Clearfield Republican. (Clearfield, Pa.) 1851-1937, July 28, 1858, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IP
A'
1,1. i
,.,V.,i-. i t
II t ( ''. . 'I (' '.
ill' ,1. Ill ... II ft
1! 'I'" 1 1
h hi.
mi n
n , 1 til it I ni.tiii it i - i .ii" "
t .. I it n i. 'i i in' n
,,nl-h illl'll'
' f I I .'..'. ),. I'. I.
" . .. .. I I. I. 1, I I
"' I ' n 1 1 i ,1 , i
' '" 1 " ' "! I r I. ... . m ! i...- l (,.,
. .i ... . - -" '
' i " 1 1 i i,
,l" 1 ' """I In- i .. ! i.d .., ,m In
. ' "ii" I mi In I i.t i
''' "ii "I I' . I.ni. i. I
f.
I'll!
I II
t .,',
llllMAnYHIUloi
S 1 1 Ii i I v i - i
I. . .i. . I I.,
I mi l . tl tit
V, U,, ,,... K-i. t.i.i.n l!,-r,M. '". ,'. '"',"' ' ',' ;"
.. . A i i II. mi .,, i ,, . ,,!,, , t,,,
i.
I .' 111.
Il l'- I. I III.' I
n.
I I . I I lit III
'I. i -. I l . i i ... i , i',., .,,,,
I I ' n I i . I, I . . II I , , , i
ill-Vi i '. ' ' '" I I'"
l.lllli. I 'I IVHV " I'll' 1 'll'l'lll I l.I II HH
,l r h ii ''''' )"'-"
. . i , i . i. .
in ii nil ii,:"""' ii'fi. i',' Mini" mi mis
jtln-f"nn' i.Miii.-'l "Iilli" lln ".nut l
Wr n'o m il i ti . .1 l.i ih.i. inn
1'" I II I f l 't.'t Ml -In , K ill I ,
I' Ml l 1. ,1.
I II .II I.. I.. I".
III III,..
I' 1 K "in- H"l in ii-. I. ..nn, I,, I n. I
' ' I.IIUllli;' Ul II .1 I..,,, ..I, ,, , ,, u- til.' I I J L'.lttltl , l h',.r I" I
I I III)-. I I.. II. l.l I..... I ... ll I. . ,
,i,.r in '-...I i i ...hi- i .i. t..u ,.,,,, , ;,., ,, , rr,,,,,.,.
-., momim,. v. ,. r. t., r, , -,, ,1,-,,, , "
l.i Inli'l ill Mill I' II. P n. lllll Hll I .i it ii. -I, nr'' """"I I" ln.li"ini ' tlint I:., in i:T .1
!."'l". I'V 1 1 1.1 II III 11,. tM .. "'.I. ... "AI1UI.II Ill, I, I III. HI l.lllllll
fliilll tl.ll li. l II, lilnl (I nil ,il '- I'l" ' ."i-i i'i.:t v nil ti .. t I ,,. V.,,,,, A '''' ''' ' r ' ''' 1 ' "'' . -uij.'i'l .i I rl
k,. ,. M,H,r lr., IV ,v ZZIZJ; ' ""'r' V ,.I
Ml"'' M-..14ll'i l
i:M: 1 H VJVAI. n,n.lt fmM
I I. I M I i ' I , 1 I , , . i ,. . ,1
1 ii t : ...
- . ... I .. I ... ... .
I I II I I. ! .
1.1 I . I ., I t . . I. ' i'l. I ' tl. , , '
I i 'i I' I i. ' ' i ' i 1 1 I' . I A i,
I " 'I" - 'f ..I. , . .1 ..t...... i ,.. , .
- I ' ' i:. I i . ... , , i,, i ,
' I I I" ' I"' I I l'. II Li .1 I . W , I, u . , , ,
t .1 III' I l'i 4 i ii'l. II. I I, ,. . I mi I n In. j, i
it--, nil!, ill i.l t'.i i il- ir I n i, i i .1 .. i ,.
A i. ,. H. in. i; hi', i in i i ,,, I, , , ,, ,,, ,, ,, i ,
K Ii' t'l nil l'-li n . f. M . . i i i , , I, . , i,
H' ll I'M I I I M 'I I I III I . l..'. I... ; l. I
I 1'iiii'i l"i . 1 I, i i i , . i. .1. V l . i ;: , ,
Hi- I I- I' . ii i H i' I i i.i in t'l', r. .( .. ,
I 'in:' I ii I 'II II W tl I I -I I, in f.1 1 1 ! . . .. , r
l.v ." . ii i. .1 '.i II II. . 1-1,. .1 i ''I ,i. .,'.,,.1, i, .
I0IM fT.n, MMIinV
V tt t n ,i.'i
y ' i 'i i
'-' .i ' , . ,
M i 'IM
I 'i i
I I I,
I
I;
- I
I
'i i
i , ., i ,.
i.. 1. 1 i , . i. i
i.i i l'i. . ,ii,'
' '., . I..,.! . . I
I I nil .1 ,1 l
I : ml. ,-, i.i,.
A
I
I .
I l ;
i
i l'
v l
i ,
I "
mi iii
I
. .. 41 -H -D- 4 i
( ! F"!',
i i , i , , .
' ' ' '. ' I I T I II
' I " I
i ' '
I' I I'
I ' I
I
' I
!' I
i i 1 i
i.
I ,
1 i ,
, I. M :
.1 v, .
I
1
. ii ..,) ii
: ' i i i i i . i. ii
, ' i ,
i I. ." ,. 1 1
. , i in li i ni'ii
I ii. i I run rH ul
I hiitni.'.
I I "I. 1! , I I I jlvi! I l- I. ,
l'i ll: ll i. I A II.. I I, I'V. r II I '! I t 1,1 1 1. t. Mil...
Willi,, ii ii (I ti i el in imp, in ii l,i i i,,, is 1,
1 1 'i . . "I i i 1 i n i lil I hi . ' I I.i r. Mi, iliu,
I lii.'Iri.l A . .i' ih'v, ml.ji.i In hen. I'n'r-,
li.-ml II V'r I'M in ii'i'i Hif i"'HT Ai- . i fit., i, t . I i i i m i ni in i .
n. si'viM-ity (.im..t ti.o ii i.i ':v;';:i,(,!;i;. 'vV.'r:i
M.i-ii'f Wi!li ' 'ru '' ytw ih w ho mn ., . i.,.Wl... ,., :, ,,).'..,,' J) ',', ',''.. V'.V.
url'H.'1'V. tva Imrm'iliWiM.iVi .il.lv, nl-o I "' 1 1 1 '""'l '. iii-ii . ..- m
. ..v..;-.... ti... : v "" ":ik - "
in". i" r r- n muni in;i,i,'. ,.. s i ii..,-. i,, I,.,.! , ....... .
i.i ill.- inti.i miii i w,... ; ,., ,,,,.,. i-t ,,. siiiiKirr
In I'l.l.'i i.l' 1w int.li, . .. . i .i i ii- i . . .. ..
.... f "- ........i ..' ..iif- mi. i ii ir iiiiiii .ni'ii in .iniiii.ii. ,. ii .tl ii.ii i
II.ir-k SmiTs'. A liifai- lniy lit uv I In- H,r- f "i ...jr i.. i.r, (iAi.i-...r l.n r,.t',. f,.i,.,i,, i-. ill lin . i;
,ii)i.l! ol JuMJili MI.-...U.II 1 Iiii.iI. imI ii -In. . Ii.nt.i , ;i; !,,, s ,,, , '
(Htlll'O townsi.il. ' WdM Mdll'l) IV.'llI I .o i.e.-.;. it, M.. I ! .. 1 .. ,. , U'c ,,',.,f, ,.., It,. I",, I', M.! V:t
J '" . ... . ., ... I....I I '. I . .
Al.,,l . r . , . ' '"" " ' "'ll. I
I I I "'II I . 1 1 ' I I . .
I'll ''.. I.l I .f I ,, ,.l .1
'''I ."I'M, 'I. I ' " 'I IM.'.H .M Ml , , ,
-I I'.'ll. i" "I I'..' I '.'I .1 I I . I ll ... I ... ill. I.. , , ..'
I .... 1. . I. . . . . , ...
,-.. M" i". ,'. ; t ,,n urn:. ..ri,h ,. , , ,, I I.,. 1 1. , ,. , I, ,M, .
' '"' ii '. 'ii. i i i,,!,, f ,,,, ,,.
"' 1,1 1 i ' ' i, v . i li - t,iii";., to , ,j ,
i i in in H i ir i.e. t j . i j r-. it , ttuli Hi. ii
I'1 !- f I tl"; ' i .',.... , !'.ii'.n:i.i.:i,-, in.,1
... ... 1. . ..I.. . ... . .
" " " ,: "i:iT"".l t .... I.l '. I ' ,. ,1 ,. I I..,'. a.
I. nn l':"iri (., (I. r'il., I'll. Itt
"Ki" li e imiii' nt I'.o lnli'ii'i':i, iliii nr
li-r i.f i.!i. tm '. .'l'i 'lln' r i -. i y I ,n.ul.
I "II 1 I:., t .,i l(, III II . ., i.lnilj ,
(L in; wi-11.
' . ' I I :' ll ' l I. 1 i l i.,. II" 1 i ii I
ll' ' In Ml. , I "-- !.. I..ll i I, !,,! ... t ,., ,.,..
"It I' 'n Ul" I. n- Ml lln I.i -I ill. I I" I ' 't' I il ',' il I , ' 1 , i . I , 1, .1 , ,. . i, i I ,. i , ; .. , ,.. , l.:. ,
i Ii t . .i I I , i i i I I nil'! fc' u l'. it ti t: ! ill,, . . , . . I , I 1 1 . , . . .. , , ' ... . , i
111 , . ,. ' ' 1 ' " I ; . H r. Ki' . i I I 'iiic-. ninl.liui, imlliiiii.
I l!.NK MI'iKT. "I'lH.-i.. '..,", hi,.-, r.ii.'.t t.. a.j'il ti;'.,ut ,i. ., ,.,
'' s- l.iit.' ,. I r Jk.i.i,,.. ,-ti..T,., ,.f owiitr,.' hgU
I'.". Ti i' .:ut.. i,. Ii...-.l..'.,r.. , - I... ! I' '.' yl.nn liit fU-M I, CuKll. ,.,., L.-i. ,...', '.,'. V:r,l In r,'. I, v.li-n llm
1 1 . . it .l. l.ii Alrri.l. . , ii ..p. , .,,., t!.,. ".v "1 in Mi.' j.'ih- "I ..'ir l.,,r l mm tt...-.- ,.r..., rlv i Hin.-k-ti iluna. inn !',ii i i f Hid ro-
' '""' '' I". ."i 'I ".. .,l. ,. ll.,' I.. 'I""1 '''-I'' 1 1 il n.l -.-.1 imI f:.i." ,'.,, in, 1 l.,.j i". .'i. nimU.r i )0 0,.r..,l ,, t,ei,r,.li.v l.rlioo.
''' ....it in Li,. I.IH..L . ' ''' l'." ; I" I" .",.. hi, I mot i .'.i-o. Ibu i.il..r,.-t j-imiLI.- i:innii!lv u
hi. . I. ni. Tin. l.n-ii.-y Mill i. J. It. I'.CCI', Bl;.'iiil'. Vnvi.i.f'l V -.-. !,. vi.: .'.., I .lf.ii.-itl.a l,'."ru..
Ui r. lllll", II'I'I 1,1
i I K .'I n . : -i
itl'i'llii-os ul' the rnvnt'i- on lic-l TIhiikiLiv
hi. mi
i'.' nil ill I , :ir, ..i , . .. I , i. . , ., ... ,. . . .'. . . . . .
. ,. ti . .1 ..... , I ,!.... I' .1 .. i.. . . . ...i...... i,'i .',.,'rlll. M,u;icl ll, I'i'lli'i. T'lll'" I
Illl'll!. i nt" .mi ii.ii i. .nt it, i i. iiii in nn- nun i'. t. -ii Tit i ii : ii i; . .:.; liri-f., l,"iin,.J ,im by
lilllii'il I'll IU '.J lill' i' I'. Sltitll. .M n.. l'i'"!'
i" . : ' .luiiN M. r m: i:,
i;i:i.iuji: m:
'Iii;il Lut fyf August term, 1857.
CVU1 IDN-AII (ni.,.,
i i' ji i 1 1 t lli...ilii.; t,
nil nil' iH'H'l.v fii'ii 'I
Uli J"' f l! ..in..- ...
.TiiiiMvilliM'. ii'l wli.-iv nil liii.- ofl-.-r vs I'!","'1 --ft -;'"; i w ,. 1,ri,,',l i, .., ,... y
fine", . i li(lvi'rt;Mliiciit in :ni"ll.'T cu!- 1 e .rt iih i...trl ui llonrv Niimiii,
L"i tl.llil ,t Mi".., v. Alii'O Jali
1 : t !.; H V' . I.llllll,,, I 11,
Ii :!!. Ii,-, V-. :,! l,,t, i'l. ul,
m. r..;;.n f. r. '
filir". .'', IKivi'i liMMiiciii. ill :ni"u.!T in:- ' " "'t i,''in ui iK'trv .-'iiiini.i. .,
.-M:.'- .1 II'IMH. K,il, . t 11, II..I, I.I'M ... ,, . , ..... ' ,,.
"'" i l,i, I,, lUh'.'i on Mi,,k,i ,',,..t. m, I i'."l'"''.i''' t- ..'HIU...I.". il, i- I. t i. (I i I, r.i.'.M'i . 1 1 ,,i ilioni.
Ar.mRi.A nu.n iimi'.'i! Ti-ci'i-Z. tt-r.nlt iv .i.ii.,.t , ,i, v. I i ,. ',' .n-ii'.'H H" !" .'v -.., ..,,. v i'
,. Mil v.-.n ..HA.'.-" ,.r hum..,: .ol,- ..... III. 'J u ur toj.t 11.- il.u 'lnii'iij' jmu.n V ,., ,.,, ,n. . , ., ., ,, lh ,t , . ;,. , .'; . ',.1 n i -, ,', ii i.-t 11!,
Ijwl C. Kililii'i 's .'t,.ii' sihik 1vi.i or tlii'.-o i''.'!1 1'. i in. ; rm it. i.f ltii.lv i... will lj.. .1 i. M,.i.,i,,io i ,r o j.j.-- .s. i ... ..i . , !,,;,, ii,,.
, v i-. i i i i i- Al.-, A I'irruiii lnu hlnry ln,u-u i-ituii tcl in i i;, Mil,i,.,t .j I In- IX"ii,'iulii' ruin 't ,tl ,', , l""'-"1
tvoolss u:;i,. .-liU-kl liu.l tvi.l kni),' cl...t , !,, I,uu I, . i.v , J 1 At.l. i v.- OmIw.-II
ill tiii JiliH'P n-i j'MiI'lloVlliail ill,)i'lll:ll.i'l-, lui'il t'f Ann, ii 1'iorvu, Jnlin Kilclii'ii iln.l uthiT.i, ' '''"I V- I i.l 1 1 1 --t .'.111
. ,'i . ,-i I, iK'iii l'i l.-i'i frnt. I,y 'li !'.., in ..j;li. tin. I i-iir. V'c urn imtlinriiOil I,. iinniiti.'. il,;ii ',t -,.i i ;,i!iiii. vs Stv.-m
mill U-lt Olxint Hi.- tun.- o, .1,,. Ml.l.ci'.v ,i!lil. n,,1,ul..n,l!ll. r ,. wlU t10 nili,,ny i II w.t.. Kiii'.linii.i i,., tt ill lie ii , l.i.,r.-.Vi- Mil,-',.,.- unzun
without llll V sil-Jiiciiill ill liwliin to liiill; "f I'uvnl Kit, Un. " iti .-nbctl In -un-i-raii-.. I'uii'. i'i',ll I, v- ll' - rl -il
l,iil uti.'i i..' ifiicl.i-a Kilt ouiin-v In. v.,,H , Alu7.tTTy T'm"',,h:',n- , 'V"T ! '- J--v.i--..; 'x-.ivin.in -ton
, Itllll llll- Ji'.-I III tfl'll.l llll. JO i.J,.t 111 ,M, 'III. ... , . .,.,.' M ,"
oti-i-H.'il lii I f lii '.ii;: ll" I.'-', vi-vv lri-f- ,hnt in 1 ' tp..- wiili tin. !,. ,,r i,i,.., l' nr-.- ti'-U.-nt-. I . i.i.'..'mi- '. ..I Uu I.. -M"." ' ' M.- -
" . riiiin.l i.i..l,,u..,l,,):,.lll,,,rtt.i,i,t. .I-U8 ''"i"'"'- "I j.i.i. i.... t... hi., m- ., ...r J'..-ll.
ly.whioli l.-l .o I..--..:' . t.:- t-;,,l ,. ,.,.,., v nv,ili.j;i,n. '' " nl'J" ' '" !'''' " u.... I,.,..- lu-i:- V- :.l-.M:l-.,-K
liiu-k by Mr. ii.. .ii i, (. ii I'd.-. l)i. Al-n--AH liict i'i.i iiiiii ,i.'-.-of l.uiil. ; ' i- v- K l!-y
VII; i'n.iiiiii Mi K'i..i,,'i li..- I:t t'l i..n,i. It., i,' r.i lli'l. ti,iMil,i,. (I. ,u lii'lii ciiiinlv. tt'.- ni.- ii.i;li...i..il In niiiii.ini,'.. ihal .r.ui. I'm"' Ii ''- ! '' hivim
t- l'i i... : i-.io I 'l.i!,. 1 ji
iliiii: .- lit ., ii-'I n I. h'-r .1 1 .'I,,, rl,,, pi i i,'ii,hl t,
! i' I '.. ! I., ;iu- 1,,'ir- i,' (ii. lec. n i, i. On.-.l'ih J
. ..' . ... 1. . 1 . , .1. M1 It. '. . t. ....I
ii. v. in f.,'tf; , ,.' Vim ., ,v. v. ,.. ,.f ,' Vi . . '" , . I , . . I,,,!' V , ,
( ; .' ..'.,."".....'.."..........'.'.
' '' mi .1 . " , i . la . ,ii' i - 1 1 lMr v. i: i. li.t'-i ,' ,;, l'i I' j io-
, . i r . . .'ll 1 1 I 1V I'.l.l -IMII'- 1, r '..i.l ,'l'. 111,., ,t ,' "',,
ivt,, i.,.n, ,,t i V"K of U'i'lfi, ituo lii'illor. cuj ' r , .,'..
, , i i ..i',.i, vuo f,,..i..u ,,f ho pivuiii".-! ii ;n ii "i ii ecu tirawtii'ii
r. o. Miu.r.u.
I . 11 IU., .'i l l' if'. 1 -'.!.
I"'. I t,.., nt- 1. 1; I .ii,.ii !,"!
t'.'l. li II Hill, ..II I ll: l.U ...Iliu- ; t
1 :.! tin' Rli,.
Muv ID, 1'iS.
..NO. IlOUAtAL'GIl, Tru.'
' Vr il ! it i- N"i:,v i li.'ivl,y j-iv-i Ili il . :
' 1 I. : .'I Allium irnlinii li:iv.. !,i.. il.r. l.i- "i
. j.t .i i.i . .1 I.. : i , u; .!.'i: i : He I mi t in- t'ci,! !u of S ii iii
ii,.! :ii,", li I" i.f I iittn iii-t. ii., il.'i'M. All !"!
( -"..h l.ii i i. .: ;t ii .' I. : -i ir i- i n i',' l;,t inn i j m.'i i.l i'ji -mi,
v. ., ui a ;' - iiii'l mi-1.,' v"ltl,'t,.,'nl.
J iui i -.-i
M A I I'. l A'l i:,
)Vm. l'o in.i.i,.
Ail'n'r
RESTAURANT.
van stk.mi; Aiiift; ro'iMi
ii 'in: friiiit WiPilnw flf Jli'rrcil i: l'r,iU'r'5
' Tlirrr-S!uiy lliiililir.j, i.n Srcoml Street
! in ll'c l!oriiii)ii of tlt-Hifitlil.
V(T IlKI'.li tlit'V nr. pi, iiii,'il to iiiniiii.noturi. .1!
I knulK u! 'Ti:.' uini Sill. LT I1'0 WAI'K.
i 'I lii"- lire :ilu vroiir'-il lo itiri.i' :i, fit ri"lii'''.'i j r J
I lii,, llii' luiluwiii); urliulcj in HI ini-ir Mirifli lis-
! IU,' lIllU'llilR'S, i'lliUllS, i'llU-tlt CUt! 1 11 -f Ill.'X'.-.
I '..u i I'm, r.H. I'm, 'lit iMiutiiiv'u-cntfir.i mi, I i-inr
ri!l 'i.ti -i.-i-ti'1-l i.-.-i'. " lln! t nun. . unci". In. U(,1,i s,.,, hl.ii,, ,.ii3 r I'roMTm.i; I'liil',
i J I 'i,!"' ' ' '" ....i.-l mi ctitii Mi ll .u largi- vii.iot.v of liouM.-Uuopiu.j uluiibil
l M' IV "I .il'il 1 ,',. i, 1 1'. I O
li... In
i'l iiiul n-i'i'V
lui iiiiiui-ruiiB lu lueutiou.
II "1. ' I . "- II'. I I. U'li'l'.' IH'V I
ll'Mil V ' 1 .ll" .-.' I i 11, -.':"il i - ('"' ' 1," I -I. S:ir,lli'
l'l' l-il'l IU.-.'' ":.. I. -l.i . .". . A '.. l.ll;"IT Ht'l-
li,;,..-, i ,i.cv ii. i i.i ..-.I.i :- I' i.l" ,'i', A i-. ,i i i,: iv l ill. l.D uoiiK STOVn
Siliivi-K.. Thuv Iihvu ulo a liirao nfeiirtiminL.,.
bulli Couk iiuii l'mlnr .Stun-ti, of tile bi.DinuJ ini"-'
niin,it"l iiiiii!i'iiv. li li. I mi. mil. ir.Bra win no i.iuin.
i .- I.', u n.-l
on
i'ulliitvcil l.iin iii.il h.: i li'...; a: . : t
1,1-1 S:i.iil''lii.V i -.'. 1 1 , 1 1 r .i.i i t '. 1 in j il.
tvlii-i-n ttt- lioliovo Ik- .-iiii it u in'.
I.n T-ws.-Mi7.' I Ily.i-: il.. ;-i-ii::.-
r.miilv ni'1'1 fl. it'i. 'nt riiioi ci ,n" ''i'ii'.i.i-
villi-1 '-lii , iiinl i',iiil.i!. It- ul i'.i:-: lj.., l.ii.
C.i., wl.n i linn- Ik-i i- . n iiiut Siit'.u.i.tv in
1, l,t.iUli',l l.iitl
.i. i. it f.iii'.i
. ., i .i- ru......
i.tii.ii.u i( m mil l, Wfin-.l A ( iiini I. I'll, Ui-.'.'M. "i I
i'l . .l'i. I I, .1 ... ii. i I. . I , ...I I. U- l.i : : i 1", i . i ,.. I
I. tlltl i'l Hi ,t i li 'jl..,', ( . II!;,. 1, ni; l.i, i ,1,1 i
... I' .ili'll-i 1,1 !(!. -:i I'!,-, liii. wilt. :' 'V, r . I.
il'.vi-ii.im licii. i"-, s:i,i ci ,. r.'.i., I iiii l..-mil li I'i i' K", f
M.i'j . i ."t 1 1., I !, .-..it 1 1, 1 11, I I, I' 1 1 II I,, I Ml, 1... !,,' ... .-ll . ' 1'
II. iu'i ii. A!-,., ii i i, ci-ui' IiuhI ,n : 11 ii ..
' II. i ' 1 l i.l,,U , , I : 'i I i f ''. - " i 'i.l,:., '': Hl'i.I
i.l I ' t ll.f .- ,1 '.-...l.i.Jlll.l I'i i 1 , I l.ll'.llill.H'' I' I i
: ; ..... i, ....... .i i ,. , i i.n iv J
cliiHV'- "i "i'liriimiii Z-.-Iitz.--.ki in.il ivui.i.n. ,i ,,., . i j,. . ,, 7:'.W.v.' Ai.-.-. :.'n uiMi-
until i iu'-il:iy nii'i iiiiii:. .t.r. 1 1 ..'".: m hi. ,1 ;,,ui in j n:i , . ti.n-t in ii. n . 11
cli'-iili'. i Iiii'l' iiml - .-iloilii' .1 ii!- tint:. I.V M ;.i I.':.." -M.-.u ll 1 i i . I I I'' ,
i - ,v ,'i"i )., , .',, :.. v, ,..
.l i. ;.n 1 1 1 1 1 1 . , ini KH',V ( I tL ! '( i '. r.K
to Ollf l.tVll IllUllll'It'Ill Olll.'l'l. M, I'. V. ,ii, ,l Hit!
llll llll'I'VI'li'li I.
'11
Ci.'i! I- s A M.n-ii vi IViiiiiii'i'.on
MrKt- v, :v ...i'i
ii'i t ., i
inn ,i , ii .,a 1 1
Juhu 10, l'jj-1.-
. , i'.ll I i. 1 ,- I'll- lu'r.-i ti
) : ... Jin I.. ,. .nti '.liii'O.
A. .. i l...N.N'IUA.N.
.I' f t :
-.lu ;
" .'! til LIH'lll:'' ; I
t,i,' I., it i i'l Ji i.tu lor i.. , ::'.', Pn,. ' 'ill ,i
i . j' ! Mile-. i
'3
ll ,' li i',' illil iM'i i i I-. :, i nun
i' v :. ;i.'V . . i I mi 1 1 1:."' ; ., w i: ; I.
lulu i'n' ,N'!ll I ill', -ll:'j. .'I X; . ,'!.:. iil.il'.-.
A-i.l VI .': TVOII :UI1
I'll'lill VS K' lll ,...ll
( 'll nil V- 11 Ul J
K.i,-::..i-t t Mi'.-ii...-l,A Vt'i.i-.i-l!
I), iiiihi'i' v '-i. vl. r
lit I'll'
; in :i".
..1"!". l:
J .
I'l.. .. '.'
TJ'LW'Jui. :i"'''"'i " t
...... ; J.i.. '!'.
in tins c.i -i- itii.i iili.iilv i.m! -',i
till f. 11' lii" r-tll V lli 11 V.iiuill'i
illM.lili't
, wii-.u: al:: -i ; .
i 1 i:. ...ii ,.. r. i :.i ii.
..: '..I to
' 1 1 ! -v i! 11,1 ,1 ll.
Al! ,jnl,.,s !'r i iMliniTK will b tbunkluiljr r.-i't i
'.'u'l mill .piiiiiiy iiili'ii iod to.
IJiilliiU-SliiiiH iii;; ilunc In i.rdor.
A limy oci-iii.y it i.,iu n.-iJ on'mnixUniu hum,
T, . v r'jr Ti (TTT ' " Ht" us '""-''ii''. ''"-'' ti.- in'-' full Irit ro.l t
Li-...iij.i j siL-J XHJiiuL, 1 ilu ii (.'i'iiiti.if: i'. n l,ii iiii s imI nil oi'li-rf, citii.
11. li. :i ' )i'. ii 'J '.'t . i'i,,;i.. I .i.n Li'iitiiom or 'l:,!.,.,nli' JIuuLt will Ita tliiint.
j-jii ,. i . - I ,: tf I,, , ilu,,u -'-ut in i fullj icx-ivuil, ami mt..iuli-,l tu willi 'I "ipiitrli.
..." 'Vii',",,.' i in:,,;,!.''! tviii, ;, -i O. I!. X Kit UK I.I,.
v, ,.. ,: V 1.1 li. li l.:i 'U. hi li. H l,i, ! Ulliy 10, ii" K. t A lii L li.
li :t.V liif'-r I. iiii t ii'l il ii.ii. il ' .- I .i'.i'.' It ill ,ii,i jyi) ""
I..-'., j I : li. t " !i.'-i lii liliilkM c.iu tltffUV LUIIAIit. J. . H.VRTUtvfr
i ., .!.' i.i, i.n , i., ,.,;.;'i,,.i tvub ti.i. ! m:mi PMTSEKsiiiP.
I '-''''.iii..' "!' I; ii tj. .;ai,.j tuiiiia-a ui- I rn. I1KNKV l.OHAI.X. hiivini; no-dat-
!-' '' I J ttiili Iiini in tlii, pniotifo cf Moiiiciuo Dr. '
jii. HA Hi S tVH'K, lln'V nllor thi-ir pnift.i ior
'. ' I fi-rvici"! tu the ciiin-n of ClemCvltl und Ticiui"
X..'('o i j in.y will ulit-ntl to i"ni eimiouitl eiilln at nil hov
Viiilru I'tirini; tl.i- l.tlti i- :;irt o
. I .vi l,,.,,: ii,. t (.,. , -,.,, , , :mj ,!lt WIMM Mi.,',- .......4 -V-nl. ,7" " '-" j. v.y U -i vmi.iy f-r ; i.v ! Dr. Ilart.wk-k ftillb, f,
...... .. i,..",- tit,-. a m. Mi: :u 1,uHr,.ne ,. ,,,, i- r; ';: ; , Xot-,, -mo, uobiss. ,:tbiroiroI)P.,.ue d, lu
i'llmi'l lii.. ...11 I- , n.,1,1, IV, mi,., . ,,' li.-...-. tl,it,-i". Sli,...", . ir I ,, i 1' V',',,B Ucar"cM VM ,'Ui,rtor "nJ,"'
v ...1.1...., ... II . ... . . .v ..... . ,.. .. ; .1 illi'.' ..II. I ..
Tilt Vt'EAiiicn. AVit.iiii tl t- !.i-t t!
cr four tti'i l'.t l.u-t uii.l. -i'i-. -...inf v..-i '...iiiui.-.l l.y lain;-. ..I .1. Miy.ii-i-miu i.-,i,i'i - We ro a...
sitMili.s Ti,.. . x .'(-s-ivf ln--t v lii,1, i'ii' Si'ii'.i, liil.' ii.iii f.vci'iii I'.ii. mi, 1 ii. I--i.ni II Km.; .. liri
, . -i-lll' .liiHTlvIM 1 liii.-. A . .tu i i ';-- ,V l ,l. i.. -in... i, i, , , j 1 , m, i .j . . i i1, 1','iu
.-il l -V . Ml i. r,vi. ':;u- K:ill,l. Jll.
.1 i, "I Y."i' I'.- ,ui'l i Inlil: i'ii s ivivii I
anil tin- .'inly !'!( , if tl..- l-v,-.-nt m-H'tl. .,!.,' ..,.,.,, .,. ,',... u, , ,..!,. !'-,.,l ,. no t!,,t ;,.v.n ?,,. ......i'.-'x f-- -"it- ' ' ' 1, .'lh' li, l.'i'i'V". ' tl'Vu'lTyr''
v;.s,..-.-'i-.Uil liM'-.ni! ;.:iiiiv.-iy.'i...Uliivs i.:.vi,,-: .i Ihhi-A ,-. lln- .,0. !'AU:' '" M"n" v" ;'"" 'Mt Lr C,. :.. I! 'I , -.i.ik- m,,,'i,.',.,. ,.v. I f, .- .. 1,.,'c ! ,. U;i ,,'...,;.. ,;, -.,, .,,.;,,; ;.
, , , , , . ' - i , I ,.i.i'iii-.-i"i,,'f. fu'.,j. ,;l . li, -in ..-raiii- ru k-. ..... , . :. mi m '. ...itn ?i-o.l -t. ... , ,, , ..p.,-. .
.. -. . .- I 1. .'.',',:'.': i . ,' , '.1 1 ,"i i !'.! i . . 1 ' ; I.." ',.' . i..' ..',. L. ill'., iv'.
tito t!i.-M),il!'-!'f varyin.'- .." - ,ll - " , .',..,,,. , ,;, . .' ,V, I IVis.n. t.ilii;..: It I.-. ..'.- ,.. l!iu a'.-uve li.'t
Honrs, i lie la, ft iaiv- ii. '.i in I'liiiit- i.n'ii
'mm,! dur'nj tbc duv
umiii's rusiuini'i", nwi
door nortU ol It--oi
Cloaitiulil, Juue 10, H..0
Mill
",".t.
Kl'it!' ! ..li-.l' l' :,,
S.-:.-,'il ni:.! Uii.i !i
Wi- nil' ii' lii rii'd to Hiiii'.uniM I lint .Tir..u 1X11 .ii,.i J. .will ir l'i--v urn :.-lv.'U.-.i.l.
1,1,1 i'.,- u I ,. ,ii ii,.,.,..,, , i i , u ;.. in i ii. ,. ,iv i i' u.i i . i r.... '. .;... ' .,,,.'. ".i i ii t . 'i--i' i i. -,f
ilii-il mi I lU.' w,Mtl.,'r it u.MiU a.-i wan..), , , ; , ; u,,. , ,-, ,.. ty .,r.i..i..i .j..,,.. :-.:,-'V.....,i.v c-"Ui...ii,...',r. rut.i.--i t., nV.ui.- (jr h.-.Z' ol-.Viu v",'.'..!.. '- ( r i.v ' ' " , -
luili (ii.v i.i.d r:;i,t. i; n t.lil I... iWrnl. IV. t.-,-.!i .V .I.'.-, h t,-i,.ii, A-ltnii.!'- ii.uu- lam.-. J.in-1. Mi;i.i:i.U. ( CAl.i'i:!:. XO'J'JCJ'.
r .', ,1'i I 'I ....
f ........ ...... , l . , : i i.t, ' . . ", . t . 1 1 1 ii. i . i :. Jh v s. ii rnrri.r A.i,,.;,..-.,.!,,,. r. .. i.- ,,(
ill, ..-11 ll. r. .... :i.'.', i:,' .. . . ' 1 i ".. .. . . "- - " i - v c... , t ,.l
.11-0 : Aii li.iif .."rtii-ii u 'i it . i . i I riiiii,'ir.-i'.i if iiini.niiico u.nt .1 ifm I I j I i.ri. li-n I'm tar, lut ul Cii-arlirM :' : .;ii' 'i ' l01'1 1 " '" 111 "'"l' i"
l.i-ATiiiii: ! 1 ntt.it I
JJLMRY IF. OrA7.ilzhV,
IMrolU'i:i( of r-ni-h C.ilf okins. noil ni-i-li
iitln-r ikniti-.t, No. 6 .Smith Third nt.,
A j;. ncral iif, '.n tiin.'iit of till kinds (,f lentln
jioroui-o. Ac, Ab. Zi'ed find Oak bole li-atiur.
.March 4, tiiT.-y.
No mill 1
emtli !s '.in.;!., il -.v;!!i thirst, ;nl tl.c i";ii
su"t-i j-'ivitl ly.
1 nc Jl.vKvt.: r lit lln-, oiii.;y i ui-ll ti
ov.-f, ami tin- jj i liIii iiii i ! I.f..- J; iK'.t
jn . 1 oi.Ui
iiiiun-il I.v tin WIM-VlI nr tin
Cheap V a t c li e a u d Jen clr;
rilOLSALi; and RETAIL, at the "PM!n.)
phin Watch nod Jiwelry Storo," No. 1
I kii.. le ill t.;. r. -.- It., i.l... ul a mi fi,,ni Ki:-i?."l 1 rail L.tt'iiw .). I iii,i,l;,i,. - . l' ., t'. i ,., .
'' J i l 1' I'll l' A II ti, -i.i.- nr.. i.T, !.'. .-it.tii.i ,1 I .1 ' ' I. ! :. t I il : .. c 1 1 III III, Cl HI t.iO HI l.t-cl': r .' a I ' J ' .....
.... .. ,1... ,L-.. I I I ... I ... lur I OU.lt V (.OIl'.IUI.-.-ll'l.lT. Mllillll't lo lie 111. tu I..H I ,,li. , ...... - I ,.....-, I. ...',. f I'" ,i, "'..- I" u.i.1 .... tl-i'l i.i'vci- . 1UC 1101", I U 1 1 joweicu 18 C.Cnpf!,'-"
ll'".,-ii.i(;. c M, nn, ti. :,, r, -. i, ,,i l.-fs ttiih j,, ,. ,.,.-,.s..i.,n of ,!.i:n,- Mil. .-, ..f lini.l; i,,. n- ; Ini" :.. n- .'i.-.-l.-d to inuki- ,nyii'i'iit Iiniiu-.liiiu-l.v I '';'' -l-l--. i I'lirai, x-t
i .i-,-,!i; .. lion-,'. M il.',', ,., .1 i.oii.-i.. I r, il,, 1',-,'H We are iuillioris,i,l t m iin.-o th it S .i.om.,v ,(, UN,. , ;,,., to i,k', und arts ri l'i- j..,- mi, l!i..f. i.i in.: t 'iiims u ii.i-l liio mmo iil I ''-v,'r f'''vl'r- fH -
..I, .1 .-ili'.iiiii i;:ri'--ol I, iv l'i,i,l, I,, Jlirliiinl IIaml.isi iii.kv. ol' ll,aiiir t.nnii!ii). .rill lu. a ,, ' o;in milv. 1 ;-n :-.-i.t tln-ir n-connUi lii.ljr ai.llii-litiratcil tor Ki-t I -'i''tr Li.-diioouwelii, . ...... -S
ii i I , ... ..... i.i.... .1 ..I,.,.,,.. i, r iv i ...i,i ,' , .. " .T-,.n mi ii' i ,i.,.,,,,i ! S.- .f vii: i- Uuurtii-rH, ........7
Tin-.rii'li liii- l,.-i-n r.i. l'i' '. J,,.,,;,' oi'...iv:l l,j I.ooiin.d HcZm. To Lu , lK-im crulic rul.-i. " '' ' - ' WILLIAM F0UT1-K. ) ' j"'-' ff?"""l:'0.os . I
t , . . . .. .,........'. I 1 ."IT-.. T .TT1TT. f'AnTl.1 ." , ..-.IT. ,' '.C 1 , ,1,1 . ,,,'.ii...r, -
ll.'l' .1 , 1 1 'I.- I,: i v .,, . i,,',,i,iii'i .il. V, ,. rtt h I w ,1 -j j,. iu iTiHlll. HI : .'u. l , ', . , -
Km llijlll-i'il I.V till' ur.-vil or - iiihi;'.- it-i ...... ............... , , .W tlttia -i&YI UUUil3-;ui l ,1 .1,1 l:i',il,. 3
...... .... , yl. i.l! ...ut i-i-i til ill imw-uii t ..i.-ini'.it or Mo are iiinlioru.-d I. iinnouni-e Mint y. Mc- 1 i, , . , , , ,,' , ,
tt .,ralWu..?iie (-o.....H-s. ni-:.M.li(,.,llH.lJf:,u;(:o iu i;.'.,.iv t I'niiKis, ..uv-, n t,,.,wi,i i. ;,,,,.! i,, IJ W ,1 It U AlN(. KM I' N T.'lri-a Depot, llc-.tlvricrrell u Carter. Z' VZrt I
lK,vL,iv,.,(.,,,a.re(l,,,l,,if,tti. ( , oi (i Zl ,v. 'Vnla ' ; T t-:.--- r.'l tl-. u,s i -1 -
... . ...,:k ., .i.'. t" i. .a-" . Lo,-.. 'ii.'ii.', inn i-i.tiiiiii- wr nr .,.,1',.,,; .,. i ,, ,.,,, ,, ,i,,, 1 ; i ..I-ii', ul ii' i.i , "I l i K'.'S : ', ' ' . " 1 " ,u"
rilll-r.,1 on .loi,,l:,y iilioiit lioon 111 III I oi-:.,,! oii.i, ,,,ii:,i,il ii,!.;,. i. r,".ii. un I Il.r: . iy Coiiili-irFi-'iU'r, nil.j.-ot to li.-iiLnTi,; r..i.,..ri"i.i.- i ;i -I. I .1. "''''.' i o '. .f;- ' '.'...''';.' IV i '.o.j f'. a,, (:., 1 t'l A L IT- V.ll ,i 1IAUI.KV,
on ,i. I yi,r.oii.i"t.;,,,.o. m, , i v.iy ; r - ''''" r V',;,,';,,vv;;;, iii,,, vi";,: v-v; u;,. .y, .... -, . w rBtl,o.co,',
mv.u. vv!v,. ,,:,'-,, -i:.l ..,.ti;.,ii,!o li.,'! ,. i i i ,f ;.i,,. :.,-,, . ( ' " Ml Al t)I !..!. uli:l.,;u v.,..,y A .,-,, ,....., ..f IV.-v "' ." y- . !-l ;-i.. and .lv.-r l.-vori
, :," ino.liniul.ir ofti,, Uiis.iu-'H !- C - unie.d. v,.,..,.i..,,. al...ut .i - V .,.l,.-r: - mi,-,,,,," iv ' I'ii,;?. N..i,k." 1 ' Ir -' .i .'-. .n.,.1 t,v'. J . , ..',.. . '-i.-..:. , -i.-. 1 un or tluin hr .....v. ,.r.c
. ,, 1 . ' , i'if-i " '" I"'""- id" Hi.-. IV. ,l-, l,,..ii i . 1 -,-: U . loi.i I (I ,lii I,,,,- I:',,. I., nmuiiil iii r ii v ii H.-t-ry. I ).'. ...... ft- .-i. '.-':. A ', , .!-'"..".' 1
il.i'J ,:lor. , .111 oKl in in ll" ii i-'HiU"! wi:!i ! )-,,;,,,. ;.u.j ui,!, three a, , . .; ,. , . .ii.ii.ini,- 1, . Coi-uty Au.ln.ir. m-I.i. . t tt. ! -im ti,-...'.'ri,'-. II" I ; i- ' 1 ' " " t-v. ,y -,, ,;' 1 . i Tl f Tl Ji UIPSOV
, I,. , ... UL. I'r I ..'.'.'"I .III",,. ill l( " I'l II." II.." I"," l
ol' ,1. .. 'II ..III :, II
"Kim- Ait-i.ol.f I'' li.-.-l 1 .1 'i n ti.l.i-n -. ;-!ivt-. I.. .,!.. t i.,t I , ' .'. 1 i' t ioi'il Ho 'i, 'on. 'ii I.
i ' t i ,. fc . a.- ti,u looi-tiit1, ot Luuior lliin'.'ii nn I Ii ''
,i l.il ;! il.'i ll.i i l-lu.(-r, in n-'i orifiiB i : i . -
u.ih t!i in!.--1.5 .l.i', i.lry. 1 1i.it L. hnf.l.l j July m, ,
furxrv AriiiTt.i!;.
. .ii ili'iiii.' li fori, ly Ainliiiir, ,i',,i, 1 1 tu ,'i
li'.- ru "'-.
'i ftp i ill ri i?i ,1 I,, r,nit"iir"" (1 -'
It. Slo-iv. of l.int i,
l.,o.,'.. lo.' ,-,.,tiv,'V.,.ll iiir.il run- " ,n,.. ...... ,-lEvn AXTt iiii.t
m).i-.I l.y ui-a f,i sot-.'!-, i n ' s Lr j.' rs ki;mi: i. ,,! iihMo. a ri vk. List of Crand Jurcrs for August T. 1353-
ll.- in,' (ii-,-.i,i...,il i,.-.i 1111,11. .ni;. ii i,.u, a. ' "M- . "iw:'1' l'' "'.. Af-f '.-l at Jtw- '-"""' a
... .; . . ll0- M...J.. t. ii'ill'l.i'iiL
,M., ,M II .1.' I' .",.,, ,,,..1..
1 . ...
Of I'ai'u!! i ii.'l. ivfl .thin w.-f-k J -v-'
, . . . , . i
I. 1. M'TTIJ',
J.1,1,.1 A ,-i ' . of
. mi M-"'l. I -,r.
U-ynU ll.ti i.Mt.'il tun. rt l'lllll. i-uti,iii mi 4 t 'onu y a '.. ' .."'i
. " ...... , 1.. . ' ' , ,' t,,r,oiiiiiur . i, . ..I ...
in ... "n "' iii.v.n: ..j iii.'.ui t.-n , it ,.. , .. , .
. ., '. ' 1 l' ; lll!.Cit. ii.,,,' ,. ,
!l.'i..;J-;..'."H.'li'.i . ,1 , .'I! i, '. '( j . -
I, oil .- AL'..'-' . ja . i vV. '.Tl.illi. l
ShtrilTf gal?S. -' ' " - L.wi. of t.ie City, I'ii., may I.,- , on-,,.,. I
....... r ...... ...:. ..'I'... I- I.. it- folio 'Vi. :
liruil'lil Mlliiir, f. ., ,..",.,.'. ,, ... ..... U .,..1 T,....l . ... I
.1 -i ii.iii,ii. Ilms ni'.l i . Iii it .-i'ii I i 'ii-
..i.t nn. I i-i-1 1 It,... In r of, M-v l.in l. ;
' '.ll.i . n In- .'.' mill so ii ii lid -in.ii'v i.f c '.'.'a- '
toll llMl.il. ttil I, i' ll,: II- :,,,. ,,,,,( ,,, , ... ,.',,,,,. I' ,li'-. I'urt'.'if t.'il.li.
.li.liil.. . r C.i'JIlt.V Aii.:;-. I'. Mll.jc-I to U.-Ill l llll- ,;,".. N.yth.0". l..-i,ly'. I .-l.-l.t-i, .0 I tii-.ii'i I n-i.'""'''"-
illi-.-, lii ii'iii co,-, li.-iiiii 1-" . . i- k - . Cr .-nt mil
llninl siittK. .Niii..-. Siik,'f, Din-on mid I 1 ur l.y
(In- l.aii'fl, t-i.'L l.y tlio -nek :jr Im-ii-l, iind i'V"iv i
otli'M' 4rti io u-itiilly ki'iit in a ..iintry .lor.-.
W,' not. 1-1 i'--.'i'irii:!y n. l.i nil i" ,':.il ""'I ,
fttiiiuini! I.iiri.:. v l.ivh 1. 1- -1 in -'1 - I" ' "Aiili i
'r'ut rnrti t't plsn-i' ll..- tn-t . f ill. '. ii' .i .- ,
will M-lt ii !..:i. nr n lit'! : li,' i"'i- f"' ' ''1
.'lout tiny i' hi It' u.i I.:, -il , i i i !ii'i J. li'.'iit
l"o,,,, i to mil ii', I ivviii....... o i.- h
MoitiM-: a rizwii.Ki:.
X. IL Al.-o i, lir,' lol ol" (iiiiid-loi.r- i 'i Si
tu. ... '..r u.i- .-li.--.;. !'"' i-ii-!i. I v il.o iii-tt Kr.
( !, , iii, M. IV.. l' i" : I'. I5i.
: . .1 -'' j .-' ..i.
A-.i.h -I.V ..',..'.' W :..'..
.I '.,.'. . ' ' '.. ,'.- .i:.!'.
II. P.TIIDMrsOX,
..' T"i''v ii : . i. in" v - r ' i".:l .-i: io'V i.i lii
,. i' ? i'l-'li,..;.-!, t 'i'i iv.,rvi!l. , v
' ... .n: !!y :!, fi-l. I'im-. '.'
11,,'i-nrin, Ilrnrv Wlrl'-.i'lo.
i:..C. I -:.:' tlo-li-o-k.
f.r.i.lv. .:,.. lillin ,-,-t. ',
llra.lf.o.l. .'"Ini Wi...!,-i.L.,., X If. fit",-'
i'l -li M Soifn 11. It"t.
I'm, . I . 111". ,lo-i lli l'Villl.".
ll..,-i l-ir ,T:i ir .-t l:i iini,.
i . ' 1. 1 .fo-.'.li Tin, i, ,, i.n.
.1....J .. J -,', M "i'llv.
t i --o II i-,j!i oil. uicli. . lie 1
Mo. i i.- 1 kit II I, tt in.
I';k.'. I'. F. -1".
1. nn .lo-. ,l, So nr'r
lo," A. I'ii, y. (I W.-t.v r, W .fiok-oi;
liiin-i,!". .I.,.! -on lt..',i'io l.
F." n 1 tli -r ll. rr.-ll, .lol.n P. I i - t .
rnimi. T t. r I.tiltorl". .1. II. Koiloi.eu -V,
iiodtriti.l. .-Inrtiti ('lino.
; ... o i i ','.'( 11 ' 1 - ' ' ' ... . ii.'.. .1.
(..,', o;,.-vi i,: V i.i..f r., .. ol. ;",",' ...,.'-: i-V I'll W nn,l C0ri"'lt Ink.' ,
ti'n.U, lo, ;.. V" ;."'..;..(":. ',.., if I'lif't--.- f-r TIN and IIA'UWAIl.'
,..;,.,.',,. .1',,. ,W.ir ,,',.;;,,',:' ,y , I'V i-tiiUir.-i.ta.-r.ti.f. vr., t c - ;
'.'."."':'' '.--1-,-:'.' i-'V. ..,'.'-,';. m
,.-.. . i ' J 1 '.V'.' ' ' ..'.'. V' ".I A '. '..' '
r. -.' ii.vit.-.I I . .'i.ii. i." ii i ".'i lo' i .ii.i'..'...t:.i
;.; f. :y l..v, ' i i , : t. ii 1, i . i 1 . . . in t in i.i:".
AH . i.I.-ri" t'.i.i ! ii u...i,!..io y iivi-itt nil
1 r....n','i v i.t'iu ii-U ...
Tin'v ;
rt. n. Mi:i.'.,ii..t
1.. :;. 1 . 11 i iiit.
,,y tin
t:. .i:m;n hii.son i,.-,,P, , ,
, ..;:.. Iiiut ':; l.i,- r -.uii.' l 1! .. 1' ..
;-':.-i.-, i-'ol it ill 1 i '.uily niton '. t- .-i:
lio I'i ,. -i,,n. I.titinTfijui .' .'!
TIlfiMn-.'-'X.
1 1 .
I F. !! ( r !-'. r k v iii -.- ts ini'. (.o;i: I.Nii:sr,
1 i !,vi;.N'ii.i.i;,
V' nr lh 1:1 '"'... . -''.'. I,' '.
. Tlio fiili-oi il'i r In':" ' .uv.- '.. ii.fi.im l.i- '. I
1.UX cf Travis Jurcrs Lr Aug. T. Iea7- i.,,.,,,-,,,.. an.i 1 1 1 , i ii,- "m',.,i'y iiu-t h- i.
ll',.-!, s 0.1 i-oiiii'i.-'., 01. ul tv i;..v. Li. a (" Ti.iii E-oiiiifU'i-s, ( tir.fp. viilt..
I a-.-ortin 1.1 ni' I i.-t,iii? luailo to -
-!!'Mr. .Mi. MX." i)o.-. r., 11.
) l f.1) A WI-..W LU .'.r' 11 "V r-i-ivin;- ar'l
o;iii-.r. :i I. 1 a ii, I null ii-titc I Mw.i "i
, l'Oll:',-iii ".- "I
I.. JACKSON CUANS,
ATTMKXKV AT LAW. olTii',- i;..i.ii
Il.-i Cm..!-. (.!,,-. i-.-i . V.m r.tv. fa'- '.i.-,- ru i 1 ",ir" on .-'ix-oiio I ro 1 1 , (.'I.n 1 ,j, I .
V. i, it. tin" ; ;i.ci '-''' i'f, O.'.s, t-iiitri-. ti .Jinn- I. I '!.
lii i:o. tin';-i.n.1 11 inni-i. ti . - -
-iiik.-.-.. -a- .ui,'. t i-ii. r.i rnux.
I i . , ' 1 . , & (l.iiri, Id. I'll . W., r,.r , 11 .'.!. T'i.-hI.i
1) ihcre ln 110 ,.ii,-,'.l m joi'i'ii-.-al-.-on ! .11 1 ' , ' '. . .. 1
i day .1,,. 17,1. .1, Vol Ai.m.st, I Si;, lU l'tU... . ' ' v .,.. ,,,,,,1 tJ- ,u,l .. .
UiWr.l.i..tr.,-.'i,..,.y,v,t: ,ki v! An., it I I nti.l I 1.
Ac rli.in lot of Itni.l 'i-i:m.. 111 C'K' .rlii-id l,oio , I iviYloiiU'. l'i.. -('. "i'ii I If. '!," Wrdi.. -vl.iy
i liii-.w.i iuJi'1 iNfl. tl. '.' iiM'l' il "i tlK'S .iit.;. by lot ( lior-i'ii , A 1:1 i:.-l 11 ni '112.
No. un Kuril, hy an a l.-y. .-.ist l.y 1.11 iilicy. 1 j ,,,.,, ,v,'n. '. "I' ll .. 11 ll.. .1.-11." Sim lay ami
Mid wi'Kt liy fw'i.l MhW. -with . lank li'in-i! ... nl .jon.l.iv, Anu.-t " a.
.Ii.loi" tlimiMiii. .-ii', I. tttkii. In i-x t in ton find ' j,,y,y o"ro. 1'..., "I l ankliii II ,ii.-i-, ' l'i idi.y,
to lit' mid lif I lie '.oirrlv of J. W. Jinild. ( L-,, -,.
Aim. A i-.Tl.ii 11 ti n t id In ii-l iin.il.' 1.1 Wood - , 'i.ji,iUii t, V11. --Unit.' I ShIoh Hotil," Tin !
lllll t. , .olillllllilri . (I mil'", Inilllnl. d l.y lltll-l.. (.,v Wi...,'-'l.'i.v. All ;...t il aii'l I.
ol ll.rinin.1 t-itotl, Jr,.;iml U'. ll. j1lij...n.I.r, ' ry,r j y I't'tf'lXJC UluMFhU'.S
Itll.l II 1 ... ll L .J Il'Tli- ill, II. 1.U IOI lliou." 1, . , a . f 1. C...l. ...I... I 11-
Hi.li:,, ilii-ri'oii. S'Ueil. ti.lie.i ii. u.vi'i'.iiLoa fc'i'l ' In irniiliiintit of ilii-n-eii of th 1, 001 und ' ' ' ..... ... .' ,,.,-..,1.. ;n ,'..v , t.r .1 i.l. .1 v. i 1 i ..r,iv Injti.rv the 1 tj.vftrn t'...-v '.i ......!
tn l.t Koll ..it till' Jirypcrty ol li.,. W lto':k.iil"tT- Cii'.r, l-iv-r. ......m.-li. It....lr.. H.'.-rt. n.T,-,'f, r.1, ' m.i' k.'l- Bud m. loniiiliiin I'inniiv Mil .li-.i i. ,. rr ,' V "V! : r i ,,,, 1, o ll, of " '
n, . . . . .hl,j.t-r.,fU!... ft.1t Mxm. KryAy-.. , my ' ; ; ' n; mmelVvU.rl:trhrX. . HI'S T.AVl 1 lu-ur.-i' (.'til.'-r'.' l!.!.'. '.f'li.a.lv . .ie.''.l', "itm Pi-pt. , li,.?. . t
,',.. t;tlv tnki'ii tin' iliovi- M i ll km. '.vn :m.. I. 1111 I nn ti-ll a .-t.rv i.l!"T nrli.-'i- n.'n.il'v r.:.ii.-l in 1 1. 1. P-Tsni: lire !.(rt!.v lauti in,-i ..
r.f.iariit. MiU-i" I'ai ii. tlmt bo Ini- 1 ntiirlv ii-luii'l mil r.-1 n in 1 -1 . i- 1 i! in 11 ,. ....iitry. ul:: li t!,"v ,!'.'. r I , Hi nl'ii i"i n j. V ''uyiii;, - r in any way ini.i ; .
Il.'.'l. Irn Si.liin-, M. Mill.T. T. .1. iM.'tili.o. h htyli- mlm-tml ti 111 :', mid liio Mant- t.l tiiv f iir ip-1,1- 11 run I c I: i l in il., i-..i.i.ty. Cull .Milrl. r.iv, one r-d ...id llm ..ilior l,.',.i n:-
Hnidford. Win. .41liorl. l-'riinri-i Oraliiun. .ir. ciilin- triuilinj,' .-oiniiiiiniiy. bii. I iro lln- ni'tv. I.e.itiiii'iii at.-li 't-fttl. in ''i'- ..'.-i-Mi'.n i .1 !'. Alillwnnl. .1' "
Kin v. .Tolin Cn.li.-1". Jrr.'.ni 1I1 Krinr, I'ofrr ittc t tt V inn" U. Is.iK. Iji., ue tli.t fnid c.ws liflmi t- m... nn .-
1
-i-T. "ii li.in only, uHj..p tu nw "
DAVii'
('In - I. .1. I'o'.T.
f. : 'iri'l. D. K. I'i woilrr. iim,,"i T:,',m.
ri.i't. i.-vill... ll'in. f''iiKv"k. J. iliu lrvi".
lo , 1, ni. .I0I111 S. Ilinik, t.-u Ootmli, Jtjin
Slim..
Ki r riis ih. II "1. r i-r n If. lh-ll, John II 'nry.
('. vi. 1. I..11. ('. I!;ki'lniiin. .
(li.ni'l Al. -i M.iiriy. .tl.tx Irvij.
iio.li !.. i-il'ih Irtvin.
lirnl, ii.t. Tlioiini II. Forvi-i', Jaiui'S E. Wat .
son. S'.ot't' I -iiilcr.
7.,l:':,. T! lint IViH.'r.on .Tr.
K'Ulliiiiif. ','tn. r.i'i'li't.i. Il.iiili M.'tloneqal.
I.ntn-i'i.r... A. M. Smith. Z n k (l"lrn.
Moriii". .Milr 1', ll'.n.
Mi' I'"
if' f.
11 p'i.-d ttiti. t!io il.oi-v-t n iiK-runc! li- 'r ''' pmtn.'i
ll.i .1 I" . '
,1 II. .." . . .
ll r l.ll'lroi .'11 il,
pit
I ,-r-
... .IilSSTAELI, . ,',
whirli 'trihi- lir-t and 1110. -t i.i.i.in."li..t. Ml the li, ,1 .,r f ,t:i 1.
loiirl- villi... n ilnyV travi'l, will iili'iiy: If in ,liin. !''., H . f. '.
.hirr'-n .!' cirol'iil ami nl inn it i- I..--! I.-rs. In
,.,',', - A "77' 7
';' air n I I" 'I m "i; t.:r- 1 '.I'T'OV A',1 (, -ri-oni. nralior
. .I..- 1 1 . : 1 1 , '- , 1 11 1 1, i - 11 .. . 1 11 . 1 n'-;i
J.".'i.;; voa.-.
lit-riv il.-ntriibi'nt "T Ids Kihli.-!i:-',rnt wi.i T T fl T li:' ' f : li..ii:i ir.-t- n on iV r't.loof
i.i-l ll'll I'll ,1 lill ' 11 l-i'i'li.i.l lioiu I .'
11. " in lut ,r ol' Si. i. v U . '1 ,:..i,i,-,,n, ,! 1
A. 1; n-l. I -7. ," r iv:.,, a, 1 have f r.
vain,' t!'--t-.'..,r 1111 I will u..t .a.' it.
i.rai;i, ro ":,!
A,.ri' 7th. K'7. nt-i.J.
1,1" K.li.liod i',i nil till- WTifnrt" 1111,1 r
ru- tho tt.-;,.-. tfT'v.'ii, r roirr.1 ,ir-irr,
innt. a. 'i,,. - H'.M. A. V A -ii.
lULLIC H0TICS-
VXV I ' i-M.n ki:o'i.iA- tiii..n''lv. - ... I-
ii" r !"' k .. iiii,' of , .mi
.,';' ' 1 1, irl, 11 :;, 11 1 , l,...-i I . t t'i
' 1 I l'i." ,.- ,,
AIh 1 ilfii,'.:.tit inli-rr.-t in uTlnin lim-t ..,1 1 all di-;- i,,i-ini IV,, in Iiiii iiio 1,1 1. I'r
ol It.. ..I in liinil li..' 11.11, .miiiiii lili nt-ii'i- ttiili I" m t.t Wt-AKir-" ""d Vi-inalf iliM-..-h ..l ull iiti.ln
m-r.-i. oiim i-'l, It's In li.-.' miil I ,K loon 111 .i'.l.i. iilfo nil iomi-of (. llm. "li' "r Inni: mainl in;.' 'In im-
J-'r-iiMlui.t'i. inli'i. i-t l-i'il.ii tin 1 n.:-i iijlli. Tu hi) .,. Inivi. i-.ivu.l t.i lr. Jiirks.il 11 w n Id widu .','t-
mill fb ill I , ' 1 ' l 'y 1 .1. I 11 J iiii ll' r. ui i'i'in.
AImi A rrrlain ..ae nl' Inn. I r'ntwU in i.n w - K lili I I.A U VISITS. I'r. .Ftnk'on will ml,.
retire lo tp., cnitiiiiii..-; 271 nviri boniidrd hv tlio ri-itlur v i 1 1 - In n Imiri' liniiil'"!- "t th prinripal
SUfipiiliiiiiiiH river find li.n.l. ol' 11. 11,1'.-. .-uick' lottns in I'lii'.. lVni.wylviii.iri nil. I .Ww York. P,i-
11,1111, Mitrltell ntnl l-iiilrrioii. ttilh 1. In. inr linn.--, linilf . i.n iI.ih lmve lln- f.ri vil 14-- of 1 -n'fi.u
fn me Linn, nut ti.i 1, ..ml oilmr ..niljuii.i.iu-.. A rn! ir y. i.n.-r in from I" 'or.-t) iimni'ts - a
'J (Irrlii.r.t.- Iln p'oli'. M.'li nl . nt '. .11, s tlmrt-i. in.illr. 111 triy liinii v ra. i-. indi-f nl.li. in 'i-
To in? sM III." I'li-lM-rty .f l'l,ili. A11I1.1. ' !..i iniii- a rnic-. -Jit in ilif.'ie.ili ,.r any pliy-i. inn
Al.-o A rrrinin trnrt of l.nol. -initil" in Piki' .. u .orril.,- n .-"iii--"- i'l' .11 --liriii.) l.y only ...
tp., In-j-tntiinif at b po.-l. ilicnn- iiloni; k.i.ilii of S. ,' , in, l.i.- .iitirnl. to t'U'rrt a pi iui.tn.'iit mid la...
C. Ilri l'iiin to Xo. iiii' . l. H p r. lo 11 ,,,-l, liitf.' '.!..
Ih.iiri" nlong liiii.l" id' Jamit ( ro,,l, v X. L. IVVAI.IDS SIKH'I.H MARK WKU. Til!-;
Ila pi-r to n post, tlinire nloni; l.iml oi .lol.n Tor- T I.V. :ii"l full inly pni-ild". Tlie Iiini" i-
1ir. S- .rilJ E. I Ut pi ri lii-it to 1. o. I, mid llnnr fmiieil. and ll;.' appoint"!.'"!- "ill l.o pun. tiially
l, lntni of Otti-im S. ;'. w. tl -i prr. tu l,.';jiii. k, nl nc ..lu t r.
l.ip. oontuiniliK 7(1 -r.-f. ttlu nl HI nif.-i. i nnrnl II -irk ill. ai'V .'ll n fiif dif.-ii, ., not drlny
axil 1, 11 1 Ml r I. lit llll' It l.oMI'l' 1111,1 tint II tli.'liton ... 1, a III, III on V ti llll- I" I-.'.OIIIIl a il rciniur u i-nru
rei-k-d. Te ho ml'
bum.
Also A rrrtaiii 1
1 1
UOIII, ,.llil,' ..,...'. r,", i,,,,,.,-. r - - , tn Ol 1110 .'.-lllll" III f. Ilit.llll I.l.llhl', lillO , I i lllt
lot of Tlioinpnoi., south olid wr-t I'.v ..Hoys tfiih pr .'nrk-.f. i.lllioimli pmini; Kpprinl nltention r. I irrrc", Willi willow l.ox. i low?. I Mini.- lu-if- c), nrli. Id ro. dn-'d.
home find kIi.I.Io. b1io, nndoll.rr Iniildiu p Hint- to I.uiil, Tlir.ml. ll.-arl ...nl F-mnl- ili-rm-i'i. ii!.o I'rr, I r-'d ycarlinii (.ipm, flow in ic-.sio . nl , ,.,.,, ,, , 1 X. --t, Y..1111 1. ,t Kiith
on. Tn In. mild ni thu proprrty of J. II. Jon.-. iiiiiiri von-iiliHiiot " in nil (llltO.Mr di t-n- ..p Llti.n.l Kinj t.fli'iriiM.I.. Ip n Mo'v lirl..nS 10 ,,. .,(llini Jt ( , ,,-itiio ,ili,iinu-l
Ali-o A rrrliilli trnrt of liind filmito in l'rnn iiicidcnl In tin- li" 11 M-lrni. S"..i.ir many 111'.- und lire in hi" p. ,,.-io 11 on I ;i "i'.v. Yoi n;'. Ini" of Hell town-!: p.
(p., ctiiiti.ininit iiliinit 'fvt'.ilv (it i 8rri-., I'.'i.iiilid tlion-nnd raso every year, lie in well pnpire.l I.LLI0I1 KIXU, "' JAM KS W I' H I.KY,
ly Imida ol' (. buries tloll, K. in Monrt-, ninl M'Fn- to (jive an opinimi u. to tlio riirnl.ilily of liny June .., If1' pit. .. JuW 2'J, 1: i. . Il.-r-i. r. .1 . i ' 1 i. the -.hf.ri fornu ilv o, rui,ie, l.v Tr . i'--
wi,.h ' 1 2' ;r"' flrun "':"' ' " iTt)T:iMU("ii7 " . v,;..t ..'..r..v r.;.:.::;;.-.':...--- . , . V. ra"'i -..-t o..,i of Mi.-k. .v., ....
Inline licui-e mul a i.nm tt.i-r.-n... in tm m.i.1 ns , a. i.. j.h .-v.-.. , . , . 11 .....-...... ...1 ....... 10,, w ..i. -. .,.n -1 ti -m , 1 int.. I ..u.i h v. .Innri.; 1-
lll ?tvl 11-- I'nirf ir ..TirBn? vn ip. 1 1 111 1. iuikiitjia n'l.tnn:. -j. iuv in , t.t r,'
Mnr mil? 1". W. F. Ut W TV.
v.'l,l.-, lj A'. mil 1 1 II 1. Ii.le "I 1 -l vi ilf" T -., ., ... ,.
in :n: lo rn ''I'lii,, I to tl'f en ! 'l i' !l'-'l. .''I "T-,11-
I tio'vit": ;i.i o'i- .''i - i, ol. I.f .1 I., "ilt ' tin
) l'.i I i. !'.' lil('l'.S.-Noll.'.' i, h .'- il,,.. ,. n ,1 it. ; , liiitr- .....i.-.i t!-
1 fly uii-.-n, 1 1. uf-1 In I'-.l l-.v.-iiuc ''.' .i'l' In.-" ,1,, lin'ij il.u iiiiil'.i I'l ..i
I', .111. Vt illiain rlli -Moi-rs O-.t-eri.i, Wiljniu. I,,.,.,, Miiiiii.e.l mi'l pa-M- I i.v 111 '. null'.', it 1 .Hl.'.'.l II i'A 1 i 1 ,1 ll,,
S. Spi'iirer. lii, d of rerm tl iu ll U nlll, n for ilie iii- iimnf .Inll.S I'A i 1 1.1! -OA, .
1' k" Jaiiie- II. Caltliiell Jr;, Ilntid Mill.-r, loir-., ,-j;iiii e.-, cr.d tor and nil n l."H in any .Trn I", 1 .".-'', p, I. Ail.'..',
."iltioli TI.-l..ii.H, lii'ii.ye l;.i.-. liny illli I'.'ilrd. I.nd tvi.l In" pie-. l.l,'.. I , lln- ll.-X' . .
Wo, iilum ,1, (.'o.'inil liinlri. Orplian f t'o.irl of C'":i. .!'' I r.-ntii. to l.o 1 1 I I , 4 . , ( ,,,,, ,, ,-. I. TL'-f
I'r i.' li
',V H":'-f ' "-; I
il I. . 111". .V.I " ','..
' ",'! to T'l'l'-'itl-.
f::a i- MM'
- : -',i--
to ii1 ci'ld;t3':'
I'riM; - . 1 mi1, ,,!',nii in ...,,
; n .....in-...in nan. iin-ieon ... n- 1 mm on i.v u nn- u. u rvunm a ,. -- - - - id.. tVwrt Hon-" 111 tin- l...ion'.-li ol ( 'I. nrli -II. Mtnil'li TP-S T t I'.i irv-. lit I tuv 1 1 im; ;. o 1 mi . 11.01 111 .11 i'.i '. . .
I as .hit prop.rlyof John 11,-p. more proln.eted ...id .lilfn-nlt. p.Vl HON AH pM-.:.,.".e lirn-l'V rii.ilion.d cim)N1).ills .hl. ,l,',r, .M ly f Al'tilSf, ' , h,nML lvj, ;,u.,,i .My , l. ' "I" ! ' '"-' 'T M
IT. ,l:,ek.-o.. will .n..kt-.'.x.,ii,,i- ..nlie Iiiiik- J f.R..ti. pi.rrl.a.iiiL; nr l,',.d,K for .. H I..I.. ,r , ,',,, , ,, ,,. ,1 , , - . ,,',, - ' t V 1, .'v .- liil. A!1 ;"' ""'" l"i;"-' t: 'i'1 ' ';-" - '
lot of land r-itn.Ue ill CK-nrlWd nnd Chr,l, hy in.- n.-e of tlio Slrlli.p... frer of Stallion. 1 I...11 l.r.y llor-e I .-ell l..i,'.V liar- T ' f , ,.,.,,,, ,.f .,,. , ,.,,:,. ,,i,liM,,,. ,',.,.,:..,, I'lk' ." ,. ,.' "" j,v H v ' f"r" r",:'!" ' "' '" l" i''"' "'
MurkM Ktr.-t-t .VM'-el. i-,..l.l,y vhnr. ,.,.-, I .,i: Sled, I Tnnlir. sled, I Sir, i.l, ,,.., t . rix f ,.,o nf W illi.,,,, C.irk.-. lnl o , f I'.ni, .. 1. . . 1. 1 !J. 1 . m r.l. f Jr.-i,'.- t 1 l.c IS oivn o.r
until nnd we-t I'V 11II0 vs. tfiih Pr .'nrk-.n. iilllionuli pnviiii; Kppriil nltention ed irrrcn, Willi willow l.ox. J t'ott. 1 Mini.' lu-if- i-,nrli. Id ro iler'd .... .. , n. i.v 1 11, H ' ".f .lA.-.i
1)11. II. V. WILSON,
I T A VIM. rrn.ove.l l.i.-,::;, I :, ll,., i.e.v dit-l. JOHN TROUT M A X
1.1. 'HI,,' "" St.'.-oll'l rtlVl'l, It'll! pioilllii
. 1 .... n. .... 1 ...1..- .
I " .".... .a... un il nil, k I fl.lll II'IHS-, MlCtl f. Ii'l I ll'll ii ill " I, ' : ' i I' ,1 t
til propi-rtv ef Cnloh Moore, et. nl. nJm'n i f ll. i , - ;
Mmr. '4' ''- .--'.4 "' " -"r .ti.lv ?M".
ind n Fbvicln.
uwy nn.-tusr flTIM, cnliiiu.o tho lni.-i.ie. , i , i.
mil rail as lii'relnli'ro. T 1Uid Hon--.. Sii n and lli'ion,,, ,, ,i
C KUATZKIt,
out. nnd l.ocusl iHT.-i'ti", Clrni field.
I'm. 20, l-ffj.
V'.'A Ijl'ink" fnr f.ilf jt th f-V
Kr
I'
V,