Clearfield Republican. (Clearfield, Pa.) 1851-1937, July 21, 1858, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    hi;
1 h
'Hi
'J
' i
I
I)
A
III
I.I,
I.
11
:..V IH I
I ...
1
I,.,
v Hi I ' - 1 '
"' I ' ''.'
I, , f ,. I if!'. 1 i
II t-- i'li i'l I r ;i '.'. ,
l-.l ,., I '".
I' u .
II. A ' I'. f i.il.
i . :. :;
I l l i l ,i mi i ml I ,i
I? J I-1..:: i I I." i, :
-.'. il.N I -.'I.
T
M' llll
II
UiImi i. t :
hi .-, . .. nt i-
lilil V lit. I
I), o. ('i:
j )IIV.H I..N-lil!"u ii
N- a ! ( i, i . . .
J :.. m.I.ht !.... -
Kni.it it .-: ..ii. ..riii .i : v I.
Ill ( .: .ti. .... y.'v, l':i.. i- T
v':.i I:,: v (:,-., .r !,.,.,
.n't! v, 1 1 : ii..-. t Li- i:pi .
Ill I.'. ' .!!ul "I . ,,!.'! In. I
i":' "I ih ..'.l.. tti. I lv .
Il'l'lll .' 1... -',. I . .: ... . ;
i
ii
, i ii
'i.i ..." ii.. , ; i I :. I. ! .... j
OTIC !
I I. p. r i i: ii in it it i. .',!.. i-.: i . 1 1 i.i in
U V i'l l'Litl. r ,t I,v iii"1 . ,. ,,,
'' 'I '. will in I, i nun.'., iii.ii .', ,.,.,.ri.
hut: Iimw Lrtn li pi t,ini.,l ii i.r!r ii.l li.i.i
l..v M.i' (..tin ri t ' it in i ii I h:i. ,,. r,. ., :,,. , ,.M,. ;
I.v. iiiiii Mint 1 f,i:!i Di.ttl.T A ; .'. v, li in. i:t Hi,. '
iU:.-c . Mimii' 1 .'-fi'nii', in .' '. ii -1; in ,-'i ;i, I
ifni ii'.-M vuv.nl y. i.n Kii'luv ii.,- ::.i .;. v i.r,inK,
iift, i,i '.' A. M. l.r ti: i'.,iV .... ; r.
I'em. ul-, l ... .. in, ...ii,, .I., , ,
il .-'. iiii..r'"i,-,l tv II i, ..... , '.. ... .i
.'IK I fill, II'. I I ,, I,,, ,, ...i ,i,, j,,,., . -j j,,
l.'f lin unit run :i;',,. on (. .: n - t" - I,,
W.M. I'i'; H i
liffiiii'i in ilii- Tin ii'f r-liii. I. .. i' ;
. Kf.
I'ifltllii I.l, .M..y ;i, I- :.
FANCY FUItS iOIl IA.CIL
...... :
JOIIX I'AIIKIIIA ,- CO.
i.V,,, .V,,., !,,, .,
l'lin.'.M.r 1'i,ia.
.-. -1 ;-,'"',.,; ,, ,',-.'.
J AM-y 1 r,v .
Wholesale r;ul t.ct.'U.
Jr. a :.. mini. 1 .ail it,,' Mii.-n:i...i r )..,
a I.,. 1.1.J . .-. .idnliy t- i;.;ir i.n-
........ ji.uit. 1 1.1 . rnr l.ihl' Inritu-
nit-n mill l.iiii'lH-:i ; Mmi- nni.-i.t , ml., nr.. ,
1 1, il. ni mil 1
' u Kurn ilmiiiff tl,f K'ii,..,n, .in i,'
;.'. II 1 . ir 1 . . . .... 1
. . .y.. . j, 4 ....,.,.;, (,..,,,',, I ,-.,
I-. .. .
""'. " .'- '. i- .!., ii-: j
.,'..-,.',-. ,,-.,-' J,'.. .,.,,,. ,1
F..r tntl,.,,,,,, ,),, .-.......,., f yi ,.
;'H,!.An. (.1,)MI. ,,AXH.lii;s. i; M .iij.
H.O .lirC-( !,,(.. lI'Mll,,,;,- -r, ,! Ji;;,,,,: I .
.... 'in,-..- i uifii, iiii'i, r imr ..r. :i .-ii,i'rvi.',,ii, v o
f..i'l nitl.-tifd it., can ol!.-i- 1,,-1,-ci- iniliif. rifnt.. t
'Ifil.-ii. nii'l llif .ul.ii,. L'fiifHiiiy Mum nnv nMivr
' i 1,11 i"s i iiiii. 'iiM' ns.-nrtuif nt tu foli-cl
imni nn I ai tlJO niiiini!;if tuiori' j ri... t l
OH'' '
iia n t'nii.
S'-i't. i'i, r-.,r. in,.
" I' A R K iV Al l-i I V R F. L f , ,
CAKIUAiii: ,ii,. l,K!i;n mki;h .
on Knurth .-(., in 11. K. Sr. '..r'.- i. -m ).,;.;...
Julv 2. I " .r,.-v. ' " ' ' "
""
TO LUMBERMEN IV. B 0THrP.C.
THE iin.!frM-l.v,l ivnul.l r--,.,, il'inl int.., i.i th
I'ilidiis ,.f I'lfaill.M ,'ii,. t: .. ,. j..i,inr ,.,,-
Unit Im lias jn.-t .t..i,.. in I'lii.:. '.'',,; ..;, " v.-r.'
Iiirfjc iii:uilily ,.f ;;rn n. in, I-In,
Rys. Oati, Wheai ai-.d riofr. Su-rhv;,- ,i
Co:.; . nr... iiurby.
lil.ii-Ulip will y -11 in !.u-;;f ( .mill I. i, ,. t ,,.
nitijl von.-t,ni:!if fun- nn 1 at :1 :,. ..-' i.:i,-,H.
Tl-.f niK-nlinn nf lli .. ,,. , 1;, ., . i ,,;'
lirn l -,!',.,! l(, ';,. .,, I , ',,, N, . ;J , ;; "1 , ,; j .,.
Mtbr:- Krlvontuo.lt. ',.. l.iin .." all. (', :,.
!'"'S ''.'en mi l I " -Ii.mm. 1.,-
... ; ,i ; : W'. KKl'J.l-;;;.
. 1 liU,4i''tit-, .'il.u, li :;, ;-.j7.-ti'.
CIIM'KM Hinri,, Tvrniii-. I',.
ri'ilK MtiWt.Ur .-.l,1 r- : -"-)-,i"y ir.,ri hi.
t ' I'l.l """:.o ,'. ( I- -, ' ' !
r -I'y. tv.t i, i ... n
ivlll-n- Iim 1 hi. in ,i. .... Ml,,
luny lmir liit-i n "i ... r :-.
ii ' I!-. I 'ih! e
:!.. il-
-v -Nil-' all v.h'i
''ll .- .
. Jtinn I'l, is;. 7
Ms. ii. i .ii,iiii,i::'.
I I !!!!!!. .
i Nli .rln.;,. IV. .
tti. .... I ...;;,.;
Cc litre n. .-I .-III- I,
'1 I .
J)R. U. V
nAVIXil r. iiU'Vi-rl !.,
. linif on "'c-nr J sin..,.'
!',.l" -.i. 'i.il i ;1 s ri.. li.-i-.
FUKDKIMfK ARXOLl),
orchniil and Prodnre ltoslr-r, i,Uju..
I'ltrs t l.-'U I; t' "I ...,lli,tv, l'.-i.
V I S (J U'THl X
rplIH rartuerrbip i-xi'tin-.' liftttfan l!n n. ,.r.
A sii'Uid in this l Motico 0( thi ,v ,, ,,
' ' 'y ?.""."',:,tn.,M:n'-...
K UUIUT
er;. Saleof Unateil Laud,
1; Zp:;;: ,
ting the mode ..f !!,,. ,m,ca,c, lm,.l.f ,,.r ,,.
f.,' ,'h0 ':' "I ''I'-eitod li.ndi. in ,
tlearlle d miiii.v .m C . "I . t' V
or.mi-rrv (or . ' , ""tf
n Ml . . . . -
n flieoconil .Monday of June iu..t :
" xh'II lowiislnii.
2Vo. A J'.
Gcorpn ( l.tklov,
.WOO liKHl Jlonrv IWk,
im 10(H) llom-i r.Ck,
Sk" "'
' ' !, L'.
111 l.nr-r (' ... nl i.'. ...... P.. ." '"- ' ...... '"''. "' ",l ' " " I""," '.i. I ",. nun nn, iiiiiit uiai'ii,. ,,.. , .......-,,...,.,... ,
A 'ii I j ' s,'," " n"-"-' 'I'i-'"-'"'" or L..Z....,,;.,-ar... imt nn i a 1'ANJt.l. t.IihliO, Crrolltoti, M. : ln ",u !""--'"-i"ii oi Jo-i'li .Milln a, d, f Huraliir I.. BLOW N, l,..wcll. Mum. . C(,)(i t f I' V'l'O IIMMI'I'M
. .- . . ';'''i-'-''i''"t mid i,,,,!.,!,!, ',,m ;,t t!,o I,-, ,,,if,,,,f With mtch indiKv,,,,.,,!, . w ir,.r, nnvlM11iv - "' '' "'Wf l.e!...K to ,,u,l re j, """ptVnroT.t Vin C 1 t W.AiNll'.IJ,
- M. Ml nisi .,. Vi',,!"s -r i,:;u;? '7 box; V'1","'1 "i,0,i,nt " "''' iC"" oM,"il;. 'rihrts- Wb i,,vit" '"' Z,7Z,"a ' ,""jmi,,u,y J 1 wdEating Saloon. ; 'i'.i ..ii ,'.r,.w iiivon.io,,,. APoni,av.,i.
AK.MI.MS1 ,.. I'M, S ..I'l,. I.. . lrt,,,.,. ., ,y ,,,e ,.,,, ..,,;...,, u, lu,m j , , llt ! huipl ..,,,,,. , ,.rv l,y )., ,k,. ; ",,t,ul- , TA UH. .i-cl. tn ,f.,rm hit. old ..v.-r JJ.l.OM dollar. .....,,., Intor than H
1 ITKltS o! ,l,ii. -;,,!,,,, ,, ,),,. .,t ;n-l i!""i.d I-.-ii-1'li'..-....l. r.io.- .1 id.-j-.,,,! n..v j v - i.i.:!, i ..- t'i, ,. , , , lAV!l OSS. .,'"'",l nn'l I 10 pul.lii. that l.o hnn j,,t ! otl.er .i...il..r en. Mnnd fai.r Mntrni n4
.1 J Ahriihau, 11...... !;,., i;.,, ,,-,,(si,i , A.'IKS II. IIOH'I.'K". . l'ly at oni-o f-r an v. A ,.;,! i Mu.ul.l' ' e'''-2''' 1SJ'- "' H- , re, .1 . n , ,1 , ,-,1 Ins .-iia-k of oat .h!,.-. in hi, ,w -a- , get Ml particular.. Krti '
.Ifin-a.-c-1, lia.iii-.' l.f. i, u'rnii'fl i, f,.. .iil.,fi-,i,,.-', : ( nr. i'.l uuU Itac i.li-cu, l'Uila. t "iHuse 2., vvtn for u .c -i ,...,v ,.f tl,c ,.ie. - , l.x.n l:i the htfement of .M.-sr.. Mfrr.-I A Car- I K I'll IU I I; K WN J owoll Mm.
all pu-.",,.- k.i..n-,i,,r liuii,.,.t... , l,. !,,.., t n .;,; ; M ' I.v. la.iio. nbicb mil aUays 1,. l'-.i-mu'dtd iiiiii ,i,t- i 1 ' "l"( - All p.. i-,,.,., ,-,. ,or,.l,v ,. ,,,,,,(. , ' 'r" ,r"' "", '"W More and tl.nl l.rt.f. ; -T:
'"in... aro n ,..tMi-l I i iiii.k.- in,:,, l :,i. ,.,v ,, . ; . . w.:r to appiii-Mioii Lv r,-',-,-i, n il V :i':iii-l pur.-ha-,,,- a f-i lnin n-to ,i,.,.v i,v ' 'T ''" "'. lJ' 1r. pnr.' l to f.iri,i.-li by ,-u. 1 CAUTION.
mil tlio.,. l,:,t-,i,',M-,i,',s ,,r IK.,,,:,,,,,, .,,., ,i,e; til-,.. I V, . 'V;i:MA. I M'Kri.MKX KXiihAVIM;.- Wn lt,.ir(, ,,, in vr ..f HU-v W. TI...i...m.,.. dat.-d i-v'ii, .T'l'i'l5."' ! ".""p,u l'""n'1 i,IF",'1, - -I-T' lu-roliv rautionrd aX,iin?t hiir.
j.au,C -,ll ,.r.-t..ut tu.-i-,..r..t',,,c.;t mi',.,,! .!... : .V , li if.'.' ,Y.. j.i ,K.th 77-:,-, A , ., 1 I'l"" . ii". lin.l of ti,,y pt,,, , pn, . Amru-t, 1S.7. for $12;., I have ,.,t r.-ec.ied ' P ' V IT"' ,"'ur' ,","''lli"' --Hain m,le (rirr.
' i,,..., vt", ,,...-,-t-. ., - 1 '.-.,'.'.'. rUII.Al)!',.! ill I ' ; P-t .!.... I.I..1 I.U-. of ,v,.r,- a,..,., a '....p.- "'"L' tlieiflnr and will n..t pny i. ' i. IV . .1 V?" 'l'""', V'T-; "'r' 1 '""'-"'"'-I ''-"" M. I rd. d,
. ...... i- ,iii, ,. ., , ii r. , .n'.rii,,,,,,,. w - . it.. , ,u-if t t
.; no ri. I,.
' ' ' ' l i'i ! J I" ,,
i . ,n
'I - I I I,:..
., .i ,,, I. .in I
, , I It i
I I ',
I M l
I I . li , ,M I I
III J I. Mi
. , I I, 'ii
tt ..I I
I, ii , 1 Ii
1112 ;-."f SLL';:;.
,,,,!,
ii,, i,.-. i i ,,,,, i
li....
ii m ;, t. il! ..ini
tu 1. 1 :,l l .1. ' t . 1...- I
.i. in
. I
i.. In
I . ft 'j. i III lllll II . I
" -1 1 I'il. .l't.',l, 'ill II".
I I .1 li ' llll I I It
!"lt - illl'l I ", . I 1,1'
li.,.. II, i ," .il 1 ,!, -ii...
V, M. .. M ,-n
. .
1 HI I
j .'..nl,'
lt!'lli M
. i - 'i
ll.-i' I. i't r;l II I nun -I
ii.i.I Ii.r :i W!,.i-
, I i, -I.l.. il,,'
-1.1. I Si, i;;, I'iiihi .
I I
I.V II
I I " .v.-.l. I 'I
i..
' 'I .1.' . .I'll, t, ill .It I,,.
I r .i .. .ii in...- -ii'. i-.
r. 'i'i.i Ki i ;:!.. i.i
n t' . i. ti i.i. in i i- )."-. -
.. If ' -. I ii ini 'lii il
v in p. i. .I'.-i .n i,f
' J 1 . i, - llii-y I" I'i In
--I . n ;' i ii ..ii' v.
i.u.i" r r n'; ii,
Jin " :
II Tili',.
W'T.UV
:
I .' I nil - 1
I,,..-.-!..- i .,,,1, .,,,.,
i'l;
;: i:it li'f li-I..;t in ; r...'. i -'i
!' -I ll I t in.', ir.'i
'i li l- I. - :i... '' t i in v i.i ". i
' 'It : Hi.' I 'i.i, hi, ! i 'nil. :, Mn n i,i I'll. . '
l ' ' .' 'ii. I -1111..I. I i i l, v i !. ., ;; I,, i a I ,.
' '".. :"" I ' ! "!' '"'1. I.ii'ln i'lrl .-'. i-lii.u,.;. . ....
": ' ! 't . l'. I. '1. ':!.. .' I" i'liil li,,,.,. ;,
pl'.t -.).' J I - V, I "1 i:.' I, . in ,.
''"i" ''. i-.mux iiisiii'.i.
; ri r.
1'i r-t'iis Imvi'! i .iim- j.. rail,. i (!...,. J.
K.i-1, r, or f.iT inn kn'iitin,' I ' . . c -v-- in.
..,1,1, il i i him iir,' li. ii.l.v ti..:iii,i t., I-, , i ,i i Cu
lt ;i nl ii ii. I pi'til.. Ih.- ..mi . it ill, i!,,. iiiiii'.i-..; 'i:i-,l
' iinili,'... i : i .,ii:l. I In- tu.- r'.iirt.
inirtKT .-tirrc um.i..
I'll".' .10, 1
."I.
I'Al'TIi'N.
ir-- ii 1 t-t. y f.iiiii .ihnl n-Miii-t
r in int.- ui.i. 1, ,,.,l,)il,. .
t I.!. li.T'.'.ll-
V 1'in ' li.i-iii';
''"-' l.l""VI'l-' (.li'l'.-l-lv. Hull in ,hfn.... inli ,.r.l,
I. ';', . .;.'.. ., .i . ,. , .
1 i.-iir "1 i-t.-i I I 1 . I .. I
' , , ' ""'.- ' "''
v ,1, , I Ha,, nt, I M,,t,i, Sfttl,,, I ,..,i,,..
"'.:lV-,,r"'' ir' M';,7,,T'''' :; !":""U
( ..,.,1.- ,.,,,11..-.n.ii.. I i-,-i-, Inulil,. ire,.s .,,1.1 .in-
L.f tfft--. 1 an-.. M"t... ri.,1.1,... I rii!,',a, 1,
' 1 '" 1 ''" -M.ire. I Mm;..!! ,il. Ili-iii.!!,.
,. . , , , ,.
..... 1 '. ii- .11,, 1 .11.. .ni ti m,
Infill -'.inj'fi h, uur iinl,.-'-.
I ."AMri-n. Ai:i,i:i-;v,
1 .luH.s i'. . 1 s K 1; v.
Jam; 1, 1,-,, '.
F.l.LI.S IK. N tv SONS,
VT ll.f nnnilli I.ii-I; Him, -,Vl. mil,.. ),.,,,
I'l.'.-nii, 1J. .Ml.IirilA.MS, ,i ,.xt,.,rilf
XI :.n I. ; 1. ,-t 1 1 r. r.s uf l.iiuil'i f,
1 .i nl v in;, 1;,J.
J. 1). 'I'llOMI'sSON,
is, , - 1 ,,-
I 1',l''-1"1"1. u ?', H'l.V'i.-s. A . Ac. irnur
"... , . , 1 1 ' 1 1-1 , -. 1 . ...
'I . -Ilhil ill 111.. Imrimgll i ' Clllri,, mi.
' '' - '''.
l ...........
I ""'"", luiviiitf cl,ai,L'...l hi. ...,
r'"'-' iir..svillc to riinu-Iiflil, 1,.-.
; n. i,l ., f.. s,,- , , ' , .
C'rahVri-' " " W"V
.. .. ' "'
V- 'IIAMHKI;S.
i ArIJ":y "" Cl'-iiniiiltliv. Wu.,.lr;. ,,, nnj
; I; .11-.. mil ,, ,.,
i . , , , - - i 1 ".- .'. v HI it i-ll! i i no,
I llisilif! 1 All ,..,!.., . .1,,.,.,., I. i .
J.i:...-, I ,,-. ' v "
-rvH. M . ..I. I MIMU--.I.I. liaviiiKlm-al.-daJ
X Kyl.-i-t-itii. i,..l,.r !,i-r.i-,...,inal.. .V:,.,, i
I" Hi- .-ih'.-.. i r ; -I' M",-,-,, :,, ,1,,. ,l.i,,ini-, ,,t.
fliil--. H- in a ,ii. v- I... i',..,..,l ... . 7.1.1 .
In til, i lllr. I . .1- M ; 11 ,-
Uliil - '. I!" will al.ti.v. I. ,,. ,1 ... ' 1
iifT'in. K -I n- ,, i, .,' . ,, , I '
"I 1 I'". I'.. I . I, IMlfl; t,,,i ,'jl,...10,n v elltaif.-.l
-May "1, l.".'iil. Mfc ''
j .... .
c!h:at i'i."( o i:kv or inn ali.
Illll'l'l'lallt In '
TOBACCO C3EWERS. !
l.d'V-TAV MNN.ilM.-S I
II '-' I It'tll K,l..ttll :.,;,! ir, ...nl. ....rt.il.l.. r.. ..
!l.l llioii.f ..I I..!,,,,,,, ,, ...M,r,:n,,tiu. ...ft'iyft.r, ivi;l, ,i;,- .-n.-ravi,, r at ,',.! f,t-.l,r'J
t"?i,y i.l tliu "i i'l f.-vrro M !'. XT.A I. A X 1 . 1' !l Y -:- - s.t , ,-ar. ,ii,:, t:,-, , , .-;,,,-. ., t, .,.!! s-,."
K AL I.I-Ul.liUKS .. ,i,U I,.- , ,,::, i :. ,.. .nl:, -v.'-,,,,.r. ,! , ' , ,,' ' ,;
Mil'if,. , .s rm-. iinnl.vii., mid lor,-.- iin-l fiiuli,: I l.iNiar.-. ::nd .- 'im,-,, , ...v ,' -J,,, -,; '
"Np.'r,tf..iavc cl,-.iy ri-,1-,., that it f.,i-r.. lln- I'lTt -, , ,1,-d , ..w .j- - ,,...' ,,' ' I .
hllll n l'm...,ll.. ., 1 i i ... .' ' "I' " -
. .... ... ,.,,"-, , , in. iMTiif-n:. .-t
I ''" I!:-"' ill.-' l. "I.i. 1, l.y ...ntfrinc intuj
Ih I'.i.cd ip laiiu.-y Mio In, i,. I, .... .,.: ... ,
.... .- .-iiiiiim : . .I.,.. .... ... i.iru.s.i a lii.r-irv t-. .-ir-v e',-
V1 '' ''-f"'' ,''"","'- "'"' M. noriai.Uii.it.... I., i-v-iv M i,,,:...r, i-'-i,,. -it
t-''i-'i'-'-'i. j.v',-1 ,,.. ..,,, i ,i. ,,,,;;. i
li'l.Ai.i 0 alnf!, ni...,,!,. ,,,iirf !,!,, ! .,'rv-i- - ,ri.,,..',, 1
ti."....;. 1 ,! r t,.-i;.., ,.. ;,, l..,,.i,,! I 'l Ii" mi., - im,;,'i ,.,i- a..;!, ,,,. .j,r, ;
X.-IV'-l- Irntal'ility. : : t - i',, ;, .',,, , v.- f, .in, ' l.l"-l I" I 'l, i.-,: ; iU-. Am ,, . ,t:
iniiiiy 'h- r ,:i l'.r. !'., sn.il.r .-IniVa 't-r. ''vi-l -i.--. -I ilii,' C.-t, v.. nr.' l .-nii .1 ; l , ,.C
Til!'. I' A 1' 1 1 IU'liii,.',ijVn TllOI'IIII.Snr,'! 'i-1' i! " l -''-i,"::
il..-'-ncl t-. dun t.-i-. i.' t).. i r..i i. n . : (Ivmlm. . i 'I I.-, i. 1 1- ;. . , . - , -
, , , ,i, nn i n ,., ... i
... . .... .;-' T"VIW c-otllu..t.:l., Sl,. ff..'l i ,,,!.
'-' ' ' 1 -' '""I iii'ififi ii-fil. I :,.;., i,,-, .
in 1 1 . , -1 1 1 - - I -,-1 s I iff ... . r. a 1...-. i i . ..
in-- i.i :
n ,,, i, t ,, . .' 1 i
t;l'' ''"'I'1' '.''-"'. i.-.-l-.iiu,.' t lie I a .if whi. h
I "-' h'.vi: ,,. viliatfd r df Mi I l,y u-r,.,,, j.j.,.
-' : ' ' ''''! ''''"!. i "ii, -.- in ir tl:,- n in nili, I. i
, i i. in ii;r..ir
1 " - - '" 'l":iyw-..,iM(.,fnl npniitht. iih-taininv j
! " li-..--.. i f T..1 ci. ami i,y -iti,u- a lKa!.h j
li I-. tin- .-1, ,,..i,li invi ;au tin- h I.,,;,. n-.-t,.iii ;
1 .l.-'in,' ivlii. nr, ii-.,,ri,,t l,!i- I...
it,. -ir oiiii-'itaiintis and Inu-ii nln . .), r lit-, .7
i ..il.u uu in. no i r.i..-lie im
nl! ll.f injiiiiiMis an. unj.lon.
f .'!, .tviii-..
1 li-i'C Tnadif." or I.,,t,...,-... r.. , .
: ... . ... . . i i . . n ii j
; LhA'l WAl DMA!.!.'. i
i , ,
lii.f . l.iiii., M'it"CC, ,, I.inim;-, llnidii;--,
l.MIlt A . I AT.- i .r I.' r i.-t -i-i. .....
. . ' ' ""-" 'U
"-l:-"!.-!. '.""tl'or boutrlit or taken i .
" Minli .1, 1.i7 y. .
.,...-,n,S.;.
i!z
,,.', mil,.r .,,.:,,.' iii! . . ' , ,
with tl. leltth. market atlenlH. lli. ,' i ...
" ", ' h.e 11 '""."'"""I ". lli. liar I
' 1 "u"1'" '"'""l- "I wmios and lionorsaud
...I.l. .1 . . '
I lienors and
...... I'l.tlLL- iU. ULA1I.K. ll
ob. 11, lS57.-y.
a. n sn.wv,
Men.
..
If hl AILrl1 F'reignand I..mefitio Men.
I V andue. Sliawnvillc, ('lertlld eountv. P.
U-- j
V I . I l t I I I I, I
M M . W. I I
1 l"l N ' s it Mil i. V
" ' ' I II V 'I I.T 'A ' V' i. , .1
M ' -Ml I I. I riim.l; M1I I "I' ii.
. 1,, i I ., I .1,1 I I I I ii ' I.I III V
i.i: i Mi !..,.,, i.:.. i. I ii i: i,i. i i
I II ,'S . I I I 1. 1., A i, n i '; i I..
I HI I I I" I ..(,V M i-inn.' i tnl I'l . n'
Mm il ! I i.. tn. i t-i ii " i". i - I it. , I,
i 1 1 i ' i i .It- I i.i t ': t.'i
.11 I I ,' I '-III I.t. '"Ill i ' ' I . . I I , ' i . , I
1 III. -a "I It i I lit 'l:i'l -.l-l..- I ..1 ' " ' ' ' ' I
I . t . I . . I " t , I ,'ili 'I ' ... nil, I. . I
til;' I ." Ii i I nili . 1 1 - iii 1 1, . .ii.
iiiii,I Ii..iii .ill, , ul . i. , ..... .-.. .1 liii, iimi
'I " urn m' '( nut i It i -ii' 'i "I 'I r.
I
i.,".
'i.li, i
i It i.li' iii" v , , ,,u , "i , ,.'1. 'I j., i, nt
in II..' 1 1. 1 ii. .. ..I ii. it Iii. inl i i'i
'I' I ', :i ui , li n - I I .I nl ii - ,'t: , - - i,t lli, i r I 1 1 nil
'H-. mi ii,.!.- -i.-i- I i.'t.' i - -1 1 1 -I
i An..'1 1 ii
, i'l, nr. s i'l lilt ..I'. II.!' 1 nl.
I.n.', Tin -. .1 I t- ill. -.
I il'l- 1,11'.' I' lllll
l ."i 1.1 r"lnhi. hi',' M.i h.'vt t .....
rt It ill) . i.i 1 1 ("ini I nil rm II..1I-. llii'M
in .'it ii iiii
i i-l:.-r pin Ii
ih, I, if, in, nl,- I'l r:", r ii ,- i 1 1 1 1 1 1 . . I 1 1 1 1 1 1 1 1 ii ,'
It. Ill t il ll-lll ,, II, 1,1 III,' In-i-itl i l A lin-t i -llll ;lil.;;l
ii "in Mtt.-ii
- , , - .. . , , ,...,"',,',,
I'iii'tt mi..' i-l. mil 1 i i". 'in. -. 'li.iilmt. .ui.
il,-i. ,1 ili.it -" ; i-' ' 1 1 1 I i ,iiv --t.-i I I..: K l.-ui-
in,-.
"Till' T c'"' iT"PT-'I? "
-
iih'l u ill if .-( hi i .y i.l 1 1 I" i t i-t v t'li I.i!
, 1 1 1 i i- j, r I in- t ,-ni- I s 1 1 it j, . i-,,m
i.i ui :i i-..i ... m.-r i.v iu.- ii-i- ..fii-i.i.i-
I, -I A. 1,. 111,-!.. ..: III ,,ii:ii.:il nl' llll,ll;nl
.l"i ;'l', h, nil. i- 1., ,.i. ,ii ni I i.i i,,,i. in. I i.- tl,,.
lir-.-i . t! .;; ,!, tin- ... .-r :t i, I in
lil tl.,'. I" I'l." li'l ' I'll.' !,;,. !,.. I'l' i,"
'1 . 1.
l:-"l .i
li t lil.-, I
ll.lit .il.l
, - - I
1 ' M -ii:- iii
ii : ui f 1 . - M-
- '. ...n!.! I.,-
l. 'r r,'-!i!y tt uvi Ii
ri'i'-r
V ll' I'' it - 1 " I1 'n i, :,,' 1 - vr . li,-,ii :,l
-11 -I i-:- s-!,nli' i-iil-i:,. in, ii, I. ! v ,,",.!,
Il'i - 'il".' l--v .-''. Iii.- t -i'ii-- nl '
ni-1- :i 1 1, 1 1
:' ' ..1, i,,-ii ii'
Illllll
11,-1
.1-1.1-."', t. . .1 ..." I ;i 1 , i n 1 t Ml 115,' I 1 i,f r...
"' ' 1I1-i-l.'"', liiiiii-i, ill.- 11 iii Mi.- i.t-Ur iii
"ii'li Kii-fi 1 i.l !.. ;.'f 1,-,-fiti-,, Tii"... ivlni
'" i'1'iiiiii Mi' ir f.i.-i:,t in..-.. .-iu!, .-iinl I'tniii
i!.. Iii.-: in i i.-.,-!"!. . ,!. ni;, .,.. ti.jr ,.,,li.
I.t.. -I..-- tiiii.'uit i'.fl.,y. 'J!,,. i-inrrnviii" s eiui
I f .-11.1 mi i' lit-r-. i i 1. nut, ni in other iiiniiiH. r,
. -IH' . i.l i .-I U" ' : I' ".
... ... ....
-' ' ' .'ii.
,'. '. ' 'I """l"""-."1 ' I lli-
"''"" '"' I '"""I-l I"
'''. i.ii'.-.-n.niiii- .-n i- r ..r "..S tlic i..i-
!i,l-,-l,,tf f-ini,!,-,.'!!,,,-.,,',,.:., .,,!. ,'.,., hlii..
r.l.:.ti. .,. il- r. I,,,-.,,.;,,.,-, I-',,.,,,'.,
..,,. ..j ,j 1,,,,'ii.l tt-m!..- .r.,n. f.i-!,.,,r ni,,.
l.iii:.l"-'l ,1, I, an 1 1:,,,. ,.11 ,.:,imi-..,. valih"! a'
finn, Il'l' I., lli'l . ,, i, 11 ,. 1 :,:
. .. 111 1.-H..I-
ftnt .-;,,' r at,, l-.i,.-i,it 11 ". u.i,.', ...., ....
I'll"!,. MIL I 1,11 II l-'-'fi',' ll',!!
In
it-., rlli
sit . . , '
" I 1 ' " ' ia..-. 111.11. in.- 1 11 1U1. in -I I'll I! I' I'
I'
".1MiH,v;',TS'"''f,hT;vi:Nrv x.lo..s.;vi,;.;.,;,i;;,;ft,I;:::,Tr.u;;;;r
' 'V ill.',- lUI Mlli.,,,1 t'.!,,-,'!,:;..!,,,,!,! fall- , ,:
-l'"-"'M' -1 li"-' I "I'li-ln r.s ami i n, nil; ,!, 1- ami inail M.a-i.ii--.
iiM-ii.-- ivi-fiiih,, 1 1,.. .Ma,:,,:,,,, l,v r.-lufn mi.il.- . .r. llarlMiiflc i.ill I ,, f..m:. ,1,; ,, ,j,v ,,
'" T,U ?,".r.'',,,V!' V"'.' "K' 1 t-V """'- ;il.ir.,llf .,,..i,.. 1.N-. I.,.,-inV,f..i,H-i,f,..;,'lM,
l.fl.-'l Mll.-fiij.li,,,! ,-,' , :,',, ,.t,.:,t, y,,il I lllf hi.-nl at lli.-if-i.lfi ..,r ,, l-,,,! ,
l.i'snr.M,,- ..I' --111 i: I.A.-T ."ll'l'l.!;." ii,l V,-r,-, . --.ir.
AXMiiViTl'''1''''''-' ' "n,K!:l' ni " ' O-iU l"M..Tn"- In.
.i "ii --ii is! ; .- -. ,','
'v MA i:a'.' !-.
KM,:i;yii
I'i, :t. II., a
.-il.-lllll ,-".i'i',il. t.iil ,1,
iin- lli..- y m'. 1. iinliia,-,. 1 rj I u t i . ..1 - m.ni ..v.-'r
-i..' l.im.iiini .I. n.-rfiit i., i,, ,, n, 1 i,,),,.,-,,,,,,,,,.
i.nii-,'i.ii...ii:f M.-iii ii,,. i,n.i iii-iii,-,,,,,, i - .
,;,.,, 1,.,,.
1 s,.,.n. . , ,..,. :. . ,-, . . -
!W,M ''' '- -"n'!-tcl l.y ,i ,,M. , , li. ,.,.;,, 1
".. u.ri,,v .... 1 , 1,,,. uf i(,
. ' " '" ' " " ' V ( 1 ."I'llM i I, -.
ynr. , arly mi,,,,;,!,-,.:! .'..-iV, .! ; ' in Ti!.
j "'!:'!.-'. t:'"hi .!. j.:.- I .v tan I.i,; .i..,., ,,..., ;.;.
:.-l.
I . III. ill , Ii.'..-..-11-f ...j- i,(, .,;;,,
i-'-.titf ll.-i- ,t'l"i;,l: in, :,t:,,v. i
,'f
:..v "iM.
"i im. i i
I Hint .-ma Mian atiy
! a ',- l
'"i1
1
'!
"" '
.f I Ii l.hl lllll'; f
11.,. !.,... .-,.,. ..
i!Mi: lli. an.., 1 na t t 1 t ,,-t- i. I., .
I ''I till' llll'l'l' lllnll.. al.-'l I1,',,''--' In he .1': tlil.i.,,,,1
I11"' "''M' ''''' "' I'fffiiM."-, Iv,-," ,!,, .
! lltut i.-uiii-Mi .ii.iii.i,.
, . ,1 I-
XhtitiihM.i,, li- M.aMl,,.... tv.;,, ,,. ,v ;
; lliifiliii h:s tan hm-nlv I'nil In lit- .,ii,.!i.!. , i.
nn his t-.t hm-nlv fin I I., ,if ..ini, !i-!' ,-'., ,i,
."i " "I inn 'iii,,,-iii'r.- mil.., ni in, il , .,- , ;;-,., ...
"t'"'.,."'l I.' ...I'-.n-llf ti ,r,l 111., y.,,1
'"-! '-i i !'A i: i : f; :;.
.nAXtt, Z" iVl "lT,
sptin.' .f oi-t-r 1-' r! v I, a
.' nl hinr 1- .r! v l,ar--,. :,, v, !,...o .
"11, h I 1 ,!!. f-,1.
In ii, .in,.- Mil' i.i ..-1 , i.;::
" i n'-iii'- nn- rin-i . in:, .- tt.nn,.. ini,..
'i'l ..I..1 -. . f. .
n. :!... in i,.. .r.r.,-1, ,.t.
i.n. inn s, ni-,ihiii t i hn, .; . ..ir-.-l,' . .....
ilwin!.i I in iii-.-...-,laf . i,h ..,'- '.. .' '.
.1 in i... ..I ... . , ,, ' '
i.it i - in , L ia: I, n
I-i 11 ii.it t nlir ' hi
' " "-( - m " ''- -' i i"ii.
'lit f ',.-, il I -.il ; y.,,, ,;;;,;;
I nriy l v .: u-f n .
I ,, it '1 r, I ,.l . " , .!,
l l.f II ,J, l,h fi. ,(,,;
'!: nl tl, - i I, I. .!.. ., ..... .
"I ' ' - I " " in hi- a :, : , t . .V, ,,; '
"i'il. . "I' 1. Li..!'.'. Mi,.. ..... ,
..i.M. nn. t f, it uii ...-.t-i, j-u .
rin'l".i -d I.v I im. nnl Ma--, -. U',ii,r..
I.vam-. , I '..---.n, .M ... y .,- ir t ,
""' '""'-'I'K li'"u- to .--la .,-. .lav, mid v., r
(i li 11. 1:" M-.-1 a 1. 1 li ..,., .1 .. .i. ....I..' ,. 1 ..
"I ""l .lnn'n.i'v, m cr 9 ! "n i i , .- .... i ,.
1A.KI, (ilihliU. Ci.rrolll.iii. M...
. . . ,
., c...-i. .pi.ii..a,.t c;...i...i;,.-u r'o
i"V"0 '":'r"""-'. t'" l i-'i l. l-v r. linn mail
j "!'' -I "'" "f "iir pul.lii alhun. n. ,.
: n"i"',"'i d Mil...friiii"ii rtn-f i,i... eni.tii,, . i . 1...1.
' "' !' M '-'i.i. no Vfr and ,,, Z, K .. in
Hi" diril,.i,,. Thi, ,,Lr J .,.
ho ileyir.. I c as ug.-nt. or I nn CIMI..
-J-"
republican job omen
K"'-'i''l H"""'1"'1M s to l.iiy.'lv ii1(-,-,.A,
O' ill.. 1
sl", k. '."t"l ial. mid tv
i li" .!(.
I ,.i I'm I 111 il,, ill I ..... I . 1
' ' " ' ul
"" " 1 '
I'l Ml'll I IIS, ri;i)'.KA!MF3
J'aI'ER UihikS. (!..., i-i ,t
I1LAK?,
' Lauhi.s,
IU1.1. Tk ki:ts, II amiiiii.ls,
, . . . ,
Illlil "VI TV k lllll l,f .... nl .......11.. .1....
. , i "r.ii.iiv iitn:i;
"' ""H'.V Jl otli,.,.. Your onlftis ,.n
t ..... : ii i p ... . ..
h ort'nilry jol. oil...-. ur onlftis en
tl'UKtotl to UK will Vie fiiillifnllw tvr,...t...l
LAKRIMEK &, WAKD. j
,,, V I .1 1 ..''11 a.'l.'.-l 1.1 1,1,1 .1,1. ,.l ,i... I .1 t I.l. ,1. C". n... 1 1 . .
- '.' .. ". in.".. - - - - ..-,.,1-- ti ,-i u, n -r i ,m ,,,:,,.,,iV i-aui hin.-ii atrinmt i ii
Mint hiihii nf Tn'i I.--I '.(-" J- "ii i'i" "I i'l' r't- to iniiiii.li tl, stai,.- -i'l " in:;, or in mi y nav iii,.,,llii,.' .ml, -i " 'ro ''':'"'" ''.V n.'.'ei.l-, retuilin my put
thy) m' I'.t.i t Ff.li,
' iintih , " ..,, i i , i ! '
1 t ' i 'i , i I, i pi . i i .. , i
' ' ' ' 1 -1 " ' ill iii ! : .,.....
'I . 1 .. il . ... i.t (,.,) .. i., . i.l. ,in,
i II ' . I, , , ., i ., j I ,,,, , I, , I,,, !,,.
" i i.i ' i . i' , i,i " i, , i , r .m. , i ii, . i
' t . .ill 'I ..Mil I.l ,1 I, I. il Mil" in-., I.li. '.
I, , ' ' I'l I ' , I ' ' til,, I I In l ,t i'l'. . " l I ii 1 1. i 1 :
mil1 ' ' "' i1 i .. I. hi Ii i 'I in 1 1 ., il,,' f.i i i it ul
: ,.'' I'. .,. , ,1..
I . i I "! . , I '
in ' I . : Ii .M M.i
J I .
,
I. I ii. I. 'I .... tl - In
t , . :.l .11 I't in i .', I I'l".
V !.! .. I ill'" I, ,.. . i.. ,,, ttlu'l,
II"
"I
",l
I
I
. 1 il. i. I- t
-. i -.1, ; J.
i i, i i , ii
I'. .... I . Ii ;i i 1 1 , I
: il. i Vti.il 'I'. II,.- .
'I If I I i .i - t I .)!':
... ,. ,1 .'.I.l..., I
I I'
i'i if .-ii,' it.,
ni" h i !;. iii
mi l In mi . . I. ... I, , ''.. , I.., I I.. .1
-, Tin' Iim, I in I,,. in in lit ,1 r. 'I mill nl,ii. pon
. i.ii.i,, r. i . 1 1, i I., .ii.-..-. film!."., "'ill. ml
in in .ti in., i. j.,..
Ti nun hi r: t i. - 'I t n ... i i-ni ol' Mi,, nl,..!
,lilll,l hllll 1 1,1-1' lll-l ill l,.. lt-i
,r,-i iv i. - . i i. It.-n i..t h. ' 'in' Hi inl if ilii- u
, inii-ii li r li, ,, .-, i-ni,-,l ti i ,, -u lln- ii,-:ni-.-. l-v 1
. ii ii 1 1 rlii'i'. I ;.. n. I. i,'.' mviil.!.. iiniiinil'.t t..
Vm l'ii' .l I.H.- it ,. .l.itinMiiiii I'cii'i' r.
I'll i-"ii' .MViiL.'l , nil.- It i'l'itl ul ,1,,
il I I ii il 1 1-. il h'l 'I I 1,1 - lii-ri-.i - in," II II I' 1 1 iii I I l
I f i.ii.i in ii,,. 1,,-ii-,,f iliv (Iff, a-, ,1. i ini'.t I, i i ii
i.l 1 1.,. I.iil.-,ii,f i-ii-li itl n i In- is f..n lit in, I
I.v tin- i il iiii.I lli.-i. iiniin.l.'r iii In., . .-1 .1 ,ir
i.u.-il I'li.Min in.-I ii. i . nli.-i-it ilii inn i i--i. i i ii,-
i-iir, I Lv jii'l.'iiif in l.di'il mill i;,.,riai:jr.-. ',
. I I l.f i tin i -in (riv.-n it I Mu' i-,,nln m,iii,,ii
"II ,,l ll.t" I'ltihi.f; I'i
"I III.- lilil .
-M.i I:', I.-.--. ,Mt. HiiltAllAl illl. Tr.11-
(Hi: SI i; Ml ir AIU 'I'IC I'Ol.Xt) 1
11 'lie from Window of .llrrnll k Cnrtir's1
TlirtT-Mnrv I'liililiiu, mi Scrum! Sirr't,
111 llir lini'niijii ul I li'iirln Id.
II llll II 111. v in-i- 1 ' -'-.i f-l In ii-,;ii.ii.--:i.-iiii.. ii'l
l-ii.-l.- ,. VI X "Itil ."II II II 1' lilD.N WAIT.
w
Tl.fv nr.- n1 -.1 1 i-.-i-iir.-il I,, tnriii.li, til ri'.iu-il M 1-
''''-, "n- f .llilll ill 111! i .' I.-..- ill nil Ml. 'it' 111 ill i. .
liAU 1 1! 1 1., X A I IS innl S'I'l. III,. Al.-n ll,,,. I,.
",' nii'fliili.---. l'l":i-l -, I'.il.'i.l Ciil-in.; 11. i,.-..
II Ml" 1 l:: I 1 in--. ' I nlnn-. I'll'' il , .1 11 :i :.' ,-11 1 1 1 t-. 1111, 1 l'ii;i-
In- 1 ,hf it'll Mint 1 n' - :' I ."fill. 11,; I :in- Ini- l'ii.'..-rvin-r I'rnil, 11.
:in Li til.fii 11.- ! "'' ' imi l.ir.- tiiii'ly ..1' ,i.u..-i !u'..'iim: utviuil.. I
'"" :' .".M 1 "ll- I " HI. Ill I .11.
! iiiH's.-'1ii.'v Ini a :il,., ;i lur,.. u..urliiii'nt nl ,
j '"'I'' ''"i'l-mill l'url.r Sinn.-, ,,)' ihe lj..( innl in, i.t
: "I'l"'-' f-l I'litle i-n.. ini.l iini.inj.' tlni.11 trill lit- lnun.1
. tin- f If'-riilfil M.W Wnl;l,l fiinK ."TOYi;. !
! -Ml i,i-.l, r. I',,;-(.iMin,:.- v. ill l.c ilutiikluUv rutci
' 1 "' iimi J.r..n.j.,ly mi-ihl- il t ..
l!lltlM--iMlnU!.r u , ,.,-.
' M'-y ffii.y a ini-f innl in, ini,;, ,;;,,, I,,,,,,,,
1- tt ii ii . 1. ut-Ini i i.ii h, -. Mit-y a 1 ... tt 1 i-fi;
"i I.
ii 1,,' r
' 1 ' 1 'I ' ' I . I Itl I - -1 1 1 , I 11 .-1 1. , II a 1 1 ,i, 1 1 1 1 li -!' . ,
I" H.'l.lil,,,,,,- W,.. .I.-..,!,. J,,.,,
I Iia 1. it
, In v r,-,-,-i -, fl, i,.,.l 1 i,.il ,-, 1, , . ,.,,,.!,
I , ' ;
.v in, !,. K lllll;
! -i.-ll-i..
NU'iiV l...iuiv. .1. ,;. m :: rm 1, ,
Ml.'llll'l n 1 II T V r n II I 11
.11 1. 11 1 1. .-ti, i.m . . i.M ,
. 1. .....
D'i
lllf. I
. A ' 1. 1 iimi i.i :.'if 1 i.i- ti.-.. 1.1 i; -.,.-iii,
1: iiti.-i-.u-i, i- .1 . ,, ,
nl' M II. lllf I"-. .1
i.i-:ATiu:.i : miitiii:;! :
JIIIMIY II'. Willi. VAX,
I ! I'i I tl T I I, ..I" I- I. y . . , 1
'-I. "I ' Ml'fll I -li .-hliLS Mll'l '-' h.'l-
'-i.er .lv:.,-.-,, N... So:.ii, liiinl..!., l'liili:.
A K ""r;.1' ""ii.-ni i'f i.M Minis .,1 i, :i,, r.
' j ' - , ''"l ''''''
l i ill, .W 11 ':!,m.
(lie a i W a ( f Ii t s ii ti ,1 .1 curl r j .
r ll"I..-AI,i. aii.l KKTAII,. ul ll I'lii:,,.',,;
i niii ii.-ti.-', a-,, , , ,, ,'ii-i-i-i,,
i'l X'.., iiiii X",ii, Si-, , -,,i :-i,-,.,., ,,i i i, ',.
l-i'l 1..V.
i-.ll I,:-.
:llt..- In'
n,t--ll,.-r
I
-. I- .-..:;,!.
I-. I'lill ' , ',-;
if. ;--t, ! . .
I :
I l.'.l I .!
1 .1". r I It i r .-' n ,-l .
1
''"i'l J I I'm- o I , .
I.'
i:. Ll I'.'ii.'i
- I tn
- .'. l l
!'-, . 1 ' I'
: '.i ,1, U
"! ' I'.': ' . witli I'.-n -il nn,i Ml
ll-.
.-' - n
'I -1 I I'n: ir. -r 1
-..--, i.-.i, r.'
"Ik. fit. i.I I--,'. I.i;;,,.
"rlii.ii. All i. " v, a
' '" 11 1' ' 1 1 ' i ' ' - III
mil. -.I
- (u;;..v
o , , ,,
,, . - . - . ' ' 1
:. i .v..-1 v.
ii. ivmouryox,
)lli lilt), la:i .- I . '..n i 1 f il': ; ! ,l ,
n' - - i , ! . I V- ,ii, , ,-,,-,",., ,,1.
'I l;..l
I .1
1!
I.l) ltl! V:-.s
"I'-'l l'"l i": li lal.i-i, in
!'-:i:.:- I'-, 'I 1 X a
.'Va::i; m ti,
;a 1' 11 -I, im.':,: t,:'.
Di;. ;r.n;ti.i'. iviii r,., ,ri;v , lv
li-.M' .- iimi !.,- I.n. r-.-i.i-i-! th,. IV,, '-:f ,
fil-.f, ali'i
L. ';,
i..Ai
i'li-'MP": 'X. iia ir
roll I'i iiudi i s. .
i .i ''in- nl .,1 (. ... ,ii, - i,
1" .-. '".'. 1.-1,1.
I
Aii ', a. i ,
i 1,1, if
L. JACK SOX CIJANS,
. .,
-, ' Al LA ,l ' '"'." i"1-'' I i.
i.i.'"iiff "ii .".-. ..n 1 .-ntft, fl,.;,;.! k.j, 1 ,
' '
'! 1.7 i..
- in 1" --ion oi Jii....,.!, .Milium. 1 . ti
, i . . -; "
'. p"" ...it hf,,... ." no. i ,.,, i. i
PUBLIC UOTIC.V..
1 XV p.-imin. k,...-is ,....Hlv, , in.lct.t.. I I ,
a i "if or I.-...I; i,..'-u,.t nf (,," ,
i'i ni ui.,.-. urn p,..-iiui.v rfi,ue-l,-, to'i-,.11 , paV
"IN "lln . ii i.-f tiny v. 11 l..i I,, nt, -I ,,, ,.,,,-,!, . ,',,
lii.f. tv.ihnhi .... ...... i i,, '
.!,.... . . .
I it A.M. 1 , (.'OMiKlET.
1' rt-litlivillc, Jli.y 5, ,,S.
TO 1IY CREDITOP.S.
T.. l . i - r ....
f-r.i.iw M-ci HUH III I) iMHly. I Din , .( r.i.ii
..-.tie H...I .'l..,c ..II .y w..Vi.llv L,iZ l
All 'fr.'' l.:,vi',?cli,n.nCainJ, ,jK nr0 ,.,,.
Imi. rfii-"-l" I tn pi-fufiit them i.t oni- f,r pettlo-
ill-lit. 1.1. .',.. (,, I,,, my ,., ,r.
miiv M. I ..,.f -IA MI-IS UK A, Sr.
JOHN TI10IITM4V
CTILI.c.
TILL continues Mm bu-int ;.., nf Chair MaVin -
I and House, SiXii and lirnainenlal I'nlnii,, T.
." ... ... -"" -'.I'llHi
U "nn House, mj;,, n, Urnauo-nlal I'nin.inu- .
.!.., r. . .. 1 1 " 1 ,n' 1,1
",c -'"'i' """"'riy "eenpii-.i l.y trimliiian Row
' ,h ""'"'1 f Mi.rkiit street, a hort di. anec
,.r ..... r . . . .in U
J -no 13, IRjs.
Wuiank. for salcut ll.it. o.W
iirn 1 1 ii. i . ;i-p.i.
am i ioX.ii. nori:t,
1 1. 1 1 Mill 1 1 SIVU I
tturi t. nli'ivo Thin!, tliiliv
mm ;, I,
ii,-
nl .1 1. It i ll 1 1, "It n
1 I .l ii'I'.ii, iii I , Ihu ilmiil Inl I' i lli,. ti.t
111,, J I"! II. I IIC ,' I..I..U..I .,, I I , I II. I'... I,, I
. .. I .... , , ., .
" '". Inli.. Iln I". Hi. , il iiili.iii.iiiii lln if Iii. 'i "I
i ,. ,.,i,. ,,,.v , Mill I.l.., mi'.l .i li.-.
. . ... .. , ; ,'...... i.i II
I 'in , H t: i !ir mi ii, mi-r in. ti I lin Mir Ii. ii. i. tin - l.i'. n
il. i. ii. lilt t ' ii"t nl,. I. itn i. .I i in. hi. n. ml.' an. I
I I" i ,',',(, it .' ii I if, n 1 1 ni. 1 1, i . n I. in ''n
It t' 1 1' l . I I If i in- In ilf t "it.- l-lir II ll"!.. II' I" II
ti. h l i 1 . 1 1 -1 1 1 - " iiii'Mlnl'.. i.urp.-li.'. itiili tin.
i . nt I' ll, n il nl tu. rlmll In- nl'if In i.-iv .iiii.l.ii-.
ii'-n. ii. i. s a 1" i:k.
X. 11. I hi ri-iir, n n ill iihtuwl'i in tin, lit,.-.. I-.
i-., Ill , tt :i. .in r i-i i. In nli'l ll, in Mi iilnl'i'lil I llt.'l-
iii: mi l llnili.'ii.l I'. .ni-. ,-. A .-.
M nvli Hl-t. I .-'.v,
1. 1.- I' t'T It 1. 1 A 1 1. I'l,".
li'litl'.S Mi I 'i i tl I -111' Ml III II 1MI.I'.
I., il... 4' r ... . i
u-. ...i..- '. i'; ' '
.' i
;l'.
?:...,, V.-- !
I.li lI'l'l.KI'.
K.ltvtuvl Willi, mi,
M:iti!i'-tv lor-i-y,
m.i- ilii .
.1"! itiiiili ' 'onjii-r,
Wllllillll l,"lis,
."-.llllltt-l Ilil-"IIV,
. 1, iim C.-vi,.!.
I'l
..ii -.in'.
.'.-Ini lI"t"-iliii'.'A Sun, t
I'.i'i r.-t .V IVotiii-:-. 1 I
I-". i;. a ii ...I. i, 1 1
A. 11. M .-. I I
I'.nlil'. ,V i'"., 1 i
.lll. 'iii K lln!, 1 1
in il.
l"'ilf.'i. Muitli A lliijll,,.., 1
l'"il'l.-s Man li , ('.,., 1
in
7.
7,'M
'-1'1
. .Ml
7, nil
7. I'M
7, mi
I 7
,'iiin"- M"Miiii.-iy,
1 :i t 1 1 -tl , Si I,-,'
Kii 11 M'Mi:n:!v,
Alii .ni ,: I'.'.
Jul, n ( 'u iniii;".-.
"i i: '.ki i: in ii i'i, ii.
V. I-', in in,
!...i. I .M..-,. j..
r. i.. .'; - i-.
C Kln'I T,
1 i 7
I'i 'Ml
... ,
'' 1
I-i I".'1'
I..'.'. I .'. V. i .;-. ,-i-, l;; ii, mi
''.'!!''.-- r .N -. I,, i (
Ti.".",.- l;..: 1 1 7. ri.,
I "V I ' ,-, 'iN. j
1. A. M nl. ii. ,'. i J j 7,1,1, i
IY..'ir,ii- l,,-,l; 7
A. J.,-,-,'1;',
1 1
i kiiu i . .v;i i f; la .run. I
Tll"l!ij I'll ,V ll;lli
I !
A . M. ni . ... .ii, , '',...
.''Im 1, i'ti, ii.
ii'i.-.ii In in A Suns,
li'.!li..'ii M. r,:, :,-,
H in. hi iii.
I'!'" I'l l '( 1 IN
l'..n:iii:. il ,'; 1',-, I; -.
I. I'. ."'i'i.-!-,
I "" 'I IN
- A. I',. Si.i-.w.
Y.. ' ni .u
1 1 :
ii r
l ;
I i
1 1
1 1
1 1
11
1
! i:it;, T. j
l.l'il .-i'.N 1 I'.
,1'lil ,. I I'.
I'nvi.I M, .i:m.
Ill 111".' S-t ,11;.
i' lli, .ll.-.lllT;l'. iV I
Ki.ii.v T .nii.iiii
.!,'.'. tin lii I.
iif ,-. ni,- . - :--!i .
'.: .: ........ i :,,
I ' i . -.'i i
l",:i.i:i .a :i.:,;,,
I !
il. .'. Si, i
.".ii
1 ..I,:, ! .ml.:
1.
I. A. K. ;.,,t.
,
1 I
1 I
I 1
' '-',"'.:l'l -:. 1- .
I t.'i'-, ,11,
' . ai. l.ill T ,."'." h --i - i I .
i II",1-.-II.
1 '
7,
V.
. -
' ' ' ;l
it, --it , v. I t,,'.,. ,
I '''' ;:1 ' " A,..'iil a! ll,
1 'IIIMi'-
i' Ml'-i- V I I.,.' i- ,1. I I,. I ,, t i'i , I , , I , ,,l I , .. . , ...1,1
"ii ih.- I'.'ih . S.iv .f .Iim . ! - ',-. ...i f.i
S. il. SMA.'.r.X
M.
1 '.ii;
A i.
, t ...
'1A1'."'X .I'J ... i- .i.s nio liai-fht- ,..-. i
li-l ' l-l'llil'" nil!; ll," Cdlntill.-f 1. 1,
,v. '"'' '" 'I'- i .--i m ..f T...I,;..,, l;..tr,-s a--'"
' l'.1"'."".'. I'-inrut mc, uu-l l.-ll ti;i,
ih- -i i i ll. fi- oi. l".,n. ,:; ;,', ,, ..r.l.-r . tin
I' i.v ii..ir,.. 1 l:.a,.', II,-,., i l,.-.'l Tito Jl'-r.-.-i'
."ui uu-l mi,. Tiinl-i r -K-il.
-v ''.'' i'-'- 1 v.'M. i'',r,Ti:u.
"AXn-;i-T.. ...vhnup.. a 1 tv.,,.l,r..-,.
' l. n nr- .-(.n-ttV.- Ir a .r.-. on,. tt,-'.
'"'I l'-r tl'lnll.- . i vt-f ll, mlil I... ,.r, I.. 1
I ,,
.Mm
('"' 'I' I .lili'-'l'-n- i'.lilv to
'.'. 1-
VI. '.'I' -I' ti.liin.' .-.,v,-.--, and a ,..m ,,i i.ii,
-ii.-!'. I" I y III, !,.: ...i!.- !,v
a!.- I.v
I . ' ii' .i- 1 1
.Vl.IIHl I.I. . ( tMl.lt.
t f'i ' '" - I "I K and I-'t-Mit t-.inM,,,,
fmi I'Iii-.n. IM..ii... i.i-'.-iin.,.i,fi,'i,,- ,,r
I llll I'llKN. l'lfl,..' .-'.K-Ulf .,fl,'- .'IMli-hl
l'r. (illlilliii: IiKiiWX. Ilmri', .M
--
l. I NO DiYS,
-,.
lTil.fl f,.,..;., I...,.. 1 ......V:..".
i r..n. . . ii .-..niiiii.
alive nl pn'ilic aliii,;;i-,.. 1-iuv ::.V..".
Wt 1 1 I'l . ITI i; 1 !'!:
k - "" I'f f""i ' i .I "v I-, I
till
' " "'" ' i'-'hii'l'. "ill N .... I
1 i "!. " p' 'If. ifimiii,,.- '
p. .it,,.. i. I ,,!, ,-,,,,,1 !, , . ...
.i i,, , , ,i ...... ,,.i, ,
, , " "" '""''" ' - i ni -
'''" '" "' -!. '.' I" r i? a .;. w w....t,,-
ii". niiL .-'iiii ii i r i i ii i .t.i . um ...i . .i
'''''''' rial ,..r ,hc uiZt
Will.. utiiindiiiiiiu iii .i
,. . x.,-. v tm lllf
1' -r U i.. apply ,,.
M KAN.". Clc. Held.
' ' ""' "'
tS'-'H' ti i .,
I'i T. 1 l ii ' '"' """!" ''
v. "it 1,1 l ti Iiii'i n Iliepulilie l,t ho in I'.n-I.'i.re'.l ,.
" I" I" t'l'l'l I'll .1 ....
, ' 7 '"i " r 1.im', fr"! '" """""'"
,. . '. ' ''n1!!'1'"" '.n "rl.n,t,:ik. in.inner,
P 11 I.t I Ft'T I.l n . ., .1 ,!.
ai. kc manner,
All( 111 I C Wnnlll llir and rem. i- n. .1..... .
.,.,..,.,... i . . '
rei...,nle
t ,11 iv rlnot .,
Clearfiold, rtfril 17, I5S7. y.
"
W..tob Printing neMlv dxerttted hc-Vo.j
.I'l l I II llll If
Om: .1' i i ' "i v .mi... I in, 1,4.
I""' All I fill..', r,.l,. ( y-m J
I .' I p. ni'l! (i'l. 11 1 -, In, ilt'l nil lli'lritrnontt ( 1
n 1 i'il j' ,,,i .. . II -I,"' I ll"tl. ...
Mm, li, .11. I" .-. 1.
A. T. MIIKYN IK."
MA." 11 "i'i" 'l ""' I'i" t .f in- .1 fin.., ,,,4
mil nllfii'l .i"tii'if I., nil . nil, 1,, I,,. ,,t
I. f -i'i,. I 'In i i.r 111 lil, li. , i.l. in ,. 111.i11.tit0 .1 .
M M"..l..l ilin-fl . .M iy I, I" '-. i)
.1 S. II. CIIMIAM,
).ikl .llutliT, Mfi i'liniil. in. I (. x i.-D-i v ,iw.
I. r In fiiiui. Iim'.. r. I. '.n.l iliiiiKlft, ir
(.iiilniiiiti.h, :rn.l'"i-. l"ti i,i.. 1
..in. '..I, IS.ill.
I'XH I.I'IHT ii . slIuUT si'lL
- .1 1 .T. -ViMAi ',' iinn.inmv.!
In In. Iiii iiil. Il.nl In. ni r. '11 ii-i '. ,f ,(
I'd. In, in tlic '.-Iimi Mi... M,,.,' ni, Mi. nt ,),
Iiiiii-.' Imni lil. i.M iiiin.l, 1,1 th,, .i,i, ff,rif
.i.ii,ii-l ii 11 W'nl. li iimi ,1,-n , I, y Hinr,., ,y jj
II. Wi-Mi. il.-.-'il.. ni'.-irlv ii..i..'iii. (,, !(..,. I ,i
" ",''r" .i"r.', it n.'ii ti.. will In. tniintl nt ll
Wrivi't'l M..ri'. ll li.'lr h" It-ill In, Iniin.l n .1,
"" ' '.v '" '"'''""i!'""l Iilt.il.l ruKtnniMi
. . ' "' nil
.... i ... ' '.
' .' " " "".-ii- imi i.itnr nun l,Ui
..-. I f. ' "". "' " "" I'l'-'r iiitic i n it,- -inrl nntifo n, jj
''"' I-'' '1 n I-i it li. n., mi, I a hlmrt nrcimnn
. i'"M:i' I'i.,K liifii'ls li" iiill m-11 i-liriii lor CASH,
J 1 Si.i'.' l.'inni'-iii.-iil-. wink t-..i,.,',i,iMy mi Iniii.l, tin Vl'.
14 7, MM iinitfl H"t I" i.i. . iiivi-l i.r f-iit in Hip pvo. And
:is MM.- in Mir '.iiiii fur H'liliiij; up, mill Vhurt re
11 7, Mil 'l" '"'' '"I 1"-'-"iik in. 1. 1,1.. il to liiiu to roiiio fur.
I ( " MM ,u,r'' "'"'''I".' "1' "'ii" iicP'.iiiit.'. nnJ ,iiy th,
1 I "'nil "r K'VB ''"'ir ""ll'"' 11,1(1 ""-'.V will m oci.nti,
i i. -in nt-in, aiiii ,iit, lv,-., ,;ni.
I-"" X. 11. 1 111' ,'.-. 'II Ml'll !'-. 1,11,1 mil. fin,. I.a v.
ii, nil lln- ui.iihiiii; uf,r Iii.' lir-, i-un liiuo ti,
mi inn!'- "! it I.v itilli.rfr .'. iim Slim, s,,, ,,r
I KAXIv ."lInllT.
1 !,) All infill nn hiTfliv I'liiiliuiieil
, ilii.-i piiifini-iiij; ,i i-i-ilaiii ei.iint v order
, N . li'.U. ilalf.l July 1 1, l-.',r, (myiilil.. .,' j:,wrj
; I'' 1 1.-, mi l 1. I'. I'f niiiiiv;. Ii.r two hundred and
.-. il.'llai.s tin. miii,,. has Invii Inst i,r mislaid
i .-iim ti iliiilii'iili. nrili-r gtvi'ii tin" t.iili,.rli"r.
i i . i . . . .. . . .
"' '. i -..-. i-.un.iti t'hKKp
I'll! ' ""XT,!u!tK"V' p" A. IIIl'PLl
im JNiW iHitlU-AMJ
j till . f l , ' V r j w K '
, , uqi wvi;jiVLU at nit; Lure ui liiOUlffOHl'
i'i; i.N"' ili.i:. i'A..
t'"li-..-l.li' nl i.l .-l-v liiiti-' ll. nn II V kfl'l in n rn ...
' f.V M"i-f ai.-o a larf ijuaiitily ,!' lililtlS, t
l 1. i . 1 l.f i ,, 1 ill-,, ll, n a 1 1 f n I inn nf I'll 1 s a-; a ;"fl,,l
i I.n- - ni .ami: t ,.' l'A'll'VT M I'll l( f va
111:: .11' Ui.ifll lu.-.v 1 1..' I'-.-Jll.l iim f.illnlt in -
Jr. .! .,7--, j.v..-:,.,'.,,
Jr. .V -'
: l . Jl.-ii,:,..',:, , ,, ,,
,: f . ',.,' , H i ,, . l,n I,.!..,!,,,,. rt,,.r.
". r;, ,;;,,,. -,,',Vi y ;
-'. .1. ' V...7V ', !,. ,'.,, ',:;.
j'r. V','.... .!, ,;,. r,
J'-: i'i ' -..,'.. :, I-., .. ,.. '.,
'.N '" -' r '- .1' .... ; ' :, .I,.,.- , '.
j'.. Ii',;,.-a ....,..,
J ,. ;--' -'.-: .. ;';,. h. .i..-.. i ;i- ,f,-;4
, .'.. ,.;,,,...,
' ;-" I ' ' . Iv.i:i:. 1 i-!.. . I,. ,;,, .., . :,,;,,
I ""I r; . !. im.!-. ...i S;,.
-- 1
i- ! .Main imi l
Xl I'l .n i ;..". S
) All I
"ir-i-:.. ,.-,r.
'-, ll.'n.'MI-.I.
II. II. .M !. A
ii'rjh's: ir )h.: :
I V l'.'."-'' M "-nl Or.- (In. tu..!. r-i;::i...i 1,.
i I t ;i i,. I.,1-. -I .M:. .!. ai, , , ,!;. i t,.
til',!- r-i;::i-d 1- K
i lii. iy i-i ',...i! ..j' M. lil.r,,, ,. v, s J-.niin
''".v ' Kf I t'l'-i .1 i. In Him -in !!,.. 1 --ill, b;.
i in.,, ,tl'"i,,i- . .t in, ,.., hi!,,.,-,,,,., wj
j .-. nl- r j I ,t ,,r l.y i. i nil,; thfin im hum I in i .-ir.
li. 1'.. ."U'lHH'K '
.Mnt-li III, 1 ..
'rMMIVCi- tv MKIIAI'FV,
'I X T.- i.'i 1 K-. v.- !'....Ifis in I,m
Ali
1 i . A .. X t- W...l:;,:.-::.,, fj, .uf.-Utnm
' i. '.".'. '.".I --It..
' ;.I.iiii-:. ( !.;ii;- ,M.iUi:i-.
L- ! AMI HOIK 11 I A I VII N C.
' I Ti'llN ' I'I. It'll . DAVin, 11KXXI-,1I hin-in.
fl .mi i.-r.-.l i:,:.i .i,ni . r-l.i. in tl,,. iilmv,. Um
' , '''--. I' ii' I'f i.ii'i'in -I nl nil ini,".- In n rr.'Tt.l th.inT
: . .. in i!..- i.l...i.. Im.. ...i :;. ri notice ii i:.l in a
! " '1 '' linn r. I'h. i n il :.---. i kft.i, i-.,i,-tiiiiiT
. "" I'"-'"'1 'I ll.i-'u xi- on Maihet ,i., iiniirlt- iiiaio.
. '"' ''" I'"A' ' 'I''. " i ''N'" n...rti.i.'iil of MnUiigo. I
-y in.! ( ai,.. Ili.i'nin ( 'I.-.,.---, ami C;il,i.:p( ware uf F
,,' '1 '-fi 'pi i.-ii "In.!, ll.fi- will In- fi.ii.,'1 ext.
' '"'V ',: ' ' ' ri-aso'i'iihi.- t.-rin- in- tht
' .a nn- ail if I,-, .-at! If hilil hi ... tt !,..r., In ll.i. ,',:,',.
I ir .-!.; k uf ( ':: 1,1 in , Wnif unit .... I,..,,, I
...,..; r
t, ; ')i .... -inn ami in. ., ,n T:,i,-,.,i. ,cf, c.i.
I I M':'-li mi-!-, i'.- l,- iin.l ll.... I; I',,-,.., l'r, mb
. M-: I I '. . t .' 1 1.:..:. . t. i.r. . , .
, 1 " ' . " . . , , i . 1 1 1 1 1 1 1. . 1,1 f u i.i a.-. , ..(.a
li 1 ai..! IN. r I ,i).. .....
Ol-TINH iii.iii'il'a.-inrt-.l ami .1 n rvl at nr.j
o .!,. jml.
,.!::v J:i, 1 .-I
SUSaUEIIAKKA HOUSE,
Cnnvctis-iilie, Penna.
TIM, : mi!,--iii., ,-, forim-rly f lln? Kxrhnnge Ho
J. I . l. riiii':-.liur-. Inn inn; tnkoii the alwv
in-tv -land .-li.i-it,. on tli,- l.at.k of i.o rivi'r, ill tU
Ifiiei- ii,.l i.l Cuiiti.iiMii;.', would nnlinuucc that
Ii" i.- n . iv ifinly fm tho affoiumiiilation of .-Iran-t.fi-
ai. 1 all t.th --r.J ivln, may Invnr hiiutvilh
-nil. The li on..,, i., larks' innl C'omr.,rl,'ilik. and
Iiiiii li-1 - ii.ll I'.nd cvfiy i-.mi fiiifin-o nf in --arv (
Mi, ir f..n;r.,it. Anjilo lnl'.iii? is altacln-d ,,'th
-i'.-iiii-.
I'A VI I) JOHNSOX.
1 iiNrii-ny 1 11, 1 -,',s.
, , , V 'l-ri-l,iil..pt. ni
- ,'"'lvh:"""t' li.'tVfl't'fll oinilteil ni tlit list
... i n I .. . .
nvin'.' n:nn,'s nl'-i-i. tailors- nf
l"H"l"ln-i :
I I'll M'V Tf.ll N-HIIN
,ui.li-.lu- :
I
Siiliilinl An
S7.W
7.0O
' I'l.l lM luS Ti'll V-HII-.
i ll'i-'ij liiv. Ihil.'tV' Co., (,'t;iss M 7,(K)
'"VK ' "'I-',
i, in,, in t , .v.- valii 'i -r and tilmi
.., pa, ,,,,l-... , :.!,M,:. I.'
.in r
.i'.iif 2.
' ,
CArTICF
... i .
- A
i.i. ,,
' .V I'" ! i"i- . imi
- i,. i ... i ;
sis"f,., S"V . .'' .'l ".
-mi
'
M-...U J'."!' V . KKKY
"'"'""' "'m'" "
CUB ' E0TEI. JAYNKSVILIE. PA-
TJ,.; ,,,. ,,,. l,,,,-!, re,PnT ,,PfI, ,.fJ
up for a ho.w e.,, ,,,, n, .,
f. r il-e a.-eoin 1 Iimi oC the piihli,. 7',..-.,ii'.
" !'.-l I " . - ,., . .
' i . Ifi i
(A U'TI'I.X-AI! v,.min are her. h? miiliaiiril
J i.-aiu-t iiudd'intf with tlic follnwini prop-
I . .
a-'aiu-i ini.i.fimi mth tiie fo nwin prop-
... ; ...: ..., ..
".' "' '" r""' - '"u o. i.avi'i i. li iniup: i
(,. 1 y,,m nt (lf (h, Mral
I. ......... . ............. i .
hUy It), lfftS.
PAMUKL filfOFF.
"J ra.uiriu nii"ii
" ltVblr,Tr7krfor tile hero