The Columbian. (Bloomsburg, Pa.) 1866-1910, August 28, 1868, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    jfif i if
tie is tamw tiii Mv
lJj
.f.wdmnfo'o
VOL. 2 NO. a.-.
BLOOMSBURG, PA., FRIDAY, AUG. 28, 1868.
PRICE FIVE GENTS.
Hl.OOMSUW.O IUKKOTOItY.
STOVKS AND TINWARE.
1 ACOtl MUT., il.Mttfr lii slows .t line, arc, Main
il st.,r.lme court house, vl-n U
I M. UUl'UUT, sloe nml tinware, lliipprt
t. block, Mains!., 'vest uf Market, vl-tilt
CLOTHING, AC.
I).
tloornliovo Amellojin house.
I W. cltllMlliniLiN. wholonlcandrctnltdenl.
,1, rr In clothing, i-tc; 1 inn man's, bulldine-, Main
slice!, vl-ti H
DRUGS, CHEMICALS, AC.
I X. MOVU.ll. drm-clst nnd nnnthcenrv. Ux
l thatiKi! block Main st. vl-nll
n I'. LUTZ, driiL-itlst nivl npothenuy, Ituperl
I'j. block. Mnln St., west ofMuilict, vl-nll
CLOCKS, WATCHES, 'AC.
I OUH HIir.MtAltll, watch ami clock mnitcr.
I J nciir HouuitWiii-unicr .nam aim iron sis, vi-ni
n H. HAVAd P., dealer lu clocks, vntelics nnd
J. Jewelry, Mnln st Just below Aincrlciin
House. vl-ul'I
its
I'ATIH'AHT, wntch nml clock liiiihrr, Matket
In loWM.ltll.
liOOTtf AND SIIOKS.
n M. HIHiW.V. limit nml dliitonnltnr.MjiliiRtrr'ct
U. opposite Court House, vlnll
i SOr.IJIDKlt.mnnnr.icturcT nnddialrlnlv)ts
A nnd fchoc,MftlnM.,fifi,dto Kpiscopiilohiiu-h
vl-n 1 1
Ur.NlLV ICI.K1M manuriutiinr and dcnU-r In
imntHiindKlioi'n.gnirfilcH etc., Kast ltlooins
t.iiruMiihiM. Vl-nll
1)
,vin lurry.' lio.it. nml ulioemnlcer. M.iln
Iii'lim' llni-fninn'H istni'l-. Wist Of .Mill liot M Feet.
Ml 1.1
VltOKKSSIONAIi.
I II. WANS, M. D. sunjeon nml physician south
,i kiiio .Main si., uciow .einraei. vi
DIl. II. r. Kinney aaremn dentist, teeth extinct
ed without pain. Mnln st., ncmly opposite
I. plscupul Church, vl-nw
I 11. M'KULVY, M. ll. surgeon nnd lilijslclnn
.1 uni lli sldu Main st., below Market. vl-ui:
I c. llUTrntt, M. D. Burgeon and Physician.
,) Market St., ubnvo Main, vl-nll
DIl. It. C. HOWKtt, surgeon eicnllst, Main st..
above court house. vl-rll
I 11. ItOIHRO, Attorncy-at-I.nw-,omcc llnrt
il, man's building; Mnln (Street, vl-u-'
llt. S. 1'. CIIAbFANT, Dentist, Mnm Kt., Iie
1 low Market. Koxt door to Dr. Kvans 'J.'7
JtllililNEUY & FANOY GOODS.
MISS L1Z7.IR nAHKI.EV, mllllncri ltamsey
bulliilng, Mnlu Kt. vl-nll
M1SX A. I), r.nil, fancy coods, notions, Imolts,
sluttouery, noith Hldo Maltihtreet below Mar
I, a. vl-nll
11 lMlTIIUMAN', millinery nnd fancy gooils op
j. poslio episcopal church, Jlalu st. vl-nl'l
Mll. .ll'I.IA A. & HA DK I1AKKI.UY, ladles
clonkHiuid drass palternJ, houtheaht corner
Main and wttrl.. l-ull
MISH M. DUUltlCIvbON, millinery and fancy
goods Malust.,opiohliij Court lluuse. l-ufl
1 Us. M. II. 1'UltM AN, milliner. Main t below
Jl llarlman'ii htore, west of Market bl. vnll
'lilli: Mlssiw IIAIIMAN millinery and fancy
1 goods, Main street Just below American Iioumi.
vl-nll
HOPKLS AND SALOONS.
I.IIACOl'lovHtcriuid eut lliir Kaloon, Amerl
l can House, MalnHt., Utilizer Leacock bllperln-
lindenl. YjniL'
W'lllMYMlt .t JAl'OIIV, confectlonry, bakery,
il and oj sler saloon, wholesale and Ktall.lix-
iiangu block, Main hi. vl-uil
POX A WKllIl, eonfecllouery, bakery, anil oys
1 It r Milonn, wbolcialo and letall, lam St., Jut
iielow linn. vl-nll
PXIIIAMIK IinTHI,, by Kooris A flark, Main
lisl., opposilu court liousc, vl-ul.l
iMlll'.K AN IKiUSi:, by John i.kacock, Main
, si., west of lion htiect, vl-nll
MlilIKH lll)Ti:i,, by (I. W, MAl'UKIt, cast end of
I .Main si. vl-uM
II Sl'llll.i:l!, lelleslimi lit saloon, Main st.,jut
l),abie coin t house. vl-nll
Klill.NS A CI.AKIC, n flislunent h.iloi.11, llx
ehangu hoiel. vl-nll
1UII. (lll.I.MOlli:, refreshiiunt sal 1, Shlve's
11 bloil; miilli hide Main st. vl-nll
5IKltoTlAN7r.s"AXl) (iKOClOUS.
M .1 ACIIIIS, I'oflfelloiii ry. gl 1 ici'i'h'H 1 1 e Main
IJ ..aboMit'oiutlliaise, l-llHi
V II. M I I.I.I .11, dealer in dl-v goisls, giocerles,
il. .illci iiswiiu, Hour, salt, shoes, notions, etc.
l.xi-hnngo block, Main street, l-nll
M KKI.VY NIIAli '& fo., dealeis in dry goods,
groceries, flour, fi ed sail, tli.li Iron, nnlbi,
1 lc northeast coiner Malnniut Mnikct st. vl-nll
ntMIOAVr.H, hats nnd cajis, boots mid shoes,
Main St., nhoM Colllt House, l-nll
CI t. MAltIC, dry goods nnd notions, soulhwest
', coruir Main and lloll sts, Vl-nll
I J. IIKOWKIt, dry goods, gioccilcs, elenorlh
'J. weist corner J Main and lion st. vl-nM
nllV.A.IIAKTMAN, Agcnl, illy good, nollons,
II and groceries, Main St., opposite Ciniel'H I 'nr.
"Uure Itooins. vl-n!3
Hit. IIUNHIli:i!Cli:il,(agciil,)Kroceiles,tobac
, . co, and eoiiricllonai, .Main St., opposite
I ia-.copalCliuich, l.lil.l
OA. IIKL'KI.KY, lveystonushouslole.bookK and
.. .stationery, southwest coinir Maiket and
ualusls. l-nll
TXTlr.I.IAM i:ilASML'S, eoiifcctloucrle, Main
st., near the rallioad, vl-nia
V -M i:NIr.J'IIAI,L,geneiul slock ol 1111 rcliali
Ij, dlsu ami lumber, corner of Main Mint ami
1.1 rwick road, vl-nll
I .1. Koumiss, dealer In dry goods giccrlcH etc.
l Shlve'K block, Main si., below Iron vl-nll
I K. unmix, (Iroeerles l'rovlslons, south
.least conn r Main nnd lion stieets, l-ull
(i V. M.NYlilJlt, liarilwaie, intleiy, guns, etc.,
L'. Main st.. Iiclow lion. vl-nll
V.I. KI.OAX, ilealerln choice dry goods, House-
keinlnggoods. fresh crocerhs. tie., etc. Mnln
'.. opposilu comt house. v-lnia
JK. KY1.H, uroci ilea and gcneial niirihandlse
Main st., alaie West. vj-ni'i
I 'I'.HHAHl'I.KhM, diy goods, lirocellts, bis.ls,
lj. shoes, etc., ltupeit block, Main st west tt
Market. VI-1H3
t'UAMIIlt A A. i:, IIAYHl'ltsr, lleillemlll
11, (llnetrles, t'onftellonerles and Nollons,
Si'otlown.soulli side, Iwo ilootH abou Ihobst's
iiagiiniiiiiiier snop.
s 2-iilr1.
jnSC'KLl.ANICOUS.
n w, L'OIlin.t., fiirulluio 100ms tiueo sioiy
U, bilekuu .Main st.. west ofMatliet st. l-ui3
P J.'i'lIOHNTON, will! paper, willdiiw shades,
I j, unit llHuiea, llupeit bliak, Main sl. l-nl3
II llOsr.XSToi'K, photogiapiier, r.xehaiige
II, 11K111,, .ii.ni ni., ..ppiisnu 1 ouri lioiisi', , i-iu.
1 1 , imwAi'i, piioiugrnpinr, iiiiriman s nuu.i
tj lug 1101 Ihiusleoi 111 r Main and Mai kitsl, vl-nl
1,1 J. IHDI.ll.MAN, Agent Munson'H fol perTu
U butlir I.lgllllllligllod. .-11 JU
1 It. 1'IIILSKI.I.. saddle. Illilik and harnesH
tl lunkur, Main st., below court, house, vloiia
n rOHTIIll, lllue Maker, nnd Whltn nnd Innry
U. 'raliner.Seottown, Vl-nl7
IlLOOMsIlllllll I.UMIIKH CO., mauuriicluiein
unna iieaieis 111 i.iiiuucr, ni nil mints, piauiiu
mill Ileal tho lull-road, vl!l!
y .1, IlIliI.r.MAN, saddle and harness innl.i 1
11 . near southwest corner Main nnd MiuUelst.
M-litl
1 WITMAN. uiiublo wolks. ntiir sotilliuiHt
i corner Main mid Maiket sis. vl-ull
1) II. IlINtll.r.lt. denier in nliinos. muiitis and
It, liieludeiius,aUl, W.l'oielrMluiulluie rooms
vl-nll
IP II. MAHTCIls, agent for drover A l!nl,ci'ii
1 . sewing machine. -Main St.. Hiillmau'H build
'm, up stalls. vl-nll
1 V. ItOlllUNH. Honor dealer second door Irolu
I, noiiliw est coiner Malu and lion sis. vlnM
W IMIAl'Orif . Notary rubllc, norlheasl 101 ner
1) Main and Market sl, vl-us'l
I MIX A.l'UNH'lOs, mnlnol and casli rativi 11 1
.1 liisurnuceeompaiiy,noitheast corner Main and
wisui . ... vl-nll
ni:Tll(ir. HASSniT, uiaiiufiiitiirer atul ri pair.
i erofiliHshlug maihluis, hainplo A t'o'sMn
thine Miup, laist llloolutbuig, lllll
I H.KI UN, dealer In ment tallow, el,, L'liein.
1 berlln'ii alley, back of American house, vl-mi
tj AMl'l'I. JAC'OIir, Mlirj lu ami llrnwii Stone
''""'tslml nli'i'lilsbljip.llerwlilirnild. VI'llIT
Ny. HAJIl'l AO.MnflilnlsU,i:nstJllooiiiH.
burg niiir lalliond. 1'nsilugsiiiadent shoil
I re. nun blue is iiimle nnd lepuliiil,
hoil
V.M."I
(HtAXGIlVll.Li; IIIltKOTOHY.
Uii. (i. a..mi;iiai!oi;i,, pnyslcinnnnd Minn on,
Main t next door loejeiod'ii Hotel. Vl-lll7
HOTUL nnd rclrcshmcnt Rnloon. Iiv
lAclctl, cor. of Mnlllillid l'ltlvHt.vltll7
OW'AN HOTKL. llio unncr liouso livJolm Mnv
O ikirlilaiUKtMuljooi'fjici. vlMil?
DK. Ht.OAN, tlcnlcr In dry Roods, Kroct-rlc,
lumber tuul general Jltrthaiidlsu .Main hi.
vl-n 17
nVOlKli; r.AZAmTs,nI.l!pnii.llmmcHinnltr'r
U Main nt uliovo the Mvnu Hold. vlnl7
r II, KM1TII, mruinf.iriiirrr (if (In waro and
M , denier hi Movi'i tie, Mnln above tlio
Mwun llott I. vlni7
I A II. W. CUIXMAN, Merehnnt tailor nnd
il, dent's fin iilshlng goods, Mnln St., next door
10 the brick hotel. vl-1117
H. II AYIIinisT, Clocks, Walrhes nnd duns
ill. repaired, duns and Watcher lornnte, Mnlu
St., below Tine, vlni7
TA.MIX 11. HAItMAN, Cnhlne't Mnker, nnd tin
(I tlertnker. Main St., Iielow l'lne. lnl7
MICH AI1I, C. Kr.IJ.mi, Confectionery, Dysiers
Ac. Ac, on l'lnoMt., between Mnln and Mill.
V1-IH7
UII. AC. KI.WIINllft, niacksmllhs.ou Mill
. htlect, near l'lne. vl-1117
rl I.MAM DllLONd, Shoeiuaker and iiianiifac
II turcr of llrlclt, Mlllst.,wcst of 1'lno vlnlD
1M.IAH SXYDKIt, Flour and drist
l'j ilealerln grain, Mill Street.
Mill, nnd
Vl-nl7
T i:VIS II. SL'lIUYI.lllt, Iron founder, Marhln
lilst.and Maniilacluicrof plows, Mill St.vl-n I'
and Manutactuicrof plows, Mill St.vl-n 17
l I M'.S A. WILLIAMS A C'oTanncrsand Man-
I Man
vl-1117
ill iiiacimeis 01 itaiiKr, -Mill micei,
IOIIN Kl:l.Li:it, Hoot nnd Shoemaker, l'lne
O Stlt el, opposilu Ihu Academy V1-U17
I II. llinttil.Xd A imoriIi:it,('arpenlirsand
iV. Ilullders, .Main Striel, below l'lne, vl-1117
SAMl'I'.l. SIIAIiri,i:s-(, Maker of thellaybiirst
tiialu cradle. Main St. v'Jni.
IM. HAltMAX, snildle nnd harness maker
, oraugevlllo, npposlto l-'ramc. church. vl'Jnll
CATAWISSA DIUKCTOUY.
SUHQUr.lIAKXAorllrlclcltolpl.H.Kostrlmndcr
l-ronrlctor.houth-cnsti'oinor Main and Heeond
Mtleit. v'J-1112
H. CltKASV, dry poodo, irorerles and rcii
cral ML'rchDiidii.ef Main htret t. '.'-nl2
S. il'
II. ItlNAHD, dealer 111 stoves and tin-ware,
UTM, II. AllllKTT, llltoruey ut law.Malu Street.
W VMlli
ill
IlLIir.l.T A KLIXH, dry goods, groceries, and
u general uiercbaiidise, Main street.
.-in
KKILKH, billiard saloon, oysters,
, cream In season MaluHticct.
nnd leo
2-11 12
Dr. DALI.MA.N. Merchant Tailor, SeenmlHt.,
. ltobblus' llulldlng. 2-nls.
DIl. J. K. ItOIIIUNS, Surgeon nnd I'liyslelnn,
becolld St., below Main. v2-nls.
J 11. KISTLKIl,"Cattawlsa House,'
. Corner Jlaln and second Streets,
Ninth West
M! ills.
MM, HltolssT, denier In General Merchandise,
. Hry Uouds, OroeerlcsAo. v'-Mil.
LKiUT STHEET MKIiCTORY.
)KTKH KNT, ilealer In dry fcnds, pioccrlfs,
iloui. Iced. Milt, ilsli. lton. nail. etc.. Muht
T Ti:UVII.I.t(U:i, Cabinetmaker,
t) and Ch.Ui maker.
lindertakcr
l-nl(i
JOsiH'll WAInni Ittucksmlth, opposttopost
inlloc M-nto.
II h OMAN it Co., 1
11 iibo fo school Uouso,
Wheelwrights, ilrst door
IIS. IJ. KMNKi nillllnciy and fancy Bmids.
V 111 1"
I W. HVNKr.V, d. alcr lu Leather, Hides, Mark.
J etc. Cash paid for Hides. vl-nlG
lM. M, lINT, dealer in stoes and tin warn lu
all lis blanches. Milf)
JOHN A.O.MAN, miuuilaclurer and di-alcr In
bnolsniid slmus. 1-nHt,
I .1. l.l'.lsnit, M. ). Ku rcon and riislclan.
(HUi at IvflU i's Hutil. 2-ii27
KSl'Y IlIKIiOTOItY.
I.lSl'YSTIIAM ri.tlt'ltlXO MILLS, U.S. I'liwler,
j Proprietor. vl.'nll
1'. HLKlllAllll, AllllO.,dealolslndrygoods
, groee'iles, and general nieri handlsei. vl.'nll
1). t'.I.I)Wi:i,I dealer In illy goods, groeer
les. iiuecnswate. hardwaie, llsh, salt, nails.
etc., etc, vl.'nll
til W. i:ll(lAl!,Susiiuehaiili.U'lanhig Mill nml
llo jianur.iciory, vinu
JEHSEYTOAVX IHRKC'TOttY.
i Nimi'AvMAlHsON.dealerludry Koods, Kro
l ceiles, uralu, lumber etc., Jciseyiowii. Uirtil
TACOH A, HWJslir.lt, dealer In Hides, Leather
IS.uU ite. Madison township Columbia county
ra. J'lH'i
GAl'T.HAMUr.I UIMnY.MadNon Hold, ln
vei h and M rangei s entei (allied, 'n I
MTKHOKX IHHECTOHY.
A1 1.A W. II. MlOr.MAKi:it, dealeis lu dry
J I tfoods, Ki"''erhs and KUieiat meichaudNe,
I'lMt btoui In hiuilh end uftouu. v2-nl
JACOI1.V WM.HAHUIS, dealers In dry Roods,
imiceiles. ilruiis and medlciins. 1 irht store lu
noitheudot town, J-nl
HOTELS AM) SALOON'S.
IXCIIANUK IIOTKIi,
J IlI.U0MSlUrn(l,COl(tMniA CO.,
The undersli'ned havltiL' rmrclmfecd this well-
knownamUeiitialiy-Ioeutt'tfhouse.lhti KichatiKe
Hotel, hlluatunu MAINKlUKi.T.in iuooinKi)Ui
Immediately opposlio t ho Columbia county Court
House, ref-pecttullv Infotm their friends nnd the
pnblio In KUieinl that their lionise is now in onur
lor tho ucctlon and enteitulunient ol liavi lleis
w bo imiv bu dlvpusiil to favor It with their cus
tom. 'J hey hao spared no expense In preparing
tho Hxclmnue lor t hoen tei in tnint'ii toft licit guests
neither t-hull Ihciu hoauythlug wanting on their
nan io minisicr io incii- personal commit, jney
hou' -U i-i-aciou". and enjoj-. nil excellent busi
ness lo(ttiou,
(liunibuses run nt all times lir-tutrli llio
chaiiKo Hotel uud tho arlous iallio.id tit pot", by
which luivelleis will bo pleavantly coineyed lo
ami lrotn tho icsnccllvo stations in duo
IllllO Ml
nieei inn cai. ku-j' a i i..v hi.
Jl..niiibui';, pril t, IMi.
tiruitdi: w. M rtn:it, rropiietoi.
Ih-JuUo'u well'known hold h.is lecculty un hr
gono iai),'e,d t hanges In its iuteinat arrangement
una iispn V1 oi ituiiouiiccsiuuii.tniiiTeiisiniu
and the iiawlUiig public that his itcconuxjutlons
for thoitmitoii ti his gucstsan.(M'ind to none In
tho count i y, UK lablu will always bo hmnd nip
nl ifil, put untj w nil Kulmlantlat lood, but wllh all
the dillt aclesot Tu Maion, HI wiueu nnd 11
quois 0 c pi it - poiiitlar beseumo known a
"McJtmri j, pin chit' ed dhect trom tho Impoitlng
houses, mo i ill J 1 1 1 v pure, and fien from all poi
sonous dings, He IsilianKfiilfornllbciat patron
n ro In tho pas:, aud w ill eoutlutie to detervo It in
lltu future. OKOKOi; W, MAUlirit,
jXCHAXdli BAl-OON, " '
'1 JIK rropilctor of the I!xclningeHa1(oti Im now
tu hand t huge Mock of
hummi.k hi:fiu:.siimi;nih,
couslsllng of
81'M'KIi OVHTKItH, H.VH1UNIH, rilll'K, llOI.ttli NAi
HtllbbT'lDMlUI., IHUl.hli MiOH, Mft-JlZI-ll ( Hl-K,
IiACJKH liRKH, ALK, AO.
a- comi; oNi:, iomij am and hi:i:, to
hAWHON CAIjM AN.
Hiiperlnteiideut.
llloonibbuig, May 3, 1SU7.
rill IK ESPY HOTKl.,
IISPY, C'OLUMIIIA COUNTY,
I'A,
Tilt: snbscilber rrspeeinilly Informs his friends
lid the publla that bei lias taleeu the.aboe well
leiieiun lloiiirsi of Uuttrlnlnment, nml M'lll be
pleased to r.eelve llio ciutoin or all who will
lawir him Willi a e'lilt,
III! Wll.l. Kr.lU' A (IOOI) TAIII.K,
a liar m 11 stocked with the best of Monom, aud
eeiy ifToit will be made to render entire satis
union. C, II, lilKTTI JUCII,
Kspy, Til,, April 12, M7,
IIUOK 1IOTK1,,
llllA.NdKVII.I.i:, t'OI.UMIlIA COUNTY, I'A.
KDWAKD KVintr.TT, 1'IlOl'ltIKTOit.
llavlmr tnlee u nossesslou of IIiIh well-known
liollse, so Iouk leepl by Samuel Kverelt, thel'io.
iirletorhasputln Itpurmalieiitrcpolralid furiilsh
ed 1IAU AN1I LAIIHWIwIIU tbeeholitslIleiiipr
unit newest dellracleH, His stable U not ezeelteel,
in me mil in y anil no paiu. will no Kparesi io
ii.t't'iitu.vuai iii-'hi. ti,iiin..
THE COLUMBIAN,
9T"
A Demoerntif Nownjapor
18 1'UHMHHKn Kll KKN.AV .MOKN1M! AT
llLOOMNUt H(J, ii:.'a.
Till! principles of thlMptiiei nroof tho Ji'lltrinon
Ian School of pollt le. Tlioio principles will nwvor
be compromised, yet cimrtt-ny and ItlmlncHH vliat
not be forgotten In dlscusMlng them, whrl her with
Indlvldnali, or with contemporaries of the Vtvhh
The unity, happfneM,uml proHperlty of the conn
trylsourntm and object; undan the means to
secui c that, we shall labor honcotly and earnestly
for the harmony, sncccss and giowthof our orim
Izatlon,
Ti.itMsoKSuiisriili'rioNj Two doltarn a year
If paid In advance. If not paid In advance to
dollars and fifty cents will be lnarlably chained.
Tkiims of Ahvf.!itimno One Ro,nnro(ten lines
or lens) one or three Inna lions $1,50; euch Kuhse
quell I Insert Imi M cent.
Hl'ACK. Im. 2m. 3m. Gm. Ir
Oncsquaie f2.0() S'l,o) ,(0 tfi,rt flO.OU
Two ffjuares R,m fl.Oi) y,fi U.oo
Three nquares...
Four siiiinu'ii,,
7,00 ,W 12,(0 iftnj
8,oi) 10,(tO 14,00 20,00
12,00 13,00 2.5,-10 .V),00
H,(i0 2.,0O .V.00 110,0(1
0,oo
10,00
Half column
One column ,
Executory and Admlnlstrator'H Notice l-V"! Au
ditor's Notice f 2,7). Other Adverllscments Inser
ted according to special contract.
Huslncss notices, without advertisement, twenty
cents per line.
Transient advertisements payable lu advance-
all others duo after tho It rut Insertion.
H Is, In all cases, more likely to be satisfac
tory, both to subscribers aud to the rubllHhers,
that remittances and alt communications inspect
ing the business of the paper, bo sent direct to the
ofllceof publication, All letters, whether relating
to tho editorial or business concerns of tho paper,
and all payments for subscriptions, ndvetlUIng,
orJobMns.aie to bo Ul.ldotOMid addrcsiiid
miocKWAY nti:i:,i:,
ill foMSP.i l.
IMulidal UobUon'M Mull'llnuv, nc.r IIh Court
llou-p, by
C. -M, VA.MIUUSLiri:.
BUSINESS CARDS.
JOI.
L'JUNTINO
N't ally cxicuted at this Ofllce.
A T T O II N K V - A T L A W,
Ashland, Si'hujlMIl Cuimty, I'enii'a.
M. M
TUAUGH,
A TTO UN UV'A Tf A W,
llerwlclc, Columbia County, leuu'a.
riMJAM 11. ATUIOTT,
A T T OKNUV A T 1 A W
CATAWISSA, TA.
ATTIHIXKY AT I, A W ,
(llllce with i:. II.
Llltle, In bilek building ad
llounlles, II icli-l'ay and
Iseparc
Joining Post i llllce.
Pensions colli cte-d.
joiin (i. i-' nr. k.k,
A TTO I! N 11 Y - A T- I. A W,
Olllee In Iteglster and Iteeorder's otllee, lu the
basenn nt (,r the Court House. llliHimsntitg, la.
jOItlOUT I'. CIiAHK,
A TTIl It N 11 V VT.I. A W
Oilliii I'ouii'r of Main and Maiket siieeis, ov.-r
V'lrst .N'atloiril lliitik, llloonisbiug, I'n.
E.
II. MTTl.K,
AT'l'llli.NM.V-AT
I. A W.
Ulllce mi Main street, In brli k htiildlng below l tie
Court House, lUooiiishurg, I'a.
(1 II. HHOOKWA Y,
A TTO It N II V AT LAW,
IlLOOMSIIl'Ild, I'A.
-ltnri:-CouiI House Alle y, below IheCta
tumbtan lllllce. (Janl'67.
A
U 0 T I () N K K It ,
M OS KB CO I' I'M A.N,
Having followed the prolesslou of I'tiblle Ve nduo
Crier for many yeais, would lliforni tils filends
Ihat he Is ht 111 In llio Held, ready and willing to
attend loall tho duties of his culling. 1'eisons
desiring his service's- should rail or write to him
at Illoomsburg, I'a. inarS'tiT.
J)lt. II. HHAUI.KY,
(Lille Assistalil Mi'dlcal Dlrecleir 3. S. Allay, I
l'HVHICIAN AND HUItOKdM,
4. Otllee at llio house oppoullo Shlve's llloek,
Illootusburg, I'a.
Calls prnmplly llltcndeil to both night and day.
lllooiusbu-g, Jan. 1'. luff.
J. '!
l'tTHSKI,,
II MINF-SM, HAIHH.i: AM- IMI'Vk
MANUKA(TUi;i:it
lilid tU.ih v in
CAHl'l.T-HAGM, VAMHKH, KLV-MVlK,
in kku.o noniM, iioiiHiMttaNKKrs ,tc.,
wiilch ho feels confident he can nil ut lower
rate iiinii any oioer pi'r.n hi him eountry, l.x
niultio lor jourKt'Hch.
Hired, Ulooinhburg, I'a.
Miop Mini uoor i'iov ino vmi wineo Main
U, J-HJ),
V. COI.I.INS,
I'A s II in s a li 1. 1:
SUA VI S(i, II A I It CUTTING
ash
S 1 1 A M TOO I -N 1 1 SALOON',
ik i Wlilniaver ,V Jaeob's le-o Creiini Saloon,
lii.oo.MMiiinui, pa.
Hall iun and M'hsl;ei eoleued black or
blow u. llalr Tunic lo de stroydaiielrull nnd beau
lllv lug tho halrt Mill restoie hnlr lo Unoriginal
color wlllioilt soiling the finest fabric, eoustantly
on hand. aprl2'7.
D
K X T IBTHY
ii. o. nowi!u, Di:.NnhT,
llespi-ctfully oilers hi ptofesslonal services tu
the ludles and guntlemen of UloombburKiuid vi
cinity, Ho lupicpuu'd to alien J to all tho vari
ous opoiatlons In the 11 no of hi pro ft. ssl on, and
IN priJYItll'll Willi UUI IUI'. IIUI'MHUI J'llULKJ.AlM
Ti- Kill w hh h will bo In mi led on gold nluttug,
silver and iubbt v bnso to look as well us I he nat
ural tetlh. Teeih cxliacwd by all the new and
most appioveil inetho.1", mid all opeiations on
tho let Ih i-aicfully and properly attended to.
Iteshh neo and oillco u few doois aUio the
Court House, Minn side.
lllooiiibDiiiu, Jill I. .11, (mil
pOWDI.lt KI'GS AND I.UMHKlt.
W. M, MONllOl! A CO.,
llnpi'lM'a.,
Miillllfallllleuot
I'OWlU'.lt KKtm,
and de alem lu all kinds of
i.umiu:u,
KUo uollco that Ihcy ale prepalesl In accomodate
their custom with dl.paleli, nnd on the cheapest
eriiis,
TTNION HOTKI.",
It O II II H II II II U, 1 A.
The iiiiiliuslirneil would rejmectfullv Inform
the IrnMlluit puhllo that he ban rurcliase'd ntui
refitted In the best ma oner Hie ol.Ulnnd former,
ly oe'cupleel by Yi. A. Kline, miel tlint lie Is now
preisired to iiccoinnioUale. Ills filcuiUwlthnlltho
coiuiuriii anu cuuei icuee.iiiu ,irseeius iioii.c.
A tine new bariums eieeu uuut auu iiiu nurrouu
U111KH pinceel in peri.ici oreiei. .uu, luer will u
svnvii lu, klnekesl u lib tho cliolscst Iluuolu and c
sar, and tho table fiiiuUhsd wllh the beat the
luarvei auoius. JaaiiJi . vii nunni i r.,
July a.'iis.tl
(Choir goftry.
Tin: aiiu, who mvi:d nkxt dooh
IIV I.TJIKI. M.SN,
oh, happy drtaml oh, holiday,
Hrlght day of nil the past,
llrlmm lug with tender Hummer Hnht,
Too full of sun to last,
One childish figure luld the haze
8(111 beckons evermore,
Still I, a loyal slave obey
Tho girl who lived nett door,
Hweet eglantine, has bloomed since then,
Ited maples filled nnd Hushed,
The ntghtlngalejHluce then havo sung.
When coarser sounds were hushed;
Hut ruddy flush nor blossom breath,
Nor blrd-soug evermore,
Will seem, as when I at beside
The girl who 11 ed next door.
KorheM ran the student race,
Forherl won tho prize,
For love of her came home again
To read her lovely ej-es;
And when the stars came trooping out,
Metuought my cares were o'er,
And I ne?d only ask to win
The girl who lived next door.
Tho Summer eve grew strangely daik,
The stars shone dim to me,
And roses withered as I saw
Beneath the maple tree,
My Idol circled by nn arm
Which band and chevron bore;
A Mddier's bride; (I knew It all!)
The girl who lived next door,
When wand'rlngfar.Mimc ImpuNe vlrange,
Drew home my vngrnut feet,
Onco more beneath the eglantine,
Home guidance did us meet
Under the window; white and i-tlll,
I saw my love onro more,
When burial blossoms, sweet and white.
Unstirred her bosom bore,
Hho was not mine to win and lose,
Hut evcrmiuo to keep,
Mine to rcmemlKT lovingly
On twilight's dreamy steep;
The gladnets of a day gone by,
Is mine for evermoie,
And life Is sweeter having lottd
The girl who died next door,
GOV. SEYMOUR'S WAR RECORD.
Who Saved Wellington When General
Leo Invaded Pennsylvania m '637
OFFICIAL IIOCIMKXTS FltOM T1IK
WAK liEl'AKTMEXT.
Testimony of President Lincoln and
Secretary Stanton.
Wi: havo published extracts front the
Mutiny Eveniny Journal commending
Governor Seymour from his "prompt"
action, and his determination to give
"no quarter to the rufflnns" in the ease
of tho New York riot.
AVo now givo tho record showing that
Ciovernor .Seymour saved I'cmitylvnnla
and tho National Capital in 1803. Tho
otllclnl elejeitinentH fiienlc for them-
selves:
SWItlU'AltV STANO.V TO (JOVKItNOIl
HKYMOL'i:.
IlyTelcmaph.)
AYasiiimiton, Juno 1 , lSi.1.
To Ji.i Eycdlcne Governor Seymour :
The movement of tho rebel forces In
Virginia aro nowsulllclently dovoloned
to show that General Leo with Ills
whol6 army Is moving forward to In-
vaiio t no states oi .uurymiui, xvunsyi.
vania, and other States.
Tho President to renel this Invasion
iiromiitlv has called tition Ohio. Penn
sylvania, Maryland tuul Western Vlr-
glnla lor one lniiul reel tuousanil (HIO,
000) nillltiii for six (li) months, unless
sooner discharged. It is important to
havo thu largest possible force In tho
least time, and if other States would
lui rusii military for a snort term: to no
ordered on the tlraft, it would greatly
advHiico tho object, Will you pleaso
iiiiorm me, linmetiiatciy, li, in answer
io a speeiai can oi tno rrcstueiit,: you
can ralo and forward twenty thousand
u.t',000) miutia, as volunteers witnout
bounty, to bo credited oil tho draft Of
your Statu ; or what number you can
pronaniy raise.
Kdwin M. Stanton.
(lOVl'.ltNOlt SKYMOUK TO riKCRKTAUY
STANTON.
Ai.nANr, Juno li, lsin.
Jfon. .'. M. Slanlon, Secretary of War,
Watl.inijton :
I will spare no etl'orts to send you
troops at once. 1 havo sent orelers to
the militia otllcers of tho State.
1 will order tho New York and
ltrooklyn troop-to Philadelphia at once.
Where can they get arms, if they are
needed '.'
Wo have two thou-wid enlisted vol
unteers in this State. I will havo them
coii-olldated Into compniiies and regi
ments and sent at once. You must pro
vide them witli arms.
IIoliATIO Suymouu.
i.i:m:ii.m
man roui TO
STANTON.
HUCltr.TAHY
Hon, .ifo'i M, Stanton, Secretary of
War, Wa.iitnytnn:
ily rcqiifl of GovernorSeyii)oui',who
has called mo here, I write to say that
tho New York city regiments can go
with full ranks for any time not over
three months- ny from eight to ten
thousand men. The shorter the period
tlio larger will bo tho force. Knr what
lime will they bo required '.' Ploas'j an-
swer Immediately.
C.AV. SANi oitD, .Mnj. Gen'l.
iMlt ItUTAKY sTAN'lO.V TO (lOVlIKNOU
sLYMOUll.
IIV 'lell'ulllph Irom WnsllillKloll. I
.11 sn M, Nil,
To Governor Seymour:
Villi PltKSIDKNT DlltlXTS MH
TO ItKTl'HN HIS THANKS, WITH
f?!?....!"?.."!.?? ':.
1' t 111 t J U K I l(U.uri 1( r.rl ui )s,S.j,
strong movement of your city regi -
liienisto i-nuaiieiiuiiii wntiiu no a very
encouraging movement, nnd do groat
goodbyglvingbtrengthtothoState.Tho
cull Intel to be for six months, unless
sooner discharged, in order to comply
wnii i iki law. ii is not iiKciy mm moro
so iong woulii lio roiiuired. Can you
man tinny nays- service pcrnaps not
forward your city regiments speedily r
Please reply early,
KiAvin M. Stanton,
Secretary of War,
(lOVK.IlNOK HI'.YMOUIt'S a.idutant to
S I.CItr.TA it Y STA NTON.
A MM NY, IB, Isti'l.
Hon. E. M. Stanton, Secretary of War,
Washington :
Four returned volunteer regiments
can ho put In' tho Held at once for threo
mouths' service. Can arms and no
coiitrenients bu supplied in New York?
Old firm not lit for tho field.
J. T. Sl'itAdUi:, Adjutant General.
(iOVKHNOH HUY.MOK TOTlUHIOVKKNOlt
01' I'lINNHVLVANIA.
AUMNY, June 10, 1 sit).
Governor (irtln Ihirrlsburg t
I am pushing forward troops as fast
ni ptMilblt't ri'KlniL'iit-j will li'itvo Xow
York to-night. All will lie onlcrcil to
report Ocnernl Ootidi.
IIOIIATII) SllVMIH It
MlVIM.TAIlV
STANKIX
I'OHI).
To lll'.N'. -A.V-
Ily Tclesrnpli from Washington.
.li'Nt: lii, mo.
'Jb Major General Sanforrf:
'riioOoveriiiiit'iit will bo K'atl to lmvo
your cuy recnnenis nnston to l'entisyi
vniiln for tiny term of service j It Ii not
po-isllilo to Mty Iiow loii); tlicy may bo
usciui, imi it m not OA'iioctcei tn.it tncy
would bo tlctiilned more tlinn three (11)
niontliH, possibly not more tlinn twenty
(inn or iniriy i.ni) tiays.
They would bo accepted for threo
month1), nnd tli'chitrgcd ns soon ns (lie
present exigency Is over. If nlded nt
the present by your troops, tho peoplo
of thnt Stnto mfht soon bo able toraiso
nsulllclcnt force to relieve your city
regiments.
Bnwi.v M. Stanton,
Secretary of War.
(IOVKHNOU SKVMOt'K'H ADJUTANT TO
SKCHKTAltV STANTON.
ALtiANr, June is, isai.
Tn Hon. J-J.M.SIanton, Secretary of War,
Wushinyton, J). C.
About twelve thousand (U.,000) men
lire now on tho movo for Harrisburu.in
good spirits and well equipped.
Tlie (Joveriior says : "Shall troops
continue to be forwarded V" Pleaso nn-
fewer.
John T. Si'iiAfifK,
Adjutant General.
(lOVlIll.NOU sr.Y.MOUI'.M ADJUTANT TO
Tlll'.noVI'.ItNOlt Ol' 1T.NXSVI.VANIA.
A mm sv, June H, lsivl.
To Goetrnot 'Sitlin llarrhliinj J'a.:
About twelve tliou-nnd men aro now
moving, and are under order- for liar
rlsburK, In Rood spirit- nml w ll njiip.
ped.
fjoveruoi'fc'eyiiioui' desiies to Know
if ho blmll continue to i-eud incii, lie'
Is ignorant of your real condition.
John T. Si'itAni i:.
Adjutant (leminl.
SKCIII'.TAHV STA.VIO.N TO (ItlVI'.II.Mlll
SI'.V.MOl'll's ADJUTANT. .
'Il Telegniph.
WA-lllMtros, June p.i. isisl.
To Ailjulaiil Gentxal Sprtttjac:
TI1K l'HKSIDKNT DlitKUTS Mli
TO UKTl'UX II IS THANKS TO HIS
KXCKIil-KNCY GOYKasOK SKY-
MOUH AND HIS HTA1-T, KOH
r 1 1 KIU KNKHI J KTIC . N U IMM) M l'T
(.TION. Whether any further foreo
Is likely to bu required will be commu
nicated to you toiiiorrewv by which
time il is expected the movements of
the enemy will be more fully develop,
ed.
l'.nWlN M. STANTON,
Secretary of War.
liOM'.IINtllt SLVMOCIl'S ADJUTANT Hi
TCHirrAHY STAMUN.
Al.lt VKY, .Tlllle'JO, lsi.l.
iiwt. j:.xM,sutitto)t, ,V'crsVRA1i'.''ii'fA',
11 aaiiniton ' . i
Tlio Oovemor tleslres to Bo-flnormeel
if he shall cotitiiitio sending on tho
militia leginients from this State. If
mi, to what extent, and to what point?
J. It. SioNiiiioi".:,
Acting Asi-tiint Adjutant (ienernl.
tlilVUIIMUl sl.MOUlts A DIC I'A NT TO
sH IU'.l'.MtY Sl'ANTON.
WASIItsens Jtllie'.'l, ISM.
To Avtinti Aenielunt Ailjutant Generul
SlonehoHse :
The l'reslilvnt desires Ciovernor Key.
mom- to forward to lialtlmoro all the
militia regiments that he can raise.
KnwiN Jr. Stanton, See. of War.
Till! (lOVKIISOlt ok pknnsyi.vania to
OOV. sK.YMOllll.
. Ily Teleiruph.
1 1 vine l.lil' il c, July i. Isas.
,7b (. .'.ret llenrjt Govt mor Seymour:
Seiiil forward moie troops as rapidly
Us possible. Kvery hour increases the
neeesijity for larger forces to protect
Pennsylvania. The battles of yesterday
were not decisive, and if Meade should
I uti tieieateei, unless wu iiuvu u nuge- in
, my, this State will bo overrun by tho
reliels.
i A. (1. C'UltTIN.
Governor of l'eniisylvauiti.
c.oviniNon suymouu's adjutant to
THK OOVl'.ltNOU or PUNNsYLVAN'IA
ss.ee l iiiik, .1 in,e , i-o s j
To Gonnror ( urtiii, llarrfr'jucn, I'a:
Your telegruui Is received, Troop!
will continue to lie -cut. ' ui regiment
leaves to-day, another tn-monow, all
lu gi od pliicl;, I
JllIlN T. M'llAI (.le,
Adjutant General.
SI.CItl.TAIt -I'ANTON In I.OVr.liNOll
-IA Mol II.
W m I ii i e it i ii i si, i
U sllisi.liis. .Iiine, '.r, ls.l .. ,
Dr.Ai: Sin: I e'liuiiiit forbear e.ini-s-sing
to von the deep obligation I feel
for TIIK PllOMIT ANI 1'ANIHH
suppoiit vor iiavi: givi.n to
THK GOV1.U.NMKNT IN TIM.
PHKSKNT l-.Ml'.ltGKNC'Y. Til 10
KNKHGY, AITIVITY AND l'ATUI-
otism Yor havi: i:iuiuTi:i)
i may in: pi.itMrm.n pkiison-
ALLY AND (lI'l'ICIAI.I.Y TO AC
KNOWJilUiiii:, without arrogating
any personal claim- on my part to such
service, or to any -ervlec whatever.
I shall In' happy iilway- tube e-tei'in.
ed your friend.
I.DWIN .M. Sl'A.N I O.N.
To hi- I Aeellency llniivno si:.
Mill II.
If, In Uew of this refold and meed of
pial-e tod'overnorSeyiiHiiirfiom Abra
liam l.iui'olii and lulwlu M. Stanton,
tlieie betlniso whoglve heed to his slanderer.-,
it were u-ele- to rea-on with
lliem. To the eauilid, fiilr-mllideil fill
jieii, however, these documents mii-t bo
conclusive that the nation owe niucli
tu (ioverniirSeyiiioiir as one of Its chief
saviors In the hour of Its im,.te-t i.eril.
1 lit solutions or tiik xkw youk i li.-
1 "'
Thu New York Republican i.eglsla
(lire, April Ul, 18(11, pa-red iiniinl
inoiisly, Hid following resolutions i
Hi solved, That the thanks of this
House bo. and aro hereby, tendered to
Ids llxcellency, Governor Seymour, for
calling thonttentlon of the General Gov
ernment nt Washington tn the errots lu
the apportionment of the quota of this
State, under tho enrollment act uf
March :i, lhisl, and for his prompt and
etllclont effort to procuring n correction
of the sumo.
Ilesolved, That tho Clerk of this llou-o
transmit to tho Governor a copy of this
report and resolutions.
Tho "errors lu tlio apportionment of
thuquota" of New York (for calling the
attention of the General Government to
which, lloratloSeyniour wasglven tills
vote of thanks by thu "Republican"
legislature of that State, after the New
York riots had occurred) not having
bceiii'orrected by Provost Marshal Gen
eral Fry, caused
THK IHOTS IN NKW VOHK.
On the oceusiou of the riots, (lover
nor Seymour was cnllid lo tho city of
New York to quell theui.iind ho did so.
All must remember his two proclama
tions on that occasion:
I'lnsT I'OCLAMATION OU (lOVLHNOIt
i:y.moi n.
To the itcojite of the city of A" ie Vorh:
A riotous demonstration lu vourcllv
ofigliiatlng in opposition to 'the eon
scriptlon of soldiers for tliomllltarvser
ylcoof tho United States, has swelled
Into vast proportions, directing Its fury
against thu property and lives of peace
ful citizens. Iknowthat many of tho-e
who havo participated In thoo proceed
ings woul'lnot havo allowed theni-el ves
to bo euriicd to such extremes of vio
lence aim oi wrong, except under an tip
prehension of Injustice'; but such per.
sons aro reminded Mint II
sltlon to tho conscription which can bo
aiiowcei is an appeal to tho courts.
Tho right of uvcry citizen to make
such nn appeal will be maintained, nnd
tho deslslon of tho courts must bo rc
bpected and obeyed by rulers anil peo
ple alike. No othereotirso lj consistent
with the maliiliiiuance or thu laws, the
the peace and order of the city, and tho
safety of Its inhabitants.
Kiotus proceedings mu,t mid shall bo
put down. Tho laws of tho State must
beinforccd, Its'peaco and order main
tained, ntld tho lives and nronerlv nf nil
citizens protected ut any nnd every luiz
nrd. The rights of every eltizon will
be properly guarded and defended by
tly Chief Magistrate of tho State.
1 do, therefore, call upon all persons
engaged in these riotous proceedings to
retire to tliclr homos nnd emiilnvniioifs.
declaring that unless they do so at once
I shall ii-enll thenowernece-sarv In re
store the peace and order nf (lie eltv. I
also call upon all well-dlspos-fd persons
not enrolled for tho preservation or or
der,to pursue their ordinary avocations.
Let all citizens stand lirmly liv tho
constitutional authorities, sustaining
law nnd order in tho city, ready to ans
wer any -ucli demand ns circumstance
may render necessary ror me to make
upon their services, and they may lely
upon a rigid enforcement of tho laWs of
this State ugaliit all who violate them.
Hoiiatio Sr.YMouii, Governor,
-I'.l (I.S'll IMIOCLAMATIOJf III' flOVKISNOIt
riUYMOUlt.
Whereas, it Is manifested that combi
nations for forcible resistnnco to tho
laws of tho State of Now York, and the
execution of civil aud criminal proce.-s,
exist in tho city and county of New
York, whereby tho peace and safety of
the city and tho lives nnd. property of
its Inliabltants aro endangered ; ami
Whereas, Tho power of tho said city
and county ha? been exerted, and is not
sutllclent to enable thu ofllcers of the
Mild city and county lo maintain the
laws of tho State una execute tho legal
process of Its otllcers ; and
Wieret.i, Application has been made
to me by the Sherltr of the city and
county of New York to eleclaru tlio said
city anil county to bo In a state of in
surrection ; now, therefore,
I, Horatio Seymour, Governor of the
State of New York.and Commander-in-Chief
of tho forced of the same, elo. In
J.t iuine luutJjyiitnnuUlorlty. Lssiio this
proclairiatlon in accordance' with the
si.nuro-in such eases mails arm provided
'nnd lo hereby declaro tho citv ami
county of New York to bo in nstato ol
insurrection, and give notico to all per
sons that tlio means provided by tho
laws of this State for tho maintenance
of law and order Will bo employed to
whatever degree may he necessary.utid
that all persons who slmll, after the
publication of tills proclamation, re-ist
or aid or n-sht in resisting, any forco
ordered out by the Governor to quell
or suppress such insurrection, will ren
der theiiHelves liable to the penalties
prescribed by law.
Hoiiatio Hv. ocit.
si'iimi or Hon. (ii:oii(!K oi'dyki:.
During the New York riots of lsil:,
Ilou. Georgo Opdyke, one of thu mo-t
eminent of the Republican leaders lu """
New York, was Mayor or the eltv. In "r 1011 A New York drum
the late Constitutional Convention in ""'r' "'1't,l I'mnk W , stopped for
that Stnto ho was ;i member, elected at ""ll'rat the little town of Salem, Ohio,
large by the Republican party. During 0,1 1'lttshurg, Kort Wayne and Chl
tlie discussion upon the questions per- CHl!0 -"""road, a few weeks ago. He
tabling to tlio government of the citv of was ''""W, and tlfteen minutes was
New York, the matter of tho riots was nil tho time allowed for refreshment,
lugged In. We quote the olUcinl pro- At least seven minutes had clasped be
cceillngs: for p-rank could eatch thooyool'tho
Mr. Optiyde. Governor Seymour nr- waiter, when he was liirnished with a
rived on Thursday morning, and came ,. ,lf ' ,,. ,, ,,,,,,,
to my looms at the St. Nicholas 1 Intel, "1 to,,eo 1111,1 11 -,,nlu of ,,1"-' 1110
where ho remained with modurlng the beans were hut hall devoured, when
entire riot,exccpt that soon after hisur- the landlord caino iilon and demanded
rival he accompanied mo to the City : dollar, rraiik prote-t. d. but llio land.
Hall, where it was not poss ho fonts to ,.,, ... ,., ,' ' , , ' V '
iiireinipli-li any good, ns the riot were w ' "b-tlnatp, and "til! , board!"
going on In tho upper part of the city, 1 being lieaid, our drummer friend wo
und mot (if all the murder mid devil" i compelled to -hell out. Shortly after-
11111111111 p ei puny wen ii tliat pan oi
the city, lint many evil dii)u-i d tier
-on- had gathered about the l ily Hull,
and the new-paper ofllces weie llueitt
eneneil. .My friend from King- .Mr.
Si'liuinakeri could nut have etendt'd
hi views very far irom the -top of the
City Hall, or he would not have stated
that themob wcro-opi'necablydl-po-cd.
lie might have scon by extending his
vision many scene like this: peaceable
colored men ero lug the Park or walk
ing along the streets attacked by crowds
of n-.suilants, and Hi eing for their lives.
Mr. Si'luiliiiikcr. I only spoke o' the
time when Governor Seymour was
theie.
Mr. Opdyke. Pe-iimp- at that very
moment there might not have been any
thing of that kind. Hut immediately
after lie was there these -cone did trim
pile, and on the sumo day a newspaper
ulllce liontingthe City Hull wn attack
ed. 1 now come to the point of my ad
vising the Governor to address tin
crowd. 1 shook my head when my
frk ml from Kings Mr. Schuinaker,
made thu remark, Anil, on relleetion,
while I have not the slightest doubt that
I concurred in recommending it, 1 am
quite sure that others suggested that he
should address the crowd, My col
league, (Mr. Hutchon. who wu pres.
out, now Informs mo that my recollec
tion was correct. Hut Hie terms lu
which he should iiildre litem, or what
word of endearment he should use,
laughter, I certainly had nothing to
do Insiigge-tlng; nor had I any share
lu framing tliespecch ho made to them.
He left very soon alter, in a carriage
with some filends, to go where tho ri
ots wero taken place.and then returned
to the St. Nicholas Hotel, where he re-
malned during tlio riots. It wits not un
til llio military under General Drown,
who was second lu command to general
vt oji, was united to tun nonce lorce.
Hint tliov wlle-i-iii-iloil In ve'llli-liiiiillnip
and repelling 'he rioter, who outnum-
com , ion to one. iiioortran zed lorce
against them. 1 also urged the Police
Commissioners to arm their forco. They
said they would not do so without tlio
sanction of the Governor. I otl'ered to
take tlio responsibility of making the
requisition lor tho amis and fiiml-h
them. Hut they declined It.
117.(71 Governor Sevmour arrived he
very cheerfully and promptly acipilesced
in the suinestion. and nave renulsltlons
for fir)M,wlilcli werotaUento thePollcu
iieiiiie minors: out a mo mi iiarv
strength was Increasing, it turned out
theru was no occasion for tho police) to
ttso liiem, uiougii tuey couiei nave neen
used very effectively at an earlier stage
of tlio riot. I menntohoentlrelyjustio
Governor bc.viiiour lit rcimrdtohL, eon
duct during thecouttiiuuucuof the riots,
though he ha not heeiijusttoine. Prior
to tho riot he iiiado n serious ml repre -
sentatlon of iiiyolllclnl conduct in n me-
sngo to uioijcgisiaturo.oi winch I asked
a public retraction. Ho very frankly
nnd promptly gave a verbal retraction,
with a promise or giving one for publi
cation. After patiently waiting week
niier wecK, nun inoniii niter mourn, (lu
ring which tlmo tliat pronil-o tvns more
iiian once renowed mil never ierformed,
f abandoned tho effort. It has never
neon performed. Hut I have this losny
of Governor Seymour: He was sur
rounded during tho riot by many hnd
mivisers scores oi tiieni on somooccii
slons 1 think there wereono hundred In
my room most of them urging him to
exert hi Influence to withdraw the mil-
nary resistance to tho rioters, and to en
deavor to quiet them by moral suasion.
in opposition io mom, nearly every
fit.' ojticial, all of whom, except myself,
icere. J)emocrat.i, earnestly counseled
oiterictse, anil indignantly condemned
tho ndvlco that ho was receiving from
his moro numerous friends. And while
I Ihouiht, sometime!, lie was vacillating,
and disposed to interfere in a manner
which, tn my judgment, would be disas
trous to the best interests of the city, it
turned out that my apprehensions were
unfounded. He never yielded to these
bad counsels bultO THK KNDSTOOl)
PIUM. EVKUYTIIING THAT IT
was possim.K foii him to do
WAS DONE, TO AID IN TIIK SUP
PIIKSSION OF THK 1UOTS. At my
Instance ho gave requisitions forarnis to
scores, and even fo hundreds of privnto
citlzens.whoso warehouse or dwellings
wcro threatened. He. did 'hesitate in
a single instance. vho . vouched
for tho respectability t. mt for
arms. On ono occassioi i . it was
Wednesday afternoon,;! i'iinn-,vnce was
to bo held among thoofllclals at police
ueauquaricrs to determine on tlio Ilnoor
action and defence during the afternoon
and evening. My friend, Mr. Hutchlns,
was Micro ut tho Mine, and will confirm
tho truth of what I say.
novcmor neymour eame in witli nt
least twenty of his political and personal
frlondsi'nnd among them several gentle
men who wero very much excited, be
caiise,ii3 they declared, tho troops under
tho command or General Drown, In the
Twentieth wartl, wero shooting down
innocent and penceablo citizens, who
hurt congregated from niero curiosity,
under tho excitement that was existing,
nnd that they wcro not rioters at nil.
General Drown asked If they had not
been firing buildings ntid barricading
tho streets. Thoy answered In thenf
flrmatlvo.butsaid it w'us In self-defense.
Tho General replied that If this was not
rioting, ho did not know what was.
These gentleman urged that Governor
Seymour should recall tho troop, and
they pledged themselves that they would
disperse the crowd by peaceable means
and by moral suasion. The friends of
Governor Seymour were urgent that ho'
should exercise his military authoritv
as GovernororthlsStnto nndrotiiiiiiinii
erln ehief.lomnko General Drown with
draw his troop. Tho Governor very
properly felt, I havo no doubt, that ho
had no authority to interfere nt all
events, ho did not Interfere
Tlio Police Commissioners also Joined
In urging General Drown to withdraw
his troops. I was tlio only ono to coun
sel General Drown to turn n deaf ear to
any such ndvlco, becauso all history
proves that tho only way toput down a
riot as ibrmidnblo lu lis proportions as
this, was to .shoot it down. Ho replied
ylth several expletives, which I will
not repeat, that I neccd riot givo myself
any uneasiness; that whntovcrtho Gov
ernor, or any friend of his, or an v one
else might sny,no troops under his com
maud should ever retire beforo a mob
unless driven back. That spirit and de
termination of General Drown had
mnch to do in inspiring all in authority
to aid in resisting tho loiceofthe rioters
and putting them down. Though on
many invasions Governor Seymour was
iidvled to Interfere, he neverelld inter
fere, AND HIS CODUCT DURING
THOSE KIOTS MKT MY KNTIUK
APPHOVA1,.
wind, helnt' III ( ilcinn.ili. he Inuiilii .l
nt the telegraph olllee If he could enel
a dollar di-patch to Salem, tube paid at
Its de-tlnallon. Tho clerk told him he
could, when the following was -out, ('.
O. I).:
"Cixi I.NN vti, Dec. HI, isii-. To J:.
M. Stone, Sahm, O.-l still think the
price of your beans too high,
"I'uani; W ."
lli-tory does not record what Stone
did or -aid on the lecelpl of this dis
patch. "You'vi: Go.Ni: ovuu It," One,
Sunday niorning an old llentlemiin was
going to chinch, lie wn n happy,
cheerful Chri-tliin, who had it very
groat respect for tho SabUath. He ua's
hemover, somewhat singular in his
maiiiior of giving repioof, As ho was
going along, he met a iiuin dilving
a heavily loaded eait through tho
town.
When the old gentleman came oppo
site the cart he suddenly stopped, mid
lifted up both hand, s if lu alarm, he
exclaimed, us he ga.nl upon the cull.
"There, theie, you are going over it j
you Iiuvu gone right over it.
Tlio Driver wn- frightened, and In
stantly cried out. "Whim, who.i," and
brought his horse to it siiiud.
I lu then looked under the wheel- ex
pecting tn see llio mangled remains of
Miiiio innocent ciiiid, or at leal some
poor dog or pig. that hud been crushed
to death.
Hut, after gazing about, and seeing
nothing under tho wheels, ho. looked at
thu gentleman, who had so strangely
arrested his attention, and anxiously
usKed, "What have 1 gone over sir'.'"
"Over the rourth commandment, my
friend," was the reply! "Itomoniber
the S.ibbath day keep It holy."
AN Irishman entered u tavern not a
great while since, and wnsmkeel bj tlio
landlord what he would have. "Some
thing to ute," replied tho son of Kiln.
ill frugal meal was prepared, uud
among other thing placed hoforo III i it
wa a dish or hash. ''What's that""
uskeil Krln. " That's something to ate,,
quoth (ho landlord, " Well," said Pat,
no jaiiors, the man that c niwed
that
1 can ate It
A ItASCAi.r.Y UltcillN. A Doston
man tells the following newsboy story:
Coupon, the corpulent banker, was
standing In State Street ono hot day In
August, "wiping the servile drops olf
from his brow," when a ragged hut
sharp-eyed newsboy uccosted him
with :
"Plo:w, sir, tell me tho tlmol"
Coupon lugged out his I'ordshiini,
and, looking benlgnnntly down to his
Interlocutor, responded.
"Just two o'clock."
"All right, old buffer," said tho gam-
In, gathering hi leg. together for a
run. "You can sell out for soap grease
nt threo o'clock."
Tho insulted man of money rnlsed
his enno nnd, making n frantic rush at
his tormentor, nearly fell over a friend
that was comming up tho street.
"Hallo, Coupon, what's tho matter?"
said tho other.
"Matter" said Coupon, pulling with
heat and anger, why ono of thoso darn
newsboys asked mo'tlio time,and when
I told him two o'clock, the impudent
young scoundrel said I might sell out
for soap greaso at three."
"Don't bo In such a hurry," was the
malicious rcsponso, "It's only Qvo
minutes past two j you've got fifty-five
minutes to do It In.
"A Gai. ii.vnY at That." -To de
sire a change of sex: Is not commonly
considered amnnly aspiration ; to weep
about It seems ludicrous. Yet tho
thing has been done, nnd on tho tented
Held. In tlio very fiercest of tho battle
at Malvern IHU, General Deo encount
ered a tall Shonny Iteb in full retreat,
and blubbering fearfully. Ho stopped
Ii 1 1 ti and shamed him ; but the fellow
openly avowed eowardleo, and, ho eald
ho knew ho was n coward when they
'script him.
"Well," said thu patient but vexed
General, "Mutt may be, but you need
not bellow about It likon great baby."
"Raby I" echoed the conscript, "I
wish I was n baby, and a gal baby at
that."
As a warrior, thu General regarded
the party defective, and pnsed not for
further colloquy.
Social ICiniisIkss. How sweet In
social allVctioiil When tho world li
dark without wo have light within.
When tho cares disturb tho breast
when sorrows brood around tho henrt
what Joy gathers In. tho circlo of lovel
Wo forgot tho world, with all Its an
iinoslties whllo blessed with social kind
ness. That man cannot bo cold who
has henrts that vibrate In sympathy
with his own who is cheered by the
smiles of affection nnd tho volcoof ten
derness. Dot tho world be dark aud
cold let tho hate and animosity of bad
men gather around thu place of busi
ness but when hoenters thoark of love
his own cherished circle ho forgets
all the.-o tho cloud passes from his
brow, and the sorrow from the heart.
Tho warm sympathies of hi, wife and
children dispel every shadow, and ho
feels a thrill or Joy in his bosom, that
words aro not adequato to express. He
who is a stranger to joys of social kind
ness lias not begun to live.
Imi'I'diint (Jukstions. To ask 11
lawyer ir he ever told a lie.
To ask u doctor how many persons lie
had killed.
To ask u negro irho Is black.
To ask a young lady whether she
would like a beau.
To ask a minister to taku something
to drink.
To ask a subscriber ir ho has paid tho
printer.
To a-k a merchant ir ho has over
cheated a customer.
Teia-k an editor the name of any of
hi correspondent-.
To nk a man to lend you lii- pocket
book.
An Iowa Orator, wishing to describe
Ills opponent us a soulless man : " I
havo heard that somo persons hold tho
opinion that, just nt the procl-o moment
after on e human being die, another Is
born, and the soul enters and animates
tlio new-born baby. Now I have matin
particular and oxten-lvo inquiries con
cerning my opponent thar, uud I find
that, for somu hours before he drew
breath nobody died. Fellow citizens,
I will leave you to draw thu Inference.',
Tin: liter Hi; Coui.d Do. An army
chaplain relates the following funny
story. Seeing a dirty faced butternut
mi-hill at thu fence in front of a house,
the- preacher stopped and said :
"Is your father at homo V"
"No, he's gone to church."
"Is your mother In','"
"No, sho's gono too."
"Then you aro all by yourself'.'"
"No, Sam's In thar huggln' tho niggar
gal."
"That's bail."
"Yes, It's had, but it's tho best ho
can do.
An Irishman who was engaged to out
Uv, when handed ti cross cut saw with
which to commence oiiporations, pulled
out a copper, uud, turning to his coin.
rode, exclaimed s
"Now, Pal-fiilr play I head or lull.
who goes below?"
A Singular freak of nature was seen
lu nn Arknlisn town recently, In the
shape or a man with threo cars: ono
on each side of his head, and n third
which belonged to another follow he
tween hi teeth,
"P.wa, pleas buy mun muff when
you go to Doston," wild llttlo three-yenr-old
Ruth, ller sister Minnie hear
ing mis, said :
". ou aro to little to havo a inutl'."
"Am 1 to llttlo to bo cold?" rejoined
tho Indignant llttlo Ruth.
Punch says, "Women nro said to
havo stronger attachments than men.
It I evinced in llttlo things. A man Is
often attached to on old hat 5 but did
you over know of a woman having an
attachment to an old bonnet?''
l.eliii nnwer"evei-"