The Columbian. (Bloomsburg, Pa.) 1866-1910, March 06, 1868, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    " t
ii 'in
VOL. II NO. 10.
IJI.OOMSIU'IK) DIllr'CTOKY.
Hl'OVKS ANIl TINWAP.i:.
Mil .Mill'.. liilirUnlnveiiA linniin-, Miiln
,J st.,lllliV. I'lllt 1 1 Inill-e, l-llll
. I. Il"l'l-Jtl', n.in. mil tiiiu.ue. Klll-crl
t, luo I. M I III -1., Hi'l ill ,M 4 ki ! l-ll!t
CLonilNG, ,VC.
It .ini'i-.NIII'lt.l ii it-li.iKl l.illoi. M;iln nl..
li ilour lilmvi' Aniei Ii mi In iii.i, .u I
1 W. t'lllllllllJltl.IN. ii-li.ili-s,n7.,.i.,ii. lull ,'i'..il.
I . it III I'liillilMj.i'U'.i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ii 1 'n Iii.IMIiu. M in
su-.-,, i-ih
DllUlid. CIIP.MICALS, AC'.
I N. MnVr.lt, itiiiKuut nn,l npniheenry. I'x
I VIKtllltl' HUH It .11,1111 XI. l-UI
1. .1', MM, illnirirlitt mil iii,itl try, Ittipeit
Ii. iil'H'lt, .'llllll 1.1. , ur, in iii.i i. VI-MI
CLOCKS, WATCH C.S, ,U
I OTIS lll.MXlIAI.lt. wuNh ami cloelt nmVur
J J ti.'nriullifjiHtrt.rnor Mafnulid tronst. vImiM
CI I). MAV.Uli:, dr-ater in clock, watches ami
h fi'welry. Main st.. nearlv onmllp American
1) (,TIIfLi:r, ujiithntulchHlt linker, Mnrkit
11 I '01(1 U Main. Mi!
HOOTS AXI) SIIOKS.
n M. IUtOWX.1t i itiiti 1 Kli'Mjin Wur.M.ihiMti.'t
jt ..j-j.n-.iiiT iinu-iiUIII IIDll,C. VI
4 HOI.MMHUI nt umr.irtnrfr nii'l itrnler In tmt
Jl lllld nIkil's.M 1 1 ii Ml., uppo-dte KpUenpalchun Ii
W-tiH
HI.NHY IvI.HIM nmnufin lnrcr and dealt r In
hootMiind dioc', irroeerh" ft ft. Kast Itlnoinv
l'iir; .Mti 111 st, I-n t .
OAVlli mrr Imotimd hoeiiiakpr, Mihi st.
hclow llui Ilium's fctinr, wi-Kt of Market wirei'i,
J'UOKKSSIOXAL.
I II I'.VANH, M. I. htirnt'oii tui.l hyslcl.ni -.inili
t) side Main Kt hplmv Maikcl. vl-ii.
It. It. I'. Kitnip -mnreou d ntld,tciihetrae
t'l without pain. Main ne.irly oppoh
l.plifopal i;liurtti. .in
III. M'KIJIA'Y, M, l. aiivcou mill plideiat
south Hide Main hi.. Im-Iuw Mirkct. lnl
1 f. liiriTr.lt. M ) miu and riit!i-li.
t f Mm kei Nt Mn hi lii
I)
U. II. f. IHiwr.lt. siiryeonilenHsi, Main s
III to1 PI Oliri liiMf. t-ll'
MILLINKIIY tt PaNOY GOODS.
Mi-s i.i.m; i(iti;i.i- Y, miiiiiict, h.iiiimm
laiilohnr., Main si, vl-nl
MISS A. I). Wl.llll, 1.1111'. CDMiK notion, hook.
Ntuttom-ry, nuriliHiily.Muhisiifi'l WUtw Mai
ki'L vl-nr
i I'ln'r.UM N. mlillm-rv aii-l rin.-v Ko..-Nop
Ii uUr KpNcopal c littich. Main v. l-iil
Ults. .Itri.tA A. A MA UK It MtKI.IlY, la-ll
Main aixl wi"t ht.
til i ioiiivi hum ur"i iiaiKTii
tiHHhi'att i'hpih'I
litl
llIH M. ItKltltK'K-tOV. inltlhh'n an I Mil-
'ioI Main kI nppnsltu f'ntirt llimnn, vl-nf
MICn M. II. KUUMAN, mlllhu'r. Main mmIiiIiiu
H.iitinaii'H Kii.il, wvsi ni .Market M. 1. 1
rniii; Miosis II liMAN nitiliiiiiy anl lam
1 K'k it, Main Hiri'i-ijut lal.iv Auu-iifan huu-i
IIO'VKUS AN 1) SAKOONS,
II liAt'OriC.i'VHifrninl i-atlm: .aln..ii, Aiik-ii
em i liniMi, Main hi,, llaltir la-K-otK snpi'itii
t ti'W'iit. t-m
rTlVj:iti i vi.'tiiiv, iiiiirT'i'!i..iir., iri .. i
H alt I nj htt-r H'llnoii, wiaikali; ami iit.ill, K.
t li-Hi.f I!im k. M.iht Ki. .t
II . A' WKIilt. fiiiitti'lluiit ry. ImiKi rv, an.l m
It i Milouii. whoU.'s.iIi anl it l.ui, .i.un nt , Jii
nx MAXtii: non;i mj .i. r. i .m.uw, mim
Ii t.. iplnsc rimrt li'HiM'. t-lit
l MKItlC'A.V IhU'Si;. l.y.lnllX I.I.AH.IK, M.tUi
i sl wvsl nf tnm i (. I-nt
M illN'S lliirr.li. i. W. M.n.ui,faM t ial n
i1 Main st. l-iil
nMTolINIIIE. M'li.-lnm in sain m.M ilu l.Jti
, nimvn rnurt In niv.. i-m
IK, CAHljOW, lituliliu ill Milium, i:-lmhu
lintel, KimiIi Calinali.Kiipi rlliti-niU-nl
r lt.dlLIiMDlil-:, i.Ti-mUiu. til -uliH.li. Hike
t liluck Mailh KKUiM.ilHHt vl ill
MICIUMIANTS AXI) (lUOt'KHS.
Ii JAL'Olls, (in'i'riunu ry, niucitifs
Main
lnl'
Q II.MIMiI.lt. ilfiili'i- In ilry kinhN. utim-piIi-s,
r) iiuci'iuuie, tli n r, ta'l. sluas, iiotlmis, itc,
1 : i-l ii l M ura IiIim-K, M.i In stift t. ln 1 i
M Ki:i.VV M'.AI. iV Cc., il.aliiH In ilryyiNMl
ymivrlo, UnHr, It oil. mil. tMi( Inm, nall
flc, not tin n1 onicr Main ami iai ki t M. lnl
II
C. lUiWVAl. hats nntl ni w, liuiitf uiul ttliiiio
Main k iiImim mirt liou-i'. lul
CI ( MAltll.iliv Moo'Nimil notion, fouthuesi
', (oriuv Main atul lion it. 1-nl
I J. Illtiitt'Cn, itrv k"'m1-i( crmfrks ( iciinrih
J,Mst coiiuT Main uiul Iron hi., I ni
l)i:V. A. IIAUTMAN. dry non.l-i, notions, ma'
I Kimviii'H,, Main ht.,i'iiiKn,lio i;pi.fop,ilflniii'li
1 nl
nil. iurNsi:ri:(ii:n. (ut:i-iit,)cio(fiUs, ioim
, -o, ii nt i onUctionui j, laln st IjlIow Ann i
lean ImtiM'. 1-n I
1 A. iti:i'KI.i;Y. i;Ty"-.t7ini!hi'st ,lMoki nm
I . slat loin i j , oinliwt nur Marki't un
Main mm. liii
UM.MM KUVMIM, cotinTtloni'i.t's, Mi.M
H hl Jutl aUit i otnt hoii. ln
n M1.X1iI:MI M..u in-raUt-Mk ot nu'ii-han
I J, il-.i' aial lllliiher, enliier ot Main sll'irl lili
Itet'WU-k lo.lil. 111 1
I .1, linltlllNH. ileiih r III ilr. ii.iU uimh t n
tl Hil i ' him k. Minn hi., ln'Uiu Iron ln
I K. (llttKtN. (iiiriiTl.w A I'loli.loiiN Map
Jii( rni in i' Main aii-l I inn Mini. l-n
CI w. .Wlil.U, liaiilvutir. ( titu r , yini
Main m U low lion. lt
J.KI.UAN. li ah r In i1io1hmIi ioihU, IIou-i
J I ttei plniiooiln. In hh k"H r'1 , t If., i if. Mn
hi,, oppnillf fiilttt liotivf
Mailt hi., lilmvi1 Wi t.
I T. rllA!tl'l 1 h14, ili u'mhI. unnfrks lA
J j, hlnih, i tf l(ttri Llotk, Main hi,. uM ti
U.SC'l'.ia.AM.Olft.
(1 W, rOHDM.. furnltlllt' innin, It) Iff Mni,.
1, hlli k (in Main U wtkt nl Mai It 1 1 ht. v lli i
p J.IIinit.VOV,tAiill pi'l"r, Mlmlo
yj nml lliire. Ilu perl hliM-k, Main k!
i hUll
l-nl
H1I(M:N-T0( K, phnliH-'iai hi r. i:xrhanp
. I. Inek, Main M opposite coin l lioiiM', hni
1 I. IIItdAllT, hi'li't'lHfh- I. HiilHiinliV hnlli
tt InminitlaiiMiniia i Mull nlal Malki Iht. l II
NY. llAltlO.Vlnlaeioiill.iiliil ill ale l In lo.
, toal Main si., o pimlii- loin i lioiitf, vln i
I It, rUlMXI., hinlillf, mink unit hum.'
) maker, Muln s hflow mint. Inaf, I
i I '4 -vi 1. 1 1, i. tiie Maki'i, ji lnif tun iii
t, ' Hhiifr. ulliiw li, l n
HI DOMltl'IUi MMl:i:il HI. niaiiurai'liiif-i
a nU ili-ali in In Uuiihcr, of nil kliuls, plain iiu
mill near Hi" mil hukI, lnl
T .1. HllU.CMAN, MtiUI If ami l.atiHM mnk. i
) iM'ar Mnilliuol imiut Muln atal Maikfist,
1 n
W1'IMAN. ii'iiihlc uoikK, laiir m iihv(
. (tiitif r Mnin ami Mnrkft U. vl n
1 II. Hlf ( 11 V I'-'t r in i In m fc,4iii'i,n nil
. tut Jnttf n-,iil It. ,1'ou H't lui nllin i ii( m
l-nr
rp II. MAKI lilts, nfri-ni lor UnAirA 1'nl.fi -I
. fi wlnif mat him-, Main itt, IluHiiuin'h hnllil
va, up ittalrs, I-m
DV, IKMIlU.S'r. Ikmor ilfiih-r fee.. ml iionrfmii
, uoTthufht t'lnnr Main mul Inai Ms l-nt"
t I'HAt t)CK. .tnir I'uhllf, noitliiUhl mrm i
.moo iiom .illltuf I hi, i 11 1
I' UN A.riTNSIOX. imtlniil nml iah in If
111
nil
ti lmiiruimitowipuiiy(iioithiiuttoiii.r Mulnnnl
l-nl
fiJ.Ot(JI. JlAKh-KHi.inaiiuliittiiitr nml tfmli
I tr nf ihiflilim innt him h, Chtinhi riln't tillfy
iifiii Man pit-hh' loiiialr , int
IK Kl'IIN..lt(iter In mint Inllnw, ric, (lum
ht rlln h nil , , hut k ol A mi l lum home. vl-iH
k.?11!1 h , JAlOUY, Mmhlf nml ItrnuuMnm
O WuikjilL4ifliuUibiktujVi-(urwkkiua, vl'ull
H!AX(ii:.VlM,K DIIUH'TOItV.
; L4-r
Oil. II. A. MI.II.Ulli:lilnMrl!in mi l Kiirm nii,
.Mlllll at , ln-xt ilmir lnlliKln Mul, I, vl-MIt
nllll'K IKrini. iiii.i t-.rrili,n,ii( nil,,,,,,, i,r
1 Mil lull linllj ,i-n1tiu- nf MiUltniul I'ltn' t.vln 17
(i'.W llllTI 1.. llii, in lKir llil. In
O -l,r, M till si., altnVf I'iiii. .
Inlm snv
VI-IU7
Dl. MUIA.V, limit r In ilry kihI, ur,,,-.. Ic,
, luiiiliir mul uiiutiiI MiTi-lruiiIim., .Mnln .t.
Vl'1117
I 11:111; I.AV.AIirt.n.lill,, 1111,1 1,11,1, ii,iiilii r
1 1 .mini i. iiiitit i-11, t- funn 11, .11 1 vl-nl,
V II. MIJII. 111 iihiiufiurcr nl ilu umnmul
M . il.Mli!- Ill ntllVl-il 1 (,-, Mnln ..t.. lilHiVf 'In-
JXMI'I'I. I.VI.IliriT. llmwUt .V Aliitlitiiil,
OM11I11 iirrii. ' vl-ni
I K. W. (llt.r.MAN, tlcrcliHl'lT liilliiTiiiiTt
V. (I, nr nmiMilim kihiiN, M.iliiKi., ui'xi ilmir
II tin- lirl.l! Iiuii'l. v in;
MM IIAYIIl'r.MT, ( Iih-U, W'lTlTliih miiMlui
, ii'imlri'il. Cuiniiihl Wiilctm Inr kiiIi', Mnln
.l.. I10I11W IMiic. vl-nl
AMI'-S tt. IIAUM .VTl ViW Hrjj 11 l.i r, 11 nTlT
0 i.t'itiitior. .Mnln ,, liulnw Pine. vl-ni7
Mli'llACl.c. Ki:i,l.i:it.Ci,nrcciii.niry, oynr
Ai'.. Ac.on l'lnu Ml., lulufi 11 Mnln unit Mill.
vl-ni;
nit. AC. IC I'M ,1 'I I Nl.lt, I JhicUMHllh. 1,11 Mill
, Mii'i I, tunr i'lnc. vl-nl'
U'lt.f.lAM nTTlXiMf, f li'iTlii'ilii'inliil l"j 1 1 1 J 1 1 . 1 .
ttlit-rnr lirlilc, MI!lM.,Uht lit l'lnu Vlnl'.l
IM.IAS MNVIil'.ll. rii.nr nii.l (I1I1.I .Mill, nml
it il.nlrr In Kinln, Mid Mr.t t. vJ-11 IT
1 II si'llfYl.tllt. Iron r,mn,l,'iM ifiiln.
I!t, II 11, 1 Milllill.H-lniiT nl tilmi , Mill st. v I-nt"
Mll.i:s A. WII.UAMt.'. I'n,, fninii'lsnnil
iilit.'turt is nl I. nth, r, Mill Mn 1 1. Vl-nl"
Idll.V KCI.I.kTi. IIihiI nn,r MliMliinl.ii.lMlif
J Htr.'i't, i,.piivi' tin Ainilriny vl-ni;
I Tt. lll.lllttMl.v lllillllll It, l-m,nilort.nliii
.. 111111, Kt, Mnln Miii'i, in low I'm, . vl-nt;
o ,1111,1, r.iiAi.ri.i-t, .i.incr 01 liiflln.v lint 11
O tli.mi criiill,. M11I11M. v.ii).
MttllT STKEKT DIHKCKHtY.
i.,i, oi-.in-i 01 orj tiwiii, wrofirn
I iloiir, h nl. Mill, ll-h, linn, nalli, ele., l.imn
1 'i. iin
J
ll.UWII.HiJ.lt, i'abin-lm.iker, Uialfriakti
an.l Lhuli m.ikf r. l-niii
1; i. i;i:i.i,r.v, in.u-u-miiii, oppoHitf pn-i o'tin.
i Miin.
I. OMAN .V Co, Wli-ul.viie':iU, Hut iloor
alioM) m liool Iioiim'. llll.i
I lt-i. I!, ICMXi:i inlllhifiy uml faiu-y U'""!.
1 VLlll'l
I W.HANICIIY. ihah r In rA-atln r, lll.h Ilaik,
f vie Cash paid for HMei. Nl-nn
,r.M, I. KXr, ile tier If. hlovcs nml tin whip ii.
U alt II- hiMliches, 1-nla
)l"n;it W. OMAN, inannrartiircrainl itialcr In
hoots and M.och, vtti in.
j!:nsi:u(nvN diim.iui.y.
NDItKW MAIUMi.V.itiMlrr III ilry jpmN, Kri.
1 I'l'ih'.. tie iln. tiimlii'r i'Ii'., lori.'vtmMi vl-nni
lAl'illtA -U-slIi:it, iIiniIit 111 Ill.ti-K, Utitlii-r
I i:.n k rli-. .M.i'IImiii toniilitii I'ulu nil m enmity
1. M-nlii
Ul'I.HJII'l.l, ItlM'IV, M.l.ll-oll Until, in...
V ii-rimi-t stmiiyi-is , iiiril.iln il. vMil
HOTIILS AM) SALOOXS.
j () N u I' o x 0" II a T i-: .
.ur ninlf rUmieil ha ln leai il a in I ii-lni nNh
1 in nootl t i il the uliow utll-knomi Uouve,
ilualf
a m 0 x u t 11 1: M iT N T A I X H
11 ilu honler.!!! Colitinhl-i.iinl snllh.m eoiintiis,
.1 oik' 1 ilu in. 1 lic.inilm .mil ln-.ililifiil r ifloitf
Ullli''-ite; 1. Hilly ptepaietl to in . otlllilolaU-
Imiiois and Mijoiuiu is
wiru tiii:ii: i.MiMi,
llipl'onl and stliain- an- well toi kptl ultfi
'etleloiW I N! I ol lllaliy kllldi IlH'Ill lilU
T K O II T A N li 1' I K II,
Md hoals In uood ordi r U HI lf ke 1 for the AC
iiiiiiiod.ition and ainiw nieiil oi une-is eitlai
r iKiiln or 1 1. 1 .iMtiie M-nisioiis uimii thU heim-
lllll Mm t ol wilt. i uhh-h W
M.VMt.M. MIM-S IX I.XTI.Xr.
tin oil lull d h !ili f Mi ielf loti i-l, tin U' loldlor
ftl to tin hti in Mini ti a spit ndid Hi Id lor lui o n
eeltliar spoi anil eci s( wiih his
1M) 11 A, X I (J U X.
lilt Idiidi r will he always pioMdid with the
ifliiai'if-. ol tlu'M-Mviii ami his liar stoeked t Hh
I' UK l.l ij l oi;. 1 he 1 louse In liuye and foiiiino
Hons ; tin- Sliiblhm etfllsif mid Mile.
I he I liiiii K l eiu tu-il In. m .vi.nil o.ihilt. nli
the lllonitislmij: ,V ,i ktiwamia H iltlo.id; and Is
pii-iuiM piae 1 in p.its Hie not nioiiuiM in r-u in
ner, n. u. jiAYiiuitvr.
M.i 1", IM.T-lm.
C
1 O U U M IM A II O V H K,
li v
r. i: u n a a i sto h x nit.
a vi Nil l.i! td v mm-liiwd and fill id nn Dip
ull'kiionn ttoliUou Hotel I'mpertv . locnud a
i kw iooi;i a iki i ilu. lorin iiui'.si:,
itliMiinshiiiK; nnd liaxina oblafni-da IKcnsu for
(he k.uiic us a
it K S T A U R A X T ,
he I'romleloi has itelfi iiihtcd loirle to the hen
iilc Wtlinj the town on hiishu-ss oi plea-ure,
a kinij; moui: ihmm.
Ills slnhlhi' also Is fxlfiislvp. and Is filled tin
o mil huii.'luMittd fiirilittips In tlitMlo . I If proiu-
M'sthal ft i tiling uhout his stahll-lmieni shall
if eondiH-tfd In an rdi rl and la ail iiuiniier;
lid lie li spectlllll) solk'ltN it share ol Hip pllhllf
'llloiuu'P. lTb7-iiin,
JOUK'S JiOTKIi,
ur.diuu: w. maioi;ii, rioprii-inr.
hfnho'-f Wflhl.iuiv.lt hotel hasim-nils uiidrr
,i'lip rail ul i halttfos in lis Inlelnal m intmi nielilH,
in. I itf pi. pi Inrunnoiiiift s lo his mum i eustoio
1 1 i ii a irii'i ini1" t'uiuM tnm in
or Hieroinioit ol his mipsiHiiii'M'i olid lo none n
in ftnintrv. ills in iiie in niuii i'p i aimi Mip
lied, noi .'ml) with Mil.-taniuil food, latt ullh all
lie deikai IfHid tin M'asmi Ills nlue imd II
nois feM'i'pl Ihill poiiillur hei'ia-:e known ii"
f, ift (in" I, pun lnsp.1 dliet t lloln I he Impoitliu.
inps, an enilHdv phi p. and liee liotn atl poj
n ni di ims. He Is f hunk lul fm a llh nd patron
e In Hip inist, and IU tsa.fi lllle tndespi ee If lii
i.i iiittiie. iii:ci:ui w. mai'mi it
'PII K SWAN HOTEL,
tiik t'rrru iioivk,
oitANfiKviM.i:, ror.rMr.iA co., v..
Thi suhsiTlhf r rfspi'i'llully lnroini his frit nl
ml the piddle, (hat lie has laki li Hie id.ii ut II
; now 1 1 Umise nf I'liti rtalimietil, and will op
'lcasfil to rei-fUp Hip custom of nil who vlll
.ior him w llh a call.
"in; yim ui;i:r a g(mi T.ni,n,
i Par wfll Kini'kfd wllh Hie hi-st of I.lijuorn, and
M iv i llort will Iuj uiade In render Millie Mills
aellon. JOHN KYDi:it.
Orancevllle, Man h I 'i, m;7-iii.
JXt'lIANOK SALOON,
I'll K I'mprlf Inr nf the llxrhaniif SAlnoit has now
.it hand a la rue stork of
BUMMl.ll lli:r)tlHMi;XTS,
t onssln nf
riiK.n nvsitns, Ai:iMts, imrr, noinn.NAH
iiki:i' m Mir r, ikmm i h;(.h, b t.nt it ciuthp,
LA(ii:it MKKlt, ALL, AC.
s- t oMi: oni:, i'omi: am. anii hj:i:.
LA WM tX 1'AI.MAN.
f-npt rllih ndfiit,
Itionuishuin, May :t, 1m;;.
rIIK KSl'Y IIOTLL,
in i t wiit .i it w 1 1 1 1 i i i , i . .
Tilt sliI'M ill er lfhi-i i UiiJ, inlolim his filflids
ml ilu I til He that la has h hi n Ha id om m II
uiowp llotisf ol I lit i lainiiii id, nnd will he
defisul t llO'lM' Hlf (lUtllll Of till Vlo Will
anr htm w llh n fait.
li K wn.i. ki:i:p a coon taiii.i:,
I Wi r wt II "loikiil with the last of tijuoo, mul
i i t Unit w 111 If iniuh to rt mil r i mm Mill,
aelfon. Jl. IHIl'lMtRlI.
IVpv. Pit., .t prll IV. IH.7.
I'jIMCK HOTKL,
HitAxnrviM.i:, roM'MiwA rorx'iY, pa.
MI1.T0N II. IlAll V( IT Ol'Ii 1 1.1011,
IIuMhk tnkm fmsslcn i i lit-? vflhUnown
hoiisi-, so liii.ti In id h Kjuiiui I 1 h it II, ihf I'm
ml loi hasiait In It ) 1 1 li aim ut 1 1 ) ah nta liniilsh
id IlAll A.N01 AlEM iMWIli ll.i . I.nln-t ll'ii'ois
.tint nt-wtsi tltlhiirh-h, lllnstl le Is not txitlltd
n i ut i otini t mai mi pains win u mihoi n
leeoiniiioilalf uiiesU
'j. mu is
KUCIIAXT'S IIOTKL,
10 hoitrit loeniii i i hut.
J'llllAlillI.PlllA.
J. i W (1, .M K11I1II.N. 1'iniilttnr,
lv'IU,lM17-ly.
TUG GOLUMUIAN,
A IomocM'acic NowHp'Apcr
1H I'l lit, i in ti l,i.n luilt.W 3ini;MNO AT
ni,ot.nMn it(j, pi;.n'a.
Till, principles of thlsp.ipt rale oftho.le nrnon
l.tn Helutol of politics ThovpprliK'IpIt swMlnpMr
heumipinmKtil, yrt (s-uilecy mul klndifcs shal
not ho lorKolteniinlUeUHMnKthctn-wliPther wllh
liidlvldtiiUi, or with rontrmporarlCH tr tht Picks
t he unity, happliiM,niKl iirnspcilty of thoenun
try U imr aim ami ohjuti mid ni thp menus to
senu'etli.T,, wr r)iill labor honestly nnd r.irncitl.
for tl!ehnrinoiiytnueefsiaml grow Hi of our ornu
iKittion.
TriiMsnrhrn'iCRiiTioNi-Twn tlollart a )vnr
If paid In mhanre. If not paid In ftiHuiieo two
dollar and fifty cinU will holiiirlMjiy thnrwscil.
'IntMor An i uiisiMi:-uiH'"iiiiie(i. n liner
or lcss one or three liisettlon! I ,VJ ; rnch mine
iicitt liifertloti ,7i ecu l.
Hl'ACt:. I.M. 2m, m.
tHifsfniaro $J.tH) fl,ui fl.Oti
Twownftri'H . ... ,1,00 5,(Mt o,'X)
Uiup wnmrt'i ft,(W 7,"0 (f.dO
Four Miuarc ., 0,W 8,fn 10,00
Half column K),W U.oo r(,iJ
Cm. IV.
$(J,oij hi.m'
IV 0 1
12,10 IS,!'
1I.U0 2ll,ffi
isj.no :&v'
ftw wi.ne
One column Ij.W Hm) Dl.m
nxfpulnr'h and Administrator Xoticu 5t,nilj Au
dltor'i Notice S.VK Oilier mUf itlscmcnts Invcr
letl accord Iny to upeclal contract.
IMilnt'sH notice, wllhoti tadveit 1st inent, twenty
vnts per line.
Tranlent udveitlsf nirnli panhlp In ndvanci-
tt oihcrHthiP alter Hi" ih-st hi-erllnn.
It Is, tn (tlvmrn, morp likely to In' ntlf'ic
orv, Imlh to huhscrlhpr-. and to the PuhtMicrs
Huit i emit taiu't's and nil mnumi tilAt Ions n peet
'luf Hip laiNlnesHof the paper, hi- sent dh let to Hit
iflh'Hoi puMlcntlon. AH Icttcts, whether relatlni!
(o the cdltoilal or hulness coiuornsnf hc papt r,
ni'l all paymcnti for suhseilptlons, niHritlsliiu
r JohMn-i.nro to ho ni.ntf tonnd addressed
MMXMCWAY A VW.K.K,
"OitumUan Ojpcr,"
IlUiOMsv.ntn, Pa.
Printed al Rohlson's TtiilMln3i, near Hip Court
Home, hy
C. .11. VAMIKUdMCi:.
BUSINESS CARDS.
Pit I NT I NO
NVntlT t'Xrrnt.'il lit llili lllllif.
ji. 1vhi.m:,
ATTOItsr.V.AT-I.A W,
Aslilimil, Si'lni.vlklll Cimnty, lVnn'n.
M.
V.. JAC1CSOX,
A TTO It N I'. V.. T. I. A W,
ttiTvvt,'!;, ('nhmil'l.i fnnntv. IVnirn,
M. TltAL'tJll,
A TTfl K N II V- A T-1. A W,
ll.-ru fl;, rnliniiMit I'nmily, 1'iiin'ii.
ril.MAAl II. AlillOTT,
ATTOUMIT-AT.I.A W
Ci:.NTIlAI,IA, PA.
C
I V, MI 1.1. Kit.
A TTllltX I! Y AT LAW.
oni, o w III, V.. II. Utile. In In Irk l.nlMli,2 ml-
tnlnlin: 1'nsi inilei'. jij -1 :, unit l-.-, Miik.l'ivunil
I'i liliilienlliteil. (.ep-VliT.
ToTin TirFftnKZK.' "
A TTIl It X I: Y-A T-l, A V,
(illii'e In Itil.ter mi, I Iteennler's nlllee, In I lie
Ihim men t t,f the t mrl llnii.e, r.liHiiuvtiurt;. I'n.
mTi:; iVr v ci , a 1 CiT,
A TTO It N 1 1 Y - A T-l. A W
Olllet, em tier nf Mnln nn-1 Mnrkel slreeti, nvrr
I'll st Nnllonnl Itnnk, ltlnniiivl,iiii!, P.i,
ATTOllNIIY-AT-I.AW,
Olllrciiii Mnln nu et. In l,rh k IiiiIIiIIhk l,elow the
1'ourt lliui'.e, Itliinint.iirir.l'n.
Q 11, liltOCKWAY,
ATT()tlNt:Y AT LAW,
ni.ooMxm'iin, pa.
fitf (H'Kli'K Cnlirt House AUev. In Ititf Ihf fin
ttimhian lillhe. .lnurr.7.
J.
It O III SOX,
A TTOH X KY-AT-I.A W,
lll.noMsU'l.o, I'l ,SM',
oilli'o In I'li.inutt'H I'.iilMlnu'.M.iliiMreet, Wen
of the AlnerleilH Unlike. lulCri'T.
J OTIS llKKXKAltl)
Wiuil'l Infill in the eltlrnih nr l:l,,r,in.linrt! nml
veiiilly Hint lie U now i ii imri ! milnull kln-Unt
t'liillmr, sll -ir nrirnlil. I i i l t,U7.
u c t i o x k i: It.
MdSlIS t'Ori'MAN.
Oil villi; fiillntM-,1 tlie priire..liin of I'ul.lli' Vemllie
rtiTliu iiiiinv Jim., ttnulil infoim IiN tii. -nils
Hint he l Klill In the 11,1,1, lenily mi, I t,lliU'i tn
,illi ml ti. nil the Untie-, nf lilx inll'liir. Persons
n sii inn )im sei vh . h shmilil tall nr w i i 1 1 to him
tit ItliHiiushuiu, Pii, ninrs'117.
T)
It. V. II. l!It.I)I.i:Y,
ll.iUf Awlstnnt Meillenl IHieetor .'. W. Army,)
j'ltYHiriAN a:; ii s f u i, r.ox,
Cd-lllllee nl tliehnu-e nppnsttt' Hlille. Illnel.,
Il'o.illl'.l'llln.ni.
rnlls- prniiiplly ntlemlril to imth ullit mis! iluy.
Itlti.iniMtiii'-ir. Jhii. is, sii7.
q a. s ii i v i: ,
C A II I N i: T M A K i: It ,
AMI lU.M'I'AliriU II lit hlKAM nl"
SASH, I11,1X1)S, DOOItS,
S II U T T li It S, M ( V I, II I X fi H,
WINDOW I'HAMKS, AC.
main urnn r,
III.OO.MSIIIIIKI, PA.
June JS, PR.
s.
O. COLLINS,
V A H II I O.N A li Ii K
SIIAVIXO, II A I H CL'TTINO
AM)
UlAMPOOI.Nd HAI.rilXt
our Wldinajer A Jiohyn ln Ofam Hnloon,
III.UOMSIMUKI, PA.
Jlnli Jt.M'luu nml Whhkiih ioIokiI hlark or
hiown, Hull 'Joiia toiltslio iliiiulinll nnd Man
lll luu the hull : w ill itsloif hall to It nrluhm!
fnloi without solllnn (he tint si tahile, eoiitatiH
r)i hand. nprl.'7.
D
X T I S T It Y.
II. C. IluWKIt, PCNTIhT,
llfsiieetfiillv nlltiH hU piolesoiinl srlees lo
the hi It's nnd iiMilh nu ll nl louiithniir and I
tlnlly. Ilu U pn puitd lofiltend lonllilie nrl
mis ope latlouH In Hie tin p id his piole blon, and
Is pio hied Wllh the hit. st Imphiwd Pnlti y LAIN
IM-TII which will hp lusi'ilnl nn Mold platluir,
sl1i-r and inhlx r hnse lo look u well us he nal
ni n 1 1 1 tli. Ti Hi fxliaitiil hy all the m w and
most npiUMd incHaiiU, mul nil oiialoiu in
Ihf li i h i nit luli in d pn t rl nUi'hthi) In.
lltKlllllllf Mil lll'tf it UW tltMtU UtOl! the
I'ontt llmin', si ntf ni'f.
Illoi llisl HU', .It.ll.'d.'lislf
r a utm an a i:xni:i,.MAX,
101IACIO, S.NUI-r A hl'.OAH
JIAXI'I'AnoltY,
so. sn Munu iiiimiMHU r,
Sft'Olin Ilnnr hdow Win.l,
pii 1 1, a in: I, pit ) a.
W WllllklA.. U, P. IO.GK1IMN
BLOOMSBUPvG, PA., FllIDAY, MARCH 6,
(L'lioifc ? o c t r .1 .
t'.iAJi.iio.niu:."
iiy lollv ii ter.
lYuUjtd .lAM.no nKK. , noy tlilrtfoii vr-im nl.l,
,,ii tn tli i uir.ki,iH.r uf in i i",r ii.,.h ki,
loiin ri'iiiilni',1 at In, p,Mt in th'i Iii,'I(.,ii,i n (in
i llule.i in tt-1 Kiiinu nf I'lichr nf it I lit, iirl v'
Ii nl lirnUi'ii it , In ii icmt.'iiit 'ti-ni" uti'l t'Vi'rv
"Ii in I" li 1 1 li"pn iiii'in I, mi. Ife-i'i t hltiivin.iiti I
llmtnf out ri'innltitiiK hiti tunty.j
Tln iHiy tii'l.l nn tu tlin ttroftty "iloclc,"
When nil mil 1,1m li i.l iicl ;
lliol.imri lliri-w Its lu il nn lit.. l.Kt rcO oluok
Anil liu liivlnltiinn(liir"icit."
Yit li'iuiliful nti,l hrUht liml,
Ah i.tirii tnwltt nr 1'ihi,
H'llti lh"nifnf trump, lilt un,W lit. lint,
Anil n "tmivrr' or two In hl rioting.
Tlio nam" wi'iit nn lie wo.ilil not a
Willi nil hi. fuller' nl
Tli u f ttlier, ilrnuli nn tlio ilrwr lv-IoA',
lilt vulo no 1 iiucr lieniil.
Jlf cilllo,! itttiti,) ly, U.utiH. nay
Hit lift I IwiUT "i. II iiloiii' ,
Ha kin it n H Hi it tllnclileruln l.ifj i
Viiuniuutnntf nit mi i.
"r"iwilt, fuller," unco ninln lie crloj,
"I'm pi iy,iii in iM.t for oven,
An I" inutiie in in on tli i other h t
"Or,lt!U',t hlni up on tlii'.icvf)i."
HU (.'ouiilen inoo Ml wiu-nlilHrarlienratlml,
Hill It wntn'l n time lo Krlevei
Hn ho pliyel hlni theniM friin nn ler lit. lml.
An I the "rlsht Ijowoi" nal nf lilt Vpm c.
An I he hliuuinl lntnl nuco in .re ,u 1 itr
".My rulier 1 iinM I hlnv ? '
At o er the tnlilo IIUeK nml f.itt
Tim fluttirinj' i itte.li nr.lf pi ly.
Tlio tnllinv dip tmriic I tltrnlly wiU
Ami lllrlu'ri',1 up nn liluli,
Ali,lBle.im,',lln I in in mi,; h .gilli itoMM,
Ami ni'uily UlUilcl hit eye,
11 llt'kercil up nn I It llielc re 1 il vvti,
Ali'l nt l.ttullLippii'ieil In the mi lict :
Ami the in in nt tno uli'.o wlw "hillM fnim
toin,"
Hllppul nil Ilia sUkuj lu lilt p wkot.
An, I Mien with u luir.t nf thilmter.miu 1,
lli'Uii'ki', ner mlite ,in,l cli ilrn
Anil cl.ire-l ttitttloor wi'h l -tlnale lioiiu.l,
AnJ fejitl il.jtvil t in liuutU'rst.urt
sfHlflrcUaiirouis.
THE MYSTERY.
11V CIIAI1I.1 II. DAVIS.
Hatti.i:, clatter rtimhle, ritinlile; the
train went tluindcriii"; on, tilling my
ar,s with thu din, nnd conl'ii.-lii"; my
eyes t they wnndeicd down thu print
eiUolunins. 1 let the inmer fall eare-
ie-tly npiin my lap, tttid yawning f. r
thu twentieth time in half tin hour,
looked into the faces uf the Utile group
around mc. On the heal beside me tat
my wile, submitting lv-igmdly to the
dlstnu'llng annoyances of traveling in
ti rail car with otiryoiingcsl quietly h op
ing In bcrarnis. L poll the. iv.-crvcd teat
in front,and facing us.iat our two eldett
cherubs, Sti"y and Hob, wrapped In
cloal: and Jiic!. wuuluii .thawls, mid
hattcting tmay llkou pair of magiilcs,
fouieliuie.s in their iiiolhcr's ear and
-(inieUmes among Ihuniiclvct. Since
I he early dink of tlio November even
ing hud overtaken the ilyin,' li'.iiu, their
busy binins had I'cen, liinieil ftiiui ga
i'.liigout of the window, In i-pcrulatilig
upon lite probable proportioiitol'gr.iiul-niother',-
'l'hatik.-glving puddltigs uiul
turkey on tbel'ol lowing day lor lite tiadui
mutt bu aware we Hi re on our way to
mingle in the festivities of the great an
nual litinlly reunion ut tlio country lat in
lloll.tc.
"lMi't Thanksgiving mn-t here,
papa?" cried llitlo l!ob, seeing my at
tcnllon disengaged for the lirst lime in
a long hour.
1 smilingly answered in the iifllrina
live, and pulled out my watch to note
our progri-s.
".My dear, said I, to my wifu ; "we
are duo at 1" in Unco quarters of an
hour. If you can inanago to inaky your
self comfortable, I think I will miike a
short pllgiiniagu to the -looking car.
My v, ile never interfered with llieen
Jiiynii'iitol my favorite Indulgence the
cigar; and laying oiiu inoro fold of thu
thick woolen sh.iw I over her shoulder-,
I quilled my scat, ami made my way
out of tin dimly lighted car.
1 stolid for a moment upon the plat
form of the .tin kng cir to get u froth
breath of the outer air. The evening
had grown feai fully dark, but the
brakctttian's lanlcin, hanging above
my head.tlitew its traii-ietit glaieon
the black outline of llj lug ledges a-il
nlcop i iiibiinkuienit, u, I wilt whirled
u-t at a rate tliat almo-.t made me ga-p
fur breath. 1 stood unsupported by the
lulling, uiul striking a match, lighted it
cigar. Just then, a man wearing u light,
shaggy overt out, Willi sli.btcr-lookiiig
eyes ai d haggard, repulsive eotinto
nance, emerged from the ear behind me.
Athosteppul livt ween the pi itfurnit he
.larlcd a qtiiuU, ptcullar glance ut me,
mul, I thought,outcrcd the smoking-car.
In rephtclng my cigar cute lu my inner
coat pocket, it dropped upon the plat
form. I st.ioped to pick it up, when a
ttrong hand gra-ped my shoulder, and,
with a llerce push I tviis hurled out Into
llieil.irkuo.i-ii ti wild, li'inl-llke l.uifi
riiiglugln my ears. 1 e.iu only r member
thetigonyol tliiit Iiitituit, n-s, jtt 111 falling,
I liiitig in tlio lilac air, thu train, willi
tremeuilout iioho rtttlilug p.itt me, and
the fearful tiueerliduty of thu abyss bo
low paralyzing my brain.
When 1 caiiio lo niy-iolf It was day
light. I felt like nun routing from a
horrid dream, and tried to force my
teiiM's to net. Willi dlllU'iilly I ilxul
my eyes on the siirroundlng objects. I
was lying on thethloof a steep railroad
embankment, it portion of my body em
bedded In thu mint, which tilled my
muiithaiiil choked me, mid stopped up
my ears, eyes nnd no-o, With an ef
fort of my bentinibeil Intellect I tried
to lecollcct how 1 caiuo there. I tried to
li-e, but my limbs were wrenched and
sore ns If broken by soiiio great shock.
The pain brought a groan to my llp-,
and then my situation lUshcd upon me,
and thu whulo startling incident of thu
prcicdliig night canio to my mliiil with
tno vivid ue of a picture of horror, and
Ihodeilslve, deiiioulai'laugh raiigngalii
lu my cars.
Who hail thrown mo from the plat
form of tlio smoking ear? I could form
no Idea. 1 had, to my knowledge, no
personal enemies, It could not bo the
work ol n robber, for my money was
till about me, and thu wild, tleudbh
laugh that had chilled my blood In that
fearful moment, was tlio outburst of a
mud revengeful ptis.lon. Had I hi n
mistaken for niiotht r victim? With a
great physical elfort 1 managed to gain
an iTcrt iol(ltin. nlml t(i lliiil my inju
ries Wito (inly lirulip-., tliuujrli .wvitu
oiiwiit Unit, l'li'klnp; up my Iml.cru.lictl
t() l rilllipclcHS ollJt'Ct, 1 I'lllllbl'lt tlpOII
llio trni'k, uiul lonkcil In utloiiinlmu'iit
on Hid pl.tco wlifri- I hud been lying.
Within (en . vui lit mi either .-!du vtcie
leilneH uf sharp pulnleil imUs, e.vlutid
Ing fur ii quarter (il'u mllu In eiteh ilirec
tlott uliiii"; thu triiL'k, wltU'h wuulil Imvo
ifiDiiiid my lui ly to ntoim. .My r.illin
111 tll.lt ripH w.o u lllllMjIo. I'lk' Mlft,
ylulilln r-..iul h.ul raved my llfo. Thu
iln)iiK'ht(irthi!ii";utiyiiiid unxletyot my
1'n.ir will1, an, I iltu flight of tlio llttlu
e.'iil.lren on nil-shi"; tm- fnim the tntlti,
riHheil iqidii my mind with lnteno
I'urce. 1 lelt that next (oa lli.iukful
heart for priservallon fnim Intttint do
trticttoti, my next duly was toiieqiialnt
my wlfi) with my -alcty ut thoeaille-t
poi-iblc moment. Tor n moment 1 was
puzzled what direction to pursue, but
thu sun was shining gloomily through
the heavy, leaden-coloured cloudsiii thu
ea-tt, and I knew that ! lay lu an
opposite direction, ami probably not
many miles away. 1 started on up thu
railroad track, nnd it was not long be
fore I came to u cro-t-lng, nnd lu sight
of a cottage. My llttlo remaining
strength was exhaii-ted oven by thu
few rods I had travelU'(l,aud quickly en
giuliig coiiveyancu uud driver, I was
once moru on my way. I arrived at
1' .paid nnd dl-mb-ed the driver,
uud entered u hold. 1 felt much better
after n rre-hlng the Inner man, and ta
king up ii paper while waiting f,,r a
carriage, my eye fell upon lliu following
paragraph :
"Wcthb iiitlnnt learn that Mr. Drad-
ford, a well known merchant of 15 ,
wits misted by his family, with whom
be was travelling, from the 7 1'. M.
train last evening, between S anil
1".
Ills deeply dbtres-ed friends i
suppose he iniitt have fallen front the
train while in motion."
It. seemed, then, that search had been
made for me. 1 cleansed my clothing,
and replacing my damaged hit, ordered
the hostler to drive me over to tlio firm
house, live utiles distant, where even
then my family and a ho-d of lelatlvcs,
were nwallingdlstiactedly snnie tidings
of my fate. It was on the tttokeof four
n'clo.'k l. M., when I drove up to the
gatej the hoit-eilog ciinie running nois
Hy out to greet me; the door opened,
and in a nionieiit 1 was in the itrnis of
my wife and little ones, wllh a scoie of
lilendt ovi rwlielmlng mo with ques
tions. 1 had nstrango story to tell.but my
appearance fully (orroborated it. 1
was, tifler all, in lime for the grand an
nual dinner; und at we dlew around
V,
IhiiuU-glvlng went up lioiu tho lips ol
tlio leverenil hem I or Die household,
I'lie next (In v the tiain liore me to the
city and lo my huim , I c tilled a
i..,!,,- ...,,i i i.i... .i, . ..i. i
T ",. .... poiite mm
mo nii'is oi my adventure, nut to no
purpose, i coiiiii get no ngtit as to my
woidd-ho murderer. It vv.it a mystery slon in my own house witli mv family,
-iiiilathomalilo. Ilti-ini-s often ncccs- i in the city, in the owning I attended
sltal.'d mil way turn I.luit I tank llliu-u-' a levee tit a friend's,
al pn camion when I stepped Irom car "Mr. lira lford,"-ahl niyho-t, "allow
to car In a dark night. Only the evil , me to trice von an Introduction In Mr.
fe.ttitns of the iiinti who paid meat 1
stood on the platform of till) Hinoking
ear haunted me.
One day, a lltilu p.t-t noon, at I sat in
my coiiming-itioin alone, (he teller nf a
neighboring bank entered.
".Mr. Itindforii," he -aid, "you over
drew your balance this inuiyilng. We
were Jiitl closing, and I took thu oppor
tunity tostt'i ovcnind iiifoiinyouol'it."
1 thanked the young man for lib
courtesy, and bidding me good-day, he
wilt hurrying oil".
"Ilold'nii, Jones !" I ci'h d. "Stop and
lake a cigar with me, won't you ?" And
i iiiinoiiii in my pocM'i ior a eoique in i followed. Knteiiug the room, 1 or
Hlivan , It, lml without success, "I do- dered tho door elo-i il to nil t-nvi, Hi,
clare," said I, a Utile irritated, "I be
lieve I have mislaid ilieiii." I
''Allow mo to offer 'mt one," said ho, I
politely.
1 thanked him, but as I lighted mine,
my eye fell upon the purple morocco
cigar ca-e which lie Had produced. It
was wonderfully like one 1 lormeily!
po es-t'd. A curious impulseri ized me.
'Kxcu-e my curio-ity ; hut will you I
allow me to examine tlt.it cigar ease?"
'Jtrlaluly."
I took It in my hind, tun nil it over,
opened the under lid, and there lucked
away in a corner not ea-ily ili-covi rid,
were Hie letter,- of my own name,
"Muilin Jl. Hriulj'unl," in red India
ink. Suddenly tlio idea Hashed lull
upon my mind, Thb vvu the veritable
eig.ir-i.l-e I had lo.l on that dink night
when 1 w.it pu-hed headlong fioni the
rii-liing railio.nl train. Now I had a
clue In the mystery. I grew pale with
excitem lit, uud trembled from head to
tint. Willi an effort at si'll-coiitrnl, u
c.i inly as 1 could, I -aid :
"Joni't, bow cuuelhi-in your po - ! - -
siou
I 1)01 levo 1 nail the good fofttmo to
Mill, It, (in ivputll ut,,lt,l, , tt.ttlllll
me wlt'i nu Inquiring Mure.
Tound it? Where? where?" thun
dered I.
"I picked It up on tho platform of it
railroad car, while making u trip to the
city in' P , a few iiionthssltice. Why,
n.,,1 u o ,ll,l i.i...,. t...tt... '
sir, b it yours ? I should haw looked
loran owner long ago, had 1 thought"
l cut short hi astonished tpiech.by tt
Ik-lce pull ut the bell-mpe by my side.
"John," cried 1, at the porter made
lib iippearancu, "run to Mr. Clarke's of
fice, uud b'iug him hero Instantly,"
The servant was oil' lu a Jiffy, and 1
rose to my net ami strode up and dow n
the r mm, in a stale nf liilensu excite
iiienl, witlle Jones stood staring at me,
like one nut of his sou-en,
"What dou.-
thb mean
There. Is
some mystery"
"Yes, there Is a mystery, which I
propo-e lo lerret out," 1 erlidj "and
my conduct means exactly llib, Unit
you will not dare to leave this room till
tin olllcer arrives,"
"What do you mean sir? Do 1 como
hurt1 to do jou a favor, and receive an
Insult In lettirn?" ho cried, stejiplng
imgrnj lorwtirii.
My reply was prevented l y the en-
Inline ol Mr. Chill e, w I i I il-tled to a
ch..l.,,.i.d il 'po tttigh p, enlagon
tlio desk, and e-ros-dng his - hurt legs in
I8G8.
liN ttrlof, 1)UIiiom flyle, liupilred :
"Well, Mi'. Ilrtuirurtl, what U ItV"
' I Imvo round II," 1 cried, rtisldn
rurward with tliuctfur-eiHe." " I lure U
the elite to inv iin"thi."
Mr. Clarke took th" ciar-cao In III?
hand, and exauilnetl II iiirefully, i ttli
uiit a piirtleleore.Nprewhitiou lib ph len
til itle fi-iturP'.
" TIiIh yotmjf man ha-i had It In lib
piHe-(-li)ii for months!"
.Mr. Clarke, itdjuttetl lib spectacles to
lib nine, nnd looked over them at June,
who .stood during at ns wllh nstonbli
incut and liiilljrnatloii depleted upon lib
eminteiiani'e. Thu lawyer then put a
few question? to tlio youiiirmnn, wlikh
the latteranswc red with very had Trace,
al the same, time relatliiR to Jones the
1 elrciinistnncu of my ml vent tire
"When did you Und It?" asked the
lawyer.
"Tno night before Thanksgiving, a
year ago."
"Was any ono with you mi tlio train
whom yon know?"
"Nn, I did not even know that Mr.
Hradford was on the train."
"And yet, If I recollect rigidly, you
were seen lu town hero tlio following
nio'iilng ?"
'Very truo; I was to meetn friend at
tlu hotel at I , who disappointed
me. I then took the retiiriUraln next
j morning,"
i "A very plnti-dhlo story, young man,"
, said Mr. Clarke, shaking lib head.
"Thfre'.s not sulllclent evidence to war
rant your arrest, hut enough to warrant
i your being carefully watched." And
muttering sonicthingalioiit elrcunntan-
tial evidence lie to ,k Ids leave, while,
I Jones bounced out of the door, nppa',
I reiilly highly enraged al the treatment
he had received.
The more 1 reflected when I became
cool, t. nimo absurd it, .-oemed to
poet a young inaii of Jones's position of
complicity witli so foul a crime us min
der. I felt sorry now th it, in u lit of
iinrea"oning excitement, I had wounded
his feeling, when tlio only ground for
suspicion win the Innocent .o.set.lon
ol the cigar-cite. I had further cau-o
for regret ; for the alfaii' got wind, und,
in tplteot'my Intercession with the pres
ident and tru-docs, Julius lo-t his iil.ee
at the haul:, and with a widowed und i
sickly mother tositpporl, his lot became
n hard one. My partner, In Ids misgui
ded pity, did tho young m ill tlio Indig
nity to offer hlni employment In oil'
-'.ore, which hu scornfully rejected.
Junes'H bu-lne.ts pro-poets were about as
good as rttlntd, and 1 apologized, and
exerted my efforts in lib behalf, but to
no avail. To crown all, he was sudden
ly taken 111, and for djys he lay in lib
, ,,'.,' , "U'" "y "Wl'"or mm"l'r'
Id, Ule hanging by a tnre.id. Hut tlio
mystery remained ns mifalhoiiiubb. us
'ever
, Tho t w-nl v-nliilh of November came
'". iiiiiiii ti -Mittiiini r t.iiiu
lotinii once more, ami witn it came thu
old New Knglatid test! val, Thanks giv-
lug. This year I celebrated the occi
.iiiioo-v '
Tin
stranger turned hi- bead. I
stood riveted to tho spot. Great heaven-!
It was tlie man whom I si.w on
the pliitlorin of the smoking car the
siiuiu features, eye-, hair: and he
j recognized me, lor lie grew deadjy
pale, uud lib lips became white mul
' coinpir-.-eil a- ho Involuntarily exten
ded lib hand, which was cold ns ice. I
could not regain my speech. Tlie next
moment he fainted, and fell into the
arnitofa liicud, and wtt homo to u
bedroom. Dbeiigaglng lujself from
tliearm of my wife.withoutexplaiiatiou,
host mid the gentleman w ho tended the
tainting man.
"Wlm is he?" 1 demanded, pointing
i to the mail upon the bed.
"Why do ,voii a-k ? Your appearance
I here litis nll'i ctcd him strangely," bald
I the nsfnnbhid gcuth num.
"lti catise lie has attempted my life."
, "Attempted your life!"
I The mail upon tho lied opened lib
I eyes -lowly till they fell upon me. With
j a long hrlek, -o shrill and unearthly
j a- to make us all siatt Iroiu tbolud-lde,
lie cried lu raving accents :
"(), take him away ! Ha, lia! 1 did
the dud I threw liitn from the train!
O, will lib goblin haunt mo always ?
Hack !" And he leaped up in bed, lib
feature- glowing like those of a demon.
'Tor lleavs'ti's Mike, le.ivu him!"
eiiid my host, dr.iwliig ino out of the
room too i ii ii cli bewildered to speak,
"lie b a tniiiliiuiu ! What docs all thb
mean?"
I then rt lan d my mysterious ttdven-
line a veiir ago thai ni-lil, and told
i of the man who pa-sed mo nt the mn-
ment, and wlioso stiango excltemenl
now corroborated mv
apposition of lib
gulit.
"Mr. Jacobs was formerly a danger
ous iiuiuiau," said ho "and it is not at
all-lmprobablu that, in a mad lit lie
pushed you Irom the car. Of late ho
lias been kept secluded ; he had recov
ered his sunny, uud entered society
ngaln.
When ho came hero to-night.
lie was a Nine us you nie now. The
due-tuts have pn dieted Unit Ids next ol'Scnator Kiluiimds tosuspeud pending
attack would lie lui uialile." i trial Would undoubtedly bean r post
Ol course no shaduw of public sus-l(7o law so lar as my c.iso would he
piclon or calumny could now be. attach-1 concerned, Such a law is declared nn
( d to tlie eluiracter of Jones, He u cov- constitutional by tlio very language of
ercd from lib lllne-s, got back his old tlio constitution itself. My offence, we
place in tlie bank, with out. thou-iiud I will stippo-e, Is tlio removal of Mr.
dollars per year addition lo hi salary, Stanton, That is an nevoinp Iblied
uiul licciiine beloved by all who knew fait. Any law prescribing a penalty
1 1 1 1 1 1 ; and, 1 may add, by none morn so lor that act would be ex post facto, uud
than by tlie fair yoi'ng niece of my wife,
who visited tit our house frciiucntlv.
i Poor Jacobs died In a inad-houso
1 within uuo year.
A bi(i(i-'noN, If anybody wants
to knoiv how it hoi-so feels on it bitter
liioi iiing when n frozen bit Is placed lu
lib mouth, let them llrst place, it piece
ol Iro-tcd Iron upon their own toninic
Having done thb, let tlie coachman or
driver s e that the tilt b wanned before
being tlxed ill po-ltloii. The horse will
look though he cannot my, "tliuuk
you."
She Frcildcnt's View or tho Situa
tion. VVAnui.vaTOM I'eliru.iy il, ls&.
Yofn corrcs-pondont, had an Inter
view with Ids Kxccllonoy to-ulght af
ter thu statu dinner and found him
not stricken with fear or trcinbllng.but
smiling and radiant, In better humor
nntl spirits than for many months. The
President received your correspondent
after the usual hour for visitors, and
granted him half an hour's Inter
view. After thu customary baliilatlons
your correspondent remarked that the
country was soinowliut taken by ur-
prbo hy tho sudden removal of Stanton
and tho appointment of Thomas as See-
rotary d Interim,
The President smiled and hundred.
"Well, what do tho people say? I sup
pose they nresurpri-cd ; but I have only
dono what I hud determined upon long
ago."
Correspondent Tlio removal, then, is
not In pursuance, of a recent dotcrmlim-
Ion on your part, Mr. I'loiitlcnt?"
Tho President "Not ut nil sir. The
people seem to have mistaken my
course altogether in this) matter. I nev
er had but one determination on tht
subject, but I have acted carefully, pru
dently and moderately. Perhaps 1
have been too slow about removlng'JIr.
Stanton, but not beuuiso I feared tin
bugbear of impeachment, or that I
dreaded anything that Congress might
do. Nothing th.it body could attempt
or carry out would Intimidate or sur
prise me. 1 know they aro capable ol
doing anything. I delayed final notion
solely to let tho country seo and un
derstand tlio position of Mr. Stanton
We first intimated to him that we
would llko li I tn to withdraw from our
privy council, llo did not take the
hint. We then lequcsted lilni to resign.
Ho lefu-ed. Wo then suspended him,
under tlio constitutional power which
wo have to su-pend or remove a mem
her of our Cabinet. Tlio act of suspen
sion was also not in conflict with the
Tenure of Olllcu bill, though wo did not
theieforo recognize its constitutionality.
Asa matter of courtesy wo sent rcisuus
lor our action to thu Senate. That body
pretended not to consider those reason
stifUciciit.uud assumed to reinstate Mr.
Stantun in otUee. Well, wo still wait-
id, hoping Mr. Stanton would sco the
propriety of reaigniug.liiiiisolf. General
Sberiiiimand General Grant uffered to
go to Stanton and auvbc him to resign,
Iloro U a loiter which Indicates whal
they proposed:
Thu Pretldeut hero allowed your cor
respondent to read the following letter
lu liitn lrum General Sherman :
3.MK .-ruM:T, WASlllNiirns-, 1
jitu. is h.uurniiy. j
I 1 neglected this morning to say that
', 1 bad agreed to go down lb Annapolis
tospend Sunday with .VdmlcaU'orter.
General Grant has" 'o leave for ltlch-
'i'.0"'1 0,1 M""'l:,-V "T,"''."1 "lS '. ' !'
i At a conversation witli thu Genera) til-
i tor our interview, wherein I otl'ereil to
go witli him on .Monday morning to Mr.
St,i,,, ,Kll,, It t.-.,u ri. I, .till
opinion he should resign, it was luuuil
impossible by reason of his going to
I ltichiiiond uud my going lo Annapolis.
Tlie General propo-ed thb cour.-o : He
, w ill call on you lo-uiorruw mid oiler to
go to Mr. Stanton lo say for the good ol
1 the service und of tho country lie ought
to resign. Tills on Sunday. On Mini-
, day 1 will again call on xou, and if you
I think it neceary I will do the same'
call on Mr. Miiuton and tell him In
should re-ign. if lie will not, then il
I will he time, to contrive ulterior mea
sures. n p, meantime it so happens
that noueeo--lty exists for precipitating
niaiiirs,
Your truly,
W, T. Siir.n.M.vx, Lieutenant General.
I The President then continued. "After
kwulting a rea-onablo tiniu we thought
' proper to-day to order the removal ol
Mr. Stanton and to appoint General
riioiuas Secretary of War ml interim.
Thb b the v hole story.'1
Correspondent '"Wits thb 'top ills-eti-sed
In tho Cabinet Counsel, Mr.
Pre-ldent ?"
Tlie President "No, sir; not precise
ly. A general policy was ugrnsl upon
some time ago, uud the removal lo-ila
b in accordance therewith. I have
ju.-t leceivid a topy of tlio resolution
adopted by the Senate to-night in exe
cutive session." The President here
rind the rt solution printed ehewhere.
Corre'poudent""Whnt will thoSeuate
do Mr. President, under that ro-oliitlnu,
If jou still Ins,t upon having General
Thomas act as Secretary ml Interim.
The President- "I don't see Unit they
can do anything. Tlie resolution It
self is tlie end of the mattered far as the
Senate b concerned, uiilest tho House
pro-cuts articles of impeachment and
tlie Senate undertakes to try tlie ICxe
etillve and resolves it-elf Into a high
court of Impeachment."
Corre-poudent. "Do you think Con
gress rt it 1 1 y will attempt impeachment,
Mr. Piesidcnt?"
Tlie I'lcldent "I don't know, in
('e('" ' nor 1,0 l'llH'' " would make
i very little dill'ereiice to mo,"
Your corre'spondent hero n.lced what
the President would do in thu event
of the pissagoef Mr. IMuiunds' bill o(
suspension, to which tho President an
swered, substantially, "Sir, I would not
obey the law If they attempted to sus
pend mo. The law is clearly unconsti.
tutloii.d. There b a point against it
which you gentlemen of thu pre-s seem
to havetiltogcther overlooked. Tlio bill
I theretoro unconstitutional. How, there-
lore, can (Congress legally pan a hill of
such a cltaruoter?
Your correspondent remarked that
certain radlculs might argue thatjn per
sistence lu keeping Mr. Stanton out of
I olllco alter the Senate declaring Ids io.
iiioval contrary to law, and after tho
propo-ed pas,ige of Mr. Kdinund' sus
pension bill, would be bringing tho
question out of tho operation of an ex
post facto law,
I Thu President renllitl Ibul thai ......1.1
I not niter the case, us the otleiicechiiige'd
, wollld b,m bo Ull) ,-,muvuiof Mr, Btull.
PllICE FIVE CENTS.
ton nn act performed before tho pmii
nge of the propoed law.
In reply to an Inquiry as to whether
tho President had seen General Thomas
slnco the Interview of tho latter with
Mr. Stnnton.the President said yes, and
proceeded to statu what, according to
lib Information, bad occurred at that
Interview. "Oencral Thomas," ho said,
' waited upon Mr. Stanton, and showed
o him tlio President's order removing
Mr. Stanton and appointing lilm (Gen
eral Thomas, as Secretary of War ad in
tcrim. Mr. Stanton read tlio order, and
a-I.ed Thomas whether ho would bo
obliged to vacate tho office forthwith.
Thomas said his Instructions vvcro to
assume control Immediately. Stanton
then said lie would llko to havo tlmo
lo arrango and take away his pa
pers and documents j to which Thomns
replied hat a considerable tlmo would
bo allowed for such purpose. No
time, however, was fixed for Mr. Stan
ton to finish lib arrangements."
Your correspondent had somofurthcr
conversation with tho President, but
'he chief points Imvo been given. Tho
President repeatedly expressed his utter
indltl'erencous to what course Congress
might adopt on the impeachment ques
tion; and In answer to n parting ro
mark of your correspondent that tho
President might sleep soundly in spito
of tlie threatened Impeachment ho said,
laughing, "I don't think my slumbers
will bo much disturbed by that fear. I
-hall sleep soundly and awako refresh
es!." Krom the Scrnnton Rrglster of Feb. 3).
Mino Catastrophe,
Filling up nf the Oxford-Mine 100 nun
submerged a terrible ruth of water
nurroic escape of 2J'meri.
Tin: majority of our citizens were
startled yesterday afternoon with a ro-
port that went flying from mouth to
mouth, that the bod of tlio Lackawanna
itivor had broken through, and thoOx-
ford Minos owned by James S. Scran-
ton, lisq., were suddenly filled with
water, and all of those in tlio mines met
with a .sudden death. This report
caused Intonso excitement, and our
citizens docked to tho sceno of disaster
by hundreds. As soon as possiblo wo
visited thu mines, and from tho gen
tlemanly owner learned full and accu
rate particulars.
Thu accident occurred about three
o'clock In tlio afternoon. W. Thomas,
who was working nt tlio point where
the opening vviv made, h; d prepared n
blast and let it off, when, without jl
moment's warning, tlie water poured
down through tho tunnel a volume of
full five feet, spreading through tho
chambers and dips, and filling them up
as well us carrying everything before
tlie rushing torrent. To showits force,
a muio wis struck, and turned and
rolled over as if lie had been a leaf
floating on the sttrfaco of tho stream.
Mr. J. S. Lewis, loremim of tlio mines
wlio was In tho lower chambers at tho
tlmo of tho accident, acted with great
coolness ami decision, and it was main
ly through his prompt action that tho
accident was not attended with severe
loss or life. Mr. Lewis, on tho fl st In
timation of danger, gave tho alarm to
the men in tlio dips, and they made
their way out as fa-t as possible, many
or them wading In water wabt deep,
while others swam to places where they
could gain a standing place. After see
ing lib men taken caro of ho next
turned his attention to tlie mules, and
f.istenvd a part of tlio twenty in tho
mines in an upper chamber, after which
lie waded to tlio opening and Was con
voyed to thu upper world in safety.
About threo acres of ground were
oveicd with water to tlie deptli of
live or six feet.
Tho-e pre-ent at tho mines when tha
accident first occurred assure us that it
was a terrible scene. Thou-ands of
peoplo were assembled, men, women
and children, and a largo number of
them had hu-b.inds, fathers, brothers
and sons In danger. Women sereaiuod
and wrung their hands; llttlo children
lidded their voices to tho general lamen
tation, wlille men stood silent and wept.
A hundred dear ones wero many feet
below, powerless, helpless, and for
aught they knew, were already drowned
No wonder tho cry of agony and the
wall of despair was hoard from thosa
who waited above in horrible suspense;
nor Is it to bo wondered at that strong
men, "unused to tlio melting mood,"
should we-ep briny drops, us they
thought of tlio fato of their friends and
neighbors, and tho awful calamity that
was hovering, llko a pall, over thocity.
When it was ascertained to u certain
ty that all wero rescued, the scone of
rejoicing wasequally as intense.
Knocking away Puoris. "Se,
father," said a lad who was walking
with his father, "they are knocking
away tlio props from under the bridge.
What nro they doing thut for? Won't
the bridge full?"
"They nro knocking them away,"
said tlio father, "that tho timber may
rest more firmly on tho btono plow
which nro now finished."
God often takes away our earthly
props, that wo may rest moro firmly
upon 1dm. God sometimes ttike-s awiy
a man's health, that lie may rest upoa
him for hb dally bre'ad. lleforo lib
health failed, though lie perhaps dally
repeated his words, "Give us this day
our dally bread," hu looked to hb own
Industry for that which ho asked of
God. Thu prop being taken away, hu
rets wholly upon God's bounty. Whon
he receives It as tho gift of Gd.
Gotl takes away our friends that we
may look to 1dm for sympathy. When
our nfl'ectloiis weru exere'bed upon ob
jects around us, then wo rejoiced In
their abundant sympathy and btipport.
Wo wero brought to realize that 1I
alono could glvo support, and form au
adequate portion of tho soul. Thus r
our earthly props removed, that wn
may rest moro firmly und wholly upo
God,
A Cincinnati Journal record,
dre-adful disaster which occurred
Trinity Church In that city, tho wntu
, full of a huly as she uro-so fiom pruyor,
suddenly explodul, (tailoring tho
, u,uU fur" uua wl jWf ' U