The Columbian. (Bloomsburg, Pa.) 1866-1910, September 25, 1868, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    lie
VOL,
..NO. 3!).
BLOOMSBUttG; PA., FRIDAY, SEPT. 25, 1868.
PRIOR-FIVE GENTS.
IUI
BLOOMSBUKG IIMKCTOItV.
STOVES AND T1NWAHE.
ti'nll (1jTZ. ibnlcrln utovcri tinware, Main
.It.! !"" ! court Iiouae. vui.n
i ItPPKItr, atovea Hint tlii-van
A. m'.Iim!.. set of .Market.
'Iti-pert
Vl-IHI
CLOTH I NM, AC
foWKMIIiH". ii iTCliiiiittiilliir, Main at
Iii.(riie.n" '"-
W.llKl
J,.. if. clutlilliK.vtr.; ilarlmaira bulldlnMaln
.ire'l.
DltUUS, CHEMICALS, AC.
r :s. mTjVIJH. diuiiatiind Hpotlii'iur).
I,. hi.iiJ" block M'" ,
.TV iTrriT tlrumO't and apothecary, llm-en
i,i.JkM"l""'' ' Mly'",t- vl'"J'
"cLO(7kH, WATCHES, AC.
. iitriViiruNIIAIll). watch and clock maker,
Am.''utl'caHt",rucrM
V uAVAOK, dealer In clocks, watchca nnil
0. 1elry, J!!u t.. Ju.t below American
rtwiw. .
its:
PVTIM HT, watch anil clock maker, Market
.. i.i.mw Mniii. vl-nn
lu'low Main.
HOOTS AND SHOES.
Tt'ilitiHVN, boot nnd shoo-n ikrr.Mnlnalref t
(J, .'jj.'poslt.' Court Itoiiw. vl-iill
i MU.iu)i:it.inuractiireranitdi-alt'rlnlHwta
A and li! U.M1H11 st .. ..roi.lt i- HplHcoiMl church
ni'N'HY Kt.KIM iiunufucinrei' iin-1 dealer In
Im"imlih(.M.i.roc.-rl etc., i:.t lll"..m-
OlUMJKVIUli IIMtKCTOUV.
Dlt. i. A. MP.tlAIUIP.I,, iihvelciuii un.t auric-n.
MkIiii-I.i null door to Omara Hotel, vl-ui;
Ii
KICK
L'd
HD'IKL and refreshment saloon, by
I-.vciHi. o.r. tifMHhiMiJ IMueM.unr
yWAN IHlIKI., ttirtiiPiKT liuuo by John Huy
O dor. Main st above Pine. vln7
OK.Hl.MAN. denier lit dr ictor.-rl'-,
lumtirr iitul Ktiirml Mt reln-ndl Main t.
vl-n 47
il,tHt(lK I,."AUrH,K.-il.llf and hamcs-t maker
Main HtM nlioM- UitiMwiti ItnU-l. vl.ni:
ttim Hotel,
UT It. HMITII, iili.liuftu'luifr o( Hit wslw und
H . denier III Moes etc, Main sl.t slsive'ho
I A- K. W, (.OI.KMAN, Mi rilmnt Inllor uml
A. (ienlV lurnlKliliitf ((iiiKlti, MiilnM., null ilKr
(it the ItrJt k hnlf I,
M.
S. IIAYIlltltMT,(;liKl, Vitcliu oniHItini.
rcniilitl. (ImiM nn.l WiUcIil'n lor f-nln. Mitlti
hi., lielow f Inc. Vl-1117
.VMNliril AII.M ANrfaiTlun Mnki.r,iinl Vil
li -IcrtaUcr. Main Kt U-low t'ltin. l-nl7
tt'IIAi:l.C. K i:i.l.i:it, Conrci tlniicry, l)cr
Jl Ac., c.,on l'lui Mt., uctweeu Main aU'l Mill.
vl-nl
II. AC. i;i:i,CllNKll, UllukHmltlL-.cm Mill
Htrrrl. mar Pine, vl-nlT
II
tUII.I.IAM I)l:l.0.N'O, KhorliiakerHliil manurac
II Hirer or llrlck, Mill Mt., went of Pine vlnCI
Et.tAH HNYDKIl, Kloar unit Orlnt
Dealer In Kmln, Mill Htrcvt.
r.Wlfl II. HCinlYI.Ell. Iron rout-lcl,Mncilii.
Ijt-t.miJ Manumctuicr of )-1oh, Mill Ht.vl-nl
Mt!.r.H A. WIM.IAMM A t'o.,TanncrHaml Man
uractnrcrHofltntlier.MIll Mtrot. vi-nlT
Mill, nml
VI-IH7
l.urK Main at.
,,-Vin Iltrr, Imot nn-l hocinnln r. Main t
D I-, low lUrtmau'. ct-ro, w-st of Market .treel.
w piioT'ESSIONAIj.
i It KVANW.M. I). Hiiw-on and pliyatclan ul I
, M Main t.. l-elow Market. Y'-"''
ii
A.
1DHN Kfll.t.KK. Hunt an-t Ulioemaker, linn
J Hlieit, opiioslto tho Acaikiny vl-n7
II. Iir.ltHIN'(l& llltonilCU.rariienLrvnnct
lltllldiM', Main Slritt, I-clow Pine. V1-UI7
CiAMl'i:i, HIIAmT.r.sH.MalterortlieHiiymiriil
O llrnlii raillii. Main t. V.'n5.
M. IIAItMAN. KR-Ulle and ImmehH maker
, l)r.iiiK-'Vlllc, o-ioHlto Fraino churcli. vlinll
H. 11. V. Kinney nurKOon Ueutlil.terin i-xmu i
.. iiii-out t-.iln. Main i-t., nearly oi-i- to
lipoi-at unnrcn.
r ll M KKI.VY. M. 1). nurueon anil pnyaician
I norlli .l'i Main ry-elov Market. vl-nn
CATAWISSA MKECTOUY.
S UHQUlltl ANNA or llrlck llotel.K.KoKtelinnncr
proprietor, Houtli-eant corner Main and Hecond
wireei,
11. CUKASY.dry (tooiIh, KrocrleH, nml Ken-
TTTtMriTi.-u M I) surueon and Phyidctan. T 11. CUKASY.dry roo-Ih, itroccr
J MVil!""ve M'n. v'-"' .K eral MerclmndlKe, Main Htreel.
niijj gmiig-ur8e"" Ma w-nVi 8."""" "'"-" '"am
nan- hj
11. HOIIIKIIN, Atlortiey.nM.aw, OIHcb
, man'HbulldlliK.Muinntreov,
U.S. P. U1IALKANT. llentlt. Main Mt., Iie
1 ..I.. ;,L-U, N.iL door m Dr. KvaliH vl-B
rM. 11. AHIlCTT.attornevatlaw.Malnhtrei't
fl IMIKUT A KI.INK, dry Roods, Krwerli", nnil
J Keiieral inercliaiullae
, Main Htreet.
MILLINEItY & FANCY GOODS. Jj
Ki:il.i:il, btlllanl aaloxin, oyeterH,
cream lu HciiNon Main Htreut,
and Ice
IJLZIB HAUKLEY. milliner.
l-ullnlnii, Main at. .
1I1HM.
ill
lumNi-y I
vl-nl
BP. KAI.I.MAS, Merchant Tailor, seconu ro..,
. KntiblnV llulldlnu. v.'-nls.
M1HM A. I), wr HI'. lancy kik-hh.
atfttlunery. north aldo MalnalrcetlK-lowMar.
...Jii a x' ...lllltiAPv ml fnnpV DTlMMlrl ()!
K. . ...i.. i.-nu..o-',i.l church. Main at, vl-n B
. nun i A HAIIK 11AUKI.KY. ladle
,M elo.-.'k and drmn ralt'rn, aouthettt corner
MkIii and went at.
i,L.iiieifuoM mllllnerv and fnnc
M.,.u.-.'v,,ii',t m.iwl'ie i-ourt House, vl-nl'
M ItiTM. II. KUKMAN, nillllner. Main at., Iiclo
llartman'H alore, .veal nf Market at. vbl
M1H MlsSrX UaHMAN niiltluery and fanc
1 -4iivlK,.lnln atreetjusl ueiow .i-ieiivi.u
UI-.J. IV. uuuoinn. 'ii
Hecnnd t Uelnw Main.
rUirKeoll HUd l'hyalclall,
. -IM-.
II. KITI.KB,-C'attawlaIIoue," North Went
.Corner Main and Heoond Htreeta. 2-nlH.
M
M. HKOIWT. Uttler lu OeiuTul Merelini.JIt',
Dry O'Mta. Orm-ertett &o. -nl,.
LIUIIT KTKKET UIKEOTUUY.
nh 1 t
L dour, rt'fd, null, Huh, Iron,
ii.-uixr in .lr- ifixMlH. unvfrics.
I1HWH. KHZ.. L.IUIII
UUTKliS AND riALOONS.
t KA(.tH-K,tysttTHU'l cHtlnt; AiihtI
mii Houn. .ffvlnfi., Hrtlltpr ix'iu'wk hiiihtIii
1 lKKV'lM.lOtK, CttMiifUirnktr,
J utul Clmtriimkvr.
HHKI'II
1 ollU-e.
. OMAN
Uii'i'rl!iln;r
vl-n mi
ll K
ll t.flllMll llOlUt,
UUr.wr.xhtv Uri
Tl-lli COLUMBIAN,
I rfiui(l(itK NowSllMpoi'
lb I't'Ilt.HtlKll KUHV FKIUVV MtHtM.NU AY
l!l-0().MMtnt(J, I'KNN'A.
rni,iirlnljlf.Mf thUpfiptrnro of the Jvflcron.
hUl KoliiMtllif pillltlOrt. TtHrt prlHClH'H Will I1PV'
tH4t'iiiir(imlHfl,i't conrttny vml kltiiti hh
not bv forKom n lu dUciiNilii)i thftn, w lithr wit h
ImlivMiiiiN, fr with eontfmporjr.' ff ) IT m
try Is our tilm nnl object; nn1 tu Ihr incftnn In
nwure that, wo bIihII lbur h"uth nti J f oruettly
for the lianaouy, miccfH' nml tp""- it of our nricm
IZfttlftll. t
If puld lu iirHiiuce. lrnotpnUl In Ivhit'm two
dollnrK nml fifty cents will liivnrlalj chntKed.
TiinMior Ai)VEUTm.-Ki i-OnB'iuiirc(lcn linen
orlostjoneor Umo Imrllon Sl.'i pflfli mitme
que tit li.Hprtlon j) cciuh.
hi-ack. In, lv
Onehfiuiire M,0' 5fi.li) tlO.OO
Two Hri.nru V" V
Tlirw Mpiiif'' r'.,") 'm'11 H.
Four N'p.urrti 6,j H.tij It'.rti H,tn '-,n,ii
Ilnlf column lu.ny ia,w 1V"J ai."0 to,w
Ono column n,W 18 -i.," u,1.frl
Eiecutor'H ami Administrator' NoMeo iVi Au
dltur'H Nollet'S2,y. Other lUHertlfmr-nrH lncr
ted according tohpcclnl cuntract.
Duslnesi iiotki'H, without ndvt rtliufiit. twenty
ccnt.n per line.
TrnnilentmlvertiiKnunlH payable Jnndvi-n,'-
nll otlicrn due ufter tho firtt Insertion.
It Is, In alt eatM, moro likely to lo nKllsfae
lory, both to subscriber and to the rubllshers,
that remittances and alleonimunlcatlonHreRpect
Choice goftru.
T1IU BONDIlOIillliHS NOXU.
Thv liondhotdertit In hlnt-iity ihalr,
Coinitht; lilt bonds wh hui
And h. turned up tits wm ntHt mouniiut :lrh
And i nllPtl tliem n t-rrlhtu trultmnuH I atr,
Whllo hu fOiis to lilnirtclf it gh-e,
"Tho pcopltxrf'fndiHl r iih rl'l,
An I bonti-1 tiiuUpurrvd iu we ;
We rit.vt'1 well ery puntluv r lo,
Aud itn tiiio un (lit lr hrawnv t,wU itadf
An Hinb.vd'H oM Mnti t the rMi.
'Vocni ihim pnpi r Tor Mlmt It-Id,
At not qulto 1ml f of the tiKV t
Rut wi-'ll get full pionifiit in K"''1( hnrd K"'M,
(1 huiih hibnrlriK mi n nre honRhl and odd,)
If we only win thin rucul
"Tho war In orr mme folks mft
Hut et rtalnlV that won't do j
Wv muit k eoplt up till election duj,
(Till then nt Ic.vitwo v.n make It pay,i
Hurrah for the m-d, White and Illue I
"Hurrah for that glorious hero, Grant i
Th bondholder's choice Uhe;
Ift'dMpeak If he could, but luckily hu can't,
Ami tha mas nob won't know what a renulnr plunt
A wlorlous htrocnn Ije.
"I hue miHtvlus, I inutconft.ri.
That we can't put the ticket through ;
That the peoplo at last are bow Inn In to gues
A national bleiIni( is a bh-fuln? to ble-t
A 'rlnu of n chosen ftw.
'Jhit away with niiMlvlr.fi. tor tohocLHi pre
vent The 'loyal troin getting their pay
It Uonly thiee hundred and flfty pel cent
On every dollar of pu per I hoy lent
Toward henplng til1 war under way !
"Hurrah for il.e ling of nur .ountr", thrn,
For wrlten on eMry fold,
I hoc ItiHcrlbedby Jtiy CimiWo'm p n
'Down with rebels, which means ull inen
Who won't pay our bonds In gold !''
WiSffUniuous.
"Novcr, khutuII.V! Ilicy must liavo j worltl If not In tho next," .-altl tho tlo
ticcn cintrlwl Ictinllitl liorp. You . tFi'tlvn gloomily, m lio Btooil lo'ililnj
.in-colli, my chlltt; yntir voice trtrni- tlown upon her rdimltia.
"It l cold," rIip khIiI Innactrcoly nu
illlilc Noli'e, tiruwlnc lier nluiwl iirotintl
lirr. "Oli, how I wish tlicy woultl hur
ry on!"
"Ciititluctor"- for tliti innn of tickets
wn ut!r"; through thi'fir "why tlld
i. nlnii at the hiiukwnml-t placn?"
"Out of water," wuh tho reply, ni he
hiiirletlly pimotl by.
Sow I knew perfectly well that thin
siiiwer was not tho truo Holutlon of tho
mutter. Our delay hail not cxcoetloil
half tt minute, altogether too short u
time fur replonUhlnf; tho boiler; nml
whom on earth was tho water to conio
from In that ilmolate stretch of barren
plno woods V" t
rivo mlnutoB after tho conductor ie
entered tho car, and I mado room for
him at my Hldo.
"Hit down, conductor you've notbiii";
to do tills minute.'
lie obeyed.
"What did you moan by tvlllnj; mo
such a Uojtijt now V"
I ppoko unilur my breath ; be replied
In the amo tone -
"About what?"
"About the reason you Rtopjietl Juit
now."
HcMiille.1.
"To toll you tho tnlth, I Htopptil
"D.j you stipposo she expected to bo
itblo (o spring off the mortilti"; train
without Injury V" I asked.
"Without much Injury yew; women
arentieli iitirou-onlntf ereatuien. Hut I
never dreamed of miicIi lnsann folly," or
T rihould havo taken prompt incaMircs
lo prevent It."
They lifted up tho fair dead thlnjr,
carried It to tho nearest place of refugo
-a lonely farm homo uinotig the frozen
hills, and wo returned to tho train,
reachlnir Dayswnteronly a few minutes
behind our regular time.
Anil when In tho next morning's pa
peri, I read tho account of tho mur
derers, I thought of tho blender erea
turo'n bluo eyes, and rose-bud mouth,
with n strange, pitying thrill at my
heart.
TimOitAVKoF IlrtADDocK. Among
the many things which time has
brought to light lithe answer to the
oft-repeated query. "Who killed Ilrad
dock'.'" During that memorable retreat
or tho HrltUh and Provincial troop's,
llraddock ordered that his men Dhould
protect themselves behind trees. Ono
J .sepb Katiiett presumed to disobey
this order, when Uraddock, In ft passion
struck him down with blssword. Tom.
o 1 Fan sett, who was but a short dlelnnen
fake on a single passenger a gen
tleman who has como down from Hays
water." "l'or the pleii'tiie of traveling onco
moro over the same routo '!"
"Exactly fir for tliopleusuro of trnV'
from his brother, naw the wliolc trans'
action, and Immediately shot tho Of uer
al through tho lungs. Tho lion. A.
(Stewart, of Tniontown, Pa., says bis
father often heard Fauctt ackmv.vlrtlgo
A Ihrllllnr Sketch. AuVANTAOlis or chvinh.A Kroueli
In tho year 1830, tho Inhabitant? Hv ' pliyHlclan Is out In a long illnerallonmi
lug In a district bordering on Uock 111 v-1 tliondvniltagomf groaning uiid crying
or, In the northern p.irt oftho Htsto of
Illinois, were much Incensed by tho de
predations of it band of horso thlcyca
who Infested that portion of tho coun
try. Every oxertlou had been mado to
discover tho men engaged In the nofa
In gencnral, and especially durln-r nur-
gleal operations by which Naturo al
lays anguish ; that thoso patients who
give way to their natural feelings, moro
speedily recover from accidents and op.
Iterations than those who suppose It tin-
rloun business, but hltheito, In vain, ' worthy's man to betray such symptom
and valuable animals wero stolen, anil j of cowardlco as cither to groan orery.
lout to their owners, In defiance or tho lletelli mo of a man who reduced hi
utmost vigilance and cure. . pulso IVotn ono hundred aud twenty-six
Dirlng such a statu of affairs, the 1 to sixty, In tho course of a few hours
citizens residing In tho region of tho. by giving full vont to Iilv emotions.
thieve, becalno thoroughly excited,
and were wound up In such n pitch of
Indignation, that a body of men wero
formed styled Hangers, wluxo explicit
duty was to expunge tho district of all
suspicious characters, and endeavor to
to put a stop to their depredations.
Shortly after tills band commenced
operations word was conveyed to the
leader of tho Hangers that a valuable
horso which had been stolen tho night
previous, could then bo found on tho
premises of a man named Hurt, locked
up In tho stable. Although Burt here
tofore had been looked upon as an hon
est man and an upright citizen, yet tho
Captain deemed It his duty to at least
examine kls farm and Irarn tho truth or
falsity of tho report.
Accordingly he summoned somo half
dozen of his Hangers to meet him at a
spot not far from Hurt's Iioufc, and be
foro mornliig,fct out fortheframu pluio
himself. Daylight hardly dibcer
wiblo In tho east, and the lazy light of
coming dawn bad not yet penetrated
tho bottom, where tho stiripected man
office of publication. All letter", whether relating
to the editorial or bllnlneaa concernaof the paper,
aud all payments for aubscrlpttona, advertWIne,
or Jobbing, are to bo made to and addressed
IlltOClCWAY A KHK.nZK.
"fbtoofcion QCtet.
l!LK)M!ttttrt, Pa.
Hoili, by
r, M. VADKUSl.lf'K.
.rlHMYi:it . JAfOllY, eonl, i-tl.-nry, l'HKer
,,n 1 ,-vater .hI-mii, rtnolenHli, and retail. Kn
hatwi- block, .M il-I at. vImii
ii, ,v . WKllH. ,i nit, i tio-it'i. . I ii. icer and ov
r teraabaiii, -.bolt'4i.lc .llhl r'tlall, Mulnat, Jual
i. low Iron vi-o.
IIXl'IIANl
fj t., opiH-alto court houae.
iMIlltlOAN IKIfSK, by .lolIN I.KAi'ocn, Mull
A d.. weal or iron aireei, !---
IIX. 1'.. KI.INIU milliner) kn,I fane) aiHl,
I V HAN'KI'.Y ui.lt in I -)
ete l"ab patd f..r Hides,
d'-alei ti fio
I'M. M. KNT.
il Jill ItH branches,
Ti HI S
V tHMllN Htld
OMAN
Hot-
limntifiu ii. " r
V,-L' J
rit)UKH HUTKL
P Main At.
bv (I.W. MAt'dKU. east end
vl-nl
J. LKlsi.lt, M. 1). Mir.fi.
(ifihHj at KV It r's Hot J.
It-Hl.T .ll
uiu 1 h '
V--I1.
i ESOAPE FROM JUSTICE.
; It was a bitter night In January a
ing tho imiineaa of the piper, be aent direct to the , night when liomelofs wanderers on tho
mourn might have Mink down froi.o to
the earth, and tho very marrow seemed
to congen 1 in one's bones.
"There Is one advantage In steam,"
growled a fat old gentleman in tho cor-
tier bent ; "wind and weather don t nf
! feet It. No flesh and blood hor.--e could
Primed t rv.i.Wa imimiih, near the court ) stand a night like this, but the Iron
horso ke-ips straight ahead, whether the
thermometer Ih at nio or at boiling I
waler heat."
JiM then the conductor entered.
'Tickets,, gentlemen, if you please."
"It's a dreadful night, conductor," I
said, feeling with stiirened fingers for
my ticket, In tho breast pocket nf my
coat."
"Dreadful, sir I" feelingly responded
the conductor. "Why, the breakemen
can't llveout-Ide, mill so Hook the oili
er w uy when they creep in, poor fellows,
to get n breath wf warm air at the Move.
Wo haven't bad such h night since a
year usrn coin" the second nf rVbruary,
when Tom Hlakestte, lliu baggage nut"-
ter, froze both lili ieet, ami a wound-
who wai coming fioiii Chicago gut off
. at Illinn's Tour Corners with her buoy
" 1 In her arms a corpse 1"
; "1 roz.'titodeiitb!"
' "Aye, frozen to ilealh; nr.tlMio nrt r
nil- I ,1.1 ,..i.r l,t.,. l.nt tl-n. It ti-.i.
e-rllounllea, li.uU. Pay nnil I' ""
fpjiii7. u-h 'Jly baby' cold,' says slie.'bul
this. After Uraddock fell, hl body
cling it In certain society. Don't bo was carried by his troops for four daya, rcidcd, ns tho Hangers, chargtd with
alarmed for your own mfety It's a de- when be expired. IIo was mierreu in tho fearful mission of life or death, sl
tectlvo pollcc.nan.'' tho mlddlo of the road, so that ull or iently approached, and surrounded thu
"A " ! tho soldiers wagotn. horses might pars , dwelling, Leaving threo or tho band
over and ..hlller.ite all vestige of bis i to mui tho entrance, thu Captain and
1 was about to repeat the words In as
tonishment, when b" mentioned mo to
silence.
"And wlio is thu ollenderV"
"I don't know mytelf yet. lledocs'nt
wantut-cene until thu moment of arrest;
we are sufe enough until we reach Hays
water." "Where Is he?"
"Th dill c'lve ? He alts by th" door
grave from tin: eyes of tho savages
About twenty-nlno years ago some la
borers, who wero repairing tho road,
came upon tho remains, and after tak
ing a number of tho most prominent
tho other threo went to the bam, open
ed the door, and found tho missing
horse, m had been stated Fafcly stilled
Insldo.
Not a lingering doubt now remained
If tho people tiro at all unhappy aliout
anything let thorn go to their room and
comfort thcmsolees with a loud boo-hoo
and they will feel a himdrod per cent,
better after wan!.
In accordance with tho above, tho cry
ing of children should not bo to greatly
discouraged. If it Is systumotlcally re
pressed, the rwult may bo 8t. Vitus'
dance, epileptic fits, or some other dis
ease of tho nervous system. What Is
natural la nearly always useful; und
nothing can bo moro natural than tho
crying of children when anything oc
curs to glvo tliem either physical or
mental pain.
Probably most persons havo experi
enced tho cirect of tears In reliovlng
great sorrow. It Is oven curious how
tho feelings are allayed by their free In
dulgence In groans and sighs. Then let
parents and friends show moro indu
genco to noisy bursts, of grief on part
of children us well ns of older peixn
and regard tho oyes and mouth as t
eafty valve.sthroutli which Naturo t'
charges her surplus steam.
BUSINESS CARDS.
JOH
PUINTINrt
Neatly executed at thtsOI1.ce,
M
M. lVKU.K,
A IT O II N K Y. A T I, A W.
Ashland, Scl-ij Ik'.U County, Pom'a
M. TltATCill
ll- r
V TTO U S P.
rohimb
A 1 - I. S W.
('onnl, IVnii'ii.
1 ,
Jl.l.iAM II. AHHO'iT,
STOIINI'.K. refrenhment aaloon, Main at., jnt
'OOSW A l.'l.AHlx,
ll
I), above .-urthouwe,
1'
l chul-se holel.
T II. (III.IjMOKK. refreahmenl aaloon, Hhlve'--
II oiock aouin aine Mainai,
usi'V iiiiiKt rtuti.
I.ISPY HTUAM 1'I.OUHIMl MIlil-S. C. If. Powier,
i T i - It 77 II T
I' TA WI
NN . MU.l.IMt,
i i -I u n i; y
oni.i ". !' n. i.itt'c
..lllllivi I M itllce.
c,
T-1. v
A, PA.
A T 1. A 'A .
In brick hilMlmi
bones, reintorred the others. Some 0' Hurt's guilt, and with a stern dotor-
tlmu afterwards tho scattered bone nitimtioti, to mnko an example of blm
were cullccttd and bent to Peal'aM ue-j t)lat wou,i jeter others from a llko
uiu, which was In Philadelphia at tho i trjnsaetlon. tho Hangers returuid to tho
ynml.r, with a ragged fur cap pulled I time. Hraddock's rjravelsln Taj ''tie houw. In tho meantime, Hurt bad rls
tivei hi-ye. Did j oil over -co a more county, Penna., and is marked by a , ,,),., nil upon coming to the door, was
perfee' specimen of thedllapldHttil conn, plain siunglo nalicu to a. tree, wnrro , i,v thoso iu waiting, and upon
PoktK-Ciiayo.v" relates this Ineld
In bis last paper of Personal Hec-i u
tlonsof the War:" "Onoofour stnii
onlcers, noted fur his jovial hnbltn, d
tormlned to trj-the raro experiment of
nbstalnlntr from spiritous' liquors foru
season. Lain In tho evening ho mot tho
Btaff-surgenn, who was a theoretical
temperanco man. 'Doctor,' wild be,
'haven't I heard you say that by nb
itlnenco from stimulating drinks a
man's days would bo prolonged ? That
is my opinion,' said the doctor, m
phaticnlly. 'I agree with you fully,'
said our Colonel.wlth a lonesome yawn.
'I resolved to drink nothing to-day,
part of tho bones aro Inferred. This is demanding the reason was informed by I and It has been tho longest day of my
tryiuan V
I smiled ; I could hardly help it.
'NVImtlsthecaao?
"A murder a nuiti and hi wife and
two clilldron-tbelr throat cut lat
night and the house et Art: after
ward"." "(iriat Heavens? what a monster!"'
We had continued the ecmver-atltm thu Gray," tho following anecdote oc
ln -t whlspur, wnrei'ly abuvo unrbrrath, curs, which may perhua bo appreclntcd
nml now tliecoiidiictor ro-e and left me , under tho circutii.tanccs :
to sititly the fines of my follow pa- In 1803 fho enemy caught an old coun
Miigers! with curious dread and hor- ' tryman near Madison Court House,atid
j n-r, iniormv-i mm mui no must no .uiu ui
!-iui,ebow, oltdi ns 1 revolved the
.1
(us ;. ritKKZi;
uiiloon. Kx
vl-n 1 1
lj Propllelor.
Ull 1 1
MKHCHANTS AND OHOCEH.S.
P. llP.lllll AUD, & IlltO., dealer- In dry Kila.
Kna'erlea.and Keneral merchaliillae. vl'.llll
I). CAI.IIWi:?.!., ilealer In dry tsood-. ro.-er-lea,
ouremnale, Imrdwa-e, lUh.h.ilt. ti.Jll.
etc. vl-nl l
i-inc
i..i-
1 rmt N K Y - A l - L NS ,
ri C (i-icr ami lteenrdr nrtU. In the
n Mii -f tiii- 'ourt llouce, IHtHimniura, I'a. j
OHKUT V. (MiAUK.
TTO It X 11 l.AT-l A W
n JAt'OllH, ronteetlonery,
U st. ,atovn Court Iloiine,
tfrocerles etc Main
vl-n It I
W. r.IKJAK, suwiuelmnna riaulm
, Itctx Manufactory.
Mill and
vl'.'nll
C ILMILLKlt. dealer In dry ifood. urtx-erles,
) out hiihm ure, Hour, salt, shoes, notions, etc.
'fmn?e tiloclt, Muln street,
II'KKLVV NKAL A Co., dealers In iry km!.,
HI Kroecru's, pour, ifa. stu.
, noriueasi corner Jiuinanu
JKUSKYTOWN DIUKCTOItV.
era In dry iriaala, . N1)UI.;v MADISON, dealtr In dry Kfaxla, cm-aar'ketra'",i-nli
A cerlea, Kmln. luinlajr etc., jeraQ-towm JJ-tM
ii. a
HOWKH, haUand caps, Itoots aud shin-s.
Alain st., ubovu Court Houso,
vl-nU
f ( SI A Hit. rirv orrmiU and notions, houthwekt
Jt corner Main Hint Iron sis. vl-nJ.1
I J. HIIOWKH. drv coods. ertH-orles. etc.. north
tJ wettt corner Malu ami Irou sts. vl-nU I
HKV.A. lIAHT3IAN.Auent.itrv Bfmds. notions,
IV mill if vert rlfK Mufn ht mmnOtit Con id's l-'lir
nllure Koomi. lnfl
II II. HUNBllKHOKIt. tnnent.l Krmerles.tohae-
II. en, ami confectionary, Main
i:plcopal t'hureh.
y HHTK VIC, .liaUlSUH UlWHwnijii umui(uiih.
nAlT.SAMUi:i
IEIMI1V. Matllson Hotel. Uro-
ers uml Htrauyfra euterlalnud. vS-n
t)p)osUe
vi-n.
lUXKHOUN DIKECTOHY.
MCI. A . II. HHOKMAKI.H, dialers In dry
kskN, mocrles and ntneial meichandNe.
t-'uil htoio In south end of town. vL-nlf,
A.ltlX.'KLUY Keystonobhoei'tore.botjksand j north end of Ionaii,
j, siuyonery.
Main Hlh.
SPXTII.IJAM
W it., near tho railroad.
JACOI1A WM. IIAUHIH. dealers in tiry k
urocerlcs. iUukh umt medicines. I lrnt si
hnutliwt'fct rorner M'arket ami
Vl-MM
KItAHMUH. eon feci lonerles. Main
V1-IH.1 I
KOOtlS,
ore in
ii i
E.
we'll Mion warm it when we get liome.'
ll was Just such a night asthis."
And the i (inductor opened thu door
and plunged acro-s the coupling Into the
next car, crying out
"llardwickl"
It was miiteu considerable city- with
corner of Main and Market atinet-, wi 1 a biuid-omo Iron depot, flaring gas
Hlat National Hank. Illoom-hma. Pa. 1 , and ,h() usua, .j llrou1,l ,10
H. IjITTIjI-:, 1 platform, with bands In pockets, and
i ttii ii -j i' v. i -t a w ! cigar ends flaming through the night.
omoon Main airect, in i,ii, k oui diiw ..en-w the , " was nearly tholast or tho long
I'ourt iiouae, iiioomsi.nrK.Pa. , train, and but a single person entered
st "Yi" TtTi"npK a v " ' u""a Bl;ntler young girl, wrapped in u
(J. I gray blanket shawl, and wearing a neat
attohniiy at I. aw. ; mla travcllnglmtofgraystraw.trlmm-
lit.ooMSiiiui., v. led with stone-colored velvet flowers.
orm r-cmirt iinuan Aiiev .i low ti e fb- y u) seemed to bosltiito, llko ono used to
iimOfiDl oil ce, 'Jatll'm. ' ,, , ,, ' . .
. . traveling, and finally pat down near
0 T 1 O X K K H . tho door.
"Pardon me, younir lady," said I,
but you had better come nearer tho
A i;
M OH EH COFrM A?",
lliivlncr fullrNWfd flu t.mfef.lnn of Pl.blle VemlliO
Crier for many years, would Inform his ftlemU i mIovp
thatholsfctllfiutherleld. read auJ willing lo , ,
attend tonll the duties of his ralllnp. Persons
delrlnR his services should cell 01 writ? lo hlm
ai luooniHourff, in. ninif o,.
rt MF.NI)KNIIALL,general stock of merchnn
JTi, dlsuand lumber, corner of Main htreet and
Berwick road. vl'iitl
7J, IIOIHIINH, dealer In dry tioods Kiccrles etc.
Hhlva'H block, Main st., below Iron vl-n i:i
T IT. fllllTOM. (lrooerhs A I'rovlNlons. south
(leant corner Main and Iron Streets. vt-nll
C W, HNYlHill, hardwnre, cutlery, Juns, etc.,
Malu st., below Iron. vl-im
i .1. HI.I1AN. iti'iilerln cholcodrv uoods. lloiiKti.
A k Mat.liLrir(wulM. frvhli urncerlet. ale. etc. Mailt
fct.. onnoslto court house, v-In U
J Main su, HlKive West.
r;rot.eries iinu Kenerhi uierciuiiuiiMo
ove West. vMiH
i T. HHAltl'LI-XM, dry 'vxIf, crocei !, Ioots.
1J, shoe, etc., uuperi uiock, iiain si,
Market.
uest ol
vl.lHI
110TKLS AM) SALOON'S.
, JXCIIANOK IIOTKL,
Th iindftkliftied huvlnii tiuichased this veil
known and eentrally-ltHiit-tf house, thi:xehune
Hotel, situate on MAIN HI HEV7l In HloomsburK
Immediately onpospe tho Columblacouuly Court
IKHise, rcspCCllUliy iiiiowu lOfir mcuun uiiu iwr
Ml one in Keuerai iiihi incir iiouno i uuvy id mut-i
or tin roi-fttiinn umlentertiilnment of travellers
who uihv bedlsposed tn favor It with their cus
tom. 1 hey hu a spared no expense In preparluK
the Kxchniiffofor theentf i talumeut of their yuests
m-llhir shall then ha any thin wantliiK on their
mit to milliliter to tneir personal comiort, juey
lotisa Is spacious, ud enjoys an excellent bust
cms location.
immlbtises run at all tlmei between thel'x
chiui lie Hotel and the various railroad depots, by
which tiacllrs will be pleasantly conveyed lo
and from the respttlu slatlous lu dun lime to
, ,1.. L'noV'U A t-T.K lik'.
liloomsiiurs, April .1,
fj CHAM Kit & A. K. IlAYHUItsT,Iealeisln
scottown. south side, two doors above Urol st's
uanonmaVershop. ,-LV44 1OHK'8 UOTKL,
JL
jyt. W. II. BltADLKY,
1 II V H 1 O I A K AND HV It KON,
Office at the honso opposlfn Bhlve's HUick,
ItloomHburi;, la.
Calls promptly attended to both nibt and day.
HIc.om.bu',n, Jan. 1. lnfi7,
nml
J.
It. PUHSKL,
IIAHNrH, HAIIDI.K, AMI TIIUNK
MANUKACrUP.KIl,
and dealer lli
CAUPCT-IlAQH, VAI.ISKH, FLY-NI71-,
Ht'yFAI-O KOnm, llOlt-SR-UtNICRTH 4C,
whtch ho feels confident ho can .ell at lower
rate than any other peraon IlltUH country. Kx
amino for youraelvea.
Hhop ar.t iha-r belmr the Poat OfTU-o Main
Blreet, llloom-iburg, Pa.
Nov. IS, 1M7,
the only monument which serves to i ti.in that a stolen animal was found In I life."
point out to tho traveller, the last test- ids stable, and that be was considered
log place of the proud and brave, but thef. Muttering something about
unfortmmto victim of Indian wurfaip. - ..1B knew it would como to this at last,"
he quietly biibmltted to whatever bis
A HniiBt, ANi:cnoTE.--In the work by capU)n m j Ktoro for him.
Jon K-ten Cooke, entitled "N earing or A short cimBUitatloti was held and It
was resolved to haug thu criminal upon
a larg elm treo that grew lu front of bis
own bouse, It being thought that such
an'act would strike terror and dismay
Into tho ranks of tho horse thieves.
Burt bad asked half an hour to pre
pare for bis death, and tho sun had ris
od In all Its golden rmOesty, pro thu 'is
tal mom ent bad arrived which would
launch him Into eternity. In vain his j
grayhcadtd father and mother pleaded
two thing: cither take the oath of idle
gbinco to the United States govern
ment or preparo to bo buried alive. He
declined taking th oath, when ills cap
tors deliberately proceeded In bis pro's
ini-ti- r in my mind, my fancy would
ettie on ucoareo, gross-looking man op-
pn-lte, wilh a l-u-hy beard and a shaggy
won cn.it. with thu collar turned no
round his en. 1 felt convinced that I enco to dig a grave, and when it Was ' for ,,, llfe wItl trembling tonguen
this man, witli the brutal eye, and the .iltii'hed they leil blm to it and Mihl : nllj ktit.H.-lii)j; lit suppliant mood to Ills I
heavy hanging jaws, was the Cain ; and "NNlll you tauo inti 0.1111 .' apparently merciless captors. Iu vlan
as 1 looked furtively acioss, 1 caught "No !" rimpomlwl tho pri.-oner , tho wifu or hf? bosom knelt In tears or
tho wide open blue orbs of the fair little "You had better." agony, and Intreatcd them as husbands
girl. I won't." . Hlmrt. his life; for each Hanger had auf-
Obeying tho instantaneous impulse "lryou iion't rauo mo oain jou f0l-ed more op loasi In person and they
bo buried alive in tlie next ue nun-' lWn1ltl1 o... ,-iaiiiiilo absolutely necpfj-
A HKisi'TicAi, young eolli-glan con
fronted an old Quaker with tho state
ment that bo did not bellovo In thn
Hlblo. Said tho Quaker:
"Does theo bellevo in I-'ranco?"
" Yen, for though I havo not teen 11,
1 have seen others who havo; besides
there is plenty of corroboratlvo proof
that such a country does exist."
" Then theo will not bellevo anything
thee, nor others hast not en ?"
" No, to bo hure I won't."
"Did thett ever sco thy own brains?"
" No."
" Ever see anybody thutdld?"
"No."
" Dost thee believe then has any "
to I
of my heart, I ro-enml went over
her.
"You heard what we wero saying my
llttloone?"
"Yes a murder oh, how horrible !"
"Do not be frightened -no one shall
hurt you.''
She smiled up in my face with sweet
confiding innocence.
1 1- .1 - i.t..e.
uur may iu iiiiuuin v.uv uiu ni.ri ,
tltes."
Tho old fellow approached nearer,
looking with attention to thoplt,ynwn
ing beforo him, and then, turning
round, with his hands in his pocket"
, valiantly replied :
"(lo on with your d d old funeral."
ary to deter others, and It seemed us
though Hurt mubt die.
The dreadful preparations weru com
pleted tho half hour had expired and
tho criminal wivs arranged under tho
limb of a stout elm, over which a rope
was thrown one end being noojed
around the prisoner's neck, and tho
other held by threo of the Hangers.
Then came a moment of dreadful si
lence, that awful stillness which pro
John Haxiiolph was ono of the
most aarcastic meu that over lived.
Ono tlmo a young man attempted to
make his acquaintance. He obtained
au introduction, mid among tho tint re
marks, said :
' I passed by your house, lately, Mr.
Handolph?,
I hoo you always will !' was the re
ply. Another one twitted htm as to hi
'want of education.'
'Tho gentleman reminds m",' ealtt
Ilaudolph, "oftho lands at the lunula
of Montgomery, which aro poor by na
ture, but ruined by cultivation."
G
MISCELLANEOUS.
W. POHKM.. furniture rooma. three atory
brick on Main at., u eat of Market at, vl-iH'i
n J.TllOIlNTON.wall paper,
I'j. nml r nure
nln.ln. ukU,l.
Uui-ert block, latu at, vl-n!
II UOMKNKTOCK, photimrapher, KichaiiK-
11. block, Main at., nppoalte court Iiouae, vl.ni
T K. IIP.OADT, photoKrupher, llartmau'a bull-l
11 III
Inuortheaat corner Main ami Marketat.vl.nl
ri J. MIILKMAN, Anent Munaon'a ropi-er 1 u
4j. iiuinr i.iao-iii.-K .--.. -ii-
T 11. l-lfttm:r.I.. aaddle. Al-nrik and harueia
,1 maker, Malnat,. below livurt, Iiouae. vl-nlr
.1 -.'imTVII f Jln Xlnl.Me'i.l Whit an.. Innc
- f, ivriner. Hia-iiovn, ' vl-ni,
.l 1 ,,,IIII-1 I IMIIlt'lA.H- ... ait.'.. .....I .. u .
tla'lid dealera In I.unibci, i - sil kind., i-lanlin,
mill liri ,1,,' ,n,i'iu.i,
J, Hll-I,PMAN,aiuldleaiid huriieaa miikr
11 , near .o-itliuevt corner Mr.luj.ijd Market at.
yj.nl
I WllMAN. inarlile viorka, near aoulbtieai
i. corner .iainaii-i aiaraei. bia.
R, 1 1 . UI r-iClI.l P.,d(iiler In ph-lioa, olaalia and
melodetlna.fi tO. W.L'orell'kfuriillure iihiii.i.
' . vl-nl
rp 11. MA8TI.IIM, agent for drover it Paker'i.
I . aewlnit machine. Main at.. Ilartman'a build-
ng. up atalra. vl-nl i
1 W. IIOIUUNS, liquor dealer aecoml door from
jr, uoriuweai turner wain lilul irnnaia.
Tir PHAIXICK. Notary llibllc. northeaat i-orner
II Main and Market at. vl-nn I
Ii UN A.KUNKTnN, mutniilnndeaaliTatea (lie
UP.OUOi: W, MAUOER, I'roprletor.
1'he l),i"o v,ell-kuown 1-nUl haa recently un-ler-
gone tad eul cl-aiiKea lu Ita Internal arrangement.,
and Itapr, prleiorannounroa lo Ida former cu.toni
and the triivelllliK public llmt hla iiccomodutlona
for lliecomiori or 111a uueaia areaecoio. iu none 111
the country, til table will alwaya be found aup
piled, nol only with auhatalillal food, but with all
ll.u rllli.uel. a of Hie aeaaon. Ilia wine, and It-
ouora (etci pi that popular beverace known aft
" Hc7inn7"l.liUlTbaaedilUeet froiu the luilHirtlnt
houaea, are tntlrelr pure, and fr. from all l-
inuouaiirilK.. IIP l.inananil ior nnerai pairon
aae In the pa.l, and will .onttnue to deere 11 In
"5 future. (IKIIIUIK W. M l'fll:ll.
I
g C. COLLINS,
PAH II I OM A HI, K
SHAVING, HA I It CUTTI.NO
HID
BTIAMPOOINO SAI.CON,
tnrr Wldmayer Jamby". Ic. t-am Haloon, ftt HuyHWater, my child V"
Ilalr Dvelna aud Whlakera colored black or
tirouu, ilalr loniotoiuatroynamirurrandtieali;
tit) Iiik the hair; will restore hair to Ita original
color without aollluic tlie nneat fabric, conttantl)
on hsi-l, a)-rl2a7.
Sho sturtod, besiltated a iPintile,
then obeyed.
"Does this train to to Hayswater?"
1 she aked, iu a voice so dellciously soft
ami sweet tiiat it seemed to thrill
through me,
"Yes; can 1 be of any service to
you ?"
"Oh, no at least not until wo reach
Hayswater. 1 would like a carrlsuo
then.
"NVeshall not bethereyet thee three
hours."
"Do wu stop again ?"
"Only at Exmouth."
Shu drew n deep sigh, seemingly of
relief, mid nettled back Inn corner. Hy
tho light of tin-lump that hung Its brass
fixture opposite, I could mi1 her face,
that of it lovely child. Apparently shu
was no moro than sixteen with largo
bluo oyes, golden hair drawn straight
away from her face, anil a Ilttln rosy
mouth like that of a baby
"Do you expect riiends to meet you
I askexl lu-
cideutally
"N6, sir 1 am going to school
there
P
U N T 1 H T 11 Y .
PXUHANUH SALOON,
I'HK Proprietor of Ibe Kxrhallaeh'.liM.ii lia.l.o-n
mi haml a larve atiH-k of
Hl'MMI II Itni'llWUMKNT'
iiiiMiHtlm; nf
si'lcmi oiain's a.Ki-iNis i.ira. i - a-
urai- Tosoii t, '.oiMi- I'.oa, ss ' ' i :...h i rs?'
l.AOKb IIP.I.H. NliK At
- ClIMIi I INK, I'OMK sl.l, A 1- nKl . "9
I.W
lllnomaburir, May, n, 1W,
'JHE ESPY HOTEL, ,
Jnil, lil.l'PlDtA 1 NM'' J I , 111
Tur. subscilbrr respect fully tnloinmhl filf mis
and the i.ublls. that he hus li.ken ll.ealtAe well
known non or r merisnimtni, ami tn
pleased lo ifrclxt the custom of all nho will
or him with a call,
UK WILL KKKI -i HOOU TAULK,
.1 liar well M ked with thv best of I.lnutirs, ami
every rnort will be iukoc h' ii'" 'rL': "''r
t.M AS
itlltUUd.PI
tt Insurance eoiQpany,northftttcornerMslnatid I (action. IL Dl-r-rihulCIl,
Wesrwt. vMift Kspy, I ., April 17, lNi7.
(ILOHOK HAK8KKT, nmnnfacturer aud repair. t nwiK HOTKL.
I er of thrhlna machines. Hsmnls A iVmUh. K"1WJV ,luu"'
V.I.MT .)U''t l-Oai IMMIIIUUIK VJIlVt 1
U rilu's Mley, hack of Amerlcau house, l-aU
... I
UAH if,. JAIXUIY, Martie -ml HmwiiHtnne house, mi iook sem uy nmnuri ... ''
Ne..nAj-n i,i-, ni. alachlnlata.F-itlllooma. t ami neweal uaiuaciea. ma iauie ia n-u -ra.nyu
-lU nauMllroad. 1'a.ljDii.ruadeal thorl lu thcountjrj and u ln u " ",'4"iS..V'
incT-.rairi ma,e iutf ifualft-t, v ' aeiiia ,ue.r i"r-.
UltANUlA'lI.I.K, COUIMIIIA COUNTY, PA.
UDNVA1UI KVKHKTT, PIlOPItlKTOH,
llavlmc taken pnaaeaaU.li af thla well-knoMii
hou.e. an loi-K kepi by Hiunuel lAeiell, ilia pro-
11. t". HtlWKn, IIPJ.'TII',
III .l-ei tfully oflera hla proleaalonal aervicea to
the ladli- .in-1 lantlemt ti of llloomaburK and I
tlnll). Hot-pr. pared to atli nd lo all the varl-on-oi,
ii-llon-lu Ih-line of hla profei-alon, and
t pro! libit witti ll'.- lateat tiniroed Pori rLAln
Tui.ll -.'! It'll will be lUMi-rliil on sold platlB.,
.Mm r i. rubber Imao to Ua.k aa m 11 aathe nal
liialti.'' T.elh extnutid by all the liew and
nit-at lit. mt-il.tula, and ull operation, on
Ibeti. Jin lull) find ploperly Hllil-'led to.
Itiv ' nee till.) oltlce n lew door- above the
t'i uri I "i.i-e, ai.loe -i-lf.
r..i on a urrf, Jan..ll.'r..f
pOWDEll KKOS AND LUMHEIt.
W. M.WONUOKAl'tl., ' '
Unpen, P.,
Mumii.'iir-iof
POWIIKIt KKU.
and dealer. In all kind, of
1.1IM IIP.lt,
,We notice that they are prepared lo i-rumndau-
their cu. lorn with dl.pateh, and on Iherheaieat
eriua.
TTNION HOTEIi,
ll o ll it h it f it a,
aro unlckltig thein now."
She was right.
"Probably they were fearful that the
criminal would o-eapo." I remarked lu
an uudcitoiic.
NN'ill vou-may I trouble you to
bring me a gla- of water?"
1 ro.c and mado way towards the ice J
cooler by tho door, but with diitlculty,
A mai ih;n lady, residing in seelu-iion.
but during the delay I could pee that ; had not been to church for several
the detective had changed his seat to .years; but on thu accession of a -.mall
.. i o i i.. .i... , I f.-i-ilK- nrmiortv. aim lilllll'ht herself ll
one nearer iiieorimsiiiiinii iii ui.isuu);-, ,...., ., --- ..... i , ,., , .. f..ii..,.uBi,in.
.. . new uonnei.suawi aim ureas, wan iiu-1 "iu I"" -"v"."i4
'See" faltered 'be vuung girl; "thev uppropriate gloves, boots, etc., ..lid ap-1 Into eterulty-whilo the threo strong
lo.d.cdLlriiVSiJlu ; lly ,'red on the. following SabI,.!. In a men who held the nipo V. end gaed
stvie WHICH aimo-i uusiroyeii net- iiivii- ni; uin ... -..j-.. -
tlty wlththe hltheito shabby and hope- H was glvon by raising tho right arm ;
less ultimata. Justus Mm ui- walk- and already tho nooso was tlghtrnl.ig
inL- tin tho aisle, and as every eye s;em-! around the doomed man's heck, when
i d turned upon ber.the choir comment- , tho wife or Hurt Itstied forth from the
isl -inglng an nntheui, tlie burden ol , nouso uoiiiing an iiiiuiu, n nvim mu
which was : "Hallelujah 1 hallelujah 1" ! than a year old, In her arms.
Tho indignant spin-tor retraced her Hushing forward, she fell on her
tens down thu aisle, In high dudgeon, j knees directly In front or tho Capniln,
, The train was ..gain Icr rapid mo-1 ry y I and Wn cUHd with arms on, - , , H wk,,
Hon. Tomv dl-aiu-olntinent tlie nil - " ' ..... . I . , . I
gcblet was chained to the Mielf. I've -een nre,
"No matter," -aid -he, wmi a win
nlng smile, "I will come myself'
I tlrew tlie water ami nuiu uk uiiji
-el up. 'Hardly know . jn tonrs that would haveplerced a heart ,
Tun crew or a man-of-war onco saw
a comet, and woro somewhat surprised
and alarmed at Its appearance. Tho
bauds met, and appoiuted a committee
to wait on the commander to ask his
opluion or It. They approached him
and sa!d:"We want toa-k youroplnle
your honor." 'Well, my boys, w
Is It about?" "We want to Imp
about that thing up theie.'' "Now,
foro I answer you, llrst let mo kn
wbi.t you thi.ik It is." Well, y- '
honor, we havo talked It over,
. you !
very
but liibtead oftaklng it ns she approach,
til, she brui-hid suddenly past me,
opened the door upd ru-hitl nut upon
tho plntfo.'in.
"Stop her! stop her!" MiouttM th
detective springing to bis feet, ""'he
will be killed ; conductor luakeiiitm -
holdup:"
. . . ..,.1, I,i,.,iiII,i llllutll..
, first. ...,in the nlatform: but ll ; mighty long barn of your'... bu t.
A v Vfrlfiit frotitlomilfl M1VM iiV'tir u.
I gue-s I don't como hero again f twl - . ijrocery door a sign Inscribed ".Sugar-
non!" "If you will not spate blm for tlio ,....., i,.,.,.,.. ilo .,tered tho nlace
' sato of li!a graybared slro or tho wlfo of . k , . Uo ndtctl and
, vp.nv heavy fog hnc.i viMtcd tho his bosom, sparo blm In tho namo of) 1)tahlL.(l Ilt.rlIlWslmi to BlnP a Miank.
. . t 1 I.v.l ill lt ( I li il t f l.t i In fi.nl lioi, I
State of Mas-acliu.-etts, which probably otHj for the sake of bis Infant boy I
-omeYi'hut Burpn-tcd the fogs or tho city! Another dead silence reigned like a
of London. A young uiiiii was sent out I pail over tho spot ; then, as though in
to tho intndow to nnil a few courses of j spiicdby heaven iteolf, the child m.-o
bbingles on a barn the roof of which was stretched out Its little anus toward Its
nearly finished. "At dinner," -aid the rather, and exclaimed, lu a voice henril
farmer, who U re-ponslblo for the -dory 1 hy all, tho single wort! r
'the fellow camo up and se. thai s o
. . I I...IC
,a empty anil ucweneo, save uy imu
frortn looking brakeman, who sisimed
horror-alrlcken
'not very long.' 'NN ell,' -e lie, -ie
lit en lo work all this forenoon and havo
not got one course laid yet.' 'Well,' se2
"Sh went pabt me llko a Miitdow.and . I, '.vmi mo a devllsh buy fellow, ttiuls
i. . . - ...i... i ..n. ii i i.ivm L.nt to miv. no a ter i tuner
"It wHI ho an awkward hour lor you J"" ' " ' " . ' ' I went dow n to -e.. i
1 1 'I LTJOIa IIH ejmilHMV, . ....
..i i,.wi v,,r. Irnln- wull ' about, and I'll bo ilium (ml ii no
ic mu-t have been killed. Instantly.- J wl n't skl.iglcd more, than a hundred
It's Stye hundred fee; rigntoui on ino iog i -
Having dono this ho abruptly turned
to leave. Dou't yon want any of that
ham V" asked tho grocer. "Well, no,
boss," was tho reply. "Dor sign reads
'sugar-cured hams,' tlat ar' hain'a sick
yut, my advico to you Is to chango do
. medicine."
"l'apai"
And then, a though .Impairing of , JUlu Urtpri.Hnirirt very ,jry,
mccess, huddled Into It. mother's 1ks. t , Customer ovho UnoNVS what's
om, and burst Into a sobbing cry. ' e0,uing.) -"I llko It dry.'
It was more man me ranger, coin. Hair.di0sser (aftora while uiraln ad.
to uirlve by- yourbelf ono In thuiiiorn
lug."
"Ob, 1 urn nut afraid," .ho Mild with
an artless little laugh ; "I shall go
straight tu thp.Seiiilnary."
So the" expre-H train thundered on,
with steady, eeaeeless pulsiiig ut lu
lion ifeurt; aud cuiisfiuit r-ur,
htidilctily tlio signal whistle round-
id, tho train began lu slack lie lptcd.
she
mm,.., ..w.i r,,n,. i"
,1111 IIIO-. ,WI.J . "
dollars out or my mcket, sJd the de
tective, ruefully. "I dldj,trot want a
tow before we got to Hayswater, but 1
win n confounded lool. Awoman cor
niiul will do unytblng, 1 believe ?"
NN'h.i'," ejaculatist, "you surely
it if tin. I
StBlltl, riilU UllVI n o.tw. w vw,.au..M,.u..,
tho rone was taken from tho criminal's
I went down to -en what he bad been neck, and tho band left tho poti and
Hurt beounu a reformed man ttirpugn
the powerfuj eflects of hi "Infant', Ap-
jMil,"Grrat !((.
I1 A.
The underlined would reniss tlully Inmrin
llitraelhiiipubllllmtlie bra inrnlmaed and
retltti-il liiiho beat manner thu old. land former
ly la cliphd by W. A. Kline, ami that hi; 1 now
.:r......r.'.i i.in.niiiiiiOilalahla rrlentla Willi all the
con-loila mill nr -lf nca.ol 'n nral-elaa. home, j
illina i-lacid m pe f.at orilcr. Vh. bur will a .
ll a be Hock.it Willi the ebol.eat ll-inora ami el.
ara and ll-u tt-ble lurut. Iia.1 with Hie lieat .h
K.tketoltonta. .UMKaV 01I.I,APIK.
july:V-N
nuieiy we'ro not ,tt Exniouth yel,
J fhoiiglit, "unless I Jiavti t'.tlle.l Ulicnil.
bciously asleep auilaUowud the progies i
j of t i uiu to Cbi-.ipo me,"
1 glaunsl ut my watcfi ; ft was tmrniy
hnlf past eleven, and 1 knew wo wero
nol due at Exuioutli until u 'few mill
utes alter twelve. I rubbed the frost
from tho window pane und lookrd
out.
Wti had stopped nt a lonely llltlo way
station lu thu midst or thu iIciih pine
woods,
"Is till. Exmouth Y"
It was tint soft voice or tho pretty
traveler opposite ' 4
"No, I don't know Nvhat place it Is
soiiio way Matiou."
"Does tills train utop ill way she-lion.?"
ii Ul.i not mean that child "
. NKVKItTOOK TlIKjfAT!I.-At ltlch-
I monil, Virginia, u modest country girl,
' on applying for rations to ono of tho ro-
lief agents, wasfisked If she hud'ovor
taken the oath. "No, Indeed, sir," said
thu girl, ' mother always taught mo
l mvjfil" said thu detective Calmly.
"tliatcbfld iu you call her, Is Atllla
Uuitpn, married wimian tweuty-l
ytaiS age, who bint night murdered
four persona in cold blood, and wvstry
jng to escapo lo Canada. That's what I
mean"
The train was Mopped, atiiln party of
us, lead by tho conductor and detective,
went back toi-earch for any trace oftho
beautiful young creature, whoso lovell
ness and apparent Innocenco bad ap
pealed to my sympathies so earnestly.
Nor was It long beforo we found her,
lying qultu dead by the aide of tho track,
(flghtfully mangled by tho force of tho
full, and luultllated almost la-youtl ro-
COL'llltlOII.
"Wfll.rita'p. eoinped Jirstlco In this
never to .swr.tr." Tim agent iniiuiy
persisted aud tlio mi. bleu as 'pertina
ciously revised all atteinpts at persua
sion, until, ovorcomu at lait1 by tho
d rem I ful poiifllct between rim'sslty and
her high sense of moral duty, she stain
uirred out, with dewncast lid''. "Well,
sir, if you make mo do such a horrid,
wicked thing, thimd n thn Yankees!"
A l.AiiY was onco cemverslng with ii
ratlor who had xutlcrcd shipwreck ; and
as she took great pleasure in the analy-
zatlnu or feelings and emotions, asked
blm compassionately, " How tlld you
reel, my dear man, when thocold wave
broke over you?" Hut the seaman
knew nothing tif metaphysics, and an
awercd simply, "Wet, ma'am; very
wot.'
1
nuclng to tho attack.' -"Head's very
scurry, Sir!"
Customer (utul mititlou-ly retiring, -
Ya'as, I prefer it scurfy."
Aisalla'ut trlves in. defealttl. Can not
sell any hair-water this Ume,
Xovki. t)Aiii).-The creti-t novelty
in tho shapn of u'huslw-ward Ii hue
I... .1..! l.'-i 1... .?t - .lf'..l.lnt.
issueii vy mo iropriuinr .i m tiriiiMuj;
saloon, on thu b'k "f which upinnr
the following tekts apropo the ques
tion of " smlllnf through ' kIba dim
ly, darkly, beautiful blues a
" Drink no longer Water, but it- h
little Wlno for thy iitomach'H Nk, aud
thlno often inflrmlt leu." "
" Lot blm drink and forget his pover
ty, and remember his misery no more,"
-Proverbs, Chap, xxxl: (I, 7.
" Olvo strong drink unto him that is
ready to perish, and wine to those that
bu of heavy heartH." Hrst Eblstle of
Paul to Timothy, Chap, vi 28.
"Did you ever go to to u military
ball ?" Inquired a lively girl or an old
soldier. "No, my dear," replied tho
old revolutionary, "lu those ilayn the
military India oHinetouH."
f'AjTP.AVKi.iiinlln MIiiuesota lias como
ncroca a ntuo months' old baby, whose
measurements'' ho Rives ns follows t
twenty-six Inches In height, twenty-
for Inches nrouudthochost,mid twenty,
eight nt tho hips, ten and a half Inches
at tho muscles of tho arms, eight, und 11
half nt tlio wrist, twonty-two inches at
tin) thighs, aud eleven Inches ut tho
calf. Estimated weight, flfty pounds.
A COUNTRYMAN took bis neat nt a
hotel tabio opt)nslto to a gentleman
who was indulging iu a bottle of wlno.
supposing tlio Nvluq to bo common pro-
perty, our eouutry friend helped him
self to it With the other gontleiuaii'a
glass. "That's cool!" exclaimed tin
owner of tho wlno, Indignantly, "Yen,"
said tboothor.very solemnly, "I Hhould
think thoro was ico In it,"
Man Is aaort of treo which wo an.
loo apt lojudgwof by thi'lmrk.