 I
rn akpf in' nooTi i n t un n k
ItllnlMa, I'HlliK, "l..llni. '' - .
I 1I..,.. ,,, l.i . li "it I'" ' "' ' '
I, 11,1 nil .: rl ll" Il Il I in .
' i I. , HI, l I I.I. n!
ft
i i
I0
I HI
V ll ''I
ii e . i
Si
i i ' ( I I ' '
II
1 I In . -.1
'.. , t? I.I . .
I ,,. 'i,
i', .':, i . !
iilin " ii
i ' ,
,!. i -rl
,,. i 1.
V
I I " i ..- n n.
W l. I. i
- - i,
1'
4 '
: 1 1 ;
' ;' ' ' '
,11.1
if
i . (
. t
I !,. r, .... ,.( -I .
. i i,,.. , t I -i : v !
' I ' I 'i iit Im. i ' '
'I - ) t ! t I ' ' I' ' ' Ml
li '. u l i III I I ll' I I
. i.i .- t-i iii r.
I I . II:" Mill ft I'"- !
...(... hi iilli - o tn'.-. N i
i'. .1 ily V. I"'.'.'.
! Hi'
. 'r
u(,
.,.,
BOOTS AND shoes: : tvt
it.,..! , '. ,,. ,', ." v.A
... ir-. v
1 I:, r. - li Nun- III M.llhol Mr." I.
W III re III! the Ill.'ll llll. I l:.Ji in. t,
'1 1 1 del;, ihi ir "."!." and mi.. their f" I
I!-, i I el t" "i r u 1. ;i in " - Si-ic ,
' eu'i o Mil ely Inn, ill llu r,' In f-.re. 1
I A,i,...i li). tn ear.- ill l.-filllt'l',
, ii .1 1. 1 ii in nil m i l i ! ,-;i' i it :
Hi' ' I 'nil I' II.).. 1.1 'III ' '! ' ninl ' li I,
"A n. I u li.ii' in' lu.-l-,- w t. i ' i' .li f.'ii I
A; I . ! i 1 ii ..II ; mi- d m;.!.'I.'i.'.
'I ,. I ,. Ii.. ,! I l,..i. tli- m li. I. r.
'li
II, ,,11,1,, ;i i,,ll-!' "I '
A, lil imiw li 'i' 1 Inn
1 1
!... V,
Ii ini'l li'.- I. iitlii'r
An' IiiuLiii;: .-iii-li ii -I., .v.
A I .in ill. 'I J'an in i' nliviii f lirl'.',
A v 1 I. '.nly :it a ri I
'I . n. ..Ily l.ili.' yi.ur mi'-uri'
Ami -liini vku hi'..ii;:li tin' Imll-
Inn in. iil.uu' an I In-ill I'.ur 1 i 1 ,
III,, ,', ".' A M,,l ,l"ii u,
A nl .''ll 11 iirmit y.in jm 1 a lil
A.i i nn i'. in i l in l"n n-
II. Sl'L'Mrll.
,l ! I, VJ M.nl.il St. (.'!, ari.i in. I'. i
FOR GALE-
,' I! 1-i cull.-, ril, nl' ii- iiiitJiiTiA'ii tv iiiiIm: cili'i'f
J ti,,, I llinium; 'I'ltiiin'r I, nn i-, iiI.k'Ii ii..u.il
,.! nn i,i '.i.iilili- tin in,-, i i
Cue Tr.irt t'ontuinin.; I)l iirn-N. in I .
, ll I. ilMl-lll,, kill, ll'll il- 'ill' .' ,'' i '," ', I'H'll'. il
iiiitii Iii, i uiiii'.-. lrt'in I li-. n lit'. i rr.-.-i..
Oiic'l rai'tiii I'll.'-; I . i,-I,;m' .i.i .nin;r :il'',:
,(K licrcs, known ; tlm k"- i '. Iwiit-il
i. nn. I n Imirlll luiii'K I,', m eliwl i-i-'i-k.
A:.-,,, one ii'i.liviili'd lm',1' .iit nt' tin' 'I' .1-
''"'"''' ''"'in rii,'-t t. .mi-, ii .-
Alf.i, Iln' inn! imilii i' l''l I- rl i I'm : "1 'In' " '
,, ., n rt l,,l. in l,.:i..l.i:i fuii,lii,, 1
L'i'tlit'r willi llirci' or Mur ..tin r lin, ;-'.
1 hit uliovo IjiiiU.' nr.. nil in ( I.-,r::.-l,l i-niiriy.
,;i, 1 111 0 r.'i'r.'M'ntcfl In In
t:n. 1 'n',1 nml i.l
,vy 111. i-c, nun cuiiveincnl 1 ir.-.l n.u ir'i,m,'
ri'iims,
l'er,ms wi.-lmif; In Miri'h:. -n-T. lninl." '
. I,, tlil 1I1, 11 .11 tn 111 1 ,1 V -uiiii . i-il k ,-i :,, 11,, !! v ,,r I
v 1,-ttvr ( tin- :.u1.m-i",i-i- ;-i . -i.il iii.
VM, i ' ' 1 1 1 . . : , ;.
M , v " I 1 1 IV if
1
- '
'icii(7( )-mtrt(lrrj(( (lffc
K.j-:.crn.ron.i ss. '
1" 11 1 I. A 1 l) 1,1'! 1 , T A
rplUS INSTIirri(). -,M,- , .,1,
l llllnl 111 IM l, HIl'l I- II.,.-
no ei"htci'titli venr nl it.- , ,1.
I'.ini li.'l
.',,; iu ifriiJniit,':. Iitiinir,-1 i. n.u-l ,'nc
Jl-'rcli'iii!.- and lin-it, .- . '.,11 ,.l ,,ur cnuii :
J'ltr. 1 'ii.ir. t i.f l!iu 1 n-iitntlnti i- m,!i1v I , nil,, i.l 1
"'iiil' 111 ri. r.ii'iiiti- f,.r tli. if ni .:li J r.- iti.i':.tii I' .r '
ii..- .n Tii.iiT mi, ,',..;.-,;, .... ,
.ir I:. 1,11' Lii-i'iii- iii:irlini.il nl t rn ,. :-1
- "'' l,,nin :uA '"'''''!: r""-'
:,:, 1, ' l , Al A Til KM ITii'l, N A I I,. , 1 KIN. IV. I. !
'.vn.M.liilVN, I'l.AAlMi, I ' 11 , s , .. . K I II V , W! J M l,
II N I, . Ml i ll. I i.
Tlil. M."'" "I I N I ' : i : , i -..n i' " . uHiir; n..
--. - r ' ! I. '-.nn- hit niii-l - i -. ..:'. Init .',n-!i
Int ' :- iniilit in-lii iiln.il : v, "' liini mi;
i:il any linn-, in, ! .ti.i.d nt Imlrvi-r ,
r' in .-i vntii rn,, ni
i a , i.ini t i: lire i- -in
'' ' .1, ''"lifniniti inn,
mkiI't uftur tin' 1.'.:)
1 li:-- itn-U'li'i- fi,f ,lit'
tiir. 'i I, ill .iirtj nn i., r. i I ! nn. ', A :ni'l n,:ii ,
: u l ul nny tlnn- ' y
I'rii,, i
... i:rrx-ivr. An.-mi',
- ,i..:inn, np, tin. K-ntli
!s-. iu.li' i.,to;i,l i ,(
' I"' '.! "f .!'i.
,i,iil, lias liixtltuti, n nt! i U.-IIU.I. lupt'iiit
nny othrr ill Ihi' cuitiilrj
,.ii.r- i,i, n tti.li-
i.B In l'i'i'inri' fur I n ti i ii .
nine t nn" i mri.iiii A, n i.i'.l
. ouilutiuii I'nr Ihcui In am .
In n'llllill lit the
-ii.rni o arc. - uui -
tllilllu IIlln.
-..l"i.'iiiTTi:Niii:.v,sS!.rii-m , r.;itin-s i.n I'.m.K-
Ii KKiMNii, mw more l.h l.v . ulnt.-J lliun nny
tiif r w, i .i oh lli e .'ui.j.a r, u. l,,r turn m tlie i. ol-1
e. noiniKs riirntxi'icx. !
A tl1 .nicy nt Law, j
l IiilnJelj.liin, jiui., 22 1(11' ly. TmNi'ii-ii,. i
' is. Mi MrnR vi',
if
t'l A i i I n I 1 .1 ,
17R-II ARIUVAL
,
or
UEiimor (;!(! s !
i iii-" tiuirha-eil on: P!,,il: nf Suin-i.T 1 1 .ii.i-;
ii, l"
'iilii.li'i hi;., ' , I r-1 ai ; s. ar 1 lllili- le-li
;ni' iiii,.-t tiivi.i'iii.ii. ! nn-, rs, HiMVi'ly I.r ( ii-li.nc ,
i.'.v .i.i ilo inn- Iririni- nml tl i' .nliii tu nn i-mi"i
n.iititii o I mir liir-.r St,,.-k ami l.n'.r 1 i,vH. We'
ill "ell ni'ht'ii nt r -tai! ai iinr !i.i.;- ia the
fountri-.
I '
iNHis. Cl,,t!i... l'ihhnn..
I.n w tin. Snl 19, Fl.iawra.
IMoi iim-s, t';..s-inH ra lloltf,
'-' I a --, Tw 1. HI. ni...,
(iiniiiiiiiii, Vest-n-,"', l.iiriw.
Cntt.un.lifH, AVIii'p (,,,n,l, C.,l!ur.
Vntiey Niiliotia, l,rii:ii,v:i, Iln,,, ll,,,,
Iru'i l.ireii, Mii.-:ii.r, .-Innv:-.
(':', llo(i nril Sh. hs.
r.IJO'-T.li'IKS.
F1S1T.
salt:
Miscr.t.i, vM'ors
Til, Ware, (I Ian. W.-iri'. Iii nr;. Lnii,.,
lai.'ki'ls. lit ., ,in-, Yu',., hurii.a.
V all Pniier, llliirl,, I inhi oHii',
'tX,:V
t lm),p l.y fttiet mieiilinn to l.uiiie8 nn.l
Lnw l'riera In reeeivc a lihenil h t nuiiifrat. Lei
iill cniiie nml fM.i.iiiit! ii.- Kinek iiinl ,rie .
llinlii'Sl Yhil'lit't I'rk'O jutiil lnp
kin. Is LuihUt.
MrMrRRAY i JKV1N.
lliirnanif, eieailiei.l. IY. Aug. li, lM'.2.
TIIOM tN .1. ,H ( I I .l.OI f.ll.
Atti.riici nt l.atv.
(flipeon Market Hm".. "n-ite M.t,,,,' S n.r,
rinirtielil, 1',l Will n 1 1 - I j.roni, t ' r to Cujlic
rtlnn. S..1. ,.f L-.n.l.. 4-. ' nV.U
,
T i.iw
KOrFKT J. W.LI.Af r. A7?
Clenrdil. In., Clhe. ,l t)
oai'la:, the Ji urn n ' office
"r
i, i5t. tr.
' ' "
S1RY Mri'',.T, -a up ihill rreaaptiF-
ing on the iTwini-.-- ,- l) fuuffrihcr about
lb SOib July la . i al 'c, illi ,',uck Biati.
ail and Ici. Tl j im. . r.u(iaii-d to come
fumaril jiroia iro,erf iy rhrfti an 4 laka
aar awar. ISAAC W, taHAUl C.
ln-k.iilewBakif, Aa., I, H(J-ri. ;
, I ML-
II I ' . i'l Mil III rl.- m li .
h- I.,
A i,. I ..ii "I ii! ii y ' li" I li i ''' i -it ii n ilmr
.lllfl l"i l.i I'll i nM'- uti I 1 1 " I ' I"'
l,ij.i' M.i l.ii ii i,.. n . I ..LI'
I'll flT.I llti.l delmliled. I'll' I i'V lailn
The lull!' illl" II"' I. ''i ll I"'1'.
iV- I'" i'I l"r-.. I tin' I'l.i.'1' -i" lir il.iim'- Ii
Ilk', I l' I!. Mllllll ll V flllM' i-Iin..
.-AM Mil, fllasams
CKinli. M, .Ihi ..' I I m'IV- li.
f .mulx'
U(M)llN. VJ(MMl..
1 1, VKA .1'
A
i;i:
I ii. .ii ni..iin ; iii ii Iui";.' iiii'l K'li
li I iif-'.rini.M.t ..f St:.-' l.,,r. l.H'l l
II 'I'll I II .'V liHIT 'It
,1 i n ily i. in' i'I'1' - i
I'll-! ,',,111,' I,'-, in .1.
SlCi'iin l'.iiLfiiic ;i!i(l l'.i'je S;i'iV- l:
all ((iir.iilete, ur ;il,'.
I'E M i:i.lM
n i iiiiiiiiT in imi
. m i:.'i.i.i;, (..'iii.
t J I'lllliiliT I'I illl'll,'- III .. I
I'l I.', I -ln,k,- : -li l.' l. iii i'.
.!,iti y, i r . !. nr. i, ii ii IiTi- 'i
IS' u lii-rl, .I i'.. .iiiii.l.'ii. : i . i Ii
I"' I-
, ,!!.;' l l
nn I ,.;l..'l'
"I I'
... : l 1 1 ',' 1 1 M i K I n,,-l,,.- in .IliiiuMiT,
iluiil.:,. tin,.. I, ii k-.. Inn..', i.l ir.,. .. I iiini-i'i.i: In- ll.- . .n.'l iih m,.' il.n .i I ....!. : M i'.c r n'!i
niiii.i lr.ni. i t', ii ln'il I '.' I,-.-! in liiii'ni't T, :il. ..lit ,.,ir. iii - ..I ti, ii... t!,i'.i i , i, I ii..-. ; 1. 1.. I
It Illl !',- il ri .il. Willi nil !.,'.-. .Ili'l nil ni.i',.--.iry In l'i', ,f lin-c irll ilh'. ill I'll ' ill!.-. in..! l.i in I..0
.'in k- illlil m i rn, lit': ' w ; i ,i i' ! r.i -li.il' I".'.'!.
.. (iri -I lliil Tin' I'ilU'l.'ir ill'- 11' 11 li-.'l
: : nniiiiii: i.i',!i (l.-i-t iii' l S.r.v in. II mi 'r. i.:y
. r
CAW-MILL,
- 1' A ii li s II KST 1' A'I'I' N' I'-, !,. uiiii
liiilnlii't lli'.ri ll!, ;.-. Tv. ., I .i.-iilir .-ii. , -irnii.
.nn lii'i in'.-, -.ry in i.m;'... 'y .''t -iv.iii: l,'i.n',-r.
Tun .ilini",' I.n : i ii.. ;i ii-l . a' -m. I, ,' iii . ii it
iiiiili,iiii..ii, I if. i ,'niiii'y.
l'i,!- j 1 1 ri . ii ! ii--, i'I-'. i i' iini'.y ''. :ii-' ),.',,
i ii. ; i . iii i !".:i.i'- i l, l'.i.
.'A-'. !:. Hi: !IAM.
,i,r :. , !--i' J.
Al'tliliuiiitl atOj' b lAitt
XTn'IJi'li i.- ir i, i i , n . n, ,i n I,..
iiiii,i-ti-:iti,,,i t-n ii,.- , i iV ..: II .
,,, ,,:i;' !o ,,f l:,.,,! -,- t,,u n -;ii n, ( .,'.,
- -.. A.I- !,,
1,;. 1 I
: 1 ..!..
tv. il-..,'ii-'.l, liiivr 1.,-,-n iiiaii!.' I : iln .m l-i -i ....
,.',1. ..! i,..,,ii.- iinli'l.ti I l-i -,ii. , .-, .1 L- n :, 1 v
. ,,, ,,,.,!, j,,,, ,., ,., .. , ., , .
I Inn in riniin.-.
ti,,- ,-illl!
ill I'i'i'-, i.t tli,'ni
dulT aul! j fc,r
l.iiVlill l Lli iAI.. A liii'i'.
ir..lv I...I July 2:!. I "'..' !. J..I.
. ' '
.-.rj. r - !:- '-''JJ- '', 'f ." v'
- - - -
riii; i-:
''', 1
. i i- -i . !.! villi t ' . n !. 1 "' 1
,i, :! I.il - l;...i-. . - .'! i'.' 1
, 1 - -, i -. . . 1
' ' I
;,iil.; l..r.t-..i,.i.-,'. Ni. i-iiiM r rii - . ...
-j- i-. -I tn i-. liil'-r (.ii'.l- mill!'- I'in'il.-'. el,-il,'
'" aJ.i.'V"-;'.'. y. ;i-:n. v.iciiaim..-.
TVUO.MC CI LY IIOTCL.
i ;i!'.ki:i' MA' IvI.I'.M. l'liMi :;ii.i, :i.
.!J,VV.'-1;'-''r"i:.',r,i:,',!Vlk': 'r-'."a
u '! k ri--ll !l li'.n
,,1
l;i : lf
11 ill r- inliT I'x.-.'ilL'tn
,,it niii-l P.,t
lh II. nil.
i,',',,,.,;,,,, ,., ,,n ;1J ;.,,. f,,v r Mm 11
j j,. 1
liiipnitiint ii!,)nn:itini
i.oudrn 's Indian l i t f t o r a a j
s j..-Mn,V I, ,.t. -,.. (,, ,1,,. t.,.:,,.., v
J iiitl, ,1,0 r,,fil-n,- w ,,l in :in r.rti. I..
,, . ,.,.,, 1 1 . ,,,,,,',.1., ' i 1 . il-.t,
,,, , ,,...;,,,, S h i Ir 1- ;!;i- li.'l.i t il-
li - ! ,l:i - . ilil.l -" l'illll..!'..il.- l!l' r.l-,'- -.1 it- . Hi
ikiit : I .-! . ,-..--ii .:; .1 tl:. ,- 'in. in .ii".iir
I,,.-, A I., ,.. ,. .. I!, r,. i-i .., , I' :
A S T C 1 III N 'i ( I II 1
Till- it -. i l'i mil. 'l'i,,. I l:i
inv -;.-!. li 1
t'v.-li ii., :--i.-. in , r I'..- I'- ! i'. ,-.n -, ...i'i tli-
f I In- I .i :i "-, n n-i i-i, r r, n" -lv i r- .,.
(, i' i '. ,. J i..,-t. r '
I t ..l. -.-I" !. I .:.. Hi-
i.r hi -
'ii, tlm J il.V -I, ,1111
I j-ii i.. ; v n l...;i!.'
Al tl.i-
-in::,- I ,r
''1
J , , lid V ill S. 1
t. r, -ull i
I N 1'XMii T'T, .M',
I lllll-l V, il- lin- Il l' ,,i
U. ,!,., cIV-, t.-.l :i i,riti,,-n-iit : in,-, mi 1 he i.
,u,lv u Ui..nlv i,llV.
JAMKs I.AVI'iN.
ii.-nv 'i ,. n-iiip, in,iiiii,ii c,,., r.i.
, y;,, i',,,,,,!.. -li.nilil he w itlmiit it : t,ti,l t!m-e
I,,!,,,!.,, .,! li ,,,.,, nil' ' L.-i, l. .,f i.r ;'-
iu;."s .-TX1AKI) FA JULY JJEKIC'X KS for
Slih. -llt! M ,. ,ilt,
A. il. SI! AW, SlinivM ill.-.
"J, ;Fi.r tale l y nlln r JIer"!ian: in C'lrai li.-l il
coiiniy. .April.. 1 m.
CLEARFIliLO STOVE WAKE PlITTERy..
Thiinkful for f a t f'.u'(.r- mul .-.o!i'-iiou. of fu-
ttire tiiitrniiaL-o. 1 lvnuhl rr-l" i tiullv iii.i:nii!ii-t
. ..11
'.hat I have .... I.n.i.1 iipiii,,. an.J ni.'l i-.i.-.u.i.ly
i kei'i, :it tlie I'ntl.-ry in iLi.. In,r,,n,"li, nn t!ie e,,r-
; tier a Miort .li.-I:itiee ca. ; nl ttio .n, i:,, ui-t i. inin-.i,
I :i l:ir-r -tm-k ..f Cr,,i-!,rty . -in-li .- .':'.: : ui 'TocK.-,
1 inn tt lis i n n r ii.-, ,mi. , .i ,: , ,-n,i j ij e r.:.. ;:
il ,-. ,1 r. : ntnl iNn.'in eN'-i.-ive n -inr: nun t il
,'lV, - r, - i'l ' - - in, I 1 I'
' '""1- I-' i"l
r. - rt;. - - I. r i- i ;i: i ii i. -:.-.nil . ii- i n: .in -
.l:i.. - - .
A. ny im ::' 1 i i "' ' : ,,t ,,:: h ;:!:!'! i h. 'i :i ! t
': 1 r .!...r' i. :. . A! n l :o I ri, i. ii.n l
I In i 1 I'.'l' :
lil, thI r. ,ii,';:"ti -n in,,' n.'i.l.' t
ii- ,!-:.!,i-. r. .i:n7..'. iii;.
( ",,-arl t iii, inn y l' i, 1 "-ii 1 . I v.
n ii T. i ii'.v '. I;;
i', A, ii .'. i i. i, r
!'. .. i-inm.v
.1. ('. I IVSLY
tianhinii anb (i'ollfdion (LIur
I. i: A i! 1' 1 1. !.
' .:.! !;; i i) enryry. r.i.
JIUI 1. a ,- . p. l MM . V ,Tr -i (,-, , - , :i .... r
l I'll-i v., iilirciviil).
a' nan- the ( itii's r . n-t n ; ! -
n'l l::i. ul.
I
C'M'I'T IIhI'S.:.
p.H'J, HA(OX,TOlCa),
7. ',' w.'-V (il' M.J, A'Y'.y
SA I.T, t i I.S. TAINTS, 4 !' h 11,'! I's
Jv'i''o.'' fain vciy ( liii.'ii l-ir Cia,, j,v
" -'. 1'.. M III;!: l':i.
U'7U,X :'K'r,pl! A Kr' S'"'
1 '"''''i '' f''l.-l27.
IJ. M AI.OXHY vVCO.
rlH!!sl'ri;;. cryrnr m nrvv
f( ll'l'l'.li'. 'JT " N I SJ l'i "i 1 1'( ) V
I , ...,,.,,..,.,'. , ' 1
WAUL MAM IA' I! K'I'.K.
Ail iMer- l-r w..rK titlenile,! tn wiii, tlm ntmn.,
I'll tlm tl tnn-t
iroliil'lin''i, nn.l all fales wnrruiitc. I to rrr.l. r rn.
iri, aiiiti-fiictinii. jan-l.i-1 -C2 t; j
-
I'll If aallf: TU.iil..-,;!..,!,,..!
i: , , . , , , , , o......K
J In.'iiie.l in the hnrnu-li of Ltimher city, in
ihu .-In), fortni't ly oeeiipii-,! !,y Mr. Cro.--!y , re-
,ei-tl'iilly r!',iie.it- hi- ohl -u lonier? to ;;:v- liioi a
ra!I. l'r,.:i:.tiie.- nn-1 .-kill will he execute I in
every iii-l.n:ee. Iiw-lher with inilulry and tun n-
tion tn hiii-iiie-s l.y wh.-rli ho hopes toroceivea
full ihure of pulilic trmiairi. '
JA.MKS AXI'EHfON. .
Luatsr tin. Xtt S5. 1S.
'A
v
Trice willi I Iriinirr :ii;l 1 Viler
Mb 00.
THIS MACHINE HAS A POINT 01'
SlTLP.IOKITY FECUIIARLY
its nwj
Stitching. Hcmialnff. and Foiling with
ft Single Thre.ul.
ll t'.i in :i lint, i-iiii. nn I Minn, nliirl.
i WAI'.KANTKli ii.,t l ,i,, in , :,r. , i.-r. i! 'li
i.i i- i'i.I ;i t I n .UK-lit im i'I v. ! - . iiii.l ii I.-., nn I' i
nil i'in ii'n, tun. i. ' in -1 i; n i, nn: ihmitiii"
A l't,.,,t, . ,,.x , ,, ,.f ?,,.. U,r. , m !i:in it-,
i-...i.,t ni.. I.,.. ,'.;:;f,' ,.r ii.,. I,,;,.-
f ll.,' l.iii 'lil
, t!.,' I' i1. i
'l u . ' I., ii . i, I ' .iii . i ii ii . ni ! i i
ii li,; il'.ni' in nn.- i.iinuti' uiilnilit ilt'i'l'j
'I i.. . O HUH I: ! !l,'.-, MJ i-il.lll.' Mill .'! Tl.l'l"'' il
I n il- .'nl. i , ii. ' . , u . -: i ' i : r u. . ! 1 1,.- .- n i'I
. I in.' .it; iui. ' I il I,.-: iui:.
ii' ul. nl !. ,l! Ilii' I ,
.1 ' ,11, -, l'i,'.'.' m i ' i :,
; i ! . il il t . .'i
. t;
r,.l.l
1 liii
1 1 .i
mi. I ',:.
;, - 1.. ;
.1 I," . ' l'i II
I.
i.l..''.
1 1- .,
kit
,.,., Ii,i.- i.i- n
v 1 1
l.-i-t 1.1 1. 1 ,; n...;-l. i i, : ii., n
.. rn nlillii i 'i.-: ii nl,' Kl,;i
" I'ir.'i,,.' iui-, ,-,,;..i i : n
it--.--, tl ii:.i i-iiity. :,i, I ii-.i 1
I- ... v. 1 . 11 ,11.11 in ,' 1 - 1 in
I.l'..'..- .- .1 .- In:.' 'iti-.i'l
.1 ... :
". 1 ,1
, .1
i
Ill Ml .
1 - j
1..I . ! v , '.. ' .- 1 i-v il. 1:1 ' I.r. il
il-iit.' i: ,t In',, tin-, -n l-:-r,' n',1, :i- 11.1- ,--:-fj-
.1,1 in---,-.-iir.. i.. ,i i i 1 j 11 1 ut "--I'hrii i;:i.i
A.ivi.i'.,:-- iii.'.l liuir:...!. .1 11 in- " 1 . 1 -,- 1.
" V, r ii.ll V 'in , til, I .' I ,, I 1 11 i 1 1 V i. v .'.
1 :
I I'
I '.'.
,it-,lin- ,,.,
1..1..I - ,,' .vt it i
,.l:
:.i :i
I
v.t rn l ii-it, r w iln t
ii, I, . i.l .. ! ,,., .
i. ,i I., i..,. ..in i- ,:!.;.
I, il. - i - r .. ,- I-, nn
, . :i i., i ;, - i ,
:.r, i:.: i-a.
i: .. L.i,, .Ini.v .:, I -mi.
'1 !,,' in,.!i-t -i.n.. -I, .1 i ii,,: i-i.ii
liini Hi ii ilini- I i" , f -, n l , t ill
lux ,v Iii-...- l .i .i,,; Ji - ,
;, in ii::'
I.:- In--,-'
I., .-II lull, I, ll,,- rintl,, ,.( lil. !...-
inn Iii- f,i .i i,.t ,-i,, i ii i.. In i ti,- 'I
'il.,' i i I I , . ', ... ,i 1 . t i I.. ; : n-i .
I'.- -"I.l.i- I. Mi, J. ..I I :i -:' il , 1 i . ,
inn, k i i, - i ,.v. in -.: ,. ! ;f i.. :i. li
ii a l' . . i r . i. -, ,l i.- in ;i . - :
1 -. v. t
,. r.
.1 K nil i iii: I. i.i. !--(,. ii. , .
. ' ,-,-t,,l ,.r i, i.i, n : r.
.1 -.li lit D, I. : ,i ... . .. r- .
Nil. .MiH llfi.J l l ;i, , ,S "1 I'.li..
il,' Si .
h .' I,
i.
,vr A 1 v ' y
f l l I ' i i '
S33 00
l)YS fin' e'j'i.e r.i-i i-r TI lTii'N i
!i.; .j.;-! '" if. 1 . n :- t il eilMM I.('IaL
M I! I " L in t'..'. ',iiii,try. l;:i;.i- ..i 1 1 t -. :
li i i t, y,';.,. hi I'll, i'r-.iii ti. i m v i il . .i !.': r
t-nt Stiil.--. Iriv,- Let n r .In -.ni : -.- 1 f.rl.J-i:.. , l.rr
it ilkiii li.e I .i -1 ll.ii-f Vi.ii-. !,! i r i-In in Iii iv
Keen tn,-. .vi-.l :i- l'i I'iK-ii 1. 1.' l'i 1' S a t ,-.i!n: .,
ol'
SilvjOOOO
t , itiolla I rl v i"...,:i l : .. I i.i: in.-, u In k i.
iiri-i.iuiii-' h'i n limy f t.i. n- I tiie C--i
in
... i:. i.- ter - .-,n- l;n i; nri, -.,
-til i, i,'- i-'.irr ;il ;, ,i v 1 1 ni-'. ii'l 1 re
v , 1, in; ... . ;..r:i , i,....-.
j,.ri.,'... - , i, .,-,:,'. ; i "
"--w t'..-. ' '1 l.i
t -
Min I'".. .... ' .
.U.M. i
(. () 0 ! S
A FREE II A H I, I V A 1. 0
iSjn in Si Summer (100,'h
at 'i i! ;:
I hi ju-i rrri iiiii.' : n 1 i-,,-i,'i a i t- :i:li;
ieeti-,1 -Int'a it sjrli-sr n'nl Lii-iim-r - -...i-
(i almost every clo. rjjiti' .
1 J 'i . ' r i f
aa w an w..
A !,:, ir . n i n --. i :n ni -t liii.:- : nn 1 :
r. -, It. oi r..,. i on . -: nn,! 1..'.- ! ... a;-.
V i ,'.it i i, l i, 'I V of ll-el 1. 1 in. i ti. .
l'!iY-i ioIis AN l .( ! loNS.
J'"!.ln-!.- , Sliim;-.
!I:it- an, I :- .-.
J l-i, ,t - tn,! -'.'i t - . a ;1 r-L-o ; li-itit .' ,
II. n 'I ivar. . (.,' i ... : rr,
I'm.-' .::. i J'tll'-nrf.
"il ::ii 1 I'ilMM -.
I'lTyi-t A '111 I I, M'i-.
c; n o c i: i: i r; s ,
i i i . ." -ni k; r.
:.'i,-k,i, i .:: ; , . i -i. ;..
ot li.e i'l nmint '. , nil , f IA l-i, I, .il !..- y-i-i ai
the l ,iie-t ei.-h nr r.-n ly v I ri , .
My -hi iii i. I- nn. I iln- iun ii,,' riiTi.M.i. lire
re- .v-tfiiiii- im in -1 t- ( ii'.i.
N . il. All kiivli of '.'.'. 1aV ami u; jmnl
I III Ti;) ri:tlil l i: taket, it, fx,-.ai,se "1
i'.d'la.
' "'"""-'""' " ' -' '
, , , . rtr - i
Lj J. ClU. .1 J LllUJQ-ii 3
eiearli.1,1. Juno 2:i l"ol. WM. F, TliWl.V.
rA!h
' I lit, HI'- - 1 1 n-r re -1 -tin..
L i r- of ('l-nrV I I i- ,uiit v - n, I ,,
v-i.f inerrat.... that li- U now miii.uia
'il h'V LI. ME nf n
n.-crlor ,,,,nllt.. H.-i.,t t,u
...ii ..ii . .i ' . ' .'
.:,. aen 'Hi lllf inmt rrii.-onill.le teniic for CA'H,
or exelianreil f,,r acv kin.l ,,r r.,n,. i...j.
" .1( Sf;r! lJiYlN
Lnwrinee t-wn-liit. Miv"' -,-i '
1 ' "' '
T AIiYV HliEsS HO, i; i-;, M.l, -. , w j t , ' mil i.
J J ran-, ,tu-t r-ci-'vcl im-l n nv r,i,, nin rni l '
ollnrad for'cal at mall profit I.t "'
L'. F. FTZWFII
Marrh W2. ,'L1h
S 1 0(H). iMM:M.r SI 000. 1
V. ill i ' ii u . i' Hair l" lii.nv mi l.iil.l II. 'ml-; v. i
II, -t..-i' (lirv i.r Mm :i-. ,1 II. 'Ir In il-
t'!:!'. I N A !. I ' N I'l l'li "N AN l ' '!.' U ;
Will i.ri'ii'iiMlii' ll.nr Kinii r ii , 1 1 ii ''ii, n ii'i .i
im.ii'ii N.'ii iiml l..nllli iir..iilli : i'"iii.'"l' i.i
iTsnlll'llll'S. llllllilllltr . Will I'lI'Vllit Ull'i
lure NiTViiii llriiiliii-lii' mil KIV,
In tlir Hair ii I'li'iiii, Lin- .V A,
jii iiiiiiii'i', iiU'l i- n e.'il.iiii
I'm.' I'.r nil l'i , ;i.-r
,, I t h i- JI i' a ,1.
IV., i 7"i ''i'iit-: llirii' r..'ltli for -I'l'
.,, ,H UMlTSWh'K'S '.'''
v ,;, M hi,t .i , 'v, ..; i'
i,-i, ril' -t iii.il ifii. '., to ilri'Mii.t? I'.r iln , I'
I: n I iii,. Ml.i'.iM.',' . -iiiii .i.i.i:.'.
t . ,v Mai .-II..1.': 1 ll'l l' ! .
.Nimv ,ii,. N iv. il. l-i'l.
V. JI. i:l!AV. li. ., ' !-irT' mi mil -'
n.v li. ii, I ii :i-ilium I rr,!ir,-!y 1-11,1 ninl tin' lil'l
I. .i.r I liii.l v. i- nil ;..., iiii.l t.'iiliii;.' .ml very f:i-t
f.'i! t I'riii.' I I li,,'i:,l I,.-" ml, I .1 ii 1 1 n-ll I J
i . ' .. i nil r .' , A ire' 1 1 , . ;i nil il iuiinu.li.it. .y
. , ., ,i . ii,' i :r r-niiii.' ml. .: l it -inn. rc-lori'd li,'
, .. . :iii I in,, r n-.n . : '.v. l i'Mirii in v I '.,,l i i', in 1
i. :-.y i- .i i r. .i v i.i, : i.- -- .: .y r . r. 1 1 1 i f l:nir, .
.... I n! li,,- .-iiin - ruli.r ii n - mi i iiriy niiinlnimt. - -!
...it t I- ,! -1.1 ! iii 1 11 n-lin 1 .-ii:-
i.l .,;. .' ,1, t in i . . 1 11. :iy 1'
! . 1 HI" m i -.., ., Hi'-
li.MI'i! ! :.;t : !,A 1 . I . Mnr.-.,i.i.
. .H' ii.. I . iii.:. . ..,!..
il . I,,- 1 : j 1 ,1 :;,'.. . ( Wtn.Unn n;
-.iiiiiv,' I
! liniioiti.,
i.,r Milt- I .
'll'Mil'lAi. "'.
N'-i. '.- , r' .
1 iii .-. l'i. :,-. , lirm-ra! A- ..
. V . ! I y nil 1 niu-i.-1
i'i '.. ' M.'lii'iul At'iil.
.. n - '1 J'.i'On -liv.'iy, N. 1
: - I "I'liTh .-t'l.'lln f;l-h nl
. v. i 1 1 .' 1 . 1 , 1 1 o I i ith 1 '.
. il.inilr? I r"in j'ic '!
:'i., Ij'.m nil (..in.- ,,f t'lL- i- 1 i
.VllP'll I I '-n-. I .1
! ,: I'i'ii.i' 'oi''i'.:i:
1:. .'
ii- 1'..- : , 1
i-i,i-t;i t.i. .
-:.-t .i--- -,
'1 iii- ; :. ; i-.ni. 11, :.,:i In Irmn 'In- li.'.-l Jiiv:i
I', .. .t -iii'ii. inli-1 i'V vl i -i.'iiin- .i.:i .-up n .r
;.; i 1,1 ''Iui''- l:i; lili Mil: lr (..-i.i r..l H, '.iii
i' I-. i .in : :,. :i'l liillion- 'li -nr.l.'i .". 'li nii.--.,,..'.
In.,. I,, .11 r,.niii I I'' :il.n:i.,,. tilt.'
11 , ,. -n-ill 11.-.. tlii- vi'lo ii' ii'.i'iri-.ii-, i-'f- i.-l-
I,,,. ,.,( ,.,i.;.,::.. 1 1 .-1 1 i-u.-t.i tl. ..lllo;f ''.
. ,,,-v c.,r',- ; : I'. i. " .i.t..
,,c,-t..n 1 i
t r KiN,.- i''.'Wi'i-:i; ; r, .
I'liiri; i.i ,.,:ii,..
inn mil i,rii nv
;.. ;i h'of.Loi-K. ( ; m "'.
, , ' 1,11 A'.', - -, ',.-'.. ' ' :-
. . ,i , ; i . : si .: I: n v. ....
S !.! A i il. .'i' .- 'i'.
abiret. Chair Maki:'i.
' i i , N i.l J.jrll.i.l ... I, ,:,-:.:ll : l h ir- ...
l'.i.. i'! I ,' .rr nr. I n: nil h-i.p r i
i.l.;- ' t. , ' : ) i't tli ' :,' .v.- li::.
- ,,..;;: H ! 1. innn'fc. i ,'. . i t, : . r. 1!-- "
I 'i i i. . :- .,1 tl 1 1 -' , the i or;', -i i.'- :'
i- ! .-- . ". i ,,,,,r ,-.i-l "I Tliir I - . in -aril
iln I ; ,.' I .Irw .-I-il'c : il-Tr 1. ' l ' I.
i.mi.'y 'ni I. in.. a !..ty" J A'lii.ii.l " Ji--.1.
v l l i I '..I:-- I'..." .'1 I I , Ilil'l i ' '-i'l'-t
I. ,
I
,-1 .
. T , ' -
i -., , r
.-: V...... ' ..i '.' .1. '
-ii. .- 1 i .-im , :. - ,i ii
- . . :: I...I W ':.:: - - 1 , 1
i 1, - .. .. I : -i, '. , ., i ! .-' 1 I'- t 1 - i- - I
I. '.- Iir. ( .-..it .( rl s i. 1 ! i I
. X -'. ..R.i- m m .'.:'.! - 1 nii'l 'it i : - 1
I . u " ; i',-
: ,,,ii. i y i- -. ;. v i. iv.;
maim: - r: 1:1. :. 1 i:v. i;x- n.i '. v:-.
VM- A- I-.AS0K. Prcprictcr-
rpillS 1.,:,.- , .-:,'. 'i-h-i ami veil rt - 11 I!'
I 1 KI.. .-.Mn.i, -i iii l'i ; in--! i-inl ! I1,,- 1 --.,1 .
i.:i- l i" 11 r."j.,,,M!,--l. rtilar ,-J :.i,,l in, r- v. !.
:!. l, r 1 . : i t ' . . r i -;..-M!ulii inn. .,11: t . I
i.i.-r .n- Inrti.l-. ntnl 1', t:.:- Irai'l.:' s yu'-r .
..'. i.- Ti'.n j . r-j ..i rt--i t- ii.-ve-:i.u.uj:ite all ul...
r.n -r I. iln u : i ll ii ',:.
Ainl'l,-, :i ,re 1.1: ti mi t'i.V., ,:.,', .'1
-.i.-ln 1 1 . 'i.r 1 !',: : r:-. : i 1 trn-.- nl:
ii ill u!iv:: v.- I.o nn ban I. e.,..r.-r.- 11, !: r .
1 , i,. II. i "'..'. -
,'usticc of llie pence
Llllil'T-l,i:re. CI
rfo'il l', I'....
i li-i:-le-l I
att.-ti.l r , . Ti. j.Ily l- a'! 1
en re.
Ajril A. 1-kl.
Jloxxliehiia.
Di M):i.i) (i;;: :
Iii: .- ... j ..y . r iJn- -.
A f -!: i,:
.tail C'.;:.vju
I' ,'l'il , J ill, 1 I '-. .. .a ;
'. ! . F.TZ'.VKiLEJ!.
Mi,.,!, :
riMii: fiii -... . . - . .
X lT-'-l'J .-Al i i..
l! l"i: L- Cl' I ' i V I'll, ill .
'll!
-i rii;K
lit v. . ul..iil :,.- v Hi
i', W LAY !il. , en.
t h iirliel I, ,!:n:e , 1
2 WATCil & J.V.'LLr.Y
vj x H-l LilJ -.
v J J III V I ,11.- (i I- CU-t-illi
I v i ...hiii :--.'!.' r:.;.y. ll'n! I
i .-I fr-in the I:.-.
e.l at hi.- '..' ,, ri in I: Ml .1 V.- ;
( K.irf. i ', !'. ., a f.iii" ii-ti hin ill oi 'i
Wati i'i . :,:: i Ji;t:i.iiv of dilUr'nt , : .
i roin a i ,r ... j it-, i-a f:;il frit, hi. 1 ':.
.-ell a 1, i.i : t- ..aniial.le orieoai f-r ,-...-'.,
t-iikaiii- f ir I r -'hi nml Mlver.
i-ierv arietv mi liai.J, a' :' ii.i at
re ... ..' I- t.rie. ..
i!.L .!. t, i.f Clocks WafSifii nn '.Jr'.iel
!.-lu!i; n fa ire il :.rnl H'rirrniifr,.
A i .u'.i.i. -'! (nitronnp i -,.!iri'. .'
M - ''. Jm O. 11. F. XAl .-I.f.
i a ii i.iv , 1'
I a. .a. .a a auall II - -1,1 I..-, I 1'Ult
1 1. Cojl ia ii 1 Woo.l Stnvra ol mri-iis i.nti-rn
il loj'nii.l Hoo.l Stnvra ot inn,, us i.nt;.'rn
All IKON. SH I-KT Ii;tiN. STKKL.
.1 c., a ., tat. l.e 1
tli- in- -t r,Mi',iiai,!e term.
'ar. . j. In
MKllliLLLA liliiLEU
slia.in; and Ualr-Irr ssin?.
-B i a. . . , . a , -a . ,. a. 1 -
I ! I .... I i A . . .1' '1. 1. 1 re-pect.u:iv m,p,.Uir..a, i:
I to i frnn.l- o( r..rriel'l and ilc.nitv that
Iu ha a rt-iurreil t hia n!il ftand. and ia weli pre.
ared to rruder the m"ft jrfort aaiirfaction to all
nho may iictnrp lith jirof.atonal arrvicf. .
Clearfield. April 9, 12.
35..:. if.;:. Uilz, ' i
VT..K L'lT of thns ju-Cy r.lehrnf I
X AILforaalc rhoap f..r wt-h 'l.y J
T. F. KTZYKn.KJ(
a
Marb:. 156:.
.III lll'llii;,
,'. I , .... IL,,' ,,
I" ' 'I ,1 ..
...i T'. l en
I 1 i 'i
1 ii 5 ; n
i 'V ''. I,,.. . r: ' .
j : . ii i i n :
i iMi f, ihi 1 1' i 'I
: : (Ml s i n I- on
r, i,i iii en u imi
. n l, J IHI 1H 11, 1
1 1 en 'jo en .-. i mi
l!i:m lliri"' in'
illMTti.'H.
-!o.hn x S '.'hick nro in.
I 1 1 1' k I II II I '" I
I'll .. . (ii. 1 1 . :
I'll I. r '.il'l""i
1'i.lir i..ll:ll' -i.
'I . 1 1 t. i-iilli in li.
. .-r ;: ' I' T
1 : - t . 'i V'
rli "i .!- I
,t.,.i sifnii,i.i.ii ;
.,ri. h :i. I, ,.f I ni. Ill I I
,,r,l . ,. ll,. i nn.-.
ti
1 .1, ,r... I ii.",..ir.I.:.,.- t" II.' ft 1 v rin
JOB PRINTINC.
A 'i
tni'k
r .Ii.M.ili' l.rili'l l i
i.ii-ri'
. ,i-i i' , i ,,,,'
Hill', ' - IIH' J 1 1 1 1 1 1 - J l , I "
fi il I ; Ii, "I I II' t ! t !. f .: 1 1 I'll 111' 1 j 1 I I
. ,
I a ?a: H ', I kihiIIAIIMI -.
i . ClKI I I. At:-.
. ... ' -.
- I' M.i. l'ltT, ' I AM'.' ' v.
, ,. I ( I il-:")" U-ll;il!' "I Hit'
, ,,W!. ' , j, ' ' '
! ii l'i .1! 1 1 1 V 0'i rir.At'. .
.: nt.irts will In c.Ot".itr i illi licit-
0- all. I ilt'-l.it'i'll.
1;. :. ( Kinl'L AN Ti: H .f- d
(oi .vrv "diukctouv.
Time i t Mnlilin 7 f 'mirf.
i-,.i .11.1 M.'ii iiiv i.r .in mini ; .
Iui .1 M . .ii.l.i..-"- " Mnrrli,
T'.:,- I J! .ml iv of . I ui,i'.
! n :!i ,i lay S .- . t 1 1 : i -r ,
! : ,,,,h - ;iv. nii.l em,'. ii:ut- t.' in e':. i. li''-
utility Olili l l-.
!': - i .ra.l.'C.II-.n. S.i'iii'i.-l Linn. lit-U-!,.ti!o.
', i- I ii.l r v.-. ll-n J.li.'ih.-ni, ii.'iiriieii.-'.iiie.
!i,,'l. Janl-J lilnn.n, I -le-'.
, r.H. I'. l .v.ir-l lYrh-'. Cn 1 1
i- .,i.;ii..lary.-i.iii:i 1.. f ' ii 1 1 i ,
. ;. A lire. .Iniii'-- Wi igl'.-y, "
' i : : i I . 1 1 V I -rnrl Ti -t. "
- ...Mirer, ,l,,-,-,li hlian , "
- .. Siirvev r. II. li. Wri-nl, i!i-n H-pn
mini -.-'i'i'i -, Win. M-rrill, l loiirt'i. I.l
S. I', TTi.iiiif'in, M,,rri,l.i',i!
Jiu-.li Kuuu. Liit!ii-r-hur-An.
III. ir-. II. . l,..ivinaii, l'liiiil.-liiir.
,1. 1). Shaiv. iriirl'iehl
(.'. .--'. Wi rie.l, X. V. a.l.iiiirl'.ii
Crmier. .1. W.l'.,"..r, Lieniif,, Mill.'
(.'.... .-n,l. Je .'..- llln.iuil, Cuj,U'.l.-nne.
List nl' I't ?-! )ilirc.
T.i '". A'." ,. ui '. (. X.tmri i-i I'. .'
li'-.-- tllil. lil. H 1 1 " 1 , W. I'l.llll 'l
v lin r. W. Mt' in, km
. ' l li, ,;. J. A. M'lii.rv
ci,,h. t.v:.:-.;.
c ; ,..1. II.!. lin. i r. a
.. ,- .. CI, r-.. I I t.'r'.if V. 1'. V:.: r
llr . !: i 1. V, '.:'.:. -,-' i.r- i.', !- K I'V :..
l.ra-lr, Lmli. i.-ouri. 1. il. !
Tr..'.lv.i',', C' J. sl-j t y,
J-f!. ..:i Li:., J..l:ii if i-:-.-r.ir.
J-.!i.ii.. F' -' ':.- !!i
l.;iJ:,:r. :t V,'i.,l.-; Z Wm. Ii.::i.
!:iir---: I- . .!: - M -it'irra-
.- V :. ..': , .!. ri.t-lil-t
C!,. .'. !: ; ,. i.. S. I'..;, r
i i,r.rr e:.-. i.n- i. . r.-ai.k.
I ...i: ;r..3. Itvrn hi ,:w, I'. A. ;...!in.
C.iKhiijf. F V.-. i-i.!.ar:
" .',. -.ill- . "'. U. 1 :. -. -.
I- -. :. I'ImIm ! in -. e-Mr- " '-ui'y
v. :'!- .-:it..r, Mi-- n., !.; .,:,
- -. M::n..;:. li i:n. 'i ii.i-. -
:-n. 11. !!. 1'-- : '?-'. K;k ,-.'i:.-y. l'.i.
liir ir. 1.- , n: -. !:;!-. I'. M'.rif-i
':. ' i Ii.:'-. W.'ii .- r
.',..' -. , -. ,i r . ; :'.-. a .!:.-...
.:..: .- :m . .. .:.. T. II . I
... : '' .. ..:. !
;, . r. .1. v.
i-; i' .- i
,'. , -. : I
.1- V - :. .'.. . i. .-.: ' !..--
k ..- . ... . .: i.: ;. is. . -ii
i. . ..... i. - '. 1 1 . .'. .". ','. -
I'.. .. ' !', . V. .
I. ,.:!, ,
I'm. e:
l;.... .
l., kt-.leiti-
a . i . ::
a. V- . !
1 ni-iii.
i.r
V.' i.W .r.i
' Thi- '.,.-t I f v- nil ! f ,r ( in .- ! .m -I i
;!' a n - iv rr ! ' Fer ; t ' r, t ii j h
LUjhl ! JjifIif !
(ill. I.AMI'S
i . v : i - . ti. ..i. .---I
k. r- in in.' i iy- i't-r.- ; ;
.-. . i , til.' i:n- n i -. , 1 1 . i ..:
r. i- n.--'i r C A- i . a- i
i. i. .'.:.
:t-'.i?..1
:, ii-iM!,-; -I
i,. , :
"r
r:..et are
y v. m . i'i. i.
. ',:.. -..-ri-!l
"I. Al i. I I. I.t l (.11. AiT-'ii'.i
1 1. iv. (;:,- v. isi. i.. j.
! on ,,! at;-, :
.j
-
r. 1.
L I T II l: R S U l R
t'l.KAIil IKI.l. CUaJN'lY, I'A.
7
-.
Jli:.Nl;Y KVANS. l'r-Vr:. I .r.
.v.ir. i. j. i --.::-'. y.
VJ. I'll II IIXIV, -riry n' I.n ir. fur '
a v .-: ..il!-, l'.i.. n i ' : u, t . all ! i:-:ne-al
1 i nti u-i- I : !.. -:ire.
I Jleiliiui.-: ri.iiT-ri,.
i -li. e .. i".-'t.. t!.,' N'.'n 1
Fell. .'. ' -' I
I)R. J. W. POTTER.
I'lii -irian anil Stirt'i ini. I n' t-i rti.ain ritly
i-rnti .i at Fr-. Ii.-l-l ii'..'. ' -l n,.-!-': l- ll-'.n.. ' 11
. el.- hi.- j,r-.fe-.-i, nai Mrriirva t" ii," aur:,i.i 1:: ?
' ' li-iriiniiy. May", l-i'.l.l
i..' .1. i'. k i; t . i. n.
'I Ml'.iU'll M-. n'.I.I-il.r in !' ar,. aJ
- Shinclr": Irnin atnl Vr'nee. FKQXT . ..',.( .
-. vh-vf t!ip Ai-.i'lriiiv eivitritl-l I.... I
i! ' Dec. 4, 1M.1. ' I
I'AMV.i. riiH.liI.ANliF.i'a,
tit;i r. .r t!.o j i.-o
kp Lutlu r-'.urjr. CloartrU Co. Pa.,
k ill ntteti l f,roiii't!v t" all l uitica cntra-t. .i
to ra.i.3 lijrj .Mar.'i i'i, Im',". y. i.J.
I
i CVIIIiMl .- IHmVI:.
I JCM'I. K f'F TDK I'l.ArK.
Fr I.r., ati R Tt,nrifh:,,
... , . , ,,'.'" ""'
!!" l'ro',,l,.v "ee'l to al! I.ii-inf tntru.
lea t..
I If. YV SMITH .t f'O I
j Ml;i( II IMS a,., dcalri. in Dry
ti'H.da. tirocrrie-. IlurJaarr. On. -n.ati.r.. an',1
....... ,1.1.. ... .
" '' i.-uaiiy avji iy tne ira.1... M-re on
I 'h' S'rc't. hi l.,w Jul;..
Leonard 1,1 no
i". the I're-l vt. rian Cbnr h. Clenrfi.-' I ra
I pc 4. lr.l .
" o- " !" T. J. M i l I U.H.11
nrsii .V m cn.i.oi i;h.
Otllfflion Oflirf.
n ar.HEl.D.
firliTN CaiH(' Nt! billMV,;
FfL. I.
,., , . i . v I
I' I tin i II"1 i 1 ''
.,. i ,.i, i . , ., ,i, ,- , I , , i i i . . I
'I l .in I !. Il - ....'
II "l . I. .!,-. Ill . , ... 1 1.. I I, Til . IK. , II , I - 'I' I1 ' 'I
III' , IL I I. I I- 1, Il 1,1, i
"n..ill. in, :ii n-.. I. Id W I I'' 1,1 '
C:. t . .v.- i.
Itilion IliKonli'K mill l.ivu ( iiiiiil iiiii-
I'm imiim "l mi I ti ' ' ''. '
m imi.v,t.., i c . ; I . i. . I' ' I
my III. i iui. Hi,. I...1 milium, r ,-.,. 1, i. In. ii l -ii-lulliill
ii 'li..!! iiii it,.. I,,, i i .,,n U in I .': . i ... I ' .-- ,':
I) Hi. v in,' nn n It. ill nl I, n in. i ... 1, i, ,i , i;., nl- . 1 1 1 it
M.tfi-tii,i,.ii,.,tit,ii,, I,,,,,,.,,, ,.. ,,
Kiit, rimlh' j.'im. Al.nv.o n.i HI'.
iV;.....in..r i'.r .v. i. , ,,. i
n .. I'.r If, , ,,
DyM'nti'rVi Iti l ix, nml oim,
T'.i'T oinrr. ll thii im. I.iv r,,.. u n.. N, -. , :
in. Aim: Win I'iI'-hh tlx- t-il i. n . : . , . I . i
Tlu-v Ui. tlntir in y niif in p"I H,:ni 1 ,i,n Ml v .i
Mir 111, I Im'.ii ci, K nml I'linn.' ." '. l"i lii'.i'i'.- M,nt
p , K., ,-, ii,l nt in ml ,-x,,. . . I nH-,.1 :i I :t,r. ;. .
lli, n, linn, 'iui il tnkllltr .H'ltl I'lM'. 111. ll "'ll .1.1. I I,, r.
f,v ,xj.v.llll liniil' .iiniiiini, ,'t , in. .,-', , i,.,, 11 i
li'-lv. 'I l,,'i itfl, ini,l- i in. I li r mill i ur tin. t lii;,li,n
H.Wll)'llVlll...v. I lin- .-I . nr Hi ilil 4- I. .-1 .1 '. .ir!
mv W it"' I'lil' 'I Inin Willi Inn ,1 '.1 i"in I'll... niui.
olin-ra Bl'illi'l il' I'lii'l t"i..il liir I.' Iiltnlv .Lilt,-.1' :i-
tin,, nn,! ,,. iniu-li linic. Killnnl l inn "ii' I inin. ll
ivrn Ill.'ll. ill.'ll lll.'.ll.ilt'' I ' ' . liiill ' I nn'. - V
1!lHKllui.lli.D.'tlllK''M7...ll!'n.
(iKH. J. I. nil. FIX, W.u.'.r.
infliBptjjo,, nna IintiiiiitT of llic lllomt.
iwn Jin. J. V. lit'", l'm-t-n- of Ailnut Vl.ur-!,. li .1 n.
Pn. At..: I have iimiI your I'.lltwiih i.. i.i,.M
nrrru III KiV IHHllV nml nlli-HX tll'- I HI" !!. -'I I'M -it
In ,lilr,HK. T.i irniilnl'-II,--oil.'."." -f ilifli"'! 'i l-t, n
fv il,r I.l.-l tin i nn- lh' "'" t"-' r. n"!i I l'i ' 'i- r
k.iim-n, and 1 Clin nmbilratlj irnmiiHi'l lln-m I- in)
ftimiU. Vonra, J- V. 1IIVI..-.
IVihoi, Wtc.jnsa t.. X. T. "'f. C. V-Y..
riEin Fill. 1 in" "-ins y..iir Caiharlir l"ia in a.y ;i '
tiiv. nml final tli.-la nn rti-rll. nl I t-rv'tti' ti ,'iir-- t-
ftyntt ni awl 1'iirily lli mi in of II"
1 JlHIN (.. MI1AI HAM, Al. I).
Erysipflns, SrroftiLt, Kins' Kril, 'I ctfi'i.
'rnmor,nd ilt Hli',-.'.i..
From a V-rmrilM) Xmhanl " .,,(. ' h. 4. 1-:.:
I. r. ATI: Y.Tir Till? Inn til,' ,vn;'i,n ot nil i!nl
arrfHt in irif-fii iin . Tli,-y livi- riin-,1 u,v Ihin- ...,.i...i.i
uf lllrfmiin evitop upon lirl Lmnla nml ! fl lli.t ka.l ;r,. a--.l
llit-linil.li- t,,r yiili. UtT Dklni li.i.l l.-n k liiTL'T T. ,1
ly Bfllirtf-tl nilli ..4'br niH iiini.!,- i n lit r . in. r i in
li.r hair. AI1,r fnir rlnl.1 hha i-uimI. Khr nl-"ttM.-t .our
Fill", ami they Iihti- mml li.-i. ASA MillUi K! IM, H.
ItliriiHintii.iii, Nrural'in, find (.out.
p. cm Iln I!,;: l-r. lhu-l.rs, hf lh' SIiIImIi-I 1 1"- 1- ''-'
Tl LISEl llnl IT.. tAV.O-llH. I.A.. Jlill. I ls.'l .
II, ,nKEl' Sik : I tin ul, I - uniiit- iiil foi Iln- ri-li, t i-ut
k ill lia l ii-ii.'lit inr it I ditl ii"! i,-,,n my n,-, t- '
A i. ,1,1 . itl,-,l in my liiul-a ami l,i'.ii-l,t on i a. in":.,iii ;
.nun. li.-ir liinn, uhieli rml,,l In rlin nii lh- nnniti-n
NntKltll-tillillllli: 1 hail Ihr l-t 'f lhi-i 'iam. I he -hi' i, '
rn-w m,rw anil v.nr-e, until. l,y tl.i' n.li i- T y .ni ir I
1, nt mr...il in liltiiDori), I.r. Mat ka -m.if. 1 tintl youi I'lll'.
Ftv.ns riii,r.n, 1Iat,n roii.a, !.. t Vtr.. l'.i.i
pB. Ati.k: I lint,, ln i-ntin-ly reif-.l l-y a,,ur I'ilU , -rilieiintalic
liniil a J-.unlul 0i-, lk-,1 l.d nt :i 1 n, .
for yiir. INr.iM SI.UU.I.l .
For I)ro).y, I'lflhorH, or kindred f'tim-
filniiitn, ii-'iitiili.t( nn ii-.liti- i in liit-i a-.t :,.,,-. l
tltt ifUmly.
For ( oi-livciifK or ( onsliinti!i, iin.I n-.
Ulunri- I'lll, lln l arc n.-i . . ...' ir i, i. n .:-..'. ...
l it". Siiiirc"-ion, l'nralvi, liilliiiniiiii
ltc.il, a,i,J i t, n Dt'iif nrrf, an, i 1'uiltial iiltntl
lll-H, til . U-.UVUla-il) lilt" illi. '.nil, e ... '..,-1. I : I ...
Fills.
Met I he Filka is in ail:, t r or, Inin V'r- r.i y. 1 .. li. t.l
II. 'i:ili ii i irn.-i1-!- r-uir'Iv in m; ,',lin km 1.,:-,' m ,,
hi a i i:l-!i i'I. (ti-rn the tien.ll.il r, i,a-,n-f i i.n fi.
fluently . in n it- li.M'iln .: u. Tk.a ,,1.1 ni l ' li.. i
rjiy r. aiia.lnl anl ,t..uc J.'UjUVrr.
AVER'S CIIKBRY rECTOKAL
i'oa t:ik kai-il ( ii:i: ni
COrCHS,t"OI.D., llAICK.Kj.v. I.MM -KA7.A,
IlK).CIIITIi. IIOOI'l.M
COK.II. f UOI P, AMHIA. IN
IPIKT ( OHl JIP'l ION.
ami f. r tl..- ifii-f of r. -'..lii- lii'-n i u-'n - -stn.-i-a
-l lh -Iw-r i.--
V Bl a t ki.i 1-. lie t'lM.' if il- ml, .
Tl.l""-) -i . i , i i I v i-. :,i 1 i ': M , n ' ,n. ' 1
Al .tv ,i, M ,,'e-. ,;-i. i, 1 ' 1 ', ,'.- " t i -1 . i. .;.
r...;rr -'' it.:- '- I 'l '' ! N -'.t--: - ''a
fiii.iili. a ill mi l il i.'T- -t i i . ' 1 1 ' I' ll't- ' ' : . , :
i.nt nn- ; . i- i.sl , i; . .,, - , ; : ,! , r- '- . n 1-' - 1
tl.- , '. in lit' I : -- -i I y a, h, i 1 v '. : 1, i 1 ' ' ' ' : " .
.a-, Hi, lliil"; tr phv . I it. . I. i . . i. - :l - - ' : :
i. : i - III - Hi. ..t ' ' In.-- 'An " - '
In. .-t I-il' i In. i'lll !i l i in. "li I" l nl' '.- '
ii : i.:.-i ,' a,. : I.- . : i . -
4 .'.. ll.' ' ia..,!,ta-t .-'11,1 -:,-'. I.'., ' ' " . 1 . . '
ill, 1 I I ii.Ti, at- ! i. I l ii ; " - r-. , -. 1 '- - -
in
1
Itr- II ll.a-fl III'I ! ir.-l. S.arr ! .!,..: . I
I . : i. ' -r . r- ..i ' ' - i ' - ,
f.:ii,: ',. ' it f i. : : tl "'I ' it 'in . 1
I..-, i !- ii' , i' i . ' ' '
. : l -, '. i: i L':-:,'! -' , ' ! 1-'" '
l-a'i,. r I--.V 1 '-I. - ! ' .1 l - ,!.. CM"" .1 "I ''
A'l n b ti- .ir-i..':ii! f.t'.i.iii 1 ---r. : - ' - - '
rh -am -a : li.r i irl u,-,i ,,f 1 1 i.- i ' n ly " ' ' '
:n :'. ' i. ri t.' i nn- tl.-in it f'iil 1- ' '- "
ts.. . a-!-..- --. r. -T. rara- I ' t- . , O :,''".' t
W .1 l if. t - ,H. . li ,i n" rl II '- l- ' '
iltba !-: :.: i. l.i. 1, , uv .Sa.'i.-na i..n,i-l. ,' ' I: - ,
I'EKl'ARED BY DR. J. f. ATFi;,
Practicl and Analytical ChemUt, Lowe'.l, Yaj
AXt HOLl ll r
" ' v C 1 1. V. i. ....... I ;. i -i . , i : !'. A.
iTr i ::i. ' 'urn i i -i i 1 1 : i;. ', r - . I . ! -.! :
'!,,r:t,'. m, tv .! (' -., ., .-ii,in , .1.1. i i --,.
M .'ri- lii'-i" i". 1 . l i.-t, r. i'I in' - ; i. i ii. i
' ha.-e, .ti in il!e : :,!.-! I v ,1 ,, r- - . -- .
M.v .1 n. I ' 1
r v w M'i cii i; kooms,
.- DENNER & BiREFTT
; i ! l!lv .T-Tii. .:;:,--, t-. lii.n :':-'. '. ;
!,:' e i- in; '.. '.- l in, 1 are ii--.r ,, , .;.y ',,- '! r i,-- ;
li.ri.itii'e K.i,-r-r- , !:.,.. lr:..'i:i.' i t 'i-- M .'
L-.t nti,i nnn.li -j r"-:Tr l'i:- I . '-; II
. t :,l.i. ; -iKiii- ill he i-arr.i -i :i i.. I.'ie u.
, r .-l-ri .-I t;.- r: - l.-iii-iir ir. ill i'
i. t i. I. i- v t ?' . ,- n r
.... . . ,, ' ' ,, , , ,'
A.l ki.N f.ini tore mil!" .,,-: ' - ' y
!'.n ka-o! a.-, a) -,.',1 t-in i,, f-r '.in .r ,. '. ...,;..
f' -a:.:r.' t-:.ln-. i.i-!- r ; -..Ull.vU: I-
i..'.- '
CHAIRS.
I'AiM.ol;. IMi KIMi, AI
AI.M CII.MI.'S.
Sl'i;iN'(i SKATS. (.'A IN
lioTTOMS, Kc,
PA i; .i; .s'ij ,i, i '-..v ;. ;,
C.1.7', '.WAV,'.
;:A'n;.Yxo.v a- :.': j ,''.. r
7 a n 7. : .v.
SOFA S-
OF I.l. KlM's.
VAiMrnr.s ami y m
El Ii LA l S, t IL K I'. i.l uu
IH.fiKCASIjS W.lt.ll',;l . (
r.i:i)STi;ADS
j t:.v i.i. mk
Ill H ill' DST IU T T a nr.,
allA',,I,7iT
Hair. M.r l-p. Ctt-:. i-, .
nn.l ('..in ll i.K.of lh- l--t unit -rinl.
LC'1"! K IX'! i.I..-.-T of ai! .- :V sn 1 -:
A!- ., i;..-- f-r nl 1 Fr:-:..-.-.
AU , T-a i ' What n-i-. V.'a,.!,...a,n.t.a
t lk-'a'.,', N. Jilat-t A',
COFFINS.
I
Ma le to or L r on aLoti noli.e, and
liMra.. tn r I, i al.e.l .
l",,piar. lirry, and LiuoJ L'.inl. -r, Ink' n
, in n-bati;.. fnr w.rk.
j n.irfi.H, flanUr IV l,e. v