The Columbian. (Bloomsburg, Pa.) 1866-1910, August 13, 1875, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    THE COLUMBIAN
Ci)ttIMlllAI)Kil()CltlT,STAn.'TIIH NOHTIt AND COLClf.
bun I'OH.wt.iimitnO
Issued weekl, ,i)vcr.v Friday tnomltiff.nt
limmiaiimtii. Vm irvilti t Ji..!V..t .
At two ou.AK.i per ear, pavnblo In advance, or
iiHiiua wioi i-n . ' '.si'ir;uiiiiiti mo yewr,
a.fw win in charged. To mibscrllicrs out of the!
county tlieterms nro t2vr j car Hlrlcilv In advance
Moult not nnlel In ndiniipo nnd faajoit raiment
1.., . 1 1,1, ..nrll .,.., ,1.1, l.n....... " "
No p.perill'ytiiliiu'il,(?ppt nt llio option of tho
I'liniiu ui ,.. ilk ,. m ,
1'iiiill.ilwr. until all iitrenr.i.ri' urn on
eihlii'icl credits utter the expiration of tho llrsi
nut long
IciirwlllnotboKllcn
it
All naoerSHPIll out of tho Sta P. nr tn illntnnf Ttrtaf
unices, imiKl. tii' imld for In advuiiep, unless iv resiHui
Molo person In Columbia counti assumes to pay tho
B'llm'rlntlonclui'on (Icnmtul. ,
Pin I'AUK Is no lonjcr exacted from subscribers In
llio comity.
Tho i)L!nir Ttnpiu tnvnt. of Hip I'ot.i'MniAM is very
i n oi'l. v, iiii'i our.ldli I i 1 1 1 1 1 1 1 v' win pomonrofaror
MiH wl lithilor ih Itirirx'liles. Allvmik done 011
loiiiaud, urn h Mid ill IcuthTiilc .rli ps,
Columbia County Official Directory.
I'rtwMont .Inttiro William Plivpll.
Amuclito Indites -Irani llorr, Isuao 9. Monroe,
rrotliuiioturvi ft.ii.-li. rruuk Starr,
(.flstpr.v lliieoidi'l'-Willliiin.sim II. .lacoby.
District Attorn 'Vluhu ,M, Uark.
ruierinr -Mioh.ioiiirovor.
H mo, or Isaac lMultr.
I ivasurer lohn Hn iler.
0)minisloiieni-VllH.m I.awton, John llcriicr,
John 1'nt.
t'ominHslo'iorfi" Clerk Wllltam Krltkbanin.
A i.itt'ji.-t -t'. .l.t'mnpPPl', N. It. amilh, David Yost.
( vioiicr -I'lmrtPH l. Miirpho,'.
.lury Commissioners J toot) II. frits, William It.
I'll.
ivunt" suppilntPiulont Wl lln.m It. Kn.vdpr.
HlojoilMor M't'k't -lilroctori o. p. Mil, stout,
Vm. Kramer. Hl'iiinubiinj ntut Thomas creveUiiir,
(Co t, (i. I'. Ulit, Mi'crol ury.
Bloomsburg Official Directory.
niomniuurg linnklntr l.'omiHiiy .tohn .. runslon,
PiiirtKU'iii.lt. tl.dln'Z, t'n.Hlilrr.
l'lrn National lunik thiuliHU. l'.ix'on', i rosMcnl
J. 1'. rus lu, I'aslilur.
folimi'i' i I'onntv Miinial saMn? Vund and Ii.in
Assort illoii-H. 11. Unit, PrcMilclit, U. V. illlkr,
Bpnn tnry.
llloomiurillnllillii?onJSAVIii KumlAmorlatlon
-Wm. ivni'oi'k, t'ri'ilitpiit,.!. II. KoIiIikii, n,ciotnry.
lllimm-iliiirrf Stuiiml Knvlnjr rimM ArdopKi lou-I
Kiwcr, l'lt.-iWen1, C. (1. Uiukloy, Sei'relnry.
eiiuituit niitl-XTOuy.
BAPTIST C1IUKC1I.
IIpv.J. I'.Tuvln. (Supply.)
siiivl.iv M''i vIpi'H-1'Vs n. in. nml ni p. m.
Miniil.iv siiioul a a. in.
I'r.o it llcut lii llvuiy Woilncsilay cvcnlu'j at C,'
rioui;,
Moi slrop. The public nfolnPeil toatteuil.
BT. StAlTHKW'H UUTMKIIAK (,'IIUIU It.
Minis or liov, J. It. Williams.
Niiiul.iv spri loes-lox ii. m. and C.vp. in.
HllnOiH Setuiiil -On. m.
I'r.i.pr Met" lii) i:ciy Wedncsd.iy oTenliiff at C),'
tk'ulHfrer. NnpcwsrenU'il. All nro welconip.
I'ltKOYTKIIMNl'llfKCII.
Mlnlsipr-ltPV. Mu.irt Ml'iut'll.
Hiitiil.tv H'Tvleos-lu, a. iii. unrl 6t p. in.
Miiiul.iv Nili'iol n. in.
I'r.iver Mtu liiif lHury Woilneulay cventn? at ta
tlock.
Heaisrri'o. Novwjrentorl. Hlrangcra wclooinc.
MRTIIOl'IST tl'Ht'Ol'lt. t'lll'llfll.
Prpilllni; U!Ji r-H.'V. N. H. lluckllisUam.
MIiiMit IIpv. .1. II. MPllatT.ili.
siinilay si'iil"i's li unai'ijM' f. m.
Slllnl.lV .i hool 'i p. 111.
Illble t'LiM -i:vi'iv Mouiliy cvenln'atOK o'clork.
voiiiij; ilenM l'muT Momlusf Lliery TuetiLiy
liilnsr at Ca oVliM'k.
ieiior.illTajer.Mtelliig lliery Thursday cienln
o'floi'k.
lIKroilMKDlMIUIICII.
Corner of Thtnl anil Iron streets.
I'nstoi- licv. T. l' HolTmi'lor.
ittMilcneo liist slreet, near Kork3 Hotel,
nunday services pi '4 a. in. nml 0J p. ni.
N'liitlav School .1 n. in.
I'imjit .Meet ln Saturday, 7 p. ni.
All nie Inilk'il 'lhi'io li nln ns loom,
sen lees every Sunday urtornonn nt 'i o'clock nt
ileller'n cliuieli, Jladlson tuivitslilp.
. ST. PAUL'S ClllT.CII.
lteelor l!ev. .loliu Kcnltt.
Sunday Hen Hps 1iij u. hi., i)4 p. m.
Hiuid.iy School -'J a. m.
l'lrnl i)im.l.iy lu the month, Holy Communion.
Cenloes preparatory to communion on tilday
evening lieloro llio st Sunday lu pneli moutli.
l'oiv.4 rented: but eieriboilv welcome.
1 Vinous dt'ililni,' to ewiiMitt tho lteetor on lellloin
miitiTsnlll 11 in I him at tli'j p.ti-aoiuge on ltock
Ml cot.
EVANOELICAI. C1IUKC1I.
PrcsWIns Dlder-ltey. A. I., lleeuer.
IHiUler-ltev..l. A. IrWno.
Kim lay S n leu :i ii. m., lu tho Iron Street, Church.
l'r.i. or Meellng l,,er.v Sabbath lit 4 p. in.
All nro Im lied. Alt are w eleoiuc.
- "lii.oo'MaiiL'iar Diuj'X-roi.y.
QCiIODi, OUDKIlf, U.mkrid 'lirinte.l nml
'O neatly bound In sin ill bouki, n linml and
lur aide at llio Coi.umi'.ian Olllce. -eb l'.i, HiS-tf
1"IAKK DKKOS.nn i'arclir.i.'iitaiul J.ii.en
I) l'aiu-r, common and for Adinliils.rntori'. UtK u
uji.i HM'I ll u.-,lec.i, for halo thcipat tho tii.i'.Miu IN
Olllce. ,
MAHKlAtiH C'KnTll'K'ATKS.iii,tiirinleil
nml for sale at tlto Coi ujiiuan oillee. Mlnlj--t
the ituipel and Jiu.lliv s slioiild supply tliein
bt'lios ilth lhc.-:o neceisiry articles.
TUSTICKS anil Uuntalilci' Kee-llilN for sale
at tho Coi.t'MiiiAM onlee. They contain tho coi
l ected lees as eitablM.ed by the last Act, of tlio U i
blaluro upon tho subject. Bvery Justice and Co. i
blablo blioutd have one.
"ITKXnn-: XOTHS ju-t inintea aniUor Mile
cheap at the Cow'Miuan olflcc.
ci.ornixn,.,ic.
T" VVII) l.nWICXISKlKl, Merchant Tailor
.mo i.wui'i.Mii'.mi, .uei
Main St., above Central llutel.
11U0TU AND SIIUI'.S.
TTHNUY KM. KIM, Manafaclilier ami dealer
a m in ochjis an i huoes, 'uiocencs, etc., .iiain bu,
lllouuibburtf.
I? M. KNOIUl, Dealer in Hoots and Piioes,
.111, latest and b 'st blyles, comer Main and Market
btieels, In llio old po.-t o.llce.
CLOCKS, WATCH!".:', AC.
iCt'eL
K. SAV ii:, Dealer in Clock?, Watclies
and Jowelry, Muln st Juit below llio Central
LOUIS
maker
MCltXAltl), Wnlch and Clock
near boulheast coiner Main nudltou.
jiiLi.i.sniiy & i'axcy uoods.
M
I.SS M. DICUHICKSOX, Millinery and
l'.incy Hoods, .Main St., below Market.
IMIK MISSUS HAKMAX, Millinerv and
1. l'micy (ioods, Main bticet, below Ccnlr.if llutel.
MLIiCIIANT.S AND (IKOCL'ltS. "
H.
C. IIOWICI!, Hats and Cap', limits and
Shoes, Main blreet, abovo Com t House.
CJ II. Mll.I.lCli .V ilealers in
Dry
ball,
lioods. L'rocei'les. irieensware.
Uour,
bhoi s, notions, itc, Main street.
l'lturrssioN'AL cAiti).
c
1 (1, H.VKKI.lw, Attorney-at-I.aw. Hoonn
4 and o, iTOwer H ouiiiiiu, -u iioor.
11. WM. M. KKMCIl,. Surgeon mid I'liysi
clan.
oillce. S. D. corner ltock andJIurhet
t1).
T K. 'KVAXS, M. 1)., Siii-kpoi
) . elan, north bide of Main utpvl
and I'liVfl -
t, above J. K.
Ii. M,'K'!:i.VY, M. I)., Kiirireon and IMiy.
tldan, nun Ii s.ldo Main sircel,btlow Market.
Jl!. HOr.lSOX. Attoiiiev-al-I.aw.
. In ll.iiliuan'sbulldliiir.V.iliiblivct.
Oflico
QAMriCI. JACOliy, Marlilo and lirown
J stone Woi ks, Uait iUoomsbui's, Ik'rwlck road,
HKO.SNIT()CI, I'liotoyraplKi', over
, Clark K Wolf'Hblore. Main Hired.
U. II. C. IIOWICI!, Surgeon DentlM, .Main
ht., nbole th Court llou ic.
TII. MAI.K, Manimolli flrooerv, I'm
cones, fruits, Nuts, ProUilous, Jo.,M,
line f Iro.
tin and
Cent re blleels.
IlSCKLLANr.ol'S.
1.
R. KUIIX, dealer ii. Meal, Tallow, itc.,
t'eniie bireei, i eiweeu ftcconu nun i nun.
M. CIIUISTMAX, Saddle, Trunk mid
Harness maker, White's I'.lm'l;, Main bliei l.
r I1II0M S W10llll,'onfeelloiiery and Hikij",
X wholesulo and retail, L'.uhnuk'o llloi'k",
G.
W. COliKI.I., riirniliiro Ilooms, tlirec
bl jry Lilck, Main btreet, esl of Market St.
BW. K0I1I1IXS, I,iiiior dealer, pccond door
. from Iho iiurlliwest comer Main and Iron
I
J. TIIOItNTOX, Will Paper, Window
. shades mid Ilxliues, llupert block, Main bt.
OJJAXaKVII.I.KDiniCOl'OUYr
A,
11. llKltUIXfi, Carpenter and builder,
Slalu bliivt below line.
Bll. O. A. MUCAUOKI., riivHician and
Burgeon, Malu blreet, next door lo (lood's llu
lei, I)
WII) lir.ltHIN'd, I'loiirnndOrl-t Mill,
ana ili uler lu krrmu, Mill mi cel.
TAMIX 1. JIAUMAX, Ciiblntt Maker
t l nd' H.ik' i, Main hlrut, below I'lne.
mid
LKJIIT STltKKT.
1 S. KXT, dealer In Slow and Tinware in
t. ell lu brunches
l)i:TKH UNT, Millet', and denier in all kind
J. , of drain, J'lour, l'ood, sc. All kinds of drain
l'UITllllsul.
KSl'Y,
W. KDuAlt, BuHiuchamia J'lanlng Mill
TTOUNI' V'S hi SNKM, Cuunoti
, JuO' jl nt liiids, lut pilni d nd fir
Clll.li l Ai it. ltl, i All I 1 1 i.l j 1. 11 Allnrnnv'.
tltlier kepijou liand or pilatta to ordor,
, niKiTiwmcir,
,W rUUMSHI'.K.
IlDII'Olt
OATAWrs?A.
ST..)()llN'S(l:i'ISCl)PAI.)CIIUItOlI.
Uoctor Uev. John Hewitt.
Hum ay Sen lem-3 o'clock p. in. every Sunday.
Sunday school -li'io p. m.
Holy communion tlio HeoonJ Sund.iy In tho month.
jQit. v.. livrFvin, '
l'llYSICIAN ft SUIIOEOM,
Ofllco, on Main street,
M.ir.,'TI-y (MtnwUsa IM.
ATIOUNKV-AT-I.AW,'
Oiitnvlsaa, l'a.
Collpotlons promptly mado aiid remitted, onico
opjionlto cutan turn Deposit Il.uil;. Cm-ss
WM. IT. AliUOI'T, Allornpy.nt-I.aw, .In!n
Mrect.
T V. f)A I.I.MAN', Mprclrmt 'J'.iilor, Second
JL Bireet, liohiiiiia'lrjildliii;.
JIUCKIIOI'.N.
MU. .V: V. II. SIIOHMAKKK, Dealers In
. Dry (lood.-,i,ioceilos aud titntrnl Mciehan-
IIIJSIXIS ('AIU)A
jyll. A. I.. TUKNKH,
IlXCHANdl; IIllTL'L, 11L00MS11UU0, l'.l.
Oillco cut Klelm's Drue; store, oillcp hours from
1 lo j p. in., for ti eatment of diseases of tlio i:i e, L'nr
and 'nnoat.
All cult) iitffht or day promptly attended to.
Apl.!3'I!) tf
JU.J. C. KUTTKU,
PHYSICIAN' A SUIUIKO.V,
oaicc, North Market street,
?lai'.;7,'H-y llloomsburg, IM.
It. II. V. GAHDXKi:,
1'lIYSrCIAX AX 0 SUilGEOX,
HLOO.MSIlUKd, PA,
onico abovo .1. scliuy lcr Son'a llardwnro Store.
Apr.sn.'.-tt
Q W.MU.LKH, .
Arroil.S'KY-AT-LAW,
OUlcoln llrower's biilldlnj, second lloor, room No.
llloomsburi;, l'u. Jitlyl.TJ y
Q li. & W. J. HUCKALKW,
ATTOUNUYS-AT-LAW,
llloomsburi, IM.
(iflloo tn Main street, llrst door below Court Itouso
.iiar.ii, , l
J V. .t ,r. M. Cl.AHK,
" ATTOItN L YS-AT-LA W,
Illooinsbur?, P.i.
April in,"l-y
onico Innntsliulldlng.
A. CltKmt.tMl SMITH. Itni'.VEV EWIbO SMITH.
CKKVKI.IXO SMITH A, SOX,
AT TO I IN I.YS-AT- LAW,
lllooinburff, l'a.
d7".ll business entrusted to our ram m in rncipvn
prompt attention. lulyl.'is y
C. II. 11110CKWAV. (lUOKCIK II. EI.WEU-
jiiouKWAY t i:i.vi:i.i.,
ATrOI!NI3VS-.VT-LAW,
Dloomsburfr, Pa.
"-WA1I buslrefs entrusted to our ram win nvelvp
prompt attention. Sept.11,'71 y
K. II. M1TI.H.
iton'T. ii. i.m i.k.
It 11. 11. LITTLE,
ATTO UN P. VS-AT-IA W,
Iiloomsburtr, Pa.
f-lluslness before the r. s. I'ntent ORlcootlended
O.llco lu tho Columbian llufiaiiijp. ly 3i
to.
Al TUIISHY.AT-I.AW.
Will lir.lCtlCP lll.lll tho i'Alillnf 1'nliimhl, tiilll.
van aiiil LicomliiK PuiinlU, In tho Supremo court of
' Vim .yhanl.i, and lu the i.'lrtult and HWrlct courts
r .'. !','., . "'.I'''' states het.lit Wllllamsport, Pa.
Will be 111 his olllce In the Coluiiiblan btilldlne;.
roo.iiNo, I, llloomsburi,-, in Tuesdais, Wednesd.na
mid I hursd ii m of each we.!; nml lu lit ntonon Men
il.n s, 1 l id i.vn and sauirdajs, unless absent on pro
ftsslonal business. Sept. lSildTn.
ITIKICAS HUOWX'S l.VSUHAXCK AG EX
X CY, Lxchiiugc Hotel, llloomsburs', IM.
.litn.i, ins Co., of Ihii tfurd, Connecticut.. .oSJiijioo
i.iil-1 ('inn, ..wiii'iji una moot!
Iloial of I.lierpool
Lanciin-htre
l'liv A.-soclalli.n, I'htladelnlla
Aiueiteanof l'lilln:!'-! i.l.l i
t'll.lH 11,1V o
13 oIlO.IWO
1(1,000, on
i;,ii',eeo
l.IU'i nun
s o,m
211,iiii.)
1,0011,(100
T.'i.ll III
5,fito,ftoo
AUasof Ilnrlfuid.....
wyniiiinir. of Wilkes llarro...
I'armei'a Mutual of DanMllo
Iiamllle .Mutual
Home, New Yoi k
March S(l,'7l-y
Jiil,ti5S,tiio
MltiOKI.LAXKOUS.
riLI.lAM MOIiHIS,
JIEUCIIANTTAILOI!. .
Cutting, clcanlii'; and ippahliiiipininptlynttcndott
to. 1 I'M lloor oicr J. 1', YVIdcuiiii'.sllaidwareHtore.
liloomibiirir, IM. Jan. ii, '73 tt
Ii M. TU1513S,
WIIOI.kSAU: PEVI.tlt IS
lUIliXIXG AXI) I.UHItlCATIXG OIIS.
Oillco 111 Maize's 1 111 1 ltllli '-. eornt r: Muln nnrl renin.
Htrtets,
liLOOMSIllIItO, I'LN.VA.
IVOl'ders bCllClttd Ollil nri.mntlv Oil. il
May, Ss,'iwy ' '
EXTISTItY.
H. C. 1I0WEU, DliNTIST,
ltcspeetfully oifera lilsiirofesslnn.il heritppctn tun
la IM I'.iidifeiulcinciiof isiooiiiblmre and ilclulty.
lielspiepari.-d lo attend to all tlio various operations
In tho Hue of l.u i,or, s.',lon, ami IspioUdcd ulthtlio
l ite .1 Iinproied l oiiciu.AiN Ti:i.i ii, u hlch illl bo lu.
leried uukuIiI pl'itliiif, (.liver and mbntr base to
I'l'.k as Well IIS t l" lialtir.ll It otll. Tp.'lh ivl,M(li.il
b.V till the 1IIJW UUd liuiit aonr.Aeil InellinilM. .mil nil
Kper.it Ions oil tlioteitu cuicfuliy and properly at-
leitn. u lo.
oillco ii few doors above tlio Court House, samo
side. Julvi.'ia
E.J
UiUg III
J.TIIOKNTOX
would iiiiuoiiiico tot ho eltl7eiisof lilnnni.
ijitii; and ilcliilti thai ho lias Liit reteHivl.i nil nuti
complcto iissortmeut tf
WALL I'Al'EIl, WINDOW SHADES,
nxTfiins, conns, tasseis,
and all other (roods In his lino of business. All tlio
in tm.t Hint limit iipproud paltemsof ll.oil.rv i.re
alii al s lobe found In his est.ibllJimeut, Main s'liect,
oetu .Miiiuei. Jlllll. i.l
BJIOWN'S HOTEL,
BXiOOriSIIURG, VJL.,
B. STOHNBR, Proprietor.
Aecomitiodallons First t'!ass-tl.S5toI.M per day,
I HSTA U R A XT ATT AC Hl'.l).
Largo, Airy Samplo Eooms oa 1st Floor,
llloouisburs, July i, lS75-tf.
YULOAN UlOiY AYOHKS.
DANVILLE, MONTOUIt COUNTY, PA.
TTflLLIAM IL LAW, Manufacturer ol
1 Wioiu'bt Iron llild.-es, Hollers, (luslioldcr,
rireproof llulldliik's, WroiU'hv Iron liooilni;, Itoolllni;
Kiaiuen, Hooilnjf und Doors, l'miii linles and I'Vno.
lnsf, tilso Wioii'.'lit Iron I'lplnir, htneks mid nil kinds
ol .Sniltli Work, Ac, llepalrs promptly utteuded to.
N. 11. Dmwlnt's and lWlmatos bupplled,
Julyl,li73-tf
BLOOMSBUItG TANNERY,
(i, A. UKUV.IXU
i ICSI'ECTl'l'LLy announces lu tho imbllo
V that lie lias leoiicued
rriX YJJKK a TA X X li KY,
(old Maud) llloomsburi.'. l'a.. nt Iho
Korku of tho Espy and Llk'ht htieet
l ii'H, Mlirro ull dcsfilptloiis of
li . r will bo tnaile In tlio most
SU' .i am l it ami v 'aidlku intiiiiir, undbold ut
prl'i 1 1 1 mltth'' tlin . 'lliu lilghibl prlco .In cash
will at all limes bo paid lor ,
ailEHN HIDES
of every d sei Iptlon lu tho country. Tlio public pat
roii.i is Is rciiK." ttully bollclied.
llloomsburi;, Miuvh IV, llo-y
iikxry i
BLOOMSBU11G, PA., FRIDAY, AUGUST 13, 1875.
NEW
MUSIC STGlli:.
OPERA. IIOUSi:, 3il ROOM,
:.s.ot.ij!snti:j?j,
13. H. ST lTFoKLi AND
i:oieetfully Infoiins th" puHle tbnt ho hns opened
a New llinte Store, lu the 111 lotnitniriropi ralloii'ie,
on Cenliostreit, below Jlalu.nliero hokeepjn full
a.iiorlineiit or
i'iANin:s.
0I10ANS,
MUSICAL INS riH MKNTS,
sih:i:t 'it stc,
MI SIC IIOOKH, nc,
nl-asonluind.nndfnrHal' at iho lowest prlPrs.
lie Iiiiltt s the pinions of music to cull iiiidoxiimlno
Ills stock.
lSlU'AUlIXa AND TUNINO,
also attended to ondeiiiiiiul. Thopubllo palromirc
H rospecttully solicited. api 11 tt "ft-ly
BT-. OOM3BUEQ
a
Ml II
State Normal School.
rpIUS Institution adori tOFludrtils prpparin"
I for Iho protes-lon of 'I li.UTHNO, eu-ellcnt fa
ciutlt s for liuprirtcmcut lu tho most opproiednieth
oils of Instruction,
1'ortlio accommodation or students deslrlnt: prep
aration for Colli'ire, or for the buMncss relations of
life, nn Academic Department Is oijrunlnsl, which
aHords tho most ample facilities for ho dollijf.
Each course of study Is complete In Itself,
superlerndianl.iKes nro olTerc'd for Instruction In
ML'SIC and LANOl'AdliS.
Pull soHston commences Wclnesdav, Auirust sr.th
l'all Si-ssloii Plooi's Tuestlai , December W.I.
Sprlnif Session etmineiii es Wedni'sitay, Dec. roth.
Spring Session closes 'I'tiosday, Juno U'.ith.
spriii Tkiiit commente.i W edueuaay, ilarch 31st
TEIiMS.
Kml and Wnfliln;
llo.ii'.ii. Ineludln
l'orn Doi
i . mis per week.
Tuition O'ie noixAitner week.
In Model Sehoo
orty to sixty cents per week.
Students are admitted at anv time, and to and
pourse of study for wlilch tecy ma Imi prepued. It
Is better, It posilbie, to bo present at the commence
ment of a term, or a ses.ilon.
Scud lor a Catalogue.
Applications for admission may bo addressed to
Dll. T. L. (HIISvVOLD,
Principal.
COL. J. 0. ITiEIizn,
secretary.
Ann. 11,'71-ly
GREENWOOD SEMINARY-
npil E f Irccnwood Seminary will open tlio Fal'
JL Tei m of School
Sill JIOXTII 10th, lS7."i,
under tho ciro of KrlemH, with A. W. Potter, I). E.,
Principal.
Tho dc.ilrablo location of this school and tlio IiIrIi
stanfttn or the prlticlpal ai.uni','it. educators anil
studenls are seldom found, si ndeiits from a dlstaneo
can leach Hie seiiilhary by pulilio conieyance at u
trlfllns cost, from liloiimburi,', IM. lio.irtlln? can bo
had at the seminary or p.'lvalo houses on rensonablu
terms. Tor pariieaiars Inoiilrv liny be inaduof Lllli
Eves, Anion Hester, or Ik s.Evci, Mllliille, Pa., or
J. I.. l.e, l'illliue, 121,
MilUllle, 7 mo.,r,, ls7r.
tf.
A?
M A N U F A C T "0 E Y
IiLOO.MSUUltG, PA.
M. C. SLOAN & 15R0TJIEU
HAVE on li.ind and for sala at tho most
reasonable rates a bplendld stock of
and every description of Wagons both PLAIN mid
FANCY,
Warranted to bo mndo of tho best and most durable
maeerlals, and by the most ppeilenced workmen.
All vnik sent out from Iho establishment will be
loimd to bo of tho blithest class and sure to lvo per
fect satlstactlou, They havo alioalliieassouinentof
SLEIGHS
of nil tho newest and nvwt fa'hlonablo stjlcswell
and earetuliy made and of thu best material.
An Inspection of their work Is naked as HI. s be
lieved that utno superior can bo found In the coun
try. July l, 1573-tf.
KEYSTONE CAERIAGE WORKS!
iirxjOMsnuRO. texn'a.
i S. Ci!(sSLEY has on hand and for s.do
-ex. cheaper u.iii tho ilie.ipest, for cash, or w 111
iiAthaiigo for old Wiifons on icasonnblo terms.
CAltlUAGES,
ItUGGIES,
AND
WAGONS
of every description both plain and fancy.
portnblo Top llu'-icli's, open luijfifles. Plain and
Panel I'l itftiiiii Spiliu; Wavonsnll tr tlmlatesi stslo
nun ni'iuu 01 eooti uiaieiiai aini limy waiiiutieii.
i lira mo a camiToro puren.isiiu: eisinwi.Tc
not no uni!L'n.oiu.
I claim Oiat'i luako thub'est whif.
ous for tho least money.
alio do naliitlmr. frlinmlni
,', tr
nnd l-pp.ilroldwt.il;
nt tlio shortest notice, old sprliisrs weldetl and ui.
nrliitts welded and ui-
rnnted lo stand or no p ly. 1 will ecliaiii,-o n porta-
bio lop liuwy for any kind of Itnnbir, sui h ns ht ir
lock, t'lue, ush, linn ldekory nnd poplar tobodollici
etl at niv slum bv thn ilrntor l'eliruary. 1S5.1. Iron.
tl.ilo orilcrH taken and Mclitivy, msiisi ii Hiorio
palilt as cosh.
A. S. CHOSSl.EY.
j uil 11
LIGHT STRBEJT
BUGGY & 0A11IUAGE
MnsrTJi-A.aa-'OiTt--
V. OMAN hcnliy Iiiforins tho jniliUj
I hat he hiui eniereu iiiiiieo- iuiiiieii.iiii wnii
1.,T7.T.,i...b ii 1 , mi,. ii inn I ill I. 1 lie lmsl Ili'KH Mill
lieieutter to ' coiitluuicd under tho linn namo or
ti. nr. ojjas; m rtEtoTBSKit.
Hiey will liaio on hand or manufacture to order
HUGGIES,
0AR1UAGES,
SJ'llIXG WAGONS,
LIGHT WAGONf,
KOAD AVACiOXS,
nnd fAi-ry lliliiff In tlie-lr lino t.f biiilnois, of tlio lnt
inatlilal und most comilelo workinausldp, und ut
pro t low as cull 1k iiitordeil,
tftiirc of Vullie uUronari U rcepcctfidlij
eouriita,
II. 1'. OMAN & WtOTIIElt.
AUff.ll.'Il-ly.
TII1S I'AIT.It IS ON I II.K WITH
ROWELL & jPIIESIMH
, Advertising Arjonts,
llllnp.4 CHESTNUT CJ6., ST. LOUIS, MO
i i; wm
f
W 3
I
Poetical.
Tin: oiiavk's voiuu.
Unnls ns In drenms, and lost In nnxlous thoiik'lit,
My footsteps brouKbt tne to this lonely i"it,
To whom belongs tho Held? this flowery bed ?
"llio dpnd."
Entpr thou In, my noiil why thould'sl thou fear
Naujlit but sit buds nnd Powers nro bloomins
hero.
Whence comoB Uiopssoupp tor Uicro sweet perfumes?
"from tombs."
Spo liorp, o man I whrio nil thy paths mutt end,
However tarled bo tho way tlioy wend.
Ltalcnl IhoUeadlcnicnsiionki fiyp, hear tlion mint j
"To dust."
WhTa nro tho mlglily who tnko life by ntorm 7
Who o'en to llonwn's In lghls wild wlhes form.
Wlmleroiik llio ravens on on iins-giovn wall?
"Hulled nil."
Whei-o nlo tho denr ones, In death's cold sleep lylnff,
To horn loro oro a memory undi Ins ?
What wall you cyprosi tree ?-0!i, hcar'st thou not ?
' Forgot."
To spc whoro tliowj oneo posnpil, did no oyocrac?
Mn no iiilld longlnu; ieri'e Uijniul tlio grave?
Tho Ilr tieos Mli.iko IhPlr wpkiIctI heads ono by one:
"Xonp, iionp."
Tho cveiilns: wind amid llio trees Is slghlm: i
rettcred dieiuus, my fadilenud soul Ii lilnjri
Thu tvmuiit falls, the reel Blow paleth fast
"TIs past."
DiiATll.
Out of tho shndov.' of sadness,
lulo the sunlli'lit of yladnpss,
Intothellirhtof tbcblcEtj
Out ot the day cry dreary,
out of tho world of Iho weary,
Into tho rapture of rest.
Out of to-day's sin and sorrow,,
lulo n blissful to-morrow.
Into n land without a (,'loom ;
oat of a land tilled ultli slgiilujr,
lailid of llio dead and tho ill In.',',
Into a hind t ltliuut n tomb.
out of a land ot commotion,
Tempest -swept as the matt ocean,
Dlro Willi tho wreck dilttiiig o'er
Into a land calm and ipilel;
or a storm cometh td'li It,
Never a w reck on Its bhorc.
Out of the land In whoso bowcr.s
Perish and fade all tlio Mowers
Out of land of decay.
Into llio Edunriihero falirst
Of Honors, und swoetest and rarest,
Noicr shall wither niMiy.
Out of tho world of the wntlliig,
v Thronged ttltli thu aiarulsh and nlllnjr,
out of Iho w oi Id of tho sad,
Into tho world that rejoices, j
World of blight Mslons nnd voices
Into tho world tf tlio glad.
oat of a life ever lonchil,
out ot a land eiorniourntul,
Where lu bleak eilo w o roam,
Into a Joiland nboio us,
Whcio lucre's n father to love us
Into "our lioni", sweet, swcvl home."
Miscellaneous.
JUDY, THE CAI'TIVi:.
At dawn on a February morning some fif
ty jvnrs sinco, tho look-out on board of the
slooji-of'-war Rosebud, engaged in rcpres.-ing
the s'nivo tmdooii tho Alricun coast, report
cd a suspicious tail about eight miles lo
leeward. C'haso being made tho vessel was
piichly identified by her very delightful pur
suers us Iho Arrow, a noted slaver, whoso
capture had hitherto proved impossible; her
enpluin anil mate, both English, being men
distinguished alike for skill and hardihood,
and possessing si moru nccurato knowletlge
of Iho co.iit than wa.i furnished to tiio-e
newly arrived by tho imperfect chart of that
time.
Tho keen Arrow had not been slow to dis
cover her ilanger. Up went helm and nway
she flew, witli studding sails set despito tho
greatly inci cased wind shaping her course
for a small but secure covo (very liltlo known
ind probably unknown to the Rosebud's
commander,) situated about ono hundred
miles northward of Loango.
i'iie chase had commenced about seven
o'clock in tho morning, and by tlireo tho
lookout reported land, something about twen
ty miles distant; chase live miles to leeward
and apparently running straight for the
nearest headland.
s they approached, the land roo up
high, and shelving towards tho shore, dis
played small clumps, marking itself its that
kind of coast which generally terminates in
rocks,
"Strange," remarked Captain Henderson
of tho Ro-ebud. "The fellow is now heading
straight I'm- that beach. If ho escapes
drowning ho should hung for at least a hun
dred minders. They s.iy ho never ships less
congos than a hundred a trip."
"l'erliaps they'll r.ift it or try their boats,"
said tho first lieutenant, Mr. 11. "Wind's
refreshing, sir. Had we not better shorten
sails aud close-reef-top sails ?"
"Yes. Turn tho hands up at once. Rend
cables, and have all leady to como to an an
chor. If this galo lasts, I doubt whether wo
could wealher tho shore. Send mo the
chart-."
In vain did lie, with the master, examine,
tlicioMucumeuls. The surveys hud been ev
idently incomplete, and only a dubious mark
indicated tlit) possibility of a covo at hand.
Tlio captain gave orders lo reef courses anil
ijot to bear up after tho chn-o, but to keep a
good lookout upon her, and get a cast of tho
deep sea land.
"Thirty fathoms, sir; lino hard Hind,"
reported a quartermaster. "Ohaso still con
tinues to run for tho shore, although short
ening sail,"
"How farisbho from land, do you think?"
"About four miles, sir standing end on."
'How far from its?"
"About IV u same, sir."
"I think, sir," Mr. Hall said, as ho saw his
chief glanco anxiously at tlio iniincino sea
rolling in, wo had heller get oil'. Wo must
not lo-o sight of lier4;uid can anchor also
should she do so,"
"You nro right, Hull, ntlll I tear to beat
out against this sea is impossible, and as lo
anchoring, you hear that wo'voa sandy bot
tom. Nothing would hold hero,"
"Shall wo try tho other thing, sir?"
"1 cs, try. Set tho courses. D.iwu your
lop-g.illaut yard und masts on deck, Cap
on preventer braces, and keep her a half,
point oil' tiio wind mi as to forcreach,"
In this not very pleasant situation, by no
mean sure of escaping wreck, and to see the
ship thai had lured Iheiu into llio danger of
standing in as coolly as though entering a
familiar liiivcn, wc leave tho Rosebud I'ur a
moment and board tho chase.
" 'Twill bo touch and go," observed tlio
mato Kitwloy, to tho hurley captain of tho
slaver,
Tho person addressed was u short and
thlck'Sel, small. eyed vagabond, dressed in a
round j.icktt, a glazed lint with u small
iirlm, large, rough iMiwruiioliwci'her.
worn alms btiickinidi r his mm. He '.point I
perfectly uiiconc rit d.thoui'htho vcsvl tin
der him was apparently ru liuj; on tj Inevi
table destruction.
MrjnUNMM
"Touch and go! If wo had kept out to
sea it would havo been touch and tako 1"
" (i vo btfcn in hero before, Why not
agniu? Is all ready to anchor thcro?"
"All rondy, sir."
"In foroloppdll. Don't bo nice in tho furl-
ing. Lhoro s the entrance. Starboard, you,
TonoH. '
"Starboard it fa, Mr," replied Joiicd, not
nuito no clioerily a.i was his wont, as ho
knew that if iho Amur touched, then every
soul was lost; nnd w.ik, perhaps, booking up
tho log of his memory, and seeing how the
(lend reckoning of hiii misdoings tallied with
tho observation,
"There, meet her, now and keep that
clump of trees on witli tho liltitl' point.
Slondy, so. Jump forward, llnwley, and see
the anchor is clear. We must be soon whoro
wo cleai the first ledge, or ," lie made a sig
nificant sijrn.
Tlio A" iw had now got the passago (nt
all Union d ingerous, but no fearful) open. It
was mi narrow that the surf from Iho rocks
whitened tho whole, and left no smooth part
In indicate tho deeper channel. Tho long roll
of tho sea rendered steerage extremely diffi
cult, and so the captain stutiding on a small
gun opposite Iho wheel kept his eye steadily
on tlio clump of trees occasionally warning
llio helmsman of tho coming sea which ho
heard roaring behind him but which ho
never deigned to look at.
The crow wero all on deck aud fullv nwnro
of their danger. The first line of breakers
was passed, and their cotir.nfrt) roo as tlioy
witnessed the coolness of tho captain, Onco
they only bclraj ed emotion, turning deadly
palo but not changing a muscle. It was
when tho sea oneo caught tho Aiiow on her
starboard quarter, and slio threatened to
broach to beforo the helmsman could atop
her. I!ut Jones was a l'ood baud. I lo
hecked her nt tho critical moment, and kept
her in the centre. It was when this sct
which lifted tho vessel and surged along
with it subsided, Hint tlio vessel when she
fell into llio hollow just touched tlio ground.
It was but for a moment. Tim next act lift
ed them clean oil' tho passage, tho helm was
clapped hartl-a-starbo.ini, tho point won
rounded, and tho anchor let go in what was
comparatively a mill pond, sails wero furled.
Sho was as safe as in Cove harbor.
"What about tho 'ebony?'" asked the
male. "The sloop mu-t sec ourmat abovo
the rocks, and may try the passage and then
wc are trapped."
'"She'll bo loit to-night," replied the cap
tain coidy. Sho would never claw oil' in
this sea, aud is too eloso in to c.-cape. If
sho drifts to leeward only a milo an hour,
she'll bo hard and fast aud battened to pieces
by midnight. Send alol'ta band aud let me
know what the fellow is doing."
Report was presently made that the sloop
was oft' tlto point, some seven or eight miles
aud apparently dropping towards shore.
'JIali!" said tho captain, rubbing his
bands. "She's not to have the picking of
the littlo Arrow tliii trip, anyhow ! WellJ'
now about the niggers, fu tlfe.se climates
tho wind chops around in a second, and
then wo should have our boats in tho cove
beforo wo could land our ebony. They will
ahvavs keen the pasago open for. it blows,
'tis their only opportunity."
''Well, sir, thev'll have mors luck than of
ten falls to such sharks, if they get in
here."
"Well, land tho beggars, and away with
llicm to tho rear of tho hillock where tlio
old hut stands, Sliacklo them well and laud
half tho crew to watch them. See to tho
crew yourself, or they'll bo picked up and
eaten before we knew of the cookcty if cruis
ing on land.
"Shall I land them all," asked tho mate.
"No, not all. Leave Judy with me," re
plied tho oilier glancing at one comer of tho
dark cabin where, throughout tho recent
perilous manreuvers, something like a hu
man figure had lain crouched under a tar
paulin. The mato hesitated.
"If thoso devils sco her wo might just as
well leave tho wholo lot of them on board,"
ho muttered.
"D'ye think I don't know that?" said the
captain with n dark, sinister look. "Oil
witli you and get through with it before
dark, I'll land and watch our friend in tho
oiling. NYo may pick something when she
goes lo pieces and mako oursalvago awards."
Tho unfortunato slaves a hundred and
seventeen in number, tlireo having died on
the passage wero quickly lauded and goad
ed along to the destined hiding place. They
were an unusually lino lot, prisoners made
in a recent nativo battle, and sold by the
conquerors for glass beads, ruin, looking
glasses and a littlo hard cash, not to mention
an oecadiinal cocked hat, and somo metal
buttons, at the great slavo mart, I.oangor,
Tlio hold cleared, tho captain with a great
deal more gentleness than might havo been
expected i'mm such a riilllan, uncovered tlio
crouching ft xmo and then assisted it lu stand.
It was a ncgress and let it not s'.aitlo the
reader a most beautiful ono !
If, as llurko asserts, beauty consists in
curved lines and eschews tko straight, this
young dingy Venus deserves tho appellation.
Her head was small, of tho real Cong.) type',
not a straight lino about it ; her hair curled,
her noso was slightly arched ; her limbs
were imind, iicr form symmetrical and undu
lating, Judy was now at tho pertectiun of
negrcsi womanhood sixteen. Sho was
cheerful and intelligent; so quick, indeed of
apprehension, that in thu short time that sho
had been a captive, but distinguished by tho
captain's favor from her fellows in misfor
tune, sbu had learned much Knglish al
ready. I'oor Judy beheld with much uneasiness
her friends marching away. They wero the
only companions with whom sho could free
ly eouveisc, and it was only by tho judicious
iitliuiuisir.itiun uf a Cow comllts, aud dually
a small mirror that sho consented to bo pao
Hied,
Meanwhile on board llio Rosobiu tho stato
of things looked hiss and lorn satisfactory.
Dwplto all thi clforla lio noared tho hind
cousldt'rably.tho 'viud rather increased than
diminished, aud Oi plain Henderson, though
externally calm, and confident as over, be
gan to feel serious alnru.
Again and again ho had fought fur tho
narrow culraiice, and been eninpcllod to claw
oil' from tho purlloiu spot, It was in ono
of those soarehliigi that ho dLcovered tho
Arrow's iiin-thond. Motionless, nml evi
dently ill sectirlly. Suddenly t liert was ele
vate 1 on It n mil hlllni an Tn. li-H I'lium
,T.i 1., Wu I' nt. nd l'"f .."t-:.ini. Wm
it inf uje I to dir '. tar u t ) tin 1. i.c-jR v i).
IrilW" '
Vu nnxlous consultation followed,
WW-
i-rt,
'
Tho first lieutenant proposed bearing tip
and running for the plnco at once. Anoth
cr oflieer gavo more catitiotts counsel. Tlio
Ilaj might ho shown on a dlfl'erent point as a
lure. Hut tills opinion was scouted by the
gallant Mraight-forwnid enptain.
In tho meantime dusk crept on, the sea
was running high, and llio sloop was almost
buried under Iho press of her canvass, groan
ing as sho forced her way on through tho
rough, toppling sea.
Al length the mainsail split and went to
liblious, nnd there being no alternative) but
to anchor the order was given.
On Bounding ifiey found but eighteen fath
oms of water muddy bottom showing how
much ihoy hud drifted into shore, but nbo
nfliirding foino hope, since their anchors
would now hold, thank i to iho mud min
gled with sand.
Allowing her to drift into twelve fathoms.
tho Rosebud's captain let tro both bower an-
chuis one backed by tlio studc, Iho other
liy the hedge at tho same moment and
veered away a whole eablo when she let go
tho sheet anchor, and veered away a cable
upon that, so that now ho had fivo anchors
lown ouch bearing a proper strain.
Tho l"adman in the chain announced that
tlio anchors held, nnd tho ship surmounted
ouo or two terrific jerks without slar'lni;
anything. Of CDtirs", in such a predicament
little hilarity prevailed. Tho master, a
stendy old seamen watched tho coast, nnd
taking bearings of tho softest spot to run the
vessel upon should she dtifl. The sea roared
as it rolled past, ami sometimes over tho
sloop; but still she held.
"Does she drift ?" asked Henderson every
miuitto in his accustomed steady tone,
though an affirmative would huvo been his
ship's death warrant.
"Not an inch, sir," was the invariable
reply.
Thtu affairs remained for moro than an
hour.
On shore the captain and male had been
carefully watching their imperilled pur
suer.
Tho suspicion started on board tho latter
bad been correct. Tho Hair bad been so
placed that had tho slnap'ttscd it as .uruido
sho must havo been inevitably cast upon tho
lower ledge of the rock.
As tho day .shut in tho Iwo worthier re-
folvcd lo improve the snaro. They obtained
t couplo of lanterns from their brig, and
hoisted them on the false bind'. This done,
they leturncd on board when tho mato mado
a kind of official report in refereuce to the
.lave'.
Judy sat by the captain's side, and was
encouraged to taste his grog. Rough and
brutal as tho man was all human feeling was
not banished from his heart. After his
courso fashion he loved the dark beauty, ana
bur position, alone among whito strangers,
ic negroo! terror and abhorrence appealed
to whatsoever of pity that lingered in his
nature. In sheer kindness, like the man
that buttered Ids horse's oats, lie mado poor
lu ly sip and sip until sho -hail to bo dis
patched to bed, asucaily deprived of reason
a a human being can bo without being a
natural id lit.
Day dawned. The galo had moderated.
The Rosebud was Kale. She had held on
well, mid though sho had dragged a little,
had still ten fathoms of water. About noun
a slight Haw of wind coming oil' tlio laud,
sho instantly weighed aud got under can
vass. The slaver's people eyed this operation
with delight, and the captain and mato bad
a littlo caroue of congratulation. At last it
occurred to the weary skipper to ccek what
the sloop was doing and a hand was sent
aloft.
The report was startling,
"Hove to, sir. Boat lias just entered the
covo.
R.iwley looked at his chief.
"Condemned, sir. Judy '' was all ho
said.
"No timo to land here,'"
"Impossible."
Tho captain's tanned visage (hulied, and
then grew sheet-while.
Tho mate pointed significantly in tho di
rection of the coming boats.
"Here, R.nvlcy," said tho other, putting
his hand on his shoulder, and whispering in
his ear.
"Bo quick I You understand. Down, every
man of you, foro and aft!" he continued,
"and scrub out tho hold as quickly us pos
sible !"
Tho hands disappeared, and the mato, who
had jumped below also, returned, leading
Judy,
Tho captain took her in his arms, and
kissed her affectionately. Then addressing
ho mate, ho said :
"Bear a hand, my lad, or wo ar'o dono
for!"
And ho turned nway.
Those below heard ono loud shriek, bound
ing above nil tho noiso they mauu and
sioppod appalled, Hut tho inato's voico was
heard talking cheerfully :
"I'll give thein work enough I Tlipy snan't
get tho Arrow without a job! They shall
weigh heavy anchor themselves. Ami Here
goes another !"
Tho axe was heard to fall on the stopper,
and the larboard nuchor dropped from tlio
bows,
At this moment tlio Rosobud's uoau
rounded tho point and dashed alongside,
Mr. Hall had como in person. Too shrewd
of observation to bo easily gulled bo had ob
served on entering, that had they steered lor
tho signal they must havo been lost. This
continued him in ids opinion of tlio eharac-
ler of tlio vessel pursued, ovon bad sho not
been pretty well identified as tho victorious
Arrow.
As tho armed boats dashed up, tboraptiiin
nnd mato wero seen quietly smoking nil
dock, much al their cae.
"What ves-cl Is that ?" demanded Hall,
as ho Jumped on dock.
"Tho Arrow, of Liverpool,"
"Whoro from last?"
"Sierra Leone."
"Your cargo?"
"Kmptiiitw," was tho caucy reply.
"Jump down there, nion," wild Hall, du
dainiiig further colloquy, "and oxnmiuo tlio
vcswol thoroughly,"
Half a duvren men obeyed.
"How many men havo you on board?"
asked Hall, uuw uddrcrfng the mate,
"Six."
"What are yril doing hue?"
' ( :t tun - out .ii thu way of tho wind '
' "thru -v 'lur L iMii when wo Ar t sight,
cd '
' 1 i I,i i. i."
' ,v.i.,tn 'ftiiuCcx i travcr e," eh? said
ft mt tun itUnri Mimimt
r-lllfviIrM H 1 pita-tf lit
iffu
,lt
oil.
'TrnufinT.MiijAx, voi,. ix, xo. 3a
Wl.UHlllA DHMoCltAT, vol.. xt., so. 0
tho other Ironically. "You wero standing
AY. X. W. with a fajr wind. Is that the
coitrfo of Loango?"
"I was working my own reckoning," put
In tho captain, "and perhaps I .should have
found my port just as well without your as
sistance." "Show me your papers."
"Hero."
There wru nothing In tho papers inconsis
tent with what had been plated. The vessel
was bound, ippnreiifly, for gold dint; and,
as far as observation went, there was noth
ing to justify her detention. The lniehhlp
men reported, indeed, that tho vessel, though
empty, was not guiltless of that peculiar
aroma, that, to tho noso of experience, de
notes the recent prosenco of negroes. And
a shackle or two l.iul been found ; but be
yond this thcro was nothing to bear out the
suspicion that this notorious craft was still
engaged in the nefarious traflic sbo had hith
erto pursued.
"Stay. How came you to stick up that
flag in (he wrong place, yesterday?" resum
ed Mr. Hall stemlv.
"There, Mr. Rnwley," ejaculated the slav
er's enptain, addressing his mate with a sanc-
tllied look-, ",-iee what men get for doing n
good turn. There wero wc, up half the
night straining our blessed eyes out, witli
ropes and everything ready to render these
people assistance, and this is the reward to
be treated as slaves aud pirates !"
That doesn't answer my question, sir,"
said tlio officer. "Come, you must sco the
captain ; and as we can't afford to part com
pany with such kind and well intentioned
folk", just weigh at once nnd out with you,
alongsldo tho sloop."
"Weigh for yourself," was tho sullen re
ply. "I shan't go out of this till better
weather. If you start my anchors I bold
you responsible for any thing that may hap
pen to tho vessel. Mind now, sir. I tell
yi,u beforo you begin, not a man of mine
shall render you the least assistance. The
instant you touch my anchors I give up the
cbargo of tho vesel and hold you responsible
to its owners. Mark tho csact time. And
now, sir, begin a soon as you please."
The officer lie'.itated bo knew the danger
of the passage. Tho wind was very light,
tho sea still running heavily on shore, and
it was far from certain lie could take the brier
out in safety. In this dilemma ho despatch
ed one of his boats to tho Rosebud, giving
an account of ivliat be had seen, and request
ing further orders. In tlio meantime be got
into the other boat, ami examined the sound
ing of the cove.
No sooner had he left tho vessel than tho
captain sent mn aloft to unbend tho foro
top-sail, slightly split near the starboard
clue, but which could have been quite as ea
sily repaired where it was.
On the return of tho boat sent to the sloop
the midshipman banded a card to Mr. Hall,
who at onco pulled back to'the slaver.
"You will get under way, eir, and go out
to the sloop. There are your orders. About
it, with no moro palaver."
"1 shall do nothing of the kind," was the
answer. "I am in a safe harbor and here I
stay till my sails are repaired and my rigging
set up. If you eliooso to take charge of her
do so, but you get no help from me."
"Very good. Then I relievo you from all
respousibilty. Bo'irtl her, men. Some of
you get that top-sail aloft just as it is. Tho
rest weigh anchors smartly now. Wind's
dropping.
The mite here interfered.
"Why give yourself and us more truoble
than is necessary? Yon know very well wo
shall bo back here in a couple of hours."
"Will you?" said Hall doubtingly.
"At all events we'll take the chance. So
why not slip tho cables and buoy the ends.
There's nobody hero to steal tho wood."
"All right. I've no objection to that. So
slip and buoy, my lads."
Giving this direction while walking for
ward, Hall remarked that the larboard an-
chor, which lay in three fathom water, was
upside down. Ho therefore ordered his men
to slip tho starboard cable ; aud as ho came
aft again observed to the captain :
"As you've so little cable out on the lar-
board anchor wc 11 weigh that."
"Why so?" asked the other uneasily.
. "iiec.'uiso if tlio wind fails us, as seems
most likely, we may have to anchor outside,
Xow bear a band aloft tbero with the topsail
and jump up, one or two of you, and loose
tho sails on the mainmait."
Meanwhile tho mato had run forward and
was seen assisting busily to unsplieo tho
lower cable.
"t.elay that," cried Hall, "Unsplieo tho
other, tlio starboard cable, men!''
Tlio mate mado a desperate effort to com-
pleU the Murk. by attempting to let tho cud
slip through the ha'.v.e-hole. But ho was
ngiilu fiTiitrated, for soino of tho Rosebud's
men had stiilencd tho cable beforo all, and
brought to the messenger.
Ify this timo the sails were loosed, and tho
men, assembled by tlio captain, began to
heave around.
Tho result must, 1 think, have been nutlc-
hinted. Wrv few wlin liavn iipiiiminte.l
Very few who
themselves with tho but too authentic nar
ratives of the barbarity practiced by slavo
captains ut this period will doubt the truth
of this. They need not ; for the circumstances,
names excepted, aro perfectly accurate.
When tho anchor nviched tho bows, it
brought up with it, lashed to thu shank, and
gaggeil to stllilo her cries, the corpse of poor
Judy
This condemned tho Arrow as a yrba.
Such, however, was the indignation of tho
Itosebud's in.-ii that It required llio energetic
iii.encm.co en ,ur. nun in protect mo cap-
tain ireiiu summary vcugoiiance. tinimppi.
ly inr uawiey, iuoacmoinsiru.ne.il in mo
murder, that miscreant, hoping to escape al-
together, leaped into the sloop s boat, which
ay aiongsi.io wiiu oniy mo Keeper romaui
ing in it. Striking tho latter on tho head
,, sti.i.u m-.ny iiLiiuiiiem nun wmiiug
Him into me water, the mato Jimipid over
uoaru aii-i uiaiio lor wo snore.
"ivomo Hack-, you murdering eoundrol,"
snouted uaii,wiioo quick eye bad caught tho
wliolo proocodmgs, rapid as It was, "Back
or wu tiro I
Ho had kcarcely uttered tho lost word.
whoa a shot from tho bows, fired bv a sailor
who had nitakeit tho inonuoo for an ordur,
stopped the fugitive, Turning round, bo
rose by some convulsive movement half
abovo the surface, then, with n wild toss
oi bis anus, went to li, o i.ouuin,
Tlio tuiir.cd numan bavin," been quickly
picked up n"d i a- fdr'iilmi.l, theboat pro
ill t. . .
cciii i in scartu oi inr intue s ' i ! , wiiieii,
cwl i ' a if i tr ctV , 1 . d bet n nirr.cd
me hefto ill. tunc' If. m tl.c fpot at which
ono Inch, (twelrp linen or in pqo'i.'l' til In Nnnpft'
II tyno) ono or to Inscnions, H.'" Inr e ltiscr.
lions, $t,oo.
M(iP. nt. ttt. ". hi ly
f 10.00
CO
in
.00
rtnir rotumn. . .lS.Uii tNur Wttf T .0 co!oo
on column n .en sn.no ii . o r. o 1 o.oo
Yearly advert Iscmciii s pn able rpi. u ri , Trail
Ment ijdrpr(lspnrentiriiiiKt be pi" bfuro In.Drtcd
oxcert Whore pnn les HVCi" count
tBnIdiertfseinefiltnTilolliir'. perlri' li fi r thrf o
InscrtlonaTnwtiiUluUrRtft ftiraddltltni insertion
witiioutJrefereiit t hTtrtti.
HxeVytnrni AUifllnlstrii tor's ond A' t.ltor 1 Icca
tlirpo dollars.
l'tansO iji. ot .Ural jintlrt n, yn i t n llr.p,
reKitiari.vurtlmit4fVhiAPril
( arils tn tho "minInpRS Director, c iiurtn, ono
ilejllnriM rytmr foi eu h line, ( , , t
lie sank. It' tvas nt length discovered
through, tho clear water and by means of tho
boat,s anchor hauled on board with littlo
ceremonj'i of courso liclOM.
The brig was coiiiloinne'iT and lf.r valtto
of tho prino was much augmented by tho
circumstances of liar oxew-s-to 'ntratiato
themselves with tliolrenptorst be1 ing tlio
hiding pJnce of the lavo cargo. The e wero
Hpoedily roshipped in tho very vt.-.r.l in
whioli'tlicy had been m roughly atore J, but
this time with a little more rci'i'.A to hu
manity. ,.,.' I,,.
How (lrasslioiiorS'Xako Flight.
A correspondent of tho St. Louis 11 ,uUU
cm who has been olwerving the habi j of
the grasshoppers in tno interior of Mi -;ourl
describes their method of taking flight as
follows :
"Grasshoppers, to say the least of tlicm,
are epicer Insects. They muster in fcrco at
regular hours, thon depart; and til's pro-,
gramme has been followed without variation
in that vicinity for the past three or four
elays. Between 10.30 and 11 o'clock a. m.,
they congregate In swarms, oftentimes cov
ering from one-quarter to half an acre, or
more. They now begin maiueuvring for a
good start, and in order lo attain an alti
tude (ly against the wind in a zlg-.ag man
ner. Large swarms soon reach a rcat ht 'faht
where they mingle witli other swarms, and
thus in vast myriads pass away to tho north
cast. Yesterday those at tho hi,,lip 1 1 "int
went in a northwesterly dircclior, it being
observed they wero carried alon ' itli tho
wind's force. No accurate c.'ic. p.ioti could
bo made of their height. Shielding tho eyo
with an umbrella from tho sun, they appear
one vast snow fall, traveling at tho rato of
leu miles an hour. From the space ol ono
hundred feet abovo the ground to an alti
tude beyond correct ilemon-tralion, thry ap
pear in myriads, although it was clearly ob
served the larger part attained tlio upper cur
rent. Beginning their flight in warms, they
maintain tho samo order throughout, l or
minutes the sun's light is almost shLUed,
when for a timo nono are observe 1, again w
bo followed by millions moro of tho tiny
host.
"At a low altitude, barely pas.dn;; tops of
tall trees, thousands of hoppers fly in a ven
turesome way unable "to obtain tho proper
height. In a few days, however, they gain
sufficient strength and then form a part of tho
departing multitude, and so tho flight keeps
on. Tho eyo grows weary with upward
watching, but the moving hosts form a pan
orama in tho heavens on which the toiling
husbandmen gaze with unspeakable joy.
At noon tlio procession had reached its
grandest proportions. The voracious pests
pour forth in ono. cxhaustleij swarm, their
tiny bright wings glistening like silver in tho
sunlight. A hawk sailing at its usual height
w as far below the most venturesome? Tow ard
two o'clock they decrease in numbers;.
Swarms grow perceptibly less, and soou a
few straggleis alone arc visible, slowly fol
lowing tho lino of march. Another half
hour and all have passed for tho day.
"These flights havo taken place daily at
the hours named for tho past tlireo or four
Java, and from llio best information learned
extend eight miles bouthwcst from Windsor
and seveial miles northeast of that place.
It is said by persons that tlicso pests also
fly the samo hours during the night as day,
weather permitting, their flight being plainly
disccrnablo when passing beforo tho bright
moon. Already threc-iifths of these depre
dators have departed. During early morn
ing Hours mvnaiU ot tlicm lly short dis
tances over the prairies, evidently strength
ening their wings and preparing themselves
for the general flight.
"Farmers arc greatly encouraged. In lo
calities whero fields have been ravaged, fann
ers are preparing to replant corn, which,
even if it should not mature, will mako ex
cellent cattle feed.
Ufcoiit Holy Land Discoveries.
Lieut. Condor of tho F.nglish Palestine
party is confident that he has identified tho
site of the aucient city of Adullam, witli Da-
vid's famous cave, some four miles from
Bethlehem. At this rate of discovery b!x
or seven important Biblical places having
already been definitely located our map.!
of vicrc.d Palestine will have to bo entirely
remodeled. These announcements appear to
bo made only after a careful comparison be-
twe.cn tho localities and his historical tlata.
aud may bo accepted as correct. In tho case
of Adullam, for example, the topography nn-
swers to the recorded facts, and tlio nam?,
1 moreover, survives, tho modern places being
called Avd cl Mien, which preserves all tho
essential letters of Adullam l'rof, Faine's
claim, in tho Intcst statement of tho Ameri-
can society for tho exploration of Palestine,
tu have discovered in Jebel Slagbah, a lower
peak ut Nebo, tho ancient Pi-gali, is quoted
I by tho Alinnt iiu and oilier Knglish journals
with remnrks that as yet the propi srd id.-'iiti-
fic.uion rests solely on tho grounds that t .'s
summit is the only spot whero Mosci could
havo seen the wholo of the Promised laud,
mld wit1' tho m,ao of 1i3Sal1 lingers in tho
Word Sl.lgliall.
How Jliii'ldcs are Made.
The chief piaeo for tlio manufacture of
marbles those littlo pieces of stono which
eontribulo so largely to the enjoyment of
boys is at Oberstein, on tho Nahe, in Ger
many, whero tbero nro largo ngato mills and
quarries, tho refuso of winch is turned into
good paying account by being inado into
small balls, employed by experts to knuckle,
and aro mnstlv sent tn tho American ui-irk-nt.
The M.bstnnco u,od lu SnSonv in lmnf col.
L.U.C0U( bt()lui( whidl u flr4t broken' into
biocU nciuiv Mlurf. by blows with a lam-
-nor. The,,o aro thrown bv the limi lr.-.l or
tVl0) ilU n sll,alUoit of mill, w!ilch Is formed
of a ,ut stationary slab or stu.ie, with a
wmwt f eccentric furrows upon ii . taec
I Mock of oak. or other hard ond. of Iho
diametric si.o i. placed over llio stor,. Vi ,d
Onelnph ,.,.A0 f'-"" fltj'O
Two liiphi'H. ., . ..TiStrw nv v'""J "'
nlftitnehi's.U....liJj) 7.oo,Vii.iliUi.7'Liii is.
I''i)iirlH1ii.i.....','!.0) tlijlflMii .0 So,
....-.... ..." ...I . It.. ULJllh'rfii.n
parity resting on thorn. The small bit 1 1 f
- ,,,11Mi i( i;0llt ...volvlna while w t. r H.ws
.,,.,. n, st,,,,,, i,ii,. i ni,t ni, . ,, ,,
tiles tho stones aro turned into splur , .oi'l
thon, being lit forali, aro )ic!iiv''"rth .M I
imublcs. Ouo establishment, with bitt tbr o
mill- turns out (iu.000 marbles each w Ir
i,iere ' way of doing good in thMWfid,
011 n "!' s0b that is scarcely appll'd t.
cu' A iiiiin who cduuitcs one clilid' fin'i -
1 luily may cllect a work ot greutcrb'ftu'vj-
b.',u'p wn u who has Iho mii'ie elf ft'f'iil-
Uantlirophlst, Ihe love coiicciitiuii.T'Hi a
fumi'y may produce u riehtr mi il'i(("l'nt
- Kli'.th cmbnas tl.o v.rW ,u ; ,'.'iri ja
I .. .......
in it intense m it 'ii i- hp, i . t n , ivnt s
ir.nv '-o idle, d . . ' un ti.i vL'k tiiiLsif
a community
1I1Q lHw